‘De opmars van de SP’

In het Financieel Dagblad van vandaag een artikel over de opmars van de SP.

Door Ria Roerink

De opmars van de SP in de opiniepeilingen lijkt niet te stuiten. De partij van Jan Marijnissen is de VVD dik voorbijgestreefd. En hoewel de verwachting is dat Marijnissen nog zetels zal verliezen aan de PvdA, is de trend helder: de SP is volwassen geworden. In ledental is de partij al langer de derde partij van Nederland, na respectievelijk CDA en PvdA. De partijleider uit Oss werkt aan een langzame, maar zorgvuldige opbouw van zijn partij.

Een snelle groei brengt risico’s met zich mee, zo weet Marijnissen. In 2002 verdubbelde de partij bijna in zeteltal. Dat leidde tot problemen, omdat de partij onvoldoende geïnvesteerd had in de kandidaat-kamerleden. Het gevolg was een conflict met Ali Lazrak, die later door Marijnissen uit de fractie is gezet. Om herhaling te voorkomen heeft de partij ‘De groep van 30′ opgericht, waar talentvolle nieuwe SP’ers worden opgeleid. Zes mensen uit dit trainingstraject staan op de nieuwe kandidatenlijst. Verder waakt Marijnissen voor een goede verhouding tussen ervaring en nieuwkomers. Mocht de partij zich opnieuw verdubbelen dan wordt de 68-jarige Remi Poppe – die van 1994 tot 2002 in de Kamer zat – opgetrommeld; hij staat op nummer 19 van de lijst. Ook Arda Gerkens, die wilde stoppen, heeft toegezegd in de fractie te blijven als de partij 20 zetels haalt, om ervaring te behouden.

Wat voor mensen heeft de SP in huis? De sollicitatiecommissie heeft mensen gezocht die ‘in hart en nieren SP’er zijn’, zegt Gerkens, die lid was van de commissie. ‘We zochten mensen die vuur hebben, die verontwaardigd, boos en geshockeerd zijn over de politiek.’ De SP is dan ook een echte actiepartij. Ze zet haar standpunten kracht bij met acties en demonstraties. Zo is SP-kamerlid Agnes Kant het gezicht van de oppositie geworden tegen het beleid van minister Hoogervorst van Volksgezondheid. SP’er Harry van Bommel mobiliseerde het ‘nee-kamp’ tegen de Europese Grondwet. Wat de partij helpt bij het voeren van actie, is dat de SP van onderop is georganiseerd. De partij was eerst alleen lokaal actief, en pas later landelijk. En nog steeds groeit het aantal gemeenten waarin de SP actief is. Een deel van de winst van de SP komt door Marijnissen zelf. Zijn stijl spreekt veel mensen aan. Van hem wordt gezegd dat hij intern een hiërchische, dominante leider is. SP-kamerlid Gerkens ontkent dat. ‘Wij kunnen echt zelf onze inbrengen voor debatten schrijven, zonder dat Marijnissen die hoeft te zien. Bij andere partijen is dat wel anders’, zegt ze.

Marijnissen is wel de enige politiek leider met een dubbele pet: hij is ook partijvoorzitter. Bovendien leidt hij al bijna twintig jaar de partij, een zeldzaamheid in Den Haag. Behalve in de organisatie investeert Marijnissen in de inhoudelijke koers van de partij. Hij heeft een streep gehaald door extreme standpunten als afschaffing van het Koningshuis en vertrek uit de Navo. En het verkiezingsprogram kreeg de titel: ‘Een beter Nederland voor hetzelfde geld.’ Met dat laatste wil de SP benadrukken dat ze op de overheidsfinancieën let. Marijnissen wil zich niet langer buitenspel plaatsen. Deze zomer zei hij met het CDA te kunnen regeren. Later nuanceerde hij dat. Hij refereerde, naar eigen zeggen, aan het oude CDA, van Marga Klomp ‘met een sociaal-christelijk hart’. Gelijkenissen tussen het CDA en SP zijn er wel degelijk. Net als het CDA heeft de SP ‘gemeenschapszin’ hoog in het vaandel.
Een constante in de betogen van Marijnissen is de aanklacht tegen ‘het neoliberale denken’, of het ‘ongebreideld kapitalisme’. Dat voert terug op het beginselprogramma. ‘Het formuleren van fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde’, is de kerntaak van de SP. Daarom is de partij tegen marktwerking en wil zij privatisering terugdraaien. Niettemin heeft de partij ook ten aanzien van het bedrijfsleven de bakens verzet. De SP omarmt kleine ondernemers en zelfstandigen. In februari van dit jaar presenteerde de SP voor het eerst een plan voor kleine bedrijven. Dat voorziet onder meer in lagere belastingtarieven voor zelfstandigen en vermindering van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine bedrijven. Voor grote bedrijven heeft de SP nog wel een lastenverzwaring in petto. Met de groei van de SP in de peilingen komt de vraag op of Nederland zo links is geworden. Volgens Gerkens willen mensen die nu zeggen op de SP te stemmen echt ‘een socialer Nederland’. Die SP-kiezers hoopt de PvdA nog voor zich te winnen. Maar Gerkens wijt het succes van de SP ook aan iets anders: ‘We zijn als een van de weinige partijen niet besmet. Wij zijn aantrekkelijk omdat we nooit concessies hebben gedaan omdat we moesten besturen.’ En die kiezers kan de PvdA veel moeilijker weglokken bij de SP.

