De een zijn ellende…

Hoogervorst denkt dat ziekenhuizen zich in de toekomst zullen omvormen tot beursgenoteerde ondernemingen mét winstoogmerk, waarvan in Duitsland al sprake is. (Nu.nl)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 25 juni 2006 :: 19.52 uur

56 Comments

56 reacties

 1. Leuk! Dan krijgen we ziekenhuizen die zeer commercieel zijn. Winst maken is dan de eerste prioriteit. Rijken krijgen dan voorrang boven armen, kosten stijgen omdat men zoveel mogelijk winst moet zien te behalen. Gevolg is dat de verzekeringen zeer veel duurder worden.
  In gewoon Nederlands: modaal en alles daar beneden is gewoon weer de lul.

  Reactie door Monique — zondag 25 juni 2006 @ 22.04 uur

 2. Dus toch de kliniekjes voor de armen in de achterstandwijken. Dat zal dan wel moeten.

  Reactie door L.M. Lembeck — zondag 25 juni 2006 @ 22.19 uur

 3. Mag je als dakloze wel oppassen voor je organen!

  Reactie door Jansonius — zondag 25 juni 2006 @ 22.25 uur

 4. (2)scherp !maar realistisch!

  Reactie door ,texas henkie, — zondag 25 juni 2006 @ 22.27 uur

 5. Commerciële ziekenhuizen hebben baat bij een grote vraag. De nadruk zal dan dus waarschijnlijk niet komen te liggen op het beter maken van mensen, maar eerder op ze ziek laten te blijven.

  Reactie door Wilbert — zondag 25 juni 2006 @ 23.04 uur

 6. Politieke resultaten uit het verleden (of de USA….) zijn vaak WEL een garantie voor de toekomst.

  Hier krijgen wij m.i. dus ook ziekenzorg-bedrijven, investeren daarin, en artsen rijk van de aandelen etc. gelijk de US.

  Reactie door B vd Bergg — zondag 25 juni 2006 @ 23.06 uur

 7. Op één punt doet Hoogervorst een goed voorstel alleen heeft hij het zelf niet door: namelijk Zweden volgen. Daar is men, in tegenstelling tot wat hij beweert, de commercie bij de ziekenhuizen wegens negatieve ervaring aan het terugdraaien

  Reactie door agnes kant — zondag 25 juni 2006 @ 23.13 uur

 8. @7 +- Agnes Kant, alleen heeft zweden olie-miljarden en wij niet.

  Reactie door B vd Bergg — zondag 25 juni 2006 @ 23.35 uur

 9. @8

  Wat dacht je van de gas-miljarden????

  Reactie door Cees — zondag 25 juni 2006 @ 23.48 uur

 10. @cees, die gaan naar mis-management.
  Daarbij is dat een schijntje vergeleken met de olie onder scandinavie.

  Reactie door B vd Bergg — maandag 26 juni 2006 @ 0.18 uur

 11. Dat Hoogervorst de uitzending niet uitgeslagen werd vandaag, is me een raadsel. Hij durfde het gewoon uit te spreken dat hij de kosten van de GGZ niet op de belastingbetaler wilde verhalen. Die klootzak moest zich eens te raden gaan wat al die managementlagen al opstrijken aan al dat premiegeld dat momenteel extra wordt ge-incasseerd.. Godverdomme, Hoogervorst moet gewoon aftreden, niet beloond worden voor iets wat hij ternauwernood heeft gered bij gebrek aan tegenargument. Waar blijft de SP?

  Reactie door jory — maandag 26 juni 2006 @ 1.01 uur

 12. @7, Agnes

  Eén ding: :-)

  Reactie door Wilbert — maandag 26 juni 2006 @ 2.40 uur

 13. beetje oud zie nieuws .http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/01/13/zorg-geen-markt-2/#comment-155072

  .. Diakonessenhuis gaat samenwerken met Volker Wessels

  Het Diakonessenhuis en VolkerWessels (Koninklijke Volker Wessels Stevin nv) vormen binnenkort een alliantie. Doel van de samenwerking is het realiseren van noodzakelijke investeringen in bouw en patiëntenzorg, het leveren van betere logistieke prestaties en tenslotte het versterken van de financiële positie van het ziekenhuis. Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een dergelijke structurele samenwerking aangaat.

