Onderwijs verder in het slop

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met lezen. Van de leerlingen op de laagste niveaus van het vmbo kan een kwart niet zelfstandig de schoolboeken lezen. Dat staat in het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs over het het vorige schooljaar.

Oorzaak van de leesachterstand is niet de sociale of etnische achtergrond van de leerling, maar de kwaliteit van het leesonderwijs. Dat is op veel scholen onvoldoende, schrijft de inspectie.

De achterstand is meestal niet meer in te halen en kan leiden tot voortijdig vertrek van school. De inspectie maakt zich daar ernstige zorgen over. (NOS)

Soms sta ik echt met mijn mond vol tanden, en dit is zo’n moment.

Al sinds de start van het VMBO heeft de SP gewaarschuwd voor de problemen die zouden ontstaan. In 2003 hield de SP nog een enquête onder docenten en personeel omdat het VMBO het afvalputje van het voortgezet onderwijs dreigde te worden.

In het rapport “Het VMBO verdient beter” staan de uitkomsten van deze enquête onder ruim 350 VMBO-leraren. Uit de resultaten blijkt dat het VMBO een destructief effect heeft op het welzijn van een groot aantal leerlingen. Aan de hand van deze resultaten formuleerde de SP daarom de volgende maatregelen:

1. De klassen moeten verkleind worden. Voor reguliere VMBO-klassen moet een maximum van 20 leerlingen per klas gelden met daarbij (minimaal) één klassenassistent. Naarmate er meer zorgleerlingen in een klas zitten, zijn kleinere groepen nodig. Voor klassen met alleen maar zorgleerlingen, geldt een maximum van 14 leerlingen.
2. Het onderwijs moet meer praktijkgericht worden. Vanaf de eerste twee leerjaren basisvorming moeten minder theoretische vakken worden aangeboden.
3. Net als in het oude Vbo/Mavo systeem, moeten leerlingen examenvakken op verschillende niveaus kunnen volgen en afronden. Dit past bij een onderwijsstelsel waarbij maatwerk voorop staat.
4. Om het beroepsonderwijs aantrekkelijker te maken, moet structureel minstens één miljard euro extra geïnvesteerd worden. Daarmee wordt voldoende personeel aangetrokken en gebouwen en leermiddelen kunnen aangepast worden aan de huidige normen.
5. De criteria om in aanmerking te komen voor extra zorg moeten versoepeld worden. Daardoor krijgen de leerlingen daadwerkelijk de zorg waar zij recht op hebben.
6. Voor de leerlingen voor wie het VMBO nu te moeilijk is, moet een aparte assistentenroute komen. Deze voorziening leidt zorgleerlingen in vijf jaar op tot het zogenaamde assistentenniveau. De assistentenroute dient in kleine klassen met zoveel mogelijk dezelfde docenten en praktijkgerichte vakken te worden aangeboden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 25 april 2006 :: 16.42 uur

41 Comments

41 reacties

 1. Reeds in 2003 had men de aanbevelingen van de SP over kunnen nemen. Drie jaar later is er geen moer gebeurd en dreigt een volledige generatie straks nergens aan de bak te kunnen.
  In 2007 weer een ander kabinet, dan mag weer een nieuwe minister van onderwijs met een bak achterlijke hervormingen komen. Ach… veel slechter kan het al niet meer worden. Ik hoop dat er een kabinet komt met de SP, waarin Fenna Vergeer de post onderwijs als minister krijgt, dan kan er eindelijk weer opgebouwd gaan worden.

  Reactie door kaatje — dinsdag 25 april 2006 @ 17.07 uur

 2. Dit Rapport klopt en is een tip van de groeiende ijsberg. Jarenlang hebben de regerende partijen het probleem ontkend, onderkent of de te makkelijk aan de afkomst van de leerlingen toegeschreven. Uitzonderingen na onderwijs valt. Het probleem is ook niet aan de ouders of scholen toeschrijven. De kern van het probleem is de incompetente overheid waaronder staatssecretaris van Rutte(VVD). Ze blijven vernieuwen(reorganiseren) maar ze hebben geen oog voor de onderwijskwaliteit en de leerontwikkelingen van de leerlingen. Ze zijn vooral gericht op een elite few en de rest(de lopende band krachten). Dan durven ze nog om over kenniseconomie te parten.

