Pardon is geen spelletje

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een ‘ruimhartige pardonregeling’ voor asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen. Op een VNG-congres is een motie hierover met overweldigende meerderheid aangenomen: 451 tegen zeven stemmen. De gemeente Gilze-Rijen had de motie ingediend.

De VNG vindt dat minister Rita Verdonk (VVD) voor Vreemdelingenzaken en Integratie zich niet heeft gehouden aan de afspraak die zij in januari 2004 met elkaar hebben gemaakt. Het Rijk zou de verantwoordelijkheid op zich nemen om de uitgeprocedeerde asielzoekers ‘humaan en gefaciliteerd’ terug te laten keren naar land van herkomst.

Volgens de VNG zijn ‘desondanks ongeveer zesduizend asielzoekers met onbekende bestemming vertrokken’. (Elsevier 14 juni)

Verdonk doet zich dan wel erg daadkrachtig voor, maar een groot deel van de 26.000 mensen die zij geen pardon wil geven zijn niet het land uitgezet maar op straat. Daarna verdwijnen ze – als de gemeenten niets doen – in de illegaliteit. De gemeenten trokken hier al eerder over aan de bel.

Het debat omtrent de zogenaamde groep van 26.000 asielzoekers – die vallen onder de oude vreemdelingenwet en al meer dan vijf jaar in Nederland zijn – is al bezig sinds het aantreden van Balkenende 2. Veel mensen hebben vorig jaar hun handtekening gezet onder de actie ‘Royaal Gebaar‘. De regering weigerde dit gebaar te maken.

Dat de gemeenten nu bijna unaniem een motie aannemen die opnieuw pleit voor een ruimhartig pardon is dan ook niet iets om aan voorbij te lopen. GroenLinks was er snel bij en heeft een spoeddebat aangevraagd. Uiteraard zal de SP ook meedoen aan dit debat.

Om het maatschappelijk belang van deze kwestie aan te geven, heeft Kamervoorzitter Weisglas het debat express geagendeerd op woensdagavond, tijdens Nederland – Argentinië. Met andere woorden, een moment dat niemand kijkt en de media heel even voor de politiek geen oog heeft.

Er is, met een beetje moeite echt wel ruimte in de agenda om het op een ander tijdstip te houden. Het lijkt een vorm van pesten. Maar net zoals pesten geen spelletje is, zijn de 26.000 gezichten dat ook niet.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 16 juni 2006 :: 17.48 uur

72 Comments

72 reacties

 1. Wat een vertoning van die Weisglas, echt schandalig!

  Reactie door kaatje — vrijdag 16 juni 2006 @ 18.52 uur

 2. Sorry maar laten we ook even het geweldige idee van Spanje vorig jaar nog bekijken en de gevolgen daarvan.

  Want links Nederland vond dat een geweldig idee; wat navolging moest krijgen in dit land nietwaar? want dan ben je van dit soort problemen af nietwaar?

  Ik had ook toen al geschreven; dat dit waanzin was om dat te denken; en dat de toestroom alleen maar daardoor zou toenemen door zo’n algemeen pardon.

  Door de berichten uit Spanje van de immense aantallen mensen die Spanje o.a. via de Canarische eilanden proberen te bereiken heb ik toch maar weer eens gelijk gekregen. Dus wat willen ze bij de S.p..doordromen of realistisch blijven.

  Reactie door ReneR — vrijdag 16 juni 2006 @ 19.11 uur

 3. Weisglas is een dronkelap.

  Reactie door Sonja — vrijdag 16 juni 2006 @ 19.34 uur

 4. Weisglas handelt strategisch.

  Reactie door Jacintha — vrijdag 16 juni 2006 @ 20.03 uur

 5. Wat zeggen ouders/opvoeders tegen hun zoon
  als die zich zó gedraagt?
  Ach jôh doe niet zo verschrikkelijk….?…
  * * * * * * * * * * * * …!!
  Goed begrepen: exact dát woord!

  Hoe reageren grote jongens onder elkaar in
  een dergelijke situatie:
  Kom op zeg…. * * * , dat je daar bent!!

  Wat denk je dat Madelief tegen zo’n Kamer-
  voorzitter zou zeggen?

  Dit: Frans je verliest je populariteit met
  gláns!
  Tonen loyaal en royaal te zijn een openlijk
  gemiste kans!
  Breek jij zo voor asielzoekers een lans?
  Dit noem IK:helaas lijk je niet veel mans!

  Vertel me Frans: Hoe moet ik nog een glas
  sprankelende witte wijn drinken en tegelij-
  kertijd de smaak aan jouw naam kwijtraken?

  Jammer dat ik jouw moeder niet kon wezen,
  want ik denk dat ik je even stevig zou heb-
  ben aangepakt, mét drie vingers óp je kin
  en m’n duim onder die kin! Voél je?

  Daarna had je me recht in m’n niet knippe-
  rende blauwe ogen moeten kijken, die kun-
  nen spreken zónder dat IK een mond hoef
  open te doen !

  Laat mij eens even héél snel die agenda van
  jou zien?

  Volgens mij ben je zelf niet beschikbaar
  Frans en maak je die avond een spoedvisite
  aan jouw oogarts, wegens acuut GEZICHTS-
  VERLIES! Die voorgenomen vergadering dus nu
  gaan verzetten, én snel !

  Trouwens de complicatie bestaat mogelijk
  uit nog 2 extra onverwachte blauwe ogen waaruit niet te kijken valt !

  Zeg nou niet dat we je daar niet voor hadden gewaarschuwd: luisteren knaap !

  Als je snel bent kun je mogelijk ook dat
  voorgenomen bezoek aan die oogarts afzeggen
  en je weet het hé? “Moeder zegt het maar
  één keer” !

  Reactie door Madelief — vrijdag 16 juni 2006 @ 20.29 uur

 6. 2. ja inderdaad, die man heeft zo ‘n alco-hoofd, zal wel lekker naar de borreltjes meuren daar in de kamer :-) proost (hik, hik)

  Reactie door kaatje — vrijdag 16 juni 2006 @ 20.32 uur

 7. Weisglas maakt misbruik van de situatie en dat kun je strategisch noemen.

  Vermoedelijk zijn er meer VVD-recorders, eehh…, DVD-recorders bedoel ik natuurlijk, onder de achterban van Weisglas dan onder die van Jan Marijnissen.

