Europadebat

Europadebat

Deze site is opgezet omdat het nodig is verder van gedachten te wisselen over de toekomst van Nederland in Europa. Na het referendum over de grondwet zijn diverse opinieonderzoeken gehouden. Ook door Buitenlandse Zaken. Maar van een gestructureerd maatschappelijk debat is nog geen sprake geweest. Vandaar dit initiatief voor een ‘europadebat’.

Aldus de site Europadebat.nl

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 18 mei 2006 :: 12.06 uur

60 Comments

60 reacties

 1. slovenië krijgt volgend jaar de euro, niemand heeft mij wat gevraagd

  roemenië en bulgarije komen, corrupt of niet, in 2008 in de EU, niemand heeft mij wat gevraagd

  onderhandelingen met turkije gaan gewoon door, niemand heeft mij wat gevraagd

  Finland heeft gewoon gestemd vóór de grondwet, niemand heeft mij wat gevraagd

  en dan praten we maar niet over wat ernog meer gebeurt en gebeurd is zonder ons iets te vragen.

  wat voegt een debat toe als achter onze rug alles wordt beslis, als ons nee van nul en gener waarde blijkt geweest?

  de mens wikt en de VVD beslist!

  Reactie door ipuntje — donderdag 18 mei 2006 @ 12.22 uur

 2. Wat? Een debat? zijn zeker weer een stel omhoog gekakte keutels die in een beleidsgroep moeten, op onze kosten.
  we hebben NEE gezegd tegen het stelletje opvreters. Okay, die opvreters zijn burgelijke politici, en hebben dus hun oren voor de sier.
  Wie niet luisteren wil moet maar voelen.
  Na de verkiezingen kunnen we de stront onder onze schoenen wegkrabben.

  Reactie door Jan Nijman — donderdag 18 mei 2006 @ 12.56 uur

 3. ik heb de enquete ingevuld, ik ben heel benieuwd wat ze met mijn bak commentaar doen.
  Nee is gewoon nee, beetje jammer dat alles er toch doorgedramd wordt. Neelie heeft de gestapo al op allerlei europese energiebedrijven af gestuurd. In haar ogen doen ze aan concurrentievervalsing door protectionistsiche maatregelen. Toe maar Neelie, we zijn je straks allemaal erg dankbaar als de russische maffia eigenaar is van ons energiebedrijf, wordt het vast goedkoper van..

  Reactie door kaatje — donderdag 18 mei 2006 @ 12.57 uur

 4. Ik denk dat het goed is de site eerst te bekijken en dan te bepalen of je als burger mee wil doen aan het brede maatschappelijk debat over Europa. De initiatiefnemers zijn voor het merendeel Europa-aanhangers, misschien wel allemaal. Ik zie er in ieder geval geen Euro-sceptici tussen. In Nederland heeft 60 % het dikke boek verworpen. Voor een goede discussie dient deze groep ook vertegenwoordigd te zijn in het rijtje: wie zijn wij.

  Reactie door Tiny Romme — donderdag 18 mei 2006 @ 13.25 uur

 5. Missschien is het zinnig tzt nog eens een referendum te organiseren, waarbij de diverse politieke partijen niet de diverse foute argumenten en valse sentimenten te berde brengen.

  Gewoon op de inhoud, zonder daar de Euro en de diverse toetredingen bij te halen of het presteren van het kabinet. Bij het vorige referendum is er niet gedebateerd over de grondwet maar over allerlei andere niet verwante zaken, nu de lucht helder is zou een fatsoenlijk, op de inhoud gebasseerd, referendum wel eens een hele andere uitslag hebben gegeven.

  Reactie door Stephan — donderdag 18 mei 2006 @ 13.46 uur

 6. “Finland heeft gewoon gestemd vóór de grondwet, niemand heeft mij wat gevraagd”

  Bent u Fin,of woont u er? Niet? dan lijkt het mij redelijk dat u niets gevraagd is.

  Reactie door Jan uit Espoo — donderdag 18 mei 2006 @ 13.46 uur

 7. Staphan, dat vind ik dus echt minachting voor het volk. De meerderheid van het gewone volk heeft echt tegen gestemd omdat ze de toestroom van oost-europeanen niet zien zitten. Dat dit niets met de grondwet van doen zou hebben, is pure onzin.
  De bemoeienis uit Europa brengt ons alleen maar onheil. Wat mij betreft stappen we vandaag nog uit de EU.

  Reactie door kaatje — donderdag 18 mei 2006 @ 14.00 uur

 8. Zo moe. Zo moe.
  Ik zou er inhoudelijk op in kunnen gaan wat betreft bv. de burger bij de hersenwetenschappen betrekken, maar ik ben zo moe.

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 18 mei 2006 @ 14.18 uur

 9. @6
  1. ze hebben de finnen, geloof ik, ook niets gevraagd. hun parlament heeft gewoon ja gezegd.

  2. Ik ben toch inwoner van onze onvolprezen europese gemeenschap. Wij zijn allemaal gelijk in deze heerlijke eu. hadden ze me best wat kunnen vragen.

  maar je hebt gelijk, ik ben geen fin en woon er niet, dus kunnen ze doen wat ze willen.

  Desondanks vind ik het vreemd dat er landen nog steeds over de grondwet stemmen terwijl deze grondwet dankzij het nee van Nederland en Frankrijk niet meer zou moeten bestaan.

  Dat de verborgen agenda duidelijk is en de grondwet er toch komt hoeft mij niet te storen, want ik ben geen fin?

  Reactie door ipuntje — donderdag 18 mei 2006 @ 14.22 uur

 10. @kaatje

  En dat is nu net iets dat niet werd geregeld in de grondwet, je bevestigd mijn argumenten inzake de grondwet en de discussie die over alles ging BEHALVE de grondwet.

  Minachting van het volk is dat men zaken in de discussie brengt die totaal niet relevant waren, iets dat de SP met grote vakkundigheid heeft gedaan.

  Ach angst zaaien is blijkbaar tegenwoordig de norm in de politiek, en dan praat ik over politiek in de breedste zin.

  Reactie door Stephan — donderdag 18 mei 2006 @ 15.34 uur

 11. Vrienden SP.

  Hier weer een voorbeeld hoe en op welke slinkse manier ons die grondwet koste wat het kost door de strot te duwen.

  En het gaat steeds op een wijze wat niets met de democratie te maken heeft.

  Blijf attent! En zie achter de schermen en wees achterdochtig!
  Want het blijven onbetrouwbare figuren daar in Brussel!

