Ambulancepersoneel in het nauw

Agressie tegen ambulancepersoneel is de laatste maanden flink toegenomen. Uit onderzoek van de CNV Bedrijvenbond komt naar voren dat bijna elke hulpverlener kampt met verbale of fysieke agressie. (NOS)

Dat mensen het lef hebben om zich tegen hulpdiensten te keren, begrijp ik nog steeds niet. Het is echter de praktijk en dus moet er wat tegen gedaan worden. Ambulancepersoneel en andere hulpverleners genieten niet de speciale bescherming die wel geldt voor onder meer agenten, brandweermensen en piloten. Daarom heeft de SP in juni dit jaar minister Donner al gevraagd om een voorstel naar de Kamer te sturen met betrekking tot wettelijke bescherming van deze groep mensen. Donner gaf in zijn antwoord aan hier geen heil in te zien. Wellicht dat deze nieuwe cijfers hem op andere gedachten brengen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 04 september 2006 :: 17.50 uur

69 Comments

69 reacties

 1. Donner zou eens verplicht als stage mee moeten rijden op een aantal van dergelijke ritten. En dat moet hij ook doen mt de brandweer, want die hebben steeds meer het zelfde probleem- Ze worden lastig gevallen, aangevallen en gehinderd in hun werk. Dat Donner daar niks aan wil doen wind ik bijna net zo erg als die lui die dat ambulancepersoneel en die brandweerlui lastig vallen.

  Reactie door haby — maandag 4 september 2006 @ 19.57 uur

 2. @1 Ben blij dat je de brandweer er ook bij haalt.De VVD heeft ons vergeten in het verkiezingsprogramma. De SP heeft ons nooit vergeten. Nou weet iederéén ook gelijk waarom ik de SP een warm hart toe draag, ondanks dat ik het niet overal helemaal mee eens ben. De brandweer en ambulancediensten hebben een erg nare periode achter de rug. De SP heeft ons actief, zowel landelijk als plaatselijk gesteund waar zij konden. Ze weten als geen andere partij wat er bij ons op de werkvloer speelt. Waarom, omdat zij hun gezicht wel eens komen laten zien! In november zullen wij dit niet vergeten. Ondertussen zal ik toch af en toe kritische noten op de log blijven zetten. Zetels win je alleen als je niet SP-ers weet te overtuigen dat ze beter af zijn bij een links kabinet met SP. Niet door alleen op andere af te geven. Kritiek maakt je sterker!

  Reactie door robr — maandag 4 september 2006 @ 20.56 uur

 3. In het geval van de man uit Duiven, had ik het ambulancepersoneel ook opgesloten. Zij zijn geen dokter en het is niet aan hen om te bepalen of iemand ziek genoeg is om mee te nemen!

  Reactie door kaatje — maandag 4 september 2006 @ 21.12 uur

 4. Meestal ben ik het met je eens kaatje maar dit is wel erg kortzichtig. Wanneer er een ambulance is gebeld dan beoordelen de medewerkers of ze ter plekke kunnen behandelen of dat de patient beter naar het ziekenhuis kan gaan.
  Wanneer men van te voren al heeft beslist dat men de patient niet mee wil laten nemen naar het ziekenhuis dan moet men een huisarts bellen, geen ambulance!

  Reactie door Irma — maandag 4 september 2006 @ 21.24 uur

 5. @3 Kaatje, zoals in 1-Vandaag al werd gezegd: Het ambulancepersoneel zijn ‘halve doktoren’ en de ambulance is een ‘hal ziekenhuis’. Het is dus WEL aan het ambulancepersoneel om te beslissen of iemand naar het ziekenhuis moet en niet aan de man/vrouw/vader/moeder etc. Je belt geen taxi als je 112 belt…

  Reactie door Marc B — maandag 4 september 2006 @ 21.52 uur

 6. Die Kaatje is dus gewoon zo’n aso die zelf ook agressief is naar hulpverlenend personeel.

  Reactie door Jim — maandag 4 september 2006 @ 22.43 uur

 7. @3 Wat ik dus markant vind aan de reaktie van Kaatje is dat we hier dus blijkbaar iemand hebben die denkt volgens de lijnen van hen die ambulancepersoneel en brandweermensen in het uitoefenen van hun werk hindert. En aan Kaatjes reaktie te zien, komt dat voort uit de gedachte dat zij als omstander blijkbaar meent te kunnen bepalen of de deskundigen die hun vak uitoefenen het juist doen of niet.

  Met het modiger worden van het publiek verdwijnt dus blijkbaar ook het respekt voor het vakmanschap van de vakmensen. De leraar moet drie keer oppassen wat hij of zij vertelt aan de leerlingen, want die kunnen zelf op het internet al uitzoeken of de straks gegeven stof in orde is. De huisarts moet zeer goed beslagen ten ijs komen, want wij hebben zelf in de bibliotheek al gezien dat het om ziekte X of Y gaat- daarbij voorbij gaand aan het feit dat er wel mmisschien wel 20 meer ziektepatronen zijn die er ook erg op lijken en die juist door die arts met diens ervaring kunnen worden onderscheiden. En zo dus ook met de ambulancebemanning of de brandweer- Iemand als Kaatje heeft er blijkbaar geen enkel vertrouwen meer in dat deze mensen speciaal getrained zijn om de triage ter plekke te maken en de juiste besluiten te nemen over de te volgen akties. Er is dus blijkbaar geen respekt meer voor andermans vakkennis en werk.

  Misschien ligt daar een schone taak voor de politiek en vooral voor onszelf als samenleving om dat weer eens te leren…?

  Reactie door haby — maandag 4 september 2006 @ 23.12 uur

 8. En ik vind Kaatje dus niet zozeer een aso. Ik vind Kaatje eerder een voorbeeld van de talloze mondige mensen in onze samenleving die vinden dat hun mening kan uitstijgen bonen die van de deskundigen. En daar kun je maar beter rekening mee houden, die tot op zkekere hoogte te respekteren en proberen te zien of wat aan haar houding gedaan kan worden.

  Reactie door haby — maandag 4 september 2006 @ 23.21 uur

 9. Ik heb twee gezinsleden verloren door foute inschattingen van “deskundigen” en laat me dus inderdaad niets meer vertellen. De reactie is natuurlijk overtrokken, ik had ze niet echt opgesloten, maar wel fijntjes laten weten dat ik ze persoonlijk aansprakelijk zou stellen indien mijn geliefde iets overkomt, omdat zij weigeren deze te vervoeren naar het ziekenhuis. Wie beweert hier trouwens dat ik niet deskundig zou zijn?! Fijn vooroordeel.

