‘De overheid is geen BV’

Hoewel de kabinetten-Balkenende er steeds naar hebben gestreefd om het aantal ambtenaren terug te dringen, werken bij de overheid niet minder mensen dan een paar jaar geleden. Het zijn er juist meer, schrijft de Raad van Economisch Adviseurs (REA), een adviesorgaan van de Tweede Kamer. (…)

Dat zou onder meer komen door het “op afstand zetten” van “de ene na de andere overheidsdienst”. Hierdoor is een wildgroei aan zogenoemde zelfstandige bestuursorganen als CBS, UWV en TNO. Met name bij ministeries van Onderwijs, Landbouw en Verkeer is hier sprake van.

Daardoor zijn onduidelijke verantwoordelijkheden ontstaan, maar weet de overheid zelf ook niet meer hoe groot ze is, zegt de Raad van Economisch Adviseurs. (NOS)

De REA gaat echter veel verder in haar kritiek. In een artikel in de NRC-Next kun je lezen hoe ze de martkwerking binnen de overheid volledig afbranden:

Daarnaast is de introductie van “principes van de markt binnen de muren van de overheid” op foute uitgangspunten gebaseerd. De overheid is geen BV, overheidspersoneel reageert anders op prikkels en marktprincipes werken averechts op de publieke dienstbaarheid. De verheffing van procesmanagement, managerroulatie en prestatiecontracten zijn desastreus geweest. “Nog afgezien van de dubieuze effectiviteit van veel moderne managementpraktijken in het bedrijfsleven zelf, is het evident dat het publieke domein zoveel afwijkt van de private sector, dat het klakkeloos overhevelen van praktijken veelal contra-productief is.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 25 januari 2007 :: 10.44 uur

34 Comments

34 reacties

 1. Nee, maar wel een BENDE die zelfs volgens bedrijfsmaatsteven slecht functioneert.

  De overheid is corrupt. De corruptest. Dat is te danken en de slechet landelijk en lokale bestuur. WAARDELOOS zijn die ons kent ons gouden lepel zakkenvullers.

  Reactie door khosrow — donderdag 25 januari 2007 @ 11.23 uur

 2. zo word dus zichtbaar ,dat balkende bezig is geweest de paarden achter de wagen te spannen., en dat op alle fronten.,
  er zullen nog wel meer feiten(bewijzen) van zijn ongeschiktheid boven water komen.,

  je kunt nu eenmaaal niet als een kip zonder kop zo maar wat roepen., of als een ezel zonder kop voor mijn part!

  als hij in een inrichting zou zitten ,zou hij waarschijnlijk iedereen proberen wijs te maken dat hij napoleon is !

  Reactie door Gerrit — donderdag 25 januari 2007 @ 11.29 uur

 3. @1 Gerrit

  Ik zou dat willen aanvullen, zo wordt eindelijk beseft dat wat in 1985, 20 jaar geleden, is ingezet bij de elektriciteitsbedrijven, uiteindelijk leidt tot het tegengestelde van wat de zogenaamde “liberalen” ons voorhielden.

  Helaas zullen ze dat nooit toegeven en helaas zullen we dus steeds weer met dit domme marktdenken voor niet markt zaken opgescheept worden zodra ze ook maar een heel klein beetje invloed hebben.

  (CDA was heel wat groter dan de VVD en toch is er onverkort VVD beleid uitgevoerd, eigenlijk was Zalm de echte premier).

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 25 januari 2007 @ 12.06 uur

 4. Nogmaals: hoe stelt men zich het uitwerken
  en aanstúren van visie voor? Concreet!!
  D.w.z. in concreto! In con creto!!!

  De praktijk op afstand aanzien is al erger-
  lijk genoeg en geen mensen te vinden die er
  grip op weten te krijgen, onderbouwd en wel?

  Toezien, ach en wee klagen, maar wát gaat er
  nu eigenlijk veranderen, als er niets meer
  gebeurt dan signaleren?

