Goed nieuws voor Limburg

Limburg heeft de laatste tijd flinke klappen opgelopen in haar economische positie. Daarom is het mooi dat DSM besloten heeft twee nieuwe fabrieken in Limburg te bouwen in plaats van China. Waarschijnlijk een opsteker voor de werkgelegenheid aldaar. Dit neemt niet weg dat er nog veel te doen is op het gebied van de democratisering van de economie. Zoals ik onlangs schreef onder de titel ‘NedCar en de globalisering‘:

De toename van de economische – en daarmee politieke – macht van het internationale bedrijfsleven is een steeds groter probleem voor alle democratieën ter wereld. Hun macht is zó groot dat ze regeringen kunnen maken en breken. We hebben dat onder andere gezien bij de crises in Zuidoost Azië halverwege de jaren negentig en in Latijns Amerika een paar jaar later. Ze spelen wereldwijd arbeiders tegen elkaar uit en de revenuën stromen vanzelfsprekend in hun richting. Een antwoord op deze groeiende, ongecontroleerde en één-dimensionaal gerichte macht is nog niet zo makkelijk te formuleren, immers het zijn de kapitaalverschaffers die bepalen waar geïnvesteerd wordt, en dus waar gewerkt wordt en economische groei kan worden gerealiseerd.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 09 september 2006 :: 12.00 uur

21 Comments

21 reacties

 1. Daar ben ik het helemaal mee eens.
  Ondernemingen en investeerders zijn erg machtig, en zijn nu instaat hun voorwaarde te dicteren.
  Het is in die kringen geen echt ‘ondernemerschap’ meer met risico’s en innovaties, om te kunnen overleven, maar ze dwingen zekerheden af door middel van lobby’s, cartels kopen van hele verticale ketens en machtspolitiek.

  Helaas denken nog veel mensen dat de top ondernemers nog ondernemers zijn, en dat concurrentie de boel nivelleert. Helaas is dit niet meer het geval. De meeste machtige bedrijven zijn dictators. Zij zuigen de rest van de wereld leeg, om hun hebzuchtige honger te stillen.
  Helaas gebeurt dit steeds meer samen met de overheid. Sommige overheden werken samen met het bedrijfleven en andere overheden worden door de macht van het bedrijfslevenge gijzeld.

  Om daar uit te breken zal de overheid zich ook moeten gaan opstellen als een onderneming. Ze zal zelf moeten gaan investeren. Maar of een overheid dit van de grond af krijgt vaar ik me af.
  Het communisme heeft zo’n poging gedaan, en het liep op een een ramp uit. In plaats van het bedrijsleven die de mensen kaalplukte nam de partij deze dubieuse taak snel over.

  Als we er iets willen doen aan corporate power, dan zullen we kleine bedrijven moeten steunen, zodat deze niet overgenomen kunnen worden door de grote, maar wel tegenwicht kunnen bieden.
  We zullen het (minimaal) Europees moeten aanpakken.
  Maar om te beginnen moeten we een regering kiezen zie pro burger is en hun belangen niet verkanselt aan de grote jongens.

  Reactie door Alexander — zaterdag 9 september 2006 @ 12.49 uur

 2. De investering bij DSM van 100 miljoen euro levert 25 arbeidsplaatsen op.

  Een belangrijke les die je daaruit moet trekken is dat het huidige gehype en geleuter over de “betaalbaarheid” van de vergrijzing en de noodzaak dat we allemaal alsmaar langer en harder moeten gaan werken volstrekte onzin is.

  Door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen is er (veel) minder behoefte aan arbeid maar moeten we wel werken aan een verschuiving naar andere sectoren: vooral diensten en zorg.

  Verder moet de politiek werken aan internationale problemen op het gebied van wereldhandel, migratie, duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, conflicten en uitbuiting. Een wereldregering is op dit moment in de historie onmisbaar maar bestaat slechts uit…

  De constatering dat de macht op dit moment bij het internationale bedrijfsleven ligt… Dit is een grotendeels juiste constatering. Daarnaast ligt de macht bij achter de schermen opererende duistere krachten, soms puur misdadig, meestal onbelemmerd en ongecontroleerd door een gebrek aan regulering. Uiteraard proberen die krachten regulering vanuit een overheid ook tegen te houden. En ze trekken achter de schermen ook bij de grote concerns aan de touwtjes. Ook bij de politici en vooral ook via de mediaconcerns, waardoor de schijn van democratie kan worden opgehouden.

