Samen of alleen

Een vrachtwagenchauffeur is terecht gekort op zijn ziektegeld omdat hij bleef zaalvoetballen, ook toen zijn werkgever hem had gevraagd te stoppen vanwege de blessures die hij daarbij opliep. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep bepaald. (NOS)

Hoezeer deze werkgever misschien ook in zijn recht mag staan, net als bij het relletje omtrent EU-commissaris Spidla over weigeren van rokers als werknemer, gaat dit uiteindelijk toch ook om een principiële kwestie. Kun je een werkgever eenzijdig het risico laten dragen wanneer een werknemer bewust veel risico’s neemt en daardoor aantoonbaar veel minder productief is?

In hoeverre mag de werkgever meekijken – en uiteindelijk ingrijpen – in het privéleven van zijn werknemers? Dezelfde discussie doemt op in de gezondheidszorg. Is het gerechtvaardigd dat mensen die willens en wetens een ‘slechte’ levenstijl hebben net zoveel betalen als mensen die gezond proberen te leven?

Ik denk dat we, als we deze kant opgaan, langzamerhand bewegen in de richting van een ‘maatschappij van de kleine lettertjes’, met veel regels, veel controles, veel klikken, en veel frustratie.

Met de toenemende individualisering zie je in toenemende mate dat mensen met de vinger naar anderen wijzen. ‘Ik doe zo, en dus wil ik niet opdraaien voor mensen die zus doen.’ Maar dat werkt ook vice versa. ‘Jij rookt – ik niet.’ ‘Maar jij gaat skieën wat een bewust risicovol vermaak is – gelet ook op het aantal gipsvluchten.’ Alles wat anders is en afwijkt van het gemiddelde zal onderdeel worden van publieke debat, beoordeling en veroordeling.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 14 augustus 2006 :: 17.50 uur

123 Comments

123 reacties

 1. De werkgever heeft graag dat de werknemer in optimale conditie verkeerd,zodat hij veel presteert.Daarbij wordt steeds scherper gekeken naar zijn privacy.Dat bevorderd een goede verstandhouding niet.
  Het mag niet zo zijn dat steeds over je schouder gekeken wordt,hoe je leeft.Werkgevers dienen m.i. op te passen, gezien de toekomstige krapte van vooral vaklieden,dat zij geen hoog verloop krijgen,doordat er geen prettige sfeer meer op het werk is,waardoor uiteindelijk ook hun winst onder druk komt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 14 augustus 2006 @ 18.23 uur

 2. aan de ene kant kan ik er wel in mee gaan, maar wat, als die chauffeur door een ander keihard onderuit is gehaald? er wordt gezegd, dat we meer aan sport moeten doen, er is niet gezegd, wat voor sport. nou doet die chauffeur wat aan sport en nou is het nog niet goed. bij elke sport kan men zich blesseren. waar ligt de grens? als men zo gaat redeneren, dan kan iedereen wel thuis blijven. want, ongeacht welke sport men uitoefent, iedereen kan geblesseerd raken, door eigen schuld of niet. wat willen ze nu precies?

  Reactie door maayke jong-doppen — maandag 14 augustus 2006 @ 18.24 uur

 3. Ja we moeten dringend terug naar de tijd van de jaren ’60 toen we gewoon iedereen in z’n waarde lieten.

  Reactie door Ome Ko — maandag 14 augustus 2006 @ 19.05 uur

 4. Jan,je ziet het weer goed,binnenkort weer te zien bij de Algemene Beschouwingen..heb al koffie gezet,gezellig (ongezond dus en reden voor discussie in jouw verhaal) maar ik kan niet wachten tot het Prinsjesdag is..met de verkiezingen in zicht…
  Leve SP en mijn stem heb je !!

  Reactie door eric — maandag 14 augustus 2006 @ 19.06 uur

 5. Nadat de zorgverzekeraars op de stoel van de dokter zijn gaan zitten, volgen nu de werkgevers…

  Reactie door @bacus — maandag 14 augustus 2006 @ 19.19 uur

 6. dit is een interessante nieuwe uitspraak. ik kan de redenering in dit geval wel volgen omdat de werknemer er willens en wetens voor zorgde dat hij arbeidsongeschikt raakte. dat risico hoeft een werkgever niet onder alle omstandigheden te dragen. de wetgever heeft al bepaald dat de werkgever het risico van ziekte van de werknemer draagt. de werknemer heeft dan op zijn beurt ervoor te zorgen dat hij niet ziek wordt. hoe ver dat gaat zal de wetgever (parlement)moeten uitmaken.

  ik kan de redenering dat iedereen naar elkaar gaat wijzen en op elkaar gaat letten niet delen. hetgeen iemand in zijn vrije tijd doet, kan kennelijk , onder bijzondere omstandigheden, de belangen van anderen raken. uit de teneur van het commentaar hierboven proef ik toch een beetje de VVD – ideologie “gewoon doen waar je zelf zin in hebt”.

  tussen de vrijheid van het individu en de verantwoordelijkheid die een werknemer heeft is dus een spanningsveld. we moeten overigens niet vergeten dat het hier om een arbeidsongeschikte werknemer ging en niet om een werknemer die in zijn arbeidscontract een sportverbod kreeg opgelegd.

  mensen hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. de betreffende werknemer mocht ook best doorvoetballen, maar het risico was niet meer voor 100% voor de werkgever. de werknemer heeft dus de vrijheid gehad om zlef de keuze te maken, maar niet op alle kosten van de baas (slechts voor 70% !!)

  johan (advocaat arbeidsrecht)

  Reactie door johan — maandag 14 augustus 2006 @ 19.38 uur

 7. ja zolang de regeling blijft dat de werkgever 2 jaar betalen moet ..
  blijft het zo, ook door olivier b de geus?ook cda meen ik.

  Reactie door ad — maandag 14 augustus 2006 @ 19.59 uur

 8. Maar als de staat zich nergens meer mee mag bemoeien; dan ben ik er ook voor om de WAO uitkering maar helemaal te privatiseren.

  Reactie door reint — maandag 14 augustus 2006 @ 19.59 uur

 9. Wanneer worden wapens vergoed door de zorgverzekering, als we een politiestaat moeten worden met dat controleren en klikken en noem maar op wil ik mijzelf ook tegen deze uitwassen van de samenleving kunnen verdedigen, want uit het verleden in de jaren veertig / vijf en veertig werd er ook gecontroleerd, ook geklikt of verraden nou de gevolgen kennen we,… dus we zijn weer terug bij af.
  Niets geleerd zeker van die tijd.

  Trouwens als de werkgever wil dat z’n personeel optimaal functioneert en in optmale conditie is dan zal hij toch met flink wat geld over de brug moeten komen.
  En ze komen nu met deze maatregelen net nu de WAO is verdwenen, hoezo voorkennis van regeringsplannen, een corrupte bende is het.

  Reactie door Pool — maandag 14 augustus 2006 @ 20.00 uur

 10. Sluit mij aan bij de redenatie van Johan.
  De laatst jaren is een werkgever steeds meer verantwoordelijk geworden voor gezonde arbeidsomstandigheden ( arboregels ). Ik vind het logisch dat er dan ook iets van werknemers gevraagd wordt als zij in hun vrije tijd aktiviteiten bedrijven die tot veel ziekte leiden.
  Wel vind ik dat dit alleen voor uitzonderingen moet gelden, bovengemiddelde blessure’s dus.
  Ook een sporter moet zijn grenzen kennen.

  Reactie door Henk — maandag 14 augustus 2006 @ 20.08 uur

 11. iksluit mij aan bij Ads brainstorm in andere link, eenbond voor echte emsnen, vak man gaat voor zijn vak, ongeacht zijn hobbies die het vak wellicht verhinderen.
  Er dient meer waardering en respect, honorering voor vakmanschap te komen eer men maatregelingen over gesondheid wil treffen.

  Reactie door maria — maandag 14 augustus 2006 @ 20.14 uur

 12. Moeilijke oordelen moet je de proces stukken zien.
  Kan mij wel indenken als je een klein bedrijf heb met een paar mensen in dienst dat je sterk van elkaar afhankelijk bent en dat het steeds weg vallen van een werknemer heel vervelend kan werken.
  Ook de werknemer moet op een zeker moment in schatten waar zijn belangen liggen.
  Ik denk niet als iemand die gewoon sport en af toe geblesseerd is dat de rechter het zelfde oordeel velt.
  Al zal de werkgever na deze uitspraak wel weer zijn kansen schoon zien.
  Misschien is het goed om de schriftelijke uitspraak en de motivering van de rechter te lezen.

  Reactie door Jofel — maandag 14 augustus 2006 @ 20.17 uur

 13. Wie handelt naar eigen welzijn en naar het welzijn van de groep handelt naar beste kunnen.
  Gegeven dit uitgangspunt worden er hier twee zaken door elkaar gehaald die alleen de overbodigheid van het publiek debat gemeenschappelijk hebben.

  In concrete situaties van (deel)groepen (gezin, bedrijf, enz.) zijn de direct betrokkenen verantwoordelijk voor het individueel welzijn en dat van de (deel)groep, en alszodanig in die situatie aansprakelijk voor onderling overleg binnen de gegeven situatie overzichtelijke en min of meer kwantificeerbare marges.
  ‘ Zorgomslag ” naar redelijkheid en billijkheid van direct betrokkennen in deze.
  Zonder publiek debat.

  In de zorg zijn de marges in de levensstijlen dermate variabel en talrijk dat ze niet alleen oncontroleerbaar zijn maar er zelfs nauwelijks of geen kwantificerbare richtlijnen op te stellen zijn omdat de medische kennis beperkt en iedereen uniek is.
  Zorgomslag naar draagkracht in deze.
  Ook zonder verder publiek debat.

  Reactie door hendrik dieks — maandag 14 augustus 2006 @ 20.20 uur

 14. Als iedereen voor deze regel is dan moet men beginnen om voetballen en andere sporten te verbieden, want veronderstel dat je flink tegen je schenen geschopt wordt met als gevoldg dat je 2 maanden in de lappenmand ligt hoe lossen we dat dan financieel op, of zouden we met de tegenpartij voor de wedstrijd dealtjes moeten gaan sluiten….
  Mensen doe eens normaal, laat die werkgever z’n bek houden en gewoon betalen dat is altijd al goed gegaan waarom nu dan ineens niet.
  Nederland is echt ziek aan het worden.

