Lange termijn

De overheid moet bij investeringen in wegen en dijken vaker een langetermijnstrategie hanteren. Nu gaat het geld nog teveel naar knelpunten die zich binnen afzienbare tijd voordoen. Alleen met slimmere investeringen kunnen de grote problemen op langere termijn worden opgelost.

Dat stellen de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een advies dat maandag is verschenen. Naast aanpak van files en een betere waterbeheersing met het oog op de stijgende temperatuur, gaat het ook om investeringen in de energievoorziening en in vernieuwingen in de stad en op het platteland. (BB)

Het advies deed me denken aan een interview dat ik in november gaf aan de ‘Intermediar’. De stelling aan fractievoorzitters was, ‘wat zou je doen als je het alleen voor het zeggen had’.

Het kabinet moet een hecht team zijn dat in goede onderlinge samenwerking werkt aan de toekomst van Nederland. Verder moet er voor de ministers ruimte zijn voor reflectie en het ontwikkelen van visie. Daarvoor is een heel andere organisatie nodig. Je moet de ministers daarom ook losmaken van de ministeries. Nu hebben ze de handen vol aan het leiden van een ministerie en verliezen ze zich in details.’

Lees het hele interview.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 24 januari 2007 :: 11.19 uur

58 Comments

58 reacties

 1. langetermijnstrategie…

  Vooruitzien is toch regeren?
  En daar komen zij nu pas achter.
  De babyboom na de WO 2 was voor iedereen toch ook al snel duidelijk.
  Men bedacht wat later de sociale vorzieningen.
  Prachtig!
  Toen was toch ook al duidelijk dat de jeugd van toen ooit met pensioen zo gaan.
  En nu hebben wij te kampen met vergrijzing…
  De al machtige Hoogheemraadschappen hebben hun plicht verzaakt en ook daar is veel geld niet terecht gekomen waar het behoorde te komen.
  Langs de wegen waar men druk werkt staan peperdure “reclameborden” Met de naam van het project en wanneer het klaar zou zijn…
  Enig idee wat die Projectborden kosten en hoeveel er staan?
  Is dit nou geen verspilling?
  Het kan niemand deren hoe het project heet en wanneer het klaar is, het dagelijkse rondje moet toch worden gemaakt, toch…
  Nee, regeren is vooruitzien!

  Met alle waardering en respect,

  Jerome Huijbregsen.

  Reactie door Jerome Huijbregsen — woensdag 24 januari 2007 @ 12.52 uur

 2. Op de lange termijn…
  Indeze wegwerpmaatschappij…
  Heel dapper of…
  Worden we weer voorbereid op hogere kosten op korte termijn…

  Dijken zijn er vroeger niet voor niets gemaakt, maar wanneer je het klimaat verziekt, de rivieruiterwaarden versmald en er zelfs gaat bouwen, wanneer je de beken en rivieren recht trekt, wanneer je grootschalig kapt ja dan krijg je hier volop water en heel snel.
  Daar is toch echt wel voor gewaarschuwd. Maar die ministeries werken langs elkaar heen.
  En wanneer er in de toekomst meer samengewerkt mocht worden heb ik er nog weinig vertrouwen in wanneer dat met de partijen is die het korte termijn denken in hun hersens, hun hart en hun portemonee hebben gegrift.
  Daar vermag ene Wijffels weinig aan veranderen met duurzaamheidsdenken. Ook al geef ik hem het voordeel van de (t)wijfel.

  Zou hij het lef hebben om er echt wat van te maken nu hij even aan wat knoppen mag draaien of wordt hij slap en gaat hij over 20 jaar de progressieveling uithangen zoals Dries van Agt.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 12.54 uur

 3. hahahahahahahaha. Lange termijn? Dat woord is taboe in de overheidkringen. De heersende cultuur binnen de overheidkringen is zo snel mogelijk zakkenvullerij(one way ticket to the top of the business World).

  Reactie door khosrow — woensdag 24 januari 2007 @ 12.55 uur

 4. @ 1 Jerome en @ 2khosrow,

  Inderdaad politici willen stemmen hebben en daarom snel succes boeken.

  Wanneer het lange termijn denken echt wordt ingevoerd dan mogen ALLE politici die op één of andere manier aan opportunistische korte termijn denken schuldig gemaakt (99,9%) dan mogen deze lieden en hun invloedrijke families ALLES terugbetalen.
  Wanneer ze dan aan de bedelstaf geraken mogen ze elke dag op vertoon van een goed gedrag aantekening bij de voedselbank in de rij gaan staan. En in de achterstandswijken is er nog een kamertje voor ze voor een betaalbare prijs…

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 13.00 uur

 5. Lnage termijn is geen taboe in politieke kringen amar is een gevolg vanwege het versplinterd politieke spectrum.
  Dus altijd formatie’s en compromissen met meerdere partijen. Daarom is het bijna godsonmogelijk om lange termijn visies te ontwikkelen met zoveel verschillende meningen. compomissen zijn een vloek en een zegen tegelijkertijd.

  Reactie door Klaas — woensdag 24 januari 2007 @ 13.14 uur

 6. eigenlijk probeer ik het redactieadres van De Tribune te zoeken.Ik m,aakte n.a.v. de laatste oorlog een interview met Giovanna Botteri en wil weten of het geplaatst is.
  Ik deed dit na aan Marijnissen gevraagd te hebben of een dergelijk degelijk en fascinerend boek als “Dew laatste oorlog”niet eens gevolgd zou kunnen worden door een dergelijk boek over Irak.
  Giovanna Botteri is een italiaans tv-journaliste van RAI 3 (de linkse)die tijdens de bombardementen van de Amerikanen met haar telefoon de bominslagen fotografeerde. Ciao.

  Reactie door hans franse — woensdag 24 januari 2007 @ 13.21 uur

 7. Uitgaven worden zonder schaamte “investeringen” genoemd. Lekker het domme volk misleiden.

  Weet je wat onze ambtenaren en politici eens zouden moeten doen: HELEMAAL NIKS. A&P veroorzaken alleen maar problemen die ze vervolgens zelf weer gaan oplossen: creeer je eigen werk. Bah!

  Reactie door McC — woensdag 24 januari 2007 @ 13.34 uur

 8. Ik heb het hele interview gelezen en ik ben blij dat daarin de secretaris-generaal (hoogste ambtenaar) vervangen wordt door een politiek verantwoordelijke namelijk een staatssecretaris die de leiding van het departement heeft. Misschien dat er dan eens iets gedaan wordt aan falende ambtenaren die hoog in de boom zitten en dus zelden ontslagen worden. Net als in het bedrijfsleven is ook bij de overheid het “Peter Principle” van toepassing: je wordt net zolang gepromoveerd (omdat je je werk goed doet) totdat je werk krijgt dat je niet ligt en dus niet meer goed doet. Veel vakkundige mensen branden daarom af in een leidinggevende functie. Binnen het bedrijfsleven wordt er dan weggepromeveerd maar binnen de overheid blijft men vaak te lang zitten. Omdat een secretaris-generaal vaak vele jaren/kabinetten blijft zitten blijft een departement te star. In België is bijvoorbeeld het gebruikelijk dat de hoogste ambtenaren ook dezelfde politieke signatuur hebben als de minister en dus vaak met het veranderen van de politieke kleur van de regering opstappen. Het langetermijndenken is daarom allereerst iets dat de politieke partij (lees SP) zelf moet doen middels haar denktank (lees wetenschappelijk bureau). Het hoort niet bij de vierde macht (lees ambtenaren) thuis!

