Haarscheurtjes

Er komt volgend jaar geen extra lastenverlichting bovenop het al toegezegde bedrag van 1,2 miljard euro. Minister Gerrit Zalm van Financiën heeft dat woensdag gezegd na afloop van begrotingsbesprekingen in het kabinet. “De lastenverlichting voor burgers en bedrijven staat vast. Daar komt niks meer bij”, aldus de VVD-minister. (Nu.nl)

Een lek of een haarscheurtje?

CDA-minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) wilde woensdag niet reageren op de woorden van Zalm. Hij wees erop dat de kabinetsbesprekingen vertrouwelijk zijn. “Ik spreek pas met prinsjesdag.”

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 16 augustus 2006 :: 17.11 uur

29 Comments

29 reacties

 1. Nee, de kranten mogen niet lekken, maar die alzheimer ministers mogen wel voorbodes geven.

  Reactie door Sinne Tolsma — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.24 uur

 2. Het ‘ratje’ Zalm kan zonder kleerscheuren gemakkelijk ‘LEKKEN’.
  Hij verlaat het zinkende regeringsschip, helaas te laat!

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.30 uur

 3. Ik heb het al eens eerder geschreven, maar die meevallers, door het jaar heen komen opgeteld toch bijna aan de 2,5 miljard.

  Knap dat iemand zo waardeloos kan boekhouden en dan Nederland bestuurt.

  Reactie door Alexander — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.34 uur

 4. een typisch gevalletje van een romp kabinet

  Reactie door edwin — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.45 uur

 5. Natuurlijk komt er een enorme lasten verlichting!!!
  Die Zalm,een leugentje voor bestwil ,we trappen daar niet meer in Gerrit.
  Beetje de mensen met dat lekken op het verkeerde been zetten.
  Nee,Gerritje volverwachting klopt mijn hart.

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.57 uur

 6. Knijp, piep!
  Meestal is dit een uitdrukking die slaat op de algemene belastingdruk.
  Interessant is in dat licht ook de column van Syp Wynia in Elsevier van laatste week.

  Als we de belastingdruk gaan verhogen, brengt dit de schatkist meer pecunia op?
  Knijp, piep.
  In de praktijk blijkt dat dit niet het geval is.
  Op het moment dat zowel burger als bedrijfsleven zich ‘aangeslagen’voelt gaat men zoeken naar ontwijking en zelfs ontduiking.
  Voor de getergde burger betekent dit dat een zoektocht naar ‘onbelast’ inkomen tot een levenskunst wordt verheven waarbij de knipoog zeker geen zenuwtic meer is.
  De creativiteit hierin bewijst ook, zelfs als gewone burgers, dat we hierin net zo zijn als de burgers van bananenrepublieken waarvan wij zeggen dat zij corrupt zijn.
  Wie de schoen past trekt hem aan.
  Of;
  De gelegenheid, te hoge belastingdruk in dit geval, maakt de dief.

  Het bedrijfsleven ondertussen is de grootste goochelaar.
  Hierbij was de reeds gestorven Fred Kaps slechts een dilettant.
  Ook Houdini was minder begaafd om zich te ontkenen vanuit een waterrijk gebied.

  Met andere woorden;
  Ik denk dat Syp Wynia gelijk heeft want het bedrijfsleven wacht niet op de ‘piep’.
  Ze piepen er gewoon tussen uit!
  En ondertussen, wij als gewone burgers?
  Ga ook niet piepen maar wees creatief als de druk u teveel wordt.
  En die onbelaste Euro’s hebben geen andere kleur dan de andere in uw beurs.
  U moet er echt zelf inkt opgooien om ze zwart te maken.
  Onder het genot van een biertje zal de caféhouder u er zeker niet op aanspreken.

  Of wat Syp bedoelde;
  Hoe harder je op iets drukt, des te groter de kans op lekkage.

