Sociaal, haalbaar en betaalbaar

(Onderstaande column van mijn hand verschijnt deze maand in de Tribune, het ledenblad van de SP.)

Het zaaltje in Nieuwspoort kon niet alle belangstellenden van de pers en andere media herbergen. De volgende keer moeten we echt naar de grote zaal. Misschien is dit wel symbolisch voor de groei die de SP in de laatste jaren heeft doorgemaakt.

Op de bijeenkomst in het zaaltje mocht ik het nieuwe verkiezingsprogramma ‘Een beter Nederland, voor hetzelfde geld’ presenteren.

Inmiddels hebben we veel positieve reacties ontvangen op het programma 2007- 2011. Een sociaal, en toch haalbaar en betaalbaar alternatief voor twintig jaar neoliberaal beleid en 3 kabinetten Balkenende spreekt blijkbaar veel mensen aan. De titel van het programma is een vlag die de lading uitstekend dekt. Werd linkse partijen in het verleden nog wel eens verweten dat ze alleen maar goed zijn in geld uitgeven, en niet in het eerst verdienen ervan; dit programma laat zien dat dit zeker niet geldt voor de SP. Aan het eind van de kabinetsperiode is voorzien in een begrotingsoverschot in plaats van een tekort.

Sommigen hebben het nieuwe verkiezingsprogramma van de SP opgevat als een sollicitatie naar een plek in de regering. Vooral de gewijzigde standpunten met betrekking tot de NAVO en een nieuw toptarief van 72% voor de allerrijksten hebben bij sommigen tot die conclusie geleid. Ik vind echter dat je in een verkiezingsprogramma altijd moet schrijven wat je zelf echt vindt en geen rekening moet houden met mogelijke coalitiebesprekingen. Na interne discussie hebben we geconcludeerd dat we betere voorstellen hebben. We zijn nog steeds tegen de NAVO-politiek die altijd overeenstemt met de wil van de regering van de VS. We blijven dat aan de kaak stellen, alleen niet meer alleen buiten de NAVO, nu ook erbinnen. In plaats van een nieuw toptarief in de inkomstenbelasting hebben we nu in het programma staan dat veel regelingen inkomensafhankelijk moeten worden (kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek, aftrek ten behoeve van pensioen, AWBZ).

Dan de vraag ‘regeren of verder in de oppositie?’. Daarover beslist de kiezer. Als de kiezer een kabinet PvdA, GL en SP mogelijk maakt en Wouter Bos wil dat óók, dan komt regeringsdeelname inderdaad in zicht. Maar ook dan geldt dat we onze principes (menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) niet zullen loslaten. Een stem op de SP – na 22 november in de oppositie of in de regering – is een luide stem tégen rechts en vóór onze alternatieven voor een beter Nederland. Dus: NU SP!

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 04 september 2006 :: 0.10 uur

88 Comments

88 reacties

 1. We laten ze een poepie ruiken na 22-11 hoe dan ook.

  Reactie door Pool — maandag 4 september 2006 @ 0.40 uur

 2. Politiek Den Haag is net een fibrillerend hart;
  erg veel aktie, geen output!

  Reactie door b v d berg — maandag 4 september 2006 @ 0.53 uur

 3. Haalbaar en betaalbaar is dubbelop, maar extra duidelijk.

  Reactie door Wilbert — maandag 4 september 2006 @ 2.11 uur

 4. We kunnen nu toch met zekerheid zeggen dat de rechtse partijen goed zijn in geld toe-eigenen en het niet verdiend hebben.
  Jan, laten we hopen dat het op regeren aankomt. Ik heb een riant inkomen, maar ook ik kan de rechtse keuzes niet meer begrijpen. Het is de SP die de juiste balans aan gaat brengen. Een goed programma en daar kan ik mij in vinden.
  Een eerlijkere verdeling is wel heel hard nodig in dit land. Ik ben en blijf een socialist.

  Reactie door Carl — maandag 4 september 2006 @ 2.19 uur

 5. Sociaal haalbaar voor wat betreft de voor-
  genomen verbeteringen?
  Hersteloperaties kunnen nu eenmaal niet voorbijgaan aan opgelopen littekens, maar zijn zeker niet onmogelijk.

  Betaalbaar? Natuurlijk als wezenlijk de
  prioriteiten onderkend worden en de eerstvolgende tien jaar wordt afgezien van
  medewerking aan allerlei onnodige hoog-
  standjes die onder het mom van “Nederland
  te promoten” worden gelanceerd en daarbij
  geldt dus ook het wetje om het Wetje aan de eigen achternaam te verbinden, larie!

  De onnodige fratsenfranje doet miljarden belasting gewoon verwateren, daar waar een
  dijk ten behoeve van de ZORG dient te wor-
  den gebouwd.

  Veel geld is er nodig om Kunst te blijven
  verzekeren en wachten is het nu nog op de
  kunst (uitvoering) waarbij de Kiezers zich
  goed verzekerd blijven voélen v.w.b. hun
  eerste levensbehoeften én voorwaarden.

  Aan een nieuwe coalitie de keuze aan welk
  UITZICHT de voorkeur wordt gegeven…..zo
  moeilijk kan dat niet zijn als men een zo
  sociaal mogelijk beleid voorstaat.

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 4.39 uur

 6. Tsja Jan, de slechte tijden dat je niet werd uitgenodigd voor lijsttrekkersdebatten (ik herinner me nog het spandoek Waar is Jan?) of op het laatst worden uitgenodigd voor een babbeltje, door Paul Witteman c.s. om toch even naar de studio te komen na de verkiezingsuitslag, ligt gelukkig ver achter ons!

  Reactie door Jules Timmerman — maandag 4 september 2006 @ 7.44 uur

 7. Goeden morgen vrienden SP.

  Vol trots ben ik na het lezen, op de vele werkers die dit in elkaar hebben gezet, het is een goed doorwrocht geheel.

  Dat was ik vroeger ook wanneer mijn kinderen met een goed schoolrapport thuis kwamen.

  Reactie door Ouwe Dirk — maandag 4 september 2006 @ 8.46 uur

 8. @6 Jules, dat is maar te hopen. Ik heb de indruk dat rechts en met name het liberale gedachtegoed ruimbaan krijgt in de media, ook die media waarvan men vroeger zei: de linkse omroep etc.
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — maandag 4 september 2006 @ 8.50 uur

 9. De slag om de kiezers is wéér begonnen !

  Uiteindelijk zijn ‘t de kiezers die gaan bepalen wie of wat er in de kamer en de regering komt !

  De meeste Nederlanders zijn zo grijs als beton dus daar valt weinig ‘politieke kleur’ van te verwachten.

  De zogenaamde tolerantie van de meeste Nederlanders is doorgeslagen naar onverschilligheid.

  Gelet ‘die peilingen’ gaat ‘t wéér tussen links en rechts terwijl ‘t mijns inziens gaat om één gezond midden.

  Reactie door Lezer — maandag 4 september 2006 @ 9.28 uur

 10. Regeren met de PVDA, GL en de SP.
  Het zou mooi zijn, alléén 1 vraagje, hoe denkt de SP over de plannen van de PVDA?
  Hier heb ik nl. nog niets van gehoord, alleen de afkrakerij van CDA/VVD, maar dat is niets nieuws onder de zon.
  Jan, hoe staan jullie tegenover de voorstellen die de PVDA doet?

