Met dank aan Paars…

Toen PvdA, VVD en D66 onder leiding van Wim Kok in Paars samenwerkten, moest electriciteit en gas – productie en distributie – naar de markt. ‘Kom, kom, mijnheer Marijnissen, niet zo conservatief! Liberalisering zal leiden tot marktwerking en dat zal de energie fors goedkopen maken’, aldus de drie partijen destijds.

De feiten: In de afgelopen vijf jaar is stroom 40% en gas 85% duurder geworden! (NOS)

Dit is nog exclusief de 100 Euro extra die elk jaar door de gezinnen opgehoest zal moeten worden als gevolg van de splitsing waar de Kamer vandaag over sprak. Alleen CDA en SP wijzen deze plannen af. Brinkhorst, de ayatollah van de vrije markt, is natuurlijk een warm voorstander.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 13 februari 2006 :: 20.37 uur

119 Comments

119 reacties

 1. tja, wij betalen nu 229 euro(het kan eigenlijk net niet, maar ja)per maand. En dan gebruiken we aan gas nog geen 1600 m3 in 13 maanden.

  Reactie door redstar — maandag 13 februari 2006 @ 20.55 uur

 2. Het is droevig waar Nederland naartoegaat: een tweede VS. Europa wil zo nodig Amerika nadoen. Er wordt alleen vergeten dat het twee totaal verschillende werelden zijn. Amerika is een land waar het recht van de sterkste geldt.

  Maar ja, wat let de machthebbers hier om de boel ook zodanig om te vormen dat het hier net zo wordt…

  Reactie door DJ Digital — maandag 13 februari 2006 @ 20.59 uur

 3. Het is gewoon niet leuk meer. De afgelopen jaren kon ik door de aanschaf van een zuinige ketel en spaarlampen de stijgingen nog beperken. Helaas kan dit nu niet meer.Het gaat niet alleen om gas en licht. Denk aan de waterschappen de gemeentelijke belastingen. Ook de kabel voor een simpele Tv aansluiting stijgt al jaren abnormaal. Stel je voor dat er geen supermarktoorlog was, dan had ik het niet meer kunnen bolwerken.Als door splitsing van de energiemaatschappijen de tarieven nog meer stijgen, waarom doen ze dit dan. Volgens mij zijn bij Brinkhorst zelf de stoppen doorgeslagen!

  Reactie door rob — maandag 13 februari 2006 @ 21.02 uur

 4. Reactie op Redstar,

  229 euro per maand voor 1600 kubieke meter gas klopt volgens mij niet? Indien wel, zoek dan een andere leverancier, want deze licht je op! Een bedrag van 90 euro per maand voor 16oo kubieke meter is normaal. (eigenlijk niet natuurlijk)

  Reactie door rob — maandag 13 februari 2006 @ 21.06 uur

 5. Op dit moment wordt er in de 2e K vergaderd
  over die voorgenomen (of toch besloten?)
  splitsing van energie, meld het NOSnieuw,
  en zégt dat in één adem, de grootste 4 par-
  tijen, waarvan als laatste dus Groen Links.
  Is dat op papier nu nog de grootste partij
  ná de vorige verkiezingen en derhalve beter
  vertegenwoordigd in de 2e Kamer NU?

  Dat duurt geen 3 weken meer als je ziet hoe
  hoog de peilingen NU al aangeven voor de SP
  Deze keer is het dan zeker wáchten en wách-
  ten en traineren van dit onderwerp, immers
  binnen 3 weken weten wij mogelijk, om te be
  ginnen bij de gemeenteraadsverkiezingen, wi
  wel die 4 gróótste partijen in werkelijk-
  heid zijn!
  Met dan de toevoeging,dat men niet eens in
  elke gemeente op SP kán stémmen, dus kan
  de eigenlijke peiling niet goed gerelateerd worden aan de uitslagen.

  Blijft dus over, welk advies de SP dan geeft aan partijleden en kiezers die niet
  bij een plaatselijke SP terecht kunnen.

  In het kader van de peilingen had de SP
  genoemd kunnen worden in het rijte linkse
  partijen, nu dus eigenlijk groter dan GL.
  Merkwaardig weer !

  Reactie door Madelief — maandag 13 februari 2006 @ 21.17 uur

 6. Duur,duurder,duurst maar niet willen investeren in duurzaam, op welke manier dan ook, sukkels!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 21.20 uur

 7. In een markt met weinig aanbieders en afnemrs die absoluut niet zonder het product kunnen, ontstaan er vaak vanzelf ‘stille’ prijsafspraken. De aanbieders spreken die prijzen niet af, maar reageren op elkaars prijzen zodanig dat er geen prijsconcurrentie ontstaat. Het resultaat is hogere prijzen. Als de een zijn prijzen omhoog gooit, volgen de anderen. Verder heeft het als gevold dat men met een minimale capaciteit gaat werken. Een minimale capaciteit zorgt voor aanmerkelijk minder kosten, maar vergroot de kans op stroomcapaciteit.

  Door maatregelen uit het verleden zit Nederland opgescheept met dure productieenheden op basis van aardgas. In het buitenland heeft men aanmerkelijk goedkopere kernenergie en kolencentrales (ik ben niet helemaal zeker of kolen goedkoper zijn, maar ik dacht van wel). Als buitenlandse leveranciers toegelaten worden, dan gaan de Nederlandse leveranciers snel failliet, omdat ze niet zo goedkoop kunnen produceren. Dan dreigt het gevaar dat de Nederlandse productieeenheden moeten sluiten, wat tot veel kapitaalvernietiging leidt. En de consument lijdt.

  Bij splising dreigt hetzelfde als bij de splisting van de spoorwegen. De netbeheerder heeft geen contact meer met de afnemer en laat de producent voor de problemen opdraaien als normale investeringen in en onderhoud van het net normale aflevering in de weg staat. De chaos hebben we bij de spoorwegen gezien. Als dat bij de elektriciteitsdistributie gebeurt zijn de konsekwenties nog veel rampzaliger. Hogere kosten, bij geringere bedrijfszekerheid. Een rampscenario.

  Reactie door Drob — maandag 13 februari 2006 @ 21.26 uur

 8. Nu door afbraak van nutsbedrijven en per `marktwerking’ gedicteerde woekerprijs, gas & stroom schaars goed zijn geworden voor de smalle knip, worden kankerverwekkende Kerncentrales weer van stal gehaald als tovermiddel voor ongelimiteerde energieconsumptie.

  Met het goedkope calorie-per kubieke meterkostenplaatje als argument kunnen
  tegenstanders van Kernenergie weer als staatsbedreigend en economie-vijandig
  worden bestempeld, dus links. (Ik herinner
  me nog hoe in mei 1979 een BVD-er `s avonds in mijn vuilniston naar notulen zocht van onze plaatselijke anti-kernenergie-afdeling van de landelijke `Nee Bedankt’-beweging, de buurman had hem betrapt)

  Jawel, en het is natuurlijk mooi meegenomen om Links ermee om de oren te slaan als het protesteert tegen de pathologische Amerikaans/Israëlische obsessie om Iran geen kernenergie te gunnen.

  Reactie door Emiel — maandag 13 februari 2006 @ 21.28 uur

 9. Ja die PVDA toch.
  Die laat de idealen van hun oude baronnen niet vallen
  @5
  In onze gemeente ook moelijk geen sp.
  Maar er loop en dakloze die een partij heeft dan maar daar op.

  Reactie door Jofel — maandag 13 februari 2006 @ 21.28 uur

 10. @6 Sabineke,

  sukkels? nee EIKELS!!!!!!!! In het BOS???
  Verder maak ik er geen woord aan vuil, vind dit te veel eer voor ze.

  Reactie door Anja — maandag 13 februari 2006 @ 21.32 uur

 11. Overigens zou de pvda vandaag groot nieuws
  hebben en het moest absoluut nog geheim
  blijven, of een verrassing?
  Al weer de 13e, en nog geen leuke verrassing meegemaakt!
  Verrassend vond ik de opmerking van een heel mooie vrouw, die, geheel geïntegreerd
  stelde, dat een aparte politieke partij voor allochtonen geen participatie inhield
  en verwierp zij een dergelijk te nemen ini-
  tiatief. Gelukkig zijn er nog wat helder
  denkende figuren gegroeid uit de ‘pukkies’
  van vroeger: MOOI om dát te zien!
  Ik had haar wel op één of andere bestaande
  lijst een plaats gegund, om zich te scharen
  bij iedereen die het goed met ons allemaal
  voor heeft.Zie vanavond Netwerk in de hh.

  Overigens zou ik niet hebben kunnen zien of
  deze vrouw, en mogelijk ook haar ouders én
  grootouders, hiér geboren zijn en dus al
  1 of 2 generaties geïntegreerd.

  Vandaar dat ik er zo’n bloedhekel aan heb
  dat mensen op welk kleurtje danook worden
  be(ver-)oordeeld! Ik voel me toch al zo ten
  áchter gesteld in een beetje pigment, zodat
  ook ik van de zon eindeloos kan genieten!
  Het zal me dus ook nooit lukken een ‘brui-
  ne’ arm te halen, en gaf ik die moed al
  vast op, een ‘wit’ voetje gaat me een stuk
  gemakkelijker af!
  Paars zien kan m’n dood nog eens worden en
  werd het al voor menigeen, vanwege ondeug-
  delijke en onvoldoende zorgvóórzieningen!