  Die aanhang van de VVD zal zich trouwens steeds wel blauw ergeren aan de vraag of opnames Single Play (SP) moeten worden gemaakt. Van nijd kiezen ze dan natuurlijk voor Long Play (LP) of zelfs voor Extensive Play (EP). Het gaat ze immers enkel om kwantiteit, niet om kwaliteit.

  Gelukkig ben ik nog fortuinlijker dan Kaatje, want ik heb geen auto-ongeluk gehad. Dus ook ik heb zo’n ding. Maar ook ik ben uit solidariteit een overtuigd SP-er.

  Reactie door Wilbert — vrijdag 16 juni 2006 @ 20.55 uur

 8. `k Had nooit veel op met die Pim, maar dat hij algemeen generaal asielpardon wou geven, dat geloof ik wel dat hij dat meende. Hij was slim genoeg om te beseffen dat die tienduizenden genaturaliseerde buitenlanders, dan t.z.t. grotendeels op hem zouden stemmen.

  Reactie door Emiel — vrijdag 16 juni 2006 @ 21.17 uur

 9. Dit kabinet mag alles :ook pesten !
  PvdA slaap zacht !

  Reactie door Fred — vrijdag 16 juni 2006 @ 21.18 uur

 10. Weissglas is een reactionair fossiel dat tijdens de eerste Golfoorlog in de jaren negentig ook al kamerleden Sipkes en Ina Brouwer van Groen Links schoffeerde door hen landverraders en NSB-ers te noemen tijdens een kamerdebat, omdat deze dames troepenzendingen naar de Golf niet steunden.

  Reactie door Emiel — vrijdag 16 juni 2006 @ 21.31 uur

 11. 1- er is nooit sprake geweest van een deugdelijk proces.
  2- geen tijdige proces.
  3- geen tijdige en helemaal geen humane uitzetting.

  Hoezo verantwoordelijkheids? Hoezo rechtstaat?

  Het gaat helemaal niet om een rechtstaat maar wel over het egoïsme van een VVD ex-kandidaat lijsttrekker. Het gaat om massadeportatie. Het gaat om draaideurwetten en achtergelaten slachtoffers. Het toont kleinhartigheid en incompetentie van een minister.

  Reactie door khosrow — vrijdag 16 juni 2006 @ 21.39 uur

 12. Wiessglas moet maar zelf eens een soldatenpakje aantrekken en zijn dikke lichaam volhangen met wapens en daarna even gedropt worden in het land van ellende !Een leuk oefenobject .

  Reactie door Fred — vrijdag 16 juni 2006 @ 21.40 uur

 13. De VVD is een groot bordeel ,meer niet .
  Het is niet voor niks dat er een aantal VVDers zijn vertrokken .

  Reactie door Fred — vrijdag 16 juni 2006 @ 21.42 uur

 14. Als Weissglas dit express op die voetbalavond gezet heeft, kunnen er meer redenen zijn: hij haat voetbal of hij is gewoon zielig.

