Mohammed

8 juni 632 overleed Mohammed – grondlegger van de Islam – op 62-jarige leeftijd in Medina.

Naamteken Mohammed
Arabische kaligrafie van de naam van Mohammed (bron: wikipedia)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 08 juni 2006 :: 21.10 uur

54 Comments

54 reacties

 1. en zijn ideologie heeft tot op de dag van vandaag slechts voor ellende gezorgd.

  Reactie door Jacintha — donderdag 8 juni 2006 @ 23.47 uur

 2. Ach, dat geld voor ongeveer elk dogmatisch geloof…

  er zijn genoeg goede islamieten, net als er ook katholieken zijn die condoomgebruik wel toestaan en geen kruistochten hebben gevoerd.

  Reactie door BArt — donderdag 8 juni 2006 @ 23.52 uur

 3. Voor die tijd is hij nog best oud geworden.

  Reactie door Godpipo — vrijdag 9 juni 2006 @ 9.37 uur

 4. Onthoudt die datum maar alvast.

  Dat komt in de plaats van 4 mei in de toekomst.

  Reactie door ReneR — vrijdag 9 juni 2006 @ 9.43 uur

 5. Is zijn bestaan historisch bewezen?

  Reactie door HarriedeParrie — vrijdag 9 juni 2006 @ 9.57 uur

 6. @Bart
  Alleen steekt een Christen geen mes in een cineast, vermoord hij niet de vertaler van een boek dat moslims niet aan staat, hij bedreigt een politicus ook niet met de dood. Een wezenlijk verschil.

  Reactie door Jacintha — vrijdag 9 juni 2006 @ 10.48 uur

 7. Over de profeet Mohammed bestaat veel meer duidelijkheid wat betreft historische gegevens dan over Christus. Bovendien was hij alleen een profeet en mens, zonder pretentie van goddelijkheid. Aanbevolen: biografie over hem van Karen Amstrong, een Amerikaanse non, die heel interessante en gedegen boeken heeft geschreven over o.a. de Islam.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 9 juni 2006 @ 10.49 uur

 8. Herstel: Karen ARmstrong.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 9 juni 2006 @ 10.56 uur

 9. “Alleen steekt een Christen geen mes in een cineast, vermoord hij niet de vertaler van een boek dat moslims niet aan staat, hij bedreigt een politicus ook niet met de dood. Een wezenlijk verschil.”

  Wat een onzin komt er uit dat mens zeg!
  Een christen? wie is een christen?
  Jouw BUSH???????????

  Reactie door daver — vrijdag 9 juni 2006 @ 10.56 uur

 10. Olav, bedoel je soms de Geschiedenis van God, van Karen Armstrong. Boeiende schrijfster ! Wel grote stappen, snel thuis, maar dat kan ook niet anders voor zo’n enorm thema in 1 boek geperst.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.11 uur

 11. Een christen laat alleen maar zijn eigen twim towers aanvallen om de wapenindustrie vriendjes te vriend te houden, vermoordt een paus, omdat zijn denkbeelden te liberaal waren en hij eerlijk was, ontdoet zich van Louis Seveke en sponsort al decennia lang allerlei guerillas in latijns amerika om de drugshandel in handen te houden (drijft de hele economie op) en de bodemschatten te kunnen stelen.
  Ja, ja, met dat soort vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

  Reactie door kaatje — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.11 uur

 12. Prachtige Arabische kalligrafie trouwens.

  Reactie door Emiel — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.13 uur

 13. Mohammed en jezus hadden hetzelfde doel : en ze respecteerde elkaar !;Het waren beide rebellen tegen de gevestigde orde !

  Bovendien is er niet zoveel ,inhoudelijk , verschil tussen beide godsdiensten ;

  Het is vooral de implementaties van wat in de Koran en in de Bijbel staat , die veel ellende veroorzaken !

  Reactie door Fred — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.17 uur

 14. Beste Jacintha,

  De Christenen zijn denk ik verantwoordelijk voor meer doden in de geschiedenis dan de islamieten. Hele culturen uitgeroeid, juist in Amerikaanse territoria.