  Reactie door Wil te Amsterdam — woensdag 24 januari 2007 @ 13.54 uur

 9. In de politiek kijkt men toch heel voorzichtig niet langer dan 4 jaar vooruit? Een beslissing nemen die moeilijk ligt kan over 4 jaar ook nog wel genomen worden, dan kost ie mij tenminste nu geen stemmen.

  Reactie door Irma — woensdag 24 januari 2007 @ 14.37 uur

 10. In Nederland jaknikkers binnen de overheid worden beloond, beschermd en zelfs gepromoveerd in een hogere functie. Het stellen van kritische vraag binnen organisaties wordt snel als vijandig bestempeld en uitgeschakeld. Met die gesloten club, komt Nederland geen centimeter verder.

  Wij worden afgerekend op alles maar de zichzelf hoger geachte dames en heren blijven op de rug ons rug hun zakken vullen. Wat beleid? Welke beleid? Sorry, maar het gevoerde beleid verdient de naam beleid niet eens. De deugdelijkheid van een beleid kan gemeten worden aan de hand van de gevolgde processen en de actoren die het beleid samengesteld hebben.
  Als de beleidsactoren corrupt zijn, dan is het proces ook vervuild en ten slotte hun beleid is WAARDELOOS. Als dit land onder het water gaat, de zichzelf hoger geachte dames en heren hoeven zich geen zorgen maken want die zullen waarschijnlijk naar hun buitenlandse Villa’s vluchten. De gedupeerde burgers(de bezitloze arbeiders) moeten weer het puin gaan opruimen en dingen weer opbouwen. Dat is als ze de overstroming overleven.

  Met inachtneming van uitzondering gevallen, Ambt in Nederland is per definitie corrupt. Hoe hoger des de corrupter. Voor een klein en overzichtelijke en zogenaamde “geïndustrialiseerde” land zijn we behoorlijk een banaan republiek geworden.

  Wie controleert de uitgaven van de top ambtenaars en bestuurders in dit land? Wie controleert hun achterliggende ons kent ons reilen en zeilen? Niemand. We worden tot kleinsten details gecontroleerd. Straks wordt zelfs het telefonische verkeer gecontroleerd. Maar wie controleert de normen en waardeloze top ambtenaren en bestuurders(de zogenaamde beleidmakers)?

  Met volle zakken mogen sommigen(CDA, PvdA en VVD directeurs) wel optimistisch zijn. Maar de onderbetaalde arbeiders krijgen te maken met het ongemak, risico’s en gevaar. Is het toch niet schandalig dat werkers in dit land moeten nog meer inleveren qua tijd in de file en openbaarvervoer? Is het niet schande dat ondanks de aanwezige kennis, know how en geld, de burgers worden bloot gesteld aan dijkverzwakking? Is het niet schande dat er is tot nu toe geen lange termijn oplossing gezocht voor problemen rondom milieuvervuiling door de industrie en geluidsoverlast door schiphol.

  HOEZO LANGE TERMIJN?

  “Het gaat goed met Nederland” zeggen ze. Kennelijk het Nederland dat ze bedoelen zit heel anders in elkaar dan wat de gedupeerde burgers ervaren.

  Reactie door khosrow — woensdag 24 januari 2007 @ 14.49 uur

 11. Korte termijn denken../geheugen…
  Lange termijn denken../geheugen…,

  en misschien nog wat varianten, die er tussen passen.
  Alles heeft z’n tijd nodig, zeggen we dan.

  Wat bedoelen we daar feitelijk mee? Het aanpakken van een probleem heeft tijd nodig?
  Is die tijd er nog wel? Als er vandaag een probleem is en ik pak dat probleem vanaf vandaag niet aan, dan is het er morgen en overmorgen etc….nóg.

  Daarvoor is een heel andere organisatie nodig, zegt Jan, zegt de SP.

  Dat klopt ! Echter, hoe heffen zich bestaande, inefficiënte, organisaties op?
  Tijdverslindende acties en reacties ontstaan en monden in een zichzelf vertragend proces uit, want iedereen wil het liefst op zijn/haar eigen werkplek blijven zitten om zekerheid in het leven te bezitten.

  Totdat er iets gebeurt….de natuur speelt op, heel veel mensen voelen spanning en toenemende onrust en ondertussen zien we het stiekeme geklungel van een te vormen regering, wat maar niet opschiet en zo hobbelen we verder in ons dagelijks bestaan.

  ‘n Oplossing op korte/lange termijn????

  Reactie door franslj — woensdag 24 januari 2007 @ 15.03 uur

 12. @ 10 khosrow,

  Wat fijn dat ik het eens van een ander hoor.
  En nu nog veel meer anderen!
  Straks: Nu Sp bij de provinciale verkiezingen.
  En verder kritisch blijven en postief blijven denken. Dat wil dus ook zeggen: LEVEN!

  cheers,

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 15.41 uur

 13. “Lange termijnplanning of “op de lange baan schuiven”

  Dat laatste valt de verlopen kabinetten niet te verwijten. Koud hadden ze de macht of ons land werd drastisch gerenoveerd tot een maatschappelijk en vooral sociaal gedrocht dat zijn weerga niet kent.

  Reactie door Gandalf — woensdag 24 januari 2007 @ 16.02 uur

 14. Wat de dijken betreft heeft Nederland zijn zaakjes altijd goed op orde gehad, dankzij de Waterstaat en de Waterschappen. Vanuit mijn werk ken ik de waterschappen heel goed en zie wat voor enorm werk ze verzetten. Omdat de dreigende klimaatverandering nieuwe eisen stelt aan onze waterbeheersing moet met vereende krachten aan die nieuwe eisen worden voldaan. Probleem is wel dat dat mil-jar-den kost. Zoveel, dat nu ook het kabinet heeft gezegd: nu even niet. Waterbeheerders in Nederland hebben dat besluit dan ook terecht aangeklaagd, omdat juist NU actie nodig is.
  Kritiek op waterschappen is op sommige punten terecht (democratisch gehalte) maar het zal mij eerlijk gezegd worst wezen of een waterschapsbestuur wordt gekozen of niet. Als ze hun werk maar doen. En dat doen ze. Héél goed ! Kritiek over teveel inlichtingenborden bij waterschapsprojecten vind ik echter een voorbeeld van “pennywise and poundfoolish”. Die mensen weten niet waarover ze praten. Dat de geldbestedingen bij de waterschappen WEL veel transparanter kan, dat vind ik ook. Dat is terecht. Maar vergeet niet dat de waterschappen als organisaties al jaren lang steeds bezig zijn met vernieuwingen en veranderingen. Ze zijn permanent bezig. Hadden we 50 jaar geleden nog 2500 waterschappen, nu hebben we er nog ongeveer 23 !! Dat is een goede ontwikkeling, want bundeling van kennis en kracht, maar ze moeten wel de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Anders krijgen we hetzelfde als in het onderwijs: steeds veranderingen, heen en weer, net zolang totdat de kwaliteit achteruit holt, zoals nu het geval is.