  Reactie door kaatje — maandag 4 september 2006 @ 23.53 uur

 10. Overigens heb ik uit het bericht van de man uit Duiven begrepen dat het ambulancepersoneel zijn vrouw niet wilde meenemen en niet andersom Irma.

  Tegenwoordig mag je ook niet meer naar de eerste hulp zonder dat een huisarts hier zijn/haar goedkeuring voor heeft gegeven. Laatst meegemaakt dat vrouw ‘snachts haar enkel brak. Huisarts had geen zin om zijn bed uit te komen, de vrouw moest die dag daarna maar komen, want het was vast niet gebroken, terwijl het bot eruit stak. Ja, dan zeg ik inderdaad tegen zo ‘n arts, ik geef je 5 minuten om hier te zijn en anders kom ik je halen. Dan maar asociaal, hij kwam wel en het bleek inderdaad gebroken. Ik ga ervan uit dat dit incidenten zijn en vanzelfsprekend keur ik geen agressief gedrag goed jegens professionals die hun werk proberen te doen, maar bij het verhaal van de man uit Duiven, weet ik ook nog zo net niet wat ik had gedaan. Ik heb zelf veel te slechte ervaringen opgedaan met “deskundigen”.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 0.01 uur

 11. @Kaatje,

  Dat artsen mensen zijn en zich soms vergissen, of zich soms zelfs lomp opstellen geloof ik zomaar.
  Maar je zegt zelf al dat de door jou beschreven ervaringen incidenten zijn.
  De bedreigingen en de agressie naar ambulancepersoneel zijn echter niet incidenteel.
  Het is een algehele tendens, iedereen die met ‘klanten’ omgaat heeft te maken met toenemende agressie; leraren, winkeliers, conducteurs en dus ook artsen.

  Zelfs als ambulancepersoneel echt een inschattingsfout maakt is agressie onacceptabel.
  Het maakt het werk namelijk onaantrekkelijk, en dat zorgt uiteindelijk voor minder personeel en langere wachttijden.

  Reactie door arend — dinsdag 5 september 2006 @ 1.10 uur

 12. @ 10 Kaatje

  Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ook genoeg ervaring opgedaan met de zgn deskundigen. Mijn God, wat verbeelden zij zich wel? Je wilt niet weten wat een gevecht ik heb geleverd met de specialisten in het ziekenhuis. Alles dekt elkaar en je staat tegen een muur. Je verliest en zo heb ik mijn moeder zien sterven.
  We hoeven niet alles te nemen en ik ben ervoor dat mensen zich verzetten tegen de betweters en daar lopen er nogal wat van rond!
  En dat geldt ook voor de leraar! Wat een machtspositie hadden deze mensen. Gelukkig is dit veranderd en je moet gewoon goed zijn om het respect van de leerling te krijgen. Als dit niet over en weer gaat kunnen ze het schudden! Kinderen voelen vaak haarfijn aan dat iets niet klopt. Ik heb altijd meer geluisterd naar mijn kinderen dan naar de leraar. Wat is vakmanschap als kinderen achterlijke strafregels moeten schrijven. Ik stond het niet toe. Een leraar die geen enkele straf hoeft uit te delen is voor mij de grootste vakman! Want mijn mening is dat er te weinig wordt beloond op school.
  En niet alleen op school, maar binnen onze hele samenleving. En ook ambulancepersoneel maakt fouten. En dat kan heel kwalijk zijn! Daar zullen ze zich terdege van bewust moeten blijven. Dus oppassen geblazen!

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 1.18 uur

 13. Ik vind het treurig dat ambulancepersoneel wordt afgerekend op de bezuinigingen die zijn doorgevoerd op de gezondheidszorg en het algemene wantrouwen waarin we vandaag de dag tegen over elkaar leven. En kijk trouwens naar de reacties op de weblog. Meer mensen schijnen zich druk te maken over de dood van de krokodillenman dan op dit belangrijke thema.

  Reactie door elma verhey — dinsdag 5 september 2006 @ 2.25 uur

 14. Laat tot je doordringen dat vervoer naar het ziekenhuis niet het primaire doel is van de ambulancedienst. Ik daag iedereen die het nodig vindt om ambulancepersoneel te wantrouwen (kritiek vind ik iets wezenlijk anders) om de inventaris van een ambulance te vergelijken met het tasje van een modale huisarts. Niets ten nadele van de huisarts maar bedenk dat ambulancepersoneel veel beter gespecialiseerd is in het verlenen van spoedeisende zorg en het ter plekke stabiliseren van de patiënt dan een huisarts. Het uitvoeren van die hoofdtaken staat zwaar onder druk door dit soort ‘bemoeienis’. Kennelijk willen steeds meer mensen wat ze op de tv zien na bomaanslagen: onoordeelkundig gesjouw met zwaargewonden die vervolgens in een auto worden gesodemieterd om met 100 km per uur over slechte wegen naar een ziekenhuis vervoerd te worden. Die mensen beseffen niet dat een ambulance met toeters en bellen bijna altijd op weg is náár de plek des onheils. Vervoer naar het ziekenhuis gaat doorgaans een stuk rustiger, móet meestal een stuk rustiger om verdere schade te voorkomen. En als er bijvoorbeeld hyperventilatie wordt gediagnostiseerd, wat vaak voorkomt, is ambulancevervoer naar het ziekenhuis niet nodig, hoe spectaculair de beleving van de patiënt en de omstanders ook is.

  Reactie door Kees van Iwaarden — dinsdag 5 september 2006 @ 6.12 uur

 15. Ik ken het geval niet en agressie is slecht en af te keuren.Maar wanneer is iets ‘verbale’agressie. Waneer
  is iets agressie en wanneer kom je op voor jezelf en je leven. Fysieke agressie is altijd uit den boze.
  Wat Kaatje zegt is echt geen incident en dat was vroeger óók geen incident. Ook ik kan alleen al binnen mijn familie de legio missers opsommen die tot ernstige gevolgen hebben geleid, En ja had ikzelf en anderen maar gedaan wat we moesten doen dan was een heleboel leed voorkomen geweest.
  Ik vind de vergelijking in deze met de brandweer ook niet juist.Dat is van een heel ander kaliber.
  Ikzelf ben nu zover gekomen met de medische wetenschap en het vertrouwen daarin dat ik half-dood moet zijn vóór ik ze nog bezoek of me laat afvoeren.
  Enkel uitgaan van de deskundigheid van een arts en de wil van die arts zijn beroep goed uit te oefenen kost menenlevens. Je moet echt zelf na blijven denken en weten wat je doet.
  Ik begrijp precies waar Kaatje het over heeft.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 6.40 uur

 16. Kaatje is géén aso.
  Ik ben het met haar reactie in dít geval niet eens.
  Maar ze is geen aso.

  Off.
  Volgens de peilingen (daar gaat ie weer) staat de SP nu volgens NIPO op 23 !
  Dit ondanks de minimale mediabelangstelling.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 5 september 2006 @ 6.49 uur

