SP-kiezerspanel

Kiezerspanel

Op 7 maart, meteen na de geweldige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, werd de site ‘Ik stem SP.nl‘ gelanceerd. Een site voor iedereen die de SP een warm hart toedraagt. De SP wil immers ook na de verkiezingen in contact blijven met de mensen die op ons hebben gestemd.

Op de site kon je je ondermeer opgeven voor het SP-kiezerspanel. Vandaag is de eerste vragenlijst verstuurd. Mocht je ook mee willen praten, schrijf je dan even in, zodat de volgende keer ook jouw mening wordt meegenomen!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 24 april 2006 :: 11.28 uur

15 Comments

15 reacties

 1. De huidige kandidaat-leden moeten zich kunnen aansluiten als ze aan alle criteria voldoen, maar dan moet de uitbreiding maar eens stoppen.

  Lang zitten kijken naar deze vraag. Wat als je vindt dat geen land zich meer aan mag sluiten en de uitbreiding moet stoppen. Is het dan ja(stoppen met uitbreiden) nee(geen landen meer toelaten) of is dat geen mening.

  Reactie door Sprut — maandag 24 april 2006 @ 12.03 uur

 2. Vrije arbeidsemigratie bestaat ook, dus waarom niet. Of is dat te kortzichtig gedacht?

  Reactie door Maurice — maandag 24 april 2006 @ 12.16 uur

 3. @Maurice

  Uit eigen vrije wil geld aan anderen weggeven mag.
  Waarom mag je dan niet uit eigen vrije wil geld van anderen wegnemen?

  Reactie door Drob — maandag 24 april 2006 @ 12.22 uur

 4. Natuurlijk is vrije arbeidsmigratie niet goed.
  Denk eens aan de 60-er jaren. Bedrijven als Bata, TenCate, Daf, Verolme stonden op markten in Noord afrikaanse landen en Turlije om personeel te interesseren in NL te komen werken.

  Wat is nu achteraf de balans ? Het totaal aan opbrengsten minus kosten ?

  Mag ik veronderstellen dat die duidelijk negatief is ?

  En wat zal het zijn over 25 jaar hier ?

  Zonder een aardig mondje Bulgaars kom je dan nergens !

  Reactie door willems — maandag 24 april 2006 @ 12.23 uur

 5. Laten we verdorie eerst onze eigen mensen eens aan het werk krijgen!

  Reactie door simONE — maandag 24 april 2006 @ 12.30 uur

 6. We hebben die mensen toegelaten tot de EU, ik vind dat zij dan ook dezelfde rechten en plichten moeten hebben als wij.

  Dat betekent niet alleen dat zij wat mij betreft hier mogen komen werken, maar dat als zij hier komen werken, dus ook volgens onze arbeidsvoorwaarden moeten werken.

  @3

  Volgens mij is dat een wat kromme vergelijking. Jouw geld is privebezit, arbeid in het algemeen is dat niet.

  Daarnaast is de arbeidsmarkt denk ik al heel open. Er werken vele Nederlanders in het buitenland en hier werken ook vele buitenlanders, al dan niet uit de EU.

  Maar kan iemand mij eens uitleggen wat het verchil eigenlijk is tussen ‘de belemmeringen opheffen’ en de situatie nu?

  Want hier bij mij op de universiteit werken bijvoorbeeld veel Chinese onderzoekers. Veel Nederlandse transportbedrijven hebben vestigingen in Oost-Europa en werken met Oost-Europese chauffeurs. En via Oost-Europese dienstverleners zitten hier ook veel Oost-Europeanen te werken.

  Dus het is mij nog niet helemaal duidelijk wat je met die belemmeringen bereikt.

  Reactie door Fjodor — maandag 24 april 2006 @ 12.45 uur

 7. Kon wel kiezen, maar de keuze bevalt me niet. Arbeidsmigratie is goed voor onze economie.
  Volmondig ja, want de te goedkoper, des te meer winst!

  Waar bestaat economie ui?

  Waar stond ‘ons’land voor?

  Wat mij het meest tegen de borst stuit is de manier, waarop men tegenwoordig tegen MENSEN aankijkt.

  Zelfs in Nederland krijgen we het niet voor elkaar een salaris aan te bieden aan mannen en vrouwen voor dezelfde handelingen. Zelfs met CAO’s.

  Waar hebben we het nou over?

