1 Mei

Vandaag is de Dag van de Arbeid. 1 Mei als feestdag is ontstaan in 1886 in de VS. In Chicago vielen er op die dag bij een demonstratie voor arbeidersrechten doden, zowel onder de demonstranten als onder de politie.

Toen ik een paar jaar geleden in Chicago was, ben ik op zoek gegaan naar wat nog herinnerd aan de strijd van toen. Wat ik vond stemde me niet vrolijk: geen trots, geen respect, slechts een armetierig aandenken.

Maar sinds die eerste mei van 1886 staat de internationale arbeidersbeweging op die dag van het jaar stil bij de strijd die geleverd is voor de achturige werkdag, sociale zekerheid en bescherming van de arbeider op de werkplek. In ons land heeft – in tegenstelling tot veel andere Europese landen, in Duitsland is het ‘n vrije dag – eigenlijk nooit een brede 1 mei-traditie bestaan.

Daarom hieronder die ‘andere’ Mei, het beroemde gedicht (1889) van Herman Gorter, met die beroemd geworden eerste regel:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht –
In huis was ‘t donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In ‘t boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaald’ over de bruggn, op den wal
Van ‘t water, langzaam gaande, overal
Als ‘n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die ‘t venster sloot,
Talmde een pooze wijl de jongen floot.

Hier kun je de rest lezen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 01 mei 2006 :: 0.02 uur

35 Comments

35 reacties

 1. Toch nog even dit.

  Ontwaakt, verworpenen der aarde!
  Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
  Reedlijk willen stroomt over de aarde
  En die stroom rijst al meer en meer.
  Sterft, gij oude vormen en gedachten!
  Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
  De wereld steunt op nieuwe krachten,
  Begeerte heeft ons aangeraakt!
  refrein:
  Makkers, ten laatste male,
  Tot den strijd ons geschaard,
  en D’Internationale
  Zal morgen heersen op aard.
  De staat verdrukt, de wet is gelogen,
  De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
  Tot merg en been wordt de arme uitgezogen
  En zijn recht is een ijdel woord
  Wij zijn het moe naar anderer wil te leven;
  Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
  Geen recht, waar plicht is opgeheven,
  Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.
  De heerschers door duivelse listen
  Bedwelmen ons met bloedigen damp.
  Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
  Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
  Gij die ons tot helden wilt maken,
  O, barbaren, denkt wat ge doet;
  Wij hebben waap’nen hen te raken,
  Die dorstig schijnen naar ons bloed.

  Reactie door Toergenjev — maandag 1 mei 2006 @ 0.09 uur

 2. Ik heb overigens nergens een aankondiging
  voor een 1 Mei viering gezien. Doen we
  daar als Socialisten niet meer aan?
  Is een herdenking 120 jaar 1 Mei niet
  interessant?

  Reactie door Peter van der Klein — maandag 1 mei 2006 @ 2.12 uur

 3. Een vriend van uit belgie vertelde me dat het daar wel een feestdag is. Ik heb het idee dat Nederland het enige land is in europa dat 1 mei niet herdenkt.
  Dit terwijl we het nu juist nodig hebben om er bij stil te staan omdat het sociale stelsel stelselmatig door de kornuiten van Balkenende wordt uitgekleed.
  Om de 1 mei sfeer erin te houden heb ik een mp3 van de internationale online gezet voor wie het nog niet heeft ;-)

  Reactie door Jan — maandag 1 mei 2006 @ 7.32 uur

 4. gelukkig wordt er in Nederland gewoon gewerkt op 1 Mei. De dag van de arbeid vieren door te werken, lijkt me heel toepasselijk.

  Reactie door Matthijs — maandag 1 mei 2006 @ 7.34 uur

 5. Ik vind tot tegenstelling van de rechtse kiezers dat 1 mei een verplichte vrije dag moet zijn met behoud van loon en uitkering voor alle SP leden die de dag van de arbeid wil vieren dat geldt tevens ook voor 4 en 5 mei maar daar komen we over een paar dagen wel op terug.

