Uitval MBO nog steeds veel te hoog

Veel mbo-opleidingen zijn zo druk bezig met reorganisaties dat de begeleiding van leerlingen en de bestrijding van schooluitval er bij inschieten. Dat concludeert het Landelijke Werkverband Risicogroepen, een samenwerking van de regionale opleidingen centra (roc’s), in een donderdag gepubliceerd onderzoek. Bijna de helft van de mbo-leerlingen verlaat de opleiding zonder diploma. (NU.nl)

Ruim de helft van de ROC’s ligt in reorganisatie en geeft meer dan 30% uit aan management. Te grote schaal, anonimiteit en gebrek aan interesse geven de leerling het nakijken volgens het onderzoek. Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 1998.

We hebben het hier over een groot maatschappelijk probleem. Dus hebben we oplossingen nodig. Wat geldt voor het VMBO geldt ook voor de rest van het beroepsonderwijs.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 13 april 2006 :: 12.17 uur

114 Comments

114 reacties

 1. Het is een grote chaos op die ROC’s, Jan. Ik ben eergisteren zelf nog naar de open dag van het ROC hier in Utrecht geweest om informatie in te winnen over een avondopleiding.

  Nou, wat een aanfluiting was dat, zeg. Verouderde boekjes en opleidingen die er wel in stonden, maar niet aangeboden werden. Of ze werden gegeven op andere tijden, bijvoorbeeld overdag…

  Afgezien daarvan kosten ze ook nog eens veels te veel geld; sommige ICT-opleidingen bijvoorbeeld vragen bijna tienduizend euro…

  Dus ja, het gaat niet goed in het MBO, dat vind ik ook. Alleen ziet de regering dat niet volgens mij. Er gebeurt in ieder geval niks en dat baart mij zorgen.

  Reactie door DJ Digital — donderdag 13 april 2006 @ 12.30 uur

 2. Heee zou de SP het toch doorhebben dat dit een veel grotere oorzaak is voor jongeren dan de komst van de Polen….

  Of durven ze die link nog niet te leggen.

  Reactie door jeroen — donderdag 13 april 2006 @ 12.41 uur

 3. Nee Jeroen, ik denk dat veel HBO-ers bezig zijn hun eigen baan in stand te houden, ten koste van een gedegen investering in onze toekomst.

  Reactie door An — donderdag 13 april 2006 @ 13.12 uur

 4. Wat voor het VMBO geldt, geldt voor elk
  soort voortgezet onderwijs, beroeps- of
  niet.

  Andere uitgangspunten voor tewerkstelling
  zullen gehanteerd moeten worden, vanuit veel meer invalshoeken en mentoren behoren
  extra psychologie gestudeerd te hebben en
  elke vorm van onderwijs weer begeleid door
  één of meerdere (kinder-)psychologen en
  schoolartsen, waarvoor een hoogste graad
  van vakbekwaamheid mag worden geëist.

  Laten we de zaken eens van onder af aan gaan regelen en direct aanpakken, waar men-
  sen dreigen te derailleren, en niet een ie-
  der een duit in het ‘beoordelings’zakje mag
  toevoegen, maar er een veel breder scala
  m.b.t. ‘beoordelingen’ gecreëerd wordt,
  niét ter meerdere wérkverschaffing, maar
  ten dienste van een betere regulering en in
  (juist !) banen leiden van ménsen binnen
  dat bedrijfsléven. In dit geval gaat dan wel de kost vóór de baat uit !

  Er is mogelijk ook een aardig percentage
  scholieren/afvloeiers dat nét niét in de
  reguliere sociale werkplaats thuishoort,
  maar voor ook die groep dient men geen
  (hún hóófdbrékende) oplossingen aan te dra-
  gen. Uiterlijk, is deze groep soms heel
  moeilijk herken- of inschatbaar en is vaak
  overgeleverd aan de bierdrinkende ‘grote
  vrienden’ uit (van) de straat, waar zij ze-
  ker niét tegenopgewassen zijn, en bij rel-
  letjes, met ook een flinke slok op, voor
  politie-ambtenaren niet onmiddellijk in te
  schatten.

  Grote zorgen dus ook voor de hen verzorgen-
  den of aan hun verantwoordelijkheid toever-
  trouwde jongeren. Beiden worden ouder en
  ouder en de druk zwaarder….even helemaal
  vergeten…en wachten tot het weer in domme
  criminaliteit ontaardt, incl. messentrekke-
  rij van jongeren, waarvan men al snel oor-
  deelt dat ze toch bij hun volle verstand
  zijn, en mogelijk …is dat soms dus juist
  helemaal niét het geval.

  L.O.M.-school valt al weer te gemakkelijk
  in het kader van “voorheen”! Waar zijn de
  jongelui van de jaren zeventig en 80 ge-
  bleven, die deze scholen bezochten?
  Zeker niet alle hadden léérmoeilijkheden,
  maar ontbrak het soms aan opvoedingsmoge-
  lijkheden ook.

  Met plezier heb ik eens kunnen vast stellen
  dat ook zulke jongelui, op een juiste ma-
  nier begeleid, het konden brengen tot af-
  gestudeerde accountant of belastingdeskun-
  dige. Die groep, gezien hun c.v., over één
  kam scheren is dus ook uit den boze.

  Evengoed gaan er kinderen naar de bliksem
  omdat ook elitaire ouders het aan zelf-
  discipline ontbreekt om te willen opvoeden,
  de drank of de eigen geneugten de voorkeur
  geven. Milieu-met-aanzien zegt dus niets
  over een wel of niet betrokken zijn bij de
  totale opvoeding van een kind, ook daar kunnen voorbeelds-fouten gemaakt worden,
  niet behorend bij de zgn intelligente ou-
  deren, noch staat hun dominantie garant
  voor resultaten, maar simpel inlevingsver-
  mogen schijnt tot een niew ‘vak’ verheven
  te moeten worden, voor groot en klein, voor
  allen, niet voor enkelen.

  Zijn er nog ethici die hier eens op een
  gezonde herkenbare manier hun mond over open willen doen en niet bang zijn om met
  het brengen van oeroude principes een frisse wind te laten wapperen?
  Als je populariteit van je trendy mening
  moet afhangen, lijkt zelfs het woord ethiek
  al álle wáárden te hebben verloren en een
  vergeten begrip, goed voor feodale theore-
  tici achter hun stoffige bureaus met veel
  boeken en krantenkritieken, maar weinig ge-
  toetst aan de praktijk en inhoudelijk VORM
  GEVEN !

  Reactie door Madelief — donderdag 13 april 2006 @ 13.38 uur

 5. Ik vraag mij echt af wat de minister van onderwijs en de ambtenarij aan het doen zijn. Enkele gesprekken met onderwijzend personeel van verschillende scholen in meerdere plaatsen geven je al snel inzicht in de knelpunten die vervolgens vrij makkelijk aan te passen zijn. Onderwijzers en schooldirecteuren willen de minister daar graag bij helpen.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 13.43 uur

 6. Lang leve de maakbare samenleving, Madelief?? Ik word bang van je.

  Reactie door An — donderdag 13 april 2006 @ 13.47 uur

 7. @2, jeroen,

  Ik denk dat dat er bar weinig mee van doen heeft. Immers: neem bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur wiens arbeidsplaats door een Poolse arbeider is ingenomen. Wat heeft dat dan met een onvoltooide opleiding van een MBO’er te maken?

  Overigens heeft die vvd van je een aardige rol gespeeld om het onderwijs in deze situatie te laten geraken: zij stonden tenslotte de afgelopen decennia aan het roer in dit land!

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 14.04 uur

 8. Jan beweert zo hardnekkig dat de Polen ervoor kunnen zorgen dat “onze” (VMBO) leerlingen kansloos zullen zijn. Daarvan zeg ik, onzin. Het zijn juist dit soort zaken, als goede begeleiding die ontbreken.

  En trouwens, mijn VVD? Wie zegt dat ik VVD-er ben. Misschien dat sommige dingen van de VVD me wel aanspreken maar sommige ook niet. Is met elke partij zo.

  Reactie door jeroen — donderdag 13 april 2006 @ 14.14 uur

 9. “Doe iets wat je leuk vindt en je wordt vanzelf de beste en daarmee ook de succesvolste”. Dat is de voorwaarde waaraan een samenleving dient te voloen om succesvol te zijn,

  Reactie door An — donderdag 13 april 2006 @ 14.18 uur

 10. de zoveelste verandering in het onderwijs, door de politiek opgelegd,zorgt er voor dat leraren meer met elkaar vergaderen over weer een nieuw onderwijssysteem als dat ze voor de klas staan. heb het zelf allemaal meegemaakt. na twee of drie jaar volgt dan weer de volgende verandering, omdat de vorige niet werkt. (kijk naar middenschool, vmbo, tweede fase en nog veel meer).

  De enigen die hier garen bij spinnen zijn de uitgevers, die weer het volgende nieuwe boek kunnen uitbrengen.

  De tijd die een leraar dan nog voor de klas staat wordt voor een groot gedeelte gevuld met het testen van de niet aangeboden kennis. en de leerlingen klagen terecht over een gebrek aan aanbiedingsmomenten of houden het voor gezien.

  Ik weet nu al wat de politiek aan dit probleem gaat doen. De volgende verandering in het onderwijssysyteem aanbrengen, die de aandacht weer van de leerlingen zal afleiden.

  Bovendien is het tegenwoordig zo dat de wetgeving er zo doorheen gejaagd wordt dat geen leraar weet hoe het nieuwe systeem werkt op het moment dat ze er mee moeten beginnen.

  Reactie door ipuntje — donderdag 13 april 2006 @ 14.21 uur

 11. @8, jeroen,

  En Jan heeft gelijk: als een grote instroom van goedkopere arbeidskrachten uit Polen hier de (VMBO) arbeidsplaatsen invult, hebben afgestudeerde VMBO’ers straks inderdaad geen baan…

  En, ach, ik schatte je gewoon zo in: als vvd’er…

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 14.28 uur

 12. Hoe gemotiveerd zijn die leerlingen eigenlijk?, ze weten vaak goed wat hun te wachten staat na sommige MBO opleidingen.

  En dan een ICT opleiding (eerste reactie) daarmee kunnen ze het minimumloon verdienen, als ze maar iets meer willen, zullen ze in staat moeten zijn een gekmakende chaos-financiele-administratie te begrijpen, totaal oninteressant werk, en veel te moeilijk voor een spelletjesfreak op MBO niveau, (kan ook moeilijk door buitenlanders gedaan worden bijvoorbeeld door taalproblemen.)

  En voor een andere baan bijv. in de telecom, ik hoorde dat de Poolse telefoonmonteurs al hier zijn, en dacht men nou echt dat die kinderen dat niet weten, of dat de werkgevers geen slimmigheden uitvinden.

  De lakens in de kast tellen van bijstandmoedertjes, om te checken of ze niet bijwerken, is veel leuker werk voor inspecteurs dan het aanpakken van werkgevers.
  Werkgevers waarvan de inpecteur misschien ook nog een mep krijgt.

  Reactie door cmotor — donderdag 13 april 2006 @ 14.29 uur

 13. Zijdelings bij jeugdwerk betrokken zie ik toch redenen anders dan hier genoemd.
  Veel kinderen willen niet meer naar school, zien op tegen werken. De oorzaak is algehele misere, niet zo zeer op school maar ook in de privaat sfeer, de gedachten, dfe vervlogen hoop, het gevoel van oneerlijkheid, van scheidende of niet eens getrouwde ouders etc.

  Een school moet wel erg goed zijn wil het de status quo in de wereld in een kinderhoofd weer als bezien door een roze bril maken.

  Reactie door Baarend — donderdag 13 april 2006 @ 14.49 uur

 14. @12, Baarend,

  Dat ben ik met je eens: de algehele misere in dit land werkt stagnerend op iedereen!

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 14.53 uur

 15. De regering heeft de onderwijs onderuitgehaald. Veel mensen komen niet aan de bak omdat via door de staat goedgekeurde omweg de polen worden op een goedkopere manier aangenomen.

  Reactie door khosrow — donderdag 13 april 2006 @ 14.55 uur

 16. Nu zijn het de Polen en wat is het straks? Stel datChina de grenzen opengooit? Of Turkije komt bij Europa?

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 14.55 uur

 17. @8 jeroen
  Iedereen die hier een andere mening heeft wordt voor VVD’er uitgemaakt. Dat is hier het ergst denkbare scheldwoord.

  Reactie door HenriOsewoudt — donderdag 13 april 2006 @ 14.57 uur

 18. @16, HenriOsewoudt,

  Geinig ook dat je “vvd’er” kennelijk zelf als een scheldwoord interpreteerd. Overigens is natuurlijk vrij logisch dat op een SP weblog hardnekkige personen met duidelijke neoliberale vvd- standpunten ook vvd’ers worden genoemd; zelf spreken ze ons immers ook aan als SP’ers…

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 15.03 uur

 19. @6 Hoezo An? Waar een wil is, is een weg.
  Zoeken naar mogelijkheden ipv het benadruk
  ken van ogenschijnlijke onmogelijkheden.
  Niets om bang voor te worden. Die maatschap
  pij, die samenleving behoren we met zijn al
  len zo goed mogelijk in te vullen, en zij
  die aan de touwtjes mogen trekken hebben ‘n
  gewilde, extra mogelijkheid in hánden, door
  ons daartoe afgevaardigd. Met die verant-
  woordelijkheid naar de burger toe dient dus
  ook met de grootste zorgvuldigheid te worden gehandeld. Máákbaar? Ja zeker, en
  mag niét ONgenáákbaar worden door “omzwer-
  vende” bewegingen die afleiden van wérke-
  lijke prioriteiten.