  Reactie door khosrow — dinsdag 25 april 2006 @ 17.09 uur

 3. Leren lezen gebeurt op de basisschool. Kennelijk gaat daar al veel mis en dat wordt dan vervolgens voortgezet op het VMBO en MBO. Rekenen en taal leggen het fundament en basis onder alle kennisverwerving. Wat is er mis gegaan nadat er afscheid werd genomen van het klassikale onderwijs? Hoe krijgen kinderen les in taal en rekenen, zelfstandig en in groepjes, zoals ik van mijn eigen kinderen te horen heb gekregen. Ze waren slim genoeg om de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken, maar soms zag ik ze stuntelen met eenvoudige rekensommen, die in mijn tijd in de 4e en 5e klas werden gegeven. Ook bij taal moesten ze zelfstandig aan de slag. Van mij geen verwijt naar de docent, die als duvelstoejager allerlei bordjes draaiende moet zien te houden door rekening te houden met kennis- en ontwikkelingsnivo binnen dezelfde groep en ook nog van allerlei markten thuis moet zijn. Het speciaal onderwijs is nagenoeg verdwenen, waardoor de zwakkeren op de reguliere basisschool, waar de groepen veel groter zijn, tussen wal en schip terecht zijn gekomen. De achterstand die ze daar hebben opgelopen, kunnen ze in het voortgezet onderwijs nooit meer goed maken. Daar gaat het ook mis, omdat ook daar het voortgezet speciaal onderwijs afgeschaft is. Er mag nu alleen maar onderwijsondersteuning geboden worden, meestal tijdelijk, daar waar het permanent nodig is. Leerlingen raken steeds verder achter, voelen zich mislukt en raken zeer gedemotiveerd. Ze willen vaak niet meer naar school, vooral vanaf 14, 15 jaar. Het is een vicieuze cirkel waarin we met het onderwijs terecht zijn gekomen. Het oude onderwijs is te snel afgeschaft, zonder dat het nieuwe goed is ontwikkeld. Het speciaal onderwijs had nooit afgeschaft mogen worden. Dat is puur een centenkwestie geweest, waarvoor wij nu de tol betalen. Ik vind het erg rot voor de leerlingen die het niet kunnen bijbenen in het basisberoepsgedeelte van het VMBO. Ze zijn straks de kanslozen in onze maatschappij.

  Reactie door Tiny Romme — dinsdag 25 april 2006 @ 17.19 uur

 4. Hier geldt hetzelfde als bij het MBO (zie “Verdwijnen Nederlands op MBO onverantwoord” van gisteren, waar ik het volgende schreef):

  Het toppunt van absurdisme. De Nederlandse taal is belangrijk voor iedereen, welke vorm van onderwijs ook wordt gevolgd en welk vak of beroep ook wordt gekozen. De beheersing van het Nederlands gaat jaar in jaar uit al achteruit. Soms lees ik teksten van universitair afgestudeerden vol stijl- en spelfouten (waaronder advocaten). Ook in de TV- en radionieuwsbulletins worden steeds meer fouten gemaakt. En het kabinet maar roepen dat allochtonen vooral ook de Nederlandse taal moeten leren. Dat is wel juist, maar op z’n minst merkwaardig als je zelf meehelpt aan de afbraak daarvan.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 25 april 2006 @ 17.19 uur

 5. Leren lezen gebeurt inderdaad op de basisschool. Maar vlak niet de invloed van de ouders uit.
  Met mijn zoon ben ik vanaf het begin gaan lezen, elke dag. Toen hij op zijn vijfde zelf leerde lezen zijn we de verhouding gaan veranderen: hij leest nu steeds meer voor en ik luister (of doe stiekem een dutje).
  Uiteraard moet de overheid een uitstekend raamwerk bieden om kinderen te laten leren, maar ook om hun vrije tijd door te kunnen brengen. Bijv. door betaalbare sportmogelijkheden.
  Toch ben ik van mening dat ouders op ALLE gebieden veel meer ter verantwoording geroepen dienen te worden.
  Dit wordt nogal eens vergeten.

  Reactie door CasaSpider — dinsdag 25 april 2006 @ 17.49 uur

 6. marktwerking ! willen we laaggeschoold werk terughalen uit azie of polen moeten we weer domme nederlanders kweken ,toch? we zijn wqeer 60 jaar of meer terug als je in een bepaalde wijk geboren was stond het VAST !dat je naar de fabriek ging omdat de fabrikant,pastoor,en corrupte burgervader dat zo beslist hadden .DIE GOEIE OUWE TIJD TOCH !
  vlug terug naar de tijd van de dagloners lekker werken met slecht weer en bij goed weer naar het strand ,ik kan niet wachten .(en naar school hoeft ook niet meer.)

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 25 april 2006 @ 17.50 uur

 7. Het lijkt mij glashelder dat men veel meer tijd aan dit vak diend te besteden. Ik vraag mij af of het ook met de verAmerikanisering in ons land en de zogenaamde msn taal te maken heeft. Blijkbaar hebben we van de partijen die ons land de afgelopen tien tot twintig jaar hebben bestuurd weinig te verwachten op dit gebied.

  Reactie door Baruch Abrahams — dinsdag 25 april 2006 @ 18.04 uur

 8. Politician’s Weblogs

  Trackback door Akufu — dinsdag 25 april 2006 @ 18.28 uur

 9. Alleen daarom is lidmaatschap en zeker stem op de SP sterk te overwegen.
  Dit zijn werkelijk belangrijke zaken.
  Jammer dat Jan/SP zich nog steeds teveel te buiten gaat aan het te weinig diepzinnig ingaan op andere belangrijke zaken of hierbij teveel door een tunnel kijkt.

  Reactie door Don Q — dinsdag 25 april 2006 @ 18.30 uur

 10. Hier, kun je nog meer met je mond vol tanden staan:
  (nu.nl)

  Verbod op hartoperaties Radboud

  Uitgegeven: 25 april 2006 09:40
  Laatst gewijzigd: 25 april 2006 12:07
  AMSTERDAM – De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Radboudziekenhuis in Nijmegen bevolen met onmiddellijke ingang te stoppen met hartoperaties bij volwassenen. Het bevel is dinsdagmorgen om 7 uur van kracht gegaan, en duurt een week. Al opgenomen patiënten worden doorgestuurd of moeten terug naar huis.