  Ik vind dat Nederland verdomde blij mag zijn met die waterschappen en zélfs blij dat we eraan mogen mee betalen, want IEDEREEN profiteert ervan en anders waren onze dijken helemaal niet zo fijn op orde ! Alleen voor niets gaat de zon op. Daarbij heeft Schultz van Haegen als staatssecretaris van de Waterstaat bijzonder goed en voortvarend werk verricht. Ik hoop dat, om het even van welke politiek signatuur ook, dat de volgende stas waterstaat weer zo capabel is als deze jonge vrouw is !

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — woensdag 24 januari 2007 @ 16.03 uur

 15. Waar een ‘wil’ is, is een ‘weg’ met een tra-
  ditie die een doel op zichzelf is geworden
  en inhoudelijk geen enkele vernieuwing heeft
  gebracht. Moeilijk heeft Nederland het al
  meer dan genoeg om in vaste verouderde denk-
  patronen vastgeroest te zitten. Al vaker is
  daarop van verschillende zijden gewezen en de
  léf om zaken aan te pakken moet er nu maar
  eens van komen: ongeacht de politieke partij
  de BESTE figuur op de plek die voor ogen zal
  hebben, het BESTE MÉT NEDERLAND voor te hebben. Nog voor dat het ‘water’ tot aan de
  (ver-)liezen is gestegen, rijst het water nu
  - als een tsunami – menigeen reeds tot de
  lippen. De ‘lange termijn’ is inmiddels ver-
  streken !.
  Zodra er varkens teveel zijn zorgt een mest-
  overschot voor enorme problemen, en hoewel
  niet het diér al vergelijking te willen nemen
  kunnen we ons terdege gaan afvragen of het
  allemaal verantwoord is, álles op lange ter-
  mijn, als er rond 1950 10 miljoen mensen ons
  land bevolkten en nu 16 miljoen. Dat moét wel
  aan álle kanten gevolgen hebben, alsmede het
  enorme verschil van het aantal mensen wonend
  op één vierkante kilometer, toen en nu!
  Nog steeds woningnood en ‘werkgelegenheid’
  weggegeven! We hoeven echt toch niet een eind
  weg te fantaseren en te filosoferen om te be-
  dénken, wélke de gevolgen zijn van het ont-
  bréken van een visie. Dan hebben we het ook
  nog niet gehad over de gemiddelde levensduur
  van mensen en van daaruit de vraag of ze svp
  blij bejaard mogen worden als ze dat zo graag
  zouden willen! Schitterende technieken om toe
  te passen in de medische wetenschap, maar te
  weinig centen voor de verzekerde om die ook
  doelmatig te zien toegepast, aan een iéder
  die daar graag voor in aanmerking wil komen!
  Práten over ‘de lange termijn’ zonder onder-
  bouwing is als een ongefundeerde bodem, waar
  we intussen niet met 10 maar 16 miljoen men-
  sen doorheen dreigen te zakken!
  Laat mensen toch ook zélf de keuze hoe en
  wanneer zij afscheid van dit aards bestaan
  willen nemen, ondanks álle zorg aan hen be-
  steed! Na hun 85ste mag het toch niet zo zijn
  dat een arts daarover een veto denkt te kun-
  nen uitspreken of welk ‘team’ danook! Laat de
  burger nog enige persoonlijk beslissingsrécht
  en vrij in het besturen van de eigen situatie
  zodat mensen meer ontspannen hun eigen laat-
  ste fase in rust mogen doorbrengen!
  Het in stand houden van werkgroepen en com-
  missies die alleen een ‘leuteren op lange
  termijn’ inhouden, kunnen gevoegelijk worden
  ontbonden ! De burger ‘klaar maken’ voor an-
  dere visies, is reeds een gepasseerd station.
  De burger laat zich niet meer bedotten of
  ringeloren (dat is slaven overkomen, door ook
  ónze schuld) en laten we daar NU SP hedenten-
  dage maar eens mee ophouden, opdat vrijheid
  in vrede een nieuwe doelstelling kan worden!

  Reactie door Madelief — woensdag 24 januari 2007 @ 16.09 uur

 16. @15 Tja daar komt de masale komst van asielzoekers met het generaal Pardon nog minder een oplossing door.

  Reactie door Klaas — woensdag 24 januari 2007 @ 16.39 uur

 17. De stelling van VROM en Waterstaat is goed mits ze wordt gekoppeld aan hoe jij het zou doen Jan en dit inderdaad voor alle ministeries.
  Tot nu toe was/is het nog te vaak zo dat nieuwe ministers meteen met ondoordachte plannen komen en deze uitwerken.
  Met als gevolg veranderingen die te vaak geen oplossing brengen voor het probleem dat zou ‘opgelost’ worden, integendeel zelfs. Intussen wel een hoop belastinggeld verspild bijvoorbeeld voor onderwijs, het JSF project, nog altijd de HSL enz …
  Ruimte voor reflectie en ontwikkelen van een visie is zeker nodig evenals … in hecht team ..goede onderlinge
  samenwerking…toekomst van Nederland.
  Daarvoor zijn dan wel mensen nodig die reeds in de praktijk blijk hebben gegeven hiertoe in staat te zijn
  En dit was vaak ver te zoeken in afgelopen Kabinetten. Het ‘leek’ vaak meer te gaan om de eigen glorie en zoveel mogelijk de eigen partij te profileren dan om het belang van allen.

  Reactie door Lieve — woensdag 24 januari 2007 @ 16.56 uur

 18. @ 14 Wim Kok,

  Nou die Waterschappen hebben zelf toch ook die beken rechtgetrokken of niet? Ze hebben toch hand in hand met de boeren de waterstand gigantisch verlaagd? En nu gaan ze mooie natuur maken en ook aan waterberging doen maar die fosfaatbommen die er overla liggen bijv. wie gaat daarvoor betalen? De boeren, nee de burgers. En over de waterkwaliteit. Wie hebben die bodems vervuild? Nou? De boeren En wie moet er voor betalen? De burger En wie hebben het gedoogd? Vooral CDA maar de andere partijen ook.
  Van ecologie hebben ze zich tientallen jaren weinig aangetrokken hoor. Ja nu er geld komt en vooral door Brussel (o.a. Kaderrichtlijn Water, Habitatrichtlijn etc.. Ja nu gaan ze van alles doen. En de burger maar dik betalen. De provincies proberen ook veel af te schuiven op die Waterschappen.
  Eergisteren zag even dat er zelfs Uranium op bepaalde plekken in het grondwater zit. En die andere metalen? Ik wil niet alleen de waterschappen de schuld geven maar ze hebben toch wel verdraaid weinig aan de belgetrokken.

