Geen zuur maar zoet, compensatie moet!

In het kader van mijn 7 maart tour ben ik vanmiddag te gast in het politiek café ‘Hier is de SP’ Den Haag. Daar zal ik ook de actie ‘Geen zuur maar zoet, compensatie moet!’ lanceren.

Mensen uit het hele land hebben ons laten weten er op achteruit te zijn gegaan in inkomen: gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, ambtenaren, voormalig particulier verzekerden, gezinnen met kinderen boven de 18, arbeidsongeschikten, ‘anderhalfverdieners’ en kleine zelfstandigen. Het nieuwe ziektekostenstelsel, maar ook hogere energiekosten en huren, minder of geen huur- of zorgtoeslag maken dat mensen aan het eind van de maand minder te besteden hebben. Met deze actie roept de SP dit kabinet op om deze groepen te compenseren.

Niet alleen wij constateren dat veel mensen er op achteruit zijn gegaan. Gisteren werd bijvoorbeeld door onderzoek van de vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel bekend dat 1 op de 6 huishoudens er op achteruit gaan.

De belofte van de regering dat ‘bijna’ niemand er op achteruit zou gaan is dus verre van gehaald.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 23 februari 2006 :: 10.41 uur

145 Comments

145 reacties

 1. Tja, en dan gister op het nieuws…
  Het CDA wil de kinderbijslag met 10% verhogen.
  Wel weer een verdacht gekozen moment om dit net voor de verkiezingen naar buiten te brengen; de schijnheilen.
  Hele volksstammen trappen er weer in!!
  De ‘gezinspartij!!!’
  Woest kan ik me hier om maken.
  Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat gezinnen met kinderen er financieel gezien relatief beter voor staan als alleenstaanden aldus aangehaald in het zelfde nieuwsbericht.

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 februari 2006 @ 11.10 uur

 2. met deze regering komt er geen compensatie ik geloof er niet meer in.
  Ik geloof dit kabinet niet meer ik vertrouw ze niet meer.
  Dit kabinet vaart zijn eigen ramkoers koste wat het kost gaan ze door.
  Horende doof en ziende blind, vol van hun eigen kunnen en en misplaatst vertrouwen in zichzelf.
  Dat heel veel mensen door het beleid van dit kabinet verzuipen kapot gaan deert hen niets ze gaan gewoon door varen hun eigen ramkoers.
  Laten door het hele land een spoor van vernieling achter.
  En vinden van zichzelf dat ze het geweldig doen, houden elkaar de hand boven het hoofd.
  men moet en zal de rit uitzitten ten koste van alles en iedereen.
  Dit kabinet heeft alle geloofwaardigheid verloren en staat verder van de burger vandaan dan welk kabinet dan ook.
  De geloofwaardigheid en vertrouwen in de politiek zijn nog nooit zo laag geweest en toch volgens de heren en dames politici valt het allemaal wel mee.
  De VVD doet waar het voor staat ze komen op voor de belangen van de beter gestelden in onze maatschappij je had ook niet anders kunnen verwachten van die partij.
  Het CDA mag de c wel weghalen uit hun naam want christelijk en sociaal zijn ze allang niet meer.
  En D66 is een partij van niks geworden die willen graag mee blijven regeren en hebben geen haar meer op de tanden volgens mij zijn ze zelfs hun tanden kwijt.
  En die Compensatie die komt er niet ik geloof er niet in ik geloof de politici van CDA, VVD, en D66 niet meer en ook over de PVDA heb ik mijn twijfels.
  Allemaal politiek geouwehoer daar in den haag ze zijn bezig met liegen bedriegen politieke spelletjes spelen.
  Achterkamertjes politiek en voor de gek houderij meer is het niet die hele politiek daar in den haag ik heb alle vertrouwen in de politiek verloren tijdens de zit van dit kabinet.
  Ze gaan toch hun eigen gang spelen hun eigen spel het lijkt wel een klucht wel een hele slechte klucht.
  Waardoor iedereen het lachen vergaat om te huilen is het.
  Alleen in den haag lachen ze zich dood!

  Reactie door Jubbetje — donderdag 23 februari 2006 @ 11.28 uur

 3. Goede actie! Maar ik vraag me af of dit kabinet zich er echt iets van aantrekt. Beloftes genoeg, maar na komen doen ze niet. Luisteren hebben ze nog niet van gehoord….. (Leuk woordspeling) Maar ik blijf voorstander van actie voeren. Dat geeft in ieder geval aan dat er een partij is die wel luisterd!

  Reactie door Matthé — donderdag 23 februari 2006 @ 11.46 uur

 4. Even een toelichting op mijn reactie (1)

  Het is niet zo dat ik vind dat de gezinnen met kinderen deze verhoging niet nodig zouden hebben.
  Het gaat mij er alleen om duidelijk te maken dat het belang van deze grote groep mensen er nú opeens uitgelicht wordt.
  Het gaat het CDA echt niet om het belang van de betreffende groep mensen, dan had dit wel eerder aangekaart kunnen worden.
  Dat het juist nú gebeurd is gedaan met maar één doel voor ogen; stemmen genereren.
  Het is immers een grote groep die je kan paaien.

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 februari 2006 @ 12.08 uur

 5. Soms wenste ik dat er een tijdje echt, volgens het boekje communisme zou zijn, zodat zij die nu hoog v.d. toren blazen, bijna alsof ze God aan hun zijde hebben, het moeten doen met dezelfde hoeveelheid rooie centen die hun onderdanen bij elke keer dat zij blazen al v.h. Monopolie-bord vliegen. Met de hulp van toch-niet-zo-gek Links, moeten zij die in hetzelde scheepje zitten zich in 2007 terugblazen naar de kust, en het land achter de duinen weer leefbaar maken, maar dan wel graag zonder Leefbaar, want die gasten kunnen toch met niemand anders leven dan elkaar.

  Ik pleit voor een ophokplicht voor Leefbaren, of zijn ‘t hobbykippen, want dan kenne we ze inenten tegen kortzicht, óók een heel erg besmettelijke ziekte die je kunt krijgen van Oud Amsterdam, Oranjebitter en Haagse Bluf.

  Waarom zouden de mensen het voor minder doen dan een goede baan, een goede, betaalbare woning, een goede, betaalbare zorgverzekering en, wanneer het nodig is, sociale zekerheid, gelijke kansen voor zichzelf en hun kinderen en een behulpzame, eerlijke overheid… nou, kennelijk moeten we het toch voor minder doen, veel minder, maar waarom precies?…

  Rechts heeft kennelijk alle antwoorden, en Rechts heeft kennelijk altijd gelijk, want Democratie, wat is dát nou weer voor een vaag-idealistisch iets… ’t zal wel weer zo’n verderfelijk idee van Links zijn; om nog maar te zwijgen over dat, um, “sociale” wat ze willen… gaat ’t net zo gesmeerd met onze Missie, komen die communisten weer met dat enge, sociale gedoe… ’t kan toch ook heel goed asociaal, kijk maar naar ons!

  Reactie door Jan-Peter — donderdag 23 februari 2006 @ 12.31 uur

 6. @4 Wattenstaafie, natuurlijk hebben we dat
  begrepen en dat er kinderbijslag voldoende
  moet zijn voor 4 of 5 kinderen, maar vroe-
  ger was het DE bron van inkomsten, als je
  er maar 6 of 8 had, was je al bijna onder
  de pannen. De kleding werd niet ópgedragen
  en de eerste schoentjes nooit áfgedragen.
  De kinderen kwamen vaak met minimale oplei-
  ding vaak zo snel mogelijk als leerling er-
  gens hun centjes verdienen, onder het mom
  dat school ‘niet zo ging’ .Kijk om je heen
  en je zie nu barstens veel ontevreden lui
  die van dit soort opvoedingen vandaan komen. Heel erg jammer, en schandelijk dat
  dat vaak de oplossing was in armoedige tij-
  den. Hooguit werd getracht, de vermoedelijke latere kostWINNER van zoveel
  mogelijk kennis te voorzien en in het gun-
  stigste geval, was er nog een suikeroompje
  om te zorgen dat de studie mogelijk bleef.
  Meisjes studeren?
  Nooit zal ik vergeten hoe een klasgenootje
  van me anno 1954 vroeg, of ik het gek vond
  dat ze ook zo graag naar de hts wilde net
  zoals haar broers. Pa, onderwijzer, kon dat
  gelukkig betalen, of had bronnen voor álle
  5 kinderen.
  Heel wat hoogopgeleide figuren vergeten ont
  zettend vaak dat massa’s leeftijdsgenoten
  nooit die kansen kregen, en mogelijk nog
  meer talenten bezaten, dan wat wij daar NU
  voor de KANSHEBBERS VAN TOEN van mérken.
  Onvergeeflijk dat ondanks dat, mensen voor
  eigen rekening in de avonduren dmv studie
  toch bekwaamden en zélf betaalden, toch ook
  veel van hen niet op de plek terecht kwamen
  die ze eigenlijk wel verdienden.
  De groep nietsnutten, kantjeslopers en nog
  altijd door de “oude lui” gefinancierde, ge
  sjeesde studenten die net te weinig krui-
  wagens hadden om zich ergens verzekerd te
  weten van een ‘baantje’ zijn inmiddels, de
  zichzelf beklagende categorie, gekleed in
  WE-costuums, of C.H.str.A’dam, in driedelig
  grijs, blauw en nu de krijtstreep en natuur
  lijk de meest chique aktetas/koffer.
  KIJK, gezien de resultaten van snobbish
  paraderend Nederland, tuint de búrger dus
  al jaren niet meer in.
  De kléren maken de man, maar kleed ze niet
  uit, en maak geen scan van de hersenpan!
  De minder fysieke middelmoot in onze samen
  leving ‘doét het wérk’ waar de overigen van
  zeggen: “mijn personeel”, “mijn mensen”,
  “mijn departement”, “mijn kader”, en wegge
  stopt blijven achter de coulissen.
  LAAT DE ECHTE KOPSTUKKEN NU MAAR EENS LATEN
  ZIEN WAT ZE WAARD ZIJN VOOR AL DIE GENOTEN
  OPLEIDINGEN, en vooral héél, héél nederig
  bekennen, dat ze desondanks de waarheid nog
  steeds niet in pacht hebben.
  Wees nu eens één keer eerlijk, ook t.a.v.
  de mensen die deze teloorgang met zich mee
  droegen hun graf in en ervan doordrongen
  zijn:
  Geen zuur maar zoet, compensatie moet!

  Nederlanders te over die dagelijks weten
  dat Nederland niet een eldorado is, omdat
  zij niet langer kans zien in redelijkheid
  de tering naar de nering te zetten, maar
  aan den lijve ontdekken, dat normale onder-
  houdskosten voor levensonderhoud, inmiddels
  de geslonken inkomsten aan het overstijgen
  zijn, en zij noodzakelijke uitgaven niet
  meer kunnen betalen.
  Zeker uitkeringsgeRECHTigden met school-
  gaande, of studerende kinderen: daar moet
  altijd geld BIJ, en zijn ‘bijbaantjes’ ook
  al door de gerezen onveiligheid al helemaal
  niet meer mogelijk, anders dan daardoor een
  verhoogd risico lopen. AKTIE EN REAKTIE
  GEBODEN ! Succes, namens alle belastingbe-
  talers die in ieder geval zichzelf strikt
  serieus hebben genomen tav hun medemens!

  Reactie door Madelief — donderdag 23 februari 2006 @ 12.45 uur

 7. Was dat het netto bedrag wat die ambtenaar op zijn loonstrook had staan?
  ruim 3100 euries!

  Reactie door Sinne — donderdag 23 februari 2006 @ 12.54 uur

 8. 10 % nog wel.
  Waaw dat is vééééél
  Dan kan ik naast de Pampers ook nog vochtige doekjes kopen.

  Reactie door alexander — donderdag 23 februari 2006 @ 13.04 uur

 9. Het CDA is druk bezig kiezers te werven. Het gezin als de “Hoeksteen”. Maar inmiddels is dat al even niet meer het geval. De nieuwe “Hoeksteen” is de alleenstaande. Tegelijk ook de nieuwe melkkoe. Het CDA zal niets willen doen voor het groeiende aantal alleenstaanden, waarvan heel veel vrouwen boven de pensioengerechtigde leeftijd die vaak zitten met alleen een AOW’tje en dus steeds meer moeite hebben met gestegen energieprijzen en als ze onverhoopt in een woning zitten met een te hoge WOZ-waarde, tegen een forse huurverhoging aan zitten te hikken in de komende jaren.
  De vakbond die het onderzoek naar tekorten gedaan heeft, wist ook te vertellen dat gezinnen met kinderen “GELIJK” bleven, terwijl de groep alleenstaanden er flink op achteruit ging. Betalen we met zijn allen niet al meer dan voldoende voor kinderen? Kinderbijslag, die heffingskortingen, kortom, er is zelfs nog meer wat we allemaal al betalen aan kinderen en dat is prima, maar 10% erbij? Ten koste van WIE dan?