  Reactie door Bijdehandje — maandag 4 september 2006 @ 9.29 uur

 11. @8 Gandalf
  daarom gaat het er bij mij niet in,dat na het presenteren van het VVD programma,deze partij 2 zetels is gestegen in de peilingen,en de SP voor de 3e keer gezakt,we worden met open ogen belazerd!en dan straks op naar de niet nacontroleerbare onveilige stemcomputer.
  [ja ik blijf het tot vervelens toe herhalen]
  dit hoort in de media eens politiek duidelijk gemaakt te worden is mijn mening,maar het lijkt wel alsof geen enkele linkse partij dit aandurft,rechts heeft daar uiteraard geen behoefte aan…

  Reactie door iew — maandag 4 september 2006 @ 9.34 uur

 12. GOed dat er zoveel mediabelangstelling is, maar wat mij toch stoort is dat het in de media vooral over de “grote” drie gaat. Alsof zij als enigen er toe doen. Moeten we niet als SP leden en sympathisanten gaan mobiliseren om eens wat brieven en mails te gaan sturen? Daarnaast mis ik als onderwerp heel erg de nepoorlog tegen terrorisme. Ik heb nu zol langzamerhand zo genoeg van die permanente oorlogsinstelling. Demonstreer dus ook op 23 september!

  Reactie door Berend — maandag 4 september 2006 @ 10.35 uur

 13. @ 7 Ja Dirk, bij mijn kinderen deed ik het
  zo! We keken naar hun ijver en inzet over
  de afgelopen tijd gerekend, elke keer weer
  en bij het overgangsrapport werd het altijd extra spannend voor ze. De avond
  ervoor bepraatten we e.e.a. en kregen ze ‘n beloning/kadootje voor de door in-
  zet geleverde prestaties, ONGEACHT wat on-
  derwijspersoneel meende voor cijfers te
  moeten toekennen en dat kon nog wel ver-
  schillen. Dit systeem heeft altijd ver-
  bluffend gewerkt en hen de zekerheid ver-
  schaft dat wij ten volle vertrouwen had-
  den in hun eigen aanpak. Een kind/leerling
  kan zich lang niet altijd verdedigen ge-
  voelsmatig tegen de soms merkwaardige com-
  mentaren, en….alleen ouders weten exact
  welke inzet het kind, vanwege karakter-
  struktuur, wérkelijk heeft moeten leveren.
  Bedankt Dirk, dat je dit in herinnering
  bracht! Overigens hoop ik dat het jou en
  jouw kinderen ook loon naar werken heeft
  gebracht afgezien van het feit dat zich
  genadig voelden behandeld, door de eigen
  áchterban. Mooie tijd was dat dus ook !
  Dus of Jan Marijnissen met zijn ploeg nu
  op 14 zetels blijft staan of er 25 haalt,
  zijn inzet is er ten (over-)volle ge-
  weest en verdient dus eigenlijk al op
  21 november een kwa inzet goed gevoel er-
  aan over te houden. Laat zijn achterban
  daar maar eens verrassingsvol over na-
  denken! Fijne dag Dirk!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 10.53 uur

 14. @9 Lezer
  mijn mening en angst is, dat de stemcomputers dit maal gaan bepalen wie er in de regering komt.
  achteraf zijn deze namelijk niet te controleren,en natellen is niet mogenlijk.

  Reactie door iew — maandag 4 september 2006 @ 11.08 uur

 15. @14, Kijk ieuw, die angst komt niet van
  niets en mogelijk is het de vorige keer al
  aan orde geweest, toen er ónverwachte
  ‘storingen’ aan apparatuur werd gemeld.
  Misschien moeten nu deze keer de mensen,
  die de handen aan de knoppen zetten, voor-
  af onder ede een verklaring van ‘ónbuig-
  zaamheid’ (zég ik toch ‘netjes’)afleggen,
  en bij ingebreke blijven weten dat hen een
  niet onaanzienlijke straf te wachten zal
  staan.
  Keus wordt danook of het louter een kwestie wordt van ambtenaren die gaan be-
  geleiden, waarbij hen mogelijk ontslag op
  staande voet aangezegd kan worden.
  Technische ‘waarnemers’ van te respec-
  teren organisaties in den lande zullen dan
  zeker van de partij moeten zijn.
  Bij alles wat nu mogelijk is, moet mani-
  pulatie ondervangen kunnen worden.
  Is men van mening dat e.e.a. computerabel niet waterdicht is, zal men mogelijk de hele procedure met het rode
  potlood moeten herhalen.
  Alle vernieuwing impliceert nog niet een
  verbetering. Jouw angst is dus niet onge-
  grond. Afwachten dan maar hoe men dát punt
  preventief denkt aan te pakken!
  Voor elk mogelijk probleem valt een op-
  lossing aan te dragen!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 11.37 uur

 16. Heel goed programma, haalbaar en betaalbaar, waaraan geen compromisen mogen worden gedaan, t.w.v. deelname aan een linkse regering.

  Groet,
  Amita

  Reactie door Amita — maandag 4 september 2006 @ 12.12 uur

 17. Een zeer eerlijk programma, met een duidelijke financiële bijlage….Mooi dat jullie de beraamde 6.5 miljard winst door verwachte economische groei niet alvast spenderen, zoals de VVD dat wel doet. Ik moet de andere partijprogramma’s nog even lezen, hoewel de keuze al gemaakt is.

  Reactie door Erik — maandag 4 september 2006 @ 12.17 uur

 18. Leuker kunnen ze het bij de PvdA niet maken , ze hebben een leuk verkiezingsprogramma waar zelfs de VVD en CCD jaloers op worden !
  Nog meer bezuinigen , we moeten het europees minimum zien te halen ; over de ruggen van de arbeiders natuurlijk : zij vormen de grootste groep waar je onbeperkt van kan plukken .

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 12.18 uur

 19. Het CDA en de VVD zijn vooral aan het schieten op de PvdA. Door de AOW-plannen is dat toch al een onbegrepen en aangeschoten partij.
  Aan de ene kant is het mooi dat men de SP lijkt te negeren, dan kunnen ze hun gebruikelijke verdraaiing van de feiten niet toepassen. Aan de andere kant is het jammer. Wil dit soms zeggen dat men geen bedreiging ziet in de SP? Ik denk dat ze dan na 22-11 raar op hun neus kijken.
  Of wil het zeggen dat er geen goede argumenten zijn tegen het SP-programma, anders dan hun normale reactie: links speelt voor Sint Nicholaas….. nou ja, het werd tijd dat iemand zich eens Christelijk ging opstellen.

  Reactie door Irma — maandag 4 september 2006 @ 13.17 uur

 20. Fijn om te vernemen dat de PVDA veel ambtenaren tegen zich in het harnas jaagt met hun verkiezingsprogramma.
  De keus om naar de SP te gaan, wordt voor hen netjes geregeld door Woutertje Bos.

  Reactie door Sinne Tolsma — maandag 4 september 2006 @ 13.40 uur

 21. Zo dom volkje , bijna alle politieke partijen hebben de eisen van de geldjongens overgenomen ; dat houdt in streven naar een minimum sociaalstelsel , zoals dat van de Oostbloklanden ; gewoon weer leren om te verreken in armoe !

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 14.14 uur

 22. Sociaal haalbaar en betaalbaar…..
  En wanneer wordt de Wao weer eens bekeken,
  bijvoorbeeld…….de mensen die 100% zijn afgekeurd….. die nog gewoon worden gekort en mijns inziens nog steeds op de schopstoel zitten !!!!

  Michael van Orden.