 17. 13. Ook goedemorgen Gandalf. Ja ik heb het ook gezien de ene peoling op 14 of 15 de andere op 23 maar beiden op winst. Ik begrijp het verschil in de uitkomsten van de peilingen niet helemaal maar de tendens loopt gelijk.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 7.12 uur

 18. Als je er van uit gaat dat je het beter weet dan de mensen die hier een opleiding voor hebben gehad, waarom laat je ze dan nog komen? Er gaan inderdaad dingen mis met diagnoses, maar in wat ik hier lees lijkt het net alsof medische hulpverleners louter ondeskundige klungels zijn die niets liever willen dan zoveel mogelijk mensen de dood injagen.
  Waar mensen werken gaan dingen fout. Als het om mensenlevens gaat zijn die fouten ingrijpender. Dat kan nooit een reden zijn om een hele beroepsgroep tot verdacht te bestempelen.
  Geweld tegenover HULPverleners (die heten niet voor niets zo) is nooit goed te praten.

  Reactie door Astrid — dinsdag 5 september 2006 @ 7.44 uur

 19. Henny- de overeenkomst tussen brandweerpersoneel en ambulancepersoneel zit er wat mij betreft in dat de huidige tendens is dat beide diensten gelijkelijk worden gehinderd en bejegend door het publiek. Ik ken in beide diensten mensen. En gelijkelijk vertellen zij hoe zij worden gehinderd in het uitoefenen van hun vak. Beiden komen zij steeds vaker in situaties waar omstanders met geweld willen voorkómen dat zij hun werk komen doen. Beiden komen zij steeds vaker in situaties dat omstanders juist agressief worden dat zij juist niet snél genoeg komen terwijl zij buiten hun schuld om niet door het verkeer heen komen. Beiden worden zij geconfronteerd met ‘kijkers’ die agressief worden op het moment dat hen wordt gevraagd de hulpdiensten hun werk te laten doen. Al die gevallen zijn gedocumenteerd en dat loopt dus gelijk op- de reakties van het publiek zijn daarin schijnbaar volkomen gelijk.

  Reactie door haby — dinsdag 5 september 2006 @ 8.04 uur

 20. @ Gandalf, Henny
  Wilders heeft mediabelangstelling afgedwongen,misschien tijd voor de andere partijen om dit ook eens aan de kaak te stellen?

  @12 Gloria
  de agressie tegen ambulance of wat voor ander personeel dan ook,keur ik af.
  alleen wat u zegt over scholen heeft ook een andere kant.
  ouders die zich op scholen agressief opstellen word toch ook nog vaak de hand boven het hoofd gehouden om de sfeer maar goed te houden binnen de school,probleemkinderen krijgen tegenwoordig meer aandacht ten koste van de andere leerlingen,ik moest als probleemkind gewoon naar een andere school [een smok school]
  bij mijn dochter op school is zelfs iemand in de ouderraad gekomen die niemand er in wilde,en waardoor er zelfs mensen zijn opgestapt en zich niet meer herverkiesbaar hebben gesteld omdat deze persoon zo’n stampij heeft gemaakt dat ze er per sé in moest,dat er nu een vreselijke stemming heerst.
  aso’s krijgen meer voor elkaar dan u misschien denkt.

  Reactie door iew — dinsdag 5 september 2006 @ 8.15 uur

 21. Iew,

  Ik ben van mening dat dit ontaarde gedrag gekeerd tegen hulpverleners vergelijkbaar is met het gedrag van ( sommige ) ouders naar onderwijzend personeel toe. In het laatste geval is er veelal sprake van een over ontwikkeld oudergedrag om zelfs met fysiek geweld op te komen voor hun kind.
  (onlangs nog gebeurd)
  Ik vermoed dat zulk gedrag te maken heeft met een tekort aan sociale vaardigheden en ook vaak dient ter compensatie van hun eigen aso gedrag. “Maar kom niet aan mijn kinderen” willen ze daarmee zeggen. M.a.w.: ik ben een goede ouder.
  Daarmee wordt duidelijk het tegenovergestelde aangegeven.

  Mijn conclusie in deze is dat ook een deel van het publiek, tijdens de werkzaamheden van hulpverleners meent zich te moeten keren tegen die hulpverleners om te demonstreren hoe goed ze zelf zijn.

  En dan is er nog een categorie die het slechts te doen is om zelfs ten koste van mensenlevens rotzooi te willen trappen.

  Reactie door Gandalf — dinsdag 5 september 2006 @ 8.47 uur

 22. Beste mensen,

  Ik ben SP lid, bestuurslid van de Vakgroep Ambulance van het CNV (die van de enquête) en “Ambulance Hulpverlener” (zo heet dat tegenwoordig).

  Ambulance hulpverleners zijn een team bestaande uit twee mensen. Beide zijn HOOG opgeleid in spoedeisende medische hulpverlening. Beide zijn geregistreerd in de wet BIG (waar ook artsen zijn geregistreerd) Het team heeft een ZELFSTANDIGE VERANTWOORDELIJKHEID (wettelijk geregeld). De “begeleider” is altijd een verpleegkundige met minimaal de aansluitende opleiding IC, CCU of anesthesie (de hoogste opleidingen voor een verpleegkundige in het ziekenhuis). Tevens hebben zij het diploma “SOSA Ambulance- Verpleegkundige” die zij gevolgd hebben aan de Ambulance academie te Hollandse Rading. De begeleider MAG WETTELIJK GEZIEN EEN EIGEN WERKDIAGNOSE STELLEN, zoals ook een huisarts dat mag. De andere ambulancehulpverlener is de “chauffeur” Dit is iemand met een ZEER uitgebreide rijvaardigheidsopleiding en heeft de opleiding “SOSA Ambulance-Chauffeur” doorlopen aan de ambulance academie. Deze opleiding houd in dat de chauffeur word opgeleid om de Ambulance verpleegkundige te assisteren zoals Verpleegkundige op een trauma helikopter doen bij de trauma arts!

  Het personeel van een ambulance is dus WELDEGELIJK DESKUNDIG EN MAG DUS BEPALEN DAT VERVOER NAAR EEN ZIEKENHUIS NIET NOODZAKELIJK IS! Uiteraard kun je ALTIJD een klacht indienen, ambulancediensten hebben een zeer goed werkend klachten afwikkelingssysteem. (waar ook maatregelen genomen worden als de klacht terecht blijkt)

  Geweld, op welke wijze dan ook, tegen welke hulpverleners dan ook is NOOIT gerechtvaardigt. Hoe dom is het om ambulance personeel te hinderen in hun werk, terwijl je ze laat komen omdat je denkt dat hun hulp gewenst is. Hoe dom is het om een ambulance met zwaailicht en sirene geen voorrang te verlenen, stel dat deze onderweg is naar uw moeder of vader……

  Overigens is 112 een “free call” systeem. Je mag bellen ook als je nog geen huisarts hebt gebeld. Maar alleen als de situatie zeer ernstig is. Je krijgt een speciaal opgeleide verpleegkundige aan de lijn, de de hulpvraag beoordeeld. Anders eerst de Huisarts. De Eerste hulp (SEH) van een ziekenhuis kun je ook zelf naar toe reizen.

