Werken tót 65 al een opgave…

In 2005 achten vier op de tien werknemers zich in staat hun huidige werk tot hun 65e voort te zetten. Slechts twee op de tien werknemers willen ook daadwerkelijk tot deze leeftijd blijven werken. (CBS)

Dit staat in schril contrast met de geluiden, waaronder die van VVD-minister Zalm, om de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken naar 67 jaar. Voor de SP staat de pensioenleeftijd van 65 niet ter discussie. Voor wie jong begonnen is in een zwaar beroep is doorwerken tot 65 zelfs een vrijwel onmogelijke opgave, laat staan tot 67. Bangmakerij van rechts voor de kosten van de “vergrijzing”, gevoed door een ongelukkig plan van Wouter Bos, kan geen enkele reden zijn om hier ook maar een duimbreed aan toe te geven.

Op dit moment staat er op de SP-site een discussiestelling over de vergrijzing. In antwoord op de vele reacties daarop schreef ik het volgende.

Vooral het kabinet Balkenende heeft ervoor gezorgd dat vergrijzing wordt gezien als een geweldig probleem en een bedreiging van inkomenszekerheid voor oud en jong. Bijna twee jaar geleden schreef ik dat het kabinet bewust de gevolgen van de vergrijzing overdrijft om de geesten rijp te maken voor afbraak van sociale voorzieningen. Er is echter geen reden voor paniek. Als we op een verstandige manier omgaan met de vergrijzing, vallen de gevolgen reuze mee (NRC 26 juli 2004)

De komende decennia verdubbelt het aantal mensen dat ouder is dan 65 jaar: van ongeveer twee miljoen nu, tot vier miljoen in 2040. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen tussen de 15 en de 65 ongeveer gelijk. De AOW moet door deze mensen worden opgebracht. Het totale bedrag dat nu aan AOW wordt uitgekeerd, is ruim 20 miljard euro per jaar. Dat bedrag zal in 2040 ongeveer het dubbele zijn. Het beeld dat we met een zelfde aantal mensen twee keer zoveel moeten opbrengen, boezemt velen angst in. Een angst die maar al te graag geëxploiteerd wordt voor politieke doelen. Maar dat is niet het volledige verhaal.

Werkenden van nu bouwen veel betere pensioenen op dan vorige generaties. Over dat pensioen wordt tegen die tijd ook belasting geheven. Als daarmee rekening wordt gehouden, hebben we te maken met overzienbare gevolgen. Voormalig CDA-minister Bert de Vries berekent in zijn boek “Overmoed en onbehagen” (2005) dat de kosten van de AOW met 3,9% stijgen (uitgedrukt als percentage van het Bruto Nationaal Product) en de extra belastinginkomsten met 5,1%. Zelfs als zijn aannamen niet helemaal zouden kloppen, is wel duidelijk dat de financiële gevolgen van de verzilvering geen erg groot probleem vormen.

De discussie over de vergrijzing is schadelijker dan de financiële gevolgen. Generaties worden tegen elkaar opgezet. Daarbij wordt vrijwel steeds met eenzijdige argumenten het strijdperk betreden. Jongeren wijzen erop dat de gepensioneerden van nu minder AOW-premie betaalden dan zijzelf. Ouderen wijzen erop dat hun pensioenen niet of veel minder stijgen dan de lonen van werkenden. Daarom schreef ik in de stelling dat we naar de draagkracht moeten kijken. Niet, zoals Friso schrijft, als een “voorzichtige inleiding” om ouderen mee te laten betalen aan de AOW. In het programma van Andries Knevel was ik daar duidelijk over. De inkomsten van AOW’ers (voor een alleenstaande is dat 70% van het minimumloon) en een klein pensioen zouden omhoog moeten. Van mensen met AOW en een aanvullend pensioen van 28.000 euro mag wat gevraagd worden. Niet om de “verzilvering” te betalen, maar vanwege een eerlijke inkomensverdeling, zoals we die voor alle inwoners van ons land bepleiten.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 19 juni 2006 :: 20.37 uur

150 Comments

150 reacties

 1. sommigen zien werken uberhaupt niet zitten ;-)

  Reactie door Ronald — maandag 19 juni 2006 @ 20.41 uur

 2. Even serieus

  Ik vind het belachelijk dat iemand die zijn hele leven voor een pensioen heeft krom gelegen na zijn/haar pensioenering ook nog eens moet gaan mee betalen onder het mom van

  “Niet om de “verzilvering” te betalen, maar vanwege een eerlijke inkomensverdeling, zoals we die voor alle inwoners van ons land bepleiten.”

  Pensioen is geen inkomen, er is voor gespaard.

  Te belachelijk voor woorden.

  Reactie door Ronald — maandag 19 juni 2006 @ 20.43 uur

 3. Waar iedereen aan voorbij gaat, is dat door de pensioenen van de ouderen de bestedingen behoorlijk sterk zullen toenemen. Daardoor ontstaat gebrek aan arbeidskrachten. Dit gebrek zal tot immmigratie leiden. Daardoor wordt het aantal actieven veel groter, bij minder uitkeringstrekkers omdat er minder werklozen zijn.

  Die immigratie zal vermoedelijk uit Oost-Europa komen en daardoor tot aanmerkelijk minder aanpassingsproblemen leiden, dan bij de vorige immigratiegolven.

  Reactie door Drob — maandag 19 juni 2006 @ 20.51 uur

 4. Ik ben nu halverwege de veertig, en heb dus nog wel even te gaan, tot de 65. Ik kan me echter nog niet voorstellen, met 65, of 67, helemaal te stoppen met werken. Ik heb echter meer problemen, met het altijd maar MOETEN.

  Reactie door Hans — maandag 19 juni 2006 @ 20.57 uur

 5. Ik ben nu halverwege de veertig, en heb dus nog wel even te gaan, tot de 65. Ik kan me echter nog niet voorstellen, met 65, of 67, helemaal te stoppen met werken. Ik heb echter meer problemen, met het altijd maar MOETEN.
  Ik heb nu al vaak problemen, omdat ik eens wat minder wil werken, en wat meer tijd heb voor de kinderen. Financieel is dat voor mij, hoewel geen vetpot, wel te doen. Maar mijn werkgever accepteert het niet.

  Tegelijkertijd word het tegenwoordig niet meer als normaal gezien dat een van de ouders thuis blijft, bij de kinderen. In de generatie voor mij, was dat heel normaal, en toch heeft die generatie de welvaart in Nederland opgebouwd. Om die welvaart te houden, moeten we blijkbaar nog meer gaan werken.

  Nee, ik hoef (mits ik gezond blijf, natuurlijk) niet zo nodig met 65 helemaal afgedankt te worden. Maar ik moet er ook niet over denken, dan nog in loondienst te moeten dansen naar de pijpen van de ondernemer.

  Reactie door Hans — maandag 19 juni 2006 @ 21.03 uur

 6. De logica:
  Je werkt ook voor je ouwe dag.
  De huidige dag is duurder en duurder aan het worden.
  Dus: langer werken.
  Ik dank de pvvdcd66a stemmers…

  Reactie door Barend v.d Berg — maandag 19 juni 2006 @ 21.10 uur

 7. Ik heb niet eens geld om een pensioen op te bouwen.

  Reactie door Sonja — maandag 19 juni 2006 @ 21.14 uur

 8. Van mensen met AOW en een aanvullend pensioen van 28.000 euro mag wat gevraagd worden.
  …………..
  Zit bij die 28000 euro nu de AOW in of niet.
  Zo niet dan ligt de grens neem ik aan op 16000 AOW + 28000 Euro pensioen=44000 Euro.
  Dit is een stuk hoger dan het FNV want die gaan uit van 11000 + 10000=21000 Euro.
  Ik krijg de indruk dat iedereen maar wat roept.

  Reactie door Jofel — maandag 19 juni 2006 @ 21.16 uur

 9. Het beste is gewoon geen pensioen opbouwen maar gewoon alles verbrassen.

  Reactie door Ronald — maandag 19 juni 2006 @ 21.22 uur

 10. Deze ellende is alemaal begonnen met het kabinet Balkenende.,
  daarvoor was er weinig aan de hand.,
  balkenende kan niet existeren zonder drama, angst voor de hel, en wat dies meer zij!

  Volgens Bert de Vries (CDA) is het ook allemaal gelul.,

  maar de Media moeten Obsessief Hysterisch Drama.,

  Zijn de WAO-ers geen probleem, dan wel de AOW-ers.,en wat daarna ?

  We moeten af van die dramaturgen, en gewoon nuchtere verslaggeving !

  Reactie door Jansonius — maandag 19 juni 2006 @ 21.22 uur

 11. Halvegareverzilveringsverkrachters ?

  Reactie door hendrik dieks — maandag 19 juni 2006 @ 21.27 uur

 12. is het niet zo dat bv in de land/macht?? de leeftijd 55 is??
  de bouw enz bv,heeeeeeeel veel halen niet de 65,en boven dien veel bazen/waf waf/vinden 55 al een twijfel geval?
  ze kunnen van alles populair schreeuwen,
  maar laat die zalm en zijn verkopers van holland,,eerst eens zijn eigen achtertuin van vvd/cda onkruid en aanhang ontdoen,tip round,up,of met wortel en al verwijderen,.
  voordat die de bloemen bij een ander jat.

  Reactie door ad — maandag 19 juni 2006 @ 21.29 uur

 13. @Hans
  Precies men moet wat creatiever denken. Ik ga als het even meezit volgens jaar 8 maanden werken en 4 vrij. Denk dat ik na 65 best nog wel door wil gaan. Maar als ik nu zou “moeten” pffffffffff moet er niet aan denken. Het ontbreekt hier aan creatieve geesten in dit land en allemaal verkiezingsgel*l.

  Reactie door Ninka — maandag 19 juni 2006 @ 21.33 uur

 14. Vreemd hoe dit langer doorwerken synchroon loopt met de wetgeving in de UK. Ook daar is onlangs de beslissing genomen om tot je 68 door te werken.
  De tax-credit system die ze in de UK hebben ingevoerd en de manier waarop men daar de NHS reform wil uitvoeren lijkt wel erg veel op de politiek hier.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 19 juni 2006 @ 21.43 uur

 15. waarom niet een redelijke?? pooster wedstrijd,met alle dingen die dit kabinet heeft en doet met evt foto’s,de winnaar kun je dan voor de vvd/cda stemmers,ophangen,
  ,,,,,,,,,bv stemt u cda/vvd?? ,,,,,,,,,,
  dan stemt u ook voor armoe/oorlog,,met foto’s?/martelen,,met foto’s??/cia met foto’s enz/in de verkoop gas/onmenselijke herkeuringen/het lui noemen van een nlér/belachelijk zorg ,met staks nog maar 3 maatschapijen,dus weer terrug bij het begin,,even laten herrinneren waar ze voor stemmen,bij de cda/vvd.

  Reactie door ad — maandag 19 juni 2006 @ 21.44 uur

 16. Dit verhaal heb ik al meerdere malen verteld.
  AOW-ers kosten geen geld,zij hebben gespaard,altijd alle premies betaald,in hun jonge jaren 48 uur gewerkt.pensioen opgebouwd welke hun via de euro-manupilatie half afgenomen is.Verder worden ze nog na hun dood via de succesierechten bestolen.Meestal passen zij nog op hun kleinkinderen of doen sociaal werk.Veel AOW-ers welke echt behoeftig zijn gaan uit schaamte en trots niet naar de extra bijstand.Wat wil Wouter Bos nog van deze mensen?

  Reactie door Maan arkenbosch — maandag 19 juni 2006 @ 21.47 uur

 17. Dit verhaal heb ik al meerdere malen verteld.
  AOW-ers kosten geen geld,zij hebben gespaard,altijd alle premies betaald,in hun jonge jaren 48 uur gewerkt.pensioen opgebouwd welke hun via de euro-manupilatie half afgenomen is.Verder worden ze nog na hun dood via de succesierechten bestolen.Meestal passen zij nog op hun kleinkinderen of doen sociaal werk.Veel AOW-ers welke echt behoeftig zijn gaan uit schaamte en trots niet naar de extra bijstand.Wat wil Wouter Bos nog van deze mensen?

  Reactie door Maan arkenbosch — maandag 19 juni 2006 @ 21.47 uur

 18. De hele jaren negentig jubel.,

  een keer die zieke balkenende en alleen maar narigheid.,

  kan niet aan het systeem liggen!

  Reactie door Jansonius — maandag 19 juni 2006 @ 22.01 uur

 19. Hetgeen op dit moment gebeurt in politiek Den Haag, zal de geschiedenis ingaan als de grootste volks verlakkerij van de 21 ste eeuw. Ik ben 49 jaar en heb van mijn 15de af gewerkt, prepensioen of levensloopregeling zit er niet in. Toch heb ik jaren meebetaald aan allerlei sociale regelingen. In mijn optiek zie ik het zo dat ik bestolen ben. Hetgeen de SP op dit zegt is zondermeer waar, hele bevolkingsgroepen worden de stuipen op het lijf gejaagd met het doembeeld van de vergrijzing puur alleen om het sociale gevoel hier in Nederland onderuit te halen en mensen tegen elkaar op te zetten. Rechtvaardigheid is wat hier ontbreekt. Uitgangspunt zou het aantal jaren dat mensen daadwerkelijk gewerkt hebben moeten zijn. Iemand die 45 jaar gewerkt heeft zou de keus moetenn krijgen of hij kan stoppen.

  Reactie door Cees van Broekhoven — maandag 19 juni 2006 @ 22.13 uur

 20. Omdat de mensen steeds ouder worden wordt veronderstelt dat ze wel tot hun 67 jaar kunnen werken.
  Ik vind dit grote onzin,
  langer leven biedt enkele garantie op een goede gezondheid.
  er zijn voorbeelden genoeg.

  Reactie door volly — maandag 19 juni 2006 @ 22.22 uur

 21. Men huilt weer lekker mee met europa heb ik het idee. Slaat nergens op want nederland is één van de weinige landen in de eu waar zo enorm veel gespaard is voor de pensioenen. Er zit 800.000.000.000 euro in de spaarpot (of iets van die grootte) dit in tegenstelling tot andere landen waar de staatspensioenen regelrecht vanaf de begroting betaald worden.
  Kennelijk is het de bedoeling dat we met zijn allen doorwerken tot we er bij neer vallen zodat we ons gespaarde geld niet op kunnen maken, kan dat mooi in europees verband verdeeld worden over de fransen, spanjaarden, italianen en grieken (en noem maar op) die geen pensioenpotje hebben.
  Het feit dat LJB nog steeds werkt is geen maatstaf, die heeft zowat zijn hele leven een luizebaantje bij de eu gehad tegen een goed salaris én op onze kosten. Volgens deze prestatienorm zouden de meeste mensen ook wel langer kunnen en willen werken

  Reactie door twijfelaar — maandag 19 juni 2006 @ 22.22 uur

 22. Dit soort plannen worden altijd bedacht door mensen die in zo’n financiele situatie zitten dat al zéker is dat zij boven de 60 geen en al zeker geen lichamelijke arbeid hoeven te verrichten!