  @9 An, ben benieuwd wie je daarmee zou wil
  len citeren. Dat typeert haast de demago-
  gische inslag van die schrijver/ster.
  Geloven in mogelijkheden, waarbij de reali-
  teit hoog in het vaandel staat, kan meer
  bewerkstelligen, dan slechts een vorm van
  cynisme uitstralen.
  Honderd keer herhalen en men zou het haast
  beginnen te geloven, maar zó gaat die slo-
  gan écht niét werken, en dat is wat je
  poogde inhoúdelijk te vertellen, toch?
  Nooit bang zijn An, probeer vertrouwen te
  hebben in je medemens en probeer dan ook die mening te onderbouwen, altijd prima !.
  Groetjes Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 13 april 2006 @ 15.04 uur

 20. nou, ik vind LPF erger…..

  Reactie door alexander — donderdag 13 april 2006 @ 15.05 uur

 21. @14 Klopt niet helemaal kroshow. De staat heeft zeker het onderwijs niet goed gedaan met al die zogenaamde mooie hervormingen.

  Maar dat ze niet aan de bak komen door de Polen is een goedkope manier van scoren en angst inzaaien.

  Reactie door jeroen — donderdag 13 april 2006 @ 15.05 uur

 22. @13 Heeft er zeker mee te maken, ik ben echter een aantal jaren jaar op een speciale school werkzaam geweest, en een aantal van die kinderen, die ik later tegenkwam, waren opvallend goed terechtgekomen.

  Reactie door cmotor — donderdag 13 april 2006 @ 15.07 uur

 23. @20, jeroen,

  Nee, jeroen, angst zaaien doet de SP niet, dat doet het kabinet al voldoende (bijv. nederlandtegenterrorisme.nl).

  Het ontgaat jou echt volledig dat de SP niet probeert te scoren, maar simpelweg voor de mening en belangen van haar acherban opkomt.

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 15.11 uur

 24. Politici van nu zouden een voorbeeld moeten nemen aan de bestuurders uit de gouden eeuw die geld verdienden in plaats van er mee smeten.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 15.16 uur

 25. “Veel mensen komen niet aan de bak omdat de Polen komen”, “we worden overspoelt door de Polen” Stellingen die niet eens kloppen en als dat geen angst inzaaien is weet ik het ook niet.

  Het kabinet met zijn anti terreur campagine is ook aan het doorslaan, daar ben ik helemaal met je eens. Elke achtergelaten koffer zorgt voor 4 uur vertraging en elke man met een lange baard is potentieel terrorist.

  Reactie door jeroen — donderdag 13 april 2006 @ 15.17 uur

 26. @24, jeroen,

  Die stellingen zijn door Sp politici zeker niet zo in de mond genomen. Daarnaast zijn de stellingen die de SP hierover wel naar buiten heeft gebracht dermate goed beargumenteerd dat ze aanttonbaar wel kloppen.

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 15.28 uur

 27. Politici zetten eerst de tv aan en dan hoor je hun ergens over. laten ze eens met de gewone man uit de straat praten en de problemen in de arme wijken aanpakken.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 15.31 uur

 28. @26, Baruch Adams,

  En dat is nou precies wat de Sp dus wel doet; dicht bij de mensen staan (op lokaal niveau bijvoorbeeld) en ook wat betreft het standpunt inzake de instroom van goedkopere arbeidskrachten uit bijvoorbeeld Polen: daar zit de gewone man ook niet op te wachten.

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 15.35 uur

 29. @26, Baruch Abrahams,

  Sorry Baruch: ik had je achternaam fout!

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 15.36 uur

 30. Ach man laat mij toch niet lachen. Ga eerst eens in een achterstandswijk wonen in een flat tussen de buitenlanders en blijf daar eens lekker een jaartje of twee drie zitten en dan spreken wij nog wel eens weer. JUllie geilen toch op die lui? ga er dan maar lekker zelf tussen zitten.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 15.46 uur

 31. @30, Baruch,

  Nou, Baruch, daar weet ik toevallig alles van. Je moest eens weten… Het zit ‘m overigens vaak in hoe je met de mensen omgaat om samen door een deur te kunnen. Kennelijk is je aanpassingsvermogen niet afdoende en ga je uit van vooroordelen -gezien je die ook over mij hebt-.

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 15.55 uur

 32. Vooroordelen? Ik woon al jaren in een achterstandswijk tussen buitenlanders en illegalen. Nou ik heb nooit iets tegen buitenlanders gehad maar deze mensen houden geen enkele rekening met je en daar kun je het mee doen. Dus heb ik mijn mening enigszinds bij moeten stellen. Wie doet er oets aan? Niemand en mijn zoon krijgt regelmatig veel klappen en daar doe je niets aan. “Ja buurman ik niet verstaan. Is moeilijk.”

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 15.58 uur

 33. @32, Baruch,

  Ik had het over het vooroordeel dat je over mij had dat ik samengevat ‘niet zou weten waar ik het over had’.

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 16.00 uur

 34. Baruch Abrahams,

  Ik hoop dat er nog veel meer buitenlanders bij jou in de straat en op de trap komen wonen en ik dit geval vindt ik het jammer dat ik niet zelf een jaartje of twee jouw buurman kan worden want ik zou me heerlijk op jouw en je zoon uit leven, want ik heb jouw commentaren gelezen en die zijn ronduit racisties .
  Ik ben zelf zwart Baruch en ik zit me al een paar dagen aan jouw schoffterige uitspraken te ergeren en ga ik me dus even met jou bemoeien, is het wel eens in je opgekomen dat je misschien zelf joods bent en dat als je zo schoffterig denkt je misschien beter af bent in israel zo ik ga ook even stoer doen nou Baruch denk na bij je volgende commentaar want ik ga het lezen en je antwoord geven en kraam geen racistiese onzin meer uit anders ga ik dat ook doen snap je dat !!!

  Reactie door bertje die zich kwaad zit te maken — donderdag 13 april 2006 @ 16.08 uur

 35. @34, Bertje,

  Die was goud, Bertje!! :)

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 16.12 uur

 36. Ik heb zelf een paar jaar op het VMBO gewerkt. De laatste 2 jaren van deze voorbereidende opleiding voor het MBO zijn de meest kritische voor risicoleerlingen, die meestal de basisberoepsgerichte leerweg of nog een niveau lager volgen. Daar dreigt al uitval. Meestal krijgen de leerlingen hier nog de nodige begeleiding, van school, van de docenten, van de mentor, van alle schoolgerelateerde maatschappelijke diensten en ook nog van ouders, niet te vergeten. Deze leerlingen zijn praktisch ingesteld, zijn absoluut geen studiehoofden, vinden school lang niet altijd leuk of interessant. Vaak hebben ze ook faalangst, die onder veel bravour wordt verstopt. Leren, dat niet heel praktisch is, is voor hen wezensvreemd en daarin vinden ze zichzelf te kort schieten, waardoor de kans op spijbelen en uitval voortdurend op de loer liggen. De begeleiding die deze leerlingen vaak op VMBO (althans op de school waar ik werkte en daar deed men echt zijn stinkende best) nog volop krijgen, missen ze voor een heel groot stuk op het MBO. Daar voelen deze leerlingen zich niet thuis. Er is niet zo’n directe bekommernis. De leerplicht drukt wat minder op de schouder. Spijbelen, wegblijven, het is zo verleidelijk en eigenlijk vrij gemakkelijk op het MBO, die vooral door grootschaligheid, anonimiteit, minder persoonlijke betrokkenheid bij de leerling, bij deze groep leerlingen vooral, gekenmerkt wordt. Voeg daarbij de vele reorganisaties en het relatief grote deel van het geld dat in management wordt gestoken en je hebt het voorspelbare resultaat. Voortdurend wordt over doorgaande leerlijnen gesproken, maar weinig wordt achterom gekeken, hoe bijvoorbeeld leerlingbegeleiding op het VMBO gestalte krijgt. Wellicht moet die lijn ook eens een keer doorgetrokken worden. De zwakke leerling is nog niet zo zelfstandig, dat hij helemaal aan zijn lot kan worden overgelaten. Daar schuilt het grootste probleem. In gesprekken met mijn oud-leerlingen heb ik dat in ieder geval vaak gemerkt. En Jan, laat die Jeroen maar raaskallen, die weet nergens iets van en wil het ook niet weten. Ik hoop dat je succes hebt, want deze leerlingen verdienen echt onze steun, en geen laffe beschimpingen, waar ze in hun jonge leven al veel vaker mee te maken hebben gehad.

  Reactie door Tiny Romme — donderdag 13 april 2006 @ 16.17 uur

 37. Maak je niet kwaad bertje,het zijn slechts ervaringen van Baruch,misschien is het wel gewoon de waarheid.

  Reactie door berend botje — donderdag 13 april 2006 @ 16.33 uur

 38. @22 cmotor.
  Speciaal onderwijs, als je LOM bedoeld, is een uitzondering misschien. Die kregen nog aandacht en aangepast les.

  Mede deze log geeft aan dat ‘gemiddeld massa onderwijs’ achteruit holt, en ik voeg toe dat aan de andere kant ook de motivatie wegrent. Op elke leraar die les wil geven zijn er 30 leerlingen die niet willen en tig regeltjes en geld over de balk.

  De kinderen die jij bedoelt, veelal nog een vak geleerd zeker? Nu zelfstandig timmerman of cv bedrijf? Chef op een afdeling bij de H EMA o.i.d.?

  Reactie door Baarend — donderdag 13 april 2006 @ 16.34 uur

 39. Het MBO is op zich een goede basis om voor leerlingen op door te boorduren.
  Maar helaas is er na het MBO nog weinig te doen zodat de leerlingen geen toekomst zien en maar een baantje nemen.
  (voor hun is een minimum loon een hoop geld)
  Vroeger kon je na de M.T.S. naar een bedrijfschool die je dan verder opleid naar een specialistich beroep.
  Helaas is dat niet meer mogenlijk en zijn goede vakmensen aan het uitsterven.
  (of weet iemand misschien WAAR je het vak kan leren om b.v. de kogels van de waterkering te leren afstellen)
  Naar mijn mening is het noodzakelijk dat OOK de bedrijven desnoods met hulp van de overheid de jongeren zelf moeten opleiden zodat ook die jongeren weer een goede toekomst zien.

  Reactie door Dromer — donderdag 13 april 2006 @ 16.41 uur

 40. Meneer Bertje wij leven in een vrij land en mogen zeggen wat wij willen. Als dat niet zo was geweest zou het met de communistise zoals partijen zoals Groen links en de SP snel afgelopen zijn. Iedereen moet zich netjes gedragen ook de mensen die samen ergens in een flat wonen. Mijn zoon zit op een vechtsport dus die red zich wel maar moet regelmatig laten zien dat hij bewapend is om zijn leven te redden. 90 % van alle problemen in ons land hebben wij te danken aan mensen die zich weigeren aan te passen. Anders zou er geen cocaine smokkel en loverboy of moneyboy ellende zijn. e gevangenissen puilen uit van de buitenlanders maar niemand mag daar iets over zeggen. Weet jij waar de zakkenrollers rond Schiphol vandaan Komen? Uit Marocco en Polen.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 16.51 uur

 41. Baruch

  Wat een onzin zit je allemaal uit te spugen. Jouw past de multiculturele samenleving niet omdat angst jouw leven regeert.

  Ik heb jarenlang in Amsterdam west gewoont. Je kan zeggen wat je wilt, maar zoveel last van al die buitenlanders heb ik nou echt niet gehad.

  90% Wat een geweldig cijfer heb je Maurice de hond net gesproken of zo?

  Reactie door jeroen — donderdag 13 april 2006 @ 16.59 uur

 42. @40, Baruch,

  jij mag hier alles neerkwakken wat je maar wil en je bent zelfs geen SP-er; lijkt me erg ver van communisme verwijdert.

  Wat draag jij een zwaar pakket vooroordelen over vanalles met je mee; dat moet het leven er ook niet makkelijker op maken voor je…

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 17.02 uur

 43. @41, jeroen,

  Nou, Jeroen, dat heb nou eens goed gezegd! Eerlijk is eerlijk.

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 17.04 uur

 44. Het gaat niet om de Polen of mensen van welke afkomst dan ook, het gaat om uitbuiting van de polen en als gevolg ook uitbuiting van de Nederlandse werknemers en toekomstige Werknemers.

  Reactie door khosrow — donderdag 13 april 2006 @ 17.18 uur

 45. Baruch Abrahams,

  Je bent een racist en niet anders,je krijgt van je omgeving terug wat je zelf aan het zaaien bent en dat is haat!!!

  Als je echt van je zoon houd dan ga je hem uitleggen dat jullie niet met zijn tweeen alleen op de wereld zijn en leg je hem uit dat alle mensen gelijk zijn leg hem ook uit dat er mannen met baarden en pistolen zijn die minder geduld hebben dan ik of je Marokaanse buurman ,aan Theo van Gogh hoef je niet meer te gaan vragen of een vechtsport dan helpt Baruch Abrahams je bent een racist durf ik hier keihard op te zeggen !!!!