SP-economie

Komt de Socialistische Partij, die ageert tegen het neoliberalisme en het kapitalisme, met haar verkiezingsprogram slecht uit de economische analyse van het Centraal Planbureau? Nee, dat valt reuze mee. Vier jaar geleden scoorde de SP met haar verkiezingsprogram vooral nullen in de doorrekening van het CPB. Dit keer blijkt ze nagenoeg hetzelfde te scoren als de PvdA. Het program van de SP levert eenzelfde bijdrage aan de economische groei als dat van de PvdA. De SP zorgt weliswaar voor minder banen in de marktsector en een slechter begrotingssaldo dan de PvdA, daar staat tegenover dat de SP beter scoort dan de PvdA bij het verbeteren van de overheidsfinancieën op lange termijn. Het verkiezingsprogramma van de SP zorgt voor een sterke inkomensherverdeling. Hoge inkomens gaan erop achteruit door aftopping van de hypotheekrenteaftrek, vermindering van het fiscaal voordeel op pensioensparen en afschaffing van de kinderbijslag voor de rijken. De SP wil het minimumloon en de uitkeringen met 5% verhogen. Toch pakt dit voorstel niet slecht uit in de modellen van het Planbureau, omdat de SP tegelijkertijd de arbeidskorting voor laaggeschoolden fors verhoogt. De partij zorgt ervoor dat het financieel aantrekkelijker wordt om te werken in plaats van een uitkeringen te ontvangen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 17 november 2006 :: 16.07 uur

42 Comments

42 reacties

 1. Kwam vandaag folderaars van de SP tegen, en wat dacht je……GEEN SOEP. Was wat problemen met stroom/gas

  Maar morgen zijn ze in Heerlen-centrum. Ik wil die soep wel een keer proeven.

  Reactie door alexander — vrijdag 17 november 2006 @ 16.25 uur

 2. Jan Marinissern heeft geen “streep gehaald door extreme standpunten als afschaffing van het Koningshuis en vertrek uit de Navo.”
  In de eerste plaats heeft het Partijcongres over het VERKIEZINGSprogramma gestemd. Dit heeft een beperkte reikwijdte.
  Afschaffing van het Koningshuis is niet op korte termijn actueel,en daarom niet opgenomen in het verkiezingsprogramma, maar daarom nog niet in principe als partijstandpunt verlaten. Ook over de NAVO bestaan nog kritische opvattingen. Gelukkig heeft het Congres het aanvankelijk wel erg vaag geformuleerde standpunt weer aangescherpt.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 17 november 2006 @ 16.38 uur

 3. Sorry: Marijnissen, natuurlijk.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 17 november 2006 @ 16.39 uur

 4. Zorgpuntje ! Staat dit thema bij de SP wel voldoende op het netvlies ?!

  Ik wil daarom de SP het volgende persbericht niet onthouden:

  PERSVERKLARING 17 november 2006

  Waterdebat brengt politieke schraalheid aan het licht

  Op 15 november 2006 vond in Perscentrum Nieuwspoort het Nationaal Verkiezingsdebat Water plaats. Woordvoerders van CDA, PvdA, VVD en SP werden in een bomvolle zaal aan de tand gevoeld over hun visie op waterbeheer en veiligheid in relatie tot klimaatveranderingen. Andere partijen, zoals Groen Links en D’66, waren ook nadrukkelijk en herhaaldelijk uitgenodigd, maar kozen ervoor het watervraagstuk links te laten liggen. (einde citaat 1. begin van de persverklaring)

  (begin citaat 2. einde van de persverklaring)

  Winnaar
  Na afloop konden de aanwezigen aangeven wie volgens hen de winnaar was van het debat. Circa eenderde van de aanwezigen gaf gehoor aan de vraag van de initiatiefnemers een evaluatieformulier in te vullen. De uitslag luidt als volgt:
  Boelhouwer (PvdA) kreeg 33% van de stemmen, op de voet gevolgd door Lenards (VVD) met 30%. Mastwijk (CDA) haalde een score van 26% en Poppe (SP) moest het doen met 0%.
  Vijf aanwezigen vonden dat de politici allemaal verloren hadden en dat de experts de echte winnaars van de avond waren. Alle politici kreeg gemiddeld een onvoldoende voor hun optreden.
  (einde citaat 2)

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — vrijdag 17 november 2006 @ 16.45 uur

 5. in aanvulling op 2. is dit de bron.

  Wilt u horen wat er letterlijk is gezegd? Ga dan naar http://www.podplaza.nl/index.php?action=showpage&show_id=685

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — vrijdag 17 november 2006 @ 16.48 uur

 6. off topic
  Dit is toch ook toevallig!

  VOC-kaarten na 350 jaar weer terug
  Na 350 jaar zijn staatsgeheimen uit de Gouden Eeuw weer terug op Nederlandse bodem. Eerder dit jaar werden beroemde zeekaarten van de VOC ontdekt in een bibliotheek in Oxford.

  Heeft Jan Peter hier iets mee te maken?