  Uit een rapport van een externe onderzoekscommissie blijkt dat de kwaliteit van de hele hartchirurgische keten in het Radboud onder de maat is. Onder andere de inrichting van het zorgproces en de samenwerking tussen verschillende disciplines laat veel te wensen over. Ook is er gebrek aan leiderschap, motivatie en zijn er te veel interne conflicten op de werkvloer.

  Openhartoperatie

  Het onderzoek is van start gegaan na een uitgelekte e-mail van een hoogleraar. Daaruit bleek dat in het ziekenhuis opvallend veel mensen overleden na een openhartoperatie. De commissie onderzocht 66 van het ‘abnormaal hoge’ aantal van 83 hartchirurgische sterfgevallen in 2004. Zeker zeven daarvan waren te vermijden als er zorgvuldiger was gewerkt.

  Garantie

  Zolang er geen garantie is voor verantwoorde zorg, kunnen er geen operaties bij volwassenen door de dienstdoende hartchirurgen plaatsvinden, zo meldt de inspectie. Eventueel kan de minister van Volksgezondheid de verbodsperiode daarna nog verlengen, aldus de IGZ.

  Sterfgevallen

  Volgens de IGZ is het hoog tijd voor een onderzoek naar de kwaliteit van hartcentra in heel Nederland. Er is nog te weinig bekend over het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen.

  Inzicht

  In het dinsdag openbaar geworden rapport stelt de commissie, die was samengesteld uit mensen van de IGZ en onafhankelijke specialisten, dat er onvoldoende inzicht is in de prestaties van hartchirurgische centra in Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie zou daar ook maatregelen voor moeten treffen, aldus de commissie.

  Jaarcijfers

  Bijna geen enkel centrum publiceert jaarcijfers, wat het UMC St Radboud overigens wel deed. Aantallen sterfgevallen zijn absoluut noch relatief met elkaar te vergelijken, aangezien geen enkel centrum volgens vergelijkbare normen cijfers bijhoudt. Ook de Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland (BHN) is hier niet toe in staat, zo staat in het onderzoeksrapport.

  Hoogervorst

  Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) pleit al langer voor het analyseren en publiceren van sterftecijfers van ziekenhuizen. Juist ook, omdat op die manier de kwaliteit van de zorg van kop tot staart beter in beeld komt.

  Het sterftecijfer in het Nijmeegse hartlongcentrum was over 2004 erg hoog, maar of dergelijke ongunstige cijfers ook in andere centra kunnen worden aangetroffen valt nu niet te controleren, stellen de commissieleden. De Nijmeegse cijfers over 2005 zijn volgens de commissie beter, maar dat valt evenmin te vergelijken met de prestaties van de andere hartcentra.

  Patiëntenvereniging

  Patiëntenorganisatie Stichting Hoofd, Hart en Vaten (SHHV) volgt de zaak zeer kritisch. Volgens directeur F. Pieters is het een goed plan om alle hartcentra aan een kwaliteitsonderzoek te onderwerpen. “Het onderzoek bij het UMC toont aan dat er intern veel meer conflicten waren dan iemand wist. Dat kan best op meer plekken zo zijn.”

  Ramp

  Pieters noemt de onmiddellijke stop op openhartoperaties in Nijmegen ‘een ramp’ voor degenen die op de wachtlijst stonden. “Zo’n operatie is een emotionele aangelegenheid. Het is verschrikkelijk voor de mensen die nu te horen krijgen dat ze nog langer moeten wachten”, aldus Pieters.

  Opvang

  De Stichting Hartpatiënten Nederland gaf dinsdag aan dat er opvangplekken in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven zijn voor hartpatiënten uit het Radboudziekenhuis. “Alle patiënten die wij aanmelden bij het Catharina, of die zich via ons in Eindhoven melden, worden daar onmiddellijk geopereerd”, kondigde de stichting aan.

  Reactie door Alexander — dinsdag 25 april 2006 @ 19.10 uur

 11. @texas henkie (5)
  Het zou me niets verbazen als de Grote Bazen (de eigenaren van de grote bedrijven) precies de kant op willen die je beschrijft. Veel goedkope loonslaven, een stelletje beter opgeleide ‘middenklassers’ voor het’loopwerk’ in de betere banen en een paar goed opgeleide rijkelui die de leiding en het geld in handen houden.
  Hoge werkloosheid is heerlijk voor de bazen: hun loonslaven durven geen eisen te stellen, ‘voor jou tien anderen!’ en er zijn veel krenten in de pap om uit te kiezen. Voor politici is het ook leuk: Niet al te hoog opgeleiden geloven alles wat ze verteld wordt door ‘mensen’ als Verdonk, Zalm en Bakellende en zijn braaf stemvee. De rijken weten toch wel dat de CVVDA op hun hand is en stemmen er ook wel op. En natuurlijk kunnen de rijken zelf wel goed onderwijs voor hun kinderen betalen, dus de goede opleidingen en dus het geld blijven in hun eigen kringetje.

  Naar mijn idee wordt er bewust naar een nieuwe klassenmaatschappij toe gewerkt, en is al het geroep van de ministers over hoe erg het allemaal wel niet is puur voor het publiek.