  Reactie door Pool — maandag 14 augustus 2006 @ 20.20 uur

 15. dan doel ik op onverdeeld vakmanschap op alle inellectlutele en ander vakmansschap gebied. Je bent vakman of vakvrouw, daar zet je je voor in en werk je voor.
  Als de motivatie voor het vak zelf minder wordt, zal iemand eerder ziek worden.
  dit heeft mi.niet te maken met hobbies of roken maar werk omstandigheden, produktie cijfers of persoonlijke omstandigheden.

  Reactie door maria — maandag 14 augustus 2006 @ 20.23 uur

 16. Jofel, mee eens , ik reageerde over een
  groter gebiedn frustatie en verlies over vakmensen en opleidingen daarvan.
  Alles op gebied van onderwijs, liberalistie, marktwerking en gevolgen daarvan als klein landje, expertiser uit het buitenland zal moeten halen ,onze denten daarmede studenten daarmedenoopt het elders te zoeken of geacht ze te te dom zijn het te doen( waarschijnlijk gelijk als ze niet vertrekken)ik word er boos over als men leerlingen/studenten kennis, prikkelelig en ontwikkeling onthoudt.
  Dan maar uit het buitenland halen toch,
  Rutte

  Reactie door maria — maandag 14 augustus 2006 @ 20.36 uur

 17. @14, Pool, deze beste mijnheer heeft de afgelopen 4 jaar meer dan 20 maanden thuis gezeten; met tussenpozen en allemaal door het zaalvoetballen. Kun je je voorstellen wat dit betekent voor een klein bedrijfje met zeg 5 man? Dat is het verschil tussen kopje onder gaan en overleven.

  Reactie door Wim — maandag 14 augustus 2006 @ 21.01 uur

 18. Het gaat hier om iemand die al een blessure had opgelopen vanwege zaalvoetbal. Misschien is hij daarvoor al een half jaar thuis geweest?
  Als je dan toch besluit hiermee door te gaan vind ik het verhaal van Johan niet wereldvreemd. Kan ik toch wel inkomen.

  Reactie door Gloria — maandag 14 augustus 2006 @ 21.01 uur

 19. Het is toch raar dat de werkgevers willen dat we in een zeer goede gezondheid blijven maar tegelijk er niets voor willen doen behalve zeuren dat we onze hobby’s opgeven en als het ware tijdens het weekend in een glazen kast blijven zitten.
  Wordt het geen tijd dat zij hun extreme winsten aanspraken voor de algemene welzijn van hun werkvolk in plaats van aan de beurs te denken.
  Is er in het geweten van al die directeuren dan ook geen greintje menselijkheid te vinden, hoe ver is het gekomen met de mensheid en dit allemaal in de naam van het kapitalisme, in de naam van Wall Street !!!
  het wordt tijd dat ieder mens met een geweten opstaat en er iets aan doet want dit kan niet zo verder gaan.
  Laten we beschaafd blijven en geen revolutie veroorzaken maar laten we een mandaat aan de sp geven om dit te doen in de tweede kamer.
  Ik stem voor de SP ! U OOK ?

  Reactie door johannes hereijgers — maandag 14 augustus 2006 @ 21.08 uur

 20. Nu draai je de boel toch om, Jan. De werknemer heeft door de jaren geweldige rechten gekregen (zoals ziekteverlof). je mag van een werknemer verwachten dat hij dat probeert te minimaliseren. Net zoals een werkgever van je mag verwachten dat je uitgeslapen op je werk komt. Dat noemen we toch ook geen inbreuk op de privacy?

  Kijk, je kunt het ook omdraaien, en weer gaan werken volgens het motto ‘Loon na werken’, waarbij een werknemer het maar uitzoekt als hij te ziek is. Wedden dat er dan ineens minder zieke mensen zijn?

  Ik vind het raar dat de volledige verantwoordelijkheid van ziekteverlof bij de werkgever liggen. Het is per slot van rekening de werk*nemer* die gezond moet blijven.

  In de VS hebben ze er trouwens een prima oplossing voor bedacht. Er is hier geen onderscheid tussen (korte) ziekteverlof en vakantiedagen. Dagje ziek? Snipperdag minder. Bedrijven waar die regeling wordt ingevoerd, hebben allemaal een enorme hoeveelheid minder zieke mensen.

  En nee, de VS is geen misdadig land, want het hoort bij je standaard ‘benefits’ dat de meeste mensen zich (zelf, niet de werkgever) kunnen verzekeren tegen langdurig ziekteverlof.

  Met andere woorden: je kunt zelf kiezen of je denkt dat je het risico neemt, en die verzekeringspremie lekker in je zak steekt, of dat je lekker veilig ieder maand je premie betaalt.

  Reactie door Nepkarel — maandag 14 augustus 2006 @ 21.24 uur

 21. Veel Arbo diensten/en ziekte verzekeraars willen graag weten hoe bepaalde kwetsuren zijn ontstaan en de grotere werkgevers schromen niet om de veroorzaker daarvan, aansprakelijk te stellen als het niet de eigen schuld is.
  Daardoor innen zij zij vaak grote sommen geld waarmee het reintregatie proces betaalt word.
  De werknemer ondergaat dit proces lijdzaam mede door de wet poortwachter en is gedevalueerd tot een goedkope gehandicapte mederwerker die niks kost.
  Dat zijn verdere toekomst er dan niet zo rooskleurig uit ziet hoeft geen betoog.
  Waar kun je dan nog terecht?

  Reactie door volly — maandag 14 augustus 2006 @ 21.29 uur

 22. @20
  Op zich zelf is daar niet zoveel mis mee als ik jou door mijn schuld in de soep rijdt dan kan jij niet werken.
  Dat kost jouw en je baas veel geld.
  Waarom jouw geld wel bij de schuldige tegenpartij vaak de verzekering halen maar de kosten van de baas niet?

  Reactie door Jofel — maandag 14 augustus 2006 @ 21.35 uur

 23. dus nep karel wordt je zeg 3 weken ziek?geen vakantie.
  of bedoel je alleen in geval van ziekte buiten werk opgelopen,
  in geval van ziekte door het werk ,,zeg maar je baas heeft de griep,en steekt jou aan,dan mag jij werken in je vakantie,als de l?l op de bahama’s zit.
  of bv je breekt je been,geen vakantie voor 3 jaren,
  vandaar dat dat gat in de ozonlaag usa,zoveel naar het gerecht gaat.

  Reactie door ad — maandag 14 augustus 2006 @ 21.35 uur

 24. Moeilijke zaak, vooral omdat je niet enkel op een nieuwsberichtje af kunt gaan vanwege te weinig informatie, als ie na zijn ernstige knieblessure voorzichterig is geworden dan valt hem minder te verwijten dan dat ie gewoon op de oude voet verder ging voetballen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 14 augustus 2006 @ 21.37 uur

 25. en als ik me zelf moet verzekeren dan wil ik ook geen premie meer betalen bij/op mijn loon,,
  maar ze willen in holland?? het zo doen en je verzekeren tegen bv ww (een paar jaar geleden al sprake van geweest) en ziekte,enz maar wel premie blijven betalen bij je loon in.
  zeg maar dubbel betalen voor 1 ding.

  Reactie door ad — maandag 14 augustus 2006 @ 21.42 uur

 26. Dus als ik het goed begrijptt gaat de toekomst er zo uit zien……
  Ik bezoek regelmatig een sportschool om in een goede conditie op m’n werk te verschijnen.
  Dan gebeurd het volgende,… ik verderaai m’n rug en ben door dit voorval 8 maanden thuis.
  Mijn baas gaat de extra kosten verhalen bij zijn verzekering,…. en de verzekering stelt de sportschool aansprakelijk voor gelede schade van zijn client en of de sportschool maar even wil schuiven…

  Wie is hier aan het gek worden, ik niet in ieder geval.

  Dit zijn echte maffia praktijken.

  Reactie door Pool — maandag 14 augustus 2006 @ 21.49 uur

 27. Schandalige uitspraak van het hof. Niet sporten ” vinden sommige” zou premieverhogend moeten worden, met wel sporten krijgen we dit weer. Fietsen naar je werk, je werkgever vindt dat jij o.v moet gebruiken;, je krijgt een ongeluk eigen schuld. HOE VER KUNNEN WE GAAN.

  Reactie door Harry Sangers — maandag 14 augustus 2006 @ 22.01 uur

 28. blessure oplopen tijdens je privetijd. En de baas moet je 2 jaar 100% door betalen? beetje een omgekeerde wereld leven we.verzeker je zelf voor. Een eigen verantwoordelijkheid.
  Wanneer de baas 100% voor moet betalen.dan krijg dan gaat die ook er mee bemoeien met je prive tijd. Hij betaalt 100% door zonder er iets voor terug te krijgen.

  Reactie door Dave — maandag 14 augustus 2006 @ 22.08 uur

 29. @ 17 Wim

  Maar dan heeft hij nog altijd 48 maanden gewerkt dus heeft hij ook z’n rechten opgebouwd, maar wat is nou de preciese aanleiding dat deze baas over de rooie gaat, hij weet toch dat ondernemen risico’s met zich meebrengt, ook dit soort risico’s anders kan tie beter de toko sluiten, en hij kan dan toch een tijdelijke kracht in dienst nemen, ik zie het probleem niet.
  Hij gaat er waarschijnlijk vanuit dat personeel (buiten een klein griepje om) nooit vaak en langdurig ziek kan worden.

  Reactie door Pool — maandag 14 augustus 2006 @ 22.09 uur

 30. Zaalvoetbal; levensgevaarlijk!
  Ik heb het drie jaar gedaan maar ik durf niet meer. Ik zit nu , samen met een paar andere dubbele voor- en achternamen, op hockey. Dit zou volgens mijn baas veiliger zijn. Kreeg me daar dit weekend een vrindje van me zo’n hockeybal voor z’n harses; om beroerd van te worden! Ambulance erbij, kortom: jammer!
  Daarom zeg ik : mensen, ga aan golf doen!
  Geen kans op ongevallen, een beschaafd publiek, gezonde en gepaste beweging.