  (overigens vind ik het een hele mooi term Jan: verzilvering. Klinkt wel heel wat respectvoller dan het ‘vergrijzing’ van Zalm)

  Reactie door Monique — maandag 19 juni 2006 @ 22.24 uur

 23. Jan Marijnissen,

  Maar wat is een zwaar beroep?
  Ik heb het idee dat er enkel naar lichaamelijke zware beroepen wordt gekeken en niet of minder naar geestelijk zware beroepen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 19 juni 2006 @ 22.27 uur

 24. Beste mensen, wat de PvdA wilt, aangemoedigd (aangevoerd) door Wouter Bos en Ferd Crone is niets anders dan overschakelen van een staatspensioen naar een uitkeringssysteem, betaald uit de belastingen. Let wel, dan kunnen zij ermee doen wat zij willen. Kijk wat zij tijdens de paarse periode’s geflikt hebben of zijn wij dat alweer vergeten.
  Ik heb een artikeltje opgezocht van zo’n 12 jaar geleden toen begonnen zij met de afbraak te lezen op: http://members.home.nl/h.hiensch/Op naar het einde.doc .

  Reactie door Sunny Boy — maandag 19 juni 2006 @ 22.43 uur

 25. Foutje,Spaces zijn uit de boze. Er wordt aan gewerkt.

  Reactie door Sunny Boy — maandag 19 juni 2006 @ 22.50 uur

 26. Links heeft het geld jarenlang verkeerd uitgegeven. Nederlanders werken? Wat klagen we toch.

  40 uur per week werken waarvan 23 vakantiedagen, plus adv, regeling hier, regeling daar.

  Wat hebben we toch veel vrije tijd…..

  en de mensen maar klagen…..

  Reactie door Raymond Pichon — maandag 19 juni 2006 @ 22.55 uur

 27. Dit moet werken,
  http://members.home.nl./h.hiensch/Op-naar-het-einde.doc

  Reactie door Sunny Boy — maandag 19 juni 2006 @ 22.57 uur

 28. tsja de grijze golf…..bij een groot doe het zelf bouwmarkt nemen ze echt geen 40 plussers aan……..is niet goed voor de omzet zeggen ze…of hoor ik de aandeelhouders?….altijd maar winst maken ,en het MOET elk jaar meer zijn….is de strot dan nooit vol van euries!……..en dan maar hopen dat je die baan maar houd……..bah economie……en politiek.

  Reactie door roelof — maandag 19 juni 2006 @ 22.58 uur

 29. De “verzilvering” is makkelijk te betalen, zoals Jan dit ook aangeeft. Dat dit kabinet zoals ook al eerder is aangegeven generaties tegen elkaar opzet is een gotspe; en die durven zichzelf dan ook nog sociaal of christelijk te noemen! Is het al iemand opgevallen dat Jacintha al een hele dag de pleiterik is; halleluja :-)

  Reactie door kaatje — maandag 19 juni 2006 @ 23.30 uur

 30. Als toevoeging; is het iemand wel eens opgevallen dat de regels voor euthanasie redelijk versoepeld zijn, ook door het zogenaamd christelijke CDA, maar dat men ouderen financieel het leven steeds moeilijker maakt?
  dankzij dit kabinets beleid moeten steeds meer mensen de zorg voor hun ouders op zich nemen, omdat ze door schuldgevoel verteerd worden. Wel eens meegemaakt hoe het er in een bejaardenhuis aan toe gaat? Ik jammerlijk genoeg wel. Het personeel werkt zo ontzettend hard en kan gewoon niet harder, maar de oudjes hebben het verschrikkelijk. Ik heb met de directie moeten vechten om mijn oma ‘s ochtends een eitje te brengen, want daar was ze zo gek op. Het eten was ranzig en ongezond, smakeloos en doorgekookte groenten. Dit wil ik dus nooit voor mijn vader. Als hij straks hulpbehoevend is, komt hij bij ons wonen; ondanks alle stess die dat met zich meebrengt, want hoe de staat omgaat met onze ouderen is mensonterend.

  Reactie door kaatje — maandag 19 juni 2006 @ 23.38 uur

 31. Het is een kabinet van ontaarde figuren.,

  daarom stappen ze ook nooit op, maar blijven de kluit belazeren.

  Reactie door Jansonius — maandag 19 juni 2006 @ 23.44 uur

 32. Jan, je verhaal klopt niet.

  “Werkenden van nu bouwen veel betere pensioenen op dan vorige generaties.” De komende 5 jaar gaan de babyboomers, de laatsten der mohikanen met een gunstige eindloonregeling met pensioen. Die kunnen het zich nog veroorloven om een paar jaar eerder te stoppen met werken door hun pensioen uit te smeren vanaf bv. 62 jaar.

  Daarna gaan de mensen met de veel minder riante middelloonregelingen met pensioen. En twintig jaar daarna (in 2040 dus) beginnen de eersten met een nog ongunstigere beschikbare-premieregeling te pensioneren. Alleen als je allerlei aanvullende lijfrentes prive hebt afgesloten, kun je spreken van een riante oude dag, maar de meesten zullen niet zo verstandig zijn geweest.

  Kortom, het gemiddelde inkomen van 65-plussers zal in de loop van de decennia alleen maar gaan dalen.

  Reactie door Jens Witte — maandag 19 juni 2006 @ 23.45 uur

 33. @Kaatje,

  Het CDA en de SP waren het toch de laatste jaren eens over euthanasie? De wet van het paarse kabinet wilden zij beiden niet.

  @ Jan Marijnissen,

  Je verwijst in je argumentatie naar het boek van Bert de Vries. Inmiddels heeft Bert de Vries al toegegeven (aan de hand van de nieuwste rapporten van het CPB) dat hij ongelijk heeft.

  Trouwens, dit kabinet heeft natuurlijk nooit gezegd een “geweldig probleem” is zoals jij zegt. Dit kabinet wil alleen kijken wat er aan maatregelen nodig is om de AOW op 65-jarige leeftijd te behouden. Dat lijkt me nuttiger dan je kop in het zand te steken, vooral niet nadenken over oplossingen en over 30 jaar erachter komen dat de AOW écht in gevaar is omdat we nooit nagedacht hebben.

  Reactie door Sjoerd — maandag 19 juni 2006 @ 23.46 uur

 34. mijn vader en moeder kregen dit jaar allbij 50 eurocent verhoging…joepie dat waren de postzegels al van de brief….aow een zegen…maar niet heus….en dan ons zorgstelsel………..aaargh….euro euro euro

  Reactie door roelof — maandag 19 juni 2006 @ 23.49 uur

 35. jeah.het was de sint!
  Achter grond muziek====

  Reactie door gaf — maandag 19 juni 2006 @ 23.56 uur

 36. HALLO …DIT LAND IS ZIEK!
  het licht niet aan mac donalds en de olie
  ………..het is de dollar……aagrh………..commercie…en macht………..bos is een shell mannetje….pas dus op!

  Reactie door roelof — dinsdag 20 juni 2006 @ 0.01 uur

 37. werken is een noodzakelijk kwaad waar ikzelf het liefst zo weinig mogelijk tijd in steek .(helaas de laatste jaren door ziekte gedwongen)
  we kopen spulletjes die we niet nodig hebben .
  we kopen te veel spulletjes .
  we kopen spulletjes die we nooit gebruiken.

  OMDAT WE HET TE DRUK HEBBEN MET WERKEN !

  we nemen een hond en schakelen de hondenuitlaatservice in.
  we nemen kinderen en flikkeren ze in de kinderopvang fabriek .
  we nemen luiers mee voor onze bejaarde ouders die we in opvang fabrieken geflikkert hebben en zodoende met een strondluier moeten rondlopen .

  OMDAT WE HET TE DRUK HEBBEN MET WERKEN .

  teveel werken maakt van DE MENS een aan geld verslaafde zombie die zijn lease bak en mobieltje belangrijker vind dan enige maatschappelijke betrokkenheid .helaas maken dit soort mensen in dit land de dienst uit en is het mijninziens de ,STRIJD, waard hierin verandering te brengen .
  WEG!!!! met die 24 uurseconomie !!
  WEG!!!!! met leugenaar WOUTER BOS .
  zou graag van bos willen weten .als we allemaal TOT ONS 67 STE MOETEN WERKEN !
  WIE? de speeltuinpoort s,middags openmaakt .
  WIE? de (klein)kinderen een keer meeneemd naar de kinderboederij.
  WIE? de koffie in het verzorgings(zieken)huis rondbrengd.
  WIE? de sportvelden en kantines bijhouden .
  KORTOM ONZE MAATSCHAPPIJ DRAAIT VOOR EEN GROOTDEEL OP OUDEREN O.A DOOR VRIJWILLIGERSWERK .OUDEREN DIE MET PENSIOEN GAAN DIENEN ZELF UIT TE MAKEN HOE ZE DIE TIJD BESTEDEN, BETAALD OF ONBETAALD WERKEN ,OF GEWOON OP JE LUIE KLOTE GAAN LIGGEN .EN ALS HET AAN MIJ LIGD IS DAT AL VANAF JE 55e het leven heeft vele mooie facetten werken is daar slechts een klein onderdeel van .
  LAAT BOS!!! EERST MAAR EENS DE INKOMENSVERSCHILLEN AANPAKKEN !

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 20 juni 2006 @ 0.06 uur

 38. Sjoerd, de motivatie van de SP voor euthanasie is een hele andere dan die van het CDA, dat bedoelde ik impliciet met mijn stelling. Bert heeft ingebonden niet nav het CPB, maar naar aanleiding van een bezoekje van de CDA top; vraag maar aan Bert zelf. De SP heeft prima oplossingen voor de vergrijzing, die ook doorberekend zijn door het CPB, kijk maar op de SP site onder “alternatieve begroting”. De SP spreekt echter niet over een probleem, dit doen het kabinet en de PVDA wel degelijk Sjoerd. Je zou maar oud zijn…

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 0.10 uur

 39. texas Henkie, ik snap je punt wel, maar ben het toch niet met je eens. Er zal echt gewerkt moeten worden anders wordt de verzorgingsstaat onbetaalbaar. het zou wel op een hele andere manier ingedeeld kunnen worden. Laten we maar eens beginnen met het afschaffen van de RIO’s, daarna een geintegreerd computersysteem voor UWV, CWI, gemeenten en belastingdienst; dan hebben we al een besparing van zo ‘n 4 miljard te pakken en per jaar zo pak ‘em beet 1 miljard. daarna een fatsoenlijk medisch geintegeerd systeem voor alle ziekenhuizen, huisartsen en verpleegtehuizen en we besparen nog 2 miljard per jaar. Ziektekosten weer naar draagkracht. Dan is al met al die hele fiscalisering van de AOW niet meer nodig. Ik zou wel graag een grens zien voor mensen met een pensioen boven de e.5000 per maand, maar aan de andere kant hebben ze er ook hard voor gewerkt en anders vinden de rijken wel weer een maniertje om eronderuit te komen, zijn alleen weer ouderen met een pensioen van minder de lul en mogen dan alsnog op een houtje bijten.
  Zoals ik al bij een ander topic heb geopperd de PVDA doet dit expres om een links kabinet te voorkomen. Je ziet ze zakken in de peiling, maar net niet voldoende. Als ze niet met het CDA verder gaan (wat me uitgesloten lijkt na Maxime’s bezoekje aan de Bilderberg groep), gaan ze gewoon met VVD en D66 verder. Het volk krijgt het kabinet wat het verdiend, schijnbaar wil het volk dit. Tenzij de peilingen doorgestoken kaart en een self-fullfilling prophesy zijn, maar daar verdenk ik Maurice niet van.

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 1.06 uur

 40. @37, Texas Henkie

  Inderdaad. Zo doen ze dat. Niet alleen hebben we het te druk met werken (of kansloos solliciteren voor de minder fortuinlijken), maar in onze vrije tijd moeten we ook nog aan allerlei bureaucratische verplichtingen voldoen.

  Het is allemaal zo doorzichtig. En dat zal uiteindelijk “hun” (zo maar even gezegd) fout blijken te zijn.

  @39, kaatje

  N.a.v. bovengenoemde bijdrage #37 heb ik alleen uit de bewoordingen “werken is een noodzakelijk kwaad” iets kunnen afleiden, waardoor jij zou kunnen reageren met dat er wel degelijk gewerkt moet worden.
  Zelf heb ik die bewoordingen geïnterpreteerd als “je werkt om te leven en je leeft niet om te werken”, mede gezien het wat emotioneel getinte karaketer van zijn bijdrage. Ook weer een interpretatie mijnerzijds, natuurlijk, maar toch mijn aanleiding om hem niet al te strikt op bewoordingen aan te spreken, maar eerder het geheel te beschouwen.

  Maar interpretaties kunnen verschillen. Ik vond zijn reactie in ieder geval “pakkend”, maar ben het inhoudelijk ook met jou eens, dat er wél gewerkt moet worden voorzover iemand daartoe in staat is. Profiteurs, daar worden we niet beter van. Die zijn asociaal.

  Reactie door Wilbert — dinsdag 20 juni 2006 @ 1.48 uur

 41. Lieve mensen, ik ben nu 49 jaar en (nog) WAO-er.Nee nog niet herkeurd bibber bibber. Van die 49 jaar heb ik 37 jaar gerookt, 36 jaar gedronken en 28 jaar auto gereden.Belastingtechnies gezien heb ik dus al een aardig bijgedrage geleverd aan dit land via de accijnzen. Verder heb ik ook via de BTW echt meegedaan aan de opbouw van allerlei nuttige zaken zoals de betuwelijn de spitsstroken en ga zo maar door. De energiebelastingen, gemeentelijke belastingen, transportkosten van energie wegenbelasting etc. zijn mij ook niet onbekend . Door mijn inkomen van zo’n 900 euro per maand val ik wat kwijtscheldingen en huursubsidie betreft overal net naast. Ik heb de mazzel dat ik ondanks mijn WAO toch aan pensioen-opbouw doe! Ja ja het ABP (ex ambtenaar.) Als ik de 65 haal, gezien mijn levensstijl, ga ik er echt op vooruit!!! Denk wel zoiets van 200 euro per maand. Te gek hoor eindelijk de broeksriem wat losser. Ik ben niet bang hoor voor de fiscalisering van de pensioenen, ik blijf ruim onder de grens toch? Van dit kabinet krijg ik ook nog compensatie voor de gestegen energieprijzen heerlijk toch? Dat gecompenseerde energiegeld stort ik met liefde naar het verpleegtehuis hier om de hoek zodat daar ook weer een koekje bij de koffie komt….en dat meen ik!!

  Reactie door albert — dinsdag 20 juni 2006 @ 2.32 uur

 42. p.s. Even over de koekjes nog….je moet vooruit blijven denken!

