Het antwoord van Total

Onlangs riep ik op tot steun aan de acties tegen Total in verband met situatie in Birma.
Hieronder hun reactie.

Parijs, 3 april 2006

Geachte heer Marijnissen:

Met interesse en verbazing heb ik de weblog gelezen die u heeft gewijd aan de aanwezigheid van Total in Birma. Graag wil ik met klem protesteren tegen de talrijke onnauwkeurigheden en lasterlijke uitspraken die u doet tegen ons bedrijf, die onwaardig zijn voor een verantwoordelijk Nederlands kamerlid. Het verbaast ons vooral dat u zulke vergaande publieke uitspraken doet, zonder ons ooit de kans te hebben gegeven onze positie toe te lichten. Naar onze mening sluit dit niet aan bij de democratische werkwijze die men van een volksvertegenwoordiger mag verwachten.

Laat ik beginnen met u te verzekeren dat wij de zorgen delen – en zullen blijven delen – die u en anderen hebben ten aanzien van de politieke situatie en de mensenrechten in Birma.
Feedback van vele groepen in de samenleving hebben ons aangemoedigd om hard na te denken over onze betrokkenheid in Birma. Hoewel dit proces niet altijd gemakkelijk is, hebben we geleerd dat er geen magische oplossingen zijn om in zulke moeilijke omstandigheden te werken.
We zijn er ons zeer bewust van hoe belangrijk het is om te luisteren naar wat de maatschappij van ons verwacht. Om die reden nodigt Total journalisten en onafhankelijke waarnemers uit om de werkzaamheden in Birma te bezoeken en de impact ervan te beoordelen. We hebben contact met internationale NGO’s die lokaal werken, om acties te ontwikkelen die een positief effect hebben op het leven van de mensen in Birma. Ook luisteren we met aandacht naar onze buren, de 48.000 mensen die wonen in de 25 dorpen in de omgeving van onze pijpleiding, als ook naar de mensen die wonen in andere delen van het land.
In het gebied rond de Yadana pijpleiding zeggen mensen dat ze blij zijn met de aanwezigheid van ons bedrijf. Ze waarderen het feit dat Total gratis medische zorg geeft, de mogelijkheden heeft vergroot om in het eigen levensonderhoud te voorzien door landbouw en microkrediet programma’s en dat ze betere onderwijskansen krijgen dan ze hadden gehad als Total er niet was geweest.

Nog belangrijker: mensen zeggen dat ze er dankbaar voor zijn dat alle vormen van dwangarbeid zijn uitgeroeid in de gebieden waar Total opereert. Regelmatig spreken we onze zorgen uit over deze onacceptabele en onwettige praktijken richting de Birmese autoriteiten en we beschikken over een goede rapportage om ons ervan te verzekeren dat er geen dwangarbeid is in de dorpen rondom de pijpleiding, in tegenstelling tot uw foutieve beschuldigingen.
We realiseren ons dat onze impact op de samenleving verder reikt dan de directe regio waar wij werken. Daarom hebben we besloten tot humanitaire programma’s op nationaal niveau, waaronder steun voor weeshuizen, chirurgie voor staarpatiënten (met de Helen Keller Foundation), en de preventie en behandeling van AIDS. De ontwikkeling en resultaten van deze programma’s worden geobserveerd door onafhankelijke specialisten en humanitaire organisaties die in Birma werken. Internationale organisaties en NGO’s die in Birma en haar buurlanden werken, kennen de realiteit van de situatie. Zij praten over de verdiensten van onze programma’s met respect en waardering, en denken over vormen van samenwerking.

Tot slot hebben de bevolking en het milieu volop onze aandacht gehad tijdens de aanleg van de pijpleiding die plaatsvond van 1995 tot 1998. We hebben gekozen voor een noordelijkere pijpleidingroute, tegen hogere kosten, om het primaire bos te beschermen dat op de kortste route lag. Bomen zijn zorgvuldig herplant zodat het onmogelijk is om nu nog te zien waar de pijpleiding loopt. Iedere bezoeker kan hiervan zelf getuigen. Geen dorp is verplaatst. Geen dwangarbeid is gebruikt, noch door Total noch door haar onderaannemers.