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 23 februari 2006 @ 13.37 uur

 10. Wat mij zinniger lijkt is als er paal en perk gesteld wordt aan top lonen en allerlei kosten voor levensonderhoud.

  Een compensatie brengt meer geld op voor de kapitalist en de gedachte van rechts den haag dat ze kunnen zeggen: zie je wel, de mensen redden het prima (en vervolgens weer ztijgende kosten, dus alles duurder, compenseren? en weer een stapje dichterbij een modern jaren 30 scenario)

  Reactie door Barend — donderdag 23 februari 2006 @ 14.22 uur

 11. dat voorstel van de cda is gewoon zieltjes winnen,,
  laat ze maar eens kijken naar de gezinnen die het echt nodig hebben,,
  en niet nog eens de hogere inkomens er bij te spekken,,
  ik bedoel laat ze maar eens een grens trekken ,, bv 80.000,, is voorbeeld hoor,, geen kinder bijslag,,die hebben het niet nodig..
  ach de kinderbijslag leuk gaan we altijd van uit eten,,of is zakgeld voor me dochter??

  Reactie door ad — donderdag 23 februari 2006 @ 14.23 uur

 12. Verkiezingen komen eraan en dat wordt weer eens duidelijk met al die balonnen in de lucht!!!
  Ik geloof er niets meer van; ik ben niet super intelligent maar:

  1 het zijn GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, het dient over gemeentepolitiek te gaan, zolangzamerhand wil ik DAT wettelijk geregeld zien en niet oude kopstukken van stal halen en geen landelijke zaken bespreken in de strijd!

  2 Al die mooie plannen zijn en blijven plannen tot duidelijk is wat voor combinatie gevormd gaat worden, volgend jaar en hoeveel kans van slagen die mooie plannen hebben IN COMBINATIE met EUROPA, want die heeft en krijgt steeds MEER macht, niet in de laatste plaats op de wetten!!!!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 14.23 uur

 13. Taktiek:

  Vlak voor de verkiezingen compensatie beloven of geven om het een jaar daarna weer af te pakken of via een andere lastenverhogende maatregel weer dubbel binnen te halen.

  Mensen; ken je vijanden

  Reactie door Arbeider — donderdag 23 februari 2006 @ 14.39 uur

 14. @10

  zet eens een ander plaatje op om nou 5x hetzelfde te moeten lezen word een beetje vervelend, tis alleen maar klagen en klagen. je zult echt de enige niet zijn die krap zit in een tochtig huis
  trouwens het is alleen maar bedoeld van het CDA om stemmetjes te winnen en als hierboven ook al aangegeven is het gemeenteraadsverkiezingen en geen landelijke.
  dus als je het zo slecht hebt moet je bij de gemeente zijn waar je woont, kunnen ze best wat voor je doen.
  kwil je wel helpe door een blikkie tomatensoep toe te sturen meer zit er hier ook niet in.

  Reactie door Tomaat — donderdag 23 februari 2006 @ 14.44 uur

 15. #9 LM Lembeck

  Hoe komt het toch dat er zoveel alleenstaanden zijn? De relatiewebsites springen als paddestoelen uit de grond en dan zitten we nog met dit probleem? Op TV wordt je ook doodgegooit met dating-TV.

  Wat is er aan de hand met de mensheid in Nederland, dat ze nauwelijks in staat zijn om normaal een ander te versieren en een duurzame relatie aan te gaan? Het is de armoede van de geest. De beste vriend van veel vrouwen is d’r mobieltje tegenwoordig en de man naast zijn auto de PC; hoewel vrouwen vaak de verslaafde chatters zijn. Deze maatschappij is ziek gemaakt door de media en de commercie.

  Ik zat nooit te tikken. Ik ging naar de plekken waar je ze nog recht in de ogen kon kijken in plaats van achter een webcam. Ik trok ze na een tijdje gewoon op mijn schoot. Nu hebben disco’s door terugloop van de jeugd moeite om wat omzet te halen. Disco weg, ontmoetingsplaats weg, jeugd weg; leefbaarheid weg. En de grijze ouwe zeikerd vanachter de geraniums zijn blij dat ze na jaren klagen over overlast en lawaai van die disco af zijn.

  Nederland sukkelt langzamerhand zodoende in een geestelijk apatische toestand. Wegwezen hier voor wie het leven zelf lief heeft en wie er nog van wil genieten.

  Reactie door Arbeider — donderdag 23 februari 2006 @ 14.50 uur

 16. Het CDA heeft wel de wet Hillen gelanceerd. Hierdoor hebben mensen vanaf dit jaar voordeel als ze een koophuis hebben. De wet is bedoelt voor mensen die een koophuis hebben maar geen aanvullend pensioen. Hun huis is hun pensioen. Door de steeds stijgende prijzen konde ze de WOZ niet meer betalen. Ik vind het een geode wet gelanceerd door de CDA. Het moedigd mensen tevens aan om hun hypotheek af te lossen. Dan vevalt daarna het huurwaarde forfait. Scheelt zowel de staat al de huisbezitter geld. Wil nog wel ven kwijt dat ik geen CDAer ben. Maar de wet Hillen vind ik een goede wet. hebben ze toch nog iest positiefs gedaan.

  Reactie door robert b — donderdag 23 februari 2006 @ 14.53 uur

 17. @12, Tomaat, Ad zegt volgens mij zelf dat het een verkiezingsstunt is en ik vond zijn betoog niet klagerig, wel van realiteit getuigen!
  De onderwerpen komen ook in verschillende bewoordingen meerdere keren aan beurt.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 14.57 uur

 18. Wat hebben wij het goed, een zee van toeslagen krijgen wij over ons heen.
  1. Kindertoeslag.
  2. Zorgtoeslag.
  3. Huurtoeslag.

  Ik heb het idee dat ik er een mis, want ik zie door de toeslagen het woud van toeslagen niet meer. Maar een duurte toeslag zou niet misstaan. Wie kan mij uitleggen wat er aan de hand is met dit koude toeslagenlandje, zouden wij te weinig vedienen om in onze levensonderhoud te voorzien. Let wel toeslagen kun je niet in CAO’s vastleggen. Dus wat je te weinig krijg van jouw baas moet de gemeenschap bijpassen, anders kun je jouw kinderen niet kleden, geen woning huren, geen ziektenkosten verzekering betalen, kortom je bent ondanks jouw inspanning op de arbeidsmarkt arm en volgens Hr. Zalm is dat betrekkelijk. Dus Nederland kan zich op de markt staande houden dankzij het toeslagen woud. Nu begrijp ik waarom de kindertoeslag 10% omhoog moet.

  Reactie door h.hiensch — donderdag 23 februari 2006 @ 15.16 uur

 19. Ook het verdwijnen van een fatsoenlijke
  kostwinnersvergoeding/aftrek van tafel ha-
  len is uitermate dom gebleven.
  Onbetaalde moeders, huisvrouwen, mantelzorg
  sters, vrijwilligers, merkten hoe langer hoe meer dat alleenstaanden met een eenvou-
  dige studie, al die plekken elders gingen
  bezetten, tegen een aanvankelijk lager loon
  dan mannen in verhouding kregen, en eigen-
  lijk nadien dien eisten ‘gelijk’ betaald te
  worden.
  Vrouwen,mensen, zonder aanvullende studie en krap in hun vrije tijd, zonder een hen
  ondersteunende achterban, gingen hoe langer
  hoe meer ook de mantelzorg in, zónder een
  fatsoenlijke financiële ondersteuning van
  buitenaf. In het beste geval, zorgde de
  werkgever voor een vorm van ongevallenverze
  kering, en pensioen,..daar konden ze naar
  fluiten.

  Deze grote groep mantelzorgers, meelevenden
  ook met alleenstaanden-met-baan, die door
  hen geholpen werden, pro deo, hebben nu het
  nakijken naar ook een aanvullend pensioen.
  Goed genoeg om een volgende generatie op te
  voeden, de medemenselijkheid in de samenle-
  ving te betrachten, en eenmaal weduwe/of
  achtergebleven partner geworden, zelfs nog
  geen fatsoenlijke opgetrokken AOW.

  Gelukkig dat er ook mensen zijn, juppen, die wel beseffen dat hun verzorgers hen zo
  mogelijk prima in het zadel hebben geholpen
  met inlevering van eigen andere basisgeneug
  ten, en er dan ook dankbaar voor zijn en er
  in mogelijke gevallen ook nog iets voor te
  rug doen, of instanties steunen, waarbij de
  belangen gediend worden van diegenen die te
  kort werden gedaan.

  De ‘big shot’ die nu beweert, dat zijn/haar
  moeder, oude heer ook rustig van een klein
  aow-tjea of/en aanvullend pensioentje rond
  kan komen, weten dat dit een leugen is.
  Dan zijn daar ineens door het jaar toeval-
  lige meevallers uit te delen, in natura of
  vrijkaarten; diner-tjes om iets te vieren,
  of het dagje mee uit, want airmiles ver-
  strekte bijna gratis toegangskaarten, noem
  maar op. Aperte leugens om te stellen, be-
  halve als ze totaal “vrij wonen” als erfe-
  nis kregen, dat zij rond kunnen komen van
  een heel geringe uitkering in welke basis-
  vorm danook. Dan vergeten we even de grote
  boodschappenlijst die door anderen gedaan
  wordt bij de macro, etc. etc, de aangeboden
  liften en gratis meereizen, etc. etc.
  Mensen op het platteland worden nu verkom-
  merd achtergelaten, zonder voldoende Open-
  baar Vervoer, zonder gemakkelijke aanslui-
  tingen op de NS, een verrekt dure buurtsu-
  per, omdat die het anders ook niet redt en
  ga zo maar door. Onvoldoende scholingsruim-
  ten voor jong en oud, zelfs geen verplaats-
  bare noodlokalen unit, voor meerdere doel-
  einden geschikt.
  De a.s. gemeenteverkiezingen zullen zeker
  door veel jongeren aangegrepen worden om op
  de juiste partij te gaan stemmen, en om de
  verkiezingschaos nog groter te maken, be-
  dacht de VVD dus om SPIJBELEN TEGEN TE GAAN
  en landelijk ‘schoolsheriffs’ in te moeten
  stellen voor de meer dan 265.000 spijbe-
  laars/mensen die dáárdoor geen schooldiplo-
  ma zouden hebben bemachtigd???
  GELUKKIG STEMDE DE SP T É G E N !
  Volgens ontbijtTV, do 23/02 NedI, mogen de-
  ze mensen ontzettend vér gaan om deze lui
  naar school te werken, héél ver, vraag het
  maar na!!
  Te gek voor woorden: menige ouder, groot-
  ouder van NU, herinnert zich nog heel dui-
  delijk de razzia’s en nu zouden minderjari-
  ge kinderen ‘desnoods letterlijk van hun
  bed’ gelicht mogen worden?

  Met een dringend, dwangbevel kan in geval
  van een ernstige beschuldiging de Politie
  op last van Burgemeester en Wethouders, ibv
  een ‘huiszoekingsbevel’misschien mijn woning binnen, maar hebben daar tot op dit
  moment géén enkel recht toe.
  Ook Justitie kan met gegronde redenen een
  ‘huiszoeking’ komen doen.
  Men zal zich ongetwijfeld gaan bewapenen,
  om de ambtenaar, die met dit gedrocht van
  een taakstelling wordt belast,..de deur, de
  toegang te weigeren.
  Wat gaan we nu kinderen aandoen, ook zonder
  Kinderbeschermingswet, hen zelfs als minderjarige ook uit huis te halen?
  Zo niet, als men zich gaat beperken tot een leeftijd tussen 18 en 23 jaar, waarop
  menige jongere precies kan inschatten,
  welke uren studie evt. in noodgevallen kun-
  nen vervallen i.v.m. overige studievakken
  of privézaken, het een door een ambtenaar
  te beoordelen zaak is, danwel die van de
  verantwoordelijke ouders/verzorgers.
  Nog altijd is het volgens de Wet zo, alhoe-
  wel volwassen op 18 jaar, zij ook finan-
  cieel voor hun kinderen tot 21 jaar verant-
  woordelijk blijven, dat is de Wet.
  Ouders hebben er dus zelf belang bij om volwassen kinderen goed in de gaten te hou-
  den.

