Arnold Heertje over kleinschalig onderwijs

In de rubriek ‘Podium’ van Trouw een pleidooi van emeritus hoogleraar economie Arnold Heertje. Hieronder zijn conclusie.

De kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsvreugde van de docenten verbeteren als het onderwijsbeleid koerst op kleinschaligheid. Dat brengt met zich het afblazen van reeds aangekondigde fusies, zoals die tussen de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Het verzelfstandigen van middelbare scholen, die nu zijn opgenomen in een scholengemeenschap. En het krachtig steunen van kleinschalige initiatieven, op lokaal niveau basisscholen en scholen voor vmbo in het leven te roepen. Wordt deze weg ingeslagen dan hoort daar in absolute zin minder management bij. Elke beheerder, die buiten de deur wordt gezet, levert een positieve bijdrage aan ons onderwijs. Maar, ook in relatieve zin moet het management terug worden gedrongen. De ontstane verhoudingen zijn absurd. Ook uit een oogpunt van salarissen. Waarom zou een medewerker van een manager een hoger salaris moeten verdienen, dan een academisch gevormde docent wiskunde of Grieks? Een nieuw kabinet moet korte metten maken met de grootschaligheid en de botte managementlaag in het onderwijs.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 23 oktober 2006 :: 14.33 uur

43 Comments

43 reacties

 1. Hiep hiep hoera voor Heertje!

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 15.42 uur

 2. Balkenende kan nu zien dat er wel degelijk intellectuelen zijn die zich in de discussie mengen. Petje af voor Heertje, maar dat zal B. wel weer niet met me eens zijn.Wie weet, misschien ben ik ook wel een intueel
  Aad Sweep

  Reactie door aad Sweep — maandag 23 oktober 2006 @ 16.17 uur

 3. Ik neem aan dat Heertje een goed econoom is, maar in dit artikel staat ergerlijk veel onzin. Er is wel degelijk onderzoek geweest naar de effecten van grote scholen. De uitkomsten gingen ook tegen mijn gevoel in, maar gaven doorgaans aan dat kwaliteit van onderwijs en welbevinden in grote scholengemeenschappen zeker niet achteruitgaan. Verder gooit Heertje universitair, voortgezet en beroepsonderwijs wel heel gemakkelijk op één hoop. Dat 50 % van het budget van scholen naar het management gaat is in ieder geval voor het voortgezet onderwijs grote onzin. Dat managers geen ervaring hebben als leraar is grotendeels niet waar. Slechts een kleine minderheid heeft nooit voor de klas gestaan, de grote meerderheid wel en is daarbij ook nog steeds als deeltijddocent actief voor de klas bezig. Heel jammer, deze stemmingmakerij van iemand met gezag! Wel klinkt in Heertjes verhaal de roep naar universitair geschoolde docenten door, als ik het wel heb. Daarmee ben ik het eens. Het is bijzonder jammer dat om budgettaire redenen zo weinig eerste-graads-functies op scholen voor voortgezet onderwijs kunnen worden gecreëerd. Maar toch: schoenmaker Heertje, blijf bij uw leest, s.v.p!
  Ben Rekker
  gepensioneerd schoolleider SG Ubbo Emmius
  Stadskanaal

  Reactie door B.Rekker — maandag 23 oktober 2006 @ 16.27 uur

 4. De overheid hoort zich niet met onderwijs te bemoeien. Zij heeft het onderwijs in dit land eerst kapot gemaakt en is dus bepaald niet de aangewezen partij om het nu weer op te lappen. De overheid zou zich geheel uit het onderwijs moeten terugtrekken. Dhr. Heertje zou zich ‘ns wat meer in de theorieën van vakgenoten als Hayek, von Mises en Friedman moeten inlezen. Economen die zich bedienen van logische en consistente redeneringen i.p.v. holle Marxistische retoriek.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 17.05 uur

 5. @HenriOsewoudt

  De overheid heeft eerst het onderwijs voor iedereen gecreeerd. En lange tijd heeft de overheid er voor gezorgd dat de kwaliteit hoog was, pas de afgelopen decennia hebben een paar partijen (CDA, PvdA, VVD, D66) er een puinhoop van gemaakt. Zonder overheid krijg je Amerikaanse toestanden waarbij je een academische graad kunt kopen, zonder een letter te kunnen lezen (las je maar de betekenis van de bankbiljetten begrijpt).