  Reactie door Gandalf — vrijdag 17 november 2006 @ 16.56 uur

 7. L.S,
  De uitspraken van dhr. Marijnnisen heb ik altijd gewaardeerd om zijn eerlijkheid en heldere uitleg.
  Ik ben ook eens met wat in de partij programma van SP staat. Aanvankelijk dacht ik PvdA te gaan stemmen, maar dhr. Bos is me te wisspelturig (niet standvastig als dhr. Marijnnisen). Daarnaast hebben wij tot twee keer toe na een regering van PvdA door de CDA in een keurslijf moeten persen om weer op het rechte pad te komen qua financien. Eerst onder dhr. Lubbers en nu door dhr. Balkenende.
  Wat mij het meest gestoord heeft aan het kabinet Balkenende is het vergoelijken van misstappen van zijn ministers. Alles werd met de mantel der liefde gedekt en alles ging weer vrolijk door. Alleen de laatste twee ministers, dhr. Donner en mw. Dekker zijn zelf weggegaan. En dat is ook weer een dekken van fouten want zij hoeven niet op te draaien voor hun fouten. De nieuwe minister van justitie (sorry ik kan zijn naam niet goed spellen) draait nu op voor de fouten van dhr. Donner z.a de wederom een ontsnapte TBSer. A.u.b. laat er geen 2 wetten bestaan, een voor het volk en een voor de regering.

  Reactie door J.M.Couwenberg — vrijdag 17 november 2006 @ 17.04 uur

 8. Lees voor de lol even op telegraaf.nl
  “Pas op voor Marijnissen” luidt het artikel, ze beginnen nu echt bang te worden bij vvd en cda.
  Je lacht je slap, zelfde soort bangmakerij als bij het grondwet referendum.

  Reactie door twijfelaar — vrijdag 17 november 2006 @ 17.12 uur

 9. Ik heb ook zojuist “pas op voor Marijnissen” gelezen op telegraaf.nl
  ik wil hier nog het volgende aan toevoegen:
  Het licht gaat uit in Nederland en als de mensen zo massaal op de SP stemmen zal er ook een wereldoorlog uitbreken. Het valt op dat voor dergelijke smerigheidjes altijd wel Hillen, Wiegel en consorten bereid zijn. Volgens mij zijn ze lichtelijk in paniek nu. Als je de stemming onder de mensen aanvoelt merk je dat ze er op gebeten zijn om af te rekenen met deze club foute heren. De opkomst zal bijzonder hoog zijn en ook de mensen die niet bereikt worden door de opiniepeilers zullen hun stem laten horen. De huidige peilingen worden behoorlijk geflateerd (voor de zittende macht) gepresenteerd. 22 november wordt een feestdag.

  Reactie door de gewone man — vrijdag 17 november 2006 @ 17.50 uur

 10. http://www.youtube.com/watch?v=ps1_Vn17lKA

  svp stuur deze link (als je het eens bent met de boodschap) zoveel mogelijk door.

  Reactie door de gewone man — vrijdag 17 november 2006 @ 17.52 uur

 11. Lees net op Telegrof on line dat men de SP lees Jan willen kapot maken met een ‘Verdacht’ artikel.Jan,make my day on Nov.22nd.

  Reactie door han — vrijdag 17 november 2006 @ 18.01 uur

 12. Het verbaast mij steeds meer dat de VVD meer geld wil uittrekken (2 miljard) voor asfalt.Ik vind het buitengewoon jammer dat de politiek niet inziet dat er zoveel vrachtwagens op de weg zitten,welke enorm vervuilen,diesel opslokken en files veroorzaken,terwijl op het railverkeer en waterwegen een enorme onderbezetting aanwezig is.Waarom worden er zo weinig vrachtwagons ingezet of halflege treinstellen overdag niet voor pakketpost gebruikt,immers de trein doet veel stations aan.Zo was het vroeger toch ook met van Gend&Loos? Op waterwegen kunnen automatisch gestuurde tenderboten met containers veel goedkoper,grootschaliger en milieuvriendelijker vervoer leveren.Werkgelegenheid? Scheepswerven,scheepsreparatie,havens/overslag,bevrachting,sluizen,wagon en containerbouw,staalbouw,automatisering etc.
  Jan,de mooie verkiezingsbeloften moeten wel uit energie besparing,efficiency en de inzet van de harde maakindustrie komen.Het is belangrijk dat de SP duidelijke,realistische en betrouwbare plannen maakt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 17 november 2006 @ 18.03 uur

 13. Het is wel raak in dde krant vandaag.
  Lees hier in de volkskrant,twee vijandige
  stukken tegen de SP.
  En net in bijdarage 10 ook al over de Telegraaf.
  Zal toch weer geen toeval zijn!!!!
  SP NU!!!!!!!!

  Reactie door kitje — vrijdag 17 november 2006 @ 18.07 uur

 14. Heb net ook dat stuk in de Telegraaf gelezen. Ik heb nog nooit gestemd, want als jongere ben je niet echt bezig met politiek :D Buiten dat ben ik eerlijk gezegd niet links of rechts, maar ook ik vind dat de SP duidelijk is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de PvdA.

  Dat stuk in de Telegraaf is echt belachelijk en nog belachelijker zijn die reacties eronder. Hoe kun je nou vantevoren al weten dat ‘land naar de afgrond gaat’ en we ‘een tweede Sovjet-Unie’ worden als je een partij niet eens de kans geeft?

