Kluitjesvoetbal

Ronald Plasterk had vandaag in Buitenhof weer een sterke column. Lees ‘m hier even svp.

Hij vergeleek de onderwerpkeuze van de politiek (én de media, zou ik eraan toegevoegd hebben) met het kluitjesvoetbal van de F-jes. Hij noemde twee voorbeelden: het integratiebeleid en de privatiseringshype.

Later in de uitzending was er een uiterst leerzame discussie over de opmars van de managers in het onderwijs en de rest van de publieke sector.

Drie onderwerpen waar de SP – in en buiten de Kamer – al vanaf halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw op hamert, voor waarschuwt én met alternatieven komt.

Kluitjesvoetbal?
Ja, maar met ‘n vooruitgeschoven spits…

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 02 april 2006 :: 15.08 uur

51 Comments

51 reacties

 1. Ik vond het een extreme goede analyse
  Ben het er helemaal eens mee.

  De hele wereld is gefocust op terrorisme, terwijl er een ecologische rampen staan te gebeuren die massaal ontkent worden waar terrorisme in het niet valt.

  Reactie door alexander — zondag 2 april 2006 @ 15.31 uur

 2. Die discussie over de overkill aan managers in het onderwijs was vooral erg illustratief omdat Leo Lenssen, de manager-fan, zo overduidelijk niet luisterde naar de man uit het veld, economieleraar Ton van Haperen. In plaats daarvan probeerde hij hem met veel luide, moeilijke woorden in een keurslijf te dwingen waar van Haperen helemaal niets in zag. “Geef mij nou gewoon de macht over mijn werk terug!” zei van Haperen. “Oh, wilt u over de ruggen van die kinderen uw macht uitoefenen?” zei Lenssen. “Onzin,” zei Van Haperen, “ik wil de macht over mijn werk terug. Ik wil mijn werk met trots kunnen doen.” Ook een oud SP-thema: mensen willen eer in hun werk kunnen scheppen.

  Reactie door ace — zondag 2 april 2006 @ 15.33 uur

 3. De management discussie was ook zeer goed.
  Was het bijna 100% eens met de twee sprekers die het management in twijfel trokken.

  De meest belangrijk conclusie is dat de vakman in Nederland geen waardering heeft.
  Een vakman kan in nederland niet meer rondkomen, en heeft zeker al geen vastigheid. Als er ontslagen vallen dan zal dit bijna altijd de vaklui treffen.
  Dus zullen de goede vaklui zich verankeren door in het management plaats te nemen.
  Dit is de oorzaak van een van de problemen die Nederland gaat kijgen met Polen.
  In Polen is vakwerk nog wel een deugd.
  en dit zal Nederland zuur gaan opbreken in de komende jaren. Niet alleen zijn de Polen goedkoper en vlijtiger, maar daar zijn nog mensen die tientallen jaren in hun vak gewerkt en alle in en out’s kennen. Nederlanders kunnen er niet mee concureren.
  ook al zouden ze willen.

  Hoewel het voor mij wel eens zeer gunstig kan uitpakken, is het openstellen van de grenzen wel het stomste wat men kan doen. Nederland is er niet klaar voor en krijgt daarbij ook nog veel meer mensen te verwerken doordat de omringende landen de deuren gesloten houden.

  Dit gaat problemen opleveren.

  Misschien moet de SP helemaal niet treuren als de Partij van de Adel met de CDA wil heersen. De zaden voor een ramp zijn gepoot.