  Dat wilde ik toch even gezegd hebben.
  Wel goed dat er organisaties zijn die zich bezig houden met de hydrologie van Nederland maar dezelfde graaierij vind daar ook plaats en ook daar lopen er managers rond…

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 17.06 uur

 19. HET KABINET MET DRIE POTEN

  (Vervolgverhaal; vijfde bedrijf)

  (Lieve weblogkinderen, na hun verblijf in de Legerplaats in Omroepstad zijn onze helden weer terug in het hun vertrouwde buitenhuis Hondenhok vlakbij Hofstad. Tante Bea heeft gezegd dat de jongens een beetje voort moeten maken, en daarom beter weer naar een plek kunnen gaan, waar ze minder worden afgeleid. Zal het hun nu wel gaan lukken?).

  Rouvoet: “Fijn, dat we alle drie ons stempeltje hebben kunnen zetten op het kabinet. Niet, hopman Wijffels?

  Bos: “Maar goed dat Jan Mandarijn er niet bij is. Nu kunnen we harder opschieten.”

  (Hopman Wijffels’ gedachten dwalen af. Die dekselse jongen Jan Mandarijn van de ambachtsschool weet altijd wel een grote groep uit de kluiten gewassen jongens en meisjes achter zich te verzamelen, om een bepaald plan uit te voeren. Hij bedoelt het goed, weet Wijffels, maar als hij hier bij was geweest, had hij een te groot stempel gezet op het vernieuwde kabinet. Dan is de controle zoek, vindt hij).

  Balkenende (druk bezig met de verfkwast, met de tong uit de mond van inspanning en opwinding): “Wat zou Rietje van ons werkstuk vinden? “

  (Tja, denkt hopman Wijffels, die Rietje is een verhaal apart. Zij staat bekend als het stoerste meisje van de basisschool, en knokt kinderen, die niet uit haar straatje komen en daarin volgens haar ook niet passen, van het schoolplein af. Daardoor heeft zij de bijnaam “Lovely Rita Uitmieter Maid” gekregen. In werkelijkheid heet zij RitA de Quaat. Rietje staat ook bekend als berucht supporter van Hofstads roemruchte voetbalclub FC Knudde. Daarom doet het gezegde opgeld: “knudde met een rietje”. Zij heeft de pik op het braafste jongetje van de school, Mark, die na schooltijd altijd naar huis holt om een kopje thee met zijn moeder te drinken en haar een pianostukje voor te spelen. Toch kan zij Mark beter zetten dan Maxime, het meest stiekeme jongetje van de basisschool).

  Wijffels: “Als het af is, mogen we voor tante Bea gaan zingen: “Lang zal ze leven in de Gloria!””.

  Jan Peter: “Betekent dat, dat Gloria lang zal leven?”

  Wijffels: “Eh…nee jongen, dát weten wij niet.”

  Rouvoet (wijsneuzig): “Gloria heeft met God te maken.”

  Wijffels: “Zo is het, André.”

  (Zo werken onze vrienden gestaag voort aan de voltooiing van het werkstuk. Wanneer zal het hun lukken dat met trots aan tante Bea te laten zien? We weten het nog niet).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 24 januari 2007 @ 17.54 uur

 20. Eerst even een termijn wachten en kijken hoe iets werkt.

  wo 24 jan 2007,

  ‘Stijgend vertrouwen in gezondheidszorg’

  DEN HAAG – Vergeleken met afgelopen jaar, stijgt het vertrouwen van Nederlanders in de gezondheidszorg. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNS Nipo onder Nederlanders en zorgverleners, huisartsen en medisch specialisten, heeft uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden woensdag in Den Haag gepresenteerd tijdens het Clingendael Health Forum 2007.

  Uit het onderzoek blijkt dat 87 procent van de bevolking tevreden is over de Nederlandse gezondheidszorg. Dat is dertien procent hoger dan een jaar geleden. Ook is de onduidelijkheid die een jaar geleden over de nieuwe zorgverzekering bestond nu grotendeels verdwenen: tweederde van het publiek zegt er nu voldoende van af te weten. Een jaar geleden was dit nog slechts 27 procent. Over de financiële effecten is tweederde van de ondervraagden minder te spreken. Slechts 7 procent spreekt over een gunstig effect.

  Agnes moet hieruit ook conclusies durven trekken maar wel doorgaan met ongewenste effecten aanpakken.

  Reactie door Eerst nadenken — woensdag 24 januari 2007 @ 18.36 uur

 21. @15 Dát maak jij ervan Klaas, want als je
  intensiever had meegelezen, weet je dat ook
  IK daar een warm voorstandster van ben én
  blijf, en ik reken ook op een oplossing als
  zijnde één van de punten waarop ook een
  nieuw Kabinet dient in te gaan en goedgunstig
  te besluiten.
  Echter er mag rustig een veel beter immi-
  gratie, goudzoekers, gevoerd worden.
  Ook Nederlanders die vanaf 1950 naar elders
  vertrokken, dienden toch altijd minimaal zich
  in Engels verstaanbaar te kunnen maken en ook
  nog tot zeker 1970 (misschien nu zelfs nog)
  konden emigranten, binnen 2 jaar ná vertrek
  weer repatriëren, bij gebleken heimwee.
  Dat er evengoed velen waren die misbruik
  maakten van die mogelijkheid, hier ingeschre-
  ven bleven staan voor huisvesting, en er een
  2jarige trip van maakten, is inmiddels wel
  bekend, ook voor rekening (gratis terug) van
  de belastingbetaler.
  Amerika zélf stelde strenge eisen aan hun
  immigranten, en om verschillende redenen is
  het bij ons ook noodzakelijk gebleken, dat
  men zich verstaanbaar wil maken.
  Vreemd is dan ook, dat hier pas sindskort ‘n
  welkomstprocedure is ingesteld, ongetwijfeld
  aangedragen door ‘teruggekomen’ Amerikanen,
  die niets liever wilden, dan hier weer gewoon
  Nederlander te kunnen zijn.
  Als de General Pardonregeling niet wordt uit-
  gevoerd, gaat dat stémmen kosten bij de di-
  verse partijen en natuurlijk kunnen die blij-
  ven, na het afschuwelijk lang moeten wachten
  en de achterstand die zij ook persoonlijk
  daardoor hebben opgelopen.
  De oplossing kan niet zo moeilijk zijn, als
  men tevens weet te beslissen, dat er de komen
  de 10 jaar een aantal goudzoekers minder wor-
  den toegelaten.
  Belangrijk is wel, dat er goed duidelijk zal
  worden gemaakt, na hoeveel kinderen de Kinder
  bijslag zal ophouden. Dat is dan voor alle
  Nederlandse gezinnen – in wording alsdan -
  van toepassing, reguleren moet niet eenzijdig
  geschieden maar een totaal’aanpak’inhouden.
  Met argusogen zal men de besluitvorming rond
  het General Pardon tegemoetzien en mag van
  mij een opnieuw ‘gevállen’ Kabinet inhouden,
  als hun zaak in hun nadeel zal worden afge-
  werkt! Dát, Klaas, wás en IS mijn mening!