  Zoveel mensen in Nederland zijn dom vind ik als je die reacties lees. Men denkt niet na en praat elkaar als een papegaai na. Gelooft alles wat die demagogen van CDA, VVD en weet ik nog wat allemaal zeggen.

  Zelfs ik weet dat de SP nog nooit geregeerd heeft. Geef hen dan de kans denk ik. Als het niks wordt, dan stem je volgende keer weer wat anders. Zo werkt het toch in een democratie?!

  Nu krijg ik het idee dat men je op de gevestigde orde van CDA en VVD wil laten stemmen onder het mom van ‘met de SP wordt een puinhoop’.

  Een slechte zaak, want lieden als Wiegel zijn waarschijnlijk als de dood dat ze hun baantje kwijtraken. Eigenbelang dus. Bah!

  Reactie door digidj — vrijdag 17 november 2006 @ 18.43 uur

 15. Het artikel hierboven, uit het Fin. dagblad, vind ik heel reeel.
  Heb De Telegraaf ook net gelezen, men begint hem nu toch te knijpen.

  Reactie door Bert — vrijdag 17 november 2006 @ 18.59 uur

 16. Nu op Ned 1\
  Recht door zee

  Met JP en de walgelijke heinsbroek!!
  Even SP en Jan afzeiken????

  Reactie door kitje — vrijdag 17 november 2006 @ 19.07 uur

 17. hoi luitjes,laatste oproep voor de genen die nog zwevend zijn.

  kijk en vergelijk:de ENIGSTE politicus met werkervaring in de gewone sector is………
  jawel j. marijnisse.
  de rest zat op school of had letterlijk een lul beroep.
  J A N SP NU HET NOG KAN

  Reactie door dries niezen — vrijdag 17 november 2006 @ 19.56 uur

 18. De schrik zit er goed in :)
  Lees in dit verband op elsevier.nl de artikelen:
  “Marijnissen helemaal niet oververmoeid” en
  “Massale internationale belangstelling voor SP”
  Vooral de commentaren lezen heel lekker weg. Overigens lijken die angstverhalen nog te werken ook, in de peiling van de hond zakt de SP van 28 naar 26. Nog steeds bijna een verdrievoudiging overigens.

  Reactie door twijfelaar — vrijdag 17 november 2006 @ 20.29 uur

 19. Ken jullie dat spelletjes “Op Stap”??
  De verkiezingen doen me daar aan denken.

  Het is net een wandeling “Met De Wind Mee”.
  Zij die met de wind hebben kunnen waaien, moeten nu echt lopen, of zelf “Tegen De Wind” in.

  Echter zij die “Tegen Wind” hadden, kunnen eindelijk weer rechtop lopen of misschien een keertje meeliften!!!!

  Reactie door kbo — vrijdag 17 november 2006 @ 20.53 uur

 20. Het artikel op de Telegraaf website is zo laag bij de grond dat ik mij nu nog beter voor kan stellen waarom ze fout waren in de oorlog.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Telegraaf

  Ouwe koeien? Dat doen ze zelf ook. Als Jan nog steeds Maoistisch is dan zij waarschijnlijk nog steeds…………
  Misschien kunnen ze morgen alle “hoogtepunten”van de VVD,KVP,AR,CHU,CDA opsommen. Al jaren lang onberispelijk koorknapen gedrag.
  Het typische is van de Telegraaf dat als je maar enigzins refereert naar hun verleden je commentaar niet wordt geplaatst.

  Dit is waarschijnlijk de beroemde VOC mentaliteit.

  Reactie door Gijs van der Meer — vrijdag 17 november 2006 @ 21.31 uur

 21. Bij Pauw en Witteman probeerde Kortlontje,zoals Femke door komiek Freek wordt genoemd in conference a.s dinsdag..Jan M. heel listig,vilein naar beneden te halen door Jan in de Schrapservice te zetten..stiekeme Femke,toch..stout..sorry stem toch Jan en de HELE SP VLAMT EN KNALT..mensen zijn niet achterlijk en we stemmen massaal SP !!!!!! NU SP !!

  Reactie door eric — vrijdag 17 november 2006 @ 23.32 uur

 22. JAN,hou je hoofd koel,verstandige mensen bij de SP zorgen de 22e nov voor de winst !!!

  Reactie door eric — vrijdag 17 november 2006 @ 23.38 uur

 23. Als Jan nog steeds Maoistisch is, dan is Balkenende nog steeds de voorzitter van de Inquisitie en Mark Rutte en Verdonk nog steeds slavenhandelaars..

  Reactie door ToN — zaterdag 18 november 2006 @ 1.29 uur

 24. Bericht aan Gijs van der Meer.

  Het is goed om nog eens te benadrukken dat de TELEGRAAF fout was in de oorlog. Dat mag ook niet vergeten worden. Daarom moet men die negatieve uitingen aan de SP maar laten voor wat het is. Beter niet druk over maken, dat is die hele krant niet waard.
  Er zijn veel betere kranten met een fatsoenlijke moraal.

