Noodkreet onderwijs

De kwaliteit van leraren in het middelbaar en beroepsonderwijs holt achteruit. Het ministerie waarschuwt dat het nog erger kan worden, als na 2007 velen met pensioen gaan.

‘Het lijkt erop dat er de afgelopen jaren concessies zijn gedaan aan (…) de onderwijstijd en de kwaliteit van het onderwijzend personeel’, schrijft minister Van der Hoeven in de Nota Werken in het Onderwijs 2007. Officiële cijfers laten zien waar velen al voor waarschuwden: het lerarentekort wreekt zich in de kwaliteit van het onderwijs. Scholen worden minder kieskeurig in wie ze voor de klas zetten. (Volkskrant)

De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond vat kernachtig samen hoe de coalitie met deze begroting nog probeert mooi weer te spelen:

‘Het is bizar dat na vier jaar korten op de onderwijssalarissen, dit kabinet aan de vooravond van zijn vertrek opeens aan zijn opvolgers adviseert om wel te investeren.’

In ons programma hebben we onze kritiek op het onderwijsbeleid van Balkenende – ingezet door Paars – samengevat en geven we concrete voorstellen om het tij te keren. In het kort:

5.1 De overheid investeert meer in het onderwijs en stelt heldere voorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Daarbinnen krijgen leraren en docenten meer vrijheid en zeggenschap.
5.2 De bureaucratie en de regeldrift vanuit de overheid en het schoolmanagement worden beperkt. Van schoolmanagers wordt gevraagd om ook zélf les te geven.
5.3 We investeren meer in het lesgevende personeel. De salarissen en de rechtspositie van het onderwijspersoneel worden centraal vastgesteld. Startende leraren kunnen sneller doorgroeien naar een hogere salarisschaal. Lesgeven moet beter worden beloond. Salarissen van bestuursleden van onderwijsinstellingen worden gemaximeerd.
5.4 In lerarenopleidingen komt meer aandacht voor het verwerven van vakkennis. De kwaliteit van lerarenopleidingen gaat omhoog. Leraren zonder bevoegdheid worden alsnog gestimuleerd om een volledige opleiding te volgen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 21 september 2006 :: 11.02 uur

28 Comments

28 reacties

 1. Omtrent dit kabinet verwonderd mij inmiddels al niet meer.

  Reactie door e.krul — donderdag 21 september 2006 @ 11.04 uur

 2. De kwaliteit van leraren holt achteruit : Dit heeft te maken , vooral met het leerplan ; er wordt teveel geexperimiteerd in het onderwijs met verschillende manieren van lesgeven ; er worden methoden gehanteerd , die de leerling aanzet tot zelfstandig laten leren : d.w.z. de leerling moet zelf de leerstof ontdekken ; nu de leerling heeft voor het grotedeels geen zelfdisipline , motivatie omzichzelf te vormen : bijvoorbeeld projectonderwijs ; de leerling heeft naar mijn mening te weinig basis , wat eigenlijk gevormd moet worden door “klassiek lesgeven “. bovendien wordt de leerling niet duidelijk gemaakt hoe de relaties liggen tussen de afzondelijke lesmodules ; bijvoorbeeld wiskunde : waardat voor nodig is : namelijk ter ondersteining van de vaktechnische vakken .
  ook Wiskunde en Natuurkunde zijn het ondergeschoven kindje in het technisch onderwijs : er worden geen verbanden gelegd
  vaak hebben docenten niet zoveel ervaring met de nieuwe manier van onderwijs ( die naar mijn mening te maken met bezuinigingen ,en er onvoldoende tijd voor hebben alle procedures ,die daarbij nodig zijn eigen te maken : alles gebeeurd adhoc . De vraag is of de huidige leerling wel zo zelfstandig is ; dat moet aangeleerd worden ; eigenlijk zouden zij daar al op de basisschool/VMBO school mee moeten beginnen .Ander oorzaak is dat er steeds meer management functies worden gecreeerd : Vroeger had je een directeur , een adj en een aantal medewerkers voor de administratie ; Tegewoordig heb je meer management personeel dan docenten .