De mensen in Birma weten dat ook en sporen ons vaak aan om te blijven. Ze vertellen dat ze heel graag hun kwaliteit van leven willen verbeteren en dat ze westerse investeringen waaronder die van ons bedrijf, zien als teken van hoop voor de toekomst, als één van de weinige vensters naar de buitenwereld, die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en om te weten wat er zich buiten de landsgrenzen afspeelt. Zij leggen uit dat het citaat van Daw Aung San Suu Kyi dat gebruikt wordt in recente Birma campagnes over Total’s aanwezigheid in Birma, dateert uit 1996. Ze hebben het gevoel dat deze uitspraak niet langer hun dagelijkse realiteit weerspiegelt.
Vanwege al deze redenen zult u begrijpen dat wij het niet eens zijn met uw uitspraken over de negatieve impact van onze aanwezigheid in Birma. Mag ik u eraan herinneren dat veel landen het afgelopen decennium een beleid van isolatie en sancties hebben uitgevoerd. Daardoor zijn buitenlandse investeringen tussen 1996 en 2004 afgenomen van 2,3 miljard tot 128 miljoen dollar. Het lijkt tamelijk onredelijk om dit soort dwingende maatregelen te ondersteunen, die de situatie in het land de afgelopen jaren niet hebben verbeterd, en tegelijkertijd hen die voor een andere aanpak zijn de schuld hiervan te geven.
Wij geloven dat er een nauwe link is tussen economische ontwikkeling en de vooruitgang op het gebied van mensenrechten. Boycots en desinvesteringsbeleid schaden de bevolking en vertragen de terugkeer van het getroffen land naar de internatonale gemeenschap, vooral wanneer het betreffende land niet in de globale economie opereert. De voorbeelden die u geeft in uw weblog demonstreren dit: wist u dat het terugtrekken van Triumph uit Birma, die u als een belangrijke overwinning noemt, in de realiteit tienduizenden vrouwen in de straatprostitutie heeft doen belanden? Gelooft u oprecht dat hiermee Birma’s economische en sociale ontwikkeling en de mensenrechtensituatie wordt bevorderd?
Deze mening wordt gedeeld door een groot aantal deskundigen wereldwijd, alsook door regeringen in Europa (niet alleen Frankrijk) en Zuidoost Azië. Hun positie is gebaseerd op historische analyses en niet op enige druk die zou zijn uitgeoefend door Total op de Franse regering, zoals u suggereert in uw weblog. Birma heeft meer openheid nodig, meer dialoog en meer commitment. Wij denken dat de aanwezigheid van westerse bedrijven daaraan een waardevolle bijdrage kan leveren.
Wij proberen constant een beter begrip te ontwikkelen van de dilemma’s waarmee wij in Birma worden geconfronteerd. De aanwezigheid van Total brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar een beslissing om het land te verlaten, betekent een soortgelijke verantwoordelijkheid. U zult zeker op de hoogte zijn van de hevige concurrentie tussen Aziatische landen voor hun energietoevoer, die noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het continent. Total weet dat als ze Birma zou verlaten, ze onmiddellijk vervangen zou worden door andere bedrijven, die wellicht niet dezelfde sociale of ethische standaards zouden toepassen. Er zou geen echt effect zijn op de staatsinkomsten of op het politieke debat, maar er zou zeker een negatief effect zijn voor de mensen. Zolang Total gelooft dat haar werkzaamheden voor het Yadana project ook kunnen bijdragen aan het welzijn van de mensen in Birma, is zij vastbesloten in het land te blijven en aan te tonen haar aanwezigheid meer voordelen biedt voor de Birmese bevolking dan haar afwezigheid. In dit verband vestigen wij graag uw aandacht op het uitgebreide rapport dat een paar weken is uitgegeven door de ‘Norwegian Petroleum Fund’s Council on Ethics’. Hierin wordt duidelijk gesteld dat er “algemene overeenstemming is, ook in de kringen van NGO’s, dat schendingen van mensenrechten geen significant verschijnsel zijn in het gebied van de pijpleiding”. Surveys hebben aangetoond dat de lokale bevolking zich beter af voelt dan mensen in andere regio’s, dankzij Total’s aanwezigheid en inspanningen.
Hoewel we zeker niet alle antwoorden hebben, proberen we constant onze aanpak aan te passen om de zorgen aan te pakken die u in uw weblog uitspreekt. We hopen dat, naarmate de tijd vordert, ons werk in Birma dat duidelijk aan u zal tonen.

Ik verwacht dat u, gezien uw politieke en persoonlijke verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger en politiek leider, de eerlijkheid en moed zult hebben om de talrijke fouten in uw weblog te corrigeren. Ik blijf graag tot uw beschikking, met gepaste aandacht voor het belang van de Birmese mensen, in goed vertrouwen en ver weg van meer politieke agenda’s.

Met vriendelijke groet,

Jean-François Lassalle
E&P Vice President Public Affairs

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 04 april 2006 :: 17.15 uur

53 Comments

53 reacties

 1. Positief dat er een reactie komt. Duidelijk dat Total daar wil blijven. Afname van buitenlandse investeringen in Birma tussen 1996-2004 van 2.3 miljard naar 128 miljoen dollar is stevig. En daar zou de aanleg van de Totalpijpleiding bij in zitten. Veel investeert ook Total niet meer, des te meer exploitatie om de eerdere investering terug te verdienen. Ben benieuwd naar dat breakevenmoment. Gelet op de door Total geleverde cijfers roeit Total tegen de globale stroom in. Natuurlijk vanwege de investeringen en niet om ontwikkelingswerk te kunnen blijven doen. Dat moge duidelijk zijn.

  Reactie door chantal — dinsdag 4 april 2006 @ 17.41 uur

 2. Ik weet niet precies wat te geloven eigenlijk. Wat wordt het vervolg?

  Reactie door Jory — dinsdag 4 april 2006 @ 18.00 uur

 3. Total draait en verdraait, met de moed der wanhoop vanwege de steeds krachtiger wereldwijde campagne die sinds vorig jaar tegen de investeringen van het bedrijf zijn losgebarsten. In februari nog hebben in 25 landen in Azië, Europa, Pacific en Noord-Amerika protesten en publieksacties plaatsgevonden tegen de steun van Total aan de militaire junta en de honderden gedocumenteerde misstanden die hierbij gepaard zijn gegaan. Nieuwe protesten worden voorbereid.