  De alliantie biedt het Diakonessenhuis de mogelijkheid om zich verder te kunnen ontwikkelen als innovatief en modern ziekenhuis. De samenwerking gaat zich in eerste instantie richten op de herontwikkeling van de terreinen en de gebouwen die het ziekenhuis in Utrecht en Zeist bezit. Met de herontwikkeling van de terreinen kunnen middelen worden vrijgemaakt, waarmee het Diakonessenhuis financiële ruimte krijgt om te investeren in de noodzakelijke nieuwbouw en modernisering van de ziekenhuislocaties. Ook kan het Diakonessenhuis hier-bij gebruik gaan maken van de ruime ervaring die VolkerWessels heeft op andere gebieden zoals facilitaire dienstverlening en breedbandtechnologie.

  Er zal een ontwikkelingsplan worden opgesteld voor de ziekenhuisterreinen in Utrecht en Zeist. Belangrijk uitgangspunt voor de (bouwkundige) modernisering van het Diakonessen-huis vormt de organisatie rondom patiëntenstromen/categorieën en ketenintegratie. Momen-teel bereidt het Diakonessenhuis de bouw van een centrum voor acute en intensieve zorg in Utrecht voor, waarbij VolkerWessels nauw wordt betrokken. Het programma van eisen is gereed en de planning is dat de bouw in het najaar 2006 zal starten. Ook heeft het Diako-nessenhuis plannen voor een diagnostisch centrum in Utrecht en eerstelijns gezondheids-centra in Utrecht en Zeist. In de planvorming zullen tevens de parkeervoorzieningen worden opgenomen.

  Ontwikkelingsmodel
  Binnenkort ondertekenen de besturen van het Diakonessenhuis en VolkerWessels de sa-menwerkingsovereenkomst. De alliantie wordt vormgegeven in een ontwikkelingsmodel, waarbij de scope van de samenwerking steeds verder wordt geconcretiseerd. In de overeen-komst worden meetmomenten opgenomen waarbij partijen de mogelijkheid hebben – moch-ten er onvoldoende prestaties geleverd worden – de overeenkomst te ontbinden. De over-eenkomst waarborgt tevens dat alle activiteiten onder marktconforme condities plaatsvinden. In het ontwikkelingsmodel past ook dat op korte termijn nog andere partners/marktpartijen kunnen toetreden, die een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de modernisering van het Diakonessenhuis.

  De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis, Roel Steenbergen, is ver-heugd over deze unieke samenwerking: “Het Diakonessenhuis is blij met deze partner, aan-gezien VolkerWessels ruime ervaring heeft in dergelijke samenwerkingsverbanden met een lange termijn perspectief. Onze samenwerking biedt de mogelijkheid om te kunnen investe-ren in het Diakonessenhuis en zodoende de kwaliteit van onze patiëntenzorg in de regio op een hoger niveau te brengen.” Herman Hazewinkel, voorzitter van de Raad van Bestuur van VolkerWessels: “Een dergelijke samenwerking vloeit logisch voort uit de succesvolle vormen van samenwerking die marktpartijen uit de bouwsector al op andere gebieden tot stand hebben gebracht en waarbij is komen vast te staan dat het marktprincipe en de publieke en maatschappelijke belangen goed kunnen samengaan.”

