Meer media, minder nieuws

Er komen steeds meer nieuwskanalen en steeds minder verschillende nieuwsonderwerpen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek genaamd ‘State of the News Media 2006′. Dit onderzoek bevat een uitgebreide analyse van de verschillende Amerikaanse media.

Dit jaar zat er ook een onderzoek ‘ A Day in the life of the Media’ bij. Op een willekeurige dag, 11 mei 2005, had de consument gedurende 24 uur op Google News toegang tot ongeveer 14.000 nieuwsverhalen van verschillende media. In werkelijkheid gingen die verhalen over 24 verschillende nieuwsonderwerpen.

Over het algemeen volgen we hier in Europa nog steeds Amerikaanse trends, en vanuit eigen ervaring moet ik inderdaad zeggen dat er, gezien het aantal media, toch een verschraling van het nieuws plaats vindt. Hypes worden groter, terwijl ander belangrijk nieuws, de katernen nauwelijks meer haalt.

Meer informatie op ‘De nieuwe reporter‘.
Het hele onderzoek is hier te vinden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 17 maart 2006 :: 13.20 uur

43 Comments

43 reacties

 1. Maar het ergste, vind ik, dat de meeste media niets of niet veel meer zijn, dan ‘doorgever’ van berichten. In plaats van de achtergronden van de berichten te onderzoeken, wordt er veelal alleen maar gezocht naar de reacties erop. Erg slechte zaak, naar mijn idee…

  Reactie door Boudewijn Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.11 uur

 2. Ik vind de berichtgeving tegenwoordig allemaal hetzelfde: zo sensatiebelust. De nadruk ligt op negatieve zaken en er wordt zelden op de achtergrond van bepaalde gebeurtenissen ingegaan.

  Als dat al gebeurt is het een eenzijdige belichting. Een slechte zaak vind ik. Voor mij een reden om de televisie zoveel mogelijk links te laten liggen.

  Reactie door DJ Digital — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.17 uur

 3. Inderdaad is het al jaren een tendens om ‘populair’ te schrijven. Zo vind je dus bijvoorbeeld in een klein stukje (en dit zijn dus VOORBEELDEN, niet letterlijk!): “Verdachte van de moord is de 34-jarige U.de B. uit Rotterdam” terwijl ergens anders heel sensationeel staat:”Verdachte van de mishandeling is de 20-jarige Mohammed U. van Marokkaanse afkomst”.
  Zodra er een etnische minderheid in het spel is moet dit even extra benadrukt worden. Hiermee wordt de publieke opinie wel degelijk beïnvloed. En niet ten goede.
  In Amerika speelt al veel langer de sensatiezucht en het al dan niet bewust beïnvloeden van de publieke opinie.
  Dankzij een regeling van de regering moet je als freelance journalist (en dat zijn de meesten aangezien kranten veel copy moeten hebben) een X-aantal verschillende opdrachtgevers hebben. Hebben ze dit niet, maar bijvoorbeeld 2 opdrachtgevers dan stelt de regering dat de betreffende journalist dus in loondienst is van die krant(en) en moet er vast loon betaald en afgedragen worden. Daardoor is de druk op journalisten enorm toegenomen. Men neemt vaak stukjes over van andere media, verdraait de woorden en wat en oilla! we hebben weer een stukje om in te leveren op de redactie. Dit om maar zoveel mogelijk opdrachtgevers te kunnen ‘scoren’ omdat je er anders uitligt als journalist (een krant of tijdschrift weet je heel snel te lozen als ze vermoeden dat je je quota van opdrachtgevers niet haalt!). Het resultaat is riooljournalistiek en dat zien we steeds meer opkomen. De berichten zijn niet of slecht onderbouwd of zelfs maar op waarheid getoetst. En om de kans op ‘ontdekking’ te voorkomen gaat men veel meer over veilige dingen schrijven zoals trends, gadgets, hypes enz.
  De ware journalistiek waarbij de journalist er zelf opuit ging en bronnen natrok is door de quota-regeling dus voor een groot deel om zeep geholpen.

