SP vraagt om herziening dubieuze WAO-herkeuring

Alle mensen die een herbeoordeling voor de WAO hebben ondergaan en met de uitkomst niet eens zijn, moeten controleren of ze door een geregistreerde verzekeringsarts zijn beoordeeld. Als dit niet is gebeurd, moeten zij herziening bij het UWV aanvragen. Deze oproep doet SP-Kamerlid Paul Ulenbelt nu de rechtbank in Roermond en Den Bosch hebben geoordeeld dat WAO-herbeoordelingen alleen door geregistreerde verzekeringsartsen mogen worden uitgevoerd. Eerder kwam de rechtbank in Alkmaar tot dezelfde conclusie.

Ulenbelt: “Naar schatting 60.000 herbeoordelingen zijn onrechtmatig uitgevoerd als het hoogste rechtscollege de uitspraken van de drie rechtbanken overneemt.” Als een verzekeringsarts in opleiding het onderzoek heeft gedaan moet zijn of haar supervisor het verzekeringsonderzoek medeondertekenen en moet duidelijk zijn waaruit de supervisie heeft bestaan. Mensen die door de herbeoordeling zijn benadeeld zouden volgens Ulenbelt bij het UWV herziening van de beslissing moeten vragen, ook als de bezwaar- en beroepstermijn van 6 weken is verlopen. “De vaststelling dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek door een onbevoegde is uitgevoerd is een nieuwe omstandigheid die een herziening rechtvaardigt.”

Op vragen van de SP over de uitspraak van de rechtbank Alkmaar antwoordde minister De Geus in augustus 2006 dat hij het met de handelswijze van het UWV eens is en het hoger beroep afwacht. Nu de rechtbanken de visie van de minister niet steunen is er volgens Ulenbelt alle redenen dat het UWV de beslissingen herziet.

SP-Nieuwsbericht

Voor meer informatie hoe na te gaan of de verzekeringsarts geregistreerd was, kijk hier.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 27 december 2006 :: 17.15 uur

92 Comments

92 reacties

 1. Goede zaak. Hopelijk melden de 60.000 herkeurden zich en masse en loopt het organisatorisch volledig vast bij de UWV. Wat ik eveneens hoop dat er forse schade claims worden ingediend, zodat de hele operatie meer geld gaat kosten dan het op moest brengen. Ook hoop ik van harte dat het de sociale statistieken volledig in de war zal brengen. Daar deze voer zijn voor valse argumenten bij politici over behaalde resultaten. Met name uit de christelijke en de liberale hoek. Ik heb zelf een zoon die in de WAO zit en weet wat het is. Onmenselijk zijn deze herkeuringen. Het verbaast mij dat artsen zich hiervoor lenen, erger nog hun medische kennis op en dubieuze wijze aanwenden. In de EU hebben ze het over visquota binnen de UWV hebben het over mensen quota’s die gehaald moeten worden. Onkies wordt ik ervan.

  Reactie door cees cadel — woensdag 27 december 2006 @ 17.45 uur

 2. de linken :

  http://www.herkeuringen.nl/portal_links.asp

  beste is grondig parlementair onderzoek naar uwv.,veel vastgoedfraude
  vertrek van de geus, of achter het behang plakken.,vanwege zijn luie gemakzucht!
  geen eenzijdige polis-aanpassing tijdens de huisbrand!, dus geen terugwerkende kracht herkeuringen!
  alle onterechte afschattingen terugdraaien.,
  door wie of wat ook gedaan ;keuringsarts of medisch medewerker of basis-arts of arts in opleiding.,
  zijn wao-ers proefkonijnen voor artsen in opleiding?

  en de wao/wia zo maken dat het voor iedereen rechtvaardig is!

  Reactie door Gerrit — woensdag 27 december 2006 @ 18.06 uur

 3. Nou SP doe er wat aan, laat zien dat jullie niet voor niets zijn uit gegroeid naar 25 zetels, en na deze formatie zal de SP groeien naar minstens 35 zetels en dan deze mensen uit de problemen helpen.
  Maar vergeet niet om de zorg en liberalisering terug te draaien.

  Reactie door A.Hoeder — woensdag 27 december 2006 @ 18.28 uur

 4. Ach…de Geus, weet hij veel, hij is als Christen Democraat, kwazie Christen..
  net zo betrouwbaar als zijn premier. nix,nax,noppes.
  Beste mensen wat haat ik dat schertsfiguur.
  Je zult maar een wao ér zijn in dit goede
  landje.

  Reactie door Henk de Bruin — woensdag 27 december 2006 @ 18.47 uur

 5. Het is al te laat!

  Reactie door ACCEPT — woensdag 27 december 2006 @ 19.31 uur

 6. @5 ACCEPT — woensdag 27 december 2006 @ 19.31,

  Waarom denk je dat? De boel (herkeuringen kan denk ik nog wel ongedaan gemaakt worden. En dan moeten de mensen wel met terugwerkende kracht hun geld krijgen waar ze recht op hebben.

  @Jan Marijnissen,
  Ik zal je geen kritische mailtjes meer sturen dit jaar zoals laatst, hooguit een mailtje om je een gelukkig nieuw jaar te wensen.

  Reactie door Evert Tigchelaar jr — woensdag 27 december 2006 @ 19.53 uur

 7. Goede zaak,

  Ik mag jullie wel!

  Met alle waardering en respect,

  Jerome Huijbregsen

  Reactie door Jerome Huijbregsen — woensdag 27 december 2006 @ 20.56 uur

 8. @2 Gerrit
  mee eens,verplicht ze maar eens eerst de medische gegevens/diagnose van behandelend specialisten op te vragen voordat men uberhaupt mag keuren!

  ik had namelijk volgens de keuringsarts inneens geen hernia meer maar lichte rugklachten vanwege mijn niet al te zware lichaamsbouw…

  nu vraag ik u…?!
  natte vingerwerk is dit! ook al zou het een geregistreerde herkeuringsarts zijn.
  dit is echt te zot voor woorden!

  @Evert Tigchelaar
  ik wil inderdaad dat mijn herkeuring met terugwerkende kracht ongedaan word gemaakt!
  dat geld dus ook voor het financieele gedeelte.
  schoften zijn het.

  Reactie door iew — woensdag 27 december 2006 @ 21.11 uur

 9. ik heb in de afgelopen jaren wel eens contact gehad met het uwv,en eeuu wat mij opviel is,van de 6 mensen die ik gesproken heb,er 5 waren die gewoon zijden dat het een grote rotzooi was/is.maar dat dus nooit naar buiten brengen,waarom dan? zou het te maken hebben met de cda drijging van boven af,van dat stormbaan furertje de geus?

  Reactie door ad — woensdag 27 december 2006 @ 21.24 uur

 10. We leven in een bos dat als je eenmaal omgehakt bent dat terugkeer onmogelijk is.
  Omdat het geld van deze omgehakte bomen al besteed is aan de gezonde hogen dikke bomen om deze nog hoger en dikker te laten worden.
  De zieken bomen zullen versnipperd,verbrand en in het niets verdwijnen.
  Het enigste wat ze nog opleveren is de warme gloed van het verbranden voor de dikke vette bomen om zich nog lekkerder te voelen.
  Deze zieke versnipperde en verbrande bomen zijn het compost voor het verder groeien van de hogen dikke vetten bomen.
  De Geus is gewoon een natuur mens als zwakkere in de natuur wordt je opgevreten en dien je alleen nog maar als voedsel voor gezonde en de sterkste.
  Of wel je enigste nut is nog om opgevreten te worden door de nooit verzadigbare alles vreters.

  Reactie door De Hakker — woensdag 27 december 2006 @ 21.32 uur

 11. Ik ben dan geen mens die gebruik maakt van de WAO, maar van de ANW (weduwnaar). Toch hoop en wens ik ieder medemens, die in de WAO terechtgekomen is en er door een herkeuring onterecht werd uitgezet, weer terug kan keren in de Wet op de ArbeidsOngeschiktheid.

  Een mens is geen WAO-er of ANW-er of Bijstandstrekker…Wij zijn geen etiketjes !

  Wij zijn allen mensen die, door omstandigheden, gebruik maken van de Nederlandse Sociale Wetgeving.

  Kom op voor je Sociale Recht !

  Reactie door franslj — woensdag 27 december 2006 @ 21.32 uur

 12. Het gewoon een schande dat deze groep mensen die jarenlang aan hun lot zijn overgelaten zonder enige vorm van reintregatie in de afgelopen kabinetsperiode en daarvoor alleen maar inzet zijn geweest van bezuinigingen en politiek gewin.
  De Artsen die deze mensen destijds afkeurden waren allen bekwaam genoeg.
  Reintregatie was niet hun taak maar van de overheid.
  Als deze zaak rechtgetrokken wordt dan verdwijnen de ,,miljarden meevallers” van Zalm als sneeuw voor de zon.

  Reactie door che — woensdag 27 december 2006 @ 21.34 uur

 13. WAO

  Tijdens de mijnsluitingen wilde men veel mensen kwijt. Instanties, in dienst van de overheid, bedachten of veregerden in medische dossiers ziektes en geestelijke afwijkingen. Het laatste misschien vooral. Om mensen te kunnen lozen in de WAO.
  Heel anders dan nu!

  Dikwijls met gebruikmaking van artikel 45, dat wat voordelen bood, maar ook nadelen, kon men mensen voor hun verdere toekomst kansloos maken.

  Mensen in de groep, waar artikel 45 op van toepassing was, mochten onder voorwaarden, zoveel als zij wilden of konden, nog gaan werken. Voor loon of gratis.

  Zij konden echter niet worden verzekerd en ook geen pensioenrechten meer opbouwen.
  Want in principe waren zij al met pensioen.

  Voor het geval iemand een baan zou krijgen, waarin hij aanzienlijk meer kon verdienen, voor hij in de WAO zat, dan viel hij (omdat hij niet kon worden verzekerd) wat zijn inkomsten betreft, bij ziekte of werkloosheid, via de WAO, automatisch terug in de lagere inkomstengroep van voorheen.

  En al hadden dergelijke mensen legaal een baan gehad. Meer pensioenrechten hadden zij er niet in kunnen opbouwen.

  Na 12 ambachten en dertien ongelukken, toen de mijn was gesloten, kreeg ik als voormalig vakman in de mijnindustrie (ook)een WAO-uitkering. Op bijstandsniveau. Want voor de arbeidsmarkt was ik plotseling een ongeschoolde.

  De WAO met artikel 45 als grondslag werd mij in de schoot geworpen. Volgens een psychiater en een neuroloog, had ik teveel kennis. Ik zou dus te intellectueel zijn.
  En daarom paste ik dus niet in het wereldje van ongeschoolde arbeiders.

  Men deed pogingen om mij lichaamsklachten die ik niet had, in de schoenen te schuiven. Of dat ik die zou voorwenden.

  Doch, dat deed ik toch maar liever niet, en ik wees een dergelijke suggestie dan ook af. Dan kon later tenminste nooit iemand over mij zeggen dat ik een simulant was.

  En het oordeel, dat ik vooraf al in gedachten had, dat liet ik als een valkul voor hen zelf, aan de artsen over. Ik klaagde nergens over.

  In het dossier van het GAK stond het tegenovergestelde, dan wat er volgens het oordeel van de psychiater en de neuroloog met mij aan de hand was.

  Men had mij een gekkenbriefje bezorgd.
  Maar ik wist:
  Als psychoot zou ik veilig en vrij kunnen zijn. Het wordt ons niet vergund om anders te zijn dan anderen. Vooral voor dom werk is er een grote behoefte aan clichemensen!

