Verdun

Knekelhuis Verdun


“Tot op de dag van vandaag staat hij symbool voor de zinloze slachtingen van mensenlevens, zoals die in deze en de volgende Wereldoorlog plaatsvonden.”
(Wikipedia over de slag bij Verdun)

90 jaar geleden, 21 februari begon de slag om Verdun. 15 december 1916 was het einde volgens de officiële lezing. Op dat moment waren er in totaal 700.000 doden gevallen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 21 februari 2006 :: 9.44 uur

30 Comments

30 reacties

 1. De oorlog die alle oorlogen zou eindigen en de mensen een waardig bestaan zou bieden, was inderdaad pure waanzin. Voorbeeld op de dag van de wapenstilstand 11 november 1918 11:00 uur vielen nog 500 doden per uur, meer dan alle geallieerde doden op D-Day. Wreder is nog als je de paralel trekt met Afghanistan en Iran waar de VS in een loopgravenoorlog met Al-Qaida is beland.
  De 1e wereldoorlog wordt in Nederland zwaar onderschat, wij waren toch neutraal?, het was de 1e keer dat we geconfronteerd werden met het vluchtelingenprobleem namelijk gevluchte Belgen.
  De waanzin van de 1e wereldoorlog is een van de oorzaken van de kloof tusssen Vlaanderen en Wallonie. En zo zijn er nog wel wat feitjes te noemen die WO1 in een ander licht zet. Fijn van Jan dat hij hier toch wat aandacht aan besteed.

  Reactie door Harm Groenendijk — dinsdag 21 februari 2006 @ 13.31 uur

 2. Oorlog: we leren nooit wat er werkelijk toe doet: samen leven!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 21 februari 2006 @ 13.38 uur

 3. Je kunt het ook anders zien: de mens zal altijd een onderdeel van de natuur blijven, hoezeer we van onszelf ook vinden dat we boven de dieren staan.

  Reactie door Duh — dinsdag 21 februari 2006 @ 13.55 uur

 4. Oorlog bestaat op ieder niveau. Zelfs op heel klein. Het heeft te maken met respect. Als je bv iets censureert dat je niet welgevallig is en het is toch netjes en fatsoenlijk, dan bega je een agressieve daad. Het is dan aan de ander om daarop beschaafd te reageren. Zoiets kan ik redelijk goed inmiddels.

  Reactie door L.M. Lembeck — dinsdag 21 februari 2006 @ 14.42 uur

 5. @3 Nou, dieren vechten wel eens wat, maar voeren geen oorlog met uniformen, wapens en rangen en standen. Oorlog behoort tot de menselijke cultuur.

  @2 Oorlogen zijn inherent aan mens zijn, het is niet alleen ellendig. Ze zorgen voor een gezamenlijke geschiedenis en maken zo een volk tot een volk. Zie ook de tachtigjarige oorlog en de griekse oudheid.

  Ben wel met je eens dat de laatste twee oorlogen, onder andere door totalitaire systemen als socialisme, zeer gruwelijk waren, ze vertekenen ons beeld van oorlog.

  Reactie door Diederik — dinsdag 21 februari 2006 @ 15.37 uur

 6. @4

  Dieren dragen geen uniformen, maar kennen wel degelijk rangen en standen. Ze vechten meestal niet met niet-lichamelijke wapens, al kunnen apen dat wel, maar zo vocht de mens vroeger ook niet.

  Daarnaast moet je ook eens kijken naar de beweegredenen van mensen om te vechten. Dan zie je veel overeenkomsten met dieren.

  Op Animal Planet loopt al een tijdje een documentaire over een groep stokstaartjes en hoe deze zich verhoud tot groepen in de omliggende territoria. Het zijn net mensen, of misschien beter gezegd: wij zijn in het diepst van ons wezen nog gewoon dieren.

  Reactie door Duh — dinsdag 21 februari 2006 @ 15.45 uur

 7. @5,Diederik,Oorlogen maken ons tot een volk???? Nou, dat snap ik echt niet, hoor!
  Het verzet vaak de grenzen, of bepaald juist grenzen van land en dat zorgt weer voor nieuwe conflicten, eerder is het soort nooit eindigend verhaal, dus wat schieten we er mee op.
  Wij gaan er prat op, dat onze hersenen, ons van de rest van het dierenrijk onderscheidt, nu dan wordt het toch echt tijd dat we dat deel wat ons anders doet zijn gaan gebruiken.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 21 februari 2006 @ 16.11 uur

 8. 3@ Als dieren vechten is dat volgens mij nooit in groepsverband. Dieren vechten om een doel, b.v. om een vrouwtje te tonen wie de sterkste is. De 1e Wereldoorlog is typisch een massaslachting die totaal zinloos was. Mensen lieten zich de oorlog insturen zonder dat ze wisten waarvoor. Dieren laten zich niet verleiden tot een zinloos gevecht. Dieren zijn in dit opzicht beter dan mensen.