  Reactie door Madelief — maandag 13 februari 2006 @ 21.35 uur

 12. 1987.
  Alle energie bedrijven zijn in handen van duidelijk herkenbare overheden. De meeste hebben de NV vorm en één is een gemeenschappelijke regeling het Electriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe. Alle leden vergaderingen zijn daar openbaar. Al deze bedrijven produceren Elektriciteit en distribueren dat ook. Van de politiek mag dat niet meer. De grootschalige productie moet los worden gekoppeld van de distributie. Mijn werkgever het EGD wordt door de landelijke overheid “gedwongen” om haar centrales uit eindelijk in te brengen in de NV EPON, de andere inbrengers zijn NV PGEM en het pure provinciale bedrijf PEB Friesland. De overgebleven distributie bedrijven mogen alleen nog kleinschalig produceren tot maximaal 75 MW. Voor zover ik weet was dat ook nog te toestand toen ik mijn werkgever moest verlaten in 1996. Er werd toen zwaar onderhandeld om tot één Nederlands productie bedrijf te komen. Dat mislukte, wellicht omdat enige te grote ego’s zich zelf niet voldoende gepositioneerd vonden binnen de nieuw te vormen onderneming. De voorzitter van de directie van mijn bedrijf, de heer Ludo van Halderen verkocht het bedrijf aan het Belgische Electrabel, dat een volle dochter is van het Franse Suez, kortom het Nederlandse productie bedrijf Electrabel, dat 33% van onze elektriciteit produceert wordt door Fransen bestuurd, natuurlijk wel met Nederlandse zetbazen, Maus van Loon en co. Van Halderen werd daarna hoofd van de directie bij NV NUON. En die hebben we dit jaar nog eens gezien als iemand die zich zelf een gigantisch salaris toe kende.

  Wanneer men die scheidings clausule heeft opgeheven is mij onbekend, duidelijk is daar nooit aandacht in de openbaarheid aan gegeven. Maar bij het ongeluk in de Amercentrale werd mij opeens duidelijk dat het distributiebedrijf Essent opeens eigenaar was van een zogenaamde groot productie middel.

  Kortom voor zover ik het kan overzien is men in alle stilte, want ook in mijn tijd als OR voorzitter van het EGD, welke OR toen zeer kritisch was ten opzichte van die ontwikkelingen, werd er alleen echt aandacht aan dit onderwerp besteed door de Winschoter courant, die na een interview met mij kopte”"OR voorzitter EGD verwacht massa ontslagen”en ja de volgende dag werd ik bij de hoofd-directeur W.C. Smit ontboden. Hoe ik dat had kunne zeggen. Voor zover ik het tot nu toe kan overzien en zoals gezegd ik ben zo’n 10 jaar wat uit beeld, is het personeelsbestand met tot zo’n ruim 60% verminderd. En ik schat in dat de storingen die opvielen de laatste jaren hier wellicht een connectie zouden kunnen hebben.

  Maar dit kon ook nog wel eens een relatie hebben met de hernieuwde roep om Kernenergie.

  In de EGD tijd was de OR van het EGD, eigenaar van twee centrales, de Hunze centrale te Groningen en de Eemscentrale aan de Eemshaven, de enige OR in deze branche die actief deelnam aan de inspraak georganiseerd in het kader van “Planologische Kernbeslissing vestigingsplaatsen voor 3 Kerncentrales”.

  Onze OR heeft, onderbouwd, de vestiging van een kerncentrale aan de Eems afgewezen. Gelukkig waren ook de eigenaren van het EGD, de Provincies Groningen en Drenthe en de betrokken gemeenten waren gelukkig ook in meerderheid tegen.

  Maar nu is deze vestigingsplaats in principe in Franse handen. Frankrijk zelf heeft wel geen enkele behoefte tot privatisering van de eigen centrales, EDF, om zo te voorkomen dat anderen dan de staat uiteindelijk invloed z0ouden kunnen krijgen op de producent van de grondstof van de Force de Frappe, de Franse bourgeoisie heeft helemaal geen probleem met Kernenergie en die zal vrijwel zeker de dienst kunnen uitmaken bij Electrabel Nederland.

  Kortom, als door deze nieuwe ontwikkelingen de volksvertegenwoordiging een kans krijgt om de domheden uit het verleden te corrigeren ten faveure van de eigen bevolking en het herstel van democratische invloed op één van de belangrijkste pijlers waarop onze economie is geschoeid, dan zal die kans nu echt aan gegrepen moeten worden. Als het al niet te laat is, dan moet er nu echt iets gebeuren.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 21.45 uur

 13. @10 Roelf van Bergen,

  Ik ben onder de indruk, wat een loopbaan.
  Heb mijn best gedaan, maar helaas, dit stuk van jou is niet te doen.
  Groeten in Sneek vanuit Belgie van Anja

  Reactie door Anja — maandag 13 februari 2006 @ 21.56 uur

 14. @8 Anja:

  Herken je deze? Nou en?

  Roelf

  “Ik heb maar één vraag aan jou.
  Wat onderneem je zelf, om aan een beter millieu voor nu en ons nageslacht, te bewerkstelligen?

  Reactie van Anja – zondag 12 februarie 2006 @ 20.03″

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 22.04 uur

 15. @11
  Had ook niet gedacht dat je dit intelectueel zou kunnen verwerken. Zit te weinig insunatie in denk ik en te veel ter zake doende content. Maar de bijdrage is dan ook in eerste instantie bedoeld voor Jan. Dit is Jan zijn log weet je wel. Ook al lijkt het soms wel eens op de chat box van enige vrouwen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 22.08 uur

 16. Dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van prijsstijgingen in de energiesector is een feit. Dat er marktwerking is geintroduceerd in de energiesector is een feit. Dat de prijsstigingen gevolg zouden zijn van de marktwerking is GEEN FEIT. Er is een veschil tussen correlatie en causaliteit em het is voorbarig te stellen dat juist de marktwerking – en geen andere zaken, zoals oorlogen, uitputting van natuurlijke bronnen, politieke spanningen in het Midden-Oosten, – hebben geleid tot de hogere prijzen.

  Reactie door Dimitri — maandag 13 februari 2006 @ 22.09 uur

 17. De happy few zitten dan ook mede door de niet onderzoekende stemmers goed vertegenwoordigd in de politiek.
  Vrije markt voor hen is een rijkere markt, men laat gewoon weer meer betalen voor minder.

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 22.14 uur

 18. Ja en wij dus ook nogeens daarop 40 % TE VEEL
  Maar wie bekomert zich daarom??? Een kniesoor die daar over zeurt toch???Het staat allemaal zwart op wit en opeens kan niemand meer lezen ?????
  Maar dit zal OOK wel er doorgedrukt worden hoor.
  Wij kunnen nu alleen nog maar blaffen wanner wordt het bijten????????

  Reactie door anita — maandag 13 februari 2006 @ 22.16 uur

 19. NU actie ondernemen?
  Ga naar http://www.splitsingnee.nl/
  en teken de petitie.
  Doe MEE – A.U.B.

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 22.20 uur

 20. Zie ik juist iemand van ECN beweren dat Delta, Borsele, voor de financiering van een nieuwe kerncentrale en moet denken aan de Finse constructie, de gebruikers laten betalen via aandeelhouderschap.
  Dan ben je toch helemaal van de pot gerukt.
  Alle bedrijven waren eigendom van de gebruikers, via de overheden die eigenaar waren en zeggenschap hadden. De machinaties richting privatisering en verzelfstandiging hebben er toe geleid dat de eigenaren, de bevolking, van hun eigendom beroofd werden. En nu wordt zoiets door een voorstander van kernenergie voor gesteld. Jawel bevolking, betaal er eerst voor en dan pikken we het daarna wel weer in. En natuurlijk als wij u opnieuw moeten aansluiten moet u wel €500 betalen voor aansluiting op dat wat ooit uw eigendom was.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 22.20 uur

 21. @20 roelf, ken je de SF film soilent green?
  Een natte droom voor de uber-kapitalisten.
  Elk mens zorgt voor zichzelf EN voor de happy few. Wordt gezond oud en bij einde werken, ook snel einde leven.
  We worden een soort betallde hamstertjes in een tredmolen, huisider van die paar die de wereld ‘bezitten’.
  Dan krijgt de naam en werkwijze Partij vd Arbeid ineens een andere lading he?

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 22.30 uur

 22. Zie ook http://splitsingdebat.castelmedia.nl/
  zeerrrrr actueel.

  Brinkhorst: ‘de aandeelhouders maken het wel uit, daar ligt de bal’

  Oftewel, of wij als consument ze dan dus maar ff willen ‘sponsoren’.

  Vrije markt = dure markt gebleken.

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 22.36 uur

 23. @21 Ja B arend die film ken ik. Maar is al wel wat uit het verleden. Op zich was de film best interessant.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 22.39 uur

 24. @15 Roelf van Bergen,

  Ten eerste is dit een weblog opgezet door Jan Marijnissen voor iederéén, dus zeker ook voor de SP-leden.
  De hatelijke opmerking aan het adres van Madelief van een chat-box voor enige vrouwen dien je dan ook terug te nemen.
  VER BENEDEN NUL.

  @14 Roelf van Bergen,
  Wat je hier stelt onder of ik dit herken onder @8 ja, dit herken ik inderdaad.
  Ik heb nl. een zwager die longvlieskanker heeft, dankzij de asbest en zijn dagen zijn geteld.

  Wat ik doe aan een schoner millieu, ja dat heb ik al eens aangegeven, maar wil het nog wel eens herhalen voor een slechte lezer.
  Ik heb een warmtepomp, zodat mijn huis op aardwarmte wordt verward.
  Ik heb zonnepanelen op mijn dak.
  Ik spoel mijn toiletten op regenwater door.
  Ik heb een ventilatiesysteem in huis wat verse lucht de hele dag binnen haalt en vervuilde lucht afvoert.
  Mijn huis is bij de bouw 3 jaar geleden optimaal geisoleerd.
  Het enige wat nog ontbreekt is een windmolen, maar wie weet met de jaren misschien. Als er weer wat geld is.
  Ik kom wel over op deze manier als een kapitalist, maar ben het zeker niet, we hebben doelbewust zo gebouwd, werken aan een beter millieu.

  Helaas heb ik voor mijn handicap wel een autootje, anders zou ik het huis niet meer uit kunnen en volledig geïsoleerd van de buitenwereld zijn.
  Ik zou ook liever gezond zijn en het op de fiets allemaal afkunnen, maar die kans zit er voor mij helaas niet in.

  Zo ik hoop dat je genoeg op de hoogte bent van mijn millieu maatregelen, maar weet nog steeds de jouwe niet.