  Reactie door Madelief — donderdag 25 januari 2007 @ 12.07 uur

 5. Prachtig wat een bijval van de REA!

  Ben benieuwd wat BAkellende daar op te zeggen heeft.
  SP nu meteen vragen hierover stellen in de Kamer.
  Alles tot op de bodem uitzoeken.
  En alle financiële nadelen bij de managers verhalen.

  Ik lees het nog een keer:

  “Daarnaast is de introductie van “principes van de markt binnen de muren van de overheid” op foute uitgangspunten gebaseerd. De overheid is geen BV, overheidspersoneel reageert anders op prikkels en marktprincipes werken averechts op de publieke dienstbaarheid. De verheffing van procesmanagement, managerroulatie en prestatiecontracten zijn desastreus geweest. “Nog afgezien van de dubieuze effectiviteit van veel moderne managementpraktijken in het bedrijfsleven zelf, is het evident dat het publieke domein zoveel afwijkt van de private sector, dat het klakkeloos overhevelen van praktijken veelal contra-productief is”.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 25 januari 2007 @ 12.19 uur

 6. Elke bedrijf dient zijn eigen unieke speelregels(kaders) te hanteren en toe te passen. Zelfs ALS we vanuit gaan dat overheid een bedrijf is dan moet die bedrijf de juiste regels en strategieën te hanteren. De overheid schiet van alle kanten en onder welke normen dan ook behoorlijk te kort. Het zit tussen wal en schip. Alles is verwaterd. Veel te veel water bij de wijn gedaan.

  Reactie door Khosrow — donderdag 25 januari 2007 @ 12.51 uur

 7. jozias [van] aartsen heeft eens dat plan voorgelegd om meer ambtenaren te willen ontslaan van ministeries. waarom is dat toen niet door gevoerd? wordt dit kabinet nu pas wakker?het wordt eens tijd, dat die slaapkop van een balkenende wakker wordt geschut. het lijkt wel, of hij bang is om maatregelen te treffen tegen die ambtenaren met veel te hoge salarissen. en anders laat de SP die maatregelen treffen.

  Reactie door maayke jong-doppen — donderdag 25 januari 2007 @ 13.06 uur

 8. Zo die staat,nu er nog wat aan doen.moeilijk want dan moet er kleur bekend worden,en daar zijn onze volksvertegenwoordigers met hun ego niet toe in staat.

  Reactie door paul — donderdag 25 januari 2007 @ 13.08 uur

 9. Dit is dus het gevolg van reguleren oftewel tenderen, dus is bij deze de tenderpositie waar van Veen over sprak knip en klaar duidelijk, misschien is een aanvullend onderzoek naar corruptie en kartelvorming noodzakelijk om de “maffia” te ontmaskeren en enkele “Die Hards” over de streep te trekken waarna we verder gaan naar het volgende agendapunt: “MARKTWERKING UIT de publieke sector”. Opnieuw de uitgangspunten voor de publieke sector vaststellen vanuit sociale principes. intussen alle “managers” onder curatele stellen om nog meer schade te voorkomen!

  Reactie door Elsemie — donderdag 25 januari 2007 @ 13.25 uur

 10. Ik ben sinds kort werkzaam in een semi-overheidsinstelling, na een paar jaar in een commercieel bedrijf te hebben gewerkt. En ik kan wel vertellen dat er wel tig ambtenaren kunnen worden uitgespaard door de vergaderingen te verkorten c.q te verminderen. Ambtenaren hebben nogal te neiging over alles te willen meepraten ook als iets al lang besloten is. Ik stel voor dat er bij elke vergadering een wekker wordt gezet, van maximaal 1 uur vergaderen. Na 1 uur verslapt gewoon je aandacht en ga je aan hele andere dingen denken. Dit zal iedereen wel leren om effectief te vergaderen!!

  Reactie door Karin — donderdag 25 januari 2007 @ 13.32 uur

 11. REA was toch een groepje martkfundamentalisten…

  Reactie door Daan — donderdag 25 januari 2007 @ 13.38 uur

 12. Toenemend aantal ambtenaren

  De REA beklaagt zich over de status van “verzelfstandigde bestuursorganen als CBS, UWV en TNO.” Onderzoeksorganen moeten per definitie onafhankelijk zijn. De fout die Balkenende verweten kan worden, is dat hij – indirect via verantwoordelijke ministers – deze instituties ook maar enige subsidie verleent. Het feit dat deze organisaties niet van het begin af aan zelfstandig zijn geweest is pas echt verbazingwekkend – om maar niet te zeggen verbluffend.