  Reactie door simbro — dinsdag 21 februari 2006 @ 16.25 uur

 9. @8,Simbro, Leeuwinnen doen het welzeker in groepsverband en dat gaat niet om het tonen van ik ben de sterkste maar om zo doeltreffend mogelijk te zijn met minst mogelijke inspanning met prooi najagen, ook gevechten om terretorium zijn dieren niet vreemd.

  @5,Diederik,Een opmerking over totalitaire regiems,mieren doen het zo slecht nog niet

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 21 februari 2006 @ 16.45 uur

 10. De stokstaartjes roeien ook hele families uit. Als de families te groot worden, dan moet het territorium vergroot worden en omdat de omliggende gebieden in handen zijn van andere families, vind er enige opruiming plaats.

  Het aardige is dat ze zich vaak schijnen te realiseren dat een territorium ook weer niet te groot moet zijn, dan kunnen ze het niet meer bestrijken en zijn de afstanden tussen de holen en vindplaatsen van voedsel te groot.

  En als ik me niet vergis, dan vond ene A. Hitler het gerechtvaardigd dat als een volk in het eigen land niet meer aan voldoende voedsel kan komen of vanwege andere redenen ruimte te kort komt, dat dat volk dan recht heeft op het al dan niet gewapend uitbreiden van de eigen levensruimte.

  Verder zijn ook etnische zuiveringen zijn de stokstaartjes niet vreemd.

  Reactie door Duh — dinsdag 21 februari 2006 @ 17.06 uur

 11. @8 Simbro,

  Mieren voeren ook oorlog. Mierenkolonies bestaan uit een koningin, werkers en soldaten. Mieren voeren oorlog om gebiedsuitbreiding mogelijk te maken, dan wel om indringende mieren buiten te houden.

  Reactie door Erik van Donk — dinsdag 21 februari 2006 @ 17.24 uur

 12. Sterker nog, mieren gebruiken chemische wapens! Was ik nog vergeten……

  Reactie door Erik van Donk — dinsdag 21 februari 2006 @ 17.25 uur

 13. De wikipedia link verwijst naar de 2e kamer waar jij / de plaatser van de log even las Jan M.
  Dit is de goede:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Verdun

  Reactie door B arend — dinsdag 21 februari 2006 @ 17.39 uur

 14. Misschien wat off-topic, maar toch:
  Op 11 september 2001 begon de wereldoorlog tegen het “moslimterrorisme.” Wie nog even wil nagenieten van de spectaculaire beelden, kan klikken op deze link:

  http://streaming.reopen911.org/video/PainfulDeceptions_dutch.html

  Het is een film van anderhalf uur en het gaat niet over stokstaartjes of mieren. Het gaat echter evenmin over Osama en zijn moslimterroristen, maar over controlled demolition, bedrog, leugens en medeplichtigheid van de Amerikaanse regering en zo voort.
  Er is vanavond toch niks spannends op de TV, dus wat let je?
  De vierde wereldoorlog zal volgens Einstein worden uitgevochten met stokken en stenen. Tegen die tijd zijn de mieren ons ver de baas.
  Daar krijg ik dus de kriebels van!!!
  Bou

  Reactie door Bou — dinsdag 21 februari 2006 @ 18.19 uur

 15. @11 en 12,Emiel,
  Nou zo leer je dus heel veel op dit log, ik vind ze altijd wel druk en zenuwachtig maar verder dacht ik dat ze nogal rustig waren.
  @10,Duh, heb wel altijd gevonden dat ze gemene bekjes trekken!

  Niks dierlijks is ons vreemd blijkbaar en hoe zou het ook anders kunnen maar hoe leren we nu die hersencellen gebruiken die we nog niet benutten,dat zal wel wat evolutie kosten, ik maak het niet meer mee!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 21 februari 2006 @ 18.33 uur

 16. @15

  O, maar verder zijn stokstaartjes heel lieve beestjes. Maar ja, ze willen ook gewoon (over)leven.

  Zou de mens echt heel veel veranderen als we onze hersencapaciteit meer zouden kunnen benutten? De oude, meer dierlijke, delen van de hersenen zullen denk ik altijd wel blijven bestaan. Of zou de ratio zich dan zo sterk kunnen ontwikkelen dat we emoties echt zouden kunnen beheersen?

