Waarom de SP christenen aantrekt

Door Ronald van Raak. Hij is lid van de Eerste Kamer en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Dit artikel verscheen op 10 juni 2006 in Trouw. Een uitgebreidere versie verschijnt in het zomernummer van Christen Democratische Verkenningen.

Er zijn christenen die het CDA verlaten voor de SP. Dat heeft te maken met de vraag naar moraliteit in de politiek. Zij herkennen die meer in de SP.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart verloor het CDA volgens Maurice de Hond relatief veel stemmen aan de SP. Dit was niet de eerste keer dat deze partij kiezers weghaalde bij traditioneel christelijke partijen. In sommige steden en dorpen heeft de SP deze strijd al veel eerder met succes gevoerd, zoals in Doesburg, Heerlen en Oss, waar de SP de grootste partij is.

Christenen hebben altijd aansluiting gezocht bij socialistische bewegingen. Oud-dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis was in 1888 het eerste socialistische Kamerlid. Voor hem betekende de keuze voor het socialisme nog een afscheid van het geloof. Later maakten socialisten het christendom juist tot uitgangspunt van hun politiek, zoals in de Bond van Christen-Socialisten (1907). Ook kregen ‘rode dominees’ als Johannes Tenthoff en Jan Bruins in het interbellum veel aanhang. Vooraanstaande christelijke socialisten zochten aansluiting bij andere partijen, zoals Willem Banning, die actief werd in de SDAP, de voorloper van de PvdA.
In de PvdA is nog steeds een ‘Trefpunt van socialisme en levensovertuiging’ actief, maar dit speelt geen prominente rol meer binnen de partij. Sommige christelijke socialisten zochten in 1957 hun heil in de PSP. Later kwamen daar nog bij de PPR (1968) en de EVP (1981). Na de fusie in 1990 van deze partijen was GroenLinks aanvankelijk een alternatief voor christelijke socialisten. Christenen zijn nog steeds actief binnen deze partij, in ‘De Linker Wang’, maar lijken hier eveneens in een isolement geraakt. Voor veel christelijke socialisten werd de SP een alternatief.
Maar dit verklaart nog niet waarom voormalige CDA-stemmers kiezen voor de SP. Veel christenen die nu kiezen voor de SP zien zichzelf helemaal niet als socialist, maar voelen zich desondanks aangetrokken tot de partij. Tijdens de kabinetten Kok ging de oppositie van de SP gepaard met een uitgesproken morele kritiek. In Tegenstemmen (1996) besprak Jan Marijnissen de schadelijke gevolgen van het paarse regeringsbeleid voor de publieke moraal. Het morele socialisme van de SP blijkt ook uit het beginselenprogramma Heel de mens (1999), waarin de kernwaarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en de solidariteit werden vastgelegd.
De SP hecht veel waarde aan georganiseerde solidariteit, op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Moraal wordt hierbij niet alleen opgevat als een individuele, maar vooral als een publieke aangelegenheid. Collectieve regelingen kunnen naar de opvatting van de partij de tweedeling in de samenleving beperken en de sociale cohesie vergroten. Dit morele socialisme gaat ervan uit dat het denken en doen van mensen mede wordt bepaald door gedeelde waarden en normen, en dat de ontwikkeling van deze publieke moraal nauw verbonden is met het beleid van bedrijven en organisaties, maar vooral van overheden. Dit onderscheidt SP’ers van linkse collega’s als Wouter Bos en Femke Halsema, die een veel individuelere opvatting van moraal lijken te hebben.
De vraag naar de morele dimensie van de politiek werd in de paarse jaren niet alleen gesteld door Marijnissen, maar ook door André Rouvoet, in Politiek met een hart (2000). Ook bij Jan Peter Balkenende klonk destijds de roep om bindende waarden en normen, in Anders en beter (2002). De pogingen van premier Balkenende om een waarden- en normendiscussie te starten werden binnen de SP aanvankelijk aangemoedigd. Veel socialisten vonden het bemoedigend dat de premier een discussie startte over de publieke moraal.
Ikzelf meende hierin een erkenning te zien van het belang van overheidsbeleid voor de publieke moraal, maar was juist daarom ook teleurgesteld. Het sociaal-economische beleid waarvoor premier Balkenende koos ondermijnt naar mijn opvatting de solidariteit en saamhorigheid in de samenleving. Soortgelijke kritiek klinkt in het CDA zélf, zoals verwoord door voormalig partijvoorzitter Bert de Vries, die zich in Overmoed en onbehagen (2005) beklaagt dat zijn partij eigen verantwoordelijkheid stelt boven georganiseerde solidariteit.
Maar welke morele uitgangspunten maakt de SP interessant voor christenen? In de eerste de sociaal-economische uitgangspunten. Het CDA heeft gekozen voor wat Balkenende een ‘participatiemaatschappij’ noemt, waarbij minder verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de overheid en meer bij de individuele burger. Een partij die kiest voor marktwerking in de publieke sector en concurrentie organiseert tussen ongelijke mensen laat weinig ruimte voor waarden als gelijkwaardigheid en solidariteit.
Met deze kritiek kunnen christenen ook terecht bij de ChristenUnie, maar hier spelen weer andere verschillen een rol, bijvoorbeeld als het gaat om de rol van Intelligent Design in het onderwijs en de politieke steun aan Israël. De ChristenUnie heeft op deze onderwerpen echter niet het patent op christelijke waarden. Christenen kunnen ook kiezen voor de onafhankelijkheid van de wetenschappen tegenover kerk en politiek en voor solidariteit met onderdrukte volkeren, in dit geval met de Palestijnen.
Christelijke politiek is altijd een morele politiek en dit betekent dat christenen een ruime keuze hebben uit partijen die zich beroepen op morele uitgangspunten. Christenen die moraal zien als een publieke aangelegenheid en aandacht vragen voor de morele gevolgen van de politiek van meer markt en minder overheid passen in de SP.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 15 juni 2006 :: 0.12 uur

64 Comments

64 reacties

 1. Krijg wel de indruk na de staats propaganda dat ze weer terug lopen.

  Reactie door Jofel — donderdag 15 juni 2006 @ 0.17 uur

 2. Ik denk dat de moraal van dit verhaal is dat de SP met haar solidariteitsbeginsel het dichtst bij de boodschap van Jezus en andere profeten komt. Het is het beginsel van samen delen. Het is het beginsel van heb uw naaste lief. Ook spreek de SP het geweten aan i.p.v. het Ego. Verlochen uzelf heeft alles te maken met je niet langer identificeren met je ego maar zoeken naar de goddelijke bron in jezelf. Dat wat we allemaal in ons dragen. Een collectief bewustzijn, het oog voor de medemens. etc etc. Het verbaast me niets dat christenen zich tot de SP aangetrokken voelen.

  Reactie door Alie Dekker — donderdag 15 juni 2006 @ 0.18 uur

 3. Eigenlijk een eyeopenener, althans voor mij.
  De christelijke partijen zijn vastgeroest in stokpaardjes zoals ‘normen en waarden’ zonder daar echt bij te vertellen wat dat voor politieke betekenis heeft, (CDA). Balkenende is daar een onovertroffen meester in.
  Ik ben ook geraakt door het sociale karakter van de SP. Geen enkel fundamenteel christelijk beginsel wordt geschaad, voor zover ik heb kunnen waarnemen.– Agnes Kant is een deskundig en welingelichte gesprekspartner in de kamer. Niet bang en to the point. Om op het puntje van de stoel te gaan zitten.
  Daarom ben ik overtuigd lid geworden de SP. Voorheen PvdA. Al tientallen jaren, (ik ben nu 65, maar wil wel nog meedoen).

  Het is wellicht een goed thema om de christelijke waarden en verworvenheden te vertalen naar het SP-program.
  Overtuigend en dus duidelijk over het stembureau brengen!

  De enige christelijke partij die echt recht door zee is en die ik goed kan volgen, is de Christen Unie van Andre Rouwvout. Een prima vent met een rechte rug. En dat laatste is elders in het zogeheten christelijke volksdeel niet te vinden!

  Reactie door Ton Maas — donderdag 15 juni 2006 @ 0.19 uur

 4. @2 Alie je had het niet beter kunnen ver-
  woorden, maar menigeen heeft door een inge-
  roest Calvinisme nog moeite met het ook
  door dogma’s moeilijk gemaakte vinden van
  ‘de bron in jezelf’ en het begrip “God” te
  zien als een “Gij” en niet een ‘hij’.
  Mensen met vertroebelde jeugdervaringen heb
  ben dus grote moeite met de uitbeelding via
  de ‘vader’figuur, en daar is volledig in te
  komen.
  Als Jezus gezién zou worden als een mán van
  ZIJN tijd, in ZIJN tijd, met gaven en uit-
  gesproken, ook vooruitstrevende, denkbeel-
  den, zou de “overdracht” van kennis en evan
  gelie, veel beter tot zijn recht hebben
  kunnen komen en zou miljoenen mensen minder
  aan het twijfelen hebben gebracht over hun
  fundamentele existentie.
  De Leer heeft in menige godsdienstbeléving
  daardoor soms meer kwaad dan goed gedaan,
  helaas. Een vernieuwde zienswijze komt maar
  moeizaam door, jammer, dat zal nog tijden
  duren. Voor straks, welterusten, Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 15 juni 2006 @ 0.28 uur

 5. @1 Krijg wel de indruk na de stilte die de SP om zich weet te creeren dat ze weer terug lopen.

  Reactie door ipuntje — donderdag 15 juni 2006 @ 6.30 uur

 6. als het maar geen klein oplevingetje is..
  naar mijn idee gewoon wat zwevende kiezertjes,die straks wel weer terug hollen na een paar loze beloftes.
  maar goed,laten we hopen dat er nu eens werkelijk een paar ogen open gaan bij de mensen in de maatschappij.
  alleen ben ik bang dat na het zomer recces iedereen weer is ingeslapen…

  Reactie door iew — donderdag 15 juni 2006 @ 8.01 uur

 7. @1. Jofel!
  Wat bedoel je daarmee te zeggen exact?