  Reactie door Madelief — woensdag 24 januari 2007 @ 19.48 uur

 22. @ 20 Eerst nadenken,

  There are lies, damned lies and there are statistics.
  En zo kunnen de politici lekker dorgaan om hun wil (en vooral de elite die hen aanstuurt) aan ons op te leggen.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 20.06 uur

 23. @ 20 Eerst nadenken,

  Vandaag hoorde ik verschrikkelijke verhalen van mijn vrouw over een collega die volledig de weg kwijt raakte in Ziekenhuisland. Say no more.
  En nu net tijdens het journaal die Engelse jongen die zou rondlopen met een gebroken nek. Zou levensgevaarlijk zijn. En nu blijkt dat er niets van klopt.
  Graag zou ik willen weten hoeveel mensen het ziekenhuis in gingen met een geszonde dit en dat en er uit kwamen met au! en kapot dit en dat. Zelf ben ik ook een slachtofffer van de snoeidrift van nederlandse chirurgen.
  Weet je nog van Koot en Bie: snoeien en snoeien. In het budget, de bomen, de struiken en de ledematen en ingewanden van de mensen. Amandelen? Knippen, hebben toch geen functie. Meniscus? Geen functie eruit met dat ding. En wat blijkt nu na zoveel jaar? Misschien had Moeder Natuur daar toch wel enige bedoeling mee. Stelletje cowboys. Maar ik moet wel kunstknieen hebben omdat die lui in de jaren 70 zo driftig alle menisci eruit hebben gehaald. Waardoor er versneld slijtage plaats vindt. Lange termijn denken?
  Ben benieuwd over hoeveel onnodige slachtoffers we het hebben. Ik denk enkele tienduizenden?
  En wie betaaalt dat en wie is de pieneut?

  Ja Eerst nadenken zou ik zeggen.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 20.38 uur

 24. Er is slechts op korte termijn te verdienen !
  D.w.z. zakkenvullen moet heel snel gebeuren voordat het kabinet erop kan reageren : na snel zakkenvullen verdwijn je gewoon weer in een andere leuke baan , zonder het CWI .
  Dat is wat leden van de PvdA en VVD continue doen !
  Een politieke carriere leidt tot ongeloofelijek mogelijkheden .wat je alleen moet doen is met een leuke truc het arbeidsvolk geld afhandig maken : alles mag !

  Reactie door Fred — woensdag 24 januari 2007 @ 20.47 uur

 25. # 23 ) L’écologiste

  En toch begrijp je niet wat ik bedoel.

  Als we de kwaliteit van de Nederlandse zorg relateren aan de rest van de wereld slaat we bepaald geen slecht figuur.
  Zelfs directe vergelijking met onze buren doet deze kwaliteit in die zin niet verbleken.

  De invoering van marktwerking in de zorg was op kortere of langere termijn noodzakelijk.
  We konden niet langer doorgaan op de oude paden op straffe van werkelijke en definitieve ontsporing. (
  Vergrijzing slechts een onderdeel)

  Over het algemeen is men tevreden in Nederland over de zorg.
  Natuurlijk niet over de eerlijke verhoudingen ten aanzien van contributie.
  (Hier sluit ik me aan bij Agnes Kant)

  Maar we moeten wel verder, en ik ben overtuigd dat de ingeslagen weg de juiste is.
  Agnes moet zich laten gelden als het geweten en blijven willen corrigeren, maar het systeem, kritisch, wel durven accepteren.
  Dat is ook omgaan met politieke realiteit.

  Agnes zie ik liever diepzinniger worden en niet langer trekken aan verzopen zoogdieren.
  (Had Agnes niet het meeste geappelleerd in de Tweede Kamer en wat zijn we er mee verder gekomen?)

  Reactie door Eerst nadenken — woensdag 24 januari 2007 @ 21.10 uur

 26. Misschien is het ook mogelijk om op lange termijn een een plan te maken om het koningshuis voor gezien te houden.
  Pedofiele gaan naar Thailand om dat het daar wat makkelijker is om zich aan kinderen te vergrijpen wat hier natuurlijk ten strengste verboden is.
  Ons koningswater tonnetje gaat in Spanje om zijn bloeddorstig behoefte te stillen patrijzen uit de lucht te schieten.
  Wat hier verboden is.

  Reactie door De Hakker — woensdag 24 januari 2007 @ 21.24 uur

 27. Om de toekomstige problemen in Nederland (stijgende zeespiegel, integratie e.d.) het hoofd te bieden, zal er eerst kritisch moeten weorden gekeken naar het politieke reilen en zeilen in dit land.

  Veel van de problemen zijn al jaren geleden aangekaart door de wetenschap, maar de huidige politiek is niet in staat of bereid maatregelen te treffen. Ergo, er moet iets aan de politiek in Nederland gebeuren.

  We kunnen de politiek grofweg indelen in links en rechts, waarbij de rol van het individu t.o.v. de maatschappij van belang is. Rechtse partijen stellen de rol van het individu voorop. Linkse partijen stellen de maatschappij voorop.

  Individueel kunnen wij niet veel bewerkstelligen. Op milieugebied beperkt zich dit tot het indraaien van spaarlampen, scheiden van afval e.d. Nuttige maatregelen, maar een druppel op de gloeiende plaat, gelet op de omvang van de problemen. Het moge duidelijk zijn dat wij van rechts weinig te verwachten hebben, aangezien dit de rol van het individu voorop stelt.

  Links daarentegen deinst voor ingrijpende maatregelen terug, aangezien dergelijke maatregelen betekent dat iedereen er op de korte termijn erop achteruit gaat. Met name rechtse partijen laten dan niet na met doemscenario’s te komen over onze internationale concurrentiepositie of een tsunami van islamisering. Bovendien leert de ervaring dat economische achteruitgang vrijwel automatisch op de lagere inkomensgroepen wordt afgewenteld. Het is opvallend om in dit verband te moeten constateren dat de door rechts bejubelde marktwerking altijd in twee tegenovergestelde richtingen werkt: de rijken worden rijker ( dat schijnt goed voor de economie te zijn) en de armen worden armer (dat schijnt ook goed voor de economie te zijn)

  De aanpak van het probleem moet losgekoppeld worden van iedereen die korte termijn belangen heeft bij een bepaalde oplossing, of onvoldoende zicht op de lange termijn gevolgen van de mogelijke keuzes. De enige groep die hieraan voldoet is die van de wetenschap, met name de groep van de natuurwetenschappen.

  Wat Nederland op bestuurlijk niveau nodig heeft is een meritocratie, m.a.w. de meest-deskundigen zijn de baas.

  Reactie door Erik van Donk — woensdag 24 januari 2007 @ 21.24 uur

 28. @ 24 Eerst nadenken,

  heb nu even geen tijd meer. Maar ga zeker reageren op jouw post.
  Op het eerste gezicht lijkt het me uit de lucht gegerepen, maar ik ben geen zorgspecialist. Zie ven weinig “bewijzen” voor jouw beweringen.
  Maar nogmaals morgen krijg je van mij een meer uitgebreide reactie.

  Reactie door L'écologiste — woensdag 24 januari 2007 @ 21.25 uur

 29. @24 Eerst Nadenken

  Jij hebt een saaie, grijze, meeloopmening. Kuddegeest. Je bent voer voor de neoliberalen!
  Bespaar mij je Zalm-theorie: Ach, vergeleken met de rest van de wereld…

  Reactie door Gloria — woensdag 24 januari 2007 @ 21.52 uur

 30. @. 25 Reactie door Erik van Donk — woensdag 24 januari 2007 @ 21.24

  Erik, je zegt: “Rechtse partijen stellen de rol van het individu voorop. Linkse partijen stellen de maatschappij voorop.”