  Een korte samenvatting van de kritiek op Total:

  a. Het regime verdient substantieel aan Total en zal dit nog vele jaren blijven doen;

  b. In een aantal rapporten, onder meer van Earth Rights International, staat duidelijk gedocumenteerd welke mensenrechtenschendingen direct en indirect gerelateerd zijn aan de Yadana pijpleiding in Burma (waar Total een hoofdrol in speelt);

  c. Ook in het afgelopen jaar zijn er diverse brieven, persberichten etc. verschenen van huidige misstanden in het pijpleidinggebied van Total. Dit gebied is ernstig gemilitariseerd en dat was het niet of minder voordat Total er economisch actief was. De militarisering heeft voor een ontzaglijke ellende bij de lokale burgerbevolking geresulteerd;

  d. Unieke ecosystemen zijn aangetast vanwege de aanleg van de pijpleiding;

  e. Stellingen van Total dat de lokale bevolking blij zou zijn met Total’s aanwezigheid zullen nooit serieus geverifieerd kunnen worden, aangezien onafhankelijk onderzoek in het zwaar gemilitariseerde gebied helaas onmogelijk is. Onder de huidige dictatuur in Burma is geen opiniepeiling, referendum of verkiezing mogelijk. Wie er toe oproept verdwijnt in de gevangenis of erger…

  f. De Burmese oppositie heeft stelselmatig Total opgeroepen om zich terug te trekken uit Burma. Ook in februari 2006 nog hebben bijvoorbeeld de Burmese regering in ballingschap (NCGUB) en de onafhankelijke vakbond (in Burma ondergronds opererend aangezien vakbondsrechten er verboden zijn) Total opgeroepen om diens economische activiteiten in Burma te staken. De Burmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft diverse malen, ook nog kort voor haar huisarrest in mei 2003 en in tegenstelling tot de onwaarheden die Total hier ook nu weer over verkondigt, gesteld tegen de investeringen van Total in Burma te zijn. Zij heeft diverse malen zware kritiek op het bedrijf uitgeoefend, zonder dat het bedrijf hier ook maar iets mee heeft gedaan.

  g. De internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) roept sinds 2000 iedereen met economische betrekkingen in Burma op deze “te herzien”. In 2005 heeft de ILO diens standpunt nog verder aangescherpt. Total heeft echter niets veranderd een gaat onverdroten door met de exploitatie van gas.

  15 jaar politiek van “engagement” (samenwerking, en dus geen economische sancties) door Azië en Europa hebben aantoonbaar gefaald in Burma. Alleen een combinatie van maximale politieke en economische druk kan mogelijk verschil maken. Europa voert al jaren een halfslachtig beleid, niet in de laatste plaats vanwege de opstelling van de Franse regering (aldus diplomaten uit zeker 5 verschillende EU lidstaten).

  Het valt niet te verwachten dat de internationale campagne tegen Total af zal zwakken zolang het bedrijf zich niet terug trekt uit Burma en aan geeft er onder de huidige dictatoriale machthebbers geen nieuwe investeringen te doen (Total heeft namelijk eerder verklaard wel interesse te hebben in nog meer investeringen in Burma).

  Naar onze stellige overtuiging weet de Burmese democratisch gezinde oppositie beter dan Total wat goed is voor het land. De oproep van de Burmese oppositie is duidelijk: stop investeren in Burma, zeker in zo’n kapitaalintensieve en arbeidsextensieve sector als de gasindustrie.

  De acties gaan door. Wat het Burma Centrum betreft strikt geweldloos. We hopen dat iedereen met een hart een signaal aan Total wil geven dat het bedrijf zo niet verder kan gaan. Een signaal geven kan bijvoorbeeld door middel van steun aan de petitie op http://www.burmacentrum.nl en/of door niet meer bij Total te tanken.

  Jan: we zijn blij met je steun!

  Peter Ras, coördinator Burma Centrum Nederland

  Reactie door Peter Ras — dinsdag 4 april 2006 @ 18.06 uur

 4. Ik heb met interesse het antwoord gelezen.
  Maar voor mij blijft het antwoord daarop, wat doet men om te zorgen dat het regiem daar verdwijnt.
  Als hij zegt dat er geen magische oplossingen weet, dan weet ik dat wel.
  Verdwijn!!
  Waar Bush het heeft over een land van de as van het kwaad, zou volgens mij één der eerste Birma gelden.
  En om dat te bewerkstellen dat het verdwijnt is NIET om aan dat regiem steun te verlenen.
  En ook niet om oorlog te gaan voeren, zoals Bush propagandeert, tegen Afganistan maar om actie te voeren met vele middelen waaronder uit dat land te verdwijnen.
  En Jean-François het smoesje dat je de bevolking daarmee helpt daarmee kan je ons niet overtuigen.
  Het volk heeft er meer aan dat dat regiem verdwijnt, en dat gebeurt niet op jouw manier.

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 4 april 2006 @ 18.22 uur

 5. Nog zo’n smoes uit het verhaal van Jaen-François:
  Wanneer zij verdwijnen zou er ogenblikkelijk andere minder sociaal voelende firma’s zijn om het over te nemen.

  Als hij dat zo zeker weet welk of welke firma’s zijn dat dan?

  Laat het ons weten en wij pakken ze ogenblikkelijk aan zoals we jouw ook aan de schandpaal nagelen.

  Want deze in veel woorden verpakte excusering is mager, erg mager.

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 4 april 2006 @ 18.29 uur

 6. Na nog eens doorgelezen te hebben, moet ik U zeggen dat ik bij elk woord dat U schrijft steeds kwader begin te worden.
  Met een armzalig niet te controleren verhaal dat bij verdwijnen van Triumph zouden de vrouwen in de prostitutie beland zijn.
  Waar haalt hij het van daan?
  Als hij daar zoveel medelijden mee heeft waarom heeft hij er dan niet ogenblikkelijk op gereageert door die regering aan te spreken en die vrouwen te steunen?
  Verdien je daar niet genoeg?
  Laat naar je kijken, en doe wat aan de misstanden, door het regiem daar te laten verdwijnen. Maar niet met dit soort verhalen aan te komen.

  Bah.Bah.Bah.Bah.Bah.Bah.Bah.Bah.Bah.