  Dit verborgene onderscheidt de huidige onderdrukking van de massa’s enigszins van historische dwingelandij, feodalisme, onderdrukking en imperialisme. Maar verder is er weinig nieuws onder de zon. Wij denken nog deel uit te maken van een democratische samenleving maar houden onszelf voor de gek. In feite heeft onze overheid weinig meer te zeggen en hebben zogenaamd vrije verkiezingen nauwelijks effect op de praktijk. Wij kunnen niet meer doen dan op de SP stemmen. Maar dat is niet genoeg.

  De democratie is dood.

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 9 september 2006 @ 14.29 uur

 3. Nu dat is even sociaal zeg : het is gewoon hun eigenbelang om in deze fabriek alle patenten te kunnen beschermen . In China wordt alles gejat en nagemaakt .

  Is de DSM niet opgezet als werkgelegenheid voor de ex-mijnwerkers , toen rondom 1965 de mijnen voorgoed werden gesloten ?; en zitten er neit veel aandelen in van de overheid ?

  Reactie door Fred — zaterdag 9 september 2006 @ 14.58 uur

 4. @ 2 Hermie Kreeft

  De democratie is dood omdat zij niet werkt. Het is voer voor de wilde dieren gebleken! Chantage en manipulatie krijgen binnen dit systeem de kans en gaan overheersen.
  De hoop is op een geheel nieuwe DICTATUUR!
  Jazeker! Want de meerderheid van de mensheid is niet in staat gebleken op te komen voor zichzelf. Zij worden verdrukt door het democratische kapitalistische systeem. Dit systeem is allerminst werkende gebleken. Het werkt alleen en uitsluitend voor de begerige en ijdele mens.

  Deze mens moet geleerd worden om zich aan te passen en wel in een dictatoriaal systeem, waar WELZIJN voor ieder mens mogelijk wordt gemaakt. Waar ieder mens geteld wordt en uit de verf kan komen. Waar ieder WERK geeerd en geprezen wordt, ongeacht de aard van het werk. Waar meerderen en minderen niet bestaan omdat iedereen als VOLWAARDIG wordt beschouwd.
  De oude wegen hebben niet geholpen. De huidige zijn NOG erger gebleken.
  Het wordt tijd voor iets nieuws! Ik zie uit naar een ontwikkelde en menslievende dictator die paal en perk stelt aan alle wildgroei in ons land en afrekent met de vernedering en onderdrukking van het volk!
  Ik zie geen andere weg dan deze weg.
  STOP DE DEMOCRATIE, want zij is ONWAARDIG gebleken.
  Zij is verworden tot dictatuur van de vrijheid, waar de mens heeft aangetoond dat de meerderheid de vrijheid niet aankan!
  Deze TERREUR doet iedereen tekort en wordt geregeerd door UITBUITERS!

  Einde democratie.

  Reactie door Gloria — zaterdag 9 september 2006 @ 18.37 uur

 5. Nieuwe DSM-fabrieken: 25 nieuwe arbeidsplaatsen (bron; http://www.l1.nl/l1/nl/html/algemeen/homepage/nieuws2.pshe?nieuws_item=X5UT5W0672LJEE57152C&nieuws_sectie=G52415X574006G42T2PV)

  25 Mensen op duizenden, wat een opgeblazen gedoe.
  Druppel op de gloeiende plaat, het voorbeeld op zich is OK.

  Maar om te beweren dat dit zoden aan de dijk zet voor de werkgelegenheid is ver gezocht.

  Reactie door Johan Smeets — zaterdag 9 september 2006 @ 20.16 uur

 6. Mij viel dit nieuws in positieve zin op.

  Enige nuance: Ik ben principieel tegen kennisbescherming, wat onderdeel uitmaakte van de beweegredenen. Kennis is immers macht en bescherming is protectiononisme.

  Kennis, macht, rijkdom (of de tegenhangers ervan) moeten uiteindelijk eerlijk worden verdeeld over iedereen, vind ik. Open zetten van sluizen geeft volgens mij weliswaar het snelste resultaat, maar leidt in mijn overtuiging tot onnodige slachtoffers en andere schade. We zijn geleidelijk aan de verkeerde kant op gegaan. Geleidelijk aan moeten we ook weer terug. Dat vind ik althans.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 9 september 2006 @ 20.35 uur

 7. Maar die 975 werkloze mensen die overblijven van Nedcar, en de rest van de werkzoekenden in Limburg krijgen wel geen 500 euro werkbeloning en geen 2000 euro belastingaftrek van rechts. Ze dwingen met financiele strafmaatregelen iedereen om te gaan werken, zelfs in gebieden waar gewoon geen werk is. Dat weten de rechtse partijen heel goed, maar ze sluiten hun ogen ervoor.