  Reactie door alexander — zondag 2 april 2006 @ 15.45 uur

 4. gepoot=gezaaid

  Reactie door alexander — zondag 2 april 2006 @ 15.47 uur

 5. Wie al helemaal niet genoemd werden, waren
  de leerlingen zélf.
  Alleen vákleerkrachten kunnen bepalen hoe
  zij de eigen groep tot bepaalde levels kun-
  nen brengen en zal zeker willen scoren op zo best mogelijke resultaat.
  Vergeten wordt aan álle kanten, dat het
  leerlingenaanbod, niet alleen élk jaar án-
  ders is, maar ook dat de groep als geheel
  een mentaliteitswisseling aan het ondergaan
  is sinds, zeg maar vanaf 1980 !
  We praten niet over excessen, zoals het ge-
  bruik van gsm, evt. taal-aanpassingen etc.
  Ook praten we niet over de vakleerkrachten
  binnen een opleiding, waarvan men weet dat
  ze de stof niét écht kunnen overdragen.
  Autonomie is voor figuren als Ton van Ha-
  peren dus een voorwaarde om zijn ‘werk naar
  zijn béste wéten en kúnnen’ te doen.
  Bij elke vervolgopleiding komt er dik en
  dwars uit, waar de vakleerkrachten mogelijk
  wel heel erg faalden, ook rekening houdend
  met de of sléchtste of béste voorwaarden om
  dát te kunnen bereiken.
  We hebben ook niets aan Cito-toetsen, waar-
  van de antwoorden praktisch worden voorge-
  zegd.
  We hebben ook niets aan een struisvogelpoli
  tiek binnen mammoetscholen, waarbij rector
  en conrectoren, het individu, de vakleer-
  kracht jaren achtereen de hand boven het
  hoofd houden…..en de leerlingen bijv. en
  masse besluiten, béter economie in hun
  examenpakket opgenomen te zien, dan alle
  vormen van Wiskunde, waarbij men al tevoren
  weet, dat de examens niet gehaald kunnen
  worden, door gebrek aan kénnis-én-óver-
  dracht, door een bepaalde leraar die zich
  niet wil laten leiden door Schoolleiding,
  Bestuur of Ondernemingsraad.
  Met name bijzonder onderwijs is nogal be-
  schermend bezig, meer naar het personeel
  toe dan de leerlingen.
  Een ieder in zijn eigen omgeving heeft daar
  wel voorbeelden te over van.
  Bovendien wil men zijn kind niet de dupe
  laten worden van een gespannen sfeer, die
  onherroepelijk verslechtert, wanneer er
  een meningsverschil aan de orde is.
  Denk ook eens aan de godsdienstleraar, des-
  noods een dominé zonder onderwijskunde, die
  op een openbare school, tegen één van de
  weinige, maar met de kerk ‘meelevende’,
  leerlingen durft te zeggen:
  Jij als kind van meelevende ouders, of,
  jij als kind van de diaken/ouderling,
  beh ó ó rt toch te weten, dat…..en vul
  maar in. Zo’n leerling is dan nog geen 13 !
  Fouten erkennen in het onderwijs en er echt
  in bijsturen? Dat schijnt maar moeilijk te
  erkennen te zijn, evenals het aantal scho-
  lieren dat zelfmoord pleegt om ‘vernederen-
  de’ behandeling in de tijd dat er verplicht
  school gegaan wordt.
  Ethiek, anders dan in de les van Maatschap-
  pijleer of Nederlandse Taal – bij boekbe-
  spreking – schijnt een nog steeds niet goed
  opgepakt thema te zijn, om vooral pubers in
  hun schooltijd zo goed mogelijk te begelei-
  den.
  Leerlingen in n.b. de bovenbouw van hun op-
  leiding vanaf 16 jaar alléén voor een rap-
  portbespreking – zonder de eigen ouders/
  verzorgers – uit te nodigen, is wel het
  meest dwaze dat werd ingevoerd op de diverse scholen. Ouders blijven nl., nog
  steeds voor de Wet verantwoordelijk voor
  kosten die een kind kan kosten tot het 21ste levensjaar, ook al is er een andere
  Wet, die hen op het 18e jaar ‘volwassen’
  doet beschouwen.
  Die discrepantie moet er UIT !
  Ouders dienen net zo goed “bij de les” te
  worden gehouden, t/m het examen doen van
  een leerling, althans dan toch op zijn minst in het v.o., van welke soort danook.
  Hoger onderwijs, dáárná kan discutabel ge-
  steld worden, uiteraard !
  Het onderwijsapparaat deugt voor geen meter
  meer, als leerlingen met wapens kunnen bin-
  nenkomen of elkaar te lijf gaan met sleutel
  bossen, ook de exceptie ervan dient heel
  scherp veroordeeld te worden en niet als
  een ‘incident’ beschouwd te worden, om toch
  maar vooral de ‘schoolleiding’ niet in enige vorm van diskrediet te brengen.

