De gevolgen van overlast Schiphol

schiphol.jpg

Niet het aantal vliegtuigen en het aantal decibel, maar juist het overlastbeleid veroorzaken irritatie over geluidshinder. Dat concludeert sociale wetenschapper Christian Bröer in zijn proefschrift ‘Beleid vormt overlast. Hoe beleidsdiscoursen de beleving van geluid bepalen’. Morgen promoveert hij aan de Universiteit van Amsterdam.

In zijn proefschrift geeft Bröer verschillen aan tussen overlastbeleving bij het vliegveld van Zürich en Schiphol. De manier van het omgaan ermee, bepaalt de aard van de klachten. Maar als geopende klachtlijnen geen verandering teweeg brengen, dan wordt de boel alleen maar verergerd. Zijn conclusie:

‘Het beleid is tegenstrijdig en maakt mensen alleen maar kwaad,’ aldus Bröer. Hij vervolgt: ‘Het beleid moet duidelijk zijn: of je mag klagen, dan moet er ook wat met die klachten gebeuren, of er wordt gewoon niet geluisterd, maar dan moet klagen ook niet gestimuleerd worden’. De omwonenden beveelt Bröer aan om op een andere manier een vuist te maken tegen geluidsoverlast: ‘Klagers stop met klagen en ga in plaats daarvan demonstreren. Dat zou wel eens veel meer zin kunnen hebben.’ Ook raadt hij de omwonenden aan om hun protest te verbinden met andere zaken zoals bijvoorbeeld zorg om gezondheid en milieu. Zolang ze de denkbeelden van de overheid overnemen, wordt er alleen maar gepraat over geluid en de door experts opgestelde grenzen tussen last en overlast. Als omwonenden deze manier van denken nu eens doorbreken, dan is volgens Bröer kans op een heel ander debat waarin centraal staat wat we rechtvaardig vinden in plaats van wat experts berekenen. (Kennislink)

De SP zet zich al jaren in voor de omwonenden van Schiphol. In maart pleitten we voor een veel betere klachtafhandeling. Nu worden klachten in kaart gebracht, maar wordt er verder niets mee gedaan. Het is heel simpel, Schiphol moet veel meer voor zijn omgeving doen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 18 december 2006 :: 23.37 uur

28 Comments

28 reacties

 1. Geboren en getogen en nog immer wonend onder de rook en aanvliegroutes van Schiphol kan ik melden: het zijn voornamelijk mensen die hier nog niet zo heel lang wonen die klagen over geluidsoverlast van de luchthaven.

  Reactie door Koen — dinsdag 19 december 2006 @ 0.13 uur

 2. @1 Koen

  Misschien sta jij ook nog overeind na 25 glazen bier? Is maar net hoeveel je gewend bent. Eigenlijk zeg je… toe maar mensen nog even doorhijsen.
  Houd je ook rekening met de mogelijkheid dat het echt niet goed is voor je hele wezen? En dat jouw gewenning niet de juiste graadmeter is? Zo te horen kan je zelfs van Schiphol OostIndisch doof worden…
  Misschien werkzaam bij het Schiphol-concern?

