‘Onderwijs strooit zand in de motor’

Samen met Ralph Hanzen – bestuurslid van de vereniging Beter Onderwijs Nederland – schreef ik de volgende opinie die vandaag verscheen in BN-de Stem.

Begin vorige eeuw was het een kleine groep burgers die op basis van afkomst een grote maatschappelijke en economische voorsprong had op de massa.

De invoering van de leerplicht en het algemeen stemrecht veroorzaakte begin twintigste eeuw een emancipatiegolf en leidde tot een ongekende welvaartsgroei. Het toegankelijk maken van onderwijs voor brede lagen van de bevolking was daarbij cruciaal. Het huidige Nederlandse onderwijs slaagt er niet meer in de positie van grote groepen in de samenleving te verbeteren. Plaats dit in de context van de sterker en concurrerender wordende Aziatische en Oost-Europese economieën en de noodzaak tot handelen is evident.

De veranderingen in het onderwijs van de laatste veertig jaar strooien zand in de emancipatiemotor. De didactiek die hierbij wordt opgelegd, Het Nieuwe Leren (HNL), werkt segregatie in de hand. De overheid heeft als taak dit proces te stoppen en moet de macht weer opeisen die nog maar onlangs aan schoolleidingen en -besturen is afgestaan. Op deze manier kunnen we voorkomen dat grote groepen straks slachtoffer worden van een maatschappelijke tweedeling in een globaliserende economie.

Het Nieuwe Leren maakt leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leervragen, leerdoelen en leerroutes. Jongeren van dertien jaar oud moeten zelf bepalen wat nuttig is om te leren, ze moeten zelf vaststellen wat een voldoende eindniveau is en ze moeten zelf bepalen hoe ze denken zich kennis en vaardigheden eigen te maken. HNL legt een zwaar accent op vaardigheden en competenties. Het inhoudelijke kennisniveau van de leerling is hieraan ondergeschikt. De leraar staat buitenspel en mag alleen coachen en begeleiden.

Moderne leerlingen zouden niet meer in staat zijn te leren uit een boek of langer dan tien minuten naar een verhaal te luisteren. Leren samenwerken en het bekwamen in het schrijven van gezamenlijke verslagen wordt hoog aangeslagen.

Dat het vervolgonderwijs een steeds lager instroomniveau signaleert, wordt genegeerd. Vooral de massaal uitvallende vmbo’ers hebben last van deze aanpak. Zij hebben recht op een perspectief dat verder reikt dan dat van hun eigen kringetje. HNL wijst leerlingen juist op hun beperkingen, met desinteresse en slechte motivatie tot logisch gevolg.

Vmbo

Vmbo-scholen moeten jaarlijks minstens 1040 klokuren les te geven. Slechts 7% van de scholen voldoet hieraan. De Wet Beroepen in het onderwijs staat toe dat de lessen gegeven worden door goedkope onderwijsassistenten of dat de economiedocent Frans geeft.

HNL stelt geen prijs op hoogopgeleide docenten: zij zijn relatief duur, vaak kritisch en willen meer dan coachend jeugdwerk.

Zo’n 30% van de lessen wordt verzorgd door onbevoegde leraren, die voor 30% van hun tijd bezig zijn met niet-lesgevende taken. Deze uitwassen ontstaan doordat de overheid zich terugtrekt uit het onderwijs. De macht ligt nu bij managers met de neiging om achter het bureau te kijken naar rendementscijfers, in- en doorstroomgegevens en minder naar wie er voor de klas staat: als er maar iemand staat. We zien een tendens van groeiende, traditionele privé-scholen. En bijlesinstituten doen steeds betere zaken. Het zal duidelijk zijn dat deze dure vluchtroutes voor velen geen optie zijn.

