De noodzaak van ingrijpen

In bepaalde wijken, vooral in de grote steden, zullen de sociale en leefbaarheidsproblemen de komende decennia toenemen, met name als de participatie van bepaalde groepen achterblijft. Bij een toenemende immigratie, vooral als het daarbij gaat om laagopgeleide gezinsmigranten, kunnen integratie en inburgering bijvoorbeeld meer problemen opleveren. Opleidingsniveau, emancipatie en integratie bepalen immers de kansen op de arbeidsmarkt. Bij groeiende inkomensverschillen en hoge werkloosheid kan zelfs een sterke tweedeling in de maatschappij ontstaan, die zichtbaar wordt in de vorm van ruimtelijke segregatie.
(CPB: Welvaart en leefomgeving, 29 september)

In het programma van de SP is het volgende te lezen: Achtereenvolgende regeringen hebben toegestaan dat in de vier grootste steden witte en zwarte woonwijken en witte en zwarte scholen een normaal verschijnsel zijn geworden. In andere grote steden zien we eveneens een segregatie ontstaan. Veel burgers maken zich grote zorgen over de toekomst en verwachten dat binnen een aantal jaren in onze grote steden ‘Amerikaanse’ getto’s ontstaan. De cijfers duiden erop dat zij gelijk kunnen krijgen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 02 oktober 2006 :: 12.22 uur

13 Comments

13 reacties

 1. Ik grijp dit discussiepunt maar aan om te verwijzen naar

  http://www.niburu.nl/

  artikel De VOC gedachte van Balkenende.

  Reactie door Gio — maandag 2 oktober 2006 @ 13.31 uur

 2. Particpatie is al veel langer een probleem, laten we zeggen al 30 jaar. Toen men bv vele immigranten in de groote steden woonachtig werden, de nederlanders die er woonden konden al minder participeren, en zo ontstond het dat vele weggingen, zo ook ik. Niet omdat ik geld genoeg had maar woningnood werd er niet, minder op. Zo verhuisde ik naar het vastgegroeide eiland aan Belgie. Daar stond me een groot intergratieuitdaging te wachten als hollander, want ja geld had ik niet had en wel een huis nodig dus. Lekker rustig dacht ik voor die kinderen die ik kreeg aldaar, maar in de 20 jaar heb ik geen rust gekent, ja ik word niet meer veel lastig gevallen door de gemeente waar ik mijn uitkering van krijg, want intergreren was niet hun idee, zal maar zeggen. Soms ben ik nog wel eens teruggegaan naar mijn oude volksbuurt, en de laatste keer werd ik zelf van de straat verwijderd door een oud buurmeisje van destijds, want het was veel te gevaarlijk daar rond te hangen als toerist of zo. Ik schrok er hevig van en ook al denk ik vaak aan die leuke tijd daar, ik kan me ook vreselijk ergeren aan dit eufel, die al zo lang bestaat. Binnenkort word het allemaal afgebroken en dat was dan. De history van die buurt, die ooit zo leuk was, is niet om over op te scheppen als je weet wat er allemaal gebeurde na dat je ,(net op tijd) vertrok, zal maar zeggen. Maar waar ben ik heengegaan?, toch ook uitsluiting. Alleen mag ik niet zeuren, want ik heb nog net mijn natje en mijn droogje, een appelboom in mijn doorzonwoning ,en dat is nog altijd beter dan dat ik zou zijn gebleven. Wat ik nu zeg is heftig!!!; vele oudbuurdgenoten van mijn leeftijd zijn verslaafd of dood, ik ben pas 36 jaren oud, om te heel hard om te huilen, maar daar hoor ik nooit wat over!!! Al die culturen bij elkaar lijkt op een afstand misschien heel gezellig en als dat goed zou gaan noem ik dat Goddelijk, maar ik zie dat het echt niet gezond is en heel gevaarlijk zelfs. En laat het zo zijn dat 30% het heel goed kan vinden met elkaar, dan is het nog zo dat het meerendeel, de boel gespannen maakt, of zo voelt, daardoor juist meer zijn eigen gelijk en cultuur opdringt,of zich verschuilt achter zijn gordijnen of geloof. Het kost tijd mensen te leren kennen, en juist door te mogen deelnemen kun je iemand leren kennen. Anders gaat men andere dingen verzinnen, vaak om aan geld te komen, om nogmaals ergins te mogen staan. Oud PVDA nog steeds niet bedankt!!! Nieuw VVD repressie betaal je uiteindelijk zelf, vraag maar aan CDA, die zogenaamd een Christelijk beleid voerd. Jp zijn kop zou erafgeschoten worden, wanneer hij in mijn oude buurt zijn betoog over die nieuwe zogenaamde veiligheid zou houden. Ik dank u