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 4 april 2006 @ 18.40 uur

 7. Ik vergeet nog te onder tekenen.

  Zonder vriendelijke groet…

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 4 april 2006 @ 18.42 uur

 8. @Ouwe dirk, vrijheid is waardeloos als je verhongerd.

  Reactie door Ronald — dinsdag 4 april 2006 @ 18.42 uur

 9. misschien is het beter om van binnen uit iets te pogen?
  wij zijn ook als land een soort satelliet van Amerika, niet echt de koning van de mensenrechten te noemen, moeten wij hier dan óók wegtrekken?

  blijft moeilijk, handen vuil maken of buiten de wereld blijven…

  ik kies voor handschoenen aandoen en meedoen.

  grtz,

  Reactie door joal — dinsdag 4 april 2006 @ 18.45 uur

 10. Poeh hé! Wat zijn ze toch in en in goed he, die multinationals. Wat een verantwoordelijkheidsgevoel! \___/

  Jammer dat we dit soort verhalen al zo vaak hebben gehoord, waarbij keer op keer blijkt dat het er in de praktijk wel even anders aan toe gaat.

  Ach, ze hebben in ieder geval gereageerd en kregen “feedback van talrijke groepen”, wellicht dat ze nu een heel klein beetje meer gaan nadenken…

  Reactie door J3roen — dinsdag 4 april 2006 @ 18.56 uur

 11. @ Ouwe Dirk
  Het verhaal van hem is natuurlijk mooier gemaakt dan het is. Maar het wantrouwen dat jij hebt in Total is wel heel erg groot. Natuurlijk gaat niet alles zoals het zou moeten bij de grote multinationals, maar het zijn niet allemaal gewetenloze criminelen. Ik vind het netjes dat ze op Jan’s stukje hebben gereageerd en netjes van Jan dat hij deze mail ook plaatst.

  Reactie door Bart — dinsdag 4 april 2006 @ 18.57 uur

 12. @9, Bart,

  Desalniettemin heeft Dirk wel gelijk: het is een vrij ranzig verhaal voor een hoge ome bij Total. Daarnaast mogen machtige multinationals zich best een stuk harder inspannen om verantwoordelijker met hun macht en invloed om te gaan.

  Reactie door J3roen — dinsdag 4 april 2006 @ 19.06 uur

 13. Omdat ik zelf in Birma ben geweest en daar met meerdere politieke verzetsgroepen heb gesproken, heeft dit onderwerp mijn bijzondere interesse.
  Over de sociale bewogenheid van Total kan ik geen uitspraken doen. wel heb ik van birmanen vernomen dat fabrieken gesloten werden door de boycot en veel kinderen opgenomen werden in het leger. Birma heeft een groot leger van kindsoldaten.Dat vrouwen voor prostitutie kiezen is aannemelijk; armoede lijdt o.a. tot prostitutie. Armoede lijdt niet tot verzet en revolutie. Armen moeten overleven en zijn begaan met hun eigen lot.
  Ik gaf al eerder aan dat China de economie van Birma in het zadel houdt, de boycotten van Irak, Cuba en andere landen ook nooit hebben geholpen en dat naar mijn mening een doorbraak van het isolement van Birma nodig is. Juist omdat arme mensen niet in verzet komen en de voedseltekorten bij de armen ontstaan en als laatste bij de generaalskliek. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat ik geen relatie heb met westerse bedrijven, ik ben al 25 jaar onvervalst lid van de SP. Ook in Nederland zijn politici het niet eens over het oplossen van de problemen en mevrouw Aung San Su Kyi (voornaam is Su), ook dochter van een generaal trouwens, heeft haar mening en andere politieke partijen hebben andere meningen. Ik had haar graag ontmoet, een groepje kindsoldaten versperde ons de weg…
  Ik heb zo mijn twijfels over een boycot, omdat nmm een opbloei van d eeconomie aldaar een middenklasse doet ontstaan die de generaals kan wegjagen. in het noorden bij het Inlemeer waren al etnische minderheden die behoorlijk aan het toersime verdienden en klaagden over de militairen in Yangon. De gelatenheid van Boedhisten moet ook niet worden onderschat en was voor een Birmese revolutionair de diepere reden van het bestaan van het bewind.

  Reactie door hugo — dinsdag 4 april 2006 @ 19.14 uur

 14. Ik ben geneigd om multinationals te wantrouwen, maar ik moet zeggen dat de brief van Total goed op me over komt. Ik moet het nog op me in laten werken en meer info verzamelen (zo weet ik weinig over Birma) om mijn mening hierover te kunnen vormen.

  Reactie door Ellen — dinsdag 4 april 2006 @ 19.21 uur

 15. Kapitalisten doen er alles aan om aan geld te komen. Verder kan ze niets schelen.

  Reactie door Farshad — dinsdag 4 april 2006 @ 19.24 uur

 16. Total doet een beetje of het aan barmhartigheid zou doen, maar net als met elke grote westerse multinational gaat het om de winst is op zich niet erg maar wel hoe het gemaakt wordt, het zijn gewoon eigen belangen die ze erin hebben, wat zou het regime hier aan verdienen dat zo in stand gehouden wordt.

  Reactie door schoenmaker — dinsdag 4 april 2006 @ 19.46 uur

 17. Ik vind het zeer fatsoenlijk van de heer Lassalle te reageren, geeft zijn betrokkenheid aan, weliswaar vanuit een heel ander perspectief.
  Helaas kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het beleid van Total afhankelijkheid in de hand werkt ipv onafhankelijke burgers die in staat zijn vrije keuzes te maken.