Leraar

Onlangs is aangetoond dat het succes van leerlingen vooral wordt voorspeld door de vooropleiding van de docent. Sociale samenstelling en grootte van de groep of ervaring van de leraar doen nauwelijks ter zake. Leraren moeten als autonome personen hun voorbeeldfunctie vormgeven. De huidige grootschalige inrichting van scholen en de massale keuze voor een holle didactiek maken dat lastig. De Nederlandse hbo-lerarenopleidingen leiden leraren op tot coach en begeleider. Diploma’s leveren geld op en de curricula worden zonder morren aangepast aan het dalende niveau van de instroom. Een hoogopgeleide docent is in staat de leerlingen uit hun eigen beperkte leefwereld te verheffen en perspectief te bieden. Juist vmbo-leerlingen die bij uitval per definitie problemen krijgen in de arbeidsparticipatie hebben daar recht op. In dat licht mag beleidsmakers verwaarlozing van talenten en het in de hand werken van segregatie verweten worden.

Oplossingen

De macht van schoolbesturen en schoolleidingen moet drastisch worden beperkt. Schaalverkleining en inhoudelijke overheidscontrole zijn noodzakelijk om kwaliteit te waarborgen. De taken van het management moeten daarom gereduceerd worden tot louter faciliterende. De oneigenlijke macht van processturing wordt zo weggenomen. Hbo-lerarenopleidingen moeten zich veel sterker richten op vakinhoud, zodat de huidige verschillen tussen eerstegraadsleraren kleiner worden en het niveau hoger. Uiteindelijk zijn met deze maatregelen de leerlingen geholpen, doordat zij op grond van een stevige basis zelf werkelijke keuzes kunnen maken. Laten we de emancipatiemotor met grote haast een kwaliteitsimpuls geven. Dat helpt de leerling van nu en de werknemer van later.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 05 december 2006 :: 23.06 uur

26 Comments

26 reacties

 1. Ik geef geen les maar het lijkt me dat de interactie tussen leraar en leerling een gezamenlijk leren bevorderd op menselijk/sociaal niveau. De leraar straalt uit dat hij de leerling en zijn ontwikkeling belangrijk vindt. Het signaal wat leerlingen nu krijgen is dat ze het zelf maar moeten uitzoeken. Een signaal dat ook de overheid richting burger uitstraald. Wat het bestuur richting leerkrachten uitstraald etc etc. Eigen verantwoordelijkheid. Kan of wil je dat niet dan is dat vette pech. Ik denk dat op welk niveau in de sameleving je ook kijkt het belangrijk is dat je als mens de ander belangrijk genoeg vind om aandacht aan te besteden en je mag zijn wie je bent.

  Reactie door Alie Dekker — dinsdag 5 december 2006 @ 23.27 uur

 2. Precies Alie. Maar 1 moeilijk jaar als je 15 of 16 bent en je toekomst kan aan diggelen liggen. Geen begrip voor een zwak moment of de noodzaak van persoonlijke begeleiding of stimulatie. De hele eigen verantwoordelijkheid doet me kotsen. Zoiets kan alleen gepreekt worden door mensen in wiens leven alles altijd voor de wind is gegaan.
  Dat terwijl een mensenleven zo kwetsbaar is.

  Reactie door Irma — dinsdag 5 december 2006 @ 23.45 uur

 3. @Irma
  Wat ik zo erg vind is dat we onze kinderen op allerlei manieren meegeven dat ze niet goed genoeg zijn als ze niet aan een bepaalde standaard voldoen. We stomen onze kinderen klaar voor wat? In ieder geval mogen ze niet zijn wie ze zijn en staan we niet open voor verschillen. Ik geloof dat je op die manier niet raar moet staan te kijken dat mensen afhaken en gefrustreerd raken. Je creëert een depressieve samenleving. Een samenleving die juist de verschillen lief heeft is een creatieve, levendige samenleving. Dan halen we uit onze kinderen wat ze in zich dragen. Je kunt in dit betoog ook net zo goed burger of werknemer zetten want het geldt voor ons allemaal.

  Reactie door Alie Dekker — woensdag 6 december 2006 @ 0.23 uur

 4. Zorgen jullie er maar voor dat je in dit kabinet de post onderwijs naar je toe trekt. van der Hoeven ontbeert iedere visie en ook voorganger Hermans was niet echt iemand met een duidelijk doel.
  Geef het onderwijs weer terug aan leerlingen en docenten.
  Laat de leerlingen weer klimmen !