  In de zorgsector in het buitenland worden dergelijke samenwerkingsverbanden tussen zie-kenhuizen en private bedrijven al succesvol toegepast. Uit deze ervaringen blijkt dat dit een flinke kostenbesparing kan creëren en tevens dat de kwaliteit van de patiëntenzorg kan ver-beteren door een betere kwaliteit van accommodaties en/of aanwezige voorzieningen en faciliteiten. Om deze samenwerkingsverbanden in Nederland succesvol te laten zijn, is het van belang dat ook beleidsmatig ruimte wordt geboden voor dergelijke initiatieven. Het minis-terie van VWS heeft zijn medewerking aan dit nieuwe initiatief toegezegd. De wijze waarop deze medewerking zal worden vormgegeven wordt vastgelegd in een ‘startbrief’ van het mi-nisterie.

  Bron: Diakonessenhuis Utrecht

  Reactie door jantje paasman — maandag 26 juni 2006 @ 3.07 uur

 14. Agnes Kant heeft het hier over Zweden. Zweden heeft geen olie miljarden. Dat is Noorwegen.
  Heeft dacht ik 5 miljoen inwoners en is 7 keer groter dan Nederland.

  Als goed voorbeeld voor de teloorgang van gezondheidszorg zou je Engeland kunnen nemen.
  Gold vroeger als de beste ter wereld en diende als voorbeeld. Totdat Mw. Tatcher daar een bom onder legde. Ik bedoel, het voorbeeld voor Hoogervorst.

  Reactie door Gandalf — maandag 26 juni 2006 @ 7.29 uur

 15. Goedenmorgen vrienden SP

  Het moet me van het hart dat de aardijkskunde les voorbij B vd Berg is gegaan.
  Maar is niet erg hoor ik vergis me ook wel eens.
  Gandalf je legt de vinger op de juiste plek, en jory, waarom die Hoogervorst niet uit de uitzending wordt gehaald, komt door de rechtse media maffia!
  Er is daar niemand die een goed geargumenteerd verweer heeft ten opzichte van die ‘BOEF”. Ze zullen het wel laten!

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 26 juni 2006 @ 7.45 uur

 16. Ook goedemorgen Ouwe Dirk.

  En dan te bedenken dat er nog mensen zijn die denken dat de media links is!

  Reactie door Gandalf — maandag 26 juni 2006 @ 7.59 uur

 17. Net zoals dat mensen die een eigen huis bezitten en een AOW ontvangen, extra AOW krijgen als ze voor bijvoorbeeld een familielid zorgen.
  Dit voorstel geld dus niet voor mensen die voor hun familie zorgen maar een huurhuis bewonen.
  Over tweedeling gesproken.

  Reactie door leen — maandag 26 juni 2006 @ 8.34 uur

 18. ik werk sinds 92 in de gezondheid zorg,hier in nederland en ook in frank_rijk,he is een ramp een puinhop,een schande,om deze maatschappij nog als SAMENLEVING te noemen.
  Dezen politiciis hier en daar zijn de echte terrorists…..
  Qui seme le vent recolte la tempete,
  and een orkan is op komst die van desillusie,
  Het moto van dit overheid is:
  “ik eet geen honing,ik kauw bijen”

  Reactie door gaf — maandag 26 juni 2006 @ 8.44 uur

 19. Media links? Sinds wanneer dan?
  Leen, ook alleenstaanden krijgen dat niet. Die hebben zelfs de allergrootste moeite om voor familie te mogen zorgen, maar ze moeten er wel flink voor betalen. Discriminatie is in dit land verheven tot kunst. In de Grondwet staat dat het niet mag “op welke grond dan ook”, maar nu hebben die enge Calvinisten (CDA en VVD) “uitzonderingen” gemaakt, waardoor het weer wel kan en mag…. Hoe onbetrouwbaar ben je dan?