  Reactie door Monique — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.34 uur

 4. creeer faciliteiten voor onderzoeksjournalist en er zullen toch wel omroepen geinteresseerd zijn programma’s over ander/overig nieuws te maken?

  Reactie door paardebloem — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.39 uur

 5. De mainstraim media wordt steeds smaller.
  Echte conroversiele items worden daar al niet meer aangepakt.

  bijvoorbeelde de claim van Balkenende. Hij beweert dat hij met zijn dievenbende gezorgd heeft voor economssche groei, terwijl het er meer op lijkt dat ze deze drie jaar lang tegen gehouden hebben.

  Idere keer als hij dit zijn strot uitkrijgt reageert er geen hond meer op.
  Nu is het gewoon een feit dat BEII voor voorspoed heeft gezorgd.

  Dit effect speelt zich ook af in het kwadraat) in de “steets “. Kijk voor de lol maar een op http://www.fox.com en klik naar het wal-mart quote. DAt die kerel zich niet schaamd om zon onzin te vertellen.
  En dat God hem niet direct met een bliksemflits treft snap ik nu nog niet.

  http://www.foxnews.com/views/index.html

  EXCLUSIVE FROM
  FOX NEWS

  en klik op more video

  Het stuk is te vinden onder de titel

  Who says Wal-Mart is a villain?

  Reactie door alexander — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.42 uur

 6. trouwens FOX is wel uniek.
  Er zijn niet veel zenders waar de reclame meer waarheid bevat dan de newsitems.

  Reactie door alexander — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.53 uur

 7. Heel leerzaam het TBS onderzoek momenteel op tv!Willen we anders zal maatschappij anders moeten, Politiek anders moeten.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 14.54 uur

 8. @1 Op Internet kun je alle quotes natrekken
  of een gebruikte krant achterhalen Boude
  wijn.
  Niét zelden, worden zgn. quotes ook al ver-
  valst, alleen opgemerkt door de grondige
  lezer, die zich pas verdiept in de oorzaak
  als het gevolg toch een wat eigenaardige
  wending heeft genomen, om niet te zeggen ‘n
  eigen leven is gaan leiden aan de hand van
  diegenen die ze op die manier lanceert!
  ‘k Kom daar bij gelegenheid zeker op terug!

  @7. Sabineke, helaas heb ik het niet geheel
  kunnen volgen, wel zeer interessante stuk-
  ken aangehoord, maar nog altijd is de opinie ook die van de méns, naast dat hij
  onderzoeksdeskundige is, en mogelijk kan dus soms projectie van eigen ervaringen on-
  gemerkt niet geheel uitblijven.
  Dan dat vraagstuk van de recidivisten:
  op enkele manieren kan nl. wél, ook ná jaren wel degelijk wetenschappelijk onder-
  zocht worden of het verantwoord is mensen
  terug in de maatschappij te brengen. Zeker
  ook daar waar zij een bedreiging kunnen
  zijn voor de omgeving waarin zij ‘onder be-
  geleiding worden geplaatst voor anderen
  die om, onverschillig wat, ook ‘begeleid
  moéten wonen’. Iemand die eigenlijk soms al
  structureel ‘verknoeid’ werd en opgezadeld
  met de verkeerde omgevingsomstandigheden/
  jeugd kan alleen maar revalideren, als er
  nog iets aan de áánleg valt te verbeteren.
  Voor wat betreft de omgevingsfaktoren kun je dan doen wat je wilt, maar zékerheid
  van genezing hebben, krijg je dus nooit.
  Vandaar dat ‘wetenschappers’ wel eens zei-
  den als 2 mensen met een gelijk delict be-
  handeld zouden moeten worden, kun je alleen
  diegene behandelen, die in áánleg gezond is
  echter dan ook het volle portie straf geven
  Immers iemand die zo ‘geboren’ is kan je
  moeilijk straffen voor zijn aangeboren af-
  wijking, maar wel levenslang begeleiden in
  een behandelingsvorm, en zo iemand vindt
  dat dan lang niet altijd een straf, maar
  voelt zich er gerust op, dat hij niet lan-
  ger een bedreiging voor zichzelf én de sa-
  menleving is, en dat vind ik ‘wijs’ gedrag
  van iemand die dan toch volgens de wet een
  delinquent genoemd moet worden, helaas!

