Kennisniveau leraren dalende

Het kennisniveau van leraren op middelbare en basisscholen is de laatste jaren sterk gedaald. Dat zegt voorzitter van de Onderwijsbond CNV Marleen Barth vrijdag in De Telegraaf. Academisch geschoold personeel verlaat het onderwijs en wordt vervangen door leerkrachten met een mbo-opleiding. Volgens Barth heeft dit voor de ontwikkeling van het kennisniveau ‘rampzalige gevolgen’. (Nu.nl)

Dit kabinet heeft nog nauwelijks een goed nieuws bericht gehad over onderwijs. Ze breekt het enkel verder af. Al tijden wordt aangegeven dat het niveau van leraren en van leerlingen snel daalt. Van der Hoeven kreeg vorig jaar nog een dikke onvoldoende voor haar beleid.

Zie ook de CNV-site.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 23 juni 2006 :: 12.53 uur

41 Comments

41 reacties

 1. Inderdaad geen nieuws, er is al tijden gewaarschuwd tegen dit onheil, en wat is het resultaat?
  Het wordt voortdurend slechter.
  Daar word je niet goed van, ik schud mijn ouwe hoofd.

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.11 uur

 2. Niet alleen dit kabinet, ook diverse voorgaande… Het is al sinds de Mammoetwet achteruit gegaan…

  Reactie door Warrior — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.20 uur

 3. De overheid hoort zich geheel uit het onderwijs terug te trekken.

  Reactie door HenriOsewoudt — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.30 uur

 4. Een belangrijke fout ligt in de financiering van het onderwijs. Scholen worden gestimuleerd om zo goedkoop mogelijk personeel aan te nemen, dat wil zeggen mensen met zo min mogelijk opleiding.

  Voor het onderwijs is het juist gewenst docenten te hebben die boven de leerstof staan. Een simpele maatregel kan zijn om scholen geen vast budget per leerling te geven, maar weer de docenten centraal te betalen en wel naar de opleiding en ervaring die ze hebben.

  Veder kan men overwegen om docenten uit het bedrijfsleven aan te trekken. Met name als er oudere mensen om wat voor reden dan ook uit het bedrijfsleven moeten vertrekken, biedt ze dan een baan aan in het onderwijs en betaal ze min of meer naar de normen van het bedrijfsleven. Veel ouderen vinden het vast leuk om hun kennis en ervaring gedurende enige jaren over te dragen.

  Op deze wijze kunnen mensen die uit de ‘kenniseconomie’ komen jongeren enthousiast maken voor kennisfuncties.

  Iets dergelijks zou men ook voor het beroepsonderwijs kunnen doen. Een ervaren persoon persoon kan vast liefde voor technische vakken overbrengen, zodat leerlingen niet zo snel ongediplomeerd uit het onderwijs verdwijnen.

  Reactie door Drob — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.30 uur

 5. Ik kan het uit leggen maar ik word er zo moe van. Misschien denkt de overheid waarom zoveel geld voor opleidingen er is straks geen werk meer voor hen, alleen schappen vullen en gemeentelijke flop-baantjes. Daar heb je echt geen HBO opleiding voor nodig. Ik herinner mij een geval in een fabriek, iemand had een HBO opleiding, dat had hij verzwegen, hij stond aan de lopende band, en werd ontslagen paste niet tussen de eenvoudige werkers.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.43 uur

 6. @5

  dat is juist de pest., een hbo die onder geschikheid werkt, en te maken krijgt met ploegbaasjes met lts,

  Reactie door Jansonius — vrijdag 23 juni 2006 @ 13.54 uur

 7. Ik dacht dat D66 voorwaarden had gesteld mbt onderwijs als kabinetsdeelname?
  Er is laatst nog flink wat extra geld naar het onderwijs toegegaan, kan iemand mij vertellen waar ik de financiele, gespecificeerde verantwoording voor dit geld kan bekijken? Of moet ik bang zijn dat dit geld voornamelijk is opgemaakt aan managers en snoepreisjes? Zag laatst een item over een “afvaardiging” van de Hoge school Amsterdam die gingen fijn een weekje “kennis opdoen” in Zuid-Oost Azie. Het niveau van de universiteit is al in en in triest, ik heb batchelortheses gelezen daar lusten de honden geen droog brood van; laat staan een leraar met MBO! Volgens mij is dit weer opzet om ook hier de tweedeling erdoor te drammen. Als ik kinderen zou hebben, zou ik geen leraar willen met een MBO opleiding, maar het kind naar een particuliere school doen, hoezeer ik daar ook op kots.
  Kenniseconomie? Laat me niet lachen, we bungelen ergens onderaan, het is schandalig.