  Reactie door L.M. Lembeck — vrijdag 16 juni 2006 @ 23.00 uur

 15. Tara Singh Varma

  Het bekendste voorbeeld is voormalig Tweede-Kamerlid Tara Oedayraj Singh Varma die maandenlang veinsde aan een terminale vorm van kanker te lijden. Ze liet zich zelfs huilend voor de camera’s door het Tweede-Kamergebouw rondrijden in een rolstoel, Femke Halsema duwde haar, met alle ernst die zij in zich had, voort. Het Tros-programma Opgelicht onthulde in juni 2001 echter dat Singh Varma’s aandoening uitsluitend psychisch was. Het bleek niet de enige rel rond Singh Varma te zijn. Vanaf de oprichting van GroenLinks in 1989 bekleedde de Hindoestaanse politica diverse vooraanstaande posities in de partij en volgens een artikel in De Groene Amsterdammer heeft er ‘al die tijd een zweem van leugen en bedrog rond haar gehangen’. Affaires waren er aan de lopende band, maar de partijleiding bleef als één blok achter het ‘multiculturele boegbeeld’ staan. Zelfs toen bleek dat Singh Varma ook nog eens 250.000 dollar had beloofd aan de Ninash-stichting die projecten in India beheert, bleef de linkse partij haar steunen. Ook al beschikte ze in het geheel niet over het geld en maakte ze ongeoorloofd gebruik van alle faciliteiten van GroenLinks. De partij had op haar hoede moeten zijn omdat Singh Varma in 1985 ook al in opspraak raakte door het voeren van een creatieve boekhouding bij het Grenada-komité.
  Farah Karimi
  Farah Karimi, kwam vorig jaar in opspraak nadat ze in haar boek ‘Het geheim van het vuur’ onthulde in haar geboorteland Iran, maar later ook in Duitsland en Frankrijk, actief te zijn geweest voor de Iraanse terreurbeweging Mujahedin Khalq. Karimi had dit gegeven nog verzwegen toen ze in 1998 een verkiesbare plaats voor de Tweede-Kamer kreeg toebedeeld.
  Sam Pormes
  Eerste-kamerlid Sam Pormes behoorde ooit tot de militante Molukse jeugdbeweging, en heeft in zijn jonge jaren een guerillatraining gevolgd in Zuid-Jemen bij Palestijnse terroristen. Ook is Sam Pormes op de achtergrond betrokken bij de treinkapingsactie in Wijster in 1975 en de gijzelingsactie op een lagere school in Bovensmilde en een moordaanslag op 2 politieagenten in 1982, en moet hij aan de uitkeringsinstantie Cadans een onterecht genoten ww-uitkering van Hfl.40.000 terugbetalen.
  Paul Rosenmöller
  Voormalig GroenLinks partijleider Rosenmöller had een voorliefde voor communistische massamoordenaars als Stalin en Pol Pot, zoals blijkt uit het HP/De Tijd-artikel ‘van bloedrood naar GroenLinks’ maar heeft daar nooit openlijk afstand van gedaan. De in november 2002 afgetreden Rosenmöller was in zijn jongere jaren zes jaar lang actief lid van een extreemlinkse splintergroep die Nederland door middel van een gewapende revolutie wilde veranderen in een orthodox-communistische heilstaat. In de jaren zeventig werd Rosenmöller maoïst, ook al waren volgens HP/De Tijd toen al genoeg feiten bekend over de ‘tientallen miljoenen mensen die door toedoen van communistische dictators waren afgeslacht, doodgehongerd of doodgemarteld.’ De club waar Rosenmöller toebehoorde, de Groep Marxisten-Leninisten, ontving in 1979 een brief van Pol Pot. De Nederlandse kameraden werden daarin bedankt voor hun ‘militant solidarity and support’. Van voorjaar 1981 tot voorjaar 1982 maakte hij zelfs deel uit van de ‘Centrale Leiding’, het bestuur van de partij. In een interview uit 1979 in de Haagse Post liet Rosenmöller zich ontvallen: “van Mao kan je gewoon ontzettend veel leren. Van wat-ie geschreven heeft ook. Wat hij in de praktijk heeft gebracht in China – dat is gewoon een voorbeeld, en nog steeds, vind ik. Er zijn bij ons ook contacten met China en Chinezen, en wat je van die mensen hoort, dat is toch geweldig?”.
  Aan het slot van zijn memoires ‘Een mooie hondenbaan’ noemt Rosenmöller die tijd ‘een jeugdzonde, niets meer dan dat’, ook al was hij al 26 toen hij de partij verliet. Verder weigert hij zich in interviews voor deze periode te verantwoorden en neemt hij geen afstand van het maoïsme. Ook andere GroenLinks-coryfeeën als Ina Brouwer hebben moeite om afstand te nemen van het communistische gedachtengoed. In 1983 reisde ze naar Moskou voor een onderonsje met de Russische partijtop en in 1989, vlak voor de val van de Muur, vierde ze samen met Erich Honecker, het veertigjarig bestaan van de DDR.
  Wijnand Duyvendak
  Tweede-Kamerlid Wijnand Duyvendak was volgens onder andere het Reformatorisch Dagblad jarenlang het brein achter een extreem links milieu dat steeds gewelddadiger werd. Hij was in de jaren tachtig een van de belangrijkste redacteuren van het extreemlinkse actieblad Bluf!, Dit tijdschrift zette uiteen hoe brandbommen konden worden gemaakt, hoe ingebroken kon worden en hoe gas- en elektriciteitsmeters konden worden gesaboteerd. Ook werd via Bluf! vijftienduizend gulden uitgeloofd voor het vermoorden van de paus. Daarnaast was Duyvendak lid van de antimilitaristische groep Onkruit. Deze groepering stal bij diverse inbraken geheime documenten van de krijgsmacht. In 1984 werd Duyvendak aangehouden na een inbraak in een militaire complex in Dubbeldam. De Dordtse rechtbank veroordeelde hem tot zes weken gevangenisstraf. Ook zijn er, nog onbewezen, aanwijzingen dat hij betrokken is geweest bij RaRa, de terroristische organisatie die onder meer voor brandstichtingen bij Makro-vestigingen en het huis van toenmalig staatssecretaris Aad Kosto.
  Hoe de media, de culturele instellingen en de overheid tegen deze zaken aan kijken is opvallend te noemen, maar met een voorbeeld zoals hieronder weergegeven wel duidelijk. Dat de oud-stalinist Marcus Bakker in 1992 werd geëerd met een naar hem vernoemde vergaderzaal op het Binnenhof (twee jaar later werd hij door Rosenmöllers partij tevens als lijstduwer voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gekandideerd), terwijl VVD-Tweede-Kamerlid Hans van Baalen in 1998 zijn politieke carrière bijna moest opgeven enkel vanwege het gerucht dat hij op zestienjarige leeftijd een steunbetuiging zou hebben geschreven aan Glimmerveens Nederlandse Volks Unie.
  Nog een opvallend te noemen gegeven: het is kort na de arrestatie van Volkert van der Graaf als GroenLinks-wethouder Jack Bogers van de Wageningse burgemeester Jaap Sala een telefoontje krijgt. Van hem verneemt Bogers dat een ‘medewerker van VMO’ verdacht wordt van de moord op Fortuyn. Sala vraagt strikte geheimhouding, maar Bogers informeert onmiddelijk zijn goede vriend Sjoerd van de Wouw van VMO, die weer naar het huis van Volkert belt, waar vriendin Petra Lievense de telefoon opneemt. Wanneer de politie de volgende dag Volkerts woning doorzoekt, blijkt dat tweehonders bestanden op de computer zijn gewist. Ook op het kantoor van VMO zijn digitale sporen uitgewist. Mogelijk dat zo belangrijk bewijsmateriaal tegen Volkert en eventuele medeplichtigen is verdonkeremaand. Met dank dus aan Bogers.
  Zoveel criminele feiten, zoveel ellende, maar een justitie die zich krampachtig en langzaam toont. Wil het gerecht hier soms niet tegen optreden? Gelden regels soms niet voor eenieder? Hopelijk is na dit verhaal alles weer ietsjes duidelijker geworden.
  Groen Links werd dus terecht een club van landverraders genoemd.

  Reactie door Jacintha — vrijdag 16 juni 2006 @ 23.14 uur

 16. @10 Desalniettemin beschuldigde Weisglas Pechtold: “oncollegiaal en deloyaal”… Hier vissen en daar pissen dus. Typsch VVD.

  Reactie door Sonja — vrijdag 16 juni 2006 @ 23.20 uur

 17. De kosten voor primitieve machtsspelletjes worden al sinds mensheugenis verhaald op personen en groepen die als zondebok kunnen dienen; Jezus’ lot is ons allen bekend, en ook dat v.d. Joden, meer recent; maar als je aktuele voorbeelden wilt, kijk dan om je heen, en je zult er ontelbare vinden.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 2.51 uur

 18. @11

  Liggen slapen al die tijd of is o.a. Rita vergeten jou bij haar oordeel te betrekken?
  Je vergeet een belangrijk ding, onder de afgewezen ‘asielzoekers’ zitten ook criminelen, je vergeet tevens dat in de landen waar ‘asielzoekers’ vandaan komen mensenhandel zo belangrijk is dat het een bron van inkomsten is en dus aangewakkerd wordt door het medelijden dat jij hebt. Je houdt precies dat in stand wat jij wenst.
  Als iedereen zo begaan is met het lot van deze 26.000 laten die dan ook een royaal gebaar maken en zien hoe groot hoe compassie is voor deze ‘onderdrukten en verworpenen der aarde’. Neem een van deze uitgeprocedeerden op en onderhoud hem van de wieg tot het graf als dat nodig is. Wie zich meldt? Niemand van de schreeuwers die vinden dat ‘asielzoekers’ welkom zijn, ja, zolang niet in eigen portemonnee getast hoeft te worden en de kosten afgewenteld kunnen worden op iedereen.
  Als je wilt dat er een eind komt aan de asielzoekerindustrie zal je bij de bron moeten zijn en zullen o.a. de luchtvaartmaatschappijen aangepakt moeten worden die deze profiteurs naar West-Europa en de VS brengen.
  Pardon is het slechtste dat maar denkbaar is, aangezien de beslissing op emotionele gronden wordt genomen en daarom hebben de 26.000 uitgeprocedeerden te verdwijnen.