  Reactie door Henk — woensdag 6 december 2006 @ 0.41 uur

 5. @ irma(2)

  ik loop nog steeds tegen de muur van onbegrip die ontstaan is tijdens zo`n zwak moment in mijn gezondheid, op die leeftijd ook nog, aan.

  eigen verantwoordelijkheid, dat hoor ik steeds vaker.
  heb er nooit iets aan kunnen doen, en moet nu s`avonds de schade inhalen door opleidingen te volgen.

  ik denk dat uiteindelijk in de dikke van dale zal staan:

  eigen verantwoordelijkheid-> gebezigde term ten teken van gebrek aan interesse in een ander, -> ook wel zoek het zelf maar uit genoemd.

  Reactie door rutger — woensdag 6 december 2006 @ 1.07 uur

 6. Vroegâh was alles beîtâh … Nee, natuurlijk niet. Maar ‘t is wèl opmerkelijk dat rond mijn eindexamenjaar (1984) het Nederlandse onderwijs het beste in de wereld was. Inmiddels is “een” plek in de top 10 al een nobel, maar onhaalbaar streven … Dan hoef je toch geen verstand van onderwijs te hebben om te zien dat er onderweg iets “niet goed” is gegaan. Toch?

  Reactie door Renée — woensdag 6 december 2006 @ 2.59 uur

 7. “De invoering van de leerplicht en het algemeen stemrecht veroorzaakte begin twintigste eeuw een emancipatiegolf en leidde tot een ongekende welvaartsgroei.”

  Knap staaltje geschiedvervalsing. Het was natuurlijk precies andersom. De welvaartsgroei, die te danken was aan het kapitalisme en het erkennen van privé-bezit, maakte breed onderwijs mogelijk.

  Reactie door HenriOsewoudt — woensdag 6 december 2006 @ 8.55 uur

 8. Ach, ik vraag me af hoe wie dan ook kan bepalen wat onze kinderen later nodig zullen hebben. Mijn, in 1982 behaalde, MAVO-diploma is geen flikker meer waard, HBO is wat de klok slaat. Tja, een mens kan natuurlijk denken dat HBO-diploma’s garanties geven voor een geweldige toekomst… Eeeeh, wat nou als de opwarmende aarde haar zin krijgt? Hebben we dan meer aan HBO-ers die wetten verzinnen, tabellen invullen en elkaars nieuwste iPod bewonderen dan aan mensen die weten hoe ze een spade vast moeten houden? Wie het weet, mag het zeggen.

  Reactie door Ron — woensdag 6 december 2006 @ 9.25 uur

 9. @ 6 Renée,

  In die tijd had je Deetman. Hij had 1 thema tot hoofddoel: BEZUINIGEN.
  In korte tijd heeft hij echter de bemanning van zijn departement met zo’n 15% laten toenemen. Die hebben allerlei plannetjes uitgedacht waar nu de leraren meezitten.
  Wat zitten ze toch graag aan de remote controll. Maar zelf voor de klas staan vertikken ze.
  In dit land barst het van de betweters. NO PREACHING BUT TEACHING!
  Zelf ben ik er één met eindexamen 1971. Ik heb er nog dagelijks plezier van.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 6 december 2006 @ 9.32 uur