  Dat werkschuwe, onuitgegroeide jongeren, op
  hun 22ste van buitenaf daartoe gedwongen
  kunnen worden en derhalve niet voor enige
  uitkering in aanmerking komen, is een zaak
  die op het gemeentehuis geregeld kan worden
  Wat nu bedacht is, is werkelijk van de zotte, en beledigend voor ouders/verzorgers
  die verantwoordelijk gehouden worden voor
  jongelui tot 21 jaar.

  Als dit zotte VVDvoorstel toch door de Ka-
  mer kwam, ben ik mateloos trots dat de
  SP TÉGENSTEMDE en zich buitengewoon goed
  beraden heeft op de konsekwenties die dit
  gaat brengen voor alle betrokkenen, niet in
  de laatste plaats voor de uitvoerenden.

  VVD???? Helaas dat gaat ze ontzettend veel
  leden kosten in álle bevolkingslagen!
  Ze waren een beetje dom !

  Reactie door Madelief — donderdag 23 februari 2006 @ 15.18 uur

 20. @17

  er gaat iets mis met nummeren ik ben 14 en was gericht op 9

  Reactie door Tomaat — donderdag 23 februari 2006 @ 15.30 uur

 21. Steeds meer mensen besluiten om alleen te blijven. Bovendien gaan die echt niet allemaal wanhopig naar relatiebureaus. Het is een bewuste keuze vaak. Daarnaast zijn er mensen die na een scheiding of overlijden van een partner besluiten verder alleen door te gaan en mensen die na het overlijden van hun partner gewoon alleen blijven. Meestal weduwen, want vrouwen leven langer dan mannen. Er wordt ons aangepraat dat we zo nodig een partner moeten vinden en dat WE dus daarvoor naar single parties moeten gaan en naar relatiebureaus. Waarom? Het is de vrijheid van een ieder om te besluiten alleen te blijven. Om vrijgezel te blijven. Daar is toch helemaal niets mis mee? Als mensen blijven denken dat mensen altijd maar samen moeten gaan wonen, getrouwd of niet, dan heeft het CDA gewonnen. De mensen denken dan wat het CDA wil. Nouja, zeg! Het aantal alleenstaanden neemt gestaag toe. Dat is een feit. Al die alleenstaanden dokken handen vol geld voor al die gezinnetjes met al die kindertjes. De kinderbijslag is er al en er wordt betaald voor kinderopvang, voor heffingskortingen en dies meer zij, terwijl alleenstaanden NOOIT daarvan profijt zullen hebben. De alleenstaanden zijn de meest solidaire inwoners in ons land. En worden genegeerd door dat rot CDA!

  Reactie door L.M. Lembeck — donderdag 23 februari 2006 @ 15.41 uur

 22. Vergeleken met dit jaar was vorig jaar erg zoet voor mij. 12 februari ben ik gekeurd door het UWV, en 100% arbeidsongeschikt verklaard. Na berekening van een en ander, krijg ik nu een uitkering van 651,81 euro netto per maand. Oke, je hebt recht op toeslag, en die is ook aangevraagd natuurlijk, maar dit duurt plusminus 8 weken. De gemeente schuift een eventuele tijdelijke bijdrage ook af, omdat het UWV hier voor moet zorgen.

  Hierdoor heb ik de premie van de zorg verzekering niet kunnen betalen deze maand, met natuurlijk de nodige gevolgen. Er zullen ook mensen zijn die zeggen dat 651,81 nog altijd meer is dan wat mensen in Afrika hebben, en daar hebben z natuurlijk gelijk in, maar wij wonen hier. En met dat bedrag, kan mijn gezin niet rondkomen. Dat is zuur, erg zuur.

  Reactie door Zuurpruim — donderdag 23 februari 2006 @ 15.43 uur

 23. Tja, ook manlief valt onder onderwijzend en ja wij dus ook achteruit, ik klaag niet maar constateer!

  Waar ik zo langazamerhand moe van wordt:
  Al die maatregelen die nodig zijn om netjes te kunnen leven:zorgtoeslag, woonwerkverkeertoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, hypotheektoeslag, voedselbank, potje voor onverhoopte kosten minima en ga zo maar door.
  Waarom niet eens berekenen wat leven kost met lidmaatschap voor een vereniging en een abbonnement en de kosten voor openbaar vervoer en dan al die toeslagen en maatregelen vervangen voor een leef compensatie.
  Scheelt een hoop tijd geld en papier verschuiven!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 15.59 uur

 24. Wat een geklaag hier zeg, zo praat je elkaar wel wat aan. Het kabinet Balkenende is niet zo populair bij de meeste forum-bezoekers. Toch zullen ze de geschiedenis ingaan als daadkrachtig. Het nieuwe ziektekostenstelsel bijvoorbeeld, daar hebben we twintig jaar tegenaan gehikt. Alles altijd compenseren klinkt sympathiek, maar is wel het domste wat een verstandige politicus doet. Ooit moet dat terugbetaald worden? Of moeten de toptarieven van de belasting omlaag? Nou, dan krijg je nog veel minder mensen die hun best gaan doen op de arbeidsmarkt.
  Zelf ben ik er vanwege nieuwe ziektekostenverzekering (kinderen gratis) wel iets op vooruit gegaan. Dat mocht ook wel eens, want ik doe niets anders dan belasting betalen. Met frisse tegenzin hoor, maar het moet niet nog gekker worden!

  We moesten met z’n allen eens wat minder klagen en wat meer gaan werken. Dan hebben we met zijn allen ook wat meer te verdelen, en kunnen we zelfs voor de mensen die niet meekunnen (nog) beter zorgen. Stop dus met het gezever over de politiek als oplossing voor al jouw problemen. Balkenende kan er ook niks aan doen als iemand ziek wordt of dat een relatie op de klippen loopt, maar kan wel betalen!

  Reactie door Diederik — donderdag 23 februari 2006 @ 16.01 uur

 25. Ach, Diederik, als klagen niet mag, hoe moet ik uw comment dan betitelen??

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 16.03 uur

 26. Ik wil zo graag werken, maar ben met 49 jaar te oud!!!! Solliciteer me suf, wil zo graag een vaste baan en geen invalwerk maar tja iemand van 21 is goedkoper en tja, die gun ik het werk ook, want die moet nog zolang en de kosten zijn meer dan toen ik begon maar ja, ik heb ook mijn wensen en mag dat dan niet?
  Ben ik te egoistisch, ik hoef niet, we kunnen net,netaan rondkomen van salaris van manlief?

  Rare wereld is het vandaag de dag???

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 16.08 uur

 27. Klagen is een eigenschap van de Nederlanders, het weer deugd nooit!
  Politici willen graag eindverandwoording en ja, hoge bomen en zo!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 16.19 uur

 28. @ 25 Sabineke is het volgens de Wet geboden om ook het salaris van een 49jarige
  te moeten accepteren?
  Een 21 jarige is natuurlijk voordeliger,
  maar als je een tegenvoorstel doet, dat
  hoogste salaris evt. te laten voor wat het
  is, maar dan toch op zijn minst, met jouw
  diploma’s en ervaring op meerder terreinen,
  conform een 25 jarige te doen uitbetalen,
  is dat dan VERBODEN?

  Kan het ook zo zijn, dat dan ook van jouw
  verdiensten verdraaid weinig overblijft,
  omdat jouw ega je fiscale partner is?

  Tja, dan loont het ook de moeiten van wer-
  ken nog nauwelijks !
  Zowel dus als 49 jarige als 24 jarige kan
  dat in beide gevallen dan het geval ook nog
  zijn?

  Maar vooral jaar en dag porto steken in al-
  lemogelijke sollicitaties?
  Met welke voorstellen komt het UWV dan zelf
  als oplossing?

  De Overheid zorgt wel voor een hele grote
  werkverschaffing, nl. ambtenaren inzetten
  om nu alle probleemgevallen te doen oplos-
  sen, én….elke keer een periodiekje er bij, en daar hoef je alleen maar jarig voor
  te worden…en één extra toeslag komt er
  dan geloof ik voor uitzonderlijke presta-
  ties: vermoedelijk ochtendgymnastiek met
  béide ogen (open!).

  Je hebt toch kinderen?
  Vertel dat als ze spijbelen, niet jij ze
  van hun bed komt lichten, maar de Overheid
  als die denkt dat op enige grond te kunnen
  doen.
  De roostermaker, die je ega is, dus bij een
  grote school, zal hoop ik kans zien, al die 18 plussers SP te laten stemmen.
  Sterkte, jij zelf en zoals je al bent,
  blijf gespitst op de Media.
  Wat er allemaal wél kan in Verkiezingstijd?
  Echt: niet te gelóven voor mensen die toch
  menen nog bij hun volle verstand te zijn !

  Reactie door Madelief — donderdag 23 februari 2006 @ 16.28 uur

 29. @Madeliefeke;
  Maak je over mij maar geen zorgen maar ik heb nooit kunnen denken dat 49 jaar al te oud is, het lijkt of niets nog telt, alleen het finaciele plaatje wat iemand in staats ogen is!

  De kinderen doen het fantastisch, wel vreemd dat ik ze lijk te moeten leren het eigenbelang goed in de gaten te moeten houden en een beroep te kiezen wat heeel veel kanten uit kan:gelukkig hebben ze de hersens ervoor gekregen!!

  Roostermannetje wordt zelf bekaf van alle wensen van en leraren en leerlingen waar hij gehoor aan dient te geven, wat zijn taak zeer bemoeilijkt maar wat niemand schijnt interesseren!

  Hoog tijd voor een andere blik op het geheel, dat wel en liever gisteren als vandaag!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 17.10 uur

 30. Sabieneke,
  Natuurlijk is het vervelend als het met solliciteren niet zo lukt. Maar daar mag je de overheid, JPB of alles rechts van de SP toch niet de schuld van geven?
  Mensen verwachten een rustig en comfortabel leven en de overheid moet daar voor zorgen. Ze verwachten steeds meer van de overheid en die gaat daar grif op in door steeds meer te beloven – vooral in verkiezingstijd. En de overheid is ook steeds dominanter geworden op alle terreinen van het leven. En burgers zijn daardoor geen burgers meer, maar verslaafden van overheidssteun. Maar net als bij heroine, blijkt de verslaving op den duur niet meer te financieren. Ipv af te kicken, willen de meesten het probleem nog even uit stellen door de heroine te subsidieren(lees te stelen van de werkenden of toekomstige generaties).

  Politici zijn net mensen.

  Reactie door Diederik — donderdag 23 februari 2006 @ 17.19 uur

 31. Ja, blijf maar compenseren en trap de economie nog maar verder de grond in. Nederland moet zich afwennen van de overheids tiet.

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 17.23 uur

 32. #31 Zo is dat Josie!

  Ik zeg denk ik mijn lidmaatschap van de overheid maar eens op, en de blauwe envelop stuur ik ongeopend retour.

  Reactie door Diederik — donderdag 23 februari 2006 @ 17.28 uur

 33. @24
  Wat een geklaag hier zeg, zo praat je elkaar wel wat aan. Het kabinet Balkenende is niet zo populair bij de meeste forum-bezoekers. Toch zullen ze de geschiedenis ingaan als daadkrachtig.

  Dat was Adolf ook daadkrachtig leert de geschiedenis.
  Wel met een hoop slachtoffers.
  Wat zegt daadfkracht nu eigenlijk?

  Reactie door Jofel — donderdag 23 februari 2006 @ 17.32 uur

 34. ik stuur m’n paspport naar Postbus 51 of Bea in Den Haag!

  Reactie door Matthijs — donderdag 23 februari 2006 @ 17.32 uur

 35. Diederik,
  Gelukkig zijn er mensen zoals jij die hun goed, gezond Nederands verstand nog niet verloren hebben.
  Ik was ook nogal linksig toen ik nog in NL woonde en dacht dat de overheid voor van alles moest zorgen. Ik woon nu sinds 16 jaar in Amerika en hoewel er veel fout is in de USA heeft het mij wel de waardevolle les geleerd dat men meer voor zich zelf verantwoordelijk moet zijn.
  Nederland is te veel gewend geraakt aan de overheidstiet in allerlei aspekten; dat maakt de mens lui, onverantwoordelijk kortom een watjes. Stop met zeuren zou ik zeggen en wordt een entrepeneur, neem initiatief!

