No claim, no way!

Volgens een notitie van de FNV zou de no-claim regeling dit jaar geen 2 miljard euro opleveren aan besparingen, maar slechts 150 miljoen. (Nu.nl)

Nu deze cijfers bekend zijn is het CDA ook tegen de regeling. De plannen van Hoogervorst hebben totaal niet het effect gehad wat ze beoogden. De besparingen zijn uitgebleven en ondertussen zitten we wel opgescheept met een systeem dat de solidariteit ernstig ondermijnd. Immers, ziek betaald voor gezond. Door te snijden in de bureaucratie – zoals de DBC’s – zijn veel grotere besparingen te realiseren, zonder de solidariteit te ondermijnen.

De SP heeft altijd fel geprotesteerd tegen invoering van de no claim, en heeft een debat aangevraagd.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 16 september 2006 :: 18.14 uur

55 Comments

55 reacties

 1. En nu wil het CDA ‘goede’sier maken. Ik ben deze partij van de manipulatie zo zat…

  Reactie door Henny — zaterdag 16 september 2006 @ 18.20 uur

 2. Niet alleen de no-claim moet afgeschaft worden.Ook moet de premieberekeningen van de verzekeraars gecontroleerd worden.Tenslotte dient opgepast te worden voor overheveling van vergoedingen in het basispakket naar de aanvullende verzekeringen.Dat is n.l.ok een indirecte verhoging.Ik vraag mij af of de aanvullende verzekeringen straks niet de melkkoeien worden van de verzekeraars.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 16 september 2006 @ 18.24 uur

 3. “Ziek betaald voor gezond.”
  Ziek betaalt?
  Of hebben we ons ziek betaald?

  Reactie door Matthijs — zaterdag 16 september 2006 @ 18.42 uur

 4. Allebei, 2 punten Matthijs

  Reactie door Gonda — zaterdag 16 september 2006 @ 18.47 uur

 5. zelfs het cda maakt zich ineens zorgen!
  ach cda we prikken er wel dooheen.

  Reactie door mcniel — zaterdag 16 september 2006 @ 18.53 uur

 6. 1 en 1 = 2.
  Ja, laat daar nu niet naar raden mevrouw,
  meneer, vanuit welke hoek dit jullie in-
  teresse heeft. De argeloze voorbijganger
  in het weekend mocht het eens niet begrij-
  pen, weet u! Genoeg Kiezers voor de eerste
  keer, die graag juist voorgelicht willen
  worden.

  AGNES heeft zich bijkans schor gepraat om
  met argumenten omkleed aan te tonen dat
  e.e.a. geheel niet te accepteren is.
  Mensen in nood kiezen in beginsel eerst
  voor diegenen waarvoor zij zich verant woordelijk weten: de kinderen. Alleenstaanden menen onterecht dat het er
  voor hen toch niet zoveel toe doet, maar
  i e d e r m e n s doet er bij de SP w él
  toe. Elk individu heeft rechten krachtens
  het Staatsburgerschap en zoals er voor sommigen bedragen voor ‘bewaking’ de pan
  uit rijzen, hebben anderen minstens zo veel récht op de bescherming van hún ge-
  zondheid en misschien nog een beetje meer
  als het om hun lijf gaat en niét om hún
  idealen in deze maatschappij, die wij met
  z’n allen aanduiden als samenleving.
  Door overschrijding komen sommige mensen al nooit meer toe aan het proberen die te
  willen bemachtigen en bij een gebrekkige
  gezondheid blijven zij daarom langer in leven dan die gezonden, die menen dat het
  levenslot hen wel nooit negatief zal bena-
  deren en uiteindelijk een uitgespaard (bijv.) theaterabonnement moeten bekopen
  met hun léven, door te late alarmering!
  De mens, die voor de partner, de zo nodige
  extra, niet te vergoeden ziektekosten, toch bij elkaar sprokkelt en dan zelf het
  loodje legt daardoor en toch al zo min mogelijk naar een huisarts ging.
  De gezondheidszorg vanuit ook dit Kabinet
  bezien is eigenlijk één grote boevenstreek
  namelijk: je geld of je leven!
  Vóór minder, worden mensen in hun huis al
  overvallen en gekneveld, en voor net dat
  ietsiepietsie meer b e r o o f t men zichzelf, uit trots, van het leven.
  Ook voor zieke mensen, moet een dergelijke
  gedachtengang alleen al bij voorbaat abso
  luut uitgesloten zijn.
  Niet alleen ‘gewone relatieproblemen’ geven buurtbewoners kennis van het van het
  leven beroven van het halve of hele gezin,
  maar geen verbazing moet het wekken als opgelopen spanningen in geldproblemen hun
  oorsprong vinden.
  In voor- en najaar zijn sommige mensen extra overgevoelig voor de wisselwerking
  in de privésfeer en laat ik niet weer 3 van dergelijke ‘gevallen’ lezen vóór 1 dec. waar het mogelijk ook om die reden uit de hand liep met een gezin bestúren!
  Financiën lopen voor verschillende groepen
  nu al bijna 10 jaar achter v.w.b. normale
  basisgeneugten, waarop ook een récht be-
  staat, een moreel recht.
  Dan dient de moraal dus duidelijk te gaan
  veranderen en daarmee is binnen de SP
  mevrouw Agnes Kant bij voortduring bezig :
  een vrouw uit één stuk, waarop men heel
  zuinig dient te zijn! Zij vertrekken?
  no way! Dat kan pas als tot ieders verba-
  zing de SP blijven op ten minste 30 zetels
  staat, als het aan mij ligt en naar ik me
  liet vertellen, ook vele anderen!
  Fijn, bezinningsvol weekend gewenst!