  Hopelijk ben ik te pessimistisch…

  Reactie door Arno — dinsdag 25 april 2006 @ 19.11 uur

 12. Tja Arno en texas Henkie, in die tijd zeiden we nog exellentie tegen een minister en pakten we onze hoed af.
  Nu hebben we kritische programma’s en verstorende linkse weblogs, die de koers wel eens in de weg zou kunnen zitten.

  Ben benieuwd wat de toekomst brengt. Maar ik niet denk niet dat deze oude tijden nog terugkomen. Wel wordt het tijd dat “het volk” wakker wordt.

  Reactie door Alexander — dinsdag 25 april 2006 @ 20.05 uur

 13. @5 CasaSpider — dinsdag 25 april 2006 @ 17.49,

  Mooi dat je je zoon op die manier een extra duwtje in de rug geeft op het gebied van lezen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 25 april 2006 @ 20.47 uur

 14. @6(texas henkie),

  Ja daar hebt u gelijk. De burgers die wel kunnen lezen en rekenen gaan kritische vragen stellen en dat wilt dit kabinet niet.

  @ 12(Alexander)
  Veranderingen ook negatieve veranderingen worden in fazen ingevoerd.

  Reactie door khosrow — dinsdag 25 april 2006 @ 20.50 uur

 15. Ach, onderwijsbestuurders hebben gewoon geen tijd voor lezen en schrijven:

  http://www.aob.nl/i.aspx?p=nws&a=5947

  Reactie door Ed Sorrento — dinsdag 25 april 2006 @ 21.04 uur

 16. @15, Ed Sorrento

  Het zijn dan ook slechts overbetaalde, bonusgestuurde managers, nietwaar?

  Reactie door Wink — dinsdag 25 april 2006 @ 21.43 uur

 17. De jeugd heeft de toekomst.
  Maar dat is dit kabinet vergeten.
  Het onderwijs is dankzij de vele bezuinigingen en bureaucratie ernstig in verval geraakt. Onderwijs was en is het ondergeschoven kindje.
  Daarnaast is het voor minder-daadkrachtige ouders, ondanks de tegemoetkoming, een zeer zware dobber om kinderen te laten studeren (en ik spreek uit ervaring!).
  Ook in het onderwijs is het een kwestie van zakken-vullen geworden. Mijn zoon moest dit jaar voor zijn HBO-opleiding boeken aanschaffen…daar zaten boeken tussen van 65 euro! Reken even om mensen, 143 gulden voor een BOEK!!!
  En dat was er slechts één…
  En de volgende schitterende regel: het lesgeld moet in 5 termijnen betaald worden, maar wordt via de tegemoetkoming in 12 termijnen terugbetaald.
  Nu hebben wij voor onze oudste die thuiswoont gewoon nog strakker de broekriem aangetrokken (ik ga niet in op details maar neem van mij aan dat het niet prettig is) maar de een-na-oudste woont op zichzelf. Zij moet OOK in 5 maanden ophoesten wat ze in 12 maanden langzaam terugkrijgt. Dat betekent studie, stage en daarnaast twee banen. Leuk ontmoedigingsbeleid van deze regering!

  Reactie door Monique — dinsdag 25 april 2006 @ 21.50 uur

 18. Lezen is een vaardigheid die je alleen kunt leren door het in de praktijk te brengen: Het prototype van praktijkgericht onderwijs.

  Goed lezen leer je alleen maar door veel te lezen; Bijvoorkeur teksten die net een beetje moeilijker zijn dan de teksten die je gewent bent.

  Voorlezen, een specialisme binnen het lezen, verdient veel meer aandacht te krijgen van basisschool tot en met universiteit.

  Door aandachtig te luisteren hoe anderen voorlezen, leer je technieken om zelf beter te lezen. De kunst van het betekenisvol voorlezen zou elke ouder zich eigen moeten maken.

  Door veel te lezen ontwikkeld ook je gevoel voor taal en daarmee leer je beter formuleren. Je leert te herkennen welke zinsconstructies het beste werken in de gegeven context. Met de tijd leer je compositie, het organiseren van je expressie in een duidelijke en samenhangend geheel.

  Door veel te lezen leer je nieuwe woorden. Je vergroot je woordenschat. Je woordenschat is de gereedschapskist van je verstand, het bepaald in grote mate de nauwkeurigheid van je redeneren. Je leert nuances te herkenen tussen verwante begrippen. Door nauwkeurig en genuanceerd te zijn kan men zich duidelijk uitdrukken.

  Leren lezen is de eerste stap op weg naar beschaving. Alleen door goed te leren lezen krijgt men toegang tot de erfenis waar elk mensenkind recht op heeft: De geschiedenis van de mensheid en al haar kennis en cultuur.

  School (afgeleid van het Grieks voor “vrije tijd”) gaat om veel meer dan alleen “leren werken”; Het doorgeven van de erfenis van de mensheid en zelf onze eigen bijdrage er aan toevoegen voor komende generaties.

  Helaas vergeten we regelmatig, als de zorgen van het leven ons overweldigen, om zelf het goede voorbeeld te geven. Hoe kunnen we dan van kinderen verwachten dat ze het beter zullen doen?

  Lezen wij elke week minimaal 1 boek van begin tot eind? Lezen wij er passages uitvoor en bespreek het met elkaar. Maken wij er tijd voor vrij om van onze collective erfenis te genieten?