  Reactie door dromer — maandag 1 mei 2006 @ 7.59 uur

 6. Remember the Haymarket Martyrs!

  Reactie door su — maandag 1 mei 2006 @ 8.04 uur

 7. Overdag werken heb ik geen moeite mee.
  ‘s Avonds geen 1 mei bijeenkomsten van Socialisten vind ik wel erg jammer.

  Reactie door Jan Gerrit Kootstra — maandag 1 mei 2006 @ 9.44 uur

 8. Goedenmorgen vrienden SP

  Op deze 1 mei dag wil ik U op de 120e verjaardag daarvan alle Socialisten feliciteren.
  Ik was blij de Inzending van Toergenjev.

  Mijn herinnering gaat terug naar die 1 mei dagen waarbij nog met alle kameraden en familieleden de internationale uit volle borst werd gezongen.

  Dat is van een nostalgie waar ik met vreugde op terug kijk.

  Jammer dat het niet meer zo is.

  Maar in deze tijd zijn er andere dingen die de aandacht verdienen, daar niet de ogen voor sluiten.
  En de toekomst ziet er volgens mij voor ons beter uit dan voor Balkenende en zijn regering.
  Hou je rug recht!

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 1 mei 2006 @ 9.58 uur

 9. Ook ik vindt dat wij socialisten de ‘Dag van de Arbeid’moeten vieren.Er is nog steeds veel onrecht en oorlog in deze wereld.Genoeg om tegen te strijden.Waarom geen bijeenkomsten om elkaar te stimuleren in de strijd tegen onrecht?Dat geeft het warme gevoel van saamhorigheid!!

  Gelukkig gaan wij vanavond met een groep SP-ers de wijk in,dat geeft ook het saamhorigheidsgevoel!!!

  Reactie door Diny — maandag 1 mei 2006 @ 10.01 uur

 10. In Rotterdam wordt er vanavond aandacht aan besteed:

  http://rotterdam.sp.nl/agenda/index.php?item=214

  Reactie door Bart — maandag 1 mei 2006 @ 10.04 uur

 11. Misschien kunnen we naar aanleiding van de eerste mei ons ook eens bezinnen op het gebrek aan liefde, dat paus Benedictus XVI constateert. Het is toch wel heel zorgelijk dat steeds vaker voorbehoedsmiddelen worden gebruikt en echtgenoten (vaak tevens ouders van kinderen!) niet meer gedwongen bij elkaar blijven…..
  Zie:
  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article298313.ece/Paus_wijt_daling_geboortecijfer_aan_gebrek_aan_ware_liefde?source=rss

  Reactie door Olav Meijer — maandag 1 mei 2006 @ 10.17 uur

 12. @8
  In Cuba is steevast op 1 mei een grote manifestatie waar heel Havana voor uitloopt. Met toespraken e.d. Altijd interesant om te volgen.

  Die 1 mei bomen mogen ze wat mij betreft omhakken, maar toch interesant om erbij stil te staan als dag van de arbeid. Een kostbaar iets wat ter grondslag heeft gelegen aan het hedendaagse socialisme.

  Reactie door Ouwe — maandag 1 mei 2006 @ 10.51 uur

 13. Off topic: hoor juist in het nieuws van 11 uur dat Nederlanders op de derde plaats staan in Europa wat betreft de energieprijzen, na o.a. Denemarken. Onze prijzen zijn de laatste drie jaar met 40% gestegen!

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 1 mei 2006 @ 11.02 uur

 14. Beste mensen ; een prettige dag !
  1 Mei moet een dag van bezinning zijn over wat in het verleden is bereikt en wat nog bereikt moet worden !
  Er is nog zeer veel sociale ellende in de wereld , maar ook in Nederland !
  Ik denk maar aan de tienduizende mensen die nog steeds op straat leven en weggetreitert worden door overheidsdiensten .zoals de politie .