  Reactie door Jacintha — zaterdag 17 juni 2006 @ 7.00 uur

 19. @15 Ik mis de bronvermelding. Of is dit stukje geschiedschrijving “eigen werk?”
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 17 juni 2006 @ 8.13 uur

 20. Bron: HP/De Tijd, Elsevier, NRC, De Volkskrant, Trouw, Nos, Netwerk etc.

  Reactie door Jacintha — zaterdag 17 juni 2006 @ 8.30 uur

 21. @20 Heb je dit stukje uit al die bronnen samengesteld?

  Mijns inziens is het zo, dat een meerderheid van dit kabinet lijdt aan pseudologia fantastica.
  Inclusief Weisglas. Als voorzitter laat hij regelmatig merken dat hij uit de liberale stal komt.

  Enfin, de op rechtse hol geslagen media wil ons ook doen geloven dat Balkenende razend populair is. Is er met mij/ons iets aan de hand? Of wordt er iets in het drinkwater gedaan?
  Wat is de werkelijkheid. Ik zou zeggen: kijk eens op straat en prik door die oranje façade van vlaggetjes en geverfde huizen heen.
  Nederland lijdt aan selectieve amnesie.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 17 juni 2006 @ 9.16 uur

 22. Gandalf
  Wordt het niet eens tijd dat je wakker wordt en de schuld niet aan het drinkwater geeft?

  Reactie door roonie — zaterdag 17 juni 2006 @ 10.04 uur

 23. @20 Ga je nu ook al liegen over je ‘bronnen’ Jacintha?

  Reactie door Sonja — zaterdag 17 juni 2006 @ 10.10 uur

 24. “De Multikulkrant – Een verrijking voor Nederland” (bron: Stormfront)

  Reactie door Sonja — zaterdag 17 juni 2006 @ 10.15 uur

 25. Lastig scrollen met die lappen tekst (15) van het Stormfront, nog te stom om bij de partij posten waar hun vullis aan is gericht. Kan dat niet weg? En wat een opwinding om niks, gekopiast ook nog.

  Reactie door Emiel — zaterdag 17 juni 2006 @ 10.16 uur

 26. Zijn Weisglas en Verdonk alleen beide leden van dezelfde partij of iets meer? De handelswijze van dhr. Weisglas doet niet alleen in dit geval mij vermoeden dat hij onze Befehl ist Befehl Rita wel erg graag te vriend wil houden. Waarom moet er eigenlijk een kamervoorzitter gekozen worden vanuit de 2e Kamer? Waarom niet een onafhankelijk persoon? Dan heb je tenminste nog kans op een beetje kwaliteit.

  Reactie door Michiel — zaterdag 17 juni 2006 @ 11.13 uur

 27. En, Jacintha, lucht dit je op? Je lijkt me een getroubleerd mens die niet weet om te gaan met het fenomeen “Links”. Je zou kunnen overwegen om aan je stutten te trekken en jezelf lekker te uiten op rechtse weblogs of zo? Daar krijg je in ieder geval steun. Hier kunt je virtuele klappies verwachten. En terecht.

  Reactie door L.M. Lembeck — zaterdag 17 juni 2006 @ 11.14 uur

 28. Wat een schofterig verhaal weer van bruinhempje onder 18. Je zal je maar inzetten voor asielzoekers en dit soort bagger over je heen krijgen, het is godsgeklaagd.

  Reactie door kaatje — zaterdag 17 juni 2006 @ 11.34 uur

 29. Die 26.000 hoeven niet allen te vertrekken. Velen krijgen, op humanitaire gronden, alsnog de mogelijkheid om hier te blijven. Dat wordt individueel bekeken.
  Een collectieve pardonregeling heeft als nadeel dat je misdadigers, en die zitten er ook tussen, en mensen die je enkel als gelukszoeker kunt typeren automatisch hierin meegaan.
  Dat wil toch uiteindelijk niemand.
  Wél ben ik het eens met hen die zeggen dat het allemaal wel wat lang duurt.
  Belangrijk pluspunt is dat we de immigratie langzamerhand enigszins in de hand krijgen. Nederland heeft behoefte aan arbeidskrachten in de nabije toekomst.
  We zullen die uit de nieuwe EU-landen moeten halen zoals Polen, Hongarije, Tsjechië. En niet meer uit de islamitische landen, want dat heeft ons de laatste dertig jaar veel ellende gebracht. Ik heb het uit eigen ervaring mogen ervaren, vaak weigert men botweg te gaan werken. En dát besef, die omslag is de belangrijkste winst van de discussies van de afgelopen jaren.

  Reactie door Henk — zaterdag 17 juni 2006 @ 11.41 uur

 30. Een vriendinnetje van mijn dochter komt uit Afganistan. Via haar heb ik hun ouders leren kennen en ik heb hun eens bij mij uitgenodigd en zij ons bij hun.
  Het zijn zeer verlegen, lieve mensen.
  Als ik die verhalen hoor over Afhanistan, en hoor dat er gewoonweg niets is, dan voor een doktor naar Pakistan gegaan moet worden, want in Afganistan is helemaal niets meer. En dit gedeelte was in een deel van Afganistan waar het nog “goed” is.
  Maar wat is goed te noemen na 25 jaar oorlog.

  Nu staat zij ook op de schoplijst. Gelukkig zitten hun kinderen nog niet gevangen, maar kunnen ze nog een een gewoon huis wonen. zij hebben hetzelfde probleem dat AHA had, ze hadden niet vermeld dat ze asiel in Duitsland aangevraagd hadden.