  Reactie door Bertoli — woensdag 16 augustus 2006 @ 18.26 uur

 7. Wat een waardeloos beleid. Het was toch zoet na zuur.
  Een wonder dat mensen nog op hun stemmen ook. Waar halen ze die koude kille paternalisten nu vandaan?
  Maar ja, van de andere kant, ik doe het ze ook niet na. Ik zou allang onder de druk en schaamte bezweken zijn.
  Een oorlogskabinet in vredestijd die rijk verder rijker maakt. 51 Staat van Amerika of was dat Engeland?

  Reactie door stan — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.07 uur

 8. @2 Ouwe Dirk

  Ik wil je niet de feestvreugde bederven maar het is nog niet helemaal zeker of minimascroodge Gerrit Zalm ophoepelt. Zie bericht op http://www.nieuwszicht.com onder de kop, Zalm mogelijk toch beschikbaar in een volgend kabinet.

  Reactie door The Scarlet Pimpernel. — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.17 uur

 9. Betekent dat ook dat de SP naast de pot pist?
  Welnu, dan begrijp ik dus nog steeds niet waarom er campagne gevoerd moest worden om zoveel mogelijk leden binnen te halen, de SP is al een vrij grote partij

  Reactie door Jory — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.48 uur

 10. @9 Dat weten we pas na de verkiezingen Jory. De peilingen hebben er al vaker totaal naast gezeten, ze zijn voorzichtig en schatten altijd in dat mensen blijven stemmen op hun vertrouwde partij. Ik persoonlijk denk dat de gevestigde orde nu te ver is gegaan en de mensen echt wel gedreven zijn nu totaal anders te stemmen.

  Trouwens met erg veel mensen in de oppositie kun je ook altijd meer bereiken. De SP moet gewoon de grootste partij worden. Trouwens zelfs dan kun je buiten spel gezet worden, maar we houden de moed erin tot de verkiezingen zijn geweest.

  Een bal kan raar rollen…. of juist slim rollen

  Reactie door Irma — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.53 uur

 11. “De lastenverlichting voor burgers en bedrijven ligt vast stelde Zalm. Daar komt niks meer bij,” In CDA-kringen werd gefluisterd dat er misschien nog een belastingverlaging mogelijk was. Bij de lastenverlichting van 1,2 miljards is ook 500 miljoen begrepen voor het bedrijfsleven.
  Dat betekend dat de kiezer een fooi als “zoet” krijgt.Deze bedriegers,zijn kennelijk zo arrogant dat ze denken dat zij hun verkiezingsoverwinning al in hun zak hebben en verder maling hebben aan hun betrouwbaarheid.Dat de RABO bank ook in dit CDA spel meespeeld is commercieel gezien brutaal.De CDA/Rabo bank dient zich onpartijdig op te stellen en er voor te zorgen dat zij een eerlijke rentevergoeding aan de kleine spaarders geeft. De partij politieke CDA/VVD overheid moet oppassen dat zij nu niet ook weer de gemeenten met hun idioot hoge belasting verhogingen hun gang laat gaan.Geen wonder dat steeds meer,vooral ouderen,uit dit fiscale-wurg-land verdwijnen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 16 augustus 2006 @ 20.32 uur

 12. @ 8 The Scarlet Pimpernel

  Bedankt voor je informatie!
  Ik heb mijn mening niet onder stoelen of banken geschoven, dus ik laat het hierbij.

  By the way: Msschien leuk als iedereen even reageert?

  Reactie door Gloria — woensdag 16 augustus 2006 @ 20.41 uur

 13. Wat nou lastenverlichting?

  Mensen ga nou eens werken voor je geld,
  we hebben het hier veel te goed in Nederland.

  Reactie door rock — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.24 uur

 14. @13
  rock best een leuke duidelijke reactie.
  Maar pas op je zit hier niet op een site van je brugklas.

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.32 uur

 15. ben voor een fiscaal onderzoek naar rock’s supersituatie.!

  Reactie door Gerrit — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.35 uur

 16. Wat is er zo vreemds aan, de weg was al lang aangewezen na het zuur komt het zoet.
  Het zoet was niets anders dan een stukje zoethout om op te kauwen. Als kind kreeg ik dat heel vroeger ook dan hield ik mijn mond. En daarom trek je scheur open en laat je niet omkomen in het zoethout, anders kom je in een tijd die jullie voorouders niet vreemd was. daarom vergeet het verleden niet.