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 17.36 uur

 36. @31
  Een kreet en niet meer als dat.

  Reactie door Jofel — donderdag 23 februari 2006 @ 17.36 uur

 37. @33
  Sla daar de memoires van Churchill nog maar eens op na. Dat was een Engelse conservatieve politicus en tevens groot auteur (en niet onverdienstelijke schilder). Hij was conservatief, dus terughoudend om te intervenieren, maar heeft ons wel laten zien dat als we eerder en daadkrachtiger hadden ingegerepen het in Duitsland niet zo ver had kunnen komen.

  Reactie door Diederik — donderdag 23 februari 2006 @ 17.38 uur

 38. @35
  Ik dacht al wat loop jij hiet te zeuren.
  En veel geluk in de USA.
  Wat is er fout dan in de USA?
  Jij als kenner moet ons dat maar eens vertellen.
  @32 en @34
  Zo te lezen zijn we over een poosje een paar zeur pieten kwijt.

  Reactie door Jofel — donderdag 23 februari 2006 @ 17.41 uur

 39. @Diederik en Josie,

  Ook ik wordt geconfronteerd met de overheid, die wil alle sociale sectoren aan de markt overlaten en de markt gaat voor een dubbeltje voor de eerste rang, dat heeft dus invloed, hierdoor kan ik niet meer aan de slag.
  Ik verlang dat de overheid handelt naar wat er in onze grondwet staat en dit wordt naar de markt overgehevelt, dus ik verwijt het deze overheid en de markt!!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 17.46 uur

 40. Heb ik je op je tenen getrapt Jofel? Mag je alleen commentaar hebben als je in NL woont?

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 17.47 uur

 41. Ps. Ik kan je een hele waslijst geven van wat er fout is in de USA. En een hele waslijst wat er goed is.

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 17.49 uur

 42. @Jofel,
  je positieve houding spreekt me aan, uiteraard zal ik vanuit mijn vrijwillige ballingschap deze site blijven volgen en anderen blijven aansporen mijn voorbeeld te volgen. Ook sluit ik een terugkeer niet uit als de tijd daar rijp voor is. Lees: er een weer een positieve sfeer in nederland hangt en het individu verantwoordelijkheid neemt.

  Reactie door Matthijs — donderdag 23 februari 2006 @ 17.49 uur

 43. waar woon jij Matthijs?

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 17.51 uur

 44. Amerika, Josie, hadden die niet een meega te kort op de begroting???En last van een overheid die niet daadkrachtig optreedt ten tijden van een ramp en buitenlandse politiek belangrijker vindt dan de binnenlandse??En zaken stiekem regelt????

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 17.51 uur

 45. @39 Dan moeten we het maar eens hebben over de grondwet. De overheid zou eigenlijk niet iets op afstand moeten zijn, maar namens ons allemaal moeten handelen.

  Als ik dan de werkenden even mag vertegenwoordigen: Alhoewel ik je best leuk werk gun, heb ik geen zin om daar een cent meer belasting voor te betalen. Ik lees immers dat jij met het salaris van manlief rond kan komen en geen tijdelijk werk wil.

  Reactie door Diederik — donderdag 23 februari 2006 @ 17.51 uur

 46. Sabieneke,
  marktwerking betekent banen. je doet net alsof met het verdwijnen van de overheid banen verdwijnen, dat is niet het geval. de banen verschuiven naar de private sector maar ze zijn er zeker. ik twijfel niet aan je slagen op de arbeidsmarkt.

  Reactie door Matthijs — donderdag 23 februari 2006 @ 17.51 uur

 47. ik woon nog in Nederland maar ben van plan naar de Algarve of Zuid-Spanje te verhuizen. Ik kom vaak in de VS (al zo’n 15 jaar) dus weet redelijk goed waar je het over hebt.

  Reactie door Matthijs — donderdag 23 februari 2006 @ 17.53 uur

 48. Yep allemaal af van de overheidstiet. Ieder voor zich, god voor ons allen. Nou ja, behalve voor de mensen die in armoede worden gestort door bestuurders met precies zo’n mentaliteit. En daarna geven we niet de politiek of bestuurderlijk verantwoordelijken de schuld, maar moslims, allochtonen, joden, zwarten, blanken, roodharigen etc.

  Reactie door Johnito — donderdag 23 februari 2006 @ 17.54 uur

 49. Ja hoor Matthijs, banen zat. Toch “toevallig” dat het fenomeen “working poor” zo aan het opkomen.

  Reactie door Johnito — donderdag 23 februari 2006 @ 17.55 uur

 50. @47 Geef een seintje als je er zit. Komen we gezellig langs om lekker te oudehoeren.

  Reactie door Diederik — donderdag 23 februari 2006 @ 17.57 uur

 51. Johnito, je inzet wordt blijkbaar eindelijk eens gewaardeerd op z’n echte waarde en dat kan schrikken zijn voor sommigen die altijd maar hun hand hebben opgehouden om hem gevuld te zien worden.

  Reactie door Matthijs — donderdag 23 februari 2006 @ 17.58 uur

 52. @#45

  Mega begrotingstekort; ja precies en onder een republiekijn none the less! Daar gaan we in de toekomst de prijs voor betalen.
  Wat betreft dat stiekeme; daar maak ik mij niet zo druk om. De pitt bull press zorgt daar wel voor dat dat niet lang vol te houden is. En dat tekort schieten na de orkanen; zie, daar had je dus ook mensen die teveel van de regering verwachten ipv zichzelf.
  Bedankt, je helpt me al met de lijst van wat er hier ook fout is!

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 17.59 uur

 53. @Diederik, even voor de duidelijkheid, ik heb nog nooit een uitkering gehad, ook nu niet.Ik heb mijn vorige baan opgezegd, vanwege gezondheidsproblemen, die werkgever wil die tak die ik beoefen afstoten, dus investeren in vervangen was er niet bij, om mijn collegea, niet de dupe te laten zijn, ben ik weggegaan.
  Gelukkig is het gezondheids probleem geheel van de baan en nu wordt ik dus met mijn leeftijd geconfronteerd en ja daar kan ik toch echt niets aan doen!

  Er mag niet gediscrimineerd worden is een grondrecht, echter geen werkgever geeft je de munitie om ze aan te klagen, ze zijn niet gek en ik wordt afgewezen bij sollicitatie maar gelijk daarop gevraagd om invalkracht te worden, vreemd, men wil me toch niet????

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 17.59 uur

 54. @52, Volgens mij hebben de waterschappen het daar niet goed gedaan en dat is volgens mij toch overheid.
  Jullie gaan de prijs waarschijnlijk eerder betalen dan je lief is, gezien dat er steeds meer animo komt voor eurobeurzen, mogelijk weer een oorlog en nu Iran.
  Syrie durven ze nog niet aan.
  Op zich heb ik niets tegen Amerika maar jullie zaken kunnen ook veel beter!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 18.05 uur

 55. Sabieneke, ieders zaken kunnen altijd beter! Er is veel wat beter moet en kan hier in de USA. En natuurlijk heeft de overheid een rol. Het is de vraag wat betreft New Orleans en andere delen in the South of het wijs is om in gebieden te bouwen die bloot staan aan orkanen en dan weer herbouwen als de natuur je hard op de vingers tikt. Het is bespottelijk hoe mensen hier aan de kust bouwen en FEMA geld betaald om te herbouwen in flood zones. Hier is de overheids tiet ook regelmatig te vol. En ja, als je dijken bouwt moet je goeie bouwen; daar kan NL anderen de les in lezen!

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 18.14 uur

 56. Persoonlijk denk ik gewoon dat het fout en onwijs is om teveel van de overheid te verwachten. Ik wil dat de overheid basis voorzieningen verzorgt maar niet dat ze haar grote neus overal in steekt want dat kan nooit goed zijn. En er is geen eenvoudig antwoord voor wat redelijke grenzen zijn tussen de grenzen van de overheid en de individuele burger; dat is een doorgaand process en daarom kan het individueel zich niet zonder risico afsluiten van de politiek.

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 18.18 uur

 57. Ophokplicht voor trollen aub.

  Reactie door Emiel — donderdag 23 februari 2006 @ 18.34 uur

 58. @Josie, Dat probleem is hier ook, bouwen waar niet handig is(uiterwaarden van rivieren)Probleem bij ons is ruimte gebrek, bij jullie is dat wat minder.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 18.34 uur

 59. @Matthijs, het klagen wordt vaak als probleem gezien, je kunt het ook zien als streven naar beter, volgens mij is dat nooit fout!
  Als de overheid verdwijnt verdwijnen ook heel veel banen, wordt het nog meer dringen op de arbeidsmarkt met de nieuwkomers er ook bij.
  Niet iedereen kan en wil voor zichzelf beginnen, zorgtaken zullen er altijd nodig zijn, vreemd waarom dan steeds minder mensen voor een baan hierin kiezen???

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 18.39 uur

 60. @Josie, heb je dan nooit geleerd dat toon de muziek maakt of breekt???

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 18.49 uur

 61. Van Aartsen wil niet in een kabinet Bos..
  Een mooier tapijt kan de VVD-leider niet leggen voor een links kabinet..maar ik weet het niet,hoor…ik hoop het,maar die dames van de VVD zijn zo listig..centrumrechts wint vaak,he..? toch dont worry..eerst 7 maart maar eens..!

  Reactie door eric — donderdag 23 februari 2006 @ 19.00 uur

 62. @Eric, hoeft hij toch niet???We dwingen hem nergens toe!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 19.06 uur

 63. @42
  Matthijs
  Beetje laf, weglopen , en als de zaak in orde is zoals jij denkt dat het moet zijn terug komen.
  Dus jou medestanders moeten het hier op knappen en dan kom jij terug om de vruchten plukken.
  Dat noem ik nog eens verantwoording nemen.??

  Reactie door Jofel — donderdag 23 februari 2006 @ 20.05 uur

 64. (Even kijken wat van deze belofte terecht komt)

  Geachte heer, mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw mail.

  Het kabinet heeft gezegd dat in 2006 niemand er in koopkracht op achteruit zou gaan. Tot nu toe lijken die voorspellingen te kloppen. Gemiddeld genomen gaan huishoudens er niet op achteruit of zelfs wat op vooruit. Toch kan het zo zijn dat het nettoloon lager is dan vorig jaar.

  Werknemers die vorig jaar particulier verzekerd waren tegen ziektekosten vinden nu een nieuwe post op hun loonstrook: de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (zvw) van 6,5%. Deze bijdrage wordt verplicht door de werkgever vergoed, maar de werknemer betaalt belasting over de vergoeding. Daardoor kan het nettoloon wat lager zijn dan vorig jaar.

  Daar staat tegenover dat de gemiddelde premie voor de basisverzekering lager is dan die voor de particuliere ziektekostenverzekering. U krijgt dus wellicht wat minder geld op uw bankrekening, maar u hoeft ook minder premie te betalen. Daarnaast is een aantal heffingskortingen aangepast en is het OZB-gebruikersdeel afgeschaft, waardoor de gemeentelijke lasten omlaag gaan. Veel gezinnen met kinderen profiteren bovendien van de afschaffing van het lesgeld voor 16- en 17-jarigen. Deze maatregelen zijn niet terug te vinden op het loonstrookje, maar leiden wel tot een grotere koopkracht. Door alle maatregelen samen hebben huishoudens gemiddeld evenveel of zelfs meer te besteden dan vorig jaar.

  Vorig jaar kregen veel werknemers een vergoeding van de werkgever voor de particuliere ziektekostenverzekering. Dit jaar krijgen zij die vergoeding vaak niet meer. Zij betalen dus meer premie én hebben een lager nettoloon vanwege de belasting over de inkomensafhankelijke bijdrage. Er wordt dan vaak een beroep op de politiek gedaan om daar wat aan te doen, maar CAO-afspraken zijn in principe geen zaak van de politiek. Zoals de minist ers terecht hebben aangegeven, is dit een zaak van de sociale partners.

  Werkgevers en werknemers kunnen in CAO’s afspraken maken over vergoedingen voor zorgpremies. De werknemers worden bij onderhandelingen meestal vertegenwoordigd door vakbonden. Het is dan ook aan de bonden om op te komen voor de belangen van de werknemers en ge pensioneerden, en te zorgen dat er goede afspraken worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden.