  @5. ipuntje!
  Wat bedoel je daarmee exact, of moet ik
  zeggen “die hád je al geplaatst” ? !!

  Wil je de puntjes op de “i” plaatsen, voeg
  er dan althans een uitleg aan toe, voor
  diegenen die mogelijk ‘ze’ en ‘lopen’
  niet kunnen ontleden, trouwens laat even
  weten, waar jij die twee vergeten komma’s
  had willen plaatsen. Dan rest de vraag,
  waar baseer jij jouw indruk op en wáár
  naar lopen ze wéér terug?

  Obstructie genoteerd en ingooien maar!

  Fijne voetbaldag gewenst en ‘ze lopen niet
  terug’ naar mijn smaak.Nee ze hóllen hard
  vooruit ondanks c ollectief d oordouwend
  a fghanistan-beleid, dat kiezers ‘weer
  terug doen lopen’ naar een plek waar men
  met twee benen op de grond wil blijven
  stáán!

  “Welke ‘stilte’ zou de SP om zich heen
  weten te creëren”? Kom: voor de virtuele
  draad er mee, wellicht dat we er iets van
  kunnen breien. Kijken wij wel of de steken
  rechts dan wel averechts moeten worden op
  genomen, die je mogelijk zou hebben kunnen
  laten vallen!

  Ja, we zijn hier al begonnen hoor en stil
  is het allerminst, wát jullie saampjes er
  ook van mogen vinden!

  Fluitje of fluit je?

  Reactie door Madelief — donderdag 15 juni 2006 @ 8.04 uur

 8. Dat gezever weer over jezus, zijn zogenaamde vredelievende boodschap, etc. Wie de bijbel kent weet dat dit gewoon onzin is.

  “Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.”

  “Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.”

  “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard!”

  Reactie door Sonja — donderdag 15 juni 2006 @ 8.18 uur

 9. Ik denk dat het komt dat de Sp terug kijkt naar de problemen van gistern vandaag en morgen dat heet een blik er op en een woord en discussie erover dat interesserd natuurlijk iedereen dus ook christenen,

  groeten Johan Wieles

  Reactie door Johan Wieles — donderdag 15 juni 2006 @ 8.31 uur

 10. @7 Sonja,
  Jezuschristus zeg, waar staat dat?

  Reactie door Gandalf — donderdag 15 juni 2006 @ 8.45 uur

 11. Voor de koranhaters nog een blik in de Bijbel.
  Exodus 21: Wetten over vrijheid en het
  leven van de naaste, vers 24: Oog voor oog, tand voor tand, voet voor voet.
  vers 25: Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil.

  Op dergelijk primair gedachtengoed is onze
  zg. joods-christelijke samenleving, die Balkenende voorstaat, gebaseerd.
  Nog een, (niet te hopen dat Bush en zijn gristenfundo’s die gaan toepassen op complotdenkers)
  Leviticus 20 vers 27: Als nu een man of een vrouw in zich eenen waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met steenen stenigen; hun bloed is op hen.

  Reactie door Emiel — donderdag 15 juni 2006 @ 8.56 uur

 12. Helaas is de cu inzake de wao-politiek ook opgeschoven naar minder christelijk.,minder fair, en dat hebben ze gedaan om er toch maar iets bij te horen.,en blijkt daaruit, dat ze het niet goed snappen met die bazen en zo.,want als je door je baas arbeidsongeschikt bent geworden, en niet meer dan 35% afgekeurd, dan moet je toch bij die baas blijven, waar de werkdruk/onveiligheid iemand met een handicap een veel grotere kans geeft op nog meer handicaps!

  en hoe komt het,? , ze hebben geen werkvloerwerkervaring, en weten dus eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn., zoals zoveel politici., ook vind ik het fiasco van de gereformeerde balkenende geen reden om in die gereformeerde hoek te stemmen.
  geen cu dus !

  Reactie door Jansonius — donderdag 15 juni 2006 @ 9.13 uur

 13. @5
  Zeker ook de oorzaak.

  Reactie door Jofel — donderdag 15 juni 2006 @ 9.28 uur

 14. @9 Gandalf

  Gandalf ik schrok ook van de tekst en heb het opgezocht:

  Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild…..
  Lucas 19 Vers 27
  http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/19.html

  Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken…
  Mattheüs 10 Vers 35-36
  http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/10.html

  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde….
  Mattheüs 10 Vers 34
  http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/10.html

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 15 juni 2006 @ 9.29 uur

 15. Matthëus 10 – 34
  http://www.coas.com/bijbel/mt10.htm

  Leuk voer voor die zogenaamde moslim bashers die zo hard roepen dat het van ons allemaal beter is. Nou…ik als Christen zal morgen ook eens het zwaard gaan opnemen…Want ik moet in zijn voetsporen treden. Zoiets wordt moslims toch ook verwijt.

  Denk dat je dat soort uitspraken moet zien in die tijd en zo moeten moslims de uitspraken in de koran ook zien, men wist toen nog niet beter.

  Reactie door Ondernemer — donderdag 15 juni 2006 @ 9.41 uur

 16. @9 Gandalf
  “Doch deze mijn vijanden…” is Lucas 19:27
  “Want Ik ben gekomen…” is Mattheus 4:35
  “Meent niet, dat Ik gekomen ben…” is Mattheus 10:34

  Meer van het vredesprinsje Jezus:

  Lucas 14:26 “Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.”

  Lucas 22:36 “Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; En die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard.”

  Reactie door Sonja — donderdag 15 juni 2006 @ 9.49 uur

 17. @7 Sonja, daarom hebben de Christenen schriftgeleerden opgeleid, om de text in de bijbel op de juiste wijze uit te leggen. De katholieken waren daar panisch van en hielden het liever in het latijns.

  Waarom christenen zich aangetrokken voelen richting SP. Dat is niet zo moeilijk uit te leggen, het zijn de basis gedachten van het menselijke bestaan.
  Zo had je in het verleden de PPR (was mijn partijtje).

  Zo had je in de 17e eeuw de Labadisten een communistische godsdienstige secte.
  ‘t Was een tijd van godsdienststrijd en zedenverval.
  “De bier- en brandewijnhuizen waren geopend en de dronkenschap zag hare tempelen gevuld, terwijl het huis des Heeren weinig bezoekers telde”.
  Placcaten daartegen, van overheidswege uitgevaardigd, bleken machteloos. Eenerzijds toenemende zedeloosheid bij de menigte, anderzijds afscheiding van enkelen, om in afzondering en gemmeenschap voedsel te zoeken voor het hart. In de kerken en onder leeraars en professoren een bittere strijd over WAARHEID en GELOOF.

  Dit uit een oud boekwerkje “Wieuwerd en zijn historie”
  De geschiedenis van Jean de Labadie is ook te vinden op internet. Die secte werden ook genoemd “de scheurzieke menschen” en werden verbannen in Middelburg Amsterdam. Geschiedenis blijft leven.

  Reactie door Sunny Boy — donderdag 15 juni 2006 @ 9.58 uur

 18. Is-ie directeur van het Wetenschappelijk Bureau tegenwoordig?

  Reactie door Chantal — donderdag 15 juni 2006 @ 12.04 uur

 19. Het vredesprinsje Jezus is een profeet in de islam.

  Reactie door Peter-John — donderdag 15 juni 2006 @ 12.20 uur

 20. Ach, is toch allemaal 1 pot nat…

  Reactie door Sonja — donderdag 15 juni 2006 @ 12.29 uur

 21. Nu nog de onderste laag van de PvdA laten overstappen ; dan dondert die PvdA-vvders kliek zo in elkaar !
  Dan kan wouter rutte een leuke baan krijgen in de VVD

  Reactie door Fred — donderdag 15 juni 2006 @ 12.42 uur

 22. Als ik CDA stemmende kerkgangers er niet van kan overtuigen SP te stemmen, steek ik er altijd nog een extra minuutje in om ze CU te laten stemmen. Ik heb grenzeloos veel respect voor Rouvoet en hoor gelukkig ook vaak van CU stemmers dat de SP de enige andere barmhartige partij is.

  Reactie door kaatje — donderdag 15 juni 2006 @ 12.56 uur

 23. Hopelijk gaat balkenelende niet overstappen !

  Reactie door Fred — donderdag 15 juni 2006 @ 13.04 uur

 24. Tegen de tijd dat de verkiezingen er zijn, zal het wel weer anders zijn. Ik hoorde pas nog dat het CDA weer in de lift zit..
  Het zal allemaal wel….vandaag zus en morgen zo.. Ben benieuwd wat er dan nog van over is van die zogenaamde torenhoge winst die de pvda zou krijgen…en andere partijen…

  Reactie door Warrior — donderdag 15 juni 2006 @ 13.55 uur

 25. … en hier een leerzame indoctrinatie pagina. Mensen blijf vrij van alle vormen van indoctrinatie.

  http://www.gebladerte.nl/20031g11.htm

  http://www.stelling.nl/simpos/

  http://www.stelling.nl/simpos/democratie.htm

  Veel plezier

  Reactie door Any — donderdag 15 juni 2006 @ 14.50 uur

 26. @7 madelief

  topic kort samengevat: bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn veel mensen overgestapt van het cda naar de SP.

  de uitslag van deze verkiezingen werd ongeveer aangeduid door de opiniepeilingen.
  de opiniepeilingen geven nu aan dat het cda weer stemmen wint en de SP stemmen verliest. Hieruit zou je kunnen concluderen dat er SP stemmers overstappen naar het cda.

  als ik aanneem dat het niet de trouwe achterban van de SP is die overstapt zit ik er waarschijnlijk niet ver naast. de kans is niet denkbeeldig dat het ex cda kiezers zijn die terug gaan naar het cda.

  Dat kan aan twee dingen liggen. De positieve publiciteit die het CDA krijgt en de publiciteit die de SP niet krijgt.

  Om nu alles op de media te gooien die alleen voor rechts aandacht heeft en links daar laat liggen lijkt me sterk. Het heeft ook te maken met de manier waarop de SP geen aandacht op zich weet te vestigen.