  Reactie door Fred — maandag 1 mei 2006 @ 11.06 uur

 15. Omdat in Nederland links niet populair is zal 1 Mei altijd naar de achtergrond geduwd worden. In de stad Groningen werd het gezamelijk met wat toen links was gevierd toen verdween het, maar nu is het weer terug de linkse partijen vieren het vanavond weer.
  Maar voor hoelang is onzeker, want arbeid wordt een schaars goed en hoe de oost-Europeanen er over denken is de vraag.

  Reactie door Sunny Boy — maandag 1 mei 2006 @ 11.07 uur

 16. Het Museum van Al Capone is een uitstekende locatie om op 1 mei te bezoeken in Chicago.

  Reactie door Don Q — maandag 1 mei 2006 @ 11.25 uur

 17. Armetierig.
  Het enige wat ik mij kan herinneren over een 1 mei viering in Nederland achtervolgt me nog steeds als een nachtmerrie.
  Een armetierig Kermisje vlak bij de niet meer bestaande Hembrug op een open vlakte.
  Had wat van de Russische Steppen.
  Een draaimolentje en nog zo een molen met stoeltjes aan kettingen.
  Het gekraak van deze oude troep was te horen aan de andere kant van het Noordzee-kanaal.
  Steenkoud was het en het regende ook nog.
  Ik was nog geen 7 jaar oud maar ik waagde mij niet aan deze attracties.
  Mijn gelijk werd bevestigd door het snerpende gegil van twee kinderen die elkaar ongewild wurgden in de kettingen.
  Die dag vestigde ik het nog steeds bestaande wereldrecord terug naar huis fietsen.

  Reactie door Don Q — maandag 1 mei 2006 @ 11.42 uur

 18. niet geheel toevallig lijkt me dat een verjaardag van een dode koningin gevierd word .vlak voor 1 mei .toch?

  Reactie door ,texas,henkie — maandag 1 mei 2006 @ 11.45 uur

 19. Matthijs @4

  Een dag vol arbeid, behalve voor de
  Europese én Amerikaanse beurzen.
  De kapitalisten vieren de feestdag tegen
  het kapitalisme. Kijken ze zo af en toe
  blijkbaar toch eens in de spiegel.

  overigens:
  Voorwaarts en niet vergeten
  dat maakt ons zo sterk in de strijd
  bij honger en bij eten
  voorwaarts en niet vergeten
  de Solidariteit!

  (Bertolt Brecht 1898-1956)

  Reactie door Peter van der Klein — maandag 1 mei 2006 @ 12.59 uur

 20. De dag van het kapitaal/macht (30 april)moet omgezet worden in de dag van de arbeid (1 Mei)

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 1 mei 2006 @ 13.29 uur

 21. DE EERSTE MEI.

  Een dag is ‘t van vreugd’ en een dag is ‘t van strijd,
  Een dag aan ‘t ontwaken der volken gewijd,
  Een dag van verzet door geknechten!
  Ze leggen gereedschap en werkpak aan kant
  En donderend klinkt het door stad en door land:
  Ten strijd voor uw heiligste rechten!
  Eén dag zijn wij vrij
  Van de loonslavernij
  En juichen in weerwil van lijden en tranen:
  Het krijgsgeluk is met onze arbeidersvanen!

  Men ziet wat we kunnen, men ziet wat we zijn:
  Vertoon u dan, strijdmacht van d’arbeid, verschijn.
  Wek op wie hun roeping vergaten!
  Beziel door uw voorbeeld, wie weif’len nog bleef,
  Beschaam, wie lichtvaardig den spot met u dreef,
  Trotseer onbevreesd wie u haten!
  1 Mei is de dag,
  Die trots elk gezag
  De loonslaven wekt uit hun lijden en tranen,
  Vol strijdlust hen scharend om de arbeidersvanen!