  Ambulance hulpverlening is geen Taxi. Minister Hoogervoorst heeft in de laatste jaren alleen maar bezuinigd. Er zijn niet meer genoeg ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen omdat ze dat willen, maar niet noodzakelijk is. Er zijn nog meer mensen die hulp vragen, u bent niet alleen op deze wereld!

  Wellicht is dit een leuk voorproefje op de voorlichtingscampagne…..

  Hoe je het ook went of keert,

  VERBAAL OF FYSIEK GEWELD KAN EN MAG NOOIT GEACCEPTEERD WORDEN!

  Reactie door Patrick Nijman — dinsdag 5 september 2006 @ 9.10 uur

 23. Gloria
  Ik ben het niet eens met wat je over de leraar schrijft.
  M.i. het nooit straffen niet synoniem aan de beste leraar.
  De vraag is naar zingeving van straf, verschil erin zoals nablijven om werk af te maken, de klas uit, s’ochtends eerder op schoolmoeten melden, het ouderwetse regels overschijven.
  ‘Moeilijke ‘lln en veel pubers ervaren alles dat niet in hun persoonlijke belevingswereld past en waarmede hij/zij geconfronteerd wordt, al snel als een verongelijking/ straf.
  Het bekende altijd ik, ze moeten altijd mij hebben terwijl het vaak wel vaak “ik” is.
  Een leraar die nooit confronteert, grenzen stelt, straft, kan een hele goede leraar zijn maar evengoed er 1 zijn die op de sympathie van lln speelt om zo problemen te voorkomen.
  En dus ‘gezellig’ zijn tijd tijdens de lessen met ze uit te zitten.

  On topic

  Ik vind het vreselijk dat ambulance personeel bescherming nodig zouden hebben. Respectloos en van de domme. Als hier geen stevige opinie meer tegenover kan staan hebben hulpverleners dadelijk nog bodyguards nodig om hun werk te kunnen doen.
  Het is de idiocy ten top.
  Ook was er enige tijd geleden media aandacht voor het gegeven dat ambulance hinder ondervinden van automobilisten die niet meer opzij gaan/aan de kant zodat ze er met sirenene aan langs kunnen.
  Ook dit is symptomatisch voor een gedegeneerde, doorgeschoten mentaliteit.
  Ook de leraar krijgt steeds meer zinloos geweld en agressie over zich heen.
  Waren het niet onlangs de stadswachten die in Amsterdam s avonds niet meer de straat op gingen?

  Dat er ook fouten worden gemaakt is menselijk en 1 ding. Dit staat in geen verhouding tot het wettelijk moeten beschermen van hulpverlenende diensten.

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 9.28 uur

 24. Ik denk dat het een net goed te praten reactie van mensen is op het helen ziekenzorg gebeuren.
  Lange wacht tijden ,onbeschofte behandeling,uit de hand gelopen bedragen.
  De onverschilligheid in ziekenhuizen en het ontbreken van een stukje menselijkheid.
  Je moet zowat met je been onder de arm naar de ziekenpost komen.
  Dan kunnen deze mensen wel eens kind van de rekening zijn om dat zij zich begeven op het grond gebied van de getroffene.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 10.32 uur

 25. net =niet
  Even voor Carla

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 10.33 uur

 26. Mijn zoon is ambulance chauffeur geweest, in Amsterdam.
  Die heeft heel wat agressie meegemaakt.
  En de opmerking, van Kaatje,, dat het ambulance personeel niet mag bepalen, of iemand vervoert word,,, dat is inderdaad zo, dat mogen hun bepalen, op een ambulance rijd altijd een verpleegkundige mee, en de ambulance chauffer, moet ook over de nodige kennis beschikken, duurt ook een paar jaar zo een opleiding.
  Dus die mensen weten echt wel, wat ze doen.
  Helaas is het beroep, wat zo mooi is om uit te oefenen,, gevaarlijk geworden.
  Aangevallen worden door junks, met naalden,, de agressie was voor mijn zoon een reden,, om er mee op te houden..
  Hij leid nu ambulance chauffeurs op.
  Ik als moeder, ben blij dat hij iets anders is gaan doen .
  Het is wel erg, dat je, je baan opzegt, omdat het niet leuk meer is door al die agressie.
  En daar moet iets aan gedaan worden.

  Reactie door Mevr van Keken — dinsdag 5 september 2006 @ 10.41 uur

 27. Sowieso ben ik van mening dat ambulancepersoneel veel beter zou moeten verdienen dan nu. Dit alles neemt niet weg dat ik met mijn dierbaren geen enkel risico meer neem. Dt geldt niet alleen voor ambulancepersoneel, maar ook voor doktoren. De arts die een fatale inschattingsfout heeft maakte waardoor ik mijn moeder moest missen toen ze 41 jaar oud was, heeft later in een informele setting zijn excuses aangeboden. Dit is door mij ook geaccepteerd, iedereen kan fouten maken. Ik ben dus geen aso.
  Bij een 112 melding, komt er automatisch een politiewagen, misschien moet deze maar altijd mee met een ambulance. De tijd die wordt uitgespaard aan het afschaffen van de prestatiecontracten, kan dan oa hieraan worden besteed.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 10.59 uur

 28. 24 Jofel
  Ik vind het niet goed te praten, ook niet met de argumenten waarmee jij komt.
  Hulpverleners hebben met dezelfde bureaucratie,ontmenselijking en sores als niet hulpverleners te maken.
  Het is niet meer dan van de domme en de de gekke om het acceptabel te gaan vinden, op gronden van de armoede in het zorgbeleid, hulpverleners te bedreigen.
  Wees blij dat ze er nog zijn!

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 11.00 uur

 29. Bedankt voor uw uitgebreide toelichting.
  Ik heb nog wel 2 vragen .Ik lees dat u bestuurslid bent van de bond van particuliere ambulance ondernemingen.
  Kunt U nog laten weten wat de verhouding in de mix overheids gestuurde en particuliere ambulancediensten nu is?
  Functioneert een particuliere dienst geheels los van overheidssubsidie?