  Reactie door Nettie — zaterdag 18 november 2006 @ 6.29 uur

 25. Amsterdam 18.11.06

  Beste Jan,
  Zoals je weet geloof ik niet dat dit land democraties wordt bestuurd,en als je alles leest wat ik schrijf dan weet je ook dat ik 48 jaar ben en uit princiepe nog nooit gestemd heb,ik was/ben de mening toegedaan dat ik de democratie daar geen dienst mee zou bewijzen ik denk en dacht dat de democratie in handen van een paar gekken is nog erger dan een dictatuur m.a.w. de democratie word verkracht en “wie stemt stemt toe”.

  Nu de SP zo dicht bij regeren is gekomen ben ik van plan om voor het eerst in mijn leven te gaan stemmen,ik ga stemmen op jou Jan.

  Niet omdat ik nu ineens wel in deze democratie geloof maar omdat ik in de idealen van de SP geloof net als zovelen met mij en jou.

  Jan als ik op jou ga stemmen hoef je daar helemaal niet blij mee te zijn want je hebt nu een achterban die Bertje heet en omdat je nu ook uit Bertje zijn naam gaat spreken in Den Haag wil ik dat je goed begrijpt dat je uit mijn naam geen gekke dingen mag doen daarmee bedoel ik,geen asfalt, geen gesjoemel,geen handjeklap,geen doofpotten,geen oorlog,geen oorlogstuig,kortom Jan ga uit mijn naam geen krankzinnige dingen doen want ik ga ontzettend boos op je worden en ga je niet bellen of brieven schrijven maar ik kom gewoon naar je toe zodat je het me even uit kan leggen mocht je ergens twijfels over hebben bij het nemen van een moeilijke beslissing bel me op of kom bij me langs,dus ga geen gekke dingen doen en onthoud goed en knoop het in je oren 1+1 is en blijft altijd 2,als je begrijpt wat ik bedoel, zo geld ook recht is recht en krom is krom,als je jezelf aan deze simpelle regels houd hoef ik niet steeds naar Den Haag te komen om het je uit te leggen dus schrijf het desnoods op maar vergeet het niet want het is belangrijk voor je toekomst jongen.
  Nou Jan neem je rust ga niet tot laat in de avond voor de buis hangen en eet veel tomatensoep want daar wordt je sterker en groter van als spinazie, vergeet niet dat ik ook kranten lees en een boek heb thuis en een internet aansluiting dus ik hou je in de gaten.

  Ik stem SP Hatsikiedee

  Ps.

  Moet je eigenlijk een hoed op als je gaat stemmen en mag ik een sigaar roken ik begin het leuk te vinden die verkiezingen, misschien koop ik wel mooi witte handschoenen voor bij dat rooie potlood en vraag ik of iemand me kan filmen want als je stemt moet je het wel goed en in stijl doen,en Jan jij gaat keihard aan het werk als alles goed gaat werk je per 22 November voor Bertje dus doe je best en laat je niet gek maken door die andere mafketels daar in Den Haag en maak me niet te schande,spreek altijd netjes met twee woorden,maar wacht nooit met het opsteken van je vinger,nooit bang wezen en borst vooruit Jan .

  Bertje

  Reactie door Bertje gaat stemmen !! — zaterdag 18 november 2006 @ 6.42 uur

 26. Vogens Freek de Jonge is Marijnissen een aardige jongen. Hoe denigrerend kun je zijn.

  Volgens Femke Halsema trekken we de LPF-stemmers, hoe denigrerend kun je zijn, en doen we niets aan het milieu.

  Christa van Velzen, hoe vaak ging ze niet met veel persoonlijke inzet op pad denk aan de chloortreinen etc.
  Minder economische groei is minder vervuiling Femke!!!
  En heel veel aanhang is juist voor een veel beter milieu en zeer begaan darmee, dus houd je opmerkingen bij je.
  Het is een grachtengordelpartij van het ergste soort.
  Iedereen aan het werk voor het minimumloon en nieuwe werkende armen door het bedrijfsleven korting te geven door arbeid goedkoper te maken.
  Was zij niet tegen de korting op winstbelasting van 3%, daar kunnen de werkgevers al veel extra voor doen dacht ik zo Femke.

  Volgens NRC Handelsblad redactiestuk opiniepagina,afgelopen vrijdag is armoede een relatief begrip en vervullen voedselbanken een nuttige functie.
  Ze komen tegemoet aan de ONVERMIJDELIJKE LEEMTES in de sociale wetgeving en aan de gebreken van burgers.

  Ik zou zeggen heren; leemtes worden door kabinetsbeleid meer dan ooit veroorzaakt armoede is meer dan ooit een “gevolg” van beleid van de overheid die zogenamd niet overal voor kan zorgen maar blijkbaar wel voor mensen die het niet nodig hebben.
  Je kunt ziende blind en horende doof zijn als je daarvoor kiest prima voor hen zijn uitwassen van beleid cijfertjes die ze bekijken bij een heerlijk diner van de kinderbijslag en de winst op de nieuwe ziektekostenverzekring in de Amsterdamse Horeca, zeer gezond zeer duur met krantje op schoot.

  Dat de PvdA en de SP de voedselbanken zien als een symptoom van een onrechtvaardige samenleving is ten onrechte volgens de heren in datzelfde stuk.
  De overheid kan niet alles oplossen.

  Dat de overheid dit alles veroorzaakt door henzelf wat extra’s te geven wat ze bij anderen weggehaald hebben,dáár hebben ze geen moeite mee.