  Wij vieren hem vroolijk, wij vieren heb blij,
  Dien dag van herleving, den eersten van Mei;
  Al strijdend slechts viert men hem waardig!
  Wij scheurden van lauwheid en logen het net,
  Bezield door den machtigen geest van verzet.
  In ieder land zijn we strijdvaardig!
  Vereend in den geest
  Op het arbeidersfeest,
  Aanschouwen door wolken van lijden en tranen
  We in ‘t zonlicht der zegerpraal d’arbeidersvanen.

  P.H. van der Wal.

  Uit: HET ROODE LIED
  een bundel veel gezongen liederen der Nederlandsche arbeidersbeweging.

  Uitgave N.V.
  Ontwikkeling
  Keizersgr. 380
  Amsterdam === 1926 ===

  Reactie door Sunny Boy — maandag 1 mei 2006 @ 13.41 uur

 22. 8 @ Ouwe Dirk

  Het mag dan wel nostalgie zijn maar ik heb toch de beste herinneringen aan de 1 Meivieringen van vroeger.Wij waren 1 Mei als AJC-ers altijd vroeg in de bossen en dan klonken onze strijdliederen prachtig door het bos!!Het gaf een fijn gevoel.
  ‘s Avonds een grote bijeenkomst met sprekers en de Stem des Volks!De dag werd steevast gesloten met de Internationale, uit volle borst,jong en oud !
  Al deze herinneringen hebben mij gevormd tot wat ik nu ben en daar ben ik mijn ouders dankbaar voor!

  Reactie door Diny — maandag 1 mei 2006 @ 14.46 uur

 23. Diny@22

  Zo’n gevoel kan ik me nog heel goed indenken.
  Bij mij was het een soort van feestgevoel dat heel wat beter was dan de nationale liederen die we op school moesten leren.

  Zoals: Hou zee, hou zee, voor Nederland hou zee…..

  Misselijk werd ik er van.
  Dan zijn de gedichten die hier te lezen zijn wel van betere kwaliteit.

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 1 mei 2006 @ 15.27 uur

 24. mooi lied die Internationale…iets voor Rutte en Verdonk…sammpjes 1 x zingen..en dan als geschenk een boekje van Jan erbij…nieuw Optimisme..zing nog even door,want ik wil geen VVD inetrantionale in 2007…gaan we verliezen? winnen toch he…hoop ik..aub zeg vriendjes en geen kameraden…dat neemt rechts ons altijd kwalijk…een beeld van kameraden..geldverspillers,,Cuba aan de Maas,communistisch etc etc geef ze dat beeld dan ook niet..! want dat wil rechts zo graag..wij zijn de dictatoriale communisten…niet intrappen en gewoon lekker zingen en SP stemmen..komp alles goed

  Reactie door eric — maandag 1 mei 2006 @ 15.53 uur

 25. Dag van de Arbeid

  Het zal weing mensen ontgaan zijn vandaag, maar vandaag is het de ‘Dag van de Arbeid’. Ook zullen er mensen zijn (zoals ik) die dachten dat we dan vieren dat we aan het werk zijn. Niet is minder waar. Jan Marijnissen praat ons bij:
  Vandaag …

  Trackback door Bakkel dot com — maandag 1 mei 2006 @ 16.09 uur

 26. @19,
  vrije dag in Engeland heeft gelukkig niets met 1 mei te maken maar is een bank-holiday, de amerikaanse beurzen zijn gewoon open vandaag.
  de amsterdamse beurs is dicht omdat deze vallen onder het onbegrijpelijke franse regime, zijn dus op 30 April open (als dat op een werkdag valt) en op 1 mei dicht.

  Reactie door Matthijs — maandag 1 mei 2006 @ 17.01 uur

 27. Nu is `t uit, niet meer dralen,
  heft gezaamlijk den roden banier.
  Laat uw levenslust niet verschralen,
  door toegeworpen bakken rechtse gier.

  Reactie door Emiel — maandag 1 mei 2006 @ 19.46 uur

 28. 1 mei, wanneer komt er eens een keer 1 sterke socialistische partij ipv van 3! Laten we daarvoor gaan!