  Fijn weekend, allebei, groetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 17 maart 2006 @ 15.58 uur

 9. @ Madelief

  U zegt: ‘Op Internet kun je alle quotes natrekken of een gebruikte krant achterhalen’

  In dit verband:
  Lees dit maar eens door en let met name eens op de gisteren opnieuw actueel geworden passage waarmee de eerste alinea besluit: ‘De VS kennen zich het recht toe preventieve………’
  Dit is dus een doctrine; let op de datum (sept/2003)!
  De exacte woorden waren gisteren in het nieuws!

  In september 2000 legde G.W. Bush het Congres zijn “Strategie voor de nationale veiligheid” voor, de taak van elke president. Vaak is zo’n rapport zo vaag dat het nauwelijks opzien baart. Maar dit was anders. “De strategie voor nationale veiligheid van president Bush zou wel eens de meest opvallende verandering van globale strategie kunnen inhouden die de VS doormaakte sinds het begin van de Koude Oorlog”1, stond er in het gezaghebbende bulletin ‘Foreign Policy’. Rechts juicht, de progressieven zijn er niet gerust in. De pers onthult een aantal schokkende stellingen. Zoals daar zijn: nooit mag een mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen. Of nog: de VS kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met “vijandige bedoelingen”…

  http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A2AAABBP&object_id=19233

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 17 maart 2006 @ 16.08 uur

 10. correctie
  let op de datum (sept/2003)! moet dus zijn: sept/2000

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 17 maart 2006 @ 16.10 uur

 11. @Madelief,
  Je maakt een onderscheidt tussen TBS en gewone psychiatrie.TBS kliniek is een hogere beveiligingsgraad dan gewoon.Dit maakt hogere kosten.
  Als iemand niet behandeld kan worden , volgens huidige methoden, zou hij niet binnen TBS hoeven zitten maar b.v. longstay psychiatrie.

  Mensen met een straf zonder TBS zouden net zo goed baat kunnen en moeten hebben van psychiatrische hulp, het hangt dus allemaal samen met de term toerekeningsvatbaar ten tijden van delict.

  Ook de wetenschap zit niet stil, e.a. wordt steeds duidelijker men pleit en is bezig met een nieuwe studie met overlappende disciplines:forensische psychiatrie, psychologen,neurologen,recht en zelfs forensische economen!!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 16.10 uur

 12. @Madelief, ook jij fijn weekend!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 16.11 uur

 13. Tja, belangenbehartigen heeft veel met onafhankelijkheid te maken tegenwoordig, journalisten die alleen nog met militairen mee kunnen, zijn allicht minder in staat een blik te geven achter de schermen!
  Het onderzoek naar de doelgroep verpest naar mijn idee ook veel.

  Misschien zijn we toe aan een andere manier van statistiek, immers ook uitzondering op, bevestigd regel!
  De hokjes worden steeds kleiner gemaakt tegenwoordig, je bent in Nederland geboren echter ouders komen uit buitenland maakt je geen Nederlander.Nee je bent 1e generatie na immigratie.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 16.43 uur

 14. @ 13

  Sabineke, die laatste zin is ook voor mij van toepassing in Nederland. Helaas heb je gelijk want ik heb gemerkt dat mensen je nog altijd behandelen als iemand die hier niet hoort maar voor het geld of zoiets is gekomen. Heb ik ook heel vaak te horen gekregen. Het bekende ‘wij’ en ‘jullie’ verhaal.