  De Islam loopt zoals je ziet aan de datum van overlijden net 600 jaar achter.. ergo rond de 1400 waren de christenen in de Middeleeuwen. Geef die Islamieten eens even de tijd om zich ook om te turnen in het semi-tolerante geloof dat nu het christendom is geworden.

  De katholieken zijn indirect verantwoordelijk voor heel veel aidsdoden… terreur van de geest?

  Reactie door Bart — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.21 uur

 15. @Jacintha, “Alleen steekt een Christen geen mes in een cineast, vermoord hij niet de vertaler van een boek dat moslims niet aan staat, hij bedreigt een politicus ook niet met de dood. Een wezenlijk verschil.”
  Dat is wel zo’n beetje het domste en meest kortzichtige wat ik ooit heb gehoord. Zelfs als we de geschiedenis buiten beschouwing laten, inclusief de Kruistochten en het anti-semitisme, zijn er altijd nog de christenen in de VS die abortusartsen vermoorden.

  Reactie door Seraphis — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.31 uur

 16. Ja, heel mooi die kalligrafie. Zo heb ik in Marokko een opgegraven stad bezocht (Chellah) waar de latere mohammedaanse kunst werd geïntegreerd in de eerdere Romeinse kunst met mozaieken en kalligrafie – heel bijzonder. Ook zijn er cross-overs met de Andalusische cultuur.

  Reactie door Sonja — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.36 uur

 17. @Seraphis:

  En zo zijn er nog altijd abortusartsen die ongeboren kinderen vermoorden.

  Reactie door Paul — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.46 uur

 18. Interessante wikipedia-link, Jan.

  Enkele citaten daaruit:

  Er zijn weinig niet-islamitische bronnen waarop een biografie van Mohammed gebaseerd kan worden. De betrouwbaarheid van de islamitische bronnen, die veelal uit de tijd na de dood van Mohammed dateren, wordt door sommige historici aangevochten. Er wordt zelfs beweerd (onder andere door de islamologen Christoph Luxenberg en John Wansbrough) dat Mohammed een mythische persoon is wiens levensverhaal veel later is bedacht om de heerschappij van de Omajjadendynastie te legitimeren.

  Enige tijd na het overlijden van Chadidja vroeg Mohammed[3] zijn trouwe vriend Aboe Bakr om de hand van zijn dochter Aïsha. Aïsha was volgens de oudste Hadith, die haar als getuige laten optreden, 6 jaar toen ze trouwde en 9 toen ze tot de verblijven van Mohammed werd toegelaten.

  Mohammed maakte blijkens de Koran onderscheid tussen drie soorten niet-moslims: Mensen van het Boek (christenen en joden), “ongelovigen” of “afgodendienaars” en tenslotte “afvalligen” (ex-moslims). Mohammeds benadering van deze groepen is respectievelijk: tolerantie onder voorwaarden, uitroeiing-tenzij en onmiddellijke doodstraf.

  In de Middeleeuwen stond Mohammed onder de Joden bekend als ‘ha-meshuggah’ (“de kwade” of “de bezetene”). De titel wordt o.a in de Hebreeuwse Bijbel gebruikt voor degenen die zichzelf als profeten beschouwden, maar vals waren. Voor Joden is de ernstig afwijkende hervertelling door Mohammed van oude verhalen, onverteerbaar.

  Buiten de islamitische overlevering is er over het optreden van Mohammed in de periode in Mekka weinig informatie te vinden. Wat we over hem weten, weten we uit de Koran, korancommentaren en mondeling overgeleverde uitspraken van volgelingen. Moderne historici kunnen niet anders dan zeer omzichtig omgaan met deze informatie. De profeet staat niet vermeld in enig bekend historisch document van buurvolkeren

  Reactie door Paul — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.54 uur

 19. Mijn God Paul! Abortus is een recht! Laten we daar lekker moeilijk over gaan doen, terwijl hier in Nederland pas geboren biggetjes onverdoofd worden gecastreerd en wij oorlogen ondersteunen waarin zoveel burgerdoden te betreuren vallen. Nee, laten we lekker teruggaan naar een situatie waarin mensen tegen hun wil of kunnen in een kind ter wereld moeten gaan brengen; daar komt het vast wel goed mee…

