Jeugdzorg onderzocht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de jeugdzorg in Nederland. Dat heeft voorzitter Pieter van Vollenhoven van de onafhankelijke raad dinsdagavond aangekondigd in het actualiteitenprogramma NOVA. Aanleiding voor het onderzoek zijn recente incidenten. (AD)

Dat er een hoop mis is in de Jeugdzorg is inmiddels wel duidelijk. De SP heeft jarenlang aandacht gevraagd voor de wachtlijsten en de enorme bureaucratie die fouten in de hand werkt.

Ook hebben we al eerder een parlementair onderzoek aangevraagd. Dat het tot een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid moet komen is eigenlijk zeer triest, maar ik hoop dat ze de onderste stenen boven halen zodat het beleid nu eens echt ten goede kan worden veranderd.

Zie ook: ‘Alles Kids?

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 20 december 2006 :: 13.02 uur

89 Comments

89 reacties

 1. Het zal tijd worden er gaat daar zoveel fout. Mjah aan de andere kant de sucses verhalen halen de media niet.

  Reactie door Lisette — woensdag 20 december 2006 @ 13.37 uur

 2. Ja, precies!

  Toen ik laatst las dat de pleegouders van het door zijn moeder gedode zoontje al diverse keren hadden gebeld (ALARM!!!) en de”Jeugdzorg” reageerde met- “geen signalen ontvangen”, dacht ik :”Isniet waar. Die signalen worden stelselmatig genegeerd”.

  Reactie door Renée — woensdag 20 december 2006 @ 13.42 uur

 3. “Goede zaak”, van Vollenhoven heeft aangetoond niet bang te zijn een uiterst kritisch rapport te produceren.
  Ik verwacht dan ook dat het rapport vergaande gevolgen zal hebben en dat eindelijk eens iets wordt gedaan aan de achterlijke caseload van de medewerkers.

  Mijn buurvrouw werkt bij jeugdzorg, is zelf net 24 en heeft een caseload van 17 gezinnen, echt absurd, ze trekt het dus helemaal niet.
  Daarnaast hebben ze niet eens een eigen bureau en computer, ze moet de hele bureaucratische rompslomp thuis in haar eigen tijd doen voor een belachelijk triest salaris; dat is vragen om problemen.

  Reactie door kaatje — woensdag 20 december 2006 @ 14.01 uur

 4. Dit is het beste nieuws wat ik in tijden heb gehoord als het ging om de jeugdzorg. Doorlichten die handel.
  Zou er nu eindelijk iets gaan gebeuren aan de erbarmelijke kwaliteit van de jeugdzorg en de overbelasting en onderbetaling van de mensen die continu de shit over zich heen krijgen van een falend beleid?!

  Reactie door Susanne — woensdag 20 december 2006 @ 14.42 uur

 5. Off topic !
  Goed nieuws voor de SP!
  Na alle inspanningen een vliegreisje boeken
  naar de eilanden die als afzonderlijke ge-
  meenten, zo goed als zeker, aan de provincie
  Noord-Holland zullen worden toegevoegd, om
  de diverse redenen van allerlei soort.
  Daar heb ik hier al eerder over gerept, maar
  kon het niet terugvinden.
  Vroeg mij dus ook toen af, wat dit voor hun
  kiesstelsel zou gaan betekenen, maar zij kun
  nen dus formeel gewoon met ons meestemmen!
  KIJK aan! Een wélverdiende groepsreis in hun recesperiode wens ik de hele SP-ploeg
  danook van harte toe! Ga er eens fijn een
  kijkje nemen en neem een aantal bekende VIP’s mee die zelf hier ook goede contacten
  hebben, zoals Noraly, Aldith, Jetty, Hennie,
  André, enz. enz. die mogelijk ook zij ken-
  nen van naar hen toegezonden Nederlandse TV-video’s. Kunnen we ons nog even afvragen of
  men dan ook automatisch dáár met de euro
  gaat werken, en of hen dat niet ten nadele
  zal werken en alle haken en ogen die daar
  juridisch aan kleven! Helemaal bij Neder-
  land horen kan dus dan ook eventueel alle
  angst wegnemen ooit aan een ander land te
  kunnen worden verkocht, en daar konden ze
  best wel eens bang voor zijn geweest in de
  afgelopen jaren!
  Dus, beste mensen, zetelbezetters van de SP
  ga dáár nu eens heen om de vakantie heel nut
  tig te besteden en pak het maar rustig uit
  de pot waar jullie zelf nog geld in storten
  ook! Wel een beetje spoed mee maken en an-
  ders in groepen er elkaar afwisselend heen-
  gaan, het duurt nog zeker 2 maanden voordat
  men denkt klaar te zijn met een nieuw kabi-
  net en wie wil gaan regeren, moet toch eerst
  vooruit zien? Doen hoor en zorg ook vooraf
  voor mogelijkheden om hen hier te kunnen ont
  vangen in een periode dat ze het hier niet
  afsterven van de kou! Filosofeer maar lekker
  de komende weken en laat ons tzt weten wat
  de initiatieven van de SP gaan inhouden!
  Fijne avond gewenst!

  Reactie door Madelief — woensdag 20 december 2006 @ 16.28 uur

 6. Madelief, ik ben ook benieuwd.
  Wens in ieder geval, veel ontdekken en ondervinden!
  Veel geluk in het nieuwe jaar, met prettige feestdagen.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 20 december 2006 @ 16.41 uur

 7. Waar is deeigen verantwoordelijkheid om je eigen kroost op te voeden?

  Reactie door Aarsema — woensdag 20 december 2006 @ 17.23 uur

 8. Gunst Aarsema, dat noemt men tegenwoordig
  ouderwets en schijnt iets van de vorige eeuw
  te zijn en al die mensen, wel of geen vader
  of moeder worden gewoon aan het werk gejaagd
  om het eigen pensioen op te bouwen, dus eigen kinderen opvangen? Nee, de Overheid
  ziet daar nu zelfs een stuk verantwoordelijk
  heid in om af te nemen en wil er nog in tegemoet komen ook, met kinderopvang buiten
  de deur, dan wordt de eigen verantwoordelijk
  heid voor de ouders ook niet te groot en dat
  scheelt ze weer in zaken die door Jeugdzorg
  opgevangen kan worden en zorgt zo voor de
  werkgelegenheid, toch? Want het is een gene-
  ratie lang gepromoot: een slimme meid is op
  haar toekomst voorbereid, en moéder zijn ken
  nelijk een verouderde dienstbaarheid aan de
  jeugd van de toekomst en een in ongenade
  gevallen roeping. Het stelt veel meer voor
  als je diploma’s Kinderbescherming haalt en
  je er flink voor laat uitbetalen, elke maand
  Kijk Aarsema, zo is intussen het ‘bewaken’
  van het ‘eigen nest’ van een kind tot een
  vertoning gemaakt waarover degene die het
  nest bewáákt, ..wordt toegevoegd: “Oh, jij
  zit dus thuis, oh, jij doet dus niets”!!
  Kijk Aarsema, ook ik heb me aan alle kanten
  uitgesloofd om m’n eigen grut, helemaal zelf, goed op te voeden. Ze zijn stuk voor
  stuk over de dertig en maken het (ook maat-
  schappelijk !) uitstékend. Daar hebben zij
  hárd voor gewerkt en méér dan alleen huiswerk maken, en wij op de achtergrond
  waren hen tot steun en toeverlaat en stand-
  by, één van tweeën. Ja, dát werkt, en mits
  je er uit breekt om ten dele bij te verdie-
  nen, mantelzorg te behartigen en in onder-
  steunende maatschappelijke taken je verant -
  woordelijk te weten, hoeft niemand in de
  (onbetaalde en onbetaalbare) ‘thuiszorg’ zich geïsoleerd te voelen: het is maar net
  hoe je taakinvulling ziet, en even anders
  dan winkelen en tannissen, voel U/je?
  Dus mag je me feliciteren met al diegenen
  die er net zo over denken als ik en bereid
  zijn/waren in noodgevallen tijdelijk voor
  andermans kinderen even in te springen!
  Kortgeleden ben ik = door omstandigheden =
  op herhaling geweest met het allergrootste
  plezier en heb er toe mogen bijdragen, dat
  ook mijn kleinkind ‘goed aangepast’ naar het
  basisonderwijs mocht! Ja, ik mis het echt:
  zo’n peuter op je schouders te nemen en er
  zo mee rond te lopen op bijv. de kinderboer-
  derij en ik heb er zelfs dig.foto’s van ten
  bewijze van! Het kleinkind had per week of
  één van beide eigen ouders een werkdag thuis
  of de andere grootouders en bleef het keurig
  binnen de familie en zorgden wij ook voor
  contact met andere kinderen in onze eigen
  kinderrijke buurt, waar ook wij gemakshalve
  voor hen nu nog steeds opa en oma zijn, van-
  af dat zij leerden praten! Voor geen goud
  had ik al deze ervaringen willen missen en
  hebben me enorme geestelijke rijkdom ge-
  bracht ondanks soms maatschappelijke tegen-
  slag!
  Kijk Aarsema, zodra de samenleving weer
  respect weet op te brengen voor ‘de opvoeding’ van élk kind, ziet ineens iedereen die ‘verantwoordelijkheid’ wel weer
  zitten en zal het, voor het zo ver is, eerst
  een modeverschijnsel moeten worden voordat
  men zijn eigen verantwoordelijkheid weer als
  vanzelfsprekend inkasseert en is uiteraard
  hulp van buitenaf in extreme gevallen zeer
  welkom en soms ook noodzakelijk, maar staat
  er in principe los van!
  Ben je er nog naar op zoek, dan is het motto
  zeer eenvoudig: wat meer respect voor het
  opvoeden van de toekomstige generatie al
  levert dat in principe financiëel niets op
  voor élke verzorgende, en wordt er niet zel
  den meewarig gekeken naar deze vorm van een soort vrijwilligerswerk. Er moet trouwens ook flink éigen geld bij, en is dus letter-
  lijk een liefhebberij van én door de eigen
  ouders/verzorgenden. Zo zit dat dus !
  Nog vragen? Géén vragen? Weet dan tenslotte
  dat er gelukkig ook veel kinderen kunnen te-
  rugzien op een jeugd waarin zij uitdrukke-
  lijk wél hebben kunnen voélen, gewenst te
  zijn geweest! Fijne avond allemaal !

  Reactie door Madelief — woensdag 20 december 2006 @ 17.53 uur

 9. er moet meer veld werk gedaan worden in plaats van eindeloos vergaderren besteed de tijd die ze hebben is werkelijk aan de probleem gevallen en niet in de vergader ruimte

  Reactie door theo — woensdag 20 december 2006 @ 18.10 uur

 10. Jeugdzorg is er alleen maar op uit de vette subsidie binnen te slepen,banen zijn banen de mensen tellen niet en de jeugd raakt echt niet in problemen want die organiseren elkaar, 2000 zwerf jongeren in Rotterdam en god weet niet hoeveel in het hele land. Even een probleem bespreken en een rapport maken en een indicatie schrijven. Ze geven het zelf toe dat ze geen tijd hebben voor een juiste indicatie.
  Stop met die vette pot met geld en regel dit landelijk van af een instantie en klaar. Trap die lui ik bedoel al die voogden de straat op daar horen ze te werken en die paar doden die vallen. Is normaal maar wat niet normaal is dat je kind verkracht wordt door begeleiding in een jeugdinrichting deze jongeren krijg je nooit meer op de rails en worden voor ons een probleem want als ze achttien jaar zijn krijgen we ze terug of liever gezegd ze worden de maatschappij in gelanceerd. Regel 2 van Donner dat is ons probleem.

  Reactie door Henk — woensdag 20 december 2006 @ 18.38 uur

 11. Ik weet zeker dat er goede mensen bij Jeugdzorg werken, ik heb een of twee ontmoet zo’n tien jaar geleden toen ik ze hard nodig had (lang verhaal). Jammer genoeg waren de meerderheid onverschillig, gevuld met vooroordelen of deden gewoon hun werk niet goed. Veel wisseling van begeleiders, die niet de moeite namen om de dossiers te lezen. Ik houd op, ik word gewoon weer helemaal boos en verdrietig.

  Het is allemaal weer goed gekomen – ondanks Jeugdzorg, niet dankzij….

  Het is allemaal vreselijk mis gegaan toen met de fusie van alle stichtingen, organisaties enz die zich met de jeugd bezig hielden, in een groot onbeheersbaar onbestuurbare organisatie.

  Reactie door Anja — woensdag 20 december 2006 @ 19.33 uur

 12. Anja ik ben blij voor je. Tien voogden voor een jongen waarvan enkele voogden zelf aan de drugs enkele zonder ene vorm van opleiding een er van zette aan tot fietsendiefstal en drugs verkoop. Mooi toch, van die jeugdbende klopt niets maar dan ook helemaal niets let maar op dat onderzoek. Nu gaat die beerput echt open.

  Reactie door Henk — woensdag 20 december 2006 @ 20.29 uur

 13. Beter dit onderzoek dan de aanklacht die nu tegen een gezinsvoogd loopt. Justitie maakt inmiddels zonder enige gene jacht op mensen die proberen te helpen, ook al is het hun werk. Dit criminaliseren van de hulpverlener werkt demotiverend en zal niet leiden tot een transparant systeem waarin van fouten wordt geleerd. De raad kan naar ik hoop de zaken wel benoemen die de overheid jarenlang heeft genegeerd. Het moet maar eens uit zijn met het in twijfel trekken van deskundigheid en het doorlopend jezelf moeten verantwoorden. Pas als er weer respect is voor degene met kennis kan die verantwoording een stuk eenvoudiger.

  Reactie door Ton — woensdag 20 december 2006 @ 20.46 uur

 14. Ik kan alleen maar zeggen: “GO FOR IT PIETER!”

  Reactie door erik — woensdag 20 december 2006 @ 21.10 uur

 15. Ook ik heb heb twee kinderen bij de jeugdzorg. Zelf aangemeld. Gewoon omdat ze een beetje anders denken en handelen als andere kinderen. Mijn zoon (10) valt op omdat hij een beetje slimmer is dan zijn klasgenootjes en vecht in zijn eentje tegen alle onrecht in de wereld. Hij kijkt niet naar het jeugdjournaal omdat hij het leed niet verwerkt krijgt. Mijn dochter ( 9) omdat ze moeilijk met regeltjes om kan gaan ( pubert als vanaf ze 3 weken oud is) en niet helemaal snapt hoe mensen met elkaar omgaan. Dit zijn geen gigantische probleem kinderen, maar hele lieve sociale kinderen, die niet altijd begrepen worden. Een kind wat slimmer is gaat zich vervelen daar moet niet alleen het kind meegeholpen worden, maar ook de school moet weten wat je zo’n kind nu wel of niet aanbied. Een kind wat niet de nare beelden van het journaal van zijn netvlies krijgt wordt bang voor dingen die helemaal niet realistisch zijn. Een kind wat niet begrijpt dat regels wel degelijk nodig zijn om samen een maatschappij te creeeren die voor iedereen leefbaar is krijgt problemen. Ook voor deze “kleine”dingen kun je bureau jeugdzorg inschakelen.
  Als ouder is de invloed die je hebt op de kinderen groot, maar de invloed van school en directe omgeving is helaas niet te verwaarlozen en wordt met de leeftijd van je kind steeds groter. Ik waardeer het enorm dat mijn kinderen zulke denkers zijn, maar als eerste zijn het kinderen en tegenwoordig moeten ze zo snel volwassen worden. Maar voor het zo ver is, wil ik dat ze een zo onbezorgd mogelijke jeugd krijgen. Had ik jeugdzorg niet ingeschakeld dan had ik voor 90% de garantie dat mijn dochter in aanraking komt met bureau halt. Dit hoop ik nu te voorkomen. Want het is een heel gewoon, mooi lief klein meisje wat het allemaal niet zo goed snapt.

