‘Nu gaan we oogsten’

De florerende Nederlandse economie verdraagt volgens MHP-voorzitter Ad Verhoeven volgend jaar flinke looneisen. ‘De vakbeweging is er niet voor opgericht om permanent te matigen. We hebben de afgelopen jaren ons steentje bijgedragen aan het herstel van de economie. Nu gaan we oogsten.’

De vakcentrale MHP is traditioneel de gematigde broeder van FNV en CNV, maar Verhoeven draait die rollen deze week om. Waar FNV en CNV hun looneisen nog matigen, pleit de MHP voor een inhaalslag. Verhoeven: ‘De tijd van loonmatiging is voorbij. We zullen geen overdreven eisen stellen, maar 2,5 tot 3 procent boven de inflatie is reëel,’ zegt hij. (Stentor)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 16 augustus 2006 :: 11.18 uur

61 Comments

61 reacties

 1. Niet in de eigen voet schieten !

  Reactie door Fred — woensdag 16 augustus 2006 @ 11.54 uur

 2. Prima van deze bond om voor hoger personeel 5 % dat is terecht.De eis van FNV de vertegenwoordiger van hoofdzakelijk lager personeel van 2% is prima,goed gezien van deze bond.

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 11.58 uur

 3. Waarom laten ze dit de werknemers zelf niet regelen? Ik word inmiddels strontziek van die CAO aangezien er niet van afgeweken mag worden terwijl ik dit wel wil.

  Welke recht kennen die flapdrollen van de vakbonden zich toe om dit dwingend aan iedereen op te leggen!!

  Reactie door Maurits — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.02 uur

 4. Weet je wat ik wil. Ik wil 100% stijging van mijn loon maar omdat ik dat op de VRIJE MARKT niet waard ben moet ik me terecht maar schikken naar mijn huidige loon.

  De vakbonden zijn een arrogant belangenclubje. Het is tijd voor een Nederlandse Tatcher.

  Reactie door Joep — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.08 uur

 5. Geen loonsverhoging! Ik vind dat het goed gaat zo! We moeten ook leren uit het verleden. Toen was het ook meteen van hup, loonsverhogingen en meteen daarna viel heel de economie weer in duigen. Wacht nou nog eens even…

  Reactie door ik — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.17 uur

 6. middel en hoog personeel loon matiging??
  nog meer voor die groep,
  ik meende dat de ahum laatste vvd/cda tijd alleen die groep er op vooruit gegaan was?
  de lagere groep er op achter uit!

  Reactie door ad — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.25 uur

 7. Het lijkt mij niet meer dan reëel dat er looneisen worden gesteld, na deze droge periode.
  Maar waarom nu pas?
  Al enkele jaren waren er allang ‘meevallers’, dan gingen de winsten omhoog, dan waren de opbrengsten van de belasting hoger dan geschat.
  Dus had de geldkraan eerder open moeten gaan voor de werknemer.
  Lakse houding van de vakbonden.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.26 uur

 8. CAO is een overeenkomst met OOk de werkgevers !

  Reactie door Fred — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.28 uur

 9. Ouwe dirk,

  De BV Nederland is bewust een recessie ingepraat om de a-sociale hervormingen te rechtvaardigen.
  Officieel naar de nu bekende CBS cijfers is er amper een recessie geweest.
  Dit met dank aan CDA VVD D66 en LPF.
  Vergeet niet dat dit alles mogelijk gemaakt is met steun van de PVDA.

  Reactie door Sinne Tolsma — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.30 uur

 10. Loon naar prestatie en het soort werk. We leven hier in een vrije markt en iedereen die meer betekent moet ook meer verdienen.

  Reactie door C Harms — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.32 uur

 11. @7
  En de vakbonden.

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.34 uur

 12. #3 Volgens mij krijgen de grootste bekken nu toch al het meeste voor elkaar Maurits.
  De vakbonden zijn er om de rechten van alle werknemers te beschermen. Juist ook voor diegenen die zelf niet in de positie verkeren om met de werkgever te kunnen onderhandelen.