  Reactie door kaatje — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.03 uur

 8. 2 Drtob (4):

  Inderdaad. De “lump sum”-financiering brengt de scholen tot oneigenlijk financieel gehannes en gehaspel, met alle gevolgen van dien.
  Het is diep treurig het niveau van het onderwijs -op bijna alle terreinen- zo te zien zakken, ten koste van de jongeren en de samenleving in de toekomst.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.13 uur

 9. (6) Jansonius

  Hoe bedoelu?

  Reactie door Warrior — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.28 uur

 10. Het kennisniveau.,

  De prutser balkenende is/was hoogleraar.,
  en die is achterlijk in het quadraat.,

  ik denk dat we al failliet zijn, maar dat niemand het nog doorheeft!

  Reactie door Jansonius — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.29 uur

 11. @9

  een lts-ploegbaasje wil zijn status in de buurt hooghouden, zijn vijf euro meer in de maand., en voelt zich al snel bedreigd door de hbo-er, gaat hem dus tegenwerken, fouten laten maken, ongelukken laten krijgen.,

  Reactie door Jansonius — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.32 uur

 12. Zou een oplossing dan zijn de leraren meer te betalen, zodat hoger opgeleiden hier eerder voor kiezen dan voor een baan waarmee ze meer verdienen?
  Ik zou ook denken dat het belangrijk is dat leraren gemotiveerd zijn vanwege hun wil om hun kennis op een goede manier over te dragen aan anderen, en het werk niet doen omdat het meer verdient dan iets anders. Misschien moet dit ook worden meegenomen in de overweging.

  Reactie door schimmy schakal — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.33 uur

 13. Het onderwijs verloedert al decennia.
  Eén van de oorzaken is de jarenlange losgeslagen regeldrift van de volmaakt incompetente Zoetermeer-managers, die ook de huidige Minister van Bijgeloof aan de leiband hebben.
  Een robuuste kenniseconomie op de schouders van papierschuivers en MBO-verlaters.

  Onderwijs is de ruggegraat van de samenleving zonder welke het gemiddeld ontwikkelingsniveau thuis, aan de lopende band of op straat zal worden bijgespijkerd.

  Wederom wijs ik op het bestuderen van het leven en werk van Sanderson of Oundle.

  Reactie door hendrik dieks — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.40 uur