  Reactie door Anja — maandag 13 februari 2006 @ 22.46 uur

 25. Roelf.

  Dit geld idd ook voor de 22 miljard euro die ze opgestreken hebben voor de sell and lease back van de infrastructuur aan Amerikaanse aandeelhouders.
  Daar heeft Essent en andere boeven hun prestige kantoorpandjes, internetinvesteringen, vette salarissen mee uit de gond gestampt.

  Het is gewoon diefstal van de smerigste orde. De infrastructuur was van ons alle maal, maar wij zien er geen rooie cent maar van terwijl we er wel voor betaald hebben.

  Reactie door alexander — maandag 13 februari 2006 @ 22.46 uur

 26. Aan de andere kant zorgt splitsing wel ervoor dat het netwerk in handen van de overheid komt, en dat er eerlijke concurrentie mogelijk wordt doordat andere aanbieders dan vrij gebruikt kunnen gaan maken van dit netwerk ipv. dat ze moeten aankloppen bij hun concurrenten (die dan natuurlijk alles kunnen vragen wat ze willen om zo hun concurrent uit de markt te prijzen).

  Reactie door Anton Schuurmans — maandag 13 februari 2006 @ 22.47 uur

 27. Altijd weer dat domme kletspraat van die liberale bende, met hun wonder middel marktwerking. Zo hardleers als wat.

  @5 Madelief,
  Hier doet de SP niet mee en gaan ze geloof ik geen advies geven. Gewoon kijken wat ze beloven en wat ze in het verleden bereikt hebben. Gewoon lekker kritisch zijn.

  Off-topic,

  Halsema verwijt net als Jan dat Wouter Bos niet durft te kiezen voor een linkse coalitie. “‘Wouter Bos lijkt bang, bang voor een beetje kleur’, aldus Halsema”.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 13 februari 2006 @ 23.02 uur

 28. @24 Dat is toch belachelijk.
  Alles was in handen van de overheid, er werd kosten dekkend gewerkt. Managers werden niet exhorbitant beloond.
  We hebben elektriciteit nodig en concurrentie heet alleen maar tot gevolg dat er minder leveringszekerheid zal zijn omdat daar de kosten gedrukt kunnen worden, minder mensen minder onderhoud. In vergelijking tot de kosten factor brandstof is dit nauwelijks interessant. Kortom alleen via loonkosten kan men concurreren en dat levert dus ook nog eens geen significante besparing op. Alleen via de factor brandstof is echt te besparen en daar is niet erg veel ruimte. Maar toch kennen managers zich een beloning toe die overeenkomt met 30 arbeids jaren van hun gemiddelde werknemer PER JAAR. In zo’n situatie leidt concurrentie alleen maar tot afbreken van synergie, maar dat hebben de neo liberalen niet in hun geloofsbelijdenis staan.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 23.02 uur

 29. @Dimitri

  Dat de prijsstijgingen voor een deel komen door de stijgende grondstofprijzen is een feit. Maar dat Nederlnad in vrij kort tijd van een land met in Europa lage elekriciteitstarieven veranderd is in een land met hoge elekticiteitstarieven kan niet door de grondstofprijzen veroorzaakt zijn. Immers, die grondstofprijsstijgingen golden voor alle Europese landen.

  Reactie door Drob — maandag 13 februari 2006 @ 23.05 uur

 30. @24 moet @26 zijn.

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 23.07 uur

 31. @ anton,

  Dat is ook iets wat mij opviel. De huidige energiebedrijven hebben prijsafspraken gemaakt. Dus is er eigelijk geen diversificatie meer tussen de aanbieders.
  Zelfs de nieuwkomers zijn op een of andere manier gelieerd aan de grote energiebedrijven.

  Zo was er een affaire met een bedrijf dat oudere bejaarden liet tekenen voor energiecontracten voor 2 jaar. De mensen winsten nergens vanaf. Bleek later dat het bedrijf een dochter was van Essent.

  Ik vind het moeilijk om een standpunt in te nemen (heb ik normaal weinig last van).
  De regering is vóór, dat is voor mij al een trigger om voorzichtig te zijn.
  Maar dat de grote energiebedrijven TEGEN zijn dat vind ik al helemaal verdacht.
  Dus deze bedrijven vertrouw ik al helemaal niet.

  Hoewel ik bang ben voor grote energiejongens in Frankrijk, kan ik me slecht voorstellen dat het slechter is dan Essent, Nuon, oxxio e.d
  Deze Nederlanse struikrovers kunnen de consumenten toch wel erg makkelijk met een kluitje in het riet sturen, vooral als ze onderling allemaal even slecht zijn.
  Misschien als het andere bedrijven op het net mogen komen onstaat er eens echte concurrentie en niet zandstrooi model van nu.

  bijvoorbeeld: Als essent (mijn transporteur) weer spookrekeningen stuurt, en mij wil afsluiten, is dit hun goed recht. Ze doen maar, als ik bij het franse bedrijf weer aangesloten kan worden.
  Nu is dit onmogelijk. Essent kan met mij doen wat ze willen, ook al klopt hun administratie niet.

  Ik begin het vermoeden te krijgen dat de kopstukken van de energiebedrijven bang zijn voor hun hachje en daarom zo poeha creeren. Met zo’n flink bedrijf als de Franse energiebedrijf kun je lastig onderhanderen om een leuk plaatsje te creeren. Deze concurreren je gewoon het licht uit de ogen.

  Nu is het lekker makkelijk voor de zittende directeuren. Je kan als bedrijf blunderen tot in het oneidigen, de raad van besturen (provintie) D66-ed toch alles weer goed.

  Maar nogmaals, ik ben niet echt zeker van wat er nu moet gebeuren.

  Reactie door alexander — maandag 13 februari 2006 @ 23.11 uur

 32. Het oordeel is aan de mensen in dit land. Het gemak waarmee de politieke keuzes en gevolgen worden aanvaard zal uitmaken welke koers Nederland gaat varen. Het moet waarschijnlijk nog veel erger worden. Allemaal krom liggen om de aandeelhouders tevreden te houden. Hoe lang bent u bereidt nog langer in ‘goed’ vertrouwen achterover te blijven hangen. De keuze is aan u.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 13 februari 2006 @ 23.11 uur

 33. Het nieuwe maandbedrag van Eneco is me nog steeds niet bekend, maar dat het flink hoger zal zijn, weet ik wel. Tenminste 150 euro. Was 140. Ik zit in een niet geïsoleerd huurflatje met enkel glas, geen spouwmuur en een moederhaard met een rendement van 40%, waarvan nog eens 40% de woning uitvliegt via de schoorsteen, de ramen, muren, plafonds en vloeren. Deze hele winter zit ik al op 18½º ipv 21º voor mijn reuma en ik merk dat dan ook. Komende winter zal de temperatuur naar 16-17º moeten en zal ik vaker in een dekbed gehuld zitten lezen zonder radio of Cd aan of tv, of de computer. Het wordt allemaal veel te duur. De “toegezegde” tegemoetkoming in de stookkosten kunnen we vergeten. Zalm/Scrooge vindt dat niet nodig. Er komt geen Zoet voor mensen met een inkomen onder de 2x modaal. Er is alleen maar Zuur. En er zullen mensen dakloos gaan worden en sterven door deze prijsverhogingen en dit Kabinetsbeleid. Maar misschien is dat wel de bedoeling? Hoe meer mensen met lage inkomens (die zijn ook veel vaker ziek en kosten daardoor te veel, nietwaar?) zullen sterven, hoe makkelijker het wordt de komende tientallen jaren. Minder mensen om een uitkering aan te betalen is alleen maar gunstig voor de mensen die in redelijke tot grote welvaart leven.

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 13 februari 2006 @ 23.13 uur

 34. @31 je bedoelt: welke koers kapitein EU ons gaat laten varen?

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 23.23 uur

 35. Ik houd mijn hart vast!

  Reactie door Madelijne Pleines — maandag 13 februari 2006 @ 23.24 uur

 36. @23 roelf, en, tekende jij ook?

  Reactie door B arend — maandag 13 februari 2006 @ 23.25 uur

 37. Een aantal redenen voor het duurder worden van de energie:
  1- de olieprijs
  2- de schandalig hoge belastingen op dit basis artikel (ongegevenaard in europa)
  3- het verplicht omvormen van ambtelijke georganiseerde regionale monopolisten tot “echte” bedrijven. Inclusief reclamecampagnes, gas en stroom met een imago en directeuren die zowat een miljoen euro bij elkaar harken.

  Binnenkort komt daar nog bij het internationaal slachtrijp maken van onze energiesector door LJB en zijn trawanten. We gaan toch hopelijk niet geloven dat de fransen of amerikanen zich hier gaan vestigen als een soort ontwikkelingshulp???
  Bloeden zullen we, en niet zo’n beetje ook.
  Zowel op gebied van opwekking en levering maar zeker ook op gebied van distributie.
  In een eerdere bijdrage heb ik al eens uitgelegd dat wij en onze kinderen de infrastructuur gaan betalen (nognaals) die in feite aangelegd is op kosten van onze ouders, grootouders eno vergrootouders.
  Oftewel hoe LBJ kans ziet om 5 generaties tegelijk een poot uit te draaien.

  Reactie door twijfelaar — maandag 13 februari 2006 @ 23.26 uur

 38. En nu @24.
  Anja waar haal je de GVD euvele moed vandaan om zomaar even van alles van iemand aan te nemen of te suggereren. Zie mijn antwoord in de andere draad.
  Het gaat niemand hier iets aan hoe de gezondheidstoestand van mij of mijn naasten is en het heeft ook niets te maken met wat hier aan de orde wordt gesteld.
  Door mijn werk longemphyseem, wat gaat jou dat GVD aan. Mijn vrouw door erfelijkheid dezelfde aandoening, wat gaat jou dat gvd aan. Mooi dat jii op de één of andere manier zo rijk geworden bent dat je hebt kunnen doen wat jij doet. Maar daarvoor moet een rijke waarschijnlijk wel naar België verhuizen anders houdt hij niet genoeg over voor andere zaken. Ik ga maar even door op de manier die je zelf kennelijk prefereert. Door mijn inzet, hier boven beschreven, maar goed dat ging je boven de pet of wilde je liever even niet zien, heb ik geen carrière kunnen maken, had ik over voor mijn idealen, maar als ik soms zulke ongelukken tref zoals jij dan vraag ik me wel eens af waar ben je mee bezig geweest. Uiteindelijk blijkt uit jouw manier van reageren dat je een dood ordinaire egoïst bent die klaarblijkelijk door het inzetten van het wellicht onterecht verkregen kapitaal vind dat ze erg sociaal bezig is. Weet je dit soort salon socialisten die er van uit gaan dat zij de enigen zijn die iets presteren, wat ze kennelijk met het grootste gemak kunnen, daar schiet de socialistische beweging niets mee op.