  #5 Goed gezien ad,

  0,05 x 4000 = €200

  0,02 x 1400 = €28

  Reactie door hanri — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.36 uur

 13. Er is helemaal geen recessie ; het heeft te maken met de EU-gedachten ;er zijn een aantal arme staten bijgekomen ;dat betekent dat het gevestigde groot kapitaal daar naar toe verhuisd ; de kosten liggen daar beduidend lager ; CDA/VVD maken het nu leuk in Nederland voor dit grootkapitaal om hiet te blijven : echter wel te kosten van jan de arbeider ;de naar Europese normen en waarden TE VEEL inkomen heeft !

  Reactie door Fred — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.36 uur

 14. Ach, kom Sinne, iedereen, echt iedereen praatte iedereen na over die zogenaamde recessie. Ik sluit me aan bij Fred: het wordt tijd dat ook FNV en CNV eens ophouden om in hun eigen voet te schieten met hun loonmmatiging.

  Reactie door William Peters — woensdag 16 augustus 2006 @ 12.39 uur

 15. @9
  En de prijs voor het poepen is voor die 1400 net zoveel omhoog gegaan als voor 4000

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.00 uur

 16. Mooie praatjes, spierballentaal. Als Zalm cs. terug gaan blaffen kruipen de bonden weer terug in hun hok. 4 Achtereenvolgende jaren hebben “we” ingeleverd, onder het goedkeurend oog van ook…de bonden. Het lesje hebben ze nog steeds niet geleerd, met de VVD aan de knoppen is het voor het zakkenvullersgilde NU de tijd te cashen. Bedrijfswinsten minder belast, topinkomens ongemoeid laten en vul maar aan.
  De bonden hebben hun bestaansrecht en grond verkwanseld om toch maar mee te mogen praten, praten ja. Kijk naar de Geus. Een ex-vakbondsman die zich aan bovengenoemd gilde verkoopt. Meneer wil niet in de kamer, want hij is een “doener”. Dat zegt ook wat over kamerleden. Een minister die geen affiniteit heeft met de kiezer maar zich in dienst stelt van de hoogste bieder. How low can you go. Kort en goed, MHP, FNV, CNV e.a, zij allen zijn wat mij betreft collaborateurs geworden.

  Reactie door william — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.08 uur

 17. 30 % erbij is toch wel fijn !

  Als de minister-president aftreedt heeft hij recht op een uitkering van: – 80 procent van zijn laatstgenoten bezoldiging in het eerste jaar;
  - 70 procent van zijn laatstgenoten bezoldiging vanaf het tweede jaar.

  De uitkering duurt even lang als de minister-president minister(-president) is geweest, maar geldt minimaal twee en maximaal zes jaar, mits de minister-president minimaal drie maanden in functie is geweest. Inkomsten worden in mindering gebracht op de wachtgelduitkering. Voor de wachtgelduitkering maakt het niet uit wat de reden van het aftreden was.

  Sinds 2003 krijgt een minister-president die minder dan drie maanden in functie is geweest, bij aftreden nog maar wachtgeld gedurende zes maanden. Tot dan toe kregen aftredende bewindspersonen altijd minimaal twee jaar wachtgeld. Aanleiding voor de beperking van het wachtgeld voor kort zittende bewindspersonen was de affaire-Bijlhout.

  Reactie door Gerrit — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.32 uur

 18. @ 14 William Peters

  inderdaad dus reden te meer om het onderste uit de kan te eisen.

  Reactie door Sinne Tolsma — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.33 uur

 19. Dat is wel wat beter dan de WW.

  Inderdaad, om in aanmerking te komen voor vijf jaar WW-uitkering, ter hoogte van 70 procent van het laatstverdiende loon, moet sprake zijn van een arbeidsverleden van veertig jaar of langer. Er geldt een sollicitatieplicht en na vijf jaar rest de bijstand.

  Hoe zit het met Kamerleden? Daarover was deze week ook ophef.

  Voor hen is de regeling zelfs royaler. Als ze ouder zijn dan 50 en van de afgelopen twaalf jaar tien jaar in het parlement hebben gezeten, krijgen ze tot hun 65ste wachtgeld. Ook ligt de ondergrens van zes maanden lager: op drie maanden. Die periode haalt Gonny van Oudenallen, die bij de LPF niet welkom was, net. Daags voor het reces werd zij beëdigd, waardoor ze na de verkiezingen van 22 november twee jaar wachtgeld krijgt als ze niet wordt herkozen.