  Ouders die beiden volop carrière willen
  maken? DE PEST voor menige jongere die moet
  kunnen rekenen op ouders en niet geparkeerd
  dienen te worden, daar waar geen ‘verzor-
  ging’ in álle opzichten verwacht kán worden.
  Fijne werkweek morgen allemaal weer toege-
  wenst, en vooral ál die plannen, die op de
  plank liggen, niét te snel ter hand nemen.
  Stel je voor, dat díe eens zouden kunnen
  wérken?? Niet te geloven zeker?….tja ‘t is maar wat je je erbij voorstelt, t.b.v.
  de nieuwe generatie.
  Een ding staat vast:
  Bij Ton zal het er niét aan háperen !!!!

  Reactie door Madelief — zondag 2 april 2006 @ 16.47 uur

 6. Met een vooruitgeschoven spits, maar helaas ook met een aantal niet al te snelle verdedigers.

  Reactie door Duh — zondag 2 april 2006 @ 17.24 uur

 7. Als Jan Marijnissen zichzelf beschouwt als die vooruitgeschoven spits in de voorhoede moet er gelijk bij verteld worden dat die spitsen meestal buiten spel staan.

  Reactie door Bertoli — zondag 2 april 2006 @ 17.31 uur

 8. het verschil tussen Lenssen en v. Haperen was hier een duidelijk voorbeeld van de gang van zaken in onze “democratie”. De eerste ging er eens breeduit voor zitten en kon kalm en rustig pratend zijn punten naar voren brengen.Je zag aan alles dat hij gewend was altijd de macht aan zijn zijde te hebben en gelijk te krijgen. Zijn tegenstander v. Haperen was duidelijk iemand die altijd hard heeft moeten vechten, altijd beperkt is geworden in zijn spreektijd en daarom te snel moet praten om alles gezegd te krijgen.Hij is betrokken bij het onderwerp, maar moet altijd zijn gelijk bevechten tegen de macht in,onafhankelijk van of hij gelijk heeft of niet.Een man naar mijn hart!

  Reactie door Aad Sweep — zondag 2 april 2006 @ 19.51 uur

 9. Naar aanleiding van Buitenhof in een discussie verzeild geraakt met een docent die al jaren voor de klas staat. Hij wil niet door ‘managers’ op de vingers gekeken worden en afgerekend worden op leerlingen die niet willen en op ouders die niet vooruit te branden zijn. Hij wil gewoon dat doen waar hij goed in is: kennis overdragen en lesgeven.

  Reactie door frances — zondag 2 april 2006 @ 20.02 uur

 10. Een multiculterele samenleving is mooi maar is moeilijk te creeren als die wordt tegengewerkt.

  Deze wordt onder andere tegengewerkt door de verschillende geloven, door onder andere apartheid op scholen, zoals aparte moslim en christelijke scholen. Juist door kinderen al op jonge leeftijd met elkaar laten leren, spelen en sporten leer je ze vreedzaam samen te leven.

  Alternatief voor managers? Geen managers, weg met dat tuig.

  @5 Madelief — zondag 2 april 2006 @ 16.47,
  Wat heeft een dominee te zoeken op een openbare school? Laat ze lekker in de kerk blijven, daar mensen te indoctrineren.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 2 april 2006 @ 20.15 uur

 11. @11
  Die uitspraak is bold!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 2 april 2006 @ 20.16 uur

 12. “Wat heeft een dominee te zoeken op een openbare school? Laat ze lekker in de kerk blijven, daar mensen te indoctrineren.”

  Onderwijs over godsdiensten lijkt me zo verkeerd niet, een beetje begrip kweken voor mensen met bepaalde religies.

  Al kun je je inderdaad of je dat door een dominee moet laten doen. Hoewel ik dominees doorgaans heel vriendelijke en verstandige mensen vind, zou ik het lesgeven liever overlaten aan de leraren.

  Reactie door Duh — zondag 2 april 2006 @ 20.27 uur

 13. Veel plezier morgen met je kleinkinderen Madelief. Waar zijn de ouders van dat kroost gebleven.

  Reactie door roodkapje — zondag 2 april 2006 @ 20.43 uur

 14. @14 Duh — zondag 2 april 2006 @ 20.27,

  Onderwijs over levensovertuiging lijkt me een stuk beter, niet iedereen laat zich onderdrukken door een dictator.