  Daar gaan we weer: Ik ben ervan overtuigd dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. maar de enige nieuwtjes die ik zie of hoor van de SP vindt ik op dit weblog. En degenen die op dit weblog zitten hebben, op een enkeling na, reden om hier te reageren, ze hebben in ieder geval iets met de SP

  Kijk eens naar de Website van het SP. Het laatste onderwerp naast het nieuws is van 26-5-2006! In die drie weken heeft de SP niets te melden op zijn eigen website! terwijl de andere partijen nagenoeg dagelijks iets te melden hebben in kranten en andere media.

  Die ex-cda, ex-sp, nu weer cda-kiezers zijn dus schijnbaar teleurgesteld in de SP en teruggegaan voor de beloftes van JP. En nu maar hopen dat ze die teleurstelling weer wegslikken en weer wisselen?

  Reactie door ipuntje — donderdag 15 juni 2006 @ 15.44 uur

 27. @26 ipuntje.
  Zij misten misschien god tussen ons.

  Reactie door Sunny Boy — donderdag 15 juni 2006 @ 17.08 uur

 28. Zijn er binnen de SP dan geen christenen ?

  Reactie door Fred — donderdag 15 juni 2006 @ 17.37 uur

 29. @ Sonja (8):

  Laat ik nou net gedacht hebben, dat je “het licht” had gezien, en nu dit! :)
  Je weet toch wel, dat als het om citeren uit de Bijbel gaat, er wat voor elk wat wils is? Je kan ook mooie teksten vinden over liefde en solidariteit, hoor! Het ljjkt de Koran dus wel! :)
  En vergeet niet: we hebben prachtige uitdrukkingen en zegswijzen aan de Bijbel te danken, met name de Bergrede! (Men leze de aloude Statenvertaling).

  Conclusie:
  Het gaat er in de praktijk van het (samen)leven niet om, of iemand wel of niet een bepaalde godsdienst aanhangt. Het gaat erom, welke politieke opvattingen en vooral daaruit getrokken praktische consequenties iemand erop nahoudt. Men beoordele een persoon niet op z’n woorden, maar op z’n daden!
  Op grond van één en dezelfde godsdienst kunnen voorts diverse richtingen (van zeer othodox tot zeer liberaal) worden aangehangen en politiek zeer verschillende consequenties worden getrokken (van fascistisch tot zeer progressief).
  Ik denk dan ook helemaal niet dat de SP aantrekkelijk is voor CDA-ers in het algemeen, maar alleen voor dat deel, dat geneigd is progressieve consequenties te trekken uit de eigen geloofsopvatting.

  Tenslotte: hetzelfde geldt natuurlijk voor een agnost of atheïst: deze kwaliteit zegt niets over de politieke opvattingen en praktijk van zo’n persoon.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 15 juni 2006 @ 19.18 uur

 30. Wat een hoop kletskoek weer vandaag.
  En dat zogenaamde normen en waarden gedoe van het cda, je moet wel heel erg achterlijk wezen om daar nog in te trappen, mede dankzij het cda is er meer armoede en ze willen niks doen aan het graaien.

  In Nederland zijn er nog wat streng christelijke dorpen waar het als niet christen niet leuk is om te wonen. En dan heb Polen nog, waar de kerk nog veel invloed heeft en nog wel eens wil oproepen om homo’s in elkaar te slaan. Of wat te denken van de apartheid op scholen.

  Weg met de apartheid, mensen moeten leren samen te leven en niet angstvallig hun kinderen apart houden, het is juist erg belangrijk dan kinderen op jonge leeftijd met elkaar leren samen te leven, ondanks hun verschillen.

  Dus hoe die kletskoek voortaan maar bij je Jan, en doe eens wat aan apartheid in Nederland die door de christenen vooral in stand gehouden wordt.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 15 juni 2006 @ 21.28 uur

 31. ja evert, daarom moet de SP het platteland ook gaan benaderen, meer dan ooit, dat ga ik zeker in de komende campagne doen, mijn vriend werkt in de ladbouwmechanisatie en ik ga zeker gebruik maken van zijn netwerk om de sp te promoten!

  Reactie door kaatje — vrijdag 16 juni 2006 @ 1.35 uur

 32. Nou, da’s wel een voorspelbare conclusie van van Raak.
  De kerkelijke instanties klagen al een tijdje dat mensen geen aansluiting meer zoeken bij instanties, niet alleen de kerk, maar men beweert dat er geen verenigingsgevoel meer heerst. Het modewoord van Balkenende 2, maar eigenlijk veel meer al sinds ‘Pim’, heet polarisatie, dat is een nog groter woord dan segregatie blijkbaar, want men denkt dat er na balkenende 2 een ander beleid komt dan dat dat de democratiseringsbewegingen sinds de jaren 60 al hebben ingezet.

  Reactie door Jory — vrijdag 16 juni 2006 @ 2.18 uur

 33. @26 ipuntje is het niet zo, dat we maar al
  te gemakkelijk ‘opinie-peilingen’ voor zeer
  betrouwbaar houden en is het niet zo dat
  feitelijke onderbouwing in cijfermatige vorm pas dan geloofwaardig wordt als die
  info stoelt op realiteit en ook moet stoe-
  len op de info-verstrekker?

  ipuntje is het ook niet zo dat in mijn le-
  ven voor de zoveelste keer en elke keer in-
  drukwekkender de lawaaischoppende publici-
  teitsmachine gestipuleerd wordt onder wel
  steeds meer begeleidend tromgeroffel?

  ipuntje is het al duidelijk dat al ons han-
  delen opnieuw bepaald wordt door de tijds-
  geest als we weten vanuit de geschiedenis
  dat het elke keer maatschappijgedragsver-
  storing is die optreedt in de perioden dat
  de samenleving na een tijd van decadentie
  naar puritanisme neigt én n ij g t?

  ipuntje is het niet zo dat het flink aan de
  weg timmeren met hipe-onderwerpen de media
  voedt en dat er de mogelijkheid denkbaar is
  dat partijen soms ook heel druk bezig zijn
  om in de binnenkamer van de Partij, binnens
  kamers dus, heel intensief na te denken over aanpassing, vernieuwing, verandering
  die eerst tot nadenken stemt, dan tot be-
  slissingen leidt, alvorens op de hoeken van
  de straten of uithoeken van het Tempelplein
  (als we de Binnenhof met een dergelijke
  variant zouden kunnen betitelen)duidelijk
  kenbaar te gaan maken?

  ipuntje nemen wij niet al te gemakkelijk en
  te l i c h t-zinnig (létterlijk van wat ons wordt voorge s c h o t e l d via TV)
  aan en over de cliché’s die op straat en
  op het werk veel te gemakkelijk als een-
  heidsworst wordt geaccepteerd en gepropa-
  geerd?

  ipuntje, weloverwogen beschouwd kan het
  heel funktioneel zijn afstand te nemen en
  ook daarmee stelling te nemen tegen het
  soms wel haast opruiende karakter dat in de vorm van partijchauvinisme, al reeds een jaar vóór de verkiezingen, wordt opge-
  start en men dus dóórgaat met het(Over-
  heids-) w e r k dat g e d a a n moet worden?

  ipuntje, zou het niet zo kunnen zijn dat
  bijv. juist de ouderen, en al veel langer
  betrokken in Verkiezingsfestijnen, de jon-
  geren in de gelegenheid stellen, rustig
  onder hun toeziend oog op de platte bek la-
  ten gaan om ze te doen beseffen, dat ze met een vorm van g e v e ltourisme langs
  alle gevestigde partijen, het ‘shoppen’
  bij bepaalde luidkeels roepende partijen over hun niet te versmaden waar,………
  uiteindelijk tot de conclusie komen dat
  ook de SP en bijv. de CU bezig zijn, zonder ophouden, de bron van het gedachte-
  goed proberen ‘zuiver’ te houden ?

  ipuntje, lijkt het je geen goed idee om
  even rustig af te wachten, ipv ons vol te
  laten stouwen met instant-info die straks
  de Verkiezingen niet de nodige feedback
  van de kiezers zal opleveren, doordat zij,
  verblind door oneliners, hun keuze dan ook
  inderdaad met de ogen dicht gaan maken,
  zo iets van: God zegen de greep?

  ipuntje: de mallemolen draait op volle
  toeren lijkt het en mogelijk dat de SP zich niét in zijn wieken wil laten schie-
  ten en de kiezers een rad voor ogen draaien, want zijn er op dit moment niet
  veel belangrijker dingen aan de orde dan
  het bestuderen van de eigen populariteit
  via peilingen, die maar (!) peilingen zijn
  én blijven totdat het uur van de waarheid
  aanbreekt?

  ipuntje ver k ij k je toch niet zo op wat
  uiterlijk vertoon en zoek de essentie, de
  oprechte solidariteit die men tracht voor
  ogen te blijven houden, ten diepste !

  ipuntje, de haan kraait al bijna weer om
  ons, die ook nog eens niet kunnen slapen
  door de mega-aanslagen op incasserend ver-
  mogen,extra wakker te houden met het oog op
  vandaag,…….zelfs midden in de nacht !

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 3.33 uur

 34. madelief: stel dat ik een zwevende kiezer ben en mij wil informeren over partijen. Stel dat ik dan naar de site van de SP ga om te kijken wat daar speelt. Om vooral te kijken wat ik daar actueel mag verwachten. Op de SP site wordt nog de verkiezingsoverwinning van 6 maart gevierd!

  DAG ZWEVENDE KIEZER!

  Is het niet zo dat mensen een partij willen zien, ook als er geen verkiezingen op de loer liggen?

  Is het misschien niet zo dat onder de vaste SP-kiezers mensen zijn, waarbij het water aan de lippen staat, mensen in nood!!!!

  Hoogervorst zegt: wij gaan het onderzoeken, kom over een paar manden maar terug
  De geus zegt: wij wachten op de evaluatie, kom over een paar manden maar terug
  De Wijn zegt: de huurtoeslag is binnen een paar maanden geregeld
  Zalm zegt: Vooral koopkracht van minima stijgt
  Madelief zegt: lijkt het je geen goed idee om even rustig af te wachten.