  Reactie door Michael van Orden — maandag 4 september 2006 @ 14.51 uur

 23. jaja , de WAO ? Er wordt nu gekeken naar wat je nog wel kan : klink mooi ! Maar is natuurlijk de grofste manier van mensen te behandelen !
  Welke deel van de goed gekeurde WAOers zijn weer aan het werk , met een door het bedrijf gegeven , goede ,aangepaste werkomgeving : ?????
  Volgens mij zitten een groot deel in de bijstand , met ook veel ellende : Ja de varkens in Den Haag weten het goed te brengen : hoe zit het met de mensen die op oudere leeftijd moet solliciteren , die elke maand een aantal afwijzingen van de sociale werkgevers ontvangen : gaat de PvdA deze verbeteren ? (hahahahahahahahaha )Den Haag is een grote hoerentent .

  Reactie door Fred — maandag 4 september 2006 @ 15.14 uur

 24. 14. Met dit kabinet is alles mogelijk, ik deel je bezorgdheid maar blijkbaar is er niemand echt geinteresseerd.

  Reactie door Henny — maandag 4 september 2006 @ 15.21 uur

 25. Michael van oorden, lees even het verkiezingsprogram. De Sp laat niemand in de kou zitten

  Reactie door cynthia — maandag 4 september 2006 @ 15.21 uur

 26. De SP heeft een erg mooi vangnet gehangen tussen de wal en het schip. Er kan niemand meer invallen.

  Zekerheid geeft hoop. Hoop doet leven.

  Reactie door Irma — maandag 4 september 2006 @ 16.02 uur

 27. @19 Irma
  60 procent van de kiezers/Nederlanders wilde al dat er verkiezingen werden uitgeschreven,na de laatste val van het kabinet,neem daarbij de onvrede die getoond is bij de laaste gemeenteraadsverkiezingen,door de mensen,bijna 64 procent zei NEE tegen de grondwet, die A merkel uit Duitsland volgend jaar opnieuw wil gaan voorstellen,die grondwet die onder vooral druk van dit kabinet,zo niet meer genoemd mag worden,dan komen we bij de peilingen van hedendag uit,waar zelfs na de verkiezingsprogramma’s die velen niet zien zitten [zoals die van VVD] deze partijen toch even blijken te steigen in zetels,en dan straks op naar de niet nacontroleerbare stemcomputers,die men in geen enkel ander land wil hebben omdat ze ONVEILIG zijn?! ik hoop inderdaad dat mijn wantrouwen niet uitkomt,maar als ik dit allemaal bij elkaar bekijk ben ik er toch echt bang voor!maar ik zal wel gek zijn,want dit zittende,in het zadel gehouden kabinet is natuurlijk voor 100 procent te vertrouwen…
  terwijl de groep die deze stemcomputers absoluut niet vertrouwd, met de dag nog steeds groter word,maar daar hoort men niemand over in de politiek!
  ik denk dat ik beter kan stoppen met bloggen want het lijkt wel of iedereen ziende blind en horende doof is.

  goedemiddag allemaal,en succes!

  Reactie door iew — maandag 4 september 2006 @ 16.14 uur

 28. @iew

  Kom op, een beetje meer vertrouwen in de mensheid. Anders ga je je erg eenzaam voelen.

  Reactie door Roel — maandag 4 september 2006 @ 16.24 uur

 29. @25 ieuw

  Zeker niet stoppen met bloggen. Blijf je boodschap herhalen jongen. Mede door inspanningen van mensen zoals jij, die steeds weer dit gevaar van mogelijke stemfraude/manipulatie blijven benadrukken zal uiteindelijk een kritische massa ontstaan en zullen er maatregelen volgen.
  Ik begrijp jou denk ik heel goed. Je bent omdat je jezelf zo van het gevaar bewust bent ongeduldig. En terecht hoor! Maar bewustwording op grotere schaal vergt helaas nu eenmaal tijd!
  Keep on doing the good work you are doing ieuw!

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 4 september 2006 @ 16.43 uur

 30. Sorry van de overbodige U-tjes iew!

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 4 september 2006 @ 16.45 uur

 31. Cynthia………,
  Had ik al gelezen……vertrouwen heb ik niet…..gewoon nog even op die knop drukken !
  Over lezen gesproken….
  van Orden is de naam !

  Reactie door Michael van Orden — maandag 4 september 2006 @ 17.03 uur

 32. Iew, wie bereikt er inmiddels niet dat hij een “burnt out-gevoel” lijkt op te
  lopen middels de politiek? Mismoedigheid
  en doemdenken niet het speerpunt maken van
  onze gedachtengang maar ontzéttend goed zien en volgen wat de samenleving nu ondergaat en opgeruimde gezichten ontdek je nog nauwelijks in de drukste winkel-
  straten op de vrije zaterdam en het zijn de enkelingen die nog wat te lachen heb-
  ben, en zo moet het straks de overgrote
  groep ook weer gaan.
  De schaduw van de genomen politieke beslis
  singen leggen grote morele druk op veel be
  wust lévende bevolkingsgroepen, heel vaak
  duidelijk zicht- en waarneembaar.
  Ja ook ik ben pessimistisch en maakte een
  rekenfoutje, want het is nog ongeveer 80
  dagen tot 22 nov. a.s. en geen 50, sorry!
  Ja, daarin kun je dus de wereld rond, maar
  ook ruimte genoeg om ‘af te stemmen op zo
  gelijk denkend mogelijke standpunten’ die
  mensen met elkaar verbinden, en zestig
  jaar ná de WO II hebben we politiek gezien
  een andere vorm van Allies dringend nodig.
  De politieke Allies in den lande zullen
  daaraan handen en voeten kunnen geven en
  zijn we af van dit rompkabinet, dat nog
  steeds meent zichzelf op de schouder te
  kunnen timmeren, maar het effect is dat de
  lasten op schouders van de zwaksten in de
  samenleving werd gelegd en er straks veel
  hulp nodig zal zijn voor therapie: én
  fysio én psycho! Een aantal zwaar aangeslagenen, letterlijk en figuurlijk,
  trekken het gewoon niet meer, en daarom
  gaan we goed STEMMEN straks, maar dan wel
  op een Sociaal Democratische Alliantie om
  de toekomst maar vast eens imaginair in
  beeld te brengen. Volhouden iew, velen zien de bodem van hun spaarpotten voor de
  oude dag opgemaakt aan medicijnen en kos-
  ten daaraan verbonden.
  Wat Wiegel heeft gecoördineerd bij de Zorgverzekeringen is een goede reden om de partij vanwaaruit hij opereerde geheel
  en al op te heffen.
  Allen die hem hebben ondersteund en naar de ogen gekeken, zullen de zwaarste cigaar
  ooit(!) aangereikt krijgen, uit éigen doos en daarvan zal ongetwijfeld de houd-
  baarheidsdatum nooit overschreden zijn of
  van belang voor een ‘veilig gebruik’.
  Als voorman van een dergelijke organisatie
  moet je je toch verrot schamen nog menen
  dat de samenleving dan wel in jouw rook kan opgaan? Van dat geld had hij de samen-leving de allernieuwste ambulance kado kun
  nen doen: sigaar UIT eigen doos!
  Voorbeeldfunktie dient nauwlettend op alle
  terreinen in de gaten gehouden te worden.
  Refereer er maar aan iew als je het tegen
  komt en confronteer mensen maar met het
  eigen gedrag van derzulken! Ook zij dienen
  aangespoord te worden zien éten doét eten, zien roken, doet doodgaan en ja,
  léven is onbetaalbaar als de vóórzorgen
  niet in goede gebanen geleid gaan worden.
  Wég met alle rokerij op elke plek, werkplek en de horeca om mee te beginnen!
  Lekker sociaal, evt. eens buiten de deur
  te eten, maar niet in de tussendoor roke-
  rijtjes van ánderen, die denken dat het
  romantisch is hun blauwe walm in jouw ge-
  zicht te blazen met zo’n grijns.
  Kijk ieuw al iets om vrij gemakkelijk de
  hand aan te kunnen houden als men maar eens kon en wilde (leren) doorzetten!
  Niet moedeloos afwachten dus, maar in het
  klein beginnen, maar wel consequent!
  We krijgen anders straks nog echt ruzie
  over wie er het eerst op de wachtlijsten
  aan de beurt zou zijn, de rokers of de
  nietrokers (die al sinds de openlijke waarschuwingen sinds 1980 niet willen gaan
  luisteren). Haalbaar de tenuitvoerlegging?
  Wis en waarachtig WEL !