  Reactie door Gloria — dinsdag 19 december 2006 @ 1.36 uur

 3. @1 Koen, als je in de zomer, je in de tuin
  slapende baby moet binnenhalen, als je kleu-
  ter verschrikt naar binnen rent, als de aan-
  vliegroutes overbelast zijn en de planes hun
  lasnaden en deurinzet te zién zijn, als de
  kalk loslaat van het plafond, als ‘het onder
  wijs onderbroken moet worden, als mensen in
  wisseldienst hun telefoon moéten horen maar
  oordopjes dragen om te kunnen slapen, als er
  overal langs de route dubbel glas tegen te
  veel decibellen moest worden aangelegd door
  geluidshinder, als mensen teneinde raad hun
  koopwoning aanbieden en de waarde ‘door la-
  waai is verminderd’, een aantal mensen door
  het immense geweld het bombardement van de
  oorlog nog dagelijks ‘horen’ en niét ‘kwijt’
  konden raken, artsen er in hun praktijk last
  van hebben bij het diagnosticeren, het aantal ‘vliegbewegingen’ alle grenzen tart,
  je in de zomer op bepaalde aanvliegroutes
  die ‘kisten’ kop-aan-staart (soms binnen 3
  minuten én minder) ziet verschijnen,……..
  JA DAN IS EN BLIJFT ER IETS GRONDIG MIS!
  Dit kan dus ook rustig opgemerkt worden door
  iemand die zelf onder ‘de bulderbaan’ ge-
  woond heeft.
  Ons VUKabinet (volgens info, studeerden
  Wouter, André en Jan-Peter alledrie aan de
  VU én wérkten er diverse ex-ministers en
  woont één van hun senatoren er nog steeds in
  de buurt) hebben dit allen kunnen zien en/of
  meemaken. Zeker bewoners van Uilenstede zagen die vliegtuigen zo wat op ooghoogte
  voorbijvliegen en mochten ze ooit toevallig
  een kerkdienst hebben bijgewoond, wéten ze
  dat de predikant soms preek of gebed diende
  te onderbreken, ………………………
  Met name aan de periferie worden grote delen
  overbelast en wordt er geacht wat hoger te
  vliegen over de diverse dorpscentra, maar met de wind uit de verkeerde hoek, lukt ook
  dat niet enz. enz. enz…………………

  Wát noú???
  Citaat:”Het zijn voornamelijk mensen die hier nog niet zo heel lang wonen die klagen
  over geluidsoverlast van de luchthaven”.???

  Vlieg OP Koen, was je soms even op doorreis
  of was het ‘s avonds laat een beetje stil in
  Silversant, het Kalfje, Parnassia, ome Joop,
  Abina, d’Amstelhoek, Meerzicht, als het tota
  le vliegverkeer zo minimaal mogelijk dient te zijn ?
  Je weet het kennelijk nog niet: bij de diver
  se Kabinetten ging ‘dé economie’ vóór….
  boven de chronische slaapstoornissen bij mén
  sen veroorzaakt en ángst bij kinderen (én
  ouderen!!) werd nauwelijks in aanmerking ge-
  nomen!
  Het zijn ‘vreemde vogels’ die in Den Haag de
  dienst denken uit te maken: ze beschérmen
  nog liever hun ‘soortgenoten’ in de polders!
  Misschien moet er eerst een aantal zichzelf
  ‘droog leggen’ om dan wat helderder mee te
  kunnen beslissen of er toch nog een stuk
  IJsselmeer daartoe ook een keer aan de beurt
  is, bezuiden de Afsluitdijk.
  Let op of Den Haag nog zelf wat doet aan de
  regelgeving binnen Nederland of dat we ons
  ook daarin dienen te conformeren aan wel of
  geen Brussels lóf !

  Reactie door Madelief — dinsdag 19 december 2006 @ 7.10 uur

 4. Goeden morgen vrienden SP.

  Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
  Dat is een oud maar bruikbaar spreekwoord in dit geval.
  Gisteren hoorde ik ook een schiphol baas spreken. De mededeling was: “Het is toch echt stiller geworden bij Schiphol”.
  Het is maar wat je meten wil, waar staan de meetinstrumenten, welke toonhoogte wordt er gemeten?
  Het is een duidelijk fenomeen dat men van geluid een afgrijselijke ergernis kan oplopen, of je wordt er ziek van.
  Dat te ontkennen, is al een bewijs dat er verkeert wordt omgegaan met de klachten.
  Maar het is een feit dat men door de straat op te gaan en te protesteren, meer aan de bel wordt getrokken.
  Maar OOK daar wordt geen aandacht aan geschonken, of het wordt gebagatelliseerd.
  Dan staat er in de krant, slechts een “paar duizend protesten”".
  Mijn voorstel is “En de straat op, En klagen!
  Het één en het ander!
  Tenslotte MOETEN ze dan luisteren.