  Reactie door Gerrit — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.42 uur

 20. Wachtgeld
  Op 1 juli jl. waren er 109 ex-Tweede Kamerleden en 30 ex-bewindslieden (ministers en staatssecretarissen) die wachtgeld ontvingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de begroting van volgend jaar vijf miljoen euro opgenomen voor de wachtgeldregeling.

  Nieuwe baan
  De wachtgeldregeling houdt in dat politici enkele jaren lang een deel van hun salaris doorbetaald krijgen totdat ze een nieuwe baan accepteren. Voormalig bewindslieden hebben het eerste jaar recht op 80 procent van hun salaris. Dat komt neer op zo’n 7335 euro bruto per maand voor ministers en op 6880 euro bruto per maand voor staatssecretarissen.

  Reactie door Gerrit — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.44 uur

 21. Pechtold krijgt toch meer?

  Pechtold krijgt voorlopig 9422 euro per maand.

  Reactie door Gerrit — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.46 uur

 22. het gaat ineens toch een partij goed met die economie…nou nou nou toch,he…nou nou nou toch,he nou nou nou…..
  In Brabant zeggen ze …en gij geleuft da?

  Reactie door eric — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.49 uur

 23. Frappant dat het beetje extra dat vrijkomt meteen alweer verdeeld lijkt te moeten gaan worden terwijl het eveneens zou kunnen worden ingezet om meer mensen te laten deelnemen aan het arbeidsproces en zodoende direct een investering kan zijn ten behoeve van meer inkomsten uit loonbelsting vanwege extra loonarbeid. Dit betekent dan tevens een vermindering van ondersteuningskosten betaald uit samenlevingssolidariteit omdat er weer mensen aan het werk zijn gegaan die hun eigen broek ophouden.

  De kosten bespaard op rondpompen van dat geld zouden bijvoorbeeld kunnen worden ingezet ten behoeve van terugdringing van de staatsschuld en verlichting van de levens van menigeen door diverse gemeentelijke toeslagen als bijvoorbeeld afvalheffingen daarmee af te rekenen.

  Reactie door sjun — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.51 uur

 24. Zalm zaait nog steeds ellende de toekomst in met het eerste lek:

  Zalm: geen extra lastenverlichting

  http://www.nu.nl/news/803624/34/Zalm%3A_geen_extra_lastenverlichting.html

  Reactie door Sinne Tolsma — woensdag 16 augustus 2006 @ 13.59 uur

 25. @ Maurits (3) en Fred (8):

  In principe zijn alleen de (leden van) de werkgeversorganisaties en vakbonden die een CAO sluiten daaraan gebonden. Alleen als een CAO “algemeen verbindend” wordt verklaard -wat veelal gebeurt, op grond van een ministeriële beslissing- geldt de CAO voor de gehele bedrijfstak.

  De Nederlandse vakbonden behoren tot de braafste die bestaan, gelet ook op het relatief gering aantal stakingsdagen en de bereidheid tot “matiging” (=inlevering). Het zou tijd worden dat ze zich weer eens strijdbaar opstellen voor vooral de laagstbetaalden en uitkeringsgerechtigden.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 16 augustus 2006 @ 14.35 uur

 26. Is er nog verschil tussen politiek, vakbonden en bedrijfsleven, behalve dat ze concurrenten zijn van elkaar?

  Reactie door Peter Hoopman — woensdag 16 augustus 2006 @ 14.41 uur

 27. prima! ik las juist dat we de laatste 4 jaren er alleen maar in koopkracht op achteruit zijn gegaan. ik had uitgerekend dat mede door die hele nieuwe zorgpremie toestand ik er 6 % netto op achteruit ben gegaan dit jaar. Wel grappig als je dit meldt aan het cda, dan krijg je een mail terug dat je binnenkort 52 euro minder aan energie hoeft te betalen :).
  WANNEER gaat een partij eens iets doen voor de steeds groter wordende groep singles.
  je zou er bijna kinderen door gaan nemen.