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 18 mei 2006 @ 15.53 uur

 12. @10, Stephan

  Dat dikke boekwerk waar we tegengestemd hebben was dan ook niet een “grondwet”.
  Het was (verleden tijd, immers afgekeurd) een politiek program.
  Een erg rechts program, dat géén andere bedoeling had dan het verder organiseren van een neoliberale (lees: barbaars-kapitalistische) superstaat in europa.
  Daarom ging de discussie ook over andere zaken.
  Zoals het steeds barbaarser wordende kapitalisme, dat heeft er namelijk ALLES mee te maken.
  Een echte grondwet past op een paar A-4′tjes, en is bovenal helder en voor iedereeen begrijpbaar.

  Reactie door Jan Nijman — donderdag 18 mei 2006 @ 16.04 uur

 13. @ Stephan 5 en 10

  De lucht is helder Stephan?!
  Ze lijkt me meer vertroebelt – en paradoxaal genoeg juist daarom meer doorzichtig – dan ooit!! . Ik zal het je nog één keer uitleggen: de burgers willen het niet!!
  Het is het Utopia van het Kapitalisme.

  Waarover gaat het eigenlijk? Wat voor een grondwet doorgaat, is eigenlijk een lange tekst waarin de grote, zeer algemene en abstracte lijnen van het Europese beleid worden vastgelegd. In de officiële berichtgeving zal je veel horen en lezen over de Europese waarden. Europa blijkt drager te zijn van de meest humanistische principes, die haar natuurlijk onderscheiden van de kwade Amerikanen. Er is veel praat in de grondwet over vrede, solidariteit, samenwerking, mensenrechten, zelfs over de noodzaak om naar de kinderen te luisteren. Bijna ontroerend, indien we niet wisten dat dit slechts een rookgordijn is voor een beleid van privatiseringen, liberaliseringen en verdere aanvallen op de rechten van de arbeidersklasse en jongeren.

  Een grondwet geschoeid op de leest van de bedrijfswereld
  In het eerste deel lezen we dat de EU een ontwikkeling nastreeft op basis van “een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen” (artikel I.3.3.). Verder volgt dat de “lidstaten zich bereid verklaren een nog bredere liberalisering door te voeren van de diensten”. Met andere woorden, alles wordt onderworpen aan de ‘vrije’ markt en aan de concurrentie tussen kapitalisten. Het woordje ‘sociaal’ dient als mooie verpakking.
  Hetzelfde kunnen we lezen over het arbeidsmarktbeleid. Het artikel III.97 stelt dat “er een gecoördineerde tewerkstellingstrategie moet ontwikkeld worden met het oog op gevormde, gekwalificeerde en aanpasbare arbeidskrachten en arbeidsmarkten die kunnen beantwoorden aan de economische veranderingen.” Leve de nepjobs, precaire arbeid en de flexibiliteit, zou hier beter passen.

  De Europese Centrale Bank wordt meer dan ooit onafhankelijk van de politiek in deze grondwet. Deze instelling, die aan elke democratische controle ontsnapt, zal tezamen met de grootste bedrijfsleiders van verschillende landen het economische beleid uitstippelen dat het leven van honderden miljoenen mensen zal beïnvloeden.
  Wat democratische rechten betreft komen we ook van een kale reis thuis. Wat sociale rechten betreft wordt er verwezen naar… de wetgeving van de nationale lidstaten. Vreemd voor een Europese grondwet. Of toch niet? De Europese kapitalisten verzetten zich tegen elke vorm van sociale normgeving in de Unie die hen nadelig kan zijn.

  Fort Europa wordt mooi afgegrendeld tegen werkers uit andere landen. Migranten krijgen op deze manier moeilijker toegang tot ‘papieren’, wat ze op hun beurt een gemakkelijke prooi maakt als goedkope en plooibare arbeidskrachten. De ‘legale’ werkers uit het buitenland wordt enkel een ‘gelijkwaardige behandeling’ beloofd maar geen volledige burgerrechten zoals het hoort. Op deze manier worden de arbeiders tegen elkaar uitgespeeld.

  Wie hoopte op een vredelievend Europa komt er bedrogen uit. Het buitenlands beleid en de defensiepolitiek die de EU zich wil aanmeten, moeten niet onderdoen voor wat er aan de andere kant van de Atlantische Oceaan wordt uitgedokterd. “Het beleid van de Unie… zal de verplichtingen die voortvloeien uit het Noord Atlantisch Verbond (NAVO) van sommige lidstaten eerbiedigen… en zal verenigbaar zijn met de politiek van veiligheid en defensie vastgelegd binnen dit kader” stelt het artikel I.40.2. Het ‘beschaafde’ en ‘democratische’ Europa wil dat “de lidstaten beloven hun militaire capaciteiten geleidelijk te verhogen” (art.I.40.2 et 7). In de strijd tegen wat beschreven wordt als het interne en externe terrorisme behoudt de EU zich het recht voor om steun te leveren aan andere staten om deze op hun grondgebied te bestrijden. In mensentaal betekent dit dat de EU op weg is naar de legalisering van de preventieve oorlog. Als dat geen doordrukje is van de militaire doctrine van Bush en konsorten!

  De inhoud van deze grondwet wordt duidelijk bepaald door de context van de crisis van het Europese kapitalisme, dat op zijn beurt bepaald wordt door de crisis van het wereldkapitalisme. In deze omstandigheden doen de kapitalisten niets anders dan wat ze ook op nationaal vlak gewoon zijn. De lasten van de crisis worden overgedragen op de schouders van de werkende klasse. Enerzijds dient deze grondwet als een sterker juridisch kader waarmee de Europese kapitalisten beter in staat moeten zijn de verworvenheden van de arbeidersklasse aan te vallen. Anderzijds dient deze grondwet om de EU te versterken als handelsfort tegen de belangrijkste concurrenten zoals de Verenigde Staten, Japan en China. Deze economische en commerciële krachtproef willen ze ook nog eens een nieuwe militaire kant geven als andere ‘argumenten’ geen gewicht meer hebben.
  Er staat nog veel meer in deze grondwet over het landbouwbeleid, de visserij, de productiequota die eigenlijk allemaal te herleiden zijn tot het beschermen van de belangen van de kapitalisten. Ben je nu overtuigd van onze basisstelling? Dit is een grondwet die ondanks alle tierlantijn over nobele waarden – we horen de 9de Symfonie van Beethoven al op de achtergrond – gemaakt is voor de belangen van de kapitalisten in Europa. Wij, de gewone mensen, zijn hierbij de grote verliezers.