  Reactie door Fred — donderdag 21 september 2006 @ 11.28 uur

 3. 2.beroerd en kortzichtig als het is dat dit heeft kunnen gebeuren wisten we dit toch al langere tijd.
  Op naar kwaliteit en herstel en met een rap tempo!

  Reactie door maria — donderdag 21 september 2006 @ 11.31 uur

 4. Het onderwijs lijdt al jaren een zieltogend bestaan en het wachten is op de eerste stortvloed aan slecht opgeleide leerlingen die voor ergernis zullen zorgen in het bedrijfsleven.

  Het onderwijs in Nederland is duur, slecht en bureaucratisch, het VMBO een gedrocht waar je niks meer leert. In ieder geval geen vak zoals vroeger op de LTS. Er is een enorm tekort aan vakmensen in Nederland en toch trekt niemand aan de bel. Dat geeft toch wel te denken vind ik.

  Ik weet niet waar de politiek in dit land mee bezig is, maar dat gepraat over kenniseconomie enzo neem ik niet serieus. We lopen gewoon weer eens achter de feiten aan, zo simpel is dat.

  Reactie door DJ Digital — donderdag 21 september 2006 @ 11.38 uur

 5. De ellende in het onderwijs is eigenlijk begonnen met de HOS-nota (1985): nieuwe eerstegraads leraren gingen ineens van schaal 12 naar schaal 10, eerste- en tweedegraders kregen voortaan hetzelfde salaris. Je hebt universitair gestudeerd met nog een extra jaar lerarenopleiding en hebt als uitzicht maximaal schaal 10, net als een hbo-er die in 4 jaar klaar is.
  Het is vanzelfsprekend, dat daardoor het onderwijs minder aantrekkelijk is geworden, hoe vaak dat ook ontkend wordt. Er is trouwens nooit gezegd dat leraren teveel verdienden, nee, het geld was op. Toen er later onder paars wel geld was had men deze maatregel terug moeten draaien, wat niet gebeurd is. Mijn eigen situatie is een mooi voorbeeld hoe scheef het onderwijs nu in elkaar zit. Op mijn school werden 60-jarigen in de gelegenheid gesteld vervroegd met pensioen te gaan (pré-FPU). Dit omdat deze regeling uiteindelijk voor de school voordeliger is (oudere docenten zijn duurder). Ik heb hiervan gebruik gemaakt. De consequentie hiervan is (er ging toevallig nog een collega weg), dat dit schooljaar voor het vak dat ik gaf geen enkele bevoegde docent voor de bovenbouw HAVO/VWO (school met 1600 leerlingen!) meer voor de klas staat ! Eerstegraads docenten zijn voor sommige vakken niet meer te krijgen. En de politiek blijft maar volhouden dat de salarissen geen belangrijke rol spelen in het lerarentekort. Met dit voorbeeld is ook gedemonstreerd hoe slecht de lumpsumfinanciering in de praktijk kan uitpakken. Voelde ik me dan niet moreel verplicht nog een jaar te blijven ? Vroeger op een kleinere school waarschijnlijk wel, maar nu, in een school waar van alles opgelegd wordt door halve en hele managers (die wèl in een hogere schaal komen!)ben ik blij er vanaf te zijn en heb van morele bezwaren totaal geen last. Laat de wal het schip maar keren, zodat er eindelijk eens (salaris)-maatregelen genomen moeten worden.
  De SP-voorstellen hierboven spreken me dan ook wel aan.

  Reactie door simbro — donderdag 21 september 2006 @ 11.55 uur

 6. Ze zijn toch al 30 jaar aan het korten op onderwijs?

  Nu moet die voorzitter niet net ineens net doen of al deze problemen door het laatste kabinet zijn veroorzaakt.

  Reactie door Frank — donderdag 21 september 2006 @ 12.15 uur

 7. Kwaliteit gaat al zo’n twintig jaar achteruit en is vooral onder paars versneld met de schaalvergroting, het idee dat “ieder op zijn niveau zelfstandig” moet werken zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de mavo en het invoeren van allerlei prutsvakken.