  Reactie door sander — woensdag 16 augustus 2006 @ 15.01 uur

 28. @ Olav Meijer (25):

  Cruciaal is natuurlijk dat de CAO als minimum geldt. Werkgevers mogen best meer betalen, natuurlijk wel. En dat gebeurt ook vaak voor mensen waar werkgevers behoefte aan hebben. Met individuele en eenmalige extra’s en toeslagen. Ook dit geeft al aan dat er volop ruimte is. Het ‘slappe’ van de vakbondstop is juist dat zij deze ruimte niet structureel vast willen leggen in een CAO.

  Reactie door William Peters — woensdag 16 augustus 2006 @ 15.07 uur

 29. Hallo Agnes Jongerius lees eens wat je club allemaal in petto heeft voor zijn leden..

  Welkom bij de club
  Meer dan 1,2 miljoen mensen zijn al lid van de FNV. Met zo’n aantal ben je een club die wat voorstelt.

  Een club waar de politiek en werkgevers niet zomaar omheen kunnen. Een organisatie die met succes actie voert als het nodig is.

  Maar we doen natuurlijk meer dan actie voeren. Die ruim 1,2 miljoen leden maken een goede dienstverlening mogelijk.

  En dan bedoel ik niet eens de 1300 CAO’s waarover de FNV onderhandelt. Ik heb het over de gratis belastingservice. En over gratis juridisch advies bij ontslag of problemen met de werkgever.

  En denk ook eens aan onze loopbaanadvisering, ook gratis.

  Van zo’n club word je toch zeker lid.
  Net zoals die 1,2 miljoen anderen.

  Agnes Jongerius,

  voorzitter van de FNV

  Ik moet bijna janken als ik dit zo leest.
  Wanneer en welke actie.. en hoezo politiek en werkgevers kunnen niet langs jullie heen maar dat doen ze ook niet nee want ze gaan dwars door jullie heen.
  Doe eens wat voor je leden haal die 10% loonsverhoging binnen, doe eens wat aan verbetering van de werkomstandigheden, zorg dat de werkgevers zich matigen door telkens de financiele gevolgen van wanbeleid bij de arbeider neer te leggen.
  Vakbeweging kom eens in beweging.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 15.33 uur

 30. En denk ook eens aan onze loopbaanadvisering, ook gratis
  ………………………
  En over gratis juridisch advies bij ontslag of problemen met de werkgever.
  ……………..
  Wat is dit voor lul koek gratis dat zit in je contributie.
  En uit ervaring ,als men het woord gratis noem weet ik al genoeg,je moet niet zo zeuren over de kwaliteit het is toch gratis.
  De boom in

  Reactie door Jofel — woensdag 16 augustus 2006 @ 15.47 uur

 31. Een CAO is niets anders dan collectieve arbeids overeenkomst in de verschillende bedrijfstakken. Je hebt werknemers die vallen onder het CAO en werknemers die vallen boven het CAO (management).
  Maar de ellende is dat tijdens een paars kabinet het FNV welwillend is voor de PvdA en anders om het CNV welwillend is voor het CDA. Daar in dit landje nooit een linkse meerderheid te krijgen is zal Jan met de pet het altijd moeten afleggen. Zo gaat het met de lonen en pensioenen en AOW. Maar als je de CAO afschaft dan krijg je een nog grotere rotzooi. Als je de zaak op de rails wilt houden dan een zo’n groot mogelijke vakbond, bezoekt alle vergaderingen en scheldt die vakbondsbestuurders verrot, want zij zijn ingehuurd door de leden om de belangen van de leden te behartigen en niet andersom. In het verleden had ik de grootste moeite daarmee, daarom heb ik eens wat op papier gezet, en niemand heeft mij ooit tegengesproken.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Grafrede.doc

  Reactie door Henk.H — woensdag 16 augustus 2006 @ 15.58 uur

 32. Weer geen lastenverlichting, niet voor hoger of lager opgeleid personeel en al helemaal niet voor uitkeringstrekkers. En mensen met een uitkering, die kunnen helemaal doodvallen. Want de kosten gaan weer gigantisch stijgen volgend jaar en dus hebben ze NOG minder te besteden. Hoezo mag Zalm dat eigenlijk nog uitmaken? Hij rotte toch eindelijk op?