  Friedman is die beruchte econoom dat een fascistisch martelregime geholpen heeft de welvaart van een volk af te breken en een volk in armoede te storten: de klok honderd jaar terugzetten.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 17.24 uur

 6. @5 Drob
  In Amerika is het lager en middelbaar onderwijs net zo met handen en voeten aan overheidsbemoeienis gebonden als hier en dus in net zo deplorabele staat. Alleen het hoger onderwijs weet zich hier nog enigszins aan te onttrekken en ziedaar, de allerbeste universiteiten ter wereld staan in de USA.

  Verder is dhr. Friedman natuurlijk niet verantwoordelijk voor de misdaden die dhr. Pinochet heeft uitgevreten. Feit is wel dat de economische veranderingen die op voorspraak van Friedman in Chili zijn doorgevoerd het land tot op de dag van vandaag een hogere levensstandaard heeft opgeleverd dan bijvoorbeeld Argentinië dat in potentie een veel rijker land is.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 17.37 uur

 7. @HenriOsewoudt

  Volgens rapporten van de VN (die ik ken dateren al weer van een paar jaar gelden), was de welvaart onder Allende de hogste die Chili in de afgelopen eeuw heeft gekend. In de tijd dat Friedman zijn ‘ideeen’ mocht uitexperimenetern is de welvaart darstisch ingezakt en is er grote armoede en honger ontststaan (net zo als bij de economische experimenten van Stalin en Mao toen ze een paar jaar aan de macht waren).

  Amerika kent niet alleen de beste universiteiten van de wereld, maar ook de slechtste. Met alle overheidsbemoeienis had Nederland aan het eind van de 19e en begin van de twintigste eeuw de beste universiteiten van de wereld. In die tijd heeft Nederland een ongekend groot aantal Nobelprijswinnaars voortgebracht. De domoren die recent met een terugtredende overheid zijn voortgebracht snappen het belang daar niet van zodat ze het niet eens in die ‘canon’ hebben opgenomen.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 17.46 uur

 8. @7 Drob
  Die rapporten zou ik dan wel ‘ns willen zien. Wikipedia zegt iets heel anders:

  “By 1972, the economic progress of Allende’s first year had been reversed and the economy was in crisis. Political polarization increased, and large mobilizations of both pro- and anti-government groups became frequent, often leading to clashes. By early 1973, inflation was out of control. The crippled economy was further battered by prolonged and sometimes simultaneous strikes by physicians, teachers, students, truck owners, copper workers, and the small business class.”

  Verder was de overheidsbemoeienis met het onderwijs in ons land in de 19e en begin 20e eeuw stukken minder dan die nu is. Niet zo verwonderlijk dus dat de kwaliteit stukken beter was. Dat bevestigt alleen maar mijn standpunt.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 18.54 uur

 9. henriose…waren het niet de onderwijskundigen die zich teveel met het onderwijs aan het bemoeien waren en zijn?
  Doordat het onderwijs losgelaten is zijn er ineens meerdere opleidingen onstaan die niet nuttig zijn en die mensen moeten ook eten..Dus laat het onderwijs los en er komen aasgieren op af..voorbeelden en bewijzen genoeg..managers, onderwijskundigen…
  Dit bewijst dat door het vrijlaten van scholen de verkeerde mensen het voor het zeggen krijgen, want het draait alleen maar om geld! En echt vrijlaten gebeurd toch niet! De belangen zijn te groot!

  Reactie door cynthia — maandag 23 oktober 2006 @ 18.59 uur

 10. In de jaren 80 zou de CDA-er Deetman thans burgemeester van Den Haag, toen minister van Onderwijs, bezuinigingen doorvoeren op onderwijs. Wat gebeurde er toen? 15% toename van ambtenaren op het ministerie van onderwijs.
  De politike partijen VVD, CDA, PvdA zijn halve dominees die prediken dat het allemaal anders moet en dan veel beter. No preaching just teaching!
  Allemaal boter op het hoofd.
  Stem SP en misschien wordt het morgen beter.
  Leve de menselijke schaal. Weg met de monocultures die scholengemeenschappen heten. Ze durven wel zeg: “gemeenschappen”. Het zijn gewoon stampfabrieken waar leerlingen suf worden gestampt. We hebben de menselijke maat nodig, maar ja die kun je zo moeilijk manipuleren he managers?