  Reactie door Jan Bert Kuipers — maandag 14 augustus 2006 @ 22.10 uur

 31. @28
  Beetje krom Dave,als de hijskraan van de baas kapot gaat moet hij deze ook betalen om te repareren,en ondertussen gaat de afbetaling van deze hijskraan ook door.
  Terwijl op dat moment de hijskraan geen sodemieter kam doen.

  Reactie door Jofel — maandag 14 augustus 2006 @ 22.31 uur

 32. ach ga lekker krassen,,win je nog eens wat.

  Reactie door ad — maandag 14 augustus 2006 @ 22.33 uur

 33. @ Evert, het gaat hier om het principe, de rest kun je wel invullen. De discussie gaat eraan komen. Wanneer moet je ergens meer premie voor betalen, of wanneer wordt je beloond voor goed gedrag.

  @ NepKarel
  Een tussenoplossing kan zijn, en ik zie Jan dat niet uitsluiten, dat de werknemers solidair met zijn allen een gedeelte van dat risico op zich nemen. Neemt niet weg dat het voor kleine bedrijven nog steeds klooierig is als iemand door bewust risicogedrag uit de running ligt.

  Kortom, je hebt twee keuzes. Of je laat het zo, zij het misschien in een iets mildere variant voor de werkgever, of

  je gaat alles reguleren. Dat betekent dat je aan de hand van statistieken elke vorm van sport en vorm van (non)beweging moet gaan omrekenen in premies. Over bureaucratie gesproken, dat kost een aardige duit, en geeft zoveel kleine letters dat je voor een hobby wisseling al in drievoud een nieuwe verzekering moet aanvragen.

  Jan vraagt terecht, is dat wat we willen. Dat iedereen zo met zichzelf bezig is, dat je een maatschappij van gemiddelden krijgt. Of laten we de boel iets vieren, met hier en daar uitzonderingen. Dat is nu eenmaal menselijk.

  Ik kan me voorstellen dat VNO-NCW zegt, we willen kunnen reguleren en dat lijkt zeer liberaal. Maarrr… dat zal zorgen voor een enorme papierenmolen, waar steeds meer uitzonderingen gemaakt moeten worden. Plus het feit dat opnieuw de minder gestelden weer minder mogelijkheden krijgen. Immers, iets risicovollere sporten zullen hogere premies moeten betalen. Plus je lidmaatschap etc, zeg maar gedag tegen… bijvoorbeeld korfbal… zeer blessuregevoelige sport…

  dat zou je als maatschappij niet moeten willen. Dan maar af en toe wat meer betalen en daarvoor meer vrijheid in doen en laten.

  Dit alles verder en dieper reguleren is niet liberaal, dat is een juist strengere regels… kortom, ik vind het een sociaal verhaal, integendeel van wat Johan zegt in reactie nr. 5

  Reactie door Bart — maandag 14 augustus 2006 @ 22.33 uur

 34. “Alles wat anders is en afwijkt van het gemiddelde zal onderdeel worden van publieke debat, beoordeling en veroordeling.”

  Amen Jan, amen.

  Reactie door Tim Engelbart — maandag 14 augustus 2006 @ 22.41 uur

 35. wat stelt de rechterlijke macht hier eigenlijk nog voor.,

  het OM doet straffeloos wat het wil.,
  de UWV negeert straffeloos rechterlijke uitspraken.,

  waarom is de een wel gebonden aan uitspraken, en instanties niet?

  ook al een erg verrotte zooi.,

  sport in het transport moet tijdens het werk (tran-sport), althans volgens de bazen!
  kan zijn dat hij het werk zonder zaalvoetbal(ontspanning) anders niet volhoudt, (met ook niet erg blijkbaar).

  Reactie door Gerrit — maandag 14 augustus 2006 @ 22.45 uur

 36. De oplossing!

  Laat de werknemer weer bijdragen in de WAO premies ipv deze geheel en al op het bordje van de werkgever te leggen.

  Reactie door Stephan — maandag 14 augustus 2006 @ 22.47 uur

 37. O, Ja dan ook gelijk die achterlijke WIA op de schop en hier weer een volwaardige AOV verzekering van maken. Dan maar iets meer premie.

  Reactie door Stephan — maandag 14 augustus 2006 @ 22.53 uur

 38. @33 Bart — maandag 14 augustus 2006 @ 22.33,

  Ik dacht bij 24 enkel een beetje hard op, ik ben ook niet echt voor dat de baas zomaar bepaald wat voor sport je wel en niet mag doen maar in het nieuwsartikel staat dat hij niet meer op een grote vrachtauto kan rijden, dus blijkbaar heeft hij onherstelbare schade opgelopen, dus gewoon door gaan met voetballen is onverstandig lijkt mij.
  Maar goed je kan natuurlijk niet het helemaal bepalen op basis van het nieuwsartikel.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 14 augustus 2006 @ 23.03 uur

 39. Nu ik zo alles nalees vind ik het eigenlijk wel gek dat een werkgever zich dus totaal over je leven verantwoordelijk moet voelen.
  Ik kan mij voorstellen dat via een bedrijfsongeval en daardoor volledig te worden uitgeschakeld je inkomen door moet lopen. Maar is het zo dat als je daarbuiten iets overkomt, dat je dan je hele leven doorbetaald krijgt? Of gaat iedereen dan in de WAO? Hoe zit het nou eigenlijk precies?
  Ik weet het niet omdat ik mijn eigen werkgeester- en neemster ben en hierdoor nooit boven het maaiveld mocht uitkomen…

  Bij al dat andere werk ben je voor je leven wel verzekerd van een goed inkomen?
  En pensioen?

  Reactie door Gloria — maandag 14 augustus 2006 @ 23.22 uur

 40. De vrachtwagen chauffeur is een extreem voorbeeld. Ik weet del ink niet zo 1-2-3 maar het kwam er op neer dat als men niet meer gezonder risico’s zou nemen in de vorm van sport, de lange termijn erger is.
  Op die lange termijn echter zien de werkgevers alleen kennelijk nog genoeg slaven en werkt men vrolijk verder aan makkelijk ontslag en, hogere privacy schending tot DNA en gen.onderzoek aan toe voooor aanname.
  Het extreme voorbeeld waarbij de man 50% van de tijd met voetbal blessures thuis zat, swengelde het debat aan van zoals ik doe, moet iedereen doen. Mja dat kan dus niet want iedereen denkt en doet anders in de marges.
  WEL kan het leiden tot een formule: zo lang ziek boven getal X, dan zo veel korting. Dit echter leidt weer tot ‘compensatie’ etc.
  gebe zonder eind in een maatschappij waar iedereen aan nr. 1 denkt.

  Reactie door Barend — maandag 14 augustus 2006 @ 23.23 uur

 41. nog ff en ze gaan je vooraf medisch/genetisch testen

  Reactie door edwin — maandag 14 augustus 2006 @ 23.27 uur

 42. @Gloria

  Euh, ja! Een reden te meer om heel voorzichtig te zijn voordat je personeel aanneemt, en als je ze al aanneemt goed te verzekeren.

  Op zich heb ik er helemaal geen moeite mee wanneer ongelukken in de privé sfeer gewoon onder de WAO vallen, maar laat dan ook een stukkie van de premie in de privé sfeer betaald worden.

  Voordat je in de WIA (nieuwe WAO) komt moet je praktisch dood zijn, de nieuwe richtlijnen zijn zodanig dat ze naar de verdiencapaciteit kijken, met andere worden, de provincie friesland kent inmiddels 5000 brugwachters en 500 bruggen.

  Daarbij is het heel goed mogelijk e.e.a. in de private sector te verzekeren, maar helaas, probeert het kabinet daar nu ook een stokkie voor te steken. Je MAG een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering niet eens meer aanbieden aan de werknever, (de Aegon kent nog wel een alternatief, zolang als het duurt)

  Reactie door Stephan — dinsdag 15 augustus 2006 @ 0.16 uur

 43. Staat mijn leven in teken van arbeid? Is mijn welzijn ondergeschikt aan het bedrijf c.q instelling waar ik werk? NEE! NOOIT!

  Reactie door Han — dinsdag 15 augustus 2006 @ 0.18 uur

 44. Het smerige, ook weer bij dit individuele geval, is, dat de afbraak van wat met moeite werd opgebouwd begint met een voorbeeld of voorbeelden, waarbij toch heel wat mensen zeggen: “Mwoah, als je het zo bekijkt, dan…”.
  In 6 jaar 23 maanden thuis ten gevolge van blessures die zijn opgelopen bij zaalvoetbal… je zult maar een klein bedrijfje hebben met 4, 5 werknemers en niet al te hoge winstmarges.
  Het precedent ligt er nu. De rechter heeft gesproken…
  Goed getimed. In een tijd dat solidariteit tot solirariteit verworden is. “Waarom moet ik meebetalen aan de door ‘onverantwoord gedrag’ opgelopen ellende van anderen ?”
  Waarbij iedereen precies weet te vertellen welk gedrag VAN ANDEREN onverantwoord was/is…
  Dit bericht past volledig in de sfeer die Balkenende c.s. hier achterlaten.

  Reactie door Nachthenk — dinsdag 15 augustus 2006 @ 0.38 uur

 45. Ik moet er niet aan denken geconditioneerd te worden door het bedrijfsleven, alleen andrelon mag aan mijn haar komen, dacht ‘t niet :D

  Reactie door Jory — dinsdag 15 augustus 2006 @ 1.11 uur

 46. Als deze uitspraak als maatgevend beschouwd gaat worden zullen er waarschijnlijk nog veel werkgevers volgen die werknemers voor de rechter dagen.

  Alle sporters, rokers, zonaanbidders, drinkers, mensen met overgewicht, mensen met een vrije seksuele moraal, mensen die roekeloos rijden lopen door dit gedrag/levenstijl op de langere termijn bepaalde risico’s. Gaan werkgevers straks mensen screenen op dit gedrag/levenstijl en daar dan een risicoprofiel aan verbinden en op basis van dit profiel werknemers uitsluiten om voor bepaalde vergoedingen/doorbetalingen in aanmerking te komen?
  Blij dat ik al een redelijk gevorderde leeftijd heb, helaas weer met alle risico’s van dien!