  Reactie door Madelief — zaterdag 16 september 2006 @ 19.13 uur

 7. wat was ook alweer de “filosofie” achter het plan van Hoogervorst ? Dat wij, den burger, weer voeling zouden krijgen met het verband tussen de kosten en onze eiegen verantwoordelijkheid voor onze gezondheid. Zo werd het aannemelijk gemaakt, het plan. Ik dacht, ik zeg het nog maar even. Inmiddels blijkt er een werelwijde pandemie te zijn: 1 miljard mensen is te zwaar, meer dan er honger lijden. Het aantal overgewichtigen neemt ook toe in NL, dat kan je met je eigen ogen zien. Dus het plan werkt niet. ook alweer niet. Getver. En inmiddels wel weer meer betalen.

  Reactie door Gio — zaterdag 16 september 2006 @ 19.22 uur

 8. zo, cda nu wel opeens tegen de regeling, heeft toch niet met de aankomende verkiezingen te maken? of wel?

  Reactie door henksp — zaterdag 16 september 2006 @ 19.26 uur

 9. En weer wordt het volk in de maling genomen.
  Die no-claim daar willen de verzekeraars vanaf dat geld willen ze zelf in de zak steken.
  Dus dan breng je een lul verhaal en het FNV is daar altijd voor te vinden ,dat deze no-claim niks geen voordeel brengt althans heel weinig dus afschaffen, dan komt het verhaal natuurlijk er achter aan dat ze het geld niet gebruiken voor premie verlaging.
  Omdat de No-claim niet werkte.
  Het verhaal dat 2 miljard zou opleveren en het is maar 150 miljoen een fout van ruim 1300%.
  Vertel dit gedraai maar aan god want die gelooft alles en geeft geen weerwoord.
  En zo staat iedere verzekering deelnemer met lege handjes

  Reactie door Jofel — zaterdag 16 september 2006 @ 19.30 uur

 10. Een schandalig staaltje van oplichterij van de burger deze no claim!

  Ik heb dit jaar tengevolge van een bedrijfsongeval een wond in de handpalm opgelopen. Om complicaties te voorkomen direct naar de eerste hulp gegaan waar gechecked is of er pezen of zenuwen beschadigd waren. Gelukkig alleen een flinke flapwond die echter wel gehecht moest worden: aftrek no claim €140.

  Had ik niet naar het ziekenhuis moeten gaan? Eerst een offerte aan moeten vragen bij meerdere ziekenhuizen? Een zelftestpakket ‘beschadigde pezen en zenuwen’ moeten halen bij de lokale drogist? Zelf met naald en draad aan de slag moeten gaan?

  Reactie door hanri — zaterdag 16 september 2006 @ 19.33 uur

 11. Alweer zo’n te voorspellen reactie van CDA, eerst door dik en dun een verderfelijk systeem er door te rammen, en dan krokodillen tranen plengen wanneer het niet werkt.
  Het zal wel zo zijn dat door de verkiezingen de plooien glad gestreken moeten worden.
  Maar wij zitten opgescheept met een zootje dure maatregelen waar zij mede verantwoordelijk voor zijn.
  Alles onder de noemer omdat er een crisis toestand in het land was, wat bestreden moest worden onder valse voorspiegelingen.
  Ze hebben goed naar Bush geluisterd, waar Jan Peter B. voor op zijn knieén gevallen is, in aanbidding.
  Ook moeten wij een oorlog voeren in Afganistan die ons opgedrongen is door zijn grote Amerikaanse voorbeeld.
  Wanneer vallen de oogkleppen van de mensen
  af die al jaren achter het CDA staan?