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 19.03 uur

 11. @9 cynthia
  Wat bedoel je precies met ‘losgelaten’? De greep van de overheid op het onderwijs is de afgelopen decennia alleen maar groter geworden, een trend die nog altijd voortduurt. Denk aan het afschaffen van de LTS en de MAVO en het instellen van de ‘basisnorm’. Een norm waaraan álle 15-jarigen, naar goed socialistisch ideaal, aan moeten voldoen en die dús voor de ene helft van de leerlingen te moeilijk is en voor de andere helft veel te makkelijk. Met als gevolg dat van die eerste helft een steeds groter wordend aantal voortijdig van school gaat en de andere helft slecht voorbereid aan hoger onderwijs begint. Dankuwel overheid.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 19.05 uur

 12. + 10

  Typisch is dat werkgevers meestal liever HBO-mensen hebben dan WO-ers. Waarom? HBO-ers kun je beter aansturen.
  Volgens mij willen onze machthebbers onze kinderen desinformeren en de kinderen van de elite uiteindelijk via particuliere scholen weer echte kennis doorgeven zodat ze de “fout” van de jaren 60 (iedereen moet kans hebben te studeren) weer ongedaan kunnen maken.

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 19.06 uur

 13. @6 HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 17.37,

  Ik heb wel hele andere verhalen gehoord van een Amerikaanse vriend van mij over het onderwijs. Er zijn wel een paar goede universiteiten maar niet allemaal. Hij vond zelf dat Amerika het slechtste ondewijs systeem van de wereld had (wel wat overdreven gezecht maar de boodschap is duidelijk).

  En je kunt steeds het wel hebben over de falende overheid maar wees eens duidelijk over wie je het hebt, welke partijen er een potje volgens jou van maken op het gebied van onderwijs? vvd, cda, pvda?

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 23 oktober 2006 @ 19.32 uur

 14. @11 Evert Tichelaar
  Alle partijen maken er een potje van. Ik ben dus niet links of rechts, het maakt niet uit of je door de kat of de hond gebeten wordt. Ik ben voor een kleinere overheid.

  Meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid, minder overheid.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 19.44 uur

 15. 3@ Zo weinig eerstegraadsfuncties gecreëerd ? De scholen (lees schoolleidingen) laten dus toe dat er veel onbevoegden in de bovenbouw van havo en vwo les geven ! (daar horen namelijke eerstegraadsdocenten de lessen te verzorgen).In het algemeen willen de scholen de LC-functie als maximum voor een ‘gewone’leraar. LD is voor de afdelingsleider, iemand die voor het grootste gedeelte manager is. Geen wonder dat je geen eerstegraders meer krijgt. De bonden hebben hierook een flater geslagen, ze hadden nooit moeten toestaan dat het functiewaarderingssysteem is uitgepakt zoals het nu werkt: LB = LesBoer,wil je meer verdienen neem er dan een managementtaak bij. Gewoon lesgeven heeft de laagste status, dat is wat er momenteel mis is in het voortgezet onderwijs.

  Reactie door Simbro — maandag 23 oktober 2006 @ 20.24 uur

 16. @HenriOsewoudt

  Wikipedia is totaal onbetrouwbaar; iedereen die propaganda wil bedrijven, linkse of rechtse, kan daarin schrijven wat hij wil.

  Overigens kan het best dat de economie in 1972 al terugliep, maar dat spreekt niet tegen dat het onder Allende veel beter was dan daarna. Het teruglopen was dan vrijwel zeker een gevolg van de overbekende economische manipulaties van de CIA, omdat de VS een fervent tegenstander van vrije democratische verkiezingen zijn.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 20.51 uur

 17. @14 HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 19.44,

  Dat de ene partij er een potje van maakt hoeft niet direct te betekenen dat een andere partij dat automatisch ook doet.
  Het zelfde geld voor bedrijven. Dus als de ene(partij of bedrijf) niet bevalt kies je een andere.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — maandag 23 oktober 2006 @ 21.04 uur

 18. @16 Drob
  Dan zie ik graag een betrouwbaardere bron.