  Een betere wereld begint met het geven van het goede voorbeeld, vandaag en elke dag van ons leven.

  Reactie door Gideon — dinsdag 25 april 2006 @ 22.09 uur

 19. Ik zit zelf in het onderwijs en zie met lede ogen aan hoe het onderwijs wordt vernield.

  De onderwijsvernieuwing van de afgelopen jaren zijn onderwijsvernielingen gebleken. De basisvorming is een flop, het studiehuis is een flop, het VMBO is een flop en massaal vluchten scholen in het nieuwe leren (de grootste leugen van deze eeuw) en projectonderwijs.

  Teveel nadruk op vaardigheden en te weinig op kennis heeft geleid tot een onnozelheid bij kinderen die zijn weerga niet kent.

  Stop de waanzin. Breng kennis en discipline weer terug in het onderwijs. De vaardigheden moeten weer een doel worden, geen middel.

  Reactie door Peter — dinsdag 25 april 2006 @ 22.42 uur

 20. Hoe dommer de arbeider, hoe beter. vandaar de ingrepen in het lagere onderwijs. helaas is het hogere onderwijs even triest in Nederland. Ik zou dat graag willen aantonen door een nieuw programma voor de VPRO , ik onderwijs een arbeidersjongen in de psycologie 2 weken lang voor zijn batchelors these en zij komen met iemand van de universiteit. Lijkt me lachen, mijn jongen wint.

  Reactie door kaatje — woensdag 26 april 2006 @ 2.28 uur

 21. Ik vrees dat ik het met Arno (#11) eens ben; CDA en VVD volgen het stramien van: “Houdt u ze dom, dan houd ik ze arm”, zoals de industriëel ooit zei tegen de pastoor. Het CDA wil meer macht over zieltjes en de VVD wil gewoon meer pegels.

  Macht en Geld zijn het doel en alle ter beschikking staande middelen worden hoertoe ingezet, zowel voor de korte als de lange termijn.

  Overigens zijn Macht en Geld onderdeel van de formule M+G=B, waarin B bevrediging betekent. Als je het een niet hebt, compenseer je het met het andere, wat je dan weer in staat stelt om aan het een te komen.

  Reactie door pablito — woensdag 26 april 2006 @ 8.14 uur

 22. Fatsoenlijk Nederlands leren is als recht nauwelijks gegund aan Hollandse kinderen van minima, want stel je voor dat ze te mondig worden en een CAO kunnen lezen, of zelfs de Tribune!

  Maar voor moslims en etnische nieuwkomers
  is Nederlands leren en op straat spreken een plicht omdat hun eigen taaltje te bedreigend is.
  Oplossing, laat de klaargestoomde inburgeraars de ongeletterde VMBO-er wijzen
  op zijn rechten en taal bijbrengen.

  Reactie door Emiel — woensdag 26 april 2006 @ 8.50 uur

 23. Ik ben het volledig eens met de stelling van Tiny@3.
  Goed onderwijs begint bij de basis, dus op de basisschool, hélaas beginnen de problemen al daar.

  Dit is niet iets van de laatste jaren, maar al véél langer het geval.

  Kinderen die èxtra aandacht nodig hebben krijgen deze aandacht niét en kinderen die onder hun niveau presteren, véél méér kunnen als wat ze voorgeschoteld krijgen als de boekjes:
  Oom zit in de boom, haken af, simpel omdat ze geen uitdaging hebben.

  Naar ouders wordt niet geluisterd, al zit je er elke dag bovenop, degéne die voor de klas staat bepaalt wel wat je kind aankan.

  En reken maar dat ik uit ervaring spreek.
  Het onderwijs is op de basisschool al vèr benéden NUL.

  Wij hebben een héél groot stuk van de Nederlandse taal voor eigen rekening genomen, omdat hier al op de basisschool niet of nauwelijks aandacht aan werd besteed.

  Één kind met dyslectie (wat men vanaf groep 4 al niet toe wilde geven) maar voor ons overduidelijk was en één kind wat niet geïnteresserd was of oom nou wel of niet in boom zat.

  Deze laatste las thuis boeken op het nieveau van groep 7/8 en zo’n kind moet je dus géén boekjes geven van niveau 3.
  Jammer om te zeggen, maar helaas wordt er wegens ònwil op de basisschool al héél véél verpest voor veel kinderen.
  En ouders?
  Och die zijn gewoon dom!

  Reactie door Anja — woensdag 26 april 2006 @ 9.49 uur

 24. De door Akufu aangereikte trackback in posting 8 is trouwens leuk om te lezen.
  Hij heeft een link geplaatst naar de nieuwe website van Rita Verdonk en voorziet deze verwijzing ook van commentaar:
  Ze beschrijft uitsluitend haar dagindeling vanuit haar agenda.
  Werkelijk geen enkele inhoudelijke informatie over wat dan ook, derhalve heeft de website een hoog dagboekgehalte en geen enkele politieke waarde.

  ‘It’s nothing more than a retrospective diary.’

  Elke keer heeft ze dezelfde opsomming:
  ‘s Morgens de deur uit; hier naar toe, daar naar toe, het was gezellig, en nog even daar naar toe en toen naar huis….

  Voorbeeld:
  Vrijdag 21 april
  De dag van de ministerraad. Er stonden veel belangrijke onderwerpen op de agenda, dus werd het 16.30 uur voor we de Trèvezaal konden verlaten.