  Geen sociaal Europa mogelijk
  Want een sociaal Europa zoals de meeste gewone mensen dat verstaan, namelijk een van verbeteringen in het dagelijkse leven, geen privatiseringen enzovoort, is onverenigbaar met de basiskenmerken van de Europese Unie. Deze basiskenmerken zitten vast in de zogenaamde ‘economische’ en ‘monetaire’ eenmaking. Deze zijn fundamenteel kapitalistisch en dan nog van het neoliberale soort. Hierbij moet gezegd worden dat het kapitalistische karakter van de EU niet af hangt van deze grondwet. Het is meer het omgekeerde dat waar is: omdat de EU een door en door kapitalistische constructie is, is de grondwet ook kapitalistisch.

  (Met dank aan Eric Demeester)

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 18 mei 2006 @ 16.25 uur

 14. Groter maakt beter.

  Volgens mij heeft dat zinnetje nooit echt gewerkt.
  Met uitzondering van de “Groten”, natuurlijk.

  Reactie door Geusje — donderdag 18 mei 2006 @ 16.47 uur

 15. Stephan, indien de vrije markteconomie tot “de enige grondwettelijke economie wordt verklaart” wat dus gebeurt in die grondwet, is het illegaal om als overheid protectionistische maatregelen te nemen. Dat houdt ook in dat wij geen moer meer te zeggen hebben of we Polen binnen willen laten of niet. Waarom wil je dat nu niet begrijpen.

  Reactie door kaatje — donderdag 18 mei 2006 @ 16.54 uur

 16. als toevoeging Stephan, ik heb de grondwet wel degelijk gelezen inclusief een groot deel van de appendixes en bijlagen, ik weet echt wel waar ik het over heb.

  Reactie door kaatje — donderdag 18 mei 2006 @ 16.55 uur

 17. @Kaatje,

  Veels te kort door de bocht.

  Allemaal prachtige verhalen, en argumenten, helaas voerden deze argumenten niet de boventoon bij het debat destijds, toen ging het vooral over de politiek van Balkenbende II, toetreding van turkije en andere niet terzake doende zaken.

  Op basis van die laatste zaken is destijds gestemd en gepushed door o.a. de SP, (CDA en VVD hadden weer andere onzin-argumenten en angstzaaierij).

  Reactie door Stephan — donderdag 18 mei 2006 @ 17.00 uur

 18. Dan toch maar even:

  @ 13

  Prachtig en doortimmerd verhaal.

  Ivm. de hersenwetenschap:
  Ik pleit voor het nadrukkelijk betrekken van de wetenschap bij de politiek. Het doordacht consulteren van vooral fundamentele vakkennis kan sociaal- en financieel-economisch hier en daar rechtzetten wat inmiddels zeer krom aan het trekken is.
  Het idee van een waardevrije wetenschap is absoluut onjuist.
  Als bijkomend voordeel wordt de ook her en der schemerige wereld van de wetenschap tegen het licht gehouden.
  Want ook daar zijn list en bedrog geen onbekende fenomenen.

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 18 mei 2006 @ 17.26 uur

 19. @1 i.puntje, zo gaat dat tegenwoordig, het volk heeft niets te zeggen, laat staan iets in te brengen.
  Maar ik mag toch hopen dat langste tijd van de VVD er op zit. Dan wordt het de VVD wikt en de mens beslist.
  Geldt trouwens voor dit hele kabinet wat er nu zit, ons wordt niets gevraagd ze drammen er van alles doorheen en zie nu de rommel en de puinhopen. Nee niet alleen van Paars, ze hebben het alleen maar verergerd. Laten we maar hopen op een goeie linkse opkomst volgens jaar.

  Reactie door Bijdehandje — donderdag 18 mei 2006 @ 17.32 uur

 20. …. en impliciet de bestuurderskliek decimeren, uiteraard.

  Reactie door hendrik dieks — donderdag 18 mei 2006 @ 17.36 uur

 21. nederland is sterk genoeg om uit europa te stappen en haar eigen socialistise koers te varen .kunnen beter in een zuidamerikaanse unie stappen die is wat socialer.

  Reactie door ,texas,henkie — donderdag 18 mei 2006 @ 17.54 uur

 22. stephan, mensen stemmen ook vaak om de verkeerde redenen op allerlei partijen, moeten we ze dan maar het stemrecht ontnemen? Wat een onzin!
  De meeste onderbuikgevoelens mbt de grondwet, komen gewoon uit.
  Europa heeft ons nu al veel teveel in de tang, wij kunnen onze eigen boontjes wel doppen.

  Reactie door kaatje — donderdag 18 mei 2006 @ 18.17 uur

 23. ze denderen maar door daar,
  gek dat er gewaarschuwt wordt voor rellen alla franc,gek dat mensen steeds agresiever worden,praten helpt niet.
  bv voetbal alla rellen bestaat al een hele tijd,
  maar het wordt steeds masaler en gewelddadiger,deel jeugt totaal ontspoort.
  hangplekken voor ouderen???
  de gedachten bij mensen worden steed exstremer/en ik ken er zat die heeeeel ver gaan/
  deze pro EU/vvd/c?da regering,En EU stevenen recht op een oorlog af,
  en mocht de bom barsten,dan hoop ik dat nu eens de schuldigen voor eens en voor altijd opgeruimd worden.
  5 nekken en een dik hoofd moet niet moeilijk zijn? toch?
  safe mode er bij ,,sorry,,ja echt.

  Reactie door ad — donderdag 18 mei 2006 @ 19.29 uur

 24. Als toevallige voorbijganger valt het me op dat er nogal wat negatieve berichten geplaatst worden, terwijl juist initiatieven als europadebat.nl toegejuigd moeten worden.

  @ad: “ze denderen maar door daar”. Bij de EU zit men inderdaad niet stil (hoewel dat soms zo lijkt, maar dat is met ambtenaren wel vaker zo). De EU-mensen zijn hard bezig een oplossing te vinden voor de dreigende bestuurscrisis.

  Enkele jaren geleden, met het vooruitzicht op de toetreding van 10 voormalige oostblok-landen, werd het Verdrag van Nice gelanceerd, en ook ondertekend. De besluitvorming in de EU is niet bedoeld voor veel landen; de voorloper van de EU bestond slecht uit 6 landen. Het Verdrag van Nice zou een nieuwe besluitvorming moeten regelen, waardoor maatregelen efficiënter en democratischer geregeld zouden moeten kunnen worden. Helaas is van dat verdrag niet veel terecht gekomen, voornamelijk doordat Frankrijk het niet eens wat met de nieuwe machtsverdelingen.
  Daarom is later de Europese Grondwet aan de EU-landen en in sommige gevallen de bevolkingen ervan voorgelegd. Het primaire doel van de grondwet was het weer bestuurbaar maken van de EU. Tien nieuwe landen waren immers toegetreden, terwijl de efficiëntere besluitvorming zoals door het V.v.Nice bepleit werd, er niet gekomen is.