 14. Iedereen zijn beroep of zijn manier van
  leven, maar er bestaan al dik 50 jaar heel
  duidelijke voorbeelden, waarij afgestudeer-
  den in beroepen van hoog tot laag dat zij
  een studie gevolgd hebben en niet het vak
  Nederlands. Zij maken zich er dan vanaf door te stellen dat ze geen linguïsten zijn
  en is dat niet een prachtige smoes? Aan de
  andere kant maken zij gretig gewag van de
  eens genoten opleiding: van h.b.s. ooit
  t/m universiteit, maar waag het niet dat dan ooit wat glimlachend aan te horen, of
  te moeten corrigeren, als daardoor onduide
  lijk wordt wat zij in wezen trachtten op
  papier duidelijk te worden. Zelfs die be-
  roepen die álles te maken hebben mét het vak Nederlands, beheersen velen dus niet in spraak en geschrift.
  De manco’s in opleiding ontstaan in de
  vroegste periode bijv. in voor sommigen
  chaotische periode van de 2e WO, kon door
  repatriëring in de jaren zestig nog ten
  dele een excuus zijn, echter voor de gene-
  ratie daarna geenszins en ook niet voor de
  babyboomgeneratie, die in die jaren wel de-
  gelijk grondig basisonderwijs genoten en
  ook de vervolgopleidingen maakten daar nog
  grondig werk van. Toen de periode aanbrak
  dat álles wat opgezocht kon worden, niét
  geleerd hoefde te worden, gerepeteerd of
  zelfs erin gestampt, hield het in het gehele onderwijs op de puntjes op de desbe-
  treffende puntjes op de ‘i’-tjes te zetten
  behoudens een aantal uitzonderingen daarin
  en de leerlingen van dergelijke ‘geboren’
  onderwijzers en docenten hebben dus puur geluk gehad. Echter die prestatie neerzet-
  ten vanuit het onderwijs zelf behoort ge-
  woon standaard te zijn. In mijn tijd werd
  het ‘o’-tje als eerst over te schrijven
  blokletter over het hoofd gezien en ik
  tekende/schreef een kleine blokletter a.
  Zorgvuldig had ik geprobeerd dat ‘o’-tje
  toch ónder dat ‘a’-tje weg te werken, maar
  kreeg er alsnog een berisping voor, met ‘n
  strenge blik, i.p.v. het verwachte compli-
  ment dat ik e.e.a. keurig had aangepast,
  met een begeleidende glimlach en tinteling
  in de ogen van zo’n onderwijzeres.
  De kúnst van plezierig onderwijzen en de
  vakken stuk voor stuk aantrekkelijk maken
  of houden is er één die ook 50 jaar later
  nog kan worden ‘bijgebracht’ en veel meer
  tijd besteed kan worden aan het vak kinder-
  psychologie, want wat ik daarin niet voor
  schrikbarende fouten heb zien maken?
  Gevoel en aanleg voor dat vak in zijn to-
  taal zijn soms belangrijker dan een gedeel-
  te van die kennisoverdracht.Immers geduren-
  de die 5 tot 8 uren mag er ook behoorlijk
  tijd gestoken worden aan de mensjes die het
  eerst zijn en de mensen die het moeten zien
  te worden, met een niet gering aandeel van
  de mensen die voor alle mogelijke vormen
  van onderwijs verantwoordelijk zijn en die-
  nen gehouden te worden.
  Lang niet iedere leerkracht is in pauzes
  voor leerlingen beschikbaar, maar corrige-
  ren vast de schriftelijke opgaven of kijken
  de leerstof voor de volgende les door, die
  maken zich er snel af na het verlaten van
  de school of universiteit. Weinig work-
  shops worden voor hen georganiseerd of het
  is in de tijd dat de school vól zou moeten
  zijn. Overigens betekent dat voor menige
  leerling een opgedrongen baaldag en die
  onderbreking kan heel welkom zijn t.b.v.
  veel doeleinden medische contrôles, eigen
  invulling van de hobby of zelfs een keer
  familiebezoek. De lange vakanties is het
  onderwijspersoneel van harte gegund: zij
  zeker moeten zich op kunnen laden, daar
  waar ouders hun aandeel van de opvoeding
  gemakshalve maar aan ‘de school’overlieten.
  De voormalige Kweekschool terug met een
  PABO-applicatie, die bepaalt aan welke
  leergangen men les mag geven, zou m.i. wel
  degelijk 6 jaar mogen duren incl. de te lo-
  pen stages in de diverse soorten van onder-
  wijs, zodat er een breed spectrum ontstaat
  waaruit men kan kiezen.

  Punt één moet óp tafel, op welke gronden
  men toegelaten kan worden tot het geven
  van onderwijs, want als een graad voor een
  ander vak betekent dat die toegang geeft
  tot het opvoeden van kleuters, is er iets
  heel grondig mis in de basis waarop mensen
  geselecteerd worden.

  Zo goed als er een H.B.O. is voor Verplegend Personeel zal dat er dus ook
  moeten komen voor Onderwijzend Personeel
  en grondig, maar dienen ook zelf grondig
  getést te worden op aanleg voor deze vakken
  Punt uit !

  Reactie door Madelief — vrijdag 23 juni 2006 @ 14.41 uur

 15. @14, Sorry:…. “duidelijke voorbeelden,
  waarbij in beroepen van hoog tot laag be-
  weerd wordt, dat men een studie gevolgd
  heeft, en…..”, excuses voor de onvolledig
  heid;

  ….”op papier duidelijk te maken…” enz.

  ….”hield het in het gehele onderwijs op..
  -schrappen: -de puntjes op-
  … de desbetreffende ‘i’-tjes te..enz.”.