  (met excuses dat je in een adem genoemd wordt met die heren,

  Bij mij staat het water op aangename hoogte, maar ik ken zoveel mensen die niet weten hoe ze verder moeten en het helemaal geen goed idee vinden om rustig af te wachten tot ze verzopen zijn.

  Op dit weblog kom ik meerdere mensen tegen, die niet meer in of uit weten en die kraaiende haan wel willen zien (en niet na drie keer kraaien), die niet kunnen slapen door de mega aanslagen op HUN incasserend vermogen. mensen die op twee manieren geen vermogen meer hebben en bij het woord incasseren al de bibbers krijgen omdat er niets meer te incasseren is, maar wel rekeningen te betalen zijn.

  Reactie door ipuntje — vrijdag 16 juni 2006 @ 7.53 uur

 35. Madelief

  het enige wat ik voornamelijk lees in uw betoog over de strategie omtrent verkiezingen en de SP,is het woord STRAKS….

  het gaat om NU !
  STRAKS is WEER te laat.
  STRAKS is waarom de SP nog nooit heeft geregeerd.
  de put dempen als het kalf verdronken is?
  dat is STRAKS!
  en dat moet nu eens andersom.

  het moet NU,en zeker als het gaat om de mensen waar er STRAKS geen STRAKS meer voor is….
  want die zijn NU aan het ondergaan!
  en niet STRAKS!

  men moet het nu eens een keer voor zijn, ipv er STRAKS weer klagend achter aan te lopen…

  leert men het dan NOOIT?!

  Reactie door iew — vrijdag 16 juni 2006 @ 9.05 uur

 36. Klopt ipuntje en hoor je iemand van SP over de verdubbeling van werkloosheid in de afgelopen 4 jaar (van 400.000 naar meer dan 800.0000) of hoor je ze over de bescherming van kinderen, vrouwen en vluchtelingen die de status aparte hebben en voorgetrokken moeten worden (volgens de mensenrechten)? Nee, je hoort ze niet, zelfs wordt een partij opgericht om kinderen legaal te misbruiken, maar hoor je iemand ergens, misschien, ooit….Ik ga niet meer stemmen; één pot nat.
  Hoor je iemand over de Tribunaal in Den Haag (elke mens heeft recht te leven), nee, wij gaan oorlog voeren (mensen vermoorden). Waar hebben wij het dan nog over? Sinds het kabinet Balkenende is hier geen gebrek aan wettenloosheid, normen en waarden; men hanteert een andere “soort” rechten van de mens (die van de VS), hoor je iemand daarover? Nee, dus mijn stem krijgt niemand meer. Men verwijst naar christelijke waarden en normen, maar vergeet dat de christenen altijd oorlogen hebben gevoerd en nu nog. God staat ze bij.

  Reactie door Miki — vrijdag 16 juni 2006 @ 9.12 uur

 37. Klopt ipuntje en hoor je iemand van SP over de verdubbeling van werkloosheid in de afgelopen 4 jaar (van 400.000 naar meer dan 800.0000) of hoor je ze over de bescherming van kinderen, vrouwen en vluchtelingen die de status aparte hebben en voorgetrokken moeten worden (volgens de mensenrechten)? Nee, je hoort ze niet, zelfs wordt een partij opgericht om kinderen legaal te misbruiken, maar hoor je iemand ergens, misschien, ooit….Ik ga niet meer stemmen; één pot nat.
  Hoor je iemand over de Tribunaal in Den Haag (elke mens heeft recht te leven), nee, wij gaan oorlog voeren (mensen vermoorden). Waar hebben wij het dan nog over? Sinds het kabinet Balkenende is hier geen gebrek aan wettenloosheid, normen en waarden; men hanteert een andere “soort” rechten van de mens (die van de VS), hoor je iemand daarover? Nee, dus mijn stem krijgt niemand meer. Men verwijst naar christelijke waarden en normen, maar vergeet dat de christenen altijd oorlogen hebben gevoerd en nu nog. God staat ze bij.

  Reactie door Any — vrijdag 16 juni 2006 @ 9.14 uur

 38. Goede morgen, Ipuntje Iew Any, resp.
  bijdragen 34, 35 en 36, hier gepubliceerd
  om resp. 7.53, 9.05 en 9.14.

  Jullie zijn er vanmorgen met zijn drietjes
  vroeg bij en aan jullie weerzin, waar ik me
  wel degelijk bij aansluit, en de afkeer die
  er uit straalt blijkt overduidelijk, dat ik
  en jullie gedrieën lang niet de enigen zijn
  die zich heel kwaad kunnen maken over de
  huidige gang van zaken, en terecht.
  Uit eerdere en meerdere bijdragen mijner-
  zijds hadden jullie drietjes heel goed kun-
  nen weten, dat ook ik, zij het op een wat
  andere manier ageer tegen ONrecht, gebrek
  aan zorg (aktueel in mijn gezin, dat ik
  een jaar lang Plavix voor eigen kosten moet
  zien te kunnen betalen en dieetvoeding ook
  een must is en welk percentage dát is van
  het netto maandelijks inkomen willen jullie absoluut niét weten en nergens ga ik
  daarom bédelen !)

  De SP wil niet dat er sprake moet zijn van
  bédelen, nee de SP wil dat er een duidelijk
  doorvoeren komt van bedélen!

  De SP, met name is regelmatig in de Kamer
  daartoe aan de gang, maar ondervindt zelfs
  regelmatig tegenwerking vanuit de hoek waar
  men het nooit zou verwachten, een schande
  dus….Ja zeker, maar niet voor de SP, die
  inderdaad op Parlementsnivo alles uit de
  kast haalt om sociale voorstellen erdoor te krijgen en bij stemming blijkt dat er ‘n
  meerderheid drukdoende is de regeringsvoor-
  stellen alsnog toch te accorderen en het
  meermalen lijkt dat Kabinet en achterban
  met twee monden lijken te praten, één bin-
  nenskamers (in geheime commissies en af-
  spraken en overeenkomsten tekenen met
  vreemde mogendheden)en de andere mond die
  gul over de brug lijkt te komen, zodra er
  een camera en microfoon in zicht zijn.

  Niet de SP dus de Zwarte (!!) Piet toe-
  schuiven, die daaraan geen boodschad heeft,
  maar de primaire verantwoordelijkheid leg-
  gen, dáár waar die thuishoort, bij de voor-
  stellen die het Kabinet wel wil honoreren
  en het Nederlandse Economische Visitekaart-
  je meer wil promoten dan dat het de burgers
  in sociaal opzicht wil r é c h t doen.

  Zolang de Tweede Kamer een voornamelijk
  corrigerende funktie heeft kan het ageren
  wat het wil, maar zal er toch eerst een
  betere regelgeving moeten komen m.b.t. een
  veel betere méde-zeggenschap, waarbij in
  ondernemerszin inspraak niet gedoogd wordt
  maar ook inhoudelijk vorm kan krijgen.

  Verschuivingen worden nog maar moeilijk
  zichtbaar, en zolang het zo blijft dat
  ministers, tevens de EIGEN partijleider in
  de Kamer zijn, die de EIGEN partij aanvoe-
  ren en beïnvloeden, komt de OPPOSITIE al
  in de minderheid, omdat zij niet DUBBEL
  kunnen werken en UITvoerende macht en CORRIGERENDE macht naadloos kunnen bunde-
  len.
  Diegene die het lef heeft binnen de éigen
  partij kritiek te oefenen op het beleid,
  worden al snel als dwarsliggers gezien of
  geadviseerd dan maar een eigen partij te
  gaan oprichten. Echter dan wordt zo’n par-
  tij nog veel kwetsbaarder, want dan komen
  er uithollingen overdwars en weet men niet
  waar en hoe de gaten vallen, dus tracht men
  het front uit alle (verkregen) macht bij
  elkaar te houden….en daar zit hem dus de
  kneep. Als een minister verkiest te recon-
  strueren zónder af te treden lukt hem dat
  omdat hij zich doorgaans goeddeels groten-
  deels verzekerd weet door een gecreëerde
  meerderheid van alleen al de coalitiepar-
  tijen.
  In 5 jaar kost de combinatie werkwijze Brussel/Straatsburg 1 miljard eurootjes,
  waaraan relatief Nederland een groot aan-
  deel heeft, maar onze MP durft niet tegen
  MP Frankrijk op, vanwege nog bestaande ge-
  voeligheden tussen Frankrijk en Duitsland,
  nu al dik 60 jaar.
  Kijk, laten we dit dan nog met zijn allen
  toe en doorgaan, tot werkelijk in de 4e
  generatie toe, alle slachtoffers vanuit die
  2e WO niet meer gekwetst kunnen worden?
  Het ziet er naar uit dat de christelijke
  ideologie een prestigekwestie op hoog nivo
  is geworden en het Kabinet de plank totaal heeft misgeslagen door voorbij te gaan aan
  de praktische nood van elke dag van vele,
  vele burgers en niet alleen die babyboom!

  Geborenen vanaf 1920, wier gezondheid tot
  en met werd omhoog gevijzeld door nieuwe
  wetenswaardigheden moeten nu vooral toch
  niet écht oud willen worden, want verzor-
  ging,ná al die fantastisch gelukte beroemd geworden operaties, is er niet bij, noch
  de aanvullende medicijnenverstrekking ver-
  plicht aan de div. soorten van operaties.

  Mevrouw Agnes Kant heeft zich bijkans schor gepraat, namens de SP, in het hele
  land om gevoelens van SP-ers en overige be
  trokken burgers te overtuigen van het grote leed dat gaande IS.

  Intussen wordt dat alle in naam zich noe-
  mende christelijke partijen gloeiend dui-
  delijk gemaakt door een groeiend verzet vanuit de burgerij die lijdzaam moet toe-
  zien en ondergaan, en straks BETER dan
  OOIT voorbereid ter stembus zullen gaan,
  wetend dat hun overlevingskansen daarvan
  afhangen.

  Mijnentwege houdt de SP zich voorlopig be-
  zig met het verzamelen van roestvrij staal
  voor beter gereedschap, dan een evt. con-
  treren op oud en verroest ijzer dat zelfs
  bij de schroothopen van straks niets meer
  opbrengt dan sintels en slakken, voer voor degenen die het zover hebben laten
  komen.