  #Nepkarel

  De VS kent overigens ook geen zwangerschapsverlof!

  Reactie door hanri — dinsdag 15 augustus 2006 @ 8.34 uur

 47. @44
  Je trekt de zaak totaal de ander kant op vergeet niet dat deze man 70% gewoon doorbetaald krijgt.
  En jij betaalt niet die 30% maar de baas.
  Ik weet niet of je in de WW zit maar als je daar ziek wordt of een blessure dan krijg je alleen maar 70% van de WW.
  Dus die regel is er allang .

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 8.34 uur

 48. @46

  Ook natuurlijk het gevolg van het a sociale beleid van deze regering.
  Terwijl de baas nog 30 % door betaalt is dat de in de WW al verdwenen.
  Krijg je ontslag dan heb je 70% wordt je ziek dan krijg je nog maar 70% van 70%.
  Dus had je bij de baas 2000 Euro Loon dan kom je als je ziek wordt in de WW op980 Euro.
  Lekker.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 8.48 uur

 49. Het is op zijn minst vreemd dat werkgever loon moet doorbetalen als de werknemer door gevaarlijke sporten in zijn vrije tijd raakt geblesseerd.

  Reactie door Klukkluk — dinsdag 15 augustus 2006 @ 8.52 uur

 50. Goeden morgen vrienden SP.

  Hier is zo’n voorbeeld wat aangepakt moet worden, wanneer in de wetgeving zulke dingen kunnen gebeuren, moet er een nieuw wetsvoorstel komen waarin BEIDE partijen mee kunnen leven.

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 15 augustus 2006 @ 9.14 uur

 51. Ik denk dat de mensen die het goed vinden het ook normaal vinden dat je direct uit je werk verplicht wordt naar huis in een bacterie vrije kamer met pure zuurstof verblijft.
  Zodat je morgens gezond weer op naar je werk kan uiteraard met helm / kniebeschermers / elleboogbeschermers “behalve als je op vvd of cda stemt want dan heb je het achter je ellebogen ;)” met de fiets ala brinkheurst.

  Reactie door jansen — dinsdag 15 augustus 2006 @ 9.46 uur

 52. nog even een reactie van mij: de werkgever betaalt wettelijk 70% door, de 30% extra was op grond van de CAO en die hoeft de werkgever nu niet meer te betalen. de werkgever is dus de klos als de werknemer onverantwoordelijk gedrag vertoont en daardoor ziek wordt.

  de denkfout die wordt gemaakt zit in het doortrekken naar de gezondheidszorg: daar neemt de overheid via de algemene middelen de zorg op zich van allen, roekeloos levend of niet, gezond levend of niet.

  in het arbeidsrecht is een verhouding tussen twee privepersonen; werkgever en werknemer. beiden hebben verantwoordellijkheden naar elkaar.

  indien een van hen zich onverantwoordelijk gedraagt (bijv. een chauffeur verschijnt dronken op het werk, terwijl hij mensen moet vervoeren)kan een van beide partijen zich tot de rechter wenden en een beroep doen op het stelsel van regels dat in het arbeidsrecht bestaat.

  in dit geval lijkt het er op dat een werknemer die ondanks herhaalde waarschuwingen zijn arbeidsongeschiktheid bleef creeeren, een sanctie kreeg opgelegd.

  dit gedrag van de werknemer komt m.i. juist voort uit het “gewoon doen waar je zelf zin in hebt” en niet letten op de gerechtvaardigde belangen van anderen.

  de werkgever verbiedt het sporten ook niet: hij draait slechts minder dan anders op voor het gedrag van een ander. het sporten met alle gevolgen komt zo meer in de risicosfeer van de werknemer zelf.

  niet onlogisch en geen reden om te vrezen voor een controle-hysterie of vingertje wijzen of klikken. dat verband zie ik echt niet.

  verder @ 41: medische testen voorafgaand aan het dienstverband zijn heel gebruikelijk en gebeuren al tientallen jaren.

  Reactie door johan — dinsdag 15 augustus 2006 @ 10.12 uur

 53. @ 39 de WAO bestaat niet meer. indien je arbeidsongeschikt wordt kom je na twee jaar wellicht in de WW. kan je niet meer volledig weken dan kan je een WIA uitkering krijgen. ondernemers hebben deze faciliteiten niet: die moeten zich particulier verzekeren! of belanden anders in de bijstand…

  Reactie door johan — dinsdag 15 augustus 2006 @ 10.22 uur

 54. Wie gaat er bepalen wat de “norm” is en hoe gaan we dit controleren. De uitspraak van deze rechter brengt “1984″ van Orwell erg dichtbij. In zo ‘n maatschappij wil ik niet leven. Moet je je voorstellen dat je een chipje geimplanteerd krijgt dat je cafebezoek registreert of hoe vaak je sport, elke gram vet die je eet, het moet niet gekker worden. Hoewel ik als werkgever in dit geval ook naar de rechter gestapt zou zijn.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 10.56 uur

 55. Beste Johan, je legt de vinger precies op de zere plek: het onderscheid tussen gezondheidsrelaties (die gezien worden als ‘publiek’ of ‘algemeen belang’)en arbeidsrelaties (die gezien worden als ‘privé’ of ‘eigenbelang’). Van oudsher keert de – traditionele – socialistische beweging zich tegen dit kunstmatige onderscheid. Oplossingen die deze tegenstelling niet wegnemen maar wegmoffelen, kunnen inderdaad alleen resulteren in controle-hysterie of -inderdaad- medische testen.

  Reactie door William Peters — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.03 uur

 56. Waar komt toch die neiging vandaan, om elkaar allerlei regeltjes op te leggen?
  Van dat zwart/wit denken?

  Waarom zo weinig begrip en acceptatie naar de ander toe?
  Moeten, met de nadruk op moeten, de anderen eerst goedkeuring vragen voor de manier waarop zij willen (mogen) leven?

  Waarom die regelzucht? We willen toch allemaal een zo gelukkig en vredig mogelijk bestaan op deze planeet!
  Een beetje meer respect en acceptatie naar elkaar, kan het alleen maar leuker maken.
  Pas daarom ook op niet een veel te kort lontje te ontwikkelen. 8)
  (Dit is niet bedoeld als regel, maar als advies)

  Groet, ;-) ;-) ;-)
  Amita

  Reactie door Amita — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.06 uur

 57. Of meteen maar als toevoeging op mijn reactie nr 55: Een andere oplossing is natuurlijk om ook de gezondheidszorg in prive-handen te brengen, à la Hogervorst.

  Reactie door William Peters — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.09 uur

 58. @52 Johan
  ik kan me voor een deel wel vinden in uw bijdrage,en dit is dus eigenlijk waar het om gaat,maar er word al geruime tijd gevraagd door werkgevers tijdens een sollicitatie of men hobby’s heeft en/of een sport beoefend,als dat voetbal is dan is dat tegenwoordig al een minpunt voor een werkgever en word daar al rekening mee gehouden tijdens de sollicitatie procedure,het gaat er wel degenlijk om dat we niet de kant op moeten dat “omdat” iemand een blessuregevaarlijke sport beoefend er weer een hogere premie betaald moet gaan worden,neem nu eens een schildersbedrijf waar men dagelijks en vooral in de winter binnenshuis verfluchten in staat te ademen,de watergedragen verf van tegenwoordig bevat net zoveel rotszooi als de verf op terpetinebasis alleen men ruikt het niet meer,dan zou men dus de werkgever moeten gaan verplichten om maskers met koolstoffilters aan iedere werkgever te verstrekken,en moet de arbodienst daar streng op toe gaan zien,want als een werknemer dus nu iets op zou lopen op werk door het inademen van deze stoffen en jaren later een longaandoening of ops zou hebben… snapt u waar ik naar toe wil? de arbodienst heeft nu wel verplicht dat werkgevers de juiste spullen in het bedrijf moeten hebben,maar controleerd amper op het naleven in het gebruik ervan,pas als er een steiger instort en er zijn gewonden, dan zijn ze er als de kippen bij,ook doen ze wel controles op bedrijven om te kijken of alles aanwezig is op het bedrijf,zo niet dan volgt een BOETE,maar als ik dus op werk een ongevalletje heb ondanks dat de juiste arbo regels zijn gevolgd dan lig ik er ook een periode uit en kost dat de baas ook geld,nu in het geval van de man waar het verhaaltje over gaat en die de boel bedonderd,moet dat niet de richtlijn gaan worden voor mensen die wel normaal functioneren op werk en daarbij in hun vrije tijd een sport beoefenen,het is naar mijn idee weer proberen om mensen via zo’n uitspraak aan regels te gaan binden of om weer meer geld uit onze zak te kloppen,dit moeten we niet willen.

  Reactie door iew — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.10 uur

 59. Over de werkgever hoeven we ons trouwens niet zo ‘n zorgen te maken. Na een auto-ongeluk, buiten mijn schuld om, heeft de rechter gewoon mijn vaste contract ontbonden, terwijl het heel duidelijk was dat de werkgever van me af wilde omdat ik ziek was. Ik krijg trouwens ook geen 70% van mijn laatstverdiende loon, omdat er gerekend wordt met een SV loon, het is maar 55%. Jarenlang betaald voor een WAO gat premie, niks van gezien, de compensatie is namelijk uitbetaald aan mijn voormalige werkgever, die heeft het in zijn eigen zak gestoken.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.17 uur

 60. @54 Kaatje
  die kant gaan we inderdaad op,van dat geimplanteerde chippie let maar op,verplicht in het kader van het terrorismebestrijding word ons dat nog wel eens verplicht gesteld,wat mij namelijk ook wel is opgevallen door de jaren heen,is dat alles wat in hollywood is bedacht op filmgebied qua futuristisch gebeuren er zo langzamerhand allemaal ook daadwerkelijk later is verschenen,er word nu toch ook al aan een nieuw soort paspoort gewerkt? er is al beeldtelefoon,vliegtuigen die niet op de radar kunnen worden waargenomen,en een heleboel andere high tech zooi waar men mee bezig is,ook de controle over internet zal gaan volgen denk ik,en ga zo maar door,men vind nogal wat uit namelijk…

  Reactie door iew — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.22 uur

 61. Typische sp reacties lees ik hier weer. Als de werkgever voorzichtig wil omgaan met zijn kapitaal, lees de werknemers dus, wordt dit weer gezien als regelzucht….