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 26 juni 2006 @ 8.44 uur

 20. Wat een ziek zooitje!

  Reactie door e.krul — maandag 26 juni 2006 @ 9.58 uur

 21. Beurs genoteerde ziekenhuis fabrieken. Als je met de ziekenauto binnen gebracht wordt, krijg je een chip in je kont en wordt je op de lopende band gelegd. Wat er dan met je gebeurd zijn productie beschermde geheimen. Aan het eind van de lopende band zit een dame aan de kassa. Wie zij verantwoordelijk voor deze bedenksels.
  Wel, die zijn bedacht tijdens de paarse regeringen. Nadat het plan Simons was geprullemandeerd trokken de PvdA, de VVD en D66 gezamelijk te strijden onderleiding van Els Borst om dit varkentje te wassen. Neo-liberalen en liberalen verenigd u er is iets groots te verrichten. Het zelfde is met de studiefabrieken aan de hand. Dit alles wordt bedacht door carrière beluste ambtenaren, die onderontwikkelde politici in hun macht hebben en alles wijs kunnen maken, zie de ontwikkeling van de AOW, laat Wouter Bos maar heerlijk in de blubber zitten.

  Reactie door Sunny Boy — maandag 26 juni 2006 @ 10.21 uur

 22. wie weet krijgen we wel een generatie AOWérs die er straks liever voor kiest om een misdrijf te plegen,om zo verzekerd te zijn van een goede oude dag in de bajes.

  aangezien de mensen het daar beter hebben dan in een bejaarden of verzorgingstehuis tegenwoordig.

  vrijheid? zegt u?
  gevangenen worden tenmisnte nog gelucht ipv volgestopt met vitamine D en dergelijke om tijd te besparen op het luchten van oude van dagen!

  maar goed we kunnen er toch niks aan doen…
  alleen maar roepen hoe erg het is en hoe goed men het ZAL gaan regelen als we op je stemmen….

  er zal geen partij willen dat het kabinet nu nog valt,want dan komen de verkiezings plannetjes en strategie in het honderd!

  nee het is tot die tijd de schuld van het volk,en alleen wij kunnen er zogenaamd wat aan doen.

  en op zulke partijen moet ik stemmen?!
  dacht het niet!
  en velen met mij….

  Reactie door iew — maandag 26 juni 2006 @ 11.05 uur

 23. Heel goed. Gaan die ziekenhuizen eindelijk eens goeie kwaliteit tegen lage prijzen leveren.

  Beste SP mensen, geef jullie dogma overheid-goed-bedrijven-fout toch eens op. Het is eerder andersom.

  Reactie door McC — maandag 26 juni 2006 @ 11.15 uur

 24. Leuk! Dan krijgen we ziekenhuizen die zeer commercieel zijn. Winst maken is dan de eerste prioriteit. Rijken krijgen dan voorrang boven armen, kosten stijgen omdat men zoveel mogelijk winst moet zien te behalen. Gevolg is dat de verzekeringen zeer veel duurder worden.
  In gewoon Nederlands: modaal en alles daar beneden is gewoon weer de lul.

  Als ik naar andere markten kijk zou ik me niet zo zorgen maken. Daar krijgt namelijk rijk niet voorrang boven de niet-rijken. Is de kwaliteit goed & zijn de prijzen laag.

  Zet toch eens je oogkleppen af.

  Reactie door McC — maandag 26 juni 2006 @ 11.18 uur

 25. ik werk sinds 92 in de gezondheid zorg,hier in nederland en ook in frank_rijk,he is een ramp een puinhop,een schande,om deze maatschappij nog als SAMENLEVING te noemen.

  conclusie: de overheid kan het niet, tijd om de vrije markt eens een kans te gunnen. Net als de vrije markt er ook voor heeft gezorgd dat niemand honger lijdt en je voor 5 euro per maand mobiel kan bellen.