  In zo’n klimaat kan er van enige integratie geen sprake zijn, laat staan acceptatie :(

  Reactie door DJ Digital — vrijdag 17 maart 2006 @ 18.38 uur

 15. Off topic: wie maakt die leuke tomaatjes links van de logs? Ik vind ze heel komisch. Vooral DEZE, dat clowntje… Heel erg leuk!

  Reactie door L.M. Lembeck — vrijdag 17 maart 2006 @ 18.48 uur

 16. Het is al veel langer bekend dat het proces commercialisatie ook gaande is in vele media. Een pluriform aanbod is er tegenwoordig niet meer daardoor.

  Reactie door Niels — vrijdag 17 maart 2006 @ 19.27 uur

 17. Ja het is net politiek:
  er gebeuren ’4 dingen’ en zijn vervolgens 40 meningen en 40 versies van…
  die door 40 kranten en andere media verkodigt worden.
  Voor elk wat wils en then some…

  Reactie door B aren d — vrijdag 17 maart 2006 @ 19.30 uur

 18. ze overlappen elkaar allemaal
  en zo wordt je de gehele dag met hetzelfde
  nieuws opgezadeld.

  Reactie door Ben Bergman. — vrijdag 17 maart 2006 @ 19.53 uur

 19. Wattenstaafie, bedankt voor wat je me liet
  zien. Wat maak jij je Internethuiswerk toch
  voorbeeldig en vraag me elke keer af, waar
  je dat allemaal zo snel te voorschijn weet
  te toveren, maar je zult je eigen methodes
  wel hebben. Mooi die boter bij de vis, van
  jou! Merci, ik lees het morgen nog een keer
  als ik tijd genoeg vind. Fijn weekend!

  Reactie door Madelief — vrijdag 17 maart 2006 @ 20.09 uur

 20. Sabineke, ben het met je eens, de medaille
  heeft een keerzijde en met al deze zaken
  geldt elke keer weer, dat het momentopnamen
  zijn waarop mensen (door wat voor sóórt
  aanleidingen) in de ‘fout gaan’!

  Vreemd eigenlijk, dat je van een dergelijke
  beroepsgroep binnen bijv. Trimbosinstituut
  en Mesdagkliniek eigen verwacht dat ze zelf
  aan deze contrôle-technieken aandacht zou-
  den geven. Destijds was het al zo’n enorme
  vooruitgang, dat je een aantal afwijkingen
  (zeker in de psychiatrie) met medicijnen
  in goede banen kon leiden, mits betrokkenen
  daartoe de medicijnen slikten in bijzijn van de verzorgers. Echter, een moordenaar
  - in áánleg – dient anders bestraft (?) te
  worden dan iemand die met wezenlijk voorbe-
  dachte rade tewerk ging.

  Overigens wordt het wel erg ingewikkeld als
  je ook nog het wéér, de jaargetijden etc.
  ten tijde van het delict in aanmerking moet
  nemen, en toch is dat eigenlijk heel belang
  rijk. Ook daarvan hadden al lang hele sta-
  tistieken bekend kunnen zijn. Er is ook erg
  veel veranderd in methodieken en zelfs onder hypnose werden nog ontdekkingen gedaan die een leermoment hebben betekend.
  Fijn weekend, en dan nu mw Ross in de bocht
  die meent dat ‘moeilijke’ kinderen wel tus-
  sen Schipperskinderen geplaatst kunnen wor-
  den. Is ze nou echt helemaal gek of geheel
  gemakzuchtig geworden?

  Kinderen die logeren in een opvanghuis of
  bij gastouders, en in ieder geval niet hun
  eigen ouders zien elke avond, die met “pro-
  bleemgevallen” opzadelen? Hoogst onverant-
  woordelijk te noemen, maar ik neem aan dat
  we met zijn allen ervoor kunnen zorgen, dat
  ouders op de grote en kleine vaart door
  ons gerustgesteld gaan worden, dat we dát
  voor geen prijs zullen gaan accepteren.