  Lerarentekort is niet alleen een kwestie van geld. Als er een vak is waarover leerlingen bij hun beroepskeuze over kunnen oordelen, is dat het leraarsvak, dat hebben ze dan al meer dan tien jaar gezien. En dat willen ze niet!

  Of is er een noodkreet dat de schoolboeken naast te duur ook nog te links zijn.

  Reactie door Klukkluk — donderdag 21 september 2006 @ 12.24 uur

 8. Kwaliteit van het onderwijs maakt toch niks uit, elke jongere van tegenwoordig wil toch manager worden.

  Reactie door Frank — donderdag 21 september 2006 @ 12.30 uur

 9. @ 8 Frank,

  das wel waar ja. Elke jongere wil veel geld verdienen als ik het zo om me heenhoor. Hard werken en ergens beginnen wordt minder belangrijk gevonden…

  Reactie door DJ Digital — donderdag 21 september 2006 @ 12.36 uur

 10. wel vervelend dat ons leger nu in Afghanistan zit,zo kunnen zij voor ons geen staatsgreep plegen net zoals in Thailand…
  zouden ze daarom niet teruggehaald worden nu gebleken is dat we daar helemaal nog niet kunnen opbouwen?!

  Reactie door iew — donderdag 21 september 2006 @ 12.53 uur

 11. Dit CDA-VVD-kabinet is voor marktwerking. Laat ze dan consequent zijn. Pas de lerarensalarissen marktconform aan, zodat voldoende bevoegde leraren weer voor de klas willen staan. Waarschijnlijk zijn daar voor sommige vakken salarisverhogingen van 50 tot 100% nodig. Dit zijn niet eens absurde salarisverhogingen, het is een gevolg van de absurde salarisverlagingen in het verleden. Het is tekenend voor de geweldige incompetentie van de om bezuinigingen krijsende politici.

  Het is dringend noodzakelijk om in het VWO weer leraren te krijgen die uit de prakrijk van het bedrijfsleven kunnen vertellen en leerlingen enthousiast te maken. En uiteraard geldt dat helemaal voor het beroepsonderwijs. Zorg ervoor dat je in het beroepsonderwijs leraren krijgt die vol enthousiasme over de praktij kunnen praten en zorg ervoor dat vakkennis weer gewaardeerd wordt. Niemand zit te wachten op de slecht theoretisch opgeleide scholieren die geen enkel toepasbaar vak beheersen.

  Reactie door Karel — donderdag 21 september 2006 @ 13.06 uur

 12. @6 Dit kabinet heeft er in ieder geval niets aangedaan, terwijl de noodklok al lang geluid had.Dat kan je gerust een brevet van onkunde noemen.
  Wel met mooie economische cijfers komen waarvan we nog maar moeten zien wat er van klopt,terwijl de sociale component op alle gebied in gebreke is is gebleven.
  Dat heet m.i. kortzichtig uitgeven en regeren.
  @5 @11
  en kleinere scholen, weg met monsterfusies waarin de leraar en de leerling zich geen nummer meer voelen.
  En daarmede weer een college in de docentenkamer i.p.v. een soort stationsruimte waar veel collega’s elkaar nauwelijks kennen of weten welk vak de ander geeft.

  Reactie door maria — donderdag 21 september 2006 @ 13.32 uur

 13. Nou herendamesook,

  zo vreselijk beroerd is het Nederlandse onderwijs er nou óók weer niet aan toe. Dat het met dit beleid achteruit gaat en minder wordt, OK, dat lijkt me een belangrijke waarheid, maar om nou te zeggen, dat nu al allemaal een grote hoop shit is, lijkt me onrecht voor het vele kwalitatief goed onderwijzend personeel dat er ook nog rondloopt.

  Wel geef ik Marijnissen gelijk als hij de gotspe evalueert, dat het eerst allemaal prachtig is en ineens, als een duveltje uit het doosje, moet er drastisch worden geinvesteerd. Maw: de huidige coalitie ziet ook het eigen failliet van haar onderwijspolitiek ?…
  De zorg echter voor verdere achteruitgang is overigens alleen maar terecht.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — donderdag 21 september 2006 @ 14.05 uur

 14. De redenatie van dit kabinet:

  Als de hele productie naar China en India verhuist.. dan heb je ook minder onderwijs nodig, zeker voor de lagere en middelbare scholen. Er is dan namelijk meer aanbod dan vraag en hoeft er dus niet in geinvesteerd te worden.