  Reactie door frances — dinsdag 4 april 2006 @ 19.49 uur

 18. Volgens mij is het ook niet aan Total om ervoor te zorgen dat die mensen in vrijheid komen te leven. Dat zou ook toch ook wel gek zijn, dat je voor je vrijheid afhankelijk bent van een multinational.

  Nu zou je kunnen stellen dat Total haar invloed binnen de Birmese overheid zou kunnen aanwenden, maar ik vraag me af of deze Birmese overheid Total dan nog zal tolereren binnen de landsgrenzen. Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre zulk gedrag gewenst is.

  Hoe zouden wij het vinden als de Shell’s en Philipsen hun invloed binnen de Nederlandse regering gingen aanwenden om bepaald gedrag te verkrijgen? (Niet dat zij dat niet doen overigens, maar dat even terzijde.)

  Ronald en Hugo stellen, vind ik, terecht vast dat je met boycotten e.d. alleen de bevolking raakt en dan met name de armen. Waardoor de bevolking zich genoodzaakt ziet om op andere wijze geld bijeen te schrapen om eten en kleren te kunnen kopen.

  Hoe je het ook wendt of keert, de aanwezigheid van bedrijven, of dat nu Total is of niet, zorgt voor werkgelegenheid, al is het dan misschien maar tijdelijk. En daar kunnen die mensen dan van leven. Zo stel je ze dan ook in staat om een sterkere positie te verkrijgen t.o.v. de militaire klasse.

  Reactie door Duh — dinsdag 4 april 2006 @ 20.34 uur

 19. Wat zou Rita hier van vinden, de toekomstig VVD-leidster? Ik zag op de website van de BV Nederland (www.ncd.nl) dat ze vrijdag aanschoof bij een galadiner van directeuren en commissarissen waar de positieve kanten van kleurrijk Nederland centraal stonden. Zouden Rita en de Nederlandse directeuren al samen werken? Wat ik haar na moet geven is dat er blijkbaar geen pers aanwezig was en ze dus ook in het weekend zich inzet voor haar zaak en dat zonder een miljoenenpubliek, nou ja misschien een ander soort miljoenen.

  Tabee! Boss

  Reactie door Boss — dinsdag 4 april 2006 @ 20.40 uur

 20. ben inhoudelijk niet zo goed op de hoogte .geloof dat karel glastra v.loon er een boek overgeschreven heeft (misschien weet iemand de titel )dan ga ik dat is lezen .die van die microkredieten vind ik wel leuk .geloof dat ze daar in argentinie ook mee bezig is .klinkt lekker sociaal microkrediet ! maar is niks anders dan de mensen eerst hun grond (inkomen)afnemen en dan geld lenen om een ander stukje grond te kunnen kopen (natuurlijk van de grootgrondbezitter)

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 4 april 2006 @ 20.56 uur

 21. Stuurloos statuur.
  …Ook niet goed geformuleerd.
  Statuur met stuur naar de afgrond…ook niet lekker.

  Hoe dan ook…

  Waar ben je nu in xxxxnaam mee bezig geachte Heer Marijnissen?
  Grijs en kaal ben je inmiddels waar je geen schaamte voor hoeft te hebben.

  Als stuurloos ook zonder evenwicht is ben je hiervan een voorbeeld.

  Het gaat er niet alleen om dat al je bijdragen tendentieus zijn maar je kiest er ook voor om elk stukje evenwicht te willen vermijden.
  Al hoewel ik vele voorbeelden kan noemen moet het een ieder opvallen dat er slechts alleen kritiek bestaat op de door jou gedachte Westerse wereld waar je je hebt ingegraven in slechts het woord; ‘rechts’
  Enorme kritieken op de VS, Op het gebruik maken van kapitaal, op de (Westerse) economieën, op zorg en kwaliteit van de werkomgeving in Nederland.
  Het is een afschuwelijke eenzijdigheid, geachte Jan Marijnissen!
  Waar zijn en waren de kritieken op het Irak van Saddam, waar zijn en waren je kritieken op het oude en nieuwe Iran, waar zijn je kritieken op het leven in Noord-Korea…etc. etc…
  ?????
  Schending van de elementaire rechten van de mens???

  Je bent pathetisch en vooral selectief Jan!

  ‘Total’ heeft gelijk, en jij niet beste Jan!

  Moeten we met jou op deze manier de 21ste eeuw bestormen?

  Ik dacht het toch niet!

  Reactie door Bertoli — dinsdag 4 april 2006 @ 21.52 uur

 22. De commercie heeft wereldwijd het beste met de mensen voor. Dat wil zeggen: de commercie heeft altijd wereldwijd het beste met de mensen voor. Dat wil zeggen: zonder commercie is er niets of niemand die rekening met u houdt. Dat wil zeggen: als ik uw bodemschatten onder uw voeten vandaan sleep, beloof ik u dat wij preventief u niet dood zullen laten gaan aan ziekten die wij hier door onze aanwezigheid introduceren. (En dat is dus toch een vooruitgang t.o.v. wat de Spanjaarden deden t.a.v. de Maja en Inca). Q.E.D. Vooruitgang

  Reactie door ruud — dinsdag 4 april 2006 @ 21.58 uur

 23. @21 Bertoli — dinsdag 4 april 2006 @ 21.52,

  In de zorg zijn meer managers aangenomen, zorg is duurder geworden, minder zorg voor meer geld. En daar mag geen kritiek op worden gegeven?

  Kritiek op Iran? Lees hier eens, de SP is groter dan Jan Marijnissen, dus a.u.b. eventjes verder kijken dan dit weblogje.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 4 april 2006 @ 22.12 uur

 24. @21 21.52 uur

  Neem een bad, spoel je mond, lees je in en kom dan iets genanceerder terug wil je?
  Moeten we met mensen zoals jou op deze manier de 21ste eeuw bestormen?