  Met dank en alle succes met de campagne

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 11.46 uur

 30. In mijn reactie 29 ontbrak
  @22 Patrick Nijman ,voor wie deze bestemd was. Sorry

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 11.48 uur

 31. Is het niet een beetje absurd dat instanties die jou komen helpen, moeten worden begeleid door mensen die een beschermende taak hebben…? Hoe erg kan het worden als er een ongeluk is gebeurd en de hulpdiensten worden vervolgens aangevallen door de omstanders…! Waar zijn we dan als samenleving mee bezig??? Wat mij betreft mogen de straffen voor dat soort hinderingen en aanvallen extreem hoog zijn. Ambulancepersoneel en brandweermensen laat je hun werk doen. Je hindert ze niet en je gaat snel en zonder te zeuren uit de weg als ze aan komen. Zo moet het zijn en niet anders.

  Reactie door haby — dinsdag 5 september 2006 @ 12.08 uur

 32. @ marie (29)

  Er zijn in Nederland formeel twee soorten ambulancediensten. Particulierendiensten en overheidsdiensten.

  In tegenstelling tot wat nog veel mensen denken is er GEEN verschil tussen deze diensten. Het personeel dient dezelfde opleiding te volgen aan 1 en hetzelfde instituut (ambulanceacademie) en er gelden dezelfde opleidingseisen. Zelfs de bedrijfsstructuren verschillen nog amper. ALLE ambulancediensten in Nederland zijn NON-PROFIT organisatie, wat betekend dat zij geld krijgen van de minister en dat er geen winst gemaakt mag worden. Arbeidsvoorwaardelijk zijn er nog wat kleine verschillen, maar dat is niet veel meer.

  Reactie door Patrick Nijman — dinsdag 5 september 2006 @ 13.10 uur

 33. 32. Houdt dit ook in dat de directies van deze particuliere non-profit organisaties zich geen vorstelijk inkomen mogen toebedelen?
  Indien dit zo is, snap ik niet waarom er uberhaupt particuliere diensten zouden moeten zijn.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 13.15 uur

 34. @ kaatje (32)

  Allereerst betreur ik het zeer dat u zo’n enorme slechte ervaringen heeft met de zorg. Kritisch zijn en mondig is een absoluut goed gegeven. Echter moet je ook durven te vertrouwen op de kennis en inzichten van professionals, zoals u ook op uw eigen kennis vertrouwd. De zorg bestaat niet uit boemannen die erop uit zijn mensen te beschadigen. De werkdruk is echter wel enorm, en dat kunnen we verbeteren….. MET GELD.

  Nu uw vraag:
  Boven de directie van een overheidsdienst staat de overheid, boven particuliere directie een raad van bestuur. De salarissen van de directieleden zijn, zover mij bekend, in gelijke strekking met andere directies in overheidsdienst. De minister controleert uiteindelijk alles.

  Het verschil in particuliere en overheidsdiensten is ontstaan in het begin van de 19e toen particulieren zieken gingen vervoeren met handkarren en paard en wagen. De overheid vond vervolgens dat zij hierin verantwoordelijkheid hadden en gingen dit controleren en later ook met eigendiensten de boer op. Tot ong. 1970 deden de overheidsdiensten voornamelijk het spoedvervoer en de particulierendiensten het niet spoedeisende vervoer. Bij de grote treinramp van 1971 in Nederland zijn de strikte voorschriften gekomen en werden de particulieren en overheidsdiensten gelijk gesteld. Beide gingen spoedvervoer doen. begin jaren ’80 kwam het PERSONEEL van de ambulancediensten met opleidingeisen. Het personeel vond dat de profesfinaliteit verbeterd kon worden. En zo geschiede.

  In 1993 (uit mijn hoofd)besloot het personeel en het opleiding instituut (sosa) om een profestonaliteitstest. Iedere 5 jaar moet ieder bemanningslid een (zware) test afleggen waarop zijn kennis en profestonaliteit word getest. Daarmee is de ambulancesector de ENIGE sector binnen de zorg die deze test oplegt en daarmee de ambulancezorg op een ZEER HOOG peil heeft en houd!

  Reactie door Patrick Nijman — dinsdag 5 september 2006 @ 13.30 uur

 35. 34. Ok, bedankt voor je heldere uitleg Patrick. Kortom een gebrek aan informatievoorziening bij mij, ik dacht altijd dat ambulancepersoneel een soort van ehbo opleiding had gedaan. Wellicht zou het nuttig zijn een overheidsspotje te maken.
  Ik ben niet al mijn vertrouwen in de zorg verloren hoor :-)

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 13.54 uur

 36. 19. OK ik begrijp jou en begrijp het publiek niet helemaal maar het is zeker zinnig wel enig onderscheid te maken. Je mag natuurlijk nooit de brandweer tegenhouden omdat hij te laat zou zijn. Je kunt achteraf reageren en er persoonlijk iets aan proberen te doen via politiek etc. de oorzaken aan te pakken.
  Aan de andere kant is het enkel afgaan op de kwaliteit van artsen EN de wil die kwaliteit te gebruiken een zeer gevaarlijk verhaal en ja soms mag nee moet je weleens uit je slof schieten. We hebben het hier niet over dat een arts eens een keer een verkeerde diagnose stelt, dat te stellen is een simplificatie van de problemen.
  Te snel wordt iedere verbale reactie ook als agressie aangemerkt tegenwoordig en dat is eveneens iets om voor te waken. Generalisering is ten alle tijden uit den boze ook hier. En respect moet van twee kanten komen. De medische staf kán ontzettend respectloos met mensen omgaan, worden bij grove fouten zelden afgerekend daarop en vooral op de ontkenning daarvan.
  Het medisch tuchtcollege is een lachertje.
  Ik ben tegen agressie vooral fysiek mag nooit tegen niemand hulpverlener of niet dat is een teken van het gebrek an beschaving evenals vele medici een gebrek aan beschaving aan de dag leggen t.a.v. hun patienten.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 14.09 uur

 37. Patrick ik ben in ieder geval blij met het feit dat je inderdaad niet enkel voor het zwaarder straffen pleit maar ook de oorzaak aangeeft nl.de werkdruk door de bezuinigingen en het chronisch gebrek aan geld en middelen. De politiek moet zich daarvoor schamen.
  Ik weet ik reageer in deze wat meer emotioneel door meerdere persoonlijke ervaringen, niet met het ambulancepersoneel zelf overigens.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 15.13 uur

 38. Die Donner heeft er natuurlijk geen zin in ( kost geld ) wetswijziging , om dit personeel wel de rechtbescherming te geven : maar daar ben je in de praktijk verder niets mee verder gekomen : Misschien moet er wat meer , via een cursus crisisbeheersing en scholing in zelfverdediging gegeven worden : Het kan zijn dat het personeel ook wel een beetje te veel stress oploopt tijdens een dagje in een grote stad dat reflecteert naar de “klant”.
  Andere mogelijkheid is “verweer “attributen ,die de politie ook aan de gordel heeft hangen .