  Reactie door McC — maandag 26 juni 2006 @ 11.20 uur

 26. @25 ik denk eerder dat lobbyists de echt macht in handen hebben,zo de overheid is eerder een farce,en het vrij markt werkelijkheid.
  maar ja dat is hoe jij het bekijk,geen overheid ok,maar corporatieve ubber mach is ook niet een opplossing.
  Maar mischien ben jij een social liberal darwinist?
  een vrijheid is niet te koop,zo krig jij 5 pleuro terug

  Reactie door gaf — maandag 26 juni 2006 @ 11.33 uur

 27. Zeg McCarthy jou standpunt is inmiddels bekent hoor.

  Reactie door Gandalf — maandag 26 juni 2006 @ 11.48 uur

 28. Mensen let op je gezondheid! – en vooral wat en hoeveel je eet en drinkt, want, als de ziekenhuizen winst moeten gaan maken, hebben ze ook klanten nodig!
  Alle voorbewerkte voedingsproducten bevatten onnodige, en vaak de gezondheid ondermijnende chemicaliën, zoals kleurstoffen, smaakstoffen, stoffen om de houdbaarheid te verlengen. Ook bij dierlijke producten komt dit voor, zoals groeihormonen en restanten van bestrijdingsmiddelen.
  Zo kan ik nog wel even door gaan.
  Bij het lezen van die onzalige Hoogervorst plannen, kwam deze gedachte bij mij op:
  Dat het wel een samenzwering lijkt, ten behoeve van de voeding en gezondheidszorg industrie, – de een zijn dood (maar niet te gauw) is de ander zijn brood.
  En niet iedereen kan zich een ziektekosten verzekering, met alle toeters en bellen, permiteren.
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 26 juni 2006 @ 12.22 uur

 29. beste McC
  Niemand hongerlijden, onder welke steen heb jij de laatste jaren gewoond. als er iemand zijn oogkleppen af moet doen dan ben jij dat wel. of zijn al die voedselbanken met hun wachtlijster er voor de lol. en kom er nu niet mee aan dat het de eigenschuld is van die mensen want ja die zitten er ook tussen maar de grote meerderheid is er door dikke pech of foute van het uwv en dergelijke instanties in gekomen.
  kan jij mij een land noemen waar de privatisering van de zorg gewerkt heeft, ik namelijk niet.
  Je kan aan een hoopo dingen geld verdienen, maar er zijn zaken waar je absoluut geen winst oogmerk mag hebben, en de zorg is er hier een van, je kan alleeen een goede zorg garanderen als iedereen zich kan focussen op de zorg zelf en niet hoe het salaris strookje er aan het eind van de maand uit komt te zien.

  Reactie door rover200 — maandag 26 juni 2006 @ 12.27 uur

 30. McC
  De vrije markt heeft er voor gezorgd, dat er nu voedselbanken nodig zijn! omdat er nu meer echt honger wordt geleden dan ooit tevoren.
  Bedankt!
  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 26 juni 2006 @ 12.27 uur

 31. Amita, de echte marktfundamentalist zal je stelling bestrijden door aan te geven dat er in de door van oudsher overheidssectoren maar gedeeltelijke markteconomie is, omdat de overheid nog steeds een vinger in de pap heeft.
  Bij de zorgverzekeringen is dit echter niet meer zo. Zij hebben de vrije hand, zoals we nu al zien leidt dit tot fusies en “prijsafspraken” , de overheid mag bij God’s gratie nog ingrijpen als de kosten voor de consument te hoog dreigen te worden. Als er flink verdiend moet worden, gaan de prijzen door fusies juist aleen maar omhoog, daar zijn alle verzekeringsmaatschappijen bij gebaat; zo verdelen ze de koek en worden ze allemaal rijk.
  De telecommarkt is geen goed voorbeeld, omdat we nog steeds belachelijk teveel betalen voor telefonie. Men heeft een soort van evenwicht gevonden, waarin de bedrijven allemaal rijk worden en de consument nog steeds uitgekleed wordt.

  Reactie door kaatje — maandag 26 juni 2006 @ 12.42 uur

 32. Juist, Kaatje. En dat leidt tot monopolies en met een monopolie-positie kan je vragen wat je wilt… ergo: de prijzen zullen flink gaan stijgen. Dát, mijn niet zo waarde McCarthy, is marktwerking. Kom ik gelijk terug bij mijn eerste opmerking onder 2….