  Goed ik heb jou voorzien van enige repliek die overeenkomt met jouw manier van benaderen, ik veronderstel uit een rare vorm van jaloezie, vanaf nu kun je van mij daarop waar veel mensen ook op een paard plaats nemen. Je bent niet minder kwaadaardig dan Madelief en je bent geen aanwinst voor het socialisme. Als deze manier van benaderen van mensen de manier van deze partij was, dan was ik niet lid en al helemaal geen kiezer die die partij zou steunen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 23.27 uur

 39. @34 B arend “Natuuuurlijk”:-)

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 13 februari 2006 @ 23.29 uur

 40. Getver! Wanneer ziet men eindelijk in dat die hele marktwerking in de energiemarkt -en andere ‘overheidssectoren’- ALTIJD nadelig uitpakt voor de consument!

  Laurens-Jan “Brinkheurst”, de nationale invalkoning én goede vrind van de keunigin, ziet het natuurlijk wel weer zitten! Het zal hem werkelijk een rotzorg zijn als het klootjesvolk binnenkort de electriciteitsrekening niet meer kan voldoen.

  Hij wil natuurlijk zijn belofte van voor de afwijzing van de EU-grondwet: “Het licht gaat uit in Nederland” nog wel even nakomen voor de verkiezingen van 2007…

  Reactie door J3roen — maandag 13 februari 2006 @ 23.50 uur

 41. splitsingnee.nl

  Nederland is geen Oekraine

  Reactie door Jory — dinsdag 14 februari 2006 @ 0.07 uur

 42. @38 Roelf van Bergen,

  Heb je teveel gezopen?
  Kun je niet lezen misschien?
  Deze reactie van jou raakt kant nog wal.
  Ik heb er maar één woord voor, WALGELIJK!
  Wat ben jij een kortzichtig kereltje zeg.

  De vraag van mij, onder het stukje de warmste zomer, wat doe jij aan het millieu beantwoord je niet eens.
  Iemand die wel iets aan het millieu, doelbewust doet en dar zijn laatste geld omdat het om idealen gaat voor een schonere wereld wordt uitgemaakt voor een rijke en een kapitalist die Nederland ontvlucht,
  Ga jij de ogen eens heel hard uit je kop schamen.
  Wat ik in mijn stukje schreef over mijn zwager, die een slachtoffer is van de asbest is waar.
  Je bent wel heel kortzichtig bezig om dit op je zelf te betrekken en het zou je sieren om Madelief buiten mijn reacties te laten, die staan namelijk los van elkaar.
  Heb jij eigenlijk wel eens van goed lezen gehoord.
  Dit doe je volgens mij niet. Tussen de regels door staat er namelijk nog veel meer, het is een kunst om deze vorm van lezen onder de knie te krijgen.
  Let een beetje op met je aanvallen op een ander.
  Merk zo langzamerhand wel, dat je ware aard naar boven komt.
  De enige egoíst ben jij niet ik.
  Lees mijn vorige stukje nog maar ééns GOED.
  Doe je best ééns om een ander te begrijpen i.p.v. zo vol te zijn van je eigen stukjes.
  Zou ook wel fijn zijn iets te lezen van jou zonder scheldwoorden en toespelingen en alle GVD’s er in.

  Slaap lekker Roelf, ik heb het even gehad met jou.
  Misschien kun je vannacht nog wat vogeltjes spotten in het mooie Friesland?

  Reactie door Anja — dinsdag 14 februari 2006 @ 0.35 uur

 43. De grote onbeantwoorde vraag blijft : waar laten we dat kernafval. Volgens van Geel in bunkers in Zeeland.
  Maar wat gebeurt er wanneer de dijken doorbreken bij een niet te stuiten stormvloed. Vind het echt griezelig worden. Dan maar liever schone kolencentrale of windmolens met zonne-energie.

  Reactie door POSITIVO — dinsdag 14 februari 2006 @ 1.30 uur

 44. Vrije marktwerking werkt niet bij de Nutsbedrijven en dienen daarom dringend
  weer volledig overheids-eigendom (dus van ONS=het volk) te worden zodat de lonen gecontroleerd redelijk zullen blijven.
  Liberaal wil overal commercie brengen.

  Reactie door POSITIVO — dinsdag 14 februari 2006 @ 1.35 uur

 45. Als ik kijk naar de feitelijke prijs voor gas en wat daar nog allemaal bij komt, onstaat bij mij langzaam aan het idee om het gas af te laten sluiten en een propaantank in huis te halen. Vraag me inmiddels ook af of ik het 220 volt netwerk in huis niet kan verbouwen tot 12 volt gelijkstroom. Lang geleden reeds de kabel laten afsluiten en een schotel aangeschaft. Die heeft zich inmiddels ook terug verdient.

  Vind het trouwens frapant dat zodra Poetin een keer met zijn vingers aan de gaskraan zit we ineens kernenergie een reele optie vinden. Hier kerncentrales bouwen terwijl we ze in Iran plat bombarderen?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 14 februari 2006 @ 3.37 uur

 46. Het kern-afval, komische noot na het conflictueuze gebeuren hierboven (mensen, fok elkaar toch niet zo op, da’s niet gezond), kunnen we in kelders opslaan… de vluchtkelders v.d. mensen wiens eigenbelang gediend wordt met het kortzichtig erdoor drukken van nog meer risico’s voor mens & milieu. Nou… komische noot… valt een beetje tegen…

  Reactie door Jan-Peter — dinsdag 14 februari 2006 @ 4.15 uur

 47. Wellicht dat we als burger eens moeten gaan kijken of er geen alternatieven zijn.
  Kunnen we als burgers niet collectief voor een alternatief zorgen waarbij we de regering aan haar lot over laten.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 14 februari 2006 @ 4.59 uur

 48. Met betrekking tot eventuele nieuwe kerncentrales. Kunnen we gelijk als leverancier weer aan de slag. Weet nog wel een paar landen in het Midden Oosten die met genoegen ultra centrifuges (met electromagnetische isotoop seperatie) en uranium hexafluoride afnemen.

  Vraag me trouwens af of de IAEA hiermee zondermeer akkoord gaat. Is het niet zo dat men nucleair afval kan verwerken tot plutonium?

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 14 februari 2006 @ 5.34 uur

 49. Het is beter kerntechnologie te gebruiken bij het opwekken van energie dan fossiele brandstoffen (broeikaseffect e.d.) maar ook kernenergie is natuurlijk erg riskant. Door de veiligheidsrisico’s, hoewel die met een nieuwe technologie nog verder terug te brengen zijn, maar vooral door het afval, dat overblijft. Misschien dat het toch verstandiger is te investeren in duurzamere vormen van energie.

  Reactie door Dimitri — dinsdag 14 februari 2006 @ 7.40 uur

 50. Brinkhorst is naar mijn mening zijn eigen plekje aan het creëren in het bedrijfsleven net zoals Wiegel gedaan heeft. We weten inmiddels wat dat met de zorgverzekering gedaan heeft. 15 miljoen mensen die allemaal een “paar” centen meer betalen is veeeeeeeeeeeel. Totdat ze het spuugzat zijn.

  Reactie door Ninka — dinsdag 14 februari 2006 @ 8.18 uur

 51. Kunnen we het koningshuis niet ook privatiseren? Als we toch bezig zijn.

  Reactie door Henny — dinsdag 14 februari 2006 @ 8.59 uur

 52. Ik zou graag willen dat men het eens echt zakelijk ging bekijken in Nederland! Dit betekent, in mijn ogen, dat iedereen aan zijn/haar trekken komt en niet dat we net als we van Schiphol te horen krijgen, goh, daar hebben we in het geheel niet aan gedacht!!Sukkels!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 9.11 uur

 53. Oh ja en hoe zit dat met dat onderzoek dat ze achter wilden houden dat stelt dat splitsing tot gevaarlijke zaken kan leiden?
  Een open dialoog? Transparante overheid ga toch weg. Selectieve uitkomsten presenteren. En Brinkhorst is voor geen cent te vertrouwen. Kost de consument geen geld? Onzin, de daad zelf misschien niet maar de uiteindelijke afhankelijkheid en uitwerking zullen hard terugslaan op de consument.
  Maar ja dan behoeft hij niet meer af te treden dan is hij al lang weg en commissaris van dat bedrijf of bestuurder. Bovendien de PvdA is geloof ik ook voor, onbegrijpelijk, maakt wederom haar rechtse koers meer dan waar, is bereid de bevolking de consequenties te laten dragen. Misschien moet er een naamsverandering van de partij komen. Groen Links, groen rechts zul je bedoelen.

  Reactie door Henny — dinsdag 14 februari 2006 @ 9.13 uur

 54. We zitten niet alleen door Paars in deze ellende, we zitten in deze ellende omdat de mens steeds meer gezien wordt als een enkel en alleen economisch product!
  Het totale plaatje wordt vergeten en dat is zo oerstom, want iedereen weet dat we op ons best zijn als we veilig en gelukkig zijn en dat heeft met een toekomst visie te maken iets wat regeringen steeds hebben vergeten mee te nemen sinds we regeringen hebben!Het wordt hoog tijd dat we een een beter intellect krijgen in de regeringen, tunnel visie doet niemand goed!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 9.34 uur

 55. Misschien een hele domme vraag maar zou de prijsstijging niet een heel klein beetje te maken kunnen hebben met de enorme stijging van de Olieprijs, aangezien dat goedje grotendeels verantwoordelijk is voor het opwekken van energie.