  Als je ziet, dat het al een probleem op-
  levert als er één of twee kinderen met een
  indicatie van “moeilijk opvoedbaar” al vaak
  een hele klas weten te frustreren en de
  onderwijzer/es erdoor overspannen raakt, is
  de “oplossing mw Ross” direct aanleiding
  tot het stellen van vragen, de volgende
  week in de Tweede Kamer, en dient opnieuw
  de ‘BEROEPSGROEP’ DE SCHIPPERSKINDEREN
  te beschermen. Een aantal zal wel degelijk
  last hebben van het gezin gescheiden te
  zijn en mogelijk zich meermalen moeilijk
  kunnen concentreren door heimwee. Vroeg op
  eigen benen moeten staan is nl. zeer tegen-
  natuurlijk en zij hebben dus niet gewoon,
  nee extra aandacht nodig.
  Nu begint Netwerk vrijdagavond Ned.I,
  20.27 ik ga zien wat zij er over weten te
  rapporteren aan de Nederlandse kijker en
  die op de VAART zover ze dat ook kunnen
  volgen.
  Aan de wal, zal ik voor hun kinderen op-
  komen, en een beroep doen op gezond ver-
  stand van de Overheid !

  Reactie door Madelief — vrijdag 17 maart 2006 @ 20.29 uur

 21. @14, DJ Digital, blijkbaar zijn sommige groepen meer eigenheimers, angst is een reden volgens mij, de bedreiging wordt eerder gezien dan de verrijking, heel jammer!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 21.24 uur

 22. @20, Madelief, ach je zult maar de qualificatie moeilijk opvoedbaar krijgen vandaag de dag, dat gun je toch geen kind!Het kan te maken hebben met hersenen, het kan te maken hebben met voedsel, het kan te maken hebben met het conflict dat er heerst tussen ouders, het kan te maken hebben met andere cultuur in opvoeden(veel culturen laten de straat hun kinderen opvoeden of de familie),Het kan te maken hebben met vriendjes en groepsdinamica.
  Ik heb gewerkt met probleemkinderen in een inrichting tegen epilepsie, zelden ben ik een kind tegengekomen dat in essentie slecht te noemen valt en ook dan zijn een aantal oorzaken debet eraan!

  Ik denk dat met de leegloop van de internaten er best een mogelijkheid is om van de gebouwen gebruik te maken voor de kinderen op de wachtlijst, ik denk niet dat het de bedoeling is dat schipperskinderen samen met de anderen worden opgevangen, eerder denk ik aan twee apparte afdelingen en het personeel zal ook anders zijn.

  Eigenlijk best een redelijk idee, in mijn ogen, of de uitvoering ook goed wordt is afwachten.

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — vrijdag 17 maart 2006 @ 21.35 uur

 23. Politiek nieuws bestaat tegenwoordig voor 50% uit opinie en 50% vooroordelen. Iemand roept wat en doordat nieuwsrubrieken en politici elkaar naspreken maken ze samen een eigen waarheid.

  Probeer bij een journalist eens de kwaliteit van de pers in twijfel te trekken. Minachting en verontwaardiging zal je deel zijn. (Van Ingen afgelopen zondag Buitenhof).
  De bevolking heeft journalisten nodig die de keizer van zijn paard durven te trekken. Geen meelopers.

  Reactie door Sprut — vrijdag 17 maart 2006 @ 22.29 uur

 24. Bij gebrek aan nieuws grapje tussendoor….
  Surf naar het gastenboek van Gerrit Zalm.

  http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=9D4D9581F13447798DBD9A97D1722683X1X57364X73