  En inderdaad: Mee door leugens, echt niet die van mij hoor, maar op last van Hogerhand misschien, was ik ondanks vermeende gekte vrijer dan andere mensen in de WAO en mensen met een baan.

  Tot aan mijn pensioen heb ik heel comfortabel kunnen leven. Controleurs van het GAK, konden (door wat in mijn medisch dossier stond) niet geloven dat mijn bijverdiensten groter waren dan mij WAO-uitkering.

  “Kunt u bewijzen, dat U zoveel heeft verdiend?”
  Ik zou een echte gek zijn gewesst als ik pogingen had aangewend om dat te bewijzen.

  “Waar ik werk, daar geven ze geen bewijzen!”
  “Als U niets kunt bewijzen mijnheer Mormolus, dan kunnen wij U ook niets inhouden!”

  In het begin van mijn WAO, kwam er altijd iemand bij mij, die ik muziekles gaf. Hij was koppelbaas. En hij vroeg mij altijd om zwart bij hem in Duitsland te komen werken.

  Maar aan zijn manier van kijken, meende ik te kunnen zien, dat hij niet te vertrouwen was. En toen ik eens voor een beroepszaak op de rechtbank was, toen getuigde die aardige man, die mij zo graag wilde helpen, tegen iemand die zwart had gewerkt als schoorsteenveger. Hij was waarschijnlijk een spion van het Gak,

  Ik verdenk Het Gak uit die tijd ervan, of mensen die er werkten, dat zij naast hun reguliere baan ook voor koppelbaas speelden.
  Daar werd goed aan verdiend en op een selectieve manier, konden zij daarnaast, WAO-ers te pakken nemen.

  Aangaande de baantjes die ik altijd had, ging ik steeds mijn eigen weg.
  Het GAK en andere instanties zagen in die tijd veel bedrog door de vingers. Maar vooral uit dikwijls louche bedrijven.

  De overheid had belang bij de deviezen, die door zwartwerkers van allerlei slag, uit bijvoorbeeld Duitsland het land binnen kwamen. Er werd er alleen voor de vorm, soms eentje gepakt. Maar aanstichters werden welwillend buiten het beeld gehouden.

  Natogebouwen van de Awacs, vlak over de gerens bij Brunssum, zijn met medeweten van Duitse en Nederlandse overheden, grotendeels door elkaar afwisselende Nederlandse zwartwerkers gebouwd.

  Ik zou nog veel meer kunnen vertellen.
  Maar ik wil besluiten met mijn mening, dat het echt schandalig is wat er tegenwoordig, door opgelegde tegengestelde vervalsing als toen, allemaal gaande is en wat er dank zij superhufters in vooral het CDA aan mensen wordt aangedaan.

  Het is blijkbaar hun bedoeling om armoede en kriminaliteit te kweken.

  De dagen voor een grote volksopstand, jegens degenen die land en volk hebben verkocht en verraden, en daar bij het scheiden van de markt nog mee bezig blijven, komen steeds dichterbij.

  Wat Johannes in zijn Openbaring ziet over hoe zij zullen gaan lijden, en wat hun allemaal zal worden aangedaan, dat wordt dan beslist waarheid!

  Groeten en gelukkig Nieuwjaar wenst U Haras. Zelfs ondanks J.P.B. en co.

  Reactie door haras — woensdag 27 december 2006 @ 22.35 uur

 14. De SP zet de dronkenschap, na de zetelwinst, door tot voorbij Oud en Nieuw

  Hou effe op Jan Marijnissen.
  Inderdaad; effe dimmen!

  Er moeten inderdaad dingen veranderen en ook bij de herkeuringen.
  Maar zo maak je alles kapot, beste Jan.
  Door iedereen op de kast te jagen bereik je helemaal niks.

  Lubbers, nu niet bepaald mijn favoriet, wist altijd nog te zeggen;
  Laten we samen eens brainstormen……

  Beste Jan,
  Wordt morgen wakker met pijn in je hoofd en wordt daarna weer gewoon een politiek leider.

  Er hebben heel veel mensen op je gestemd, ik ook, die verwachten dat je niet zo een mannetje wordt als boer Koekkoek.

  In de Nederlandse politiek is het “gelukkig” geven en nemen.
  Niemand van alle 150 huidige leden van de tweede kamer mag dit ooit vergeten.

  Beste Jan,

  Ontwaak uit je dronkenschap.

  Reactie door Eerst nadenken — woensdag 27 december 2006 @ 22.54 uur

 15. #10

  Prachtige en treffende vergelijking. Ze hebben het geld allang besteed aan hun eigen salarisverhoging.

  #S.P.

  Wanneer komt er nou een keer een motie om de rampspoed van de Geus van de afgelopen 4 jaar in de prullebak te gooien? Aan symboolpolitiek alleen hebben de mensen die in 2004 gedemonstreerd hebben namelijk niets!!! Doe het snel; voordat Balkenende de ring om de vingers van Bos kan schuiven…

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — woensdag 27 december 2006 @ 23.08 uur

 16. Het UWV krijgt weer een jaar extra de tijd om mensen te herkeuren. Dit is de zoveelste verlenging. Belachelijk!

  Reactie door Frank — woensdag 27 december 2006 @ 23.10 uur

 17. Aanvulling op vorig bericht:

  De herkeuringen moeten nu op 1 april 2008 zijn afgerond i.p.v. 1 juli 2007.

  Reactie door Frank — woensdag 27 december 2006 @ 23.11 uur

 18. heefd balkenende niet gelogen over de cijfers 33% is toch al aan het werk en nog is een derde is onder weg om aan het werk te komen maar wat zijn eigenlijk de werkelijke cijfers .nou de werkelijk cijvers over de mensen die goed gekeurd zijn geworden is dat 0,9 % aan het werk is dat is een verschil van 32,1% d eene leugen volg de ander op lings doe er maar is wat aan met de meerder heid die er nu is in de kamer

  Reactie door theo — woensdag 27 december 2006 @ 23.31 uur

 19. Eerst nadenken. Bij zo’n pseudoniem zou ik een grondige analyse verwachten van de onderwerpen die naar voren gebracht worden. Ik mis toch enige diep gang in uw betogen en heb het idee dat ze ontstaan laat in de avond na wat glazen bier. Mischien logt u telkens op de verkeerde site in. Ook de VVD en Wilders hebben een weblog. Misschien krijgt u daar de antwoorden die u wilt horen. en op uw niveau. U kunt ze vinden op google.

  Reactie door cees cadel — woensdag 27 december 2006 @ 23.34 uur

 20. Sinds september niets meer gehoord van het UWV na aanvraag van uitstel. Positief of Negatief, kweenie geen nieuws is goed nieuws maar aan de andere kant voelt het aan als het zwaard van domacles.

  Reactie door Lisette — woensdag 27 december 2006 @ 23.36 uur

 21. Onze SuperFarizzz de Geus zal er wel weer een erg anti-C draai aan geven…..

  Reactie door Peter — woensdag 27 december 2006 @ 23.42 uur

 22. @18 Theo: nou, dan hoor ik zeker tot het derde wat “onderweg” is. En het is geen pretje, kan ik je wel vertellen. Of ik straks ook hoor tot de groep die aan het werk komt? Ik zal wel moeten, want van 1/3 van mijn oude inkomen (ik was helaas kostwinner en kom niet in aanmerking voor bijstand) kan ik niet rondkomen. Tenminste, ik denk dat de huisbaas geen genoegen zal nemen met 1/3 van de huur. Of ik er gezond (alles is relatief) bij blijf? Ik weet zeker van niet, maar dat is tegenwoordig niet meer van belang, schijnt het. Ik hou het nooit vol, maar kan inmiddels heel goed doen alsof, dus ik ga gewoon voor een goed betalende baan met een aardig nabestaandenpensioen: heeft mijn man over een tijdje tenminste géén financiële problemen meer. En nee, ik ben niet depressief (tenminste: niet erger dan normaal), maar gewoon “liberaal realistisch”. En dat is al triest genoeg.

  Reactie door Renée — donderdag 28 december 2006 @ 1.02 uur

 23. De extra verlofdagen voor oudere werknemers staan onder druk. De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN stellen in hun gezamenlijke Nota Arbeidsvoorwaarden 2007 dat de seniorendagen moeten worden afgeschaft.De organisaties adviseren om bij alle arbeidsvoorwaarden na te gaan of ze belemmerend werken op de ‘inzetbaarheid van medewerkers in elke levensfase’. Senioren die desondanks kampen met een lagere productiviteit, moeten een lagere functie met dito salaris accepteren, bepleiten de werkgevers.
  Bedrijven en sectoren die kampen met tekort aan personeel, moeten de werkweek verlengen, bijvoorbeeld door het schrappen van de adv-dagen, adviseren de organisaties. Verder moeten toeslagen voor onregelmatige uren zo veel mogelijk worden afgeschaft.
  De werkgevers en cao-onderhandelaars vinden dat terughoudend met collectieve, structurele loonsverhogingen moet worden omgesprongen.Jan,dat betekend dat de zweep er verder over moet en als je niet meer kunt,minder loon of de bijstand in.Het beste is natuurlijk dat je voor je 65e zo uitgebuit en uitgeput bent dat je die leeftijd niet haalt.Jongerieus kan haar borst nat maken met zulke eisen.

  Reactie door Maan Arkenbosch, — donderdag 28 december 2006 @ 10.22 uur

 24. Dat de overheid niet betrouwbaar is, blijkt hieruit weer wel.

  Zorgvuldigheid mag je van de overheid verwachten.

  Terecht dat deze beslissingen worden herzien.

  Reactie door ACE — donderdag 28 december 2006 @ 10.29 uur

 25. @23: U was mij net voor! Ik zag de begeleidende toelichting van Alg. Dir. VNO-NCW Niek Jan van Kesteren. Tenenkrommende retoriek. Oudere werknemers waren toch waardevol, zoveel broodnodige ervaring enz. Langer aan het werk, met desnoods minder loon. ADV dagen zijn het gevolg van verkorting van de werkweek, en hebben niets met jong-oud te maken. Deze dagen intrekken betekent verlenging van de werkweek, ook voor de niet-ouderen! Via de achterdeur toch langer werken invoeren. Hoe verzin je het. De rechtse wind waait weer over werkend Nederland. Als de bonden i.c Agnes Jongerius hier ook maar één milimeter van zouden toegeven verdienen ze de virtuele doodstraf.

  Reactie door William — donderdag 28 december 2006 @ 11.05 uur

 26. @25
  Ze gaat geen 1 mm toegeven maar wel 20.
  Deze mevrouw was al een eind op weg met de werkgevers om het ontslagrecht te versoepelen.
  Dus dan was dit vraagstuk tussen de PVDA en het CDA een groot voorstander hiervan al uit de weg.
  Ben bang dat deze bond als de PVDA in de regering komt op veel punten bakzeil gaat halen.
  Maar ik denk dat er al met verschillende vraagstukken handje klap is gedaan door deze bond.
  En dat men overgaat of nog meer over gaat tot verraad van haar leden om toch vooral hun meester de PVDA niet teveel in de weg te staan met de komende onderhandelingen
  Dus nog meer afbraak van de sociale voorzieningen.

  Reactie door Jofel — donderdag 28 december 2006 @ 11.44 uur

 27. Is het voor de SP niet mogelijk een forum van artsen samen te stellen , die een goedgekeurde ,afgekeurde , onderzoekt op mogelijkheden , of deze mensen nog inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt ?
  Het lijkt mij ook handig een arbeitsmarkt te doen , of deze mensen daadwerkelijk nog inzetbaar zijn met een goede aanpassing op de werkplek .
  Heel veel werkgevers en met name de overheidinstellingen hebben geen zin gedeeltelijk goedgekeurde in dienst te nemen omdat dit niet “past”in het bedrijf .