  We kunnen natuurlijk een paar kerncentrales plaatsen

  Reactie door Stephan — dinsdag 14 februari 2006 @ 9.57 uur

 56. Of koppel de gasprijs los van de olieprijs.

  Reactie door Stephan — dinsdag 14 februari 2006 @ 9.58 uur

 57. @55, Stephan, ha, ha,
  Waarom zijn we nog steeds zo afhankelijk van olie, is een betere vraag volgens mij met zoveel geleerde koppen in de wereld en die kunnen niets verzinnen behalve kernenergie, of is het zo dat kernenergie voor nu de goedkoopste optie is en zoja waarom toch altijd voor het goedkoopst, als en indien er een veiliger iets zo zijn!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.02 uur

 58. Slim, Slimmer Het Slimst. Dat is de oorzaak tot privatisering. Een van de doelstellingen van het socialisme is een goed onderwijs voor iedereen. Dit na een periode van houdt jij ze arm dan houdt ik ze dom. Met gevolg Nijerode fanatici en management profeten. Familie bedrijven is uit de tijd alles naar de beurs, aandelen en nog eens aandelen ter ere en glorie van het systeem dat kapitalisme heet en niet te vergeten zo’n klein mogelijke overheid en de onderkant van de maatschappij moet je overlaten aan de maatschappelijke krachten, dat heet liberalisering en willen wij dat? neeeeeeeeeeeee, maar ik ben dom en ik ben arm en heb geen niets te vertellen

  Reactie door h.hiensch — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.31 uur

 59. Dit is een ingewikkelde materie die bijna niet meer te volgen is.
  Het enige dat Brinkhorst luid verkondigd is dat de prijzen “nagenoeg” niet zullen stijgen.
  Hij vergeet voor het gemak de stijgingen
  vanaf 2000.
  Ik hoorde dat de Amerikanen al een grote vinger in de pap hebben in ons energie systeem.
  Van Geel denkt nu over kernenergie.
  Ik hoor NIEMAND praten over de gevolgen daarvan, dit met betrekking tot het dumpen van de afval.
  Misschien heeft het Kabinet al een afspraak met HUN vriend Bush, zodat we de afval kunnen opbergen in een voor de Indianen Heilige Berg die de USA nu gebruikt nadat ze als “beloning” aan de Indianen een school hadden gegeven.

  Reactie door A.C.W.T. — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.37 uur

 60. Voor radio 1 deed minister Brinkhorst zelfs een “toezegging” dat het allemaal goed zou komen. Zijn wij even gerust! Wat ene opluchting! Geweldig! Brinkhorst doet NU een “toezegging” en dat zal dus, met het oog op zijn absolute eerlijkheid, koersvastheid en betrouwbaarheid als D66-er, in lengte van jaren wel goedkomen…..

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.48 uur

 61. En wat doet de politiek nu met die mensen die de bevolking zo misleid hebben?

  Nu moeten er ook kerncentrales komen. Is dat nu echt nodig? Het broeikas effect neemt niet af door een kerncentrale in Nederland. Of is het de bedoeling dat goedkoop stroom naar het buitenland verkocht kan worden. Dat is wat straks gaat gebeuren. Concurreren zullen we en moeten we volgens onze liberale economie.
  Gelukkig voor de volksvertegenwoordigende elite dat de bevolking over politiek suf geïndoctrineerd is. Anders waren ze met een flinke schop op straat beland. Want landbestuur begint meer en meer een synoniem te zijn voor liegen en bedriegen.

  Reactie door Sprut — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.49 uur

 62. Min. Brinkhorst is gewoon aan het solliciteren voor zijn volgende “stoel(en)”!
  (kan me niet voorstellen dat D66 nog aan een regering zal deelnamen!)
  Dus het wordt een “BVtje” met dito raad van bestuur en voorzitter gecreëerd, dikke bonussen etc etc… Ra-ra, wie zal dat betalen?

  Reactie door Kiddo — dinsdag 14 februari 2006 @ 10.54 uur

 63. Ik snap niet hoe mensen aan een energierekening van e.225 in de maand of nog meer komen.
  Ik woon in een eensgezinswoning, niet bijster goed geisoleerd. We hebben een tweepersoonshuishouden en betalen e.83 per maand.
  We hebben een waterbed, twee koelkasten, een diepvries en een magnetron, daar besparen we dus niet op. De verwarming echter hebben we alleen maar aanstaan als het echt koud is, overdag sowieso al niet.
  Die splitsing is natuurlijk een gotspe, weer een aparte rekening en weer wordt het duurder. Dat pvda en groen-links hiervoor zijn, zegt genoeg over deze partijen, bah!

  Reactie door kaatje — dinsdag 14 februari 2006 @ 11.12 uur

 64. Daarom vertrouw ik ook niet de goocheltrukjes met de nieuwe Zorgwet. Het kan nooit positief uitpakken en het ligt niet aan mij.

  Reactie door walking bull — dinsdag 14 februari 2006 @ 11.45 uur

 65. @42 Anja TT.

  Mijn laatste reactie op een mens dat alleen in kwaadaardigheid kan communiceren met mensen die kennelijk haar jaloezie opwekken en haar zwager zijn ziekte moet misbruiken om zich te manifesteren. Mijn antwoord op jouw vraag, die overigens ook al buiten enige fatsoensnorm viel, staat nog steeds op de plek waar jij hem gesteld hebt.

  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/02/10/warmste-eeuw-in-1200-jaar/#comments

  Maar omdat jij kennelijk niet het fatsoen kunt opbrengen om mensen niet persoonlijk te willen kwetsen en omdat je van mij een gelijksoortige respons hebt gehad, waar je kennelijk zelf slecht tegen kunt, maar deze manier van communiceren mij uiteindelijk van een veel te laag niveau is en ik vind dat dat niveau maar verder aan jou en madelief voorbehouden moet blijven, laat ik het hier bij. Wel zou ik het interessant vinden om van jou en van Madelief hier te vernemen of jullie ergens op de één of andere manier ook nog de SP vertegenwoordigen, dan kan ik bij mijn keuzes binnen en buiten mijn partij rekening houden met kwaliteiten die ik liever niet in mijn Socialistische Partij zie.

  Overigens wat jouw prestatie betreft, prima hoor, maar bedenk wel dat iemand die van modaal of minder moet leven, bijvoorbeeld omdat hij geïnvesteerd heeft in een sociaal betere wereld en dus daardoor, jawel bewust, koos voor aanmerkelijk minder promotie mogelijkheden dan de collega’s, zich jouw “luxe” niet kunnen veroorloven. En dat ik, ik weet het zeker, zonder al te dure voorzieningen ook nog eens veel minder energie zal gebruiken dan jij en dat zonder in comfort in te boeten. Helaas zitten de meeste arbeiders in een huurhuis, van vaak ook nog niet eens een hele beste isolatie kwaliteit en nu zou jij die mensen willen verwijten dat ze niet aan energie besparing doen. Ga eens nadenken zich socialist noemend leeg hoofd.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 11.46 uur

 66. @48 Rob Kusters.

  Ja zo is het. Bij het splijten van relatief laagwaardig uranium, 3% wordt in centrales gebruikt, worden er snelle neutronen ingevangen in dat uranium en zo ontstaat dan Plutonium. ( halfwaardetijd 30.000 jaar). In een opwerkingsfabriek wordt dat plutonium er uit gehaald, 3 kg plutonium is voldoende voor een A bom met de kracht van Hiroshima en is gemakkelijk actief te maken, denk je eens in hoe leuk zoiets is voor bijvoorbeeld een terrorist.
  Je kunt in kweekreactoren middels het splijten van Plutonium door snelle neutronen, van gewoon splijtingsafval ook nog meer plutonium maken. Was de bedoeling in Kalkar, wordt gedaan in de Franse Super fenix. De opwerkingsfabriek in Cap La Haque en super fenix leveren beiden de gronstof voor de Force de Frappe. Trouwens in GB gebeurt het zelfde in Sellafield.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 11.59 uur

 67. Bij de roep om kolencentrales gaan de mensen voorbij aan de geweldige milieuproblemen. Niet alleen levert het een enorme berg chemisch afval op, maar bovendien is de as relatief radioactief. Nog erger is dat de gassen ook via het edelgas radon radoactief is. Dat edelgas kan niet in filters afgevangen worden. Omdat het zwaar is, valt het in een kleine straal rond de kolencentrale neer. Daardoor wordt de omgeving van de kolencentrale geleidelijk radioactief. Radon op zich ongevaarlijk, maar kan via zijn radioactieve vervalproducten erg veel schade in de longen aanrichten.

  Roelf’s verhaal over opwerking om plutonium er uit te halen is juist. Daarnaast produceert een kerncentrale ook ander afval, zoals bestraalde reactorvatwanden, die bevatten geen plutonium en verliezen het grootste deel van hun radioactiviteit in enige tientallen jaren. Deze vormen van radioactiviteit kunnen geconcentreerd opgevangen worden, bij kolencentrales kan de relatief ongevaarlijk licht radioactieve as wel, maar de gevaarlijke edelgassen niet afgevangen worden.

  Daarom is aardgas of methaanhydraat milieutechnisch te prefereren, maar zorgt weer CO2-emissie.

  Reactie door Drob — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.27 uur

 68. Heel jammer dat discussie over een onderwerp gebruikt wordt voor aanvallen in de manier van communicatie.
  Wat mij altijd zo blij maakt van dit weblog is dat wie dan ook zijn mening mag zeggen, hoe moeilijk ook sommige reacties zijn.Dat er ook liflaf gesproken wordt is naar mijn idee ook goed, het leven mag ook besproken worden en anders is er een webmaster die beslist of het al dan niet te ver gaat!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.41 uur

 69. Splitsing Geen woorden voor dat het Brinkhorst lukt om splitsing er door te krijgen. Wat hebben we toch een beroerd en kortzichtig kabinet. Waarom moest er overigens verder achter gesloten deuren vergaderd worden?
  Dit is mij ontgaan.
  Het een en ander doet mij toch weer denken aan Animal Farm en dan nu het verraad over de windmill.

  Ik zal het artikel Volkskrant vandaag over de uitgezette koers van Bos/PvdA nog een keer moeten lezen om het te kunnen bevatten!