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 17.06 uur

 33. @27
  Deze week
  SP Zetels.
  NOVA 14
  DE Hond 16
  Nipo 20
  Maar wie is betrouwbaar.
  Verschil NOVA en Nipo bijna 50%

  Reactie door Jofel — maandag 4 september 2006 @ 17.08 uur

 34. + 32, Ja iew ik ben een beetje moe, van-
  nacht weer te weinig geslapen, veel te weinig zelfs, dus accepteer even mijn ver-
  sprekingen en taalfoutjes, die hopenlijk
  de bedoeling geen geweld hebben aangedaan. Overigens een fijne avond ge-
  wens, en ach, ja het bovenstaande bedoelde
  ik dus wel al ‘opsteker’ en daar kan ik er
  zelf af en toe ook wel één gebruiken.Dag!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 17.13 uur

 35. Betrouwbaar…..

  Nou Jovel…..in dit geval ga ik voor het
  Nipo!

  Michael van Orden

  Reactie door Michael van Orden — maandag 4 september 2006 @ 17.23 uur

 36. @33 Ja Jofel, wie zei het ook al weer?
  Niet zo bar veel aantrekken van de pei-
  lingen, al was het alleen maar omdat half
  Nederland nog zo volgzaam de kudde wil
  volgen en dénkt zich daarin beschermd te
  voelen. Zo de wind waait waait m’n petje,
  dus doe zo’n ouderwetse matrozenpet op,
  waaraan het strikje nog onder je kin, de
  pet op zijn plek houdt. Bedenk toch dat
  peilingen in behoudende gebieden anders
  uitvallen dan op de grens van Limburg of
  Brabant. Kies maar voor zwaartillend of
  gemoedelijk en wie weet nu eigenlijk onder
  welke mensen exact die peiling plaats-
  vindt! Verspreid nou maar de betrékkelijk-
  heid van dergelijke onderzoeken en metho-
  dieken, des te meer gaan mensen hun eigen
  hérsens, oren en ogen gebruiken bij de
  Verkiezingen op 22 november a.s.
  Laat mensen elkaar maar een lift aanbieden
  en ‘duimen’ voor goed weer die dag, of be-
  veel ze een heel vrolijke vrije dag (waar
  mogelijk) aan en een vrije avond om e.e.a.
  goed gekluisterd aan de buis te volgen,
  want het wordt een weergaloze happening als bijv. er een SP busje-met-staf door het land is geweest met campagnereklame en
  boodschappen. Dan wordt het een geprolon-
  geerd begrip: bussie komt zo!
  Maar Jan M, kan natuurlijk ook met de tram
  en met een beetje goede wil komt hij dan
  nog wat collega’s tegen!
  Betrouwbaar is diegene Jofel die begrijpt
  dat wij met z’n allen een aantal noten te
  kraken hebben, dat kan ik en ook jij niet
  in ons eentje. Daarvoor moet het nodige in
  de tang genomen worden met vaste hand!
  Tot later in de race, om het bestáán!

  Reactie door Madelief — maandag 4 september 2006 @ 17.24 uur

 37. Klasse om tabak gebruik te gaan verbieden.
  Dit bespaart een hoop mensen ellende.
  Maar wel graag met harde hand.

  Reactie door Jofel — maandag 4 september 2006 @ 17.28 uur

 38. Ik ben helaas geen snelle lezer. Ik heb inmiddels het programma van de SP doorgelezen. Uitstekend programma. Ook ik ondersteun de standpunten die de SP hier in neemt. Ook het standpunt dat de SP tegenover de NAVO in neemt. Ik denk echter wel dat er binnen de VN nog het een en ander voor verbetering vatbaar is en ik zou op de VN zeker niet blind varen. Was Valerie Plame Wilson als CIA agente niet binnen de VN geplaatst? En vinden we dat acceptabel?

  Mijn enig punt van zorg is eigenlijk de kieslijst. Slechts 30 namen?

  Iew, ook ik ben mij van mogelijk fraude met stemcomputers bewust. Maar daadwerkelijke fraude betekent ook een enorm risico. De regering en onze democratie verliest elk recht van bestaan wanneer zij op kiesfraude worden betrapt. Je moet wel een enorm repressief apparaat op poten stellen om 17 miljoen mensen te onderdrukken. Een dergelijke regering zou daarmee onmiddelijk in haar voortbestaan bedreigt worden. Fraude zou buitengewoon dom zijn.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 4 september 2006 @ 17.30 uur

 39. Stemcomputers en kiesfraude

  Iedereen kan meekijken wat ik stem….het gordijntje is volgens mij verbannen naar Disney World.

  Reactie door Michael van Orden — maandag 4 september 2006 @ 17.38 uur

 40. Ik denk dat de meeste mensen ( die geen lid zijn van een politieke partij ) pas in het stemhokje daadwerkelijk kiezen. Men heeft wellicht vooraf wel een voorkeur, maar zo’n peiling is slechts een moment opname. En die is niet in beton gegoten.
  Mijn stem gaat in ieder geval naar de SP en ik geloof dat samen met mij vele andere eveneens uiteindelijk SP zullen stemmen.
  Een beter alternatief is er niet.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 4 september 2006 @ 17.52 uur

 41. Als je niét stemt, gaat je stém naar de grootste partij !

  Precies: naar de partij van de niét-stémmers , die al jaren de grootste groep vormen.

  Reactie door Lezer — maandag 4 september 2006 @ 18.14 uur

 42. Voor zover ik het kan overzien houden veel partijen het liberaal kapitalisme hoog. Men schaaft hier of daar wel wat bij, maar in de kern blijft men aan deze agenda vasthouden. En daar gaan ze fout. En de burger heeft dit volgens mij door.

  Het gaat niet om een AOW of werkkampen voor jongeren. De kiezer wil weten welke politiek een partij bedrijft. Sociaal of liberaal? Wie spreekt er klare taal en wie goochelt er met woorden.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 4 september 2006 @ 18.17 uur

 43. Rob de Kuster (38):

  Juist de kwestie van de NAVO is een punt, waarmee ik het NIET eens ben.

  Logisch gezien is de redenering volkomen krom.

  -In de eerste plaats is het onzin dat je eerst Nederlands lidmaatschap van de NAVO zou moeten accepteren, omdat je anders “buiten elke discussie” zou staan. Tegenstanders van de NAVO hebben vroeger nooit “buiten de discussie” gestaan, integendeel!

  -In de tweede plaats: als je het lidmaatschap van Nederland van de huidige NAVO accepteert, en na een “democratische discussie” volgen “democratisch genomen besluiten”, welke de grondslsg vsn de NAVO HANDHAVEN (een militair speerpunt van kapitalistische, met name Amerikaanse belangen), dan kan je JUIST NIETS MEER zeggen. Je hebt de NAVO toch geaccepteerd?
  Wat zeur je dan nog?

  -In de derde plaats: als nu de NAVO als zodanig wordt geaccepteerd, hoe kan het lange termijn-standpunt in het beginselprogramma van de SP: uittreden van Nederland uit de NAVO, dan nog geloofwaardig gehandhaafd blijven?