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 16.42 uur

 39. @ 36 Henny

  Helemaal waar! Van beide kanten dient dat respect te komen. Het is ook zeker bij mij op grond van meerdere ervaringen dat de ‘professionels’ zich soms onbehoorlijk gedragen en een bepaalde irritante arrogantie uitstralen. Wat is dat toch met de mens en diens job? Ben je dan iemand??
  Ik heb het vaak op moeten nemen voor mensen die in het nauw kwamen binnen de medische sector. En vooral de specialisten lijken wel mensvreemd. Wat een gewichtigdoenerij! Mensen klappen dicht en dat is nog steeds zo!! Laten de mensen alsjeblieft voor zichzelf opkomen. Want achter dat ‘vakmanschap’ kunnen velen zich verschuilen en denken dat zij hiermee boven de ander staan. Zo heb ik met open ogen de lessen geleerd door het optrekken met mensen die niet goed in staat waren zichzelf te verwoorden. Ik ga dan naar ‘hogerhand’ en dien een fikse klacht in! Mogen velen mij hierin volgen s.v.p.

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 16.54 uur

 40. @28
  Ik praat het niet goed.maar er moet toch een oorzaak zijn.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 17.27 uur

 41. Jofel je praatte het met wel goed en gaf een oorzaak aan.
  Het is een drogredenering voor het voor het plegen van agressie en verhinderen van hulpverlening.

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 18.26 uur

 42. Overingens, met dank aan Patrick Nijman
  vooruitgebreide toelichting overhet beroep, particuliere en staats ondernemingen begrijp de antwoorden uit in geschiedenis wel maar in het heden de marginaal genoemde verschilen verschillen niet goed.
  Maar dat is een hele ander gegeven dan het egitimeren van aggressie en verhinderen van ambulance personeel. Niet anders dan schande te denken dit wel te kunnen doen.
  Dat is dus het legimeren van ultieme ontmenselijking.

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 18.54 uur

 43. @28 Ja de oorzaak zijn die slecht opgevoede moslims. Als die eens manieren leren, dan is het probleem opgelost.

  Reactie door Jan — dinsdag 5 september 2006 @ 19.40 uur

 44. En de slecht opgevoede christenen ……..?
  zucht

  Reactie door Fred — dinsdag 5 september 2006 @ 20.11 uur

 45. @22 Leuk een collega van de ambulance op het forum. Als brandweerman kan ik je verhaal helemaal herkennen en onderschrijven. Jammer dat deze discussie eigenlijk op niets is uitgelopen, behalve in een nietes/welles discussie of de ambu mensen kan weigeren. Waar gewerkt wordt valen spanders. Ik werk vaak direct samen met de ambulance en kan alleen maar onderschrijven dat de werkzaamheden op een zeer hoog niveau uitgevoerd worden. Dag in, dag uit, 24 uur per dag staat de ambu paraat. Als eerste bij zware ongelukken. Als eerste bij aangrijpende gebeurtenissen als een hartinfarct en bv kinderen in levensgevaar.De agressie tegen ons neemt toe. De brandweer heeft het voordeel dat we met meer personen aanwezig zijn. Vaak zitten er ook nog wel een paar houthakkers in de ploeg. Zelf zijn wij gehinderd door omstanders, terwijl we ingezet werden bij een brand waar drie collega’s van ons zijn omgekomen. Waar andere weglopen gaan de hulpdiensten op af. Ik steun elk initiatief om dit gedrag te stoppen. Of dit harder straffen moet zijn e/o verplicht meelopen weet ik niet. Laat daar deskundigen uit de praktijk eerst maar eens over discussieren.

  Reactie door robert b — dinsdag 5 september 2006 @ 20.43 uur

 46. 44 Jan de dsicussie is wat mij betreft op welopduidelijkkheid uitgelopen indat net het legitemeren vann van agressie en verhinderen tegen hulpverlendende diensten totaal onaanvaardbaar is.
  Laat iedere drogredenering in deze naar de juiste plaats gewezen worden, nl de redenaar zelf.

  Reactie door maria — dinsdag 5 september 2006 @ 21.00 uur

 47. is jim nr 6 niet een prachtig voorbeeld hoe het uit de klauwen kan lopen??
  stel dat jim(voorbeeld) bij een ambulance zou staan,met toch al hieper nerveuze omstanders,en zou dat zeggen,eeuu aso bv,
  zeg 50% kans op een reactie,van iemand die mischien nog net niet over de rooie ging, het dan wel gaat?daar reageert weer een ander op,enz enz,,zucht,,

  Reactie door ad — dinsdag 5 september 2006 @ 21.17 uur

 48. en wordt er vaak niet geroepen? wat zijn we weer lekker op tijd/hoorde ik op het nieuws bv?of dat gedoe bij dat zwembad.
  maar er is blijkbaar wel tijd over om het ambulance personeel te hinderen/in de weg lopen/slaan/enz,rotzooi gaan schoppen,
  waarbij dan weer politie aan te pas moet komen,dus duurt het mischien wel na aankomst,nog eens 10-20 min exstra.
  eeuu duurt dat dan niet nog langer,of maakt het dan niet meer uit of je bv maat/vriend/enz bv gewond op de grond licht,in de weg lopend t??g,daar kan ik kwaad om worden.of zie ik het verkeerdt??

  Reactie door ad — dinsdag 5 september 2006 @ 21.30 uur

 49. Henny:
  verbale agressie is ook agressie en een drempel naar geweld.
  Daar moet je niet makkelijk overdoen.
  Enkel de politie heeft het geweldsmonopolie en dat is maar goed ook anders zou onze maatschappij een gewelddadige jungle worden.

  Reactie door Nico de Vries — dinsdag 5 september 2006 @ 21.49 uur

 50. @46
  Onzin ik praat het nergens goed.
  Maar alles heeft zijn oorzaken.
  Of stomen we daar aan voorbij.
  En wil jij ze niet noemen.
  Natuurlijk kan het niet ,maar dat is alles wat we zeggen.
  Met een grote politie macht er om heen komen we er ook niet.
  Waarom doen de mensen dit?
  En hou nu eens op als iemand hier iets anders zegt of een mening heeft die direct in de hoek te douwen.
  Maar goed Jan van @43 die kennen we zo langzamerhand wel.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 22.35 uur

 51. Ik vind het asociaal dat mensen die in de hulpverlening zitten, bedreigd worden.

  Wat ik belangrijk vind is: Nederland moet eens her-opgevoed worden!
  Waar zijn de normen en waarden?
  Het moest toch allemaal wat vrijer worden?
  Dat krijg je dan!