  Reactie door simone — maandag 24 april 2006 @ 14.25 uur

 8. Migratie is een op zichzelf neutraal proces. De toevoeging vrije impliceert m.i. dat geen beperkingen gelden die migratie onmogelijk maken. Al zou vrije ook kunnen betekenen dat in het geheel geen belemmeringen aanwezig zijn. Ik beschouw het als juist dat mensen kunnen migreren, dat machthebbenden niet in de positie zijn te beslissen om dat te verhinderen.

  Houdt migreren in de mogelijkheid om in een andere samenleving te verblijven, om daar een bestaan op te bouwen en als participant deel te nemen in en aan die samenleving, eventueel ook door arbeidsprestaties te willen leveren? Of duidt het enkel het verschijnsel zelve, dat in calculaties en cijfers voldoende adekwaat is uitgedrukt? Ik kies voor de eerste, complexere en vollere betekenis.

  Arbeidsmigratie lijkt me te betekenen migratie met als primaire beweegsreden elders, in een andere samenleving, betaalde werkzaamheden te verrichten. Dan lijkt het verblijf een tijdelijk karakter te hebben, is de mogelijkheid geld te verdienen de drijfveer en niet de wens in die andere samenleving een bestaan op te bouwen, een intensere en allicht permanente relatie aan te gaan. Zo bezien is arbeidsmigratie een kalere vorm van migratie.

  Met arbeidsmigratie wordt wel geparticipeerd in de lokale economie, maar niet in de lokale samenleving, althans het economisch motief prevaleert bij de arbeismigrant boven de drijfveer van betekenis te zijn voor de lokale samenleving. De directe baat, om in economische termen te spreken, berust bij de vragers van arbeid op de lokale arbeidsmarkt. Voor de samenleving rest de last deze participanten in de samenleving te tolereren zonder dat deze participanten de intentie hebben zich langdurig en permanent met de samenleving te verbinden. Het levert in ieder geval instabiliteit en spanningen voor die samenleving.

  Of het goed is voor de economie is een (deel)vraag van de kwestie of het goed is voor de samenleving dat deze vorm van migratie meer of minder gereguleerd toegestaan blijft of in het geheel beperkt wordt. Regulering lijkt me een toelaatbare beperking die het individu heeft te gedogen, een verbod een te verregaande inbreuk. Geen enkele belemmering van de migratiebehoefte van het individu lijkt me een idealistisch gedreven verlangen te zijn en miskent de situatie dat tijdelijke lokale omstandigheden van een samenleving een beperking van die onbelemmerde migratie kunnen vergen.

  Antwoord op de vraag of het goed is voor de economie hangt dus af van de omstandigheden die op dat moment gelden in een samenleving. En van de opvattingen die spelen bij de definiering van kosten en opbrengsten. Wat dat betreft is het recente rapport over het saldo van de jaren 70 gastarbeiders illustratief.

  Nederland heeft werkloosheid en tegelijk sectorale tekorten aan werkers. De vraag is of de doorbreking van het lokale karakter van de arbeidsmarkt door al dan niet gereguleerde toelating van arbeidsmigranten de consequenties van deze kennelijke mismatch economisch gezien verzacht of verergert. In ieder geval de werkgevers die het betreft ervaren de last van vorengenoemde mismatch niet meer, zij hebben hun werknemers en bovendien voor weinig. In die sectoren wordt de lokale economie meer specifiek de arbeidsmarkt geconfroneerd met een afgenomen werking van het prijsmechanisme. Dat kan niet meer bijdragen tot de oplossing van de mismatch. De lokale samenleving an sich krijgt niet meer man aan de bak, ook een reden van spanning ten gevolge van arbeidsmigratie.

  Resumerend zou ik derhalve willen antwoorden dat arbeidsmigratie in de thans voorgestane vorm de lokale economie en daarbovenuit stijgend de samenleving meer kwaad dan goed zal doen.

  Reactie door chantal — maandag 24 april 2006 @ 14.43 uur

 9. Het ijzeren gordijn is vervangen door Jalouzie

  Reactie door peer — maandag 24 april 2006 @ 16.49 uur

 10. toe maar open de grensen maar ,
  ,nederlanders lekker vrij om leuke rottigheid te bedenken,terregt.
  en de pool heeft het werk afgejat,
  als je verlangt naar rotzooi,en erger,moet je vooral zo door gaan.
  wat ik weet/hoor via via,dan kun je hier nog wat verwachten,recht in eigen handen nemen is dan de enigste oplossing!
  en wie zijn de klos?? de polen??
  maar in eerste plaats de werkende hollander,
  vrachtwagen/bouw en metaal.
  de enigste normale manier is,,als er geen nl er is dan pas een oostblokker,maar geen bestaande banen afpikken,en mensen in de sores/soos trappen,
  dan ben ik voor rottigheid,en erger.
  safe mode ,sorry,