  Voor hen die het wel zien…….

  STEM SP.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 16 september 2006 @ 19.42 uur

 12. Brekend nieuws
  Het Centraal Planbureau (CPB) heeft geen nieuw onderzoek gedaan naar het effect van de no-claimregeling in de Zorgverzekeringswet. De berichtgeving hierover in de media hedenmorgen is dan ook onjuist.

  De in diverse kranten genoemde bedragen (2 miljard euro en 150 miljoen euro) zijn in de discussie over dit onderwerp al eerder aan de orde geweest, maar betreffen duidelijk verschillende zaken die niet met elkaar gecombineerd mogen worden. De no-claimregeling leidt in 2006 tot een financieringsverschuiving van 2 miljard euro. Dat wil zeggen dat de zorgpremie 2 miljard euro lager uitkomt, en de eigen betalingen van huishoudens 2 miljard euro hoger. De 150 miljoen euro betreft het gedragseffect, de daadwerkelijke daling van de zorgconsumptie. De CPB-inzichten hierover wijken niet wezenlijk af van die van het kabinet, zoals die op 16 juni jongstleden naar de Tweede Kamer zijn gestuurd (brief van de minister van VWS, 16 juni 2006).

  Reactie door Ben — zaterdag 16 september 2006 @ 19.48 uur

 13. het systeem wordt ook hierdoor ondermijnd:

  Goedkopere polis voor niet-roker op til

  http://www.trouw.nl/hetnieuws/economie/article483240.ece/Goedkopere_polis_voor_niet-roker_op_til

  de pr-man van de SP wordt hierin genoemd, hoop alleen dat dit niet het standpunt van de sp is

  Reactie door edwin — zaterdag 16 september 2006 @ 20.19 uur

 14. Ik ga voor de niet roker en niet drinker Polis.
  De biefstuk pakken ze me niet af.

  Reactie door Jofel — zaterdag 16 september 2006 @ 20.25 uur

 15. Daar lag hij vermoeid getekend en al heel lang.
  Ik kwam hem voorbij hij keek me in de ogen een fluisterde ik ben bang.
  Ruim tachtig jaar duurde al zijn leven.
  Hij had die blik van het duurt nog even.
  Zacht pakte hij mijn hand en drukte die ten zich zelf aan .
  Hij bracht het met moeite eruit wat heb ik in mijn leven misdaan.
  Ik lig hier slecht verzorgt en ondervoed.
  Mijn wonden doen pijn maar ik krijg hier nog geen groet.
  Mijn leven heb ik gezwoegd en gedaan .
  Gewerkt dacht en nacht voor mijn kinderen en mijn vrouw die helaas al is gegaan.
  Waarom word ik hier ze onteerd.
  Ik zie tussen zijn verhaal door dat de baas van dit huis zijn grote BMW op de parkeerplaats heeft gekeerd.
  In de moeilijkste tijden van dit land werkte ik me kapot.
  En nu lig ik hier verwaarloost en mijn doorligwonden zijn verrot.
  Ik hoor die walgelijke kreten we krijgen niets dan zoets.
  Maar ik mag al blij zijn dat mijn gebit een keer in de twee weken wordt gepoets.
  Ik zie ze voor me die mannen in pak.
  Hun leugens geschreeuwd met gemak.
  Met buidels geld in hun zak.
  Met verhalen, we moeten allemaal lijden, want het geld is op.
  Hij kneep me hard in de hand, en fluisterde mij nog toe moet ik op deze manier kapot.
  Ik pakte zijn handen met twee handen beet, en zei wie weet.
  Voor jou daar boven wacht het paradijs.
  Voor die mannen in de pakken is de hel hun reis.
  Hij sloot vermoeide zijn ogen en liet mijn hand begaan.
  Ik schaamde mijn eigen, misschien had ik hem een leugen aan gedaan.
  En was mijn troost er een van laf.
  Omdat ook ik teveel om mij zelf gaf

  Reactie door De Hakker — zaterdag 16 september 2006 @ 21.17 uur

 16. 13 edwin

  Over die link:

  SP/Niko Koffeman….WALGELIJK!!!

  Reactie door Gloria — zaterdag 16 september 2006 @ 21.28 uur

 17. Het zal niet toevallig zijn dat nu net voor de verkiezingen de CDA-fractie ineens overtuigd is dat de noclaim moet verdwijnen. Het CDA moet echter nog wel duidelijk maken hoe de extra geïnde premie die de noclaim moe(s)t
  ‘financiëren’ weer terug in de portemonnee van alle premiebetalers komt.