 10. @ 8 Ron,

  In dit land wordt veel waarde gehecht aan HBO. MAar wat stelt het eigenlijk voor? HBO-ers worden niet opgeleid om zelfstandig te denken. Managers hebben graag HBO-ers omdat ze gemakkelijker aan te sturen zijn dan academici.
  Dát is de reden waarom ze hier niets meer kunnen. Het vakinhoudelijke wordt ondergewaardeerd.
  Pasgeleden bijv. die ontsporingen bij RandstadRail. Er gaat zoveel fout. En het dan raar vinden dat de begroting van het zoveelste project ver boven de raming uitstijgt. Telkens moet er dik geld bij om fouten te herstellen.
  In mijn vakgebied heb ik al zo verschrikkelijk veel mis zien gaan omdat managers er totaal geen verstand van hadden en hun ondergeschikten hun mond niet konden of durfden open te trekken hetzij door gebrek aan kennis hetzij door intimidatie. Mar wanneer je zelf niet veel weet ben je onzeker en durf je niet. Dat is vaak het geval bij HBO-ers is mijn ervaring. En juist die worden aangenomen omdat dan de managers hun eigen fouten niet onder ogen hoeven zien omdat niemand ze daar op wijst. Kunnen ze maanden, jaren later hun fouten via ‘voortschreidend inzicht’toch nog herstellen en verbloemen. Ondertussen heeft de belastingbetaler dan wel miljoenen te veel betaald door deze manager-HBO-tandem aanpak.
  Hè, dat lucht even op.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 6 december 2006 @ 9.43 uur

 11. @8 Ron
  Een reden temeer om het onderwijs niet aan een altijd achter de feiten aanlopende overheid over te laten maar aan de markt.

  Reactie door HenriOsewoudt — woensdag 6 december 2006 @ 10.44 uur

 12. @10 Grappig toch regelmatig te moeten constateren, dat het bedrijfsleven niet zel-
  den floreert door autodidacten ipv kennis uit het boekje opgedaan middels universiteit
  en ‘goed’ managen kunnen diegenen die exact
  weten wat de prestaties van werknemers zijn,
  doordat zij ooit die werkzaamheden stuk voor
  stuk hebben uitgevoerd.
  Het zou al een heel stuk schelen, als een
  hbo-er van een mbo-er zou willen aannemen
  waarom bepaalde zaken praktisch onuitvoer-
  baar zijn. Dat geldt trouwens in veel beroe-
  pen, meer dan mensen zich willen realiseren.
  Geen betere ervaring dan de zélf opgedane er
  varing!. Na 40 jaar kunnen de managers er
  weer uit, op vele terreinen, en kunnen ploe-
  gen weer gewoon geleid worden door de seniors binnen die disciplines.
  Het verdwijnt ook weer, en de chique naam
  voor thuiswerkers heet dan niet meer ‘huis-
  houdmanagers’, maar gewoon ‘meissie voor dag
  en nacht’ die hem, haar heer, ook nog hielp
  als typiste! ‘t Is maar net, welke betite-
  ling, de eigenwaarde vermeerderen zou en met
  welk een nadrukkelijk imposante toon zo’n
  funktie wordt omschreven.
  Ambitie om ‘aanzien’ te verwerven, poetst ab
  soluut het ego op, maar de te leveren presta
  ties houden er vaak geen verband mee, dan
  komt menigeen heel bedrogen uit aan het eind
  van de rit. Stel vast, dat het niet de
  kleren en de toon zijn die de man maken,
  maar de nuchtere manier waarmee men met bei-
  de benen op de grond zijn taak weet uit te
  voeren. Als je je niets verbeeldt, stel je
  ook niets voor en zodra mensen zich die hou-
  ding aanmeten, vallen ze als bakstenen.
  Het nog immer bogen op vergane glorie, of de
  functies van ouders die het plaatje dan com-
  pleet moeten maken, is eigenlijk een in- en
  inzielige vertoning!
  Het onderwijs zou er beter aan doen eens heel flink te wijzen op een ieders persoon-
  lijke aanleg en het tevreden kunnen zijn met
  wat er mogelijk door te bereiken valt en een
  ieder even waardevol is op de eigen plek!
  Mij strooien ze geen zand meer in de ogen,
  en daar moet ik uiteindelijk heel scherp mee
  kunnen zien!

