Een eerlijke hypotheekrenteaftrek niet slecht voor economie

Werkgeversvereniging VNO-NCW en het MKB Nederland geven aan dat er niet aan de hypotheekrenteaftrek gemorreld moet worden. Dit zou slecht zijn voor de economie.

Dat mogen deze verenigingen dan wel zeggen, maar onze berekeningen zeggen iets heel anders. Het SP-Plan ‘Beter Belast’ werd in september 2004 gelanceerd, en is doorgerekend door het CPB. Uit het toenmalige persbericht:

SP-Kamerlid Agnes Kant: “Wij hebben een manier gevonden om zonder drastische ingrepen toch een aanzienlijke hervorming door te voeren, die de staatskas op termijn fors ontlast en de meeste huizenbezitters ongemoeid laat.”

Uit doorrekening van de voorstellen door het CPB blijkt dat de plannen leiden tot een kleine inkomensverbetering voor lagere inkomens en een kleine inkomensachteruitgang voor de hoogste inkomens. De SP zal deze plannen donderdag in de Kamer aan de orde stellen.

Kant: “De huidige hypotheekrenteaftrek legt een te groot beslag op de begroting van de Nederlandse staat en bevoordeelt de hoge inkomens. De overheid besteedt hieraan in 2004 meer dan 7 miljard, bijna vijf maal zoveel als aan huursubsidie (1,5 miljard). Met de onbeperkte aftrek neemt Nederland binnen Europa een uitzonderingspositie in. Het SP-plan levert in het eerste jaar € 233 miljoen op, oplopend tot € 2,5 miljard per jaar over 30 jaar. Op de woningprijzen en woningmarkt verwacht het CPB gedurende korte tijd een stabilisatie van de woningprijzen, waarna ze weer zullen stijgen met enkele procenten per jaar.”

Hier kun je het plan lezen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 22 februari 2006 :: 18.20 uur

55 Comments

55 reacties

 1. Dit plan pakt niet aleen de personen die een hoge hypotheek hebben maar ook de gewone man (ik zelf)met een spaar-hypotheek, een veel voorkomende hypotheek vorm

  Reactie door fred — woensdag 22 februari 2006 @ 18.53 uur

 2. @1

  Sorry Fredje, maar dit is wel de stomste vorm van hypotheek die je had kunnen nemen.
  De aflopen tijd is hier genoeg aandacht voor geweest en bewezen dat mensen hier op een gigantiese manier mee bedonderd worden.
  Eigen schuld, dikke bult.
  Eerst denken en dan pas doen.

  Reactie door Tomaat — woensdag 22 februari 2006 @ 19.35 uur

 3. @2
  Dit plan invoeren is verkiezingsvoer voor rechts, laat de burger even financieel met rust, menig een is nog bloedwoest
  van de onderlangs genomen maatregelen. Het zou jammer zijn als rechts weer de kans krijgt. De rente aftrek zal uiteidelijk wel verdwijnen en dit plan kan ook worden uitgevoerd in financieel stabielere tijden.

  Reactie door fred — woensdag 22 februari 2006 @ 19.52 uur

 4. Als de hypotheekrenteaftrek op termijn niet zal worden afgeschaft en de hypotheekrente stijgt fors zal het failliet van de bv Nederland een feit zijn. Alle tussenoplossingen zijn uitsluitend bedoeld als doekjes voor het bloeden er is maar één oplossing, afschaffen die handel.

  Reactie door Ger — woensdag 22 februari 2006 @ 19.55 uur

 5. @4
  Maar dan ben ik failliet Ger

  Reactie door Huisjes melker — woensdag 22 februari 2006 @ 20.19 uur

 6. @2 Tomaat

  Leg eens uit over die spaarhypotheek.

  @4 Ger

  Daar verneuk je dan echt iedereen mee. Dat zou een gigantische smerige streek zijn, dus ook tegen een eigenhuisbezitter met laag inkomen!

  Reactie door ACCEPT — woensdag 22 februari 2006 @ 20.35 uur

 7. Laat het Kabinet eens goed uitleggen welke
  adviezen het voor de besluitvorming in over
  weging neemt.
  Vroeger werd gesteld, in percentages, hoe-
  veel men van zijn inkomen maximaal aan woon
  lasten kon besteden, het zij een netto, dan
  wel een bruto percentage.

  Toen alles uit de hand liep en de uitke-
  ringsinkomens en de bijstandsuitkeringen
  geen gelijke tred hielden met de gevraagde
  huurgemiddelden in álle categorieën, had al
  van overheid een ‘stop’ dienen te worden af
  gekondigd voor huurverhogingen van vele wo-
  ningen, waar ook de verhouding in prijs tot
  ruimte en comfort totaal zoek bleek.

  Nu ook nog eens de woningmarkt liberalise-
  ren zonder anderzijds met duidelijke aan-
  vullende voorstellen te komen, waarin duide
  lijkheid voor de burger waarneembaar is,
  wordt het opnieuw de hoogste prioriteit voor de SP hier volstrekte helderheid over
  te eisen. Mevrouw Kant weet uitstekend te
  verwoorden, waar opnieuw de burger nu de
  mist in gaat, en absoluut de noodzakelijk-
  ste primaire uitgaven de inkomsten van de
  burger gaan overschrijden.
  De kopzorgen nu weer extra voor de burger
  zullen vertaald worden in méér ziekten in
  allerlei opzichten en doorwerkingen….!