  Wat ik met mijn verhaal wil aangeven dat jeugdzorg niet alleen in probleemgezinnen terecht komt, dat er ook heeeeele goede krachten tussen zitten en ze geen sodemieter kunnen met die absurd lange wachtlijsten en bureaucratie. Vaak staan ze met hun rug tegen de muur.Het zijn gewoon mensen net zoals jij en ik.

  Reactie door diana — woensdag 20 december 2006 @ 21.55 uur

 16. De welig tierende bureaucratie zou na de verkiezingen aangepakt worden.Het is echter opeens weer opmerkelijk stil.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 20 december 2006 @ 22.58 uur

 17. @8 Madelief

  Applaus voor jou!!
  In en in triest toch, dat kinderen zo in de kou staan! Zie hoe de regering werkt: nemen je kinderen in de opvang en daarna in de jeugdopvang! Hoe kan je eerst een probleem creeren om het daarna te bestrijden.
  Oftewel: hoe kan je je als overheid een leven lang van werk voorzien? Door het MOEDERWERK uit te roeien! Het is een CRIMININELE overheid!
  Bijna niemand neemt een hond als ze buiten de deur werken. Waarom dan wel een kind(eren)? Mijn God… wanneer zal het doordringen dat een kind VEEL meer nodig heeft dan alleen opgeborgen- en gevoed te worden. Vrouwen hebben het ZELF grondig verziekt. Als je je ingeboren PROFESSIE zo negeert zal er geen alarmbel meer gaan rinkelen. Kinderen worden gewoon uitbesteed.
  Eigen verantwoordelijkheid? Straks in geen velden of wegen meer te bekennen.
  Geemancipeerd? Kijk, dat is nou wat de vrouw ervan gemaakt heeft… in het voetspoor van de man. Dom toch?
  Moederwerk?? Ga je schamen!! Afstraffen en uitknijpen die handel!! Op naar de god van Balkenende = ECONOMIE! En op zondag? Ach Madelief je weet… geloofsplicht en afkopen.
  Wees maar blij dat jij kunt terugblikken op je trouw en solidariteit naar je kinderen.

  Reactie door Gloria — donderdag 21 december 2006 @ 0.55 uur

 18. Over de jeugdzorg, de vroegere kinderbescherming heb ik persoonlijke ervaringen.
  Mijn oudste dochter [nu 41 jaar] heeft een gedragstoornis ten gevolge van zuurstofgebrek bij de geboorte. Zij was daardoor moeilijk handelbaar en maakte overal problemen. Omdat zij steeds van huis wegliep en wij er geen vat op konden krijgen hebben wij als ouders ZELF contact gezocht met de kinderbescherming in Den Bosch om hulp. Na maanden bellen kwam er een dame een rapport opmaken. Wij hebben er toen in toegestemd dat er een toeziend werd aangewezen om alles in goede banen te leiden. Toen zij weer van huis liep is zij door de voogd met onze toestemming bij familie van mijn ex-echtgenoot geplaatst.
  Zij was toen 14 jaar. Die oom, de man van de zuster van mijn ex-echtgenoot heeft haar seksueel misbruikt en toen wij daar achter kwamen hebbben wij alles in het werk gesteld om haar daar weg te krijgen maar de kinderbescherming ging de gesprekken alleen aan met die oom en liet ons overal buiten.
  Hun argument was: ze loopt er toch elke weer naar toe want die man heeft een heel groot manipulatief vermogen. Hij had haar wijsgemaakt dat ik haar tijdens de zwangerschap wilde laten aborteren wat een grote leugen is. Dat deed hij om ons in een kwaad daglicht te stellen bij haar en haar nog meer aan zich te binden. Tegen de kinderbescherming zei hij dat wij haar wilde laten opsluiten in een inrichting in Zetten en dat alles heeft de kinderbescherming gewoon klakkeloos geloofd. Zij zat ook onder de invloed van deze man. Toen uiteindelijk zijn vrouw en twee kinderen bij hem wegliepen en hij later een relatie met een andere vrouw kreeg heeft hij onze dochter de straat op gezet en de kinderbescherming zei toen dat ze nu al 18 jaar was en zij er niet meer bij betrokken waren. Ons kind is verloren, ons huwelijk en de andere kinderen ook.
  Dat is de werkwijze in ons geval van de kinderbescherming. Ik heb er geen goed woord voor over en het is goed dat die organisatie eens goed wordt doorgelicht want wat wij hebben meegemaakt gaat van kwaad tot erger en dat hebben wij allemaal kunnen waarnemen via de media. Zij maken de slachtoffers!!!

  Reactie door Nettie — donderdag 21 december 2006 @ 5.57 uur

 19. Jeugdzorg is altijd een ondergeschoven kindje geweest vanuit de overheid hoe de vork uiteindelijk ook in de steel zal blijken te steken over de oorzaak van problemen, zowel professionaliteit alsmede misschien geldgebrek en/of tijdgebrek.
  Alleen daarom vind ik het meer dan prima dat dit onderzoek plaatsvindt door Pieter van Vollenhoven die de onderste steen boven zal krijgen en een zeer systematische en grondige manier van onderzoek heeft.
  Ik moet overigens zeggen dat ik zoals ik hierboven las 24 jaar veel te jong vind om zelfstandig zoveel caseloads te hebben.
  Theoretische studie is lang niet voldoende om goed op te kunnen treden. 24 Jaar is m.i. veel te jong om dit zware werk op de schouders te nemen alsmede de verantwoordelijkheid daarvoor.
  Bovendien kunnen ze inderdaad bijhoorlijk fout zitten en soms meer problemen veroorzaken dan oplossen.
  Zoals bij Diana schieten ze vaak door zowel linksom als rechtsom.
  Overigens hoor ik wat dat betreft zelden iets van een eigen verantwoordelijkheid van deze instanties.
  Kinderen en ouders hebben soms te weinig en soms teveel te zeggen en naar beide kanten toe worden er behoorlijke fouten gemaakt.
  Dit koorddansen en de moeite en tijd nemen om zaken goed uit te zoeken met een blijvend open vizier vereist een meer dan professionele houding, inzicht en volgens mij ook levenservaring.
  Kokervisie ligt hier constant op de loer.
  Gebrek aan tijd en professionaliteit zal aan alle twee de kanten slachtoffers vergen. Zowel ouders als kinderen.

  Reactie door Henny — donderdag 21 december 2006 @ 8.50 uur

 20. Nettie: Erg hoor en weet je je heb de koe bij de horens. Het gebeuren wat je verteld is een meervoud en aan de orde van de dag.

  Reactie door Henk — donderdag 21 december 2006 @ 9.19 uur

 21. @18 nettie,

  Je hebt gelijk Kinderbescherming pfffff.
  Mijn moeder is overleden toen ze 42 was ik was de jongste en was zes jaar toen. Mijn vader was/is een veroordeelde pedofiel. Wij (mn 6 jaar oudere zus en ik) zijn ooit 1x geevalueerd door een psychologe van de kinderbescherming daarna nooit meer terwijl het wel nodig was geweest.Zouden ze echt verwacht hebben dat een 8 jarige zelf het lef heeft om er iets tegen te doen?

  Dit was 32 jaar geleden dus let wel er werd toen nog niet op zorg bezuinigt

  Reactie door Lisette — donderdag 21 december 2006 @ 9.24 uur

 22. Vroeger waren er ook de schoolartsen en de
  schooltandartsen en een uitstekend vangnet
  totdat er fouten gemaakt werden van ernstige
  soort en de ‘ethiek’ door sommigen van hen
  uit het oog verloren werd.
  Een illustratief voorbeeld van diverse waar
  nemingen uit de eerste hand zal ik achterwe-
  ge laten, maar bij een tekort aan ‘banen’ zou het ondanks de negatieve uitwassen beter
  kunnen zijn deze diensten weer in te schake-
  len, met een tot op de millimeter omschreven
  taakinvulling en een buitengewoon duidelijke
  instructie naar de ouders/verzorgenden toe,
  welke contrôles worden uitgevoerd en hoe!
  In een aantal gevallen is het zeker wijs dat
  ook zij worden uitgenodigd voor een afzon-
  derlijk ‘gesprek’. Echter vóór alles zou dan
  in mijn optiek gelden, dat de ‘arts’ zich
  móét voorzien van een verpleegster/dokters-
  assistent/e om zich verzekerd te weten van
  een ‘getuige’/'waarnemer’, opgeleid in één
  of andere vorm van ‘medische wereld’ en er-
  toe bijdragen, dat er de hand wordt gehouden
  aan medisch, ethisch, handelen, tijdens de
  zogeheten ‘routine-onderzoeken’.
  Ook zou men om gegronde redenen een derge-
  lijk onderzoek (in de puberteit) moeten kun-
  nen weigeren, maar dan wel verplicht worden
  bij de eigen huisarts ter contrôle te ver-
  schijnen.
  Consultatieburo’s werken de eerste jaren heel intensief aan kinderen, en in latere
  jaren – in de groei, op elk gebied – zou die
  contrôle niet nodig zijn? Nu nog meer dan
  ooit vroeger !
  Bezuinigen trouwens op ‘zorg’ aan degenen
  die later ons land moeten drágen zou meer
  aandacht moeten krijgen, (in gratis sport en
  spel !), dan nu het geval is en er vanuit de
  overheid wél op slag een ‘apparaat’ in be-
  weging komt als zaken al geheel gederail-
  leerd zijn. Kiés (in-)vullen ipv (on-)kies
  verwijderen is ook een kwestie vóórzorgen/
  anticiperen en tevens anti cipieren! !!!!
  Regeren is vóóruit zién, handhaven en bewa-
  ken in de !e en de 2e Kamer……..en bre-
  vieren moeten we maar eens in de eigen binnenkamer, of worden straks de openbare
  vergaderingen met een overwegend christelij-
  ke signatuur soms ook nog ‘geopend’ en daar-
  na ‘gesloten’ met een gebed of lied? Nee hé?

  Reactie door Madelief — donderdag 21 december 2006 @ 10.18 uur

 23. Wat ik leuk vind, als er een incident plaats vind Rechts Nederland het leuk om Links (De SP) de schuld te geven, ik las pas geleden bijvoorbeeld toen door die inbreker zijn half broertje van kant maakte op school, precies die dag er na al een reactie in de Spits (die ik toevallig voor me had), met dat wel aan de SP zo liggen, terwijl dat natuurlijk onzin is aangezien de SP nog nimmer of nooit in een kabinet heeft gezeten…

  Het is behoorlijk triest allemaal, maar het behoort nou eenmaal tot het nieuwe rechtse denken.

  Reactie door Macros — donderdag 21 december 2006 @ 10.44 uur

 24. 19 henny…. Zoals bij Diana schieten ze vaak door zowel linksom als rechtsom.

  Dit is een aanname die je doet zonder dat je weet wat jeugdzorg daadwerkelijk voor ons doet. En dat is het nare van het verhaal jeugdzorg. Je moet je bijna verdedigen als je werkzaam bent bij jeugdzorg of gebruik maakt van hun hulp.

  Want aan beide kanten is het fout. Jeugdzorg is een organisatie die niets goeds meer kan doen, en een ouder die hulp vraagt is een ouder die de verantwoording voor eigen kroost niet kan of wil dragen.

  Beide stellingen zijn niet correct. Er is geen geld voor onderwijs en als je als kind anders reageert en leert dan andere kinderen of boven of onder presteert kun je vast lopen in het reguliere onderwijs. Helaas heeft de school dan bevestiging nodig van een buitenstaander om van andere middelen gebruik te kunnen maken.
  Je kunt ook de hulp inroepen van het ggz, dat klinkt nog bijna enger als de jeugdzorg.
  Nogmaals dit is geen pleidooi voor jeugdzorg want ieder verhaal wat de media (wel) haalt is er 1 teveel, maar zoals lisette al aangaf succes verhalen halen de media niet, maar val niet de mensen aan die hun werk wel goed doen. Het klinkt bijna als alle turken zijn fout. En als ik dat hardop zou roepen krijg ik heel nederland over mij heen, nu wordt geroepen dat de hele jeugdzorg fout is en dat wordt geaccepteerd. Terwijl de overheid degene is die schuldig is. De overheid wil niet investeren in kinderen. Wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij het verhaal van gloria en madelief.

  Reactie door diana — donderdag 21 december 2006 @ 11.06 uur

 25. Als je hulp nodig hebt raak je vaak lost in translation dankzij bureaucratie. Er zou eigenlijk een GOED NIEUWS krant moeten zijn. Kzou ook wel dingen willen lezen die wel goed gaan enzo.

  Het onderzoek richt zich op het instituut niet op individuen en dat is een goede zaak.

  Er zijn vast succesverhalen maar die lees je niet ik wil gewoon alles weten….

  Reactie door Lisette — donderdag 21 december 2006 @ 11.49 uur

 26. Eigen kroost zelf opvoeden: dat wil ik graag,zelf de normen en waarden bijbrengen… maar om de verplichtingen die ik als burger heb te voldoen, moet ik de kinderen aan een gastmoeder overlaten!

  Jeugdzorg: excuses als; mensen maken ook fouten = hoe noem je dan mensen die fouten maken maar ze niet willen inzien of toegeven? Fouten zijn er om op te lossen en niet om ze door te schuiven.

  Wetgeving: gelijk hebben is niet gelijk krijgen…??? Afschaffen deze gezegde, want gelijk hebben is gewoon om gelijk te krijgen. Ik mis de onderbouwing van instanties waarom clienten wel gelijk hebben maar geen gelijk krijgen.

  Wat onze ervaringen zijn met de jeugdzorg?
  http://www.jeugdzorgineenbananenmonarchie.eu

  Reactie door Arabella — donderdag 21 december 2006 @ 12.56 uur

 27. Aarsema, ik neem aan dat je een retorische vraag stelt?

  Vanzelfsprekend ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de ouders.
  De overheid dient echter wel de randvoorwaarden te scheppen waarin het opvoeden van de eigen kinderen mogelijk is.

  De meeste gezinnen zijn per se aangewezen op twee verdienende ouders. Er zijn maar weinig gezinnen die een fatsoenlijk leven kunnen leiden op 1 salaris.