  Gauw naar de presentatie van de kandidaat-lijsttrekkers op het partijbureau van de VVD. Ik kon nog net het laatste gedeelte meemaken. Het is nu allemaal officieel. Er zijn drie kandidaten om lijsttrekker te worden van de VVD.

  Toen door naar het ‘Gulden Huis’, een verpleegtehuis waar Sybilla Dekker en ik het aspergediner hebben uitgeserveerd. De sfeer was erg gezellig en de mensen vonden het leuk dat we dit vrijwilligerswerk wilden doen. Ook de afdeling bezocht die was omgetoverd tot een knusse binnenplaats. Ik krijg nog wat informatie toegestuurd van de directeuren over een project dat zij doen met Marokkanen.

  Daarna naar het LUMC in Leiden voor een bijeenkomst van de Rita Academy over onderwijs, en een bijeenkomst over arbeidsmarktbeleid bij de Raad voor Werk en Inkomen in Den Haag. Jan Anthonie, Jan en Egbert alvast bedankt. En als ik nog meer wil weten, dan weet ik jullie te vinden.

  Tot slot naar NOVA politiek in Dudok. Een leuk gesprek met mijn collega’s Peijs en Remkes en kamerlid Van der Staaij onder leiding van Clairy Polak en Jeroen Pauw. De peilingen zien er nog altijd goed uit. De VVD is in de peilingen lange tijd niet zo groot geweest als nu. Na nog even nagepraat te hebben, heerlijk naar huis waar Peter verslag deed van een gezellige familieavond die ik jammer genoeg dus moest missen.

  Rutte heeft gelijk: deze vrouw heeft geen inhoud!

  http://www.stemrita.nl/index.php?pageID=12&n=3

  Enneh… niet geschikt voor tere zieltjes, de foto’s kunnen als schokkend worden ervaren; wat een arrogante zelfingenomen expressie spat daar vanaf zeg!!

  (O ja, pas op dat je niet per ongeluk op de knop, ‘Ik stem Rita’ drukt!!!)

  Reactie door Wattenstaafie — woensdag 26 april 2006 @ 10.15 uur

 25. Aanvulling 23, Verdonk in Rijswijk, filmen
  op de openbare weg mag ook al niet meer.
  Filmpje geeft aan wat het vrije woord te wachten staat als ze haar zin krijgt:
  http://reageerbuis.com/rijswijk.html

  Reactie door Emiel — woensdag 26 april 2006 @ 10.28 uur

 26. Mijn jongste zoontje zit in groep 3. Precies het klasje waar het lezen en schrijven begint. Hij is heel leergierig en leest thuis alles wat los en vast zit. Op school MOET hij bij de schoolbibliotheek boekjes van het niveau van zijn klas lenen en lezen. Dit zijn dus niet boekjes die klassikaal worden gelezen maar individueel. Waarom mag hij dan niet een boekje dat wat hoger ligt en meer uitdaging biedt? Nee, ze moeten als een kudde functioneren en mijn zoontje vind school nu al saai…
  Onderwijs moet ook een uitdaging zijn voor kinderen, ontdekken, plezier, je grenzen verleggen.
  In plaats daarvan stompen ze de kinderen die buiten het gemiddelde vallen gewoon af. Terwijl (zoals eerder gezegt) de basisschool de basis legt voor de rest van de studie.

  Reactie door Monique — woensdag 26 april 2006 @ 10.56 uur

 27. Eenheidsworst = goedkoop
  Dat is de reden.

  Reactie door Alexander — woensdag 26 april 2006 @ 11.30 uur

 28. Wat jullie schrijven klopt helemaal. Ik heb ze ook waargenomen. Onderwijs is een business geworden. Het gaat niet meer om nuttig leren maar vooral om cijfers en volle zakken van de bestuurders en managers,,,,,,.Het is schandalig dat in toenemende mate alleen de kinderen met gouden lepel(kinderen van zakkenvullers) een deugdelijke onderwijs mogen verwachten. De rest(kinderen van de gewone burgers) worden klaargestoomd voor levenslangs in de slavernijvelden. Onderwijs wordt in toenemende mate ontoegankelijk en onbetaalbaar gemaakt voor de kinderen uit gezinnen met modaal of onder de modaal inkomen.

  Reactie door Khosrow — woensdag 26 april 2006 @ 11.51 uur

 29. Monique volgens mij heb je ook Jenaplan en Montessori onderwijs waarin het kind wel meer kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen.
  Wat betreft boekjes van het eigen niveau voor dat jaar moeten lezen op een reguliere basisschool, dit was in mijn tijd ook al het geval, dan heb ik het over meer dan 25 jaar geleden. Wat dat betreft is er dus niet zoveel veranderd.

  Reactie door kaatje — woensdag 26 april 2006 @ 12.12 uur

 30. Monique@26

  Metéén er bovenop zitten Monique, heb het zelfde met mijn jongste meegemaakt en op deze manier is school niet uitdagend, maar saai.
  En al zal het niet in één keer lukken om het voor elkaar te krijgen, gewoon door blijven gaan.
  Het is van de zòtte dat kinderen die goed kunnen lezen weer opnieuw in saaie, te makkelijke boekjes moeten beginnen.
  Dit stimuleert kinderen niet, ze stompen er op af.
  Succes!