  Reactie door kaatje — vrijdag 9 juni 2006 @ 11.58 uur

 20. @18 Kaatje, laat je niet opfokken, verdient de zorgverzekeraar straks alleen maar aan ;)

  Maar verder ben ik eruit… na alle complottheorieën die ik voorbij heb zien komen heb ik zelf een nieuwe ontdekt: jacintha, paul, josie, joep (zou er iets met die ‘J’ zijn?) en nog wat anderen zijn ‘SP-ers in vermomming’ :) Ze produceren haatzaaiende, polariserende, provocerende bijdrages, zodat iederéén kan zien hoe dom de volgers van de door hun gedebiteerde theorieën zijn. Hoe ze zonder enig besef van menselijke verhoudingen en waarden anderen aan de schandpaal nagelen zonder dat ze de kilo’s boter van hun hoofd voelen druipen.

  En dan gaan mensen vanzelf SP stemmen :D

  Reactie door Marc B — vrijdag 9 juni 2006 @ 12.12 uur

 21. Marc B, ik mag toch hopen dat we op deze site niet voorgelogen worden door onze eigen SP en er echte mensen reageren, anders zou ik me wel heel erg dom en genaaid voelen. (smiley)(weet niet hoe dat werkt)

  Reactie door kaatje — vrijdag 9 juni 2006 @ 12.23 uur

 22. “Mohammed en jezus hadden hetzelfde doel : en ze respecteerde elkaar”

  Dan was een van beide dus tijdreiziger.

  Reactie door Jacintha — vrijdag 9 juni 2006 @ 12.30 uur

 23. Heeft Jezus eigenlijk wel bestaan?

  Buiten het Nieuwe Testament zijn er weinig bewijzen te vinden voor het historische bestaan van Jezus. Niet-Bijbelse bronnen zoals die van Plinius, Suetonius, Tacitus en Flavius Josephus spreken in de eerste eeuw wel over een sekte die Christus als hun God beschouwden maar de betrouwbaarheid van deze bronnen wordt betwist, in ieder geval besteden zij er niet veel woorden aan. Verder maken zij geen vermelding van de naam “Jezus”, maar spreken zij van “Chrestos” en het genootschap der “chrestiani”, waarin duidelijk de joodse Messiasaanduiding naar voren komt (Messias betekent Gezalfde en wordt in het Grieks vertaald met Christos of Chrestos).

  Behalve de vier in het Nieuwe Testament opgenomen evangeliën bestaan er nog enkele tientallen apocriefe evangeliën die door de kerken niet werden en worden erkend. Met uitzondering van het evangelie van Thomas zijn uit deze niet erkende evangeliën geen historische feiten te destilleren. Daarvoor zijn ze te laat geschreven, namelijk enkele honderden jaren na Jezus, of te gekleurd door de gnostische stromingen waaruit ze zijn voortgekomen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28historisch-kritisch_benaderd%29#Hoe_het_staat_met_de_bewijsvoering

  Reactie door Sonja — vrijdag 9 juni 2006 @ 12.39 uur

 24. @Jacintha

  Die jager liever hele volkstammen over de kling, wel eens gehoord van de spaanse inquisitie.

  Er is nogal wat rotzooi uitgehaald uit naam van het christendom, wat dat aangaat zijn christenen niet veel beter dan moslims. Het e.e.a. is alleen afhankelijk hoever men in de geschiedenis terug wil gaan

  Reactie door Stephan — vrijdag 9 juni 2006 @ 12.46 uur

 25. @ Wim Kok (10):

  Nee, ik dacht in de eerste plaats aan “De Islam -geschiedenis van een wereldgodsdienst.” Een prima inleiding.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 9 juni 2006 @ 12.48 uur

 26. @21 Oef, dat je je zo zo voelen was niet mn bedoeling Kaatje ;) (smiley–> zet een dubbele punt met een ) erachter, voor ‘knipoog’ een puntkomma met een ) erachter, wel spatie ervoor en erna)