  Na 11 jaar moet dit gezin weg. Wanneer weten ze niet.

  hoe is het in godsdnaam mogelijk, dat een gezin uitgezet kan worden naar Afganistan, een land waar wij mee in oorlog zijn ?.

  Trouwens het hele systeem is achterlijk.
  Een land (VS, vroegere Soviet unie,China, en andere K*tdictatortjes) maken een helehoop shit in andere landen om hun machtsgeilheid vorm te geven.
  De slachtoffers die dit oplevert intereseert hun niet. De mensen die in dit geweld zitten, soms al hun hele leven lang, hebben daar niet voor gekozen. Zij hebben gewoon de blinde pech dat ze in dit land geboren zijn. Dit is crimineel.
  Als Nederland (en ook andere landen) zo graag een oorlog wil, dan moeten ze zich ook ontfermen over de slachtoffers.
  dus niet alleen militairen sturen, die alles kapot maken (soms met goede bedoelingen), en dan de mensen weigeren die dan asiel komen aanvragen omdat onze militairen alles kapot gemaakt hebben. willen we dit niet, dan moeten we niet meedoen aan de oorlog.

  Landen moeten inzien dat oorlog veel duurder is dat de kosten voor wapens en personeel. De kosten van oorlog is dramatisch voor het voetvolk, en daar kijkt niemand meer naar om. Sterker nog, als ze hun recht komen halen, dan worden ze naar huis gestuurd.

  Reactie door Alexander — zaterdag 17 juni 2006 @ 11.50 uur

 31. 18 – Je bent een strontvlieg, Jacintha.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 12.09 uur

 32. … stront die bruin is, ja.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 12.10 uur

 33. In mijn vorige woonplaats was ook een AZC, daar heb ik mensen ontmoet uit Georgie, die in eigen land zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld zijn. Ze wachten al meer dan 8 jaar. De kinderen zijn erg intelligent, de oudste zou eindexamen gaan doen, ware het niet dat hij geen stage mag lopen. De moeder is een hele slimme dame die overal een ingang vindt, zo heeft ze Rutten ook al eens aan z’ n jasje getrokken; resultaat; nul. Ze wil heel graag werken, maar dat mag niet, terwijl ze heel veel kan. Nu hangen ze maar een beetje rond bij hun caravan. De kinderen waren allebei karatekampioenen op hoog niveau, maar zijn geestelijk zo murw geslagen dat ze bijna niets meer kunnen om nog maar te zwijgen over het feit dat ze een sportabonnement niet kunnen betalen. Ik heb ze aangeraden maar alvast spaans te gaan leren, als ze het land uit worden gezet, breng ik ze daarheen. Zo kan en mag je niet met mensen omgaan. Als er een god bestaat, zullen de lieden van dit kabinet branden in de hel; van naastenliefde is geen enkele sprake.

  Reactie door kaatje — zaterdag 17 juni 2006 @ 12.16 uur

 34. Het voorbeeld dat Alexander aandraagt is precies een gevla waarvan ik zou zeggen, laat hier blijven ! Voor échte vluchtelingen moeten we altijd een plaats inruimen. Dus terugsturen, momentaal naar landen als Afganistan en Iran is niet menselijk.

  Reactie door Henk — zaterdag 17 juni 2006 @ 12.17 uur

 35. Een gevla ? Een geval !

  Reactie door Henk — zaterdag 17 juni 2006 @ 12.19 uur

 36. 33 – Dit kabinet en Jacintha erbij, zullen in hun eigen hel branden, en ik zal geen medelijden hebben.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 12.46 uur

 37. 36 – Want wie medogenloos is, zal geen medemens ontmoeten, behalve in ellende, want meedogenloosheid creëert haar eigen hel. Je vele harteloze commentaren, Jacintha, wijzen erop dat je die hel aan het creëren bent, eerst voor anderen, maar uiteindelijk voor jezelf. Zoek het woord caritas eens op in het woordenboek, en doe er ten minste íets mee, of ga zo door en open de poort naar het kwaad; niet omdat ik het zeg, maar omdat het zo is. Je zult wel niet weten wat je zegt of waarom, en dat maakt het triest, maar ook gevaarlijk, voor jezelf en voor anderen.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 13.22 uur

 38. 25 – Inderdaad Emiel, kopij van en voor de Stormfront website, en dus kopij voor de allesbrander; die Stormfront figuren zijn abjecte haatzaaiers, duidelijk lijders aan persoonlijkheids-stoornissen, en gevaarlijk voor zichzelf en anderen.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 13.35 uur

 39. Schaapherder,

  die verhalen die Jacintha oplepelt zijn van een 13 in een dozijn geneuzel.
  Het gaat nergens over.

  Het zijn mensen die aan de kant staan als het gaat om echte menselijk waarden en normen (niet heb BE2 geneuzel)

  Sociaal gehandicapten zul je overal vinden, alleen de meeste schamen zich ervoor en uiten zich alleen annoniem op fora.

  Maar wat wil je als deze mensen alleen maar whitepower vrienden hebben, dan sluit ze zich op in hun cocon.
  En sommige cocons hebben helaas internet.

  Reactie door Alexander — zaterdag 17 juni 2006 @ 13.55 uur

 40. Kaatje, ik werkte in AZC Crailoo. Zag alle rapporten etc. Was moeilijk los te laten na een werkdag.

  Reactie door simone — zaterdag 17 juni 2006 @ 13.56 uur

 41. ook al maakt de hele wereld zich er druk om,en zegt iedereen DIT MAG NIET,ook al verzet iedereen zich er tegen,en al spreekt men er nog 100.000.000 keer schande van, ZE DOEN TOCH WAAR ZE ZIN IN HEBBEN!!!

  en hebben schijt aan de hele wereld!
  maar blijf ons land gerust met zn allen een DEMOCRATIE noemen! dan werk je er uiteindelijk zelf aan mee….
  en laat je het toe!

  Reactie door iew — zaterdag 17 juni 2006 @ 14.13 uur

 42. Simone, ik vind het ook een aanrader voor de bevooroordeelden om eens een dag met de mensen te gaan praten op een AZC, ik heb dat in de pers ook eens voorgesteld richting de gemeenteraad van mijn voormalige woonplaats; maar je raadt het al, geen interesse. Het is voor vele mensen een eye-opener. Niet voor mensen als bruinhempje natuurlijk, die zijn al te ver heen.