  Het CDA heeft minister Hoogervorst wel gevraagd een overzicht te maken van de verschillende CAO-afspraken over vergoeding van zorgkosten, zodat we kunnen zien of er grote verschillen zijn met vorig jaar.

  Minister Hoogervorst komt in april verder met een overzicht van de inkomenseffecten van het nieuwe zorgstelsel voor verschillende groepen huishoudens. Als dan blijkt dat bepaalde groepen meer betalen dan we hadden verwacht, dan kunnen we kijken of en welke compensatiemaatregelen nodig zijn. Het CDA heeft er vorig jaar voor gezorgd dat daarvoor geld beschikbaar is. Op dit moment ziet het CDA echter nog geen reden om dat potje aan te spreken.

  Met vriendelijke groet,
  CDA Tweede Kamerfractie
  Publieksvoorlichting

  Reactie door aart — donderdag 23 februari 2006 @ 20.08 uur

 65. @Sabieneke
  De overheid als werkverschaffer. Kijk, dat is nou nog eens een goed idee…………Not!
  Nobody is capable of screwing things up as bad as the government is.
  En ja, uiteraard hebben wel een bepaalde mate van overheid nodig, maar als werkverschaffers???

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 20.11 uur

 66. Oude liefde roest niet denk ik als ik zo
  hier Josie Houtsma aan het woord zie, ver-
  moedelijk even over gewipt uit Amerika,
  daar waar ze nu al 16 jaar in de USA woont.
  Kleinschalig hier nog steeds alles, want in Amerika (want het is toch niet het
  plaatsje in het noorden hier?)is men natuur
  lijk verwend met gigantische ruimten en af-
  metingen.
  Politiek kan je dus hier niet meer terecht
  tenzij je toch nog je Nederlands Paspoort
  hebt kunnen behouden.
  Zou dat even jammer zijn, want jouw stém in
  deze verkiezingstijd is alleszins de moeite waard; alle kleine beetjes helpen al
  moeten ze van heel ver komen!
  Denk vast even aan je verlof hierheen, vol-
  gend jaar, want dan gaat je ooit aangehangen politieke partij een prachtige
  wedloop tegemoet.
  Je zult wel versteld staan van wat hier in
  tussen allemaal veranderd is op politiek gebied, maar zo’n echt Nederlands plekje als Madurodam is altijd weer een bezoekje
  waard, nu je hier toch bent.
  Jammer dat je hier niet eerder was om eens
  uitvoerig over je Amerikaanse leven te ver-
  tellen en hoe je je mogelijk ook daar voor
  de politiek interesseert.
  Schrik niet van de veranderingen om je heen, maar wat je nu toch zo-even bedoelde
  met die opmerking onder nr 60, die nu ver-
  dwenen is, over de gang van zaken op iemands weblog in Nederland waar jij even
  te gast bent en het had over contrôle???
  Zijn ze in de States hoe langer hoe meer
  direct, the open mind, ? Ik begreep er even
  helemaal niks van, maar mijn complimenten
  hoe jij toch van de hoed en de rand geïnfor
  meerd bent gebleven over Nederlandse zaken.
  Maar zo verwonderlijk is dat niet, want
  bijv. vele ambassadeursvrouwen blijven
  zeer intensief, door het werk van hun man,
  bij ons hier betrokken.
  Begrijpelijkerwijs voel je je zeer betrok-
  ken bij New Orleans en het drama dat hen
  daar overkwam, en ook ons liet het niet on-
  beroerd, de kranten stonden er vol van en
  onze TV liet van alles zien, wat er maar
  mogelijk was. Jammer dat jullie Bush daar
  zo’n enorme, koud, kil, onverschillig in
  betoonde! Vermoedelijk is men toch meer te-
  vreden geweest met zijn Pa, die natuurlijk
  zich tot en met liet gelden.
  Als zoon, kom je er dan op een gegeven mo-
  ment niet meer uit en drijft hij nu zich-
  zelf in het absolute nauw. Ongetwijfeld
  vinden jullie dat daar ook.
  Zijn al te zeer populair willen zijn, zal
  hem mogelijk de kop kosten en van zijn
  paard doen vallen, en ook hij zal dan te
  voet moeten gaan.
  Jammer dat men daar zo verschrikkelijk on-
  verschillig en materialistisch en ook eco-
  nomisch zo verschrikkelijk opportunistisch
  kan zijn, die uitstraling heeft een afbre-
  kende werking op Europa, maar die invloed is inmiddels ook hierheen komen overwaaien.
  Het goede oude betrouwbare Holland behoudt
  echter nog altijd zijn charmes en alleen
  al daarvoor wipt men graag even over voor
  een kort uitstapje, en geef ze eens onge-
  lijk.
  Fijn verblijf hier gewenst, en tot volgend
  jaar misschien?

  Reactie door Madelief — donderdag 23 februari 2006 @ 20.20 uur

 67. @65
  Als jij nu zorg dat in de USA alles op de rails komt dan doen wij dat hier.
  Vechten aan het front niet op een afstand roepen josie.
  Als ik jou was zou ik me over hier maar niet zo druk meer maken, je bent al zolang weg en je heb het daar prima naar de zin.
  Stop je energie in de oorlog van je huidige vaderland tegen haar vijanden.
  Daar doet de overheid enorm veel aan werkverschaffing door regelmatig een oorlogje op te starten,zo kan het ook natuurlijk.
  Hier doen we of deden dat, op een vredelievende manier.
  Maar het resultaat van besteden van overheidsgeld is het zelfde je houd een hoop mensen aan het werk.

  Reactie door Jofel — donderdag 23 februari 2006 @ 20.53 uur

 68. Madelief, ik begrijp denk ik de nuances van de Nederlandse taal niet meer? Is je reaktie naar mij sarcasties?

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 20.58 uur

 69. Huh, ambassadeursvrouwen? Ik ben maar gewoon een ‘working stiff’ hoor.

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 21.07 uur

 70. @Jofel,

  Waarom moet ik in NL zijn om een mening te hebben? Jij hebt toch ook vast wel een mening over de USA?
  Dat is toch spannend om meningen te hebben? Daar hebben we toch hersenen voor?

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 21.09 uur

 71. ach wat een usa bleeb watje,die hier even komt vertellen weg van overheids tiet,,
  oooo Halelua,jezes,fuck,ashole,motherfucker,,
  ik heb het woordje tiet gebruikt,,moet natuurlijk bleeb zijn..,
  ja natuurlijk gezond verstand zit/verhuist na het meest gehate stukje land van de wereld..ja dan ben je een echte nuchtere hollander,en levens moe.

  Reactie door ad — donderdag 23 februari 2006 @ 21.13 uur

 72. @Madelief;

  Wat is mijn ooit aangehangen politieke partij?

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 21.14 uur

 73. @ 31 josie houtsma

  ‘Ja, blijf maar compenseren en trap de economie nog maar verder de grond in. Nederland moet zich afwennen van de overheids tiet.’

  -Vind het wel een leuke metafoor, echter ik kan dit geschetste beeld niet anders zien dan omgekeerd..
  Niet de overheid is hier de gezoogde, het is de burger die door dit bureaucratische bolwerk leeggezogen wordt.
  Al die regeltjes, al die commissies, al die voorzieningen, al die flauwekul –vergunningen, al die toeslagen, al die adviesbureaus, al die aperte onzin, enz. enz.
  Nee, heel het -veelal incapabele- technocratische ambtenarenapparaat is zogende aan de bijna leeggezogen tiet van de burger.
  En juist dit doet de economie verschralen.

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 februari 2006 @ 21.22 uur

 74. Ik ben het wel met je eens dat de burger leeggezogen wordt door de overheid met waanzinnige regels, wetten etc.

  Hier had een congressman in Alaska het voor elkaar gekregen om miljoenen dollars te krijgen voor een brug te bouwen naar een eiland waar maar honderden mensen woonden. Pork noemen ze dat. Sick!

  Ik geloof dat dat trouwens door de outcry inmddels van de baan is. En ja, het was een republikein. Die houden ook van de overheids ‘bleep’ als het ze uitkomt

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 21.32 uur

 75. Het land waar je voor korte of langere tijd verblijft heeft in hoge mate invloed op je. Maatschappelijk en ook politiek. Zelfs als ik in de vakantie voor slecht 2 of 3 weken in een bepaald land ben merk ik dat. Laat staan als je er al een jaar of zestien woont, om maar wat te noemen. Vanuit de VS hoor je ook regelmatig “deskundige”die vinden dat Nederland het anders moet doen en dat “anders” sluit meestal exact aan op het liberale gedachtegoed zoals dat in Nederland bestaat. Velen hier op dit log en ook daarbuiten hebben een andere mening over hoe een land bestuurd en ingericht dient te worden, namelijk met oog voor de zwakkere in de samenleving en zeker niet door de zo langzamerhand heilig verklaarde marktwerking want uitsluitend daardoor leggen de zwakste het loodje. Sociaal en menswaardig. Als je die zaken loslaat beste liberalen, glijdt je af naar een samenleving die aanvankelijk fris en voorspoedig lijkt maar uiteindelijk een gigantisch drama eindigt, ook voor u.
  En dan vraag ik me af, waarom mag een overheid zich niet bemoeien met zaken als werkvoorziening en dergelijke en bedrijven wél? De overheid zijn wij, bedrijven ( de goede niet te na gesproken) zijn hier slechts tijdelijk, tot dat de winst niet hoog genoeg meer is en vertrekken naar andere landen met medeneming van de eerder verkregen subsidies en achterlating van mensen die hun baan kwijt zijn. Wil je die bedrijven hier houden, dan moet er wél flink ingeleverd worden met name door de arbeider. Een terugtredende overheid betekend vrijbaan voor het recht van de sterkste. Amerikaanse toestanden.

  Reactie door Gandalf — donderdag 23 februari 2006 @ 21.40 uur

 76. Soms denk ik: Streeft een liberaal ernaar om van iedereen een liberaal te maken? Een slimme liberaal niet want als iedereen het liberaal egoïsme na zou streven dan wordt de (geld)spoeling wel erg dun. Een goed liberaal is gebaat bij de instandhouding van armoede zodat de liberaal meer centjes kan oppotten. Voor de heb natuurlijk, want economisch gezien draagt de liberaal het minste bij.

  Ook fokken ze graag het fok- werkvee hier graag op met hun gedachtenspinsels die voortkomen uit een totaal gebrek aan inzicht, empathie of het resultaat zijn van sociaal-dementie. Medelijden is mijn deel.

  De liberaal is een gewond dier dat je eigenlijk humaan uit zijn lijden zou moeten verlossen.

  Reactie door Jan Pruimboom — donderdag 23 februari 2006 @ 21.54 uur

 77. Nou nou nou, Jan?!

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 23 februari 2006 @ 22.01 uur

 78. Wat een geweldadige gedachten; het lijkt amerika wel……..

  Reactie door josie houtsma — donderdag 23 februari 2006 @ 22.09 uur

 79. Wellicht is een aanvulling op mijn bijdrage op zijn plaats. Met verlossen van een liberaal uit zijn lijden bedoel ik natuurlijk geen goed geplaatst nekschot of zelfs een pilletje, maar het verwijderen van zijn oogkleppen. Een actie die pijnlijk en eventueel dodelijk kan zijn voor het liberale gedachtegoed.

  Het was iets te scherp gesteld, maar niettemin prikkelend in opvatting.

  Wie de schoen past trekke hem aan.

  Reactie door Jan Pruimboom — donderdag 23 februari 2006 @ 22.56 uur

 80. Ik vul net mijn reactie aan, maar het komt niet door.

  Reactie door Jan Pruimboom — donderdag 23 februari 2006 @ 22.58 uur

 81. Wat ik wilde zeggen:

  Mijn bijdrage was wat te scherp gesteld. Ik bedoelde in feite dus het liberale gedachtegoed.

  Reactie door Jan Pruimboom — donderdag 23 februari 2006 @ 23.01 uur

 82. @78

  Klopt in amerika hebben zo ook nogal wat spatjes en grootheidswaanzin. en die toon maakt niet bepaald muziek.

  Reactie door Tomaat — donderdag 23 februari 2006 @ 23.04 uur

 83. @76 Jan Pruimboom
  Het is juist het socialisme dat iedereen arm houdt. In elk land dat een socialistisch beleid voert is het armoe troef. In elk land dat vrijheid en kapitalisme omarmt schiet de welvaart, voor IEDEREEN, als een raket omhoog.