  Met name overheidsdiensten ,zoals universiteiten , hbo’s zijn massaal mensen met vervroegd pensioen aan het dumpen ; merkwaardig dat de regeringsleden dan wenst dat mensen tot hun 67 jaar aan het werk moeten blijven .
  En wat dacht je aan de 50+ ers ,die tot hun 65/67 jaar VERPLICHT zijn te solliciteren waar zowel da overheid en bedrijfsleven totaal geen zin in hebben ?En nu zeker , liever mensen uit polen aannemen die vaak 65 jaar en ouder zijn maar wel mondood , omdat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn .
  Hoe zit het met de horde aanstormende Oostblokkers : moeten deze niet VERPLICHT , de Nederlandse taal beheersen ?

  Reactie door fred — donderdag 28 december 2006 @ 12.13 uur

 28. arbeidsmarkt verkenning

  Reactie door fred — donderdag 28 december 2006 @ 12.14 uur

 29. 14.

  Volgens mij heb jij ‘n dronken reactie!

  Reactie door Ben tarici — donderdag 28 december 2006 @ 12.38 uur

 30. mmmen even overgewaaid uit het VVD kamp ?

  Reactie door fred — donderdag 28 december 2006 @ 13.06 uur

 31. 214 Eerst nadenken.

  Ga dat dan eens doen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 28 december 2006 @ 13.13 uur

 32. Hopelijk beseffen ook alle werkenden in (vol) continu dienst, 24 uurs diensten etc. wat dit soort voorstellen kunnen gaan betekenen! ADV dagen, senioren dagen, feestdagvergoedingen, roostertoeslagen, onregelmatigheidstoeslagen, beschikbaarheids diensttoeslagen, alles wordt op de schroothoop gegooid. Niet uitbetalen volledig salaris bij ziekte, vervallen van vakantietoeslag, passende beloning bij promotie, vervallen van bonus bij jubilea, vervallen van vergoeding bij einde dienst- verband, detacheringstoeslagen enz. enz. die zijn de volgende keer aan de beurt. Ja, er zijn bedrijven waar deze toeslagen (nog) bestaan. Wat we NIET afschaffen is het uit de werkingssfeer van de CAO treden om dusdoende de zakken extra te kunnen vullen, de bonussen voor hoger management ( ook bij negatief presteren!), extra bonus bij uit-diensttreding hoger kader, extra pensioen aanvullingen hoger kader, extra detacheringstoeslag hoger kader enz. Nee, dat soort lekkers houden we. Iedereen is gelijk maar de ongelijken hangen we apart.

  Reactie door William — donderdag 28 december 2006 @ 13.14 uur

 33. beste mensen er wordt door uitzendbureaus’s heel veel geld verdiend aan de Oostblokkers : dan zijn er geen CV’s nodig : dan is de leeftijd geen enkel probleem , dan is de culturele achtergrond geen enkele probleem : mooi toch , die premiejagers die nu goedkoop en monddood personeel rondselen.
  Daar heeft dit Rompkabinet geen probleem mee ,wel met mensen die lastige vragen stellen .

  Reactie door fred — donderdag 28 december 2006 @ 13.53 uur

 34. Ik ben de bespreking van dit experiment de afgelopen 10-tallen jaren vaak tegen gekomen en heb me telkens weer mateloos geergerd aan de daaraan verbonden “wetenschappelijke” conclusies: Alsof mensen niet beseffen dat ze zich in een – letterlijk – onwerkelijke en geconstrueerde situatie bevinden en dat ze zich “in het echt” (haast altijd) zeer sterk laten leiden – i.c. remmen – door morele maatstaven.

  Ik, als gelovig Christen, ben ervan overtuigd dat zulke zeer sterke waarden mij door God zijn “ingeplant”.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 28 december 2006 @ 19.12 uur

 35. Excuses voor mijn reactie Harrieke nr.34:
  deze hoort thuis (en staat daar ook) onder het topic “virtueel experimenteren”.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 28 december 2006 @ 19.18 uur

 36. “Herziening dubieuze herkeuring..”

  Mooi idee;maar dan wel voor ALLE ge-herkeurden..Tja,en dat is iets (on)mogelijks.
  Zelf was ik al enige tijd op de hoogte van het na-checken van de verzekeringsartsen..Ben door een (juiste)verzekeringsarts gekeurd. Hij volgde “netjes” de opdrachten van De Geus uit.
  Ben eveneens in bezwaar gegaan,maar het mocht niet baten,had zelf niet meer de fut om nog naar de rechtbank te stappen. Was enkele maanden psychisch uitgeblust.
  Het re-integratieproces is op NIETS uitgelopen…De arbeidsdeskundige ziet het (geloof) ik nu toch óók wél in,dat je toch een negatieve etikette hebt gekregen. En dit “dankzij” een ernstige chronische ziekte.
  Begin december sprak de arbeidsdeskundige véél realistischer;dan toen ik net was goed-gekeurd.
  Vandaag een week geleden,was het onderwerp:
  “Nieuwe Verhoudingen in de Kamer”,aan de orde.
  Heb de eerste Kerstdag een reactie gegeven: “Verbeteringen voor de (ex)Wao-ers!! !!”…Met als slotzin: “Gééf NU een Generaal Pardon,voor de herkeurden en diegenen,die nog gekeurd moeten worden..”!!
  Had in de krant gelezen dat het UWV toch achterop is geraakt met de keuringen,wat ging er toen door me heen??..”KAP er NU direct mee”!!
  De verzekeringsartsen zijn in mijn ogen ook géén ECHTE artsen. Ze hebben eens een EED afgelegd,die ze nu niet meer waarmaken. Deze mensen gedragen zich als marionetten van de “poppenkast-Balkenende” = Héél Slap!!

  SUCCES VERDER,met het uitvoeren van goede/nieuwe ideeën!!

  Reactie door Anneke Elen — donderdag 28 december 2006 @ 21.02 uur

 37. @ 33 fred

  Uitzendbureau’s ontwrichten de samenleving.

  Uitzendbureau’s verveelvoudigen de arbeidsmigratie onnodig veel.

  Uitzendbureau’s spelen de werknemers uit wat betreft lonen etc.

  Uitzendbureau’s worden slecht enkel door werkgevers misbruikt om de ontslagwetgeving te omzeilen.

  Uitzendbureau’s maken met enorm veel marge op arbeid onze nederlandse arbeid veel te duur, ongehoord duur en tasten daardoor onze concurrentiepositie aan.

  Maar dit ligt wel aan de SP. Als de SP zou streven naar een ontslagrecht op moderne basis. Kun je de Uitzendbureau’s gewoon verbieden. En dat is hard nodig.

  Als de Werkgever bij ontslag verantwoordelijk is voor nieuw werk, zullen er bemiddelingsbureau’s voor werkgevers ontstaan die exact hetzelfde ( alleen klienschaliger ) doen als de huidige Uitzendbureau’s maar dan zullen ze per opdracht betaald worden.

  Een bemiddelingsopdracht ad € 150,- eens in de 2 jaar is veel goedkoper dan staat een opslag van € 8,- per uur, 40 uur in de week, 1800 uur per jaar, 3600 uur per 2 jaar x
  € 8,- = € 28.800,- per 2 jaar in de zakken van de Uitzendbureau’s.

  Buiten de brutering van de loonbelasting die door de overheid toch maar wordt verkwist.

  Hier is de SP dus FOUT.

  Reactie door ACE — donderdag 28 december 2006 @ 21.56 uur

 38. @ 36

  Teveel fouten, dus wat verduidelijking ;

  Een bemiddelingsopdracht ad € 150,- eens in de 2 jaar

  is veel goedkoper dan de
  uitzendbureauopslag van € 8,- per uur,
  40 uur in de week,
  1800 uur per jaar,
  3600 uur x € 8,- = € 28.800,-

  per 2 jaar in de zakken van de Uitzendbureau’s.

  Reactie door ACE — donderdag 28 december 2006 @ 22.00 uur

 39. De herkeuringen hebben al veel leed veroorzaakt,de WIA zal dit ongetwijfeld ook doen alleen de termijn waarin dit gaat gebeuren duurt langer.(2 Jaar)
  Maar een inkomensval is niet ondenkbaar.
  Mischien is een donderslag (met het oog op nieuwjaar) hier op zijn plaats.

  Reactie door che — donderdag 28 december 2006 @ 23.03 uur

 40. De eerste aanzet tot herkeuringen begint in Hengelo ondanks dat het een proef is moet er toch wel duidelijkheid komen dat er veel mis is gegaan.

  Reactie door Pool — vrijdag 29 december 2006 @ 10.57 uur

 41. @40 Pool
  Klopt, het betreft hier kankerpatienten die hun WAO uitkering kwijtgeraakt zijn.
  Kankerpatienten!!! of deze mensen al niet genoeg in de shit zitten.
  Man ,man in wat voor een @#@&land leven we toch.

  Reactie door che — vrijdag 29 december 2006 @ 11.18 uur

 42. De meest aansprekende verdienste van de SP dit jaar is:

  De uitzendbureau’s een 15 % omzet- en winst verhoging gegeven,

  door een tamelijk ouderwets standpunt inzake het ontslagrecht.

  Dit kan toch anders !.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 12.08 uur

 43. @42
  Het is een misverstand om te denken dat door het versoepelen van het ontslagrecht de werkgever meer mensen aan neemt.
  Het versoepelen van het ontslagrecht is om nog meer mensen sneller er uit te flikkeren en nog meer van uitzendbureaus aan te nemen.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 december 2006 @ 12.17 uur

 44. @ 43 De Hakker

  Precies mijn punt;

  dat doen ze nu door het uitzendbureau te gebruiken en dat is duur;

  circa € 14.000,- per werknemer per jaar betalen we aan die uitzendbureau’s per jaar.

  Er wordt steeds gehamerd dat voor een goede concurrentiepositie van Nederland de lonen niet mogen stijgen.

  Als je toestaat dat per werknemer € 14.000,- per jaar wordt betaald aan uitzendbureau’s, moet je ook je mond houden als straks wordt gevraagd op je loon in te leveren.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 12.25 uur

 45. Volgens mij is dat jouw punt niet ik begrijp dat je vind dat het ontslag nog te moeilijk is en veel makkelijker moet.
  Hiervoor is geen enkele aanleiding ontslag in Nederland is al vrij makkelijk en zo gepiep met een goede motivering.
  Alleen het kost een paar centen .
  Dat is niet erg omdat de werkgever met een eigen aangenomen werkkracht veel goedkoper uit is zoals jij bereken dan met een uitzend kracht.
  Verder vindt je de ontslag regeling ouderwets maar zolang is deze er nog niet hij is pas van na de oorlog.
  Wat wel ouderwets is een veel soepelere ontslag regeling die is nog van ver voor de oorlog toen kon de werkgever je van dag tot dag er uit flikkeren.
  Het is een droom om te denken dat een soepele ontslag regeling er voor zorgt dat een werkgever meer mensen in dienst neemt in tegendeel zelfs deze regeling gaat er voor zorgen dat nog meer mensen in hun huidige vaste baan er uit gelazerd worden en via een uitzendbureau terug kunnen komen.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 december 2006 @ 13.07 uur

 46. Frits Goldschmeding heeft met zijn Randstad bijna 10 miljard aan persoonlijk eigen vermogen verdient. Heb ik het niet over omzet maar over wat hij er zelf persoonlijk alleen al aan heeft verdient.

  Dat is bijna net zoveel als het kabinet Balkenende de laatste 4 jaar heeft bezuinigd.

  De feiten zijn nu actueel in het nieuws, de uitzendbureau’s hebben dit jaar 15 % omzetstijging geboekt.