  Dit begrijp ik niet ten volle…een partij(deel van een geheel, ‘n partje) bestaat toch ook uit een aantal leden? Links, Midden of Rechts, maakt even niet uit.
  Meerdere individuën, mensen, máken de maatschappij, de samenleving, toch?

  De meest-deskundigen…jij noemt “natuurwetenschappers” horen de baas te zijn op bestuurlijk niveau! Dat is toch ook ‘n deel van het geheel, ‘n partij?
  Vind je dat dan nog democratisch?

  Reactie door franslj — woensdag 24 januari 2007 @ 21.55 uur

 31. @26 Franslj,

  Ik geef toe de indeling tussen links en rechts is een grove indeling, maar het gaat hier om het over het algemeen gevoerde of voorgestane beleid van een partij. Binnen iedere partij zijn substromingen waar te nemen, maar die bewegen zich niet op het abstractieniveau waar ik het over had. Vergelijk het met Nederland en een landkaart van Nederland.

  Wat betreft je opmerking over democratie, een meritocratie is een geheel andere regeringsvorm. om maar weer eens heel kort door de bocht te gaan, als je naar de cv’s kijkt van onze volksvertegenwoordigers, zie je over het algemeen mensen die economie, rechten, of politicologie als voornaamste opleiding hebben, m.a.w. alfa-wetenschappen.

  Daar is op zich niets mis mee, maar de vraag is of dergelijke wetenschappen voldoende toereikend zijn om problemen m.b.t. energievoorziening, milieu- of fileproblematiek op te lossen. Ik meen van niet. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de westerse maatschappij over de afgelopen 300 jaar, is onze vooruitgang voornamelijk te danken geweest aan de bestudering van de natuurwetenschappen: wis-, natuur- en scheikunde, de beta-wetenschappen dus. Eerlijk gezegd is alleen Agnes Kant de enige beta in de tweede kamer die ik me voor de geest kan halen, maar ik ken ook niet alle tweede kamerleden.

  Of een zuivere meritocratie in Nederland in te voeren is, is wellicht twijfelachtig, maar ik had uit het interview met Jan begrepen, dat hij het ook in die richting zoekt.

  Reactie door Erik van Donk — woensdag 24 januari 2007 @ 22.13 uur

 32. @. 27.

  Bedankt voor je uitleg, Erik. Begrijp het nu wat beter.

  Persoonlijk geloof ik dat verstand én gevoel best samen kan gaan in onze samenleving.
  Wetenschap heeft ‘n eigen plaats tussen anderen.

  Reactie door franslj — woensdag 24 januari 2007 @ 22.20 uur

 33. @32 franslj,

  uiteraard, ik ben de laatste om een technocratie voor te staan :-)

  Reactie door Erik van Donk — woensdag 24 januari 2007 @ 22.24 uur

 34. Er is nieuws over de onderhandelingen:

  “Onderhandelaars mikken op minder ministers”

  Meer info op http://www.NU.nl

  Reactie door Elsemie — woensdag 24 januari 2007 @ 23.36 uur

 35. @25 The National Healh Service in GB dient als voorbeeld over hoe het wel moet en kan aangaande een collectief geweten, de collectieve belastingbetaler en de volksgezondheid. De verder genoemde kosten van vergrijzing is niet alleen een financieel kul verhaal, maar een schande om dit als argument ter politieke progressie aan te voeren.

  Reactie door maria — woensdag 24 januari 2007 @ 23.44 uur

 36. Ik hoor totaal geen visie, kan er helemaal niets mee, waardeloos!

  Reactie door Elsemie — woensdag 24 januari 2007 @ 23.54 uur

 37. @35 maria
  Ik heb het over de onderhandelingen hoor!

  Reactie door Elsemie — woensdag 24 januari 2007 @ 23.56 uur

 38. @37 Elsemie: Wat nou onderhandelingen? Die gebeuren toch selectief of niet onder de tafel?!

  Reactie door maria — donderdag 25 januari 2007 @ 0.19 uur

 39. Elsemie: Of snap ik het nu niet meer!

  Reactie door maria — donderdag 25 januari 2007 @ 0.19 uur

 40. Het blijft handel drijven!! Vooral Rolo’s dus!

  Reactie door maria — donderdag 25 januari 2007 @ 0.20 uur

 41. Elsemie: Is Beppie er nog? Ik heb geen tijd gehad om het log bij te houden en morgen ook niet genoeg.

  Reactie door maria — donderdag 25 januari 2007 @ 0.22 uur

 42. Elsemie: Als je goed mikt doe je aan de onderhandelingstafel een midden oosten rolo met olie erin!

  Reactie door maria — donderdag 25 januari 2007 @ 0.41 uur

 43. Mijn vriendin riep mij vanwege oprah op tv, iets waarvan ze weet dat ik normaal geen sjoegge geef.
  Nu was Al Gore te gast. Als de helft van wat hij zegt klopt, kunnen de kust provincies beter voortaan woonboten naast elkaar bouwen aan land. Op termijn is dat dan de makkelijkste manier van verhuizen. go with the flow….

  Reactie door Barend LSZST — donderdag 25 januari 2007 @ 1.26 uur

 44. Laten de hotemetoten in het Haagse,als ze weer eens afkomen met nieuw beleid,diegenen waar voor dat beleid gemaakt wordt,er eens bij betrekken. Dan kunnen heel veel plannen de prullenbak in….

  Reactie door J.E. Mulder — donderdag 25 januari 2007 @ 4.41 uur

 45. @ 20 Eerst nadenken,

  Laat ik nu eens niet zelf veel neerschrijven hier. Wel verwijs ik nog even naar mijn andere reacties hier.

  Jij citeert:
  wo 24 jan 2007,
  ‘Stijgend vertrouwen in gezondheidszorg’
  Ik weet niet waar je het vandaan hebt, maar ik heb wat anders gelezen, ook bij the European Health Forum.
  Kjk eens hier lees je toch een andere verhaal:

  http://www.vvaa.nl/clients/vvaa/webartsenauto.nsf/e9e8d784f85c160cc12567e4002e0b9f/12cde876a6284f27c12571020031469b!OpenDocument

  Steeds minder vertrouwen in gezondheidszorg
  Zowel de burgers als de artsen hebben minder vertrouwen in de gezondheidszorg dan zes jaar geleden. Volgens de opstellers van het rapport Zorg om vernieuwing, gisteren gepubliceerd tijden het zesde Clingendael Europe Health Forum, was in 1999 nog 35 procent van de burgers zeer tevreden over de zorg. Nu is dat nog maar elf procent. Onder artsen bestaat een soortgelijk beeld.

  Wel hebben burgers en artsen verschillende redenen om ontevreden te zijn over de zorg. Burgers zien vooral problemen in de wachtlijsten en de hoge werkdruk, terwijl voor artsen de toenemende bureaucratie en de grote invloed van niet-medici (zorgverzekeraars, management en politiek) de belangrijkste knelpunten zijn.