  Nu de Europese Grondwet is weggestemd (of ik het ermee eens/oneens ben doet er niet toe), zal de Europese Unie toch verder moeten. Het lijkt mij dus niet meer dan logisch dat de Europese Unie verder aan de weg timmert, naar een beter bestuurbare unie.

  Reactie door Thijs — donderdag 18 mei 2006 @ 20.59 uur

 25. De E.U. moet maar eens eerst zorgen dat de commissie en de raad betrouwbaar wordt.Ook het gestrooi emt subsidies en de slechte controle hierop zijn een punt.Zakkenvullerij en grof declaratie gedrag moet op de helling.Multi-national-Lobbyisten moeten niet uiteidelijk onze wetten maken.Tenslotte moet de Centrale Europeesche Bank niet zoveel ongedekte euro-s bij drukken zodat de koopkracht nog verder achteruitholt.Een parlement welk door 35% van de kiezers gekozen is heeft feitelijk geen mandaat.Over de toetreding van Bulgarije en Roemenie zal ik het maar niet hebben.Voorlopig dient er dus nog van alles opgelost te worden voordat aan de E.U. aan een grondwet toe is.

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 18 mei 2006 @ 21.41 uur

 26. Gekke site dat
  EUROPADEBAT.NL
  Als je invult dat je tegengestemt
  hebt is de enquete afgelopen!!!!!!
  Er kan nog geen bedankje meer af.
  (Nou maar hopen dat ze niet bekendmaken
  wat zo’n site wel weer gekost heeft)

  Reactie door fransiscus — donderdag 18 mei 2006 @ 21.59 uur

 27. thijs,
  zoals ik het bekijk,,geheime vluchten cia/en gevangenissen,in vermoedelijk polen,turkije,die verplaatst werden naar afrika ??wat hoor je er nog over,zijn ze nog bezig,daar mee??,
  en de onschuldige gevangenen onder tussen dood gemarteld?
  een land die zijn oorlogs misdadigers NIET wil uitleveren,krijgt kans naar kans naar kans ze blijven maar zeuren de EU,ze hebben de kans lang geleden gehad om dat stuk schorem uit televeren dus geen recht meer op toetreding eu nu niet nooit niet,er lopen daar veel ste veel gevaarlijke (beschermers van oorlog misdadigers) rond.
  een van de grootste redenen om tegen te stemmen(of het er mee te maken heeft of niet?),dwingen grensen te openen zodat de hard werkende nl er,gedwongen wordt of thuis te zitten,of voor onder de bestaansnorm te gaan werken.
  allerlij sosiaale(hardt voor gewerkt/gestaakt/gevochten?? ja gevochten!) dingen afgepakt om maar mee te kunnen doen in de pas van landen die het niet zo nauw nemen met bv mensenrechten.
  huizen zijn zins invoering met meer dan 100% gestegen,ook al beweren ze anders.
  en dan gaan ze lopen te zeuren over de mobieltjes/kosten verschil tussen landen,nou nou dan bel/sms je toch niet.
  enz enz,
  sorry maar daar wordt ik niet goed van,en ik ben dat hele domme euro gedoe meer dan spugzat,
  ook al zouden ze dat hele gedoe zo aanpassen dat het goed is voor alle burgers(niet alleen de vrinden en top)dan nog stem ik tegen,niet eerder dan er een gekozen/door het volk/ staat zit,en geen km/vliegtuig tikkets koopt voor spotprijsjes en het volle pont betaald krijgen ze gaan er maar wonen zo niet op?????,geen zogenaamde werk vakantie’s,met vrinden en mede ministers,in veelste duure hotels,die nergens op slaan,en achteraf weten ze geen don??? meer.
  enz,enz, nee ik vindt het gewoon een club die niet terrug deinst om onterechte oorlogen te steunen/mee werken,
  voor mij hebben ze varkens pest,,ok je kunt ze inenten maar ach beter is ruimen,als je begrijpt wat ik hier mee bedoel,ivb met de dieren toen/nu/straks..
  is niet persoonlijk,hoor, thijs,
  het is zoals ik het ervaar in het algemeen,en er zullen echt wel dingen fout begrepen zijn in mijn stand punten om tegen een log lichaam te zijn.
  die mij verteld met sigaar in de mond dat roken slecht is.

  Reactie door ad — donderdag 18 mei 2006 @ 22.05 uur

 28. @24 thijs

  Misschien was het verstandiger geweest om eerst eens te zorgen voor een goed bestuurlijk systeem vóórdat er 10 nieuwe landen bijkwamen? De uitbreiding gaat nog steeds door,ondanks dat het gedrocht niet te regelen is. De nieuwe landen komen voor het grote kapitaal, duitsland en vooral frankrijk geven niets weg als ze niet zeker zijn gecompenseerd te worden. En nu moeten wij voorstander worden omdat het paard achter de wagen gespannen is en iemand denkt dat die kapotte wielen wel heel worden als je het paard naar voren doet?

  Een bedrijf dat nieuw personeel aanneemt zonder eerst de ruitmte te scheppen gaat ook kapot.

  Maar de eu moet uitbreiden,onbestuurbaar, met allerlei misstanden die niet opgelost worden omdat altijd wel iemand dwarsligt, over de ruggen van de burgers en met enig doel de expansie van de economie ten faveure van de grote bedrijven.

  Reactie door ipuntje — vrijdag 19 mei 2006 @ 6.32 uur

 29. @kaatje r22

  Pleit ik voor het ontnemen van het stemrecht? Ik pleit voor een nieuw referendum, waarbij partijen zich onthouden van allerlei niet terzake doende argumenten en zelf de discussie aangaan op de inhoud. Maar ja, dat leverd geen winst op, bang maken en inspelen op de onderbuik wel.

  Reactie door Stephan — vrijdag 19 mei 2006 @ 8.34 uur

 30. Toch maar eens kijken voor de grap.
  Burgerinitiatief, wie zijn die burgers dan wel.
  Straks is het regeerakkoord ook een burgerinitiatief, want politici zijn ook burgers.

  Initiatief als je daarna de website, redactie en moderatie
  overlaat aan een “bedrijf” United Knowledge.
  Dat bedrijf de intellectuele erfenis overgenomen heeft van Infodrome.
  Infodrome zich een denktank voor de rol van de overheid in het ICT-tijdperk noemt.
  Prachtige titels voert als “de toekomst als kunstwerk”

  Op de Welkom pagina met de eerste weekdiscussie beetje vrij vertaald.