  Reactie door Anja — woensdag 26 april 2006 @ 13.34 uur

 31. @29-Kaatje,
  Wij moesten klassikaal inderdaad ook allemaal dezelfde boekjes lezen. Maar in de bibliotheek kon je zelf kiezen wat je wilde lezen. Waar ik woon is wel een Jenaplanschool maar die is voor mij helaas te ver weg.
  En je kunt kinderen wel wegtrekken van de reguliere scholen, maar is dat de oplossing? Zoals ik al eerder schreef is de basisschool de opstap naar de volgende opleidingen. Als je op de basisschool het kind stimuleert, uitdaagt en op de juiste manier weet te prikkelen dan stapt het met een heel andere motivatie naar de vervolgopleiding. En daar ontbreekt het nu gewoon aan op de scholen. Ik begrijp best dat de motivatie voor leerkrachten ook steeds moeilijker te vinden is, als je ziet hoe strak de strop van bezuinigingen al rond hun nek zit. Maar een heel duidelijk feit is ook dat de huidige lichtingen die de PABO verlaten vér onder de maat presteren. De PABO is sinds de vele fusies tussen hoge scholen en privatiseringen enorm in kwaliteit achteruit gegaan. En ook dat heeft zijn invloed op hoe onze kinderen nu op de basisschool worden gemotiveerd.

  Reactie door Monique — woensdag 26 april 2006 @ 15.19 uur

 32. Ook erg. Meer dan 80 procent van de Nederlanders weet niet wat de oorzaak is van de 2e wereldoorlog.

  De hele tijd lullen ze in dit kabinet over de kennisecomnomie, maar er komen steeds meer labiele,domme petjesdragende mongolen bij in Nederland.

  Reactie door Sjef de Wit — woensdag 26 april 2006 @ 16.13 uur

 33. @ Pablito (21):

  Jouw formule zou ik willen uitbreiden naar:
  M + G + S = B. :)

  Hierin betekent S: seks, dat toch ook een beetje meedoet met M(acht) en G(eld) om tot B(evrediging) te komen. Ook seks wil wel eens inwisselbaar zijn voor macht en geld.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 26 april 2006 @ 16.45 uur

 34. Monique dat kinderen zelfs in de schoolbibliotheek niet mogen lezen wat ze willen is natuurlijk volstrekt idioot. Wat zijn dat voor randdebielen van onderwijzers?!

  Reactie door kaatje — woensdag 26 april 2006 @ 17.02 uur

 35. Het VVD-programma mag van mij op de index, zodat “gelovigen” het stiekum moeten lezen, want het is pervers.

  Reactie door Schaapherder — woensdag 26 april 2006 @ 17.22 uur

 36. Dar VMBO moet gewoon ontmantelt worden :Leerlingen die hun handen willen leren gebruiken komen niet aanbod :het onderwijs is te breed voor deze leerling :Gewoon weer terug naar de oude LTS van vroeger ,waar een LTS leerling met een diploma veel meer waard was ( In technisch opzicht qua kennis en vaardigheden ) .
  Het zijn leerlingen die met hun handen willen werken : de leerling moet via deze opleiding zichzelf identificeren ,trots zijn op zijn geleerde vaardighedeen en bruikbaar te zijn in de industrie :Het VMBO onderwijs is eigenlijk een verlengd doorpubberen . het lesmateriaal komt overeen met dat van een basisschool en bevat weinig illustraties van de werkelijkheid ,daardoor voelt zo’n leerling zich inderdaad als een restproduct van de jeugd .
  Dat is uiteindelijk ook wat hun gedrag bepaalt : een leerling van vroeger maakten werkstukken ,die bruikbaar waren en waarop hij/zij trots kon zijn :thans is er zo weinig materaal en middelen ( machines ) beschikaar dat zo’n VMBO meer lijkt op een MAVO-3 : Het is de bedoeling dat deze leerling moet gaan concureren met Oostblok leerlingen : nou ik weet al wie er wint : gevolg drop-outs met eendiploma ,maar niet rijp om te gaan werken !

  Reactie door Fred — woensdag 26 april 2006 @ 17.24 uur

 37. Onderwijs in het slop.
  Misschien inmiddels beter te vervangen door; gebrek aan onderwijs in het slop.

  Het begint al fout te gaan op de peuterschool.
  En we mogen gewoon ook niet langer meer hypocriet zijn.
  Voor een groot gedeelte is taal/schrijf achterstand wel degelijk een etnisch probleem of een probleem van mensen met, laten we het maar noemen, sociale achterstand.

  Leerplicht.
  Zo ver ik weet is de leerplicht niet gebonden aan een maximaal aantal uren.
  Dit betekent dus dat deze wet al in een veel vroeger stadium kan worden toegepast.
  Door regelmatige toetsing kan er dus met deze bestaande wet tijdig worden geanticipeerd waaruit de verplichting tot bijles feitelijk een eenvoudige gevolgtrekking is.

  Onverlet blijft dat investeren in onze jeugd betekent dat het geen pas heeft dat er moet worden betaald voor leren en dit tot en met het hoogste niveau.

  Er is nog veel te doen SP.