  Mij ga je niet gek maken maar wel kwaad en je gaat niet blij worden als ik boos op je ga worden dus Baruch get a grip on your self en doe normaal !!!!

  Reactie door Bertje — donderdag 13 april 2006 @ 17.21 uur

 46. @45, Bertje,

  Baruch schreef bij een eerder topic zelfs: “Nederland wacht op een man als Adolf Hitler”! Ik kan me niet heugen dat ik -zolang ik dit weblog bezoek- iemand ooit dergelijke onvoorstelbare waanzin heb zien uitkramen.

  Baruch zit kennelijk vol haat tegen alles wat ook maar een beetje anders is als hijzelf, eigenlijk is hij gewoon zielig…

  Reactie door J3roen — donderdag 13 april 2006 @ 17.43 uur

 47. Aangenomen dat ik, Madelief, Baruch zal
  moeten houden voor wie hij zich voordoet,
  bekruipt me het gevoel bij Baruch dat zijn
  manier van uitdrukken hoort bij wat men
  vroeger noemde: pubergrootspraak.

  In dit geval is het uiterst vervelend, dat
  hij zich voordoet als de váder, die mogelijk heel anders uit zijn woorden komt of zelfs helemaal géén Nederlands spreekt.
  Dan IS HIJ dus de zóón die zelf ‘bewapend’
  naar school gaat, waarvan akte ! ! ! !

  De vader Baruch, die hij zégt te zijn, kan
  bij deze, per IP nr achterhaald worden, en
  vriendelijk doch dringend gevraagd worden
  de ‘bewapening’ door zijn zoon met spoed
  over te dragen aan de politie.

  Gesnapt Baruch: inleveren van wapentuig is dus nu het dwingende verzoek.
  Wapenbezit is verboden volgens Wetgeving.

  Begaat je zoon een ongeluk, is hij er dus
  gloeiend bij en jij, Baruch, als vader (?)
  medeplichtig, want jij bent ervan op de
  hoogte. Goed begrepen?

  Weet je hoe het op Internet tot in de fi-
  nesses toegaat? De politie leest ook en de
  speciale recherche.

  Wees verstandig Baruch en probeer verdere
  ongelukken te voorkomen want zo doorgaande
  ook hier lok je uit tot grote narigheid!
  Inleveren, datgene wat als wapen moet
  dienen en wel onmiddellijk.

  Dat een verkeerd toegepaste vechtsport hem
  duur kan komen te staan moet duidelijk zijn
  en meerdere bewapening dan dat zou dus zeker volstrekt onnodig moeten zijn.
  Je hebt dus belanghebbenden heel wat uit te
  leggen.

  (De vraag aan Baruch, toch je zoon (?),
  wat hij nog ten overvloede met zo’n wapen
  eigenlijk van plan is,lijkt voor de hand te
  liggen…en roept dus héél veel vragen op).

  Realiseer je dat er ook in no time mensen
  op je stoep kunnen staan, bij jou kómen
  volgens je éigen gegeven aanwijzingen in
  bijdrage 40, om 16.51 geplaatst.

  Reactie door Madelief — donderdag 13 april 2006 @ 17.46 uur

 48. Vele jongeren zijn bewapend met een mes of iets dergelijks. Dit is niet omdat zij zich zo veilig voelen op straat. Wel een reden voor de politie om af en toe mensen te onderzoeken op verboden wapenbezit. Men moet tegenwoordig echter in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Dat geld in het bijzonder voor vrouwen. Zij moeten in staat zijn om hun eerbaarheid te verdedigen. Welke rechtgeaarde diender zou zo`n dame het wapen af willen pakken?

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 17.56 uur

 49. Bertje je moet het zo zien jongen: wij zijn nette burgers die eerlijk aan hun geld komen en ik ben nieand tot last maar ik wil ook geen last van anderen hebben. dus ook niet van buren die uit een achterlijk land komen en hier denken dat alles kan en mag. Mijn buren zijn op zich hele aardige mensen maar ze leven voor een deel s`nachts en hebben hele andere normen en waarden dan wij. Heel voorzichtig heb ik met hen gepraat over de stankoverlast en het lawaai van naaimachienes en kinderen maar ik kreeg te horen: Ja, is moeilijk, ik niet verstaan Nederlands. Ik niet begrijp. Straks wij hier de baas.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 18.03 uur

 50. Bertje Nederland wacht niet op Adolf H. Maar we hebben gezien dat iedereen achter Pim F. aanholde. Je moet je afvragen waarom dat was en niet je ogen sluiten voor dingen die zijn zoals ze zijn. Er zijn zaken gaande in dit land die om een oplossing vragen. Als de politiek er niets aan doet stapelen de problemen zich alsmaar verder op en dan kan er een nieuwe Pim opstaan of een man als Hitler en wat dan? Links heeft veel goede kanten maar ze zien ook zaken over het hoofd en daar speeld rechts op in zodat je verschuivingen krijgt van de ene naar de andere partij.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 18.07 uur

 51. Geachte Barch Abrahams,
  Ik begrijp u probleem en leef met u tot bepaalde punten mee. De situatie zoals u dat beschrijft heb ik min of meer mee gemaakt. Maar hebt u met uw woningcorporatie, wijkagent en uw buren gezamenlijk gesproken hierover? Wellicht iemand in de buurt kan als een tolk intreden. Zelfs onder de mensen die een gemeenschappelijke taal spreken, dat is soms nodig. Ik denk dat de woningcorporaties veel meer aandacht moeten besteden aan dit soort problemen en ook harde afspraken maken met de bewoners. Mensen moeten geen last geven of krijgen van elkaar. Sterkte ermee.

  Reactie door khosrow — donderdag 13 april 2006 @ 18.26 uur

 52. @47 Madelief
  De eerste twee alineas van je bericht laten me innerlijk heftig ja knikken.
  De rest zal ook wel kloppen maar doet niet
  wezenlijk althans niet bewijsbaar ter zake.

  Reactie door Alex — donderdag 13 april 2006 @ 18.33 uur

 53. Wel een algemeen fiet ,wat nu ook in het onderwijs gaat voor doen :het management virus is daar ook actief , vooral na de fusies ! gote schoolgemeenschappen zij op een hoop gegooid en worden bovenaan bestuurd door college bestuur ,raad van bestuur :leden die uit het bedrijfsleven zijn gedumpt .
  Maar er is iets anders over het hoofd gezien : In vele gevallen waren het fusies van scholen met een verschillende geloofsopvattingen :een heel grote fout !

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 18.46 uur

 54. @38 Baarend

  Wat sommigen bereikten:
  Chef complete fotozaak.
  reparateur gehoorapparaten.
  sergeant landmacht.
  Hogere managementopleiding (no comment)
  Eigen kledingbedrijf (die hadden ze opgegeven)

  Je zou kunnen zeggen dat dit door goede begeleiding kwam, met 12 leerlingen in een klas, en veel aandacht voor sociale vaardigheden.

  Dat het onderwijs nu achteruitholt, hoor ik nogal eens van een met mij bevriende wiskundeleraar, die het voor gezien houdt.

  Er schijnt wel onderwijzend personeel bij die Polen te zitten, ik weet niet hoe dat gaat vallen.

  Reactie door cmotor — donderdag 13 april 2006 @ 18.47 uur

 55. Baruch Abrahams,
  Hitler en Pim waren naar mijn mening twee gevaarlijke gekken die door gekken zoals jou gekozen en gesteund werden en zowel Hitler als Pim zijn dood maar hun iedeeen leven voort in mensen zoals jou jij bent namelijk gewoon een joodse racist niet meer en niet minder jij moet je heel diep gaan schamen en eens wat meer gevoel voor jouw joodse geschiedenis opbrengen en als je dat niet kan wil dan alsjeblieft zo gauw mogelijk oprotten uit mijn land en lekker bij je troep in israel gaan wonen, want ik zou het heel erg vinden als mijn zoon jou of je zoon tegen komt en je onzin zou gaan zitten uitkramen en mijn kinderen voor jouw onzin de lik in zouden moeten draaien dus doe normaal of rot op naar israel !!!!

  Reactie door Bertje — donderdag 13 april 2006 @ 18.53 uur

 56. Een van de grote frustraties bij docenten op het VMBO en MBO maar ook het HBO is dat een geen vaardigheden meer plaatsvinden die te maken hebben met motorische vaardigheden : er zijn bijzonder practica ‘s meer waar je leert draaien , boren ,….meten ,deze praktische vaardigheden zijn zeer belangrijk ;daarom wordt de concurrente-positie van deze afgeleverde leerlingen ( techniek ) bijzonder slecht t.o.v. leerlingen die opgeleid worden in de Oostbloklanden .

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 18.53 uur

 57. Eeven terugkomend op het onderwerp onderwijs : het blijkt dat wat kleinere scholen toch wel betere prestaties en niveau afleveren :Onderwijs wordt het best gegeven bij kleinere klassen en bij kleinere scholen .daar blijven de menselijke relaties bestaan tussen de docent en de leerling en ook tussen het personeel onderling :Het blijkt ook dat je daar vaak ook geen beveiligingsdiensten heb rondlopen .

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 19.23 uur

 58. Baruch Abraham,

  Kan je begrijpen wat Fred zegt of snap je er weer helemaal niets van, en waarom heb je nog niet bij een van je buitenlandse buren aangebeld en heb je je standpunt nog niet aan hun uitgelegd zoals je dat hier zo flink zit te doen ben je bang dat ze het niet begrijpen of weet je net zo goed als ik dat je als je dat doet dat je gewoon een heel goed pak rammel krijgt !!!!
  Baruch ik zou zo zeggen niet bang zijn !!
  borst vooruit !!! gewoon aanbellen bij de buren en zeggen wat je hier zegt we leven hier tenslotte in een vrij land en die vrijheids van menings uiting ga jij lekker verdedigen bij je buren .
  Laat ons weten hoe het gesprek verlopen is Baruch !!!

  Reactie door Bertje — donderdag 13 april 2006 @ 19.29 uur

 59. Een warm betoog Bertje !

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 19.35 uur

 60. Ik heb absoluut niets tegen wie dan ook en ik zelf wil niemand tot last zijn terwijl de mensen in mijn flat werkelijk heel aardig en gastvrij zijn. Ik mag ze eigenlijk heel graag maar tijdens de rammadan leven hun s`nachts in een gehorige flat. Moeder en de meiden wisselen elkaar af achter de naaimachiene en hun kinderen schoppen tegen deuren aan als ze niet naar binnen mogen. Ook komt er sàchts vaal veel visite die heel luidruchtig en al toetterend weg gaat. In het verleden hebben ze zelfs in hunschuurtje schapen geslacht. Een ervan was eens in zijn woonkamer vlees aan het roosteren boven een vuur, terwijl dikke rookwolken de balkondeur uitkwamen. Nogmaals ik heb niets tegen deze mensen. En ikkan er ook niets aan doen dat mijn zoon naar een school met veel builtenlandse kinderen gaat die hem graag in elkaar willen slaan. U begrijpt dat ik zeker zal verhuizen naar een beter oord. Dat zal beslist eerdaags gebeuren maar ik denk ook aan ouders en kinderen die dat niet kunnen betalen. Ik zou echt willen dat de hoge heren eens een week in zo`n situatie zouden doorbrengen. Ik ben

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 19.37 uur

 61. Baruch ,wanneer ga je naar Mars ?

  Marsmannetje zijn heel aardig !
  Je kan ook een integratie-cursus volgen : er zijn wel wat verplichtingen aan verbonden : VERDRAAGZAAMHEID ! ,RESPECT ! ,NAASTE LIEFDE .
  Maar volgens mij ging deze weglog-item over het Onderwijs !

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 19.47 uur

 62. Baruch Abrahams,

  Wat u in uw laatstse commentaar beschrijft geloof ik niet en als het wel waar zou zijn dan nog wil dat niet zeggen dat alle buitenlanders dat doen waarschijnlijk bent u daar zelf woonachtig omdat u net als uw Marokaanse buurman een Tokkie bent en als uw beschrijving van uw woon omgeving klopt dan woont u in een of andere dierentuin of asocialen dorp en heeft u niets te klagen u bent daar helemaal op uw plaats en men moet u zeker geen andere woonruimte aanbieden Tokkie Abrahams lekker bij de rest van de asiocialen in je wijk blijven wonen en niet de fatsoenlijke mensen hier lastig komen vallen met Tokkie Trible Twists.
  Het komt gewoon omdat jullie daar in je wijk er met zijn allen overal een zooitje van maken en nu wonen jullie lekker allemaal bij elkaar.
  En zo hoort dat ook,voor mensen zoals jij is het juist goed dat er zoiets als een multiculturele samenleving ontstaan is .
  Maar heb je nu al bij de buren aangebeld en heb je daar al zo stoer zitten doen als dat je hier doet of durf je dat niet aan !!
  Laat me weten wat je tegen houd want dat probleem gaan we oplossen jij moet gewoon tegen je buurman kunnen zeggen dat hij een een asociaal en crimineel is die lui is en illegaal dus laat me weten waar de schoen wrikt want jij moet je verhaal aan de buren kwijt kunnen en ik ga je helpen deze drempel te nemen .
  Als je bang bent voor zijn spontane reactie kun het hem ook telefonisch uitleggen en wacht je gewoon af tot hij bij je aan beltdoe je open en luister je naar zijn mening probeer het nou eens !!!!