  Overigens zit ik hier geenszins het CIA-beleid of de daden van Pinochet goed te praten. Integendeel. Ik reageerde alleen op jouw diskwalificatie van Friedman op grond van die paar lezingen die hij in Chili gegeven heeft. Dat is een ad hominem argument en derhalve niet bevorderlijk voor de discussie.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 21.10 uur

 19. @HenriOsewoudt

  Friedman hield het niet bij “een paar lezingen”. Hij gaf advies aan de regering van Pinochet en een helenboel medewerkers van Friedman gingen naar Chili om daar ‘adviezen’ te geven.

  Als je een betrouwbaarder bron wil hebben dan moet je de bronnen in bibliotheken vergelijken en beoordelen. Helaas is het zo dat in de economische literatuur nogal wat tijschriften een politieke signatuur hebben; op argumenten vergelijken is dan je enige optie. Op internet kun je het kaf niet van het koren scheiden.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 21.19 uur

 20. @18 Drob
  Je komt weer niet met argumenten waarom de economische theorieën van Friedman niet zouden werken alleen met beschuldigingen. Voor mij houdt de discussie dan verder op.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 21.23 uur

 21. @HenriOsewoudt

  Jij staart je blind op een econoom, die wereldwijd door veel economen bestreden wordt. Ik kan je bijvoorbeeld verzekeren dat een econoom als Leontief (adviseur van Roosevelt) heel anders over economische stimulering van overheidswege uit dacht.

  Overigens was dat een erg aardige man. Ik bewaar aangename herinneringen aan discussies met hem.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 21.33 uur

 22. @21 Drob
  Ik heb ook Hayek en von Mises genoemd. Daar heb ik je niet op zien reageren, waarschijnlijk omdat je er geen drek over naar boven weet te halen. Ik staar me dus bepaald niet blind op één econoom. Ik had ook nog Hans-Hermann Hoppe, James Buchanan, Frederic Bastiat en Adam Smith kunnen noemen. Vast ook erg aardige mensen maar ik zie niet in wat dat er toe doet. Een discussie over hun theorieën ga ik graag met je aan.

  Reactie door HenriOsewoudt — maandag 23 oktober 2006 @ 21.42 uur

 23. Daar waar de politiek haar glans verliest, beginnen de economen te glimmen.

  Ik kan mij aardig thuis voelen in de beweringen van prof. Heertje.

  Reactie door Pool — maandag 23 oktober 2006 @ 21.48 uur

 24. Sommige mensen staren zich blind op dé economie.
  Maar dat is toch net zoiets als spiegeltjes en kralen voor de zogenaamde “primitieve” volkeren.
  Het gaat er toch om om samen elke dag gelukkig samen te leven en de diepte, magie van onze wereld te doorleven?
  Maar als je zoiets beweert dan vinden ze je een dwaas.

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 22.14 uur

 25. Time magazine had in april dit jaar een special met de naam “Dropout Nation”

  Bill en Malane Gates hebben het over “The Silent Epidemic,”

  Gaan we die weg ook bewandelen? Kies maar.

  Reactie door Alie Dekker — maandag 23 oktober 2006 @ 22.21 uur

 26. @HenriOsewoudt

  Leuke kwalificatie ‘drek’. Is dit kenmerkend voor je niveau.

  Overigens heeft ‘drek’ een behoorlijke economische waarde.

  Het verschil met Leontief is dat de theorieen van Friedman gefaald hebben, terwijl die van Leontief in veel landen goed gewerkt hebben. Het huidige economische succes van China (althans, ik weet dat Leontief veel contact met China heeft gehad met betrekking tot de planmatige ontwikkeling van de economie)is er ten dele op gebaseerd. Maar ook de VS hebben er in de dertiger jaren en na de Tweede Wereldoorlog baat bij gehad.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 22.21 uur

 27. Wanneer de economie nu eens ecologisch zou gaan denken dan zouden we verder komen (evenals inderdaad de ecologen ook economisch zouden gaan denken).
  Waar gaat het om? De centen? Volgens mij om leven, lekker eten, mooie omgeving (= magie van het landschap, de natuur en de mooie dingen die we samen gemaakt hebben zoals een weiland met brandrood vee en boerderij met rieten dak (of ook van een gigantische schuur met 10.000 dicht opeengepakte biggen; of de Bijlmer). Begrijpen jullie het verschil in benadering?