  Reactie door Madelief — woensdag 6 december 2006 @ 13.12 uur

 13. @ Madelief 13.12

  Juist!
  In het bedrijfsleven lopen er nogal wat ‘self-made men’ rond.
  Diploma’s kun je tegenwoordig kopen.
  Bij het onderwijs zou meer aandacht moeten zijn voor en ruimte gegeven moeten worden aan persoonlijke ontwikkeling van persoonlijke talenten. Uiteraard ook aan samenwerking!
  Leren, stampen, bijlessen en AMBITIEUS MOETEN ZIJN kan voor veel kinderen het begin van het einde zijn.
  Voor ze het weten zijn ze kind af en al kleine volwassentjes die hun wensen hard nalopen in de ratjesrace.
  Meer speeltijd, vrije tijd en natuurlijke interesse. Daar kom je veel verder mee.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 6 december 2006 @ 14.16 uur

 14. Jan,

  We zijn het in elk geval roerend eens dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. Op het VMBO wordt geen vak geleerd en op het VWO schiet men te kort met de voorbereiding op de Universiteit.

  Terug naar kleine klassen, veel individuele aandacht en kiezen… niet van alles net niks

  Reactie door No Nonsens — woensdag 6 december 2006 @ 15.25 uur

 15. Met het kennisniveau is het ook zeer bedroevend gesteld en over een vaardigheid als hoofdrekenen hoeven we al helemaal geen wonderen te verwachten.

  Reactie door No Nonsens — woensdag 6 december 2006 @ 15.27 uur

 16. Toch mooi dat Jan al zolang in de Tweede Kamer zit als lasser!
  Dit geeft minstens aan dat een opleiding niet alles is.
  Johnny the Selfkicker van Doorn zei het eens zo mooi:
  Van de school des levens krijgt niemand een program.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 6 december 2006 @ 16.50 uur

 17. Niet alleen het onderwijs wordt geofferd aan de waan van de amorele markt en het kortzichtig eigenbelang.
  Alle publieke en semi-publieke diensten moeten gesnoeid worden en in handen komen van degene, die werkelijk weten waar ze het over hebben, en dat ze in het landsbelang werken.

  Het ene schandaal is nog niet openbaar of het volgende doemt op.
  De halvegaregraaiendeincompetentebestuurderscultuur moet tot op de grond worden afgebroken.
  Dat kan niet snel genoeg.

  Reactie door hendrik dieks — woensdag 6 december 2006 @ 18.12 uur

 18. @12 Madelief, wat je zegt!; het onderwijs zou er beter goed aan doen als er werd gekeken naar de kwaliteiten van het kind, hier ben ik het helemaal mee eens!!! Zo worden kinderen zelf verantwoordelijk gesteld op hun 11-de jaar voor hun huiswerk, en cijfers!!! Als je dan uiteindelijk achter komt dat je kind geen cijfer hebt, mag je daar als ouder niet eens samenspraak over.
  In ieder geval is het zo ,dat mijn kind A kon hebben op zijn cito-toets, B kreeg omdat hij niet gemotiveerd zou zijn, en uiteindelijk naar Belgïe ging, en nu anderhalve klas terug is gezet, omdat hij vele kennis mist!!! Ben dan ook om te spetteren wanneer ze vanuit Nederland ineens zich zorgen maken om mijn kind!!! Als dit zo door gaat is hij zwaar beschadigd en 14 jaar als hij klaar is met zijn basisschool!!!!en ja, nu krijg ik pas die duidelijkheid over mijn kind. Hij zou een gezonde wereldse kijk hebben, en is een leiderstype, iets wat ze hier geheel niet waarderen, in het schaapjes onderwijs, waar mijn kinderen de zwarte waren, was het al niet omdat hun moeder Hollands is. En het is dan die kleinbeurgelijkheid, die de manager volgt, de kinderen uitsluit, en de ouders daarvan de schuld geven. Hele burocratische papieren oorlogen worden er gevoerd, ten koste van het kind die zonder toekomst ,verder zal falen. Ik wacht dus al 6 jaar op een goed woord over mijn kind, en mag dat dan verwachten als hij in het speciaal onderwijs zit, heel vreemd allemaal, deze schade is dan ook express mijn gezin aangedaan!!!!Nederland zou zich kapot moeten schamen voor zijn onderdevoetlopende onderwijs…….