  Baruch ik ga je helpen want het gaat hier wel even over de vrijheids van menings uiting !!!
  Zoals ik al eerder gezegd heb “niet bang zijn !!! borst vooruit !!!! en gewoon aanbellen en het zeggen!!!

  Reactie door Bertje — donderdag 13 april 2006 @ 20.08 uur

 63. Mijn buren hebben mij verteld dat ze helemaal niets kunnen doen aan het gedrag van hun kinderen. Belletje trekken, tegen deuren schoppen, schijten voor mijn schuurdeur en zand in de brievenbus gooien. Tijdens het sukerfeest kreeg ik wel heerlijke druivensoep van ze en dat maakte veel goed. dat ze veel bezoek krijgen die ook heel luid praten en laat weggaan is iets waar zij ook niets aan kunnen doen. Op mijn verzoek hebben ze de tafel met de naamachienes van de muur gehaald en dat scheeld flink moet ik zeggen.Tijdens de rammadan eten hun als ik naar bed ga en dat hoor je. Maar verder is er niets aan de hand. iedereen woont er naar volle tevredenheid en in volstrekte harmonie met elkaar. Een schoondochter zorgt voor het huishouden en een vrouw mag niet buiten komen van haar man die ook haar kleren en ondergoed koopt. Dat het niet goed past doet er niet toe. Als je aanbeld doet ze de deur heel bangelijk op een kiertje. Het is een hele lieve vrouw en nog vrij jong met blozende wangen en altijd zwanger maar ze verstaat geen woord Nederlands. Een klein meisje moet het vertalen. Vader is bijna nooit thuis en geeft haar regelmatig slaag en nog veel meer. Maar wat geeft het? Nee ik bel daar niet meer aan. Een buurman is tegenwoordig groenteboer zag ik. Eerder handelde hij in Turks brood.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 20.26 uur

 64. Het echte probleem van veel scholen zijn de buitenlandse kinderen die samen sterk staan tegenover onze kinderen die het in veel gevallen afleggen tegenover de overmacht. Vooral de zwakkeren onder hen krijgen het moeilijk. Er word flink geknokt en wie homo is krijgt het zwaar want daar hebben ze speciaal de pik op.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 20.38 uur

 65. Baruch , ik denk dat je het best naar Venus kan gaan ,is wel iets verder weg ,maar deze planeet is veel groter .

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 20.40 uur

 66. @60 Stop er maar mee mensen, een compilatie
  als Baruch ter sprake brengt onder dit nr
  heb ik al eerder in nagenoeg gelijke be-
  woordingen gelezen (maar waar ook weer?) !

  Nog mooier wordt het als Baruch aan de naai
  machine kan horen of moeder of dochter daar
  achter zit, of is hij daar aan het voyeren?

  Evengoed heeft Baruch er geen moeite mee nu ook nog te zeggen dat zijn dochter bewa-
  pend loopt en zich niet realiseert dat een
  afgepakt mes in haar eigen ribben gestoken
  kan worden.

  Geen moeite heeft Baruch met evt. eigen
  rechter spelen.

  Zonder meer is duidelijk dat als de politie
  dit al door te checken zou hebben toege-
  staan hij grenzeloze waardering zou hebben
  voor een dergelijke politie.

  Hij zal er achter komen dat ‘een recht ge-
  aarde diender’ zich aan de Wet zal zien te
  houden en niét corrupt is noch zijn eigen
  baan zal laten ontnemen door het ondeugde-
  lijk uitoefenen van zijn ambt.

  In geval van, zal hij zich dus door Baruch
  niet laten verleiden tot goedkope omkoping.
  Het moet dus niet zo zijn dat een ‘vrouw
  haar eerbied moet verdedigen’ en kan zelf
  dus ook veel doen aan een zeer acceptabel
  gedrag! Echter de fout moet maar eens bij
  diegenen gezocht worden die telkens hun
  hánden niet thuis weten te houden om anderen te beroven van allerlei dat niet in
  eerste instantie met lichamelijk eerbaarheid te maken heeft.

  Veel vrouwen dus nu ook die dit gedrag ken-
  nelijk als vóórbeeld zien en zullen daar
  wat aan moeten doen, ook verbaal!

  Echter het vóórbeeld mag ook wel eens hár-
  der worden aangepakt en vervangen worden op
  een manier, dat iedereen weer vrij kan rond
  lopen, zoals in de jaren vijftig en zestig
  en waar dit soort uitzonderingen vnl. plaatsvonden door geregistreerd ‘mentaal
  zwakkeren’ .

  Zo tegenstrijdig als men bij de V.V.D. kan
  zijn, zo gemakkelijk zijn zij te vermurwen
  van ongewenste intimiteiten tot gewenste
  intimiteiten en samenwerkende collega’s
  zoenen elkaar bij elke gelegenheid of ver-
  meend behaald succes: arbeidsverhouding:
  wálgelijk ! Dóórgeslagen naar de andere
  kant ! Zakelijkheid verstrengeld met een
  sfeertje dat het wérken inhoudelijk aller-
  minst heeft verbéterd ! Mij benieuwen hoe
  dat nu gaat als men met elkaar onderling
  flink ruzie heeft. Het zoenen zal wel af-
  nemen en heeft men zichzelf dubbel op in
  verlegenheid gebracht met deze voor de vorm schijnheilige manier van communiceren!

  Vrijdagavond komt er een baanbrekende visie
  op het kussen van een “Judas”, dat wordt
  voor de V.V.D.-ers en het C.D.A. een kwestie van workshop volgen via de T.V.,
  ook die cursus krijgen ze van de burger
  kado, die zien hun belastingcenten graag
  aangewend voor een cursus “e(ro)thiek voor
  ambtenaren”.

  Gedragsregels moeten er wel degelijk zijn
  en ook fatsoen mag door de Overheid zelf
  wel in acht genomen worden. Correct gedrag
  dáár waar dat thuishoort in Den Haag, en
  alle Overheidsgebouwen tot voorbeeld in de
  huiskamer toe. Voorbeeldstelling begint van
  bovenaf en hoeft vriendelijkheden geenszins
  in de weg te staan. Uitval in manieren, voor elke situatie ánders, is reeds lang aan de gang en verhouding in rangen en stan
  den of relaties daartussen inmiddels ook
  allemaal mogelijk gemaakt? Ik betwijfel
  dat !

  @61, Kan zijn Fred, maar van ‘t een kom je
  automatisch in het ander, en off topic of
  niet: Baruch gaat wel heel eigenaardig te
  werk, dan moeten we ‘gedrágslijnen’ maar
  even helemaal doortrekken naar wat wel en
  niet betamelijk is, en hier en daar de hand
  in eigen boezem laten steken.
  Star aan het item vasthouden kan altijd nog
  maar wordt ons aangedragen om tevens te zien waartoe het mogelijk ook nog kan lei-
  den. Begrijp overigens je standpunt wel,
  maar van papegaaien, de één na de ánder, is
  ook niet veel wijzer te worden. Goed,te
  weten dat verdraagzaamheid in jouw persoon-
  lijke grondbeginselen voorkomt.
  Prettige avond allemaal, voor zover moge-
  lijk, en van mij krijgen jullie de vijf,
  méér dan genoeg lijkt me zo, bovendien jaag
  ik er geen enkele achterban mee in de gor-
  dijnen, niet op korte en niet op lange ter-
  mijn en dat is dan al één bedreiging minder
  voor de samenleving !.

  Reactie door Madelief — donderdag 13 april 2006 @ 20.44 uur

 67. Dan moeten ze eerst maar eens een beter schoolbestuur krijgen die voor VEILIGHEID zorgt op school :want dat eert de eerste vereisten :dus even een brief of telefoontje naar de onderwijsinspectie .
  Die zorgen verder wel voor de afhandeling !
  Nou ieder geval alvast een probleem opgelost .

  Reactie door Fred — donderdag 13 april 2006 @ 20.44 uur

 68. We moeten eerst de problemen inventariseren en dan stuk voor stuk bespreken en op proberen te lossen. Alle partijen zouden de handen ineen moeten slaan om het land er weer bovenop te helpen. In plaats daarvan is iedereen bezig ergens zijn eigen stempel op te zetten.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 21.09 uur

 69. Baruch Abrahams

  Ik heb Uw reacties op de diverse topics doorgelezen en dacht aanvankelijk wat een aardige sociaal bewogen man.
  Toch meende ik hier en daar een lacune te bespeuren, welke uiteindelijk een strategie bleek te zijn, vandaar dat ik de topics nog even opnieuw ben doorgelopen.