  Het was een grapje natuurlijk, omdat ik me nauwelijks kan voorstellen dat zulke figuren echt bestaan. Maar zo zie je maar weer: de werkelijkheid is vreemder dan mijn fantasie :)

  Reactie door Marc B — vrijdag 9 juni 2006 @ 13.14 uur

 27. @ Sonja (23):

  “Christos” is het enige juiste woord voor “gezalfde”. (Dus niet: “Chrestos” o.i.d.). Het is afgeleid van het werkwoord “chrio” (1e pers. e.v.) = zalven.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 9 juni 2006 @ 13.46 uur

 28. Bart 14: in afrika wonen twee keer meer moslims dan katholieken, dus wrom zijn moslims volgens jou minder schuldig aan aidsdoden dan katholieken? ik snap nie dat je t opneemt voor die lui maar wel zo fel bent tegen katholieken. bovendien zijn bijna al die moslimlanden in afrika met geweld veroverd door arabische moslims; moet jij maar eens afvragen wrom in marokko berberse taal lange tijd verboden was en negers in soedan doelwit zijn van arabische moslims. ik woon liever in een katholiek land dan een moslimland moet ik eerlijk zegge.

  Reactie door Sjaak — vrijdag 9 juni 2006 @ 14.01 uur

 29. @28 Bart… omdat de (katholieke) paus het begruik van condooms verbiedt. Daarom zijn ze daar meer ‘schuldig’ aan.

  “de moslimlanden daar zijn met geweld veroverd”. Dacht je dat ze honderden jaren geleden met open armen klaar stonden om de ‘christelijke’ Nederlanders te ontvangen die slaven kwamen halen, Sjaak? Of denk je dat de (katholieke) Fransen Algerije, Senegal, Togo etc met toverspreuken hebben veroverd?

  Reactie door Marc B — vrijdag 9 juni 2006 @ 14.34 uur

 30. islam verbiedt ook gebruik van condooms behalve binnen huwelijk, net als paus, want ze verbieden namelijk alle seks buiten het huwelijk. en die fransen en nederlanders zijn weer weggegaan Marc B maar de arabieren hun cultuur/religie niet. indonesie is door arabieren geislamiseerd maar nederlanders hebben er weinig mensen bekeerd alleen de molukkers. de fransen zijn al lang weg uit algerije maar de arabieren hebben dat land nog steeds in handen terwijl het oorspronkelijk berbers land was. en denk je dat de mensen in afrika vroegah wel arabische slavenhandelaren met open armen ontvingen? als je zo’n afkeer hebt van westerse imperialisten, waarom dan niet van islamitische imperialisten want die waren geen haar beter.

  Reactie door Sjaak — vrijdag 9 juni 2006 @ 17.27 uur

 31. Als je Karin Armstrong aanbeveelt, Olav, dan zul je Geert Mak ook wel een groot geschiedkundige noemen. De aanbeveling van Armstrong met haar eenzijdige kijk op de islam is tekenend voor je mentaliteit.
  Ergens maakte je nog een kapitale blunder toen je in een item schermde met pro-life aanhangers die abortusartsen vermoord hebben. Als ‘ervaren’ debater had je moeten weten dat het aanhangen van een religie (jij noemt de islam zo, ik noem het een totalitaire ideologie) of het aanhangen van een standpunt twee verschillende zaken zijn. Bij personen die jouw standpunt vertegenwoordigen kun je hiermee aankomen, maar schrijf in het vervolg eens zonder pathetiek als je het woord tot mij richt.

  Reactie door Jacintha — vrijdag 9 juni 2006 @ 18.21 uur

 32. @6 Jacintha,
  Alle vergrijpen en wantoestanden, zowel binnen de katholieke en protestandse kerk zijn zeker aan je voorbij gegaan?

  Reactie door Bijdehandje — vrijdag 9 juni 2006 @ 18.51 uur

 33. @ Sjaak, ik heb een hekel aan iedere vorm van imperialisme. Ik dacht dat dat genoegzaam gebleken was.