  Overigens kan de minister enthousiast doen
  over de hier en daar gerealiseerde nieuw-
  bouw, maar als het daar aan x zaken in funk
  tionaliteit ontbreekt en balkonnen stan-
  daard zouden moeten zijn uit allerlei over-
  wegingen voor mensen die in flats moeten
  wonen, dan is er weinig aan inspraak gedaan
  door mensen die daarin dienen te wonen.

  De vergrijzende grote aantallen burgers
  die nog steeds in veel gevallen ‘lopend’
  met hun boodschappen of koffers naar bóven
  moeten, is al zeker ook na 1960 niét vol-
  doende aangepakt en zelfs een blamage te
  noemen.

  Je kunt 70 plussers, met weinig inkomsten
  maar niet verdoemen tot trappen lopen, om-
  dat werkverschaffing er niet meer was of om
  dat men ziek werd.

  Het is en blijft nog steeds wrang dat te
  moeten aanzien en is een grote schande !

  Waren de wachtlijsten voor doorstroming
  voor huurhuizen, van een normale gemiddelde
  prijs, niet zo lang geweest, was er al lang
  die verschuiving geweest van grote midden-
  groepen die naar een koopwoning hadden kun-
  nen verhuizen, maar nog steeds te weinig
  nieuwbouwwoningen van een fatsoenlijke prijs, belemmeren dat. Daardoor kunnen be-
  jaarden ook niet terug naar een eenvoudige
  flat, waar zij ook vaak zijn begonnen.

  Ook zij laten zich niet alles ontnemen in
  comfort, zoals lift, balkon, eigen energie-
  meters etc. Bovendien goochelt men soms met
  serviceprijzen, waarin brandstofkosten wor-
  den opgevoerd die vaak niet relevant zijn
  voor de individuele bewoner, die op zich een zuinige stoker kan zijn, maar in omslag
  prijzen moeten meebetalen aan de slordige
  manier van handelen van medeflatbewoners.

  Variabele servicekosten moeten tot het hoogst noodzakelijke worden teruggedrongen
  en kosten van verzekering dekken, maar niet
  van allerlei toegevoegd zien dat er niet
  thuishoort.

  Als dan ook nog geen huursubsidie verstrekt
  wordt, staan straks al die nieuwbouwpanden
  leeg.
  Gesold wordt er met de huisvesting van de
  burgers. Men is het meer dan zat, overheid!

  Reactie door Madelief — woensdag 22 februari 2006 @ 20.39 uur

 8. @6
  Dat kan tomaat niet, deze tomaat werp zich liever naar SP kiezers. Ook een manier van denken en doen

  Reactie door fred — woensdag 22 februari 2006 @ 20.51 uur

 9. Dit plan is dus werkelijk gewoon brandhout.

  Even voor de duidelijkheid met de eigen cijfers uit dit plan.

  1. Alleenstaande eigen-woningbezitter, huis gekocht met nieuwe hypotheek in 1996.
  Inkomen: 20.000 euro
  WOZ-waarde woning (2003): 100.000 euro
  Huidige eigen woningforfait (2005): 252
  Nieuw eigen woningforfait (2005): 50
  Verschil: + 202
  Inkomenseffect: + 1,0 %

  5. Eigen-woningbezitter, huis gekocht met nieuwe hypotheek in 1988
  Inkomen: 120.000 euro
  WOZ-waarde: 600.000 euro
  Huidige eigen woningforfait (2005): 1872
  Nieuw eigen woningforfait (2005): 3058
  Verschil: – 1186
  Inkomenseffect: – 1,0 %

  volgens deze cijfers betaald het laatste voorbeeld dus al 7,4 keer meer eigen woningforfait (1872 / 252) dan het eerste voorbeeld, en dat terwijl ie NIET 7,4 keer zoveel verdiend maar ‘slechts’ 6 x keer zoveel.

  Echter als het SP voorstel werkelijkheid wordt dan gaat het laatste voorbeeld 61 X Keer !!!!! meer eigen woningforfait betalen dan het eerste voorbeeld.

  De enige werkelijke manier om wat aan de hypotheek rente aftrek te doen is door wegstrepen van andere zware woonlasten, hier profiteren zowel huisbezitters alswel huurders van.

  Dus schrappen, die overdrachtsbelasting, de OZB etc etc, nee men wil wel de hypotheekrente schrappen maar ondertussen wel aan de andere kant blijven melken van de burger.

  Ergo het schrappen van de hypotheekrente aftrek komt gewoon neer op een belachelijk lastenverzwaring die nederland in een diep economisch dal zal doen belanden als men niks aan de andere vaste lasten doet om dit te compenseren.