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 22.22 uur

 28. Misschien ten overvloede, maar toch:

  De vereniging Beter Onderwijs Nederland (waar Heertje in het comité van aanbeveling zit) is op dit moment de spreekbuis en forum voor diegenen die de huidige staat van het onderwijs niet zien zitten.

  Onderwijs is een fundamenteel en direct landsbelang en daarom is het de taak van de overheid om in te grijpen, ook al is diezelfde overheid die er eerder een puinhoop van gemaakt heeft.
  Daar is dan wel politiek draagvlak voor nodig (stem SP, word lid van BON).

  Het bedrijfsleven kan (en moet) uit de aard der zaak alleen het eigen bedrijfsbelang volgen.

  Reactie door pablito — maandag 23 oktober 2006 @ 22.25 uur

 29. Economen zijn meestal alleen maar geïnteresseerd in de tijdelijke geldomloop. Het heeft lang geduurd voordat ze in de gaten hadden dat er ook zoiets is als ecologisch kapitaal en dat dat afneemt. maar de meesten zijn blind en richten zich nog steeds op kapitaalvermeerdering en groei. Korte termijn denken. En hoe verder we in de toekomst komen des te minder gelijk veel van die economen krijgen en helaas des te meer de ecologen en in die trant denkenden zoals de club van Rome.

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 22.27 uur

 30. @L´écologiste

  Andere waarden zoals de relaties met milieu vormden een deel van het werk van Leontief. Schaarse ‘goederen’ vormen het gebied van de economie; schaarse milieufactoren dus ook en het begrip . Hij hield er zich expliciet mee bezig. Het begrip ecologische voetafdruk komt rechtstreeks uit zijn werk voort.

  Reactie door Drob — maandag 23 oktober 2006 @ 22.41 uur

 31. @ 30 Drob,

  Bedankt voor de tip. Ik zal eens kijken of ik niet iets van Leontief kan gaan lezen.
  Multidisciplinair werken/denken is toch de manier om vooruit te komen.
  Zag trouwens net op teletext dat EU-normen voor fijnstof nog strenger worden en dat Van Geel alleen stond in zijn verweer.
  Kijk die prijs die er nu betaald moet gaan worden had destijds ingecalculeerd moeten worden.
  Ik weet hier zo een project te noemen waarvoor ik de gemeente en de bouwondernemer heb gewaarschuwd dat je op zo’n plek niet kunt bouwen vanwege de uitlaatgasssen en de hoge hoeveelheden fijnstof. Ik had daar zelf geruime tijd gewoond nota bene. Maar het oude gebouw werd afgebroken en een nieuw gebouwd met vergunning van de gemeente en met meer wooneenheden. En de mensen kochten het ook nog! Vette winst en hoge belasting voor de gemeente.
  Maar ik vrees dat er sommige mensen eerder door zullen sterven of ziek worden met alle ellende van dien en dan ook nog de kosten. Volksgezondheid daar schijnt de minister zich niet om te bekommeren. De rijken zitten bijna altijd in de bosrijke gebieden.Waarom neemt de politiek dan niet haar verantwoordelijkheid? Eigen belang, kortzichtigheid en ach dat zal mijn tijd wel duren of zo? Schuif het maar onder het tapijt. Maar vroeg of laat komt het boven, als een tijdbom. En zo tikken er heel wat tijdbommen in ons land.
  Maar kijk daar komen de specialisten in het opruimen van bodemverontreiniging al aan. O, de directeur is de broer van de bouwonderneming? Enzoverderenzovoort. Soms heb ik er zó genoeg van.