  Reactie door Ouwe Dirk — dinsdag 19 december 2006 @ 7.46 uur

 5. Ik weet niet precies hoe de geluidssituatie rond Schiphol is.
  Zelf heb ik mijn jeugd eind jaren ’60 begin jaren ’70 doorgebracht op ongeveer vijf kilometer van luchthaven Brussel Zaventem. Wij woonden bij bepaalde windrichting onder de laatste flauwe aanvliegbocht naar een van de landingsbanen of startbanen. Je kon de hoofden achter de ramen zien van de vliegtuigen die over kwamen. De wijk Kraainem was en is een rustige wijk buiten het centrum. Als kind fietste ik met mijn vriendjes wel eens naar de rand van de luchthaven om de vliegtuigen te zien staan. Je kon bijna vanuit onze wijk op een hoog punt langs de E40 de vliegtuigen zien starten en landen. De geur van kerosine is me altijd bijgebleven als een jeugdherinnering. Mijn ouders kunnen nog vertellen hoe ik als klein jongetje om de haverklap naar buiten rende om de vliegtuigen en soms een helicopter te zien over komen. Ik herkende ze allemaal op den duur puur op het geluid. Het donderend geluid van de DC4′s en af en toe een Constellation, de gierende 707 en 747. De Caravelle… enzovoort. Op den duur speelde ik binnen door en zonder op te kijken kon ik zeggen welk vliegtuig het was. En op den duur verdween zelfs dat en leek ik zelfs dat niet meer te horen. Het geluid was het indrukwekkendst als ze over ons heen startten. De geur van kerosine was het sterkst als ze landden. De ramen en spullen in ons huis stonden te trillen. Gesprekken stokten, heel soms moest elke aktiviteit even stoppen vanwege het geraas. Ons huis was een huurhuis en niet bijzonder zwaar geïsoleerd. We hadden nog geen dubbel glas en de raampartij aan de achterkant van ons huis kon helemeel open om in de tuin te komen.

  Mijn vader en wij de kinderen hadden nooit slaapproblemen. Mijn moeder daarentegen wel. Zij heeft vanaf die tijd dat wij daar gingen wonen slaapproblemen gekregen. En die zijn eigenlijk niet meer opgehouden ook nadat wij daar alweer weg waren.

  Van onze woontijd in Brussel kan ik mij geen plek herinneren of er was altijd wel geluid van mechaniek en transport te horen. Een constante brom of raas van de snelwegen, met dus regelmatig die vliegtuigen. Ook als we in de weekends overdag of in de zomer ‘s-avonds diep het bos in gingen met de honden, dan nog hoorde je altijd die achtergrondruis. Het was normaal voor ons kinderen. Deel van de wereld.

  Protesteren deed je toen niet- De wereld was in opbouw. De economie groeide en de technieken waren nieuw- het straalvliegtuig was nog relatief nieuw en de luchthaven was nog een wonder waar niemand over zeurde. Althans wij niet. Misschien waren er toen al aktivisten, maar die werden door ons niet gezien- Mijn ouders verdienden geld in twee banen, zij gingen voor het gezin met honden, de mooie auto, het mooie huis, de zeilboot en die hele rest van materieel geluk en succes en welvaart die ons als grote sappige wortel werd voorgehouden…

  Pas later toen we in Zeeland op vakantie gingen, heb ik geleerd wat natuurlijke stilte was. Als we de zee op gingen met de zeilboot, dan werd het echt stil. En in het begin was dat voor mij beangstigend. Echte stilte- op een windstille dag over het water heen geluiden en soms zelfs gesprekken kunen horen van mensen een paar kilometer verder op tegenover aan een andere kust. Alleen wind horen, of watergeklots, of bomengeruis of grasgeritsel- meer niet. Dat kon heel beangstigend zijn in het begin. Daar kreeg ik in het begin een soort ruimtevrees van. Die veilige isolerende geluidsdeken was weg en dan ging je de wereld horen, of je voelde je juist heeeeeeel eenzaam en afgezonderd. Ik werd een lawaaierig kind dat of zelf altijd aan het zingen en roepen was, of dat lawaai maakte met spullen- kaarten aan wasknijpers tussen de spaken om geratel te horen, geringel en gerammel, dat soort werk. Pas veel later heb ik de stilte ontdekt en ben ik onzichtbaarheid en zwijgzaamheid gaan appreciëren en heb ik pas ontdekt hoeveel wereld er verstopt bleek te zitten in die schijnbaar stille natuur zonder mechanische aanwezigheid.