  Reactie door Ronald — woensdag 22 februari 2006 @ 20.59 uur

 10. Met alle respect, maar laten we nou toch zijn, hoeveel financiële tegenvallers moet de hardwerkende midden inkomens nog kunnen verwerken, om uiteindelijk ook niet (uiteindelijk) bij een voedselbank aan te moeten kloppen. Ander punt hoe gaat dit zijn beloop hebben met de liberalisering van de huursector. Ik meen me iets te herinneren dat mensen met een lagere inkomen de mogelijkheid moet kunnen krijgen om een woning te kunnen kopen??
  Uit de grond van mijn hart ik weet het allemaal niet meer. HEEEELLLUUUUPPP

  Reactie door Edwin — woensdag 22 februari 2006 @ 20.59 uur

 11. Reactie op tomaat, Maken jullie je niet zo druk om tomaat. Hij weet niet eens het verschil tussen de spaarhypotheek van Fred en een beleggingshypotheek. De spaarhypotheek is de veiligste vorm van lenen. De rente op je spaarpremie is even hoog als je rente op de lening. Zo blijven je lasten bijna gelijk bij renteschommelingen. Op het eind van de looptijd is het spaarbedrag exact gelijk aan de lening en wordt hij verplicht afgelost. Hypotheekverstrekkers vedienen niet zo veel aan dit product, daarom proberen ze klanten hun spaarpremie in een beleggingsconstructie te stoppen. Hier verdient de bank wel schandalig veel aan. Tomaat bedoelt deze hypotheekvorm en Fred heeft gewoon de beste hypotheek die er is afgesloten.

  Reactie door robert b — woensdag 22 februari 2006 @ 21.16 uur

 12. Dan noge evn wat over de hypotheekaftrek. Ik ben eigenaar van een huis maar vind toch dat de aftrek beperkt moet worden. één van de redenen van de hoge huyizenprijzen is de hoge lening die mensen kunnen krijgen. Beperk je de aftrek, dan zullen de prijzen dalen. Veel ouderen zijn erg blij dat ze hun huis voor een woekerprijs kunnen verkopen. Ze vergeten dat ze een enorme schuld bij de jongere generatie neerleggen. Uiteindelijk zal hier de rekening van betaald worden.Tegnwoordig doe je niet meer mee, als je geen tophypotheek hebt. Een hele genaratie heeft zich afhankelijk gemaakt van een dubbel inkomen. Vroeger deelde het 2e inkomen voor 7 jaar voor 30% mee. Toen dit wegviel is de prijs van een huis enorm gestegen. Ik stel voor om een bepaald maximum bedrag, bv 15000 euro voor een ieder tegen hetzelfde tarief aftrekbaar te maken.

  Reactie door robert b — woensdag 22 februari 2006 @ 21.23 uur

 13. @11 Robert

  Ja Robert, ik weet het. Ik heb zelf ook de spaarhypotheek. Ik wou het van die tomaat zelf weten, waar ie die onzinpraat vandaan haalt.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 22 februari 2006 @ 21.28 uur

 14. Ik heb de mazzel gehad dat ik 10 jaar geleden een hypotheek heb afgesloten voor een vrijstaande huis(nieuwbouw). Het zou voor mij nou als 1 verdiener onmogelijk zijn om een soortgelijk huis te kopen.

  Reactie door ACCEPT — woensdag 22 februari 2006 @ 21.33 uur

 15. Een geleidelijke verantwoorde aanpak is wel sociaal, maar wat ik probeer te zeggen dat invoeren in dit stadium eigelijk voor velen een nekslag of financiële ondergang is. Ik zelf heb geen hoge hypotheek maar zie niet graag dat een andere arme drommel financieel aan het gas gaat. We hebben immers al genoeg te stellen met deze regering.

  Reactie door fred — woensdag 22 februari 2006 @ 21.43 uur

 16. (6) Hoezo? Hypotheekrente is oneerlijk. Als je geen huis kunt kopen moet je dat ook niet doen. Nu wordt er gekocht op basis van renteaftrek. De afschaffing van hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat koophuizen weer betaalbaar worden en juist mensen met een klein beurs weer een huis kunnen kopen. Er zal natuurlijk voor de huidige woningbezitters een overgangsregeling moeten komen (alleen voor diegene die het nodig hebben) Dus ik blijf bij mijn standpunt afschaffen die aftrek.

  Reactie door Ger — woensdag 22 februari 2006 @ 22.04 uur

 17. de hypotheek renteaftrek is destijds ingevoerd om een koopwoning voor iedereen bereikbaar te maken .nu maakt de aftrek het onmogelijk om nog een huis te kopen .dus afschaffen punt.natuurlijk is er geeneen partij die dit in 1 keer wil doen wand dan kunnen ze de tent wel sluiten .een lagere (woz)waarde van een woning zal de woonlasten van zowel koop en huurhuizen doen zakken dus houden we geld over voor leuke dingen en kunnen we de voedselbanken meteen opdoeken .de enige die er economisch op achteruit gaan zijn scheringa en zijn ,leen,vriendjes .je kent ze wel op basis van hypotheekcaire zekerheid .