  Reactie door jeroen — dinsdag 15 augustus 2006 @ 11.26 uur

 62. Beste Jeroen, werknemers zijn ‘dus’ geen kapitaal. Inderdaad: typisch socialistisch.

  Reactie door William Peters — dinsdag 15 augustus 2006 @ 12.14 uur

 63. We moeten in de eerste plaats wel in de gaten houden dat het om een genuanceerde uitspraak gaat van het Gerechtshof in Arnhem. De doorbetaling van 70 % van het loon wordt niet bedreigd; dat is alleen anders als er van OPZET sprake zou zijn.
  Het gaat dus alleen om de loonaanvulling tot 100 % op basis van de CAO. Hierin staat dat hiervan mag worden afgezien als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van eigen schuld of toedoen van de werknemer. En dat is hier het geval volgens het Hof, zodatt de aanvulling niet hoeft worden betaald.

  De vraag is, of hier van een rechtvaardige risicovedeling sprake is. Ik ben geneigd dat te bevestigen. In dit geval was de betrokken werknemer nl. al diverse keren door de werkgever gewaarschuwd, omdat hij veel meer dan gemiddeld was uitgevallen wegens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het beoefenen van risicovolle sporten.

  @ Nepkarel (20):

  Dat je een dag ziekte meteen moet zou moeten bekopen met een dag minder vakantie, zoals in de VS, vind onrechtvaardig. Op die manier zouden werknemers bovendien zelfs kunnen blijven doorwerken, terwijl dat eigenlijk onverantwoord is, ook voor colllega’s.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 15 augustus 2006 @ 12.27 uur

 64. 61. Typische VVD reactie om werknemers “kapitaal” te noemen.
  Ik dacht toch echt dat werknemers zich al helemaal blnd betalen aan premies, terwijl er voor werkgevers wederom een belastingverlaging in het verschet ligt. Ik kan me best voorstellen als je maar een paar man in dienst hebt en iemand is continu uit de running omdat hij/zij geblesseerd is, dat je daar flink van baalt. Daarom ben ik er ook geen voorstander van dat de werkgever hier voor het grootste gedeelte voor op moet draaien, dat kan best betaald worden uit de helft van je salaris wat je aan vadertje staat betaalt, misschien een mooie nieuwe aanwendingsmogelijkheid voor die enorme pot WW gelden.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 12.29 uur

 65. @60
  Dat chippie gaat meten hoe je medische toestand is die slecht en niet meer economisch dan wordt automatisch de euthanasie in werking gesteld.
  Maar dat is weer terug na de natuur want als je daar zwak wordt en je kan niet meer mee komen dan wordt je ook opgevreten.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 12.37 uur

 66. Sorry maar voor diverse bijdrages schaam ik mezelf diep, zowel als SP’er, zo ook als ondernemer.
  De werknemer was al diverse keren op zijn ziekte verzuim door “sportblessures” gewezen en dat de werkgever dan overgaat op een 70% betaling is dit volledig terecht, dat hier een rechter aan te pas moet komen gaat al te ver.
  Deze werkgever moet in veel reacties gewoon die man 100% uitkeren en de extra kracht die hij in moet huren voor lief nemen of inkomsten verlies lijden door een stilstaande vrachtwagen.
  Sorry maar eigen verantwoordelijkheid van de werknemer lees ik amper terug.
  Dat de mogelijkheid bestaat dat de werkgever door dit soort geintjes failliet gaat en de betrokken “zieke”werknemer het ontslag van zijn collega’s daarmee op het spel zet, vind men dat normaal?

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 12.51 uur

 67. Aanvullend,
  wat was er mis met de oude ziektwet

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 12.54 uur

 68. Maar volgens mij deden we dat toch al via de belasting.
  Lekker vullen weer de zakken van de verzekeraars
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/48260851/Burger_betaalt_mee_aan_ramp.html#reacties

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 13.07 uur

 69. Werkgevers kunnen er heel ver in gaan. Ik heb op (ik dacht Zembla) een rapportage gezien over een werkgever die Polen controleerden of deze bier dronken in hun vrije tijd.
  Dit vond de werkgever niet leuk en verbood dit.
  Dit is absurd. Een werkgever mag zich daarmee niet bemoeien. Wat iemand in zijn eigen tijd diet is zijn privé zaak.

  Maar als een werkgever verplicht wordt om twee jaar ziektekosten door te betalen voor een werknemer, die tegen willens en wetens foute dingen doet, ziet dit toch weer anders uit.

  Ik vind het een hele moeilijke beslissing.
  Als richtlijn moet men kunnen stellen dat de werkgever geen invloed mag hebben in de privé situatie van een medewerker.
  Als iemand wil basejumpen, of skydiven kán een werkgever dit niet verbieden.
  Maar om de werkgever dan met twee jaar salaris op te zadelen, als er iets gebeurd, klopt ook niet.
  Dus moet er een middenweg gevonden worden.

  Reactie door Alexander — dinsdag 15 augustus 2006 @ 13.32 uur

 70. @67

  Te duur! De ziekengeld verzekering in de private sector is goedkoper, bovendien was het de gedachte dat de werkgever alles in het werk moest stellen om mensen weer aan het werk te krijgen. Allemaal bedacht vanuit de gedachte dat ondernemend nederland alleen uit grote werkgevers bestaat, niet bedacht vanuit de gedachte dat er ook ondernemers zijn met minder dan 15 man personeel.

  Reactie door Stephan — dinsdag 15 augustus 2006 @ 13.41 uur

 71. Stephan # 69

  niet helemaal vrees ik zo, ik denk dat de werkgevers nu per saldo iets meer kwijt zijn!

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 13.48 uur

 72. @ Alexander (69):

  Met jou ben ik het eens, dat de invulling van de privé-tijd in principe een zaak is van de werknemers zelf. Maar als ten gevolge van privé-activiteiten arbeidsongeschiktheid relatief sterk in de hand wordt gewerkt, lijkt me een rechtvaardig afgewogen risicoverdeling op z’n plaats. Ik denk dat er moeilijk algemene regels zijn op te stellen, maar elk concreet geval op z \ich moet worden beoordeeld, wat overigens heel vaak het geval is in het arbeidsrecht (inclusief ontslagrecht).

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.04 uur

 73. Olaf, ik denk niet dat het handig is elk geval op zich te beoordelen, dit leidt zo snel tot een grijs gebied en allerlei gehakketak tussen werkgever en werknemer, om nog maar te zwijgen over de bureacratische druk op justitie.
  Je zou net als bij een verzekering bungeejumpen bijvoorbeeld kunnen uitsluiten van die 30% aanvulling. Wel graag dan ook minder premies betalen. Het kan en mag niet zo zijn dat iedereen maar in een glazen huisje moet gaan wonen zoals de gerefo’s het graag zien.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.10 uur

 74. Kaatje,

  heb je wel eens een verliezer van Thai boxen gezien hoe die er gehavend uit gekomen is!
  Ga je wel eens naar amateur voetbalwedstrijden kijken, hoe er gehakt wordt in plaats van gevoetbald.

  Stel dat jij op wintersport gaat en je been breekt, zal je werkgever er een keer mee kunnen leven, maar als dat een paar jaar op rij gebeurd, zal ook hij maatregelen treffen!
  NB ik ga zelf niet op wintersport, aangezien ik zelf zwakke enkels en al diverse maniscus problemen achter de rug heb!

  De cases die voor gekomen is was een terugkerend probleem en geen incidenteel geval!

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.19 uur

 75. Werkelijk van de pot gerukt dat iemand ziektegeld vangt, terwijl hij wel in staat is om te voetballen.

  Reactie door BF — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.21 uur

 76. @31 jofel, een hijskraan wordt gemaakt.staat niet voor 2 jaar stil. Kan ook verkocht worden.Beetje een stom voorbeeld. Een werknemer die in 2 jaar meer ziek is dan aan het werkt,kun je niet zomaar ontslaan.

  Reactie door Dave — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.55 uur

 77. 74. Weet ik wel, maar ik trok het even wat breder, omdat helaas ondernemend Nederland en de rechtse politiek weer zullen proberen ook incidenten op de werknemer af te gaan schuiven. Geef ze een vinger…

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.55 uur

 78. @ Kaatje (73):

  Er zal dan toch een eindeloze discussie ontstaan wat wel of niet, meer of minder gevaarlijk en verantwoord is? Het is nu eenmaal zo dat elke individuele situatie verschillend is van de andere. Zoals ik al heb gezegd: dat is in het arbeidsrecht heel normaal. Denk b.v. maar eens aan onstlag “op staande voet”: volgens de wet moet hievoor een “dringende reden” bestaan, die “onverwijld is meegedeeld” aan de werknemers. Alleen al over “dringende reden” en “onverwijld meedelen” bestaat een uitgebreide jurisprudentie, waarbij telkens de omstandigheden van het concrete geval de doorslag geven.
  Zo ontkom je ook in de onderhavige kwestie niet aan beantwoording van heel concrete vragen: heeft de werkgever de werknemer gewaarschuwd, en duidelijke grenzen gesteld? Hoe vaak is de werknemer al eerder arbeidsongeschikt geweest vanwege zijn privé-activiteiten? Wat voor activiteiten verricht de werknemer in zijn privé-tijd? Hoe vaak? Enz., enz. Dat alles kan je niet in algemene regels vatten, behalve zeer globale, die telkens moeten worden geconcretiseerd in het individuele geval.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.55 uur

 79. 76. Dat kan wel Dave, zelf meegemaakt.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 14.56 uur

 80. Kaatje 77

  Ik ben zelf (kleine)ondernemer, en je mag van mij weten dat ik huiver om personeel in dienst te nemen, hoewel ik er op dit moment wel over loop te denken door de expansie van de zaak.
  Een griepje kan ik hebben, een eenmalige incidentje ook, maar als dit eerder regelmaat dan incidenteel is, kan ik mijn zaak sluiten, door de extra kosten voor een extra kracht.
  Dus personeel, voorlopig echt niet met de huidige regelgeving voor kleinere ondernemers.