  Ja zeker, ik had dit ook beter moeten na-
  zien vóór verzending en wakker zijn vanaf
  02.00 uur is ook géén excuus, nogmaals
  sorry !

  Vergeet ik nog te zeggen, dat ik liever ie-
  mand een betoog uit zijn hart zie houden,
  waarbij je de toon zelfs kunt voelen, dan het schóne clichématige patroon tegen te
  komen van allen die zo overijverig hun best
  doen ‘correct’ te zijn, maar in wézen nog
  niets weten te vertéllen.
  De talen zo goed mogelijk onderwijzen is
  natuurlijk een must, maar diegenen die deze
  kansen nooit kregen of anderszins niet bij
  machte zijn die éigen te maken en toch het
  léf hebben om zich te proberen te verwoor-
  den, en zelfs in de toonzetting weten dui-
  delijk te maken hóé ze het feitelijk bedoé-
  len, zouden door ons allemaal eens veel be-
  ter op waarde geschat moeten worden, immers
  de taal schrijven is een hulpmiddel en niet
  een doel op zich, tenzij……je natuurlijk
  Nederlands zou hebben gestudéérd!

  Reactie door Madelief — vrijdag 23 juni 2006 @ 15.06 uur

 16. (11) Jansonius

  Beetje generaliserend.
  Andersom heb je natuurlijk ook.
  Een hbo-ertje die dat domme ploegbaasje, dat door jaren ervaring ploegbaas is geworden, wel eens even zal vertellen hoe het zit.

  Reactie door Warrior — vrijdag 23 juni 2006 @ 15.07 uur

 17. @16 warrior

  een ploegbaas kan ploegbaas zijn, omdat hij geen bedreiging vormt voor het midden-kader, niet omdat hij zo geschikt is voor de functie., waarbij ook opgemerkt moet worden, dat er hbo-ers zijn, die met een mindere baan zich niet zo hoeven in te spannen

  Reactie door Jansonius — vrijdag 23 juni 2006 @ 15.27 uur

 18. @10, Jansonius

  Dat de door jou genoemde hoogleraar een prutser is, ondervinden we dagelijks.
  Maar in het kwadraat?
  In het kwadraat wordt alles positief.
  De door jou genoemde hoogleraar heeft NIETS positiefs! (Behalve dan dat’ie volgend jaar opsodomietert.)

  Reactie door Jan Nijman — vrijdag 23 juni 2006 @ 15.34 uur

 19. Geef het Volk brood en spelen en houdt ze vooral DOM.
  Zo krijgen we ‘Nieuw Geld’ en een scheidslijn tussen wel kunnen studeren met poen, waarbij niet wordt gekeken of er intellect aanwezig is.

  Reactie door vervroegdeverkiezingennu — vrijdag 23 juni 2006 @ 15.48 uur

 20. Jansonius
  ik voel me nu wel direct aangevallen ik ben namelijk zo’n ploegbaasje heb me omhoog gewerkt vanaf de heftruck, wat jij hier nu loopt te beweren is de grootste onzin, want als een ploegbaas het niet goewd doet loopt de dienst niet en krijg je dus weinig of niks af.
  En ja er zijn veel hbo ers die van school af komen en vol theorie zitten en dan even komen vertellen hoe het moet ( hier zit ook vaak het midden kader tussen) en dan moet ik hem als “ploegbaasje” gaan uitleggen waarom dit niet kan.
  Dus aub niet zo degenerend over ons

  Reactie door rover — vrijdag 23 juni 2006 @ 15.58 uur

 21. Wat denken jullie van een super manager die niets van de werkvloer afweet en zich voordoet alles te weten. What about HBO’ers in de verpleging. Zij zijn de hele dag bezig met de status van de patient te lezen en lopen als een assistent arts mee op de zieken ronde en hebben geen tijd om de patient de billetjes te wassen daar heb je hulpverpleegster voor en ga maar door zo.

  Reactie door Sunny Boy — vrijdag 23 juni 2006 @ 16.00 uur

 22. @20.,

  het is niet altijd en overal dezelfde fabriek,en dezelfde situatie.,
  er zijn ook midden-kaders die blunderende ondergeschikten fijn vinden.,
  en niet zo in het bedrijfsbelang geinteresseerd zijn.,

  zal in jouw geval wel niet zo zijn, maar zulke ervaringen heb ik wel., en er zijn bedrijven waar genoeg verdiend wordt , ook met prutsers., of ondanks!