  @6 Sabineke wat dacht je verder van : Sukkels, Varkens, Sukkels, Varkens etc.

  Reactie door Mona — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.45 uur

 70. Persoonlijk ben ik erg huiverig voor kernenergie, vooral omdat met het afval nog niets kan. Ik weet dat het ook voor medisch doel nodig is, echter wat me bevreemd is dat er geen wil is om echt voor alternatief te gaan.(ik heb er geen verstand van, geef ik ruiterlijk toe)Iedereen heeft het over die afhankelijkheid en wat voor problemen het geeft in de rust in de wereld maar echt naar oplossingen zoeken is er vooralsnog niet bij.Ik vrees dus dat dat onderzoek te kostbaar is nu, maar hoe zit het dan met onze verantwoording met de toekomst.Zou niet een oplossing zijn en meer gebruik van zon/wind, dus dit echt stimuleren in de bouw van huizen, scholen, kantoren etc.
  Ik denk dat we best in staat zijn om behoorlijk onafhankelijk qua energie te bouwen,waarom doen we dit dan niet, terwijl we zoeken naar nieuw?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.51 uur

 71. @ kaatje,

  Ik woon ook in een eensgezinswoning. Het is een tussenwoning, dus de buren helpen mee met stoken. Daarbij zijn de woningen gebouwd in een berg. Dus vóór mij en achter mij staan woningen die de wind behoorlijk afschermen van mijn huis

  Hoewel ik een vaste trap naar de zolder heb, kan ik de zolder toch afsluiten via een geisoleerde plank.

  Ik heb kunstoframen met 5 cellen profiel en de allerlaagste U waarde (1.1). Dit is de hoogste isolatiewaarde.
  Daarbij heb ik op alle ramen en tuindeur rolluiken. Allen de voordeur heeft geen rolluik.
  Ik gebruik spaarlampen, heb geen exorbitante stroomvretenden apparaten (op de droger na). Wel heb ik een afwasmachine.
  Overdag stook ik met een Zibro, en om half zes uur (voordat iedereen zich gaat douchen springt de verwariming aan). De verwarming brandt dan tot 20:30 en komt nooit hoger dan 20 graden.

  Toch betaal ik rond de 1500 euro per jaar aan energie. Dit is toch absurd. Ik zou niet weten waar ik nog meer energie zou kunnen besparen, zonder in de kou te zitten enof in het donker.
  Ik word kostmisselijk als ik dat geleuter hoor over energie besparen. Ik zou niet weten waar ik op zou moeten besparen.

  Reactie door alexander — dinsdag 14 februari 2006 @ 12.53 uur

 72. Sabineke,

  Ik heb een tijd voor ShellSolar gewerkt (zonnecellen fabriek).
  Daar waren ook vaker medewerkers van Greenpeace. Deze hadden uitgerekend, dat als iedere europeaan een kwart van zijn dak beklede met zonnecellen, en deze netgekoppeld aangesloten konden worden, kon de verbranding van fossiele Brandstoffen 20% (in de winter) tot 70% (in de zomer) verminderd worden. Samen met windenergie, biogas energie zal dit percentage alleen maar hoger worden.

  bij zo’n grootschalige actie zouden zonnecellen uiteindelijk goedkoper worden door de grote afname (schaalvergroting)

  Fossiele brandstoffen / kernenergie zal nooit helemaal uit te bannen zijn, maar kan wel drastisch verminderd worden.

  Reactie door alexander — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.03 uur

 73. 69 Sabinek Helemaal eens!

  Het was dan ook weer de zoveelste kortzichtigehid dat subsidie op zonne energie is afgeschaft.
  Ik woon in een huurhuis dat bij uitstek geschikt voor panelen is. Ook verhuurder
  komt tegen dat het te duur is geworden, fikse huurverhoging zou het gevolg zijn, om in te kunnen investeren.
  Jan noemde in zijn boek, al was het zijn idee niet, simpelweg zonnedakpannen voor nieuwbouw.
  Vreselijk duur maar uiteindelijk minder duur voor mens en milieu.

  Reactie door Mona — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.09 uur

 74. @Sabineke van Schie-Pleines

  Kom maar met alternatieven! Dat is het beetje het probleem met diverse energiebronnen, veel schreeuwen en afkeuring uitspreken maar alternatieven aanbieden, ho maar!

  Reactie door Stephan — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.24 uur

 75. @74,Stephan, volgens mij schreeuw ik niet en van mij een oplossing verwachten is teveel eer aan mijn Betha brein, dat door noodzaak elders niet al te veel ontwikkeld is maar kijk naar mij idee van post 70, ik probeer mee te denken waar ik kan en doe qua energie zuinig erg mijn best, we hebben bewust geen auto, scheiden al het afval zijn zuinig met electra met spaarlampen overal, we zijn aan het sparen voor zonpanelen op ons dak, we doen wat we kunnen, ik heb het idee dat deze regering en vorige dat niet echt kunnen zeggen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.39 uur

 76. @65 Roelf van Bergen,

  Verspilde moeite!
  In @42 heb ik al aangegeven dat ik het heb gehad met jou.
  Je bent voor mij de moeite van verder reageren op misplaatste onzin niet waard.

  Met vriendelijke groet,

  Reactie door Anja — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.40 uur

 77. @72, Alexander, ook ik heb het idee dat burgers meer wil tonen dan regeringen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.41 uur

 78. Alexander, ik begrijp dit niet. Tenzij je de woning afgesloten hebt wanneer je stookt. Droge lucht verwarmd sneller, daarom heb ik altijd een raam open, wanneer ik de verwarming aan heb.
  Mijn vader beweert ook altijd dat hij het maximale doet, maar heeft wel de woning potdicht en vanaf ‘sochtends al de verwarming aan en dan enkel in de kamer.
  De prijzen zijn natuurlijk absurd en dat splitsen moet al helemaal niet gaan gebeuren, maar veel mensen kunnen best wat minder stoken, daarmee niet bewerende dat jij ook onder die groep valt.

  Reactie door kaatje — dinsdag 14 februari 2006 @ 13.59 uur

 79. Energie,is dat wij nodig hebben voor onze speeltjes, huishoudelijke toestellen, treinen enz. enz. De eerste centrale’s waren kolen gestookte centrale’s daarna gas gestookte centrale’s. Helaas hebben wij geen waterkracht centrale’s, wel kernenergie. Wat te doen als gas opraakt en te duur wordt en daar gaat het om. Antwoord aan kernernergie valt niets te verdienen dat moet uit het buitenland komen, van daar dat men de zaak wilt loskoppelen. Alternatief kolen gestookte centrale’s. Maar die zijn vies, flauwekul
  in begin jaren 50 was ik stoker op een kolen gestookte centrale. De ketels waren volledig geautomatiseerd, de brandstof werd automatisch doorgevoerd, de verbranding werd automatisch gecontroleerd op 100% verbranding. Als het hoofd van de centrale in de morgen op zijn fietsie aan kwam en zag dat er een rookpluim uit de schoorsteen kwam, was zijn eerste weg naar de stookvloer en kregen de stokers op hun zuiger. Daarom kolencentrales zijn schoon maar moesten omgebouwd worden omdat aardgas goedkoper was. Het kwam voor niets uit de grond en daar viel aan te verdienen.

  Reactie door h.hiensch — dinsdag 14 februari 2006 @ 15.17 uur

 80. Kaatje,

  Het klopte niet helemaal wat is schreef.
  Er zit wel nog 170 euro kabelkosten bij (was ik even vergeten) Is trouwens ook absurd duur 15 euro per maand.
  Ik ga eens kijken voor een satteliet.

  Ik ben het met je eens dat mensen bewuster mogen worden van het energiegebruik, maar ik denk dat veel mensen dit al zijn.
  Zo’n drie jaar geleden stookte de buurvrouw zo hard, dat als ik bij haar binnen was bijna flauwviel van de warmte.
  Zelf liep ze er altijd in t-shirtjes rond.

  Nu is haar stookgedrag een stuk conservatiever. dit is goed, want energie is kostbaar.

  Wat is een smerige dievestreek vind ik de geruislose afschaffing van de getrapte energiebelasting
  als iemand echt zuinig was met energie betaalde deze minder beasting. Verspilde je de energie, dan mag je er ook voor betalen.

  Het gaat ze gewoon om de centen en niet om de energiezuinigheid

  Reactie door alexander — dinsdag 14 februari 2006 @ 15.31 uur

 81. @Hiensch

  Sommige kolensoorten kun je inderdaad vrij schoon verbranden, zodat er geen grote roetpluim uit de schoorsteen komt. Als je roet laat ontsnappen stook je niet zuinig, want die roet heeft ook een verbrandingswaarde. De zgn. vliegas zie je nauwelijks; die is bovendien onbrandbaar. Tegenwoordig wordt die opgevangen en de opslag daarvan is erg milieubelastend. De uitstoot van radon is absoluut onzichtbaar, bovendien zit het gevaar daar in heel kleine hoeveelheden.

  Reactie door Drob — dinsdag 14 februari 2006 @ 15.38 uur

 82. Net vrage uurtje geweest met Brinkhorst en van Geel, keuze is 1 energievermindering,2 duurzaam,3 kolen schoon en als laatste kernenergie maar de discussie dient nog gevoerd gaan worden,heh????

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 15.56 uur

 83. @Sabineke van Schie-Pleines

  Het is niet alleen die auto, de Energiebehoefte van een westers land gaat veel verder. Ik ben een voorstander van meer onafhankelijkheid van arabische olie. Dat houd in dat we alternatieven moeten hebben die net zo duur zijn of iets duurder. Dan heb je de volgende mogelijkheden:
  - Kernenergie
  - Eigen Gas
  - Zonne-energie
  - Windmolens
  - Kolen

  Waarbij De zonne-energie een hele dure is in verhouding met Olie.

  Misschien zijn er meer. Echter met Gas en Kolen blijft het CO2 probleem, met windmolens heb je “horizonvervuiling” Kernenergie daar heb je radioactief afval mee.

  Dus zeg het maar, er moet toch iets gebeuren als je over 20 jaar niet bij kaarslicht je krantje wilt lezen.