  Reactie door albert — dinsdag 20 juni 2006 @ 2.37 uur

 43. hoewel aan de rand van het topic: het praten over fiscalisering van de aow + pensioen is al weer zo’n onduidelijk geklets. Op dit moment betaalt iedereen, ook boven de 65 dezelfde belastingen, alleen de AOW-ers betalen geen AOW premie van 17.9%!. Weer zo’n verzekering waarvan de voorwaarden zouden moeten veranderen zonder compensatie, net als WAO, WW enz.. Wat men dus wil is dat je, nadat de verzekering gaat uitbetalen, alsnog premie betaald wordt.

  Het beroemde verhaal is al jaren dat een modaal, of daaronder levend mens, bijna net zoveel belasting betaalt als dat hij verdient. Als je een artikel koopt betaal je de grondstoffen,een minimaal bedrag, en daarna alleen salarissen en belastingen. Die salarissen bestaan voor een deel uit belastingen. De rest wordt besteed en werkt als een aantal tegen over elkaar staande spiegels, het houdt nooit op.

  Uiteindelijk zal iedereen, ook de ouderen, zorgen voor een gevulde staatskas, waar je dan een deel van kan reserveren voor AOW.

  Welke problemen liggen er dan op de loer? Pensioenverzekeraars hebben massaal gegokt met ons geld en verloren. Ook nu weer proberen ze op de beurs te redden wat er nog te redden valt (ABP haalde al geld uitde markt). Het zijn niet alleen de legio leasers die de boot ingegaan zijn bij de vorige beurskrach. nee, het zijn ook de pesioensgerechtigden!

  De mensen die in de toekomst grote pensioenen krijgen en gefiscaliseerd worden verhuizen naar Spanje of zo en laten het geld overmaken naar dat land, ze betalen daar hun belasting. Degenen die het geld niet hebben om naar het buitenland te verhuizen, die met alleen AOW of een klein pensioen, zijn dan weer de l*l en mogen weer betalen voor diegenen met de grote pensioenen.

  Reactie door ipuntje — dinsdag 20 juni 2006 @ 7.07 uur

 44. Ik ben werkzaam in de Thuiszorg, nu is het wel zo dat er meer hulpmiddelen zijn, hoog laag bedden, tilliften, maar toch, het is geestelijk en lichamelijk zwaar werk. Of ik het nog vol houd tot mijn 65? Tegelijkertijd ben ik co-ouder en zorg de helft van de tijd voor mijn zoontje.
  Waar ik me ook aan erger ik heb anderhalf jaar vrijwilligerswerk gedaan, wij hadden weinig zakgeld, geen computer (gelukkig) of de irritante i-pot en walkmans. Ik vind dat er geoon betaald moet worden via de inkomensbelasting zoals alle nederlanders dit doen er is geld zat. Als iedereen nu eens 2 grote deeltijdcontracten zou werken dan zou het werkgelegenheidsprobleem opgelost zijn en zorg en arbeid meer op elkaar afgestemd worden, hierin is het natuurlijk wel vereist dat de werkers meer controle krijgen over hun arbeidstijden.

  Atte Houtsma; kaderlid abvakabo en raadslid voor de SP

  Reactie door Atte Houtsma — dinsdag 20 juni 2006 @ 7.42 uur

 45. Op mijn 15 jaar ben ik begonnen te werken,
  dus heb ik er nu 43 jaar op zitten.
  Ik moet nog 7 jaar, en ik zal blij wezen als de dag is aangebroken dat ik er een punt achter kan zetten.
  Door diverse zware beroepen heb ik diverse
  lichamelijke beperkingen opgelopen.
  Ik vind het niet meer dan normaal om solidariteit te zijn met mensen die het minder hebben getroffen in deze verharde maatschappij.
  Ik hoop dat in de toekomst de mensen dit ook blijven vinden en uitvoeren.

  Reactie door J. van Haver — dinsdag 20 juni 2006 @ 8.08 uur

 46. de vergrijzing…
  om die tegen te gaan of op te vangen,zal men gewoon meer kinderen moeten krijgen, per gezin in de toekomst.
  aangezien een ieder zich tegenwoordig al vaak bedenkt, om aan kinderen te beginnen,vanwege de fijne politiek.
  als men zorgd voor een maatschappij waar men ook weer tijd heeft/krijgt om voor kinderen te zorgen en er voor ze te zijn,dan lost dit probleem zich vanzelf op in de toekomst.
  maar goed daar ging het uiteraard niet om…
  het ging er nu net om om de mensen zoveel af te pakken,dat we DE VERGRIJZING kunnen blijven gebruiken,net zoals de miliue heffingen.
  zodat men dat ook stelselmatig kan blijven doen.

  Reactie door iew — dinsdag 20 juni 2006 @ 8.46 uur

 47. Ik heb niks tegen werken, maar de hele dag mensen om me heen, dat is de ellende.

  Reactie door Remco — dinsdag 20 juni 2006 @ 8.50 uur

 48. Beste mensen,

  De een is de ander niet. Er zijn mensen die opgebrand zijn voor hun 50ste en er zijn mensen die nog met veel plezier werken op hun 70ste.

  Ooit heeft vadertje Drees het ouderdomspensioen ingevoerd. Een zeer goede zaak. De financiering hiervan is echter niet zo handig geregeld middels een omslagstelsel.

  Back to basics. Voor wie is het pensioen ingesteld: voor mensen die na een leven vol van werken mogen genieten van een oude dag.

  Om met minder mensen meer op te kunnen brengen zal eenvoudig zijn, misschien moeten we van het omslagstelsel af: iedereen betaalt zijn eigen pensioen en voor mensen die dat niet hebben kunnen doen is er vervolgens de overheid om bij te springen. Dan is gelijk de hele discussie over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd over.

  Als overgangsfase lijkt het mij goed om na 40 werkzame jaren pensioen (AOW) gerechtigd te zijn. Dit betekent dat mensen die op hun 18e zijn begonnen op hun 58ste met pensioen kunnen en ex-studentjes zoals ik pas op hun 67ste. Alles wat men eerder met pensioen wil, betaalt men zelf.

  Om aan zware beroepen tegemoet te komen zou een bepaalde factor (rekening houdend met de lengte van de werkweek, de inspanning, zowel lichamelijk als psychisch etc.) ingevoerd kunnen worden zodat men bijvoorbeeld na 35 jaar of na 45 jaar pas pensioengerechtigd is.

  mvg,

  Reactie door Niels — dinsdag 20 juni 2006 @ 9.11 uur

 49. Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent kan werken tot 65 en zelfs verder wel een optie zijn.

  Maar zolang de overheid de mogelijkheden tot vroegpensioen afbreekt, heb je als individueel burger ook weinig mogelijkheden tot je beschikking om eerder te stoppen.

  Het plan van de PVDA is daarom de beste optie, laat het lage 65+ tarief vallen en belast inkomen na 65 jaar net zo als voor 65 jaar, compenseer de laagste inkomens middels een ouderenkorting en het probleem is grotendeels opgelost.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 9.39 uur

 50. (39-40)je hebt allebei een beetje gelijk .natuurlijk moet er gewerkt worden om onze verzorgingsstaat (wat daar vanover is tenminste .)in stand te houden maar de oudedagsvoorziening is slechts een kwestie van keuzes en kan in onze consumptietijdperk geen stand houden.
  medicijnen worden kunstmatig duurgehouden .en er worden bergen ervan weggegooid.
  hulpmiddelen als goede rollators,krukken,scootmobiels, en noem maar op worden massaal vernietigd.
  als het huidige woningbeleid doorgezet word is er straks geen betaalbare huisvesting meer voor ouderen .rest slechts de welbekende 6 planken .
  wat betreft de kosten ,tegen die tijd zullen de jaarwinsten van shell,abn/amro,en andere multinatials net zo groot/groter zijn als de kosten van de a.o.w.
  zoals eerder hier aangegeven BARSTEN!!!!!! ONZE PENSIOENFONDSEN VAN DE POEN!!!!!
  we leven in een van de rijkste landen ter wereld en we zouden niet voor onze ouderen,zieken,gehandicapte,medemens kunnen zorgen .kom nou zeg .
  werk al vanaf mijn 15e en ben tevreden met mijn situatie (inkomen iets boven het miniuum )omdat mijn vrouw en ik ervoor gekozen hebben dat een van ons thuis blijft voor de verzorging van ons kind .en leven daarom wat minder luxe dan anderen mensen maar daar hebben we voor gekozen .
  WIJ HEBBEN ECHTER NIET GEKOZEN VOOR EEN ASOCIALE ONBETROUWBARE REGERING DIE HAAR AFSPRAKEN MET DE BEVOLKING STRUCTUREEL NIET NAKOMT .ben daarom van mening dat de STRIJD !!!!!voor een rechtvaardige ,eerlijke ,samenleving en een toekomst voor jullie ,mij,kinderen,ouderen,voortgezet moet worden .en als daarvoor de knuppel van mijn opa van de zolder gehaald moet worden zal ik persoonlijk dat zeker niet nalaten .

  Reactie door ,texas,henkie — dinsdag 20 juni 2006 @ 9.57 uur

 51. Ik zelf zou graag blijven doorwerken. Ik voel me er erg senang bij. Moet wellicht maatwerk worden voor beroepen waar dit wel in goede redelijkheid mogelijk is. Verhuizers laat je ook niet tot hun 70e doorwerken, ambtenaren wellicht wel.
  Misschien ook maatwerk in de vorm van een combinatie van soort beroep, persoonlijke omstandigheden en gezondheid/kracht ?

  Wie weet.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.02 uur

 52. Behalve de principiele onjuistheid om mensen voor hun eigen uitkering te laten betalen (een ww-er betaald ook geen ww toch, tenzij je het rondpompcircuit in stand wilt houden) is hierbij het probleem dat je oudere mensen hun toekomstperspectief ontneemt (in mindere of meerdere mate) waar zij hun hele leven voor gespaard hebben (ook die mensen die idd een luxe villa wilde kopen in Frankrijk hebben daar recht op)

  Reactie door Niels — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.04 uur

 53. @Niels

  rondpompcircuit – een prachtige omschrijving van het begrip economie, want meer is het niet.

  De WW is een ander type uitkering, het is een verzekering, waarbij de premies worden betaald door de werknemers. De AOW is niet echt een verzekering gezien de domme financiering van deze regeling (kasstelsel) wat dat aangaat kun je die beter vergelijken met de bijstand die betalen immers ook belasting waaruit een groot deel van de uitkeringen weer worden betaald.

  @,texas,henkie
  De gelden van pensioenfondsen zijn van de leden van de pensioenfondsen, de werknemers die de centen bij elkaar hebben gespaart, het pensioenfonds doet niets meer dan er voor te zorgen om deze opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.43 uur

 54. Een goed sociaal stelsel is voor iedereen
  belangrijk.Elkeen zal naar draagkracht moeten bijdragen.
  Een zeer goede controle over de bijdrage
  is zeer noodzakelijk.
  Men moet niet het slachtoffer worden van:
  Verdeel en heers.
  Vereend kan veel en verdeeld geeft slachtoffers en ellende.

  Gepensioneerde.

  Reactie door h.klooster — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.47 uur

 55. Beste stephan,

  feit blijft dat uitkeringen van belastinggeld betaald worden, intern rondpompen binnen de overheid is niet alleen inefficient, het is in feite niets anders dan een verborgen werkloosheid stimuleren. Per slot van rekening is een werkloze goedkoper dan een ambtenaar. 1x verzamelen via de belasting en 1x op de juiste plaats besteden is natuurlijk een utopie, maar ik denk dat we er als nederlanders naar zouden moeten streven dat van ons belastinggeld zo min mogelijk aan de spreekwoordelijke strijkstok blijft hangen.

  Reactie door Niels — dinsdag 20 juni 2006 @ 10.49 uur

 56. @+-15 AD
  Iets dergelijks durft de SP niet meer aan.
  De stemmer is heilig. Zachte heelmeesters….
  Google maar eens op:
  “politieke bijsluiter” (incl de ” ‘s)
  0,0 reactie van de SP. Al meer dan 4 jaar…

  Reactie door Barend v.d Berg — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.15 uur

 57. @+-15 AD
  Iets dergelijks durft de SP niet meer aan.
  De stemmer is heilig. Zachte heelmeesters….
  Google maar eens op:
  “politieke bijsluiter” (incl de ” ’s)
  0,0 reactie van de SP. Al meer dan 4 jaar…

  Reactie door Barend vd Berg — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.16 uur

 58. Texas Henkie, dat wat je stelde over medicijnen die hier kunstmatig duur gehouden worden is ook iets waar we echt van af moeten; dit kost zo achterlijk veel geld. Als voorbeeldje Clovenac, een middel tegen jicht, kost in Turkeye e.2,85; voor dezelfde hoeveelheid van hetzelfde merk hier in Nederland e.14,50. Rara, hoe kan dat?

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.19 uur

 59. @Niels

  Dat ben ik helemaal met je eens, geen belasting geld, (geld van de burger) over de balk pleuren.

  Dat neemt echter niet weg dat ons fiscale systeem een erg delicaat systeem is, en wat nog belangrijker is, de basis voor het sociale stelsel, de meeste nederlanders kunnen zich wel vinden in het progressieve systeem waarbij de diegenen die het meest verdienen procentueel en absoluut het meeste aan belastingen betalen (In ieder geval net zolang als de aftrekposten ook volgens datzelfde principe worden afgewikkeld)

  Maar zoveel wordt er niet rondgepompt aan uitkeringsgelden vs belastinggelden, zeker onze belastingdienst was, tot voor kort, een redelijk efficiente instelling, het UWV maakte er een zooitje van, gelden incasseren bij de werkenden en deze vervolgens verknoeien aan dure kantoorgebouwen.

  Je moet de verschillende stelsel niet door elkaar halen. de WAO (WIA) en de WW zijn werknemersverzekering waarbij de premies bij elkaar worden gebracht door de in loondienst werkenden en de uitkeringen ook alleen worden gedaan aan de mensen die ooit in loondienst hebben gewerkt.

  de andere uitkeringen AOW, ABW, AWBZ enz zijn uitkeringen die 100 % worden gefinancierd uit belastinginkomsten. Daar wordt ook gewoon belasting over geheven omdat dat efficienter werkt, het vergroot namelijk de eenvoud van de aangifte en de afwikkeling hiervan.

  Het plan van de PVDA is gewoon goed, omdat dit namelijk de deur opent om van iedereen extra inkomsten te krijgen ook diegenen die , eigenlijk dat lage tarief van niet nodig hebben. Immers iedereen van boven de 65 profiteerd van het niet innen van de AOW premie, ook diegenen die een behoorlijk aanvullend pensioen hebben.

  Om de fiscale behandeling eenvoudig te houden zou je die premies gewoon moeten innen en de laagste inkomens, mensen met alleen AOW en een klein pensioentje compenseren middels een extra ouderenkorting.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.22 uur

 60. De enige wijze om vergrijzing (en daarmee alle financiele problemen daarbij)te voorkomen is het stimuleren van kinderen krijgen. Daar hoort natuurlijk bij dat je als ouder wel in gelegenheid gesteld moet worden om kinderen een fatsoenlijke opvoeding te kunnen geven. Dat wil zeggen: stel ouders in de gelegenheid om ouder te zijn zonder daarbij ook nogeens 2x 38 uur te MOETEN werken. Deze k*t regering stimuleert iedereen alleen maar om te MOETEN werken.