  -In de vierde plaats: hoe kan je in vredesnaam de NAVO “van binnenuit” veranderen in een vredelievende organisatie, als dat al niet zal lukken binnen een Nederlandse coalitieregering, waaraan de SP eventueel (héél kleine kans!) zou deelnemen?
  Allemaal illusie!

  Dit alles is koorddansen dat eindigt met een spagaat op de grond.
  Alleen een GEHEEL NIEUWE organisatie voor de veiligheid en onderlinge steun in Europa zal geloofwaardig zijn.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 4 september 2006 @ 19.18 uur

 44. Ook ik ben het oneens met het standpunt over de Navo zoals verwoord in het verkiezingsprogramma en waarom kun je lezen bij de reactie van Olav Meijer.
  Volgens mij is dit besluit echt wel genomen om door de PvdA geaccepteerd te worden. Anders kan ik er geen reden verzinnen die het accepteren van die facisten club ook maar engzins rechtvaardigd. Dat het kritische partijgenoten opvalt dat de SP zich wel erg richt op stroop smeren bij de PvdA is logisch, maar het begint in de media ook op te vallen, lees de SPits van maandag 4 september. Daar wordt Jan er fijntjes aan herinnert dat hij in 1996 in Effe dimmen GL nog verkettert omdat die de Navo hadden geaccepteerd.

  Jan van Schaik

  Reactie door jan van schaik — maandag 4 september 2006 @ 19.54 uur

 45. Als een rechtvaardige Nederlander ben ik zeer buigzaam, ik heb leren buigen naar iedere kant en hoe zou dat zo gekomen zijn. Wel wij leven in een winderig landje en hebben geleerd met alle winden mee te waaien. En de politiek dan, dat is een typisch nederlands product, hoe de wind waait zo waait mijn politieke jasje.
  De wind zit de laatste jaren in de verkeerde hoek n.l. de neo-liberale hoek.
  Een politieke partij dient keihard achter zijn standpunten te staan, als het moet jaren en nog eens jaren. Eenvoudig als een partij zijn standpunten verlochend dan is het een onwaardige partij geworden. Eenvoudig gezegd ik heb liever dat de SP, SP blijft, dan via hielenlikkerij, een zogenaamde linkse meerderheid probeert te versieren.
  Beter is als partij te blijven folderen en de gemeenschap te overtuigen wat socialisme inhoud, en het als een geloofsuitdraging naar buiten te brengen.
  De mensen weten niet meer welke strijd in het verleden gevoerd is voor een betere maatschappij waar een rechtvaardige verdeling tussen armoede en rijkdom normaal is.
  Waren wij niet de linkse Jehovagetuigen. Liever een linkse Jeovagetuige dan dan een halfbakken PvdA-Sp poppetje. Amen.

  Reactie door Henk.H — maandag 4 september 2006 @ 20.38 uur

 46. @36 Maar het is niet bij te houden Madelief we staan nu al volgens Nipo op 23 Zetels.
  Nog even en we zijn de grootste.

  Reactie door Jofel — maandag 4 september 2006 @ 20.43 uur

 47. en dan nu een uitzending van/voor de politieke partijen,,met echo!!!!
  en wat voor,, 1,, met echo.
  een kei/kij goede/goeie,van de sp,met echo.
  met stip op 1,1,1,1 ;-)

  Reactie door ad — maandag 4 september 2006 @ 21.18 uur

 48. @ Jofel 17.28u
  Sorry Jofel, ik dacht dat we het over zowat alles eens waren..Maar ik ben lekker wel een roker en dat zal ik zekers ook blijven hoor! En mag ik dat misschien ook gewoon zelf uitmaken ja? Met alle respect hoor, maar als tabaksgebruik verboden gaat worden dan rook ik evengoed lekker stiekem hoor! Met de groeten aan iedereen haha!!

  Reactie door Ton — dinsdag 5 september 2006 @ 0.47 uur

 49. @48
  Ter aanvulling, ik ben ook niet afhankelijk van de sociale zekerheid maar daarom kan ik wel evengoed solidair zijn..Mogen de rokers onder ons dan ook op een beetje begrip/solidariteit rekenen misschien? Verbieden neem IK geen genoegen mee hoor!

  Reactie door Ton — dinsdag 5 september 2006 @ 0.51 uur

 50. Ik denk dat ik mijn lidmaatschap van de SP maar eens moest opzeggen. Ze kruipt teveel naar het midden (machtshonger?) en het rood begint langzgaam maar zeker een beetje flets te worden. Behalve dat doet ook de SP al ietwat hijgerig mee aan de hype “Gezinnen met kinderen” en ander doelgroepbeleid zonder rekening te houden met een grote groep alleenstaande zwoegers die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de weer zijn om alles op een rij te krijgen. Drie miljoen alleenstaanden, zowel oud als jong, zowel werkend als werkeloos, ik hoor er van geen enkele politicus een geluid over en lees in geen enkel programma een zinsnede over die mensen. Een vergeten doelgroep? Geen politieke eer aan te behalen? Jammer, een gemiste kans.

  NAVO en Koningshuis zijn tevens geen punten van belang meer. Nee, de SP heeft honger, regeringszucht…..

  Teruglezend wel een beetje zuur schrijven, dat geef ik toe. Maar ik ben de laatste vier jaren dan ook al genoeg genaaid ten faveure van die tweeverdienende teringgezinnen met hun niet opgevoede, rebellerende kids, hun gemiddeld grotere woning, de twee auto’s, drie vakantie’s en straks ook nog gratis kinderopvang en/of een Nanny; dat tesamen met het herschikken van beschikbare gelden voor het bedrijfsleven heeft mij de broek doen afzakken. Deze vervroegde verkiezingen gaan daar, de programma’s lezend, geen enkele verbetering in brengen.

  Ik kan het woord solidariteit bijna niet meer horen. 400 euro per maand ingeleverd ten faveure van bovenstaande…..hoezo niet solidair!!

  Het verdeel en heers beleid gaat gewoon door, ook na de verkiezingen, met of zonder de SP in de regeringszetels, dat is mijn conclusie.

  PS. Laten de ouders, waarvan er wel één van de twee thuis zit om hun schoolgaande kind op te vangen met een kop thee zich niet aangesproken voelen. De rest van de ouders produceert voornamelijk brandhout met hoofdletters. Werkzaam in het onderwijs kan ik er boeken van vol schrijven.

  Waarvan akte!

  Reactie door Teun — dinsdag 5 september 2006 @ 2.27 uur

 51. Tabak van…..

  Ego sum =
  een roker…
  In het bezit van een voiture ??
  Meeste niet rokers rijden,….gesteund door een benzine motor, dieseltje ?……hard aanpakken ??
  Moeilijk haalbaar.
  Jaja……..probeer het maar te stoppen!!!!!
  Weinig kans !!!!
  Als de Hydrogen motor het echt doet….praten we verder Jofel…..
  Tussentijds ….niet zeuren !

  Reactie door Michael van Orden — dinsdag 5 september 2006 @ 2.38 uur

 52. @51,
  Bovendien betalen die rokers zich ook nogges scheel aan accijnzen en dat geld kan dan weer mooi gebruikt worden voor diegenen die dat geld maar al te hard nodig hebben..Je zou het volgens de gedachtengang van de overheid dus zelfs heel sociaal kunnen noemen..Minstens tweederde van de prijs voor een pakkie shag gaat tegenwoordig regelrecht de schatkist in..!Bovendien ga je er eerder van dood dus geen 65+ en misschien ook wel geen AOW..Scheelt alvast een hoop geld want dan heb je premie betaald voor de medemens zonder dat je er zelf gebruik van maakt! Ga ik gewoon op m’n 60ste de pijp uit dus is voor mij die oudedagsvoorziening niet eens nodig! Iedereen blij toch??