  “Nederland moet zeggenschap over arbeidsomstandigheden behouden”
  ja natuurlijk
  voorargument ja bla bla deze zijn immers cultureel bepaald.
  tegenargument 1 nee ik niet wil dat belgië met “soepele”arbeidsomstandigheden een oneigenlijk concurrentievoordeel haalt.
  tegenargument 2 Het verbod op bv. kinderabeid moeten we overal “in europa?” verdedigen.

  Oh het verbod op kinderarbeid is er dankzij de EU.
  Ah wij gaan landen verbieden langer te gaan werken.
  Komt het toch nog goed met de Eu.

  Ps de enquete doet raar.

  Reactie door kakel — vrijdag 19 mei 2006 @ 9.37 uur

 31. Ja die is goed Stephan! Weet je nog wat de voorstanders allemaal uit de kast hebben gehaald?! “Het licht zou uitgaan”, Balkenende gebruikte de 5 mei herdenking om ons angst aan te praten voor een oorlog en ga zo maar door. De SP heeft niet op onderbuikgevoelens ingespeeld, puur op argumenten gedebatteerd.

  Reactie door kaatje — vrijdag 19 mei 2006 @ 9.38 uur

 32. @29 en ‘n paar maal eerder, Stephan

  Waarom een referendum overdoen?
  Omdat de uitslag je niet bevalt?
  Omdat wij onze argumenten niet met FEITEN (jij noemt ze “mooie verhalen”) mogen onderbouwen. NB de Eurofundamentalisten zettten hun argumenten bij met dreigementen over oorlog en dergelijke.
  Inderdaad, de politiek van Balkenende en “Paars” is voor velen een reden geweest om tegen te stemmen. Maar die politiek is dan ook een uitvloeisel van de Euro-politiek.
  Inderdaad, de manier waarop ons ‘n poot uitgedraaid is met de afschaffing van de gulden is voor velen een reden geweest om tegen te stemmen. Maar de Euro, juist, EU-politiek.
  Inderdaad, angst om je werk kwijt te worden door de toestroom van NOG goedkopere arbeidskrachten uit Oost-Europa is voor velen een reden geweest om tegen te stemmen. Maar die goedkope arbeid, precies, de natte droom van Brussel/Strasbourg.
  Enne…. wie maken ons bang voor al die “enge” Turken. Inderdaad. Eurofanatici!
  Dus, de enigste reden om het refendum over te doen is om ons een Groot-Europa op te dringen, met een Super-Kapitalistisch programma. Dat proramma wordt, ten onrechte, Grondwet genoemd. En die ersatz-grondwet neemt ons de rechten af waar onze ouders en grootouders voor geknokt hebben.
  Maar ja, mensenrechten kunnen erg lastig zijn, wanneer je die mensen alleen maar als werkkachten ziet.

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 19 mei 2006 @ 10.01 uur

 33. Schurkenstaat Nederland vervoegt Frankrijk (juni 2005)

  De reacties van de media en de politiek op de massale neen-stem tegen de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland geven een ontluisterend beeld van onze ‘elites’, dat deel van de bevolking dat geacht wordt onze samenleving te leiden.

  Zelfs na twee verpletterende nederlagen voor de grondwet lijken de media nog steeds nauwelijks vertegenwoordigers van de neen-stem te vinden of aan het woord te kunnen laten. In de plaats daarvan wordt op de meerderheid van de Nederlandse en Franse bevolking een cocktail losgelaten van bedreigingen (nu wordt het zéker crisis, en misschien zelfs oorlog!), beledigingen (ze zijn te dom om te begrijpen waarover het gaat) en arrogantie (en toch zullen we doorgaan met die grondwet). Democratie en verkiezingen zijn blijkbaar OK zolang je maar de juiste stem uitbrengt. Dat mocht Venezuela ondervinden nadat het tot zesmaal toe een ‘foute’ stem uitbracht pro Chavez en daardoor in de ban van de internationale media werd geslagen. Ondertussen zijn er weer twee schurkenstaten bijgekomen: Frankrijk en Nederland.

  De Nederlandse neen-stem heeft daarbij de verdienste het perfide cordon sanitaire dat men rond Frankrijk hoopte te leggen al snel doorbroken te hebben. Net voor en ook vlak na het Franse neen regende het in de verenigde pers analyses over “l’exception Française” in de meest negatieve zin: Frankrijk staarde naar zijn navel, het referendum was daar een ‘débat franco-français’ geworden, die arrogante Fransen vonden weer eens dat ze zich buiten de wereld konden plaatsen, Frankrijk was gegijzeld door de dinosauriërs van mei ’68. Mevrouw de tot ridder geslagen CIA-journaliste Mia Doornaert van De Standaard legde Frankrijk op de sofa van de psycholoog en ontrafelde ’s lands postrevolutionaire trauma’s. Zelfs de killing fields in Cambodja werden erbij gesleurd. Het mocht allemaal niet baten. Enkele dagen later was het weer van dattum in een land dat in menig opzicht de antipode is van Frankrijk, namelijk het protestantse, mercantiele, Angelsaksisch georiënteerde Nederland, als we dan toch in intellectueel-historische clichés moeten praten (anders begrijpen die suffe middenklasse would-be intellectuelen van ja-stemmers het toch niet).

  Gaat er nu nog altijd geen belletje rinkelen? De neen-stem is een internationaal fenomeen! Het establishment in België gaat er ondertussen prat op dat wij een land van ja-stemmers zouden zijn volgens bepaalde enquêtes. Ook dat ligt natuurlijk in de lijn der historische verwachtingen mevrouw Doornaert. Julius Caesar schreef het al: de Belgen zijn de dappersten aller Galliërs. Maar ook de Fransen verschenen in januari van dit jaar nog aan de startlijn als overtuigde ja-stemmers. Wacht maar tot het debat ook hier eens daadwerkelijk gevoerd wordt.

  En waarom is die neen-stem dan een internationaal fenomeen? Is dat echt zo moeilijk te doorgronden? Niet als je tot de werkende klasse behoort en jaar na jaar ondervindt wat het steeds meer opdrijven van het werkritme, het aan een zijden draadje hangen van elke job, het verlengen van de arbeidsduur, de afbraak van de sociale zekerheid, en het terugschroeven van de sociale dienstverlening betekent. De Nederlanders weten daar van mee te spreken. Onder de regering Balkenende (‘Balkenellende’ in vakbondskringen) is het proces bij onze noorderburen al zeer ver gevorderd en leidde het in het traditioneel zo rustige Nederland tot massale stakingen in het najaar van 2004. Geen enkele journalist blijkbaar die zich kan inbeelden dat de huidige neen-stem in het verlengde ligt van deze golf van sociale strijd.