  Kinderen hebben misschien wel een andere reaktie op een dergelijke situatie. Wij in ons gezin stoorden ons niet aan de situatie van dat vliegveld. Wij hoorden en zagen die vliegtuigen als zo iets als de andere meer natuurlijke geluiden uit je omgeving. Op den duur blok je ze uit- lijk je ze niet meer te horen. Het was nou eenmaal zo. Het was vooral mijn moeder die al die jaren last heeft gehouden van de tijd dat wij daar woonden en later nog van de herinnering aan die tijd- Wij hebben later op 1 kilometer van een spoorweg gewoond en dat geluid- die regelmaat van gedender- deed haar altijd denken aan die vliegtuigen. En daar kon zij soms knap fel op reageren. En wij kinderen reageerden weer op de felle neurotische reakties van onze moeder. Dat is later ook in therapie bij mijn zus naar buiten gekomen toen wij op zoek moesten naar oorzaken van “onenigheid” tussen onze moeder en wij.
  Mijn zus en ik weten bijna honderd procent zeker dat een eel van de problemen tussen onze moeder en ons terug tevoeren zijn op die periode van maar acht jaartjes dat wij daar hebben gwoond. Die jaren hebben echt een blijvend effekt op ons allemaal gehad. Een arts heeft wel eens geopperd dat en deel van mijn groeiproblemen in mijn prille jeugd wel best eens terug te voeren zouden kunnen zijn geweest op blootstelling aan die vliegtuigbewegingen. Dit is nooit hard te maken, maar ik ben wel geneigd daar geloof aan te hechten.

  Nee. Ik denk dat het uitermate slecht is voor de mens als natuurlijk wezen om in en dergelijke omgeving te leven. Kerosine is slecht. Dat kan niet anders dan je lichaam aantasten. Eindeloos lawaaibombardement kan niet anders dan verkortend op je leven werken. Natuurlijk kan een mens leven onder dergelijke omstandigheden. Net zoals een mens ook tot op hoge leeftijd kan roken en drinken- maar gezond is het niet. Medische of psychische effekten zullen meetbaar zijn. En dus is het volgens mij een absolute verantwoordelijkheid van elke overheid, maar ook van de leiding van de luchthaven om de effekten voor de mensen te minimaliseren. Die moeten er alles aan proberen te doen om aan de ene kant de vervuiling te minimaliseren- Eisen op geluidsarme motoren extreem te stellen, eisen tegen uitstoot Fors op te schroeven en ook daadwerkelijk te straffen als daar niets mee gebeurt. Geluidsisolatie aan huizen maar ook in wijken door veel bossen aan te leggen. Maar ook voor de ouders geldt dat zij de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun kuinderen en zichzelf te beschermen. Als zij ook maar enigzins de afweging kunnen maken, dan moeten zij ter bescherming van hun kinderen zoeken naar alternatieven.

  Reactie door haby — dinsdag 19 december 2006 @ 9.20 uur

 6. Ach nee ik werk niet voor Schiphol. Ik weet wel wat Schiphol betekent voor deze omgeving.

  Ik ontken niet dat er in woonplaatsen onder de aan- en uit-vliegroutes echt geluidsoverlast van vliegtuigen is.
  De klagers waar ik het over heb in mijn vorige bericht wonen echter niet in die woonplaatsen.
  Die klagers zijn pas in Hoofddorp komen wonen en ze verbazen zich over het altijd op de achtergrond aanwezige lawaai van de luchthaven. Dat vinden ze dan erg en ze slapen er niet van. Zeggen ze. Ik denk dan .. jij hebt nog nooit mee gemaakt dat er een jet laag over je huis raast zo als dat in Zwanenburg Amstelveen Aalsmeer Spaarndam regelmatig gebeurt.