  Zuid-Limburg is al flink aan het vergrijzen, kan als voorbeeld dienen voor Nederland. Men kan de koophuizen hier amper meer kwijt. Er is geen werk. Hoera voor de 25 die DSM gaat plaatsen, maar de rest kan zeker doodvallen.

  Reactie door Irma — zaterdag 9 september 2006 @ 23.28 uur

 8. “Een antwoord op deze groeiende, ongecontroleerde en één-dimensionaal gerichte macht is nog niet zo makkelijk te formuleren, immers het zijn de kapitaalverschaffers die bepalen waar geïnvesteerd wordt, en dus waar gewerkt wordt en economische groei kan worden gerealiseerd.”

  Kan zijn, maar het is de overheid die bepaald binnen welke structuren dit gebeurt.
  En dus NIET de kapitaalverstrekkers die bepalen binnen welke structuur de politiek opereert.
  Met geld is niet alles te koop.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 10 september 2006 @ 1.40 uur

 9. De stelling dat het bedrijfsleven teveel macht heeft en alleen maar winst wil maken, is net zo ridicuul als de stelling dat Joden teveel macht hebben.
  De denkfout die gemaakt wordt is dat het bedrijfsleven, of de Joden een homogene groep is met een gemeenschappelijk doel.

  Reactie door BF — zondag 10 september 2006 @ 11.21 uur

 10. Klopt als een bus!

  Zolang ‘de economie’ zich niet voegt binnen democratische grondbeginselen, is de democratie slechts een “windowdressing” om de mooie schijn op te houden.

  Reactie door Peter Hoopman — zondag 10 september 2006 @ 11.50 uur

 11. het is een groot probleem voor bedrijven , die hun heil in buitenland zoeken , omdat de arbeidskosten hier te hoog zijn ; er staat namlijk tegenover de kennis en vaardigheden van een bedrijf gejat wordt : Vooral landen in azie hebben de neiging alles te copieren en bedrijf omzeep te helpen :de rechtsystemen in die landen is vaak een probleem voor bedrijven . Bovendien moeten bedrijven extra kosten maken om hun producten weer te vervoeren naar Europa ; de stijgende brandstoprijzen en toenemende lonen in deze landen , zal er toch weer bijdrage dat de bedrijven op langere termijn weer terug komen naar de landen waar zij vandaan komen .

  Reactie door Fred — zondag 10 september 2006 @ 15.18 uur

 12. DSM heedt uit eigen belang voor werkgelegenheid gezorgd.Het concern is bang dat veel patenten,gewoon in China gecopieerd worden en dat aldus concurrentie ontstaat door haar eigen product.Zodoende is werkgelegeheid uit veiligheid hiervoor gecrieerd.De Chinezen maken alles na en lappen afspraken aan hun laars.Tegelijkertijd zorgen ze voor de grootste industrieele vervuiling door alle pestciden,zware metalen en chemisch afval in de Stille Zuidzee te dumpen.Deze troep komt na verloop van tijd ook deze kant op.
  Doch de TELE-Tubbies van de partij politieke overheid laten ons maar milieuheffingen betalen en leggen de “goekope”import niets in de weg.
  Dan vragen incompetente ministers zich af hoe het toch komt dat er zoveel werkgelegenheid naar China weglekt!

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 10 september 2006 @ 18.23 uur

 13. @ Gloria (4):

  Hierin zal ik je zeker niet volgen. Wat jij voorstelt loopt onvermijdelijk uit op zoiets als de Terreur tijdens de Franse Revolutie, en er zal een nieuwe mijnheer of mevrouw Guillotin opstaan om de lastige mensen zo effciënt mogelijk een kopje kleiner te maken…..

  Reactie door Olav Meijer — zondag 10 september 2006 @ 18.45 uur

 14. @ 13 Olav Meijer

  Ik geef toe dat we geen goede voorbeelden hebben. Maar ik had het over geheel iets nieuws. En dat zie ik ook voor me.
  Het is alleen zo lastig dat iedereen terugkijkt en niet vooruit. Bij die pioniersdenkers hoor ik nu eenmaal en dat blijft moeilijk totdat het hier of daar geland is.
  Een ding weten we nu wel zeker: het communisme en het kapitalisme heeft niet gewerkt. Dictatuur en democratie ook niet. Dus beginnen we opnieuw met geheel iets anders. Een dictatuur van menslievendheid!(zie mijn omschrijving hierboven)
  Uit vrije wil zal het niet lukken. Velen moeten erin opgevoed worden! Het is niet anders. Beter verplicht leren om te gaan met menslievendheid, dan verplicht te worden om de wereld te verlakken!