  Als o.a. de euro niet zou zijn ingevoerd dan werden we niet via een achterdeur in ons inkomen gekort. Iedereen is heel alert als het zijn/haar salaris betreft. Maar als de europese unie een euro invoert (en daarbij een onwerkelijke verheerlijking aanbied) dan staan we alleen achter mensen die we niet vertrouwen. Het invoeren van de euro had in feite met de vakbonden moeten worden besproken omdat het feitelijk een grote salariskeldering betrof.

  De gevangenissen zitten vol met criminelen en de achterkamertjes in Den Haag zit nog veel voller, allemaal boeven daar!

  Laten we eens beginnen om ministers letterlijk en figuurlijk af te rekenen op hun gedrag zonder dat ze zich kunnen verschuilen achter politieke onschendbaarheid. Ambtenaren die maar te pas en te onpas mogen liegen en daarbij financieel gewin hebben. Die horen gewoon in de bajes thuis ipv als volksvertegenwoordiger in Den Haag.

  Reactie door Edgar — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.26 uur

 61. @+-58 edgar, dan kampen we weer verder met: overbevolking en woning te kort, duurdere prijsen etc.

  2 ouders, 1 a 2 kinderen, dan kan de wereld weer verjongen EN iets tegen overbevolking doen.
  Verder zouden opleidingen voor politici ook een pre zijn.(juridisch met name)

  Reactie door Barend vd Berg — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.31 uur

 62. Het valt me op, nu dat Holland oranje kleurt.,

  er veel meer gezeur is over de vergrijzing.,

  en zeg maar niet dat het “toeval” is.

  weer merk je de hand van hypnotiseur balkenende en co.

  zo spelen ze het., niet in de eerste cirkel om je heen maar op het indirekte effect via de band.,
  hun manier van biljarten , alleen niet met hun eigen ballen.

  Reactie door Jansonius — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.33 uur

 63. Mijn standpunt is dat als men 40 jaar gewerkt hebt, dat je dan met pensioen mag gaan.
  Er zijn mensen die met hun 15e jaar gaan werken en er zijn mensen die met hun 30e jaar gaan werken.
  Het is altijd zo dat iemand die met z’n 15e gaat werken zwaar arbijd moet verrichten terwijl iemand die met z’n 30e gaat werken al een deel geprofiteerd heeft van studietoeslagen en dergelijke ook een aanzienlijk minder lichamelijke zware baan heeft en makkelijker tot z’n 70e kan werken,daar komt dan nog bij dat zijn salaris aanzienlijk hoger is en dat hij zich eerder uit kan kopen.

  Reactie door dromer — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.34 uur

 64. Het grijze gevaar, dit na het rode en gele gevaar. Het ware vijandsbeeld is gevonden. Rest nog, de bestrijding van dit euvel. Alles gelezen te hebben vind ik dat jullie allemaal gelijk hebben de een een beetje meer dan de ander. Maar de grootste gelijkhebber moet zich nog melden. En dat is de man/vrouw die de eind beslissing neemt.
  George Bush kwam al enige jaren geleden om de voorziening van de oude dag te privatiseren dan ben overal vanaf, ook hij kwam met het idee om de kinderen meer voor de ouderen te laten zorgen.

  Als je de PvdA zijn gang laat gaan dan veranderd de AOW, zijnde een staatspensioen in een uitkeringssysteem waarop je recht heb bij het bereiken van een leeftijd die de politiek bepaald. Het recht hebben op een uitkering wordt bepaald als je aan bepaalde normen voldoet. Deze normen kunnen door de politiek bepaald worden. Zoals een eigen woning, in het bezit hebben van geld (giro-gluren) enz. enz.
  Ik kan mij dan voorstellen dat vele oudjes zullen zeggen voor mij hoeft het niet meer. Ik kan er niet genoeg op wijzen dat de PvdA(fbraak) geen volkspartij meer is maar een partij bestaande uit regenten, die denken wat goed voor het volk is. Voor mij is het al een 25 jaar een onbegrijpelijke afgang.
  Zou de SD (sociaal democratie) iets te maken hebben met de SD (sicherheits-dienst)

  Reactie door Sunny Boy — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.36 uur

 65. Als men graag wil doorwerken bij een baas heeft hij/zij volgens mij een partner dat een rotzak is, of is een enorme slaaf.

  Reactie door dromer — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.37 uur

 66. @48 helemaal mee eens.

  Reactie door dromer — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.43 uur

 67. Met z’n alle van de gulden naar de euro
  Met z’n alle van de ene baan naar de andere
  Met z’n alle van de ene zorgverzekeraar naar de andere
  Met z’n alle van de ene energiebedrijf naar de andere
  Met z’n alle van de ene telecom aanbieder naar de andere
  Met z’n alle van de ene verhuurder naar de andere
  Met z’n alle van het kasje naar de muur ,zeeeeeeeeeer dynamisch
  Ik heb maar ene wens gun ons wat rust in deze toch al zo’n moeilijke tijd
  m.v.g Ton de Haas

  Reactie door Ton de Haas — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.44 uur

 68. @46 Die kinderen halen we wel uit het oostblok.

  Reactie door dromer — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.44 uur

 69. Ik kan je verzekeren Jan dat de angst rondwaart onder mensen die gedwongen ingezet gaan worden voor het Arbeit Macht Frei” ideaal van deze regering.

  Onder het mom van de vergrijzing, ziet men menselijkheid volkomen over het hoofd.

  Mensen die gedwongen zullen worden ondanks hun ziekte of handicap om alle voorzieningen op te heffen.

  Om over het armetierige inkomen maar te zwijgen.

  Werk je niet mee dan volgen er sancties.

  De 65 zullen velen niet eens halen omdat je ook geestelijk af zal knappen.

  Ik zie het persoonlijk somber in met wat er in dit land gebeurt.

  Voor velen is het woord toekomst het zwaard van Damocles geworden, dat dreigend zwaaiend in de verte naderbij komt.

  Reactie door e.krul — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.48 uur

 70. 65 Ton de Haas

  Heen en weer…
  heen en weer…
  heen en weer…
  heen en weer…

  heen en weer…
  heen en weer…
  heen en weer…
  heen en weer…

  enz.

  Reactie door e.krul — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.49 uur

 71. @Barend:
  @+-58 edgar, dan kampen we weer verder met: overbevolking en woning te kort, duurdere prijsen etc.

  2 ouders, 1 a 2 kinderen, dan kan de wereld weer verjongen EN iets tegen overbevolking doen.
  Verder zouden opleidingen voor politici ook een pre zijn.(juridisch met name)

  Reactie van Barend vd Berg — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.31

  Ik wil hiermee alleen maar zeggen dat je bedriegers hebt en mensen die zich laten bedriegen. Als ouders (1 van de 2) gewoon de zorg en opvoeding van zijn haar kind kan verzorgen hoeft er beduidend minder geld naar WELZIJN, dit omdat er dan minder kinderopvang geregeld hoeft te worden. Iedereen klaagt en weinigen doen er iets mee.

  Een voorbeeld: De ministers zeggen dat roken slecht is voor iedereen en dat dat de reden is voor een flinke accijnsverhoging. Dat roken slecht is voor de gezondheid is zeker zo. Met name de regering, die deze drugs toestaan, zijn hypocriet. De acccijnsverhoging is een manier om geld binnen te halen en zeker niet vanwege het ontmoedigen van het roken. Als je wil dat mensen niet meer roken moet je de fabrikanten aanpakken, of zijn die soms te groot en te machtig en willen de hypocrieten gewoon de accijnsen niet mislopen?

  Files aanpaken?: maak het openbaar vervoer betaalbaar en efficient. Dan krijg je zeker minder files. maar ja, wat dan met al die inkomsten uit de brandstof accijnsen? nee, die willen we niet missen. We zeggen dus dat we van al die autos en files afwillen maar we hebben er NIETS voor over.

  Reactie door Edgar — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.51 uur

 72. Bij de berekening van pensioen, wordt door het ABP de te ontvangen AOW in mindering gebracht voor het uit te keren pensioen!

  Zo wordt dus eigenlijk een dubbele premie in rekening gebracht aan de uitkeringsgerechtigden.
  Deze berekeningen zouden eens grondig onderzocht moeten worden!

  Zelf heb ik altijd gekozen voor “werken om te leven”. Dit kabinet denkt echter dat we “leven om te werken”.
  Zal het eens wat minder gaan, als je weet hoe te leven, maakt dat niets uit, haal je je schouders op met als commentaar “SO WHAT”.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.53 uur

 73. Misschien is dat ook wel de bedoeling e.Krul; een dode AOW’er heeft immers geen AOW nodig. Mijn beste vriend is 59 en volstrekt versleten, doet al heel zwaar werk vanaf zijn 15e. Z’n knieen en rug vertonen ernstige slijtage; hij heeft elke dag pijn. Nu mag de werkgever voor hem een computerbaantje gaan regelen binnen het bedrijf, terwijl hij niet eens een computer kan aanzetten. Dat gaat natuurlijk niet werken. Hij mag straks fijn vanuit de WW, naar de bijstand, want niemand wil hem nog hebben. Hij schaamt zich kapot, want hij wil zo graag, maar kan niet meer, hij durfde het bijna niet eens te vertellen. 44 jaar zich afgebeuld en zo behandeld worden; er zijn gewoon geen woorden voor.

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 11.55 uur

 74. Het verstrekken van uitkeringen en toeslagen geeft de regerende kliek macht, en het volk wordt erdoor verkleuterd!

  allemaal zwaar vooropgezette bedoelingen!

  werk je niet mee, toeslag weg of uitkering weg.

  Reactie door Jansonius — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.02 uur

 75. @dromer

  Daar staat tegenover dat diegene die met 15 jaar is begonnen met werken reeds geld aan de kant had kunnen zetten voor zijn oude dag, een beetje eigen verantwoordelijkheid kan geen kwaad, mits de overheid die mogelijkheid (zoals reeds is gebeurt) niet naar de kloten helpt.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.16 uur

 76. @67 – ik vind het beschamend dat hier de regering wordt vergeleken met Nazi beulen door de ‘Arbeit Macht Frei’ ideaal.

  Kom met onderbouwde argumenten en een kwinkslag hier en daar prima. Maar dit gaat echt te ver.

  Wat denk je wel niet?

  Reactie door Matthijs — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.43 uur

 77. @73 Stephan,

  ben je niet krom aan het lullen?., diegene die met 15 is begonnen te werken heeft aow-premie betaald., dus daar zit zijn geld voor de oude dag.,dat de overheid onbetrouwbaar is niet zijn verdienste., ook moet er geld uitgegeven worden, dat heb je nu met de euro gemerkt,en waarom moeten de mensen zich dubbel verzekerenb., als ze dat doen is de drempel voor de stelende overheid nog lager!

  Reactie door Jansonius — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.44 uur

 78. @ Amita

  Het ABP pensioen wordt grofweg als het volgende berekend: Pensioengrondslag minus Franchise maal per dienstjaar 1,75%.
  De pensioengrondslag is een uitgebreide berekening waarop eventuele pensioenbreuken in het verleden in mindering worden gebracht.
  Franchise is dat gedeelte wat de AOW bestrijkt.
  Een dienstjaar is een jaar waar premie over betaald wordt.
  Bij de verzelfstandiging van het ABP is de AOW losgekoppeld van het pensioen, voor die tijd betaalde de ambtenaar geen AOW premie maar hij mocht wel belasting betalen over de compensatie. De pensioen premie was toen ongeveer 22%, waarvan de werkgever de helft betaalde.
  Mijn ergenis is, wat het management na de verzelfstandiging aan inkomen in hun zak ging steken.

  Reactie door Sunny Boy — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.46 uur

 79. @ Sunny Boy,
  je antwoord maakt ook iets duidelijk waarom veel mensen geen idee hebben inzake pensioen en zich er niet voor interesseren. de termen: franchise, pensioengrondslag en pensioenbreuk. me begrijpt gewoon niet waar het om gaat. daar moet de politiek ook eens iets aan doen.

  Reactie door Matthijs — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.49 uur

 80. @Jansonius

  Niet helemaal, men heeft inderdaad AOW premie betaald, alleen niet voor henzelf maar voor de ouderen van dat moment, het debiele kasstelsel van de overheid.

  Daarbij is er altijd noodzaak geweest van bij verzekeren, echter gebeurt dit altijd indirect, namelijk middels de pensioenafdrachten, medio jaren 80 is de vut ingevoerd, ook volgens het debiele kasstelsel, in de jaren 90 hebben de pensioenfondsen de overstap gemaakt naar het vroegpensioen, volledig gefinancierd op basis van reserveringen.

  Dat is door onze overheid onmogelijk gemaakt. Voor al diegenen die deze mogelijkheid niet hebben gehad of niet hebben, is het dus zaak om zelf voor je oude dag te zorgen, waarbij de AOW zeker wordt gesteld. Dit gaat prima in het PVDA voorstel.

  Wat betreft dubbel verzekeren, alles wat je zelf bij elkaar spaart is moeilijker af te schaffen door de overheid, het is eenvoudiger om een AOW te verlagen, dan een prive pensioen op basis van afspraken met een verzekeraar.

  Dat geld overigens ook voor de WAO, ik heb een eigen AOV verzekering die nog wel beroepsarbeidsongeschiktheid dekt, iets dat al lang niet meer mogelijk is binnen de WAO/WIA.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 12.55 uur

 81. afgezien van de mensen die niet anders kunnen (konden), zijn er genoeg die gekozen hebben voor een bepaalde vorm vaan carriere. Zo zijn er mensen die na lange studie, gelardeerd met veel plezier op 30 jarige leeftijd aan het werk gaan. Anderen zoeken vroeg carriere in de hoop later in hun leven, zeg tegen hun 60ste plezier te kunnen maken.

  Voordeel van de eerste optie is dat je gezond bent, nadeel is dat je weinig te besteden hebt. voordeel van de tweede optie is dat je meer te besteden hebt, nadeel dat je misschien al dood bent voor het zover is.

  Maar dat is nu net wat onze regering niet wil. bedrijven hebben zoveel mogelijk eigen keuze, maar werknemers vrij te laten in hun carriereopbouw is niet liberaal en anders niet gristelijk.

  Reactie door ipuntje — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.06 uur

 82. @ipuntje

  Dat is precies wat er aan de hand is. Je doet je naam eer aan.

  Een partij die “liberaal” zijn voorstaat laat haar ware gezicht op deze wijze zien.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.18 uur

 83. Bedankt voor de uitleg Sunny boy, want ik heb ook de ballen verstand van pensioenen. Het enige dat ik wel weet is dat er tegen die tijd voor mij toch niks meer is, daarom storten wij maar elke maand een bedrag voor een levensverzekering. Als die vrijvalt op ons 65e hebben we in ieder geval nog wat. Tenzij tegen die tijd die verzekeraars “failliet” zijn; zou me ook niks meer verbazen. Misschien weer tijd voor de oude sok?