  Reactie door Duh — dinsdag 21 februari 2006 @ 19.10 uur

 17. Eén van de doelstellingen van de nieuwe Europese grondwet is dat Europa militair met één stem zou spreken. Europa heeft zogezegd een slecht figuur geslagen door hopeloos verdeeld te zijn over de oorlog in Irak. En dat mag volgens sommigen nooit meer gebeuren. Het militaire hoofdstuk is in feite het enige nieuwe aan de grondwet. Alle andere bepalingen zijn herschreven en gecoördineerde bepalingen uit de vroegere verdragen van Rome, Maastricht en Nice. Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Degenen in Europa die menen dat Europa een nieuw militair tegengewicht voor Amerika moet ontwikkelen (couterbalancing of power) vergissen zich schromelijk. Op den duur dreigen er weer drie of vier grootmachten verwikkeld te zijn in een onhoudbare evenwichtsoefening.

  De rol die Europa moet spelen onder de pax Americana is de rol die Griekenland speelde onder de pax Romana. Griekenland behield zijn cultuur, zijn taal, zijn kunsten en wetenschap en overvleugelde daarmee zelfs Rome, dat te druk bezig was met de ordehandhaving en de graanvoorziening. In politieke en militaire zaken hielden de Grieken contact met alle strijdende partijen. Wat is er verkeerd wanneer sommige Europese leiders wat meer begrip hebben voor het Amerikaanse standpunt en andere wat meer voor het Arabische? Het tegendeel is eerder waar. Als de spanningen in een familie oplopen is het beter dat de verzoeners niet allemaal aan dezelfde kant staan. Dan kan iedereen met iedereen in gesprek blijven. Europa moet de rest van de wereld, en met name China, ervan overtuigen niet te gaan herbewapenen door dat zelf ook niet te doen. Europa kan de rest van de wereld ervan overtuigen dat de pax Americana een veilige vrede is, die kan uitgroeien tot een pax Kantiana .

  Citaat van:
  http://www.yabasta.be/article.php3?id_article=261

  Verdun,Dachau,Auswitch etc.etc.
  We leren het niet!

  Geweld leid tot geweld, vrede is nog een lange weg vrees ik.

  Reactie door Johan Smeets — dinsdag 21 februari 2006 @ 19.21 uur

 18. (14)Ik hoef na jouw omschrijving al niet meer te kijken….dat kan haast niet anders dan erg eenzijdig zijn.

  Reactie door Warrior — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.07 uur

 19. @14. De film nog niet gezien, maar goed voor een slapeloze nacht als er tenminste
  niet te veel herrie in wordt gemaakt.
  Hoe krijgen we het dan eigenlijk voor elkaar om de mieren de baas te laten worden Boudewijn, of is het omdat ze zich
  zo prachtig in hopen troep en bomen weten
  te verschansen? Maar goed, zoals je het al
  uitbeeldde ontstaan de kriebels al spontaan
  op mijn gezicht en huid, dat heb je dus al
  mooi voor elkaar, zelfs zonder film.
  Einstein met zijn stokken en zijn stenen is
  dan mogelijk terug naar de tijd van Deutero
  nomium, waarin mensen in het veld gestuurd
  werden en gestenigd om vermoedelijk méér dan die ene reden toen; had die niet te ma-
  ken met trouw of ontrouw? Wat bewoog Einstein dan toch met evt. een dergelijke
  vergelijking? VERDUNde uitgave van wat hij mogelijk nog niet naar buiten dorst te
  brengen, als de dood ook door het slijk ge-
  haald te worden zonder reden? Ook toen van
  alles nog al feodaal en krampachtig georien
  teerd, of zie je het anders? Groet, M.

  Reactie door Madelief — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.14 uur

 20. @15, Niet wanhopen Sabineke! Was het niet
  ergen in een Teleacprogramma of zo, dat ik
  (opnieuw) hoorde, dat de menselijke herse-
  nen zouden zijn vermeerderd toen de mens-
  achtigen meer vlees begon te eten.
  Vraag me dan niet of de dieren daarvoor dan
  meer hersenen hadden of dat het anderszins
  mogelijk met enzymen te maken heeft, want
  die beschouwing zou ik graag bij Midas Dek
  ker laten, die iedereen weer een glimlach
  weet te ontlokken. Hij is weer veel te wei-
  nig op TV te zien en te hóren!
  Dus, wie weet, maak je het nog wel mee en
  inderdaad heb ik wel eens wat horen vertel-
  len over mensen met relatief heel grote,of
  minder grote hoofden en gelóóf me: dáár is
  dus in de praktijk geen barst van waar.
  Relatief valt daar niets uit op te maken,
  anders dat sommigen meer water of zaagsel
  als opvulmiddel kregen toegevoegd! :)
  Gelukkig ben ik intussen ook al heel wat
  klein- en groot koppigen tegenkomen, vol-
  komen kaal na een lang leven waarbij in ie
  der geval de satelieten makkelijker en heel
  funktioneel door die hersenpan wisten heen
  te dringen. Kaal wil dus niet altijd zeggen: arm! Zo slim als sluw zijn toch
  alleen de vossen die wel hun haren verliezen maar nooit hun …..?
  Kale bedoening dus om naar te kijken net zo
  als je van hoe tegenstrijdig ook, van
  kale kikkers géén veren kunt….precies ja!
  Stokstijf staan zal ongetwijfeld slaan op
  alert, en we zouden zelf wel hele domme
  apen zijn, als we dát niét doorhadden!