  Reactie door HenriOsewoudt — donderdag 23 februari 2006 @ 23.24 uur

 84. @83, het geloof in je eigen sprookje is roerend, gun ons toch eens het onze, SP heeft nog nooit geregeerd, wie weet hoe blij verast je zult zijn, niet zo negatief over nieuwe dingen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 23.39 uur

 85. @65, Josie, Er werken heel veel mensen voor de overheid, ik weet niet hoeveel ambtenaren voor de regering, dan nog de lokale ambtenaren en bijna elke leerkracht van een openbare school is ook overheid, het politie-apperaat, ook overheid, dan heb je ook nog een aantal gezondheidsinstellingen, kortom heel veel hier is in dienst van de overheid, of semie overheid, hen allemaal van een baan ontdoen wordt volgens mij een probleem!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — donderdag 23 februari 2006 @ 23.46 uur

 86. 83% HenriOsewoudt.

  Dit blaat nu iedere liberaal. Socialisme wordt door deze landen misbruikt om hun zelfverrijkings plannetjes te verkopen aan het volk.
  Het daar gevoerde systeem heeft meer weg van een neo-con achtige (ultra liberaal) aanpak.
  Echt socialisme is in het beginsel geen politieke stroming, maar een staat van bewustzijn dat mensen voor eklaar verantwoordelijk zijn en deze ook moeten nemen. Dus een echte liberaal (geen VVD bloedzuiger) kan heel makkelijk zijn leven volgens het socialisme inrichten door zijn succes met andere te delen.

  Reactie door alexander — vrijdag 24 februari 2006 @ 0.08 uur

 87. @ 83 Henri

  Je maakt van een practisch probleem een ideologische discussie. De het nieuwe verzekeringsstelsel van de gezondheidszorg treft sommige bevolkingsgroepen onevenredig zwaar in de portemonnaie. In concreto: gepensioneerden met een klein pensioen moeten bijvoorbeeld, vanwege de inkomensafhankelijke premie, opeens € 150, fl 330,- weet je nog wel, of meer per maand extra gaan betalen. Ouders met studerende kinderen, ambtenaren en alleenstaande kostwinners mogen soortgelijke of hogere bedragen wegkoppen.Waarom? Omdat het nieuwe stelsel nu eenmaal zo uitpakt of omdat het regeringsbeleid is? Dat laatste kan eigenlijk niet, om dat het kabinet zelf herhaaldelijk verklaard heeft dat 2006 voor een ieder in economisch opzicht wat beter zou gaan. M.aw. belofte maakt schuld.

  Reactie door Ed Sorrento — vrijdag 24 februari 2006 @ 0.10 uur

 88. @ 83 HenriOsewoudt

  Je gaat van de verkeerde premisse uit. Ten eerste is liberaal beleid er niet op gericht om voor iedereen onbeperkte welvaart te brengen, dat is namelijk onmogelijk! Ten tweede: wil de meer kapitalistische bevolkingsgroep zichzelf in stand houden is er productie-vee nodig, een bevolkingsgroep die naar wens geïmporteerd kan worden. Heel Nederland liberaal en/of kapitalistisch kan dus niet. Dan is de economie weggevaagd en het geld niets meer waard.

  Socialisme is geen communisme! Socialisten zijn sociaal en solidair en begaan met hun medemens die het minder hebben. Socialisten willen die medemens een kans geven op een bestaan, in vrijheid in een democratie. Socialisten willen dus uitvoeren wat liberalen eigenlijk pretenderen te willen doen.

  Reactie door Jan Pruimboom — vrijdag 24 februari 2006 @ 0.39 uur

 89. @14 Joh, de ja vous! Schreef je dit niet bijna exact ook zo aan een ander?

  Hoe dan ook, ik klaag niet (ik heb het goed) maar merk op dat geld er bij voor degenen die dat uit de burger persen vervolgens, niet de weg is, ja de weg naar nOg mEEr persen…

  Compenseren? eerst maar eens de staus quo normaliseren!

  Reactie door Barend — vrijdag 24 februari 2006 @ 0.52 uur

 90. @85 Sabieneke,
  deze banen, indien noodzakelijk, kunnen door de private sector worden opgevuld. dat is de kern van marktwerking. de overheid trekt zich terug en regelt slechts een aantal basis taken zoals defensie en diplomatie en verder stuurt ze. wegen worden onderhouden door bedrijven uit de private sector en ook ziekenhuizen kunnen op zo’n manier opereren. verder zorgt de overheid ervoor dat bij werkeloosheid je 6 maanden een uitkering krijgt daarna voedselbonnen (net als in de VS). overigens wil ik je een compliment maken voor het niet accepteren of aanvragen van een uitkering gedurende je (vrijwillige) werkeloosheid, dat zou een voorbeeld moeten zijn voor veel mensen die maar klakkeloos hun hand ophouden of de mazen van het systeem misbruiken.

  Reactie door Matthijs — vrijdag 24 februari 2006 @ 7.52 uur

 91. Beste Jan en anderen, we houden het allang voor mogelijk bij deze minister, en dus kijken we er niet van op als blijkt dat Zalm alweer een meevaller heeft van 1 miljard. Alle meevallers bijelkaar opgeteld maakt dat 3,5 miljard. Zie http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2006/02_februari/24/binnenland/0224_0815_zalm_meevaller_miljard.xml
  Misschien is er nu wel geld voor compensatie. Zal het goed doen, zo tegen 7 maart.
  [Is het trouwens mogelijk een nieuwe categorie op te geven aan de redactie van het Guinness Book of Records? Ministers-van-financiën-met-de-meeste-en-grootste-meevallers of iets dergelijks; kunnen we meteen Zalm nomineren.]
  Groeten,

  Nettie

  Reactie door Nettie — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.04 uur

 92. @89 was aan 9 gericht, niet aan jou zal wel an de nummering leggen die verwisseld is. neem me effe niet kwalijk.

  Reactie door Tomaat — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.19 uur

 93. @90, Matthijs, volgens mij is regering ook niet helemaal zeker van die marktwerking, men wil overal een vinger in pap houden.
  Maar ik gun ieder zijn/haar geloof, ik heb het er niet op, gisteren in het nieuws, naar aanleiding van de Chinese schoenen:
  Men denkt een boete op te leggen van 1,5 euro per paar. Prompt erop zegt de presentatrice met droge ogen: woordvoeder van de branche organisatie denkt dat de schoenen nu zo’n 10 euro duurder worden!!!

  Matthijs, het heet uitkeringsgerechtigd, val je binnen de normen dan mag je van dit recht gebruik maken, niets mis dus met de mensen die dit doen, fraudeurs zijn er overal, ook in bedrijfsleven.

  Ik haat oneerlijkheid en zal dus niet mensen over een kam scheren.
  Vrije markt gaat aan individualiteit voorbij, ik ben voor individualiteit!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.24 uur

 94. @88 Jan Pruimboom
  Je denkbeeldige socialistische heilstaat gaat aan goede bedoelingen ten onder. Het lijkt op papier wel mooi en menslievend om socialistisch te zijn maar in de praktijk vernietig je de economie ermee en dat levert netto dus meer armoede op. Het is een misverstand dat liberalen alleen maar aan hun eigen portemonnaie denken, integendeel, mijn liberale ideeën zijn juist ontstaan uit dezelfde onvrede over armoede en wantoestanden als die van jullie. Ik ben er alleen achter gekomen dat een grote overheid niet de oplossing voor deze problemen is maar juist de oorzaak ervan.

  Reactie door HenriOsewoudt — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.37 uur

 95. @86 en @93

  Volgens Alexander is een socialist iemand die zich voor een ander verantwoordelijk weet. Sabieneke is een individualist.

  1+1=2: Sabieneke kan dus geen socialist zijn!

  Reactie door Diederik — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.46 uur

 96. SP heeft nog nooit mogen regeren dus niet alle socialisten over een kam scheren!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 10.54 uur

 97. Prima, maar dan ook niet alle liberalen he ;-)

  Reactie door HenriOsewoudt — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.01 uur

 98. @Henri, zie comment 93!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.14 uur

 99. @94 “Socialisme vernietigd de economie”. Dat is een boude uitspraak. Ik hoop voor jou dat je die kunt onderbouwen. Leg het maar eens uit.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.21 uur

 100. Nu heb ik nog een vraag. Kan ik op een web-log zoals deze, maar dan vanuit de liberale hoek ook reageren, zoals liberalen dat hier kunnen? Dan kan ik daar mijn standpunt kenbaar maken.Ik heb gezocht maar niets gevonden.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.27 uur

 101. @Diederik, ik ben geen individualist, ik ben voor individualiteit, en dat kan dus prima met sociaal

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.28 uur

 102. @100 Diederik
  Onder een socialistisch beleid levert hard werken niet veel meer op dan niet werken. Je wordt dus bepaald niet gestimuleerd om hard te werken. Dat dit desastreuze gevolgen heeft voor de economie lijkt me duidelijk. Het blijkt dan ook in de praktijk dat landen met een socialistische regering het economisch, zonder uitzondering, slechter doen dan landen met een liberaler en kapitalistischer beleid. Iemand met een laag inkomen is dus bepaald niet gebaat bij een socialistisch beleid. Niemand trouwens, alleen de machthebbers zelf.

  Verder raad ik je de website http://www.vrijspreker.nl aan. Daar wordt dezelfde onvrede met ons huidige systeem besproken als hier, alleen met hele andere oplossingen. Je commentaar zal er zeker welkom zijn.

  Reactie door HenriOsewoudt — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.40 uur

 103. @Henri
  foei, dit is het log van Jan Marijnessen van SP!

  En het hangt er sterk van af wat je onder beloning wilt zijn

  Ergens hadden we afgesproken niet iedereen over een kam te scheren en uit het verhaaltje over socialistisch beleid, heb ik meer het idee dat het over communisme gaat, dat wordt ook gezien als socialistisch maar is toch weer net even anders, nuance, nuance, oh zo belangrijk!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 11.46 uur

 104. @103 Sabineke
  Behalve dat het communisme haar doelen via een revolutie wil bereiken en het socialisme dit via democratische weg wil, heeft nog nooit iemand me het verschil tussen communisme en socialisme overtuigend uit kunnen leggen. Misschien kun jij dat wel?
  En als de verschillen dan puur in de ‘nuance’ zitten zie ik ook niet in waarom het socialisme ineens wel een bloeiende economie op zou leveren terwijl het communisme daarin op grote schaal heeft gefaald.

  Reactie door HenriOsewoudt — vrijdag 24 februari 2006 @ 12.03 uur

 105. Henri,
  de zelfde nuance heb je met 2 gelijksoortige bedrijven, de een doet het beter dan de ander.
  Je kunt het allemaal lezen op de website van de SP, even wat links echt lezen em je zult zien dat zelfs voor zo’n vrije jongen de SP niet geheel slecht is!

  Mijn gedachte gang erover is dat communisme uit gaat van een dwingende overheid, socialisme over een sturende.
  Jij lijkt te denken:geen overheid, ik zelf ben niet zo verrukt van sommige eigenschappen binnen het mensdom en ben dus wel voor een overkoepelende organisatie, die het grotere plaatje bekijkt, deze en vorige regeringen zijn in mijn ogen de vos die passie preekt t.a.v. regels, 4 jaar terug had iedereen het over de blauwe krokodil, nu weing veranderd wat dat betreft!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 24 februari 2006 @ 12.13 uur

 106. Beste mensen, ik heb mijn ochtendkrant de Volkskrant, de voor mij in het oog springende artikelen gelezen (het worden er steeds minder)daar die krant per maand rechtser wordt. Een andere meer neo-liberale naam zou beter staan. Maar ja, als je 75 jaar oud bent, verander je niet zo maar van krant, de jaren hebben je geleerd, dat alles maar tijdelijk(betrekkelijk) is. Dus daarna ga ik naar Jan’s-web of er nog opbeurende berichten zijn, nee dus. Alleen de discussie over het socialisme en liberalisme trok eventjes mijn aandacht, tenslotte ben ik al jaaaaaaren lid van de SP ik weet zelf niet meer hoelang. Dat wil niet zeggen dat ik een betweter ben, want zo nu en dan baal ik als een stekker van de politiek maar dat is niet ongezond en het houd je wakker.
  Persoonlijk heb ik vroeger nooit moeite gehad met het LINKS liberalisme, dat waren mensen met een duidelijke maatschappelijke visie, hetzij een beetje elitair maar dat moet kunnen. De grote verandering kwam met de oprichting van de VVD door prof. Oud, ik meen dat hij uit de PvdA kwam. Deze partij was een duidelijke rechtse liberale partij, wij noemden die partij toen, de partij Voor Vette Directeuren.
  Die partij had een oude doelstelling uit de 19e eeuw opgepoetst n.l.
  De inrichting van een maatschappij moet zodanig zijn dat je regeert met een zo’n klein mogelijke overheid en de onderkant van die maatschappij moet je overlaten aan de maatschappelijke krachten.
  Wat dat inhoudt is nu voor vele mensen duidelijk aan het worden. Alles maar dan ook alles privatiseren en daar is men al heel ver in gevorderd. Ook het gevangeniswezen en politie kunnen de markt op, over het leger wordt nog nagedacht.
  Je plaatst in den Haag een paar zetbazen en klaar is Kees, de markwerking zal het klaren.
  En de onderkant van de maatschappij(het klootjesvolk)? Daar ligt niemand over wakker, eigen schuld dikke bult, had je maar uit een betere familie moeten komen. Zo wordt ongemerkt het Kaste systeem ingevoerd. Arm, verarmd Nederland. Ik zelf ben woonachtig in de gemeente Delfzijl, daar worden de sociale woningen met honderden afgebroken, voor Jan met de pet is er geen plaats meer, maar hier hebben wij nog een ander probbleem, vijf burgermeesters in drie jaar tijd. Weet je, de burger wordt er zo ontzettend moe van, dat ze de trip naar de stembus op 7 Maart niet meer kunnen opbrengen. De democratie staat onder druk!!!