  Zeg dan in concreto Ipuntje, Iew en Any,
  wat jullie voorstellen voor de dag van
  VANDAAG en MORGEN zijn, als je niet langer
  kunt wachten.
  Wat jullie niet zien, zou wel eens heel ter
  zake vóórbereid kunnen worden.
  Jullie ongeduld deel ik met vele leden van
  ganser harte, maar om resultaat te bereiken
  is één van de dingen dus dat de ‘gastvrij-
  heid’van dit weblog als visitiekaartje naar buiten kritisch mag zijn, maar op-
  bouwend moét blijven.
  De voorwaarde voor ‘n vrolijke stoelendans
  is de begeleidende muziek.
  Met dissonanten bereik je niets die zorgen
  alleen voor disharmonie, met de klémtóón op de éérste lettergreep van disharmonie!

  De klemtoon nl. op de laatste drie letter-
  grepen van disharmonie is dus nu de totale
  schertsvoorstelling die ‘t huidige Kabinet
  ten tafel dénkt te kunnen brengen!

  Stelling némen kan nóóit stem onthouding
  inhouden en anderen de kastanjes uit het
  vuur laten houden.

  Voor de duivel is iedereen die zich meent
  van het goede af te kunnen keren: kies !

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 10.37 uur

 39. Oh ja, en voor ieder die graag over mij
  heen walst, dit was een walsje voor 3 per-
  sonen, dus de tekst dan maar even verdelen.
  Deze lap tekst is dus niet voor diegene die
  mij daar altijd al op aansprak en zelf ove-
  rigens met meters ge quote tekst aan kwam
  draven, en zo waren er meerdere lieden.
  Fijne voetbalafleiding gewenst aan een ie-
  der die daar als één van de weinige moge-
  lijkheden veel plezier aan beleeft en ik
  doe daar natuurlijk aan mee.
  Wat gaat het vanavond en vandaag voor
  Nederland betekenen?
  HOE gaan wij ons niét BUITEN SPEL laten
  zetten? Oppositiepartijen extra die als
  grensrechter willen waarnemen?
  De voorbereiding was er toch al 2 jaar, dan
  hangt het vandaag ook daar van de ‘muziek’
  af, reken maar want Hollanders kunnen het
  (lang!) uit z i n g e n!!!

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 10.46 uur

 40. @22) Kaatje,

  Ik heb ook even gedacht dat Rouvoet een fatsoenlijke man was,maar helaas…toen ik las dat de CU een concept manifest heeft opgesteld voor de a.s 2de kamer verkiezing waarin staat dat Israel zoveel muren mag bouwen als het denkt dat nodig is voor de veiligheid(en ik kan je verzekeren dat dat er nog heel wat zijn wat Israel betreft)Jerusalem de enige hoofdstad van Israel is(waar nog niemand het over eens is)….sorry,dan denk ik weer” Oer bijbels”,want dit houdt in dat een ander volk dan maar moet creperen.Ze zijn toch uit op stemmen van de Bush gelovigen.
  Hoezo “De Sp is de ENIGE ANDERE barmhartige partij????DE SP IS DE ENIGE Barmhartige partij.Er bestaat geen andere.

  Reactie door Medi — vrijdag 16 juni 2006 @ 12.28 uur

 41. Medi, dat wist ik niet, bedankt voor de info; ik zal ze nooit meer promoten.

  Reactie door kaatje — vrijdag 16 juni 2006 @ 13.00 uur

 42. @MADELIEF!
  erg goed gezegd en helemaal waar!
  hetgeen wat ik probeer te veroorzaken[voor elkaar te krijgen] met mijn manier van posten is dat Jan Marijnissen,eens voor elkaar gaat boxen om dit op deze manier in de media te krijgen.
  dat is namelijk wat ik mis.[iedereen eigenlijk]
  en niet gelijk beginnen over van wie de omroepen zijn en dergelijke,maar kijken naar mogenlijkheden die er wel zijn.
  zet bv jouw stuk dat je hier net geschreven heb eens in de telegraaf,onder Jan M. z’n naam…
  wat denk je dat er dan gebeurt?
  geen enkele zender zal dit overslaan!
  dat is nu wat ik al die tijd bedoel met: hou eens op met dat politiek correcte gedoe,tegenover een regering die niemand correct behandeld!
  behandel het kabinet nu eens net zo sociaal als zij ons behandelen,om voor de mensen sociaal te kunnen zijn.[evenwicht/tegenwicht]
  dat is niet het verlagen tot hun niveau,en ook niet je eigen waarden overboord gooien.
  dat is niet meer dan “de juiste middellen kiezen” om sociaal en solidair te kunnen zijn naar beide kanten toe…
  het is maar net hoe je iets uitlegd namelijk tegenwoordig….

  laten we ons dan ook eens aanpassen aan dit kabinet!
  en integreren met hun normen en waarden.
  dan laat je zien waar je voor staat!

  de SP is een goede partij maar zorg ervoor dat iedereen dat kan zien,maar vooral ook kan proeven!

  Reactie door iew — vrijdag 16 juni 2006 @ 13.05 uur

 43. @41)Geeft niet Kaatje.Ik wist het ook niet tot twee voor 2 weken geleden.
  groet,
  Medi

  Reactie door Medi — vrijdag 16 juni 2006 @ 13.55 uur

 44. Madelief, inconcreto zie bijdrage Harry Bommel over de grondwet-referendum (hij heeft met zijn betoog zoveel mensen kunnen overtuigen en mobiliseren om een tegenstem uit te brengen, (ook de leden & stemmers van andere partijen), dat men hem nog steeds niet kan passeren. Dat kan dus.

  Waarom grijpt de SP nu niet in (bijv. via media) als het gaat om verdubbeling van werkloosheid en de gepresenteerde mooie regerings-cijfers laten verbleken door op te wijzen dat deze nergens op gebaseert zijn; dat het nog vier jaar of meer zou duren voordat de werkloosheid weer retour is naar het oude nivau, indien men een progressief regering kiest?
  Waarom grijpt de SP niet in als het gaat om de mensenrechten (kinderen zijn ook mensen) en blokt het oprichten van een pedo-partij die de kinderen legaal wil misbruiken? Waar hebben we dan nog rechters voor nodig (Tonino). Daar zijn de universele regels voor en dan staat niet het recht op vrije meninguiting om een partij op te richten, boven het legaal schade toebrengen of misbruiken van een minderjarige. Een minderjarige die geen kant meer opkan om een volwaardig volwassen te worden, indien misbruikt, zal nooit een eigen vrije meninguiting kunnen vormen, maar krijgt een dwangmatige meninguiting en een zieke meninguiting. Het is makkelijker iets te legaliseren dan tegen op te treden. Stel je voor dan moeten we zoveel VN’s gaan berechten, zoveel juristen en andere gezagsvoerders. Niet te vergeten alle business – bobo’s die in het buitenland kindertjes misbruiken. Of gaat het weer om gelovigen die met eigen familie of met minderjarige moeten mogen trouwen?

  Alles over de wetten is hier na te lezen:
  http://www.amnesty.nl/zoeken?PHPSESSID=5ea224e6e23c989ba9c2a8a033e85f1b&q=het+recht+van+het+kind

  Als het mis gaat wijst men steeds naar een ander en het buitenland, maar vergeet hier te kijken en in te grijpen, nu meteen. Hoe? Bijvoorbeeld start een
  handtekeningen -actie, mobiliseer de massa, kijk niet alleen naar je zetelwinst, maar stel de vragen in de kamer (benodigde stemmen heb je zo verzaamelt). Dan zal niemand uit Nederland willen vluchten of zijn paspoort willen inleveren. Stel die waarden en normen van deze christelijke regering aan de kaak. Ook al staat het in de Bijbel dat Abracham (of wie dan ook.. weet niet meer wie het was) bij zijn 2 dochters twee volken heeft gesticht, jij mag je kinderen niet misbruiken, je mag de pedofiele niet vrijheid tot misbruik geven. Waar heb je nog een partij voor?
  N U is het nog niet telaat. Straks als men het recht om te leven (primaire recht) aan een ander mag ontnemen door bijv. te gaan vechten, dan is het te laat. Dan kun je ook de mensenrechten schrappen en de internationale-gevangenis in Den Haag sluiten, dan ben je niet meer en niet minder dan een despot uit een klein landje die hier makkelijk op te sluiten is.

  Reactie door Any — vrijdag 16 juni 2006 @ 14.05 uur

 45. @ Madelief (38):

  Voorwaar, weer een mooi betoog!

  en (39):

  Zou Ivoorkust voor Nederlanders Goudkust blijken te zijn?

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 16 juni 2006 @ 14.06 uur

 46. ..meningsuiting..enz..

  Reactie door Any — vrijdag 16 juni 2006 @ 14.07 uur

 47. @MADELIEF
  en of ik graag over je heen wals dat weet ik nog niet hoor!
  daar ken ik je nog niet goed genoeg voor… ;)

  Reactie door iew — vrijdag 16 juni 2006 @ 14.32 uur

 48. Normen en waarde van Ome JP ? Je kan beter eens overdenken hoe de “normen en waarden “eruit zullen zien als ieder geloofsoort of politieksoort dezeldfe regels zouden aanhangen , zolang dit niet het geval is kunnen we het hebben over die waarden die erg afhanelijk zijn van levenservaring en sociale achtergrond .

  Dus Ome JP gaat dit maar eens onderzoeken !

  Reactie door Fred — vrijdag 16 juni 2006 @ 14.45 uur

 49. @48
  normen en waarden?
  als ik dit lees:

  Ondanks dat verschillende rechters hebben geoordeeld dat de herkeuringen van het UWV niet rechtvaardig zijn, gaan de herkeuringen gewoon door. Tijd dus voor de politiek om in te grijpen, maar daar wil de rechtse Kamermeerderheid niets van weten.

  legt u mij eens uit waarom het niet erkennen van een rechterlijke uitspraak,politiek aangepakt moet worden?
  waarom staan hier niet gewoon straffen op?

  in dit geval zou de Geus gedwongen moeten worden om op stappen,daar hij hier een rechterlijke uitspraak negeert?!
  normen en waarden?