  Reactie door kaatje — zaterdag 17 juni 2006 @ 14.15 uur

 43. 41 – Als iedereen in zijn jeugd Herinnerings Centrum Kamp Westerbork bezocht – hier ligt een taak voor het onderwijs – en, zoals jij zegt, een AZC, dan verdwenen vele primitieve vooroordelen als sneeuw voor de zon, en de brutale kreten van hen die te ver heen zijn, zouden geleidelijk verstommen in de verschrikkelijke stilte van de miljoenen die reeds vertrapt zijn.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 14.24 uur

 44. Wat zeg je dat mooi schaapsherder.

  Reactie door kaatje — zaterdag 17 juni 2006 @ 14.25 uur

 45. Hé, dank je, maar ik heb vroeger veel gelezen over het onderwerp, en mijn gevoel is er nog steeds door geschokt, al heeft het mij ook bewuster gemaakt v.h. lijden.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 14.29 uur

 46. Jacintha kent zeker zelf geen vluchtelingen???
  Anders zou ze wel anders praten.
  Mijn beste vrienden zijn er ook uitgeschopt……….nou…..dit gun je echt niemand hoor!!!!!!

  Reactie door Diny — zaterdag 17 juni 2006 @ 17.09 uur

 47. Rechtsprocessen die al vanaf het begin een targetcijfer kennen(260000 ene keer wel de ander keer nier uitgeprocedureerd), zijn al bij voorbat besmet en verdienen de stempel ‘rechtspraak/ procedures niet. Bovendien Justice Delyed is Justice Denied. Het lijkt op en ruikt naar geoormerkte targetgroep voor deportatie. Een kabinet die dat toe staat is moreel, ethiek en ronduit waardeloos. Ik was nooit voor ‘come one come all beleid’ maar deportatie op deze schaal toont heel veel dingen over zaken over dit land waaronder:
  1- onbetrouwbaarheid van de rechtstaat.
  2- racistisch gemotiveerde beleid.
  3- ethiekloosheid en schaamteloosheid.

  Een land die dit toe staat mag zich geen rechtstaat noemen.

  Mevrouw Verdonk is een Zwakke hartige after all. Ze is nepijzer. Want een ijzervrouw erkent de fouten van staat en fouten van zichzelf en probeert om die recht te zetten. Iemand die uit angst van stemverlies de fouten van haar eigen departement niet toe geeft en niet in staat is om compassie te toenemen richting mensen in ellende, is geen ijzer maar wel een zwak en zielloze mens. Ze heeft niet alleen zichzelf maar ook de rechtstaat in discredit gebracht. In zulke geval moet iedereen in dit land uitkijken want vroeg of laat of ene of andere manier wordt iedereen de dupe. Ze mag haar inburgeringcursus op dom of naïeve mensen blijven verkopen of opleggen maar. Maar haar beleid is al yesterday’s news want het gaat gewoon niet door en zelfs als het in de door de rechtse racisten gedomineerde tweede kamer door gaat, het zal toch geen integratie opleveren. Integendeel het zorgt voor voldoende kwaad en verzet voor veel generaties. Over schijnprogressief, schijntolerant en schijnmulticulturele samenleving gesproken.

  Ondanks de achterhaalde glos en duur maar toch verkeerde stijl, beleid en communicatieadvies, zijn die rechtse procesvervuilers/ zakkenvullers, deportatiebestuurders zijn WAARDELOOS. Mevrouw Verdronk communicatie past beter voor achter de Bar in de racistische achterhoek. Ze dient zichzelf in de 2006 wereld cultuur en interculturele communicatie gaat inburgeren.

  Reactie door khosrow — zaterdag 17 juni 2006 @ 18.36 uur

 48. 47 – “Justice Delayed is Justice Denied. Het lijkt op en ruikt naar geoormerkte targetgroep voor deportatie. Een kabinet die dat toe staat is moreel, ethiek en ronduit waardeloos. Ik was nooit voor ‘come one come all beleid’ maar deportatie op deze schaal toont heel veel dingen over zaken over dit land waaronder:
  1- onbetrouwbaarheid van de rechtstaat.
  2- racistisch gemotiveerde beleid.
  3- ethiekloosheid en schaamteloosheid.

  Een land die dit toe staat mag zich geen rechtstaat noemen.”

  Ik wil je complimenteren met je ethische normen, Khosrow, en je hebt de schending van het rechtsgevoel (d.w.z. ook het mijne) uitstekend verwoord.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 18.44 uur

 49. Pardon is een spelletje.

  Die 26.000 moeten er allemaal uitgeflikkerd worden.
  Meestal ten onrechte in Nederland en vaak ook gewoon minimaal leugenaars of maximaal criminelen.
  Rita had ze gewoon binnen een week moeten oppakken en allemaal uitzetten!

  De spagaat is duidelijk want dat wil gewoon helemaal niemand.
  En Rita?
  Zij is vele malen milder dan iedereen denkt en haar uitzettingsbeleid eerder sociaal dan “het gekrakeel”.

  Wat ons werkelijk opbreekt is de invloed van de media.
  We hebben samen gekozen voor “geen ruimte” om in stille dialoog tot oplossingen te komen.
  Juist voor deze mensen.
  In die zin mag je ook de SP verantwoordelijk stellen door de stille diplomatie te vermoorden bij poging om werkelijk alles in de media te willen brengen. (Hypocrisie ten eigen faveure)

  Dit is ook de oorzaak dat de SP als politieke partij niet serieus kan worden genomen waardoor coalities met deze partij voorlopig tot de onmogelijkheden blijven behoren.

  Ten aanzien van dit onderwerp is voor de SP “Pardon” dus wel een spelletje!
  Maar de SP begrijpt dit niet/wel maar offert deze mensen liever.
  En schaadt dus deze mensen, die dit pardon nodig hebben, en dus dit schaden op groteske wijze!!!!!!

  Het “pardon” is dus voor de SP een (media)spelletje.

  Niet Rita speelt met mensenlevens maar de SP.