  Reactie door Angela — woensdag 6 december 2006 @ 19.21 uur

 19. Ik vind het onterecht dat het nieuwe leren momenteel zo eenzijdig de zwarte piet toegespeeld krijgt over alle leed in het onderwijs. Alsof het vroeger allemaal zo fijn ging. Hele generaties hebben jarenlang onnutte kennis toegediend gekregen met alle stress en wanhoop die daar bij hoort. Leraren vluchtten soms de klas uit. Het verhaal dat alles goedkomt als de leraar maar weer terug mag keren in zijn rol als godje gaat er bij mij niet in. Die vroegere ellende vond plaats toen het nieuwe leren nog niet eens was uitgevonden. En wat er vandaag de dag misgaat is voor een belangrijk deel te wijten aan de fouten die veel eerder gemaakt zijn. Waarmee ik niet (!) wil zeggen dat het nieuwe leren iedereen moet worden opgedrongen. Maar voor sommige leerlingen is het mijns inziens wel degelijk een vruchtbare vorm.

  Reactie door Ellen — woensdag 6 december 2006 @ 19.46 uur

 20. het probleem is dat geleerd wordt waar je de mosterd kunt halen, maar als iedereen denkt dat een ander het wel weet, weet uiteindelijk niemand meer iets en dat is dus niets.

  een zekere mate van feitenkennis en een aantal intrinsieke vaardigheden zonder allerlei hulpmiddelen is buitengewoon belangrijk.

  mensen kunnen niet meer spellen, want daarvoor is de spellingscontrole

  mensen kunnen niet meer rekenen want daarvoor hebben we de (grafische) rekenmachine

  mensen kunnen geen kaart meer lezen want de tomtom stuurt ze wel met een kluitje in het riet

  en geschiedkundige feiten zoeken we wel op wikipedia, dus waarom zou ik nog iets weten…?

  Reactie door No Nonsens — woensdag 6 december 2006 @ 19.53 uur

 21. Het ondersysteem is te grabbel gegooid na invoering Mammoet wet van de PVDA.

  Reactie door Jan — woensdag 6 december 2006 @ 19.54 uur

 22. @16, Kleine vergissing L’écologiste!
  Jan Marijnissen zit niet als lasser in de
  Tweede Kamer. Hij zit voor de SP inde 2e Ka-
  mer en zich intussen privé op allerlei ge-
  bied doen informeren en ook cursusssen gelo-
  pen om te kunnen blijven zitten waar hij al
  bijna 13 jaar zit en zijn mannetje staat.
  Ooit als lasser begonnen, ja dat klopt, maar
  je zou hem tekort doen om alleen dát te wil-
  len accentueren. Al dik 30 jaar is hij be-
  zig in de politiek, daar waar menigeen in
  zijn CV boogt op opleidingen die lang niet
  altijd ter zake doende zijn of een pluspunt
  betekenen en ook bestuursfunkties hebben aangetekend, waarbij het voor de desbetref-fende club een ‘aanbeveling’ betekende in-
  dien men zich verzekerd wist van wat meer
  ‘body’. Een 2 of 4x per jaar ter vergadering
  verschijnen, vond men dan al lang mooi.
  Commissies genoeg die ook nog representatie-
  geld, lunch- en reiskosten verstrekten.
  Inkomsten die niét werden opgegeven.
  Kijk naar alle biografieën met waslijsten
  van funkties en je wéét dat die inhoudelijk
  - in tijd en áándacht – niets kunnen voor-
  stellen door gebrek aan tijd en voorberei-
  ding. Ambitie voor zaken die er werkelijk
  toe doen bezorgen dus een mácht aan ervaring
  en dan is het inderdaad woekeren met de ge-
  kregen talenten én mogelijkheden.
  Jan Marijnissen scoort op gedrevenheid, inzet en wilskracht, praktisch toegespitst op de samenleving en is zeer doelgericht,dié
  uitstraling, charisma zo je wilt, bezorgt
  hem die meerdere zetels, elk jaar meer.
  Ja dat is voor sommigen vast een hard gelag,
  maar te meer een bewijs waar het in de poli-
  tiek in eerste instantie om moet gaan:
  een lééfbare samenleving! Samen Presteren,
  ook SP !