  Het blijft een kosten-baten verhaal, alternatieven zijn of smerig of te duur t.o.v. de huidige fossiele brandstoffen. Ga er ook maar rustig van uit dat zowel de Stroom als het gas de komende jaren nog weer eens met 80 % zullen stijgen.

  Het is natuurlijk het eenvoudigst om dat paars en de huidige regering op de schuld te geven.

  Reactie door Stephan — dinsdag 14 februari 2006 @ 16.00 uur

 84. @ Henny (51):

  Het Koningshuis IS al een private onderneming, Henny. Wel met staatssubsidie.
  We kunnen de staat en de koninklijke familie wel eindelijk eens gaan loskoppelen, maar dan moet die familie wel wat vergoeden van alle voordelen, die ze in de loop der tijd heeft genoten.
  Koning-ondernemer Willem I heeft dankzij zijn positie de grondslag kunnen leggen van het gigantische familiekapitaal.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 14 februari 2006 @ 16.19 uur

 85. Als er met de komende tekorten nog steeds moeilijk gedaan wordt over horizonvervuiling, dan breekt mijn klomp! Bovendien zou het zelfs tijdelijk zijn, alleen zullen het onze kleinkinderen zijn die de windmolens kunnen weghalen, omdat er wellicht betere energiebronnen gevonden zijn: koude fusie, aardwarmte, warmte van de industrieën. Dat laatste is iets waar Rotterdam mee gaat beginnen met de nieuwbouwwijken in de stad en regio. Een soort “hergebruik” dus. Wrang is en blijft het dan dat de sociale huurwoningen weer flink achterblijven en de huurders voor hele hoge energiekosten komen te staan (doen ze al) omdat ze verplicht in niet geïsoleerde woningen moeten wonen. Alternatieven zijn er niet (meer). Voor de wat beter af zijnde middeninkomens (2-verdieners) en de hogere inkomens zal de energie goedkoper worden en verbruiken ze minder door hun moderne woningen. Zo laat je ook goed merken welke mensen bij de Paria’s behoren in ons land.

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 14 februari 2006 @ 16.40 uur

 86. @70 Sabineke,
  Je hebt helemaal gelijk en waarom doen we dat dan niet?
  Die vraag kun je zeker al dertig jaar doen gelden. Maar de kabinetten Van Agt, Lubbers en Kok moesten zo nodig de oren laten hangen naar de grootverdieners dus werd er alleen incidenteel, als de druk echt groot werd, iets gedaan. Nu kan ik je vertellen dat de grootste voorstanders van kernenergie, zowat elk directie lid van elk toenmalig elektriciteitsbdrijf, niet geheel ongevoelig was voor de optie energie besparen. In onze centrales werd dan ook aardig geïnvesteerd in energie besparende opties en redements verbetering van eenheden, maar de druk kwam in die tijd dan ook van bestuurlijke colleges die vooral links georiënteerd waren. Na de begin periode van het splitsen, 1987 dus heeft men deze opties ook daar stevig laten liggen. Behalve als het de majoratie van de brandstof, dat wat je aan de brandstof als e-bedrijf kunt verdienen, kon bevorderen. Maar goed ook dat levert dus besparing op. Een gemiddelde particulier, met een klein inkomen, kan soms behoorlijk besparen zonder nu direct in oncomfortabele situaties te komen, maar dat vereist vaak wel enig inzicht in de energie huishouding van de eigen woning. Voor de jaren 50 waren veel mensen daar aardig in getraind, maar met de komst van het aardgas is die kennis snel te loor gegaan. Aan de andere kant juist de mensen met de laagste inkomens, die dus ook economisch gebaat zouden zijn met energiebesparende maatregelen, krijgen geen enkele kans om die maatregelen stevig toe te passen. De woning eigenaren hebben geen zin in de investering, ze krijgen nu ook al geen subsidie meer, of ze willen zo’n huur verhoging dat de huurder die niet meer kan opbrengen zelfs niet met huurtoeslag. Kortom het grootste deel van de oorzaak dat er al dertig jaar niet of nauwelijks iets gebeurd, is politieke onwil en helaas als dat zo doorgaat dan hoeft er straks echt niets meer.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 16.57 uur

 87. @85.
  Tja Lembeck en dan zijn er hier ook nog mensen die zich socialist noemen en die aan anderen menen te kunnen vragen en wat doe jij dan aan energie besparing. Terwijl een beetje socialist “moet” weten dat mensen met een klein inkomen niet tot nauwelijks in staat zijn om ook maar wat te doen en zo’n “socialist” meent dat dan ook nog maar even te moeten inwrijven. Ik zou denken dat past beter binnen de VVD. “Neem je eigen verantwoordelijkheid”. En het meest absurde de argumentatie die zo iemand dan nog verder gebruikt. Met dit soort stelling name en met vooral niet over het onderwerp praten, schieten wij wel op met het zoeken naar oplossingen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.04 uur

 88. @83 Stephan.
  De volgende opties zouden best overwogen kunnen worden.
  Stoppen met het subsidiëren van de branstof voor het toeristen vliegverkeer.

  Op dat verkeer ook nog eens een stevige ontmoedigingsheffing.

  Dat levert veel minder energie verslindende vluchten op. Minder belasting van de hogere luchtlagen met ozonafbrekende stoffen. Minder lucht vervuiling. Minder lawaai vervuiling, dus ook direct een beter leef comfort voor de omwonenden. Dat zou behoorlijk wat opleveren aan milieu, en dus ook brandstof winst. En ik denk dat niet te ontkennen valt dat die drie maal per jaar vliegreizen naar Verweggistan nu echt niet noodzakelijk zijn. En er wordt op de keper beschouwd niet essentieel mee ingeleverd is mijn mening. Hier is de eerste winst te halen. Er zijn legio minder milieu belastende vakantiebestemmingen te bedenken.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.14 uur

 89. @ 81 Drob
  Waar ik het over heb waren STORK ketels, de vliegas werd opgevangen en opnieuw de verbrandingsruimte ingeblazen. Het CO2 kon direct afgelezen worden. Maar jah, dat was een andere tijd.

  Reactie door h.hiensch — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.21 uur

 90. @Hiensch

  Maar wat gebeurde dan uiteindelijk met de vliegas? Vliegas kan niet branden, roet wel. Volgens mij verbrandt de kolencentrale in Nijmegen de kolen nu ook optimaal. Roet uitstoot wordt nu helemaal niet meer geaccepteerd.

  Reactie door Drob — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.26 uur

 91. 84 Olav
  Kan jij misschien ook nog even voorrekenen
  wat die vergoeding als meevallertje zou zijn?!

  Reactie door Mona — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.36 uur

 92. @90 Drob.
  De vliegas werd in cyclonen opgevangen en ten dele gebruikt voor de cement industrie, helaas vooral veel cadmium belasting. De terug gestookte vliegas sloeg neer als slak op de ketelwand en liep daar vloeibaar of door het zogenaamde slakkegat in een grote waterbak waarin het werd afgekoeld en uiteindelijk als granulaat ook als weg verharding werd gebruikt. Bij het laatste product was uitlogen van cadmium aanmerkelijk geringer maar niet uit gesloten. Zo schoon was het allemaal niet, ook al leek het wel aardig schoon.
  Waar ik het over heb waren ketels van de Schelde in Vlissingen, maar het procédé is gelijk.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.39 uur

 93. @Stephan, ik ga nog steeds voor energie vermindering, zon en wind energie en verder heel veel investeren in nieuwe kennis.Elke nieuwbouw zou zonnepanelen moeten hebben en misschien op bedrijventereinen windmolens plaatsen,daar staan toch vaak alleen lelijke gebouwen dus daar is de horizon toch al verpest en verder heel veel boetes op het branden van lichten in de avonduren in kantoorgebouwen.Openbaar vervoer zou ook gratis moeten zijn, ala Belgie.Verder vraag ik me af waarom mooie gebouwen ‘s avonds verlicht moeten worden terwijl ze niet open zijn, ziet er mooi uit maar kost ook,enfin nog genoeg te doen, hoog tijd dat ze wat doen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.44 uur

 94. @87
  Roelf van Bergen,

  Als iemand werkelijk millieubewust is en het onderwerp waar het om gaat, wèl degelijk aansnijdt, dan is dit een egoïstische kapitalist en een belasting ontduiker.
  Heb hier mijn hele leven zelf hard genoeg voor gewerkt en heb dit bereikt ZONDER GELD VAN DERDEN

  Je durft wèl héél véél te zeggen.
  Als je probeert te stoken, zoals je in @87 doet, wens dan een vent en noem er namen bij wil je, i.p.v. iemand in BEDEKTE TERMEN ZWART TE MAKEN.

  En JIJ noemt JEZELF een SOCIALIS?
  Ik heb sterk de indruk dat ook maar énig SOCIAAL GEVOEL JOU HELEMAAL VREEMD IS.
  Hélaas heb ik me tot een reactie laten verleiden, maar één ding moet je héél goed beseffen.
  ACHTERBAKS GEDRAG, daar houdt ik NIET van en dit pik ik dus niet. VAN NIEMAND!
  LAAT JE DIT EVEN HEEL DUIDELIJK ZIJN.
  Je gedrag lijkt meer op een jaloerse puber als van een vent die tegen zijn pensioen aanzit.

  Reactie door Anja — dinsdag 14 februari 2006 @ 17.46 uur

 95. @ Mona (91):

  Dat is specialistenwerk, denk ik, Mona. Het gaat natuurlijk om een astronomisch bedrag. Maar een commissie die dat eens gaat uitzoeken zal zeker dik terugverdiend worden! :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 14 februari 2006 @ 18.09 uur

 96. 95 Olav een soort burger emolumenten commissie?

  Reactie door Mona — dinsdag 14 februari 2006 @ 18.31 uur

 97. @94 Anja uit België.

  Doet me deugd dat jouw eigen benadering van andere mensen ook jou behoorlijk pijn doet als iemand dat op jou toe past. Is duidelijk dat je het niet hebt begrepen, had ik ook niet verwacht, en dus ook niets zult hebben geleerd.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 21.13 uur

 98. @94 Sloeg 87 dan op jou?