  Reactie door Don Q — woensdag 26 april 2006 @ 17.34 uur

 38. Zoals we weten bepaalt het aantal leerlingen per domein en aantal managers het onderwijsniveau .

  Als je eens rondkijkt ( internet ) ; dan blijkt dat ons omringende onderwijs goedkoper is EN het niveau hoger is : Hoe kom dit ?

  Reactie door Fred — woensdag 26 april 2006 @ 18.57 uur

 39. Het is de cultuur, alles wat te maken heeft met ontwikkeling rn zelfrealisatie is toch oubollig ?
  We willen toch Talpa en sport, hele actualiteiten programma’s worden volgekwaakt door voetbal specialisten.
  We willen niet meer denken, alleen nog maar consumeren.
  En dat is wat er overblijft van het produkt mens.
  Een manipuleerbare consumerende entiteit, die zijn eigenwaarde haalt uit de materiele zaken des levens, en kennis overlaat aan zonderlingen die je weggooit als je het niet meer nodig hebt.

  Reactie door Toergenjev — donderdag 27 april 2006 @ 0.09 uur

 40. Ìk krijg steeds meer de indruk dat nederland naar de verdommenis moet worden geholpen..het raakt hier allemaal op of zoiets..de mensen met geld slaan nog even hun slag en verlaten dan dit zinkende schip! De Sp is nodig om dit tegen te gaan! En toergenjev..is dit wat wij willen? ik denk de meerderheid niet! Vandaar dat er zoveel mensen zijn met een depressie!

  Reactie door cynthia — vrijdag 28 april 2006 @ 13.51 uur

 41. Ach wat kan ik zeggen. Ben nu 5 jaar leraar Duits en heb inmiddels alles al gehad en gedaan wat je als leraar op een school kunt hebben en doen. Ik kan een heel betoog/retoraat gaan houden, maar ik sluit me maar met niet al te veel woorden aan, dat sinds men is gaan bezuinigen op onderwijs, het onderwijs langzaam, maar overduidelijk naar de, excuseer me de grove uitdrukking, klote gaat. Dit dankzij een serie regeringen, die al jaren met de rug naar de maatschappij staat. Wat wil het gewone volk: tijd voor gezin, goede en betaalbare zorg, onderwijs met kwaliteit waar kosten nog moeite gespaard wordt en dat men normaal van z’n oude dag kan genieten. Dat de economie zo goed gaat? Dat komt, omdat wij zoveel moeten betalen. Ikzelf ben hbo-opgeleid en verdien als docent slechts 1572 euro netto en moet daarvan een gezin onderhouden (wat dus niet lukt zonder dat mijn vrouw ook werkt). Veel mensen werken zich uit de naad om de hoge energiekosten, zorgkosten en andere rekeningen te betalen. Ouders hebben zo ook weinig tijd en energie om in hun kinderen te steken. Kinderopvang is ook al fucking duur. Neen, al het geld gaat naar de bovenlaag van de bevolking: managers/bestuurders. Wat gebeurd er met onze belastingcenten? Het gaat naar van alles en nog wat, maar als hardwerkende burger merk ik geen reet! Alleen dat ik dankzij ons nieuwe zorgstelsel mijn zorgtoelage als onderwijzer kwijt ben en maandelijks netto 20 euro minder loon krijg. Jaarlijks ben ik dus bijna 1400 euro armer! Zalm bedankt! Maar goed, dat is mijn persoonlijke frustratie. Onze nationale frustratie is duidelijk. We willen dat gezin, zorg en onderwijs weer op nummer 1 komen te staan! Ik dacht verdorie dat dit een democratie is! Nou, van dat idee ben ik al lang afgestapt. Bureaumuizen bedenken elke keer weer nieuwe leuke dingen. En soms zit er ook wel iets goeds tussen. Soms. Wanneer krijgen we weer een regering, die het volk op nummer 1 zet en niet de economie of een spiksplinternieuwe kinderopvang voor kinderen van kamerleden of een door niemand gewilde hogesnelheidslijn, die telkens duurder wordt (wat voor een duurbetaalde, hoogopgeleide klunzen werken daar eigenlijk)? Wanneer kunnen de voedselbanken weer afgeschaft worden? Wanneer gaan de kosten eens omlaag in plaats van alsmaar omhoog? Het is verd… toch niet normaal meer hoe dat hier in Nederland gaat. En we pikken het ook allemaal maar, omdat ze telkens net niet te ver gaan. Maar goed, dit is nu toch meer een betoog/retoraat geworden. Een SP staat juist voor de burger, voor goede zorg, onderwijs en gezin en betaalbare huizen enz. Op tv bladiblaten andere politici over hoe goed het wel niet gaat enzovoort. Haalt jullie koppen uit het zand, gij om de hete brij pratende politici! Want praten kunnen jullie daar in Den Haag wel. De afgelopen jaren de ene na de andere politieke miskleun op tv gezien en niemand vliegt de laan uit! Hoe klunzig kom je dan op het volk over, dat je vertegemwoordigt en voor diens belangen je hoort te strijden (en je wordt er ook nog goed voor betaald!)? Het gaat voor de gewone burger steeds kutter (sorry voor het taalgebruik)! Regering, luister naar uw volk en durf eens een andere weg in te slaan. SP, mijn stem heeft u volgende keer en mocht u in de regering komen, wees dan een stem van het volk!

  Reactie door ein Deutschlehrer — dinsdag 2 mei 2006 @ 20.58 uur