  En verder, zoals je misschien weet, is het vooral het zuidelijke deel (waar dus velen tot het christendom bekeerd zijn) van Afrika overbevolkt en is het aids-percentage schandalig hoog.. Het noordelijke deel van Afrika wordt ‘beheerst’ door moslims. En laat onder die bevolkingsgroep het aidspercentage nou veel minder zijn…

  “de Fransen en Nederlanders zijn er weer weggegaan”. Sorry Sjaak.. ze zijn niet weggegaan.. ze zijn eruit geschoten/gevochten.

  Verder reageerde Bart juist op iemand vanwege haar eenzijdige kijk op de samenleving. Bart verweet haar juist alleen het moslim’kwaad’ te zien, vandaar zijn reactie die aantoont dat ook het westen ‘christen’kwaad’ kende.

  Reactie door Marc B — vrijdag 9 juni 2006 @ 18.52 uur

 34. O, gaat het over AIDS? Gek hoe zo’n onderwerp toch kan lopen.

  Reactie door Sonja — vrijdag 9 juni 2006 @ 18.58 uur

 35. 16 Inderdaad, relaxed zulke Mohammedaanse kunst, en dan wat woestijnmuziek erbij op sasz en alud, of buikdansmuziek van Hossam Ramzy, kaarsje aan en uit het boek van Kahlil Gibran `De Profeet’ lezen op een Oosters tapijtje. Deed nooit iemand moeilijk over maar zal binnenkort ook wel weer niet mogen.

  Reactie door Emiel — vrijdag 9 juni 2006 @ 20.41 uur

 36. Die derwisj cultuur vind ik ook zo boeiend. En sinds kort het ik de gnoua (of gnawa) muziek ontdekt, van de zwarte bevolking in het zuiden. Is te herkennen aan het gebruik van kleine metalen ‘castagnetten’, meer kleine bekkens eigenlijk. Er zijn twee soorten: de traditionele, die heel trance-achtig is en wordt gebruikt voor het uitdrijven van boze geesten en krachten. De andere is een soort fusion met rock en jazz (maar ook reggae) – bekend van het Essouira Jazz Festival, waar elk jaar veel mensen van over de hele wereld komen kijken.

  Reactie door Sonja — vrijdag 9 juni 2006 @ 20.57 uur

 37. Beste jan stap niet er in want die stemmen voor de PVDA .Ze moeten eerst het woord Kaverbiela uit hun gedachten halen .Die zij denken over niet moslim .Zij moorden onschuldigen kinderen van God om in de Paradijs te komen die niet voor hun bestemd is als moordenaars .

  Reactie door Hans — vrijdag 9 juni 2006 @ 21.39 uur

 38. 36 Ja Sonja, muziek met Arabische wortels boeit me mateloos. Interessant is ook Egyptische en Syrische pop.
  Verder etnische rock, arabalkanturk: 3 Mustapha’s 3, met als drijvende kracht de Engelse popmuzikant Colin Bass, http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Bass
  (4 x live gezien) helaas bestaan ze niet meer, ze zijn mijn favoriet, swingende middenoostentoonladderpop, vrolijk, komisch, maar met diep respect voor islamitische tradities. Hierbij laat zich een Turkse waterpijp graag roken met gele Libanon en Beerenburg in de kelk. In derwisj-Konya dat ik bezocht, was men verrast door deze combinatie. Men vermoedde, zo werd mij verteld, zelfs muziek en cultuur uit Azerbeidzjan!

  Reactie door Emiel — vrijdag 9 juni 2006 @ 22.54 uur

 39. @Jacintha

  De schatting is dat er ruim 9 miljoen vrouwen zijn beland op de brandstapel tijdens de inquisitie. Dan laat ik ook even ter zijde
  hoeveel andersdenkenden, Joden en moslims in Spanje, en homoseksuelen waarmee wij hier ons ‘christelijk’ kampuurtje hebben gestookt. Vandaag de dag jou messias Bush bij wie jouw God in de oren heeft gefluisterd om een hel te ontketenen in Irak. Deze messias geniet de steun van een groot deel van de fundamentalistische protestanten, die van mening zijn dat een kernoorlog bespoedigd moet worden, wijzen naar de Apocalyps van St. Johannes in de bijbel, om godswil te beantwoorden.