  “”Niet het aantal vliegtuigen en het aantal decibel, maar juist het overlastbeleid veroorzaken irritatie over geluidshinder.”"
  De klachten over geluidshinder uit een bepaalde woonplaats kunnen direct gerelateerd worden aan vliegbewegingen als de klachten-aanname en -afhandeling zich in de operationele vliegwereld begeeft.
  Maar dan moet men oppassen voor de rare situaties van enkele jaren geleden waar geluidshinder-regelingen voorschreven dat vliegtuigen minder volgens de veiligheids-marges gingen vliegen. Dus een landing met meer zijwind en dus veel meer risico en gevaren accepteren om aan de geluidshinder regels te voldoen. De gevolgen bleven gelukkig beperkt tot enkele vliegtuigen die naast de baan raakten en wat gekrenkte vliegeniers-ego`s.
  De vele nieuwe woonwijken die ze rond alle door geluids-overlast getroffen woonkernen uit de grond hebben gestampt de afgelopen jaren dragen natuurlijk ook niet bij tot een vermindering van de problemen.

  Natuurlijk gaat de economie voor als het om Schiphol gaat. Wat moet je anders doen met een luchthaven? Dichtgooien? Een functionele luchthaven afschrijven is kapitaalvernietiging op een schaal waar ze nog niet aan durven. Tegelijkertijd elders (op zee?) een nieuwe luchthaven bouwen is helemaal een dure grap en ook niet aan te raden zo lang de bouwfraude in dit land niet met wortel en tak is uitgeroeid.

  Een lichtpuntje is dat Schiphol zorgt voor ruimte in de omgeving. Veel van die ruimte is na 11-09-2001 met hekken met prikkeldraad er op afgezet en door nieuwe snelwegen doorsneden dat is jammer. Maar het is tenminste nog niet helemaal verstedelijkt hier. Dat is een klein pluspuntje, toch?

  Reactie door Koen — dinsdag 19 december 2006 @ 9.40 uur

 7. Alles rondom Schiphol is een metafoor voor de BV Nederland.
  Onze elite behandelt ons met minachting. Een netwerk van intriges waarbij de uitkomst van te voren al bekend is bij the few insiders, if you know what I mean.
  Door dit soort praktijken is mijn geloof in de politiek 0,00. Alleen de SP is nog geloofwaardig en alleen soms wordt er door individuen waardevolle waarheid gesproken.
  Hoe ver kun je afglijden wanneer belangdenken zo diep geworteld is dat het gezonde verstand keer op keer verliest en daarmee ons land verder sociaal-ecologisch en uiteindelijk ook economisch naar de knoppen wordt geholpen.

  Reactie door L'écologiste — dinsdag 19 december 2006 @ 11.30 uur

 8. Hoe moet aluminium worden gelast ????

  Reactie door ACE — dinsdag 19 december 2006 @ 11.50 uur

 9. Ik kan het eerste verhaal van Koen volledig beamen. Wij woonden onder de circulatieroute van de Kaagbaan, de drukste baan van Schiphol. Ik heb ook in Twente gewoond, vlakbij de vliegbasis. Alle mensen die klagen moeten behalve met klachten ook met oplossingen komen. De meeste klagers zijn mensen die wel in de omgeving wonen maar geen band met de luchthaven hebben. Daarom zijn er ook maar weinig klagers en veel klachten. Het merendeel van de bevolking werkt echter op of rondom de luchthaven. Voor de meeste is Schiphol verantwoordelijk voor hun broodwinning. Daarom is Hoofddorp ook enorm gegroeid. Vanwege de VBA en Schiphol inclusief aanverwante bedrijven.

  Reactie door Leaserijder — dinsdag 19 december 2006 @ 12.14 uur

 10. Ik snap niet dat ze schiphol niet uitbreiden via lelystad Er is daar zoveel ruimte en veel beter bereikbaar voor alle Nederlanders.
  Je kunt daar een een heel groot vliegveld bouwen. Die lege polder lijkt me bij uitstek geschikt om Sxchiphol II te bouwen.

  Reactie door Walter Anse — dinsdag 19 december 2006 @ 12.27 uur

 11. En dan graag een spoorlijn van Lelystad naar Zwolle….

  Reactie door Ellie — dinsdag 19 december 2006 @ 12.30 uur

 12. @8 MIG of TIG, onder bescherming van een niet reactief gas.