  Want als het CDA nog een beetje geloofwaardig wil overkomen (en dat zal niet meevallen als je als partij al moet toegeven dat je een verkeerde ‘inschatting’ hebt gemaakt voor wat betreft de besparing die de noclaim zou opleveren), dan moet het ook een harde toezegging willen doen dat de extra geheven premiebijdrage voor de noclaim ook volledig wordt teruggestort aan alle premiebetalers.

  Een harde toezegging die zich zal moeten vertalen in de politieke wil om de wet op de noclaim zo te veranderen, dat verzekeraars verplicht worden gesteld om de premies van de basisverzekering te verlagen met het exact het bedrag dat eerder als noclaim-bijdrage er bovenop kwam. Wat dat laatste betreft is het nog maar de vraag hoe standvastig het CDA zal zijn, of anders gezegd: hoe consequent.

  Want zeggen dat volgend jaar de noclaim wordt afgeschaft maar niet de zekerheid kunnen geven dat mensen dat, volgend jaar, gaan merken in een met die nieuwe situatie dan corresponderende premieverlaging van zo’n 65 euro, dat zal niet alleen zeer ongeloofwaardig overkomen maar ook, in deze weken voor de verkiezingen, een einde kunnen maken aan de gestage groei aan zetels die het CDA nu nog in de prognoses heeft.

  Daadwerkelijke afschaffing van de noclaim betekent dan ook dat de verzekeraars de pijn zullen voelen van een lagere premie, welke zij natuurlijk graag gecompenseerd zullen zien voor een verdere oprekking van de grens waarmee de basisverzekering maximaal verhoogd mag worden. Een wens die waarschijnlijk ook in vervulling gaat als na de verkiezingen er opnieuw een coalitie zou komen waarin wel het CDA, maar niet de SP vertegenwoordigd is.

  Reactie door David Tompot — zaterdag 16 september 2006 @ 21.37 uur

 18. hallo beste SP mensen

  dit is nu zoiets van oh het werkt niet zo als we willen we draaien het wel weer terug zodat iedereen die het kwijt wil tevreden is en de mensen stemmen weer op onze (shit)partij (cda)maar de kosten zijn wel gemaakt en wij als burgers zijn er zoals gewoonlijk de dupe dus daarom zou ik zeggen stem SP want die hebben dit nooit zo gewild

  groeten remco

  Reactie door remco — zaterdag 16 september 2006 @ 21.53 uur

 19. @15 De Hakker,
  Mijn complimenten hoor, prachtig gedicht!! Over een tijdje kan je ze bundelen en misschien uit laten geven. Balkenende mag persoonlijk het eerste exemplaar in ontvangst nemen!!

  Reactie door Ton — zaterdag 16 september 2006 @ 22.08 uur

 20. @10
  Allereerst sterkte met uw hand.
  Maar als we de kant van Amerika op gaan dan kunt u die 140 euro dus gewoon claimen bij uw bedrijf. Die claimen het weer bij de verzekering. Die maken de premies hoger….. etc. etc. Alles nog onbetaalbaarder. Arme onderlaag van de bevolking. Misschien trailerparks binnenkort?

  Reactie door Irma — zaterdag 16 september 2006 @ 22.19 uur

 21. Wie had er nu een puinhoop van gemaakt???
  En wie dacht dat het opgelost te hebben??
  Of is het weer zo dat Links het allemaal moet oplossen??
  Als ik het zo de laatste 4 jaar heb gezien ,is de puinhoop enkelt maar erger geworden,en hoop ik dat Links maar weer gaat regeren,en liefst de SP…

  Reactie door Willem — zaterdag 16 september 2006 @ 22.38 uur

 22. @21 Willem

  Het is niet meer een kwestie van hopen, maar van doen! Nu aan Jan om dit het volk duidelijk te maken en hen te overtuigen dat het beslist moet: NU SP.
  Te beginnen a.s. maandagavond bij Pauw&Witteman. Tijd voor de SP.

  Reactie door Gloria — zondag 17 september 2006 @ 0.36 uur

 23. @ 12 Ben.

  Niet zo brekend als het lijkt Ben. De mededeling van het CPB bevestigt nog maar weer eens de juistheid van het SP- standpunt: eigen bijdragen remmen de kosten van de gezondheidszorg niet zozeer af, maar zorgen er hoofdzakelijk voor dat een groter deel van die kosten wordt afgewenteld op mensen die de pech hebben door een ziekte of ongeval te worden getroffen. Eigen verantwoordelijkheid, weet je wel.