  De kosten in levensonderhoud zijn zo enorm hoog dat je allebei wel moet werken.

  Aan de ene kant is het volstrekt noodzakelijk dat we in Nederland weer veel meer natuurlijke aanwas krijgen, aan de andere kant word je de arbeidsmarkt opgejaagd anders staan armoede en uitsluiting op de loer.

  Als je als thuis moeder of thuisvader tegenwoordig niet werkt, hoor je er echt niet meer bij en word je met de nek aangekeken.
  De druk van de maatschappij en de financiele druk zijn veel te hoog.

  Reactie door kaatje — donderdag 21 december 2006 @ 13.01 uur

 28. Waarbij ook gezegd mag worden dat veel kinderen worden uitbesteed vanwege de carrièreplanning van paps en mams en dus menig grootouder zich nog de benen uit z’n reet rent. Maria.

  Aan de andere kant de pleegouders die omwille van het vaak beschadigde kind van een ander tientallen jaren van hun leven opofferen.

  Let op dames/ opvoeders, er is een schrijnend tekort aan pleeggezinnen. Iets voor U?

  Reactie door Gandalf — donderdag 21 december 2006 @ 13.01 uur

 29. @27 Maria is één woord teveel

  Reactie door Gandalf — donderdag 21 december 2006 @ 13.02 uur

 30. @Gandalf,

  Dat zou zeker iets voor mij zijn maar zou ik door een selectie komen (i.v.m gezondheid)? Ik denk het niet.

  Reactie door Lisette — donderdag 21 december 2006 @ 13.08 uur

 31. Bericht aan Henk en Lisette op mijn stukje over de kinderbescherming.

  Dank voor jullie reactie. Het doet goed om iets van meeleven te bespeuren. Ik heb als moeder toch maar moeten aanzien hoe de kinderbescherming mijn kind nog verder heeft kapot gemaakt. Wat ik geschreven heb is het topje van de ijsberg en ik heb vertrouwen in de heer Pieter van Vollenhoven dat die de misstanden aan de kaak stelt.
  Ik wens jullie beide alle goeds.

  Reactie door Nettie — donderdag 21 december 2006 @ 13.08 uur

 32. Gandalf, die vergoedingen zijn zo verschrikkelijk slecht dat je zelf behoorlijk wat bij moet leggen (als je tenminste zo ‘n kind niet 3 maal per week vis of vlees wil gaan ontzeggen), als ze daar nou eens wat aan deden en mensen niet per se allemaal de arbeidsmarkt op zouden jagen, komt het vanzelf wel goed.

  Ik vind het wel behoorlijk grof van je dat je het hebt over de carierre van paps en mams, voor bijna iedereen is een dubbele baan bittere noodzaak. Ben ik niet van je gewend.

  Reactie door kaatje — donderdag 21 december 2006 @ 13.21 uur

 33. Jeugdzorg alweer in actie?

  April 2005 was jeugdzorg al in “actie” in het Rai-gebouw n.a.v. ik meen de kofferbakmoord.
  Ik was getuige van deze actie, gelukkig niet als jeugdhulpverlener.
  Ik voerde actie tegen het beleid van Justitie en Raad voor de Kinderbeschadiging.
  Veel mensen en allemaal met goede bedoelingen in de Rai.
  Minister donner kwam 5 minuten een praatje maken en beloofde miljoenen om de werkdruk te doen afnemen, de zaak was gesust en weg was hij…
  Het was een mooie zonnige dag waarop de jeugdzorgers actie voerden, het zou heel de dag duren.
  Na de middaglunch en een kop koffie trokken ze massaal het centrum in om te genieten van het mooie weer en hun dagje uit, gesubsidieerd door… de belastingbetaler.
  Een merkwaardige situatie, de actie zou toch voortgang vinden die middag?
  Daar stond ik, verbijsterd door de actiebereidheid van de jeugdzorgers gewoon bizar!
  Welnu, de miljoenen zijn er inmiddels gekomen en een paar maanden geleden las ik het bericht in de media, dat veel van deze miljoenen domweg binnen de organisatie Jeugdzorg “verdwenen” waren.
  De Jeugdzorgers proberen natuurlijk hun best te doen maar de beleidsmakers, directieleden
  en de verantwoordelijke ministers maken er een regelrechte ramp van.
  Iedereen die bij Jeugdzorg gaat werken heeft zijn/haar idealen om kinderen te helpen en te redden, alleen deze idealen worden de kop ingedrukt door voornoemde lieden die de touwtjes en het geld in handen hebben.
  En natuurlijk moeten zij, die grove blunders als deze maken gestraft worden.
  Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat deze voogd de mishandelingen nooit gerapporteerd heeft en zij, die de beslissing hebben moeten nemen dit verzaakt hebben…
  En zeg eens eerlijk de zorgplicht is in eerste instantie toch aan de ouders.
  En ja, er is heel veel mis binnen de Jeugdhulpverlening.
  Volgens de wet is ook hier de Raad voor de Kinderbescherming hoofdverantwoordelijk, de Raad zwaait immers de scepter over de Jeugdhulpverlening en alle tentakels die dit “mirakel” heeft.
  En “Vrouwe Justitia” ja zij heeft een blinddoek om, om het schaamrood op haar kaken te verbergen.
  Over het onoordeelkundig gebruik van haar zwaard nog maar te zwijgen…
  Het was toch Dhr Donner die opgestapt was na de Schipholbajesbrand omdat er teveel doden waren gevallen?
  Waarom is deze nooit eerder opgestapt, onder zijn supervisie hebben er meer dan teveel kinderen het leven moeten laten door ook zijn falend beleid…
  En uh… zijn die miljoenen alweer terecht, die over de rug van kinderen zijn verdwenen?

  M.v.g. Jérôme Huijbregsen

  Reactie door Jerome Huijbregsen — donderdag 21 december 2006 @ 15.46 uur

 34. Nettie. Je reactie zou gehoord moeten worden want het is een clown van wat de maatschappij spiegeld. Er zijn 60 000 ontheemde jongeren en allemaal even zwak, voor hulpverleners buiten jeugdzorg waar ons gezin er ook een van is zien wij dat van heel dicht bij. Ik heb zo vaak met de jeugd bende om de tafel gezeten en nooit begrepen waar ze het over hadden het ging altijd over geld en daar verzonnen ze een soort smoes bij dat ze het druk hadden en geen personeel genoeg. Onzin meer dan 10 voogden staan er soms op een jongere omdat zij geen ervaring hebben en geen serieus probleem aan kunnen veranderen ze telkens van voogd, daardoor ook van structuur opbouw voor die belanghebbende. In alle gevallen geen een uitzondering komen alle jongere in de problemen die met jeugdzorg te maken hebben. Er was een reactie die iets positiefs wilde horen nou dat is er niet. Misschien wel voor de ouders op dat moment maar nogmaals die jongere die komt of zit gelijk in de problemen. Het heeft ook niets met bureaucratie te maken maar met opleiding sociale vorming toekomstbepaling en gezondheidszorg voor die jeugd, geen een komt goed door de pubertijd. En na 18 jaar staat er een levensgevaarlijk projectiel voor je deur. Wij doen ons best maar ik hoop dat na dit onderzoek bij mensen echt de ogen open gaan. Ik heb al geschreven dat regel nummer een was voor Donner dat het ons eigen probleem is en regel een is dat er aan iedere jongere een dikke zak met geld hangt en daar wordt bureaucratie geen probleem van gemaakt maar misbruik. En alle voogden zouden onmiddellijk vervolgd moeten worden net als de teamlijders met hun fantasie verhalen.

  Reactie door Henk — donderdag 21 december 2006 @ 16.06 uur

 35. Ach, maar Kaatje, Gandalf heeft wel gelijk
  hoor. Functies genoeg te vinden die voor één
  van de twee carrière-ouders 3 of 4 werkdagen
  per week zouden kunnen zijn. Inderdaad is het zou dat vanwege de continuïteit en/of
  ‘óverdracht’ er altijd een aantal funkties
  zullen blijven die 5 werkdagen achtereen in-
  gevuld moeten worden, maar vaak van een dus-
  danig nivo en salaris, dat er zelfs 2 gezin
  nen van onderhouden kunnen worden, ook in-
  tussen een ingeslopen nieuwe realiteit.
  Sámen zoeken naar max. 8 werkdagen per ka-
  lenderweek van ma. t’m vr. en goed organi-
  seren zolang de kinderen nog geen 13 zijn,
  is idd lang niet altijd de uitgangsgedachten
  van vaders en moeders die, zeker in deze
  tijd, graag de eigen populariteit zien op-
  waarderen, driftig aan de eigen ego ‘net’-
  werken, zelfs elkaar de loef willen afsteken
  in importantie…Kijk aan, een niet gering
  deel van ouders/verzorgers van de 21ste eeuw. Triest is het om dat intussen ook al
  jaren aan te moeten zien en dan ook op latere leeftijd van zo opgevoede kinderen te
  moeten horen: ‘mijn vader/moeder was er nooit als ik thuiskwam van school, en ook
  wel eens direct mijn verhaal kwijt wilde,
  ipv úren láter’!
  Tja Gandalf, ook dan breekt mijn hart van zo
  veel liefdeloosheid t.a.v. het vooral willen
  ‘hébben’ van kinderen, die nog een schop toe
  krijgen als ze niet geheel en al beantwoor-
  den aan het ‘status’-symbool!
  Sorry Kaatje, ‘k heb lang genoeg midden in de maatschappij gestaan en zie inmiddels nog
  steeds eenzelfde patroon en bar weinig te-
  vredenheid van ouders die best niet allemaal
  een uitgavenpatroon hebben en het niet met
  minder dan 5x modaal zouden kunnen doen.
  Inderdaad is ook een intensieve medewerking
  aan pleegouders die zich de inspanning ge-
  troosten om een kind (ook van een ander) niet naar de bliksem te willen zien gaan een
  zeer ondergewaardeerd gegeven….en aan veel
  kanten zie je ‘gemakzucht’ tot en met toe-
  nemen.
  Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het
  niet waar is: helaas, WEL !
  Mensen die er mee te maken hebben weten exact hoe de vork in de steel zit en ook dit
  thema blijkt vaak een taboe, daar waar mensen deels zouden moeten toegeven het met
  de éigen verantwoordelijkheid idd niét zo
  nauw te nemen!
  Enorme waardering heb ik altijd gehad voor
  mensen die ‘de zaakjes’ van anderen opknap-
  pen en zeker daar waar eigen ouders/verzor-
  gers voor capabel dienen te worden gehouden.
  Fijne avond allemaal en wie zich dezer dagen
  nog gaat ontfermen over een ‘zwerfkind’,
  sterkte en geef het een extra aai over de
  bol!

  Reactie door Madelief — donderdag 21 december 2006 @ 16.28 uur

 36. Madelief…

  Je slaat de spijker op zijn kop…

  Met alle waardering en respect,

  Jerome Huijbregen

  Reactie door Jerome Huijbregsen — donderdag 21 december 2006 @ 17.02 uur

 37. Jeugdzorg onderzocht…

  Eindelijk na meer jaar 50 jaar een onafhankelijk onderzoek.
  Volgens de wet dient iedere organisatie een onafhankelijke klachtencommissie te hebben.
  Niks mis mee zou je zeggen.
  Welnu, op een goede dag besloot een rechter de Raad voor de Kinderbescherming de opdracht te geven een onderzoek te doen op basis van de voorhanden zijnde informatie m.b.t. mijn twee kinderen.
  Volgens een medewerker van het hoofdkantoor van de Kinderbescherming doet de Kinderbescherming niet aan waarheidsvinding, merkwaardig…
  De raadsmederwerkers gingen tekeer in kleine gesloten kamertjes en achter hun bureau.
  Het rapport met daarin het advies aan de rechter was klaar, partijen mochten nog reageren op dit papport.
  Dit heb ik dan ook niet nagelaten en ook mijn reactie is niet aan de aandacht van de rechter ontsnapt.
  Weer naar de rechtbank, de rechter veegde het rapport en het advies van tafel en gaf de Kinderbescherming een ongelooflijke draai om de oren, het rapport rammelde aan alle kanten.
  De omgang moest aan de gang en zo snel mogelijk zo sprak de rechter.
  Inmiddels had ik op advies van het hoofd directoraat jeugdstraffen en sancties (dhr. Levenkamp) het advies gekregen een klachtenprocedure te starten m.b.t. de ongegronde beschuldigingen, beledigingen en schending van de gedragsregels van de raadsmedewerkers, dit advies heb ik ter harte genomen.
  Na lang zeuren eindelijk weer naar de Kinderbescherming voor herstel omgang.
  Maar ja, de medewerkers waren behoorlijk op hun tenen getrapt door de rechter.
  Weer het kleine kamertje in.
  De raadsmedewerker was deze keer alleen, hij boog zich voorover naar mij en zei; jij hebt klachten tegen ons ingediend hè?
  Ik zij ja waarop hij zei; een klachtenprocedure en een raadsonderzoek kunnen niet samen, het is aan jou de keus Huijbregsen of jouw klachten intrekken of een raadsonderzoek en je kinderen weer zien…
  En ik kon gaan.
  Direct heb ik de directie zuid van de Raad benaderd, die op zijn beurt stijl achterover sloeg van deze chantagepraktijken.
  Een klachtenprocedure en een raadsonderzoek kunnen wel degelijk parallel lopen volgens deze directeur.
  Van een onderzoek of de kinderen weer zien is niets meer van gekomen, dus om welke belangen gaat het bij Jeugdzorg?
  De onafhankelijke klachtencommissie…
  Zeg eens eerlijk, van wie krijgt deze onafhankelijke klachtencommissie instructies en een financiële vergoeding? Van het ministerie van landbouw zeker!
  Het was het woord van mij tegen het woord van de drie medewerkers en 2 directieleden van de kinderbescherming.
  Tegen het eind van de zitting mocht ik nog wat zeggen…
  Ik verklaarde dat ik alle gesprekken zowel de telefonische als persoonlijke tussen de directieleden, raadsmederwerkers en mij opgenomen had.
  Toen was het stil, muisstil en als blikken konden doden…
  Zo’n twee weken later belde iemand van justitie of ik de geluidsbestanden wilde inleveren, ik heb deze persoon medegedeeld dat hij ze mocht gaan zoeken en dat ik zo’n 25 kopieën verspreid over Nederland heb ondergebracht.
  En nog steeds valt justitie mij op slinkse wijze lastig.
  En wat heeft deze Kinderbescherming nou daadwerkelijk gedaan voor de kinderen?
  Nou, gewoon… niks!
  Gewoon veel tijd en geld verkwist, hun werk niet gedaan maar wel op tijd hun hypotheek betaald.
  Het eigen belang is kennelijk groter dan het belang van kinderen…
  Eindelijk na meer jaar 50 jaar een onafhankelijk onderzoek.

  Met vriendelijke groet, Jérôme Huijbregsen.

  Reactie door Jerome Huijbregsen — donderdag 21 december 2006 @ 18.25 uur

 38. 24. Diana Sorry ik bedoelde natuurlijk zoals bij Nettie.