  De regeringen van de diverse lidstaten van de Europese Gemeenschap voeren nu reeds anderhalf decennium asociale maatregelen door onder de dekmantel van de EG: “we kunnen niet anders, het moet van Europa”. Hoeft het dan te verbazen dat de mensen Europa associëren met sociale afbraak? En ze hebben nog gelijk ook, want je kan hen dan wel verwijten dat ze (wijlen de) de Grondwet niet letterlijk kennen maar intuïtief voelen ze het heel juist aan. De vermarkting, de liberalisering en de privatisering van de samenleving is inderdaad de ruggengraat van deze grondwet, het is het kapitalisme als in steen gebeiteld. We mogen een zucht van opluchting slaken dat we aan dit onheil zijn ontsnapt doordat de Nederlanders en de Fransen de luciditeit hebben getoond om mede in onze naam tegen deze draconische, verknechtende grondwet te stemmen.

  Wie hier echt wel op zijn bek is gegaan, in het zand heeft gebeten, en als toemaatje door de Nederlanders een schop onder zijn kont heeft gekregen is het establishment, de elite, en al hun broodschrijvertjes, gekochte academici, ‘sterren’ en politieke lakeien van allerlei kleur incluis. Je moet het maar kunnen: alle media, regeringen, partijleiders, vakbondsleiders, de scholen, het bedrijfsleven, de administratie en het onderwijs aan je kant hebben en dan nog de mensen niet kunnen overtuigen om ja te stemmen. Als wij dan al dom zouden zijn, dan zijn zij in elk geval hopeloos onbekwaam.

  De Grondwet ligt op apegapen. Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. We laten hier twee Nederlandse syndicalisten aan het woord (overgenomen van het discussieforum http://www.maatisvol.nl):
  1. Iedereen gefeliciteerd die tegen het Grondwettelijk Verdrag heeft gestemd. Het was een reusachtige dreun in het gezicht van de marktfundamentalisten. En zo hoort het.
  En nogmaals is gebleken dat de top van de vakbeweging net zo ver verwijderd is van de leden als de politiek ten opzichte van de kiezer. Er is veel werk te doen.
  Reactie van Niek Stam — woensdag 1 juni 2005

  2. Niek,
  ik ben het geheel met je eens er is veel werk te doen. Het nee dat we op 1 juni hebben gezegd tegen een verdrag dat ze als “grondwet” wilden presenteren is duidelijk. Wat we niet moeten doen is dit als een zege presenteren. Als je dat doet wordt dat tegen je gebruikt. We hebben slechts aan de rem getrokken maar de car moet wel verder.
  Vertegenwoordigers van het volk en de workingclass van Europa moeten nu aan de bak om een echte grondwet met rechten en plichten voor de Europeaan te maken. Dat in die vertegenwoordiging geen plaats is voor de gevestigde politiek lijkt mij duidelijk. Zelf denk ik aan een gewoon aantal jongens en meisjes die zo van de straat geplukt moeten worden om deze opdracht te krijgen.
  Reactie van Harm — donderdag 2 juni 2005

  Er is inderdaad veel werk te doen. Want de referenda in Nederland waren niet zozeer neen-stemmen tegen Europa, maar wel tegen een kapitalistisch Europa. Nu moeten we bouwen aan een Europa van de “gewone jongens en meisjes van de straat”, een socialistisch Europa.

  (Eric De Bruyn 6 juni 2005)

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 19 mei 2006 @ 10.36 uur

 34. @17 een pleidooi voor een nieuw referendum is een pleidooi voor verkrachting van de democratie.
  De overduidelijke wil van miljoenen naast je neer leggen voor een onduidelijk ideaal.
  Past wel in het gedachtengoed van de eurofielen, die zijn niet zo democratisch.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 19 mei 2006 @ 10.42 uur

 35. @kaatje r31

  Ik leg de zwarte piet niet alleen bij de SP hoor, alle partijen hebben zich schuldig gemaakt aan argumentatie op oneigelijke gronden.

  En waarom zou je een referendum niet opnieuw kunnen uitvoeren, als blijkt dat de e.e.a. aan het verschuiven is. We gaan toch ook 1x per 4 jaar stemmen voor de tweede kamer.

  En wat betreft r33, dit is de meest stompzinnige argumentatie die ik in lange tijd heb gehoord, een nieuw referendum is een verkrachting voor de democratie. Het volk spreekt zich uit op basis van nieuwe invalshoeken cq de inhoud en mijnheer spreekt over niet-democratisch.
  Als je zeker van je zaak bent, hoef je volgens mij niet bang te zijn voor een nieuw referendum immers het volk stemt dan weer op DEMOCRATISCHE wijze, mits de discussie dan wel op de inhoud wordt gevoerd ipv met termen “Het licht gaat uit”, “we raken onze nationale identiteit kwijt” of “het kabinet is kut dus stem maar tegen”

  Reactie door Stephan — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.15 uur

 36. 32 Jan Nijman

  Men probeert gewoon die grondwet door de stront te drukken, als dat lukt, mogen wij onze Nederlandsegrondwet als oudheidskundig object in een museumhangen en worden we uitgeleverd aan het totalitaire systeem dat Europa ons op legt.

  Alles draait om geld, u denkt wel dat het om de kiezer gaat, maar op bent totaal ondergeschikt. De illusie zal voortgan hebben.

  Reactie door e.krul — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.16 uur

 37. stront moet natuurlijk strot zijn!

  Reactie door e.krul — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.16 uur

 38. Wanneer je je huis op illusie bouwt, vallen vroeg of laat de muren over je heen!

  Reactie door e.krul — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.20 uur

 39. wattenstaaffie, weet jij hoe de voorzitters van de FNV voorgedragen worden? Kan elk lid zich hiervoor kandidaat stellen? Zo ja, weet je dan ook waarom Niek Stam zich niet gekandideerd heeft? Ik weet zeker dat hij een overweldigende winst zou behalen, dan hebben we eindelijk iemand die de idealen van de werkende man/vrouw vertegenwoordigt.