  Reactie door Ton — dinsdag 5 september 2006 @ 3.01 uur

 53. Schiphol…..

  En wie gaat dat aanpakken……..11 doden….alsof het niets is….
  Is er een rechter in de zaal ????

  Reactie door Michael van Orden — dinsdag 5 september 2006 @ 8.07 uur

 54. Schiphol 2

  Steekt men z’n handen in het vuur ….
  of is men bang z’n vingers te branden ???

  Reactie door Michael van Orden — dinsdag 5 september 2006 @ 8.17 uur

 55. de lofzang op het koningshuis door jan marijnissen deed mij in ieder geval de broek afzakken…goh, wat doen die oranjes het goed he? al eens een boekje gelezen over radicale partijen die groter worden en daardoor het groter worden als doel op zich stellen en vervolgens minder radicaal moeten worden om groter te worden? wordt op iedere universiteit onderwezen, als je het goede keuzevak neemt natuurlijk.

  verder;” de 72% belastingschijf levert te weinig op”, nee , net als de pvda, de middengroepen pakken ten faveure van die zielige onderlaag van de bevolking.en de arbeiders in de rotterdamse haven die goed verdienen en een huis hebben gekocht moeten betalen! of de goedverdienende technicus, loodgieter enz.
  voor hen schaffen we de hypotheekrente af, niet in dertig jaar wat verstandig zou zijn, maar in vier jaar eens flink snijden, zodat er gezinnen met schulden ontstaan. en de kinderbijslag? omhoog, kunnen al die somaliers nog meer verdienen met het fokken van kinderen, of heeft de sp het nieuws niet gevolgd? beter zou het zijn de kinderbijslag af te schaffen bij het derde kind; sociaal zwakkeren en moslims worden zo minder gestimuleerd om kinderen te krijgen. het hogere, en intelligentere, deel van de bevolking wordt met die kinderfokpremies zo steeds kleiner en zo graven we ons eigen graf. bravo!!

  Reactie door marisca — dinsdag 5 september 2006 @ 9.08 uur

 56. @34 Madelief
  geeft niet hoor,en ik ben nog niet weg,ik reageer alleen wat minder hier,ik houd mij meer buitenshuis bezig met de mensen de ogen te openen,en te horen hoe men er over denkt,dat blijkt dus heel anders te zijn dan die manipulatieve peilingen aangeven.
  en daar maak ik me vreselijk druk over,helemaal omdat men allang weet dat dit kabinet niet meer gewenst is,en dan toch het lef hebben om met dit soort verkiezingsprogramma’s te komen zoals vvd dat doet,moet toch een waarschuwing zijn?
  ik weet niet hoe u dat ziet,maar ook al zou verkiezingsfraude zeer onverstandig zijn,we weten nu wel hoe verstandig dit kabinet is…maar ook dat ze alles aan hun laars lappen,het vervelende is is dat fraude na de verkiezingen niet meer is te achterhalen.
  iemand merkte hier op dat het nogal moeilijk zou zijn om dit te doen,nou zo moeilijk is dat niet met computers en een paar goede hackers,en we leven nog steeds niet in Frankrijk waar de mensen dan de straat op gaan en solidair zijn op bepaalde momenten en gewoon de boel kort en klein slaan,als ze bedonderd worden,ook daar gaat men hier van uit.

  @50 Teun
  u zegt:”tweeverdienende teringgezinnen met hun niet opgevoede, rebellerende kids, hun gemiddeld grotere woning, de twee auto’s, drie vakantie’s en straks ook nog gratis kinderopvang en/of een Nanny; dat tesamen met het herschikken van beschikbare gelden voor het bedrijfsleven heeft mij de broek doen afzakken.”

  dit ben ik inderdaad met u eens,dat veroorzaakt ook de rondhangende probleemjeugd die geen kinderopvang meer nodig hebben.[sleutelkinderen]
  ouders voeden niet meer op! en krijgen daar ook zelfs vaak niet eens de kans meer toe ivm de economie en het “moeten”
  daar komen we gelijk weer op het punt van de veiligheid aan…
  er zijn zelfs geen wijkagenten meer die deze jeugd aanspreken en in de gaten houden [wegbezuinigd]
  geen clubhuizen,jongerencentra meer [wegbezuinigd voor het grootste deel]waar men de jeugd ook controleerde en met de wijkagent kon overleggen [toezicht]
  en je mag je kind dus ook geen draai om zn oren meer geven als men s’avonds thuiskomt en je krijgt te horen wat je kind heeft uitgespookt,nee daar moeten we maar een dure padagoog of een therapeutje op los laten,die daar dan wel even over gaat praten,zodat de ouder gewoon kan blijven werken,zoniet dan komt de jeugdzorg het wel even vertellen!

  en dan de pvda met zn containerwijken idee,is dat vast een voorschotje op 2007? als de grenzen zonder cao afspraken opengaan voor het oostblok? zijn die woningen voor de aso’s die er dan komen omdat velen hier dan hun baan gaan verliezen en op straat komen te staan?

  of word men straks als radicaal bestempeld? zoals het boekje terrorismebestrijding al zegt: mensen in een uitzichtloze positie kunnen sneller verradicaliseren.

  en dan gaat Angela Merkel de EU grondwet [die vooral op aandringen van dit kabinet] zo niet meer genoemd mag worden,opnieuw leven in blazen!
  en zo kan ik nog wel even doorgaan,maar zoals ik al zei dat doe ik buiten op straat en praat met iedereen waar ik mee in gesprek raak BUITEN,want hier op een log is dat vergeefse moeite,buiten zijn de meeste mensen het er absoluut mee eens,alleen zeggen de peilingen het anders…
  hoezo leugens?!

  Reactie door iew — dinsdag 5 september 2006 @ 10.04 uur

 57. @55 marisca
  u klinkt mij een beetje als iemand die teveel verdient en dan z’n hypotheekrente ziet verdwijnen,en ook nog eens een hekel heeft aan buitenlanders…

  en welke middeninkomens blijven er dan nog over met het plan van de VVD?
  dan word het arm “of” rijk…

  Reactie door iew — dinsdag 5 september 2006 @ 10.30 uur

 58. @ 57 hoewel ik altijd links (sp)heb gestemd verdien ik idd boven modaal, daar heb ik ook hard voor moeten werken. ik ga ook zeker geen vvd stemmen, want ik kom uit een arbeidersmilieu en zie bij de vvd alleen maar een stelletje debielen, kan ik niet serieus nemen; aan buitenlanders heb ik geen hekel maar wel aan sommigen, moet je eens in rotterdan komen wonen en zien hoe bijvoorbeeld somaliers ieder jaar een kind krijgen vanwege de kinderbijslag, was laatst op tv; ze “importeren” kinderen voor de kinderbijslag. in sommige woningen wonen alleen maar vrouwen en komt er af en toe een man langs om een kind te maken. als je ertussen woont zols mijn moeder begin je idd een hekel te krijgen aan sommige buitenlanders, overigens komt mijn vriend uit brazilie dus zo erg is het niet…ik vind wel dat met linkse partijen degenen die NET iets meer verdienen steeds de klos zijn, vooral bij de pvda, dat was de reden dat ik altijd sp stemde, links en toch niet de middengroepen pakken. ik ben alleen bang dat dat anders gaat worden…

  Reactie door marisca — dinsdag 5 september 2006 @ 11.07 uur

 59. @55
  de lofzang op het koningshuis door jan marijnissen deed mij in ieder geval de broek afzakken
  Mij ook
  ……………………………
  Ik kan hem nog niet vinden de loogieter die een huis koopt van 350000 Euro en die valt in de belasting schijf van 52 %.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 11.30 uur

 60. Het plan van de PVDA om de hypotheekrenteaftrek naar maximaal 42% terug te brengen, echter alleen voor nieuwe gevallen, is pas echt a-sociaal. Totaal niet meer serieus te nemen.