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.27 uur

 81. Daar heb je gelijk in Sinne, helaas is de wetgeving alleen maar gemaakt voor de grote ondernemers.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.29 uur

 82. @Sinne Tolsma

  Zover ik het heb kunnen beoordelen is de ziektegeld verzekering goedkoper dan de oude ziektewet, mede veroorzaakt door die kostenvretende UWV.

  Bovendien werkt het marktmeganisme hier wel en je kunt als ondernemer een aantal zaken voor eigen rekening nemen en hierdoor de premie drukken. De Ziektewet was een fix of nix regeling.

  Reactie door Stephan — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.34 uur

 83. Laat de werknemer gewoon ook een stukkie bijdragen in de premie, voor zowel de WIA als de ziekengeldverzekering, en daarmee het stuk privé afdekken. bijvoorbeeld 30% werknemer en 70% werkgever.

  100% loondoorbetaling in het 2de ziektejaar is door de wetgever aan banden gelegt en mag niet worden gerepareerd.

  Reactie door Stephan — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.38 uur

 84. Heeft er iemand een oplossing voor het volgende geval?
  Mijn vriend werkt bij een bedrijf waar 5 andere mensen werkzaam zijn. Een van de medewerkers die al 18 jaar in dienst is heeft een ernstig bedrijfsongeluk gehad, maar is inmiddels weer terug, hij kan alleen bepaalde stof niet meer opnemen en dus niks meer leren, voorts mist hij diepteperceptie door het missen van een oog. Hij is monteur en kan de knop van de computer nog niet vinden dus vervangend werk is er ook niet voor hem. Hij heeft twee man back-up nodig om zijn fouten te herstellen. Hoe zouden we zo ‘n geval op moeten lossen zonder dat de werkgever kapot gaat, maar ook zonder dat de werknemer zijn gezin niet meer kan onderhouden?

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.39 uur

 85. Kaatje, daar is zo 1 2 3 geen antwoord op te geven, het is mede afhankelijk welke capaciteiten die man nog meer heeft en wat voor bedrijf het is!

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.49 uur

 86. @80
  Kan je niet beter zelf aan het werk gaan je zit de hele tijd dag op deze site.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.53 uur

 87. Sinne, het is een landbouwmechanisatiebedrijf en de man kan echt niets anders, ze hebben al van alles geprobeerd.

  Reactie door kaatje — dinsdag 15 augustus 2006 @ 15.56 uur

 88. @76
  Beetje dom dat je het niet begrijpt Dave
  Een werkgever ziet zijn werknemer als een soort werktuig of niet.
  Of een machine doet zijn werk of de werknemer.
  Als de machine kapot is zit hij ook met de lasten.
  Of hij moet een nieuwe kopen of laten repareren.
  Als de werknemer kapot is vind jij dat hij geen lasten moet hebben.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 16.14 uur

 89. Jofel kan nog steeds niet lezen schijnbaar.

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 16.30 uur

 90. @84
  Simpel er is geen oplossing.
  Hij kan de twee jaar volmaken bij de baas.
  Die heeft nog de plicht of hij ander werk kan doen.
  Zo niet dan komt hij in de UWV molen.
  Dingen zijn niet altijd op te lossen.
  Komt hij niet meer aan het werk dan is verdere armoe troef voor hem.
  Al denk ik als het een bedrijfs ongeluk is en de schuld van dat bedrijf dat er wel wat te halen is.
  Maar ik neem aan dat hij nog wel op een ander manieren verzekerd was omdat hij zover ik kan zien onder de metaal viel.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 16.32 uur

 91. @89
  Ja,is het nou schijnbaar of niet.
  Duidelijk zijn Sinne.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 16.36 uur

 92. Dus volgens Jofel mag de werkgever het personeel onbetaald naar huis sturen als de machine kapot is. Je hebt niets aan het personeel als de machine niet werkt.
  Als de machine niet defect is maar het bedienend personeel is ziek, zal er toch een vervanger moeten komen (dubbele loonlasten.
  Zou bijna zeggen dat Jofel een net afgestuurde manager is.
  Kraaien als een kip zonder kop, zonder te weten hoe de vork in de steel zit.

  Reactie door Sinne Tolsma — dinsdag 15 augustus 2006 @ 16.41 uur

 93. @92
  Nu kan jij niet lezen Sinne.
  En om duidelijk te zijn niet schijnbaar.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 16.47 uur

 94. Ik denk dat ik deze werkgever gelijk geef.
  Hij heeft de werknemer genoeg kansen gegeven..hij reed eerst op een grote vrachtwagen en toen dat niet meer kon heeft hij ( de werkgever) iets anders geregeld zodat de werknemer weer aan het werk kon..
  De werkgever heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft ook gewoon ziektgeld betaald. De werknemer besluit zelf om door te gaan met een sport die hem al een paar keer geblesseerd heeft, waardoor hij een groot risico neemt! natuurlijk zit het leven vol risico`s..hij zoekt ze alleen nu wel erg op! Wie zou dit nog meer doen? Dit is toch willens en wetens jezelf schade toe brengen met kans op het verliezen van je baan en wellicht een andere baan die je had willen hebben + levensvreugde?
  Het wordt een ander verhaal als werkgevers bij iedereen mogen bepalen wat er in de vrije tijd gebeurd zonder dat de werknemer ook maar iets heeft opgelopen. Dan krijg je inderdaad dat gewijs naar elkaar en worden bepaalde sporten ineens heel risicovol..terwijl je ook gewoon tijdens een wandeling een blessure op kunt lopen..zelfs blindheid!!!!

  Reactie door cynthia — dinsdag 15 augustus 2006 @ 18.48 uur

 95. @92Sinne, heeft het mooi verwoord. Jofel wie begrijpt het niet?
  overigens als jij letterlijk de machine ziet als vervanger van de mens,dan zie je misschien liever mensen aan het werk dan machines.Een communistische gedachtengoed Jofel? Krijg je daardoor minder werklozen Jofel?
  Overigens is een werknemer geen bezit van het bedrijf.Misschien moet wij jou ook afschrijven.:)

  Reactie door Dave — dinsdag 15 augustus 2006 @ 19.06 uur

 96. @ 94 Cynthia

  Zo dacht ik het ook.
  We kunnen niet blind tegen iedere werkgever zijn. Hier is de werknemer in de fout gegaan. En dat bestaat ook!

  Reactie door Gloria — dinsdag 15 augustus 2006 @ 19.26 uur

 97. @95
  Jammer,Dave dat je het niet begrijpt.
  Communistische gedachtengoed Jofel,je bent dwaas Dave.

  Reactie door Jofel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 19.45 uur

 98. @ ad 23: Nee, het geldt alleen voor korte ziekte. Ben je langer dan een week ziek, dan kickt je ziekteverlogverzekering in. Per saldo komt het er dus op neer dat je ‘losse dagen’ met je vakantiedagen betaalt, en dat lange ziektes (met briefje van de dokter) gewoon vergoed worden.

  @ pool 26: Nee, het gaat hier om een werknemer die al regelmatig geblesseerd was geweest, en desondanks niet voorzichtiger wilde spelen. Waarom moet een werkgever betalen voor het riskante privegedrag van een werknemer waar hij niets over te zeggen heeft.

  @dave 28: Eens.

  @pool 29: wat heeft ondernemersrisico met de hobby van een werknemer te maken?

  @ jofel 31: Het verschil is dat de hijskraan bezit is, en de werknemer niet. Ik dacht dat we blij waren dat we van de slavernij af waren.

  @ Bart 33: er zijn allerlei compromissen mogelijk. Daar gaat het niet om. Het gaat mij erom dat het raar is dat de werk*gever* het financiele risico loopt van het gedrag van de werk*nemer* in privetijd, terwijl hij daarover niets (terecht) te zeggen heeft. Ik denk dat niemand hier van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de gezondheid van de werknemer af wil. Er wordt overigens al verschil gemaakt tussen de gevolgen van verschillende sporten. Iemand die iedere avond te veel drinkt tijdens de derde helft van het sporten wordt, komt niet fris op zijn werk, en kan daarvoor ontslagen worden. Wat is nu eigenlijk het verschil met die zaalvoetballer die iedere keer niet fit op zijn werk verschijnt?

  Ik denk dat het eerlijker is dat ook de werknemer een prikkel heeft om weer aan het werk te gaan. Dat levert minder ‘baaldagen’ op. ‘Loon na werken’ moet het motto zijn. Niet ‘Loon of je nu werkt of niet’. Dat willen we wel allemaal, maar zo werkt de wereld nu eenmaal niet.

  @ Hanri 46: Niet waar. Zwangerschapsverlof is niet federaal geregeld (zou jij dat aan bush cs overlaten?), maar per staat (niet minder link, want veel gouverners zijn nog gekker dan Bush). Daarnaast zit het in de benefits die werknemers krijgen. Zo lossen “werkgevers en werknemers” het zelf op, in plaats van dat de overheid met allerlei regelingen komt. Maar inderdaad, je krijgt hier meestal minder dan in Nederland. De vraag is of dat erg is. Ik heb hier nu al heel wat zwangere collega’s gehad, en het valt me op dat die veel ‘sterker’ op me over komen. Opvliegers? Ik merk er niks van. Moe worden? Ik heb een collega meegemaakt die op de dag van de bevalling kwam werken. Ging naar een afspraak met de dokter en kwam niet meer terug. Ook komen ze sneller weer terug dan in Nederland. En nee, niet omdat hun werkgever dat wil (universiteiten houden heeeel graag vrouwen in dienst), maar gewoon omdat ze graag hun werk doen. Maar ja, dat is bijna verboden taal hier.

  @ Johan 52: zeer duidelijk uitgelegd!