  Reactie door ,texas, henkie — woensdag 22 februari 2006 @ 22.18 uur

 18. Dank je, Robert B. Dat is een hele zinnige bijdrage. Ja, het moet echt anders. Nu wordt er enorm gekort op de Huurtoeslag. Die is echter ontzettend hard nodig momenteel voor de mensen met lage inkomens, zodat ze fatsoenlijk kunnen wonen. Het totale bedrag aan Huurtoeslag ligt net onder de 2 miljard euro. Het totale bedrag aan hypotheekrenteaftrek ligt ergens tussen 7,5 en 8 miljard euro. Zal je dan wel mogen korten op de Huurtoeslag en de huren blijven verhogen, de huren afhankelijk maken van de WOZ waarde en afblijven van de hypotheekrenteaftrek? Volgens mijn bescheiden mening klopt dat dus niet.
  Ga ook eens kijken wat een VVD-er die doordenkt ervan vindt: http://www.politiekactief.net en klik door naar Eerlijk Wonen. De hoge huizenprijzen hebben te maken met grondspeculanten en projectontwikkelaars. Als de grond voor een normale prijs wordt aangeboden kunnen er flats voor 200 euro per maand gebouwd worden en koopwoningen van 130.000 euro. En geen zielige, kleine hokjes. Gewone, goede woningen. Dan zijn de hypotheekrenteaftrek en de Huurtoeslag niet meer nodig! Overigens wordt nu nog steeds 45% van de hypotheekrenteaftrek uitgekeerd aan slechts 7% van de huiseigenaren. Om te beginnen zouden we dat al kunnen afschaffen!

  Reactie door L.M. Lembeck — woensdag 22 februari 2006 @ 22.24 uur

 19. Hypotheekrenteaftrek prima alleen als bij verkoop een enorme winst wordt gemaakt dan wel weer terugbetalen. Dat moet voor een socialist geen enkel probleem zijn. En nou niet weer censureren Jan.

  Reactie door dewaarheid — woensdag 22 februari 2006 @ 22.48 uur

 20. jaren worden de huurders fors gepakt,over de laatste 10 jaar honderden euro,s,ik kan de huur en met mij vele anderen niet meer betalen en het einde vande de verhogingen is nog niet in zicht, daar hoor je niets over, maar nu komt een redelijk voorstel omde hypotheekrente ter diskussie te stellen en is men in repenroer. Ik zou zeggen afschaffen die handel gaan de huren ook omlaag

  Reactie door laurens — donderdag 23 februari 2006 @ 0.57 uur

 21. Gewoon voor ieder een eenmalige hypotheek aftrek voor max 200000 Euro.
  Over 30 jaar,met aflossing in die 30 jaar.
  En dan voor ieder ongeveer 50 % belasting voordeel wat je inkomen ook is.

  Reactie door Jofel — donderdag 23 februari 2006 @ 8.21 uur

 22. Bij de doorrekening van de opbrengsten voor de overheid mis ik de macroeconomische effecten. Als er meer belasting betaald moet worden dan leidt dat automatisch tot een vermindering van de consumprieve bestedingen. Die consumptieve besteingen leiden tot BTW en accijns-opbrengsten, maar ook minder bijstandsuitkeringen en hogere inkomstenbelastingen ten gevolge van meer werkgelegenheid. Ruwweg leiden consuptieve bestedingen tot 65% opbrengst voor de overheid, de rest vloeit naar het buitenland weg (als ik de besparingen buiten beschouwing laat). Dua van alle opbrengsten die berekend worden, is dus slechts een derde deel werkelijk extra inkomsten van de overheid.

  Veel belangrijker voor de economie is het afschaffen van de overdrachtsbelasting. Dat wordt niet eens genoemd. Die overdrachtsbelasting betekent voor veel mensen meer dan 10.000 Euro strafbelasting als ze vanwege het aanvaarden van een baan ergens anders moeten gaan wonen. Dit werkt verlammend op de arbeidsmarkt. Normaal gesproken verhuizen mensen om de 7 jaar. Die overdractsbelasting is dus een extra belasting van ruim fl. 1500 Euro per jaar.

  Reactie door Drob — donderdag 23 februari 2006 @ 10.18 uur

 23. De hypotheek ooit ingevoerd om huizenbezit te stimuleren en de doorstroming.
  Wat je ook doet, je zult naar het hele plaatje dienen te kijken.

  1 We hebben beperkt bouw terein in Nederland, keuzes maken tussen groen en wonen is dus nodig.
  2 Milieu buiten speelt met eisen aan de bouw een steeds grotere rol.
  3 Door de veranderde maatschappij, vergrijzing en meer alleenstaande door toename scheidingen en ook ontstaan nieuwe gezinnen, zal er meer gebouwd moeten worden om aan vraag te voldoen.
  4 Als men geen rekening houdt met steeds grotere druk van de kosten van wonen op steeds minder werkenden gaat dat ook meer en meer een probleem vormen.
  5 Met de Europese grenzen open voor nieuwkomers komen op de arbeidsmarkt komen we in een tijd waarin ook voor hen tijdelijke goede behuizing moet zijn, die betaalbaar is en tot recht doet aan het geheel van iedereen kan overal werken in Europa!
  6Met die open grenzen van Europa moet ook gekeken worden naar behoudt van woning bij werkloosheid!

  Naar mijn idee doet de het steeds meer vrij geven van de huurmarkt onrecht aan de sociale noden van de toekomst en doet afbreuk aan de term sociale woningbouwcooperaties.

  Het alleen opheffen van de hypotheekrente is ook geen oplossing voor het geheel volgens mij.

  Wat nodig is een brede discussie over het probleem, in maatschappij, politiek en wetenschap.Geen eenzijdige visie van elk van hen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 13.56 uur

 24. Goed plan!

  Er op blijven hameren, dan krijg je de rest vanzelf wel mee, want iedereen kan toch op zijn vingers natellen, hoe duur dit grapje op den duur wordt voor de staat om zelfs miljonairs nog subsidie te geven voor hun luxe stulpjes?