  Wetenschappelijke onderzoeksbureaus moeten niet staatsgebonden zijn. Staatsgebondenheid van instituties staat op gespannen voet met de waarheidsvinding van die instituties zou je denken. Vooral een kritische toon van deze instituties wordt op termijn moeilijk ten opzichte van de hand die hen voedt. Op zich logisch – wie houdt er nu van al te kritische medewerkers.
  In Nederland ligt dit toch anders. De REA kent de geheimen en meerwaarde van staatsinterventie bij wetenschappelijk onderzoek. Ik ben benieuwd naar deze geheimen. Vertel me, dan ga ik meteen bij de overheid solliciteren – die kans laat ik me niet ontnemen.

  Ik ben maar een eenvoudige econoom, maar ik dacht aan de volgende maatregel. Stop de subsidie van dergelijke instituten en de uitbreiding van het aantal ambtenaren stopt vanzelf – dat is misschien een “ongemakkelijke waarheid”. Maar die conclusie hoor of lees ik nergens. Opmerkelijk is namelijk de afhankelijkheid van die instituties, die samenhangt met deze maatregel. Veel instituties zullen dan opgeheven worden of inkrimpen. Dat kan de bedoeling niet zijn van de REA.

  De toename van het aantal ambtenaren komt niet door de marktwerking, maar door een onvoldoende, onafgeronde vorm van marktwerking. Het huidige systeem heeft niets met marktwerking te maken. Ik ben benieuwd aan welke mensen of landen de WRR, SER, CPB, SCP en RIVM hun adviezen kunnen slijten buiten de ministeries waar ze voor werken. Juist ja, er is maar een klant: diezelfde ministeries. Dan is er niet echt sprake van een markt. Dergelijke onderzoeksbureaus moeten zich gaan richten op meer doelgroepen dan de overheid alleen, dan kunnen ze die informatie verkopen en zullen deze organisaties op eigen benen leren staan. Niet allemaal – de zwakkere organisaties vallen eerst af. Zo werkt dat in een markteconomie.

  Er is nog een lange weg te gaan.

  Reactie door Jimmy — donderdag 25 januari 2007 @ 13.39 uur

 13. Er is trouwens niks mis met de markt…het echte probleem heet Grootkapitaal die de markt overheerst..dat kan de SP dus scherper formuleren…China is immers ook een markt alleen daar zijn alle bedrijven (deels) onder controle van de overheid….

  Reactie door Daan — donderdag 25 januari 2007 @ 13.40 uur

 14. @8 paul
  men hoeft geen kleur te bekennen,dat is het em nu juist!
  iemand kan voor een rechter ook vol blijven houden dat hij/zij onschuldig is,maar als de “feiten” dit weerleggen is men schuldig!
  en aangezien mister bak-ellende zo gek is op feiten,is er maar 1 conclusie mogenlijk…

  men moet eens van het politieke gedraai af zien te geraken,daar waar iemand zegt:u moet het niet zien zoals het is,maar u moet het zien zoals ik uitleg,dat word gewoon maar toegestaan en geslikt!
  DAT is wat er fout is aan de zittende politieke macht,HET FEIT dat dat zomaar kan…

  Reactie door iew — donderdag 25 januari 2007 @ 14.11 uur

 15. @10 Karin.

  Ooit gehoord van een praatcultuur aangestuurd door mensen die geen handjes hebben om daarmee te wapperen. Dit geheel is een onderdeel van een dienstverlenende maatschappij waarvan de helft werkt en een andere helft die geld uit een ieder zijn zak probeert te troggelen.