  Dat gezeur over roken, begint me trouwens echt de keel uit te hangen.
  Een roker levert de staat meer dan wie dan ook op. Ze betalen zich blind aan accijnzen en besparen enorm op de AOW omdat ze veel eerder dood neervallen gemiddeld.
  Laat de roker zijn/haar pleziertje, al die repressie, ik word er misselijk van.

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 12.23 uur

 61. D66 komt trouwens ook met een achterlijk plan waarmee ze de billen van hun rijke vriendjes zeer warm houden. De inkomstenbelasting voor iedereen met 2 procent omlaag. 5 miljard hebben ze hiervoor nodig. Drie maal raden waar het overgrote deel van dit geld terechtkomt!

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 12.42 uur

 62. @60
  Daar is die de VVD gedachte maak niet uit hoe als het maar geld oplevert.
  Altijd het denken in geld Bah.
  Ja ,dat dood gaan voor de 60 jaar is inderdaad een gelukkige bijkomstigheid voor de familie.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 12.57 uur

 63. 62. Jofel, de opmerking was bedoeld als tegenhanger voor al diegenen die beweren dat rokers zoveel geld kosten, die het liefst rokers meer premie zouden willen laten betalen en maar blijven jammeren en mekkeren als iemand een keer een sigaretje op steekt. Je zou toch beter moeten weten dan mij uit de maken voor VVD’er, wat een belediging :-)

  Reactie door kaatje — dinsdag 5 september 2006 @ 13.37 uur

 64. @ Kaatje (61):

  D66 staat in de peilingen nu nog maar op één zetel. Dus maak je niet te druk.
  Zullen we het voortaan maar de “groep-Pechtold” noemen? :)

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 5 september 2006 @ 13.37 uur

 65. @63
  Ik word een beetje moe van al het praten over geld ivm kinderen gezondheid enz.(niet persoonlijk bedoeld)
  Altijd die kosten plaatjes.
  Laten we eens meer het doel voor ogen hebben wat we willen.
  En in mijn stoutste dromen zou ik jou nog geen VVDjer noemen :D

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 13.52 uur

 66. @ 50 Teun

  Eens!!!
  In mijn geval? Al die jaren in armoede moeten leven vanwege het opvoeden en begeleiden van mijn 3 kinderen als thuiswerkende. Nu alleenstaande en nog meer armoede! Ik zie inderdaad geen goede toekomst voor mij. Zelfs niet bij de SP.
  Maar voor de rest van Nederland zal het beter gaan door deze partij. En daar wil ik vooralsnog solidair aan blijven.
  Maar zien wie nou eens echt op gaat komen voor al die alleenstaanden in dit land? Een vergeten groep!

  Reactie door Gloria — dinsdag 5 september 2006 @ 15.19 uur

 67. Waar mijn broek van afzakt…..
  Is de harde hand van Jofel, betreffende roken.
  Draai je d’r maar uit….
  Van mij krijg je een rooie vuist.

  Reactie door Michael van Orden — dinsdag 5 september 2006 @ 15.28 uur

 68. 64. Olav misschien nog beter Pech-thold.
  67. Je kunt extreem zijn in ieder onderwerp.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 15.55 uur

 69. 61.Kaatje

  In de grachtengordel misschien?
  Kijk eens naar al die mensen die bij Groen-Links weggegaan zijn hoe zij zich conformeren. Mensen die ik vroeger als zeer ínteger beschouwde met zogenaam heldere politiek. Zo helder zijn ze niet meer misschien buiten het groen wel nooit geweest.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 16.00 uur

 70. zogenaamd.

  Reactie door Henny — dinsdag 5 september 2006 @ 16.01 uur

 71. @67
  Vergeet niet dat roken een overtreding is met in veel gevallen dodelijke afloop.

  Maar wat doe je met die sigaret dan als je de broek met twee handen vast moet houden :D

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 17.35 uur

 72. GroenLinks wil de duur van de WW inkorten van 38 maanden nu tot maximaal een jaar. Daar staat tegenover dat de WW-uitkering zelf wordt verhoogd. Werklozen die na een jaar nog geen werk hebben, krijgen een baan bij de gemeente tegen het minimumloon.De hele politiek rolt over elkaar heen om de WW zoveel mogelijk in te korten,daarbij leert groen links zelfs de VVD de les.De bedoeling is dat de WW premie ook voor de werkgevers omlaag gaat.
  Afgezien van de kosten,waardoor de gemeentelijke lasten stijgen,is het maar de vraag of iemand nog wel “werkt” bij de gemeente en of hij met het minimum genoegen neemt.Kortom een slecht plan.

  Reactie door Maan Arkenbosch — dinsdag 5 september 2006 @ 20.19 uur

 73. @72
  In onze gemeente ligt strond zat.

  Reactie door Jofel — dinsdag 5 september 2006 @ 22.39 uur

 74. @43.Olav Meijer

  Ik denk dat wij hier van mening verschillen, Olav.
  Ik ben ten zeerste tegen de politiek van het liberaal kapitalisme, maar niet tegen een militaire organisatie als de NAVO.
  Als de NAVO de belangen van het liberaal kapitalisme zou vertegenwoordigen dan is dat des te meer reden om de organisatie van binnen uit te veranderen. Maar ik geloof niet dat militairen politiek bedrijven. De schuld en verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de politiek en niet de NAVO.
  Persoonlijk denk ik dat het niets uit maakt, binnen of buiten de NAVO, niemand staat buiten de discussie.
  Ik denk niet dat je de NAVO moet veranderen in een “vredelievende” organisatie. Een militaire organisatie is dat wat het is. Wel denk ik dat we betere veiligheidswaarborgen binnen de organisatie kunnen inbouwen waardoor het juist een militaire organisatie blijft. Niet een organisatie die politiek gaat bedrijven. Laten we de verantwoordelijkheid daar leggen waar die thuis hoort.
  Inderdaad Olav, wanneer je socialisme uitsluitend binnen de grenzen van Nederland zou bedrijven dan kun je weinig uitrichten. Dat is in de praktijk echter niet het geval. Het socialisme is een internationale aangelegenheid en kan als zodanig wel degelijk binnen ( en buiten ) de NAVO resultaten bereiken.

  Wel of geen NAVO is denk ik meer een punt voor het pacifisme dan voor het socialisme.
  Persoonlijk steun ik het huidige standpunt van de SP omtrent de NAVO juist omdat ik de bedreiging herken die van het liberaal kapitalisme uitgaat.

  Puur theoretisch gesproken is een koningshuis in een democratie een punt van discussie, echter…………
  Wat als de democratie als zodanig bedreigt wordt door een ideologie als bijvoorbeeld het liberaal kapitalisme of het fascisme?
  Dan heb je iemand nodig die boven de partijen verheven staat en die de democratie als zodanig kan beschermen, denk je niet?
  Een gekozen staatshoofd heeft er belang bij gekozen te worden en is dus politiek niet neutraal.
  Afin. Ook binnen de SP zullen er waarschijnlijk altijd verschillen van mening blijven bestaan en dat is maar goed ook. Daarmee blijven we scherp.