  Reactie door Bas — maandag 1 mei 2006 @ 21.11 uur

 29. 1 mei? Is dat niet die dag dat communistische landen hun legers aan de wereld laten zien?

  Maar goed toch heb ik als arbeider veel te danken aan die vakbondstrijd vroeger,
  Jammer dat dat tegenwoordig wel anders is.
  Ze schrijven je precies voor waartegen en wanneer je moet gaan staken, meestal tegen een dreigement van het kabinet wat bedoeld is om je aan het staken te krijgen.
  Dat gaat dan waarschijnlijk zo van ,jut jij ze op, Dreig met het pensioen af te pakken, dan houd ik ze de hand boven het hoofd en daarna delen we de macht.

  Zolang je maar op de natte club stemt
  CDA PVDA enz

  Reactie door Daniel — dinsdag 2 mei 2006 @ 1.31 uur

 30. @Bas
  Omdat er drie (linkse doelgroepen zijn)
  Ga je die drie samenvoegen dan ontstaat er naar verloop van tijd toch een nieuwe partij en loopt een deel van de aanhang over.
  Daarnaast wil halsema geen arbeiderspartij, maar erger, eentje die de korenwolf graag in een slachtofferrol duwt.

  Reactie door Daniel — dinsdag 2 mei 2006 @ 1.39 uur

 31. Nu ook Bolivia zich keert tegen de bush administration is de regering van Bolivia ook begonnen met zich te verenigen met de goede linkse buurgenoten.
  Wees ook soldair met Bolivia en zeg de steun toe aan:http://www.mfa.nl/lap,
  Stuur de ambasade een steun betuiging en laat hun wten dat onze sp ook betrokken is met hun strijd!

  Reactie door Hendrik — dinsdag 2 mei 2006 @ 4.03 uur

 32. Daniel @ 29,30

  Zo je website inloggend heb jij blijkbaar
  een te goed geheugen. Weet niet hoe oud
  je bent. Maar waarschijnlijk ben je toch ergens zo in de jaren ’50 blijven hangen.
  Toen was Libertadisme mischien wel
  progressief te noemen maar dat is nu werkelijk, zeker na 20 jaar slinkse VVD
  indoctrinatie en 40 jaar D’66 gedraai,
  behoorlijk achterhaald.

  De leuze in het solidariteitslied is dan
  ook: voorwaarts en niet vergeten – ofwel:
  gebruik het verleden om te leren voor nu
  en in de toekomst.

  Reactie door Peter van der Klein — dinsdag 2 mei 2006 @ 4.08 uur

 33. Ik vond de beelden in het NOS journaal gisteravond veelzeggend.
  Wouter Bos in een verzorgingstehuis in Utrecht.
  Allemaal oudjes daar aanwezig, alsof hier benadrukt werd dat het voor de PvdA om een fenomeen uit het verleden gaat, waarbij slechts nog een residu van de principes binnen de partij levend is.
  De hele voorstelling had m.i. veel weg van een plichtmatig eerbetoon aan gedachtegoed welke door deze partij allang is afgeschreven.
  Een soort van herdenking, eerbetoon c.q. kranslegging aan een anachronisme.
  Een anachronisme omdat deze partij door gewijzigde politieke koers deze principes allang niet meer in het vaandel draagt.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 2 mei 2006 @ 10.40 uur

 34. Hier in noord-oost Fryslân hadden we wel een 1 mei viering, voor mij de eerste keer.
  Tineke Slagter was er als speciale gast.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 2 mei 2006 @ 18.43 uur

 35. “Arbeid gaat vooraf aan en is onafhankelijk van kapitaal.
  Kapitaal is slechts de vrucht van arbeid en zou nooit kunnen bestaan als de arbeid niet had bestaan.
  Arbeid is superieur aan kapitaal en verdient veel meer respect”
  Te raden valt wie deze waarheid heeft uitgesproken / geschreven en uit welk land.

  Reactie door Kees Nagtegaal — woensdag 3 mei 2006 @ 16.29 uur