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.24 uur

 84. Bestuursvoorzitter Boudewijn Dessing van een van de grootste zorgverzekeraars wil dat de awbz afgeschaft word en in de premie van de basisverzekering verwerkt wordt.Hij wil de totale gezondheiszorg als”"core business”",want dat is in het algemeen belang?!?!?.Nu komt de politiek al aanzetten met kamerhuur voor o.m.demente bejaarden.Straks moet kamerhuur betaald worden als je een paar dagen in het ziekenhuis ligt. Onder leiding van bureaucraten,topambtenaren,managers en lobbyisten wordt de kamer gemasseerd om de verzekeringslobby zijn ultime doel :het verder opjagen van de winsten en aandelenkoersen te bewerkstelligen.
  Alles wat de politiek tot nu toe geprivatiseerd heeft is via belangenverstrengeling en allianties alleen maar duurder geworden.Het lijkt er veel op dat WIEGEL de topman van de verzekeraars hier weer achter zit.Balkeneende heeft de verzorgingsstaat al nagenoeg uitgekleed.Nu komen de oudjes aan de beurt.Als je straks geen familie meer hebt welke als mantelzorger voor je opkomt,dan ligt de spuit klaar!Opruimen die onrendabele boel!! Als de SP hier niet voor opkomt wordt het de hoogste tijd voor een ouderenpartij!!!!!!!!!!!
  emhharkenbosch@prettel.nl

  Reactie door Maan arkenbosch — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.25 uur

 85. Stel dat er twintig miljard meer aan AOW opgebracht moet worden. Veel van die bejaarden hebben een aanvullend pensioen. Ik schat dat dat toch minstens twintig miljard extra is, want de komende bejjaarden hebben betere pensioenen dan die van de afgelopen jaren.

  Er wordt dan dus veertig miljard meer door de bejaarde uitgegeven. Ongeveer tweederde vloeit via de belastingen en besparingen op bijstand naar de overheid (je moet ook de belastingen bij de kruidenier e.d., BTW en accijnzen meerekenen). De inkomsten voor de overheid zijn dan dus ongeveer 27 miljard extra. Met andere woorden, de overheid gaat er per saldo op vooruit in plaats achteruit. De voorlieden van CDA, VVD, PvdA staan te liegen dat ze groen en geel zien.

  Reactie door Drob — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.35 uur

 86. juist Drob en wat is er nieuw aan het leigen van deze lieden?

  Reactie door Henk — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.40 uur

 87. @80 Kaatje,
  Daar noem je nu precies het voorbeeld van die Levensverzekering, die zogezegd vrijvalt als je 65 bent.
  Veronderstel: jij krijgt het bedrag in handen (dat is wettelijk vast gelegd) maar de levensverzekeringsmaatschappij zegt sorry, het gaat zo slecht met ons bedrijf de premie moet nog een aantal jaren doorlopen.
  Zo moet je zien wat zij met de AOW/pensioen proberen te flikken op een schaamteloze wijze probeert de PvdA de hardwerkende burger dit door de strot te duwen, ik ben al 10 jaar met pensioen en zet mij al 12 jaar in voor de gepensioneerden via het FNV, maar zelfs de vakorganisaties hebben de oudjes laten vallen en huilen met de wolven in het bos mee (anders wordt Woutertje boos). En diegene die het woord solidariteit in hun mond durven te nemen daar moeten zij het gelijk eruit rammmen.

  Reactie door Sunny Boy — dinsdag 20 juni 2006 @ 13.54 uur

 88. Helemaal gelijk Sunny boy, het wordt hoog tijd dat Niek Stam de scepter gaat zwaaien bij het FNV, dan kunnen we er tenminste nog wat van verwachten.

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.03 uur

 89. Opdracht aan Jan:

  Stel eens de volgende kamervragen:

  1. Hoeveel AOW moet er de komende jaren ieder jaar extra betaald worden?
  2. Hoeveel zal er extra aan bijstand aan bejaarden betaald moeten worden?
  3. Wat zullen de extra directe inkomsten van de overheid zijn ten gevolge van meer bejaarden, inclusief de pensioenen die de bejaarden zullen ontvangen?
  4. Wat zullen de extra inkomsten aan BTW en accijnzen zijn ten gevolge van de toenemende bestedingen door de bejaarden?
  5. Hoeveel zullen de extra inkomsten zijn tengevolge van de indirecte effecten van de toenemende bestedingen van de bejaarden? Denk hierbij aan inkomsten van leveranciers, toegenomen winsten bij bedrijven e.d. en de gevolgen van de extra bestedingen die hieruit voortvloeien etc.
  6. Hoeveel zal op de bijstand bespaard worden doordat de komende generatie bejaarden over het algemeen een betere pensioenvoorziening hebben?
  7. Hoeveel zal op de bijstand bespaard worden doordat de werkgelegenheid toeneemt door de toenemende bestedingen door de bejaarden?
  8. Hoeveel extra inkomsten zal de overheid uit erf- en schenkingsrechten krijgen, waarbij speciaal naar de vererving van het huizenbezit zal moeten worden gekeken.
  9. Wat is het saldo van alle gecumuleerde effecten van alle gevolgen van de vergrijzing, inclusief meer AOW-kosten en bestedingseffecten, ontvangsten en besteding van pensioenen, toenemende werkgelegenheid met daarbij behorende bestedingseffecten en besparing op bijstand, erf- en schenkingsrechten en toenemende bestedingsmogelijkheden door degenen die erven.

  Reactie door Drob — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.09 uur

 90. Er komt wel een geweldig probleem op ons af. Doen we niets, dan heb ik straks geen AOW. De huidige AOW generatie heeft het best wel goed. Ik heb staks geen partnertoelage meer, geen VUT, geen eindloon maar middelloon. Laat ze de AOW maar fiscaliseren. Niet in stappen, maar nu meteen. De jeugd loopt alles al mis! Werken tot 65 gaat in veel functies niet.

  Reactie door robert b — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.14 uur

 91. Robert B, lees het verhaal van Jan maar even goed, zo ‘n groot probleem hoeft het helemaal niet te zijn.
  Jan, ik mag hopen dat ik straks volgens de SP niet mijn opgebouwde levensverzekeringsgeld gedeeltelijk in hoef te leveren? Of dit eerst maar op moet maken, voordat ik recht op WAO heb? Zo ver zou mijn solidariteit namelijk niet gaan, ik wil wel graag naar Italie kunnen verhuizen tegen die tijd van mijn eigen opgebouwde centjes.

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.28 uur

 92. @Kaatje,
  kijk eens wat er aan kosten in rekening wordt gebracht en wat je daadwerkelijk opzij legt voor je 65e.
  tip: niet schrikken!

  Reactie door Matthijs — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.30 uur

 93. Ik weet het Matthijs, maar behalve als je in de drugshandel gaat of steelt, is dit nog altijd de beste manier van sparen, ondanks de buitenproportionele diefstal van de verzekeringsmaatschappijen. Gasten die al 15 jaar zelf op de beurs rommelen, zijn er op een uitzondering daargelaten per saldo geen ene moer mee opgeschoten.

  Reactie door kaatje — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.40 uur

 94. @kaatje

  Of aandelen, (als je ze maar lang genoeg vast houdt maak je voldoende rendement)vooral niet gaan “rommelen” aanschaffen en afblijven.

  Eigen woning aflossen. (maar dan ben je weer “rijk”)
  Of gewoon dom sparen, 10 % van je inkomen.

  Er zijn voldoende mogelijkheden om je AOW tot normale proporties aan te vullen, mits de AOW wel in stand wordt gehouden.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 14.54 uur

 95. @Stephan Als je met je 15e gaat werken heb je over het algemeen dat beetje geld dat je verdient hard nodig om voor je gezin te kunnen zorgen en heb je echt geen geld meer om te sparen voor je oude dag.

  Reactie door dromer — dinsdag 20 juni 2006 @ 15.15 uur

 96. Stupide reakties op het ouder worden en alle daarmee samenhangende financiële complicaties lees ik al heel lang. Ouderen zijn profiteurs, hebben alleen maar voor zichzelf gezorgd, plunderen de schatkist en trekken zich van de jongeren niks aan, slopen alles wat voor de toekomstige oudere van belang is of wordt enz. enz. Oud word je vanzelf ( is te hopen ) en daardoor treed je ook vanzelf toe tot het leger van “profiteurs”. Jongeren die zich permitteren ouderen zo te kwalificeren hebben het dus ook over hun eigen ouders. Er is eigenlijk geen reden te rekenen op solidariteit nu of in de toekomst. Een zakelijke benadering als in @89 van Drob staat mij wel aan. Reken het ons maar eens haarfijn voor. Stop met die selektieve stemmingmakerij.

  Reactie door william — dinsdag 20 juni 2006 @ 15.53 uur

 97. @dromer

  Als je met 15 begint te werken woon je over het algemeen nog thuis en heb je geld genoeg om de ogen uit te steken van diegenen die nog studeren, dit herstelt zich later wanneer diegenen die door hebben gestudeerd een hoger inkomen hebben.

  Op het moment dat het gezin echt begint te spelen kun je inderdaan veel minder aan de kant leggen, daar staat weer tegenover dat deze kinderen vroeg de deur uit zijn wat je weer de mogelijkheid geeft om alsnog iets extra’s te doen.

  je moet voor je eigen toekomst zorgen, de overheid is hier te onbetrouwbaar voor.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 16.01 uur

 98. is ergens een arbeids macht frei optie,die anders is dan het huidige mentaliteit?…
  Nooit gedacht,dat velen al weten dat het Kap system is vervloek als geen oorlog komt..
  Ja,zelf regulering noemen wij dat,en daar voor,is geen verzekering nodig …
  Wij als domme schapen zorgen goed voor dat.

  tijd voor de revolutie,weet jij wel

  Reactie door gaf — dinsdag 20 juni 2006 @ 16.04 uur

 99. @william

  Proviteurs is een beetje te veel van het goede, het is echter wel zo dat de huidige generatie gebruik kan maken van verschrikkelijk veel extra’s dat is ook niet zo heel vreemd omdat deze generatie niet iets voor zichzelf kon opbouwen, de overheid verzorgde je immers van de wieg tot het graf.

  De huidige generatie kan dit wel.

  Regelingen die zijn aangepast voor mensen geboren na 1950

  Algemene nabestaanden wet
  AOW – Partner toeslag
  AOW – 1/2 AOW als partner nog geen 65 is
  VUT – afgeschaft
  Vroegpensioen – afgeschaft

  Allemaal zaken waar ze zelf nooit voor hebben bijgedragen of niet volledig.

  AOW wordt betaald door de werkenden, de partner toeslag is een bonus, geld krijgen zonder dat je 65 bent.

  VUT heeft men al helemaal niet volledig voor betaald.

  Niet dat ik tegen al die regelingen ben, ik ben vooral tegen het feit dat de regering het ons, jongeren, fiscaal onmogelijk heeft gemaakt om zelf dergelijke regelingen op te kunnen bouwen.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 16.06 uur

 100. @Stephan Dat de overheid onbetrouwbaar is ben ik helemaal met je eens,maar als je thuis woont is het volgens mij heel normaal dat als je werkt kostgeld betaald,en moet je ook sparen om op jezelf te gaan wonen.(laag geschoolt werk is meestal een minimum loon)
  Dat wil nog niet zeggen dat als iemand vroeg gaat werken dat hij of zij ook vroeg kinderen heeft die dan weer vroeg de deur uitgaan, en als je dan denkt dat je een spaarpotje hebt zoals b.v.b. spaarloon dan pikt de overheid het wel weer in.
  Daarom zeg ik 40 dienstjaren en dan met pensioen voor iedereen.

  Reactie door dromer — dinsdag 20 juni 2006 @ 16.36 uur

 101. @99 Stephan.

  Het partnertoeslag, als de patner nog geen 65 is, wordt per 2015 afgeschaft.
  Dan kun je als jouw partner geen inkomen heeft naar de steun (bijstand)ondanks jouw AOW-tje.
  Hij, die niet steelt of erft, zal moeten werken tot hij sterft.

  Reactie door Sunny Boy — dinsdag 20 juni 2006 @ 16.43 uur

 102. Wiegel is geen roeptoeter.
  Wiegel is een kwade genius, die achter de schermen met zijn grote bek en luie en incompetente, botte, zelfingenomen, decennialang opgepimpte waan-ego de tweedeling in de samenleving steeds scherper wil stellen.
  Zodra ik de gelegenheid heb zal ik dat gespuis met argumenten tot op de grond en in de vergetelheid afbranden.

  Reactie door hendrik dieks — dinsdag 20 juni 2006 @ 17.09 uur

 103. 76 Mattijs

  Wat dacht je van al die ‘wonderbaarlijke genezingen bij de WAO’ aangezet door dit kabinet, helaas geen werk voor hen maar bijstand.

  Ik denk inderdaad meer wel dan niet, deed jij dat ook maar!

  Ik heb ook het woord beulen niet in de mond genomen, dat komt van jou.

  Morgen is er een demonstratie in Den Haag voor al die opgesloten vluchtelingen kinderen, jij zou daar ook moeten staan met je gezonde lijf.

  Reactie door e.krul — dinsdag 20 juni 2006 @ 17.38 uur

 104. 102

  De hetse in de samenleving wordt juist gesteund en aangewakkerd door politiek en een gedeelte van de media.

  Het is oud-jong
  arm-rijk
  Nederlander-allochtoon
  werkenden-door omstandigheden niet werkende
  alleenstaanden-echtparen
  gezinnen-kinderlozen

  Ongezond klimaat waar tegen geageerd moet worden!

  Reactie door e.krul — dinsdag 20 juni 2006 @ 17.44 uur

 105. @Sunny Boy

  Nee hoor, dat hoef ik niet, ik weet toch dat het eraan zit te komen! Ik ben toch niet achterlijk, ik wil wel die verantwoordelijkheid nemen en voor mijzelf zorgen.

  Ik heb bijvoorbeeld ook het ANW gat afgedekt, iets dat bij de meesten niet is gebeurt, omdat ik dat risico niet wil lopen voor mijn vrouw en kinderen.

  Het afschaffen van de partnertoeslag is al sinds midden jaren 90 bekend, je hebt best veel tijd gehad om e.e.a. te regelen

  Mijn bezwaar is dat ze die mogelijkheid om dit binnen de fiscaliteiten te regelen hebben afgeschaft.

  Reactie door Stephan — dinsdag 20 juni 2006 @ 17.51 uur

 106. @105
  Pas op als dat in je pensioen voorziening door middel van een risico verzekering is af gedekt.
  Krijg je ontslag en je komt in de WW of bijstand dan vervalt deze dekking bij het pensioenfonds.