  Hoe kunnen Nederlanders nu met dit soort opmerkingen de moed er nog inhouden?
  Zeker nu de peilingen steeds dreigen met een CDA/VVD/CU kabinet de volgende 4 jaar…. om te janken

  Reactie door Irma — woensdag 16 augustus 2006 @ 16.09 uur

 33. Inderdaad Irma,

  Met een uitkering krijg je er nooit eens een procentje bij. Laatst een inflatiecorrectie ontvangen van maar liefst een fijne e12,=, daar kan ik toch maar mooi een lekkere zak patat van kopen. De kloof wordt steeds groter.

  Reactie door kaatje — woensdag 16 augustus 2006 @ 16.57 uur

 34. Of dit off topic is: Zalm wil helemaal niet hebben dat we het volgend jaar een meevaller krijgen!!!!!!!!
  Hoezo oogsten….!
  Alleen voor de bedrijven?

  Reactie door nicole halmans — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.07 uur

 35. Hallo Henk Hiensch

  Ik heb je hier al een poosje gemist!

  Ik weet zeker dat er NIETS tegen jouw grafrede is in te brengen.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 16 augustus 2006 @ 17.25 uur

 36. @32 Irma
  en daar zorgen de stemcomputers wel voor dat de uitkomst is zoals de peilingen zeggen,dat is achteraf toch niet meer te controleren.
  SP doe daar iets aan NU,het stemmen moet achteraf op papier te controleren blijven!
  men weet niet wat er binnenin de stemcomputer daadwerkelijk met de stem gebeurt,ik maak mij hier vreselijk druk over dat hier nog steeds niets aan word gedaan,ieder ander land wil deze computers niet gebruiken omdat ze onveilig zijn,en wij moeten er mee gaan stemmen…

  Reactie door iew — woensdag 16 augustus 2006 @ 18.47 uur

 37. Ik pleit al jaren voor loonmatiging!
  Voor de hogere inkomens dan.
  Lage lonen, met name te vinden rond de evenaar, worden al jaren in stand gehouden door de ‘vrije’ markt. Afgedwongen met legers en bedrijven. Krijgt een landje een te grote mond; Irak. Grijpen we onder het mom van vrijheid in. In werkelijkheid grijpen we in om onze ‘vrije markt’ te beschermen. Want ook in een vrije wereld zijn regels. Zonder regels geen samenleving.
  En in iedere samenleving zijn egoisten. Veel te vinden in bovenstaande discussie.

  Reactie door stan — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.20 uur

 38. eeeuuu ik weet niet?? maar we praten hier over mhp?? midden en hoog,,
  wat nu die willen meer,,die hebben de laatste jaren alleen maar meer gehad,
  dat is gewoon een VVD BOND meer niet.

  Reactie door ad — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.23 uur

 39. Ja iew, ik maak me ook grote zorgen over de stemcomputers, ik heb ze nooit vertrouwd. Alleen al dat er iemand meeloopt en naast jouw blikveld op knopjes duwt terwijl jij ook duwt…. misschien paranoia maar als ik met een potlood kon stemmen fietste ik er 15 km voor om.

  Reactie door Irma — woensdag 16 augustus 2006 @ 19.43 uur

 40. Hoezo geen reccessie? Die komt af en toe eens langs. Heeft Dhr Marijnissen zelf toegegeven. Nu de zon schijnt moeten we het dak repareren. En ik zou mensen die de koek (welvaart) groter kunnen maken meer laten verdienen dan de mensen die er alleen maar van ‘eten’.

  Reactie door C. Harms — woensdag 16 augustus 2006 @ 20.25 uur

 41. Wanneer de accijns,ecotax,milieu,riool,OZB,I.B. etc.etc. belastingen verder stijgen,terwijl de vakbond via achterkamertjes met de VVD/CDA partij-politieke overheid,bruto 21/2% (voor aftrek van de I.B. en sociale lasten!!) als loonsverhoging eist,dan bewerkstelligd de vakbond en de politiek wel dat het zwarte circuit in een stroomversnelling komt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 16 augustus 2006 @ 20.49 uur

 42. @ 31 Henk.H

  De grafrede…
  Wat een groot karwei! Geweldig en applaus!!