  Reactie door Ed Sorrento — zondag 17 september 2006 @ 2.38 uur

 24. AGENDA van de SP
  even nazien en nagaan waar men zelf ook bij kan zijn.
  Paul Ulenbelt
  op de 55+beurs in Utrecht in de Jaarbeurs op vr. 22/9 en
  Harry v.Bommel,
  ook op de 55+beurs (to be precisely) in Utrecht in de Jaarbeurs op zo.24/09,
  maar uiteraard zijn er op deze zeer gevari
  eerde beurs natuurlijk ook mensen van elke leeftijd te vinden, en voor ieder
  wat wils.
  Beide lokaties op loopafstand van het C.S.
  maar zelfs gaat er een bus! ‘n Aanrader !

  P.S. Webmaster pas de Agenda svp even aan
  want het noemen van een 50+beurs zou ver-
  warring kunnen wekken en is onjuist aange-
  duid naar mijn mening. Bedankt !

  Reactie door Madelief — zondag 17 september 2006 @ 2.41 uur

 25. Dit wisten de regeringspartijen van tevoren al. Nu gaan ze er campagne mee voeren. Wat een huichelaars.

  Reactie door abo — zondag 17 september 2006 @ 2.58 uur

 26. 12. Dus het CDA kan ook al niet lezen?

  Of is het zo dat ze dat wel kunnen maar samen met de zorgverzekeraars de winst van ophef en ander beleid willen delen.

  Afschaffen, je eigen hachje redden, goede sier maken voor de verkiezingen en de zorgverzekeraars blij maken door een reden te verzinnen het af te kunnen schaffen zonder gezichtsverlies.

  Noemen we zoiets niet ‘winstdeling’.

  Dan hebben ze de zaak flink voor de gek gehouden al die tijd dat ze Agnes voor het lapje hielden toen ze nog wel aan de ‘macht’waren en de burger het niet mocht weten.

  Dan is het nog een smeriger spel dan het nu al lijkt.

  Reactie door Henny — zondag 17 september 2006 @ 9.17 uur

 27. Overigens hoe klopt dit dan met het “feit’ dat het CDA woedend is omdat de FNV de cijfers ‘eerder’zou hebben.
  Willen ze nu ook de FNV vast afbranden voor die eisen gaan stellen.

  Reactie door Henny — zondag 17 september 2006 @ 9.18 uur

 28. @20 Irma
  nee, hier worden het toch containerparks?
  waar ik me erg aan stoor is dat de SP zegt,sommige dingen moeten we niet willen.
  ik zeg, we moeten er iets tegen BLIJVEN DOEN!
  en dat zie ik dus telkens niet gebeuren,hopen op een goede verkiezingsuislag is allang niet meer genoeg,B3 komt niets na van de afspraken die gemaakt zijn na de val van dit kabinet de laatste keer,en men laat ze maar in de hoop dat na de verkiezingen alles anders word.
  ik word er kotsmisselijk van.

  Reactie door iew — zondag 17 september 2006 @ 11.17 uur

 29. Het zoet voor de gezonde burger en het zuur voor de zieke,werkeloze en bijstands gerechtigde medemens is des VVDs, van christelijke verwacht je anders de praktijk is het niet.
  Ook financiert de particulier verzekerde nog eens de collectief afgesloten contracten mee met korting van deze groep verzekerde heb ik begrepen uit eerdere berichten.

  Reactie door schoenmaker — zondag 17 september 2006 @ 11.45 uur

 30. CDA wisselt van mening..zo gaat dat,zonder te lachen,hoor.
  1 dag na verkiezingen ondersteunt CDA weer de no claim…maak je geen zorgen..zo maken we het de kiezer naar de zin !! Even strooien met leuk,en dan weer snijden..

  Reactie door eric — zondag 17 september 2006 @ 11.59 uur

 31. wordt het cda nu pas wakker? iedereen heeft geroepen, dat de no-claim niets oplevert, en dat de chronisch zieken/gehandicapten voor de gezonde mensen betalen. dat is toch absurt. nee, nu er weer verkiezingen in aantocht komt, wordt het cda pas wakker en beginnen ze de berekeningen op te maken. hadden ze dat niet eerder kunnen doen? in die tussentijd zijn een hoop chronisch zieken/gehandicapten onnodig gestraft voor hetgeen, wat zij mankeren, alsof dat tegenwoordig strafbaar is.