  Jeugdzorg krijgt niet altijd de schuld als ik stel dat ze soms doorschieten zowel naar de ene als naar de andere kant.
  Bovendien is iedere hulpverlener bij jeugdzorg niet te vatten in dé jeugdzorg.
  Ik kan me echter voorstellen dat dit meer kans krijgt bij gebrek aan tijd en te grote werkdruk.
  Ik vind dat veel hulpverleners, misschien mede dardoor, een behoorlijke kokervisie hebben ontwikkeld en niet meer met een ‘open’vizier mensen en kinderen benaderen in hun verscheidenheid mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik noem dat beroepsdeformatie.
  Ik kan hier wel wat staaltjes over vertellen indien ik dat zou willen en natuurlijk doen ze ook heel goed werk, je hebt me dat ook niet horen zeggen.

  Verder ben ik het met Madelief eens ook wat de overheid betreft.
  Wat je altijd hoort als argument is dat vrouwen door arbeidsparticipatie een bepaalde onafhankelijkheid hebben en moeten hebben. Waarschijnlijk om de kost te kunnen verdienen indien ze alleenstaand zouden worden.
  Niets mis mee zou je zeggen als het helemaal klopte. Maar niets is zwart-wit.
  Indien beide partners samen één fulltimebaan hebben blijven ze namelijk evenzeer op de arbeidsmarkt en dus onafhankelijk en voor de kinderen zou het zoveel beter zijn.

  Kinderopvang. Wat dan na de basisschool? Juist als ouders minder ‘zicht’ krijgen op de kinderen omdat de vertrouwde basisschoolleerlingen en hun ouders alsmede de vertrouwde omgeving vervangen worden door andere/meerdere schoolvriendjes en ouders die je in de verste verte niet kent, vaak in een andere plaats en de pubertijd haar intrede doet worden juist van die kinderen ‘sleutelkinderen’gemaakt waarop door werkende ouders tot 6/7 uur ‘s avonds amper enige opvang en controle mogelijk is. Voor het kind en de ouders verandert er veel op dat moment.

  Dit is een belangrijke levensfase voor het kind waarin vele onzekerheden kunnen voorkomen, hormomen gaan meespelen, méér invloed van buitenaf etc.. waarvan ik vind dat het kabinet volledig voorbijgaat aan het belang van goede opvang van deze groep ná school door ouders. Niet eenieder heeft mensen in huis danwel grootouders die hier kunnen inspringen en binnen niet afzienbare tijd zijn ook de grootouders nog aan het werk.
  Wat ik me afvraag? Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen maar hoe gaat dat als kinderen zodadelijk hoofdzakelijk opgevoed worden op creches, op school en naschoolse opvang en vanaf 12 jaar maar moeten uitzoeken wat ze doen danwel laten omdat de ouders nog aan het werk zijn? Hoeveel invloed hebben ouders dan nog op hun kinderen? Dit laatste is geen verwijt maar een vraag die ik mezelf stel en waar ik geen antwoord op heb.

  Reactie door Henny — donderdag 21 december 2006 @ 18.59 uur

 39. Long overdue, maar Beter laat dan niet.

  Reactie door khosrow — donderdag 21 december 2006 @ 19.49 uur

 40. Ik kan hier mijn uitgebreide verhaal vertellen.
  Mijn zus is twaalf en is uit huis geplaatst. Het kan 1 tot 8 maanden duren voordat ze verplaatst wordt uit de justitionele jeugdinrichting waar zei nu zit. Ik heb een alternatief geboden op het anderhalf pagina tellende betoog van de jeugdzorg. Ik heb in het verweer van mij en mijn familie op dit betoog van de jeugd zorg 6 pagina’s geprobeerd aan te duiden hoe slecht de jeugdzorg echt op de hoogte was van de situatie. Ik heb het betoog, dat eigenlijk alleen maar bestond uit onterechte negativiteit en vermoedens weerlegt. En de kinderrechter heeft dit verweer volledig naast zich gelegd. En dus besloten dat mijn zusje beter af is op een plek waar zei niet beter af is en niet wil zijn. Een plek waar een kind van twaalf gewoon haar kleding af moet laten zakken opdat er op drugs gecontroleerd kan worden. Ik word woedend bij het bezef dat 70% van allen kinderen op die afdeling het zelfde moeten ondergaan, zelfs als er op dagen uitsluitend mannelijke “bewakers” zijn. Ik ben woedend dat in hoger beroep hier tegen aantekenen maanden duurt. Ik ben woedend dat de staat en zijn vertegenwoordigers beslist dat het goed is kinderen te leren dat ze machteloos zijn, dat hun ouders en familie niks te zeggen hebben en dat ze maar te gehoorzamen hebben. Ik ben woedend als ik denk aan het verdriet en gevoel van machteloosheid van al die andere families. En het enige dat ik kan doen is geluid maken, hopend dat iemand de stemmen van de kinderen hoort.

  Reactie door Nuno — donderdag 21 december 2006 @ 20.21 uur

 41. Oh en heb ik er al bij verteld dat het gaat om kinderen die geen criminele daad hebben verricht maar gewoon wat sterker van persoonlijkheid zijn.

  Reactie door Nuno — donderdag 21 december 2006 @ 20.24 uur

 42. Hoezo rechtstaat?

  Een land die zijn eigen kinderen en ook ouderen zo minachtig en slecht behandelt?

  Jeugdzorg dient op schop te gaan. het is een waardeloze organisatie opgericht en gesteunde door waardeloze regeringen. Zo zijn er ook veel meer zogenaamde stichtingen/ welzijn instanties/ antidiscriminatie bureaus/ commissie,,,,,,,,, die ook waardeloos opereren, waardeloos zijn en veel te veel kosten. Investeer in goede onderwijs, armoedebestrijding, investeer in de gezinnen en in de wijken. Weg met alle die waardeloze organisaties. Mensen die werkzaam zijn bij die organisaties hebben grotendeels zelf hulp en deskundigheidsbevordering nodig. Velen van hen hebben handen in de lang bestaande sociaal en maatschappelijke problematieke in dit land. Ze houden de situatie in stand door slecht te functioneren. Want dat betekent meer draaideur klanten aan hun winkel. De goede onder hen worden onderbetaald en vroeg of laat uitgefilterd. Want in dit land hebben ze geen behoefte aan klokkenluiders.

  Reactie door khosrow — donderdag 21 december 2006 @ 22.17 uur

 43. 38 Diana Sorry ik bedoelde natuurlijk zoals bij Nettie.

  Gelukkig henny, fijn om te horen.

  Wat er gebeurt als ze van de basisschool afgaan? Veel. Sterke kinderen zullen het hopelijk redden minder sterke kinderen verzuipen. Maar ach dan heeft de ggz, bureau halt, de politie, justitie en de jeugdzorg ook weer werk.

  Ik heb via een mailtje de rekening gepresenteerd bij het cda. Heb gelukkig nog geen inzage in de extra kosten die mijn kinderen straks met zich mee gaan brengen. Maar heb ze daar wel op gewezen. Nooit geen reactie gehad.

  Maar het is nu al absurd. Ik verdien ( bewust) part time ongeveer €800,- per maand, ik betaal aan de kinderopvang ( aan huis)€ 794,-. Dit wordt op 30 euro na, volledig vergoed door de kinderopvangtoeslag. Oppas aan huis is huispersoneel, dus als mijn oppas ziek wordt moet ik haar 6 weken doorbetalen, dag vakantie geld. Opvang in een kdv is er niet, er is geen plaats, maar dat wilde ik toch al niet. Gastouders aan huis, willen geen 3 kinderen voor die paar uurtjes in de week. Dan heb ik nog anderhalf uur in de week, een ( werkelijk waar) superfijne kracht via jeugdzorg in huis lopen, de juf die 1 uur in de week extra met mijn dochter bezig is. Een case manager die ook nog betaald moet worden. Het kost de overheid alleen maar geld omdat ik werk. In de bijstand kreeg ik minder. En was ik degene die op school mijn dochter en zoon hielp.
  Ik heb vaak het gevoel dat de situatie hier andersom is, moeder mist de kinderen ipv andersom. ( behalve mijn jongste mannetje dan).

  Kinderen die in een kdv worden opgevangen missen een heleboel normale dingen. Het afspreken met vriendjes (sociale armoede), ruzie maken en weer goed maken, je in het verkeer bewegen, boodschappen doen, het huishouden doen, een band plakken etc. Uren, uren kan ik ik hier over schrijven, het enige wat het met mij doet, is me ongelofelijk verdrietig voelen. Het enige recht wat een kind heeft is arbeidsrecht. Zoals ik al eerder schreef, maken, werpen en dumpen.

  Reactie door diana — donderdag 21 december 2006 @ 23.50 uur

 44. Die mensen die nu liepen te demonstreren; die moeten zich wat meer gedeist houden.

  Ze balen als een stekker; dat ze ineens strafrechterlijk vervolgt kunnen worden; nou ik vind het een goede zaak; dat nalatigheid en grof falen van deze mensen een keer door de rechter getoetst wordt.

  Laten ze er alvast maar aan wennen. Bij artsen is dit ook al jarenlang zo; dat ze bij medisch falen vervolgd kunnen worden en er willen nog genoeg mensen arts worden. Laat degene; die daarop tegen is; vooral maar ontslag nemen bij de jeugdzorg; want dat zijn mensen; die hun verantwoording het liefst op een ander willen afschuiven.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — vrijdag 22 december 2006 @ 0.36 uur

 45. @43 diana

  Ben je het met mij eens dat iedere alleenstaande ouder die ervoor KIEST om zelf de kinderen op te voeden, coachen, begeleiden EN zorg draagt voor de algehele organisatie in en om het huis, behoort meegeteld te worden bij de werkenden? Wat nou solliciteren???
  Mijn hemel, wat een WERK!! Ik zit nog na te puffen van mijn alleenstaand moederschap met 3 kinderen… mijn alleenstaand dochterschap met mijn ouders, ook dagelijks verzorgd… pffff…
  En dan te horen jaar in, jaar uit dat je WERKELOOS bent! Dus armoede!
  Nu werk ik bij Steunpunt Mantelzorg… een luxe vergeleken met al dat werk van al die jaren! En voor het eerst in mijn leven werd ik gisteren getrakteerd op een Kerstgeschenk… nou, als ik het ooit ergens verdiend had, was het in al die jaren daarvoor geweest! Maar je telt pas mee als je de deur achter je dichtslaat en kinderen en ouders opbergt! Ik ben er niet ingetrapt en heb me voor hen te pletter gevochten. Net op de valreep… sinds deze regering HEERST zou het mij niet gelukt zijn.
  En nu? Geen kind overdag in de speeltuin, de straten zijn leeg, ouders aan het werk! Het andere WERK uitbesteed aan oma’s, opa’s, bekenden en vreemden… maarrrr! Was dit de bedoeling? Mag er alleen maar gebaard, geworpen en weggeworpen worden? Emancipatie! Een walgelijke vrouwenbedoening. Ik schaam mij voor mijn eigen geslacht! De domme mina’s. “OPZIJ” jullie! En laat de kinderen weer tot ons komen.

  Reactie door Gloria — vrijdag 22 december 2006 @ 4.24 uur

 46. @32 Kaatje.
  De vergoeding die door pleegzorg wordt gegeven kan bezien wat een kind “kost” altijd beter. De vergoeding is per leeftijdsgroep. Per maand voor een kind in de leeftijd van 13 jaar komt dat neer op €500. Daarnaast worden kosten voor school e.d. apart vergoed.

  @30 Lisette,
  Waarom niet. Je wordt niet geselecteerd op gezondheid. Wel moet je capabel zijn om de taak van pleegouder goed te kunnen uitvoeren. Pleegouders worden gesteund en begeleid door pleegzorg. Ik ben wao-er met de nodige fysieke en soms mentale beperkingen en wij hebben al meer dan 7 jaar een pleegkind waar we heel gelukkig mee zijn. Wederzijds.
  Ook wil ik even kwijt dat ik met zowel de kinderbescherming als pleegzorg/jeugdzorg goede ervaringen heb. Wel was het zo dat er in een tijdsbestek van 1 jaar 3 toeziend voogdessen er mee waren gestopt. En inderdaad, het waren jonge grietjes waarvan 1 met een caseload van 24!!
  Inmiddels heb ik zelf de voogdij op mij genomen waardoor de bemoeienis vanuit de raad
  is verdwenen.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 22 december 2006 @ 6.16 uur

 47. Nee zo niet: Ik lees alleen maar de verhalen van de volwassen mensen de politiek praat over de volwassen personen wat nou kinderen. Maar je zal maar om 11 uur in de avond gebeld worden met de mededeling dat je dochter zelfmoord heeft gepleegd terwijl er nog een kind van 2 jaar bij betrokken is. Het kind van 2 jaar kan onmiddellijk geplaatst worden maar de moeder van 17 had die hulp niet want dat was net even te moeilijk voor die voogd. En die ouders horen vervolgens maar helemaal niets meer van die zelfde voogd. Moet die dan niet in een onderzoek belanden of vervolgd worden, ik vind van wel hoor.

  Reactie door Henk — vrijdag 22 december 2006 @ 6.21 uur

 48. Mijn (britse – london) partner, de vader van mijn kinderen, heeft door de gevolgen van systematisch geestelijke en lichamelijke mishandeling 5 jaar geleden op 45 jarige leeftijd afscheidt genomen van deze aardkloot.

  Vaak heb ik nagedacht en in mijn oren geknoopt over wat hij geregeld zei, “Here in Holland, they are more mellow than in Britain”!

  Als je weet hoe slecht de hulpverlening was en nog is in Engeland!
  Dat kinderen daar naar m.i. worden gezien als een last!
  Weing faciliteiten en een hoge druk op hun prestatie. Slechte voorzieningen voor de ouders, werkeloosheid en hulpdiensten die ver van de maatschappij afstaan. De veramerikanisering! Jonge moeders, want dan krijg je tenminste een huis en behoor je tot de volwassenen!
  Mensen worden achterdochtig en hebben een kort lontje, leven erg opzichzelf.

  Voor mij zijn dit de basis ingredienten voor een verpestte samenleving.

  Wij waren inderdaad ooit “Mellow”, maar die tijd ligt sinds een jaar of 8 ver achter ons! Er worden minder kinderen geboren. En triest genoeg vinden we steeds meer baby langs de kant van de weg, dood of levend.

  We rukken op elk gebied: werk, opvoeding, financieel, maatschappelijk, prestaties, vrije tijd en etc,
  gezinnen kompleet uit elkaar.
  Als de overheid geen energie en gezonde faciliteiten biedt aan dit probleem staat Jeugdzorg kompleet in zijn hemd en zal het eeuwig vechten tegen de bierkaai.

  Warmte, veiligheid en een vorm van zekerheid
  krijg je mee uit je nest. Hierdoor wordt je zelfbeeld, zelfrespect en je vertrouwen in je omgeving vergroot. Dit geef je later zelf ook door, en zal ook als zodaning op je omgeving reageren. Maar nee, langzaam worden mensen hier omgevormd tot soldaten van de (kennis)economie, de regering, de tegenstander.