  Bijna de helft van de bevolking werkt via een uitzendbureau en het aantal goedkope buitenlandse werknemers neemt daarin een steeds groter deel in.

  De laatste jaren is het aantal banen gestegen en het aantal banen via een uitzendbureau is bovenmatig gestegen;
  Wat zegt dat je dan

  De werkgever misbruikt de uitzendbureau’s om het ontslagrecht ( en een paar meer risico’s ) te omzeilen en betaald daar een enorme hoge prijs voor. En dat is een algemeen probleem; Nederland is te duur en kan niet meer concurreren.

  Als dit zo door gaat, werkt straks 70 of
  80 % via een duur uitzendbureau en dat zullen niet allemaal Nederlanders zijn. Die zullen worden verdrongen door goedkopere buitenlandse krachten.

  Dit heet de MARKTWERKING van de arbeid.

  Vertel me waar je bang voor bent ? want ik zeg niet dat er geen ontslagrecht moet zijn.
  Ik zeg dat er een ander ontslagrecht moet zijn dat dermate veel efficienter is dat we onze arbeid goedkoper maken en er ook nog eens ruimte is voor loonverhoging.

  Waar ben je in vredesnaam bang voor ????

  Ouderwets is een relatief begrip, ik bedoel : ” voor de huidige maatschappij volstrekt niet geschikt “, beter ?

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 13.43 uur

 47. Even voor de duidelijkheid ik ben nergens bang voor alleen om dood te gaan.
  Jouw veranderen van ontslagrecht maakt de arbeid niet goedkoper dat ligt bij de werkgever die kan een werknemer in dienst nemen die veel goedkoper is dan met een uitzendbureau.
  Kijk vandaag is het ontslagrecht morgen is het oudere in lagere functies zetten met minder geld en overmorgen is het weer wat anders.
  De vraag die steeds bij mijn op komt is wat mankeert er aan de huidige ontslagregeling.
  Als jij als werkgever een rechtvaardig en goed gemotiveerde aanleiding heb om iemand te ontslaan dan is dat zeer makkelijk.
  Het gaat zoals jij al aan geeft omdat men zeer dure werknemers in dienst neemt bij uitzendbureaus niet om geld maar om macht.
  Waarom is de huidige maatschappij niet geschikt voor de nu geldende ontslag regeling.
  Je spreekt je ook tegen,want met een veel makkelijker ontslag regeling blijft de werkgever zoeken naar de goedkoopste werknemers dus die argumentatie deugt niet van dat de wat moeilijker en meer werknemer beschermde ontslag regeling meer buitenlandse werknemers aantrekt in tegen deel zelfs hoe makkelijker ontslag hoe sneller een goedkoper werknemer je plaats in neemt.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 december 2006 @ 14.04 uur

 48. neh het is klasse discriminatie, jaarlijks kosten de bijstandsuitkeringen 4,7 miljard, en de hypotheekrente aftrek 15 miljard,

  met een BV en jezelf ingeschaald naar 52% maximale hypotheekrente aftrek in je villa met overwaarde kost je de samenleving meer,

  en krijg je geen reintergratie traject, geen huiszoekingen, geen korten op je uitkering, geen herkeuring als je ziek bent, etcetc, daarom heeft die de geus ook zon vette kop haha

  Reactie door zZzaai — vrijdag 29 december 2006 @ 14.25 uur

 49. Nogmaals waar ben je bang voor of wat wil je nu eigenlijk beschermen ?. Maak dat eens concreet.

  Of zit je op een leuke ontslagvergoeding te wachten ?

  Het huidige ontslagrecht geeft onvoldoende flexibilliteit voor een dynamische samenleving. Een dynamisch bedrijfsleven is voor iedereen enorm belangrijk. Een werkgever moet snel kunnen handelen en de enige reden die hij nodig zou moeten hebben voor ontslag, is dat hij het nodig vindt voor zijn bedrijf.

  Bedrijven vertrekken uit ons land vanwege het
  pappen en nathoudende ontslagrecht.

  Het huidige ontslagrecht is bijna even duur als het uitzendbureau-systeem. De werkgever kiest voor het laatste vanwege wat extra bijkomende voordeeltjes.

  Het huidige ontslagrecht en de vleesgeworden uitwerking van marktwerking in de arbeid; het uitzendbureau-systeem,
  maken Nederland kapot omdat het de nederlandse arbeid veel en veel te duur maakt.

  Het minieme of zelfs afwezige belang van de werknemer weegt niet op tegen het maatschappelijke belang.

  Ik zit toch niet te discussiëren met afgunstige, gefrustreerde werkgevershater, die zijn emoties niet kan beheersen, ofwel ?

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 14.43 uur

 50. @ 48 zZzaai

  Volgens mij zijn de kosten van de hypotheekrenteaftrek 9,5 miljard. Daarvan is 8,3 miljard aftrek van hypotheken kleiner dan € 350.000,-( de 42 % regel laat ik even buiten beschouwing )zoals de SP wil laten voortbestaan. Het zij gezegd.

  Daar staan wat inkomsten tegenover zoals :
  huurwaardeforfait en onroerendzaak belasting.

  Maar : Je hebt volkomen gelijk :

  De hypotheekrenteaftrek is volstrekt onrechtvaardig. De rijken(huisbezitters )spekken. Ik kan het helaas ook niet anders zien.

  Ik ben benieuwd of De Hakker dit ook vindt maar ik denk dat hij er weer voor kiest zijn eigen hachje te beschermen.

  De hypotheekrenteaftrek afschaffen De Hakker ????, nee he

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 15.03 uur

 51. Wat een raar iemand ben jij om mee discussie te gaan je komt maar met totaal niet onderbouwde suggesties.
  Er is nog geen een bedrijf in Nederland vertrokken in verband met het ontslagrecht,alleen maar om nog veel goedkopere werkkrachten te krijgen.
  Dat is klinkklare onzin tevens ben ik geen werkgever hater waarom zou ik.
  Je kreten van wachten op een ontslag vergoeding of gefrustreerd geven denk ik meer jouw frustraties aan en als deze ernstig zijn wens ik je beterschap.
  En trouwens wat is er fout aan een ontslag vergoeding als je 35 jaar bij een baas heb gewerkt en er uit geflikkerd wordt voor een jongere.
  Het gaat om standpunten maar dat heeft niks met haten te maken.
  De vraag die ik aan jou stel wat mankeert er aan het huidige ontslagrecht zelfs die beantwoordt je niet.
  Persoonlijk vind ik dat je in je stukje 50 vrij belachelijk opstelt dat ik aan mij eigen hachje denkt, ik ben in de gelukkige omstandigheid om financieel daar niet meer aan te hoeven denken.
  Ik zeg helemaal niet dat ik voor uitzendbureaus ben maar het is een zelf door de werkgevers op geworpen systeem is om snel werknemers er in en er uit te lazeren.
  Maar dit systeem begint tegen hen te werken want hoe je het ook wendt of keert ook het uitzend bureau zit ook met kosten met ziektes enz. en wil er natuurlijk nog een flinke slobber aan verdienen.
  Deze bureaus zien zeker met de vraag naar het stijgen van de werkgelegenheid hun kans schoon en zullen de prijzen op schroeven.
  Ik weet uit de omgeving dat veel werkgevers hier al op terugkomen het ontslagrecht maar nemen zoals het is maar niet meer twee keer zoveel willen betalen aan een uitzendbureau dan ze zelf kwijt zouden zijn aan een in dienst genomen werknemer.
  Misschien dat jouw beschuldigingen in vorm denken van eigen belang bij je zelf de overhand heeft en dat daardoor je objectiviteit naar anderen je in de steek laat.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 december 2006 @ 16.35 uur

 52. Uitzendbureaus zijn economische parasieten.
  Mensen die werk zoeken zijn voor die gewoonlijk corrupte instellingen, alleen maar handelswaar.

  Zij houden zich bezig met slavenhandel.
  Veel bedrijven hebben via een misleidende BV ook nog een eigen uitzendbureau.

  Uitzendbureaus moeten als ooit de slavenhandel, ook worden verboden.

  Bedrijven moeten zonder bemiddeling van instellingen, die geld verdienen aan het uitlenen van werkkrachten, in hun omgeving, zelf maar zien hoe zij aan de mensen komen die zij nodig hebben. Die zijn heus wel te vinden.

  Vooral in de wapenfabricage, wordt dikwijls onder een valse vlag ontstellend veel tijdelijk personeel aangenomen via EIGEN uitzendbureaus.

  Als werkverschaffing via uitzendbureaus niet meer mogelijk zou zijn, dan zouden belanghebbenden in de wapenindustrie en andere nare bedrijven al heel vlug de Pijp aan Maarten moeten geven.

  Wie kan ervoor zorgen dat dat tuig failliet gaat?

  Ik ben blij, dat ik niet meer hoef te werken. Want mijn energie, kennis en talent, werden toch gewoonlijk alleen maar gebruikt, om in ruil voor een hongerloon. profiteurs en parasieten rijk te maken.

  Ga toch alsjeblieft niet in zee met een uitzendbureau. En laat je daar niet toe dwingen. Je kan met ieder bedrijf zelf rechtstreeks contact opnemen, als je graag wilt werken.

  Wie zich als makke schapen laten verhandelen, die verpesten het voor anderen!

  De wereldeconomie berust op bedrog en allerlei naars, waar ik geen woorden voor heb en ook de naam niet weet.

  Haras

  Reactie door haras — vrijdag 29 december 2006 @ 17.56 uur

 53. @ 51 De Hakker

  Heb je echt 35 jaar bij een baas gewerkt of is dat een voorbeeld ?.

  Het huidige ontslagrecht is niet goed omdat het te duur is en de hoognodige dynamiek van het bedrijfsleven ernstig beperkt.

  Een werknemer is gebaat bij constant werk tot zijn pensioengerechtigde leeftijd bij welke baas dan ook. Het is niet relevant hoeveel bazen dat zijn. Ook voor de werknemer is dat een leuke afwisseling en kan het je leven completer maken.

  Ik denk dat de tijd voorbij is, dat een werknemer zo’n lange tijd bij één baas zit.
  Dat is veel te passief voor deze tijd. Uitzonderingen daargelaten.

  Nu zie je dat de uitzendbureau’s worden gebruikt om het ontslagrecht te omzeilen.
  De feiten spreken tegen je; al 8 jaar op rij is de omzetstijging van de uitzendbureau’s bovenmatig. Vandaag in het nieuws de uitzendbureau’s boeken 15 % omzetstijging en je bent het toch wel met mij eens dat de werkgelegenheid niet met 15 % is gestegen.

  Het uitzendbureau-systeem is duur en als zodanig een maatschappelijk probleem.

  Je tipte het zelf aan, nu wil ik het eigenlijk ook weten;

  Hoe sta je tegenover de hypotheekrenteaftrek ?.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 18.43 uur

 54. @ 51 haras

  Cru gezegd maar je hebt wel gelijk over de uitzendbureau’s.

  Leuke toevoeging van die bedrijven die een eigen uitzendbureau opzetten in een lege BV om de risico’s en het ontslagrecht af te wentelen.

  Maar hoe kom je er van af ?

  Werkgevers zullen allerlei wegen bewandelen om dat soort risico’s te vermijden. Vanuit hun optiek kun je ze het misschien zelfs niet kwalijk nemen.

  Dus je zult de maatschappij zo in elkaar moeten steken dat die werkgevers geen reden hebben om bepaalde dingen te proberen te omzeilen.

  Het ontslagrecht is eigenlijk een hele simpele, dat kun je eenvoudig regelen zonder dat iemand daar nadeel van heeft.