  Ja, ook de verkopers aan de telefoon die je dingen willen aansmeren zijn doorgaans vriendelijk.

  @11 anti sp-er — zondag 2 april 2006 @ 20.02,

  Lekker informatief hoor, daar zat ik het hele weekend al op te wachen. Heb je nog meer informatieve infomatie? ;)

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — zondag 2 april 2006 @ 20.48 uur

 15. @9 Aad Sweep

  Je zegt het precies zoals ik het ervoer!!

  Reactie door Wattenstaafie — zondag 2 april 2006 @ 20.50 uur

 16. @ 11 anti-sp,
  woehoe!! die is goed doordacht. Ik weet bijna honderd procent zeker dat die nog nooit eerder bedacht is. Zo heb je het weekend tenminste nuttig besteed. Hopelijk heb je er geen hoofdpijn aan over gehouden, al die diepgang!

  Reactie door lost boy — zondag 2 april 2006 @ 21.06 uur

 17. Jan Marijnissen

  Ik heb bij de S.P. eigenlijk niet echt een mening over het rekeningrijden mogen horen.

  Maar ik ben wel heel benieuwd naar of de S.P. zich gaat aansluiten bij het uitmelken van mensen, die voor een minimumloonbaantje elke dag een uur of meer moeten rijden. Als naast de alsmaar stijgende brandstof en openbaarflutvervoer ook nog eens een zeer fikse kilometerheffing komt, dan kan deze man en vele andere arbeiders met een karig loon hun baantje beter vaarwel zeggen. Mogen de pleiters van dit aso-idee voor mijn gezin aan het werk hoor!

  Meneer en mevrouw boven modaal zullen erg blij zijn dat ze straks helemaal door kunnen rijden.

  Reactie door ReneR — zondag 2 april 2006 @ 21.14 uur

 18. Ik heb wel eens eerder gesteld, Nederland gaat tenonder aan de managerziekte. Er wordt nu al gesteld dat een manager niets van het te fabriceren product dient te weten, resultaat zakkenvullen.

  Ook ik heb de tijd meegemaakt, dat er op de openbareschool, één lesuur in de week goddienstonderwijs gegeven werd door de dominee. Ik moet zeggen voor de opvoeding van een kind kan het geen kwaad, maar toen zagen normen en waarden er anders uit.

  Reactie door Henk Hiensch — zondag 2 april 2006 @ 21.25 uur

 19. Ziedend en witheet van woede ben ik na het zien van tegenlicht. Hoe durfen mannen nog gewoon over voetbal te praten en waar blijft de ontzettend smerige en laffe politiek. En dan onze praatprogramma’s waar zulke heren een vast panellid zijn en het hebben over “stofjes” die ze nu eenmaal niet onder controle hebben. Woest en ziedend ben ik.

  Reactie door Ninka — zondag 2 april 2006 @ 22.10 uur

 20. @14

  Onderwijs over godsdiensten lijkt me zeker nuttig. Om andere mensen te kunnen begrijpen zul je toch moeten weten waarom ze bepaalde dingen doen. Of heb jij liever dat mensen onwetend zijn zodat je ze van alles wijs kunt maken?

  En Jan Marijnissen is ook vriendelijk. Dus volgens jou ook te vergelijken met een verkoper aan de telefoon?

  Reactie door Duh — zondag 2 april 2006 @ 22.55 uur

 21. Hoewel Plassterk de zaken vaak gevat weergeeft, kan ik me als SP-er in deze column helemaal niet vinden. Kluitjesvoetbal komt dan wel voor in de politiek, maar de SP speelt toch echt over de gehele breedte van het veld!

  Reactie door J3roen — zondag 2 april 2006 @ 23.00 uur

 22. Jeroen (21) ( Sorry, ik kan de epsilon op mijn toetsenbord niet vinden)
  Er zijn ook SP-ers die vinden dat de SP wel eens stukjes van het veld niet bespeelt.Heb jij ze ooit gehoord over de kernenergie (wordt weer een strijdpunt), over het afschaffen van het koningshuis, over de fraudegevoeligheid van de stemcomputer ?
  Wie daar in de SP over begint is een roepende in de woestijn!!