  Reactie door Jansonius — vrijdag 23 juni 2006 @ 16.45 uur

 23. Het zijn die momenten waarop ik me zo vreselijk oud voel wanneer op het rapport of toets van mijn zoon in groep 4 een opmerking van de leerkracht staat waar d,t,dt-technische blunders worden gemaakt. 30-35 jaar geleden was het ondenkbaar dat meester of juf fouten maakte in taal. Maar ergeren of schande spreken doe ik niet want in de breedte gezien doet het onderwijzend personeel veel meer dan in “mijn” tijd. Je kan nu eenmaal niet alles hebben.

  Reactie door twijfelaar — vrijdag 23 juni 2006 @ 16.52 uur

 24. @14/15 Madelief,

  Een verhelderend, duidelijk en zeer waar verhaal heb je hier neergezet.
  Volledig eens met je en er niets aan toe te voegen.
  GROTE KLASSE.

  Reactie door Bijdehandje — vrijdag 23 juni 2006 @ 17.25 uur

 25. Fijn, ik heb a.s. maand drie examens, als ik niet meer op mijn pedagooghels kan vertrouwen waarop dan wel ?

  Reactie door Toergenjev — vrijdag 23 juni 2006 @ 18.17 uur

 26. was het maar alleen het niveau van de leraar die aan het dalen was.

  off topic

  Reactie door gaf — vrijdag 23 juni 2006 @ 18.47 uur

 27. 25 Wikipedian.

  Reactie door vervroegdeverkiezingennu — vrijdag 23 juni 2006 @ 23.05 uur

 28. @25 Wikipedian

  nou weinig te vinden over de hxlijn of upgrade 792-796

  Reactie door Toergenjev — zaterdag 24 juni 2006 @ 0.31 uur

 29. Goed lezen is een vak mensen! Het artikel spreekt zichzelf tegen. Als je de twee links nu.nl en cnv-site aanklikt, zie je dat de mbo-ers onder de categorie ‘ondersteunend personeel’ valt en dus niet als leerkracht voor de klas staat (kom ik trouwens ook nergens tegen). En daarna wordt het snel duidelijk; academici vertrekken omdat ze ergens anders een kwart meer kunnen verdienen. Een schoolvoorbeeld om via doemverhalen meer geld binnen proberen te halen. Al met al een matig en suggestief onderzoek. Wie weet zijn er wel mensen vertrokken omdat ze met pensioen gaan, of omdat het leerlingenaantal is gezakt, en is er méér mbo-personeel omdat er extra ondersteuning in de klassen gegeven wordt ( bijv. op de zwarte scholen). Jammer Jan, dat je vanwege je – overigens terechte – kritiek op de bezuinigingen en onderwijsvernieuwingen alle negatieve berichten hieromtrent klakkeloos overneemt.

  Reactie door Sannie — zaterdag 24 juni 2006 @ 11.55 uur

 30. Ik ben het met Warrior eens dat het onderwijs sinds de invoering van de Mammoetwet hollende achteruit is gegaan. Maar er is meer aan de hand. Als je tegenwoordig op scholen komt, zoals ik regelmatig doe ivm mijn werk, dan heb je kunnen zien de de discipline in de loop van de jaren volledig verdwenen is. Het is een ongeorganiseerde bende geworden waar geen leerkracht tegen op kan boksen. Voor geen goud zou ik nog voor de klas willen staan. Die cultuur zal drastisch moeten veranderen wil er ooit nog iets terechtkomen van kennisoverdracht in het lager en middelbaar onderwijs. Los van het kennisniveau van leraren moet deze wel in de gelegenheid worden gesteld om iets van die kennis over te dragen. Daarvoor is essentieel dat er rust is in de leeromgeving. Wel, ga maar eens luisteren, het is om gek van te worden. Niemand kan zich in zo’n lawaaiige omgeving nog concentreren.