  Reactie door Arbeider — donderdag 23 februari 2006 @ 14.57 uur

 25. Sabineke, we kunnen dit als land beter zelf aanpakken en langzaam gaan afschaffen, anders “doet” BRUSSEL dit wel voor ons. In de omringende landen bestáát dit helemaal niet eens. Rente betaal je gewoon. Nog eens: het is buiten proporties gegroeid en de allerrijksten hebben er de meeste lol van. 45% om precies te zijn. 45% van 7½ miljard Euro…. De overige is voor mensen met een koophuisje tot ongeveer 3 ton…

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 23 februari 2006 @ 15.33 uur

 26. @Sabineke

  Hypotheken zijn leningen tegen onderpand. Die zijn er altijd al geweest en hebben niets met het stimuleren van huizenbezit te maken.

  De rentetaftrek is dacht ik aan aan het eind van de negentiende eeuw ingevoerd in een weldoordacht belastingstelsel, waarbij inkomen uit productieve arbeid belast werd. In dat belastingstelsel werd rente ale een inkomensoverdract gezien. Iemand die rente betaalde hoefde daar geen belasting over betalen, de ontvanger van de rent moest wel belasting betalen. Daarom heb je ook aftrek van pensioenpremies en betaal je pas belasting als je pensioen krijgt. De ontvanger van het pensioeninkomen is vaak iemand anders dan de betaler van de premie.

  De huizenprijzen hebben bij een normale woningmarkt niets met de hypotheekrenteaftrek te maken. Doordat kunstmatig een tekort aan woningen gecreerd wordt, gaat men betalen wat men maar kan opbrengen, omdat iedereen toch wil wonen. Als er voldoende woningten zoijn dan wordt de prijs bepaald door de bouwkosten. Immers, als een huizenverkoper te veel zou vragen, dan bouwt men in die sotuatie gewoon een nieuw huis tegen normale prijzen. Het huidige systeem waarbij kunstmatig een tekort aan huizen wordt gecreerd jaagt zowel de huizenprijzen als de huren omhog en het vult de zakken van de speculanten en huisjesmelkers.

  Reactie door Drob — donderdag 23 februari 2006 @ 16.43 uur

 27. @Drob, Laat ik nu denken dat er een tekort aan huizen, altijd is geweest en sociale bouw altijd het stiefkindje.
  je had immers geluk als je vroeger bij een fabriek werkte en die werkgever ook nog huisjes liet bouwen voor zijn werknemers.
  Heeft bouw niet veel meer te maken met de eisen die gesteld worden, zowel door overheid en maatschappij.

  Er zal echt over het hele plaatje gedacht dienen te worden:ik ken mensen die alleen in een eengezinswoning wonen met 2 slaapkamers en huursubsidie krijgen, ik gunt het ze, echter een beetje vreemd.
  Ik hoorde gisteren nog een jonge man praten:ik koop geen huis als het geen woonkamer van 4 meter breed en 10 meter lang heeft.
  Ik ken heel veel gescheiden mensen die ineens 2 huizen nodig hebben.
  Ik ken mensen die een woon/speelkamer naast de slaapkamer voor de kinderen willen, want samen in een kamer is te lastig als er volwassen visite is, of juist jeugd.
  Ik ken mensen met meer dan een auto en ik gun het ze, maar als iedereen het in de straat heeft wordt het een probleem!
  Er zijn regels voor gezondheid nodig, aangezien de buitenlucht verschraald en ook dat heeft zjn invloed op het bouwen.
  In onze buurt en schiphol en een spoorweg, ook dat geeft geluidsproblemen, echter op onderhoud van groenvoorziening wordt bezuinigd dus het struweel wat geluid kan dempen wordt weggehaald.
  Ik ken mensen die graag een huis willen kopen echter net begonnen zijn met werkcariere en dus niet genoeg verdienen om 2 ton te kunnen verwonen(onder de 2 ton is er hier niet meer)en ook nog kunnen denken over het stichten van een gezin.
  Ik ken mensen die in huizen van over een miljoen wonen en niets willen doen om hun genot te verminderen met kwalijke gevolgen voor hun kinderen.
  De wet van Brussel bepaald meer en meer, ook dat is een probleem.

  Het wordt hoog tijd dat men in de politiek niet gaat voor eigen belang maar landsbelang:en dan bedoel ik het NU en de TOEKOMST.
  Misschien betekent dit dat de lonen omlaag moeten maar dan moeten ook kosten van leven omlaag en en kan niet,volgens mij.

  We lijken, in mijn ogen op een kruispunt te zijn beland en heel goed kiezen is dus belangrijk, zowel voor landsbelang, als het wereld gebeuren, als ons plaatje binnen het geheel!

  Van mij mag de hypotheekrente eraf, best maar het dient heel heel goed bekeken te worden, juist met het oog op de wereldwijde politiek!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 17.38 uur

 28. @11

  Robert B en fredje

  tomaat weet heel goed hoe het zit maar heb ook nog wat anders te doen als hier op dit log rondte hangen.
  zo zit dat ja, maar wat als de bank het geld verkeerd heeft belegt en er aan het einde ven de looptijd van het gespaarde geld wat dus verkeert belegd is niksover blijkt te zijn? dan kan fredje mooi fluiten naar zijn gespaarde centjes. hij zal niet de eerste zijn bij wie dit gebeurt.
  de beste vorm van een hypotheek is deze dus niet veels teveel risico. er is zelfs nog een kans als het mis gaat dat hij na afloop van de looptijd met een schuld blijft zitte.