  Reactie door Aad Sweep — zondag 2 april 2006 @ 23.32 uur

 23. @20 Duh,

  Nou jochie/meisie, ik geb jeop een ander log van de SP wel andere taal uit horen slaan.
  Probeer je je een beetjeinte slijmen?
  Moet je van betere huize komen, sinds enkele maanden word er hier echt (mee)gelezen en zijn overal van op de hoogte.

  Sleep well.

  Reactie door TOMAAT — maandag 3 april 2006 @ 0.02 uur

 24. @20 Duh, correctie op @20

  Nou jochie/meisie, ik heb je op een ander

  Reactie door TOMAAT — maandag 3 april 2006 @ 0.03 uur

 25. beetjeinte moet zijn beetje in te

  Reactie door TOMAAT — maandag 3 april 2006 @ 0.04 uur

 26. Och jéé, ik begin toch niet op iemand uit (R) te lijken met al die reacties achter elkaar?

  Reactie door TOMAAT — maandag 3 april 2006 @ 0.05 uur

 27. Vond de discussie in Buitenhof over management ook erg prettig!
  Die flapdrol van oud R.O.C.bestuur! helemaaltrippen ging die toen de leerkracht sprak dat wel degelijk afgerekent wil worden voor zijn werk!

  Je gaat je afvragen hoe ze toch op het idee van functioneringsgesprekken zijn gekomen??

  Verder erg jammer dat de zorg niet aan bod is gekomen in die discussie, ik ga dat boek van die meneer die e.a. met landbouw vergeleek wel lezen!Het is volgens mij een goede analyze.

  Tegenlicht vond ik ook goed!
  Zalm kwam er niet goed af, heel prettig!
  Jan, je 25 puntenplan, ik denk dat DAT er niet van komt!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — maandag 3 april 2006 @ 0.40 uur

 28. De kunst van de politiek is het om jouw eigen voorkeuren tot het neutrale midden te definieren (het nieuwe midden) en anderen er links of rechts van te laten zitten.

  @Management: Als vakmanschap ondergewaardeerd wordt en we dit combineren met het gegeven dat nu al 20-30 jaar de managers beslissing wie wordt aangenomen…. Zou het kunnen dat deze managers op andere kwaliteiten hebben geselecteerd dan vakmanschap?

  Wellicht is het belangrijker om sensibiliteit te hebben voor management prioriteiten dan om daadwerkelijk het vak te kunnen geven?

  Reactie door Gideon — maandag 3 april 2006 @ 1.13 uur

 29. Ik heb toch de indruk dat er wat betreft de hypotheekrente-aftrek nog wel degelijk grote verschillen zijn. Ik las vorige week nog dat het CDA en de VVD er in elk geval niets aan willen veranderen. En het PvdA wil niets veranderen voor zover het bestaande gevallen betreft.

  Reactie door reint — maandag 3 april 2006 @ 8.27 uur

 30. @23

  Geen idee wat je daar gelezen hebt, maar ik vind dat godsdienst niet op school thuis hoort in de zin van les in godsdienst. Les over godsdienst is wat anders.

  Reactie door Duh — maandag 3 april 2006 @ 9.17 uur

 31. Beste mensen,

  Waarop moet nu een ware socialist of christen stemmen? 3 linkse en 3 christelijke partijen. Leg dat aan een buitenlander eens uit. 15 miljoen inwoners. Wat kneuterig is dit land toch. Enkel 1 krachtige linkse partij kan zich handhaven.