  De zorg voor ELKAAR is ons afgenomen, en zijn we verplicht bij elke tegenslag naar de daarvoor aangestelde instantie aan te bellen.

  Wel eens op een kruispunt gestaan waar de stoplichten niet meer werken. Het is in en in triest maar niemand schijnt de regels meer te kennen, of zijn kompleet ontregeld en onzeker.

  Ik denk zelf dat wanneer de regering meer empathie van zijn samenleving verlangd hier dus ook geld in moet steken. En dan bedoel ik, al in een vroeg stadium. Als je ouder uitwringt en in een hoek laat wegstinken, zijn deze mensen ook niet meer in staat zijn eigen kroost te beschermen voor zich zelf of voor de samenleving.

  Overheid:
  Laat 1 ouder thuis zijn voor een kind of desnoods een goede vriend of familie lid.
  Wees voorzichtig met het ontslagrecht in een gezin of aankomend gezin.
  Compenseer eens wat eerlijker de extreem hoge kosten.
  Onderzoek opjectiever de saneringsaanvragen en de incasso macht.

  Dat er meer wordt gekocht met sinterklaas en kerst heeft niks te maken met geen armoede maar met kosten wat het kost, elkaar dure cadeau’s geven omdat we nooit er meer zijn voor elkaar.

  Geef de mensen tegenwoordig eens een goede reden waarom het zo fijn is om kinderen te hebben.
  Ik ben dolgelukkig met mijn twee jongens, maar ik heb meer in de afgelopen 10 jaar gejankt en 20 jaar ouder geworden omdat het leed dicht bij je deur staat dan het plezier. En dat moet anders.

  Jeugdzorg mag wat mij betreft op de fles want ook mijn ervaring zijn niet gezond voor de mens. Maar ik blijf erbij dat wanneer er een drempelverlagend sort van consultatie bureau komt tot bijv 13 jaar, je veel eerder de problematiek in kaart kan brengen en daar op reageren.
  Jeugdzorg mag eigenlijk nu de door de overheid gecreerde puinhoop uitzoeken. Dit is bijna onbegonnen werk. En als dat zo door gaat, kunnen we de kinderen gelijk door sturen naar het bureau halt of open/gesloten inrichtingen.

  Als je kinderen wilt redden of helpen, zal in een eerder stadium de ouders moeten worden gehoort EN een keer worden geloofd!

  Reactie door kbo — vrijdag 22 december 2006 @ 9.15 uur

 49. Gelukkig zijn er steeds meer die zich verzetten tegen de waanzin in jeugedzorgland…

  Reactie door Jerome Huijbregsen — vrijdag 22 december 2006 @ 20.42 uur

 50. 45. nee Gloria, ik ben het niet helemaal met je eens.

  Ik vind niet dat je als alleenstaande ouder, geen sollicitatie plicht zou moeten hebben, want dat is wat ik uit jou verhaal lees, tenzij ik het verkeerd begrepen heb.Ik vind dat ieder mens moet en mag werken naar vermogen. Ik vind wel dat ik het vermogen zou moeten hebben om naast mijn werk ook nog moeder te kunnen zijn. Of te wel het recht heb om ze zelf op te kunnen voeden.

  Helaas is het voor de heren en dames werkgevers moeilijk om enigzins rekening te houden met werktijden onder schooltijden. Alsof je na 15.00 uur beter presteert als voor 15.00 uur. Terwijl er ook werknemers zijn die zich niet gebonden voelen aan schooltijden. Dat moet toch samen te regelen zijn lijkt mij. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat mijn kinderen straks de zorg en wao etc gaan betalen voor alle mensen die geen kinderen hebben, met pensioen zijn, niet kunnen werken. Maar dan moet ik wel de kans krijgen om ze op te kunnen voeden tot zelfstandige, verstandige, sociale, goed opgeleidde volwassenen.

  En dat soort volwassen krijgen we door ze weer buiten te kunnen laten spelen na school. In plaats van ze een ophokplicht te geven. En dan is er weer leven in de straat. En weet je weer wie je buren zijn.

  Emacipatie is niets meer als het hebben van gelijke rechten en die hebben we gelukkig aardig verworven de afgelopen 30 jaar, alleen is men wat aan het doorslaan. Het wordt nu tijd voor de emancipatie van het kind, want als alle ouders gaan werken zijn er geen overblijfouders, leesouders, knutselouders, mantelzorgers en vrijwilligers etc, en dat is op alle scholen en instelligen een gigantisch onderschat probleem. Mensen in hun waarde laten, dat is waar het hier over gaat.

  Met vrijwilligers werk zou je verplichte sollicitatie uren af moeten kunnen kopen, maar ook dat is weer erg moeilijk te regelen.

  Als iedere nederlander vanaf zijn 18e verplicht een baan of studie had voor 24 uur ( oftewel 48 uur per koppel) dus ook de moeders, dan waren er geen banen meer die opgevuld moeten worden. Kies je er als gezin voor om een aantal jaren die 24 uren per week op te geven, dan wordt je straks gekort op je wao. Maar het zou ook zo te regelen moeten kunnen zijn dat de andere partner meer uren gaat werken. Maar op deze manier is er altijd een ouder thuis bij de kinderen. Het klopt in mijn ogen ook niet dat er heel veel vrouwen zijn die wel een dure studie hebben gevolgd en daarna hooguit een paar jaar gaan werken…..dag studie. Willen we de oudere generatie van nu bedanken voor het groot brengen van ons en die zorg ook nog hebben voor de komende generaties, dan moeten er meer mensen in het arbeidsproces, en of dat nu een vrijwilligersbaan is of een betaalde, het werk moet gebeuren. Ik weet wel mijn verhaal zit vol met haken en ogen, toch zou zoiets dergelijks na verloop van tijd te regelen moeten zijn. Maar goed ik ben geen econoom. Zomaar een mens dat mee wil denken om de maatschappij weer menswaardig te maken.

  Reactie door diana — zaterdag 23 december 2006 @ 0.42 uur

 51. @50 diana

  Je hebt mij goed begrepen. Ik struikelde alweer gelijk over het eerste deel van je tekst. Jammer dat je het WERK met kinderen niet als werk ziet. Ik vind het ‘t zwaarste, verantwoordelijkste, duurzaamste werk dat er is. En dat is het ook!
  Zie hoeveel jij (overheid) voor jouw parttime-werk je opvang moet betalen. Bijna E 800,= !! Dan is het ineens wel een baan? Dan nog die case-manager, die een extra uurtje aandacht geeft aan jouw kind. Dan is het een baan? Moet je eens zien hoeveel de overheid daarvoor dokt!
  Zou de alleenstaand moeder misschien ook een baan kunnen hebben aan haar kinderen? Ten eerste vangt zij niet op, maar werkt aan haar kinderen. En dat uurtje ‘casen’ is niets vergeleken met al die extra uurtjes aandacht waarvan de eigen moeder het beste weet hoe zij die haar kind kan geven. En professioneler kan niemand zijn dan de persoon waarbij en uit wie het kind geboren is. Als ik dus voor mijn alleenstaande buurvrouw parttime haar kinderen begeleid heb ik een baan! Dan huur ik weer een opvang voor mijn kinderen… om haar van werk te voorzien…de gekte ten top!
  Tijd voor de jeugdzorg. En die bakt er niets van!! Al die kinderen die door al die moeders in de steek worden gelaten voor wat? Voor het ontvluchten van de verantwoordelijkheid! Voor die dure studie? Terwijl je kon werken met LEVENDE materie, bloedinteressant materiaal nota bene. Hersenwerk!! Zo interessant… dat weet je alleen maar als je dagelijks die hele cyclus van ontwikkeling hebt meegeleefd. Van baby, naar kleuter, naar tiener… uiterst leerzaam! Want niet voor niets zijn je kinderen bij jou geboren. Wie voedt wie op…
  Ieder kind doet een beroep op de ouder(s) en iedere recalcitrantie vraagt om aandacht. Maar wat als kinderen niet meer gehoord worden en vreemde ogen moeten dwingen? Steeds verder van huis, steeds verder van die oerkreet die wij als moeder/vader behoren te horen. Het kind houdt de ouder bij de les. En we kunnen studeren wat we willen, maar als we geen leer willen trekken uit de lessen van kinderen dan hebben we niets geleerd. Dan zijn we economische machines die op de vlucht zijn voor onszelf ten koste van het kind.

  Oke, dat moet kunnen. Wat kan allemaal niet tegenwoordig? Iedere moeder die tegen de muren oploopt omdat zij geen vrede heeft met het opvoeden van kinderen, mag van mij iets anders gaan doen. Die kinderen worden alleen maar de dupe van zo’n sfeer in huis. Maar waarom hebben de ‘domme dolle mina’s’ hun eigen problemen tot maatstaf van onze maatschappij gemaakt? Ik noem het gefrustreerd feminisme! Uit onvrede geboren en het kind als ongewenste nageboorte in de opvang weggeWERKT! Wat is werk?
  Ga lekker je werk doen, diana. Huur van de overheid je opvang en je case-manager. Prima misschien voor jou. Maar ga hier niet lopen pleiten voor de moeder die naar vermogen MOET werken en MOET solliciteren. Ook jij hebt je laten misleiden door het schandalige beleid van de met vrouwen doordrenkte regering. Er zijn moeders die het in hun vermogen hebben om met EIGEN kinderen te WERKEN. Het wordt tijd dat we die ook weer eens op handen gaan dragen en mee laten tellen op de arbeidsmarkt. Participeren? We doen niet anders: managen, casen, pedagogie, psychologie, jeugdzorg, leiden, begeleiden, kok, interieurverzorgster etc.etc.etc.
  Ik gun jou je baan. Maar ga wel zorgvuldiger om met de alleenstaande thuiszorgsters. Zij hebben WERK aan hun WERK! Intens dom dat de vrouwen van de emancipatie dit links hebben laten liggen. Zij hebben zichzelf ge-eerd en hiermee het kind in de uitverkoop gezet.

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 december 2006 @ 3.57 uur

 52. @49 Jerome Huijbregsen,

  Wij hebben alleen maar slechte ervaringen met Jeugdzorg (voorheen kinderbescherming) mijn man is wat ouder dan ik en is voordat hij met mij trouwde al getrouwd geweest. Hij had dus al 2 kinderen voor hij met mij trouwde.

  Zn eerste vrouw heeft doelbewust de bezoekregeling onmogelijk gemaakt en ze heeft HAAR 2de echtgenoot de kinderen van mijn echtgenoot en haar laten adopteren, na verloop van tijd hoef je daar als vader geen handtekening meer voor te zetten en gaat alles achter je rug om.Dit is ons niet gemeld door de kinderbescherming dus heeft hij veel teveel allimentatie betaald (wat dus ook niet meer terug te vorderen is),wat hem betreft is de kinderbescherming dus gewoon een incasso bureau.

  Ik heb mijn echtgenoot altijd voorgehouden dat zijn eerste kinderen ooit naar hem opzoek zouden gaan gaan en jawel ik heb gelijk gekregen (Don’t you just love it when that happends).

  Zijn zoon heeft contact met hem gezocht na jaren naar hem gezocht te hebben is het uiteindelijk gelukt hem te vinden :D .
  Ze lijken ook verdomt veel op elkaar…..

  Reactie door Lisette — zaterdag 23 december 2006 @ 7.49 uur

 53. Kijk waar niemand het hier over heeft en dat vind ik nu zo frapant.
  Ik hoor Gandalf spreken over de vergoeding. Ik hoor van velen dat die te laag is ook van dit kabinet die dit gaat verhogen.
  500 euro per maand vanaf 13 jaar en veel daarbuiten wordt extra vergoed.
  Laten we nu in Nederland kinderen hebben van ouders die met het hele gezin niet eens 500 euro per maand te verteren hebben en waarvan de kinderen opgroeien in armoede zodat de ouders zoveel zorgen hebben zo gestresst raken kinderen dat zowel ouders als kinderen een grotere kans hebben te ontsporen. KIinderen een grotere kans hebben ongezond te worden te weinig opleiding te krijgen en misschien door uitzichtloze omstandigheden te ontsporen, zodadelijk bij hun ouders weggaan om in een pleeggezin geplaatst te worden.Ouders zijn overbelast door alleen al de financiele toestand etc….
  Dit kabinet intersseert zich daar in het geheel niet voor. De armoedegrens gaat omlaag.
  Kan iemand mij zeggen hoe ik dit moet rijmen?
  Kost een kind in een pleeggezin meer dan een kind thuis?
  Kan veel niet voorkomen worden door dat geld te investeren in kinderen die nu in armoede bij de eigen ouders opgroeien.
  Is een kind in een pleeggezin meer geld waard dan een kind dat nog bij de ouders woont.
  Ik begrijp dit totaal niet?
  Hoe in godsnaam moet ik dit uitleggen?

  Reactie door Henny — zaterdag 23 december 2006 @ 9.21 uur

 54. Nog even. Jeugdzorg had zo moeten protesteren en de straat opgaan voordien. Blijkbaar is het nodig dat ze zelf last krijgen i.p.v. de kinderen. Indien ze vinden wat ze vonden dat ze kinderen niet goed konden behandelen waarom pas nu de vechtjas uithangen.
  Het eigenbelang is dus blijkbaar groter dan het belang van het kind, dan modderen we maar door.

  Reactie door Henny — zaterdag 23 december 2006 @ 9.26 uur

 55. @53 54 Henny,

  Je hebt helemaal gelijk.
  Er worden al jaren fouten gemaakt maar pas nu hun persoonlijke “kredietwaardigheid” in het geding komt gaan ze pas protesteren terwijl de situatie voor de kinderen met elk jaar nijpender wordt.

  Reactie door Lisette — zaterdag 23 december 2006 @ 12.46 uur

 56. Ik heb erg te doen met alle mensen die zich bezig houden met psychische zorg, zij zijn verworden tot veredelde typmiepen….80% papierwerk! Geen wonder dat het niet goed gaat.