  Die Polen zullen zich hier voortplanten en een aantal zal hier zeker blijven. Het enige goede eraan is dat het geen Moslims zijn maar Christenen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/11/per-sector-meer-polen-toelaten/#comment-189119
  We hebben hier al heel wat nationaliteiten gehad ondertussen die nu vaak afgekeurd zijn.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/11/per-sector-meer-polen-toelaten/#comment-189106
  Mijn gastvrije Turkse buren hebben een kennis………..
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/het-wwr-rapport/#comment-189099
  Kijk sàvonds in Den Haag en amsterdam of utrecht eens in een metro of bus? daar zie je geen Hollanders meer. Die durven de straat haast niet meer op.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/wild-west-in-den-haag/#comment-189112
  Nederland wacht op een man als Adolf Hitler als wij niet snel de problemen hier op gaan lossen. Kijk maar eens hoe men op Pim F. geilde. Eerst word de man verkettert en als er een gek opstaat om hem te vermoorden word die opgepakt.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/11/in-gesprek-met-steven-van-eijck-over-operatie-jong/#comment-189123
  De Polen nemen ook een mentaliteit mee naar ons land waarover wij straks nog lang niet uitgepraat zullen zijn. Met hun komst haal je het paard van Troje binnen. Zij zullen straks alles hier over willen nemen en ons er uiteindelijk uit knikkeren. Wie weet wel met de hulp van de moslims.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/11/per-sector-meer-polen-toelaten/#comment-189294
  • Uw partij bestaat alleen uit schreeuwers die alles beter menen te weten en niet uit ondernemers. Alle problemen in Nederland zijn veroorzaakt door de linkse kerk die elk gezond voorstel van de VVD en het CDA de kop indrukte zonder naar de feiten te willen kijken. Laten de heren die alles beslissen maar eerst eens een jaartje in een achterstandwijkje gaan wonen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/wild-west-in-den-haag/#comment-189292
  • Geen enkele partij zal het ooit goed doen omdat er altijd weer de leden van de linkse kerk zijn die iedereen overschreeuwen. De media hebben er voor gezorgd dat veel zaken in de taboe sfeer zitten en niet bij name genoemd mogen worden. Het meeste word in het europese parlement beslist en wat Den Haag rest is de uitverkoop van Nederland in de hoop straks een internationale baan te bemachtigen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/wild-west-in-den-haag/#comment-189403
  Alleen het CDA kan eigenlijk op zijn kiezers aan. De zwevende kiezer maakt tegenwoordig het verschil. Partijen als de SP krijgen de stemmen van de mislukkelingen in de samenleving die daar hun hoop op hebben gevestigd want iedereen die niets heeft wil graag met anderen delen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/amsterdamse-overwegingen/#comment-189401
  De arbeider is eigenlijk rechts georienteerd maar voelt aan dat hij het van links moet hebben. In de oorlog waren er veel NSBers in ons land. De PVDA heeft veel goeds gedaan maar ons land is erg veranderd vanwege de bevolkings samenstelling. Men komt nu uit verschillende culturen en Nederland word in europa wat Amsterdam in Nederland is. Een stad vol ellende en waar dromerige politici het voor het zeggen hebben terwijl ze ver van de realiteit staan. De ontevreden mens zoekt zijn heil in de radikale partij en zo`n ploegje is de SP. Voor hetzelfde stemmen ze morgen op een andere radikal instelling met een rechts karakter. Als je ze een paar honderd euro geeft zijn ze straks VVDer.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/amsterdamse-overwegingen/#comment-189510
  Als ministers eens zouden praten met mensen als prof. Bob Smalhout zouden ze samen in enkele dagen tijd alle problemen in ons land op kunnen lossen. Maar dat kan niet vanwege de tegenwerking van links Nederland.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/gelijk-werk-gelijk-loon-2/#comment-189287
  Werkschuwen en lieden die zich bij elke scheet die hun dwarszit ziek melden moeten net als de oudjes door ons samen worden onderhouden. Er gaan steeds meer mensen op de kar zitten terwijl er steeds minder zijn die hem voortduwen. Veel zogenaamde azielzoekers zijn gewoon gelukszoekers en krijgen we er bij om te onderhouden zodat er voor ons straks niks over blijft. Nu gaat het werk ook nog naar Polen en zo gaat het maar door
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/gelijk-werk-gelijk-loon-2/#comment-189507
  Kennelijk is den Haag toch nog niet helemaal doof voor de stem van het volk. Dat zal wel met de verkiezingen te maken hebben die min of meer voor de deur staan. Maar uiteindelijk hou je het toch niet tegen en zal er een invasie van Polen komen die het voor ons komen verpesten. Wacht maar tot je zelf straks geen werk kunt vinden omdat zo`n verdomde Pool het nu voor minder doet.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/actie-helpt-2/#comment-189164
  De grote steden zijn al overgenomen door buitenlanders en op scholen zijn onze jongeren drukker met vechten tegen Turken en Marokkanen dan met het volgen van onderwijs. Terwijl de KLM is verscheten en Schiphol in de uitverkoop gaat nemen uiteindelijk de Polen het werk van ons af. Dit is het begin. Zij zullen ook beter betaalde banen over gaan nemen. Men kijkt in azielzoekerscentra al naar hogeropgeleidden. De Polen zullen een weg vinden om hier verder te komen en je moet niet raar opkijken als ze het zaakje hie tenslotte over gaan nemen. De besluiten in Den Haag zijn slechts een eerste zet en er zal ook een strijd gaan uitbarsten tussen moslims en Christenen. De Polen zullen uiteindelijk niet meer uit ons land wegwillen en erzal een gedoogbeleid ontstaan. Ook zullen velen van hen zich hier voortplanten.
  De grote steden zijn al overgenomen door buitenlanders en op scholen zijn onze jongeren drukker met vechten tegen Turken en Marokkanen dan met het volgen van onderwijs. http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/actie-helpt-2/#comment-189217
  • Ik vind dat de deuren gewoon open moeten voor werkelijk iedereen die naar ons land wil komen. Mensen die de reis niet kunnen betalen moeten we daarin tegemoet komen. Laten we vliegtuigen sturen naar landen waar mensen het beroerd hebben en hen ophalen. Eerder is het toch niet goed. En dan heeft de linkse kerk er straks ook weer wat stemvee bij. http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/actie-helpt-2/#comment-189286
  Vluchtelingen moeten geholpen worden in de regio. Het is ook niet goed om mensen uit de middeleeuwen hierheen te halen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/actie-helpt-2/#comment-189345
  Vanwege de onrealistische kijk op vele zaken zou ons land indien de beleidslijnen der linkse partijen in daden omgezet zou worden op de fles gaan. In de gouden eeuw werden wij geregeerd door zakenlieden die op geld verdienen uit waren terwijl wij nu geregeerd worden door koopzieke gokverslaafden die hun eigen belangen laten voorgaan de die van het land.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/12/actie-helpt-2/#comment-189497
  Deze minister word geheel ten onrechte belachelijk gemaakt en moet bewonderd worden om haar durf en moed. Beleid uitstippelen betekend ook daar achter gaan staan en we kunnen moeilijk iedereen toelaten die hierheen wil komen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/verdonk-vs-rutte/#comment-189285
  Neem nou Job Cohen! Hij werd als staatssecretaris die betrokken was bij het azielbeleid ook verketterd en nu als burgemeester komt hij voor de buitenanders op! Ik zou zeggen een man een man, een woord een woord. Iemand moet uiteindelijk bepalen hoe het verder moet en laten we het besluit dan ook hanteren zonder uitzonderingen of iedereen is wekom. Anders krijg je zo1n onduidelijkheid en hangt het beleid van Den Haag af van wat SBS6 ons laat zien, namelijk dat er weer een zielige scholier weg moet enz.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/verdonk-vs-rutte/#comment-189322
  Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf en om hun eigen straatje schoon te houden kwijlen ze allemaal lekker met de linkse partijen mee en ondertussen is het links lullen en rechts vullen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/verdonk-vs-rutte/#comment-189364
  Mijn broer in Almere heeft veel last van Antilliaanse jongeren die overlast veroorzaken terwijl hij net voor dergelijke toestanden uit Amsterdam is weggevlucht.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/verdonk-vs-rutte/#comment-189398
  Het is ronduit een schande dat de allerarmste mensen in de landen waar mensen verhongeren niet geholpen worden. Wij weten al jaren dat dit probleem zich voordoet en nog is er niets aan gedaan. Het zogenaamde azielvraagstuk is belachelijk bij vergeleken dit probleem. Hier zien wij kinderen sterven terwijl een fotograaf een foto maakt van het bijna gestorven kindje met een hongerige gier erbij. waarschijnlijk was het een linkse klootzak die alleen uit is op zijn eigen voordeel maar opgepakt had moeten worden vanwege het niet verlenen van hulp aan een mens in nood.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/verdonk-vs-rutte/#comment-189449
  Ach man laat mij toch niet lachen. Ga eerst eens in een achterstandswijk wonen in een flat tussen de buitenlanders en blijf daar eens lekker een jaartje of twee drie zitten en dan spreken wij nog wel eens weer. JUllie geilen toch op die lui? ga er dan maar lekker zelf tussen zitten.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/uitval-mbo-nog-steeds-veel-te-hoog/#comment-189361
  Vooroordelen? Ik woon al jaren in een achterstandswijk tussen buitenlanders en illegalen. Nou ik heb nooit iets tegen buitenlanders gehad maar deze mensen houden geen enkele rekening met je en daar kun je het mee doen. Dus heb ik mijn mening enigszinds bij moeten stellen. Wie doet er oets aan? Niemand en mijn zoon krijgt regelmatig veel klappen en daar doe je niets aan. “Ja buurman ik niet verstaan. Is moeilijk.”
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/uitval-mbo-nog-steeds-veel-te-hoog/#comment-189367
  Meneer Bertje wij leven in een vrij land en mogen zeggen wat wij willen. Als dat niet zo was geweest zou het met de communistise zoals partijen zoals Groen links en de SP snel afgelopen zijn. Iedereen moet zich netjes gedragen ook de mensen die samen ergens in een flat wonen. Mijn zoon zit op een vechtsport dus die red zich wel maar moet regelmatig laten zien dat hij bewapend is om zijn leven te redden. 90 % van alle problemen in ons land hebben wij te danken aan mensen die zich weigeren aan te passen. Anders zou er geen cocaine smokkel en loverboy of moneyboy ellende zijn. e gevangenissen puilen uit van de buitenlanders maar niemand mag daar iets over zeggen. Weet jij waar de zakkenrollers rond Schiphol vandaan Komen? Uit Marocco en Polen.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/uitval-mbo-nog-steeds-veel-te-hoog/#comment-189393
  Ik heb absoluut niets tegen wie dan ook en ik zelf wil niemand tot last zijn terwijl de mensen in mijn flat werkelijk heel aardig en gastvrij zijn. Ik mag ze eigenlijk heel graag maar tijdens de rammadan leven hun s`nachts in een gehorige flat. Moeder en de meiden wisselen elkaar af achter de naaimachiene en hun kinderen schoppen tegen deuren aan als ze niet naar binnen mogen. Ook komt er sàchts vaal veel visite die heel luidruchtig en al toetterend weg gaat. In het verleden hebben ze zelfs in hunschuurtje schapen geslacht. Een ervan was eens in zijn woonkamer vlees aan het roosteren boven een vuur, terwijl dikke rookwolken de balkondeur uitkwamen. Nogmaals ik heb niets tegen deze mensen. En ikkan er ook niets aan doen dat mijn zoon naar een school met veel builtenlandse kinderen gaat die hem graag in elkaar willen slaan.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/uitval-mbo-nog-steeds-veel-te-hoog/#comment-189492
  Het echte probleem van veel scholen zijn de buitenlandse kinderen die samen sterk staan tegenover onze kinderen die het in veel gevallen afleggen tegenover de overmacht. Vooral de zwakkeren onder hen krijgen het moeilijk. Er word flink geknokt en wie homo is krijgt het zwaar want daar hebben ze speciaal de pik op.
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/04/13/uitval-mbo-nog-steeds-veel-te-hoog/#comment-189533

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 13 april 2006 @ 21.11 uur

 70. Ik stel voor dat de diender waar jij het over hebt met mij meegaat naar de school van mijn mijn zoon Jacob en dan gaan we samen de zakken van de kinderen na om te kijken of zich hierin wapens bevinden. Er zullen zeker ook hard-drugs, messen en mogelijk zelfs een enkel pistool worden aangetroffen.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 21.14 uur

 71. leraren zitten overspannen thuis of durven hun mond niet open te doen uit angst voor bedreigingen. Zwembaden, treinen, stranden en stations worden door bendes criminele jongeren uit Marocco en de Antillen geterroriseerd. Kijk eens in Hoorn Kersenboogerd waar treinen in brand werden gestoken.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 21.19 uur

 72. @ 70,
  Dat er probleem jongeren zijn ben ik het met u eens, dat de problemen moeten aangepakt worden ben ik ook met u eens, maar scheer alstublieft niet iedereen over een kam. Neem de verziekte maatschappelijke en economische context ook in rekening mee. Wij kunnen niet te veel van die jongeren verwachten als we ze ook niks aanbieden. Onderwijs, jeugdzorg, werkloosheid, afwezigenouders,,, allemaal spelen een rol. Als niet naar die zaken wilt kijken dan denk ik dat u zelf deskundige hulp nodig hebt. Die jongeren zijn ook de dupe van een grotere probleem. Kijk eerst naar de voedingsbodem.

  Reactie door khosrow — donderdag 13 april 2006 @ 21.40 uur

 73. Baruch Abrahams,

  Jij bent een echte Tokkie en daarom woon je waar je woont n.l. tussen de rest van de Tokkie’s !!
  Jij bent racist en verder heb ik niets met je te bespreken wel blijf ik natuurlijk met onzin op jouw vieze smerige praatjes reageren ,wat fatsoensnormen aangaat heb jij blijkbaar helemaal geen last van grenzen meneer Tokkie de racist !!!!

  Ik hoop dan ook van harte dat een van jouw buitenlandse buren zo onbeschoft zal zijn om jou eens een keertje goed in elkaar timmeren maar dan ook écht goed en lekker hard !!!
  Jij verdient namelijk niet anders dan een goed pak op je flikker, door mensen als jij hebben wij hier nu een “integratie” probleem !!!
  Mensen zoals jij verzieken hele buurten en straten met hun racistiese prietpraat en gelul!!
  Ga alsjeblieft weg uit Nederland en laat mij met rust je bent een vieze racist want als jij geen racist bent is niemand een racist
  Ik kan dan ook niet geloven dat je joods bent want ik ken geen joden die zich zo gedragen als jij tenminste niet in Nederland.
  Baruch je bent een vieze racist !!!

  Reactie door Bertje — donderdag 13 april 2006 @ 21.43 uur

 74. Wattenstaafie méér dan bedankt.
  Dit moet duidelijkheid verschaffen en zal
  het ook en op jou en Bertje drink ik nu di-
  rect een flinke (medisch aangerade) borrel!
  Bedankt dat je het huiswerk, wat ik van
  plan was, ook voor mij hebt gemaakt en naar
  ik verwacht voor vele andere vrienden van
  jou hier, eveneens.
  Een goede vriend schreef ik net nog duide-
  lijk het gevoel te hebben een wolf in
  schaapskleren tegen gekomen te zijn, en
  bedriegers óntzien zelfs ‘goede vrijdag’
  niet, die zijn écht te erg in het continu
  láághartig bezig zijn ! Welterusten, later!

  Reactie door Madelief — donderdag 13 april 2006 @ 22.19 uur

 75. De jonge medemens moet iets goeds voor ogen hebben om gemotiveerd aan de toekomst te bouwen. Er zijn velen die het goed doen en slechts een hanjevol slechterikken. Bertje geef me even je ardres dan kom ik even langs voor ‘een goed gesprek’zodat we dit zaakje onderling regelen. Ik denk dat je een uitkerings-gerechtigde bent die ook flink gefrustreer is. Als jij mij nou adres nietgeeft doe dan even je mobiele nummer. Je moet namelijk niet denken dat ik een bangelijk uitgevallen type ben zoals jij.

  Reactie door Baruch Abrahams — donderdag 13 april 2006 @ 22.44 uur

 76. Baruch je bent heel stoer aan het doen nu maar als je niet bangelijk bent uitgevallen ga dan even stoer bij de buren doen !!
  En bijna had ik inderdaad mijn telefoonummer en adres achtergelaten hier want ik heb inderdaad heel veel zin gekregen om je even lekker in mekaar te timmeren, maar ik heb even met mijn buren overlegt en we zijn van mening dat jij beter niet naar de Jordaan kan komen want het is hier een nette buurt en dat willen we graag zo houden ,maar als jij je adres achterlaat willen mijn zoons heel graag even bij je langs komen om ijn standpunt duidlijk te maken .
  Wij hier in de Jordaan zijn geen racisten en houden helemaal niet van bluffertjes .

  Baruch jij hebt een zieke geest en jouw angst heet Xenofobie en je bent een egoist en wees jij maar heel blij dat je niet bij mij in de straat woont meneertje !!!
  Nou ga proberen weer wat stoms te bedenken ik zit op mijn werk en het is toch stil dus ik heb tijd zat voor jou Tokkie Abrahams!!
  Ik wacht lekker op jouw antwoord !!!