  Reactie door Old Henk — donderdag 25 januari 2007 @ 14.32 uur

 16. @ 12 Jimmy,

  Zelf ben ik een wetenschapper, een tamelijk eigenwijze. Ik heb veel op eigen houtje gedaan. Maar zo heb ik gemerkt dat wanneer je zelfstandig kunt werken je de prachtigste dingen kunt ontdekken en de gerenommeerdste instituten de loef kunt afsteken (als het spel tenminste eerlijk gespeeld wordt, wat bijna nooit het geval is want die instituten worden weer dik gesteund door de overheid).

  Op mijn vakgebied heb ik in vakantietijd tientallen nieuwe soorten ontdekt, nieuwe habitats en bijzondere populaties van soorten die langzamerhand door de EU beschermd gaan worden. Instituten hebben met mijn informatie veel geld uit Brussel verkregen waar ik zelf niets en soms nauwelijks van heb gezien.

  Onderzoek was prachtig. Echter na een 15-tal jaren had ik beter inkomen nodig. Je moet per slot ook eens aan je oude dag denken. Dus solliciteerde ik en kreeg een baan bij de overheid, in mijn vakgebied notabene.
  Toen ik er binnen kwam heb ik meteen van alles ondernomen. Die ambtenaren hadden nog niet eens van Natura 2000 gehoord! Ik wist echt heel veel meer, met name technisch dan maar zij wisten natuurlijk veel meer van bestuur en dergelijke.
  Ik ging meteen bij verschillende afdelingen langs om beschermingsmaatregelen op slimme wijze, publiek-privaat te regelen. Bovendien zag ik meteen dat de methode die gevolgd werd om het beleid te evalueren niet eens wetenschappelijk getoetst was. Dus ik ging dat bespreken met mijn superieuren.
  Dat heb ik geweten. Ik heb verschrikkelijk veel gelazer gehad en uiteindelijk ben ik ontslagen. Ondernemende mensen in een ambtelijke organisatie schrijven hun eige doodsvonnis.

  Nu werkt diezelfde overheid nog steeds met dezelfde methode en ik heb de belastingbetaler miljoenen bespaard door mijn weinige acties die ik er nog net doorheen heb weten te krijgen. Denk nu niet dat ik er als academicus gewaardeerd ben. Ik werd op mbo+, (schaal 8) ingeschaald. De managers daar hebben 11 of hoger. In mijn situatie was de manager in-kwestie een niet-capabel iemand die zich door mij bedreigd voelde en die geen weerwoord kon geven tegen zijn superieur, een rasechte CDA-er die ook nog eens in de politiek zit (naast zijn boge functie bij de overheid). En die van ecologie helemaal geen verstand van heeft.

  Wat ik met dit alles wil zeggen is dat de overheid graag dingen hoort die passen in haar kraam en dat zij niet geïnteresseerd is in onderzoek dat andee esultate laat zien dan in het straatje van de overheid te pas komt. Veel onderzoek is dan ook statistisch van aard. Dan kun je gegevens aardig manipuleren.
  Dat vinden onze manipulerende superieuren bij de overheid heerlijk.

  Waar ik nu bang voor ben dat is dat de laatste ambtenaren die nog wel kritisch zijn ontslagen gaan worden en dat de burger dan tevreden is want kijk er zijn nu veel minder ambtenaren. Ja dan zijn de allerlaatste goede ambtenaren dus ook weg.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 25 januari 2007 @ 15.13 uur

 17. Zo juist een uitvoerig schrijven van Eneco
  ontvangen en kunnen konstateren, dat de ta-
  rieven in geheel Nederland in de basis ver-
  schillend zijn, ‘k moet het nog uitzoeken
  wat er nu weer stééls gewijs afhandig gemaakt
  gaat worden aan verhoging van de diverse pos-
  ten. Gaan we dan weer op petroleum koken en
  waxinelichtjes branden? Het brándt me inwen-
  dig van kwaadheid en die gloed valt even
  niet om te zetten in funktionele energie.
  Overigens zal ik wel niet de enige zijn die
  in het donker een TL buis weet te doen licht
  geven, door het met de handen aan te raken.
  Wie gaat dat nu eens gróóts aanpakken, al die
  onredelijk verschillende tarieven?