  Reactie door iew — vrijdag 16 juni 2006 @ 14.53 uur

 50. madelief,

  ten eerste ben ik van mening dat de aangesproken personen, iew, any en ik op dit weblog nog geen onvertogen woord hebben gezegd. Ik zie bij sommige onderwerpen behoorlijke scheldpartijen voorbijkomen, als we het al over schending van de gastvrijheid van dit weblog hebben; ik geloof niet dat wij ons daaraan schuldig maken.

  Jan Marijnissen en ik zijn van dezelfde generatie. Als ik zijn levensloop zo lees heeft hij tegen aardig wat schenen aangeschopt, zoals ik op mijn manier ook. In de woelige jaren 60 en daarna ook. Uiteindelijk was het doel het belangrijkste, ik kan mij dan ook niet voorstellen dat Jan zich stoort aan logbezoekers die wat meer actie willen zien.

  Ik heb vandaag al een citaat van hem gegeven , maar doe dat hier graag nog eens:

  “‘Laten we daarom snel beginnen’, is altijd mijn motto geweest. Actie is hét machtsmiddel van de machtelozen.”

  Kortom, jij en ik hebben duidelijk hetzelfde doel, alleen zijn de wegen die we willen bewandelen niet helemaal dezelfde. Ik vind het absoluut geen disharmonie als de een over de snelweg wil en de andere niet.

  Jan marijnissen is niet leider van de SP geworden door op de achtergrond te blijven maar door daar te schoppen waar het pijn doet, maar dan naar boven, naar die schenen die het niet voelen als je niet hard trapt.

  Dit kabinet schopt ook waar het pijn doet, maar dan naar beneden naar schenen van ouderen, zieken, kinderen, kortom naar hen die zich niet kunnen verdedigen, die niet nog meer pijn kunnen verdragen.

  iew schreef: laten we ons dan ook eens aanpassen aan dit kabinet!
  en integreren met hun normen en waarden.
  dan laat je zien waar je voor staat!

  daar kan ik me alleen maar bij aansluiten

  gewoon weer terug naar de basis, zoals in die jaren waar we niet alles over ons heen lieten komen en alles alleen maar op probeerden te lossen met praten.

  “laten we daarom snel beginnen”

  Reactie door ipuntje — vrijdag 16 juni 2006 @ 15.00 uur

 51. iew , je komt met een goed voorbeeld :
  daarom zijn de “normen en waarden ” van Ome JP en dus niet voor de gehele bevolking van Nederlnad !

  Dit is op ze minst een van de voorvallen waarop Ome JP had moeten ingrijpen : dit deed hij namelijk wel bij Verdonk / HAM :
  toen wist hij wel dat er juridische conseqenties aan dit probleem zat .

  Reactie door Fred — vrijdag 16 juni 2006 @ 15.04 uur

 52. ik vind Madelief best lief…
  misschien wel té lief….

  Reactie door iew — vrijdag 16 juni 2006 @ 15.14 uur

 53. @ 43 MEDI !! Eerst !!
  Hoe kan dat nu weer en staat André daar
  zelf ook helemaal achter of is het een
  partijmening waarbij hij liever afzijdig
  zou willen blijven?
  Wat valt me die info bitter tegen !
  Wat een oogkleppen voor de historie dan,
  en begrenzingen aan interpretaties ten to-
  nele gevoerd.
  Weer een jammerlijke ervaring om zoiets
  voor waar aan te moeten nemen, ipv te wil-
  len toegeven dat er dus flinke fouten wer-
  den gemaakt.
  Bedankt voor die info, ook ik zie dan lie-
  ver geen aansluiting van een dergelijke
  partij richting SP, en ik had er stille
  hoop voor…..desillusie…al weer !

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 15.30 uur

 54. @42 Iew bedankt voor je reaktie en beter is
  het misschien dat dit stille p.c.wonder
  verder moet kunnen gaan dan het meest op-
  zienbarende dagblad en veel meer mensen en
  jonge én oudere kiezers moet zien te gaan
  bereiken.
  Vrijwilligers nodig, die mensen zo mogelijk
  na hun kersverse pensioen willen helpen
  de wereld van Internet te verkennen en dan
  niet alleen die schitterende mogelijkheid
  van plaatjes kijken en Google Earth af-
  tasten.
  Een van de dingen die ik wel getracht heb
  is proberen een lans te breken, privé, door
  het “kringgesprek” van de 4 jarigen op
  scholen, een veel betere en gedegener fol-
  low-up te geven in het basisonderwijs en
  daarna in het voortgezet onderwijs. Daar
  waar het vak Maatschappij werd ingevoerd
  en er geen verplichte keuze was voor gods-
  diensten, poogde ik duidelijk te maken,
  dat er een algemeen vak Ethiek diende te
  worden ingevoerd met een breed scala aan
  invalshoeken, om al van jongsafaan het
  ‘gesprek in de samenleving’ normaal te vin-
  den en doorgang te doen vinden, veel uitge-breider dan Maatschappijleer aangaf.
  De wáárden die je in je leven wilt aan-
  hangen en propageren moet een ieder welge-
  vallig kunnen zijn en niet slechts delen
  van de samenleving in een voorrangspositie
  plaatsen en – hoe je er ook over wilt den-
  ken – daar geeft dit huidige Kabinet on-
  voldoende blijk van.
  Integreren in een wereld van ongelijkwaar-
  dige behandeling krijg ik zelf dus niet
  voor elkaar en is voor mij niet levensvat-
  baar, integendeel, het lijkt hele groepen
  te wurgen. Die aanpassing breng ik dus op
  de door jouw voorgestelde manier niet op.
  Ik ga géén “ja en amen” zeggen op záken die
  volstrekt niet kloppen of aanvaardbaar zijn
  en vraag me dus ook in alle ernst af, of je
  dat werkelijk van mensen wilt verlangen, of
  het soms gewoon een ironische opmerking
  aan het eind van je commentaar was. En ?

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 15.46 uur

 55. @44 A (m) n (est) y…..?????
  Zeker wil ik je niet tekort doen, maar moet
  verplicht, andere zaken opvangen, hierna,
  maar begrijp al je mij voorgehouden details
  en natuurlijk zijn die te onderschrijven,
  dus blijft voor mij ergo de conclusie, dat
  ‘het hele leven een kwestie is van ethiek’
  en constateer dus, na dik 25 jaar, dat
  afgestudeerde ethici, ook degenen die het
  vak als zodanig doceren, veel te weinig
  aan de bel hebben getrokken om een breed
  maatschappelijk draagvlak te creëren, waar
  dat aan de orde gesteld moet worden.
  Theologen, medici, theo-, en filosofen,
  politici, criminologen, sociologen: zij
  allen hebben veel te weinig samenspraken
  gevoerd en lieten mening en conclusie te
  vaak achter in kleine kring.
  Veel te weinig dialogen zijn er voor de TV
  geweest om mensen een spiegel voor te wil-
  len houden.
  Nu hangt het af van de al dan niet onder-
  legde journalist of de diverse onderwerpen
  en problemen ‘goed vertaald worden naar de
  kiezer’ en de interpretaties niet worden
  overgelaten aan ‘holle vaten’ die enorme
  decibellen ten gehore brengen, zonder ant-
  woorden te geven of inzicht te geven in de
  problematiek als zodanig.
  Het medium TV kan ontzettend veel meer
  betekenen mits het de vrijheid van menings-
  uiting in harmonie kan brengen en er niet
  een demagogisch effect vanuit gaat, dat ook
  door bepaalde groepen in de samenleving kan
  worden misbruikt of niet duidelijk genoeg
  kan onderkennen.
  Problemen genoeg Any, maar zo goed als een
  patiënt slachtoffer kan worden van teveel,
  gelijktijdig ingeschakelde medische specia-
  listen (die ieder op zich hun vakterrein
  beheersen, maar óngelukken kunnen veroor-
  zaken, door gelijktijdig aan de patiënt te
  willen werken), zo ook raken kiezers mo-
  gelijk verstrikt in de aanslag die op poli-
  tiek nivo op hen wordt gedaan en de coördi
  natie m.b.t. de uitwerking van regelgeving
  - door elke politieke partij ánders – grote
  verwarring sticht i.p.v. medemenselijke
  saamhorigheidsgevoelens !
  Het machtsvertoon en krachtenveld in de
  politieke wildernis doet mensen alleen nog
  het gekraak van takken horen, terwijl er
  tijd moet zijn voor meer stilte en het se-
  cuur luisteren naar geritsel onder al die
  struiken dat mogelijk geheel ander nieuws
  kan brengen en die ruimte en tijd daartoe
  moet krijgen, nl……luisteren…om dan te
  antwoorden met fluisteren, voordat men de
  publieke opinie denkt te kunnen kluisteren!
  Je kunt het er al dan niet mee eens zijn,
  maar de SP heeft ruiterlijk NEE gezegd
  toen het NEE moest zijn.
  JA-zeggers komen er al op terug en scharen
  zich aan de NEE=NEE=kant.
  Pas als klinkklaar duidelijk wordt welke
  ideologie de SP daarmee voor had, zal men
  dat gaan willen begrijpen, één van de zaken
  waar men de SP tzt voor zal honoreren met
  een stem, als blijkt dat het gemakkelijke
  JA mensen parten gaat spelen, die ze toen
  nog niet (wilden) overzien.
  Háást Any heb ik natuurlijk ook: ik hoop
  dat nog allemaal, dat betere nieuws, mee te
  gaan beléven en schaam me voor de generatie
  die ik als mijn ouders zou kunnen beschou-
  wen, dat het ons nog niet gelukt is, hen in
  dankbaarheid naar hun laatste rustplaats te
  begeleiden, maar hen op te zadelen met de
  onzekerheden van vandaag op hun oude dag!
  Al die mensen die bestuurskunde denken te
  beheersen moeten misschien wel binnenkort
  op voor een herexamen, om verdere teloor-
  gang van de samenleving te doen voorkomen!