  Reactie door Bertje — donderdag 13 april 2006 @ 23.30 uur

 77. Tsjonge, jonge Bertje, je laat je hart spreken. Maar in het vervolg kun je maar beter even nadenken. Eerst die vreselijke haat van je weg laten lekken. Denk na Bertje

  Reactie door Henk — vrijdag 14 april 2006 @ 0.24 uur

 78. Inderdaad. Ga elkaar nu alsjeblieft niet bedreigen maar blijf gewoon ff beschaafd!

  Reactie door Pascal Obma — vrijdag 14 april 2006 @ 0.51 uur

 79. Henk?

  Met NAdenken ben je meestal te laat.
  Het gaat erom dat je jezelf bewust bent van je handelen, dan behoef je niet NA te denken.
  VOORUITdenken is ook productief.
  ZINDELIJK denken nog meer en dat kun je van Baruch Abrahams niet bepaald zeggen.
  En wanneer jij deze persoon hier gaat verdedigen ontbreekt het hieraan ook bij jou.
  Als iemand zoals Bertje zijn hart laat spreken heb ik er in dit verband en op de manier waarop hij dit doet geen enkele moeite mee.
  En als jij moeite hebt met het weg laten lekken van haatgevoelens moet je niet bij Bertje zijn maar bij de persoon die jij hier verdedigd.
  Bertje reageert inderdaad vanuit zijn hart zoals door jezelf gezegd, Baruch Abrahams reageert daarentegen vanuit zijn overduidelijke xenofobische en racistische inslag.
  Hij heeft het toch steeds over zijn conflicten met ‘allochtonen’?
  Geen wonder dat hij het dan ook met Bertje aan de stok krijgt, het is bij hem klaarblijkelijk een zichzelf herhalend patroon.
  Dat kun je niet ‘de buitenlander’ aanwrijven.
  Ikzelf woon ook in een buurt met misschien wel 85% ‘allochtonen’, nog NOOIT problemen met deze mensen gehad.
  En Bertje is in Nederland geboren, hij is niet méér of minder dan jij of ik, of wíe dan ook begrijp je!
  Hij is gewoon een medemens en wat mij betreft een zeer respectabel en fatsoenlijk medemens, en inderdaad met zijn hart op de goede plaats.
  Denk Henk.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 14 april 2006 @ 1.16 uur

 80. Henk sorry voor mijn late reactie maar ik zat op mijn werk en kon niet eerder reageren op jouw reactie.

  Henk Denk !! zoals ik je gisteren al geadviseerd heb, als jij vindt dat wat Baruch zegt normaal is dan maakt het mij helemaal niets uit !!!
  Ik ben namelijk gewoon Bertje en ík ben niet diegene die vol haat zit ik ben namelijk beschaafd en ben een sociaal denkend mens Baruch moet hier niet stoer gaan zitten doen dat moet hij lekker met zijn buren gaan bespreken maar daar is hij te laf voor.

  Ps

  Henk ik heb gisteren ook op jouw reactie gerageerd en je antwoord gegeven op je vragen ik heb niets meer van je vernomen ik wacht nog steeds op antwoord op mijn vraag !!!!

  Reactie door Bertje — vrijdag 14 april 2006 @ 1.55 uur

 81. Pascal Obma heb jij gelezen wat Tokkie Abrahams hier allemaal zegt en heeft gezegd !! Ik wel en ik vind hem een vieze racist maar als jij denkt dat dat niet zo is dan wil ik graag weten hoe jij zijn uitspraken dan zou noemen en leg mij dan meteen even uit wat deze Tokkie met jouw beschaving te maken heeft want ik begrijp niet zo goed wat je bedoeld met beschaafd blijven !!

  Reactie door Bertje — vrijdag 14 april 2006 @ 2.21 uur

 82. @70 Zo te zien Baruch lijk je me niet de
  figuur die iets voor te stellen heeft.
  Mocht je deze losse flodder voor mij be-
  doeld hebben ben niet ik het die het heeft over een ‘diender’, zoals aangehaald in 66,
  maar jou citeer, conform je bijdrage @48, waar jij spreekt over een
  “rechtgeaarde diender’ !
  Mijn gewoonte is het niet om zo over een
  politiefunktionaris te praten maar typeert
  jou in de benadering van deze mensen.
  Als je hier geen kans ziet om in eenvoudige
  bewoordingen zaken uiteen te zetten, maar
  je lijf wilt meedragen om je woorden een
  imposante kracht bij te zetten, zijn we al-
  len eveneens van jouw voornemen tot heel
  tastbare getuigen geworden.
  Is dat waar je op uit bent? Reldekedel?
  Zorg nou maar dat je je sfeertje thuis zo
  goed mogelijk ziet te bewaren in het belang
  van je kinderen die werkelijk niets hebben
  aan hun pa, de anders mogelijk beticht zou
  kunnen worden van zaken ‘met voorbedachte
  rade’, of is er ineens nog een dochter bij
  gekomen, of ben je soms toch niet hun vader
  maar hun oom?
  Bedenk dat je maar één keer DE waarheid
  kan vertalen, met elke tegenstrijdige ver-
  klaring erná haal je jezelf totaal onderuit
  en je weet het: al is de leugen nog zo snel
  Internet achterhaalt je wel.
  Als ik jou was zou ik het er zeker niet op
  aan laten komen dat menigeen gaat zoeken
  op zolder waar hij nog ouderwetse kleren-
  kasten voor je op de kop kan tikken, niet
  doen Baruch, reageer je angsten omtrent je
  schoolgaande kinderen niet hier af, maar op
  een boxbal en ga wat doen aan mental trai-
  ning, daar ben je meer mee gebaat !

  Reactie door Madelief — vrijdag 14 april 2006 @ 3.18 uur

 83. Uitval op ROC………
  Ik hoop toch van niet.
  Mijn zoon heeft het VMBO bijna af (examenjaar VMBO4), met als opleiding, handel en administratie. Daarnaast kwam ie op zijn 16e verjaardag naar huis met een sollicitatieformulier voor een weekend-baan (inmiddels heeft ie al na proeftijd, zijn 6 maanden contract binnen). Volgend jaar gaat ie naar het ROC en hoopt zijn studie af te maken voor detailhandel. Naast zijn schoolse prestatie, heeft hij bij zijn werkgever ook een opleiding gevolgd wat 7 modules inhoudt. Daar is hij ook voor geslaagd, en heeft zijn certificaat verkoop medewerker binnengehaald. En op dagen dat ieder vrij is, gaat hij werken, zoals vandaag. Ik heb toch de indruk dat je schoolse prestatie iets is wat je zelf in de hand werkt. Daarnaast is een goede begeleiding en motivatie van het thuisfront heel belangerijk. De school alleen kan dat niet, het is toch een samenwerkingsverband tussen de ouders en school. Je moet de kinderen ook duidelijk op het hart drukken, dat hun prestatie nu, bepalend is voor het leven wat ze later zullen hebben.

  Reactie door Charlie — vrijdag 14 april 2006 @ 7.44 uur

 84. @ Baruch Abrahams

  Mijn zoon zit óók op een multiculturele school, waar hij nog nooit klappen heeft gevangen.
  Het is maar hoe je je opsteld tegenover je medemens.
  En ja, op die school zijn er al klappen gevallen, maar dat zijn dan mensen die discrimineren, en op een gegeven ogenblik door ieder in die school uitgekotst worden om hun bekrompen opstelling.
  Er zijn ook Marokanen en antilianen op school, en nog nooit is een wapen gezien, zoals jij beweert.
  Hou maar lekker je vooroordeel vast, want dat is de drempel waar jij niet overheen kunt komen.
  Ik kan me voorstellen dat jongeren in opstand komen, tegen zulke lui als jij.
  En de jonge medemens iets goeds voor ogen geven, daar heb je zelf de hand in.
  Blijkbaar vindt jij het makkelijker om te klagen, dan te dragen.
  En als die diender toch langskomt, laat ie dan ook ff de zakken van jouw zoon fouilleren, wie weet wat voor verboden objecten hij allemaal meesjouwd.

  Reactie door Charlie — vrijdag 14 april 2006 @ 11.39 uur

 85. Het enige wat ik geschreven heb is dat ik in een flat in een achterstandswijk woon en dat daar veel buitenlanders wonen die geen rekening met de medebewoners houden maar zich daar slechts ten dele van bewust zijn en dat mijn zoon veel last heeft van jongens die hem het leven willen verzuren. Dat is op die school op zich vrij normaal. Zoals ik al eerder aangaf zijn mijn buren verder heel aardige mensen en wij zijn ook wel bij hen op bezoek geweest. Mannen bij elkaar en vrouwen in de keuken. Op het station Lelylaan heb ik evenals in de trein veel te maken gehad met eerst Poolse en later Maroccaanse zakkenrollers. Ik ben niet regligieus en geen racist maar als ik bijvoorbeeld de enige Nederlander ben die s`avonds in de metro zit tussen buitenlandse knapen die uitdagend doen en ruzie zoeken is dat gewoon een constatering en niets minder. Een buurvrouw van mij komt nooit buiten en zal door de dichte vitrage niet veel naar buiten kunnen kijken terwijl haar man alles voor haar koopt wat zij nodig heeft. Deze vrouw is het daar helemaal mee eens en dit verschijnsel heeft met hun cultuur te maken. Zij hebben vroeger vaker zelf schapen geslacht en de huiden hingen aan de waslijn terwijl het stinkende afval bij 30 graden in de hal stond te lekken. Ze hebben een uitkering maar werken zwart bij. Wat is daar mis mee? Ik hoop nog eens te gaan verhuizen en daar ben ik ook mee bezig. Aan de buitenkant van het gebouw zie je behalve veel schotelantennes niets bijzonders. Ik heb ook wel vaker contact met een Maroccaanse man die nu net bij zijn vrouw weg is omdat ze aan voudou deed en hij is ook niet blij met het lawaai van de kinderen en vrouwen die vanaf he balkon naar elkaar staan te schreeuwen en wil hier ook weg. Een jong turks stel heb ik bij een verjaardag zelfs horen klagen over teveel buitenlanders hier. Mijn buren hebben mij uitgenodigd met hen op vakantie te gaan en ik heb vaker soep en koekjes van ze gekregen.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 12.32 uur

 86. Mevrouw Madelief mijn zoon doet het heel goed op school en had bij de iq test de hoogst megelijke score. Ik heb een heel leuke baan en ik kan mij makkelijk een beter woning veroorloven maar dan moet ik langer reizen om op mijn werk te komen en het kost ook meer. Ik ben voornemens mij in de toekomst in Israel te vestigen alwaar mijn familie een bedrijf rund en mijn inzet zeer gewaardeerd zal worden. Wilt u mij alstublieft niet langer persoonlijk aanvallen en steeds terugkomen op politie? Als er hier dienders in functie aanbellen doe ik de deur open en vraag wat ik voor hen kan doen. Zo simpel is het. Ik heb niets te verbergen en ik bezit weinig en alles hier is overzichtelijk en schoon. Maar ik weet wel de weg naar een advocaat die zich indien nodig heel graag voor mij in zal zetten. Ik ben namelijk niet geheel onbemiddeld en dat gegeven bied af en toe enig voordeel en dat is iets anders dan de vooroordelen waar u kennelijk zo gefrustreerd door bent geraakt.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 12.50 uur

 87. Mijnheer Carlie ik klaag niet. Ik constateer. Muliculturele school of niet, veel buitenlanders en of die nou uit Marocco of de Antillen komen houden hun eigen vooroordeel in stand met hun acosiale gedrag. En verder veeg ik mijn kont af met jou uitspraken want ik verzin mijn verhaal niet, het zijn feiten die ik makkelijk aan kan tonen. Er zijn toch zwembaden dichtgegaan, er zijn toch zakkenrollers en loverboys? Of niet soms? Mensen uit arme landen komen als vliegen op de stroop hierheen en velen weigeren zich aan te passen. Ze weigeren bijvoorbeeld een vrouw de hand te geven of aan te kijken. En kijk eens hoe ze over niet moslims denken en over joden en homo`s. Of wilt u deze dingen ontkennen?

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 12.57 uur

 88. Slecht geregeld onderwijs heeft ook te maken met elke keer weer een amdere minister en staatssecretaris die alles weer anders wil. Waarom kijkt men niet gewoon naar hoe men dit soort zaken in een land als Frankrijk of Duitsland regeld en neem het over? Het is ook niet alleen een kwestie van meer geld maar ook luister naar de wensen en denkbeelden van de man uit de praktijk, de schooldirecteur en de leraar. Zij kunnen je in een half uur alle knelpunten uitleggen.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 13.05 uur

 89. @86 Baruch Abrahams,

  Het énige wat ik geschreven heb?

  Dus u wilt hiermee suggereren dat uw stukjes onder 40, 48, 49, 60, 63, 64, 70 en 71 door een ànder geplaatst zijn.

  Sorry meneer Abrahams, hier klopt iets niet en ik kan dan ook heel goed begrijpen, dat ú met úw (rascistische) stukjes hier de woede van ménig wèldenkend mens op de hals haalt.
  In uw laatste stukje probeert u er wéér een àndere wending aan te geven, maar alles wat een kleurtje heeft, dat moge duidelijk zijn, deugt niet in uw ogen.

  Heeft u óóit geleerd om uw medemensen in hun waarde te laten?
  Respect meneer Abrahams, daar draait het om.
  Kunt u zelf geen respect voor uw medemensen opbrengen, zult u het ook nóóit van uw medemensen ontvangen.

  Reactie door Anja — vrijdag 14 april 2006 @ 13.09 uur

 90. 87 Tokkie Abrahams

  Beste Tokkie ik lees dat je misschien naar Israel gaat om daar te wonen.
  In Israel kan je lekker stoer gaan zitten doen tegen de Palestijnen in de Gazastrook zij zijn gek op stoere mannen zoals jou daar, dus stel je vertrek niet langer uit en ga!!!!

  Heel veel plezier en geluk in Israel Shalom !!!!!