  Reactie door Gloria — zondag 10 september 2006 @ 20.47 uur

 15. Het enige wat bij werkgevers van belans is winst maken en dat is logisch ;Ook het vergroten van het kapitaal is een doelstelling van een bedrijf , daarom hebben zij ook de pest aan het communistmen ( een uitgekristaliseerd socialisme ) : want in communistische landen hoort elk vorm van Groot kapitaal tot het volk ; dat is dus wel een heel grote gok om in China en andere communistische landen te investeren :Een ondernemer zal dus altijd kijken naar ; wat is de politiek , hoe hoog zijn de lonen , hoe is het rechtsysteem en natuurlijk ook de bureaucratie .

  Reactie door Fred — maandag 11 september 2006 @ 13.08 uur

 16. De reden dat het Stalin-communisme zo grote flop is geworden dat bijna het totale Nationaal inkomen naar defensie ging en maar een klein bedrag naar ontwikkelen en produceren van nieuwe technologie ; Het had een vrij primitieve economie , bestaande uit lompe industrieen en landbouw .

  Reactie door Fred — maandag 11 september 2006 @ 13.18 uur

 17. Sommigen draven weer een beetje door hier.
  Mijn uitroep:
  “De democratie is dood”
  persifleert een beetje Nietzsches (1882)
  “God is dood”,
  http://en.wikipedia.org/wiki/God_is_dead
  dit voor de filosofen onder de lezers.

  Voor alle anderen:
  Ik zou zeker niet het alternatief van een dictatuur willen bepleiten. Democratie is prima, mits niet het allerhoogste primaat eraan wordt toegedicht. Dat is namelijk, afhankelijk van ieders persoonlijk paradigma, God of de wet. Nu is naar mijn oordeel geen van beide het geval: de democratie werkt niet meer en we houden ons ook niet meer aan elementair recht.

  Bij een andere gelegenheid wil ik dat nog wel eens uitleggen, nu niet, want wie leest dit nog…

  Reactie door Hermie Kreeft — maandag 11 september 2006 @ 22.39 uur

 18. @ 17 Hermie Kreeft

  Wie bepaalt dat mensen doordraven hier?
  Omdat dit voor jou zo voelt?
  Voor mij in het geheel niet! Het is gewoon tijd om een nieuwe goede weg in te slaan, want die democratie kan je gaan vergeten. Die is door de wormen aangetast en vreten door totdat de zaak verkruimeld is.
  Blijkbaar roept dictatuur benauwde en nare gedachten op en het is misschien beter om er een ander woord voor te vinden.
  Als je mijn @4 leest…wie kan daar bezwaar tegen hebben? Was het maar waar dat er een echte leider opstaat die een volk zo weet te inspireren waardoor het leert delen en gunnen. De factor LIEFDE mag hier niet ontbreken, want juist door het ontbreken van liefde zal ieder systeem gedoemd zijn te mislukken.
  Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als we door zo’n mens geregeerd en voor mijn part gedicteerd worden. Zo iemand kan je INSPIRATOR noemen (ipv dictator).
  En dictatuur noemen we dan INSPIRATISME.
  Misschien weet jij een beter woord.

  Reactie door Gloria — dinsdag 12 september 2006 @ 15.10 uur

 19. Onlangs op de radio een intervieuw gehoord met een rozenkweker die naar Ethiopie is gegaan, Er blijken al 25 nederlandse kwekers daarnaartoe te zijn vertrokken. Zeer goedkopen arbeidskrachten. De winst is dusdanig toegenomen dat de vliegtuigen die het spul moeten vervoeren terug naar nederland in verhouding géén kostenpost zijn.
  Hoeveel die mensen daar verdienden dát werd niet verteld het was allemaal zeer vaag.

  Reactie door Henny — donderdag 14 september 2006 @ 16.47 uur

 20. Volgens mij leven we momenteel in een democratische dictatuur en gaat de SP ervoor zorgen dat het weer inspireert tot en mensen meedoen en meetellen in nederland.

  Reactie door Henny — donderdag 14 september 2006 @ 16.49 uur

 21. mc donalds krijgt ook snel vestigingsvergunning dankzij zg. nieuwe arbeidsplaatsen. en wie werken er: de jeugd tot 20 jaar die op school zit. heren/dames vergunning verleners wordt wat kritischer. hetzelfde is het geval met supermarkten ed. niet gek dat ze zelf meer bestolen worden door hun eigen “winstbejag”

  Reactie door marc — donderdag 5 oktober 2006 @ 1.58 uur