  Reactie door cynthia — zaterdag 23 december 2006 @ 14.15 uur

 57. @53

  Onbegrijpelijk he, Henny?
  In alles wordt geld gepompt, behalve voor de alleenstaande ouders met kinderen. Laat staan als je dit vooral goed doet. Daar word je financieel niet voor geprezen, maar voor afgestraft.
  Pas als je doorzakt en je kinderen laat zwerven/ontsporen komt de overheid in zicht. Allerlei overheidsjobs worden ingezet voor heel veel geld. Voogden verdienen aan kinderen, jeugdzorg, pleegzorg, managers, coachen…de hele overheid verdient aan kommer en kwel.
  Maar als je als moeder dag en nacht paraat blijft en alles in je eentje naar behoren doet, ben je een paria, werkeloos en word je samen met je kinderen op rantsoen gezet. Eenmaal je kinderen met veel dagelijkse zorg-en inzet kant en klaar afgestudeerd en afgeleverd aan de maatschappij heeft de overheid voor deze GEZINSZORG nog een genadeslag in petto: armoede tot aan de dood, want pensioen zit er niet in voor al die jaren van trouwe dienst. Overheidsdienst!
  Voor kinderen heeft men af en toe nog wel wat over bv meer kinderbijslag. Maar voor de moeder die die hele klus in haar eentje heeft geklaard blijft niets anders over dan: vergane glorie. Wij mogen ons alleen nog maar diep schamen voor dat ‘achterlijke’ aanrechtwerk! (Femke!!)
  Als dat zo was had de jeugdzorg alleen maar EEN GROTE AANRECHT nodig. Toch?
  Buiten het voeden is de mens aan zoveel psychische factoren onderhevig en ieder mensenkind heeft recht op een veilig nest met begeleiding en verzorging. Vogels donderen hun jong op tijd uit het nest, na eerst grondig de vogellessen te hebben meegekregen van de ouders.
  Mensenkinderen hebben ong. 18 jaar nodig, na eerst grondig de mensenlessen te hebben meegekregen van de ouder(s). Afbouwen, steeds meer afbouwen en loslaten. Maar niet in de steek laten. In de buurt blijven! Paraat zijn!!
  Mijn kinderen zijn nu zo oerzelfstandig, dat zij mij in feite nergens meer voor nodig hebben. Zo hoort het ook en kan alleen maar tot stand komen als een kind vanaf de geboorte zich tot in alle opzichten gewenst weet en mocht rekenen op een ouder ter begeleiding! Deze mensen staan evenzo gezond in de maatschappij.
  Een overheid die zich niet wil realiseren dat PREVENTIE van levensbelang is, is geen ‘slimme meid’, maar een psychisch gestoord apparaat met een korte spanningsboog en een korte termijnvisie. Ik had gehoopt dat juist vrouwen hier tegen in opstand zouden komen. Integendeel! Juist zij plaatsen voor eigen carriere hun kinderen uit huis. Dat is hun verworven recht.
  Maar hebben zij het recht om de alleenstaande moeder die haar verantwoordelijkheid niet uithanden wil geven af te knijpen, in de hoek te zetten en uit te roeien? Ja dus!
  Vrouwen? Brrr…hoed je maar.

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 december 2006 @ 17.55 uur

 58. Gloria,

  jou en mijn mening, jou en mijn gevoel ligt zo dicht bij elkaar toch krijg ik van jou een reactie alsof we mijlen ver uit elkaar liggen. Het nadeel van het geschreven woord? Terwijl voor mijn gevoel het enige waar ik anders over denk, is dat ik vind dat ik niet het recht heb om thuis te blijven zitten wanneer mijn kinderen naar school zijn. Hier wil ik het graag bij laten anders krijg je zo’n discussie tussen jou en mij en dat is niet mijn bedoeling.

  Wil wel even een grove fout rechttrekken, ik bedoel geen wao maar aow.

  Reactie door diana — zaterdag 23 december 2006 @ 23.44 uur

 59. @58 diana

  Laat mij dit nog even uitleggen svp.

  Dat enige waar jij anders over denkt is nou juist waar ik mij zo aan stoor.
  Jij noemt het thuisZITTEN. Hoe kan het dan dat ik voor dat hele kinderwerk en incl huishouden in m’n EENTJE mijn benen uit m’n gat heb gelopen?
  Vroeg opstaan, ontbijt klaarmaken, naar school brengen of (later) gedag zwaaien. En dan? Zitten?? Nou, even dan! Maar er was altijd wel iets te wassen, te strijken, de bedden op te maken, te stofzuigen, tuin onderhouden en was ik blij als ik even in een stoel kon ploffen voor lekker koffie en een paar bladzijden goed boek. Weer naar school en dan de lunch. Samen eten, spelletje, aandacht. Sh*t, alweer naar school! Brengen of later gedagzwaaien.
  Wat nu weer eten? Gezond, dus alles vers. Naar de winkel en letten op de tijd. Even rustpauze. Theezetten en koekjes voor de kinderen uit school en altijd met vriendjes en vriendinnetjes. Later de wisselende tijden, de een op de middelbare school, de ander basisonderwijs. Hele klus met alles wat 3 kinderen nodig hebben. Sport hier en muziekles daar en meegaan uit interesse. “Mam, kijk eens wat ik kan!” En mijn 3 konden er wat van!!
  Snel naar huis. Koken! Schillen, snijden, bakken. Aan tafel met ons allen. Babbel, babbel, praten, napraten. Huiswerk overhoren als ze erom vroegen. Beetje tv en dan naar bed. Voorlezen en kus,kus tot morgen!
  Pffff… koffie Gloria!!
  Diana, wat nou ZITTEN??? Ik wed dat mensen op kantoor meer zitten dan welke thuiswerkende moeder dan ook!
  Begrijp mij goed, alle tijd die er ten koste van mijzelf overbleef heb ik geinvesteerd in mensen. Mijn ouders, mensen die hulp nodig hadden. Af en toe eens naar een vriendin om samen af te stemmen over onze wederzijdse kinderen. Evalueren! En zodra ik qua schooltijden iets meer vrijheid kreeg ben ik Nederlandse taallessen gaan geven in het asielzoekerscentrum. Vrijwilligerswerk. Want hoe dan een baan als je kind thuisligt met griep?? En als de een de ander heeft aangestoken? Ik kon mij niet vastleggen, want ik wilde paraat blijven voor mijn kinderen. Wat dacht je van de examenweken? Is een moeder thuis hard nodig! Wisselende tijden en bij thuiskomst je hart kunnen luchten, koffie, praatje. Nog even wat overhoren. En om een lang verhaal kort te maken, mijn ouders begonnen mij nodig te krijgen. Dat was een hele klus met mijn 3 kinderen en huishouden. We hadden het er allemaal druk mee, want als ik daar was kon ik niet hier zijn. Alleenstaande moeder, snap je? Ik heb mijn kinderen niet willen opbergen, maar mijn ouders ook niet! Dus WERK aan de winkel.
  Pffff… het werk is gedaan. Mijn jongste is nu ook ‘de deur uit’ en mijn ouders zijn gestorven. Het voelt goed, niemand in de steek gelaten tot het einde toe.
  En nu? Steunpunt Mantelzorg. Binnenkort op kantoor. ZITTEN! Zal wennen zijn. Na al dat rennen in m’n eentje.
  Ik ben dan ook blij dat ik pas een half jaar geleden deze laptop kreeg van mijn zoon. Ik had het nooit met kinderen in huis kunnen/willen doen. Want daar gaat heel wat tijd in zitten! En daar had ik in al die jaren geen tijd voor.
  Ik hoop dat je nu wat beter begrijpt wat ik bedoel met VERPLICHT solliciteren.
  Het gaat je goed, Diana. Groetjes!

  Reactie door Gloria — zondag 24 december 2006 @ 2.24 uur

 60. gloria, ik wens je hele fijne, gezellige kertdagen toe en een rustig 2007 met tijd voor jezelf en voor je gezin en ik hoop dat je daarnaast een hele leuke tijd krijgt bij het steunpunt mantelzorg.

  groetjes diana

  Reactie door diana — maandag 25 december 2006 @ 13.28 uur

 61. Er is niet alleen bij het BJZ een hoop mis !…

  De raad voor kinderbescherming moeten ze ook onderzoeken !!!!

  Reactie door Maya — dinsdag 2 januari 2007 @ 12.44 uur

 62. Jeugdzorg praat me er niet van, we zitten nu al 9 jaren met deze instelling en we hebben inmiddels al 2 van deze instellingen doorlopen 9 gezinsvoogden gehad en 3 teamleiders, ieder zijn eigen verhaal en visie.
  Als er niet ingegrepen wordt door jusitie kan ik je vertellen dat het nog erger wordt, want het beleid jeugdzorg moet eens goed onder de loep, en ik doel niet alleen op de instellingen maar ook de gezinsvoogden, laten ze die eens verplicht stellen dat ze aan een half jaarlijks psygologisch onderzoek mee moeten werken, dat zal heel wat leed schelen.
  Ik vind het ook heel goed dat de heer van Vollenhoven zich hier druk over maakt, maar waar ik wel zorgen om heb is dat alleen naar de instellingen wordt gekeken en voogden, maar laten ze nu ook ouders en jongeren horen over hoe hun er tegen aan kijken, en laten ze forums na gaan en kijken wat er voor woede er is over de jeugdzorg, onder de clienten.
  Wat je veelal hoort is, ze halen kinderen uit huis waar niets aan de hand is, en waar ze moeten wezen zijn ze niet, dat veroorzaakt wachtlijsten, OTSen die te lang duren uitspraken van rechters waar ze om heen draaien enz. enz.
  Maar het zijn niet alleen de voogdij- instellingen waar ze onderzoek naar moeten doen, denk ook eens aan onze beste vriend de politie, en gemeentelijke raads partijen die zich niet aan het landelijke beleid houden zo kan ik nog wel even door gaan.
  Een sosiaal Nederland is ver te zoeken, ik hoop wel dat het terug komt, want u mag van mij best weten dat ik me schaam om Nederlandse te zijn.

  Reactie door Katja — donderdag 18 januari 2007 @ 15.44 uur

 63. hoi,

  ik swnk dat de meeste onder ons allemaal inmddels weten wie bjjz en de raden doen maar er wordt nergens naar de ouders en kinderen gekeken,..de ouders hebben geen poot om op te staan,worden als criminelen behandelt,en de rechters sluiten hun ogen en laten alles toe.ik vindt dat de ouders eens gehoord moet worden over de schrijnende zaken die aan de hand is met ons allemaal want ze doen overal onderzoek naar maar de ouders worden vergeten.En wie kan nou het meeste vertellen over de wandaden van de bjz en en de raden hier in nederland.En de politie speelt het spelletje mee en waar zijn wij dan ouders we moeten ook gehoord kunnen worden want de jeugdzorgen doen alles wat ze willen en die worden niet op hun handen getikt!Dus ik vindt dat de regering eens daar moet naar kijken,

  Reactie door Anna — zaterdag 20 januari 2007 @ 19.48 uur

 64. Ik ben heel erg blij hiermee, u weet niet half!
  Als rechters mishandeling door BJZ al goedkeuren en ook nog doof zijn voor een strafbaar feit en dan krijg ik nog geen spreekrecht ook.
  Het werd hoog tijd dat dit onderzoek er kwam.
  Beste Jan,spit goed bij BJZ maar vergeet niet te schoffelen bij de rechtbanken, je zou er het schaamrood van op de kaken hebben als je zou kunnen meemaken wat zich daar afspeeld…………

  verdrietige moeder

  Reactie door verdrietige moeder — dinsdag 23 januari 2007 @ 15.54 uur

 65. Ik moet nog eerst zien of er ook inderdaad een grootschalige onderzoek komt, hierover word al jaren gesproken, komt nog bij dat de overheid nog steeds ettelijke miljoenen blijft pompen in de wantoestanden die Jeugdzorg heet, ik zie deze vorm van jeugdzorg dan ook een hele grote handel in kinderen, iets wat volgens het VRK art. 35 niet toelaatbaar is!!!

  Wat ook zo opvallend is, wil hierbij de William Schrikker Groep(WSG) te Diemen benoemen, dat deze allang en breed dicht hadden gemoeten, zij zouden nl onderverdeeld worden bij de diverse BJZ’s in Nederland maar weten toch nog kinderen binnen te slepen? En de rechters doen hier tegen willens en wetens aan mee, ja het wordt inderdaad tijd dat ook de rechtbanken eens door gelicht worden en dat hier nu eens harde spijkers met koppen geslagen worden, want mijn inziens zijn ook deze ook corrupt, vooraf liggen de uistpraken al klaar weerwoord in de verdediging mag immers niet, als je wel het lef hebt wordt je gechanteerd en bedreigt in gijzeling genomen te worden want dan zou je een rechter beledigt hebben, eentje die meermaals jouw beledigen, wat zij als normaal schijnen te zien, dus naar mijn idee doorlichten!!!

  Ik kan zeggen dat ik op aller gebieden door list, bedrog, valse aantijgingen enz. uit het gezag geknikkert ben onder valse en vuile noemers van te lastig, te mondig, etc. ben als ouder als een hond en crimineel behandelt, en niemand doet hierin iets? Waarom? Omdat je als ouder het niet meer pikt dat dergelijke wantoestanden gebeuren ten koste van onze kinderen en altijd onder valse noemers van belang van onze kinderen etc. makkelijk om een onschuldig en onmondig kind stiekem met corruptie van de ouders weg te kapen, daar waar ze wel liefde en geborgenheid ontvingen, waar ze medische zorg kregen, daar waar ze onderwijs kregen, maar doordat instanties het altijd beter schijnen te weten worden vaak kinderen die in een goed gezin zitten te vaak en te snel UHP of OTS geplaatst, jawel zeker wel handel in kinderen, hierin verdienen ze immers, subsidies etc. dus makkelijk om dan hierin terreur te plegen toch?

  En als Marijnissen een spreker met jarenlange ervaring wil horen dan houd ik mij zeer zeker aanbevolen want iemand zal hiervoor toch op moeten komen voor dit walgelijke wantoestanden in de BJZ wereld die ten koste van onze kinderen gaat, mishandeling is volgens de wet nog altijd strafbaar.

  Tot slot wil ik opmerken dat ik al het bovengenoemde in mijn schrijven kan aantonen met bewijs, ik chroom dan ook niet om hierin te schrijven, zie ook de link naar mijn groep.

  vriendelijke groet Anja

  Reactie door Anja — dinsdag 23 januari 2007 @ 19.24 uur

 66. Anja,
  Als ouders hun kind dan mishandelen ben je daar dan ook voor…met mishandeling bedoel ik echt niet alleen slaan/schoppen /schelden etc…psychische mishandeling is vaak misschien nog erger…

  Als jou en je kids onrecht is aangedaan kun je dat toch bewijzen neem ik aan ?
  Of je advocaat ?

  Ik ben er echt tegen als de Raad of BJZ kinderen onnodig uit huis halen !!! Wil ook niet zeggen dat ze hun werk goed doen…zemaken genoeg fouten en meestal een van 9 tot 5 mentaliteit, is ook wel bekend bij velen, maar er zijn toch echt wel schrijnende gevallen met kids!

  Maar hoe dan ook…het belang van kinderen dient voorop te staan !!!