  AAN DE FABRIEKSPOORT.

  Bleek staat hij daar, maar trotsch en opgericht,
  de bruine pet hangt scheef naar zijn gezicht.
  De mouwen heeft hij opgerold, hij ziet
  met oogen, die iets zoeken van ‘t verschiet.

  Ginds achter hem zweeft nog de rook geducht.
  Hier drinkt hij even van de bloesemlucht.
  ‘t Is voorjaar… en het zweet trilt in zijn haar,
  Zijn ziel hangt van het stof vergrauwd en zwaar.

  Wie brengt vanmiddag hem zijn eten aan?
  Zijn vrouw? Zijn kind? hij blijft al turend staan.
  Daar, als een katje, lenig glipt ze nader…
  Zijn meisje is ‘t… zijn lieveling…”dag vader!”

  Haar zwarte oogen kijken driest hem aan.
  Zij laat de ketel voor zijn voeten staan.
  Zij rekt zich op de teentjes en bij ‘t bukken
  voelt hij een kus op ruige wangen drukken.

  Haar handje wit rust in de zijne, grof…
  Ah! lachend bloeit de bloesem over ‘t stof!

  Christoph Wieprecht.

  Ter aanvulling hij had werk tegen een slechte betaling zonder socialevoorzieningen, een kotje om in te wonen, willen wij dat leven terug hebben?

  Reactie door Henk.H — woensdag 16 augustus 2006 @ 22.09 uur

 17. Wat is er so freamds oan, de weg was al lang oangewese na it sur komt it soet.
  It soet was nyts anders dan in stukje soetâât om op te kauwe. Als kin kreag ik dat heal froer oak dan hylt ik mien mon. En toarom trjek je skeur open en loat je nyt omkomen in it soetâât, anders kom je in in tiet dy jully foarââders nyt freamt was. toarom fergeat it ferledn nyt.

  AÂÂN DE FABRYKSPOART.
  Bleak stoat hie toar, moar trotsk en opgerigt, de brune pet hangt skeaf noar sien sigt. De mââwen heaft hie opgerolt, hie syt met oan, dy yts soeken fan ‘‘‘‘t ferskyt.
  Ginds agter im sweaft nog de roak dugt. Hyr drinkt hie efen fan de bloesemlugt. ‘‘‘‘t Is foarjoar………… en it sweat trilt in sien hoar, Sien syl hangt fan it stof fergrauwt en swoar.
  Wy brjengt fanmiddag im sien ete oan? Sien frââw? Sien kin? hie blieft al turjen stoan. Toar, als in katje, leig glipt se nader………… Sien meisje is ‘‘‘‘t………… sien lyfeling…………”"dag fader!”"
  Hoar swarte oan kieken dryst im oan. Sie loat de ketel foar sien foete stoan. Sie rjekt sig op de teantjes en bie ‘‘‘‘t bukken foelt hie in kus op ruge wangen drukke.
  Hoar handje wit rust in de siene, grof………… Ah! lagen bloeit de bloesem ôôfer ‘‘‘‘t stof!
  Christôôph Wyprigt.
  Ter oanfulling hie hat werk tege in slegte betaling sonder socialefoarsyninge, in kotje om in te wone, willen wie dat lefen terug ibbe?
  Riââcty fan Ink.H ———— woenstââg 16 augustus 2006 @ 22.09

  Reactie door Gonda — woensdag 16 augustus 2006 @ 23.08 uur

 18. Jezus mina gonda, hier kijk ik van op mijn stukje wordt zelfs vertaald in een taal die ik respecteer als een hele oude taal die ik niet machtig ben, weetje bij Buitenpost hebben wij een ander paspoort
  maar de taal die jij machtig bent is een oude taal die F. Domela Nieuwenhuis in zijn hart meedroeg, respect voor hem.