  Reactie door kaatje — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.30 uur

 40. allemachtig WATTENSTAAFI,betere ficio tera/aarde,peut/vluchtig oplosmiddel gevonden??
  mensen wat een lange bijdragen,
  of heb je ze geplakt? :-)

  Reactie door ad — vrijdag 19 mei 2006 @ 11.48 uur

 41. @35 & 36, E. Krul

  Ik dacht al.
  Door de strot drukken is niet gelukt, maar ‘m d’r in krijgen zullen ze!
  Ze? Ja CDA, VVD, D’66, GroenLib, PvdA en al die anderen , die tegen de kiezers geen “ja” en tegen hun chef in Brussel of Strasbourg (waar zitten die opvreters?) geen “nee” durven te zeggen.
  Mij lijkt dat de politici van de burgelijke partijen de vraag voorgelegd worden moet (bij de eerstvolgende verkiezingen), of ze wel of niet meewerken gaan aan het tòch stiekum invoeren van die zogenaamde grondwet.

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 19 mei 2006 @ 12.03 uur

 42. En wat wordt straks de conclusie van deze prachtige duurbetaalde website?
  Dat de Nederlandse burger de grondwet heel graag wil natuurlijk !!

  Kijk eens goed naar de vraagstellingen, en dan vooral de vragen die niet gesteld worden. Er gaat straks op allerlei niveaus gegoocheld worden met de cijfers die hier uitkomen en dan zijn we alsnog het haasje. Wederom een duidelijk voorbeeld van het niet willen luisteren van politici.
  Er zijn leugens, grove leugens en er is statistiek. Altijd handig om de uitkomst achteraf kloppend te maken.
  Als ik ‘nee’ zeg tegen Europa is dat toch geen Swahili? Het klinkt toch niet als ‘ja’, ook niet in het Fries, Limburgs, Twents of Haags? Waarom moet er dan weer een website tegenaan gesmeten worden waarbij je zeker weet dat een heleboel mensen niet zullen reageren? Misschien omdat je de reacties van die mensen liever niet hoort?

  Reactie door Gerard — vrijdag 19 mei 2006 @ 12.52 uur

 43. Die grondwet is er al zo langzamerhand beetje bij beetje doorgedrukt. Wat heeft Neelie anders te zoeken in een land als Frankrijk door een inval te doen bij het energiebedrijf?

  Reactie door kaatje — vrijdag 19 mei 2006 @ 12.56 uur

 44. hoe kan je eigenlijk meediscussieren op die site, dat staat nergens aangegeven?!
  Het is overigens duidelijk te zien dat ze een europakenner en tevens voorstander van de grondwet hebben ingehuurd, die iedereen vakkundig probeert onderuit te halen die tegen is. Voorts bepaals de “discussieleiding” of een nieuw argument of een nieuwe stelling al dan niet toegevoegd wordt. Wat een ondemocratische site, het is echt schandalig, wie betaalt dit eigenlijk?

  Reactie door kaatje — vrijdag 19 mei 2006 @ 13.03 uur

 45. @44, Kaatje

  Natuurlijk staat dat nergens. Is ook niet de bedoeling! (Van de Eurofundi’s)
  Ondemocratisch? Hoe durf je! CDA, VVD en D’66 hebben een hele democratische naam hoor. Sociaal-Democraten ook.
  En genoemde “democraten” hebben het allemaal zelf betaald, van ons belastinggeld!
  Dat betekent “democratie” toch?
  Het klootjesvolk betaalt.

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 19 mei 2006 @ 13.17 uur

 46. ze stellen een vraag,maar hoe je andwoorden moet is spagettie,je wordt weer hier en daar heen gestuurt,je moet vragen mag het,waarom in godsnaam,niet gewoon wat is uw andwoordt??
  het is net de EU onoverzichtelijk niet te doen en het beste is gewoon kappen met die onzin.
  wat een puin site.

  Reactie door ad — vrijdag 19 mei 2006 @ 13.27 uur

 47. @40 ad

  Hahahaa ad,

  ik was vorige week al met knippen begonnen hoor, maar m’n schaartje was nogal bot.
  En inderdaad via mijn nieuwe ‘ficio tera/aarde,peut/vluchtig oplosmiddel’ oftewel mijn ‘natuurlijk/aardige/oplossende’ oftewel fysiotherapeut kreeg ik een tip over een nieuw prototype schaartje: de JSF!

  Ik heb nu dat nieuwe model, (imitatie) made in China.
  Dank zij de globalisering voor weinig kunnen aanschaffen. Gaat als een vliegtuig! Kost nog wel een paar centen hoor, maar dan heb je wel wat! :)
  (Die Chinezen zijn trouwens ook al bezig met de ontwikkeling van een zelfknippende versie, maar dat is nog even toekomstmuziek.)

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 19 mei 2006 @ 14.25 uur

 48. Blijf hameren op eigentijds Marshall-plan voor Oost-Europa.
  De mensen kunnen en willen na decennia wanbestuur hun eigen land weer opbouwen.
  Dus geen door de kortzichtige, rodeokapitalistische EU gelegaliseerde rooftochten van arbeid en talent.
  Geen grondwet voor nodig maar visie.

  Reactie door hendrik dieks — vrijdag 19 mei 2006 @ 14.40 uur

 49. @48, Hendrik Dieks

  Helemaal mee eens. Maar dat van die visie is nou juist het probleem.
  De visie van Brussel/Strasbourg is: “kortzichtige, rodeokapitalistische rooftochten op arbeid en talent”.
  En de Eurogrondwet moet dat legaliseren.
  Tenzij ze gestopt worden natuurlijk, want anders mag er een eigentijds Marshall-plan voor héél Europa bedacht worden.

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 19 mei 2006 @ 14.54 uur

 50. @39 kaatje

  volgens mij gaat dit aan de hand van een door het zittend bestuur opgesteld profiel waarna kandidaten voorgedragen kunnen worden. Vervolgens kunnen congresleden op die kandidaten stemmen.
  (weet dit niet helemaal zeker)
  Ik ben met je eens dat die Niek Stam een kanjer is die uitstraling en daadkracht van FNV zou kunnen versterken. (ik vind het nu maar een slappe hap)
  Waarom hij geen kandidaat was is mij onbekend.

  Groet

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 19 mei 2006 @ 14.58 uur

 51. @35 Stephan,

  Je ontkent de mening van de meerderheid van je eigen volk, en wilt weer een nieuw referendum ?
  Waarmee je impliciet het oude referendum ongeldig verklaart ?
  En als argumentatie voer je aan dat de discussie niet goed is geweest naar jouw maatstaven, en ook daarmee miljoenen wegzetten als mensen die geen genuanceerde mening hebben ?
  Als je dat democratisch wilt noemen dan ben je zelf stompzinnig, en ook arrogant.