  Reactie door Jofel — dinsdag 20 juni 2006 @ 18.42 uur

 107. Opgebouwd prepensioen wordt afgetrokken, van je IOAW en van de AOW toeslag van een jongere Partner.
  Daar gaan je spaarcentjes.
  Met de levensloop regeling is dat volgens mij ook het geval,het wordt gezien als inkomen uit arbeid,dat betekent als jij voor 65 jaar deze op moet nemen en je bent daarvoor ontslagen en je zit in de IAOW of bijstand ben je hem kwijt.

  Reactie door Jofel — dinsdag 20 juni 2006 @ 20.29 uur

 108. Mijn vader zei altijd dat wanneer je wilt sparen, dat je het dan in Zwitserland weg moet zetten, anders pakken ze je het in Nederland toch af. Gelukkig heb ik niets te sparen. Dat gaat wel een probleem worden wanneer ik in elkaar stort van ouderdom en niet meer kan werken.

  Reactie door Sonja — dinsdag 20 juni 2006 @ 20.47 uur

 109. william

  Wat te denken voor de mensen die net na 50 zijn geboren.
  Ook die hebben niets op kunnen bouwen.
  Zij draaien straks wel voor de gevolgen op.

  Janny

  Reactie door janny — dinsdag 20 juni 2006 @ 21.32 uur

 110. Jammer dat er nog steeds veel geld een end over de balk gegooid wordt.
  Er is genoeg geld voor de toekomstige A.O.W ers.
  20 miljard in de fondsen van woningbouw verenigingen.
  Hoeveel gaat de EU ons kosten met een begroting van meer dan 800 miljard voor de komende jaren.
  Wat kost deelnamen aan de oorlogen oh sorry, vredes,,missies”noemt men dat.
  Dan hebben we het nog nog niet over reintregatie kosten van alle allochtone nederlanders die hier al jaren wonen.
  dit zou een hele lange lijst kunnen worden.

  Reactie door volly — dinsdag 20 juni 2006 @ 21.51 uur

 111. Mijn best linkse vriend leeft als god in ned.door al 25 jaar van de gemeenschap te profiteren, daarnaast softdrugs vekoopt, en in zijn mercedes geld verdient met snorren .Hard werken tot 65 we lijken wel gek,jan ik stem SP wat een leven schotelt de SP jE VOOR hoeft nIET te kunnen lezen of schrijven , SP stemmen en een beetje slim

  Reactie door conijn — dinsdag 20 juni 2006 @ 22.08 uur

 112. @111
  Naar de IKON gekeken van de week conijn.

  Reactie door Jofel — dinsdag 20 juni 2006 @ 23.12 uur

 113. hallo ik werk bij een bouwmarkt….ben je 40 en sollicitant…..sjammerdan…je bent oud……….grrrrrrrr aandeelhouders…en lang leve de grrr de beurs….zakkevullers……..amerikaans.
  en dan europa…….? hoe vul ik mijn zakken…..met euries……en merkt jan met de pet het niet…..?

  Reactie door roelof — woensdag 21 juni 2006 @ 0.18 uur

 114. waar maakt men zich druk om?!
  we leven in een democraties land met een rechtstaat,en laten we nu in godsnaam gewoon luisteren naar hoe Bak-ellende en co het uitleggen anders snappen jullie er niks van!
  daarbij, wat wil je er tegen doen dan?
  er is niets aan te doen![TOCH?!] dus heeft mekkeren geen zin…
  wat maakt het nou uit?

  maak nu zelf eens wat van je leven! zo was het toch?
  ik snap niet dat er nog gediscussierd word over dit soort zaken….

  Reactie door iew — woensdag 21 juni 2006 @ 9.36 uur

 115. Mensen die €28000 of meer aan pensioen hebben, zouden geen AOW moeten krijgen. AOW dient er te zijn voor mensen die geen kans hebben gezien om een redelijk pensioen op te bouwen. Onze koningin heeft bevoorbeeld geen AOW nodig. Dat ze het aan een goed doel schenkt doet niet ter zake. AOW moet als een sociale uitkering gezien worden voor mensen zonder of met weinig pensioeninkomsten.

  Reactie door abo — woensdag 21 juni 2006 @ 10.17 uur

 116. 115. Abo, is die e.28.000 bruto?
  Zo ja, daar gaat mijn huisje in Italie dat ik ooit hoop te bezitten op mijn oude dag!
  Hier ben ik het dus niet mee eens. Ik ben wel voor aftoppen van de AOW, maar zeker niet bij die grens al. Zo pak je Jan Modaal de extraatjes af, niks meer om naar uit te kijken, das niet leuk :(

  Reactie door kaatje — woensdag 21 juni 2006 @ 11.15 uur

 117. Beste mensen, er wordt gesproken op deze site van een grens 28.000 euro.
  Veronderstel dat de PvdA het lukt deze absurde invoering van de AOW er door te krijgen. Dan gaat de AOW van een Staatspensioen (waar de staat de eindverantwoording heeft) naar een gefiscaliseerd systeem.
  Dat houdt in, een uitkeringssysteem betaald uit de belastingen.
  Dan geldt zoals bij uitkeringssystemen de beide inkomens van de partners als één.
  Dus inkomem man (2005) AOW 8066.=
  inkomen vrouw (2005) AOW 8066.=
  ——-
  16132.=
  Etra aanvullend pensioen, extra belasting vrij, 28000 minus 16132 = 11868 euro
  Man en vrouw hebben allebei gewerkt (wat tegenwoordig heel normaal is anders kunnen zij de kosten van het dagelijks leven niet betalen) en hebben een aanvullend pensioen.
  Dat is echt meer dan 11868 : 2 = 5934 per jaar. Dus alles per persoon boven 500 euro bruto per maand wordt extra belast.
  Is dat wat wij willen, aan mijn nooit niet, wij hebben ons al te pletter betaald tijdens ons werkzaam leven van zo’n 40 jaar.

  Reactie door Sunny Boy — woensdag 21 juni 2006 @ 12.08 uur

 118. Mischien dat het FNV,SP en de PVDA eens met duidelijke rekensommen komt.
  Mensen snappen de ballen ervan.
  En voor ze het weten lopen ze mee met een valkuil.

  Reactie door Jofel — woensdag 21 juni 2006 @ 12.53 uur

 119. Al sinds het rapport van Rome zijn we gewaarschuwd voor de krankzinnige bevolkingsgroei en de verschrikkelijke gevolgen daarvan.
  Dat er zich nu wereldwijd een bevolkingsdaling aan het aftekenen is is fantastisch nieuws, goed voor de welvaart goed voor het milieu en de werkgelegenheid, reden voor een groot feest! (Zie de nota Structurele bevolkingsdaling Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers.)
  Uit dit onderzoek blijkt dat het langer doorwerken van ouderen alleen als doel heeft om een hard groeiende economie nog harder te laten groeien, de welvaart en werkgelegenheid zal sowieso toenemen, net als de sprong die we in de 60’er jaren gemaakt hebben. En dat we ondanks steeds slimmere productie processen het werk niet aan kunnen, is dit goed voor de welvaart voor de hele wereld .
  Pech voor diegene die blijven geloven in de economie van schaarste, ik ga een feestje bouwen. Nu nog stoppen met de ongebreidelde wegen- en bedrijventerreinenbouw en slim gaan investeren in al onze kinderen.

  Reactie door Willem — woensdag 21 juni 2006 @ 19.24 uur

 120. Ik ben in 1952 gaan werken.Ik heb mijn hele leven alle sociale lasten betaald.
  Ik heb mijn hele leven zwaar werk gedaan,
  Ik heb mijn hele leven gedaan wat de overheid en de vakbonden vroegen.
  Verder van huis gaan werken.Van baan veranderen omdat daar meer arbeiders nodig waren.Dat betekent dat ik diverse malen pensioenbreuk heb moeten plegen.Geen punt zei de regering,het pensioengat wordt gerepareerd.Nu ben ik gepensioeneerd en moet iedere morgen om 04.15 uur op om een krantenwijk te lopen.Anders kan ik de eindjes niet aan elkaar knopen.Ik heb betaald voor de VUT,maar nooit Vut gehad.
  Nee,@73 Stephan,wij hadden geen mogelijkheid om t studeren of om te sparen voor later.wij moesten betalen voor de mensen die op dat moment gepensioeneerd werden.voor de WAO en voor d AOW.
  De meesten die nu in de regering zitten hebben gestudeerd met ons geld.
  En nu…….nu we gepensioeneerd zijn kunnen we in de stront zakken.BAH

  Reactie door aidan — woensdag 21 juni 2006 @ 22.07 uur

 121. werken werken werken betalen betalen ik werk al 36 jaar in de bosbouw alles versleten (52) haal de 65 jaar niet eens als zo door ga MAAR ER MOET BROOD OP DE PLANK monkee er staat toch niemand voor ons op anders zijn de werk bijen weg geen 30 procent voor die zakkkkkkkk vullers

  Reactie door henk — donderdag 22 juni 2006 @ 0.08 uur

 122. @116
  Ik hoef niet eens te denken aan een huisje in Italie. Als je zo graag naar Italie gaat, waarom ga je dan nu niet? Pim Fortuyn had ook een huis in Italie. Nu heeft hij er een mooi graf. Je wilt toch solidair zijn met de allerarmsten? Hoe zit dat dan?

  Reactie door abo — donderdag 22 juni 2006 @ 3.09 uur

 123. Dat vind ik niet leuk Abo. Mijn vriend en ik hebben het kleinste en goedkoopste huisje van de stad gekocht, omdat we graag leuke dingen willen blijven doen en ook voor de toekomst. Mijn grote persoonlijke droom is een huisje in de toscane als we oud zijn. Delen en het voor een ander opnemen zal ik mijn hele leven blijven doen, dat zit nu eenmaal in mijn bloed; zo ben ik ook opgevoed. Lees al mijn bijdragen maar eens, dan zou je moeten weten hoe ik ben.

  Reactie door kaatje — donderdag 22 juni 2006 @ 3.15 uur

 124. De manier van studeren na de 2e WO kon heel
  verschillend zijn:
  -je had eerst gewerkt en ging tóch studeren
  -je had rijke ouders/grootouders
  -je partner werkte voor jouw inkomen
  -je werkte, studeerde en stichtte een gezin
  -je leende geld om te studeren
  -je werd gefinancierd door een suikeroompje
  Nog wat vergeten?
  De Wet op de Studiefinanciering maakte het
  mogelijk om iedereen in staat te stellen te
  kunnen studeren, maar dan wel aan tijdsli-
  mieten gebonden, terecht, maar de termijn
  voor sommige studies absoluut te kort.
  Het pleidooi onder 37 en 50 van texas H.
  vervatte alle emoties denkbaar bij dit on-
  derwerp, maar wat mogelijk vergeten is in de totale beschouwing is, dat maar een heel
  klein percentage van de bevolking een baan
  heeft kunnen hebben naar eigen keuze, en
  aansluitend op de gekozen studierichting.
  Maar met een gedegen studie in de rugtas
  wel heel veel banen heeft kunnen vermijden
  die not done waren, of zelfs a priori al
  ter zijde legden. De rest van de bevolking
  mocht de overige baantjes verdelen, en had
  je een aantal kruiwagens tot je beschikking
  hoefde je er nog niet zo allerbelabberdst
  af te komen. Mensen die een beroep naar hun
  hart mochten uitoefenen beleefden er niet
  alleen veel plezier aan en flink betaald,
  nee, ze bleven er ook in álle opzichten
  stukken gezonder bij. Die gezonde mensen,
  zeker bij louter en alleen burofunkties,
  zijn niet óp als ze 65 zijn, van die mag
  zeker een extra inspanning gevraagd worden
  als ze láát waren begonnen met zelf een
  beroep uit te oefenen, waar resultaten ver-
  wacht worden conform de tak van bedrijf.
  Dat wil dus niet zeggen, dat ze voor hun af
  studeren niet gewerkt zouden hebben of lui
  zijn geweest; voorbeelden te over voor ieder in eigen kring.
  Flink geld voor véél energie vragende ar-
  beid (ook doordat het niét de leukste ar-
  beid kan betekenen) verzoét ook zeker die
  arbeid niet, maar is een schamel tegemoet
  komen aan ‘werk wat nu eenmaal gedaan moet
  worden’. Voorbeelden zijn dus niet zo erg
  moeilijk te bedenken.
  Er zijn beroepen waarin stevig wordt ver-
  diend, maar, volgens die zelfde norm van
  haalbaarheid, soms niet langer dan 30 jaar
  mogen/kunnen/hoeven te worden uitgeoefend .
  Er moet maar eens ernstig nagedacht worden
  over beroepen waar al heel snel aan den lijve schade ontstaat en wordt geleden, nog
  lang voordat men aan een pensioen zou wil-
  len denken. Met name over dié categoriëen
  moet anders gedácht gaan worden en dan zijn
  er de voorbeelden heel duidelijk van blij-
  vend rugletsel, dat kan iedereen met een
  ‘zwaar’ lichamelijk beroep dus overkomen.
  Dáár moeten regelingen voor worden ontwor-
  pen: regelingen die werken zonder naast
  die dagelijkse arbeid de angst voor áls het
  mis gaat met de eigen conditie en men geen
  fatsoenlijk inkomen, na gedane arbeid,
  over houdt. Dat mis ik ook als arbeids-
  ethiek in alle voorgaande overwegingen.

  Wat Sunny Boy ons aan voorlichting heeft
  gegeven en Kaatje ook wist aan te vullen en
  Matthijs e.a. is inderdaad flink aanleiding
  om eens duidelijke flinke voorlichting te
  geven wat je kan overkomen als je gepen-
  sioneerd gaat worden, met duidelijke voor-
  beelden, en begrippenverklaringen, en fi-
  nancieel in bruto én netto voorbeelden,
  waarbij duidelijk te zien is, wat men nog
  ziet afhouden van zijn inkomsten en hoe die
  werden belast, of alsnog worden belast 1x
  per jaar. Een link apart hierover is zeker
  geen overbodige luxe. Veel onzekerheid is
  daar over en ook wié er van de twee het
  eerst gepensioneerd wordt.
  Wie, hoeveel aow mag verwachten, als hij
  of zij de jongere partner is/wordt zonder
  eigen arbeidsverleden, etc…..
  De onzekerheid over deze punten middels deze vorm van discussie neemt hand over
  hand toe en men moet van tevoren kunnen
  zien en weten, wat er netto te besteden kan
  blijven.
  Helaas is er ook naast het fysieke achter-
  uitgaan ook niet zelden sprake van psychische achteruitgang/verval/uitval.
  Moet het al die 65 plussers zo enorm moei-
  lijk gemaakt worden met het begrijpen van
  de persoonlijke financiële situatie?