  Reactie door Gert — vrijdag 9 juni 2006 @ 22.57 uur

 40. Zo ben ik in een moskee geweest in Rabat, een enorm geval van marmer, gebouwd door een Franse architect. Als je binnen was dan leek het net of je in een set stond van Cecil B. Demille.

  Reactie door Sonja — vrijdag 9 juni 2006 @ 23.34 uur

 41. @Sonja

  Waarschijnlijk bedoel je de moskee in Casablanca!?

  Reactie door Gert — vrijdag 9 juni 2006 @ 23.41 uur

 42. Marc B 33: weggaan is neutraal begrip; weggeschoten is de manier waarop. dat de manier waarop met geweld was, das algemeen bekend. helaas minder algemeen bekend is dat t geweld niet werkte bij arabische moslims zoals in soedan. daar heb je zelfs nog steeds slavernij dus is geen pretje daar maar who cares.

  en landen met de meeste aidszieken hebben doorgaans meer moslims dan katholieken, kijk maar op t cia factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2156rank.html dus ik denk dat je te positief beeld vd islam hebt op punt van aids. islam is echt geen haar beter dan paus.

  en vroegah had je idd ook christenkwaad in europa net als socialistenkwaad (ussr) of fascismekwaad maar tegenwoordig gelukkig niet zo heel veel meer. in moslimlanden zie je wel vaak moslimkwaad. moet jij bijv maar eens homo-optocht houden in moslimland als saoedie arabie, indonesie of egypte. dan heb je nog groter probleem als homo dan in rusland of vs.

  Reactie door Sjaak — zaterdag 10 juni 2006 @ 1.04 uur

 43. @Sjaak

  Goh, waarschijnlijk heb je nooit aardrijkskunde op school gehad (als je uberhaupt onderwijs hebt genoten gezien je reactie)! Sinds wanneer zijn india en Zuid-afrika islamitische landen? Het eerste Islamitisch land dat in de lijst voorkomt is Indonesie op de 47ste plek. Neem gelijk ook de wetenschap mee dat Irak op de 146ste plaats mee, terwijl de VS bovenaan op de 10de gestationeerd staat. In jou kortzichtige beleving van de wereld is alles wat niet tot het blanke ras behoort gelijk moslim. Neem een inburgeringscursus of ga terug naar school, want je slaat de plank behoorlijk mis met je gepapgaaide holle frase.

  Reactie door Gert — zaterdag 10 juni 2006 @ 2.13 uur

 44. En je gebruikt de CIA-site als bron van informatie?!?!?

  Reactie door Gert — zaterdag 10 juni 2006 @ 2.20 uur

 45. Gert 43; op die website staat rijtje met landen met veel aidspatienten dus ook niet-moslimlanden. in india is overigens 15 procent vd bevolking moslim en sommige delen van india helemaal zoals stukken van kashmir. maar das ander verhaal. dat meeste aids in zuid afrika, india, nigeria, tanzania, etiopie enzo is dat is is algemeen bekend, dus zie niet wat probleem is dat cia factbook dat ook zegt maar je mag ook op wikipedia kijken. en in india, nigeria, tanzania en ethiopie zijn meer moslims dan katholieken en daar ging discussie over met marcb/bart en niet of vs op 10 stond.

  en veel moslims horen ook bij zogenaamde blanke ras, en zijn steeds meer extreme moslims in europa en vs blank dus is geen rasprobleem zoals extreme rechtse en linkse mensen willen doen geloven. radicale islam is dus ideologisch probleem niet raciaal en gelukkig maar. zo is een bekend lid van al qaida jihad jack thomas en die is ook blanke uit australie. je hoeft dus niet bang te zijn voor racisme als je extreme islam of paus bekritiseert.