  Reactie door Tomaat — donderdag 23 februari 2006 @ 19.09 uur

 29. (11) (28) Het is inderdaad niet te hopen dat jullie je geld aan een verzekeraar hebben gegeven. Kleine uitzondering is misschien de spaarhypoteek met een gegarandeerde eiduitkering – hoewel deze met de huidige lage hypotheekrente veel te duur is -. Heb je echter een univeral life polis dan belegt de verzekeraar voor jou. Blijken later de belegingen tegen te vallen dat heb je pech, niet doen dus. Nu iedereen begrijpt dat de hypotheekrenteaftrek in de toekomst zal worden afgeschaft is het beter nu gewoon een annuïteitrn hypotheek te nemen eventueel in combinatie met een aflossingsvrij gedeelte. Immers spaar-, leven en beleggingshypotheken halen hun winst uit de maximale aftrek gedurenden de looptijd. De enige die hier niet blij mee zal zijn is je tussenpersoon want die loopt een gigantische provisie mis.

  Reactie door Ger — donderdag 23 februari 2006 @ 20.22 uur

 30. @29

  Moet 28 niet 1 zijn.
  Ik ben niet zo een tomaat die niet bij de tijd is. ik heb ze er op gewezen dat dit geen slimme zet is zo een hypotheek maar ze zijn er ingestonken. Deze vorm word veel mooier voor gesteld als dat ie is en de rest wort verzwegen.

  Reactie door Tomaat — donderdag 23 februari 2006 @ 20.36 uur

 31. Tomaatje is niet echt thuis op het gebied van hypotheken!!! Nou vooruit, ik zal je het even duidelijk maken.

  Spaarhypotheek: Met een spaarhypotheek betaal je maandelijks een premie en rente. De premie is opgebouwd uit een spaar- en een risicodeel. Met het spaardeel bouw je het vermogen op om de hypotheek af te lossen. Dit gebeurt in de vorm van een spaarverzekering waarmee je het hypotheekbedrag bij elkaar spaart. Aan het einde van de looptijd heb je gegarandeerd het hypotheekbedrag gespaard.

  Ik denk dat tomaatje in de war is met de levenhypotheek, die lijkt veel op de spaarhypotheek, bestaand uit een spaar- en een risicodeel, met het verschil dat het eindbedrag over het algemeen niet gegarandeerd is. Het vermogen wordt opgebouwd op basis van een beleggingsverzekering.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 23 februari 2006 @ 21.03 uur

 32. Dus erin stinken tomaatje, dat is hier niet aan de orde. Eerst beter in verdiepen, alvorens het hier te plaatsen.

  Reactie door ACCEPT — donderdag 23 februari 2006 @ 21.07 uur

 33. Ik vind dit een veel beter plan dan het vorige (maximum aftrek E230.000,-)Dat zou er te hard inhakken. Zoals het nu geregeld

  is kan het niet door blijven gaan.
  Inkomsten uit wonen naar Box 3 is veel eerlijker. Het maximum van het eigenwoningforfait afschaffen daar sta ik ook achter.

  Reactie door Liane — donderdag 23 februari 2006 @ 23.04 uur

 34. @31 en 32

  Tomaatje heeft juist heel veel verstand van hypotheken, straks niet gaan janken he als er niks is om uit te keren en je spaarcentjes weg zijn. had je beter eerst is goed in de materie kunnen verdiepen en kleine letterjes lezen.

  @29 heeft er een betere kijk op as jullie het is gewoon een kwestie van je boereverstand effies laten werken en rekenen. verder kijken dan het neuzie lang is, jullie zien alleen de eurootjes aan het eind van de looptijd. blijft wel de vraag of er nog wat van jullie spaarcenten over is en of de bank het wel goed heeft belegd.

  Reactie door Tomaat — donderdag 23 februari 2006 @ 23.13 uur

 35. @34 tomaat

  Je kraamt onzin uit tomaat. Verdiep je er dan eens in en lees dan eens wat beter wat er bij 31 staat. Of je bent eigenwijs of erg simpel. Ja sorry hoor, iets anders kan ik er niet van maken tomaat.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 9.14 uur

 36. Trouwens tomaat, mijn huis is 2.5 x zoveel waard geworden in 10 jaar tijd en hou ik nu bij verkoop en aflossing van mijn hypotheek in 1 keer 200000 euro schoon over!

  WAT WIL JIJ MIJ NOU VERTELLEN DAN. :-)

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 9.20 uur

 37. Of bespeur ik hier enige jalouzie en woont tomaat in een achterbuurtflatje? :-)

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 9.27 uur

 38. @36, ACCEPT, Dat uw huis 2,5 keer zoveel waard is geworden, heeft volgens mij niet veel met hypotheek keuze van doen.Eerder met de krapte op de markt!
  En als u dat geld niet in een ander huis steekt, moet je er als nog belasting over betalen.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 9.32 uur

 39. @35 en 36 lees Ger nu nog is over. en wat nu als de huizemarkt helemaal instort dan heb je al die jaren gespaard voor een flutbedrag en ook geen huis wat meer waard is geworden. en fredje noemt dus alleen een spaarhypotheek niet welke vorm ervan dus alleen sparen op basis van belegging vind ik dom.
  laten we het er maar op houwen dat ik dus een dom tomaatje ben dan kan jij lekker verder dromen van je 2 ton.