  Nu India en China ook Hoog geschoolden krijgt hebben hoeven we daar ook niet meer in te investeren. We hebben alleen een beperkt aantal nodig om het systeem draaiende te houden, totdat het instort.

  Want leg mij maar eens uit hoe een land gaat overleven zonder eigen productie. Het is een illusie dat je kan leven van alleen een service-economie. Dan overleven alleen de hoofdkantoren van de multinationals en de “lucky few” die nog wel nodig zijn om de mensen in de hoofdkantoren te bedienen. De rest is dan onnodig geworden… In zon’s samenleving heb je niet meer dan een paar miljoen werkenden nodig… de rest kan als soldaat naar de imperialistische oorlogen of ze verhongeren (net als in amerika).

  Het is geen toeval dat er oorlogen worden gecreerd, men moet van het nutteloos geworden deel van de bevolking af, na gedane diensten. simpel….

  Daarna begint het hele spel weer opnieuw maar dan met China als basis. Vele Elite verhuizen al naar China en hun kinderen leren mandarijns de chinese taal. Waarom zouden ze dat doen denk je?

  Reactie door Zarathustra — donderdag 21 september 2006 @ 15.33 uur

 15. Het grote probleem zit in de managers en directies van scholen.Zij hebben deskundige leraren laten lopen en er uit gepest.Daarvoor in de plaats kwamen vrienden en bekenden en dikwijls echtgenoten van het management.Dat deze “leraren” geen bevoegdheden hadden was van ondergeschikt belang.Zij rommeldem maar wat aan,waardoor de kwaliteit van de leerlingen uiteraard terug liep.Zo werd een 2e graads technische leraar vervangen door een automonteur.Maria Verhoeven is gewoon ondeskundig.Dat zij nu op de 2e plaats staat van de CDA lijst geeft aan wat voor soort mensen ons wil gaan regeren.
  Moet je nog voor zo-n netwerken/achterkamertjes CDA politiek en vaktechnisch inferieure mensen respect hebben???

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 21 september 2006 @ 16.42 uur

 16. school is gewoon klote.
  Ik heb en zoon zit op roc.
  vorige jaar veel leraren weg dus nauwelijks opleiding.nu 2DE jaar wil hij bbl doen en heeft hij zelf werk onderhand gevonden en nu werkt de school ook weer niet mee.
  hoeveel moet hij nog tegen gewerkt worden door scholen.Kom niet aan dat de jeugd niet leren of werken .Ik ken er een stel die wel willen maar die gewoon door fonty,s -ROC
  op de ruysdealbaan hier in tongelre eindhoven gewoon de leraren niet mee willen werken.GEEN WONDER DAT DE JEUGD GROTE CRIMINELEN WORDEN ZO.
  het gaat zo een leraar begint het jaar en na een of twee maanden stapt ie op en hebben de kinders dus verder het hele jaar schoolgeld betaald maar geen opleiding maar moeten zich zelf bezig houden in het computerlokaal. wat kunnen wij doen nu.graag hulp of moeten wij hier het groot in de krant zetten hoe het school systeem werkt,WAT WETEN ZE HET IN DEN HAAG GOED ZEG.

  Reactie door venrooij — donderdag 21 september 2006 @ 18.29 uur

 17. Dat de kwaliteit van onderwijs achteruitholt heeft niets met het systeem te maken, niets met geld te maken, een beetje met de directie, en alles met de docent zelf. De mens “docent” neemt namelijk het liefst niets aan van een ander en gaat daar waar het kan volledig z’n eigen gang. Ze voegen zich maar moeilijk naar onderwijsvernieuwing ed.