  Reactie door Bas — maandag 3 april 2006 @ 9.53 uur

 32. @31 Hoezo dan Bas? Vanwege wij-zij denken en het gemakkelijke bi-poliare overzicht? Impliceert democratie nu juist niet diversiteit? En zien we niet overal in de wereld de gevaren en ellende van die mensen die menen het gelijk aan hun zijde te hebben, en de andere mening gaan demoniseren? Onze eigen TOMAAT hier, kan er ook wat van..Het vergt kracht en relativering om andere geluiden te horen. Samen dan naar een betere wereld

  Reactie door chantal — maandag 3 april 2006 @ 11.01 uur

 33. als de bevolking moet samenleven en elkaar moet respecteren ongeacht geloof afkomst etc etc…
  word het dan niet eens tijd dat kerk en staat gescheiden worden?
  niks geen Christelijke of wat dan ook voor partij!
  politieke partijen zouden uit Nederlanders van verschillende culturen,afkomst,geloof moeten bestaan,die het allemaal met elkaar eens zijn over hoe te regeren.
  en dus niet vanuit een Christelijk oogpunt of Islamitisch of wat voor geloofsovertuiging dan ook!

  dat is het begin van Integratie!
  dat is het begin van het wegnemen van verdeeldheid!

  Reactie door iew — maandag 3 april 2006 @ 11.28 uur

 34. @17 ReneR

  Daarvoor zijn vakbonden opgericht. Lid worden en vechten voor goede arbeidsvoorwaarden.

  Reactie door Sprut — maandag 3 april 2006 @ 11.28 uur

 35. @34
  vakbonden…. vroeger was dat een synoniem voor…
  hint: Italie zit er nog vol mee.

  lid worden van een vakbond hahahaa dat is wel het laatste wat ik zal doen.
  vriendjes van de Ministers zijn het meer niet.

  eerst een jaar betalen anders helpen ze je nog niet met geschillen of dergelijke.

  Reactie door iew — maandag 3 april 2006 @ 12.03 uur

 36. Chantal, ja inderdaad samen naar een andere wereld. Maar juist in ons kleine Nederland kunnen we alleen iets betekenen als er 1 sterke socialistische partij is. Die kan tegenwicht bieden. Wellicht is het verminderen van het aantal kamerzetels een optie.

  Reactie door Bas — maandag 3 april 2006 @ 12.52 uur

 37. ???? is hier nu een reactie van mij weggemod?? en waarom?

  Reactie door iew — maandag 3 april 2006 @ 13.08 uur

 38. laammar had mn bril niet op… excuus.

  Reactie door iew — maandag 3 april 2006 @ 13.09 uur

 39. Plasterk in een links kabinet..DOEN !!

  Reactie door eric — maandag 3 april 2006 @ 13.32 uur

 40. @20 Duh — zondag 2 april 2006 @ 22.55,

  Alleen op voorwaarde dat ‘gelovige scholen’ ook lessen zijn over andere geloven en levensovertuigingen.

  Ja, Jan Marijnissen is volgens mij wel een prima man, maar wat ik wou zeggen met dat stukje over de verkoper aan de telefoon dat je altijd kritisch moet blijven met mensen die wat aan de man willen brengen.

  @33 iew — maandag 3 april 2006 @ 11.28,

  Ja, partijen als de sgp zouden verboden moeten worden, ze willen dat de overheid het evangelie gaat verspreiden en vinden vrouwen minder dan mannen. Maar ook die wilders is een raar figuur met zijn verwijzing in de grondwet de christelijke en joodse tradities. Nederland is van iedereen, zulke frietzakken verzieken alleen maar de samenleving.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 3 april 2006 @ 19.17 uur

 41. Opvangen op het middenveld en uitbreken over links…

  Reactie door H.A. Weidema — maandag 3 april 2006 @ 21.51 uur

 42. De opkomst van managers en andere regelneven is zo langzamerhand een grote plaag geworden.
  Ze zijn in alle sectoren zowel bij de overheid als het bedrijfsleven uitgegroeid tot een bureaucratische verstikkende laag.
  Ze voegen niets toe ,maar met hun zielloze zinloze vernieuwingsdrift niet om te vernieuwen maar om zichzelf in stand te houden verzieken ze de arbeid en creativiteit van gemotiveerde werknemers.
  daarbij drukken ze zich uit in het meest nietszeggend proza vol uitgekauwde cliches en een ronkend maar volkomen leeg jargon.
  Wie maakt aan deze geldverslindende onzin eindelijk eens een eind ?