  Reactie door Bertje — vrijdag 14 april 2006 @ 14.41 uur

 91. Anja woon jij ook in een achterstandwijk? mag ik een mening hebben over de mensen in mijn buurt en mijn flat? Mag ik een mening hebben over wat ik op tv zie en in de krant lees? Er zijn buitenlandse vrouwen die door hun man in het land van herkomst gedumpt worden zonder paspoort en zoek het maar uit. Er is een azielzoekerscentrum in Nederland geweest waar vrouwelijke bewoners zijn verkracht door medebewoners. Er zijn gevallen bekend van Iraanse vrouwen die in zo`n centrum wonen en zich prostitueerden en er zijn zelfmoorden geweest. Er zijn vele problemen aan te tonen die bij deze mensen liggen maar ook bij ons systeem. Als jij nou leuk woont in een nette wijk en je hebt nergens last van, wat weet jij dan af van de problemen die ik als bewoner van een flat vol buitenlanders meemaak? Helemaal niets. Net zoveel als een eersteklas reiziger die niet in de gaten heeft hoe druk het in de tweede klas is en dat er mesnen op het balkon moeten staan. Ik heb het niet over de hardwerkende medemens en het kan mij niks schlen waar ze vandaan komen. Ik heb het over lieden die overal schijt aan hebben en die zijn er. Deze mensen weten de grenzen van wat nog net toelaatbaar is en die zullen zij nooit overschreiden zodat de politie er niks mee kan. Zakkenrollers valt onder kleine kriminaliteit maar ik geef het je te doen als jij je autosleutels, je huissleutels en je reibewijs kwijt bent. Het geld is nog tot daar aan toe. En dan zie je kleine marokkaanse kereltjes in splinternieuwe merkkleding er met jou tas vandoor gaan en je doet er niks aan. Georganiseerde bendes zijn het en vader en opa doen er gewoon aan mee. En als je dan na een dag hard werken thuis komt en je hebt last van je Turkse buren mag jij daar bij de linkse kerk niet over klagen en daarom stemden velen ook op rechts. Ik heb geen respect voor gajus. En ook niet voor mesnen zoals u die alles beter weten en totaal niet open staan voor de werkelijkheid.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 14.42 uur

 92. In Israel heeft onze familie een huis met een zwembad met gekoeld water en een gazon wat dagelijks word besproeid. De auto word vaak in de carwash gewassen en de zaken gaan goed. Vanwege mijn scheiding woon ik nu even wat beroerd maar daar komt binnenkort verandering in en dan ben ik van het hele gezeik af.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 14.49 uur

 93. Veel Nederlanders die het goed gaat kan het geen donder schelen wat een gewoon mens meemaakt. Ze zijn dol op azieklzoekers maar hebben er nog nooit een gesproken. Ze geilen op alles wat zwart is totdat hun dochter ermee thuis komt! En totdat er in hun straat een buitenlands gezin met 8 kinderen en een zwangere moeder komt wonen. En totdat er in hun straat een azielzoekers centrum word geopend. Laten de hoge heren maar wat flats vol armen uit diverse nationaliteiten bouwen tussen de vrijstaande woningen van de rijken in dit land. Laten Marcel van Dam, Sonja Barend, Frits barend, Hedi de Ancona en noem ze maar op er zelf maar naast gaan wonen. Er woont hier een man uit Egypte die op zijn balkon konijnen fokt en opeet. Er zwom bijna geen eend meer in het water hier en ik ken hier mannen die als ze een eendekuiken zien het water in de mond loopt.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 14.56 uur

 94. @89 Baruch dat je zelfs op voor sommige
  Christenen niet schroomt om op Goede Vrij-
  dag te doen alsof IK de feiten aandroeg
  waarmee je met nr 40 ZELF een aanvang hebt
  gemaakt en het probeert op mijn bordje te
  leggen is hoogst merkwaardig, maar zegt
  helaas iets over uw inborst, niet de mijne.
  Mijn waarschuwingen, hebt u eveneens in de
  wind geslagen, om u te behoeden voor nog
  meer stommiteiten, die u wel degelijk aan-
  gereikt kunnen worden, als politie werk
  maakt van uw stilzwijgend toestaan van bin
  nen de Wet HIER NIET geaccepteerde zaken !

  Voortaan zal ik mijn neus niet meer in uw
  zaken steken en me in uw omstandigheden ver
  diepen. Aan u lijkt dat dus niet besteed.
  Ben ik mijn broeders hoeder?
  Gij, wat doet gij? Paarlen voor de zwijnen
  gooien?
  Mij verplaatsen in uw situatie heeft dus
  geen enkele zin en uw verdraaing van zaken
  is stuitend en hierboven eenvoudig te ach-
  terhalen en hoe u naar eer en geweten uw
  emigratie en immigratie gegevens gaat ver-
  wérken heeft dus mijn belangstelling al
  helemaal niet.
  Ook uw evt. geld, dat u ongetwijfeld zélf
  zult hebben verdiend, en eigen advokaat
  - wordt doorgaans alleen ingeschakeld bij
  uitzondering als mensen zich in problemen
  bevinden of hebben gewerkt – zijn allemaal
  gegevens die hier door U, laat ik beleefd
  blijven, worden ingebracht, echter het im-
  poneert mij voor geen enkele cent, die u
  hebt.
  Uw familie zit op u te wachten, dáár waar
  ik nu nog slechts eenmalig u in uw eigen
  taal te proberen tegemoet te komen:
  achenebbisj Baruch, sjalom !

  Wanneer en waar ik ook wil om mensen, dmv
  het geholpen worden door de politie, wil
  waarschuwen om niet te lichtvaardig om te
  gaan met Nederlandse Wetgeving en omgangs-
  vormen, blijft aan MIJ voorbehouden en der-
  halve kan ik uw verzoek niet in overweging
  nemen.
  Alleen al de gedachte dat een nazaat van
  mij een door u – met uw goedvinden – dochter ‘bewapend’ naar school denkt te kun
  nen sturen (u niet te willen verplichten
  aan uw medeverantwoordelijk zijn voor een
  daardoor mogelijk justitiëel ingrijpen)
  maakt mij hóógst én vele ánderen tevens,
  zeer ongerust.
  Graag zie ik u met spoed een handel in
  citrusvruchten ondersteunen om u in de na-
  tuur weer tot rust te laten komen.

  Uw opstelling is inmiddels anderen ook al
  te bizar voor woorden geworden. Op deze
  manier zult u dan ook exhorbitante reke-
  ningen van advokaten kunnen verwachten bij
  het soort onregelmatig die u willens en
  wetens (zie @40) op de hals haalt!
  Dáár láát ik het bij !
  Uitspraken bij calamiteiten probeer ik nog
  altijd aan een Rechter over te laten en die
  voor mij en U lopen HIER op áárde overal
  rond !

  Mijn betoog had ik u kunnen besparen, door
  volledig te kunnen onderschrijven wat hier-
  voor Anja onder @90 heeft opgemerkt.

  U zult begrijpen, dat u kennelijk ook een
  terechtwijzing mijnerzijds kon verwachten,
  beschamend gedrag voor degenen rond u, die
  ik niet collectief verantwoordelijk stel
  voor een dergelijke manier van reageren.

  U maakt mensen niet gelukkig op deze wijze!

  Laat uw voorstaan op het hebben van geld
  niet op de voorgrond treden, het geeft an-
  derzijds een ontzettend geestelijke armoed
  aan. Houd een advokaat bij de hand: u zou
  hem nog eens nodig kunnen hebben.Gegroet!
  Mevrouw Madelief !

  Reactie door Madelief — vrijdag 14 april 2006 @ 15.00 uur

 95. Waarom zijn er geen Surinaamse of Antilliaanse vrouwen die het nieuws voorlezen of een Tukse vrouw met hoofddoekje om de programma`s op tv aan te kondigen? Waarom is er nog geen vrouwelijke Marokkaanse Burgemeester in ons land en waarom is Hirsie Alie zo geweldig terwijl ze alleen afgeeft op een eeuwenoude cultuur? Omdat mensen als Jan Mulder en Fritz Barend het hier voor het zeggen hebben. Velen hier willen geen kwaad woord over Marokkaanse zakkenrollers horen maar kijken ondertussen op een eerlijke en hardwerkende Nederlandse arbeider neer en willen niet dat hun dochter met een fabrieksarbeider thuis komt. dat is discriminatie en iet het vaststellen en op een rijtje zetten van enlkele simpel vast te stellen feiten. Laten jan Mulder, Fritz Barend, Sonja en meneer Oudkerk ( ja die hoerenloper ) maar eens een weekend bij mij kmomen Logeren zou ik zo zeggen.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 15.15 uur

 96. @92 Meneer Abrahams,

  Ik heb u in mijn stukje onder @90 zeer nètjes benaderd.
  Vanwaar deze aanval op mijn persoon?
  Respect, dat is alles, voor elkaar en voor u zelf.
  Ik begrijp werkelijk uw reactie niet.

  Vriendelijke groet,

  Reactie door Anja — vrijdag 14 april 2006 @ 15.24 uur

 97. Mevrouw Madelief heeft duidelijk iets met wapens en de politie. Maar niet met feiten want die komen niet door haar cencuur zolang ze niet in haar straatje passen. Droom maar lekker door jongedame zonder enige levenservaring zoals een rolstoelgebonden stakker die de hand op kan houden en afhankelijk is van wat Den Haag ze geven wil en dat is tegenwoordig niet veel. In ons land woont ontzettend veel tuig en die vind je met name in de armere wijken. U wilt dit fenomeen dus in stand houden? Kijk eens op het Centraal stion van Rotterdam en loop een het centrum in en kijk eens goed om u heen. Arme buurten worden wel opgeknapt maar de mentaliteit van haar bewoners verander je er niet mee. Kan ik het helpen mensen als u de levensstandaard van lui uit andere culturen niet wensen te verhogen door de door hen veroorzaakte overlast te ontkennen evenals de mentalitiet die duidelijk zichtbaar wijst op intolerantie. Je hoeft deze mensen nergens op te wjzen of je discrimineerd. Advocaten ataan te trappelen om hen op hun rechten te wijzen. Praat eens met politieagenten in Amsterdan, Den Haag en Rooterdam. Wat denk jij dar die dagelijks meemaken? Denk je nou heus dat een Balkenende of een Cohen niet weten wat er in dit land gaande is? Uw partij word door de geheime dienst in de gaten gehouden vanuit de regering gewantrouwd. En terecht want jullie vormen door de goroei langzamerhand een bedreiging voor de democratie in ons land. Communisten zijn jullie en jullie leveren eerst Lenin en vermoorden elkaar en komt Stalin om het af te maken terwijl he gepeupel jullie verafschuwd zonder dat jullie het door hebben net als Nicolae Ceausescu in Rumania. Ver van de werkelijkheid beslissingen nemend met oogkleppen op. dat heet nu links en maar afgeven op de pvda uit afgunst en niet uit betrokkenheid want dat ie jullie vreemd. wat doe jij voor buitenlanders? Helemaal niks mevrouw! Ik heb die mensen geholpen op vele manieren maar wij begrijpen elkaar niet altijd en ik hou niet van stank en lawaai. En daarom ga ik hier weg en verder blijft alles zoals het is door mensen zoals jij en nu wil ik niets meer jullie te maken hebben. Ik ga nergens meer op in en jullie hebben van mij het laatste gehoord. Ik ben absoluut tegen linkse flikkers en lesbo`s die alles beter weten. Ga je moslim vrienden maar vertellen dat je het met een ander wijf doet doet dat zoon een homo is en laat je dochter maar door een Turk achter het raam zetten als jij dat zo fijn vind. Ik kom voor mijn gezin op.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 15.40 uur

 98. @98 Baruch Abrahams,

  Beste meneer Abrahams, wilt u zo vriendelijk zijn om het hier netjes te houden?
  Dank u vriendelijk.

  Met heel mijn hart wens ik u een “goede vrijdag” en fijne Paasdagen toe.

  Vriendelijke groet,

  Reactie door Anja — vrijdag 14 april 2006 @ 16.00 uur

 99. Bertje ik vind dat Madelief gewoon gestoord is en jij bent typisch zo`n mafkees die rustig toe gaat zitten kijken hoe alles hier naar de sodemieter gaat en dan ga je gewoon een beetje van zitten te genieten met een sjekkie in je poten en een biertje op tafel en voetbal op de tv en maar boeren en schten laten. Af en toe wat porno op de buis en maar rukken. Man gebruik je hersens en ga iets op poten zetten. ga aan het werk eikel! zoek een baan of handel in een of ander. maak geld want het ligt hier op straat en je hoeft het alleen op te pakken. Pak je kans en word rijk terwijl je andere via een uitzendbureau het werk laat doen tegen een paar rotcenten terwijl jij de dikke rekeningen uitschrijft en af en toe het geld teld. an koop je een echte auto en dan slaap je eens in een waterbed. dan kun je op vakantie en fijne kleren en schoenen dragen en naar de tandarts voor wat kronen en dan betaal je de werkster zwart ook al is ze wit.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 16.14 uur

 100. @100 Baruch Abrahams,

  Als u met problemen rond loopt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit niet op Bertje af te reageren.
  Als u gelezen had, dan weet u dat Bertje werk heeft.

  Tevens zou ik ook graag van u vernemen, waarom u vindt, dat Madelief gestoord is?

  Nogmaals verzoek ik u om het hier netjes te houden.