  Reactie door Angela — maandag 2 oktober 2006 @ 16.35 uur

 3. Helemaal met SP/Jan Marijnissen eens.

  In deze volkswijken moet heel veel geld worden geïnvesteerd in sociale centra, buurtverenigingen/sportfaciliteiten en een veel betere dienstverlening in de ruimste zin des woords.
  Maar zeker ook het zelfs gesubsidieerd eigen woningbezit moet sterk worden bevorderd.
  De verkoop van huurwoningen door woningbouwcoöperaties voor boekwaarde aan de huurders en niet aan investeerders.
  Want hiermee begint de werkelijke verbetering van de leefgemeenschap.

  Niemand wil het eigen nest bevuilen.

  Reactie door Bertoli — maandag 2 oktober 2006 @ 18.56 uur

 4. Al bij het vertonen van de film
  Westsidestory, ging het als gerucht door
  alle lagen van de Nederlandse bevolking:
  dat krijgen wij hier later ook!
  Láter is NU, en juist in Nederland had dat
  met groot gemak voorkomen kunnen worden,
  door dezelfde strenge immigratie-eisen te
  stellen, die andere landen ook van ons eisten.
  Natuurlijk liep het met duizenden mensen
  uit Suriname hierheen gekomen, na de Onaf-
  afhankelijkheidsverklaring, een heel stuk
  soepeler, niet alleen omdat het mensen zijn, medeburgers, uit de Overzeese gebiedsdelen, maar vooral ook omdat ze perfect Nederlands spreken. Evenzo ging dat zo met mensen uit voormalig Nederlands
  Indië die rond de jaren 60 in grote getale
  naar ons land afreisden, voorgoed!
  De taal is elke keer het dilemma waardoor
  integratie niet vlot verloopt, dus met an-
  dere Nederlanders, die hier volstrekt on-
  aangepast aan de taal binnenkomen.
  Ja, we moeten ook bekennen, dat velen van
  hen wél vloeiend Frans spreken, en in Nederland is dat in de gewone vervolgop-
  leidingen Frans bij ons geen verplichte
  taal meer is, helaas.
  Hoewel ik mensen hun typisch eigen samen-
  komsten gun in de zin van vereniging of
  reünie om even over ‘vroeger’ te kunnen
  praten, is het nooit verstandig geweest
  hen zoveel mogelijk in voor hen geplaatste
  wijken te doen huisvesten…en de zin in
  apartheid hen gewoon in de schoot te leg-
  gen, dom van ONS ! Eens zal de Overheid
  toch eens na schade en schande naar het
  volk moeten willen luisteren, daar waar men massaal de hand aan de ploeg dient te
  slaan!

  Reactie door Madelief — maandag 2 oktober 2006 @ 19.08 uur

 5. Ik heb ook voor samen naar school maar waarom
  wordt er altijd enkel over witte en zwarte scholen gepraat, waarom wordt er nooit iets gezecht over christelijke scholen, waarom mogen die wel bestaan?

  Jan Marijnissen, waarom hebben christenen blijkbaar meer rechten dan niet christenen als het b.v. om onderwijs gaat?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 2 oktober 2006 @ 20.56 uur

 6. Julius Caesar werd bekent door het invoeren van brood en spelen. Maar wat is dat nu eigenlijk ……..

  De keizer en andere vorsten die gaven deze brood en spelen, omdat ze zo het volk rustig konden houden. Het voorkwam opstanden.

  Balkellende is nog erger hij geeft het volk voedselbanken en een spel… mens erger je niet…. zou het volk nog lang ruetig blijven ?????

  Reactie door Pool — maandag 2 oktober 2006 @ 21.25 uur

 7. Laatste zin moest zijn .. zou het volk nog lang rustig blijven ?????

  Reactie door Pool — maandag 2 oktober 2006 @ 21.27 uur

 8. Nederlandse getto’s naar Amerikaans model zul je bedoelen Jan.

  Over 10 jaar ontstaan ? Volgens mij zijn ze er al. De laatste jaren is het alleen maar in een stroomversnelling geraakt.

  Christelijke scholen worden niet in het zadel gehouden door en voor de christelijkheid ervan maar om geheel andere redenen.
  Zij mogen vanuit hun geloof leerlingen weigeren en selecteren ook, buiten de allochtone kinderen met ‘valse’voorwendselen de achterstandsleerlingen van autochtone afkomst.
  Zo kunnen zij het niveau kunstmatig hooghouden en de VVD kinderen in hun armen sluiten. Samen tevreden. De VVD die doet alsof dit niet liberaal is houdt dit het liefst in stand omdat hun leerlingen dan gesegregeerd blijven van onze allochtone kinderen en minder gelukkige autochtone kinderen en verzekerd lijken te zijn van goed onderwijs en aandacht.