  Maar liefst 82 procent van de zorgverleners verwacht niet dat de marktwerking de zorg zal verbeteren. Terwijl politiek Den Haag zich terugtrekt, groeit onder de bevolking de roep om een overheid die zijn verantwoordelijkheid neemt. Ook steeds meer artsen zien de overheid als eerstverantwoordelijke voor de beschikbaarheid van de zorg.

  Het “vroeger was alles beter”-effect is dus 26 dagen na de introductie van de marktwerking al merkbaar.

  Het rapport is te downloaden via http://www.amchampc.org/

  Goeiemorgen overigens vanuit een zonnig Nijmegn, je gelooft het niet met die schoorstenen hier: City of Health. Overal waar je de stad binnenrijdt zie je dat staan:
  Nijmegen, city of health.
  Je moet maar durven.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 25 januari 2007 @ 10.27 uur

 46. Maatschappij bestaat uit meerdere individuen. Maatschapij staat niet los van individue. Het probleem is dat sommige individuen krijgen een vrije brief van de ons kent ons regering om te doen wat ze willen, en anderen moeten genoeg nemen met de restjes. Kortom het probleem is ‘scheve rechten’.

  Hoezo gelijke rechten?

  Reactie door khosrow — donderdag 25 januari 2007 @ 11.06 uur

 47. franslj, totdat er iets gebeurt- inderdaad helaas, inhakend op lange termijn oplossingen loskoppelen van korte termijn belangen, en synthetiseren alpha en beta visies en conclusies, ( parallel met hermie kreeft’s connectie tussen evolutie en intelligent design ( ont-Wikkelen,en intel legere/ont-Dekken ?)), meritocratischer, zodat de regering duidelijk uitleg kan geven met welke inzichten zij regeren,
  denkfouten niet alleen w.b. euro totstandkoming/stabiliteitspact, evenals hypocrisie niet alleen w.b. kernwapenontwikkeling ( bijv. formatie en onterechte beeldvorming disparticipatie van jan),
  geloven van gLauben waarin loven zit, ook vertrouwen, verg. trust van true, zo zijn toch cirkels rond?
  8 dec. j.l. in de volkskrant merkte ronald plasterk op dat we in nederland geen presidentieel stelsel hebben, => balkenende is niet verkozen tot minister-president,=> hoe kun je een rechtse regering leiden zonder rechtse meerderheid?, (of zelfs formeren?), tsja, afwachten dus? vertrouwende op de consructieve talenten van jan, en iedereen hier, allen een goeie dag!

  er ging iets mis; ik had gereageerd en toen was het ineens foetsjie, dus een 2-e keer (recycle)

  Reactie door recycling cenerentola — donderdag 25 januari 2007 @ 11.45 uur

 48. ging niet mis; ik maakte een logcombi. stom, scusi.

  Reactie door recycling cenerentola — donderdag 25 januari 2007 @ 11.49 uur

 49. REGEREN IS VOORUIT ZIEN!

  Geachte Heer en Mevrouw Dingeskerken.

  Omdat U met Uw AOW minder dan het door de Gemeente Naaiendal vastgestelde minimumbedrag kreeg toegekend, had u een aantal jaren recht op kwijtschelding van de Naaiendalsche Gemeentebelasting en kon U ook via de bijstand een vergoeding krijgen, voor hoorapparaten en andere, bijzondere uitgaven. Zie voor een specificatie de bijgevoegde bijlage.

  Omdat er besloten is Uw uitkeringen te verhogen (van ieder met 5 euro per maand, komt U gezamenlijk nu 3 euro en 83 eurocent, boven de vastgestelde norm uit.

  Daardoor vervalt Uw recht op automatische kwijtschelding voor de gemeentebelasting en voor bijdragen en vergoedingen via de Bijstandswet.

  Omdat U naar nu blijkt een jaar geleden al meer inkomsten had dan voorheen, – - hetgeen wij over het hoofd hebben gezien – -is het in principe mogelijk en toegestaan, dat de Gemeente Naaiendal rond de 2000 euro met rente belast, van U mag terugvorderen!

  (Zie de bijgevoegde specificatie)

  Hopende U met dit schrijven van dienst te zijn Onderteken ik deze brief namens B&W van de Gemeente Naaiendal.

  Hoogachtend:

  H.A.R.A.S MORMOLUS.

  Reactie door haras — donderdag 25 januari 2007 @ 13.16 uur

 50. @49 Haras
  Ken ik, zoiets heb ik ook mee gemaakt, gewoon beslag laten leggen met in achtneming van de beslagvrije voet en dan zit je weer onder de norm.

  Reactie door Elsemie — donderdag 25 januari 2007 @ 14.04 uur

 51. @49 Haras
  Geen leuk grapje hé? Het is van ongekende onbeschaamdheid, en het enige wat je kan doen is bezwaar maken tegen deze schaamteloosheid!
  Ik heb nog niets gehoord van mijn bezwaar, maar als het wordt afgewezen ga ik ermee naar de SP-afdeling. Hou je goed hé?

  Reactie door Elsemie — donderdag 25 januari 2007 @ 17.13 uur

 52. @18 Ecologiste,

  ik moet zeggen, een antwoord van een ecologiste waardig ! Ik ben met je eens dat de waterschappen “de beken hebben rechtgetrokken”, maar die landbouw invalshoek was wel de wens van (vrijwel !) de hele toenmalige maatschappij ! Inzicht in klimaatveranderingen, stijgende rivierafvoeren en zeespiegelstijging zijn recenter. Dan veranderen de inzichten. Waterschappen moet je in elk geval meegeven dat ze ons land goed droog hebben weten te houden. De relatie met een achterui hollende natuur, ecologie en milieu is pas vanaf de jaren 70 opgekomen (1962: Silent Spring van Carson).

  En de laatste jaren zijn de waterschappen enorm ten goede veranderd.

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — donderdag 25 januari 2007 @ 18.47 uur

 53. Er is geld genoeg voor een lange termijn strategie,doch het wordt grotendeels uitgegeven aan de oorlog van ons land in Afghanistan en via-via aan de Amerikaanse wapenlobby.Dat uiteindelijk de vooruitgeschoven verplichtingen straks veel duurder uitpakken, dat is het “pakkie an” van de belastingbetaler.

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 25 januari 2007 @ 19.50 uur

 54. Heb het hele interview destijds al gelezen, wat ik toen ook uitstekend vond. Ik heb het nog naar vrienden gemaild, en 3 zijn daardoor van mening veranderd en hebben SP gestemd! Alledrie wilden ze eerst PvdA stemmen!

  Reactie door Ellen — donderdag 25 januari 2007 @ 20.55 uur

 55. @ 52 Wim Kok,

  Die landbouwinvalshoek was niet de wens van heel het volk. Inderdaad je schrijft wijs (vrijwel).

  Inzicht in klimaatveranderingen, stijgende rivierafvoeren en zeespiegelstijging kosten tijd en werden enorm tegengewerkt door onze overheid en daarachter staken natuurlijk de belangen van bepaalde groeperingen.