  Reactie door Tomaat — vrijdag 24 februari 2006 @ 9.34 uur

 40. @37 tomaatje heeft geen last van jalouzie integendeel tomaatje heeft een riant vrijstaand huis met een grote tuin en geen hypotheek, maar dat is niet erg want tomaatje heeft toch geen verstand van hypotheken?

  Reactie door Tomaat — vrijdag 24 februari 2006 @ 9.37 uur

 41. @38

  Weet ik.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.53 uur

 42. @39

  Zoals ik al zei, lees 31. Daar staat precies hoe het zit!

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.56 uur

 43. @40

  Zoals jezelf al zegt, inderdaad ben je niet echt op de hoogte van hypotheken.

  En dat je geen hypotheek hebt, dat is pas niet echt slim tomaat. Nu betaal je lekker vermogensbelasting, ha ha.

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.59 uur

 44. Tomaat en ACCEPT, het lijkt wel of ik op een peuterspeelzaal ben, kunnen jullie niet besluiten accoord te gaan met het feit dat jullie in hypotheken anders denken?

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.04 uur

 45. @44 wat mij betreft wel hoor, heb er geen moeite mee.

  Reactie door Tomaat — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.15 uur

 46. Oke Sabineke. :-)

  Reactie door ACCEPT — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.27 uur

 47. Jippy !!!!
  Fijne dag verder vandaag, heerlijk dat zonnetje en morgen vakantie! Niets bijzonders maar geen tijdsdruk, heerlijk, lekker doen waar je zin in hebt!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.40 uur

 48. @47 Jij ook Sabineke.

  Reactie door Tomaat — vrijdag 24 februari 2006 @ 12.57 uur

 49. Aftrek hypotheekrente kost bijna 10 miljard
  De kosten van de hypotheekrenteaftrek zijn in twee jaar tijd met meer dan een miljard euro toegenomen tot 9,9 miljard in totaal. Dat schrijft minister Zalm van Financiën in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer.

  Dit jaar wordt naar schatting voor 25,9 miljard euro afgetrokken via de regeling voor huiseigenaren. Als daarnaast rekening wordt gehouden met de opbrengsten van het eigenwoning-forfait, blijft de inkomstenderving voor de overheid nipt onder de 10 miljard euro. Dat is fors meer dan in 2003, toen de hypotheekrenteaftrek nog 8,8 miljard euro kostte.

  Eén van de oorzaken van de oplopende kosten is het toenemende aantal mensen dat gebruikmaakt van het belastingvoordeel. Verder is de overheid duurder uit naarmate de rente stijgt, zoals onlangs gebeurde. De verwachting is dat deze stijging volgend jaar doorzet.

  Critici zoals de PvdA wijzen op het gevaar dat de regeling onbetaalbaar wordt als gevolg van een oplopende rente. Daarom zou het mes erin moeten. Volgens Zalm is de situatie echter niet zo nijpend. ‘De kans op grote renteschommelingen is sinds de invoering van de EMU afgenomen en het niveau van de rente is ook gedaald.’

  De bewindsman moet wel toegeven dat niet precies valt te voorspellen wat de gevolgen zijn van een stijgende rente. Zo wijst hij erop dat ‘een dergelijke ontwikkeling niet geïsoleerd zal plaatsvinden maar verbonden is aan de economische ontwikkeling’. Bovendien wordt de volle omvang van de effecten pas later duidelijk doordat de hypotheekrente in veel gevallen voor een aantal jaren vaststaat.

  Een ander punt van kritiek op het fiscale voordeel is dat de hoogste inkomensgroepen er ten onrechte van profiteren. Zalm rekent voor dat de 230 duizend rijkste huishoudens een netto voordeel van 1,4 miljard euro hebben. Dat komt neer op ruim 6 duizend euro per huishouden per jaar. In dit cijfer zijn echter bepaalde belastingen voor huiseigenaren, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb), nog niet verwerkt.

  Sdu – Overheidsinformatie (13 december 2005)
  En daar betalen we allemaal aan mee ook al heb je geen eigen huis!

  Reactie door dewaarheid — vrijdag 24 februari 2006 @ 13.34 uur

 50. Het is dus noger erder dan ik al dacht,49.
  En ondertussen wordt wel de Huurtoeslag verder gekort tot ruim 19 euro per maand vanaf 1 juli 2008. Let wel, dit komt bovenop de “gewone” huurverhoging van gemiddeld 2,8-3%…. Tel uit je verlies! Beseft de gegoede huiseigenaar (dus niet de doorsnee koper) wel dat Huurtoeslag een NOODZAAK is en hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven de 3 ton dat niet (meer) zijn?