  @ Olav 63: Het ligt iets ingewikkelder dan ik had uitgelegd. Je krijgt nog steeds je vakantiedagen, maar de werkgever doet er daar gewoon 10 of 15 bij, die je echter verliest als je ziek wordt. En zo komt het dat ook Amerikanen meer vrije dagen hebben dan veel mensen verwachten in NL. Het telt lekker door hoor. Vakantiedagen + 10-15 ziektedagen + de 10 nationale feestdagen.

  En wat betreft de griep, die veel mensen aanhalen. Heel veel werkgevers hebben het hier al lang uitgerekend dat het veel goedkoper is om iedereen een gratis griepprik aan te bieden. Kosten van dat prikkie wegen makkelijk op tegen de ziektedagen die ze daardoor winnen. En het geeft een werkgever ook meer ‘recht’ van spreken als iemand toch de griep krijgt.

  Reactie door Nepkarel — dinsdag 15 augustus 2006 @ 23.18 uur

 99. Nederland NSB land wat zou ik hier graag wegwillen maar ik kan het niet betalen maar als het buitenland mij net zo behandeld als wij de asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen lees gratis huis, inboedel, kleding, uitkering dan was ik allang geemigreerd waar ik dit ook zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld Zwitserland of Luxemburg.

  Reactie door logica — woensdag 16 augustus 2006 @ 0.07 uur

 100. @ 98 Nepkarel

  Wil jij een werkgever laten bepalen wat je in je vrije tijd mag doen, dan heb ik hier de eerste voor je……. er wordt in prive tijd niet gene#kt, dit kan tot gevolg hebben dat er edele delen beschadigd raken en men voor korte of langere periode niet aan het arbeidsproces kan deelnemen.

  Dan het volgende…

  Als een ondernemer (werkgever) personeel aanneemt dan neemt hij ook het risico dat deze werknemer ook vaak ziek of geblesseerd kan raken.
  En daar heeft hij geen moer over te vertellen, als hij die risico’s wil uitsluiten moet tie zombies in dienst nemen.

  Waar wil je naar toe met je beweringen, wat wil je wat er nog meer over gezegd moet worden …. een werkgever moet gewoon z’n bek houden over het priveleven van zijn personeel, anders kan tie beter de toko sluiten.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 0.12 uur

 101. @ 98 Nepkarel

  Tja… dat is weer het gevaar als je als Sp-ers zaken kritisch onder de loep neemt.
  Daar duikt dan zo’n nepgeval met zijn nepgeloof in. Wat een miezerig verhaal.

  God bless Ameria, he Nepkarel?
  En hier hebben mensen ‘prikkels’ nodig, en ‘graag je werk doen is hier bijna verboden taal’? Wie ben jij eigenlijk. Als vrouw zou je je helemaal moeten schamen, want een bevallen vrouw is niet om trots op te zijn als ze snel terugkeert! Het is eerder een schande om je zo snel van je baby af te maken. Dit heet legaal vluchten van verantwoordelijkheid!
  En prikkels en je werk graag doen? Typisch Amerika? Vast! Want ik kan geen achterlijker volk bedenken. Hun enige prikkel is geld en ja… ze werken graag: met liefde vermoorden zij allen die niet voor, maar tegen Amerika zijn. Slaven van een ziek systeem en een boosaardige president.
  Ga toch weg Nepkarel, dit werkgeversverhaaltje gaat mij toch echt te ver. Iedereen griepprikken. Jij hebt er weer kl**tzakken van gemaakt!

  Reactie door Gloria — woensdag 16 augustus 2006 @ 2.22 uur

 102. @ 52 johan

  Als je mensen van te voren gaat keuren die een dienstverband aangaan, en deze zou om wat voor reden dan ook niet door zo’n keuring komen, waar laten we deze mensen dan en hoe zit het dan met al die herkeuringen van de laatste jaren.
  Op deze manier speel je wel heel gevaarlijk spel want dat zou betekenen dat ongeveer 70 a 80% van de nieuwe sollicitanten niet door zo’n keuring komen omdat ze een risico vormen voor een toekomstige werkgever.
  Maar dat de mensen die eerst in de WAO zaten nu in een systeem zijn beland en waar geen enkele werkgever op zit te wachten omdat deze mensen het grootste risico dragen i.v.m. hun handicap.
  Dus al met al wie belazert wie.
  Ik vind dat een werkgever ten alle tijde mensen zonder kennis vooraf in dienst moet nemen.
  Ondernemen is risico nemen is mij altijd geleerd.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 7.46 uur

 103. @98
  @ jofel 31: Het verschil is dat de hijskraan bezit is, en de werknemer niet. Ik dacht dat we blij waren dat we van de slavernij af waren.
  ……………..
  Klopt de meeste werkgevers zien een werknemer als weggooi artikel als het kapot is weg er mee.
  Niet mijn kosten.

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 9.17 uur

 104. @logica

  Zwitserland kom je niet binnen, aangezien je zelf al aangeeft niet genoeg te verdienen.

  Reactie door Stephan — woensdag 16 augustus 2006 @ 9.57 uur

 105. @Pool

  Klopt, ondernemen is risico nemen, en als die ondernemer risico heeft genomen en eindelijk eens een dikke winst maakt, wordt dat ook niet echt gewaardeerd door de SP.

  Ik pleit nog steeds voor een gezamelijke betaling van de premies, laat de werknemer maar een deel van de premie voor zijn/haar rekening nemen om hiermee het privédeel af te dekken.

  Reactie door Stephan — woensdag 16 augustus 2006 @ 10.00 uur

 106. @Jofel

  Een kappotte heiskraan ben je anders sneller kwijt dan een “kappotte” werknemer.

  En dat is maar goed ook, maar het geeft wel gelijk het verschil weer tussen een inventarisstuk en een werknemer.

  Reactie door Stephan — woensdag 16 augustus 2006 @ 10.01 uur

 107. Waarom niet gewoon concentratiekampen ; kan je als werkgever alles beter overzien !
  Is overigens veel geodkoper ;privacy is een achterhaald begrip ; je persoonsgegevens staan in zoveel databases en zijn vaak al met elkaar gekoppeld : Het lijkt mij overigens geen VERANTWOORDING voor een werkgever als de werknemer in zijn vrije tijd een ongeluk krijgt : daar moet hij zich maar tegen verzekeren !
  Alleen je wordt een beetje noe van de verzekeringswereld met al hun kleine lettertjes ; Ik vindt dat OOk de werknemer een zekere verantwoording voor zichzelf draagt !

  Reactie door Fred — woensdag 16 augustus 2006 @ 10.41 uur

 108. @ 55 ook als alle productiemiddelen in overheidshanden zijn, zijn er keuringen nodig. immers, een piloot moet goede ogen hebben, een chirurg mag geen bevende handen hebben door een neurologische afwijking, een stratenmaker geen afwijking aan zijn handen , iemand in de thuiszorg moet met mensen om kunnen gaan etc. met die keuringen worden gevaren voor anderen voorkomen en ervoor gezorgd dat de juiste persoon op de juiste plek komt. dit is gelijk een antwoord op
  @ 102 pool, waarbij ik toevoeg dat iedereen met zijn beperkingen kan werken, er zijn veel gehandicapten die nuttig werk doen. voor iedereen hoort er een mogelijkheid te zijn om te werken (kijk, ben niet voor niks sp-lid). in iedere samenleving zal er een stelsel van afspraken bestaan waaraan de burger zich moet houden. de overheid stelt ook regels aan uitkeringen, belastingen etc. ik ken veel werkgevers die milder zijn dan de overheid, waar kille ambtenaren achter hun buro de vreselijkste dingen bedenken voor de mensen. prettige dag aan iedereen verder.

  ps: @ 98 nepkarel, dank je wel.

  Reactie door johan — woensdag 16 augustus 2006 @ 10.56 uur

 109. @Fred

  Het lijkt mij overigens geen VERANTWOORDING voor een werkgever als de werknemer in zijn vrije tijd een ongeluk krijgt : daar moet hij zich maar tegen verzekeren !

  Als je bedoeld dat de werknemer zich hiervoor moet verzekeren, ben ik het helemaal met je eens. Alleen niet individueel maar als bijdrage in de ziektegeldverzekering die de werkgever al voor hem betaald en dan een klein percentage (30%) omdat het ook in het belang van de werkgever is, dergelijke verzekeringen.

  Reactie door Stephan — woensdag 16 augustus 2006 @ 11.21 uur

 110. Wat je moet doen zijn werkkampen maken voor arbeiders die onder controle staan van de wergever en overheid, precies zoals in China,…wonen en werken in 1 gebouw en alleen op zondagochtend vrij om te baden en bidden, verders werken met je donder tot dat je er bij neervalt.
  Ik ben blij dat ons volk hier een voorstander van is, ach je vrouw loopt ook altijd te zeiken dat je te weinig geld thuisbrengt, je kinderen zeuren je de oren van je kop om een nieuwe spijkerbroek, de deurwaarders bivakeren al voor je deur, en de rekeningen stapelen zich maar op. he he eidelijk rust, eindelijk je draai gevonden …HET WERKKAMP opgezet door die lieve werkgever.

  Loopt niet te l#llen, wat willen jullie nou eigenlijk, de zaak hier lopen te verzieken of wat.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 15.00 uur

 111. Het ligt er maar net aan wat de consensus is van het moment. En daarom is het een gevaarlijk pad om te betreden.

  Dure sigaren roken bijvoorbeeld…is dit goed voor de gezondheid?
  Rondgereden worden door een chauffeur?
  Veel vliegen in vliegtuig?
  Sporten en overdaad hierin, met blessures tot gevolg?
  Aspartaam gebruik, waar in Nederland niemand het over wil hebben?
  Nederland bedrijvenpark, is dat gezond? Ga toch weg met dat selectieve gedoe.
  Hoeveel mensen leven er niet in angst (wat erg slecht is voor de gezondheid) omdat media en overheid inspelen op angst bij de bevolking!

  In files staan, hoe gezond is dat? Klokkenluiders die waarschuwen voor ongezonde toestanden die zich afspelen in bedrijven waar ze voor werken, worden ontslagen en welhaast vervolgd! Is dit gezond voor de samenleving? Laat me niet lachen. Nou ja, tis eerder huilen.