  Toch is al vóór de oorlog (W.O.II) gewaarschuwd voor de achteruitgang van de natuur vanwege o.a. de ruilverkaveling.
  Wageningen heeft dat met hulp uit Den Haag heel lang tegengehouden. Mansholt dat was dé man. Uit eigen boerenkring is er nog flink weerstand geboden, maar met hulp van de politie heeft de overheid de laatste boeren die niet wilden klein gekregen. En toch dat waren vaak de beste natuurbeheerders. Wie kent hun terrein beter dan zij zelf/ nee nu moeten ze worden bijgestaan door echneuten uit Wageningen en lieden va de rabobank voor financiële adviezen.

  Productie productie en nog eens productie. Dat was dé imperatief van Mansholt. Gevolg boter- en vleesbergen, melkplassen, tomaten etc die massaal werden doorgedraaid. Lekker veel hormonen en ddt etc het ging om productie en wat dat voor de melk moet Joris driepinter-generatie betekende interesserde ze geen zier. Unilever voer er wel bij en nog steeds worden we volgesmeerd met melkproducten en dan maar vragen waarom de mensen zo dik zijn en allergieen ontwikkelen…
  Maar goed en wat is nu weer de imperatief?
  Marktdenken marktdenken marktdenken.
  Domkoppen
  En rijkswaterstaat is allang niet meer wat er stond. De biodiversiteit is enorm afgenomen. En dan te bedenken dat nederlnd een eeuw geleden waarschijnlijk één van de mooiste landen van Europa was. Nou dat is lekker verruild en verkaveld, massaal.
  Kritische mensen wordn weggevaagd door de karavaan die telkens maar weer verder trekt, zich niet bekommerend wat er achterblijft. Vooruit vooruit.
  Ik zeg je er komt een moment dat de beste manier van vooruit gaan achteruitgaan is. Ik constateer dat bijna elke verandering een achteruitgang is.
  Onderwijs, zorg, natuur, energie noem mar op. Alleen de technologie die ontwikkelt zich nog teeds goed.

  Nou Wim ik heb me weer kwaad zitten maken.

  De groeten,

  Reactie door L'écologiste — donderdag 25 januari 2007 @ 22.16 uur

 56. Ecologiste !

  Een fraai stukje geschiedenis !

  Mansholt (als Groningse boer) werd inderdaad dé man. Onder zijn leiding is de voedselproduktie in West Europa na WOII op peil gebracht. Zeker in de jaren vijftig en zestig was dat nodig. De vraag naar meer en luxer eten nam sterk toe. Hangt natuurlijk ook samen met de drastisch toegenomen bevolking. Meer mensen: meer eten nodig en efficientere produktie. Je moet wát, niewaar ? Nou, dát hebben we wel met vlag en wimpel gehaald ! Tja. Wáár liggen de prioriteiten…. Maar je hebt gelijk. Al lang vóór WOII werd ook al gewaarschuwd voor achteruitgang van de nederlandse natuur en het landschap. Thijsse en Heimans, jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Ik moet zeggen, Thijsse had een visie en scherpte die daarna eigenlijk niet meer is overtroffen. Alle respect daarvoor. Die twee waren ook de helden van mijn vader…

  Het is echter duidelijk dat het gemeenschappelijk landbouw beleid (hét geesteskind van Mansholt, die ooit de Barroso was van de jaren vijftig) op helling moet en feitelijk allang moest. Men wist zich geen raad met de uitwassen van het GLB en er werd zelfs geproduceerd direct voor de afvalbak. Ja, dat is pervers te noemen, zeker in deze tijden. Het zal nog lang duren voor het GLB omgevormd is…

  ZO blijven we van de straat zeg ik wel eens. Eerst rechttrekken en verkavelen, en nu de schade inlopen door weer aan landschapsherstel te doen en natuur, water en milieu weer te herstellen. Zoals het was vóór de oorlog wordt het natuurlijk nooit meer, maar er is nog genoeg te doen.

  Ik zou zeggen, blijf je maar kwaad maken. Houdt mij ook een beetje bij de les…

  Prettig weekend !

  Reactie door Wim Kok, Haarlem — vrijdag 26 januari 2007 @ 16.16 uur

 57. Waarom zou die Zalm altijd zo stom lachen : Is hij ook naar de management cursus geweest ?
  Hij relatieveerd de armoe ; hij heeft wat leuke foefjes bedacht om te stelen van de arme en de opbrengst te geven aan de rijken .
  Mooi : hij heeft er een goede cv aan overgehouden en wordt nu natuurlijk door het bedrijfsleven overal gevraagd voor een leuke baan ; eigenlijk moet hij zijn ogen uit zijn kop schamen : de zoon van een kolenboer !

  Reactie door Fred — zaterdag 27 januari 2007 @ 14.51 uur

 58. @ 56 Wim Kok,

  Ja er moet zeker wel wat omgevorms worden. Probleem is dat de overheid geen goeie regie voert.
  Kijk wanneer je onafhankelijk wordt van de natuur met die importen van veevoer uit de derde wereld en de uitvinding van kunstmest dan ben je van je eigen grond losgeslagen.
  Dan is er niet die terugkoppeling meer die er eeuwenlang is geweest waardoor de inventiviteit optimaal gebruim wist te maken van de grond. Dat principe is totaal verdwenen.
  Indertijd woonden er zoveel mensen in Nedrland als het land kon dragen.

  Maar de zucht naar geld en macht heeft dit via de zojuist geschetste invoer van veevoer, uitvinding van kunstmest, aanwezigheid havens etc. wegennet etc etc. de voedselproductie opgefokt en daardoor kon de bevolking gigantisch groeien. Met alle milieurampen vandien.
  In plaats van bij dat inzicht pas op de plaats te maken is men gewoon doorgegaan. ‘Men’ dat zijn de banken en de overheid en alle belnghebbenden inclusief veel consumenten die deels verkeerd werden voorgelicht.
  Er zijn dus miljoenen mensen bijgekomen en dat heeft en heel grote claim gelegd op de natuur en de ruimte.
  Nog steeds wordt het gezonde veerstand niet gebruikt en nog steeds gaat het om de financiële belangen van de zojuist genoemde figuren.
  Wat wil je dan/
  Was net het wekeinde weg en ben net thuis. kijk even naar de voorpagina van de Volkskrnt wie zie ik?
  Eelco Brinkman voorzitter van bouwend nederland, inspecteert de lelijkheid van Nederland. 25 miljard heeft de overheide verloren aan dat gajus omdat ze dat te veel hebben doorberekend via schaduwboekhoudingen. Boetes zijn nihil. Deze maffia kan doen wat ze wil de overheid zit mee in het complot.
  Gezond verstand is er niet meer.
  Nederland is naar de kloten.
  Ik heb vrienden die dat meer dan 10 jaar geledn al zeiden en ikzelf vond dat toen ook al. Ik kan helaas niet weg maar ik heb vrienden die nu in Frankrijk wonen.
  Brinkman maakt hier nog wat klusjes af en zal ook wel eens die richting uit verdwijnen net als Cees Veerman bijvoorbeeld. Allemaal geen domme mensen maar wel regelrecht tuig, democratisch gekozen door de slapende Nederlander die liever Paul d Leeuw kijkt of welke andere domme entertainer ook dan om zijn hersens eens rte gebruiken en de situatie onder ogen te zien. @ Fred, Daarom lacht Zalm Voilà.

  Reactie door L'écologiste — zondag 28 januari 2007 @ 18.19 uur