  Reactie door patrick — dinsdag 19 december 2006 @ 12.31 uur

 13. Ellie,

  die is in aanleg en het idee van Walter is prima, gelijk verschuiving van werkgelegenheid naar het noordoosten en een vermindering van de druk op de randstad..

  Reactie door Leaserijder — dinsdag 19 december 2006 @ 12.44 uur

 14. Beste leaserijder, natuurlijk levert schiphol banen, stimuleert het de economie..

  Maar we moeten eens ophouden om alles op te offeren aan de nieuwe afgod economie.
  Het millieu gaat naar de kloten en straks zitten we met de brokken die met geen enkele economische groei te herstellen is..

  Als we nu niet snel omschakelen naar meer ecologie, meer kleinschaliger en duurzamer gaan werken dan is er voor onze kinderen straks geen economie meer over..

  Daar zouden alle mensen die de mond vol hebben over economische belangen eens over na moeten denken..Onze economie is gebaseerd op uitputting en uitbuiting..
  Dit is vreselijk korte termijn denken..
  Er zijn grenzen aan het menselijk aanpassingsvermogen en aan ons leef milieu..

  Reactie door Janneman — dinsdag 19 december 2006 @ 13.23 uur

 15. Ik ben het met je eens dat onze afgod economie is en dat dit geen zaligmakende afgod is.

  Maar onze pittoreske kleinschaligheid kunnen we alleen instand houden met behulp van subsidies.

  Dat noemen we ook wel informele werkloosheid, inefficient werken, iets dat je alleen kunt doen met zijn tweeen doen.

  Ik ben enorm voorstander van ecologische productie en al deze dingen meer, probleem daarbij is dat we te weinig land beschikbaar hebben om extensief te produceren.

  We wonen bovendien in een delta en dat brengt onherroeperlijk een transportfunctie met zich mee. Voor agrarische verse producten is snelheid een vereiste.

  Tevens is het ook hypocriet om wel de lusten te willen, maar de lasten bij de buren neer te leggen. Denk aan kernenergie importeren en ons eigen afval exporteren bijvoorbeeld.

  Het beste zou natuurlijk zijn als iedereen weer zijn eigen koe en moestuin zou hebben….

  Reactie door Leaserijder — dinsdag 19 december 2006 @ 14.23 uur

 16. Een goede welvaart draait ook om een schoner milieu en een fijne leefomgeving! Zonder deze 2 ingredienten kan er niet gesproekn worden van een goede welvaart.

  Al mijn hele leven wonen wij in de regio Kennermerland. Voor de mensen die iets van de kaart van Nederland weten, dat ik toch wel een redelijk stuk van Schiphol vandaan. Altijd een heerlijke rustige plaats om te wonen en te genieten van Duin en strand. Helaas sinds de komst van de Polderbaan valt er weinig te genieten… zelfs niet je welverdiende nachtrust! 60.000 vliegbewegingen knallen er per maand over Castricum, Uitgeest en omstreken. En dan niet eens hoog?! Nee joh, ze komen op 1100 voet over je dak heen geraasd met als resultaat 80 tot 90 decibel lawaai. Heel frustrerend dat er dan soms mensen zijn die zeggen dat je niet zo moet klagen, terwijl je echt gewoon soms in een onhoudbare situatie bent beland. Ik bedoel, ik heb er nameliijk niet voor gekozen! Dit lawaai is mij en mijn gezin aangedaan. En dan kun je zeggen “ga je toch weg?”. Ja, simpele reactie, maar als je sociaal en economisch verbonden bent aan de regio!

  En dat dat nutteloze gemekker van “wel de lusten en niet de lasten”. Voor de laatste keer, ik vlieg NOOIT en ik heb sinds de komts van de polderbaan geen extra nulletjes op mijn rekening zien verschijnen!!!

  Schiphol moet echt wat aan het lawaai doen, want dit is echt ondraaglijk.