  Reactie door ad — maandag 24 april 2006 @ 16.51 uur

 11. Ik moet wel zeggen dat de vragen een beetje suggestief zijn.

  Reactie door Joost — maandag 24 april 2006 @ 17.10 uur

 12. Nederland lijkt niet te leren van de geschiedenis. Het lijkt erop dat er een grote stroom Polen en andere Oost-Europese arbeiders deze kant op komen voor werk. Dit brengt als gevolg mee dat deze arbeiders op hun beurt de familie’s ook laten overkomen zodra ze gesetteld zijn. Of gaat de Nederlandse regering er weer vanuit dat ze vertrekken na een bepaalde tijd, netzo als ze ook dachten van de Turkse en Marokaanse arbeidskrachten in de jaren 60 en 70. Buitenlandse werknemers wel laten overkomen voor werk waar geen arbeidskrachten voor zijn is een farce. Met de huidige werkeloosheid is er dus genoeg plaats, maar Nederlanders komen nu niet meer aan de slag omdat een doorsnee Nederlander geen Pools spreekt en dat is een eis om in de tuinbouw aan het werk te kunnen gaan. Ronduit belachelijk.

  Wat de EU moet doen om arbeidsmigratie tegen te gaan is inversteren in het oosten zodat het leven daar weer aantrekkelijk wordt, anders krijgen die Oost-Europese landen een leegloop aan kennis en knowhow.

  Reactie door John Gijben — maandag 24 april 2006 @ 17.37 uur

 13. europa is rijk en groot genoeg om iedereen een goed bestaan te kunnen geven .verschillen zullen altijd blijven bestaan tussen landen maar dat neemt niet weg dat we de welvaart eerlijk kunnen delen ,maar zelfs in nederland is het niet mogelijk om dit voor elkaar te krijgen gezien de grote tweedeling in ons land we hebben dus nog een lange weg te gaan om dit in europa te bereiken .is het niet linksom dan maar rechtsom gezien het feit dat men het NEDERLANDS wil gaan beperken op het voortgezet onderwijs m.a.w. onze taal en dus onze identiteit
  word naar de klote geholpen om de burgers klaar te stomen als werkvee voor het grote kapitalistische europa !!!!! fuck it.

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 25 april 2006 @ 9.30 uur

 14. Door medewerking aan onderstaand bericht door de SP Leiden trek ik mijn stem in ieder geval in twijfel.

  Verstedelijking mag ook in Oostvlietpolder

  DEN HAAG (ANP) – De provincie Zuid-Holland kan haar plannen voor de
  bebouwing van een deel van de Oostvlietpolder doorzetten. De Raad
  van State verklaarde bezwaren van onder meer de Vereniging Vrienden
  Oostvlietpolder (VVO) tegen het streekplan Zuid-Holland West
  woensdag ongegrond.
  De VVO had bezwaar tegen de zogenoemde ‘rode contouren’ van het
  streekplan. Die geven aan waar verstedelijking mag plaatsvinden.
  Volgens de vereniging ligt de polder ten onrechte binnen die
  contouren, omdat bebouwing daar in strijd zou zijn met het
  rijksbeleid voor het Groene Hart en de rijksbufferzone. Leiden wil
  in de polder een bedrijventerrein aanleggen.
  In 2004 vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke
  streekplan van de provincie voor de Oostvlietpolder. In het nieuwe
  plan valt een veel kleiner deel van de polder binnen de rode
  contouren.

  Reactie door Teleurgesteld — woensdag 26 april 2006 @ 13.11 uur

 15. het is toch wel gillen :onlangs zag ik een Poolse wagen ( althans een Poolsnummerbord ) met een oud NL-sticker !

  Die Polen die hiet langdurig zijn en zoals bekend onder de CAO’s werken ;kunnen hetzelfde inkomne “halen “als de Nederlander ;;

  Je woon met 16 man in 1 kamer-appartement (gekoop huurtje )
  Je vervoer doet je onder een Poolkenteken ( goedkope belasting in Polen , en goedkope autoverzekering in Polen )
  je voer goedkopen cigaretten uit Polen naar Nederland in .
  je bent verzekert in Polen ( minder premie ) .
  en zo zijn er nog wat ander voordeeltjes !

  Ja,ja : de arme Pooltjes !

  Reactie door Fred — woensdag 26 april 2006 @ 18.34 uur