  Reactie door abo — zaterdag 24 juni 2006 @ 13.13 uur

 31. Oorzakelijk verband van dit dalende niveau is ook de zuigkracht van het bedrijfsleven op goed opgeleide krachten.Dat wordt door de vergrijzing alleen maar erger,immers veel leraren gaan binnen niet al te lange tijd met pensioen.De instroom van onvoldoende zij-instromers is ook funest,immers zij hebben niet de kwaliteit voor het geven van goede opleidingen.
  Ik vrees dat oudere leraren langer moeten doorwerken,waarna zij zelfs na hun pensioen,met hun toestemming worden ingezet.
  Maria van der Hoeven is als MInister niet geschikt,dat bewijst haar kortzichtige strategie wel.
  M.i. dient veel meer digitaal lesmateriaal ingezet te worden.
  Voorts dienen lessen in vidio-verband getoond te worden met eventuele feetback naar een deskundig onderwijzende.
  Binnen de politiek moet nog veel m.b.t.efficiency,doelmatigheid,kostenbewaking en slagvaardigheid geleerd te worden.
  De politiek moet meer deskundigheid i.p.v. politieke netwerk figuren en lobbyisten aantrekken.
  Maan Arkenbosch,Fin.Ec analist,Marktonderzoek/strategie.

  Reactie door maan arkenbosch — zaterdag 24 juni 2006 @ 15.51 uur

 32. De CNV is zelf de oorzaak ervan. COA’s zorgen ervoor dat goede leraren zijn onderbetaald en slechte overbetaald. Goede leraren gaan eerder werken in het bedrijfsleven of een particuliere school omdat men daar meer verdient.

  Reactie door Mathijs ter Wee — zaterdag 24 juni 2006 @ 16.22 uur

 33. Toch denk ik dat er ook vanuit een andere
  kant gewerkt moet gaan worden, nl. een
  verplicht schoolbezoek door ouders in het
  1e of 2e semester en aanvullend dan op ba-
  sis van vrijblijvendheid, in de vorm van
  een consult.
  Ouders zouden verplicht moeten worden om in
  het eerste kwartaal al heel snel een ver-
  plichte ouderavond te moeten bezoeken, om
  vanuit de kant van de schoolleiding te horen welke medewerking van hen ter onder-
  steuning wordt verwacht. Voor beide partij-
  en geldt dat sámen opvoeden en kennis over
  brengen nu eenmaal betere resultaten kan op
  leveren dan alléén, waarbij elk zijn eigen
  methode wil doen domineren: de leerling
  voelt zich dan mogelijk minder gemangeld,
  dan nu regelmatig het geval is.
  Het zal de kennisoverdracht ongetwijfeld
  ten goede komen lijkt me.
  Ervaringsdeskundige voel je je als je op dat hele traject kunt terugkijken en er je
  conclusies analytisch aan kan verbinden.
  Kinderen onder de 18 zijn niet volwassen!
  Te weinig ouders interesseert het van WIE
  opgroeiende, menswordende kinderen les krij
  gen en hoé. Alleszins de moeite waard om
  daar in een zo vroeg mogelijk stadium van
  te willen weten, opdat ontsporing zo min
  mogelijk kan optreden en er ook een goede
  verstandhouding kan worden opgebouwd!

  Reactie door Madelief — zaterdag 24 juni 2006 @ 19.48 uur

 34. @33 Madelief,

  Ik denk dat er een grote kern van waarheid in je verhaal zit.

  Teveel ouders maken zich er vanaf, door alleen maar tegen de school aan te trappen en dat de lararen niet deugen, niet voldoende kennis in huis hebben als het hun kinderen niet lukt op school.

  Als alle ouders eens de moeite zouden nemen om de ouderavonden te bezoeken en te ònderzoeken waar hun kinderen moeite mee hebben en dit dan in samenspraak met de school aanpakken, zwemmen die kinderen ook niet in het diepe, maar krijgen dan de begeleiding die zo broodnodig is.

  Het is niet alleen een kwestie van mijn kind zit op school, dus zit daar wel op zijn plaats.
  Als ouder zijnde hoef ik er dan verder niets aan te doen.
  Het is in 1e instantie géén taak van de school om kinderen op te voeden en bij te staan.

  Samenwerking tussen scholen èn ouders, maar dan moeten die ouders daar natuurlijk wèl toe bereid zijn.
  Hélaas vinden veel ouders dat teveel moeite om 1x per 3 maanden zo’n ouderavond bij te wonen of tussendoor eens te informeren hoe het met hun kind op school gaat.