  Een fijne Pasen toegewenst en moge de vrede in uw hart overwinnen.
  Met vriendelijke groet,

  Reactie door Anja — vrijdag 14 april 2006 @ 16.55 uur

 101. @ 82. Bertje

  Ja ik heb het allemaal gelezen, en nee ik ben het niet met meneer Abrahams eens. Het enige dat ik wil aangeven is dat het geen zin heeft om met bedreigingen te komen, maar met argumenten. Ik begrijp het als de uitspraken van deze meneer je kwaad maken, het wil alleen niet zeggen dat het dan ook OK is om met geweld te gaan dreigen. Het is zelfs strafbaar om via internet te dreigen. Laat je toch niet zo op de kast jagen, en ga inhoudelijk in tegen de argumenten van Baruch Abrahams! Jij hebt blijkbaar meer verstand van deze kwestie als hij, anders zou je je niet zo kwaad maken. Ik vind ook dat dit heerschap niet bepaald met engelentongen spreekt, maar blijf zelf wel ‘beschaafd’.

  Reactie door Pascal Obma — vrijdag 14 april 2006 @ 17.11 uur

 102. Ik heb nog eens goed gekeken naar de reacties van Abraham, en ik moet toegeven dat hij erg uit zijn nek loopt te lullen. Jan Mulder en Frits Barend hebben het voor het zeggen in Nederland? In wat voor werkelijkheid leeft deze man??

  Reactie door Pascal Obma — vrijdag 14 april 2006 @ 17.15 uur

 103. het spijt mij dames en heren maar ik ga nergens meer op in. Ik ben drie dagen in de ziektewet geweest wegens wegens totale overspannenheid en ik ben nu weer zodanig beter bevonden door de bedrijfsarts dat ik weer aan het werk mag. Echter ik heb enkele dagen vrij maar ga op vakantie naar Luxemburg. Als ik terugkom ga ik verhuizen en ik heb helaas geen tijd meer voor jullie omdat mijn werk mij geheel opslokt. Ik heb een huis gevonden in de vrije sektor vlak bij Amsterdam. Mijn zoon was al bij zijn moeder in Osdorp en het gaat goed met hem. Jongens en meiden tabee, het was mij een genoegen en het ga jullie goed.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 17.43 uur

 104. Het is mij volkomen duidlijk dat Baruch Abrahams overspannen is, gezien zijn postings. Maar laten we hem nu maar met rust laten dan… Hij is blijkbaar aan vakantie toe!

  Reactie door Pascal Obma — vrijdag 14 april 2006 @ 18.15 uur

 105. @40 LEES DE EIGEN TEKST BARUCH, EN ZIE hoe
  je opnieuw probeert mij in de schoenen te
  schuiven, dat ik iets ‘met wapens en poli-
  tie zou hebben’.
  Jouwe eigen formuleringen middels @98 en
  @100, waar je voor de verandering deze keer
  het woord ‘gestoord’denkt te gebruiken ipv
  ‘krankzinnig’.
  Kijk Baruch, ik houd je inmiddels al gerui-
  me tijd in de gaten, dat kón je weten, en
  dat jij je aandacht, tijdens een voorjaars-
  griepje, hier vraagt en taal uitslaat, die
  niet onderdoet voor menige doorgeslagen,
  gederailleerd sujet in deze samenleving en
  dacht met een omloopje (weer), (ook) mijn
  richting uit te moeten komen tot diverse
  keren toe, brengt van jou uit een lucht met
  zich mee als komend van het meest veront-
  reinigende havenindustriegebied, dat maar
  denkbaar is. De hele verdere bijdrage 100
  lijkt onder invloed te zijn geweest van een
  totaal ‘onbekwaam’ zijn op welke manier
  dan ook. De advokaat weet ongetwijfeld hier
  voor een bekwame huisarts/specialist te
  vinden. De korte vakantie zal niets ople-
  veren als niet een gezonde gedragwijze
  wordt overwogen en aangepakt.
  Inhoudelijk argumenteren op loze inhoud is
  absoluut niet mogelijk en beweringen slaan
  kant noch wal, te gek om op in te gaan.
  Beterschap!
  Het beste idee is dus nog om zeker vooral
  als Baruch hier niet meer terug te komen,
  na dit soort nonsens!. Beterschap nogmaals,
  en sorry, sorry, sorry, ook dit trek ik me
  dus niet aan, jammer dan, ik weet vanuit
  welke hoek de wind waait, da’s dan mijn
  voordeel vandaag! Uit is de pret! Slaap ze!

  Reactie door Madelief — vrijdag 14 april 2006 @ 18.17 uur

 106. Mevrouw de Madelief houd u alstublieft op over advokaten, wapens en politie. Praat eens met een wijkagent die thuis is in de Bijlmer problematiek zou ik zo zeggen. U blijft maar op mij afgeven. Houd u daar alstblieft mee op. Over enkele weken moet u maar eens een kopje thee bij mij komen drinken en dan kunnen we het hebben over mijn inzet voor de dierenambulance en bij een dierenaziel wat ik ken zoeken ze nog vrijwilligers. Wellicht ook nog wel iets voor u.

  Reactie door Baruch Abrahams — vrijdag 14 april 2006 @ 18.48 uur

 107. @104 Murach Abrahams,

  Beste meneer Abrahams,

  Ik vind het héél knap dat u na 3 dagen totale overspannenheid alweer uw gezondheid hebt hervonden.
  Ik hoop dat ook van harte dat u deze mag behouden voor de rest van uw leven.
  Gezondheid is nl. iets waar u zuinig op moet zijn.
  Wat mij wel bevreemd is, dat uw vrouw nu ineens in Amsterdam woont en niet meer in Israël met haar zwembad en besproeide gazon’s.

  U was van plan om naar Israël te verhuizen en binnen een paar uur is het de vrije sector vlakbij Amsterdam geworden?

  Meneer Abrahams, u blijft me verbazen.

  Ik wens u veel beterschap toe en hoop dat u snel van uw overspannenheid af bent.
  Ik wens u nogmaals een rustig en vredig pasen toe en een fijne vakantie in Luxemburg, dat het u goed moge doen.

  Met vriendelijke groet.

  Reactie door Anja — vrijdag 14 april 2006 @ 18.48 uur

 108. @100 Meneer Abrahams,

  Hier geef u aan dat u Madelief volkomen gestoord vind.
  Ik heb u de vraag gesteld waarom u dat vind, maar heb hélaas nog géén antwoord van u hierop mogen ontvangen.

  Onder @107 nodigt u de gestoorde Madelief uit om bij u op de thee te komen, hier ontgaat me iets.

  U loopt toch hopenlijk niet met rare aanvalsneigingen rond?

  Ik hoop voor u van niet, uw berichtjes zijn zo tegenstrijdig met elkaar.

  Laat de liefde in uw hart nu eens spreken, deze moet bij u toch ook aanwezig zijn?
  Dat hoop ik voor u toch van harte, want als een mens géén liefde in zichzelf heeft, kan hij ook nooit geen liefde ontvangen van de àndere mens.

  Lieve meneer Abrahams, probeer eens in de spiegel te kijken en eerlijk toe te geven wat u dan ècht ziet en dit dan ook te erkennen.
  De ogen zijn nl. een afspiegeling van de ziel.

  Reactie door Anja — vrijdag 14 april 2006 @ 19.04 uur

 109. Tokkie Abrahams,

  Ik zou toch even een second opinion gaan vragen bij een andere dokter want je bent miscchien wel niet meer overspannen maar je bent wel nog steeds knettergek racist xenofobies psychopaat en ontzettend gestoord.
  En zoals je weet heeft men ook in Israel bepaalde normen die niet overschreden mogen worden dus als je werkelijk naar Israel wilt dan zul je echt een beetje aan jezelf moeten gaan werken want zelfs in Israel zijn er mensen die jouw afwijking niet zullen tollereren !!!
  Ik zou zo zeggen zoek een goed dokter en bespreek je problemen met hem !!!
  Shalom !!!

  Reactie door Bertje — vrijdag 14 april 2006 @ 21.12 uur

 110. @110 Bertje,

  Maak je hier niet meer druk om, je maakt er véél te véél woorden aan vuil en dat is zij niet waard.
  Houdt de eer aan jezelf en reageer niet meer op deze mevrouw Abrahams.
  Als ik het goed inschat, zijn we binnenkort “verlost” van deze vrouw.

  Bertje ik wens je héle fijne paasdagen toe en denk om je hart, hoofd koel, voten warm.

  vriendelijke groet, Anja

  Reactie door Anja — zaterdag 15 april 2006 @ 0.31 uur

 111. @ Abrahams

  Ik heb de indruk dat je een beetje verzuurd bent, om al hetgenen jij over je heen krijgt.
  Daarbij spring je meteen op defensive.
  Dat is Jammer.
  Stel je open voor anderen, accepteer ze zoals ze graag willen zijn, en je zult zien dat anderen jou ook zullen accepteren zoals jij bent.
  Om daarna in harmonie met elkaar te leven en te groeien naar een wereld waar ieder zijn plaats vindt, óók Baruch Abrahams.
  Laat je niet vergiftigen door het vergif wat haat heet, maar laat je onderdompelen in liefde, en je zult zien dat het leven mooier wordt.

  Reactie door Charlie — zaterdag 15 april 2006 @ 9.33 uur

 112. > Ik ben drie dagen in de ziektewet
  > geweest wegens wegens totale
  > overspannenheid en ik ben nu weer
  > zodanig beter bevonden door de
  > bedrijfsarts dat ik weer aan het werk
  > mag.

  O, maar zo hard ben je hier toch niet aangepakt?

  Heb je op zich snel gedaan, na drie dagen al weer hersteld van totale overspannenheid.

  > Echter ik heb enkele dagen vrij maar ga
  > op vakantie naar Luxemburg.

  Ja, doe dat. Het is mooi weer.

  > Als ik terugkom ga ik verhuizen en ik
  > heb helaas geen tijd meer voor jullie
  > omdat mijn werk mij geheel opslokt.

  Alsof wij om jouw aandacht hebben gevraagd.

  > Ik heb een huis gevonden in de vrije
  > sektor vlak bij Amsterdam. Mijn zoon was
  > al bij zijn moeder in Osdorp en het gaat
  > goed met hem. Jongens en meiden tabee,
  > het was mij een genoegen en het ga
  > jullie goed.

  Bedankt, en tot ziens.

  Reactie door Duh — zaterdag 15 april 2006 @ 14.41 uur

 113. @113 Duh,

  Moet dit nu zo?

  Meneer/mevrouw Abrahams is met vakantie in Luxemburg.

  Vind dit niet zo netjes van U.
  De betrokken persoon is niet meer aanwezig om zich te kunnen verdedigen.

  Wijzer lijkt het mij om op zijn/haar terugkeer te wachten, zodat er een kans bestaat voor verweer van zijn/haar kant.

  Verder wens ik u en de uwen een fijne Pasen toe.

  Reactie door Anja — zaterdag 15 april 2006 @ 15.18 uur

 114. Ik volg zelf een deeltijd SPW niveau 4 18+ opleiding in Groningen. Ik mag naar alle waarschijnlijkheid mijn diploma volgende week in ontvangst nemen. Dat is het goede nieuws.

  Wat er voor mij ontbreekt is dat het competentiegerichte onderwijs niet bij mij past. Ik kreeg weinig vakgerichte informatie aangedragen en heb voordurend geschreven over mijn leerproces. Er is geen examen afgelegd over of ik competent genoeg ben om mijn vak uit te voeren. Wel heb ik 3 jaar stagegelopen bij verschillende welzijnsinstellingen. De diplomering hangt af van de mening van de stagebegeleider. Gelukkig ben ik overal veilloos doorheen gekomen en heb ik alles gehaald.

  Weinig vakinhoud, veel geslijm. Dat heeft naar mijn mening niets te maken met persoonlijke competenties.

  Ik heb het derde jaar van mijn opleiding te maken gekregen met de reorganisatie van mijn school. Het betekende voor ons, het eerste jaar niet tot nauwelijks les krijgen, veel chaos, te weinig docenten voor de klas, weinig individuele aandacht, en een grimmige sfeer merkbaar onder zowel medestudenten als docenten. Ook veel uitval bij medestudenten, helaas.

  Wat ik ook mis is een rechtsysteem dat mbo studenten kan begeleiden op het juridische vlak bijvoorbeeld voor problemen als, het geen of te weinig les krijgen, en hierover geen tekst en uitleg krijgen. Wat mensen willen is een beetje begrip voor hun situatie, en eventueel hun recht halen. Ik heb begrepen dat hier voor hbo’ers en wo’ers een regeling voor is.

  Is er een contolesysteem voor mbo docenten? Ik heb begrepen dat mbo’ers naar het schoolhoofd kunnen stappen wanneer zij een probleem hebben. Omdat men op het mbo niet al te serieus word genomen. Misschien word er gedacht dat alle mbo’ers ongemotiveerd zijn en niet te veel willen nadenken?

  Ik wil doorstuderen, en vrees dat het op een hbo niet veel anders zal zijn. Weer competentiegericht onderwijs maar meer theorie, tentamens en uitdagingen. Gelukkig ben ik wel gemotiveerd en heb ik mij niet op mijn kop laten zitten door alle docenten die een student met ambitie niet het respect geven wat zij verdienen. Dat is hun probleem.

  Er is dus veel gebeurt, en hopelijk voor de rest zal er veel “in positieve zin” veranderen, zodat zij kunnen genieten van hun vakgebied en de clienten die zij mogen helpen.

  Groet,

  mij

  Reactie door mij — dinsdag 12 juni 2007 @ 12.19 uur