  Reactie door L´écologiste — maandag 23 oktober 2006 @ 23.05 uur

 32. @24 L’ecologiste

  Prachtige reactie! Een kernreactie.
  En dit pak ik geheel en al. Ja, ik schaar mij met hart en ziel in de rij der dwazen.
  En laten we innig hopen dat deze rij langer en langer en langer wordt… :)

  Reactie door Gloria — dinsdag 24 oktober 2006 @ 0.15 uur

 33. Uitstekend stuk van Heertje, met name deze quote:

  ‘Waarom zou een medewerker van een manager een hoger salaris moeten verdienen, dan een academisch gevormde docent wiskunde of Grieks?’

  Het is van de gekke dit nu de huidige situatie is (dat de manager meer verdient dan de leraar). Echt BELACHELIJK. Welke sukkel heeft deze beloningsstructuur ooit bedacht.

  Reactie door Ellen — dinsdag 24 oktober 2006 @ 10.30 uur

 34. @ 33 Ellen,

  Nee het was geen sukkel die dit bedacht heeft maar een patser.
  Rijk de Gooijer zegt in één of andere Nederlandse speelfilm: de mensheid bestaat uit twee types de patsers en de sukkels. Dit is een variant op Marlon Brando in Orpheus ascending waarin hij zoiets zegt als the have’s and the have nots; the one’s that buy and the one’s that get bought. Hij vervolgt en zegt perhaps there is a third kind…..and they fly so high that even the hawks can’t catch them…

  Tot wie behoren de leraren en tot wie de managers?

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 24 oktober 2006 @ 10.56 uur

 35. @L’Ecolgiste

  Ik vrees dat je in de literatuur weinig ecologisch over Leontief tegen zult komen. Zijn methoden zijn in belangrijke mate wiskundig georienteerd. In de praktijk werden ze (vaak door anderen) gebruikt voor het berekenen de effecten van grote overheidsbestedingen (beroemd is zijn rapport voor Roosevelt over het effect van de bewapeningsinspanningen in de VS, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog), planeconomieen (zoals China)ontwikkelingspolitiek in derde wereldlanden en milieuverontreiniging ten gevolge van productie (energieverbruik, milieuverontreiniging, landgebruik).

  Reactie door Drob — dinsdag 24 oktober 2006 @ 11.26 uur

 36. @ 35 Drob,

  Valt best mee. Als je Leontief intypt bij google heb je een hele reeks. Vond iets over zijn input-output theorie en de ecological footprint. Ik vind het fijn dat er bij de economen ook zeer interessante figuren zitten. Van een milieueconoom, ga niet zeggen wie, kreeg ik goeie info over kostprijs en werkelijke prijs. Politiek zal keuzes moeten maken. Dat doen de meeste ondernemers niet. Prijs product moet ook sociale en ecologische schade bevatten. Dat valt te berekenen en dan krijg je ineens een ander verhaal. Zo koppel je werkelijke durzaamheid aan de economie en dan wil ik nog wel eens zien of wij zulke goede ondernemers in dit land hebben. Ineens verdienen ze veel minder en wordt het veel moeilijker en dan komt het echt aan op goed ondernemerschap. Dan zie je dat de snelle graaieres met dubieuze bedoelingen er het eerst de brui aangeven. Dit alles moet op wereldschaal georganiseerd worden om te voorkomen dat dit soort lieden elders hun onverkwikkelijke praktijken voortzetten. Zie bijv. de Millenium Ecosystem Assesment.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 24 oktober 2006 @ 11.58 uur

 37. + 36

  De meeste ondernemers zijn net koppelbazen die proberen belasting te ontduiken. Ze proberen gemakkelijk geld te verdienen door mensen te ontslaan en ecologische schade op de omgeving af te wentelen. Ja wordt er gezegd het principe is winst maken. OK winst, maar hoe vertaald zich dat naar de mensen en het milieu? En daar bekommert zich de economie niet echt om dan wat mooie woorden maar niet voldoende middelen. Dan kun je je afvragen of zo’n onderneming dan niet beter gesloten kan worden of beter onder curatele gesteld en dan bezien of er een ombuiging mogelijk is naar sociaal en ecologisch duurzaam presteren.

  Reactie door L´écologiste — dinsdag 24 oktober 2006 @ 12.05 uur

 38. Op die manier moeten die lui ( managers) zich wel aanmelden bij het CWI !Dat kan je ze toch niet aandoen ?

  Reactie door Fred — vrijdag 27 oktober 2006 @ 15.25 uur

 39. Applaus voor professor Heertje.
  Ik ben meer midden dan links qua stemgedrag, maar als de SP de partij is die de managementlagen in het onderwijs en de zorg aan ga pakken krijgen zij mij stemn.