  Welnu redaktie van het NRC Handelsblad.
  A. doe niet alsof armoede eigen schuld dikke bult is en de overheid hier niets mee te maken heeft zoals ze ook niets te maken zou hebben met exorbitante zelfverrijking aan de top, kinderbijslag voor mensen die het niet nodig hebben, gratis kinderopvang voor mensen die het niet nodig hebben (of wel natuurlijk) en hypotheekrenteaftrek voor mensen die het niet nodig hebben enkel dan voor weer een groter huis in een nog betere buurt.
  B. Ook werk met een te laag inkomen leidt tot sociale uitsluiting.
  De nullijn was toch overheidsbeleid dacht ik.
  De nieuwe ziekteklostenverzekering die veel mensen de nek omdraait toch ook.

  Indien de overheid hier geen aandeel in zou hebben en niet alles kan oplossen zou ik ook graag van u weten waarom de overheid op alle andere terreinen zogenaamd alles oplost door ten koste van WAO-ers etc… de bovenkant die het niet nodig heeft heel veel extra belastinggeld bij te geven.
  Mensen die géén kinderbijslag nodig hebben, ze zien het niet eens als het bijgeschreven wordt, die wel te geven nee zelfs te verhogen etc…
  Kinderopvang te vergoeden of is dát géén oplossing van de overheid, óók al hebben mensen het niet nodig.
  Doen alsof mensen in armoede enkel zijn niet-werkenden (moeten AOW-ers weer aan het werk dan)lageropgeleiden ( en wat te denken van hoogopgeleide ex-WAO-ers en/of vooral gedeeltelijk ex-Wao-ers van boven de 45)die nog steeds geen baan hebben aangeboden gekregen en vaak na jaren hard werken uiteindelijk in de bijstand belanden.
  Wat te denken van mensen die na hun 45 werkeloos zijn geworden en geen baan kunnen krijgen.
  Hoe eenzijdig kan een verhaal zijn weg vinden.
  Vragen de heren redacteuren zich weleens af waarom er mensen zijn die hun abonnement op de krant opzeggen.
  Zou het misschien kunnen zijn dat ze het geld niet meer hebben voor een abonnement?
  Waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de elite m.b.t. het staatstekort door kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek,het opzoeken van de mazen in de wet om zo min mogelijk belasting te betalen door het inhuren van dure accountants, notarissen, hun tot voor kort nooit opgegeven buitenlandse bezittingen.
  Ik walg van dit soort reakties.
  De overheid kan niet alles regelen is een dooddoener van de ergste soort.
  Doen alsof alle mensen die dankzij dit beleid niet meer rond kunnen komen domme, a-sociale, het aan zichzelf te danken hebbende nitwits zijn, zeer dom n schulden makend die volgens dezelfde heren echt niet nodig zijn (hoezo ooit onderzocht waarom mensen schulden zouden moeten maken, waarvoor?) als het even kan begint me de keel uit te hangen.
  Evenzo dat ze zelf niet afkomen met HUN eigen verantwoordelijkheid.
  Indien je kinderen neemt ben je daar zelf verantwoordelijk voor zou ik zeggen, zeker bij een hoog salaris zou je misschien zelf hun opvoeding kunnen betalen?
  Indien je een huis koopt ben je daar zelf verantwoordelijk voor zou ik zeggen als je nog een groter wil met teveel ruimte voor het aantal inwoners is dat toch jouw verantwoordelijkheid zou ik zeggen. Ooit eraan gedacht maar géén aftrek van hypotheekrente te willen en niet te verhuizen?
  En ga zo maar door.
  Zolang de overheid hen spekt met maatregelen waar ze blijkbaar geen enkele moeite mee hebben met geld dat ze zeggen niet nodig te hebben zul je ze niet horen.
  Een huis kopen doe je zelf, een duur en nog duurder huis ook. Kinderbijslag die je niet nodig hebt, ik heb ze de politiek nooit horen vragen die dan maar af te schaffen in deze vorm omdat ze zelf die verantwoordelijkheid wel kunnen dragen.
  Ze hebben geprofiteerd en doen dat nog tot op het bot van alle belastingopbrengensten van m.n. de grote groep middeninkomens.
  Ik word ziek van dit soort stellingnames zoals ik ziek word van Femke en Freek als zij doen alsof domme ontevreden LPF stemmers zich keren tot een partij als de SP.
  Alsof SP-ers conservatief zijn.
  Dan leg me eerst maar eens uit wat U heren onder conservatief verstaat.
  Misschien is het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek in vergelijking met het verleden wel héél erg progressief, of niet.
  Misschien is het feit dat exorbitante economische groei die ten koste gaat van het milieu wel héél erg progressief.
  Misschien is een inkomensafhankelijke kinderbijslag wel héél erg progressief vernieuwend zijn deze maatregelen in ieder geval.
  Met dank aan de redaktie van het NRC Handelsblad dat blijkbaar enkel in staat is mee te lopen in de waan van de dag omdat ze daardoor hun eigen door de overheid ingestelde en verhoogde toeslagen kunnen blijven innen.
  Dát is pas conservatief heren.
  Je ziet ik ben boos, zoveel generalisatie als het over de ander gaat maar zwijgen als het over jezelf gaat, jouw eigen verantwoordelijkheid.
  Even geschreven in het cafe om de hoek bij het rituele kopje koffie in de morgen á raison van wat een aow-ers er zowat bijkrijgt in een hele maand en waar de heren hun informatie wederom met elkaar uitwisselen.
  Ik kots ervan.