  Niet onverkort vasthouden aan het oude, meedenken.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 18.53 uur

 55. @53
  Hoe sta je tegenover trio seks????
  Ik vind die vraag over de hypotheek aftrek niet relevant net zo als mijn vraag over trio seks.
  We hadden het over de afbraak van de voorzieningen voor de werknemer waar jij een grote voorstander van bent omdat na jou inzichten dit veel oplevert en ik je alleen uit de droom probeert te helpen dat het geen flikker oplevert.
  Je zegt het huidige ontslagrecht is duur dat valt nog wel mee in de vergelijking wat de werkgever betaalt voor een werknemer die via een uitzend bureau werkt.
  Het kan inderdaad duur zijn voor de werkgever als hij een werknemer ontslaat om een onbenullige reden b.v. om een veel goedkopere Pool in dienst te nemen.
  Maar dan praat je nog maar over een maandsalaris per dienst jaar nog steeds veel goedkoper dan een dubbele kostende uitzendkracht.
  Ons ontslag recht is niet ouderwets het juist een vooruitgang en zeker van deze tijd.
  En leg mij nu eens uit wat duur is aan het huidige ontslag.
  De eerste drie jaar werk je al zo onder contract bij een werkgever dus volgens het uitzend principe en wel verdeelt in drie keer een jaar contract.
  Dus dan ben je al vogelvrij.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 december 2006 @ 19.09 uur

 56. @ 55 De Hakker

  Ik ben in het geheel niet voor afbraak van voorzieningen. JUist niet zou ik zeggen, Is ook niet nodig.

  Ik vraag het nu voor de vierde keer: wat houden die voorzieningen ontrent het ontslagrecht voor jou nou concreet in ?

  De hypotheekrenteaftrek is laatstelijk regelmatig onderwerp van de maatschappelijke discussie ( anders dan triosex ) en in dat opzicht was ik benieuwd.

  Ook omdat ik wilde weten of je dat ook als een verworven recht beschouwd.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 december 2006 @ 19.53 uur

 57. @ 52 haras

  Volkomen gelijk heb je voor wat betreft die uitzendbureau’s, ik zeg altijd …. tijdelijk werk vaste onzekerheid…..

  @ 56 ACE

  Afblijven van het huidige ontslagrecht, wil je het die aasgieren nog makkelijker maken om mensen in de goot te dumpen.
  Eigenlijk zou elke werkgever een fiks bedrag moeten betalen aan diegene die hij wil ontslaan en tevens ook het salaris 100%gedurende de periode dat de gedupeerde geen werk heeft door betalen.
  Kijk op deze manier gaan ze wel anders piepen en leren ze die grote bek eens af en gaan ze eens anders denken i.p.v. dat ze God zijn,….. en ik kan het weten want ik heb midden tussen die aasgieren geleefd.

  Reactie door Pool — vrijdag 29 december 2006 @ 21.24 uur

 58. @56
  Jij wil graag veranderen dus vertel maar wat je wil veranderen in de ontslag procedures.
  Wat wil je niet meer.
  Ontslag vergoeding.
  Geen opzegtermijn meer.
  Geen motivatie van ontslag.
  Geen kantonrechter procedure meer om de motivatie te controleren.
  Geen afspiegelingen meer dus b.v, wat oud is kan gaan of wat een toevallig meer ziek is geweest.
  Geen toetsing meer door het CWI.
  Geen sociale plannen meer af gesproken met de vakbonden.
  Dus zeg maar wat wil je nu precies.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 29 december 2006 @ 21.30 uur

 59. De eed van Hypocratis lijkt wel die van Hypocritis geworden voor keurings artsen onder druk van de Geus.

  Afgekeurde WAOers kunnen het beste doorgaan tot aan de rechtbank niet die van het uwv zelf daar staat de uitslag alvast.

  Wat ik al meerdere keren verkondigt heb er is sinds de middeleeuwen tussen werkgever en werknemer niets veranderd alleen de vepakking is anders maar de inhoud blijft het zelfde.

  Reactie door lapper — vrijdag 29 december 2006 @ 22.24 uur

 60. ACE,

  Wat zit jij toch over ontslag te zeveren, heb je soms zelf net de zak gekregen?

  Ik hoop dat je snel weer een baan vindt want ik krijg hier toch echt de indruk dat je er net uitgekukeld bent.
  Misschien een jarenlang slepend conflict geweest? Kan heel vervelend zijn, maar ja zo lang je gezond bent en er is werk is er hoop.
  Toch?????

  Dit item gaat over het UWV en herkeuringen, dit even ter herinnering.

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 30 december 2006 @ 0.25 uur

 61. Een praktijkvoorbeeld:
  In het bedrijf waar ik werk hebben we een inleenkracht indienst.
  Hij is er namens een bedrijf waar onze firma alleen zaken mee doet.
  Dit bedrijf kan niet altijd aan mensen komen en gaat de boer op bij andere inleenbedrijven(uitzendbureau,s)
  die vervolgens hetzelfde doen.
  Zo kan het gebeuren dat wij tijdelijk iemand in dienst hebben :
  Zijn eigen loon moet verdienen plus de toeslag van drie uitzendbureau,s.
  Niet voldoet aan de opleidings eisen die voor een bepaald beroep gelden,als dit ondekt wordt, beroept het eerste uitzendbureau,zich op overmacht en biedt zijn verontschuldigingen aan ect blabla.
  De inleenkracht had wel en goede kerst
  drie kerstpakketten en en fles wijn.
  Het moest niet kunnen in Nederland.
  VOC mentaliteit en slavenhandel

  Reactie door che — zaterdag 30 december 2006 @ 9.15 uur

 62. Wat te zeggen van bedrijven die úitzend-
  krachten een heel jaar voor zich laten buf-
  felen en ze met allerlei complimenten onder
  de kin kietelen en dan te zién dat een nieuwe kracht, bedoeld om tzt een contract
  voor onbetaalde tijd toe te kennen, nog bin=
  nen zijn proeftijd wél zo’n kerstpakket uit-
  gereikt krijgt! Die op zijn beurt signaleert
  dat en geneert zich voor de bedrijfsethiek
  waar hij net ingerold is….laten we blij
  zijn met elkaar! Hoe blij?
  Ah! Sociaal vóórdoen of ZIJN?

  De niét meer voor hun WAO/WIA-rechten kunnen opkomende mensen zijn gewoon ordinair
  bestolen van hun inkomsten en zeker daar waar niet de moeite werd genomen de van toepassing zijnde medische rapporten stuk
  voor stuk zorgvuldig na te trekken en mee
  te wegen in het eindverslag/oordeel!
  Dit is aan mensen geschied! Mensen die niét
  meer de power hebben om zich in gevechts-
  tenue te steken, een ‘in hoger beroep’ gaan
  niet meer ‘aan’ kunnen mogen daarbij tot de allereerste slachtoffers gerekend worden.
  Gesluisd naar de WW om vervolgens toch weer
  in de ZW terecht te komen. Geen getallen heb
  ik gezien die dat eenvoudig kunnen aantonen,
  maar de vermeende trots over het zgn toch
  hebben kunnen terugdringen van WAO/WIA fi-
  guren, die er onrechtmatig gebruik van zou-
  den maken IS gewoon een leugen.
  Door het onzorgvuldig omgaan met deze mensen
  is in een fiks aantal gevallen hun WAO-per-
  centage tot het maximum geworden, onder in-
  vloed van de veroorzaakte stress en de psychosomatische wisselwerking ervan!
  Er zijn al slachtoffers gevallen, ook die
  het daardoor niet meer konden navertellen.
  Overigens zijn het niet alleen keuringsambte
  naren ‘zonder ervaring’, ook worden kersvers
  afgestudeerde artsen geplaatst om mensen te
  keuren voor de militaire dienst en dat tra-
  ject mag ook wel eens even nagetrokken wor-
  den. Zeker daar moet je mensen hebben die al
  jaar en dag KIJK op ménsen hebben!

  Reactie door Madelief — zaterdag 30 december 2006 @ 10.28 uur

 63. De werkgevers komen nu met het plan om oudere werknemers lager in schalen met een lager loon als zij het niet meer bij kunnen benen.
  Is dit niet een vooruitgeschoven WIA.
  Goedkoop he,ze hoeven niet meer in de ziektewet,twee jaar geen ziekte kosten.
  En minder loonkosten en ontslag vergoedingen vallen lager uit.
  En het ontslag verloopt makkelijker
  Want ze functioneren niet meer.

  Reactie door che — zaterdag 30 december 2006 @ 12.36 uur

 64. @ 58 De Hakker

  Als het om echte financiele belangen gaat zoals bijvoorbeeld pensioenbreuk, moeten we ( of de werkgever ) misschien een verzekering
  een verzekering opzetten zodat die ontslagvergoeding geen obstakel meer is.

  En de rest : Moet inderdaad van tafel en worden ingeruild voor WERK.

  Wat koop je nu allemaal voor die onzin als het de maatschappij ernstig schaadt.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 12.46 uur

 65. Ja er mag wel eens een stevig verhaal over de toonbank over de pensioenopbouw, bij
  ziekte, wachtgeldregelingen, ww en wia-uit-
  keringen. Ook werknemers maken een eigen
  levensloopbudget op, proberen te zorgen voor
  later, doen hun best zich te verekeren en
  menigeen heeft zijn kleine reservespaargeld-
  jes de afgelopen tijd moéten uitgeven aan
  zorgvoorziening in mankracht en medicijnen
  die ineens voor eigen rekening kwamen, niet
  te verhalen zijn, dan wel mogelijk een jaar
  later met nog maar de vraag of e.e.a. wordt
  gehonoreerd. Intussen werden de premies ho-
  ger dan de er tegenovergestelde zorgtoesla-
  gen, ra ra ra….Ja ik kies voor ‘rood’, maar dankzij gebrek aan redelijke regelge-
  ving, staan mensen nu dus ook op de bank
  ‘rood’, en dat voor mensen die absoluut geen
  advies nodig hebben om hun eigen budget be-
  ter te bewaken, integendeel ze kunnen de
  ‘hulp’-verleners vaak nog een ‘lesje’leren!
  Een echt nieuw, sociaal meelevend kabinet is
  waar we in het hele land grote behoefte aan
  hebben en niet langer het bestelen van de
  ‘kleine man/vrouw’!

  Reactie door Madelief — zaterdag 30 december 2006 @ 14.20 uur

 66. @ che

  Je hebt volkomen gelijk. Er wordt met mensen gesold.

  Uitzendbureau’s zijn de moderne slavendrijver en zouden verboden moeten worden.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 14.23 uur

 67. @ che

  De VUT afschaffen en doorwerken tot de 67, ..
  , 69 , … 71 jaat is één grote FARCE,

  zeker als je niet zorgt dat voor de oudere werknemers werken beter wordt gefaciliteerd en voor werkgevers de risico’s worden beperkt.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 14.26 uur

 68. Oudere werknemers dragen nu eenmaal extra risico’s met zich mee.

  En alhoewel kortzichtig kun je vanuit hun doelstelling de werkgevers begrijpen dat ze allerlei slinkse wegen proberen te vinden om van die risico’s af te komen.

  De wetgeving schiet te kort. De regering roept alleen maar ” door werken tot je 67ste”
  maar doet aan de echte problemen niets.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 14.30 uur

 69. Kleinschaligheid TROEF.

  Elke mens mag voor een bepaald bedrag belastingvrij sparen en dit doen hoe hij of zij dat het beste lijkt. Is dat wat ?

  Nu gaat er veel pensioengeld verloren aan bureaucratie, misbruik en mismanagement.