  Reactie door Sander — dinsdag 31 oktober 2006 @ 9.49 uur

 40. briefje op sp-site

  het is de didactische betweterij van vele managers, nee, niet allemaal, maar wel van zeer velen onder hen, die ons onderwijs parten spelen. niet gehinderd door onderwijskundige ervaring en gedreven door veel wishfull thinking bedenken ze onderwijsmodellen die weinig opleveren en hun docenten hinderen in het vormgeven van goed onderwijs. die onderwijskundige betweterij gecombineerd met een grote macht

  ik heb sterk de indruk dat schoolmanagers en meer nog de bovenschoolse managementlaag in samenwerking met onderwijsonkundige stafmedewerkers, beleid willen maken. ze stellen zich niet, zoals voorheen, bescheiden op maar pretenderen te weten hoe het onderwijs vorm moet krijgen. er is een managementcultuur ontstaan die samen te vatten is in het motto “we moeten toch innoveren?!” vernieuwing is daarmee een adagium geworden louter omdat “het nu eenmaal anders moet”. maar natuurlijk mag en kan verandering van ons onderwijs geen leidraad zijn maar moet het gaan om verbetering. dat klinkt een beetje flauw en het is natuurlijk een open deur redenering om te pleiten voor verbetering ipv innovatie om de innovatie. maar het komt helaas vaak, veel te vaak voor dat docenten beleid wordt opgelegd vanuit die managementlaag dat niet door hen onderschreven wordt maar wel leidt tot verkwanseling van de kwaliteit van ons onderwijs: “we zijn aan het innoveren!….”.
  ik onderschrijf de stelling dat hoe groter de fusies zijn er des te meer top-down door een nieuwe laag van ‘managers-met-een-innovatieve-missie’ onderwijskundige maatregelen worden getroffen, organisatorisch en didactisch.
  bovenstaande lijkt nu met name te gelden voor het mbo i.c. de grootschalige roc’s.
  ik voorspel een parlementaire enquête in 2009 voor de vraag “waardoor is de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs zo gedaald”? het antwoord op die vraag zal ongetwijfeld ook gaan in de richting van autocratisch functionerende managementlagen gaan die weinig of geen contact hebben met hun leerlingen en docenten.

  sp en andere partijen: verlos ons van de bestuurslagen en bestuurders die ver af staan van de werkvloer, geen verstand van onderwijs hebben maar wel beleid en regels opleggen die de kwaliteit van ons onderwijs aantasten! terug naar kleinschalig georganiseerd onderwijs en naar een management dat zich voor de didactische vormgeving terughoudend opstelt, dat geen didactische modellen oplegt die weinig effectief en weinig efficiënt zijn. ruimte op de scholen svp voor didactische kwaliteit op de werkvloer.

  reactie door hans@vk

  Reactie door hans (van kruijsdijk) — vrijdag 3 november 2006 @ 10.33 uur

 41. Hans,
  Jij en ik, als werknemers van dezelfde baas, lopen (gezien de uitspraken die Heertje het MKB-blad van november)het risico binnen kort voor de rechter te staan als ‘lid’ van een criminele organisatie. Immers hij noemt, als ik de bijdrage in de Spits van vandaag mag geloven, Fontys een organisatie die ‘de formele karakteristieken van een criminele organisatie’ bezit. Zijn suggestie daarbij is dat wij bewust studenten binnenhouden en door de opleiding jassen, ook al zijn ze niet geschikt. Je hebt een tijdje op onze journalistenopleiding gewerkt. Onze meningen over onderwijsinnovatie verschillen. Dat kan. Fontys kiest voor een vorm van onderwijs dat studenten sterk aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid. Sommige medewerkers geloven daar niet in, zijn van mening dat studenten keuzes moeten maken die zij nog niet kunnen maken. Bij iedere vernieuwing ontstaan zulke partijen. Maar als school moet je kiezen. Je doet het zo, of je doet het niet.
  In de meeste kritieken in de media op onderwijs-vernieuwing tref ik weinig kennis aan over die vernieuwing en veel slogans in de trand van ‘vroeger was alles beter’.
  De insinuaties van Heertje over Fontys kunnen er bij mij niet in. Ik leer onze student dat kritiek leveren en goed argumenteren bij elkaar horen. Een redenering als die van Heertje op een eerstejaars assessment uit de koker van eerstejaars studenten, zou ik niet accepteren. En als hij dan bij de 50% uitvallers zou horen, zou ik niet zitten te piekeren over het feit dat we hem niet, zoals Heertje suggereert, door de opleiding kunnen jassen.