  Reactie door maayke jong-doppen — zondag 17 september 2006 @ 12.16 uur

 32. Zouden er echt, voor de beoogde 2 miljard, bv 1 miljoen mensen €2000 zorg kunnen consuminderen?.

  Nu zegt in buitenhof een of andere knappekop dat we in de toekomst “WAT” ruimte in ons persoonlijk budget moeten maken voor zorg, en komt met het voorbeeld van een reumapatient die een paar keer in de maand een injectie van duizend euro nodig heeft, hoeveel bovenmodaal moet je zijn.

  Dan hoeven automobilisten ook niet verzekert te zijn, alleen wat meer ruimte maken in hun budget.
  Dan hoeven inactieven ook geen bijstand te genieten, ze hadden alleen wat meer ruimte moeten maken in hun budget.

  Omdat we welliswaar snoeihard maar ons nog steeds sociaal noemen zullen we het de patient of de automobilist of de inactieve wel verplicht lenen, graag zelfs, maar dan mag je erfenissen niet meer wijgeren.

  Als de noodtoestand uitbrak, dan zou het meer moeite kosten om jaar na jaar de rijkeren meer en de armeren minder voedselbonnen te geven.

  Reactie door Kakel — zondag 17 september 2006 @ 13.35 uur

 33. 24 Madelief

  Wat dacht je van koffie drinken op de 55+beurs, we zijn al een jaar lid van de SP weet je wel!

  Reactie door e.krul — zondag 17 september 2006 @ 13.52 uur

 34. de opbrengst zal heus wel meer zijn dan die 150 miljoen, maar ja, die administratiekosten he… ? :-)

  Reactie door jeroen — zondag 17 september 2006 @ 14.03 uur

 35. + 24 Het volgende ter aanvulling:
  Hier en daar wordt het de 50+ beurs ge-
  noemd en ook de 55 + beurs, maar bij elkaar zijn het de dagen vanaf woensdag
  t/m zondag, 20 t/m 24 sept.in Utrecht,
  in de resp. volgorde, waarbij de folder
  van de 50+beurs suggereert dat ook de
  heer Marijnissen wel eens van de partij
  zou kunnen zijn. Met excuses voor de wat
  late aanvulling.

  Reactie door Madelief — zondag 17 september 2006 @ 14.57 uur

 36. #10 hanri

  Ja haha; ik heb hetzelfde gehad anderhalve maand geleden.

  Kreeg ook nog eens 2 “wachtdagen” aan mijn broek. Alsof een gebroken been of vleeswond sneller geneest als de wetgever of werkgever dit soort belachelijke zaken bij een CAO afdingt.

  Mischien moeten we als arbeiders; die risico lopen bij het werk maar een soort doe-het-zelf setje aanschaffen met naalden; hechtdraad en een tetanusinjector. Net als in de film “First Blood” met die Rambo; om onze no-claim te kunnen behouden.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — zondag 17 september 2006 @ 15.05 uur

 37. De CDA fractie wordt trouwens altijd zo’n beetje tegen de verkiezingen aan wakker bij dit soort zaken. Dat is niet nieuw. Maar er zijn meer partijen die daar last van hebben als ze in de regering zitten. Die PvdA kan er ook wat van.

  Reactie door ReneR — zondag 17 september 2006 @ 15.08 uur

 38. Mijn huisarts en ik hebben het plan opgevat om Hoogervorst fysiek aan te pakken.

  Zij heeft ooit een zwarte band in een gevechtssport gehaald en ik sla gewoon hard.

  Reactie door hendrik dieks — zondag 17 september 2006 @ 15.29 uur

 39. Maar over de fors gestegen eigen bijdragen, niet vergoedde zaken en vooral de tandarts is wederom door het CDA niet gesproken!
  Ooit zullen we de prijs moeten betalen voor alle verwaarloosde ziekten en gebitten. Maar dan is Hoogervorst allang miljonair.

  Reactie door Irma — zondag 17 september 2006 @ 16.02 uur

 40. @33 Nou leuk mw Krul, toen ik ‘reageerde’
  dacht ik aan je, met dezelfde gedachte!
  Was het niet de 23ste of de 24ste dat we
  ons aanmeldden? Ja, ik heb nog wat post
  van ze tegoed, dus afwachten maar met het
  administreren van zoveel nieuwe leden.
  Tja, hier zijn we het er nog niet over eens wanneer we gaan, maar ik vind dit iets voor een gescheiden ‘missie’en dacht
  aan zondag als Harry v. Bommel er ook is!
  Zeker is hier niets, elke dag kan anders
  lopen dan gepland…maar ga zélf dan in
  ieder geval om ons gezellig verslag te
  doen en ik ga zeker foto’s maken en pro-
  beren hém de blitz te laten uithangen,
  veel te leuk! Maar kan je zo’n happening
  wel aan Eleonora met je gezondheid? Voor
  ons geldt wel, dat het weer van vandaag
  daarvoor ideaal zou zijn. We zien wel!