  Wie de schoen past trekke hem aan :-))

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 21.27 uur

 99. Tja wat betreft bedekte termen en zo. Dat is dus wat men noemt met gelijke munt betalen. Jij insinueren? Ok dat kan ik ook.

  Wellicht nu wat geleerd, ik betwijfel het.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 14 februari 2006 @ 22.00 uur

 100. Huurders van sociale woningen mogen niet eens meer doen dan wat tochtstripjes plakken en gordijnen dichtdoen, anders wordt de woning te veek waar en dus te duur. Voor huurders die het geld wel hebben en niet willen verhuizen kan ik alleen maar zeggen: isoleer gewoon, zeg niets tegen de verhuurder. Een “valse” muur valt nauwelijks op als je het niet weet. Een verlaagd plafond al evenmin. En i.p.v. dubbele beglazing kan je voorzetramen (laten) maken. Je blijft wel zitten met de verwarming die door de verhuurder is de woning is geplaatst, maar misschien kan je die ook weghalen en vervangen door een HR ketel. Wat niet weet, wat niet deert, nietwaar?

  Verder denk ik dat, als we energie willen besparen, we die S.U.V. simpelweg moeten verbieden! Ze slurpen 1:5 NotaBene! Ooit was er een actie voor spaarlampen. Doe dan nog maar eens zo’n actie. Doe aan goede voorlichting, want als ik om heen kijk en de lage opleidingsniveaus zie van de mensen hier, dan is dat hard nodig. Ze begrijpen hier niets van. Veel te moelijk en dus laten ze de koelkast open staan, het water lopen bij tandenpoetsen, de kachel hoog en de ramen open en ga zo maar door….

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 14 februari 2006 @ 22.47 uur

 101. @100 Lydia,

  Lage opleidingsniveau’s?
  Voel je jezelf verheven boven de mensen die hier reageren op de site van de SP?
  Gelukkig voor jou, dat jij wel verstandig bent.

  Reactie door Anja — dinsdag 14 februari 2006 @ 23.31 uur

 102. ik zou wel eens willen weten wat gas nu werkelijk kost,zonder de koppel spaarPOT olie van dit kabinet,
  en zonder de 800.000 schoon of niet,, inkomen van de grote baas.
  van ,noem maar op een enkele gas leveransier??
  ik denk dan dat we met 30-40-50 euro per maand bij 1000/1500 m3 per jaar,dichter in de buurt zitten.

  Reactie door ad — woensdag 15 februari 2006 @ 0.39 uur

 103. @102,Anja,volgens mij bedoelt lydia de mensen die rondom bij haar wonen.Tenminste dat begrijp ik eruit!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 15 februari 2006 @ 1.09 uur

 104. @103 Sabineke,

  Daar kun je natuurlijk gelijk in hebben, maar ik kan dat er in eerste instantie dus niet uithalen.
  Ik heb geen idee waar ze woont, hoeft ook niet, maar’t komt op mij nogal vreemd over, ben dit soort uitspraken van Lydia ook niet gewend.
  Maar mocht ik verkeerd zitten, dan hoop ik aan dat Lydia dit zelf nog even meldt

  Reactie door Anja — woensdag 15 februari 2006 @ 9.45 uur

 105. ga zo door!

  Reactie door erik — woensdag 15 februari 2006 @ 13.48 uur

 106. Het begint er op te lijken of deze bende uit den Haag een groot gedeelte van Nederlandse volk aan het gas wil leggen.

  Reactie door Jofel — woensdag 15 februari 2006 @ 15.20 uur

 107. Dat de prijzen omhoog zijn gegaan is evident. Maar het is wel even verstandig om e.e.a. te corrigeren voor de gestegen olieprijzen (zie bijv. http://www.behr.nl/Beurs/H/brent.oil.html). De olieprijs van Brent Oil is het laatste jaar met 50% gestegen. Dat zijn wereldwijde ontwikkelingen die geheel losstaan van de liberalisering.

  Overigens klagen we wel over de hoge olie- en gasprijzen, maar vergeet niet dat de inkomsten van het Slochter gasveld navenant stijgen.

  De soep wordt dus niet zo heet gegeten als ‘ie wordt opgediend.

  Reactie door Wouter Jong — woensdag 15 februari 2006 @ 16.42 uur

 108. Deel II:
  Brent op 15 februari 2001: $26.61
  Brent op 14 februari 2006: $59,53

  Dus meer dan 120%. Dan valt die stijging van 80% best mee. :)

  Zou de liberalisering ertoe hebben geleid dat niet de volledige prijsstijging aan de consument is doorberekend, Jan? Of hoe verklaar je dit zelf?

  Reactie door Wouter Jong — woensdag 15 februari 2006 @ 17.03 uur

 109. @101 Anja.
  Even tegen het licht van onze vorige discussie die volgens mij nu is opgelost.
  Heb je nu geen enkel idee dat je in dit antwoord iets insinueert dat helemaal niet aan de orde is? Dat je met deze insinuatie L. Lembeck zo in discrediet kunt brengen? Ben je nu echt zo dom?

  @105 Erik, Bedoelde jij met je reactie op 105 het zelfde als ik?

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 15 februari 2006 @ 17.06 uur

 110. @108 …. vergeet niet dat variabele kosten energie niet de gehele rekening bepalen, maar voor groot deel ook vaste kosten (die dus niet harder zijn gestegen dan inflatie?) … :)
  overigens is de marktprijs van aardgas maar een kleine 40% gestegen de afgelopen 5 jaar dus wat dat betreft…

  Reactie door Ben Leppers — woensdag 15 februari 2006 @ 17.17 uur

 111. Het lijkt er trouwens op dat liberalisatie van energiemarkt wel degelijk leidt tot voordelen voor consumenten.
  Enige markt waar deze liberalisatie al tijden werkt (sinds 1999) is de UK. En daar zijn de prijzen de afgelopen 5 jaar beduidend minder hard gestegen (+35% voor gas en +17% voor elektriciteit vs +13% algehele inflatie) dan in Nederland.
  Misschien dus toch niet zo’n slecht idee dat liberaliseren. Afgelopen jaren zijn internet/mobiele telefonie ook niet echt duurder geworden door concurrentie op een vrije markt…

  Reactie door Ben Leppers — woensdag 15 februari 2006 @ 21.17 uur

 112. @109 Roelf,
  Allereerst @109 is off topic! maar ik zal je een antwoord geven.

  Nee, ik ben niet dom, integendeel zelfs, maar zo als Lydia zegt; “als ik om me heen kijk de lage opleidingsniveau’s hier” dan is mij niet duidelijk of ze dit web-log bedoelt of haar leefomgeving. Snap je???

  Zie verder mijn antwoord aan Sabineke in @104.

  Lydia is mans/vrouws genoeg om zelf aan te geven wat ze bedoelt zoals ik ook meen, dat jij beslist niet voor Lydia op hoeft te komen, dat kan ze zelf heel makkelik af.
  En van in discrediet willen brengen is al helemaal geen sprake, denk dat je hier nog niet lang genoeg meedraait om dit in te kunnen schatten.

  Dus nogmaals, als ik er naast mocht zitten, dan hoor ik dat wel van Lydia zelf.

  Reactie door Anja — donderdag 16 februari 2006 @ 10.13 uur

 113. @Ben Leppers, is het tevergelijken UK en wij in de manier waarop? En minder hard stijgen is geen garantie voor de toekomst, natuurlijk!
  Je verhaal over mobiel, heb ik vraagtekens bij, want waarom geen korting maar allerlei andere energie etende cadeaux

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 16 februari 2006 @ 10.52 uur

 114. O, o, o… ja hoor: het is vast ook de schuld van liberalisering dat benzine duurder is. Wat zijn jullie kortzichtig. Liberalisering an sich heeft zich veel meer bewezen dan socialisme. Het is niet voor niets dat de wereld zich globaliseert: jullie hebben verloren. Wat je nog wel kunt doen is ageren tegen de slechte uitvoering van liberalisering, zoals bijv. de NS die ondanks het feit dat de overheid zich deels teruggetrokken heeft misbruik maakt van haar monopoliepositie t.o.v. de klanten. Dat zijn de echte problemen! Maar ga alsjeblieft niet meer zeuren over marktwerking, dat is zo achterhaald!

  Een D66-fan.

  Reactie door Morot — donderdag 16 februari 2006 @ 23.58 uur

 115. O artikel 47 vond ik kostelijk
  alternatief voor de regering laat ze maar
  bitterballen eten en debatteren in een
  gesloten setting zoiets als Vogelenzang.
  ;-)

  Reactie door Rob 39 jaar — zondag 26 februari 2006 @ 16.32 uur

 116. Even voor de ruziemakers
  Wel eens gehoord van verdeel en heers politiek julie laten je lekker opnaaien
  misschien verdienen jullie ook niet beter
  zo krijgt Lubbers ja ja Ruud toch nog gelijk, quote” regeren moet je niet aan burgers overlaten, die vliegen elkaar naar de keel”
  Goedenmiddag

  Reactie door Rob 39 jaar — zondag 26 februari 2006 @ 16.41 uur

 117. Ik hoop dat er 100 kerncentrales worden
  gebouwd, en ik het nooit meer koud heb.
  doeggie Rob

  post scriptum
  Oja voor de genen die bang zijn voor kernenergie, zelfs academici zij vind ik een soort oermens die een vuursteen hadden
  gevonden en er een handbijl van maakte

  Reactie door Rob 39 jaar — zondag 26 februari 2006 @ 16.50 uur

 118. Nou Rob, dan ga jij toch fijn naar Tsjernobiel! Kun je de kinderen met tumoren bekijken! En ja dat kan weer gebeuren! En nee je zult het dan vast niet zo lang koud hebben..tsjonge jonge! Korte termijn denken is schadelijk voor de gezondheid!

  Reactie door cynthia — woensdag 1 maart 2006 @ 13.31 uur

 119. Marijnissen wijt de prijsstijgingen van energie aan de vrije markt. Maar uit onderzoek is gebleken dat de overheid hier schuld aan heeft: de energiebelastingen zijn enorm toegenomen.

  Reactie door Ruben — dinsdag 5 december 2006 @ 19.50 uur