  Gr Maya

  Reactie door Maya — woensdag 24 januari 2007 @ 11.06 uur

 67. Hai Maya

  Ik ga niet inhoudeijk op je reaktie in, ik had je antwoorden in mijn voorgaande berichtje nl al beantwoord, gewoon ff goed lezen naar mijn idee, het heeft naar mijn idee geen nut om in de herhaling te vallen.

  groetjes van Anja

  Reactie door Anja — woensdag 24 januari 2007 @ 21.37 uur

 68. Weet je wat het is?
  Er worden meer kinderen onterecht uithuisgeplaatst dan dat het terecht is!
  Rechtszaken, ach ja, omdat t moet.
  De beschikking ligt al klaar, was van te voren al doorgesproken met de RvdK, of wat denk je dan wat ze binnen te doen hebben bij de rechter?
  Na een bepreking tussen de RvdK en de rechter mogen de ouders ook nog ff binnenkomen, en voor de vorm mag je dan ook nog wat zeggen.
  Wat je te zeggen hebt, dat maakt niks uit, sommige rechters vinden het zelfs NIET TER ZAKE DOEN dat BJZ staat toe te geven een van mijn kids vrij ernstig mishandeld te hebben.
  Dat zij mij hulp hebben geweigerd door het zelf te annuleren, wat een strafbaar feit is, ach ja, zal ik zeggen?
  Oh ja, HEEFT HIER NIKS MEE TE MAKEN!
  En verder mocht ik stil zijn, nou jah!
  En mijn spreekrecht dan!?
  Heb ik niet of zo?
  Staat er niet in de grondwet van wel??
  Staat er ook niet in het verdrag van het Kind, dat het verboden is een kind op welke manier dan ook te mishandelen, te bedreigen, geweld aan te doen?
  Wat is dit hier dan, hoe noem je het dan als een half politiepeleton hier mijn humpie uit huis komt halen?
  Ik noem dit een bedreiging voor m n humpie en een geweldadige inbreuk op m n privacy!
  Zijn hier dus al een boel wetten overtreden.
  Door een rechter dus he, deze keurt strafbare feiten dus gewoon goed!
  En ik maar altijd denken dat rechters recht spreken!
  MIS!
  Rechters die zelf belang hebben of hebben gehad in een bureau jeugdzorg of anderzijds met jeugdhulpverlening, hoe kan dit en waarom gebeurd dit?
  Waarom werken rechters mee aan deze wanpraktijken van de kinderhandel?
  Rechters gaan af op dingen die bjz gehoord of gelezen heeft, een fatsoenlijk rapport is er niet en brieven van wie dan ook om te laen zien aan de rechter hoe het echt ging, nee daar hebben ze geen tijd voor en woren dus gewoon geweigerd, terwijl ik het recht heb op brieven te laten sturen door iemand die wel weet hoe het echt zit.
  Dan ineens ondanks dat de rechter toch best tevreden was over onze kwaliteiten worden de kinderen gewoon voor een jaar uithuisgeplaatst!
  Zonder enig papier hadden ze m n kids hier weggerukt, is dat normaal, volgens mijn normen en waarden dus niet!
  Beste Jan, als je echt wat wil doen, mail me en praat met mij, dan kom je erachter wat zich werkelijk afspeeld en dat ze inderdaad kinderen stelen om aan hu geld te komen en zo dus aan hun macht, en zij denken echt dat ze t monopoly hebben.
  Zij bepalen dat ik met m n kind naar ze toe MOET zodat zij ons leven kunnen bepalen.
  Mijn kinderen hadden alle hulp van de wereld gehad als bjz maar niet had afgebeld.
  Laat ze zich met zaken bemoeien waar ze voor zijn aangesteld.
  Jan, gooi die beerput van Jeugdzorg open alsjeblieft!!
  Laat ze er maar eens achterkomen wat ze werkelijk hebben gepresteerd, ze hebben al die kinderen beschadigd, dat kost de gezondheidszorg straks miljarden, ook fijn om te weten.
  Al die kinderen hebben hechtingsproblematiek, verlatingangst, kortom zijn voor t leven getekend.
  En dat dankzij de allerbeste zorgen van BJZ, echt geweldig!
  Weet je wat echt geweldig zou zijn?
  Laat ouders het zelf doen, een moeder weet heel goed wat goed is voor haar kind, niet een gezinsvoogd die mijn kind niet kent.
  Nooit had ik die lui ontmoet en nu hebben ze mijn kinderen gestolen!

  Verdrietige moeder.

  Reactie door verdrietige moeder — dinsdag 30 januari 2007 @ 12.43 uur

 69. Hallo mensen

  Wij hebben een kind geboren met ernstige hartafwijking,3 hartoperatie’s gehad en leeft nu met een half hartje,Maanden aan zijn bed gezeten,soms 24 uur constant of in de buurt in
  een ronald mc donald huis,ging tijdje later naar de m.k.d.2 jaar, wat overigens goed ging,darna kleuterschool,onze zoon kon niet stilzitten dus conclusie h.d.a.d was gauw gemaakt,i.p.v hulp werd die 2 maandjes later van school gewerkt voor 6 weken,kregen bericht hoefde niet meer terug te komen om iets waar die niks aan kon doen,kortom gemeente deed niks als lullen over wachtlijsten en heeft anderhalf jaar thuisgezeten ondanks ik hulp zocht i.v.m verplichtingen,affijn ik 80 scholen gebeld speciaal onderwijs in de regio met de vraag info onze zoon,bleek nooit gebeld te zijn kreeg ik te horen en staat op 2 c 90 bandjes.

  Affijn na een jaar voogd die kwaad was dat ik 5 scholen geregeld had achter haar rug,maar wel te horen kreeg meneer u had zelf ook wel aktie mogen ondernemen wat op band staat haha
  maar ik wou hulp.ipv hulp werden we gedreigd met kind heel de week van huis intern en niet tekenen ouderschap kwijt,had al contact met de media waar ze bang voor waren en wij zeiden wij tekenen alleen als onze zoon elke dag thuiskomt,en jawel gewonnen en de WSG min of min hun zin,want mocht niet naar mij gevonden scholen maar moest nagekeken worden en bleek lichtte mate h.d.a.d te hebben of gevoelig kleurstoffen,nou na de 3e voogd foutje papieren school aangemeld ,voogd weg dus papieren weg,kortom weer half jaar thuis door vertrek vorige voogd dat is dus 2 jaar school gemist,nou 14 jaar later staat er op papier van de o.t.s dat wij opvoedingsvaardigheden missen en incognitief beperkt dus na 14 jaar lezen we dit na zoveel voor onze zoon gedaan te hebben en nog,blijkt dat wij het dus niet goed doen,dit is voor het eerst dat ik dit hoorde en voel me de gebeten hond en rot met het idee dat de voogd die ons nauwelijks kan zoiets durf te zeggen,pers ben ik er geestelijk kapot van, en de vrouw ook want het zou je maar gezegt worden,cursus opvoeden heb ik nog niet gevonden,daar komt nog bij dat onze zoon bv blaast in zijn hand buiten op schoolplein om rappende geluiden te maken wat zo in is laatste tijd,Leraar wil een psychiater,maar wij hebben nog nergens wat voor getekend maar wat staat er dat wij al akkoord zijn gegaan daarmee,heb gemeld als het zo hard nodig is bepalen wij wel hoe of wat en laat mij niet opjagen om het rond te hebben binnen termijn van een maand,dus ook hier weer bedrog WSG.

  Al met al zit die nu speciaal onderwijs en hoorde pas op het nieuws dat 95% zonder diploma van school komen,op de school waar onze zoon zit 100% want niemand haalt daar een diploma terwijl ze wel lassen en als je daar papieren voor kan halen,waarom niet,zoon leert daar achteruit i.pv vooruit en wij willen dat die nog jaren kan leren en proberen wat in te halen,i.v.m stage werkplaats wat hem helemaal niet bevalt want eenmaal voor vast daar,kom je ook vrijwel nergens meer maar ik hou hoop en de vrouw ook

  Al met al vind ik het ook belangrijk rekenen en ik had het toevallig over dm”s enz en wat zegt de voogd wat heeft je zoon daar later aan waarop ik zei omdat ze nogal vaak pech met de auto heb het wel makkelijk is op de rijksweg en er wordt gevraagt mevr hoeveel blabla staat u van de laatste roode paal af,zei ehhhhhhhhhhhhhhhhhhh,kortom ik gaf als incognitief persooon maar het goeie antwoord,kortom voogd kan die rekeningen niet maken maar zijn er voor niks gemaakt zullen we maar denken haha,kortom doet het ons zeer pijn te horen na 14 jaar van beginnend voogd die we 3 keer gezien hebben dat dit naar de rechter gaat voor de ots,belachelijk gewoon maar ze maken je uit alsof wij wat mankeren terwijl het daar aan alle kanten rammelt,vraag mij dan ook af waarom dit nodig is dit te zo neer te zetten en waarom,voor alle liefde wij hem geven,voor al die maanden tussen leven en dood dag en nacht paraat te staan,kortom dit gonst dagelijks dag en nacht door mijn kop en voel me zeer depri en zou me het liefste bezatten wat ook niet opschiet en niks veranderd aan de zaak maar ze maken je op zo’n manier geestelijk wel kapot,maar dat zal hun een zorg zijn hoe wij ons voelen en dat alles omdat wij bij de wsg lopen vanwege wanbeleid gemeente schoolafdeling,die hem eerst anderhalf jaar thuis laat zitten,daarna dreigen niet tekenen heel de week intern dan ouderschap kwijt en ondanks alles door vertrek voogd zoon weer half jaar thuis !!

  Waar gaat dit heen in nl,wanneer worden ze wakker,wat kunnen wij eraan doen dat wij een kind met een hartprobleem krijgen,om ondanks alle verdriet nog een schop na te krijgen..

  Afz een Pa en Ma die langzaam aan kapot eronder gaan en zo kan ik nog wel effe doorgaan,sorry allen voor het lange verhaal
  wordt mogelijk nog vervolgt ervaringen leraar die mij uitdaagt voor een gevecht(speciaal onderwijs)het op de grond gooien mp3 speler en tel, op de grond door dezelfde leraar waarop zoon boos wordt en grijnzend lacht want hij is de big boy van de klas en het kan hem niet boeien zegt die mocht de tel of wat dan ook kapot zijn,ik heb hem alleen geschreven dat die bij mij op de leeftijd van 14 niet hoeven te doen want keur het niet goed ik had uitgehaald ,heb kort lontje en was op die leeftijd niet zo makkelijk schreef ik hem nog,op reaktie daarop uitnodiging big fight en hij wacht mij op zo schreef de leraar,heb gemeld als die zo graag zo raar wil doen andere plaats,andere tijd en geen getuige erbij,want hij is degene die niet goed lees dus laat hem maar ,maby komt het er nog van maar wil niks verzieken voor onze zoon dus wacht,zoon is de pineut en daar pas ik voor om hoop ellende te voorkomen maar het is te gek voor woorden allemaal….

  Grtn allen en sterkte met jullie problemen
  en ben blij dat er zulke site’s enof forums zijn om je verhaal kwijt te kunnen want wij zijn maar nr’s hoor,,,,

  Hoop dat er de nodige dingen gaan veranderen aan deze situaties die laatste tijd steeds erger worden helaas….

  Grtn van ouders die cognitief beperkt zijn en
  na 14,bijna 15 jaar voedingsbeperkingen
  hebben,ze kunnen het zelf veel beter als ze kinderen hebben whoehaha ???????????????

  suk6 allen en hoop op reaktie van medelotgenoten met ervaringen !!

  Reactie door Bert — woensdag 31 januari 2007 @ 2.10 uur

 70. Grtn van ouders die cognitief beperkt zijn en
  na 14,bijna 15 jaar voedingsbeperkingen
  hebben…

  Ps wou toch effe rechtzetten dat bovenstaande
  niet helemaal klopt,geen voedingsbeperkingen
  maar opvoedingsbeperkingen,zo verklaart onze voogd na ons alleen van papier te kunnen en van die 3 keer dat ze hier geweest is ??

  Geeft toch wel een leuke indruk voor degene die dit komt te lezen en voel ik stom genoeg er nog rot onder ook onder dit idee alleen,Het vaderschap zijn is er de laatste jaren er niet leuk door geworden zowel voor ons als ouders als mijn pa die er ook aan onderdoorgaat,en dat alles omdat de gemeente te lui was een school te zoeken waardoor wij de dupe zijn,en op deze manier WSG nr’S zijn,

  Er zijn zaken bij dat ik zeg tjaa daar kan ik inkomen maar in ons geval is het overmacht door wanbeleid en de lange lijst zo was het antwoord van 80 scholen die ik gebeld had en 5x raak,papieren lagen klaar maar ik nu de dupe ben omdat ik als ouder aktie ondernam wat mij ook veteld werd van u had ook wel een school mogen zoeken,staat op band affijn zo heb je een zoon enz mag je hem delen en wordt je door list en bedrog,geestelijke en lichamelijk gemarteld zo voelt het aan !!

  Affijn binnenkort weer jaartje OTS erbij en
  me niet probeer te ergeren maar de lol is eraf helaas,maar ben niet de enige en het kan nog erger maar deze uitspraak heeft mij al weken geraakt en dat voelt heel raar aan..

  Sterkte allen en schrijf van u af hoe meer hoe beter om terug te slaan naar de mindere kanten die er zijn,de kranten lezen doen mij alvast goed over dit onderwerp !!

  Grtn allen,,

  Reactie door Bert — donderdag 1 februari 2007 @ 0.26 uur

 71. mensen, teken massaal voor de rechten van het kind !!!!!!!!!!!!!!!

  Kind is Koning !

  Reactie door actiegroep kind is koning — zondag 4 februari 2007 @ 13.22 uur

 72. Geachte Jan
  Ik zie zeer veel reacties van boze, bezorgde en verdrietige ouders.
  Heel jammer is het te constateren dat er van u helemaal niets te lezen valt.
  Sinds zeer recent is de hr Rouwvoet minister van jeugdzaken geworden, gaat u deze behoorlijk geemotioneerde berichten van dit weblog dan wel aan hem doorspelen, zodat hij er wat mee kan aanvangen?
  Het lijkt me uiterst raadzaam dat ook hij contact opneemt met ouders van uithuisgeplaatste(lees GESTOLEN kinderen), zodat bij hr Rouwvoet snel duidelijk wordt hoe schrijnend de situatie al jaren en jaren is.
  EN ik had u gevraagd contact met mij op te nemen, maar helaas, daar heeft u geen tijd voor denk ik dan maar, niets vernomen, dus zal dan wel he.
  We vallen het jeugdbeleid en met name de bureaus jeugdzorg niet zomaar aan!!
  We hebben kasten vol bewijzen voor de slinkse en niet transparante werkwijze van deze Kinderdieven!
  Zij overtreden per dag heel veel keer de Grondwet en Het verdrag voor het Kind!
  Er worden hier in ons land dus MENSENRECHTEN geschonden!!!!!!!!!!!!!!
  Dat moet afgelopen zijn, Nederland is straks in het buitenland niet geloofwaardig meer, dat is voor ons Staatsburgers trouwens al jaren zo!
  Dt moet worden teruggedraaid, we eisen dat er een goed beleid krijgen met de daarbij behorende sancties in geval van niet nakomen, enne die sancties dienen dan ook te worden uitgevoerd en niet altijd afgedaan worden met, ach ja verzachtende omstandigheden.
  Of BJZ doet zoiets niet zomaar.
  WEL DUS UIT PUUR WINSTBEJAG WORDEN ONZE KINDEREN BESCHADIGD EN GETRAUMATISEERD!
  Laat het stoppen en laat onze kinderen HUISWAARTS keren!!