  Reactie door Jan Delsing — vrijdag 3 november 2006 @ 17.28 uur

 42. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat gebakkelei over salarissen in het onderwijs.
  En helemaal of managers en bestuurders hun salaris wel waard zijn of niet. En gezeur over de botte grootschalige managementlaag is tijdrovend en heeft geen prioriteit. Er bestaat een groot verschil tussen oneerlijk en onredelijk. Het maakt niet uit of een school nu fuseert, groter wordt of kleinschalig blijft. Als er maar met de cruciale elementen wordt rekening gehouden. Begin bij de dragers van het onderwijs, de docenten. Het salarisverschil tussen onderwijs en bedrijfsleven is met gemiddeld 20 % in de laatste 4 jaar gegroeid. Vakbekwame potentials kiezen, zeker in deze groeiende conjunctuur, steeds meer voor het bedrijfsleven. De vergrijzing staat vanaf volgend jaar voor de deur, samen met deze hoogconjunctuur. De gemiddelde docent vraagt zich elke keer weer af, wie er nou heeft verzonnen dat zij een filantropische doelgroep zijn. Een ieder, docent of niet, doet zijn werk (hopelijk) vanuit zijn hart of met plezier. Een roeping is iets vanuit de bijbel, maar heeft niets met de werkelijkheid in Nederland te maken. En zeker niet gezien de moeilijke omstandigheden waarin vele docenten hun werk moeten doen.

  Dit zijn de 4 basiselementen voor kwalitatief goed onderwijzend personeel en onderwijs als produkt:

  1.Maak het onderwijs aantrekkelijker voor de aankomende en praktiserende docenten. Bijvoorbeeld minimaal een LC functie (= iets hoger salaris) voor elke docent in het VMBO en MBO met in de functieomschrijving duidelijke onderwijs ontwikkelingstaken.

  2.Schaf de LB-functie (=kwakkelschaal c.q Lesboerschaal)) af en professioneel c.q. investeer in iedere docent.

  3.Universitair en 1e graads docenten gaan standaard op LD.

  4.Docenten die manager worden behouden hun schaal en krijgen hiervoor taakuren en een jaarlijkse bonus. Ook hun wordt dan een verplicht professionaliserings traject aangeboden.

  Lesgeven is ook innoveren en/of ontwikkelen en blijvend professionaliseren. Managers en bestuurders die dit inzien hebben meer verstand van onderwijs mogen blijven.

  Reactie door Alexander — zaterdag 18 november 2006 @ 21.48 uur

 43. De beste universiteiten staan in de VS maar ook de slechtste! Medici weten dat veel onderzoek is ‘gekocht’ door het bedrijfsleven waardoor veel onderzoek uitermate onbetrouwbaar is!
  Het verschil tussen goede, particuliere en slechte openbare scholen is ontstellend. Willen wij die kant op? Alsjeblieft niet! Goed onderwijs mag niet alleen voor de welgestelden zijn.
  Net als in de VS worden docenten hier onderbetaald. Resultaat: de beste mensen gaan verloren voor het onderwijs want… liefde voor het vak brengt geen brood op de plank. Niet doen alsof we geldwolven zijn. We zijn jarenlang tekort gedaan. Deels werk ik in het bedrijfsleven voor bijna het dubbele salaris (en veel minder stress). Ik blijf lesgeven maar mijn enthousiasme neemt af door het steeds maar weer onderwaarderen van het vak. Grote klassen, (steeds) langere dagen…

  Reactie door Petra Gazendam — vrijdag 5 oktober 2007 @ 16.32 uur