  Reactie door L.M. Lembeck — maandag 26 juni 2006 @ 13.38 uur

 33. Hij vergat erbij te zeggen dat er in Duitsland veel meer medici zijn en verpleging per hoofd van de bevolking. De situatie van de zorg in Duitsland is een stuk beter als die in Nederland. Hier lijken mij economische experimenten met de zorg riskanter, zoals de praktijk wel uitwijst.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — maandag 26 juni 2006 @ 13.44 uur

 34. Wat wil de SP dan. Dat de gezondheidszorg wordt georganiseerd door een staatsmonopolie dat met veel verlies draait.

  Reactie door Jim — maandag 26 juni 2006 @ 13.53 uur

 35. Jim, ook in het bedrijfsleven zijn er vaak goed gemotiveerde argumenten te verzinnen waarom je bepaalde producten met verlies verkoopt. Dit geldt evenzo voor gezondheidszorg. Anderzijds betalen we ons ook scheel aan belastingen, krijgen we het kwartje van Kok niet terug en zijn de zorgpremies exorbitant gestegen.
  De overheid zou wel veel efficienter moeten functioneren en meerdere bestuurslagen moeten verwijderen. Eerst maar eens beginnen met het afschaffen van de RIO’s.

  Reactie door kaatje — maandag 26 juni 2006 @ 14.22 uur

 36. @33 Nu draaien alleen de patienten verlies Jim, de bedrijven maken gelukkig winst.

  Reactie door Marc B — maandag 26 juni 2006 @ 14.24 uur

 37. @34
  De wereld draait niet om patienten alleen.

  Reactie door Jim — maandag 26 juni 2006 @ 15.35 uur

 38. gewoon alles wat krom is, goed onderbouwd recht blijven lullen hoor!

  zelfs het niet steunen van moties word rechtgeluld, al is het nog zo krom…

  maar we kunnen er niets aan doen!
  dat kan alleen de burger zegt men dan…

  het enige wat we zien [ook hier op het log] is dat iedereen het beter weet dan een ander,maar er vervolgens niets gebeurt!

  tsja politiek….

  Reactie door iew — maandag 26 juni 2006 @ 16.17 uur

 39. @kaatje
  Je maakt precies duidelijk wat er zo bezwaarlijk is aan een verliesgevend staatssmonopolie. Als de staat zoals altijd er een rotzooitje van maakt, kun je nergens anders heen. Dan ben je pas de lul.

  Reactie door Jim — maandag 26 juni 2006 @ 16.21 uur

 40. @37 Nee, de wereld niet Jim, de gezondheidszorg wel als het goed is.

  Reactie door Marc B — maandag 26 juni 2006 @ 16.22 uur

 41. Nu nog even het kabinet beursgenoteerd maken , dan kunnen we ze collectief uitkopen !

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 16.28 uur

 42. Ik denk dat er gouden tijden aanbreken voor de advocaten : lekker bijverdienen op hiaten in de zorgverlening !

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 16.30 uur

 43. Ondertussen ondervinden we allemaal al:
  Minder zorg voor meer geld! – middels de enorm gestegen verzekeringspremies.

  Een enorme besparing op die premies zou kunnen zijn – uitschakeling van de verzekeringsmaatschappijen en rechtstreekse financiëring door het ministerie. – Scheelt miljarden.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 26 juni 2006 @ 16.31 uur

 44. Dan moeten ambtenaren van ministerie wel werken ?

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 16.44 uur

 45. @41
  ja alleen voor degenen die het kunnen betalen,zo’n advocaat.

  waarom denk je dat het no cure no pay systeem is tegengehouden?!

  dat is al precies waarom men met mensen in de WAO zo schandalig om kan gaan.

  men kan er namelijk niets tegen beginnen.
  ja als je geld hebt….
  want pro deo?! daar zit geen enkele advocaat op te wachten.