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 5 september 2006 @ 23.10 uur

 75. @29 Wattenstaafie
  Ik zou dat wel willen, maar in 99 % van de gevallen is de wm het niet met me eens en verwijst me naar de nevelen.
  Daarom heb ik moeten stoppen met deze vorm van gedachtes uitwisselen

  Reactie door vejnegroet — woensdag 6 september 2006 @ 0.20 uur

 76. @44.Jan van Schaik
  Ik weet niet hoe andere SP’ers er over denken, maar ik bespeur in de woorden van Wouter Bos nog altijd een lijn van het liberaal kapitalisme. Hij verpakt het leuk maar niet goed genoeg. En ik denk dat de PVDA achterban dit ook hoort.
  Bij de CDA hetzelfde geval, de woorden van JP Balkenende zijn die van het liberaal kapitalisme. En ook daar hoort de achterban woorden die zij niet wil horen.

  Vraag is; gaat er een breuk tussen de partijtop en haar achterban onstaan?
  Vooralsnog denk ik dat de grootste vijand van Wouter Bos is Wouter Bos. Zolang hij geen linkse coalitie kiest riskeert hij een breuk in zijn eigen partij.

  Socialisme wil niet zeggen dat je cadootjes net voor de verkiezingen moet uitdelen. Daar zien mensen met gemak doorheen. De kiezer wil weten welke politiek een partij bedrijft; sociaal of liberaal. Spelen met woorden betekent dat je het niet oprecht meent. Voorbeeld;
  werkelozen moeten de kans krijgen op een baan. Kans?!? Kans van 1 op ……?
  Of bijvoorbeeld jongeren opsluiten in heropvoedingskampen als een vorm van socialisme. Socialisme onder dwang?!?

  De kiezer ziet hier met gemak doorheen en is dit al lang beu. De SP flirt niet met de PVDA. Regeren zou mooi zijn, maar het is geen absolute voorwaarde.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 6 september 2006 @ 0.23 uur

 77. @56.iew
  Bij verkiezingsfraude gaat de bevolking vanzelf misschien niet de straat op maar er zijn genoeg partijen die dit kunnen organiseren.
  Politiek bedrijf je overigens niet binnen de muren van een rechtbank. Bewijs van verkiezingsfraude is geen vereiste. Slechts het vermoeden of sugestie is reeds voldoende. Een overheid heeft er alle belang bij om al het vermoeden van verkiezingsfraude te vermijden. Een overheid heeft bij verkiezingsfraude namelijk geen recht van bestaan.

  Vind ik wel een goede actie van je om buiten mensen op hun politieke idealen aan te spreken, maar onderschat het internet niet.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 6 september 2006 @ 1.14 uur

 78. @71 Jofel,
  Waar haal jij het vandaan dat roken een overtreding is? Bovendien heb je nog steeds niet gereageerd op mijn posting, behalve dan dat je suggereert dat mijn familie er gebaat bij zou zijn wanneer ik op mijn 60ste zou overlijden? Enig schaamtegevoel zou je niet misstaan met zo’n opmerking! Solidariteit heeft inderdaad niet altijd met geld te maken, maar een beetje meer begrip/respect t.o.v. anderen zou je in elk geval wel kunnen tonen! Graag een reactie, want negeren is ook een vorm van minachting he!

  Reactie door Ton — woensdag 6 september 2006 @ 1.54 uur

 79. Jovel als nieuwe minister van justitie…….WHAHAHAHAHAHA………is me dat lachen !!!
  Volgens mij is Jovel zelf 1 grote overtreding !

  Reactie door Michael van Orden — woensdag 6 september 2006 @ 6.37 uur

 80. Volgens mij ging/gaat het over
  sociaal, haalbaar en betaalbaar.
  Ergens mis ik iets……toch niet de sociale factor hoop ik…..,
  Dat zou toch wel smartelijk zijn.

  Reactie door Michael van Orden — woensdag 6 september 2006 @ 6.53 uur

 81. @76
  Ik heb helemaal niet gesuggereerd dat je familie blij moet zijn als jij overlijdt.
  Het was een reactie van mij op het schrijven van @60
  @77
  Hoop plaatsen waar niet gerookt mag worden gebeurd het toch,daar moet loei hard tegen opgetreden worden.
  En je pleegt op je zelf euthanasie dat is ook verboden zonder toestemming.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 7.29 uur

 82. @76
  Ik heb helemaal niet gesuggereerd dat je familie blij moet zijn als jij overlijdt.
  Het was een reactie van mij op het schrijven van @60
  @76
  Hoop plaatsen waar niet gerookt mag worden gebeurd het toch, daar moet loei hard tegen opgetreden worden.
  De niet roker moet als hij belaagd wordt een rokende roker wettelijke toestemming krijgen om keihard terug te slaan.
  Persoonlijk denk ik aan een vliegenmepper :D
  En je pleegt op je zelf euthanasie, dat is ook verboden zonder toestemming.
  @77
  Dat lijkt me een droom baan antirook minister met als doel het uitbannen van de rook misdaad.
  Dan was jou het lachen spoedig vergaan, en het roken ook snel gedaan.
  ……………………………………..
  Verder maak ik er geen woorden meer aan vuil want dat wordt weer een eindeloos verhaal hier.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 7.38 uur

 83. Nog even dit…..
  Ik vraag me af of een oorlogsmachiene, (zeuren over gewapende vredesmissies)
  Navo hier Navo daar,
  ook sociaal, haalbaar en betaalbaar is……men schijnt niet echt te beseffen dat er ook in afghanistan gewoon oorlog wordt gevoerd……vredes missies…..tja….me afgezakte broek begint nu te huilen ?

  Reactie door Michael van Orden — woensdag 6 september 2006 @ 7.48 uur

 84. Jovel je bent gewoon een tank………kotsmisselijk van je.

  Reactie door Michael van Orden — woensdag 6 september 2006 @ 7.50 uur

 85. @84
  Micheal
  Beterschap en probeer te relativeren.
  En koop bretels heb ik ook gedaan voorkomt een hoop ellende en ongemak.

  Reactie door Jofel — woensdag 6 september 2006 @ 8.54 uur

 86. Jofel , ieder heeft een zelfbeschikkingsrecht ; dus als iemand rookt , dan rookt hij/zij : Alleen rekening houden met de niet-roker .simpel !

  Reactie door Fred — woensdag 6 september 2006 @ 18.35 uur

 87. Hoi Jofel, jij mag je eigen mening hebben en ook ik vindt roken een domme gewoonte. waarom zou je jezelf schade toe willen brengen, dan houd je toch niet genoeg van jezelf? wat zit er achter de gewoonte, wat wil je als mens verdringen..ik denk echt dat het een mechanisme van het ego is.In een wereld met meer liefde was er wellicht geen wil om te roken. Dat wil niet zeggen dat we allemaal niet verschillend zijn en dat ik ieder mens respecteer.Het is wel jammer dat er rokers zijn die geen rekening willen houden met een ander en dat zou je misdadig kunnen noemen want je doet een ander iets aan….Dat je zelf wilt roken is ok…maar houdt wel rekening met een ander die dit niet wil

  Reactie door cynthia — zaterdag 9 september 2006 @ 14.36 uur

 88. De mens heeft altijd wel een middel , om uit de werkelijkheid te ontnappen en dat kan via genotsmiddelen , als roken , drinken en veel te veel eten .
  Veel mensen gebruiken , onnodig veel hun GSM , dat op een gegeven momnent ook verslavend werkt en wat ook vaak gevolgen heeft voor de omgeving ( mensen die aggressief worden door de asociale hard gsm-gesprekken .

  Reactie door Fred — zondag 10 september 2006 @ 15.12 uur