  Verdrietige moeder.

  Reactie door verdrietige moeder — woensdag 14 februari 2007 @ 6.52 uur

 73. Ik heb de petitie getekend, wie volgt??

  Verdrietige moeder

  Reactie door verdrietige moeder — woensdag 14 februari 2007 @ 6.54 uur

 74. Ik kan niet wachten tot die onderzoek gaat beginnen. Onze kinderen zijn nu bijna een jaar geleden ontvoerd door de schrikker stichting met mededeling dat ik op basis van 1 gesprek van slechts 25 min zwakbegaafd was en daardoor niet voor mijn 3 kinderen kon zorgen.Onze jongste was nog maar 3 weken toen de politie met 6 man sterk en een mw van de schrikker stichting en haar stagaire.Die heb ik alleen maar met hoofd gezien in de deuropening zo bang waren ze dat we wat deden. Mijn man was zwaaragressief volgens hun terwijl mijn man al 9 jaar geen aanvaring met politie of wat dan ook heeft gehad.
  Ik hoop dan ook dat ze erachter komen dat Nederland onmenselijk aan de gang is……!!!!!!!!!!!! Dit is realiteit dus pas op met kinderen die te vroeg zijn je bent ze zo kwijt.

  groetjes Patricia

  Reactie door P. Heijnen — dinsdag 27 februari 2007 @ 20.14 uur

 75. ik heb hem ook getekend die petitie!!!!!!!!

  groetjes van iemand die zich schaamt om nederlander te zijn!!!!!!!!

  groetjes Patricia

  Reactie door P. Heijnen — woensdag 28 februari 2007 @ 0.51 uur

 76. De regering moet onmiddelijk weer aftreden als er geen gerechtigheid komt voor de mensen die onnodig hun kinderen niet hebben gezien.
  AFTREDEN AFTREDEN AFTREDEN AFTREDEN!!!!!!!!!

  groetjes Patricia Heijnen

  Reactie door P. Heijnen — donderdag 1 maart 2007 @ 14.42 uur

 77. Aftreden ben ik niet met je eens, de nieuwe regering moet, vind ik wel de kans krijgen te laten zien dat ze het stuuken beter gaan doen.
  Ze spreken van grootse en heel goede plannen, laat de nieuwe regering deze maar ten uitvoer brengen, wie weet, wat ons allemaal voor goeds staat te wachten.
  Nee ik vind niet dat men de nieuwe regering nu al gelijk mag veroordelen op iets wat wij Nederland nog totaal niet weten.

  Verdrietige moeder

  Reactie door verdrietige moeder — vrijdag 2 maart 2007 @ 6.53 uur

 78. Hoeveel moet er gebeuren??
  Wij lopen met een voogd, niet bij ons maar bij de dochter (12 jr) van mijn vriend en zijn ex!
  De problemen stapelen zich op, en het is niet nodig om meer dan 1x per 6 weken even langs te gaan. (volgens bjz)
  Vader ziet zijn dochter de afgrond in glijden, en heeft hierdoor gezondheids klachten, hij probeert door te dringen maar het lukt niet!
  Waarom altijd zo lang wachten, moeder heeft last van depressies en paniek aanvallen, school meld dat het niet goed gaat, politie zegt dat ze in 1 maand tijd 3x in aanraking is gekomen en tot overmate van ramp ook uitdagende foto’s op het internet! dit is niet genoeg reden om te zeggen dat dochter maar beter bij vader kan wonen, zodat moeder aan haar eigen gezondheid kan werken.

  Dus zelfs naar deze afschuwelijke berichten veranderd er geen donder!!!!!
  Wij kunnen helaas alleen maar toe kijken hoe die mooie meid langzaam de afgrond in glijd.

  Reactie door Melanie — zaterdag 10 maart 2007 @ 0.09 uur

 79. Ik kan het kort zeggen: OPEN MET DIE STINKENDE BEERPUT, DIE JEUGDZORG HEET!!!!!
  en alle corrupte organiaties er omheen: scholen, politie, kinderrechters……
  Ik weet van naaste familie, hoe ze te werk gaan, het is ten Hemel schreiend. Kinderen worden door jeugzorg en politie als ratten in de val gedreven en huilend en schreeuwend, ten onrechte bij hun ouders weggesleurd (letterlijk) Hoe kunnen we dit stoppen?

  Reactie door Annet — zaterdag 31 maart 2007 @ 22.26 uur

 80. Wat er allemaal fout gaat binnen jeugdzorg en hoe de overheid daarop reageert, kunt u lezen in mijn boek op http://www.JeugdzorgInEenBananenmonarchie.eu

  Gr. Eric W. Ockeloen.
  Auteur.

  Reactie door Eric W. Ockeloen — vrijdag 6 april 2007 @ 0.17 uur

 81. In antwoord op bericht 71 van kind is koning:

  Ik heb die site van jullie eens nader onderzocht en kan stellen dat het jullie enkel om de financien te doen, het geld wat jullie door middel van donaties binnen halen gaat wederom naar pleegzorg en jeugdzorg toe, heb hier meerdere onderzoek in gedaan en al dit soort zaken kloppen. Heb dan ook de indruk dat jullie met deze aktie de mensen weer een oor aan willen naaien om op deze manier jullie zakken te vullen, wederom een stichting of organisatie die opstaat om mensen de zakken met misleiding leeg te kloppen.

  Reactie door Aktiveling — zondag 6 mei 2007 @ 22.29 uur

 82. In reaktie op bericht 80:
  Heb dat boek en die site van u gelezen, heb mijn vraagtekens over uw aandeel in dit geheel, ik beproef nl dat u nog steeds niet vrij gesproken bent van ontuchtige handelingen van uw kinderen, daarnaast bestaat uw boek enkel maar uit laster campagnes jegens uw ex, is strafbaar, heb uw boek opgeslagen mocht u dit bewijs van een strafbaar feit verwijderen gaan. Ook heb ik kunnen constateren op uw site dat u zich inlaat met kriminele personen, sterker nog een coalitie oprichte, wellicht heeft u vergeten om te vermelden dat de politie uw coalitie onderzoekt momenteel? Heb ook op enkele postingen gelezen dat u en uw coalite ouders laat tekenen om een ontvoering te rechtvaardigen, met andere woorden ze moeten tekenen om hun kind te laten ontvoeren. Las ook dat bij uw kolega dhr Aalders van F4J een afmelding waarin dit stond vermeld was verwijdert, heb dan ook de indruk dat uw de waarheid schuwt? U bent toch medebeheerder zoals ik kon opmaken?

  Wil tot slot opmerken mocht iemand twijfelen aan mijn ervaringen en bevindingen, informeer bij de politie die met een onderzoek is belast.

  Mensen pas op met wie u allen zich in laat, organisaties of stichtingen zijn vaak niet wat ze doen suggereren te zijn, teken nooit papieren die niet rechtsgeldig zijn, geef nooit jullie naam of adres door, geef nooit jullie telefoonnummer door, geef nooit het adres en naam van de aktiviteiten van uw kinderen door, en vermeld zeker niet uw kinds naam, want:…. voordat u het allen weet zijn uw kids verdwenen.

  Voor dhr Marijnissen vind ik dan ook hier de taak liggen om dit ook eens nader te onderzoeken, vermoed dat hij zal schrikken wat er allemaal in die stinkende beerput zitten zal en wat voor corruptie eruit voort zal blijken te komen. Dhr. Marijnissen, ik wil u verzoeken om eens met prof. mr. P. van Vollenhoven of Inspectie Jeugdzorg en Justitie hierin te raadplegen, wedden dat ik gelijk heb?

  Ik dank uw allen hartelijk voor de tijd die u nam om mijn bericht te lezen.

  Reactie door Aktiveling — zondag 6 mei 2007 @ 22.43 uur

 83. Ik wil hier even op reageren
  Het is toch niet normaal dat mensen die ontuchtige handelingen hebben verricht met hun (eigen) kinderen en wie weet, ook wel met andere, althans dat blijkt uit meneer z n bananenmonarchie, er staat idd nergens dat de gesuggereerde feiten ontkracht zijn geworden, dat deze mensen dan ook nog weer andere strafbare feiten plegen zoals hierboven beschreven werden!
  Deze coalitie, heb ik gemerkt, maakt finaal misbruik van de wanhoop van ouders die elke strohalm aanpakken om hun kinderen weer terug te krijgen.
  Als je daar intrapt en tekend ben je ten eerste je kinderen voorgoed kwijt.
  Ik ken voorbeelden van ouders die getekend hebben, zodat de coalitie hun geliefde kids weer “veilig thuis” zouden brengen.
  Dus niet, de desbetreffende kids zijn even opgelost, spoorloos dus!
  En, tja, als je dan als ouders getekend hebt, wie denk je dat er aan de pan blijft kleven?
  Juist, paps en mams.
  Het gevolg?
  Je handtekening wordt gezien als aanzetten tot ontvoering, daar staan heel wat jaartjes cel op hoor.
  En een onherroepelijke vrijheidsstraf levert je op dat je je kids dus echt kwijtbent, als het ff tegenzit, voorgoed!

  Dit soort louche figuren kom je overal op het internet tegen, dus ouders, PAS OP voor wat u tekend, teken het beste maar helemaal NIETS!
  Op hetzelfde internet kunt u personen ook natrekken op hun betrouwbaarheid, vergeet u dit niet na te laten?
  Wilt u gehoplpen worden, wat uiteraard dringend noodzakelijk is, trek de persoon dan helemaal na, graag met behulp van uw regionale politiekorps.
  Veiligheid voor alles, lijkt me een uitstekend motto!

  Beste Jan
  Het wordt toch echt de allerhoogste tijd dat er wat aan deze parasitaire praktijken gedaan gaat worden, volgens bij bent u een man met uw hart op de juiste plaats en kunt u deze toestanden omtrend zeer vele kinderen en hun ouders toch laten onderzoeken en dus ook laten stoppen?
  Dit zijn ernstige feiten die zeker strafbaar zijn, laat u ze alstublieft niet vrij rondlopen en vele leventjes kapot maken!
  Het is al zeer ernstig als iemands kinderen dan wel niet onterecht uithuisgeplaatst zijn, het wordt echt fataal als organisaties als deze op het pad komen van ouders die echt iedere strohalm aangrijpen omdat ze in elke hun laatste zien!
  Net als wat m n voorganger ook schreef, politie is hiervan op de hoogte, alleen, het zijn gladjanussen waardoor ze nog vrij rond lopen, laat dit zeer snel niet meer zo zijn.

  Verdrietige moeder

  Reactie door verdrietige moeder — maandag 7 mei 2007 @ 5.31 uur

 84. Hai allen

  Zou graag nog eventjes in willen gaan in alle voorgaande berichten over misbruik, Ik ben het eens dat het nu wel eens tijd word dat die Jeugdzorg onder de loep komt, ook misbruikers zoals enkelen al schreven zou heel hard aangepakt mogen worden, wat mij de laatste tijd nogal opgevallen is dat er tegenwoordig veel kinderen, met name meisjes van 14, 15 en ouder vermist worden, met name weggelopen, heel opvallend lijkt mij. Als ik dan de voorgaande berichten belees, kan ik opmaken dat er wel eens een hele nare organisatie is opgestaan die kinderen laat verdwijnen wat ik heel erg vind, ik had een tijd terug op een MSN groep een waarschuwing hierover gepost, die werd verwijdert, mocht klaarblijkelijk niet, het moest en zou in de doofpot doen belanden, ik pik dergelijke zaken niet, dus nogmaals wil ik u vriendelijk doch dringent verzoeken om in dergelijjke zaken toch eens flink onderzoek te doen, u kunt eventueel navraag doen bij dhr. prof. mr. P. van Vollenhoven die volgens de berichtgevingen een onderzoek had gestart. Wellicht zult u nog versteld staat wat voor corruptie in dit soort zaken betreffende kinderen aan het licht komen.

  Mocht u meer willen weten dan wil ik u vragen om eens contact met mij op te nemen, mail adres van mij is bij u bekend.

  Groetjes van Anja

  Reactie door Anja — woensdag 9 mei 2007 @ 8.29 uur

 85. Bij mij is er door de Raad voor Kinderbescherming uithuisplaatsing aangevraagd.
  Ondanks dat derden (school) hebben verklaard dat de kids het goed doen en er geen problemen zijn, blijft de RvK volhouden dat er iets mis is met de kids(ze zouden ODD hebben) en dus moeten ze weg.
  De rechter heeft uitspraak gedaan en de kids moeten uit huis omdat ik op een geheim adres zit in verband met mishandelingen, stalking en bedreigingen van mijn ex. Ik zou in strijd met de belangen van de kids gehandeld hebben omdat ik met mijn ex had moeten overleggen of ik mocht verhuizen???!
  Ook is de rechter van mening dat mijn ex het adres dient te weten, omdanks aangiftes e.d. Ik moet me dus weer laten stalken, bedreigen. De kinderen die nooit iets gedaan hebben worden gestraft omdat hun vader zo nodig elke keer bij ons huis komt posten. Mooie rechtspraak in Nederland!!

  Reactie door wanhoop — woensdag 16 mei 2007 @ 9.01 uur

 86. Ik zou heel graag het mailadres hebben van bovenstaande Wanhoop.

  Reactie door verdrietige moeder — woensdag 23 mei 2007 @ 17.54 uur

 87. ja het gaat goed in nederland zo goed dat door de jeugtzorg de ouderlijkemacht omver wordt gelopen

  ik ben moeder van een dochter 16 jaar zij staat onder toeziende voogddij maar het werkt niet zo nee U als ouder blijf alles in handen houden NEE zo werkt het niet

  het werkt zo ouder wordt over al buiten gehouden dit is nederland dan ga ik liefer ergens anders heen

  afz een wanhoopige moeder

  Reactie door danielle — dinsdag 12 juni 2007 @ 16.29 uur

 88. Ik was blij verrast dat Mr Rouwvoet zich persoonlijk inzet om de mistanden aan te pakken zoals hij bij Jeugd zorg Haarlem heeft gedaan. O.a naar aanleiding van andere mistanden van dit buro van een bezorgde Oma

  Ik vermoed dat Mr Rouwvoet op dit gebied open staat voor de ideeen van de SP. Dit is echt een man waarbij het gezin en zeker de jeugd centraal staat. Dus dit is de kans om U ideeen voor te leggen aan Mr Rouwvoet!

  Reactie door Ton Dennenbroek — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.41 uur

 89. Jeugdzorg is 1 grote zooi.
  Ik ben opzoek naar mensen die mij en andere willen steunen om het nog meer aan het licht te krijgen.
  Mensen die ook met jeugdzorg problemen hebben mail mij…

  alicia41102@hotmail.com

  Wie weet kunnen wij met zijn allen het onderzoek versterken en zorgen dat ze kinderen niet onterecht weghouden bij hun ouders en dat de kinderen die de hulp wel nodig hebben die dan ook meteen kunnen krijgen.

  Liefs Joyce

  Reactie door Joyce — donderdag 8 november 2007 @ 19.12 uur