  Erg dat de hulpverlening beschermd moet worden.

  Vroeger keek je tegen oom agent, de huisdokter, de meester op school aan.
  Nu…??
  Respect??
  Schandalig Nederland, waar kunnen we nog trots op zijn?

  Reactie door nicole halmans — dinsdag 5 september 2006 @ 22.46 uur

 52. @51
  Ik weet niet of dit een Nederlands gedragspatroon is.
  Zo ja, dan moeten de oorzaken snel bekend zijn
  Maar het kan ook zijn en daar zijn veel aanwijzingen voor dat dit land door een erfelijke geestelijke gestoordheid geteisterd wordt

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 23.29 uur

 53. Jofel, het is niet dat je iets anders zegt, óf niet zou kunnen zeggen, je gegeven redenering ter verantwoording is drog.

  Reactie door maria — woensdag 6 september 2006 @ 0.16 uur

 54. @ 52

  Ik denk dat we de meeste kans op deze veronderstelling hebben.

  @ 51

  Nederland te vrij? Pfff… moet het nog calvinistischer?
  En ‘we’ hoeven niet op te kijken tegen oom agent, de huisdokter en de meester op school. Het wordt tijd dat zij niet op ‘ons’ neerkijken. En dan kunnen we naar wederzijds respect!

  Reactie door Gloria — woensdag 6 september 2006 @ 1.28 uur

 55. Wat kunnen sommige inzenders toch kankeren.
  Weinig glorie hoor.
  Probeer eens een positief voorstel.

  Reactie door Nico de Vries — woensdag 6 september 2006 @ 8.15 uur

 56. @53
  Het is een gegeven dat jij dit denkt en uitspreekt, verder kan ik er niks mee.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 8.17 uur

 57. @55
  Oorzaken zoeken en daarna de oplossingen.
  En er voor zorgen dat deze mensen hun werk nu zonder gevaar kunnen doen.
  Maar niet de oorzaken verdoezelen en wie de werkelijke relschoppers zijn op dit gebied.
  En het zonder goed te keuren voordat die woorden je weer in de mond worden gelegd kan het altijd gebeuren dat iemand doordraait zeker als je het gevoel heb dat iemand die je liefheb niet de juiste behandeling krijgt.
  Dat gebeurt nu eenmaal.
  Ik heb ook dingen mee gemaakt en reacties gezien van ambulance personeel bij het slachtoffers dat ik ze op dat moment ook wel een schop onder de kont had willen geven.
  Maar ze werken naar richtlijnen en zijn natuurlijk letterlijk en figuurlijk de mensen die de klappen op vangen.
  Als zo ambulance te laat komt omdat de regels niet deugen is het natuurlijk mogelijk dat mensen doordraaien.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 9.12 uur

 58. 49. Verbale agressie is inderdaad agressie maar wanneer is een verbale reactie agressie? Dát is natuurlijk mijn vraag, ik krijg hier niet echt duidelijkheid in.
  Wordt er ook rekening gehouden met bijvoorbeeld het feit dat bange mensen zeer emotioneel kunnen reageren?
  Verder zou ik willen vermelden dat ‘negeren’in de wetenschap ook onder agressie valt en dat menig hulpvrager hier in de medische wereld mee te maken krijgt.

  51. Vroeger keken de mensen op tegen…. en dat was goed?
  Weet je hoeveel doden dat heeft gekost, hoeveel onnodige ellende dat dat heeft opgeleverd?

  Ik kijk met respect naar ieder mens en spreek ieder mens aan op zijn of haar gedrag ongeacht status. Dát heeft gewoon te maken met respectvol zijn naar mensen en is een waarde in je leven die volkomen losstaat van dat wat iemand gestudeerd heeft.
  Ik heb vroeger als kind en jongere een huisarts gehad waar er niet een meer tegenopkan en ik had een zeer groot respect voor die man en vertrouwde op zijn oordeel. Niet omdat hij de huisarts was maar omdat hij DIE huisarts was die respectvol en gewetensvol met eenieder omging niet werkte voor het geld alleen maar zeer betrokken bij de mensen waarvoor hij het deed, zijn vak.
  Mijn moeder had een huisarts nodig, niet de hare maar een vervanger’55 jaar geleden bij mijn geboorte waarbij zij een zeer zware bloeding kreeg. Het eerste wat hij bij binnenkomst zei nadat hij erg laat kwam opdraven: “Wie betaalt dat hier”
  Mijn vader is heel boos geworden. Was hij agressief?
  Mijn moeder zou met dezelfde blik naar boven ‘niets’gezegd hebben.
  De tweede huisarts, wat zal ik daarover zeggen daar is in dit dorp een straat naar vernoemd met een feestelijke opening.

  Let wel iedere agressie tegen ambulance-en of brandweerpersoneel verwerp ik.
  Maar ik zou graag het automatisme van de veralgemenisering eruithalen en een meer genuanceerd beeld krijgen van de problemen en de schaal waarop. Alles heeft tenslotte ook te maken met perceptie. En ja de mensen worden harder en agressiever maar heel de politiek wil dat toch vooral degenen die het hardst roepen om repressie geen empathie meer met anderen, géén respect meer voor de minst-bedeelden de uit de boot gevallenen, de ouderen, de niet-werkende mens.
  Mensen eisen voortaan dat hun kinderen naar de HAVO kunnen kunnen ze dat niet met de basisschoolresultaten dan is het automatisch de leerkracht die schuldig is.
  We moeten presteren maar geld geven aan de meest elementaire vormen van beschaving de gezondheidszorg , de hulpverleners inclusief ambulance diensten en brandweer ho maar. We willen voor een dubbeltje op de eerste rang.
  De mentaliteit verandert in heel de maatschappij en dat is vreselijk maar laten we vooral ook spreken over de oorzaken van die verharding, normen en waarden prediken en zelf zo omgaan met je bevolking als Balkenende doet heeft een volkomen averechtse uitwerking. En ja vertrouwen in de politie krijg je alleen terug indien die er ook eens voor jou zijn als wederom de zoveelste fiets gestolen wordt van mensen die geen nieuwe kunnen kopen.
  Als er in een villa wordt ingebroken en een duur schilderij wordt weggehaald treden ze meteen op.
  Hoe denk je dat dit op mensen uitwerkt m.b.t. respect voor het gezag.

  Reactie door Henny — woensdag 6 september 2006 @ 10.22 uur

 59. Kaatje : een aso ? mmnm Ik denk het niet !!!!
  Kritisch wel ; en dat mag toch in een democratie : dus handen af !

  Reactie door Fred — woensdag 6 september 2006 @ 13.31 uur

 60. Handen af van het ambulance personeel!

  Reactie door mark — woensdag 6 september 2006 @ 15.44 uur

 61. 60. Mark mee eens.