  Nadeel is dat degene die niet zelfstandig spaart bij zijn 65ste niet moet zeuren dat hij alleen maar AOW krijgt.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 14.43 uur

 70. ja die uitzendburo sucks echt ooit s voor vexxxxdior n jaar gewerkt 40 u p/w, vertelde die man, na n jaar daar doodleuk dat ik 100 p/u kostte en dat ik te duur was, in een jaar 240 000 voor ze binnegehaald ik met 3000 bruto naar huis ja ja, die gasten moeten echt weg.
  mvg

  Reactie door zZzaai — zaterdag 30 december 2006 @ 15.13 uur

 71. @64
  Misschien toch nog een opmerking voor een jaar terug in een discussie met een werkgever zat deze te klagen over zijn personeel ongeveer 120 vakmensen.
  Hij klopte zich op de borst dat hij de zaak ging verkopen voor miljoenen om er van af te zijn.
  Mijn vraag was alleen hoeveel is je bedrijf nog waard als al die 120 vakmensen nu vandaag opstappen.
  Toen moest hij nog even nadenken en inderdaad zijn antwoord was niet meer als een paar machines die tweedehands verkocht konden worden.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 30 december 2006 @ 15.27 uur

 72. @66
  oud ijzer prijs dus.

  Reactie door che — zaterdag 30 december 2006 @ 15.58 uur

 73. @ 71 De Hakker

  Waarom wilde hij er van af zijn ?

  Ben het volkomen met je eens;
  Een bedrijf valt en staat bij de mensen die er werken.

  Anderzijds is er ook een wisselwerking; we hebben ook ondernemers nodig. Vandaar mijn vraag.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 18.00 uur

 74. @66
  Je bent nog steeds in de war,met het wegvagen van rechten voor de werknemers neemt de werkgever de rechten(of helemaal geen rechten)over van de uitzendbureau dus elke werkgever heeft zijn eigen uitzendbureau.
  Dus morgen wel en vandaag niet.
  Ik hoop dat je het nog snapt voor het nieuwjaar.
  ……………….
  @68
  Oudere werknemers dragen nu eenmaal extra risico’s met zich mee.
  ..
  Vertel eens ACE welke.
  @69
  Nadeel is dat degene die niet zelfstandig spaart bij zijn 65ste niet moet zeuren dat hij alleen maar AOW krijgt.
  ..
  Maar leg deze stommiteit in jouw ogen nu eens voor aan iemand met een min loon

  Reactie door De Hakker — zaterdag 30 december 2006 @ 18.44 uur

 75. Wat koop je nu allemaal voor die onzin als het de maatschappij ernstig schaadt.
  …………
  @64
  Maar de werknemer is toch een onderdeel van de maatschappij en je schaadt hem enorm door het ontslag recht te ontnemen.
  Of versta jij onder de maatschappij alleen maar de werkgever.
  Toon nu eens echt de schade aan voor de in jouw ogen maatschappij met huidig ontslag recht want je gooit alleen maar mat wilde kreten.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 30 december 2006 @ 18.58 uur

 76. @ 74 De Hakker

  Ben je al aan het zuipen geslagen; het is nog geen oudejaarsavond. Van je eerste punt snap ik helemaal niets ???????.

  Om er zomaar eentje te noemen;
  Oudere werknemers worden sneller ziek en de kosten van loon doorbetalen na ziekte en de kosten van de WIA voor de werkgever zijn hoog. Als een regering niets doet aan die risico’s kun je niet verwachten dat een werkgever staat te springen om ze in dienst te nemen. Als je die situatie laat bestaan is het een Farce om te denken dat je mensen van boven de 60 tot de 67 aan het werk kunt krijgen of houden.

  Van slechts een van de punten die voor jou belangrijk zijn omtrent het ontslagrecht( de andere punten zijn volledig belangeloos, tenzij je op geld uitbent ); de ontslagvergoeding, dat nota bene nu juist niet in het burgerlijk wetboek is geregeld en waar doen de rechters maar wat aan doen( de kantonrechtersregeling ), vind ik dat je gelijk hebt.

  Dat punt heeft met name met pensioenbreuk te maken immers we hebben toch een WW uitkering bijvoorbeeld. Daarvoor moeten we een verzekeringsautomatisme regelen zodat dat géén bureaucratisch obstakel blijft.

  Aan de hand van dit verhaal heb ik een eenvoudig voorstel gedaan om de pensioenwetgeving te veranderen en had dus in het geheel niets met onze discussie te maken. Maar van pensioenwetgeving weet je
  ook helemaal niets, dus waar praten we over.

  Waar het op neer komt is dat wij volledig naast elkaar af discussiëren.

  Het verschil tussen ons is heel simpel. Het gaat jou alleen om geld. Alles wat je met jouw ontslagrecht wilt behalen is ordinair geld en ik werkgarantie.

  Je doet geen uitspraak over de onrechtvaardige hypotheekrenteaftrek omdat het je daar ook ordinair om het geld gaat. Jouw Hypotheekrenteaftrek moet blijven want het is een verworven recht, geld ,geld, geld.

  Ikke en de rest kan stikke, maar ondertussen wel je imago oppoetsen voor de buitenwereld door de SP-aanhanger te spelen. Walgelijk.

  Je hebt nota bene de arbeidersfrustratie geheel opnieuw uitgevonden, als je weet wat dat behelst.

  Ik dacht dat alleen die arrogante VVD ballen de maatschappij polariseerden maar jij kunt er ook wat van., beschamend voor de arbeiders.

  Gelijk hebben bestaat niet, gelijk krijgen is een cadeautjes van je tegenstander. Wij zijn geen van beide bereid dat cadeautje te geven dus laten we ( oeps, jij en ik ) wijs zijn en deze discussie laten voor wat die is.

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 19.40 uur

 77. @ 75 De Hakker

  Eerst maakte ik een grapje maar je bent echt dronken.

  Nou dan ;

  Fijne dagen en een gelukkig en gezond 2007

  Reactie door ACE — zaterdag 30 december 2006 @ 19.44 uur

 78. 68, Oudere werknemers dragen nu eenmaal extra risico’s met zich mee.

  Oudere verzekerden brengen meer risico met zich mee.

  Mensen die sporten en daar blessure risico bij hebben.

  Drugs en alcohol verslaafden criminaliteit risco is groter.

  Ga toch lekker slapen met je risco en wees eens socialer in je gedachte als alleen risico voor de werkgever het hele leven is een risico voor ieder mens maar dat heb jij niet door.

  Reactie door lapper — zaterdag 30 december 2006 @ 21.50 uur

 79. de dynamiek van de samenleveing…..????
  hoe dynamisch wil je je samenleving?.
  zo dynamisch dat er weer velen ontslagen worden als men een wind laat op wallstreet?.
  daarom het ontslagrecht versoepelen?
  om alsnog mensen met lichamelijke/geestelijke klachten, opgelopen door/op het werk, te kunnen ontslaan.?

  die dynamiek is het zoveelste modewoordje om de werknemer zijn/haar rechten te ontnemen.

  de dynamiek dient het doel om zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst te maken, voor het gemak vergeten we met z`n allen even dat deze verandering juist een economische valkuil is.
  de continuiteit is niet gewaarborgd als je je werknemers zomaar weg kunt gooien als het even tegen zit, maar de aandeelhouders willen wel winst zien….. tja wat doe je dan?, je gouden handdruk inleveren?, nee he.

  de eeuwige zucht naar meer geld wordt weer betaald door de man/vrouw op de werkvloer.
  met dit soort versoepelingen gaan we weer terug naar het begin van de vorige eeuw, misschien weet men het nog, de werknemer moet bedelen om te mogen werken.

  willen we daar naar toe??????

  Reactie door rutger — zaterdag 30 december 2006 @ 23.43 uur

 80. Oudere werknemers worden sneller ziek en de kosten van loon doorbetalen na ziekte en de kosten van de WIA voor de werkgever zijn hoog.
  ….
  Helaas ACE heb ik de fout gemaakt als ik je bovenstaande uitspraak lees om je serieus te nemen.
  @73
  Om het geld natuurlijk dat je dat niet snap.

  Reactie door De Hakker — zondag 31 december 2006 @ 0.29 uur

 81. @76
  Het verschil tussen ons is heel simpel. Het gaat jou alleen om geld. Alles wat je met jouw ontslagrecht wilt behalen is ordinair geld en ik werkgarantie.
  ………….
  Het is natuurlijk onzinnig door te denken dat het makkelijker ontslaan de kans op werk garantie vergroot.
  Zins wanneer is geld ordinair je moet er wel van vreten.
  Waarom mag ik als werknemer niet aan geld denken.

  Reactie door De Hakker — zondag 31 december 2006 @ 1.05 uur

 82. @ De Hakker

  NIet geld maar;Streven naar geld is ordinair.

  Reactie door ACE — zondag 31 december 2006 @ 1.42 uur

 83. @82
  Dat ligt er aan in wat voor situatie je zit.
  Bij ontslag heb ik het over een gemiddelde arbeider met een modaal salaris.
  Waarom mag deze niet streven naar geld bij ontslag.
  Wel eens nagedacht wat vooral de wat oudere met studerende kinderen en vasten lasten er op achter uit gaat.
  En nu sluit ik deze discussie af en het oudjaar en wens je het beste in het nieuwe jaar.
  Ik hoop dat jij je werk garantie vind.
  ( Even voor de duidelijkheid ik ben geen alcoholist dus daar hoef ik me geen goede voornemens mee te nemen.)

  Reactie door De Hakker — zondag 31 december 2006 @ 12.05 uur

 84. Beste Paul,
  Net zoals de onbevoegde VA is deze concept verklaring ook van groot belang om voor jullie aandacht aan te besteden. Ik heb hierover al geschreven in ons rapport CBBS een black box (sept 2005 SBS).
  De rechtbank heeft mijn mondelinge (onder ede) getuigeverklaring ontvankelijk en gegrond verklaard! Het wachten is nu op de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep.

  Rechtbank Amsterdam:
  Zitting van 10 februari 2006 om 10.10 uur inzake E. de V versus UWV.

  Namens de Stichting tot Bescherming van Arbeidsongeschikten (SBA) verklaar ik als gepensioneerd arbeidsdeskundige en free lance arbeidsdeskundig analist (van 1-4-01 tot 31-12-02) voor het CBBS systeem , dat de WAO (her)beoordelingen door de UWV in ieder geval gedurende de periode van 15-3-01 tot 31-12-03 door een opeenstapeling van foutieve management beslissingen* van de afdeling OAA als onrechtmatig dienen te worden beschouwd.
  Van maart 2001 t/m dec. 2001 werd het Functieinformatie systeem (FIS) door de arbeidsdeskundigen (ad’n) bij de schatting geraadpleegd zonder dat de functies in dit systeem door de arbeidsdeskundig analisten (ada’n) via werkbezoeken werden geherenqueteerd en vanaf 1 januari 2002 werd het nieuwe Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) door de ad’n geraadpleegd, terwijl in het systeem nog vele niet geherenqueteerde functies zaten en nog uitermate onbetrouwbaar en niet valide was.

  Net zoals een partij van een nieuw automerk met een fabrieksfout naar de fabriek teruggeroepen wordt, dient het UWV dit ook met onderhavige WAO populatie te doen!

  Ik zal hierna deze stelling met feiten onderbouwen.