  Reactie door Madelief — donderdag 22 juni 2006 @ 11.03 uur

 125. @124 Madelief.
  Wat je stelt over 65+’ers is al te waar.
  Het is schrikbarend hoe weinig werkenden iets van deze materie afweten en dat weet de politiek en pensioenfondsen, hoe vaak heb ik niet horen zeggen door hen, uitleggen hoe zo, zij snappen er toch niets van. Op de stelling van Jan heb ik er 10 blokjes aan besteed en ik heb nog steeds het gevoel dat men het niet kan of wilt begrijpen. Er is in het algemeen meer aandacht voor, de oudjes bezighouden dan het opkomen, voor de financiële belangen voor hen. Ook voor de SP zou hier een dankbare taak liggen anders gaat vandaag of morgen een ouderenpartij met vele leden van de SP aan de haal.
  Ik weet niet of je de Volkskrant leest, vandaag staat er goede informatie in geschreven door Martin van Rooyen oud staats-secretaris van Finananciën(1973-1977) voor de KVP, en Marcel van Dam.
  Vooral het schrijven van Han Noten, fractievoorzitter van de PvdA in de eerste kamer trok mijn aandacht. Hij heeft het over, alleen een sociaal-democratische zot bedenkt zoiets. Dat slaat niet op de fiscalisering maar op hun eigen partijleden die angst hebben voor de afbraak van de AOW. Gelukkig kent de PvdA vele zotten. Die kereltjes die denken alle wijsheid in pacht te hebben (de anti zotten) moeten zich maar eens achter de oren krabben. Zij moeten in conclave gaan en zich flink bezuipen dan komt het verstand misschien naar boven drijven.
  Groetjes Henk.

  Reactie door Sunny Boy — donderdag 22 juni 2006 @ 12.26 uur

 126. De misleiding van Zalm zit in de wijze waarop hij geen economisch maar een demagogische argumenten geeft voor de AOW hetze. Hij stelt 65-plussers tegenover 65-minners. Dit is oneigenlijk. Zouden de 4 miljoen 65-plussers in 2030 immers bestaan uit miljonairs dan zou er wat Zalm betreft geen vuiltje aan de lucht zijn en zeker geen sprake van een “problematiek”. Even vals is het dat hij bewust nalaat om tegenover verhoogde kosten voor gezondheidszorg te stellen dat bijvoorbeeld – evenzo demografisch bepaalde – onderwijskosten dalen.

  En uiteraard spreekt hij uitsluitend over de AOW en niet over pensioenen.

  In mijn boekenkast staat sinds 1987 het rapport “Gespiegeld in de tijd. De AOW in de toekomst”. (Commissie Drees) van het ministerie SZW. Ik heb het herlezen. De AOW-kosten van het nationaal inkomen lagen in 1985 op 6,1%. Drees raamde de AOW-kosten op:

  2010: 5,3% (laag) en 7,7% (hoog).
  Het blijkt accuraat tot nu toe.
  2030: 6,7% (laag) en 8,3% (hoog).

  Dat het aantal 65-plussers verdubbelt is aannemelijk, maar dat de kosten van de AOW verdubbelen, zoals wordt gesuggereerd, geenszins. De babyboom 65-plussers zijn weliswaar geen miljonairs maar zij zijn door pensioenen ruim bemiddeld, zij zijn belastingplichtig en hébben al een aanzienlijke belastingschuld. Zij zullen na hun pensioen de eigen broek ophouden (tenzij dít of een gelijksoortig marktfundamentalistisch bewind nog enige “stelselwijzigingen” doorvoert).

  Overigens hadden diegenen die nu protesteren tegen de fiscalisering van de AOW, dit jaren geleden moeten doen. De AOW is reeds gefiscaliseerd voor de kosten die de premieopbrengsten boven de – ik meen – 19% heffing overstijgen.

  Reactie door Sascha Tavere — donderdag 22 juni 2006 @ 13.24 uur

 127. @kaatje 123,
  Ik wil echt niet aan je goede bedoelingen twijfelen, maar tegelijkertijd moet ik zeggen: “Put your money where your mouth is”.
  solidariteit kan niet alleen maar bestaan uit woorden. Ik ben de laatste die je je mooie droom wil ontnemen, tegelijkertijd kan niemand garanderen dat die droom ooit bewaarheid zal worden. Ik heb de zaak expres even op scherp gezet om discussie uit te lokken.
  Voor mij persoonlijk vind ik het niet meer zo belangrijk. Een reeks onvoorziene gebeurtenisssen heeft mij tot de bedelstaf gebracht. Ik geef niemand daar de schuld van. Ik stel alleen hier de vraag: Hoe solidair wil je zijn met al die ouderen, die dadelijk buiten de boot vallen als er niets drastisch gebeurt?

  Reactie door abo — donderdag 22 juni 2006 @ 15.55 uur

 128. @126. Sascha, de AOW is absoluut niet gefiscaliseerd. Er zijn fiscale trucjes uit gehaald, door onder ander in 1996 een spaarpot te openen om de babyboom het hoofd te kunnen bieden. Maar in die spaarpot (bedenker Jan van Zijl PvdA)zit tot nu toe niets. Verder is de AOW premie nu aan een maximum gebonden zijnde 17,9%.
  Wat de overheid moet bij passen daar zit het probleem. Er worden allerlei verzinsels bedacht om ergens de rekening neer te leggen en het liefst niet bij zich zelf. Wie hebben bedacht in het nieuwe belastingssysteem 2001, dat over de eerste twee belastingschijven AOW premie betaald dient te worden en de hogere inkomsten schijf 42% en schijf 52% niet, dat waren Gerrit Zalm (lid van de VVD en ABVAKABO (FNV)) en Wouter Bos (PvdA). Zij zitten nu al te loeren naar de 30% salarisverhoging van de ministerploeg en de topambtenaren krijgen ook hun deel.
  Dat is belangrijker dan de fiscalisering van de AOW, het klootjes volk moet zich maar zien te redden. Alles bij elkaar begint het op een hele echte SOAP te lijken.

  Reactie door Sunny Boy — donderdag 22 juni 2006 @ 16.22 uur

 129. @128

  Hoi Sunny,

  Met “gefiscaliseerd” wordt bedoeld dat het gedeelte van de AOW uitkeringen dat niet door premie wordt gedekt, betaald wordt uit belasting opbrengsten.

  Zoals ik zei: “De AOW is reeds gefiscaliseerd voor de kosten die de premieopbrengsten boven de – ik meen – 19% heffing overstijgen.” Dank voor de correctie t.a.v. het correcte percentage.

  Overigens is de premieheffing sinds de invoering van de wet in 1957, meen ik, altijd gebonden geweest aan een inkomensgrens (zoals bijdragen Ziekenfonds). Dit is geenszins een nieuwigheid geintroduceerd in 2001. Ook diegenen die 70% belastingen betaalden onder een sterker progressief heffingstelsel – jaren 1970 – dan nu (vrijwel vlaktaks) betaalden nimmer premie over het geheel van hun (hoogste) inkomens.

  Hoewel ik jouw morele verontwaardiging deel over sommige salarisverhogingen, deel ik de mening niet dat dit belangrijker zou zijn dan problemen rond de AOW. Die problemen zíjn er en helaas worden zij misbruikt voor ideologische doeleinden.

  Reactie door Sascha Tavere — vrijdag 23 juni 2006 @ 1.16 uur

 130. Principiele vraag blijft natuurlijk, wie betaald voor de ouderen:

  a. de ouderen voor zich zelf (uit spaargeld en/of werk)
  b. de werkenden tot 65/67 jaar
  c. een combinatie van die twee

  En de tweede principiele vraag is:
  hoeveel krijgen de ouderen?

  a. bijstandsniveau
  b. minimum inkomen niveau
  c. meer dan het minimum inkomen

  Als we het over deze twee vragen eens zijn zal een oplossing gevonden kunnen worden. Die oplossing moet er volgens een onderzoekscommissie (NOS-journaal 22-6)wel gauw komen, dus ik denk dat nog dit kabinet zal moeten antwoorden op de eerder genoemde vragen.

  Reactie door Cor — vrijdag 23 juni 2006 @ 7.55 uur

 131. @129 Moi Sacha. Laat ik voorop stellen, alle duidelijkheid over een eventuele fiscalisering is door niemand gegeven.
  De bedenkers hiervan zwijgen als een graf.
  Maar de betekenis is volledeig, het houdt in dat de gehele AOW betaald gaat worden uit de belastingen en dat de AOW premie afgeschaft wordt. Voor de groot verdieners zal zeer zeker de maximum grens in stand gehouden worden zoals die sinds de invoering van de AOW bestaat.
  Overigens op de stelling van Jan Marijnissen, de vergrijzing, heb ik het een en ander geschreven onder de titel “Het grijze gevaar 1-10.
  De AOW wordt dan een uitkering, inplaats van een staatspensioen/ verzekering met alle gevolgen vandien, kijk naar de afbraak van onze sociale voorzieningen.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 23 juni 2006 @ 8.49 uur

 132. Sommige stieren krijgen een luxe oude dag, voor de meesten wacht het slachthuis als ze niet meer nodig zijn. Het is te hopen dat we iets respectvoller met onze ouderen omgaan en met name met de generatie baby-boomers, die ons land na WOII hebben opgebouwd en voor zoveel welvaart hebben gezorgd in dit land dat een groot gedeelte van de bevolking jonger dan 35 niet eens meer weet wat honger lijden is, werken voor je centen etc.

  We moeten echter wel open kaart spelen en geen struisvogelpolitiek gaan bedrijven. Op de manier zoals de huidige AOW wordt gefinancierd zullen er problemen rijzen die verband houden met de demografie in Nederland. Maatregelen zijn noodzakelijk, welke..? zie reactie 130, dat is namelijk nog de vraag. Begrippen als fiscalisering, omslagstelsel etc. komen pas om de hoek kijken als er eerst principiel keuzes zijn gemaakt.

  Reactie door Cor — vrijdag 23 juni 2006 @ 9.24 uur

 133. Naar mijn mening heeft de overheid als taak te zorgen voor de zwakkeren, maar die hebben we ook als maatschappij. Mantelzorg is daarvan een goed voorbeeld. Nu mensen die werken (en daarmee een toegevoegde waarde leveren) worden behoorlijk zwaar belast. Zij moeten zorgen voor zichzelf, hun kinderen en hun ouders; daarbij houden ze weinig tijd over om zelf te genieten. Om alles af te wentelen op de werkenden lijkt me dus niet een gezond idee. Dat rijke ouderen (gepensioneerden) mee betalen aan arme ouderen lijkt mij dan ook principieel geen slecht idee. De vraag is echter in hoeverre dit zoden aan de dijk zet. Een andere mogelijkheid is mensen langer te laten werken bijvoorbeeld tot hun 67ste, mits ze hiertoe in staat zijn. In hoeverre zet dit zoden aan de dijk, ik weet het niet. Het lijkt me tijd worden voor een openbare rekensom, want ik denk dat heel veel mensen geen benul hebben om welke bedragen het gaat en hoe groot het probleem nu eigenlijk is.

  Reactie door Cor — vrijdag 23 juni 2006 @ 9.46 uur

 134. @133 Beste Cor. Lees de stelling van Jan Marijnissen “De stelling. De vergrijzing enz.” Doe mee aan die discussie, je hebt nu de tijd om dat te spuien wat goed is of niet goed is. Het is nu of straks jouw oudedagvoorziening of oudedagbijstand (toeslag) aasgieren liggen op de loer en hebben geen medelijden met jouw armoede nu niet en in het verleden niet. Laat het gevoel zegevieren en niet het verstand/onverstand.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 23 juni 2006 @ 10.33 uur

 135. hmm, mij gevoel zegt dat ik miljonair ben, maar van de bank mag ik maar 500 euro opnemen… lekker gevoel

  Reactie door Cor — vrijdag 23 juni 2006 @ 10.49 uur

 136. Ik ben het met Jan eens dat AOW uitkeringen gelijk zouden moeten zijn aan het minimumloon, d.w.z. de AOW kan blijven zoals die is, maar mensen met alleen A.O.W. kunnen een aanvulling krijgen in de vorm van extra tegemoetkomingen.

  Verder moet sparen niet extra bestraft worden dan de vermogensbelasting die er nu ook al is.

  wie gaan dat betalen: werkenden en rijke ouderen (een deel van die vermogensbelasting die 65+-ers betalen wordt aangewend om extra uitkeringen te kunnen betalen

  tevens stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd, voor zover dit wenselijk en mogelijk is

  Reactie door Cor — vrijdag 23 juni 2006 @ 10.57 uur

 137. @136 Beste Cor.
  Tevens stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd, voor zover dit wenselijk en mogelijk is,

  Goed idee, ik stel voor jaarlijks een keuring op de verjaardag. Goedgekeurd dan kan je ongeacht de leeftijd weer een jaar er tegen aan, geen werk voor jou dan bijstand. Afgekeurd en je bent 68 jaar oud, dan recht op AOW op bijstands niveau.
  Waar zijn wij in God’s naam mee bezig als je 65 wordt dan zal je zeer zeker aan mij terug denken ik hoop dat je niet ziek wordt.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.01 uur

 138. @137 Dankjewel Sunny Boy, dank je wel voor
  je hersens en energie die dat geheel nog
  weet te beheersen en de opgedane kennis die
  jou zo ‘getraind’ weten te houden.

  Ik steek tijdelijk wat minder goed in m’n
  vel, moest dus 2 jaar terug erg wennen aan
  m’n allereerste computer en wat een mens
  wel kan overkomen. De tijd is voorbij, van
  ‘de bank’, de ‘telefoon’, de ‘oude sok’ en
  alles wat binnen perken eenvoudig ‘zeker’
  te houden zou blijven.

  Het voor velen opdrijven van huren, het on-
  zekere veroorzaakt door de wel of niet af
  te trekken hypotheekrente, de enorme ver-
  anderingen mbt het invullen van het IB-
  formulier, waarbij de vragen minder en eenvoudiger lijken, maar de INvulling IN-
  houdelijk tot en met gecompliceerd werd
  voor velen, zelfs met assistentie van be-
  taalde beroepskrachten: Sunny Boy, zou ik
  in een dipje zitten want ik word er aan den
  lijve tot en met misselijk van. Alle aange-
  dragen onzekerheden maken hele categoriëen
  65plussers wanhopig, ze kunnen niet meer
  hun eigen budget maken tot achter de komma.
  Alle “álsen” die vooraf gaan aan het wezen
  lijk ontvangen van de netto-inkomsten, waar
  bij uitkeringsinstanties kans zien je per
  brief te berichten, welke dubbeltjes of
  enkele eurootjes bij de volgende betaling
  worden afgenomen danwel extra gegund (als-
  of dat extra bericht geen goud geld kost!),
  maakt de gang naar de brievenbus zo lang-
  zamerhand tot een trauma voor velen: wat
  nu weer? Je moet geluk hebben wil je een
  goede belastingadviseur hebben die ook nog
  betááld moet kunnen worden.