  Reactie door Monique — dinsdag 19 december 2006 @ 15.11 uur

 17. @8 ACE gelijk heb je, al die delen worden
  gelijmd in een bepaalde constructie plaat/
  honingraat’plaat en men werkt er met kool-
  stof! Ooit ook een enorm zwaar gevaarte zien
  hangen aan slechts luttele vierkante centi-
  meters materiaal. De bondtesters die evt.
  meelezen kunnen je er alles over vertellen en technisch had ik hoegenaamd niets met die
  firma te maken. Ik zat bij de firma die die
  kisten afnamen en erin vlogen! Echte warme
  friendship tussen beide bedrijven is het ge-
  loof ik nooit geworden en uiteindelijk heb-
  ben ze beide terrein, ter plekke, verloren.
  Sorry voor dat foutje! Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 19 december 2006 @ 15.36 uur

 18. De gevolgen van overlast voor Schiphol.

  De enkele zeikerds krijgen in verhouding natuurlijk veel te veel aandacht.
  Het zijn ook meestal de mensen die overal opvang willen hebben voor asielzoekers en zelfs begrip tonen voor hun/haar buitensporig crimineel gedrag.
  Opvang ja, “but not in my backyard”.

  Het liefst zien deze echte klote mensen, die egoïsme tot belangrijkste levensvorm hebben ontwikkeld, dat Schiphol wordt gesloten of slechts voortaan toegang biedt aan zweefvliegtuigen.

  Dat bij sluiting of beperkingen van mogelijkheden duizenden mensen hun baan kunnen verliezen laat hen stoïcijns.
  Daar zijn toch uitstekende uitkeringen voor in de WW en Bijstand?

  Dat de SP zich confirmeert aan zo een groep afgrijselijke mensen geeft ongeveer aan waar zij vandaag voor de werkende mensen staat.

  Dat zij zelfs voor zo een probleem een hoofdrol durven opeisen mag niet onbeloond blijven.

  Zo zie ik voor de SP een van de hoofdrollen ingevuld kunnen worden in een nieuwe Endemol productie.
  Endemol, onder de rook van Schiphol, schijnt trouwens bij hun opnames toch maar weinig geluidsoverlast te ondervinden.

  De naam van deze nieuwe productie;
  “How to loose 25 seats in 25 weeks”.

  De SP wordt gezien als een potentiële winnaar.

  Reactie door Eerst nadenken — dinsdag 19 december 2006 @ 15.47 uur

 19. Waarde vrinden socialisten,

  Om ook nog maar een beetje de schijn van een principieel gezelschap te bewaren , stel ik voor het volgende bezoek aan Cuba niet per vliegtuig maar per boot af te leggen.

  Reactie door Jan Bert Kuipers — dinsdag 19 december 2006 @ 16.32 uur

 20. Even een reactie op Reactie door Eerst nadenken — Ik snap die link tussen asielzoekers en geluidsoverlast niet zo?!

  En je hebt het over banen… hoe kwam het dan dat er in hetzelfde jaar dat de polderbaan open ging, er 4500 mensen op Schiphol hun baan verloren?

  Reactie door Monique — dinsdag 19 december 2006 @ 17.03 uur

 21. De dichtsbijzijnde luchthaven bij ons is Eelde, natuurlijk niet te vergelijken met Schiphol, maar ook daar heeft men klagers.
  ‘t Is opvallend dat het vooral de import is die klaagt, de echte Eeldenaren schijnen er geen last van te hebben.

  Reactie door Bert — dinsdag 19 december 2006 @ 18.03 uur

 22. Mijn vader zei altijd: niet klagen maar dragen…

  Sinds er minder wordt gevlogen op de Buitenveldertbaan zijn er ook al opmerkingen gekomen van ouderen die de vliegtuigen missen….;-) Lawaai is een perceptie….

  Reactie door Leaserijder — dinsdag 19 december 2006 @ 18.10 uur

 23. Als je er last van hebt….gewoon verhuizen.
  Waarom zijn de klagers juist daar gaan wonen?

  Reactie door Jan — dinsdag 19 december 2006 @ 18.30 uur

 24. Ik maak me veel meer zorgen over de uitverkoop van de Nederlandse Spoorwegen!

  Europarlement neigt naar liberalisering spoor

  Gepubliceerd op dinsdag 19 december 2006

  BRUSSEL (ANP) – De nationale spoorbedrijven moeten ook op binnenlandse trajecten concurrentie krijgen, zo wil de commissie verkeer van het Europees Parlement. Een kleine meerderheid stemde dinsdag voor een rapport met die strekking.