  http://www.MINFIN!!! hahaha…

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 18 maart 2006 @ 3.22 uur

 25. @22, Als kinderen moeilijk opvoedbaar zijn
  is dat een kwalificatie Sabineke, en als
  het begeleiden ‘goed gebeurt’, hoeft het
  kind zelf die benaming niet te hóren.
  Inderdaad oorzaak van een dergelijke bená-
  ming kan van alles zijn en zeer uiteenlo-
  pend.
  Overigens heb ik nergens gesteld dat dat
  soort kinderen ‘slecht’ is, maar dat zal je
  ongetwijfeld ook niet bedoeld hebben mij
  als zodanig te doen denken. Echter voor alle zekerheid wil ik dat overduidelijk ge-
  steld hebben.
  Bij bezuinigingen behoren niet alleen de ge
  bouwen stel ik mij voor, maar door inkrim-
  ping van het leerlingenaantal worden natuur
  lijk ook ménsen overtollig.
  De beroepsgroepen zullen duidelijk onder-
  scheid in personeel nodig hebben, en of je
  kinderen onder de 12 mag belasten, zelfs
  geen halfuur op een schoolplein, met leef-
  tijdsgenootjes, die door diezelfde trieste
  omstandigheden, ‘niet normaal reageren voor
  wat betreft hun incasseringsvermogen’ is
  voor wat mij betreft géén optie.
  Ook in mijn buurt zie ik, weet ik, hoor ik
  hoe kinderen daar niét mee kunnen omgaan,
  tenzij het verdedigd wordt door eigen broers of zusjes als het gedrag weer tot
  en met onberekenbaar was. Een kleine kring
  van bekenden om één kind heen kunnen dat
  aan en leren “ontzien”.
  Gooi groepen kinderen, die nog niet het ver
  mogen hebben kinderen te doorzien (waaraan
  je dus ogenschijnlijk niéts ziet) dan kan
  de ellende niet te overzien zijn en dat
  vroegtijdig mixen op een moment dat er ‘nor
  maal gespeeld’ moet léren worden is m.i.
  niet wenselijk. Elk kind dat in zijn vroege
  jeugd wordt opgezadeld met onberekenbare
  situaties krijgt er later de rekening van
  gepresenteerd. Het ‘normaal’ groot groeien
  vergt al meer dan genoeg inspanning en voor
  Schipperskinderen is het al moeilijk genoeg
  dat ze ‘s avonds, met welk probleempje dan
  ook, niet terecht kunnen binnen de intimi-
  teit van het éigen gezin.
  Kinderen die het éigen gezin hebben moeten
  ontberen of zagen onderbroken, door welke
  omstandigheden danook, houden er eerder wél
  dan géén trauma aan over.
  Als kinderen die ‘pesten’ (die niet slecht
  hoeven te zijn, absoluut niet, maar dus ken
  nelijk door psychisch onvermogen zich niet
  kunnen voegen in een groep door onvoldoende
  opgevoed te zijn) heden tendage als een
  flink “probleem” worden onderkend tussen
  normale schooljeugd en sommige weten dat
  heel lang vol te houden, moeten we niet de
  impact van een dergelijk a-sociaal gedrag
  onderschatten. Elk kind binnen het regulier
  onderwijs heeft een duidelijk referentie-
  kader nodig waaraan het zich kan spiegelen
  en dat moet zo min mogelijk verstoord wor-
  den. Soms is het wel heel moeilijk om te
  bepalen of kinderen wel of geen bijzonder
  onderwijs nodig hebben ivm leer- en opvoe-
  dingsmoeilijkheden, zeker als ouders menen
  dat daardoor hun (vermeende) status gemoeid
  is.

  Reactie door Madelief — zaterdag 18 maart 2006 @ 3.25 uur

 26. Blijkbaar ben je net als ik een nachtmens Madelief.
  Voor straks: slaap lekker!

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 18 maart 2006 @ 3.38 uur

 27. Ook namens mij de complimenten aan Wattenstaafie voor de vele ingebrachte reactie’s en voor de suggestie’s om iets te kunnen vinden op het internet.
  Voor mij is dat een moeilijkheid meestal vind ik zelf niets hoeveel ik ook mijn best doe.