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 16.14 uur

 56. @ 50 Ipuntje, alvorens ik graag wat uitge-
  breider jou had willen antwoorden, wil ik
  graag dat jullie je geen van drieën voelt
  aangevallen door mij en om jouw citaten
  niet op één hoop te gooien, moet het me
  toch van het hart, dat ook ik graag aanslui
  ting zou zoeken bij ‘normen en waarden’
  mits ik ze duidelijk zou kunnen herkennen
  en onderkennen en dat is me binnen het hui-
  dige Kabinet amper mogelijk, of veelal niet
  daar waar zij basisprincipes geen geweld
  dienen aan te doen, en zij maken daarin dus
  aardig wat fouten, die ook de réchtszeker-
  heid van het individu aantasten ipv posi-
  tief te ondersteunen. Moet ik raden vanuit
  welke hoek jij redeneert? Daar kom je zelf
  vanuit die openheid wel mee voor de dag!

  Hardlopers,Ipuntje, blijken helaas in de
  wereld van elke dag ‘doodlopers’te zijn in
  elk enthousiasme dat ze aan de dag leggen.
  Heb ik het net gemist? Jan Marijnissen al
  weer 12 1/2 jaar in de Kamer? Maar de Over-
  heid heeft jubilea voor mannen met die
  vasthoudendheid binnen de eigen werkkring
  geschrapt, ook in semi-overheidsbanen, als
  ik wél ben ingelicht.

  Binnen de Politiek zal het de aanhouder, behoedzaam te werk gaand, die (voor zich)
  zal winnen, na getoonde betrouwbaarheid en
  volharding in wérken.

  De egotrippers, die het liefst vertrekken,
  nadat zij één of ander Wetje op éigen NAAM
  en Verdiensten hebben kunnen claimen, of
  een politieke rel van betekenis hebben ver-
  oorzaakt zijn er al meer dan genoeg.
  Hun toekomst is wel gewaarborgd, al zal dus
  niet iedereen tijdelijk de burgemeester, of
  permanent, van Delfzijl en soortgelijke ge-
  meenten wensen te vervangen of uit de im-
  passe willen halen: dat is dan niet meer als ‘naam’ makende uitdaging te aanvaarden.
  Bestuurskundig zal de Overheid van heel wat
  arrogantie moeten worden ontdaan indien men
  vooruitgang op vele fronten wil gaan boeken
  want niemand die de ‘rotkarweitjes’ wil uit
  voeren en daar hoef je in het Bedrijfsleven
  dus niet mee aan te komen, daar héb je maar
  voor resultaat te zorgen, niks te maarre !

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 16.59 uur

 57. Uiteraard snappen jullie niet hoe ik twee
  dingen tegelijk kan doen, met deze keer wat
  te vergeven ‘foutjes’, maar ondertussen
  heb ik toch de wedstrijd Argentinië kunnen
  zien en de 6 doelpunten die ze maakten.
  Een eenvoudig spiegel naast m’n schermpje,
  heeft me hoegenaamd niets doen missen, maar
  het spel van Oranje, straks, wil ik natuur-lijk voor geen ene seconde missen, net zo
  als velen van jullie!
  Mik, vraag het resultatenlijstje op van de
  besluiten die in meerderheid werden ” vóór”
  gestemd en waar de SP falikant tégen was.
  De verrassingen zijn er te over en daardoor
  ook een beter inzicht en begrip voor de
  handelwijze NU van de SP, nú maar ook zeker
  straks.
  Fijne avond allemaal en eet smakelijk, tja
  en wat wordt het dan nog? Wél of geen
  ORANJE-’bitter’ toe? Groetjes, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 17.10 uur

 58. @29 Olav, geheel onderschrijf ik jouw
  gestelde “Conclusie”, daar mag het om gaan
  en daar mag het om draaien, meer is dan ook
  niet nodig en geeft meer ‘rust’ dan het
  verplicht moeten aanhangen van zeer sterk
  verouderde ‘dogma’s’ door ménsen samen ge-
  steld en niets met het Verschijnsel Mens,
  in de Schepping ontstaan, te maken heeft!.
  Geen horizontalisme zonder verticalisme,
  hoe je die ook wenst in te vullen: mijn
  zegen heb je! Niet dat dié nou zo veel zou
  zeggen, dan duik ik nog maar eens extra in
  één van de boeken van H. Kuitert, die een
  bevrijding betekende voor menig ‘star’ge-
  lovige en ‘los’ wist te maken wat totaal
  geblokkeerd werd! Fijne avond, allemaal!

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 17.17 uur

 59. @31 kaatje — vrijdag 16 juni 2006 @ 1.35,

  De SP maakt al wat vorderingen hier op het platteland in Fryslân, maar het kan altijd beter natuurlijk. Vanavond doe ik mee voor het eerst aan een actie van de SP (geen zuur maar zoet compesatie moet!) zal wel een beetje tegenvallen in verband met het voetballen maar goed, we gaan ervoor.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — vrijdag 16 juni 2006 @ 18.28 uur

 60. Beste Madelief,

  in principe heb je helemaal gelijk.
  we dienen de zaken op een nette manier op te lossen,en zijn hardlopers inderdaad vaak doodlopers.
  alleen zitten de mensen die zich WEL aan de snelheid houden nu op een dood spoor…

  nu was ik steeds meer overtuigd aan het raken wat betreft de SP,totdat ik met mijn eigen probleem [en vele met mij] aan kwam zetten voor een antwoord.
  een ANTWOORD is alles waar ik om vroeg…

  maar als ik dan de correspondentie even hier voor je neerzet:

  Beste Jan de Wit,

  is Minister de Geus en het uwv niet aan te pakken wegens het schenden van rechten?

  vanwege hetgeen dat het beleid van Minister de Geus veroorzaakt?

  is de WAO niet bedoeld om mensen een stukje financieele verzekering te geven,als zij arbeidsongeschikt raken?

  daar betaalt men immers premie voor.

  nu loopt men tegen het volgende aan als men dit overkomt:

  Vraag 1:

  De sociale dienst is verplicht er voor zorg te dragen dat mensen beschikken over de noodzakelijke kosten van bestaan. kunt u aangegeven waarom geen tegemoetkoming wordt verleend bij mensen die aantoonbaar wachten op een uitkering en daarbij in financiële problemen dreigen te geraken.

  Vraag 2

  Kunt u aangeven waarom geen tegemoetkoming wordt verleend aan mensen die aantoonbaar wachten op een uitkering omdat er een voorliggende voorziening is en daarbij in financiële problemen dreigen te geraken.

  Betrokkenen die een aanvraag indienen voor een uitkering zowel op grond van een van de sociale verzekeringswetten (met name WW en WAO), als ook voor de bijstand dienen hun aanvraag in bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het CWI verzorgt de intake en stuurt de aanvragen door naar het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (het UWV) of naar de gemeente.

  Op het moment dat een dergelijke aanvraag wordt ingediend, is het UWV verantwoordelijk voor het verstrekken van voorschotten. Ook in die gevallen dat het UWV twijfels heeft over het recht op een dergelijke uitkering. Dit is wettelijk geregeld. Mocht blijken dat de betrokkene uiteindelijk geen recht heeft op een dergelijke uitkering, dan kan het UWV de verstrekte voorschotten direct verrekenen met een andere uitkeringsinstantie.

  Omdat de betreffende aanvraag wordt ingediend bij het CWI blijven problemen met de afhandeling van de aanvraag bij het UWV, veelal buiten het zicht van de gemeente. Voor een voorschot op een dergelijke aanvraag moet de betrokkene zelf contact opnemen met de bedrijfsvereniging. Het CWI verstrekt geen voorschotten.

  Mocht betrokkene zich bij de gemeente melden om een voorschot, dan wordt in eerste instantie bezien of (eventueel na bemiddeling) toch via het UWV een voorschot kan worden verstrekt. Als deze besluiten geen voorschot te verstrekken, dan zal de gemeente, als er geen sprake is van een ander inkomen (bijvoorbeeld van een partner) of tegoed op giro of bankrekening een noodvoorziening treffen. Omdat dit feitelijk een bijstandsaanvraag betreft dient betrokkene wel de nodige gegevens te overleggen. Indien achteraf blijkt dat toch een uitkering krachtens een van de sociale verzekeringswetten wordt toegekend, dan kan de gemeente de aanvraag direct verrekenen met het UWV.

  In die gevallen waarin op voorhand duidelijk is dat geen recht zal bestaan op een werknemersverzekering, wordt de aanvraag beoordeeld als zijnde een aanvraag om bijstand en wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Bij ernstige financiële problemen verleent de gemeente een voorschot. Uiteraard dient betrokkene wel de noodzakelijke bewijsstukken te tonen om het recht op bijstand vast te stellen. Indien achteraf blijkt dat toch een uitkering krachtens een van de sociale verzekeringswetten wordt toegekend, dan kan de gemeente de aanvraag direct verrekenen met het UWV.

  alleen krijgt men bij de gemeente hooguit een éénmalig voorschot uit het potje bijzondere bijstand van hooguit 500 euro.waar men vervolgens zo’n 14 weken mee dient te overleven,ivm de aanvraagprocedure van UWV. [veel aanvragen duren ook langer]het UWV mag er 7 weken over doen,en daarna kan men pas een aanvraag ww indienen,met de beschikking van de WAO/UWV,waar men ook 7 weken over mag doen.

  dit veroorzaakt dus [net als in mijn geval]

  dat mensen veel te lang zonder inkomen zitten vanwege de langdurige aanvragen WAO/WW en daardoor alsnog in de wsnp terechtkomen.daarbij komt dat men alleen toegelaten word tot de wsnp als men kan aantonen dat de schulden [denk aan persoonlijke leningen en dergelijke,achterstand in huur,gas,water etc]buiten hun schuld om is onstaan.

  nu is dit in mijn geval [en vele anderen] dus eigenlijk onstaan omdat het UWV [volgens hun zeggen] niet meer veplicht is om voorschotten te verstrekken,en verder niemand weet waar de mensen naar toe te verwijzen omdat hier geen duidelijkheid over is.[niet geregeld,van het kastje naar de muur traject]

  mensen worden financieel geruineerd! en men heeft dus premie betaald voor iets dat niet word gegeven [dat stukje financieele zekerheid]

  hoe kan het dan dat ik nu 3 jaar lang op het niveau voedselbank moet gaan leven en moet opdraaien voor de fouten van anderen?worden er op deze manier niet grof rechten van mensen geschonden?

  ook had dit in mijn geval [en vele anderen] voorkomen kunnen worden,en wist het UWV van te voren wat het ging veroorzaken als men geen voorschotten verstrekt.

  voorschotten worden stelselmatig,en pertinent geweigerd,waardoor mensen dus willens en wetens in de WSNP worden geduwd door de WAO.

  als we daar dan alle berichtgeving en problemen van UWV en de Geus bij optellen….

  ik wil u vragen om hier toch eens naar te kijken en wellicht kan Minister de Geus voor de rechter…

  en dan nu het antwoord waaruit u kunt zien dat mijn brief amper gelezen is,daar het geen antwoord geeft op mijn vragen.
  HET ANTWOORD:
  Geachte heer/mevrouw,

  Het probleem zoals u dat schetst is bij mij bekend en is al zo oud als de sociale wetten in ons land.