  Reactie door Henny — woensdag 6 september 2006 @ 18.33 uur

 62. Nou, ik ben echt geen type om moeilijk te doen bij ambulancepersoneel, een huisdokter en vroeger bij de leerkracht ook niet, ik heb ook respect voor oudere mensen.

  En dat bedoel ik nu.
  Die normen en waarden, waar zijn die gebleven.
  Mensen moeten eens geleerd krijgen hoe een ander zich voelt, maar nee, deze wereld draait alleen om egoisme.
  Men denkt niet verder na dan alleen wat in het eigen straatje is.

  Dat bedoel ik nu.

  Zo snap ik bijvoorbeeld niet dat bij een belangrijke voetbalwedstrijd zoveel mensen de sfeer zo nodig moeten bederven, om op te vallen, om mensen pijn te doen, om materiele schade aan te richten.
  Zoiets doe je toch niet??

  Er zijn toch grenzen???

  De mensen moeten eens opnieuw opgevoed worden.
  Het is gewoon te a-sociaal hier in ons land, en ook elders. Maar zeg nu zelf, Nederland is zelf berucht vanwege zaken..

  Reactie door nicole halmans — woensdag 6 september 2006 @ 23.24 uur

 63. 61 Henny,

  Een begin van het verzet tegen verval van beschaving en de wederopkomst daarvan.
  Handen af!

  Reactie door mark — donderdag 7 september 2006 @ 1.24 uur

 64. Ik kan mij in sommige gevallen boosheid jegens hulpverlening wel voorstellen. Ook hulpverleners zijn mensen net als ieder ander en kunnen dus ook met het verkeerde been uit bed stappen en een reactie door eigen handelen uitlokken. Ook hulpverleners kunnen last hebben van hun ego en zodoende een flinke portie weerstand oproepen. Wettelijke bescherming voor een bepaalde doelgroep gaat mij dan ook te ver. Het zijn normale burgers en ze zijn al als normale burgers beschermd, derhalve is een extra stap onnodig. Je extra beschermd weten kan als gevolg aan authoritaire houding tot gevolg hebben wat nog meer agressie oproept.

  Reactie door Teun — donderdag 7 september 2006 @ 1.34 uur

 65. 64. Dat bedoel ik nu precies respect behoort wederzijds te zijn en niet afhankelijk van ‘status’.
  Ik trek die opmerking van Eerdmans een beetje door naar de rest van het medisch circuit waarin de zogenaamd regulerende tuchtcolleges die er zouden moeten zijn voor bescherming van mensen in een afhankelijkheidssituatie de medische stand consequent de hand boven het hoofd houdt.Ik heb daar een zeer schrijnend geval van meegemaakt waarbij een tienermeisje is overleden t.g.v. vele misstanden en zowel de ouders als het meisje zelf de mond werd gesnoerd alvorens het fout ging waardoor het fout ging.
  De artsen werden vrijgesproken!!!

  Als ik Eerdmans in de kamer hoorde moest de ‘authoriteit’wederom hersteld worden
  van gezagsdragers en/of hulpverleners en derhalve de straffen heel zwaar zijn.
  En die algemene redenering is de angst die bij mij opkomt dat we teruggaan naar de jaren 50.

  Reactie door Henny — donderdag 7 september 2006 @ 8.05 uur

 66. Authoriteit en beschaving zijn 2 totaal verschillende begrippen.
  Het is goede ontwikkeling dat de mens gezag niet meer klakkeloss aanneemt als zijnde juist.
  Het is een ernsitg symtoom van het verval van beschaving als dit gepaard gaat met agressie jegens ambulance personeel.

  Reactie door mark — donderdag 7 september 2006 @ 11.18 uur

 67. handen af dus van het ambulance personeel!

  Reactie door mark — donderdag 7 september 2006 @ 14.25 uur

 68. 62 Nicole

  Ik heb me ook al vaak afvraagd waarom het normaal is geworden dat er bij voetbal wedstrijden een bateljon van overheids manschappen moet worden ingezet omwille van de veiligheid en ter reventie van zo min mogelijk vernieuwing.
  Maar ja, dan gaan die wedstrijden over het grote geld dat daarmee gemoeid is i.p.v. het te besteden aan ambulance personeel!!!!, sport omwille daarvan, scholing ,zorg voor het milieu , etc. etc.

  Reactie door maria — donderdag 7 september 2006 @ 18.59 uur

 69. @ 64 en 65

  Weerstand en agressie is iets heel anders. Een discussie aangaan omdat je het ergens niet mee eens bent is goed. Meteen dreigen om iemand op zijn bek te slaan is niet goed. En daar hebben we het over mensen!

  Niet een keer “klootzak” te horen krijgen, maar werkelijk “ik maak je af” “ik weet waar je woont en ik steek je huis in de fik”, “raak me aan en ik breek je benen”.

  De agressie waar we het hier over hebben is niet licht. Ambulance hulpverleners weten dat emotionele mensen anders kunnen reageren. Maar boven genoemde uitspraken zijn geen emotionele mensen!

  En dan is dit nog maar verbaal.

  Stelt u zich eens voor dat u naar een vechtpartij word geroepen en dat 1 van de omstanders een pistool op uw hoofd zet omdat hij vind dat zijn vriend eerst geholpen moet worden. U komt een huis binnen waar mensen meteen beginnen te schelden en er word voor je neus een jachtmes neer gelegd.

  U helpt een patiënt en als u wilt vertrekken ontdekt u dat uw beide koplampen aan diggelen zijn geslagen.

  We hebben het over HEEL ERG HEFTIG GEWELD! En het komt landelijk gezien iedere dag voor. Heeft u zo’n baan, waarin u weet dat er vandaag weer iemand u gaat bedreigen??????

  En dat kan nooit!

  Overigens is ambulancepersoneel, net als agenten, geen burger als hij in functie is.

  Ambulance personeel verleent hulp, zonder onderscheid te maken in ras, sekse, geloof, of sociale afkomst. EEN IEDER IS GELIJK, dat is het credo.

  Het hinderen van een ambulance op de weg kost in Nederland 65 euro, in Duitsland 1500 euro. Waarom denkt u dat de Duitsers het niet in hun hoofd halen een ambulance te hinderen??

  V.w.b. de het tuchtrecht, verdiep u zich er eens in, het is weldegelijk goed werkend. Maar uiteraard blijft het vervelend als de doktor of de verpleegkundige toch gelijk blijkt te hebben, terwijl jij “zeker” weet dat hij iets heeft fout gedaan. Dat blijft altijd een discussie punt. Dat betekend echter niet dat het niet functioneert!

  Reactie door Patrick Nijman — vrijdag 8 september 2006 @ 15.24 uur