  Reactie door Henny — zaterdag 18 november 2006 @ 8.42 uur

 27. @ Bertje:

  Bertje, ga je zelf ook geen ‘krankzinnige dingen doen’ (met je licht dreigende ondertoon) als je Jan dan ooit zou opzoeken?

  Politiek is meestal compromissen sluiten, want anders gebeurt er niet veel. Als je maar het maximale uit de onderhandelingen haalt.

  Het leven (en zeker politiek) is niet zo simpel als jij het voorstelt. Als JIJ dat onthoudt hoef je helemaal nooit naar Den Haag te komen, alleen maar naar de stembus op de 22e.

  Hou je hoofd koel, ajb.

  Reactie door Alexander — zaterdag 18 november 2006 @ 8.42 uur

 28. UTRECHT (ANP) – Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) trekken steeds meer geld uit voor de armoedebestrijding. In 2005 ging het naar schatting om een bedrag van ruim 7 miljoen euro. Dat is ruim 2,5 miljoen euro (57 procent) meer dan een jaar daarvoor.

  Het gaat gaat goed! Toch?

  Reactie door Gandalf — zaterdag 18 november 2006 @ 8.54 uur

 29. De Telegraaf is toch de clubkrant van rupsje nooit genoeg ?

  Reactie door Jan met de Pet — zaterdag 18 november 2006 @ 9.07 uur

 30. Vandaag gaat het verder.
  De Telegraaf danst naar het pijpen van Balkende!
  De Telegraaf beweerd onafhankelijk te zijn.
  Lachwekkend.

  Zwevende kiezers, hoedt u voor leugens, list&bedrog!

  Reactie door Gandalf — zaterdag 18 november 2006 @ 10.21 uur

 31. @26 Je bent écht boos Henny? En ik kan mij dat zo goed voorstellen. Het beeld dat je hier schetst is veel meer de werkelijkheid dan wat wordt beweerd door de huidige machthebbers.
  Voor mij is Freek ook passé.
  Maar die artikelen in de diverse media zijn uitsluitend bedoeld om mensen aan het twijfelen te brengen. De taak van de media is informatieverstrekking. Punt. Een goed artikel over welke politicus dan ook kan interessant zijn. Maar om je te lenen als spreekbuis voor een bepaalde politieke stroming, en de werkelijkheid geweld aan doen, gaat mij te ver.

  Reactie door Gandalf — zaterdag 18 november 2006 @ 10.37 uur

 32. Kijk uit voor de aanval van Freek de Jonge op Jan Marijnissen aanstaande dinsdag. Die zal alles vernietigend zijn voor de verkiezingsuitslag alsmede de groei van leden in de toekomst. Dag Potentieel. Hoe moet JM zich hier tegen weren ?

  Reactie door ACE — zaterdag 18 november 2006 @ 14.38 uur

 33. Jongens, ik kan me niet voorstellen dat mensen zich laten beinvloeden door Freek, ze weten toch allemaal dat het een grappenmaker is?

  Heb een beetje vertrouwen in de mensheid.

  Als je je laat omlullen door Freek dan ben je het niet waard om te stemmen.

  Freek is en was een salonsocialist, wisten jullie dat nog niet? links lullen en rechts vullen

  Reactie door carla — zaterdag 18 november 2006 @ 18.27 uur

 34. Pvda en cda kruipen weer iets naar elkaar toe volgens de peilingen. De media zinspeelt nu ineens weer over een nek-aan-nek race tussen die 2. Veel ‘zwevers’ zijn gevoelig voor deze stemmingmakende berichtgeving en laten zich misschioen toch weer verleiden tot een ‘strategische stem op de pvda’.
  De SP moet in de laatste dagen een spraakmakend, overtuigend en allesbeslissend slotoffensief inzetten, om te zorgen dat de potentiële SP kiezer ook echt in het stemhokje SP moet kiezen.

  Reactie door Bert Klein — zaterdag 18 november 2006 @ 18.37 uur

 35. Maak je niet druk om Freek
  Wat een nonsense zijn werk is om de politiek en trends op de hak te nemen, door te prikken en het daar bij te laten. Cabaret is een typische Nederlandse cultuur, moet vooral blijven.
  Of het geen tijd voor Freek om in te zien zijn creativiteit mogelijk verstard is in een maniertje Freek , is nog afwachten.

  Reactie door Maria — zaterdag 18 november 2006 @ 20.51 uur

 36. @ Bertje (25):

  Gefeliciteerd, Bertje!
  Enkele dagen geleden heb ook ik geprobeerd je ervan te overtuigen dat je niet de juiste conclusie trok met NIET te gaan stemmen. Ik had goede hoop dat het nog goed zou komen.
  En nu stem je dus toch, vanwege Jan Marijnissen, en wel SP! Hopelijk zullen vele anderen, die erover twijfelen of ze gaan stemmen, jou als een goed voorbeeld zien.