  Zouden ze dat wel op kunnen brengen dan zou dit al héél véél ellende kunnen voorkomen en de kinderen voelen zich gesterkt daardoor, omdat de ouders dan wéten waar kun kinderen moeite mee hebben en zij zonodig bij kunnen springen.

  Reactie door Bijdehandje — zondag 25 juni 2006 @ 16.02 uur

 35. Ik denk vooral de problemen in het onderwijs liggen bij de basisschool : daar is enorm bezuinigd ; ook is het steeds meer gaan lijken op een voortgezette kleuterschool i.p.v een voorbereiding op het voortgezet onderwijs , met name voor de exacte vakken ,zoals rekenen , natuurkunde : deze zijn bedroevend : er wodrt meer geleerd hun “mondje te ontwikkelen “dat blijkt zelfs op het niveau van de basis HAVO/VWO .

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 16.53 uur

 36. Iedereen klaagt over alle elende op VMBO scholen : zelfs dat mokkel wat betrokken was bij het tot stand komen van de fusie van alle ellende + LTS + MAVO : samen naar school heten dit : Het had moeten zijn “samen naar de hel ”
  Lang leve de bezuinigingen !

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 17.01 uur

 37. In 1977 werkte ik in het bedrijfsleven (een grote scheepswerf)en ben toen overgestapt naar het voortgezet onderwijs, omdat mijn diploma een 1e-graadsbevoegdheid voor natuurkunde en wiskunde verstrekte. Een bedrijfsleider (manager over een paar honderd man personeel) van de werf vond het salaris dat ik toen in het onderwijs zou gaan verdienen vergelijkbaar met zijn salaris.
  Eenmaal overgestapt kwamen er allemaal maatregelen die het salaris onaantrekkelijker maakten, het was alsof je in een lunapark op de kermis steeds overstapte op de trap die omlaag ging.Uiteindelijk kwam er de HOS-nota (ca 1985)die het salaris van eerstegraads-leraren met meer dan een kwart omlaag bracht(van het maximum salaris), niet voor de zittende docenten maar voor de nieuwe !
  Er werd toen gezegd, dat het niet zo was dat leraren teveel betaald kregen, maar dat er domweg geen geld was. Dan was hetlogisch geweest dat in een tijd waarin er geld genoeg was (b.v. eind negentiger jaren) de salarissen weer op peil zouden zijn gebracht. Maar dat is niet gebeurd, men wil voor een dubbeltje op de eerste rij, Nederland geeft ongeveer het minst uit aan onderwijs binnen de EU. En zie wat het resultaat is: academisch gevormde leraren (vroeger normaal in de bovenbouw van middelbare scholen, er stonden mensen met een doctorstitel voor de klas !)) denken er niet aan het onderwijs in te gaan , ze zouden wel gek zijn voor dat salaris. Er is nl. geen onderscheid meer in verdiensten tussen een HBO-er en een universitair afgestudeerde (allemaal maximaal in ambtenarenschaal 10), terwijl de laatste nota bene na zijn studie nog een jaar extra moet studeren om een lesbevoegdheid te halen ! Dit beleid loopt geheel vast, het niveau van mensen die nog in het onderwijs willen wordt steeds lager, dus ook het niveau van de leerlingen. Nederland kennisland, haha ! Kortzichtigheid, alles op een koopje, leraar worden doe je uit roeping, je bent een soort dominee. Die verdienen volgens mij nog meer. (Als voor-Hosser heb ik niet te klagen maar ik heb medelijden met de na-Hossers, die zijn gewoon belazerd, ik kan er geen andere uitdrukking voor vinden).

  Reactie door simbro — dinsdag 27 juni 2006 @ 22.23 uur

 38. @37 Simbro,

  Één opmerking uit je betoog spreekt me erg aan.
  Leraar worden doe je uit roeping!
  Inderdaad en dat zijn dan ook de echte, die zich 100% inzetten, ondanks alle tegenwerkingen om iets van de grond te krijgen en voor sommigen de veel te lage beloning.
  Want wees redelijk, een academische/universitair geschoolde soms minder als een HBO-er.
  Het verschil is inderdaad dat ze vetter betaald worden, maar zegt dus niet dat ze de opgedane kennis in de praktijk ook uit kunnen voeren.
  En dan krijg je een situatie dat die HBO-er voor een veel te laag loon het werk van iemand doet, maar wel die kennis heeft die de universitair/academisch geschoolde had moeten hebben.
  t’Is een raar landje!