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 19 mei 2006 @ 15.22 uur

 52. Goh, zou Neelie hier ook weer achter zitten, en zou deze site gefinancieerd zijn door Holleeder ?
  Zonder dollen, de grootste voorstanders van deze grondwet hebben niet echt blijk gegeven van betrouwbaarheid afgelopen week.
  Dus waarom zouden hun intenties nu wel goed zijn ?
  Er is maar 1 reden voor deze grondwet, arbeid zo goedkoop mogelijk.
  Onder het mom van internationale solidariteit.
  (zie Lissabon accoorden)

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 19 mei 2006 @ 15.48 uur

 53. Weetje de PvdA/ het FNV waren de grootste voorstanders van een groot Europa, zij bleven niet achter bij de Romeinen, Napoleon en Hitler.
  Zelfs de Amerikanen wilden na 1945 niet naar huis. Die oude wereld moet iets speciaals hebben. Wij riepen in de tweede wereldoorlog “Nieuwe orde, lege borde”
  Wat een vooruitziende blik, een nieuw Europa, een super kapitalisch Europa moet verdedigd worden tegen invallen van buiten. Het militaire apparaat gaat veel geld kosten en wie gaat dat betalen.
  Precies, wij, die geen geld hebben, want de europese overheid zijn de betweters en wereldoorlog III staat voor de deur en tegen wie? Juist onze grote vriend Amerika, want die hebben iets tegen een machtige oude wereld want zij zijn beter. De politiek zit soms zo eenvoudig in elkaar dat het op de lagere school bedacht kan worden.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 19 mei 2006 @ 21.45 uur

 54. Volgens Bot willen de meeste mensen wel nieuwe leden toelaten tot de EU, als de voorwaarden maar duidelijk zijn.”Als je aanhobbelt achter wat de mensen zeggen, heb je geen regering nodig”, zei Bot.

  http://www.nos.nl/nos/artikelen/2006/05/art000001C67B7A37F9B342.html

  Kijk dat is nou echte democratie: luisteren naar de kiezer, dat doet een regent niet! dus waarvoor dat debat?

  Reactie door ipuntje — zaterdag 20 mei 2006 @ 7.41 uur

 55. @54

  Ik las het net op teletekst en ben er zeer van geschrokken!

  Het illustreert op ondubbelzinnige wijze het beleid van deze coalitie en de arrogantie hiervan t.a.v. de democratie: regeren is het volk negeren!
  M.a.w.: ‘Als (uitspraak Bot) of moet ik zeggen Bot(te) uitspraak?) je aanhobbelt achter wat de mensen zeggen, heb je geen regering nodig’
  Dit betekent dus: ‘UITVOEREN WAT JE ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOOR HET VOLK IS OPGEDRAGEN MAAKT REGEREN OVERBODIG’
  Dit is impliciet een pleidooi voor Totalitarisme*.
  Vandaar dus dit Europadebat!!!

  * http://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitaire_dictatuur

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 20 mei 2006 @ 9.17 uur

 56. 55

  Ook Bot blijkt een Zot!

  Reactie door e.krul — zaterdag 20 mei 2006 @ 15.52 uur

 57. Terzijde:

  Betrffende het onderwerp – Sorrydemocratie- zijn een fors aantal reacties verdwenen.
  Hoe dit recht te zetten ?.

  Reactie door hendrik dieks — zaterdag 20 mei 2006 @ 17.30 uur

 58. 57@ hendrik dieks.

  Ook ik liep er tegen aan, en antwoord gegeven namens mijzelf op de site sorry.

  Reactie door Sunny Boy — zaterdag 20 mei 2006 @ 18.56 uur

 59. geachte aanwezigen op dit weblog,
  ik dr bernard rudolf bot,wil hier toch even op ingaan,
  ten eerste, ik heb dit niet zo gezegt,
  ten tweede, ik in de staat zoals ik nu leef,wedunaar met 3 kinderen,voel mij erg thuis in het cda,ja de party voor het gezin.
  maar ik heb met de uitspraken precies willen weergeven,wat ik en mijn party voor staan,het gristendom,zoals ik dat beleef, puur zang.
  dat de nederlander tegen heeft gekozen,is maar eenmalig geweest,
  laten we weer gaan stemmen en je zult zien ,naar nog 1-2-3 keer stemmen dat de opkomst steed lager wordt ,en dus onder een door ons bepaald percentage komt.
  wij het cda weten echt wel dat bv turkye een schurken staad is,waar de mensenrechten met voeten getreden wordt,waar een komplete volksstam is uitgemoordt,maar ze hebben berouw getoont,toen ik daar was,dus is dat voor het cda genoeg om toch te zeggen,het zij u vergeven.
  maar even terrug te komen op het voorgaande van de heren/vrouw puntje i en wattenstaaf?
  kijk ik overleg natuurlijk ook met de heer bush over mijn uitspraken/plannen EU,en na mijn laatste bezoek ,
  ben ik in de volle overtuiging,net als onze contact persoon met god,de heer boes,
  dat dit nodig is,te doen,ook al is het volk tegen,wij weten dat het beter is.
  A de uitbreiding is nodig,
  omdat er een beter blok is tegen,rusland/china en dat andere mindere geloof,is,lam,haha ons c grapje..
  B,een betere en nu komt het,economie voor ons,goedkopere,arbeiders,we moeten wel wand de luie nedrlander wil niet meer werken.etc,etc,
  vandaar dat wij het cda,het het beste voor hebben met gezinnen,en eeuu ja de midden en hoge inkomens,
  en die paar armen zijn dicenia lang al aanwezig,zelfs in de bijbel staat het al beschreven,maar onze taak is te luisteren,naar de echte mede mens,
  het c gezin,,want gaat het goed aan de top,dan uiteraard gaat het beter aan de onderkant,en die paar armen relatief gezien,
  worden wel verzorgt door de dan wat betere gesitueerde,die doneren immers aan bv de gaarkeukens,
  echt neem van mij aan dat wij het cda het beste voor hebben met het toch al in het verdomhoekje zittende gezin.
  hoogachtend dr bernard rudolf bot.

  Reactie door ad — zondag 21 mei 2006 @ 9.08 uur

 60. Het ergert mij mateloos, dat onze regeringsleden het aldoor hebben over “uitleggen”. Het gewone volk is tegen iets, omdat ze het niet begrijpt. De heer Balkenende heeft daar ook een handje van met zijn uitspraken als ‘we gaan het land in om het de mensen uit te leggen’, ‘de mensen begrijpen het niet’. Ja, wij inwoners van Nederland worden als dom gezien. Wij hebben niet het inzicht om het wijze beleid van deze regering te doorgronden.

  Reactie door Rozerood — vrijdag 2 juni 2006 @ 15.05 uur