  Reactie door L.M. Lembeck — vrijdag 24 februari 2006 @ 13.48 uur

 51. Stijging van de huizenprijzen???
  Waar lees ik over zakkenvullende gemeentes (-s-ambtenaren) die met de projectontwikkelaars onder een hoedje een 2 kamerflatje voor 200.000€ in Adam ZO aanbieden ??? Hier wordt toch systematisch misbruik gemaakt door “planmatig te weinig te bouwen” en zo prijsopdrijving te veroorzaken.

  Trouwens fatsoenlijk bouwen kost wel geld hoor.
  Zelf heb ik gebouwd op grond die van de familie was en ik moet zeggen, uiteraard nog niet in de tijd dat ik poolse vaklui legal mocht uitbuiten, dat bouwen (uren en materieel) een hoop geld kost en als ik sommige huizenprijzen zie, dat om die te herbouwen je vaak met de koopprijs niet ver komt.

  Ik kan alleen maar zeggen kijk naar Duitsland (sociaal mehrfamilienhaus syndroom) laten we het anders blijven doen.

  Reactie door Luc Hermans — maandag 6 maart 2006 @ 20.18 uur

 52. Mm met belangstelling volg ik de discussie over de spaarhypotheek en de menig over de hypotheek aftrek e.d.

  Als eerste (misschien interessant) vind ik dat de minder bedeelde man/vrouw gediscrimineerd word.

  Voorbeeld. NHG aanvraag met een redelijk modaal inkomen (net eronder) kan je niet NHG aanvragen. Het gemiddelde huis wat je kunt kopen met een dergelijk inkomen kom je uit rond de € 100.000,- gemiddeld kunnen we wel stellen dat een flatje, huisje rond de 200.000 ligt! (dit even terzijde)

  Graag jullie mening hierover.

  Dan de hypotheekrenteaftrek. Persoonlijk vind ik dat je vanuit enige redelijkheid de grens op modaal aanschaf zou moeten houden.

  En niet op de villa met boot 2e huis,camper,vakantie, en belegt in 1!
  Tot vele miljoenen, ik ken ze en ze lachen in hun vuistje (tot.).

  Een levenshypotheek is een belegging in de verzekeraar zelf dus wel degelijk een product met risico. Denk aan failliet van een bank, vogelgriepje, watersnoodje in het geval van een verzekeraar.

  Niet te spreken over allerhande constructies welke de hele economie ondermijnen (beleg /effecten)

  Groot risico voor u maar ook voor onze overheid !
  Reken er maar op dat het risico niet ligt bij die bank of verzekeraar.
  Voor elke klapscheet moet je grof dokken!

  Daarnaast lopen zaken, als ook nog eens bijlenen, ook grof uit de hand.
  Ik kan mij hier flink aan ergeren. De minder bedeelden worden nog eens flink gepakt!

  (sjappo voor de discussie die marijnissen heeft aangeslingerd!)

  Reactie door hatsiekadee — zondag 12 maart 2006 @ 13.05 uur

 53. Op een feestje trof ik iemand die van leer ging tegen “al die uitkeringstrekkers”.

  Ik vroeg hem of hij een huis had en rekende hem voor dat hij waarschijnlijk een uitkering van zo’n 9000 euro per jaar krijgt (50% van 3 ton a 6%). “Je bent zelf een uitkeringstrekker: Je krijgt een uitkering ter hoogte bijstandsnivo terwijl je al een goeie baan hebt!!!”.

  Die miljarden kunnen veel verstandiger in de samenleving geïnvesteerd worden.

  Reactie door Reitse — dinsdag 21 maart 2006 @ 15.04 uur

 54. Ik zag gisteren dat de Zuiderzeelijn is afgeblazen. De kosten werden geraamd op zo’n 6 miljard en dat is nog minder dan de HRA per jaar.
  Of zo’n Zuiderzeelijn het beste plan is weet ik niet maar het leverd ons allemaal in ieder geval meer op dan dat je het geld in huizen stopt. Die huizen blijven hetzelfde maar worden allleen maar duurder (5 % dit jaar alweer). Maar zo’n Zuiderzeelijn gaar hoe dan ook iets opleveren dus eigenlijk klopt er iets niet in dit politieke beleid.

  Reactie door Dirk-Jan — vrijdag 7 april 2006 @ 12.21 uur

 55. Wat is de ad valoremprijs ( basisprijs) van een huis? De grondprijs, materialen ( bakstenen, hout) en arbeidsloon. Dan kom je gemiddeld op ruim een ton. Waarom kost een gemiddeld huis het dubbele? Dat komt door prijsopdrijving, meer vraag dan aanbod. Daar is op zich niet zoveel mis mee, dat zie je overal ( veiling). Mits deze vraag wordt aangewakkerd door overheidssubsidie, juist…de aftrek van rente op je inkomen. Daar moet dus onmiddellijk me gestopt worden ( Ook met huursubsidie trouwens) maar die zal niet meer nodig zijn, want als de aftrek komt te vervallen, daalt de huizenprijs en dus ook de huurprijs. Iedereen profiteert hiervan, de aftrek en huursubsidie kosten miljarden, behalve de huizenbezitter. Om de huizenbezitter niet in problemen te laten komen zul je een soort overgangsregeling moeten treffen. De hyptheekrenteaftrek is de gootste schande in dit land en moet worden afgeschaft, de huizenprijzen en huren zullen dalen en wordt wonen goedkoper!

  Reactie door Renato — maandag 24 april 2006 @ 18.54 uur