  Sterker nog, ik durf rustig te stellen dat vele onderwijsvernieuwingen mislukt zijn door de dwarsheid en halstarrigheid van de docent. Ik loop nu zeventien jaar tussen die gasten en kan er boeken over schrijven.
  Ik heb het dan niet over het HBO, want dat is vergeleken bij het voortgezet onderwijs enorm professioneel (al gaat daar ook wel eens wat niet goed).

  Wat mij betreft geen tien procent generiek extra voor de docent, maar tien procent eraf (voor 30-40 procent van die klunzen). Geeftdie tien procent maar aan de 50-60 van de docenten, die wel bereid zijn om hun stinkende best te doen, inclusief de slaven van het onderwijs, te weten de ondersteuners en het administratief personeel.

  Teruglezen, een ongenuanceerd en hard schrijven, maar na al die jaren in het onderwijs kan ik geen andere conclusies trekken.

  Reactie door Teun — donderdag 21 september 2006 @ 19.22 uur

 18. @9 DJ Digital — donderdag 21 september 2006 @ 12.36,

  Niet alle jongeren hoor. Ik eet nog liever een schoen op dat ik manager wordt. En ja, ik ben een jongere van 25.

  @13 Wim Kok, Haarlem — donderdag 21 september 2006 @ 14.05,

  Dat het onderwijs van tegenwoordig niks meer is, is wel overdreven, dat ben ik met je eens. Maar het gaat wel de verkeerde kant op.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — donderdag 21 september 2006 @ 19.25 uur

 19. Niet al het onderwijs is “klote”. Ik heb in de afgelopen bijna 10 jaar als ambulant vakdocent het basisonderwijs naast soms onbegrijpelijk en onbekwaam gestuntel, toch voornamelijk veel wonderen zien verrichten door die groep die lesgeven als een roeping ziet en die elke dag plezier beleeft aan dit mooie vak.
  Het onderwijs wordt echter wèl systematisch bemoeilijkt door steeds verdergaande directe en indirecte bezuinigingen. Neem nu bijvoorbeeld het onzalige idee om de noodzakelijke aanwezigheid van concierges onmogelijk te maken. Ik vond dat toch van een behoorlijk gebrek aan realiteitszin getuigen.
  Ook de overhaaste invoering van hervormingen en het iedere kabinetsperiode veranderen van doelstellingen (ik spreek even voor mijn eigen vak)zijn te triest voor woorden.
  Verder heb ik weinig toe te voegen aan het standpunt van de SP.

  Reactie door Jan — donderdag 21 september 2006 @ 19.32 uur

 20. Ja ha ha heel herkenbaar.

  Je moet bij de algemene beschouwingen ook de stelling aan flarden schieten; dat er “meer leerlingen van het VMBO met een diploma er weg zijn gegaan”.

  Ja; logisch; als je de kwaliteit onderuithaalt. Nog even en ik ga ook nog even de universiteit hier halen.

  diploma-inflatie

  Reactie door ReneR — donderdag 21 september 2006 @ 22.12 uur

 21. @14 Zarathustra

  Klopt! Ik heb nog niet zo lang geleden een docu gezien over Amerikaanse elite die Chinese Au Pairs in dienst namen om hun kinderen Mandarijns te leren.
  Ik dacht toen; waarschijnlijk weten zij meer dan dat ik weet…, maar datgene wat bij mij uiteindelijk als conclusie bleef sluimeren en bij voortschrijdend inzicht steeds meer gestalte kreeg, sluit aan bij wat jij met je betoog en vooral middels je laatste zin suggereert.
  Deze elite gedragen zich gelijk als treksprinkhanen die al vliegend hele velden kaal vreten.

  Reactie door Wattenstaafie — donderdag 21 september 2006 @ 23.46 uur

 22. 19 Jan eens, ook heeft de 2e fase bijgedragen aan gebrek aan verdere
  interesse van 1 graads bevoegdheid nog les te geven.
  13 Wim KoK citaat:
  het vele kwalitief goed personeel dat nog nu nog rondloopt.Gelukkig zijnze er nog wel.
  Maar daar gaat het dus om: Getuige het niveau van veel schoolverlaters. Er zijn er niet meer zoveel, het is amper in te halen. Dit is in treurig.