  Ik rook, maar ik rij geen auto….wat is erger? Niet roken wel auto rijden of wel roken en geen auto rijden?

  VVD stemmers zijn die soms gezond voor de samenleving…nou nee, maar ja, democratie he…. dan gaat dat argument opeens wel op!!?
  Nee een roker die geen auto rijdt krijgt te horen dat het zijn eigen schuld is als hij of zij kanker krijgt. Iemand die de hele dag van zijn of haar auto gebruik maakt voor zijn werk en die krijgt kanker, krijgt dit omdat hij of zij onvrijwillig heeft meegerookt met egocentrische rokers?????
  Kom nou toch. Selectief allemaal. Zielig gedoe.

  Kijk eens naar hoe je wordt opgehitst dit of dat te vinden, daar niet naar kijken is namelijk heel erg ongezond….

  Reactie door Chaki — donderdag 17 augustus 2006 @ 1.53 uur

 112. in de vakliteratuur is de uitspraak gepubliceerd onder nummer LJN AY 5993, gerechtshof Arnhem, 2005/787. wel een nieuwe uitspraak, vandaar de terechte aandacht in het volgende Advocatenblad.

  Reactie door johan — donderdag 17 augustus 2006 @ 11.26 uur

 113. Chaki, volgens mij ben je nog 1 ding vergeten en dat is het stuk goed lezen……..

  Reactie door cynthia — donderdag 17 augustus 2006 @ 12.42 uur

 114. @111
  Op een enkele zeldzame uitzondering na zijn de niet rokende en motervoertuig gebruikende alleen op het kerhof te vinden :(

  Reactie door Jofel — donderdag 17 augustus 2006 @ 13.15 uur

 115. @ Pool 100: En waarom zou een werkgever betalen voor iets waar hij niks over te zeggen heeft? Een werkgever moet betalen wanneer je werk verricht. Dat is logisch. Maar als jij niet werkt, waarom zou hij dan alsnog moeten betalen? Zeker als blijkt dat jij jezelf moedwillig beschadigd? Ik snap niet dat je dat rechtvaardig vindt.

  @ Gloria 101: Leuk die vooroordelen. Het betrof hier een Italiaanse immigrante. Geen Amerikaan, en ook geen verAmerikaanste Italiaanse. Gewoon iemand die graag haar werk deed. Is dat iets om je voor te schamen? Verder wil ik de eerste Italiaanse mamma nog tegenkomen die accepteert dat ze geen goeie mama is. Die conforntatie overleef je ook niet.

  Dank ook voor het schelden. Dat helpt in de discussie.

  @ Pool 110: Zal ik het doen? China verwijzing? Wiens held wat Mao ook alweer? Te flauw he? Ik doe het maar niet.

  Reactie door Nepkarel — donderdag 17 augustus 2006 @ 16.45 uur

 116. @115
  Nepkarel
  Bij ons op het werk was er een die beviel op het werk tijdens het werk.
  Afvegen die handel de baby de bak en ze ging gewoon door met het werk.
  Geen minuut thuis geweest.
  En nog een uur verlof genomen voor de onderbreking.
  Nu jij weer.

  Reactie door Jofel — donderdag 17 augustus 2006 @ 19.05 uur

 117. @ 115 Nepkarel

  Hallo als ik m’n 8 uurtjes per dag erop heb zitten, daarna hoef mijn werkgever mij niet meer te betalen, als ik daarna ga sporten voor m’n conditie dan betaal ik dat zelf.
  Maar nu wil jij beweren dat als er wat gebeurd moedwillig of niet, en ik even uit de running ben, dat de werkgever mij dan niet zou hoeven betalen.
  OK dat zou kunnen, maar dan moet hij ook niet zeiken als ik 4 maanden thuis loop en als ik bij terugkomst op de werkvloer te horen krijg dat m’n aanwezigheid niet langer meer op prijs gesteld wordt.
  En moet deze maatregel dan ook gelden voor mensen die chronisch ziek zijn, of schieten we die maar gelijk af…
  Man denk eens na voordat je hier onzin begint te brallen.

  Reactie door Pool — vrijdag 18 augustus 2006 @ 7.38 uur

 118. @ 115 Nepkarel

  Bij ons op de zaak kwam iemand te overlijden, we hebben hem in een container gelegd en in de kantine werd een herdenking tijdens pauze gehouden,toen werd de container opgehaald en zagen we hem nooit meer terug.
  Al met al niemand is thuis geweest, dit alles maar 15 min geduurd en de werkgever was dik tevreden met de snelle afhandeling.

  Reactie door Pool — vrijdag 18 augustus 2006 @ 8.52 uur

 119. @117 @ 118
  beste pool, nepkarel gaf alleen maar aan dat hij de uitspraak van het gerechtshof niet onredelijk vond. de uitspraak had betrekking op een werknemer die herhaaldelijk door eigen schuld arbeidsongeschikt raakte en bleef en daardoor minder uitbetaald kreeg dan 100% . in de cao, waar de werknemer voor had getekend en die in overleg met vakbonden was opgesteld, was namelijk een bepaling opgenomen dat een aanvulling tot 100% onder bijzondere omstandigheden niet gerechtvaardigd was.

  het ging derhalve niet om chronisch zieken of het afschieten van werknemers. het gerechsthof heeft zich over zulke zaken niet uitgelaten omdat deze niet aan de orde waren.

  ook indien alle mensen in dienst zijn van de overheid, zullen zij zich aan regels moeten houden. sterker nog: overheden blijken nogal eens onredelijke eisen te stellen aan hun burgers en zich een machtspositie aan te meten ten opzichte van die burgers.

  dat neemt niet weg dat je het met de uitspraak van het gerechtshof oneens kan zijn, maar dan is het verstandig om de juiste juridische argumenten aan te voeren, zodat cassatie ingesteld kan worden bij de hoge raad.

  ik had de gehele uitspraak inmiddels in kopie in een berichtje gezet, maar dat was de redactie kennelijk te zware kost en is inmiddels weggehaald…

  Reactie door johan — vrijdag 18 augustus 2006 @ 12.18 uur

 120. @ 119 johan

  Die uitspraak is wel onredelijk, vorig jaar is dit nog nooit aan de orde geweest, waarom nu ineens wel, wil men de kloof groter maken, voelt men zich verheven boven God, ik snap het niet, er is in het verleden nooit geklaagd door geen enkele werkgever over dit soort incidenten , men betaalde gewoon het ziekengeld.
  Dus vraag ik mij af wie hier tweedracht zaait in onze samenleving.

  Voorbeeld….
  Ik ga vaak zaterdagsavonds uit met m’n vrouw,nu is het zo dat er een paar weken achter elkaar flinke knokpartijen hebben plaatsgevonden in die gelegenheid die trouwens de enige is in de omgeveing.
  Dus ben ik een paar weken lang i.v.m. letsel niet elke dag op m’n werk verschenen.

  Jij wilt me nu toch niet gaan zeggen dat die baas tegen mij zal zeggen dat ik zaterdagsavonds niet meer uit mag gaan, althans niet meer naar die gelegenheid, dat ik anders gekort wordt op m’n ziekengeld, of een deel ervan moet terug betalen..

  Zie je het al voor je de nieuwe personeels advertenties…
  Gevraagd Administratief Medewerker M/V
  die een huismus is dus nooit uitgaat, met als hobby breien of haken en als sport dammmen of ganzeborden beoefent, en een spirituele overtuiging die gebaseerd is op het calvinisme.
  Oftewel er zullen alleen maar dummy’s werkzaam zijn in de bedrijven.
  Een rotschop moet je ze geven die aasgieren.

  Reactie door Pool — vrijdag 18 augustus 2006 @ 18.57 uur

 121. Pool, de werknemer is al die tijd vanaf 2002 dus! gesteund door de werkgever. Hij heeft het werk aangepast voor de werknemer, hij kan niet meer op een grote vrachtwagen rijden omdat hij een enkelblessure heeft en ook zijn knie is geblesseerd (ernstig)
  Toch gaat deze man door met de sport die hem veel schade heeft gebracht en nu heeft hij weer een blessure…
  Als er geen grenzen mogen zijn Pool hoe moet een werkgever dan overeind blijven?

  Reactie door cynthia — maandag 21 augustus 2006 @ 12.33 uur

 122. idd. pool, je baas kan je niet verbieden uit te gaan. de denkfout die jij maakt zit in het feit dat als je schuldig bent aan vechtpartijen en mishandelingen in je vrije tijd en je daardoor in de bak komt, de werkgever je arbeidsovereenkomst kan ontbinden, althans die ontbinding voor te leggen aan de rechter. in jou geval spreek je steeds over de slachtofferrol. wellicht voel je je zelf slachtioffer?
  de casus waar het gerehctshof zich over boog, ging niet over de door jou aangehaalde voorbeelden. die zijn nu niet aan de orde en ook niet later.

  Reactie door marisca — maandag 21 augustus 2006 @ 14.12 uur

 123. Pool: Ondanks dat je niet betaald wordt ‘tussen 5 en 9′ mag je werkgever wel degelijk van je verwachten dat je je zodanig gedraagt dat wanneer je op je werk komt je ook kunt werken. Als jij op zondag- tot donderdagavond zo veel zuipt dat je de volgende ochtend niet fatsoenlijk kunt werken, dan mag je werkgever daar wel degelijk iets over zeggen. Zeker als je moet rijden, of zware aparatuur moet bedienen. Als jij je op ‘bokstraining’ ieder avond zo hard op je bek laat slaag dat je de regelmatig bont en blauw op je werk komt, dan mag je werkgever daar iets van zeggen. Zeker als je een representatieve functie hebt.

  Waarom vind je het toch zo raar dat de werknemer ook geacht wordt ervoor te zorgen dat hij kan werken?

  En dank Johan voor de zoveelste (duidelijke) herhaling van de kern van de zaak. Het ging om iemand die al regelmatig geblesseerd geraakt was, en het ging alleen maar om de extra 30% bovenop de wettelijk bepaalde AOW 70% van je salaris.

  Reactie door Nepkarel — maandag 21 augustus 2006 @ 22.15 uur