  Reactie door Henk.H — woensdag 16 augustus 2006 @ 23.20 uur

 19. http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=747713/sc=a3fc6c

  Reactie door C. Harms — donderdag 17 augustus 2006 @ 10.46 uur

 20. Beste mensen jaren geleden ging een 2e handsboekenwinkel sluiten in Appingedam.
  Ik kocht weleens wat boeken uit het verleden. Bij de opruiming stond een bananendoos vol met oude politieke boekwerken en werkjes, ik vroeg wat gaat dat kosten, och f25,= ik raak het aan de straatstenen niet kwijt, niemand stelt daar nog belang in.
  Mijn conclusie is onbegrijpelijk dat dit
  werk gedoemd is richting oud papier, ik ben blij nog iets te hebben kunnen redden. Het sluit naadloos aan deze tijd.

  Moedelooze arbeider.

  Mijn jongen, was niet jij het, die laatst sprak.
  “Je bent zoo stil en zoo melankoliek”
  Mijn jongen, je hebt goed gezien, ik voel mij zwak,
  Ik ben zeer ziek.

  Als ik gezond ben, jongen, zegt mijn lichaam “ja”,
  op spijs en drank, op liefde en haar lust.
  Tot alles, wat wat maar rein en schoon is, zegt het “ja”,
  en ik geniet, en ‘t licht staat, waar ik ga.

  Maar nu? Mijn vuur ligt half gebluscht.

  Ik kon voorheen toch smeden, wat ik wou,
  ik brak het ijzer, beukte het en dwong
  het in de lijnen, die ik wou en zong
  in deze kracht en levenslust! Waar is ze nou?

  Mijn jongen, ik ben ziek, mijn bloed klopt flauw.

  Ik wil je iets zeggen, jongen, luister goed.
  het is m’n ziel, die ziek is, enkel die,
  het is de stuwkracht van mijn levensbloed,
  de stem in hem, de melodie.
  Ik mis de aandrift, jongenlief, den geest
  die altijd mij bezielde, dreef en riep.
  Ik mis de vreugd’, die in mij is geweest,
  waardoor ik schiep.

  En dit beteekent voor mij slechts de dood.
  De laatste vonken zijn mijn vuist ontsprongen;
  mijn macht’looze arm hangt zwaar als lood.
  Wat nu, mijn jongen?

  Zal ik wegtrekken en mijn smederij
  verkoopen en ginds ver, mijn zoon,
  het land gaan ploegen met het arm gerij
  voor poover loon?

  Of zal ik opgaan naar de bergen en
  een hut mij bouwen, waar ik stil en vroom
  beschrijve, dat ik een verslaag’ne ben
  en ‘t offer van mijn droom?

  Ik weet nièt, wat ik wìl meer, maar alleen,
  dat ik ten end’ ben van mijn moed en krachten,
  en dat d’illusie niet werd, wat ze scheen
  in mijn gedachten.

  Mijn jongen, ga dan, want ik ben geen heer,
  geen meester meer voor jou, jij niet mijn knecht,
  ga van mij, jongen, want ik kan niet meer
  doen wat beloofd is, en ‘k jou heb verzegd.

  Laat mij alleen en zoek een mensch, die jou arbeid leert als levende muziek.
  Ik heb je lief, mijn kind, jou blijf ik trouw,
  maar ga nu van mij, want ik ben zeer ziek.

  Heinrich Lersch.

  Reactie door Henk.H — donderdag 17 augustus 2006 @ 13.10 uur

 21. @ 20 Henk.H

  Ontroerend mooi.

  Reactie door Gloria — donderdag 17 augustus 2006 @ 16.42 uur

 22. Gaat Balkenende Zalm nu op het matje roepen, omdat hij wel lekt, terwijl dat niet mocht.???
  Ben benieuwd, zou het wel ‘s willen zien: Balkenende met het vingertje omhoog: “nooit meer doen zalmpje” in het programma bij Harry Mens.
  Zal wel een utopie blijven.