  Het enige dat helpt in dit geval is of het UWV aanpakken met een procedure of de gemeente.

  Maar niet afwachten tot je een ons weegt.

  Dat heeft weinig met mensenrechten te maken.

  Gewoon aanpakken met een advocaat en dwingen tot betaling.

  Jan de Wit

  Tweede-Kamerlid voor de SP

  zo gaat dit al 3 jaar…

  een advocaat?
  iedere advocaat zegt hetzelfde: geen tijd,ik heb al teveel van dit soort zaken…
  en ze zien mensen die dit via een acte van onvermogen moeten bewerkstelligen liever niet,als je die akte al voor elkaar krijgt bij de gemeente,voor dit soort zaken…
  want die werken hier niet aan mee.

  ik kan dus niets doen…..
  en er is ook niemand die er mee kan/wil helpen…
  ik kan hier wel eeuwig door blijven hameren,maar de ogen blijven toch dicht zitten….
  men heeft hier geen rechten meer in dit land!

  Reactie door iew — zaterdag 17 juni 2006 @ 9.54 uur

 61. Ben je lid van een vakbond Iew, want die
  zouden je kunnen helpen.
  Het je een rechtsbijstandverzekering Iew,
  dan moet er ook via die weg hulp te ver-
  wachten zijn.
  Heb je al een persoonlijk onderhoud bij de
  burgemeester aangevraagd ?
  Heb je je situatie al per brief verwoord
  aan de Koningin?
  Jouw inkomsten- en uitgavenpatroon kun je
  zelf zorgvuldig detailleren en daarmee naar
  de hoogste belastingfunktionaris gaan in
  jouw woonplaats en die om advies vragen.

  Maar het allerbelangrijkste is je kind !
  Stel het gerust niet met : “daarvoor heeft
  pappa geen centjes”, maar met : “ik ga er
  voor proberen te sparen, en zodra ik maar
  even kans zie, en het geluk ons weer toe-
  lacht, dan ga ik proberen wat wensjes van
  je te vervullen”. Breng het positief !

  Als jij eens wist Iew hoeveel vaders en
  moeders nu al jarenlang tegen hun opgroei-
  ende kroost moeten zeggen : “Nee, zo lang
  jullie schoolgaan/studeren, want dat vin-
  den we voor jullie het meest belangrijke,
  moeten we daar zelf ook aan bijdragen en
  dat is niet makkelijk, maar zodra we de
  kans krijgen, en jullie vakantiebaantjes
  mogen aannemen, gaat er vast veel ten goede
  veranderen”. Er zijn zoveel opvoeders, die
  kunnen aantonen, niets maar dan ook niets
  over de balk te gooien en afgezien van een
  verjaardagskado, (dat dan meestal nog een
  praktische uitgave moet zijn ook) aan wei-
  nig vertier toekomen, dat deze lang aanhou-
  dende periode in hun leven uiteindelijk
  niet meer te behandelen depressies worden.
  De politiek, rekenkamers en planburo’s
  dienen zo langzamerhand het uiterste te
  gaan doen om deze gang van zaken een halt
  toe te roepen, het veroorzaakt veel uiteen-
  lopende ongelukken, en nodigt uit tot onom-
  keerbare reacties. Huisartsen dienen danook
  bij de politiek aan te dringen om versoepe-
  ling van vele ten onrechte genomen maatre-gelen. Onderschat wordt nog hoeveel ziekte-
  gevallen dit veroorzaakt, waarvan de behan-
  deling veel langduriger is dan men zo op
  het oog inschat. Gebrek aan communicatie
  doet de coördinatie binnen de politiek geen
  goed, de totale visie wordt niet opgepakt
  door een groep flinke leiders. Zij lijken
  niet meer in staat feilloos doorbereke-
  ningen te kunnen maken, noch ideëel, noch
  financiëel. Als men blijkt niet grootscha-
  lig te kunnen werken, zal het mogelijk toch
  weer kleinschalig moeten, controleerbaar en
  beheersbaar.
  Moeilijk Iew, maar je bent mans genoeg om
  nu uit te gaan zoeken, welke schakel je in
  deze wirwar van bestuursvormen, je nog moet
  zien te gaan bezoeken. Sterkte !
  Je computer en abonnement erop wil je na-
  tuurlijk nog behouden. Heb je je krant al
  opgezegd? De bibliotheek is belangrijk voor
  je dochter, die moet blijven staan op je
  uitgavenlijstje, maar zelf kun je er ter
  plekke vrijblijvend de aanwezige kranten
  lezen en boeken inzien, zonder betalen,
  mits je ze niet meeneemt.
  Wie weet wil een aardige buur, af en toe
  een boek voor je halen van jouw keuze.
  Hobby is er niet bij, als je kinderen af
  en toe een plezier wilt doen, want ook zij
  hebben maar één keer een jeugd. Kijk, wat
  jij bereid bent op te offeren !

  Reactie door Madelief — maandag 19 juni 2006 @ 2.36 uur

 62. @61 Maak je niet benauwd Iew, ik heb toch
  nog even geslapen, toen ik om 7 uur weer
  met een klap van de voordeur van de buren
  wakker werd, maar alleen niet iedereen weet
  zich (z’n voordeur) in de hánd te hóuden!
  Ik heb zeker niet de pretentie een antwoord
  te hebben op jouw problemen, maar e.e.a.
  als een checklist afwerken kan natuurlijk
  nooit kwaad en met keiharde gegevens onder-
  bouwen, want afwijzing of gebrek aan mede-
  werking komt natuurlijk voor, maar niet
  zelden zónder réden, dus zet je beste been-
  tje en tóóntje voor want het ‘uiterlijk’
  wil ook wel wat.
  Je wilt niet weten hoeveel mensen in Neder-
  land ‘s nachts niet slapen (kunnen), wakker
  liggen door de benarde situaties waarin ze
  vaak buiten hun schuld zijn beland, en waar
  geen budget door teruglopende inkomsten nog
  gemaakt kan worden in álle rédelijkheid.
  Talloze verhalen heb ik aangehoord en kostenplaatjes gezien….als de oppositie
  gezamenlijk géén vuist weet te maken, ver-
  bleekt ‘rood’ Nederland tot een verwaterd,
  frèle rose, op zich prachtig, maar niet zo
  stevig, gezond, en flexibel wat het dan nog
  in politieke kringen moet gaan voorstellen.
  Bundelen van kracht maakt macht en het lijkt dat wantrouwen de boventoon voert,
  i.p.v. vertrouwen in zichzelf en elkaar:
  een veel te langzaam groeiproces in deze
  tijd, hetgeen op een ernstige misgeboorte
  kan uitdraaien volgend jaar bij de Verkie-
  zingen, als men nu blijkt met elkaar de
  ‘draag’-kracht niet te kunnen verstevigen.
  Succes ieuw, wórdt als n ieuw, wens ik je
  toe!

  Reactie door Madelief — maandag 19 juni 2006 @ 14.03 uur

 63. Dat er christenen zijn die zich herkennen in (vooral) sociale punten van de SP is niet gek. Vanuit een Bijbelse optiek is het begrip ‘naaste’ een heel herkenbaar gegeven. Binnen de SP herken ik persoonlijk in een groot aantal gevallen ook meer zaken die richting naastenliefde gaan dan bij sommige CDA standpunten.

  SP. Blijf vooral doorgaan zo. En (C)SP zal wel niet tot de mogelijheden behoren he?

  Rene van der Velde

  Reactie door renevandervelde — woensdag 21 juni 2006 @ 22.09 uur

 64. Voor iedereen die denkt dat de Bijbel een slecht boek is (aangezien Jezus aangehaald wordt met zijn militante uitspraken in het Nieuwe Testament en de andere voorbeelden uit het Oude Testament.
  Ik kan je het boek aanraden van Hobrink: “Moderne Wetenschap in de Bijbel”. Hierin wordt heel duidelijk uitgelegd dat de wetten die je in de Bijbel leest, toegespitst zijn op de tijd waarin ze gegeven zijn aan de mensen.
  Aangezien hun wetenschap nog niet zo geavanceerd was als die nu is, konden ze die wetten niet zomaar opvolgen zonder een soort “religieuze dwang”, simpelweg omdat ze het niet konden verklaren. Ze moesten destijds geloven in zaken die voor ons nu zo klaar als een klontje zijn.
  Hier uitgebreid een recensie op het boek:
  http://www.vergadering.nu/boekhobrinkmoderne.htm

  Ik vind, als Christen, de SP ook de meest aansprekende partij. Ik vind het CDA ook niet verkeerd, maar veel te voorzichtig en niet overtuigend in hun Christendom (als zijnde je broeders hoeder). Deze waarden en normen komen echt goed naar voren bij de SP. Durf maar lef te hebben om altijd voor de goede zaak te gaan staan en heb je naaste lief zoals jezelf. Dan kan het niet meer misgaan.

  Reactie door Nynke — donderdag 22 juni 2006 @ 21.15 uur