  Maar ook Madelief en Sabineke wil ik bedanken voor de inbreng.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 18 maart 2006 @ 8.22 uur

 28. De media in dienst van de commercie? Nee, hoor, hoe kom je daar nu bij……?

  Reactie door Boudewijn Pleines — zaterdag 18 maart 2006 @ 11.04 uur

 29. In Amerika loop het volk al jaren achter elke zinloze oorlog met het Amerikaanse vlaggetje in de hand er juichend achter aan.
  Al komt men bijna om van de armoede een Amerikaans vlaggetje hangt aan hun krot.
  Dit is niet het gevolg van intelligent of gezond denken dit is het gevolg van de hersenspoelingen door de Amerikaanse media.

  Reactie door Jofel — zaterdag 18 maart 2006 @ 13.00 uur

 30. Zaterdagmorgen, radio 1. Een onderwerp over huren. Het begint met een opgewonden Mária van Veen, directeur van De Woonbond, die gepassioneerd uitlegt, waarom de huidige overeenkomst met minister Dekker voor de huurders die moeten verhuizen niet goed uitpakt. Alleen, het enige dat de NOS uitzendt is de opgewondenheid van mevrouw Van Veen en dat er woningen gebouwd moeten worden. Direct erop wordt de heer Van Leeuwen, directeur van Aedes geïnterviewd. Rustig en zakelijk reageert hij. Het verschil is groot. En naar mijn mening opzettelijk zo gedaan. Alsof een vrouwelijke directeur minder zakelijk kan zijn dan een man. Mária van Veen is een uitstekend directeur van De Woonbond en behartigt op een goede manier de belangen van de huurders. De heer Van Leeuwen van Aedes stelt dat deze overeenkomst de mensen zal aansporen tot verhuizen. Dat is nog maar helemaal de vraag. Als je een redelijk “lage” huur hebt en je zit verder prima, dan is verhuizen naar een nieuwe, veel duurdere woning, echt geen optie. Huurders blijven dus zitten waar ze zitten en de woningmarkt komt alleen verder op slot. Dát had Mária moeten kunnen vertellen. En ik durf zomaar te zeggen dat ze dat ook heeft gedaan, maar dat de NOS heeft besloten juist die cruciale zaken niet uit te zenden, zodat haar opgewondenheid schril afstak tegen de rustige reactie van de heer Van Leeuwen. Zeer onprofessionele stemmingmakerij van de NOS. Bang voor Medi van der Laan? Met zo’n verslaggeving zou ik dat inderdaad maar zijn.
  M.a.w. de media geven te vaak een nogal gekleurd beeld en dus helemaal niet objectief. Dat neem is zeer kwalijk.

  Reactie door L.M. Lembeck — zaterdag 18 maart 2006 @ 14.36 uur

 31. @30 Suggereert u nu dat de NOS op de hand van het regeringsbeleid is?? Weleens naar het 8-uur-journaal gekeken, het meest subjectieve, linkse, bevooroordeelde, arrogante, cynische, met dedain doordrenkte nieuwsprogramma op de nederlandse buis? Dan piep je wel anders.
  Het wordt tijd dat Oberhauptsturmbahnfuhrer Hans Laroes opstapt.

  Reactie door Pipo de Clown — zaterdag 18 maart 2006 @ 15.27 uur

 32. Waar haalt zo’n fantast als Pipo die wijheid vandaan?
  De NOS links?

  Hoe is het mogelijk, is de VVD tegenwoordig links.
  Want ik ervaar voortdurende Regeringsvoorlichting uit onvervalste rechtse hoek.

  Kijkt hij naar een commerciële zender? Of is het in zijn verwarde geest alles links?

  Bij mijn weten is Hans Laroes niet links.