  Reactie door Olav Meijer — zondag 19 november 2006 @ 2.27 uur

 37. Wie zich nog de conferences van Wim Kan weet
  te herinneren, weet dat hij van St Nicolaas
  nogal eens schrijvershulp ontving vóór zijn
  grappen over de de ‘regering’ werden gemaakt
  en ik weet zeker dat Seth Gaaikema als één
  der weinigen dus capabel is om te beoordelen
  of de grappen over de politiek juist worden
  ‘verdeeld’ en als er daarbij een overheersen
  de voorkeur uit sprak, kan hij daarover be-
  naderd worden. Maar het zou me verbazen als
  er door Freek de Jonge één partij volstrekte
  voorkeur zou krijgen om een negatieve reti-
  rade op los te laten, als die partij dát
  niét zou verdienen. Overigens mag een poli-
  tiek getinte conference een uitermate scher-
  pe blik richten op de maatschappij, met grote grappen worden gebracht, maar nog wel
  van enige werkelijkheidszin getuigen.
  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt
  en door wie werd Freek uitgenodigd om te ko-
  men spréken? Na zoveel ervaring verwacht ik
  dus van Freek écht klassewerk en de humor
  zal beurtelings zoet en zuur zijn, mag ik
  dan veronderstellen en verheug me er dus op!
  Als die voorstelling pas echt plaatsvindt
  maandagavond, dan is het nog hard werken aan
  de laatste aktualiteiten om die in te passen
  en we zijn gewend om op nivo de pas er in te
  houden, dus wordt het aanpoten en behoorlijk
  maar had ik natuurlijk ook een keer liever
  in die zaal gezeten, want niets leuker om de
  sfeer zélf te proeven, de speld te kunnen horen vallen en het ingehouden gebulk van het lachen ergens op de achtergrond….of de
  laatkomer die net na de eerste zin uitge-
  bracht hebbend binnenkomt en begroet wordt
  met bijv. woorden als: ‘ik heb nog zo lang
  mogelijk op u gewacht’ en dan volgen al snel
  een aantal ‘open doekjes’..kan dus echt heel
  leuk worden en weer een aantal gevleugelde
  gezegden naar voren halen én opleveren!
  Verbreding en uitdieping van onderwerpen brengen zijn ervaring tot meesterlijke zet-
  ten en zal hij zijn kansen niet onbenut la -
  ten. Zijn hele oeuvre verdient grote waar-
  dering en respect! Freek is nog lang niet
  aan het eind van zijn latijn, maar langere
  tussenpozen tussen de shows maken die visie
  dus nog groter en de aanpak nog meer gedegen
  …..derhalve zal het verrassend blijven!

  Reactie door Madelief — zondag 19 november 2006 @ 9.10 uur

 38. Het maakt niet uit wie of wat een ander van je vindt of zegt.
  In de media heeft ieder zijn eigen belang.
  Zolang wij blijven geloven in het goede,
  en aan de groei van de SP te zien .
  zijn dat een heleboel mensen.
  Jan gewoon eerlijk en oprecht blijven.
  Ons heb je overtuigd.
  groeten gerrit

  Reactie door Gerrit — zondag 19 november 2006 @ 14.13 uur

 39. @ 37

  Het is inderdaad triest dat Freek zich ondergeschikt heeft gemaakt aan het PVDA wanhoopsoffensief maar ik ben van mening dat hij zijn principes allang heeft verkocht voor 30 zilverlingen. Overigens zal hij alle politieke prominenten evenveel bespotten. De subtiliteit zit hem erin dat hij alle politici zal bespotten met bij de mensen bekende karikaturen ( wisten we al ! ) maar uitgerekend JM zal hij bespotten met een compleet nieuw beeld ( wisten we nog niet, compleet nieuw ! ). De mensen zullen de eerste dagen helemaal beseffen dat het een aanval is op de betrouwbaarheid van JM.

  Reactie door ACE — zondag 19 november 2006 @ 15.27 uur

 40. @ Madelief (37):

  Onlangs deed Freek de Jonge uitspraken, die erop wijzen dat hij net zo’n verwrongen beeld heeft van de SP als de ondermaatse en lage artikelen in de Volkskrant en de Telegraaf op 17 november jl.
  Zelfkritiek en een dosis zelfrelativering zijn zeker nuttig, maar ik heb heel weinig vertrouwen in het gehalte van De Jonges grappen over de SP c.q. Marijnissen morgen.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 20 november 2006 @ 18.11 uur

 41. Olav meijer, frek! de jonge is een rijke stinkerd en is bang om van alles kwijt te raken..zielige man dus! In plaats van mekkeren op tv ( hoeveel mensen zouden daarvan verlost willen zijn..in ieder geval ik!) zou hij ook zijn handen uit de mouwen kunnen steken en dus wel betekenis hebben! Mekkereren, vooroordelen spuien, negatief zijn kan iedereen! Als hij zich nou eens zou gaan verdiepen in de politiek en dan met name de SP zou hij niet met onzin aan komen zetten. Ik heb een tip voor Frek de jonge: Trek je terug op je wolk en kom niet meer naar beneden!

  Reactie door cynthia — dinsdag 21 november 2006 @ 12.19 uur

 42. ik hou van je zoals je bent

  Reactie door ranja — vrijdag 24 november 2006 @ 16.24 uur