  ;)

  Reactie door Leftfoot — donderdag 17 augustus 2006 @ 16.52 uur

 23. laaste lekker vorige keer was jpb zelf, al voor bea aan, hoezo majesteitsschennis!

  terwijl hij zelf niet lekken had bepleit.,

  dus ook allemaal gelul, het zal wel bij opbod gaan, het lekken!

  Reactie door Gerrit — donderdag 17 augustus 2006 @ 17.19 uur

 24. Sorry Henk H. voor de late reactie, ik hoop dat je dit nog leest voordat het uit beeld verdwijnt.
  Mijn verwondering en respect is geheel uwerzijds, ik heb enkele postings van je gelezen o.a de grafrede waar ik diep respect voor heb.
  Sunny Boy, ik denk dat er kernstukjes geschreven moeten worden die ik, nog jezelf begrijpt met als doel dat er over gepraat en over gepraat wordt want wie zijn de bedenkers die de arbeidsvreugde als die er nog wel was, en de vakmanschap op verschillende terreinen laten verworden
  tot een schril achterons liggende legende, en derhalve de mensen met hun gemiste kansen of gaven, voor henzelf en de maatschappij, verdreven worden naar papiertjes invullen en voedselbank.(wie ben ik)

  Reactie door Gonda — vrijdag 18 augustus 2006 @ 0.36 uur

 25. Het kabinet en haar leden willen ‘gepamperd’worden en laten de rest van nederland in hun hemd danwel in de kou sanwel in beiden staan.
  Luistert burgers democratie is dat wat gij doet en niet moogt is datgene wat enkel ons is voorbehouden.

  Reactie door Henny — vrijdag 18 augustus 2006 @ 9.58 uur

 26. Gonda,gelezen. Wij moeten de mondialisering en het Europadenken aan de kaak stellen. Binnen die machten zijn wij straks nog minder dan een arbeider in de 19e eeuw. Ik heb een heel mooi boek in de kast “Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland” van Pieter Terpstra. Niet dat ik naar die tijd terug verlang maar de gedachten van toen waren zuiverder dan nu.

  Groetjes Henk.

  Reactie door Henk.H — vrijdag 18 augustus 2006 @ 19.08 uur

 27. 13 Rock ik heb geleerd dat je m.b.t. het gegeven dat je het veel te goed hebt je enkel voor jezelf kunt spreken.
  Ik weet nog wel een paar goede doelen.

  We zullen Zalm eens op zijn eigen verantwoordelijkheid moeten wijzen m.i. is het een ‘bewuste’keuze.

  Zoals ook de zogenaamde ruimte van het CDA een ‘bewuste’keuze is te doen alsof ze wel wat hebben weg te geven om het vervolgens de buit binnen dubbel terug te pakken.

  Volksverlakkerij heet dat, verkiezingslekken, misschien moeten ze niet hun bekkenbodemspieren oefenen maar wat andere spieren.
  Aan Zalm te zien heeft hij zijn ‘fijne’motoriek nog nooit onder controle gehad.
  Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak ervan dat cijfers in het verkeerde rijtje terechtkomen.

  Reactie door Henny — zaterdag 19 augustus 2006 @ 12.48 uur

 28. @26 Henk, bij de woorden van Gonda kan ik
  volledig aansluiten. “Zuiver op de graad”,
  lijkt een in deze eeuw ‘n vergeten begrip.
  Mondde ‘paars’ uit in egoïsme en individu-
  alisme die z’n weerga niet kent? Verdrie-
  tig waar de generaties na ons tegenop moe-
  ten zien te tornen, bedroevend! Zouden wij
  dan allemaal verkeerd gestemd hebben of te
  goed van vertrouwen zijn geweest?

  Reactie door Madelief — zaterdag 19 augustus 2006 @ 19.14 uur

 29. jaja , uiteindelijk ook zwijgplicht voor de Kneus : niemand mag voor zijn mond praten !
  Er zal wel weer heel veel vies op 2e Dinsdag van september over het volk uitgestort worden : Het lijkt toch wel een beetje op een dictatuur !

  Reactie door Fred — maandag 21 augustus 2006 @ 15.03 uur