  Inschakelen van het Belastingkantoor zelf
  zou regels ten behoeve van de burger moeten
  toepassen en niet in eerste instantie tbv
  de schatkist, dat is de verkeerde volgorde.
  De burger is zijn vertrouwen kwijt maar ook
  de contrôle over het zelf kunnen handelen
  in alle oprechtheid en probeert evengoed
  naar ‘waarheid’ in te vullen en blijft dat
  doen! Echter geschiedt de kiezer récht?
  Buitengewoon onvoldoende wordt er acht ge-
  slagen op signalen uit de praktijk, nl.
  dat iedereen wel z’n (ook pscychische)con-
  ditie van zijn 50ste wil vasthouden op het
  zelfde nivo tot zijn 70ste. Velen lijken
  daarvan uit te gaan, totdat volkomen onver-
  wacht, gebreken uit de lucht vallen, waar
  totaal niet op gerekend was en/of in de op-
  lossing ervan tevoren al voorzien kon zijn
  en de misére breidt zich uit, als ook het
  individu niemand in de nabije omgeving heeft om zich op te verlaten.
  Vrijwilligershulp mbt het kundig invullen
  van formulieren is eerder een schnabbel dan
  liefdadigheid. Mensen worden ongewild op
  nog meer kosten gejaagd en onvoldoende ge-
  wezen op hun mogelijkheden, zoals ook de
  moeizame periode tot mogelijke Teruggave
  van (teveel moeten maken) ziéktekósten!

  Het is 16.00uur geweest en vanaf 02.00 uur
  ‘op’ zijnde, heb ik nog steeds geen gezonde
  slaap en zal dus maar gaan kijken naar
  live voetbal en me proberen te ontspannen
  daarmee, maar het maatschappelijk welzijn
  met al zijn nukken en grillen, maar ook de
  te berékenen zékerheid lijkt voorgoed in de
  vorige eeuw te zijn gebleven. Ik ben er zó
  verschrikkelijk moé van en schaam me zelfs
  dat jou mee te delen, maar met alles wat ik
  zelf moet incasseren aan grappen en grollen
  kan het ook wel eens wat te veel zijn.
  Goed en fijn weekend voor jou Hen en Dré ,
  blijf lekker hoog en droog zitten en geniet
  van dit zonnige weekend daar !
  Met ‘n hartelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 23 juni 2006 @ 16.14 uur

 139. @130
  Beste Cor,

  De principiële vraag die je stelt in “130” wordt op het ogenblik beantwoord door het zogenaamde Cappuccino model’ waarbij de
  - AOW de koffie is. (Omslagstelsel, betaald en ontvangen door en voor allen, maar met inkomensgrens);
  - De pensioenen, de melk. (Kapitaaldekking, hoofdzakelijk (onvrijwillige) werknemersregelingen waarbij premies gerelateerd zijn aan inkomen);
  - Individuele arrangementen zoals lijfrente, beleggingen, spaargelden etc., de room zijn.

  De discussie richt zich in eerste instantie op de AOW.

  Overigens is er geen ‘onderzoekcommissie’ die zich specifiek bezighoudt met de AOW. (Die was er eind jaren ’80, zogenaamde cie. Drees, en sindsdien werd er geslapen). Het m.i. bewust opgeklopte persbericht van Financiën en de, door de pers klakkeloos gereproduceerde ‘alarm kreet vergrijzing’, werd gedaan in het kader van het 12e rapport van de “Studiegroep begrotingsruimte” die jaarlijks rapporteert. Het rapport houdt zich, zoals vorigen, bezig met veel meer dan AOW alleen (rapport te vinden op site Financiën).

  Het was nogal komisch dat de woordvoerder van Financiën – ik meen zelfs dat het onze Thesaurier-Generaal was, mevrouw Laura van der Geest – niet alleen licht hysterisch maar zeker bijzonder ongemakkelijk klonk (NOS radiojournaal) in de haar hopelijk opgedrongen rol als propagandist van de Zalmse spierballen taktiek ter intimidatie van het volk en bevordering van VVD-partijpolitieke doelen.

  Reactie door Sascha Tavere — zaterdag 24 juni 2006 @ 7.13 uur

 140. @139 Sascha Tavere

  Beste Sacha, Vrijdag 10.18 AM heb ik dit schrijven op de stelling van jan geplaatst (ik zie het nog niet) duurt soms erg lang.

  Wat is er aan de Hand? In ons calvinistisch landje, als er problemen zijn gaat het altijd over geld en anders niet. Het is een ordinaire centen soap, de oudedagsvoorzuening wordt te duur en waar leg je de rekening neer, niet bij je zelf natuurlijk, maar bij diegene die profijt hebben van het stelsel. Wie zijn zij, die daarover niet wakker liggen, dat zijn figurrtjes die zonodig carrière moeten maken.
  Het CPB ging vorig jaar naar het strand van Scheveningen en zag heel in de verte grijze golven aan de horizon verschijnen en ging aan het cijferen en ja hoor in 2040 overspoelen die grijze golven, ons arm, door kapitalisten leeg geroofd landje.
  Met een koffer vol cijfertjes holden zij naar het ministerie van Financiën, want onze Gerrit houdt niet van a-viertjes tekst. Dat komt eventjes goed uit dacht Gerrit, ik heb per 1 februari 2006 een nieuwe schatbewaakster aangesteld en wel Laura van Geest de Thesaurier (geen terrier, hoewel?)-generaal van Financiën.
  Die konden wij gisterenavond bewonderen op het nieuws. Geld en nog eens geld, daar gaan ze mee naar bed en staan er ook weer mee op.
  Op internet kun je een aardig artikel vinden van LUUK SENGERS, journalist, het heet “De spionnen van Zalm”.

  Ik denk dat je er mee eens bent, groetjes van Sunny Boy, die ondanks alles moet lachen om deze soap “Nederland op zijn smalst”.

  Reactie door Sunny Boy — zaterdag 24 juni 2006 @ 10.20 uur

 141. De AOW is door het kabinet Drees in het leven geroepen, waarbij de ouderen het pensioen op de lat kregen, want deze moest worden bijeengebracht door de werkende generatie. Een manier van werken, die nog steeds opgeld doet. Iedereen wist toen al dat de naoorlogse generatie in 2000 plus met pensioen ging. Echter er is nooit een reservepot opgebouwd om de achterstand in te halen. Ondanks dat we grote aardgasbaten hadden,deze voorraden gas werden echter met langlopende kontrakten voor een grijpstuiver verkwanseld aan het buitenland. Eind jaren 60 begin 70 werd er opeens bedacht dat een pensioenfonds zoals ABP rijk was, dus werd de winst sterk afgeroomd, ten gunste van de schatkist.Dit geld is nooit terugbetaald door de overheid. Pas begin jaren 70 werd er voorzichtig een begin gemaakt met het opbouwen van een pensioen naast de AOW. Ook toen al werd het ontvangen pensioen in mindering gebracht op de AOW. In de jaren 90 begonnen de regeringen zich te realiseren dat de vergrijzing er aan stond te komen, iedereen in paniek. Tot overmaat van ramp, verloren pensioenfondsen fors op de beurs. Kon iedereen nog eens bijbetalen. Nu is er angst voor krapte in de geldkluizen van deze pensioenfondsen,mede door de graailustigheid van de vele leidinggevenden, alsmede de instroom van immigranten die conform de wet, wel recht hebben op AOW, maar hier geen of weinig bijdragen aan geleverd hebben. Daarom mag iedereen extra lang doorwerken, na zijn 65e jaar, of belastingbetalen over dit pensioen. Vooruitziend regeren is moeilijker dan het lijkt, vooral omdat je als regering steeds weer met een scheef oog opzij moet kijken naar je achterban en kiezers, maar regeringspluche werkt nu eenmaal verslavend.

  Reactie door H.Schwithal — zaterdag 24 juni 2006 @ 14.05 uur

 142. Weer zo’n lekker ambtenaren sombermans rapport, om iedereen de stuipen op het lijf te jagen

  A)
  De 10 jarige rente wordt op 3% gesteld in dat rapport, terwijl die al hard oploopt naar 4%.
  Dat maakt een enorme slok op een borrel uit.
  B)De grootste slokop voor het overheidsbudget zijn nu de onderwijsuitgaven.
  Nergens lees ik een woord, dat er gekeken is, of die uitgaven niet aanzienlijk minder zullen worden
  C) Dat geldt trouwens ook voor uitgaven aan wegen etc.

  Toen ik dat koppie van die voorzitster van die ambtelijke cie zag, wist ik al genoeg.
  Van de carriere generatie(discipel van Zalm) -alle belang erbij om de zaken zo somber mogelijk voor te stellen-.

  En is Wouter Bos daar even ingetuind.
  Krijgt die confidentieel informatie gelekt en gaat dan heel bijdehand voor de muziek uitlopen, terwijl die Zalm lekker zijn kaken op elkaar houdt en roept “Vergrijzing niets aan de hand.” en gaat Woutertje roepen er moet iets aan de AOW gebeuren.
  Het rapport komt uit en nu kan Zalm lekker roepen -meebetalen aan de AOW door welvarende AOW’ers- geen sprake van.
  Lekker langer doorwerken tot je 67e, dat is een veel socialere oplossing.
  En dat tot je 67e werken, dat was nu net zijn bedoeling.
  Dat was afgesproken in Europa.
  Idioterie natuurlijk, want er is geen hond, die dat redt.

  En de PvdA in de vrije val -nou heb ik daar geen moeite mee, want als je twee jaar geleden nog voorop loopt in een demonstratie van het FNV tegen de korting op het vroegpensioen en nu voor de optocht uitloopt, die de AOW wil aanpakken, dan ben je dus volstrekt onbetrouwbaar.
  En als je al zo begint voordat je zelfs maar regeringsmacht hebt, dan weten we wat ons te wachten staat, als hij de macht zou krijgen.
  Normaal wordt je door politici namelijk pas genaaid voor de verkiezingen bij Bos begint dat al voor de verkiezingen.

  Reactie door Hans van der Waal — zondag 25 juni 2006 @ 7.00 uur

 143. @142 Hans van der Waal.

  Eindelijk een verstandig woord op deze site. Zelfs de SP en Groenlinks dreigen er in te tuinen. Persoonlijk heb ik dit nooit van links verwacht, zouden zij iets niet meer hebben, waar hun voorouders voor gevochten hebben? Door hun prestatie drang raken zijn het contact met de werkelijk heid kwijt. De PvdA/FNV hebben die contacten verloren sinds 1983(het accoord van Wassenaar)en zijn van het Volk los geraakt, zij huilen met de wolven in het bos mee. Het zijn regenten van weleer geworden.

  Reactie door Sunny Boy — zondag 25 juni 2006 @ 10.16 uur

 144. Hoi,…ik sta gewoon met m’n zolen op de werkvloer, en ik heb een leuke en goede baan. Ik hoop dat ik gezond naar de 65 mag “hobbelen”, en daarna met ‘memeissie’ gewoon mag gaan genieten van een welverdiende rust, na gedane arbeid ten gunste van de samenleving!
  Maar dat is ons blijkbaar niet gegund!
  Straks lopen we met een rolator, en het mandje erin gevuld met gereedschap, de installatie’s te controleren,…..zover DÁT… ons dan nog gegund is/wordt, want welke werkgever wil een ‘oud-lijk’ op de werkvloer hebben?…
  Ik heb néé gezegd tegen die levensloop-regeling en ga dus gewoon door met het spaarloon, OMDAT HET VOOR ONS EEN EXTRAATJE IS……en wat gebeurd er straks?
  Willen ze ons extraatje afjatten!??,…misgenoegen all-over-the-place!
  Fijn hoor,….weer een schop in de financiele rug van de lagere loongroepen!

  Ik heb nu 25 jaar werkervaring, zonder onderbrekingen,…ik zou er nog 22 moeten totdat ik dus 65 ben,…straks wellicht 2 of 3 extra, omdat “MÉN” het wil….
  Ik heb tot vier jaar geleden, ieder jaar wel wat spaargeld over gehouden, om iets leuks te doen, iets anders aan te schaffen.
  Dat is er dus niet meer,….hoe dat komt!…geen idee, ik zeg €uro, ik zeg financieel wanbeleid landelijke en lokale politiek, ik zeg geld-graaierij energie-sector…etc..etc..
  Dus de laatste vier jaar stilstand, en zelfs opsouperen van eigen reserve,….
  Ik heb abonementen opgezegd, verenigingen vaarwel gezegd, verzekeringen doorgelicht en goedkopere opgezocht,…en dan nog krijg ik er géén goed gevoel bij.
  Straks nog een náheffing van de energie-nota, omdat de olieprijs zó hóóg is,….
  Het is hier echt kolder in de polder….
  De vakantie is er vorig jaar bij ingeschoten,….dat vonden de jongens maar raar. Straks helaas weer!
  Ik ben straks tot aan m’n pensioen alleen maar geld aan het verdienen????( dit woord klopt niet meer)voor een ander!
  Het is niet anders dan geld van de werkgever doorsluizen naar instantie’s, zonder enig genot voor de persoon die het geld zou moeten verdienen!( hier…heb je dat woord weer…)…wat verdien ik eigenlijk???

  En zo honderd-duizend of meer, met mij?…!

  Reactie door Gerard — zondag 25 juni 2006 @ 16.13 uur

 145. Ja Gerard! met jou duizenden meer!

  Reactie door cynthia — vrijdag 30 juni 2006 @ 22.07 uur

 146. En als zij nou allemaal SP GAAN STEMMEN!!!!

  Reactie door cynthia — vrijdag 30 juni 2006 @ 22.08 uur

 147. Ik heb 25 jaar gewerkt en 15 jaar in de WAO gezeten. Nu word ik 65 en heb ik een baan gevonden.Dat moet eigenlijk van het kabinet. Van dat inkomen wordt o.a. WW premie ingehouden, maar als ik de baan zou verliezen, heb ik geen recht op WW…

  Reactie door ge — maandag 14 augustus 2006 @ 16.57 uur

 148. Die “ABP-economen” zijn toch absoluut onbetrouwbaar. Zie daarvoor hun gezwets enige tijd geleden in de krant over hypotheekrente-aftrek. Als dit het niveau is van deze economen, dan lijkt het verstandiger de deskundigheid alders te zoeken. Had datzelfde ABP in de gebakkenluchtperiode ook niet nog al wat pensioengeld verkeerd belegd en daardoor over de balk gegooid?! Van pensioen moet men natuurlijk afblijven en van de AOW al helemaal.

  Reactie door Stadjer — donderdag 7 september 2006 @ 14.28 uur

 149. ik ben vrachtwagenchauffeur,en werk gemiddeld 70 tot 75 uren per week.dit is niet vol te houden tot 65jaar ze hadden 40 dienst jaren nooit af moeten schaffen,ze vragen zelf om problemen.

  Reactie door wim — zondag 22 oktober 2006 @ 19.47 uur

 150. heb het eigelijk gehad met al dat gedoe
  ben zowat 59 en heb helemaal geen zin om 65
  te worden.dikke 40 jaar straks gewerkt
  (metaal,bouw en technisch werken)regelmatig buiten.Pensioenfonds heeft een saldo van
  209 miljard mijn god.wat ik vraag laat mij maar.heb mijn werk nog.mischien krijg ik nog een gouden handdruk op mijn karig pensioentje of een lintje,pilletje doei

  Reactie door franz — vrijdag 9 februari 2007 @ 21.42 uur