  Reactie door Gloria — woensdag 16 augustus 2006 @ 20.52 uur

 43. Reactie op Maurits 12.02 uur Als je zelf wil onderhandelen met werkgever over overloon of wat anders dan heb al verloren. Dan Zal over paar jaar net als nu in amerika. een dubbel baan moeten hebben want dan kan nog eens niet meer voor bepaalde dingen nog eens niet meer kan verzekeren. Want ik ben zelf ook bijweest cao onderhandelingen. En als jij
  denkt voor jij twee woren heb gezegd dan heb al vier worden gemist Als ik jou was om alleen contract op te maken raad wel af. Dan hebbeb een ander flapdrol erbij

  Reactie door Aad — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.11 uur

 44. Ik las dat we volgend jaar maar geen loonsverhoging moesten krijgen..
  Maar dan krijgen we weer 100 euro’s minder per maand.
  Dat alleen aan de stijgingen van verzekeringen gemeentelasten energie nieuwe verzekering waterschade = +/- 20 euro per maand er bij , dat allemaal bij elkaar is wel weer 100 euro minder per maand..
  Dat is als je dus niets er bij krijgt!!!
  Dat is bij mij lasten verzwaring…
  Waar halen we ze weer vandaan die 1200 in het jaar….

  Reactie door Willem — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.18 uur

 45. Ik wil wat kwijt De lonen wat nu verdient heb je danken aan de havenarbeiders Want hebben verschilde keren stenen uit het vuur gehaald. voor een cao dan had rest van nederland ook voordeel. LIBERALISERING
  Is het onder uithalen van de beroeps bevolking.De eenheid valt steeds meer uit elkaar, en dat ter nadelem van ons, en niet aan de top WANT DIE ZIJN MET ELKAAR EENS

  Reactie door Aad — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.33 uur

 46. @ 36 iew

  Wij vechten voor het kleine rode potloodje terug in het stemhokje.

  Geen gesjoemel met stemcomputers meer.

  Gewoom ouderwerts tellen of zijn de heren en dames ambtenaar dat inmiddels verleerd.

  Kijk je kan dan ook hertellen als het nodig mocht zijn.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.34 uur

 47. De bekende truc:
  Voorstellen
  Loonruimte: 5%
  Regering 1%
  Overleg: 1,25% plus betere voorzieningen voor mensen met kinderen (die nooit komen)
  Pensioenen: 0,8% want de pensioenfondsen hebben te weinig reserve
  AOW: 0% vanwege de dreigende vergrijzing.
  Dank U!

  Reactie door Richard van O — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.39 uur

 48. Wou ik ook nog even kwijt.
  Al zou je 5% meer krijgen dan nog hobbel je achteruit neem nu eens 800 euro’s per maand daar 5% van krijg je 40 euro’s meer ,niet eens onbelast maar, goed op al die kosten per maand moet je er zo nog 60 bij zien te schrabbelen.hou dit een paar jaar vol dan staan er weer een tich aan de voedselbank…
  Nee inderdaad ik zag iemand die het precies bij het juiste eind heeft ook de hoge lonen bevriezen dan zijn we goed sociaal bezig….

  Reactie door Willem — woensdag 16 augustus 2006 @ 21.44 uur

 49. @46 Pool
  de meeste mesen vertrouwen dit kabinet al helemaal niet meer en dat weten ze donders goed,toch is de groep die tegen die stemcomputers is nog lang niet groot genoeg,voordat er wat over gezegd word of sterker nog wat aan gedaan word,dat irriteerd mij mateloos,ook dat de SP hier nog niets over gezegd heeft vind ik vervelend,daar wij toch zeker het recht hebben op een nacontroleerbare stemming? na de grondwetstemming en de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zullen ze geen 3e keer voor joker willen staan denk ik zo,dus is er alles aan gelegen om voor de verkiezingen te zorgen dat dit voor elkaar komt,alleen lijkt men er wel gewoon van uit te gaan dat het hier wel goed zal verlopen,iets dat achteraf dus niet te controleren valt.

  dit zou toch niet moeten kunnen?!
  als er dus mee geklooid word dan komen we daar dus nooit meer achter!
  en het dus in ieders belang dat er nageteld kan worden,dus druk op de knop,stemverificatiebriefje er uit,zodat de persoon die gestemd heeft zelf kan zien dat men op de juiste partij naar keuze heeft gestemd,en deze deponeren in een verzegelde stembus,dan kan men het natellen!