  Omzetting FIS naar CBBS:
  Het FIS omzetten naar het CBBS tussen 15-02-01 en (ongeveer) 01-07-01 leverde een te grote werkdruk op omdat er, gezien de achterstand in de actualisering van functies die zou ontstaan, geen enkele maatregel was genomen. Een functie is nl. slechts 1 ½ jaar geldig. Bijna alle analisten gingen aan de slag met het omzetten van functies.
  In het CBBS Nieuws jaargang 1, nummer 3 schrijft de ada D.van Putten hierover:
  “Ik werk samen met 21 andere arbeidsanalisten aan het ombouwen van het FIS naar het CBBS. Dat is een flinke klus en er zijn ook wat knelpunten. Normaal gesproken onderzoeken we elke functie binnen het FIS een keer per anderhalf jaar op actualiteit. Dan gaan we bij een bedrijf langs waar die functie voorkomt, praten met een werkbaas of iemand die dat werk uitvoert en bekijken zo mogelijk de werkplek. Sommige functies zijn pas volgend jaar aan de beurt om opnieuw bekeken te worden, maar zo lang kunnen we natuurlijk niet wachten met het vullen van het CBBS. Alle functies moeten daarin verwerkt zijn, wil het systeem bruikbaar zijn. Als ik de functie van koekjesinpakker moet scoren, maak ik de bewegingen die horen bij een koekje pakken en inpakken en probeer te reconstrueren wat je daarvoor nodig hebt.

  Gelukkig hebben we wel zoveel kennis en ervaring dat ik ervan overtuigd ben dat onze scores de werkelijkheid heel dicht benaderen.”

  Uit dit relaas blijkt dus, dat het management van de UWV opdracht gaf aan de ada‘n:
  1e om zonder herenquete alle functies uit het FIS in het CBBS te actualiseren;
  2e om met natte vingerwerk de 28 FIS criteria om te zetten in 55 CBBS criteria.
  Dit is ronduit te gek voor woorden als men bedenkt, dat op het inventarisatie formulier
  CBBS al 18 criteria staan, die uitgewerkt moeten worden in matrixen met 18 posities;
  3e in zee te gaan met de vermeende kennis en ervaring van de ada en dit dan als
  betrouwbaar en valide te bestempelen, waar het uiteindelijk om de afkeuring van de
  WAO’er gaat. Bovendien waren van de 21 ada’n 5 nieuwelingen, een paar zieken en ada’n belast met opleiden.

  Afgeleid van wat ada D.van Putten schreef, is het opmerkelijk en verwerpelijk, dat in de praktijk een ada voor een herenquete in ca. een uur tijd een bedrijfsbezoek aflegt. Hij/zij heeft dan een gesprek met een werkbaas of iemand die dat werk uitvoert en bekijkt zo mogelijk de werkplek. Vult vervolgens het inventarisatie formulier CBBS in zonder dat hij/zij grondig op de werkplek de functie geobserveerd heeft bijv. om m.b.v. een stopwatch de mate en frequentie van het criterium 17 “Reiken” te berekenen. Hierna voert hij/zij thuis de functie in het geautomatiseerde CBBS in.
  Verder moesten veel ada’n de door anderen onderzochte functies op hun lijst zetten. Ook functies bij bedrijven waar ze zelf nooit zijn geweest.

  Geruime tijd na het omzetten van het FIS naar het CBBS kwam het management van de afdeling OAA achter het feit, dat er veel fouten zaten in het aantal minuten dat een werknemer geregistreerd stond in het CBBS en het aantal minuten dat de werknemer daadwerkelijk werkzaam was bij een bedrijf. Zo kon een werknemer die 40 uur per week werkt (480 minuten per dag) in het CBBS opgenomen zijn voor 300 tot 470 minuten per dag of een geruim aantal minuten per dag daar boven. De analisten kregen de schriftelijke opdracht van de heer Mulder de zgn. somtijden lijsten z.s.m. aan te passen. Ook hiervoor zijn ze enige maanden in 2001 (in bepaalde gevallen tot twee maal toe) ingeschakeld geweest zonder herenquetes te doen.

  M.a.w. binnen 1 ½ jaar na 1-7-01 wemelde het nog van de functies in het CBBS, die niet volgens voorschrift geherenqueteerd waren en dus onbruikbaar waren voor de
  ad arbeidsongeschiktheidsschatting.

  Van de ada’n heb ik toentertijd (eind 2001) gehoord, dat ze unaniem op landelijke dagen en de onderlinge toetsingsbijeenkomsten hebben aangegeven door onderhavige kinderziekte er niets meer van te snappen.

  De instructie voor de invulling van het inventarisatie formulier CBBS m.b.t. de belastingpunten was dermate verwarrend, dat er van eenduidigheid in de uitvoering door de ada’n nauwelijks sprake kon zijn. De onduidelijkheid van het CBBS was groot en ook de ontevredenheid over het aan alle kanten rammelende systeem.

  Echter de bedenkers van CBBS negeerden deze machteloosheid geheel.

  Dat het CBBS rammelt en onhelder is bewijst het management van de afd. OAA zelf door een aantal correctieve- en preventieve maatregelen middels 20 CBBS releases. De laatste verscheen 19-06-04, want de gebruikerssoftware (CBBS) en de beschikbare ada bestanden en instructies bevatten dusdanig veel fouten en veroorzaakten dusdanig veel verwarring, dat de ada’n en ad’n door “de bomen het bos” niet meer zagen.

  Hierna zal ik uit eigen ondervinding beschrijven hoezeer het systeem niet betrouwbaar en niet valide is en derhalve een ongeschikt instrument was om WAO‘ers (gedeeltelijk) af te keuren.
  In de periode dat ik voor drie regio’s heb gewerkt kwam ik er achter, dat 6 analisten het FIS hebben omgezet naar het CBBS zonder er wijzigingen in aan te brengen.
  Na mijn bedrijfsbezoeken aan Union fietsenfabriek (9544-0081 3) in Nieuwleusen op 6-6-02 en Veijer confectiebedrijf (3221-0066 2) in Staphorst op 23-9-02 ontdekte ik zijn ongewijzigde FIS versies in het CBBS. Hieruit blijkt de verschillen in beroepsuitoefening van de ada’n.

  Mis-matching FML en CBBS:
  In het drieluik van het WAO claimbeoordelingsproces, te weten de functie mogelijkhedenlijst (FML) van de verzekeringsarts (va), het CBBS van de ada en de rapportage van de ad blijkt, dat er “onverklaarbaar” geen harmonie bestaat tussen het va/ad onderdeel.
  Een mis-matching illustreert deze systematische disfunctie. Van de 98 FML-punten zijn er 35, die niet matchen en 9 omgekeerd. Deels matchen er 14 en 40 omgekeerd wel , waarvan 11 zonder overlappende norm, maar van die (deels) matchende punten heeft een groot deel verschillen in eenheid of interpretatie.
  Deze mis-matching werd via een nota, die mij eind 2002 onder ogen kwam, gesignaleerd door 2e ada’n en genegeerd door het management van de afd. OAA. Dit gegeven betekent een enorme ruis voor de ad beoordeling.

  Het CBBS en SBC-codes:
  Bovenop de werkdruk van de inhaalslag om functies op tijd in het CBBS te actualiseren, gaf het management van de afd. OAA eind 2002 de opdracht via de heer Wijn om nieuwe functies te zoeken en te enqueteren om een betere spreiding van functie niveaus in het CBBS te krijgen. Alle ada’n kregen een aantal nieuwe functies toegewezen om te realiseren.
  Opnieuw ontstond hierdoor een vertraging in de actualisering van de functies in ieders werkpakket.
  Totaal zijn er slechts 416 SBC-codes in gebruik, dit is 33 1/3 % wat bepaald niet markt conform is. Bovendien werden er door het management nog eens 118 geblokkeerd. Deze zijn ongelijk verdeeld over de beroepen niveaus en zelfs 50 % bij de hogere beroepen buiten gebruik gesteld. Het UWV marktaandeel daalt daardoor zelfs onder de 25 %. Deze slechte inrichting van functies binnen het CBBS en facilitering voor de ad’n is niet terecht voor veel WAO’ers.
  In het CBBS bevatten vrijwel alle CBS-codes verkeerde functies, vanwege opleidingsniveau, of functie-inhoud. 25 % van de elementaire functies heeft een te laag loon en/of verkeerde vakantietoeslag. De spreiding in de lonen loopt per SBC-code in een onwenselijke verhouding van 1 tot 3. Dit geldt ook voor enige criteria die systematisch slecht of fout zijn en de weergave van de functieomschrijving en belastingpunten.
  Deze gegevens betekenen , dat het CBBS niet representatief is voor de arbeidsmarkt.

  Rol ada bij actualisering CBBS:
  Om de werkdruk van te zware werkpakketten -i.v.m te weinig operationele ada’n- te pareren werd er door menige ada telefonisch geherenqueteerd om binnen de 1 1/2 jaar iedere functie actueel te houden bleken grote ada-overzettingen van 30 en meer functies per week voor te komen, deels met anti-datering. Ik kon dit nl. bij de management beheersinformatie oproepen.

  In deze context van het rammelende en onheldere systeem en van een verdeel en heers politiek binnen de afd. OAA was er voor het hoofd OAA de heer Staalman dan ook geen zee te hoog om het eigen falen te verbloemen door begin april 2002 in het bijzijn van de heer Vermeulen, de HR manager een goed functionerende ada op staande voet te willen ontslaan, omdat deze persoon geherenqueteerd zou hebben d.m.v. telefoontjes.
  Uiteraard was deze onzinnige poging van de heer Staalman c.s. gedoemd om te mislukken en terecht want in de vigerende kwaliteitstheorie zijn 6 van de 7 fouten, die in organisaties worden gemaakt niet persoonsgebonden fouten, maar systeemgebonden fouten waarvoor het management verantwoordelijk is.
  De onmacht van het OAA management en hun buiten-proportionele boosheid werd door al het gepasseerde CBBS falen onmiskenbaar op deze persoon afgereageerd.
  Met een volledig werkpakket van ca. 400 functies (die deze persoon had) kun je alleen maar “dweilen met de kraan open” om binnen 1 ½ jaar functies geactualiseerd te kunnen hebben. Eric Broeyer

  Het management van de afd. OAA maakte het de ada’n in mijn ogen onmogelijk door allerlei ad hoc maatregelen om hun werk naar behoren uit te voeren.

  Conclusie

  Met bovengenoemde bewijsvoering heb ik m.i. afdoende onderbouwd, dat het WAO-(her)beoordelingen door de UWV in ieder geval gedurende de periode van 15 maart 2001 t/m 31 december 2002 als onrechtmatig dienen te worden beschouwd en net zoals een partij van een nieuw automerk met een fabrieksfout naar de fabriek teruggeroepen wordt, dient het UWV dit ook met onderhavige WAO populatie te doen!

  * Gedurende deze periode waren formeel verantwoordelijk de hoofden van de OAA afdeling
  de heren v.d.Plassche (tot aug. 2001) en Vermeulen (waarnemend hoofd van
  aug. 2001 t/m dec 2001). De heer Staalman (vanaf jan. 2002) en inhoudelijk
  verantwoordelijk de heren Vermeulen , Mulder, Wijn en Aarts.

  Reactie door Eric Broeyer — zondag 31 december 2006 @ 12.26 uur

 85. @ 83 De Hakker

  Voor jou is ontslagrecht alleen maar een buitenkansje om geld binnen te graaien. Niet meer dan dat.

  Socialisten aller landen verenigd U;

  We hebben een nieuwe voorzitter met een bewonderenswaardige ethiek : Pakken wat je pakken kan voor je eigen kop en de rest moet het maar uitzoeken.

  Ik moet toegeven het heeft ook voordelen;
  Het verschil met de vroeger verguisde VVD’ers en grootgraaiers is tot nul gereduceerd.

  Reactie door ACE — zondag 31 december 2006 @ 13.56 uur

 86. @ 83 De Hakker

  PS Wat opvalt is dat je gisteravond tot diep in de nacht alleen maar stukjes tekst van mij kopieerde en daar onzinnige en onbegrijpelijke frases bij plakte in totale wanorde.

  Nu, zondagmiddag, nadat de beneveling is opgeklaard, kun je blijkbaar weer een zelf geschreven stukje tekst op papier krijgen.