  Ik dacht het toch niet!

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 4 april 2006 @ 22.13 uur

 25. Bertoli draait als een tol Iiii.

  Zijn betoog is van een allooi waar hij bij Musolini in de leer geweest is.

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 4 april 2006 @ 22.51 uur

 26. Bertoli

  Ik ben met enige regelmaat niet aardig tegen U.
  Ik vind dit helemaal niet leuk om te doen als U dit misschien mocht denken.
  Mijn onaardigheid naar U toe heeft niets maar dan ook niets te maken met of ik het wel of niet met U eens ben.
  Ik verwelkom andere meningen, het is goed hiervan kennis te nemen, het houd me scherp en vaak is het ook leerzaam om het eens van een andere kant belicht te zien.
  Echter zoals gezegd, mijn onaardige reacties vinden niet hun oorsprong in het feit dat mijn mening vaak diametraal staat tegenover Uw schrijfsels.
  Wel vinden ze hun oorsprong in de naar mijn mening ongenuanceerde manier waarop U een en ander verwoord c.q. brengt.
  Daarnaast is het vaak overduidelijk dat U Jan Marijnissen en of de SP verwijt zich niet met bepaalde door U verondersteld ‘onwelgevallige’ onderwerpen bezig te houden.
  Dit terwijl deze onderwerpen vaak wél al de aandacht van de SP hebben genoten.
  Daarom ook mijn eerder gegeven suggestie; lees U eerst eens in, voordat U weer Jan Marijnissen of de SP met betrekking tot een bepaald onderwerp verwijten maakt.
  Het zou de sfeer ten goede komen als we het allemaal over hetzelfde hebben, zonder dat we het noodzakelijk met elkaar eens behoeven te zijn.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 4 april 2006 @ 23.27 uur

 27. Ga de waarheid nooit uit de weg; anders betekent dit onrealistisch en ziekelijk leven in een zekere lafheid.

  Ik waardeer mensen als Bertoli wel voor hun inbreng. Ik bezit niet de waarheid maar sta open voor andere gezichtpunten en weeg af.

  Reactie door Alie Dekker — dinsdag 4 april 2006 @ 23.29 uur

 28. wow wattenstaafie. twee zielen één gedachte. Mooi gezegd wattenstaafie.

  Reactie door Alie Dekker — dinsdag 4 april 2006 @ 23.31 uur

 29. belangrijker dan de eerste 28 reacties, en ook ongetwijfeld belangrijker dan mijn bescheiden bijdrage vind ik de reactie van onze grote roerganger zelf.
  Wat vind je van de brief Jan?
  Ik weet zelf te weinig van Myanmar (waarom noemt iedereen het toch Birma, dat is zo ongeveer het enige van het land dat ik wel weet, de naam) om iets zinnigs te kunnen zeggen over de politieke situatie.
  Wel weet ik dat sancties vaak leiden tot slachtoffers onder de bevolking, Cuba en Irak zijn sprekende voorbeelden. Volgens mij hebben we als SP toen ook geprotesteerd hiertegen. Ongeacht de mensenrechtensituatie kan je je afvragen wat hier beter is, schreeuw je heel hard naar Myanmar dat het anders moet of probeer je dichter bij de mensen te staan en van binnenuit langzaam steentje bij te dragen aan verbeteringen. Ik vind het ontzettend gecompliceerd, wat is de beste manier om onze solidariteit te uiten? In ieder geval hulde voor het nauwkeurige antwoord van de dames en heren van Total en aan Jan voor het plaatsen van de brief,
  en nogmaals: Wat vind jij ervan Jan?

  Reactie door Peter — woensdag 5 april 2006 @ 0.23 uur

 30. Netjes dat dit ook geplaatst wordt!
  Het blijft hoe je het wendt of keert triest, door de hond of kat gebeten!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 5 april 2006 @ 1.36 uur

 31. Bush zijn olie vriendjes zullen blij zijn met Marijnissen…..

  Total wordt geboycott…en de klanten gaan naar Exxon, Shell etc die zeker niet minder erge dingen doen in Saudi Arabie etc…

  Ik vermoed zelfs dat Jan er niet eens olie dollars voor terugkrijgt ;)

  Reactie door Jos — woensdag 5 april 2006 @ 2.17 uur

 32. De aandelhouders van Shell, Exxon etc danken Marijnissen voor de extra klanten!

  Reactie door Jos — woensdag 5 april 2006 @ 2.20 uur

 33. @30/31, Jos, wat dacht je van fietsen!

  Reactie door Sabineke van Schie-Pleines — woensdag 5 april 2006 @ 2.32 uur

 34. Jos je zwamt erop los!
  Fietsen is nog niet eens zo’n gek idee lijkt me.

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 2.36 uur

 35. Totali-tair: dat woord in die betekenis moet misschien met deze brief enigszins genuanceerd worden, maar door lichte twijfels in mij zelf neig ik er toch niet toe om nu te denken dat hiermee allles “Totally-fair” is. Het zal er misschien wat tussenin liggen, maar dat is dan, zoals met zoveel zaken die zich voordoen en waarover men een oordeel pleegt te vormen, niet in een volledig adequaat, betekenisdekkend woord te vatten.

  Reactie door David Tompot — woensdag 5 april 2006 @ 4.15 uur

 36. Goedenmorgen redelijk denkend en van mijn part ook het onredelijk denkend deel van Nederland, goedenmorgen.
  Gisterenavond heb ik voor het slapen gaan gedacht nog te reageren op de verdere inbreng, maar ik ben toch eerst maar gaan slapen.