  Reactie door Klaretaal — dinsdag 3 oktober 2006 @ 13.27 uur

 9. Ik vind dat leef”(milieu )“omgeving bepaalt word door de mensen die in de wijken wonen ,en elkaar moeten aanspreken op wangedrag.
  Helaas is iedereen zo bang geworden dat er nog maar weinig mensen er wat van zeggen,mensen hou je eigen stoep schoon.
  Men kan niet op elke hoek van de straat politie zetten,het zou onleefbaar zijn toch
  Naar mijn mening, word er te veel angst gezaaid,te veel stemmingmakerij.

  Reactie door Ton de haas — dinsdag 3 oktober 2006 @ 14.37 uur

 10. In de buurt waar ik woon stond een maand terug de jaarlijkse rommelmarkt gepland. Deze vind altijd plaats op een zondag.
  Straten worden versiert en een ieder probeert zijn overtollige spulletjes ten gelde te maken. Het is altijd een gezellig gebeuren.

  De zaterdag voorafgaande aan de rommelmarkt was echter -op zichzelf een triest gegeven- een zoon van de plaatselijke in de buurt wonende drugsdealer plotseling overleden. (de overleden zoon zelf woonde niet in de buurt waar het hier om gaat, de vader dus wel)
  Gevolg: rommelmarkt afgelast.
  Mensen die traditiegetrouw hun spulletjes op straat uitstalden werd te verstaan gegeven dat dit “not done” was uit respect voor de vader van de overleden jongen.
  Zou men geen gehoor geven aan het “verzoek” dan werd fijntjes opgemerkt dat de hele boel kort en klein geslagen zou worden.
  Publiek van buitenaf die op het jaarlijkse gebeuren afkwamen troffen lege straten aan en gingen natuurlijk informeren.
  Niet begrijpend keerden zij huiswaarts.
  Het gaat hier weliswaar niet om wit en of zwart, maar om de (on)leefbaarheid in de buurt. Er was gewoon sprake van intimidatie en uit angst voor represailles betoonde men het opgelegde respect.

  Reactie door Wattenstaafie — dinsdag 3 oktober 2006 @ 18.08 uur

 11. @8 Klaretaal — dinsdag 3 oktober 2006 @ 13.27,

  Het is wel om hun christelijkheid maar dat is niet de christelijkheid waar je op zit te wachten, op die respecteloosheid.

  Jan Marijnissen zit wel mooi een praatje te houden over “de noodzaak van ingrijpen” maar ook hij durft zijn hand niet te branden door dit te doen op een manier van gelijke behandeling, de christenen krijgen zoals gewoonlijk weer een speciale behandeling.
  Maar goed, wat moet je doen als je gevangen zit in het christen web van het westen, dan is het wel zo veilig om zo te reageren.

  De kerk wordt niet aangepakt ook niet met kwaleke gevallen als met de paus, die christelijke kinder misbruikers beschremd net als de kerk.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — dinsdag 3 oktober 2006 @ 19.50 uur

 12. Waar staat de term “zwart” voor in de betiteling “zwarte wijken”?

  Het zou “rode wijken” moeten heten aangezien vele mensen in die wijken rood staan op de bank. Zwart staan in een zwarte wijk is een wonder met de huidige kruimel salarissen.

  Zo kan je de verschillende partijen ook indelen bij het team
  “rood” – SP, GL, CU
  “zwart” – VVD, CDA
  “Bruin” – PVDA (mengsel van zwart en rood dat stinkt)

  Reactie door Zarathustra — dinsdag 3 oktober 2006 @ 22.36 uur

 13. Evert tichelaar..het is je hopelijk wel duidelijk dat de SP geen voorstander is van geloof en onderwijs en geloof en politiek. De realiteit wil echter dat veel nederlanders hun kinderen graag op een christelijke school hebben en mensen die de islam aanhangen hun kind graag op een islamitische school willen hebben en die mogelijkheden zijn er nu! Waarom zou de SP hier tegen moeten zijn?
  Het verkiezingsprogramma bevat punten die te realiseren zijn in 4 jaar. Dit is de insteek van de SP..realistisch zijn! Dat is hetzelfde met het standpunt het koningshuis: het is niet realistisch om het koningshuis af te schaffen binnen 4 jaar. Als de SP meer te zeggen krijgt en als het aan de SP ligt zou er er alleen openbaar onderwijs zijn met kinderen van allerlei nationaliteiten en godsdiensten bij elkaar!

  Reactie door cynthia — maandag 16 oktober 2006 @ 21.05 uur