  Reactie door Sjaak — zaterdag 10 juni 2006 @ 14.14 uur

 46. kijk wikipedia zegt dat Approximately 46.3% of all Africans are Christians and another 40.5% are Muslims: http://en.wikipedia.org/wiki/Africa#Demographics

  46 procent is dus christen en dat zijn alle christenen bij elkaar dus ook niet-katholieken want niet elke christen is katholiek. en 15 procent vd mensen nigeria is katholiek en 50 is moslim. dat was vroegah wel anders maar nu wel 4 miljoen mensen met aids daar en die zijn echt niet allemaal aanhanger vd paus.

  Reactie door Sjaak — zaterdag 10 juni 2006 @ 14.21 uur

 47. @Sjaak

  In jou lijst zijn met name niet islamitische landen opgesomd met een hoog aantal hivbesmetten. Zuid-Amerika wordt daarin ook goed vertegenwoordigd. Een feit is dat het vaticaan, vanuit hun geloofsovertuiging, en daarbij wil je bekkenen dat ze niet hun volgelingen bewust met het hiv willen laten besmetten, het condoomgebruik verbied. Terwijl de Islamitische geestelijken en zelfs de Ayatollahs van Iran anticonceptie niet verbieden. Het vaticaan oogst wat het zelf zaait! Condoom zou de aanwas van haar volgelingen bedreigen maar nu wordt deze rol door het HIV overgenomen. De dupe zijn de arme Afrikanen.

  Reactie door Gert — zaterdag 10 juni 2006 @ 21.51 uur

 48. @41 Verdomd Gert, je hebt gelijk, het was Casablanca!

  @42 Sjaak “dus ik denk dat je te positief beeld vd islam hebt op punt van aids.”
  Misschien heb jij nog steeds een te positief beeld van de betrouwbaarheid van de CIA ;)

  Reactie door Sonja — zaterdag 10 juni 2006 @ 22.29 uur

 49. @ Jacintha (31):

  Wat een geraaskal weer!

  -Karen Armstrong IS een serieus (R.K.) onderzoekster. Daar kan je met dom geblèr niets aan afdoen. En wat heeft dat nou weer met Geert Mak te maken?

  -En ik “schermde met pro-life aanhangers die abortusartsen vermoord hebben”? Pardon? Wat bedoel-u? Ben je wel lekker in je hoofd?

  -En ik “richt het woord niet tot jou”, warhoofd. Ik kan mijn tijd wel beter besteden.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 12 juni 2006 @ 16.37 uur

 50. @49
  Dat je niet kunt lezen wat ik schrijf, dat heeft Mak er mee te maken. Dus herlees nou eens 1x wat ik schreef. En wat Armstrong betreft is haar laatste boek waarin zij de islam de hemel in prijst terecht tot de grond afgebroken en als zeer eenzijdige kijk op de islam af gedaan, maar is dit voor iemand als jij met je eenzijdige linkse visie en verheerlijking van alles wat met totalitair te maken heeft vanzelfsprekend een schitterend werk. Nestvervuiling is links nog nooit vreemd geweest en al je bijdragen getuigen hier van. Wat jij niet doet Olav is theorie, in Armstrong’s geval mening, toetsen aan de realiteit. Jij wil per sé de negatieve aspecten nooit zien.

  Reactie door Jacintha — woensdag 14 juni 2006 @ 11.59 uur

 51. Langs ene kant citeer je een non en langs de andere kant vermoord je de nonnen.
  Als het u maar uit komt he.
  Allah oe asbak

  Reactie door mohammed het varken — maandag 18 september 2006 @ 13.32 uur

 52. niet een varken dat zo oud word…

  Reactie door rob terstappen — maandag 13 november 2006 @ 13.19 uur

 53. @Jacintha: nou en of een Christen dat doet. Ooit van de kruistochten gehoord en de martelingen in naam van het Christendom?

  Reactie door Martijn — woensdag 18 april 2007 @ 10.27 uur

 54. @ Jacintha: jammer overigens dat je niet ingaat op mensen die jouw uitlatingen weerleggen maar gewoon weer wat nieuws toetert. Je lijkt Wilders wel. :)

  Reactie door Martijn — woensdag 18 april 2007 @ 10.30 uur