  Reactie door !!!!maria — vrijdag 22 september 2006 @ 0.02 uur

 23. Veel docenten bleven wel lesgeven na de 2e fase omwille van sociale zekerheid.
  Ze werden uitgebloeide vakmensen die meer tijd aan bijhouden absurde rapportages hadden te besteden dan dat ze voor de klas stonden.

  Reactie door !!!!maria — vrijdag 22 september 2006 @ 0.08 uur

 24. Enige marktwerking is ok maar van zaken zoals gezondheidszorg en onderwijs kun je beter afblijven, in Finland is al het onderwijs gratis.

  Reactie door Edward — vrijdag 22 september 2006 @ 18.48 uur

 25. 13. Op prinsjesdag althans erna heb ik dit kabinet toch echt voor 2007 horen zeggen dat ze ging investeren in het onderwijs om jonge mensen een diploma te laten verkrijgen met meteen erachteraan de werkelijkheid
  NAMELIJK
  dat de reeds toegezegde investering in het MBO van zo’n slordige 150.000 euro NIET doorgaat maar integendeel ze 25.OOO moeten INLEVEREN.
  Liegen en bedriegen aan alle kanten en laten we a.u.,b ophouden alle leerkrachten die iedere dag met veel inzet onze kinderen iets proberen bij te brengen als een stel malloten af te schilderen die helmaal niets meer kennen, dat ligt aan het systeem wel wiskunde geen rekenen en het ingevoerde gebruik van telmachientjes.
  dIT SPEELT ECHT NIET ALLEEN BIJ HEN
  Overigens heeft iemand het idee dat ze nu in de politiek zo goed kunnen rekenen?
  De Rea zegt dat er helemaal niets van klopt en al die verkiezingsprogramma’s vertonene ook gaten van hier tot gunder.
  De huishoudboekjes van de nederlanders zeggen hetzelfde de koopkrachtplaatjes kloppen niet.
  Volgens mij zijn het echt geen lichten in het CDA en VVD. Je zou toch niet zeggen dat de Geus een universitaire opleiding heeft gehad met zijn domme opmerkingen of wel?

  Reactie door Henny — zondag 24 september 2006 @ 14.37 uur

 26. Ik merk het ook. Toen ik net mijn propedeuse gehaald had wilde bepaalde scholen me al 40 uur in dienst nemen, echt te gek voor woorden.

  Reactie door Niels — zondag 24 september 2006 @ 18.19 uur

 27. @25 Hmmm, systeem? Stond afgelopen vrijdag in een leslokaal waar kids aan het leren waren. Komt er een knul z’n mp3 speler inpluggen in de boxen. Mijn vraag “Wat gaan we doen?” werd beantwoord met “Dan kan ik mij beter concentreren”. De volgende vraag “Vind je leraar dat goed” (die stond voor in de klas) werd beantwoord met een “ja”. Ik kan je vertellen dat de teringherrie die vervolgens lostbarstte niet echt een omgeving was om nog wat leerstof op te pikken. Hoezo systeem? Het zit in het gedrag van de docent. Dat gedrag heeft mede tot gevolg dat hij te weinig kennis heeft en op beetje intelligente vraag van een puber het antwoord schuldig moet blijven.

  Reactie door Teun — maandag 25 september 2006 @ 2.15 uur

 28. Mijn vriendin is inmiddels al 2,5 jaar werkzaam in het speciaal basis onderwijs, ze wordt door iedereen geprezen als een zeer goede leerkracht, alleen een baan zit er niet aan. ze krijgt nu zelfs te horen dat ze na 2,5 jaar vervangingen geen recht heeft op een vervanging of een vastebaan omdat de stichting anders verplichtingen heeft aan vervangers (dus beginnende leerkrachten)worden er uitzendkrachten aangenomen(die kunnen ze makkelijk aan de kant zetten) deze zijn dus over de langere termijn goedkoper.
  Hierdoor gaat toch de hele motivatie naar de klote van een beginnede leerkracht. en dat allemaal omdat het anders te duur wordt.
  is de toekomst van de jeugd niks meer waard in Nederland.

  Reactie door Leon — zondag 12 november 2006 @ 14.15 uur