  Reactie door Madelief — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.28 uur

 21. @ 15. Hoi Sabineke 15: Mag je er hierbij op wijzen dat ik niets te maken heb met reactie 11 & 12?

  Reactie door Emiel — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.32 uur

 22. oorlog gaat altijd om geld en macht. hebben ze dat eenmaal weten ze er niet mee om te gaan .simpel !hoeven we geen stokstaartjes ,leeuwinnen ,voor bij te halen .

  Reactie door ,texas, henkie — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.49 uur

 23. Oeps, Excuus, hoe kan dat nu, geen idee!!!
  Zowel naar Erik, als naar jou Emiel!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.51 uur

 24. @12 Oh Erik, in de vorm van drukinkt of zo?
  Uitroeien moet misschien wel weer heel ou-
  derwets, met een ‘brandglas’ dat hoef je al
  leen maar in je hand te houden en te rich-
  ten, en die alles omspannende zon, doet de
  rest: focussen dus en vooral volhouden, zon
  der onderbreking !

  Reactie door Madelief — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.51 uur

 25. @Madelief, ik wanhoop niet, echter jammer vind ik het wel!Ik zou het zo graag anders zien!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.53 uur

 26. @20,

  Je wilt toh hopelijnlijkniet beweren, waar geen haar zit, zitten hersens?
  Soms gaat dir wel eens op natuurlijk, maar lang niet altijd.

  @14,
  En volgens Nostroudamus is ervanaf 3005 een duizendjarige wereldvrede die 1000 jaar zal duren.
  Duidt dit misschien op het gegeven dat de mensheid zichzelf en elkaar kapot aan het maken is.
  Er zijn namelijkijl wel meer voorspellingen van hem uitgekomen.

  @17,
  Zolang de mensen zo bekrompen op elkaar reageren in het klein en en groot, zal er NOOIT sprake van vrede zijn.

  Reactie door Tomaat — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.57 uur

 27. Texas Henkie, klopt hoor: geld en macht !
  Je kunt je afvragen, waardoor en waaruit
  ontstaan en dat is voor iedere geboren,
  of zichzelf gemáákte leider, mogelijk heel
  erg verschillend.
  Vraag het je altijd af als je iemands auto-
  biografie bestudeert van leiders en mede-
  burgers.
  Helaas ontstaat dat niet altijd van een
  rechtsongelijkheid, ooit begonnen in de
  eigen familie, school, opleiding of werk-
  kring, maar ook door louter en aleen sexuele frustraties die nergens een uitweg
  konden vinden en dan maar links of réchts
  worden afgereageerd, maar dat gegeven is al
  lang vastgelegd in de psychologie.
  Geld gaat ook altijd stinken, als je er niet van uitdeelt, als je dat wél zou kunnen, is gebleken !. Fijne avond T.H. !

  Reactie door Madelief — dinsdag 21 februari 2006 @ 20.58 uur

 28. @4

  Ook als je er beschaafd op reageert kan het nog altijd heel kwaadaardig bedoeld zijn.

  Reactie door Tomaat — woensdag 22 februari 2006 @ 10.40 uur

 29. Ooorlogen ontstaat slecht door zakelijke behoeftes ( economie ): idealen worden daarbij verzonnen om de stomme burger te motiveren eraan deel te nemen .
  Als er te grote overschot aan arbeiders zijn wordt zo’n oorlog bedacht om van overtollige arbeiders af te komen .

  Reactie door fred — zondag 26 februari 2006 @ 11.20 uur

 30. Volgens mij is de mens het enige dier dat denkt dat de mens geen dier is…
  En dat bedoel ik op veel meer manieren, dan je zo, op het eerste gezicht, zou denken te lezen…

  Overigens, voor alle zekerheid en om te voorkomen dat er identiteitscrises ontstaan, aan Madelief: (Hallo, lief bloempje!) ondergetekende ondertekent, in tegenstelling tot privé, op dit log nooit met ‘Bou’ (voor alle zekerheid).

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 16.57 uur