  ,,Heel zorgelijk”, vindt Europarlementslid Corien Wortmann (CDA), die zelf tegen stemde. ,,Dat zal betekenen dat alleen de rendabele delen in de Randstad worden weggesnoept. De NS zal dan minder geld overhouden om te rijden op de onrendabele trajecten buiten de Randstad”.

  Wortmann hoopt dat het voltallige Europees Parlement binnenkort anders beslist dan de verkeerscommissie. ,,Dat zal nog wel een hele discussie geven”.

  Fiks duurder

  De NS heeft nog een concessie op het Nederlandse hoofdrailnet tot 2015, naast zeven andere bedrijven die samen op negen trajecten rijden. De concessie zou wel eens de laatste kunnen zijn, zo vreest Wortmann.

  Dat betekent dat onrendabele lijnen sluiten of de kaartjes hier fiks duurder worden. ,,De vraag is dus of de reiziger echt beter wordt van deze liberalisering”, aldus de woordvoerder van de NS.

  Reactie door henry — dinsdag 19 december 2006 @ 19.10 uur

 25. @18- Ik vind dat idee van zweefvliegtuigen wel en goede: Een aantal enorme lieren op zonne-energie en windenergie en dan zweefvliegtuigen formaat Airbus A380 met 6x zo grote vleugeloppervlakken die tussen de luchthavens zeilen… Wat een prachtige nieuwe wereld zouden we dan krijgen…!

  Reactie door Haby — woensdag 20 december 2006 @ 19.36 uur

 26. Vliegtuigen zijn niet efficient genoeg meer want ze kunnen niet stil staan in de lucht! Ik stel voor een soort van mega-helicopters in te zetten in de luchtvaart. Die kunnen stil in de lucht zweven, waardoor er meer kisten de lucht in kunnen om zo een soort van luchtvaart-file vormen! Honderden helicopters op een rij geven wel een allejezus veel lawaai maar daar wennen we met z’n allen wel aan, of anders maar verhuizen…

  Reactie door We Can Have Some More — maandag 25 december 2006 @ 12.42 uur

 27. Schiphol nog niet privatiseren, dat heeft Amsterdam heel goed gezien. Schiphol nog niet privatiseren voordat een deugdelijk lange termijn plan is opgesteld, met eventueel nieuwe landingsbanen en/of (gedeeltelijke) verplaatsing om de overlast te verminderen.
  Privatisering belemmert planvorming!!!

  Reactie door whiting van der veen — dinsdag 26 december 2006 @ 19.53 uur

 28. het is weer feest de afgelopen dagen in amsterdam en omstreken,het ene na het andere bulderende toestel ,half leeg met mensen maar volgetankt met de belastingvrije kerosine,(verreweg de goedkoopste in de wereld,vanwege GEEN belasting)en het schijnt nu zo extra druk te zijn vanwege het broedseizoen! in botshol!!van 1 april tot 16 juni mogen zo.n kleine miljoen mensen zich ergeren ,(vaak ben je onbewust geirriteerd,door die constante nare onheils herrie)maar nee,de vogeltjes moeten ongestoord hun ei kunnen leggen!!!En dan de gemeente amsterdam met hun zgn bezorgdheid over de luchtkwaliteit,pak eerst is die vliegtuigen aan die totaal onnodig over de stad uitvliegen ,omdat dat wat tijd en brandstof bespaart!!Ga eromheen!!!laat ons met rust en gun ons nog dat beetje frisse lucht …..het blijkt gewoon weer dat we geregeerd worden door het grootkapitaal,dat gewoon maling heeft aan iedereen….mijnheer cerfontaine,je bent gewoon een gangster met een vlotte babbel en een net pak…waar woont u eigenlijk??bent u ook een van de 2 miljoen door overlast gehinderde burgers??ik denk zelf van niet…

  Reactie door fnstein — zaterdag 21 april 2007 @ 23.46 uur