  Reactie door Don.Q — zaterdag 17 juni 2006 @ 20.56 uur

 50. @49

  Grappig! Maakt onmiddelijk duidelijk dat niet de SP spelletjes speelt, doch echter jijzelf.
  Fantasie hanteren om uiteindelijk met een syllogisme te besluiten.
  Ooit heb ik je hoger ingeschat, helaas blijf je armzalig tekortschieten.
  Dit terwijl het potentieel wel bij je aanwezig is.

  Reactie door Wattenstaafie — zaterdag 17 juni 2006 @ 21.24 uur

 51. 49 – “Die 26.000 moeten er allemaal uitgeflikkerd worden. Meestal ten onrechte in Nederland en vaak ook gewoon minimaal leugenaars of maximaal criminelen. Rita had ze gewoon binnen een week moeten oppakken en allemaal uitzetten!”

  Ik citeer een figuur die, zoals uit het citaat duidelijk moge blijken, qua menselijkheid jammerlijk faalt, vandaar dat ik zeg “figuur”.

  Reactie door Schaapherder — zaterdag 17 juni 2006 @ 23.54 uur

 52. En maar zoeken naar die molens hè Don Q? Je loopt er al heel lang mee, en nog kun je ze niet vinden.
  Geef het volk brood en spelen, hahaha, krijg je meteen van die hersenloze nablaters als Jacintha en Don Q. Die hebben hoogstwaarschijnlijk thuis en op het werk niks te vertellen, maar komen hier even hun frustraties afreageren. En dan nog pleiten voor geheimhouding voor de pers ook ook. Hou je eigen mening dan ook geheim a.u.b. en ga in een land zonder persvrijheid wonen als je denkt dat dat een betere oplossing is. Nee, beter nog, vraag daar asiel aan. Opgeruimd staat netjes!

  Reactie door Sonja — zaterdag 17 juni 2006 @ 23.54 uur

 53. Sonja, wind je niet teveel op ten gunste v.d. zuigtaktiek van non-personalities.

  Reactie door Schaapherder — zondag 18 juni 2006 @ 1.37 uur

 54. Vacuüm zuigt, oftwel leegte oefent negatieve kracht uit.

  Reactie door Schaapherder — zondag 18 juni 2006 @ 1.44 uur

 55. Maar Taïda is tóch geslaagd en komt tóch terug naar Nederland, om te studeren. Mevrouw Verdonk wilde haar zelfs niet feliciteren met dit resultaat, dat opmerkelijk genoeg is, gezien de zenuwentijd die heeft moeten doorstaan!
  Sorry, wou dit even erbij zetten, als ‘t mag…

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 18 juni 2006 @ 10.45 uur

 56. En het mooiste is wát ze gaat studeren: rechten!

  Reactie door Sonja — zondag 18 juni 2006 @ 11.04 uur

 57. Soms word je somber, ook als het weer goed is.
  In zo een geval is het wellicht beter om dit weblog niet te bezoeken.
  De meerderheid zoekt hier confrontatie vanuit een misplaatst gevoel van minderwaardigheid, of erger, overschatting van de eigen geestelijke vermogens.

  Hart onder de riem.
  Ook al snappen jullie het meestal niet, dit is geen doodzonde.
  De meeste SP-ers hebben het goed voor met ons allemaal maar het komt soms wat seniel over.
  Ondertussen vind ik het wel een taak voor de andere plaatsers om politiek geestelijke achterstand te accepteren zoals we minderbegaafden en geestelijk gehandicapten ook omarmen en blijven helpen.

  Reactie door Don.Q — zondag 18 juni 2006 @ 17.47 uur

 58. 57: Zo’n Don Quisling, heeft nauwelijks weer een paar keer slachtofferig vaarwel gezegd, of houzee, daar komt-ie weer brallen. Vandaag met notabene de boodschap dat SP-bloggers de confrontátie zoeken! Het barst hier de laatste tijd van emotioneel gestoord rechts dat moet zuigen, zoals Schaapherder zo mooi verwoordde in 54.

  Maar: Interessant psychologisch studiemateriaal ligt hier steeds meer voor het oprapen want inmiddels wordt steeds duidelijker hoe dergelijk geestelijk ejaculaat getriggered raakt:
  hoe eerlijker je ertegen bent hoe labieler het zich gedraagt, en van humor raakt het uit koers en wordt het onzeker.

  Reactie door Emiel — zondag 18 juni 2006 @ 18.32 uur

 59. Sorry Don Q. maar waar blijf je nou met je “stille diplomatie”?

  Reactie door Sonja — zondag 18 juni 2006 @ 20.24 uur

 60. het begint in de Nederlandse concentratiekampen een beetje naar Guantanamo-bay te stinken. Mensenrechten worden op grote schaal met voeten getreden door dit pseudo democratisch kabinet, want vergis je niet, het hele kabinet en het grootste deel van de 2e kamer zijn medeschuldig aan deze mensonterende situatie die onschuldige mensen rücksichtlos platwalst.

  Reactie door a. boogers — zondag 18 juni 2006 @ 23.26 uur

 61. Ooit was ik van plan om volken rechten in het Engels te gaan volgen; Het ging niet door omdat ik kon de reiskosten/tijd niet opbrengen. Het werd toch een vervolg opleiding in cultuur richting. Achteraf gezien ben ik blij want RECHT BESTAAT NIET. Zeker niet hier in Nederland. Het is allemaal een illusie van schijnheilige Rechtstaat. Het is gebaseerd op dode letter, betekenisloos en tegenstrijdige wetten. Het gehele systeem is een leugen. Als ik de gaten daarin een per een gaan noemen ben ik voor de rest van mijn leven bezig.

  Aantal feiten op een rij:

  1- De asielzoekers worden kort na de aankomst in Nederland onder bedinging tot directe uitzetting geïnterviewd door medewerkers van IND en ondeskundige Tolk.
  2- De nauwkeurigheid van de vertolking, interpretatie en verslaglegging en de situatie waarin het eerste interview plaats vind is niet alleen vervuild en verdacht maar ronduit belachelijk en schandalig.
  3- De ellende die sommige mensen hebben meegemaakt worden naar achtergrond geduwd en bepaalde dingen worden mensen in de mond gelegd.
  4- Later worden de juridische processen vervuild door oneigenlijk en onrechtmatig uitgedwongen data.