  Reactie door iew — maandag 26 juni 2006 @ 16.50 uur

 46. Dat is inderdaad het geval : naar een rechtswinkel ..enz is inmiddels ook al wegbezuinigd : Je komt heel moeilijk in aanmerking van een advocaat met een laaginkomen : dat is dan ook precies waar Hoogervorst op inspeeld : plunderen !

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 17.04 uur

 47. Waarom kijkt die Hoogervorst elke keer om zich heen : is hij niet zelf in staat iets goeds te regelen : een beursgenoteerde Hoogervorst lijkt mijn wel leuk !

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 17.23 uur

 48. Binnenkort bestaat het heel het zorgstelsen nog uit rentenierende managers en laten ze het werk doen door lieden uitb de Oostbloklanden ( roemenie ,…)

  Reactie door fred — maandag 26 juni 2006 @ 17.25 uur

 49. totdat straks een door dit kabinet zelfgekweekte radicale Nederlander, er genoeg van heeft en er dooien gaan vallen onder Ministers.

  want als het zo doorgaat denk ik dat dat best eens zou kunnen gaan gebeuren.

  het blijft namelijk een gegeven feit, dat wat men zaait men zal oogsten.

  men speelt hier in dit land met onze tolerantie en dat gaat een keer fout denk ik.

  laten we hopen van niet maar ik acht het zeker niet onwaarschijnlijk.

  Reactie door iew — maandag 26 juni 2006 @ 19.03 uur

 50. @11
  de sp?! gewoon keurig op de achtergrond…
  net zoals de rest van de oppositie.
  dat is heel normaal heb ik me hier laten vertellen.

  Reactie door iew — maandag 26 juni 2006 @ 19.07 uur

 51. De gezondheidszorg hapt procentueel een steeds groter deel uit ons nationaal product. Daar moet iets aan gedaan worden. Je kan twijfels zetten bij de huidige plannen, maar van uit de SP hoek heb ik zoals gewoonlijk nog geen alternatieve oplossing gezien.

  Reactie door Joep — maandag 26 juni 2006 @ 21.21 uur

 52. @51 Joep
  wat is jouw opplossing?

  Reactie door gaf — maandag 26 juni 2006 @ 21.42 uur

 53. @51 Weet Joep toevallig ook welk deel wij uit ons nationaal produkt aan gezondheidszorg uitgeven en hoe hoog dit bij andere landen is?
  Hier kun je even lezen en dan lees ik graag nog een bijdrage van je waarin je typt dat je argumenten niet helemaal correct waren ;)

  http://www.g-online.nl/pool/1/documents/G304%20Feiten%20en%20cijfers.pdf

  Reactie door Marc B — maandag 26 juni 2006 @ 22.59 uur

 54. joep je moet eens een keer lezen; ik heb op meerdere items mbt dit onderwerp wel degelijk alternatieve oplossingen aangedragen, die trouwens voor een deel ook terug te vinden zijn binnen het programma van de SP. Dus niet janken, eerst lezen.

  Reactie door kaatje — dinsdag 27 juni 2006 @ 0.24 uur

 55. Tsja, joep wil alleen maar conclusies trekken..dat is de makkelijkste manier..meteen de deur dichtdoen nadat er gespuugd is…

  Reactie door cynthia — dinsdag 4 juli 2006 @ 12.19 uur

 56. dit kabinet heeft de gezondsheidszorg flink verziekt. straks kunnen alleen maar mensen met geld gebruik maken van de gezondheidszorg en de mensen met aanzienlijk minder geld niet meer. waar is dit kabinet eigenlijk mee bezig? het wordt hoog tijd, dat er verkiezingen gaan komen.hoe ziek is de gezondheidszorg na al die onnozele bezuinigingen, die alleen maar geld hebben gekost.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 14 juli 2006 @ 14.13 uur