  Maar ja als je niet goed kan onderscheiden wat fout en goed is maak je geen kans om de hoofdprijs in weldenkendheid te scoren.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 18 maart 2006 @ 16.02 uur

 33. Geachte meneer Clown, ik suggereer helemaal niks. Ik geef een gebeurtenis aan van hedenochtend. Bovendien is dit een enkel voorbeeld uit vele. De NOS is net Oprah Winfrey: ze waaien met iedere regeing mee…

  Reactie door L.M. Lembeck — zaterdag 18 maart 2006 @ 16.39 uur

 34. @31, Pipo de Clown,

  Kijk je liever met een bord freten op schoot naar SBS6? Of met Mama Loe naar RTL4 nieuws en daarna gtst?

  Reactie door J3roen — zaterdag 18 maart 2006 @ 18.49 uur

 35. De nos gedraagd zich graag als spreekbuis van de overheid. Dat betekent ook rechts regeringsbeleid propageren. Ik zou de nos wel eens willen zien en horen als er een echt linkse regering is.

  Het zou goed zijn als niet al het nieuws door de NOS zou worden verzorgd. Laat het ANP ook maar weer nieuwsrubrieken maken. Zoals het jaren geleden ook was. Dat was een stuk objectiever.

  Reactie door Sprut — zaterdag 18 maart 2006 @ 19.07 uur

 36. De kwaliteit van berichtgeving kan men eenvoudig ook opmaken aan waaraan men zich kennelijk denkt te moeten liëren.

  Wat in dit verband te denken van onderstaande?

  Telegraaf neemt belang in GeenStijl
  Uitgegeven: 17 maart 2006 16:33
  Laatst gewijzigd: 17 maart 2006 18:57

  AMSTERDAM – Uitgeversmaatschappij De Telegraaf heeft een belang van 40 procent genomen in GS Media, uitbater van de weblog GeenStijl. Dat heeft een woordvoerster van de uitgever vrijdag gezegd. De oprichters van GeenStijl, Dominique Weesie en Ambroos Wiegers, hebben de rest van GS Media in handen.

  GeenStijl profileert zichzelf als een website waar “nieuwsfeiten, schandelijke onthullingen en journalistiek onderzoek elkaar afwisselen met luchtige onderwerpen en prettig gestoorde onzin”.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 18 maart 2006 @ 20.19 uur

 37. @,36, Wattenstaafje,
  Dat laat niets te denken over, want wat hoort bij wat!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — zondag 19 maart 2006 @ 1.01 uur

 38. Kijk hier eens, lieverds:

  http://henrysturman.com/dutch/artikelen/nos2.html

  Reactie door Pipo de Clown — zondag 19 maart 2006 @ 12.48 uur

 39. “..en mamma Loe maken van hun leven ‘n heerlijk ratjetoe..”

  Reactie door Boudewijn Pleines — zondag 19 maart 2006 @ 12.57 uur

 40. De media, is spreekbuis geworden van de leden van dit kabinet en ze doen mee aan desinformatie.

  Reactie door khosrow — maandag 20 maart 2006 @ 11.31 uur

 41. @38

  Tja. Zo’n liberaal vrije jongens blaadje als HP kan je natuurlijk niet objectief noemen.
  Bij nos gaat het meestal niet om wat ze melden maar wat ze bewust weglaten om een objectief beeld te kunnen krijgen.

  Reactie door Sprut — maandag 20 maart 2006 @ 16.59 uur

 42. En die NOVA wordt per dag slechter. Volgens mij de glossy foto’s van de ministers staan continue op nova website. Ik ben overgestapt naar ‘twee vandaag’ en ‘Netwerk’. Die leveren wel vaak waardevolle wakkermakende programmas op.

  Reactie door khosrow — dinsdag 21 maart 2006 @ 13.09 uur

 43. En die NOVA wordt per dag slechter. Volgens mij de glossy foto’s van de ministers staan continue op nova website. Ik ben overgestapt naar ‘twee vandaag’ en ‘Netwerk’. Die leveren wel vaak waardevolle wakkermakende programmas op.

  Reactie door khosrow — dinsdag 21 maart 2006 @ 13.10 uur