  Reactie door h.hiensch — vrijdag 24 februari 2006 @ 12.25 uur

 107. De gulden terug! Daarmee wordt er wat gedaan door de politiek wat het volk wil, daarmee kan de politiek de harten van de bevolking terugwinnen.
  Helaas wat jammer, want nadat er email contact is geweest heeft de SP te kennen gegeven dat zij liever compensatie wil dan de gulden terug, want zo zegt de SP; Het is toch wel een heel karwei om die gulden terug te krijgen.
  Beste Heren en Dames van de SP daar in Den Haag, is het niet ook al een heel karwei om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen voor onze democratie?
  Daarnaast is het jammer dat de SP zelf niet met een wel stevige beredenering aankomt met het hoe en waarom (feitelijk)het niet mogelijk is om van euro weer terug naar gulden te gaan.Financieel was het ook mogelijk om van gulden naar euro te gaan, dushet kan niet bestaan dat het zo is dat de financiën belemmerend zijn. Aan drie zinnen met daarin het is een te grote klus hebben we niks aan, z’on antwoord kan ook wel uit mijn neus peuteren. Ik vind dan ook dat je niet eerlijk bent over de feitelijke omstandigheden tegenover de burgers.
  Ik vind het ook van de zotte (gekte) dat er 30 jaar gesproken moet zijn om die k*t euro zonder dat er een backup plan klaar ligt, zo van, wat als het niet werkt?
  Wel 30 jaar kunnen lullen, maar een degelijk plan op tafel hebben liggen dan, forget it! Dan ook nog eens die euro doorvoeren en nu het mislukt is, kunnen we niet terug omdat het karwei te groot is volgens de SP.
  De SP zou vooraan moeten staan om de gulden terug te eisen, pas dan wordt het een partij naar mijn hart. Succes er maar weer mee.

  Reactie door AE van Hattum — vrijdag 24 februari 2006 @ 12.36 uur

 108. @64: Het absolute toppunt van CDA hypocrisie, bij gebrek aan een eigen forum ( afgeschaft), op dit log gedeponeerd. Propaganda afdeling heet bij het CDA dus “Publieksvoorlichting”!

  Reactie door william — vrijdag 24 februari 2006 @ 14.08 uur

 109. @106 Is het niet andersom? Tijdens uw lange leven heeft u gezien dat de rol van de overheid gieganties is gegroeid (bijv. gemeten met collectieve lastendruk) maar dat dit niet leidde tot een betere maatschappij.

  Reactie door Diederik — vrijdag 24 februari 2006 @ 16.32 uur

 110. @109 Diederik. Het groeien van de overheid is een kwestie van werkgelegenheid scheppen, naar aanleiding van de uitverkoop werkgelegenheid. Hoe meer regeltjes des te meer inhoudloze arbeidsplaatsen, zie het aantal mensen wat erbij moesten komen voor de zorgtoeslag.
  Al die zinloze arbeidsplaatsen verdwijnen op korte termijn. Jaren geleden kon een ambtenaar in vaste dienst blijven tot aan zijn pensioen. Nu is men bezig om ontslagen (ook voor de overheid) op korte termijn zonder te veel kosten voor de werkgever te verwerkelijken. Die overheidstaken die geprivatiseerd zijn (en dat zijn er nog al wat) gaan hun eigen personeelsbeleid uitvoeren en dat gaat zeer zeker tegen de laagste kosten anders krijgen de aandeelhouders en het management te weinig, zo werkt het systeem dat kapitalisme heet.

  Reactie door h.hiensch — vrijdag 24 februari 2006 @ 17.23 uur

 111. @104
  China de motor van de wereld economie.

  Reactie door Jofel — vrijdag 24 februari 2006 @ 20.23 uur

 112. @106 H. Hiensch en of ik geschrokken ben
  van wat ik zag op TV tijdens diverse straat
  interviews, in rap dialect had men de me-
  ning duidelijk klaar. Leek de sfeer soms
  grimmig of bezigt men echt ‘dat soort taal’
  ook in de Raadsvergaderingen? Moeten er dan
  overal gedragscodes voor ontworpen worden?
  Dat het oinbtmoedigt om vrolijk politiek te
  bedrijven wil ik zo geloven. Verbaasd heb
  ik me erover dat men zo gemakkelijk een
  voet in het water kan zetten en er van een
  zeedijk amper sprake bleek te zijn.
  Het hotel op palen boven het water lijkt me
  best een leuke gelegenheid om er te over-
  nachten, ‘n pittoresk klein haventje en men
  ziet toch geen kans de ‘boel bij elkaar te
  houden’? Kun je geen column gaan schrijven
  voor een stadsblad of zo? Succes en sterkte
  -groet Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 24 februari 2006 @ 21.22 uur

 113. Die Zalm met zijn uitsraak dat we er alle beter krijgen : wel de Nederlander heeft dat kunnen constateren dat dit puur bedrog is : de OZB is niet afgeschaft !Iedereen heeft inmidddels de aanslag ontvangen .
  we betalen meer premie ziekenkostenverzekering meer dan vorige jaar
  alle kosten gaan “gewoon ” elke jaar omhoog en de lonen zijn al jaren de helft van voor de invoering van de euro en blijven vrijwel dezelfde

  Reactie door fred — zondag 26 februari 2006 @ 10.41 uur

 114. Zoet moet je natuurlijk wel zien als Zuur :sommige mensen viden zuur ,zoet : dit type mens is geestelijk ziek ;het kleine groepering zit op het biinenhof : Het kabinet Balkenelende : het zijn zwaar verzuurde mensen ;die maar nauwelijks een vorm van menselijkheid hebben .Ze worden ook betaalt door het Kapitaal .

  Reactie door fred1 — zondag 26 februari 2006 @ 12.10 uur

 115. @ 114
  Fred 1
  Naamgenoot ik zal mezelf maar een andere naam geven, dit om verwarring te voorkomen.

  Groeten
  Fred

  Reactie door fred — zondag 26 februari 2006 @ 12.57 uur

 116. Ja fred ,ik had het door,vandaar nu maar fred1

  Reactie door fred1 — zondag 26 februari 2006 @ 13.36 uur

 117. Als je het volk , de arbeider , kan belazeren met invoering van de euro ,als een gemak om niet meer je geld meer te hoeven wisselen voor een andere munt .dan kan je natuurlijk ook andere belazer-tricks uit halen .
  Als het kabinet nu had gezegd : arbeider je krijg vanak heden de helft van je loon ,dan had de pleuris uitgebroken : en nu gaat iedereen accoord : ook de hooggestudeerde vakbond managers en leiders van alle politieke partijen !

  Reactie door fred1 — zondag 26 februari 2006 @ 13.51 uur

 118. En die President van de Europese bank maar grijnzen : jammer nu ligt hij in z’n kist :

  Boontje komt om z’n loontje

  Reactie door fred1 — zondag 26 februari 2006 @ 13.53 uur

 119. Zowaar, we krijgen hier commentaar van iemand die haar geluk, of misschien moet ik zeggen: ‘fortuin’, in de USA is gaan zoeken, gesteund 9over en weer) door ‘n gelijk gestemde Diederik, die wel even uitleg zal geven over de ‘ware’ betekenis van gebezigde terminologie. Olie op het eeuwig smeulende vuurtje van het overheid hatende, anti-socialistisch, libertarisch gedweil met de kraan open van HenriOsewoudt.

  Dan lees ik hier met plezier de reacties daarop van Jan Pruimboom. Verexcuseert u zich niet; u sloeg vele spijkers op de kop, vind ik.

  Best, wanneer je vanuit het buitenland reageert, ook josie houtsma, maar weet dan wel, wat je aanhaalt. Dat mega-begrotingstekort; en “onder een republikein, none the less!”. Waar haalt u de gotspe vandaan! “Daar gaan we in de toekomst de prijs voor betalen”? En dat durft u hier met droge ogen te verkondigen, terwijl zo’n beetje de hele wereld al tijden mag bloeden voor dat tekort en die republikeinen daar in eigen land ‘mooi weer’ van spelen? Het vorige mega-tekort, onvoorstelbaar, maar aardig weggewerkt door demokraat Clinton (!), was onder Ronald Reagan. Ook zo’n “republikein none the less”.
  Ja, nee, Amerika is wel HET voorbeeld om aan te tonen, hoe fan-tas-tisch de samenleving functioneert met wat minder overheidsbemoeienis, ja. New Orleans? Ja, hadden ze daar maar nooit moeten bouwen. Werkelijk, ik houd mij in, hoor. Maar toch, waar haalt u al die nonsens en de euvele moed vandaan.

  Goed dat iemand, en zeker niet niemand, Diederik zo en passant het verschil tussen individualisme en individualiteit uitlegt. Dat brengt mijn verhitte ziel dan weer de nodige aangename verkoeling.

  Ga jullie eigen logjes bevuilen. Hebben jullie niet, hè?

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 15.03 uur

 120. Heb jij een eigen log Boudewijn?

  Reactie door josie houtsma — zondag 26 februari 2006 @ 16.46 uur

 121. Nee, josie houtsma, maar ik ben dan ook geen politicus en vertegenwoordig slechts mijzelf. Wel ben ik lid van de partij, waaronder dit log valt en mag ik verwachten dat ook andere ‘gasten’ er zich gedragen, zoals dat goede gasten betaamt. Gezien uw uitspraken mag ik ervan uitgaan dat u geen SP-lid bent en zelfs niet stemt op de SP. Wat doet u hier dan anders, dan impliciet, betweterig aantonen, wat ‘n stelletje armzalige profiteurs van overheidsvoorzieningen u hier denkt aan te treffen. Of wilt u mij wijsmaken dat u stiekem toch nog “wel linksig” bent en uw kritiek hier het huidige kabinet betreft? I think not, want u komt hier binnen met “Diederik, Gelukkig zijn er mensen zoals jij die hun goed, gezond Nederlands verstand nog niet verloren hebben”, terwijl u haarfijn weet, waarmee en hoe dat heerschap hier op zielen komt trappen.
  Daarmee verkondigt u dus geen mening, waar ik geen bezwaar tegen zou hebben, wat die mening ook zou zijn, maar velt u ‘n oordeel dat uw verdere reacties kleurt.
  Hence my comment and by the way, mag u mij met “u” aanspreken, want ik ken u niet en wordt alleen door intimi met alleen mijn voornaam aangesproken. En heeft u ‘n eigen log? Uiteraard sloeg die comment van mij op ‘n log van gelijkgestemden, want dat is de issue, hier.

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 18.22 uur

 122. Nou meneer Pleines, sinds wij elkaar niet kennen mag jij mij dan ook Mevrouw Houtsma noemen als je wilt.
  Wil jij alleen commentaar van gelijkgestemden? Wat saai! Maar dat past goed bij de socialistische inslag.
  Ik ken Diederik niet, maar ik denk dat ie wel gezonde ideeen heeft.