  Dan volgt het nu:
  Allereerst Hugo. Zijn inbreng is van juiste klasse, naar eigen ervaring geschreven.
  En hij heeft zo zijn twijfels, wat ik me goed kan indenken wanneer je in zo’n land verblijft waar de mensenrechten met voeten worden getreden.
  En Peter Ras geeft ook zijn mening, die overeen komt met hoe ik het voel.
  En dan Jean-François Lassalle, de vice president van de public relation.
  Hij is aangesteld om de belangen van Total te behartigen, vandaar zijn verhaal.
  Waarbij hij het beschuldigende vingertje naar Jan wijst.
  Eigenlijk zou Jan er een boek over kunnen schrijven, jammer dat Karel GvL er niet meer is, die had ook uit eigen ondervinding het tegendeel kunnen aantonen.

  Wat Jean-François niet zal noemen zijn de voorwaarden waaronder hij in Birma mag boren van die regering die op dezelfde wijze huishouden als Stalin, Sadam, en de heersers in Noord Korea, en er zijn er nog meer op te noemen.
  Onder die voorwaarden wordt het leger bekostigd dat de bevolking moet onderdrukken, en wanneer ze niet doen wat hen wordt opgedragen wordt hun land en huis verbrand tot zelfs geëxecuteerd of gemarteld te worden.
  Daar is dus Total verantwoordelijk voor!
  En waar komt Jean-François mee aan?
  Hij spaart het bos en zorgt voor steun aan staar operaties, en hij steld mensen aan om op zijn plant te komen werken.
  Natuurlijk, natuurlijk die mensen zullen alle mogelijke moeite doen om onder die vreselijke omstandigheden uit te komen. En blijven dag en nacht ter beschikking, ze slapen en huizen op de plant, geef ze ongelijk.
  Maar hoe lang duurt dat voordat de bodem uitgeput is?
  Een westelijk mensenleven, 80 jaar? Of langer?
  En dan?
  Dan verdwijnt Total!
  En wat ontstaat dan?
  Dan gebeurt wat Jean-François zo zielig omschrijft, dan moeten de vrouwen in de prostitutie om in hun levens onderhoud te voorzien. En wat niet meer…
  Want Total zorgt niet voor de nabestaanden.
  Jean-François moet zorgen dat de aandeelhouders tevreden worden gesteld en die zijn nooit tevreden, die willen altijd meer en meer.

  Daarom Jean-François Lassalle ik zou maar vlug mijn excuses aan Jan Marijnissen aanbieden, voor al die misselijke beschuldigingen die jij uit, en die op jouw slaan in plaats op een persoon die misstanden signaleerd.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 5 april 2006 @ 7.20 uur

 37. @13 “Armoede lijdt niet tot verzet en revolutie”

  Ik weet niet of dat zo is. In iede geval de franse revolutie van 1789 was armoede en honger gedreven.

  Reactie door chantal — woensdag 5 april 2006 @ 7.53 uur

 38. Je kan de situatie in frankrijk in 1789 niet vergelijken met die in Mynamnar anno 2006.
  een voorbeeld; we zaten in december 2004 in een restaurant in Mandalay, de vrogere hoofdstad van Birma; buiten stonden meisjes van 14 , 15 jaar met baby’s in hun armen en schalen in de hand. het restaurant was open en we hadden voor een paar dubbeltjes zoveel kunnen eten dat we voor twee dagen genoeg hadden; er was echter nog genoeg kip, vis, krab, garnalen, groenten en rijst over. de meisjes bleven maar naar ons kijken en lachten. prostitutie? opeens kreeg een van ons een ingeving: als we de restanten eten nu eens in die schalen van die meisjes deden? hoe zouden ze reageren? zouden we ze beledigen? we wilden culturele misverstanden voorkomen en besloten het aan een birmese ober te vragen. hij zei dat het OK was. vervolgens pakten we de schalen van de meisjes aan, deden onze koude etensresten erin. buiten gingen de meisjes eerst hun babies voeden en vervolgens zichzelf en ook andere meisjes die nog niets hadden gekregen en aan kwamen lopen. zo vaak krijg je daar geen gratis eten en er ontsond een klein oploopje van meisjes met baby’s voor het restaurant. toen we wegliepen naar ons driesterrenhotel met warm stromend water, kleurentv en cocktailbar keken ze ons zo lief aan dat mijn hart smolt. ze zegenden ons met boedhistische groeten en gebaren.
  hun babies zouden weer een dag langer in leven blijven….

  Reactie door hugo — woensdag 5 april 2006 @ 10.05 uur

 39. @29 Peter

  Het is inderdaad een terechte vraag die je stelt.
  Wat vindt Jan van de brief?
  Ik hoop -en verwacht eigenlijk ook- via dit log een reactie van Jan op de brief tegemoet te kunnen zien.
  Vond de reactie van David Tompot (35) overigens goed gevonden: ’misschien niet geheel “Totali-tair” maar dit impliceert niet noodzakelijkerwijze “Totally-fair”.’