  Als het geen drank is, zal het wel ander drogerend middel zijn.

  Hoe dan ook het is een ieder overduidelijk en ik wens je toe dat je er wat aan doet.

  Succes

  Reactie door ACE — zondag 31 december 2006 @ 14.05 uur

 87. @86
  Jou manier van discuteren is een echte SP onwaardig.
  Van wie komt de kreet om arbeiders hun rechten steeds meer te ontnemen juist ACE van de rechtse kant of wel de VVD kijk nu eens waar je zelf echt staat.
  Je bent vrij om mij voor alles uit te maken maar ik denk als ik jou hier bezig zie met vooroordelen dat je nog wat moet doen aan het respect voor anderen moet bijschaven.
  Eerst was ik dronken dan weer onder de drugs het geef jouw niveau aan en in wat voor milieu je schijnbaar zit en waar je dagelijks mee omgaat.
  Ik denk dat je nog een hoop moet leren jongetje en misschien over een paar jaar als je wat grijze haren bezit dat je wat anders tegen dingen aan kijkt.
  Gelukkig heb ik geen last meer van al die dingen na 20 jaar kaderlid van de vakbond en 25 jaar OR en sociaal werk heb ik genoeg gezien en mee gemaakt en geniet nu ondermeer van een prima ontslag vergoeding die ik ieder ander ook graag gunt.
  Mijn werkgever had daar geen moeite mee hij vond dat ik het verdiend had na al die jaren van hard werken en trouwe dienst.
  O ja, ik heb ook nog hypotheek aftrek maar steun het beleid van de SP hiervoor net zo als ik hun beleid steun met bescherming van de werknemer door deze partij.
  Maar over dat laatste denk jij merk ik duidelijk veel rechtser en a socialer.

  Reactie door De Hakker — zondag 31 december 2006 @ 15.46 uur

 88. @ 87 De Pakker

  Een werkgever heeft een enorme ontslagvergoeding moet betalen aan De Hakker die er nu lekker van aan het feesten is.

  Diezelfde werkgever durft een andere persoon die niet werkschuw is, niet aan te nemen omdat als hij nog een keer zo’n ontslagvergoeding zou moeten betalen er failliet aan zal gaan.

  Diezelfde werkgever kan niet meer investeren in personeel omdat De Hakker zonodig een ontslagvergoeding nodig heeft om te feesten en te brassen.

  Een jong stelletje wil graag een huis kopen, een eigen plekje onder de zon maar kan dat niet omdat De Hakker met zijn riante ontslagvergoeding ook nog eens zijn onrechtmatige centen van de hypotheekrenteaftrek niet wil afstaan en wil doorfeesten.

  En nu vreet je ook nog uit de VUT-pot terwijl je gewoon kan werken maar niet wil.
  We moeten toch met z’n allen tot de 67 jaar werken omdat dat nodig is voor de maatschappij. Nee hoor, NIET De Hakker die gaat lekker verder met potverteren.

  Met zulke hypocriete sociale mensen heb je geen vijanden meer nodig. Met zulke hypocriete sociale mensen is de VVD haast zo slecht nog niet.

  Jij bent echt zo’n figuur die in de OR of vakbond zit vanuit de tactische overweging dat de werkgever dan omzichtig met je zal omgaan. Dat soort mensen zijn het ergst ;
  verraden hun collega’s en makkers door een reorganisatie te steunen als ze zelf hun baantje maar kunnen houden.

  Denk je dat het toeval is dat jouw werkgever jou er zo ongenadig hard heeft uitgesodemieterd ?

  Je bent zo oud, weet zo weinig en hebt zo weinig levenservaring opgedaan, dan is het misschien geen drank of drugs maar gewoon een feit dat je ontstellend DOM bent.

  Voor de goede orde :

  Hypotheekrenteaftrek is onrechtvaardig maar ik steun het standpunt hierover van de SP omdat het in de praktijk haalbaar moet zijn.

  Een van de weinige standpunten van de SP die ik niet steun, is het in stand houden van het oude ontslagrecht.
  Dit standpunt is conservatief en bereikt niet wat je wil bereiken;

  Et Voila, je bent daar het ultime voorbeeld van, een ordinaire uitvreter waaraan de maatschappij kapot gaat.

  Geef mij dan maar een VVD’er, die zeggen tenminste nog open en eerlijk dat ze het voor het geld doen. Net zo slechts als jij maar in ieder geval nog eerlijk.

  Reactie door ACE — zondag 31 december 2006 @ 17.28 uur

 89. @88
  Jij praat over onrechtmatige centen van de hyphotheek rente kun je mij ook zeggen wanneer die onrechtmatigheid is in gegaan.
  Lees een keer de regels en de wetten eens door,dat het volgens jouw gevoel onrechtmatig is dat is wat anders .
  Dus je klets maar wat.
  Verder is mijn ontslag vergoeding via de rechter bedongen dus daar is niks mis mee ook deze vond dat de werkgever wel erg buiten de pot pieste door een hoop ouderen te ontslaan.
  En die paste op dit bijna misdadig handelen de ontslag vergoeding aan.
  Maar de werkgever had de keus betalen of blijven werken.
  Hij koos voor betalen, hem keus.
  Dus wat jij nu wil(alle rechten aan de kant vegen) dan kun je met je potje pies na de dokter.
  Voor je beschuldigingen doet met onrechtmatig handelen moet je toch wat vaker je kop buiten de deur steken.
  Dom is het dat jij schijnbaar nog steeds geen vaste job heb gevonden en de schuld bij de hardwerkende werknemers gaat leggen die nog steeds een beetje beschermd worden voor het verkeerd handelen door werkgevers.
  Je zit waarschijnlijk nog in een huur huisje daar is niks mis mee net zo als ik in een koophuis zit waarbij ik het toen kocht ook een risico nam en nu mijn deel van de rente terug krijg.
  Net zo als iemand aan de overkant huursubsidie krijgt.
  Let wel we praten hier niet over uitspattingen die met de rente voorkomen.
  Ook je vooroordeel over mijn werk als OR lid en kaderlid is verbijsterend omdat het zomaar weer uit de lucht gegrepen suggesties zijn.
  Ook de stelling van je vreet uit de VUT pot is weer zo voorbeeld en ook dat ik niet wil werken.
  ACE je staat voorledig buiten de realiteit van hoe ouderen van 55+ jaar nog aan het werk moeten komen.
  Je bent als ik het zo lees ziekelijk gefrustreerd maar zoek wat er fout bij jou gegaan is bij je zelf en handel er naar maar zoek dit falen niet bij het inleveren van de zeer nodige stuk bescherming bij ontslag.
  Over al je dwaze beschuldigingen en ordinaire reacties heb ik voor mij maar een antwoord.
  Vergeven is eigen liefde.

  Reactie door De Hakker — zondag 31 december 2006 @ 18.58 uur

 90. @ 89 De Pakker

  Je hebt gelijk; dat was een schrijffout van mij. Er moet staan onrechtvaardige hypotheekrenteaftrek. De rijken subsidiëren. Maar ach, jij sust geweten met het VVD argument; ” een koophuis waarbij jij risico moest nemen ”

  Eerst zei je : ” Mijn werkgever had daar geen moeite mee hij vond dat ik het verdiend had na al die jaren van hard werken en trouwe dienst “, en nu blijkt dat je in een akelige en geldverslindende procedure het geld voor de poorten van de hel hebt moeten wegkapen. En dat je werkgever ondanks een kolossale smak zilverlingen desondanks het niet kon opbrengen om je aan te houden. En de kosten van de advokaten; door de vakbond laten betalen natuurlijk. Jij leeft uiteindelijk voledig op de zak van anderen.

  Je liegt over je ontslag en vervolgens blijkt uit de waarheid dat ik gelijk heb : Niemand moet jou, iedereen kan wel van je kotsen, maakt niet uit hoe hoog het bedrag als ze maar van jou af zijn, een werkgever van 120 mensen kiest uitgerekend jou uit om buiten te smijten, zegt dat niet genoeg, wordt toch eens wakker met jou kan niemand wat beginnen, met jou gaat elke maatschappij naar de knoppen. Jij maakt het eerst je werkgever schier onmogelijk en bent dan verbaasd dat géén enkele werkgever je nog moet.

  Je reactie over het Or lid en kaderlid zegt voldoende. Onwijkend en niet ontkennend. Ook daar heb ik dus gelijk; die functies dienden jou en alléén maar jou en daarvoor was je wel bereid je eigen maten te naaien.

  Socialisme is een grote verantwoordelijkheid.
  Het behelst de mensen te helpen die het nodig hebben maar niet mensen zoals jij. Jij profiteert er moedwillig en bewust van.
  Jij personificeert de karikatuur van de linkse kerk. Profiteurs als jij hebben het socialisme de kwade naam van geldverslinders gegeven.

  Barend het spelletje is voorbij. In geen duizend jaar kun je het voor mogelijk houden dat er mensen zijn die zo dom zijn en de maatschappij zo verschrikkelijk uitvreten als De Pakker. Niemand en ik dus ook niet, gelooft dat zo’n verschrikkelijk figuur die zich ook nog eens ten kosten van goedwillende profileert, bestaat.

  Gelukkig maar Barend.

  Barend Kenders,het was leuk en ik wens jou een gezond en succesvol 2007 toe. Het gaat je goed.

  Reactie door ACE — maandag 1 januari 2007 @ 12.59 uur

 91. Je komt om in zelfmedelijden omdat het duidelijk is dat je op alle manieren de boot gemist hebt.
  Je zit in een huurhuisje en kijkt met schuine ogen naar de mensen in de koophuizen volgens jouw allemaal rijk.
  Het duidelijk dat je geen vast werk heb misschien omdat een werkgever jouw niet ziet zitten daar moet je zelf aan werken en dit niet proberen op te lossen door de regels te veranderen.
  Je toont veel zwakheden voornamelijk in vooroordelen daar kom je niet verder mee.
  je snap ook niet wat ik zeg je schreuwt maar zonder de feiten te onderzoeken.
  Over mij werk als OR lid en kader lid is het niet jouw zaak om te oordelen daarbij hecht ik meer waarde aan het oordeel van mijn oude collega’s.
  AEC je bent mislukt en je hebt een hoop dingen gemist kom op maak er wat van gun een ander zijn voordeeltjes maar ga niet zitten kniezen en ander de schuld geven van jouw toestand.
  Niet huilen hier en klagen en met de vinger wijzen vecht voor wat je waard bent.
  En wie weet kun je dan ook een huisje kopen
  met wat huursubsidie in de vorm van terug gaaf van rente, en zeg de werkgever zo vechtjas die moet ik hebben.
  Jij ziet in succes het vechten voor je rechten profiteren en dat is jouw zwakheid.
  Je wilt er niks voor doen alleen de klaagzang we moeten de rechten van de werknemer minder maken en dan krijg ik misschien een vaste baan.
  Er is maar een conclusie mogelijk je bent profiteur die altijd met excuus jes rondloopt om maar niet aan het werk te komen.
  Die mensen horen zeker niet thuis bij de SP.
  Of te wel met zulke zelf medelijdende klagers gaat Nederland ten onder want daar kan je geen land mee opbouwen.
  Ik ga morgen mensen proberen te helpen die echt buiten hun schuld buiten de boot vallen.
  Maar daar hoor jij met het huilende gezwam zeker niet bij.

  Reactie door De Hakker — maandag 1 januari 2007 @ 18.03 uur

 92. @ 91 Barend

  Ik meen echt dat het leuk is geweest, het wordt nu saai. Ik bel je morgen.

  Reactie door ACE — maandag 1 januari 2007 @ 20.01 uur