  Reactie door iew — woensdag 16 augustus 2006 @ 22.04 uur

 50. Ik word zo moe van die procentjes…
  Het schiet in geen eeuwigheid op hier. Ik moet leven van die E 800= en ik kom iedere maand E 2000,= tekort! (Als ik mijn gang zou gaan).
  EEN schatkist, EEN verdeling over allen en iedereen MEER dan genoeg. Maar ook IEDEREEN meer dan genoeg gaan voor dat WERK! Wat dat ook is… naar eigen vermogen en kunnen.
  Kom op mensen: denk groot!

  Reactie door Gloria — woensdag 16 augustus 2006 @ 22.36 uur

 51. @ 31 Henk H

  De spijker op z’n kop, hier valt niets op in te brengen.
  Je hebt ze dus ook door.
  Knap stukje werk.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 22.39 uur

 52. @ 49 iew

  Ik had al eerder aangegeven dat het een fluitje van een cent is om jouw idee te verwezelijken en voor de kosten hoeft men het niet te laten.
  Ik vraag mij alleen af bij wie kun je terecht als je vermoed dat er fraude is gepleegd met het stemmen.

  In November 2004 was ik in Oekraine tijdens de oranje revolutie, daar gingen de mensen massal protesteren om dat er fraude was gepleegd met de stemmen.
  De peilingen wezen ook uit dat de toen zittende regering geen steun meer van het volk had, en toch als winnaar uit de bus kwam.
  Later bleek dat er heel erg gerommeld was met het tellen van de stemmen, en bij hertelling bleek dat dat de zittende regering behoorlijk verloren had.
  Kijk dit is controle,… waar wil je dat op een stemcomputer doen???
  Ach en de gedachte dat mensen graag op knopjes willen drukken baart mij ook zorgen, goed als je dat graag wilt doen, ga dan in een lift wonen.

  Reactie door Pool — woensdag 16 augustus 2006 @ 22.54 uur

 53. @42 Gloria.
  Speciaal voor jouw iets uit het verre verleden.

  God!
  Of ieder ding Zijn naam U zal verkonden,
  Of gij Hem vindt in Kerk, Natuur of beê,
  Gedenk, O mensch! dat elk geslacht zal monden in Zijne zee……..

  Alfons Petzold.

  Reactie door Henk.H — woensdag 16 augustus 2006 @ 23.05 uur

 54. @12 Hanri,
  Ik heb helemaal niks tegen het collectieve karakter. maar waarom moet het dwingend??

  @43 Aad. Ik ben uitstekend in staat voor mezelf op te komen. Ik weet wat ik kan en wat ik voor het bedrijf waard ben. Maar het gaat me niet zozeer om loonsverhogingen (dat lukt nog wel prima). Het zijn meer de secundaire voorwaardes die tot op de detail zijn geregeld in een CAO. Sommige wil ik helemaal niet, maar moet de werkgever mij geven. Andere dingen wil ik weer maar daar wil de werkgever weer niet aan omdat hij andere kosten voor mij moet maken etc. etc.

  Reactie door Maurits — woensdag 16 augustus 2006 @ 23.14 uur

 55. @4 Joep

  Consumeren vriend Joepmcarthy consumeren, dat moet jij als wiskundige toch wel weten, het motortje van de economie moet weer opgeport worden, mensen moeten weer centjes uitgeven.
  Dan zitten we niet te wachten op een schraalhans als overheid, en een zuur bedrijfsleven
  Komop een beetje meer flamboyant op economisch gebied zou ook Hayeks goedkeuring kunnen dragen.

  Reactie door Toergenjev — woensdag 16 augustus 2006 @ 23.44 uur

 56. @52 Pool
  vooralsnog is iedereen hier aan het rekenen geslagen,maar zie ik weinig mensen de stemcomputer wantrouwen,we weten nu wel dat deze regering de boel allemaal verdraaid,dat hoeft men niet 100x uit te leggen te rekenen,en te bediscussieren,”als” er straks gerommeld word met de uitslag [mocht dat gebeuren] dan maakt het toch niet meer uit of men nu moord en btrand schreeuwt of niet,het is namelijk niet meer te…?!