  En dan kom ik op de bijdrage van Ouwe Dirk (36), die terecht de bijdrage van Jean-François Lassalle de vice-president Public Affairs relativeert, het is immers diens taak om de belangen van Total te behartigen.
  Een ‘ongekleurde’ reactie van Lassalle kan men dan ook welhaast niet veronderstellen.
  Doch ik sluit me in deze aan bij Peter (29); ikzelf weet óók te weinig van Myanmar of Birma om me een zinnig oordeel omtrent de werkelijke situatie te vormen.
  In dit licht ben ik blij met de bijdrages van Peter Ras (3) en Hugo (13) welke de situatie daar voortreffelijk schetsen.
  Hoewel ik vind dat waar Hugo zijn twijfels uit over een boycot, hij voorzichtig pleit voor een status-quo, welke volgens mij dan weer niet anders is als symptoombestrijding en niet de onderliggende problematiek aanpakt maar deze afdekt.
  Kortom voldoende ingrediënten aanwezig om een reactie van Jan in deze tegemoet te zien.

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 10.14 uur

 40. Die Total is een mooie. Total investeert in een dictatuur en verdient hier gigantisch aan. Het Birmese schurkenregime ontvangt miljarden dankzij Total en kan hiermee zeker 20 jaar stevig in het zadel zitten. Vervolgens zet Total voor een paar miljoen aan hulpprojectjes uit en zegt “wat zou het toch erg zijn voor de bevolking als we al dit goede werk zouden moeten stoppen.”

  Dit is toch je reinste aflaat? Wie trapt er nog in Total’s pr-praatjes?

  Ontwikkelingsorganisaties verlaten de één na de ander Birma omdat hun het werk onmogelijk wordt gemaakt door steeds grotere corruptie en wanbeleid. Als zij al niet eens volgens internationale normen en onafhankelijk van de dictators kunnen functioneren, wat valt er dan te verwachten van de fraaie praatjes van Total over hulpprojecten die niemand van ons kan controleren?

  Het bedrijf heeft een professionele pr-afdeling, maar een gebrek aan moraal. Uiteindelijk draait het bij hen om de centen. Ze zitten echt niet in Birma vanwege hun zg. ontwikkelingsprojecten.

  Reactie door Marp — woensdag 5 april 2006 @ 10.15 uur

 41. Zeker Hugo, zulke taferelen kan ik me goed voorstellen, dat maakt een diepe indruk op je. Zoiets vergeet je nooit meer.
  Mij staan zulke beelden ook voor ogen, in derde wereld landen vergaat je de lust van het leven. Zo veel leed, en dat door dubieuze persberichten als romantisch wordt beschreven. Dan vraag ik me af waar hun hart zit. Hebben ze geen ogen in hun hoofd of mogen ze de waarheid niet weergeven?

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 5 april 2006 @ 10.20 uur

 42. @39 Hugo

  Brrr, krijg het er koud van..

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 10.20 uur

 43. Redactie haal die gek van nr.38 er af a.u.b.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 5 april 2006 @ 10.39 uur

 44. nee total doet echt zijn best,laat eeuu menig motorretje snorren,ze geven gratis griep prikjes,af en toe een schooldagje,wat wil je nog meer,en wees eerlijk,een BUITENLANDS bedrijf die ons alles geeft,
  alleen,
  1 ding, een geniepig dreigement,
  boycotten jullie ons,laten wij de burgers verrekken,dus de keus is aan jullie,
  of onze olie/benziene,of erg veel zielige kindertjes dood.
  oftewel koop onze olie/met het pistool op de bevolking gericht,of we halen de trekker over,en zulke dieren noemen zich mensen.

  Reactie door ad — woensdag 5 april 2006 @ 10.44 uur

 45. Blijft de vraag waarom Marijnissen hypocriet is.

  Bedrijven als Shell, Exxon doen ook vreselijke dingen in landen als Saudi Arabie.

  Reactie door Adrie — woensdag 5 april 2006 @ 10.44 uur

 46. up theirs. meer reactie verdient deze brief niet.

  Reactie door kaatje — woensdag 5 april 2006 @ 11.06 uur

 47. @45 Adrie — woensdag 5 april 2006 @ 10.44,

  Jan Marijnissen staat vast ook wel kritisch tegen over die bedrijven. Ik herinder me nog van een tijd geleden een actie van de SP tegen een dochter onderneming van shell, die vlak bij een natuurgebied de bodem aan het vervuilen was.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 5 april 2006 @ 18.47 uur

 48. @ Evert..Roept Marijnissen ook op voor een boycot tegen al die andere olie bedrijven die dictaturen steunen? Nee…

  Gevolg: klanten gaan van Total naar Shell etc dat dictaturen steunt en bijv. in Nigeria verschikkelijke dingen doet.

  Toch logisch dat al die aandeelhouders Jan dankbaar zijn…

  Reactie door Adrie — woensdag 5 april 2006 @ 20.37 uur

 49. Adrie heb je aandelen in Total?

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 5 april 2006 @ 23.04 uur

 50. @ wattenstaafie

  Mijn vraag ontwijken omdat je geen zinnig antwoord hebt: uitermate zwak!!!

  (het antwoord is overigens nee, maar als Jan zo doorgaat lijkt het me goed om Shell aandelen te kopen ;)

  Reactie door Adrie — donderdag 6 april 2006 @ 15.27 uur

 51. @50 Adrie

  Je krijgt overeenkomstig de kwaliteit van je vraag antwoord.
  In politiek jargon: adequaat

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 7 april 2006 @ 0.01 uur

 52. Adrie ff een vraag; ken jij Bertoli?

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 7 april 2006 @ 1.46 uur

 53. Moeilijk om wie te geloven..heel simpel,jan heb altijd gelijk..das toch niet moeilijk,ik geloof althans als een Chinese monnik heilig in de SP en Jan…dus ja…goed dat ze reageren..dat wel,hoor. Maar die arrogante manier dan..u als volksvertegenwoordiger zou beter moeten weten..die durven ..Paternaatjes Total

  Reactie door Eric — maandag 24 september 2007 @ 22.24 uur