  Reactie door Madelief — zondag 17 september 2006 @ 16.10 uur

 41. Toch wel vreemd dat het FNV hier mee komt.
  Een van de grootse tussen personen wat zorgverzekeraars betreft.
  Waar liggen de belangen van deze bond en wie heeft ze opdracht gegeven om dit naar buiten te brengen.
  Misschien wel de verzekeraar zelf.
  De no-claim was in hoop mensen ze ogen onredelijk .
  De zorgverzekeraars willen er van af dat was allang duidelijk en steken deze centen graag in eigen zak.
  Misschien dubbel spel van het FNV de meester gediend en de onderdanen.
  Want het gevoel wat hier heerst van dat geld vinden we in de premie terug is natuurlijk uit den bozen (zie lagere premie)
  Wat we nu misschien gaan bereiken is we in ogen van mensen deze onrechtvaardigheid weg halen, de gelukkige die het geld mochten ontvangen het afnemen.
  Met als zegevierende de verzekeraars ,en natuurlijk het FNV want het zou wel eens lullig voor deze bond kunnen zijn dat het collectief wat net zo onredelijker is en waar ik hier niemand over hoor, opgezegd wordt.
  En dat zou wel eens een hoop leden kunnen kosten bij het FNV.

  Reactie door Jofel — zondag 17 september 2006 @ 17.24 uur

 42. @3
  Misschien mag ik daar de kreet bij zetten.
  Niet collectief betaalt voor wel collectief.

  Het FNV praat over onrecht maar niet over het onrecht waar zei beter van worden.
  Maar niet alleen de bond hoe zit het met de SP.

  Reactie door Jofel — zondag 17 september 2006 @ 17.45 uur

 43. 40 Madelief

  Ja zondag 24 september zou kunnen.
  Een paar uurtjes moet lukken.

  Als het niet goed gaat, mijn dochter woont vlakbij in Hilversum.

  Reactie door e.krul — zondag 17 september 2006 @ 19.04 uur

 44. Het hele systeem zoals het er nu is ZUIGT! (sorry dat ik het zo plat zeg). De enigen die er voordeel bij hebben gehad zijn de rijke gezonde mensen. Mensen die minder verdienen of zwaarder werk (met meer gezondheidsrisico) hebben zijn zwaar de ***. Zijn de wachttijden minder geworden?…ehh…nee. Is de kwaliteit van de zorg verbeterd?…ehh…nee. En hoe zit het dan met de kosten, zijn die verlaagd?…ehh…ook niet.
  Kortom, dit is een constructie geweest om de rijke particuliere verzekerden weer eens wat meer te ontlasten ten koste van mensen die het toch al niet kunnen missen.

  Reactie door Monique — zondag 17 september 2006 @ 22.33 uur

 45. @44
  precies !!

  Reactie door Gio — zondag 17 september 2006 @ 22.56 uur

 46. Zeg Madelief en Krul, kan ik ook mee, heb wel zin om met een paar blommekes de boel op stelten te zetten. :lol:

  Reactie door Bijdehandje — maandag 18 september 2006 @ 1.01 uur

 47. @46, Ja lijkt me grappig Bijdehandje en
  gaan we anoniem dan ga ik met snor en
  baard en als lilliputter, kan niet anders
  met mijn lengte! Doe me een plezier en kom
  jij dan als vrouw en mocht je zo lang zijn
  als Evert, nodigen we die ook nog uit en
  voelen Eleonora en ik ons begeleid als
  ‘mini en maxi’, goh wat mis ik die fantas-
  tische shows van hen, of ben jij niet zo
  láng Bijdehandje?
  Ja ik zal m’n stelten wel meenemen!
  Draag dan een netje ‘tomaatjes’ kunnen we
  direct van start! Zo! Uitgeslapen, nu?