  Reactie door Bijdehandje — woensdag 28 juni 2006 @ 0.10 uur

 39. @37 Simbro,

  Één opmerking uit je betoog spreekt me erg aan.
  Leraar worden doe je uit roeping!
  Inderdaad en dat zijn dan ook de echte, die zich 100% inzetten, ondanks alle tegenwerkingen om iets van de grond te krijgen en voor sommigen de veel te lage beloning.
  Want wees redelijk, een academische/universitair geschoolde “weet” soms minder als een HBO-er.
  Het verschil is inderdaad dat ze vetter betaald worden, maar zegt dus niet dat ze de opgedane kennis in de praktijk ook uit kunnen voeren.
  En dan krijg je een situatie dat die HBO-er voor een veel te laag loon het werk van iemand doet, maar wel die kennis heeft die de universitair/academisch geschoolde had moeten hebben.
  t’Is een raar landje!

  Dit is de verbeterde uitvoering.

  Reactie door Bijdehandje — woensdag 28 juni 2006 @ 0.12 uur

 40. 39 @Bijdehandje

  Op zich heb je gelijk, dat het niveau van de opleiding die iemand heeft geen garantie is, dat hij of zij meer bekwaam is. Maar dat geldt voor alle beroepen. Toch worden in verreweg de meeste branches hoger opgeleiden hoger ingeschaald en waar dat niet zo is zijn dan de vooruitzichten voor de hoger opgeleiden beter. In het onderwijs is dat dus niet (meer) zo. Ik vind trouwens dat het leraarschap juist geen roeping moet zijn, dat wordt aangegrepen om de salarissen laag te houden. Het is gewoon een vak als vele andere en moet ook normaal betaald worden, d.w.z. conform de markt. Dat beeld van ‘je doet het uit idealisme ‘ moet weg. Als je van auto’s houdt word je automonteur of auto-ontwerper, dan zeggen ze ook niet dat je een idealist bent. Als je het leuk vindt om met kinderen om te gaan en daarvoor het onderwijs in gaat ben je dat ineens wel. Onzin. Ook vind ik, dat je als leraar het niveau moet hebben waar je leerlingen voor opgeleid worden, dus een leraar op het vwo , waarvan de leerlingen naar een universiteit kunnen, zou bij voorkeur zelf universitair geschoold moeten zijn. Al was het alleen maar omdat ik uit eigen ervaring weet hoe mensen met een hbo-opleiding kunnen opkijken tegen een academicus. Dat dat onterecht is weetje pas als je zelf universitair hebt gestudeerd.

  Reactie door simbro — woensdag 28 juni 2006 @ 11.09 uur

 41. @40 simbro,

  Op zich heb je helemaal gelijk, maar ik kèn de voorbeelden waar HBO-ers de rommel van de universitair afgestuurden mogen ruimen, omdat deze van de praktijk zelf niets af weten. (bedrijfsleven)
  Ze hebben de kennis uit de boekjes, maar weten het niet te gebruiken.
  Als je ziet welk salaris deze hoog gestuurden voor hun wanprestaties “krijgen” is dat inderdaad droevig, terwijl de HBO-er die zijn/haar werk moet doen het met veel minder moet stellen.

  Toch in het onderwijs denk ik persoonlijk dat het wel dégelijk ook een stukje roeping is.
  Ondanks de lage lonen zouden velen niet anders willen en zetten zich met hart en ziel in voor hun leerlingen.
  Dat zijn voor mij de “èchte” want wees eerlijk in deze tijd sta je niet echt voor je plezier voor de klas, zeker niet in het voortgezet onderwijs.
  Reken maar, dat menig onderwijzer(es) aardig wat te verduren heeft.

  Ben het volledig met je eens, dat hogere opleidingen gegeven moeten worden door nog hoger opgeleiden.
  Alléén moeten ze dan wel de kunst van het lesgeven verstaan, wat ook weer niet voor een ieder is weggelegd.

  Reactie door Bijdehandje — woensdag 28 juni 2006 @ 14.09 uur