  Reactie door gerard — maandag 3 april 2006 @ 21.59 uur

 43. @22, Aad Sweep,

  Laat ik nou gedacht hebben dat de mening van de SP over kerncentrales en het koningshuis vrij duidelijk is. Wat betreft die fraudegevoelige stemcomputers weet ik het zo niet, maar dat kun je natuurlijk altijd naar voren brengen binnen de partij.

  Reactie door J3roen — maandag 3 april 2006 @ 22.26 uur

 44. Ik vond het eigenlijk vrij vanzelfsprekend, tijden en mensen veranderen inmiddels altijd. Twintig jaar lang vast blijven houden aan bepaalde principes zal je niet veel goed doen. Je moet nu eenmaal op de massa inspelen om uberhaupt een kans te maken in de Tweede Kamer.

  Reactie door Niels — maandag 3 april 2006 @ 23.19 uur

 45. @22 Aad Sweep
  Iet met betrekking tot die stemwijzer:

  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/02/15/stemwijzer-te-pretentieus/

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 3 april 2006 @ 23.44 uur

 46. Sorry Aad

  Ik zie nu dat ik 2 dingen doorelkaar haal stemwijzer en stemcomputer.
  Nou vergeet die link dan maar…
  Ik moet beter opletten

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 4 april 2006 @ 8.36 uur

 47. @40
  Nederland is van iedereen?!
  net zoals Irak zeker…
  laten we het land dan hernoemen hier in: Iederland.
  onzin natuurlijk!
  iedereen is hier “welkom” maar Nederland “is” van de Nederlander![mensen met de Nederlandse Nationaliteit]
  nog even en iedereen in europa mag stemmen wie hier gaat regeren!
  doe ff normaal! aub

  Reactie door iew — dinsdag 4 april 2006 @ 9.41 uur

 48. @40

  Ik vind eigenlijk dat er geen op een godsdienst gebaseerde scholen zouden moeten zijn.

  Gewoon openbare scholen en daar de leerlingen kennis laten maken met de diverse culturen en religies in deze wereld.

  Reactie door Duh — dinsdag 4 april 2006 @ 13.13 uur

 49. #17 sprut

  Welnee sprut, de regering stelt het rekeningrijden in, dus moet je ook bij hen zijn als je er problemen mee hebt (of de 2e kamer)!

  Het is rampzalig voor de economie, als je via de bond een vergoeding eist van de werkgever voor het rekeningrijden wat de regering voor het forensen gaat heffen!! Deze economie is al ziek genoeg.

  Reactie door ReneR — dinsdag 4 april 2006 @ 23.38 uur

 50. Jeroen (43)
  De mening van de SP over kernenergie is mij ook wel duidelijk, maar in de kamer wordt het verband tussen politiestaat (Donner en Remkes) en KE nooit zelfs maar genoemd. En wat betreft het koningshuis zijn ze ook duidelijk bang om hun vingers te branden.Bij de discussie over het huwelijk van Alex en Maxima was de SP niet aanwezig, want ze wilden niet de vrijheid van wie dan ook beperken om een huwelijkspartner te kiezen. Dat is in het algemeen wel juist, maar niet als iemand later koning wil worden.Stel dat de kroonprins vroeg sterft dan zitten we opgescheept met een koninginmoeder van fascistische afkomst.Dit was nadat ik lid van de SP was geworden voor mij de eerste teleurstelling in haar optreden.Vooral om de slappe argumenten om weg te blijven!
  Toen ik bij de verkiezingen van ik geloof Pr. St. in 2002 het PB gewezen heb op enkele “eigenaardigheden”op de dag van de verkiezingen was het enige antwoord: ons is niets bekend van fraude bij verkiezingen in Nederland. Terwijl toch in dezelfde periode een VN commissie haar verbazing kenbaar maakte over het gebruik van de stemcomputer juist in Nederland, “omdat die zo fraudegevoelig was”

  Reactie door Aad Sweep — woensdag 5 april 2006 @ 0.10 uur

 51. @48 Duh,

  Eindelijk ben ik het een keer met je eens.
  Leer de kinderen van alle culturen iets en respect voor elkaar en elkaars mening te hebben.
  Voorkomt een hoop ellende.

  Reactie door TOMAAT — donderdag 6 april 2006 @ 11.58 uur