  Reactie door Madelief — woensdag 6 december 2006 @ 21.22 uur

 23. @20 No Nonsens,
  Er word aan grote groepen niet geleerd, waar de mosterd vandaan komt!!!Al in de kleuterklas vind er selectie plaats, wie krijgt inkomen, en wie word inkomen. De beursgenoteerde bedrijven weten misschien nog waar de mosterd is, en wie wil zorgen, of onderwijzen, is een eikel. Want als de pot op is, en daar zorgen die bedrijven wel voor, is er niemand meer te stimuleren te gaan zorgen, of te onderwijzen!!!Er moet worden gegeten, en zo verdwijnt ook de regering, en zijn het de bedrijven die het duidelijk voor het zeggen hebben. Die duidelijkheid begint zich al te tonen, zo is die uitverkoop in het land volgens mijn inzien, niet meer te stoppen. Niemand weet dan nog waar we naartoe gaan, leiderschap is dan nog nooit zo beroerd geweest als de laatste jaren,(in mijn leven dan)en er is geen land die de ideeën heeft ,zonder die bedrijven verder te gaan. Legio mensen, die opgeleid zijn om een knopje in te drukken, omdat handwerk is afgeleerd, want dat was niet meer nodig……..Straks zie ik mensen nog in hun wanhoop, hun tuintjes volzetten, om te kunnen/proberen te overleven. Nederland verdrinkt, en dit keer zal het koningshuis in Argentië te vinden zijn, samen met die o zo gerespecteerde VVD-ers, en CDA-ers, nee niet om naar het voetbal te kijken, zoals in 78.

  @21 Jan, die MAMMOETWET steld geen fu*k voor, wanneer je kind in de handen van de overheid is!!!!!, dit kan ik bewijzen, voordat je denkt dat Nederland niet zo slecht is, in zijn systeem………

  Reactie door Angela — woensdag 6 december 2006 @ 22.40 uur

 24. Hoe komt zo’n liberaal hiertussen met “De welvaartsgroei, die te danken was aan het kapitalisme en het erkennen van privé-bezit, maakte breed onderwijs mogelijk.Reactie door HenriOsewoudt” Weer zo’n figuur die zijn bezit meent te moeten beschermen en dus VVD stemt. De welvaart is vooral door avondstudie gelukt omdat die harde werkers opvielen en promotie kregen plus een voorbeeld voor hun kinderen werden. Mijn lagere school meester was zo’n vent die bleef studeren om allround te worden.

  Reactie door Raul — vrijdag 8 december 2006 @ 23.38 uur

 25. Efficient nieuw leren zou wat zijn; actiever, leuker, interessanter, met meer motivatie en leerzamer voor de leerlingen. Maar komt er een goede samenwerking om de lespakketten voor goed nieuw leren op te stellen? Met die sprinkhaanhorde graaimanagers die zich ook op het onderwijs gestort hebben? Denk het niet.

  Reactie door whiting van der veen — dinsdag 26 december 2006 @ 21.25 uur

 26. Als leraar op een vmbo ondersteun ik van harte wat dhr. Marijnissen hier zegt.
  Steeds vaker worden stagaires voor de klas gezet of mensen zonder enige vorm van opleiding. Het motto is idd steeds vaker: als er maar iemand voor de klas staat. Kennis is niet belangrijk.

  Het Nieuwe Leren is niets anders dan een nieuwe manier van bezuinigen. Het streven is minder, en vooral minder opgeleide en kritische mensen voor de klas te hebben. Minder opgeleid betekent vanzelf ook: goedkoper.
  De kwaliteit van het primaire proces lijkt nog nauwelijks op de agenda voor te komen van het management. Het gaat alleen nog maar om geld en het vasthouden van de eigen stoel.
  Triest gewoonweg.

  Reactie door Pieter — dinsdag 27 maart 2007 @ 12.56 uur