  Reactie door iew — donderdag 17 augustus 2006 @ 0.15 uur

 57. @ 53 Henk.H

  Oh, wat ben je toch een leuk mens, Henk!
  Prachtige tekst.
  Heb jij wel eens de mystieke werken van Juan de la Cruz gelezen?
  Het is te mooi voor woorden…
  Mijn lievelingsboek.
  Hoe vind je deze van hem?
  “Niet door een tekort aan licht maar door een teveel aan licht, ligt de helderheid van God over ons leven als een nacht.”

  Dit is weer een andere manier van oogsten.

  Reactie door Gloria — donderdag 17 augustus 2006 @ 0.45 uur

 58. @ 55 Toergenjev (Die naam alleen al!! Ik kom steeds niet meer bij als jij langskomt.hi,ha)

  Kijk, dat bedoel ik dus. Groot, groter, het grootst denken. Helemaal eens!

  Reactie door Gloria — donderdag 17 augustus 2006 @ 0.52 uur

 59. O god ,mijn hele leven heb ik op u gehoop.
  Maar ik ben nu door de graaiers gesloop.
  Ik riep u naam er is nood.
  Maar u bleef dood.
  Nu is mijn einde is in zicht.
  Moet ik nu nog in u geloven
  Daarom dit gedicht.

  De Hakker

  Reactie door De Hakker — donderdag 17 augustus 2006 @ 10.17 uur

 60. @59 De Hakker.

  Speciaal voor de Hakker.

  FRANCISCUS ZINGT.

  Leed is maar een eng vertrek,
  maar de lamp, die schijnt,
  werpt haar goede licht op al
  wat in zorgen kwijnt.

  Drukt verdriet Uw hart, of hoon,
  Plaagt U nijd of spot,
  Warm en troost U dan, Mijn zoon,
  bij de lamp van God.

  Alfons Petzold.

  Reactie door Henk.H — donderdag 17 augustus 2006 @ 21.15 uur

 61. De Collectieve Arbeids Overeenkomst is bedoeld om een categoriegebonden loon en voorwaarden afspraak te maken om minimale voorwaarden vast te stellen.
  Op zich een goed ding om bepaalde beroepsgroepen te beschermen tegen het alsmaar naar beneden bijstellen van de lonen door de werkgever.
  Werkgevers zullen altijd streven naar winstmaximalisatie. Dat is ook het kenmerk van een onderneming volgens het huidige model.De ziekmakende factor is dat een in de markt opererende onderneming, altijd maar moet groeien om gelijke tret te houden met de concurenten.
  Deze constructie is niet alleen destructief voor de arbeidsmoraal maar ook voor moeder Aarde.
  Er zal altijd gepeuterd worden aan de lonen omdat men weet dat dit een variabele factor is en blootstaat aan tendensen.
  Door een valse voorstelling van zaken te geven kan een beroep gedaan worden op het “verantwoordelijkheidsgevoel” van een werknemer om behoudend te zijn met zijn beloning omdat dat in het belang zou zijn van de onderneming.
  Zo zijn al veel werknemers de bietenberg op gegaan omdat het bedrijf toch in de rode cijfers kwam of om zo vlak voor een overname een rooskleurig beeld te schetsen van de bedrijfsrendabiliteit.
  De bedoeling van de orde is om een grotere bres te slaan tussen de boven en de ondergroep. Naar mijn opvatting is de middengroep langzaam aan het verdwijnen en ontstaat er een nieuwe bovenlaag en een masale onderlaag.
  Het ouderwetse verschil tussen arm en rijk.
  Het ideaal van de neoliberaal.
  Het lijkt erop dat de samenleving bestaat uit een groep welke dit spel doorheeft en een groep welke zich laat leiden door de voorgestelde illusie.
  Alle hoop vestig ik op de groep met een vergroot bewustzijn en toenemend inzicht.
  Dezen zullen de voorhoede zijn van de nieuwe ordening. Niet te verwarren met “De Nieuwe Wereld Orde”, onder het alziend oog van de wereldmachtselite.
  Graag sluit ik mij aan bij”de nieuwen” en streef naar een wereld zonder ziekmakende expansie en uitbuitingszucht, zonder oorlog en angst.
  Een wereld waar de dualiteit en de gecreëerde schaarste tot en ver verleden behoord.

  Reactie door Rob van der zon — donderdag 17 augustus 2006 @ 23.00 uur