  Reactie door josie houtsma — zondag 26 februari 2006 @ 19.05 uur

 123. Nee hoor, mevrouw Houtsma. Tenzij aan het begin van een zin, wordt mevrouw of meneer niet met ‘n hoofdletter geschreven, maar na 16 jaar in het buitenland, zij dat u vergeven. U mag mij ook zo noemen, zoals ik onderteken. Zoals ik dat in uw geval deed, en wel, omdat u uw geslacht niet vermelddde en de voornaam ‘Josie’ mij niet bekend is en mij niet noodzakelijk als mannelijk of vrouwelijk voorkomt.
  Zoals ik al expliciet stelde, mag u uw mening hier van mij best geven en hoeft die zeker niet gelijkgestemd te zijn met die van mij.
  Met “saai” heeft mijn reactie, wat mij betreft, dus niets te maken en dan kunt u wel ‘n beetje onschuldig gaan doen over uw uitlatingen, eerder, maar het zal echt niet alleen mij zonneklaar zijn, wat u daarmee beoogde. Als die goed bedoeld zijn, dan ontbreekt het u behoorlijk aan inlevingsvermogen. Iedere “socialist” kan die afgekloven, rechtse retoriek van die ‘Diederik’ wel dromen. Daar hebben wij geen “Mevrouw Houtsma”, of ‘Diederik’ voor nodig. Persoonlijk vind ik het ongenuanceerd ge… in de ruimte en zijn wijsheden over Churchill wil ik hem nog wel ‘ns overeind zien houden, maar dat is, alles, voor zijn rekening.
  Het is maar, wat je gezond noemt, nietwaar?
  Dit is ‘n socialistische site, waarop behoorlijk wat ‘loggers’ flink in de moeilijkheden zijn gebracht door het politiek beleid van de afgelopen jaren. Daar heb je, als vreemde gast zeker, maar sowieso, rekening mee te houden, vanuit eenvoudige fatsoensnormen, vanuit regels van wellevendheid en dat heeft niets te maken met ‘n “socialistische inslag”, hoewel die opmerking van u, zoals ik al wel vermoedde, haarfijn aantoont, waar u vandaan komt en heen wilt.

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 20.52 uur

 124. huh?

  Reactie door josie houtsma — zondag 26 februari 2006 @ 20.57 uur

 125. Duh…
  Wat is u niet duidelijk?
  En saai is het zo wel allerminst, vindt u niet?

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 21.21 uur

 126. Meer Amerikanen afhankelijk van voedselbanken
  Gepubliceerd op zondag 26 februari 2006
  NEW YORK (ANP) – Het aantal Amerikanen dat niet in staat is zelf eten op tafel te zetten, is sinds 2001 met 8 procent gestegen. Meer dan 25 miljoen mensen zijn aangewezen op voedselbanken.

  Dat meldt America’s Second Harvest, een liefdadigheidsorganisatie die in vijftig staten voedsel uitdeelt, aldus de krant The Christian Science Monitor zondag.

  De cijfers komen overeen met de uitkomst van een onderzoek uit 2005 van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Daaruit bleek dat 38 miljoen Amerikanen niet zeker zijn van hun dagelijkse maaltijden. Ook dit onderzoek signaleerde een forse stijging van het aantal hongerigen sinds 2000, hoewel de Amerikaanse economie in dezelfde periode voortdurend is blijven groeien.

  Reactie door Zomaar — zondag 26 februari 2006 @ 21.34 uur

 127. @126.
  Het verbaast mij niets, maar intriest is het wel.

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 22.00 uur

 128. @124.
  En ik wil het met alle liefde voor u in het Engels vertalen, ook nog.

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 26 februari 2006 @ 22.46 uur

 129. Hier een excellent, excellent artikel by Theodore Dalrymple (voormalig Brits psychiater) on
  “What is Poverty”

  http://www.city-journal.org/html/9_2_oh_to_be.html

  Reactie door josie houtsma — zondag 26 februari 2006 @ 22.48 uur

 130. @129, mevrouw josie houtsma.
  Dat u dat “excellent” vindt, verbaast mij dus niet, zoals u al had begrepen. Ik, daarentegen, vind het meer dan walgelijk, maar dat zult u hebben verwacht.
  Ik doe werkelijk nog heel erg mijn best om ‘netjes’ (jawel, relatief begrip) tegenover u te blijven, maar u weet mij wel aan de grens daarvan te brengen…

  Reactie door Boudewijn Pleines — maandag 27 februari 2006 @ 18.30 uur

 131. http://www.city-journal.org/html/14_4_working_poor.html

  Reactie door josie houtsma — dinsdag 28 februari 2006 @ 2.31 uur

 132. t’Lijkt wel Ann Coulter maar nu in de vorm van Josie Houtsma. Omaha is plotseling Diederik geworden en er zitten ook iets te veel alexjes en fredjes tussen. Als je het mij vraagt is het één en dezelfde persoon.
  Iemand die hier de goeie sfeer op het log komt verpesten. De oud gedienden hier weten wel waar het over gaat.

  Reactie door Tomaat — dinsdag 28 februari 2006 @ 11.55 uur

 133. @132.
  Is dat ‘n ‘trol-alert’, Tomaat?
  Die zg. ‘Ann Coulter’ schoot ook door mijn hoofd (en is wel de laatste die ik daar wens door te zien schieten!). Lang niets meer van gehoord, de hemel zij dank, en dan komt DAT langs. Ik laat Mevrouw in ieder geval verder lekker in haar eigen, pathetische sopje gaar koken. Wel raad ik ieder weldenkend mens aan, om NIET op haar ‘links’ te klikken, want van die bullshit wordt je dus echt niet vrolijk en al zeker geen haar wijzer!

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 16.09 uur

 134. Tja, als je zegt niet klikken dan wordt ik juist nieuwsgierig…….
  Ik vond het wel interessante artikelen trouwens. Geeft stof tot nadenken.

  Reactie door marileen — dinsdag 28 februari 2006 @ 19.16 uur

 135. @133 Goed gezien Boudewijn, nog een tip er bij, houdt allenieuwe namen maar heel goedin de smiezen en klik helemaalniets an wat je niet vertrouwd. Trol alarm volgens mij geldt ook voor 134. Maar ja, dat is mijn gevoel. Voor een nieuwe op dit log, vind ik de reactie nogal pedant.
  Het blijft gewoon oppassen geblazen.

  Reactie door Tomaat — dinsdag 28 februari 2006 @ 19.45 uur

 136. @135, Tomaat.
  Invasion of the bodysnatchers?
  Een mens zou er paranoide van worden, nietwaar? Maar, overigens, in het licht van al die discussie over ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘n eventueel ‘recht op beledigen’ is dit gegeven wel bijzonder interessant: alles kunnen zeggen op ‘n log, wat je maar wilt, beschermd achter ‘n spooknaam, ontraceerbaar voor de andere loggers….
  Hoe denkt u daarover, als Tomaat, bedoel ik.
  En Jan Marijnissen zou ik daar ooit ook wel iets over willen horen zeggen, gezien het feit dat dit zijn log is en sommigen behoorlijk misbruik maken van dat anonimiteitsgegeven, en gezien zijn verdere uitspraken over vrijheid van meningsuiting en fatsoen, e.d.
  Flink ‘vervuild’ vind ik dit log wel, wat dat betreft, en behoorlijk ongelijk, de strijd in de discussie.

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 21.58 uur

 137. @136 Beste Boudewijn,

  Je zou er inderdaad paranoïe van worden, helaas, ik ben ben het niet, ik laat mijn gezonde verstand werken en dat zegt me, dat we hier het hele log van Rotterdam
  “te gast” hebben.

  Moeten we daar blij mee zijn?
  Dacht van niet.
  En sorry Boudewijn, ik geef hier verder mijn mening niet omdat er een bepaald figuur heeft aangegeven ook jouw naam te zullen gebruiken als madame in de sferen verkeert, dus weet ik niet zeker of ik hier met de “echte” EERLIJKE BOUDEWIJN te maken heb.
  Ben je wel de echte, dan mijn excuus.
  Maak je geen zorgen, de redactie is op de hoogte en zal zo nodig haar maatregelen wel treffen.
  Groet,
  Tomaat

  Reactie door Tomaat — dinsdag 28 februari 2006 @ 22.12 uur

 138. @137, Tomaat.
  Wat vertelt u me nou? Dus nu moet ik iedere reactie met mijn naam eronder gaan nalezen, om te controleren of ik die wel geschreven heb? Welke madame en waar en wanneer heeft zij dat aangegeven? En hoe weet u dat de redactie daarvan op de hoogte is EN maatregelen zal treffen? En, sterker nog, waarom weet ik dat NIET?
  Ik ben trouwens wel ERG benieuwd hoe dat eruit gaat zien, zo’n reactie van mij die ik niet heb geschreven… En of het die “madame” dan lukt om mij te doen geloven dat ik het heb geschreven, of, nog veeeel erger (Twilight Zone, pieuw pieuw, pieuw pieuw; pieuw pieuw, pieuw pieuw), DAT IK HET ‘N FANTASTISCHE REACTIE ZAL VINDEN! O, my GOD! Ik word gek…

  Alle gekheid op ‘n stokje, Tomaat, ik onderschat u niet en ik denk dat u in staat bent om binnen twee regels te weten, met welke Boudewijn u te maken zult hebben.
  Overigens, bedoelde u Rotterdam, als in ‘Leefbaar..’?

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 22.48 uur

 139. @137, Tomaat.
  Ik bedenk me daar nog iets veel gruwelijkers! Wat nu, als ik ‘n reactie, die ik WEL heb geschreven, aan die “madame” toeschrijf? Ik bedoel, dat ik ‘m niet (meer) herken als de mijne?
  Trouwens wel ‘n aardige manier om alles te herroepen, dat ik hier ooit heb geschreven.
  Niet, dat ik dat nu meteen wil, maar ‘t zou van pas kunnen komen…
  De term ‘virtuele wereld’ heeft voor mij opeens wel ‘n nieuwe dimensie gekregen. De vierde?
  Tomaat, u wordt bedankt, hoor. ;)

  Vriendelijke groet retour,

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 23.05 uur

 140. Sjee, m’n punt-komma haakje sluiten werd zomaar ‘n ;)
  ?

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 23.08 uur

 141. :)

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 23.09 uur

 142. Okay, werkt niet met dubbele punt haakje sluiten…
  Jammer.

  Reactie door Boudewijn Pleines — dinsdag 28 februari 2006 @ 23.11 uur

 143. Lieve Boudewijn,

  De reacties van 139 t/m 142 schrijf ik al niet aan jou toe. (duidelijkJoan vd Lingen)
  Het lijkt hier op reacties van Rotterdam, van een bepaalde JvdL die ook altijd binnen een kwartier 4 of 5 reacties plaatst, onder haar eigen naam, of onder een andere naam om zichzelf van antwoord te dienen. Hoe zielig kun je zijn?
  Wees verstandig! Zie je een reactie die niet door jou is geplaatst, waarschuw de webmaster.
  Die lachebekkies zeggen mij teveel over Rotterdam en smerige verwijzingen door bepaalde personen die vandaar komen.
  Ik zal je binnenkort verder informeren Boudewijn, nog even geduld s.v.p.

  Groetjes, Tomaat

  Reactie door Tomaat — woensdag 1 maart 2006 @ 23.26 uur

 144. @Tomaat.
  Dierbare Tomaat,
  Shit! Nu, geheel in diepe gegeneerdheid, na uw oordeel over bijdragen 139 t/m 142, moet ik wel eerlijkheidshalve bekennen dat deze WEL van mijn hand zijn…. Blijkbaar, in ieder geval in uw ogen, schuilt er ergens ‘n soort JvdL in mij? Ik zal dus serieuze pogingen ondernemen om ‘haar’ in mij onder bedwang te houden, want liefst zie ik mijn bijdragen wel gelezen, als van mij komend. Het is inderdaad niet mijn gewoonte om “lachebekjes” toe te voegen, maar ik was dermate verbijsterd door het plotseling verschijnen ervan, ipv de leestekens, die ik ook zelden of nooit zo gebruik, dat ik dat wereldkundig wilde maken… Het was de verwondering die daar sprak.
  Uw verdere waarschuwingen en goede raad zal ik zeker toepassen.
  Dank en hartelijke groet,

  Reactie door Boudewijn Pleines — donderdag 2 maart 2006 @ 13.29 uur

 145. @141 Boudewijn,

  Nooit aan het begin van een regel :) mislukt altijd.
  Groet,

  Reactie door Tomaat — donderdag 2 maart 2006 @ 21.47 uur