  Reactie door Madelief — maandag 18 september 2006 @ 8.27 uur

 48. Iedereen kan naar die 55+beurs, als je maar 55 bent.

  Reactie door e.krul — maandag 18 september 2006 @ 9.21 uur

 49. @47 e. krul

  Ben helaas al een stukkie ouder, mag dat ook?
  Maar weet nu nog steeds niet of ik met jullie, blommekes mee mag, lijkt me gezelliger als in m’n uppie. ;) ;)

  Reactie door Bijdehandje — maandag 18 september 2006 @ 9.39 uur

 50. @48 Geloof je dat echt? Ik kan me niet her
  inneren ooit een paspoort te hebben moeten
  tonen hoor Eleonora en dat zou ook de om-
  zet aardig drukken en vast niet de bedoe-
  ling zijn, toch? Maar ik kom er met vlag
  en wimpel over die evt. streep, maar jij
  dan? Leuk grapje overigens! Fijne dag
  en het weer is uitstekend en mag nog wel
  heel lang aanhouden.
  Duidelijk herinner ik me nog de meest milde decembermaand van enkele jaren terug
  als we dat nu eens na 22 nov. dubbel op zouden kunnen voelen!

  Reactie door Madelief — maandag 18 september 2006 @ 10.22 uur

 51. krul en Madelief,

  Kan ik nou mee of niet? Of gaan jullie liever met een jonge adonis op stap?

  Reactie door Bijdehandje — maandag 18 september 2006 @ 11.23 uur

 52. 51 Bijdehandje

  Nou dat lijkt me ook wel wat een jonge adonis.

  Reactie door e.krul — maandag 18 september 2006 @ 16.25 uur

 53. @52 krul,

  Nou ik weet genoeg en ken mijn plek, ik stuur wel één van mijn kleinzonen, nog voorkeur voor donker of blond?

  Reactie door Bijdehandje — maandag 18 september 2006 @ 16.29 uur

 54. je zou d’r gek van worden.

  Reactie door Gio — maandag 18 september 2006 @ 19.54 uur

 55. @52 en @53 Bijdehandje en E. Krul, was
  dat even pech! Werd ik toch op m’n ouwe
  dag aangeklampt door zo’n loverboy, die
  vond dat hij zelf aan de beurt was voor
  een vrije dag. Jullie begrijpen dat ik ‘m
  op zondag dus heel ernstig de les moest
  lezen en aan de beurs helaas niet meer ben
  toegekomen, dus zocht ik een gezellig
  restaurant voor een heerlijk kopje koffie
  en dat gaf meer dan troost of trust! ;)
  Je hoeft niet alles te geloven wat ik
  schrijf, heb elke dag stralende voorbeel-
  den daarvan: smile and wave, smile and…?
  Liever had ik morgen en overmorgen op het
  balkon van de 2e Kamer gezeten!
  Kijken wat ik er dan weer van moet geloven
  en nog meer dan van de antwoorden dan de
  vragen die er onverbiddelijk zullen zijn!
  Kwam hier onverwacht nog even langs en ben
  zo blij, dat de SP, ook de ‘eigen bijdra-
  ge’ van tafel wil vegen voor extra noodza-
  kelijke huishoudelijke ondersteuning.
  Wél subsidies aan alle kanten voor mensen
  die precies op tijd in een verzorgings-
  huis belandden, en dát kóst wat, en de zo
  lang mogelijk zelfstandige oudere heeft het nakijken bij het zien van zorg aan an-
  deren besteed, waarvoor zijzelf intussen
  eigenlijk ook in aanmerking kwamen/komen!
  De eigen bijdrage, is wel het allerminste
  wat men deze grote groep bejaarden kan aanbieden. Ook voor de hulpbehoevenden, die niet oud zijn, moet er hulp zijn, juist omdat die groep door het niet mobiel
  kunnen zijn, altijd al op extra kosten is
  gekomen die niet rechtstreeks te verhalen
  zijn via verzekeringen of belastingterug-
  gave. Absoluut een rede dus om vast en
  zeker op de SP te stemmen en ook ik spreek
  uit ervaring!
  Het anders uitgeven van belastinggeld door
  de SP raakt miljoenen in hun hart van echte blijdschap! Zelf contrôle houden over noodzakelijke uitgaven en toch dan
  hulp durven vragen én krijgen!
  Als er geld over zou zijn, dienen gewoon
  ‘mantelzorgers’ betaald te worden, zodat
  men zich niet opgelaten hoeft te voelen
  en e.e.a. in dank kan accepteren !
  Ja zeker stem ik dus SP, en hoop ik dat
  andere partijen inzien, dat deze visie
  geheel juist is, ook voor hun aanhangers,
  en de groep vergrijzenden wordt groter en
  weten hoe langer hoe minder tot op vandaag
  hoe het hen financiëel straks zal vergaan.
  Straks een oude videoband opzoeken om de
  dag van morgen evt. genuanceerd te kunnen
  herkauwen. No doubts, anyway ! Okay!

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 september 2006 @ 13.36 uur