  Om nu over een deugdelijk beleid te spreken vind ik het ronduit schandalig. De gehele toestand stinkt inderdaad naar massadeportatiekampen.

  Iedere mens zoekt geluk en een veilige plek om te kunnen leven. Iedere mens heeft recht tot bestaan. Mensen worden niet zomaar asielzoekers. Laat maar niet doen als of dit land het heilige land van melk en honing is. Want het is het niet gewoon. Levenslangs segregatie en stigmatisering in de postmoderne apartheid blijheid en slavernijland is zeker geen honing. Dus wanneer iemand zich als asielzoeker in dit land aanmeldt, moet u vanuit gaan dat die mensen hebben een ernstiger situatie of ernstig dreigement achter zich gelaten in de hoop van enige verbetering in hun situatie. De stempel economisch en politiek vind ik hol en belachelijk want die zijn niet los van elkaar. Mensen die bedreigd worden, mensen die weinig of geen politieke rechten hebben worden ook in de economische zin de dupe van hun rechteloze bestaan. Ik vind het te simpel om de asielzoekers als gelukzoeker, crimineel en leugenaars te bestempelen. De echte criminelen, leugenaars en zakkenvullers zitten aan de top in dit kabinet. Die zijn bewezen en zelf erkende leugenaars. Over meten met twee maatsteven gesproken.

  Wanneer een minster de individuele rechtsprocessen al bij voorbat als “26000 deportatie project” betitelt dan moet u vanuit gaan van een voorgenomen PR en politiekeverkeizingsbesluit en niet meer rechtsproces.

  Beste mensen ongeacht wie u bent, waar u geboren bent, welke positie u bedeeld, in een rechteloze staat als deze, niemand is veilig. Vroeg of laat op ene of andere manier loopt u ook het risico om misschien op heel ander terrein de dupe te worden van dit soort wantoestanden in de rechtloze staat. Het gaat om door de minister verhinderende en vervilde processen. Het gaat om touwtrekkerij en PR. In tegenstelling tot de geïmporteerde slaven, de meeste asielzoekers zijn bewuste mensen en ondanks hun ellendige situatie, verhoudinggewis komen minst in aanraking met justitie.

  Reactie door khosrow — maandag 19 juni 2006 @ 12.11 uur

 62. in een tweematen maatschappij is alles mogelijk ! Dus verwonder je niet !
  pardon ,sorry-sory zijn uitingen van een zwakke politiek : een beetje aanLUBBEREN ,meer niet

  Reactie door Fred — maandag 19 juni 2006 @ 19.19 uur

 63. Nederland heeft jarenlang niks gedaan aan asielbeleid.

  Pim Fortuyn werd in 2001 door Links uitgemaakt voor racist omdat hij het waagde asielzoekers ter discussie te stellen.

  Nu pleiten alle linkse “sociale” mensen voor een pardon? Je eigen schuldgevoel wegpoetsen?

  Schande: Beleid is beleid. Als je hier niet mag blijven in Nederland, wegwezen!

  Reactie door Raymond Pichon — maandag 19 juni 2006 @ 23.07 uur

 64. Als je hier niet mag blijven in Nederland Pichon, waarom sturen ze dan families de straat op?
  Pim Fortuyn was voor een generaal pardon, dus ben je een beetje in de war denk ik.

  Reactie door Sonja — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.19 uur

 65. Sonja, We sturen geen families de straat op. Zij zijn uitgeprocedeerd en dienen die land te verlaten, hebben dan ook geen recht meer op opvang.

  Deze mensen kiezen er zelf voor om de straat op te gaan!

  Reactie door Raymond Pichon — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.41 uur

 66. Raymond, je eerst goed inlezen voordat je zoiets roept. Mensen hebben vaak niet eens papieren, dus kunnen het land niet eens uit en komen daardoor dus wel op straat.

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 16.23 uur

 67. Iedereen die WIL vertrekken KAN ook vertrekken. Papieren kunnen ze ook zelf hebben weggegooid dus dit vind ik een typisch links slecht onderbouwd argument.

  Reactie door Raymond Pichon — dinsdag 20 juni 2006 @ 20.28 uur

 68. Zo is dat. Eerst lezen, dan (onafhankelijk) nadenken, en dan brullen Pichon. Onderbuikgebral daar is nog nooit een land mee gediend geweest. Of wel?

  Reactie door Sonja — dinsdag 20 juni 2006 @ 20.58 uur

 69. Dit hele kabinet zou voor het internationaal gerechtshof in Den Haag gedaagd moeten worden wegens grove schending van mensenrechten in het algemeen en kinderrechten in het bijzonder. Zoveel politiek moed is er helaas niet bij mensen die de knuppel in het hoenderhok zouden kunnen gooien. Zelf ben ik een roepende in de woestijn.

  Reactie door abo — woensdag 21 juni 2006 @ 10.44 uur

 70. als er mensen zijn die aan onderbuik gebral doen is het de linkse kerk wel. Beleid is beleid.

  Reactie door Raymond Pichon — woensdag 21 juni 2006 @ 11.59 uur

 71. verdonk is een groot gevaar voor het asielzoekersbeleid. ze heeft al verschillende keren laten zien, hoe zij die mensen in gevaar kan brengen, of nog erger, die mensen de dood injaagt. daar kan toch geen goedkeuring aan gegeven worden,

  Reactie door maayke jong-doppen — maandag 17 juli 2006 @ 15.21 uur

 72. Eeuwige arme asiezoekertjes toch, wat te denken van de smeerlap die een agent neerschoot? Ook een asielzoeker geweest hoor. Generaal pardon oké, maar wel met uitzetregeling bij wetsovertreding, maar daar zijn ze weer te laf voor.
  Jan, ga eens modereren op je weblog, er staan dingen op die in strijd zijn met de Europese wetgeving, of iig daarnaar rieken, lijkt mij dat je daar niet mee geassocieerd wilt worden.

  Mevrouw Jong- Doppen, een heel kabinet is het gestelde beleid aan te rekenen, een daadkrachtige uitvoer is enkel te prijzen, en heeft niets met onmenselijkheid te maken, dat kan je hooguit alle beleidsmakers aanrekenen, ipv Verdonk alleen. Typisch links, zoek de zondebok…

  Reactie door Tom — woensdag 1 augustus 2007 @ 0.22 uur