  Reactie door Madelief — donderdag 25 januari 2007 @ 16.55 uur

 18. Dat het aantal ambtenaren stijgt hangt direct samen met de beloningsstructuur van de ambtenaren. Hoe meer ambtenaren (en/of hoe groter het budget) hoe hoger de schaal (=beloning) van de leidinggevende ambtenaar. Dus zal iedere leidinggevende ambtenaar altijd roepen dat hij de taken niet kan klaren met zijn veel te kleine club en vraagt dus om meer mensen.

  De manier om dit te verhelpen is om te stellen dat een bepaalde klus (output) een bepaald budget krijgt en of die leidinggevende dat nu met veel mensen of met weinig mensen (die dan dus meer verdienen) klaart maakt dan niet uit. Eigenlijk is dit de hoofdreden waarom outsourcing (wat eerst intern werd gedaan doet nu een ander bedrijf) zo goed werkt in het bedrijfsleven. Ook daar is bijvoorbeeld een IT-afdeling niet rechtstreeks aan de productie/omzet te relateren dus kennen die dezelfde beloningsstructuur als hierboven voor ambtenaren beschreven. Outsourcing van zo’n afdeling lost het probleem op voor het bedrijf dat outsourcet.
  Het mooie is dat het bedrijf dat nu het werk overneemt het als primaire activiteit heeft en dus wel een direct verband met de opbrengsten ziet. Daardoor is het niet alleen veel efficienter maar kan het ook veel meer aan opleiding etc. doen.
  Een ander duidelijk voorbeeld is de bewaking van een bedrijf (of museum). Toen het bedrijf dat zelf deed was bewaking nog maar een kleine afdeling die niet veel te bieden heeft aan haar medewerkers. Nu het een groot beveilingingsbedrijf is wil het haar mensen opleiden en certificeren voor allerhande beveiligingsklussen en de medewerkers kennen veel meer variatie van werk. In plaats van erbij te hangen in een museum als noodzakelijk kwaad zijn ze nu onderdeel van een bedrijf dat trots is op haar product: beveiliging.
  Kortom: belonen op basis van output (diensten aan de burger) en niet op basis van hierarchie en budget.

  Reactie door Wil te Amsterdam — donderdag 25 januari 2007 @ 17.26 uur

 19. @ 18 Wil,

  Klopt tenminste wat mij betreft het eerste deel van je betoog.
  Inderdaad hoe meer slaven er onder je werken des te meer ga jij verdienen. Wet van Meden en Perzen.
  Dus zal iedere leidinggevende ambtenaar
  De manier om dit te verhelpen is om te stellen dat een bepaalde klus (output) een bepaald budget krijgt en of die leidinggevende dat nu met veel mensen of met weinig mensen (die dan dus meer verdienen) klaart maakt dan niet uit.

  Hierbij krijg je wel weer het probleem van onderhandelen want de meerdere zal altijd proberen om voor zo weinig mogelijk uren de klus te laten klaren.
  Maar volgens mij moet er in die richting wel iets gebeuren.

  Dat outsourcing…klinkt me niet zo lekker in de oren beetje uitzendbureau idee. Maar misschien zijn er wel goeie argumenten voor of tegen?

  Reactie door L'écologiste — donderdag 25 januari 2007 @ 18.25 uur

 20. Wat doet u hier?

  De voortschrijdende techniek heeft tot onze verbijstering geleid tot alleen maar meer ambtenaren.
  De computer met al haar software vereenvoudigde of versnelde dus duidelijk niet de arbeidsprocessen in de overheid.

  Wat doet u hier?
  U krijgt antwoorden over functies waarvan u het bestaan niet eens kende noch ooit zult begrijpen.
  Prachtige namen met veel voor en achtervoegsels waarin het woord “consultant” is opgesloten.
  “assistent” ook zo een heerlijke functie omschrijving.
  Voor de (on)duidelijkheid graag wel in het Engels allemaal.

  Wat doet u hier?
  Wilt u allen niet teveel doorvragen want dan krijgen we een hernieuwde instroom in de WAO.

  Wat doe ik hier?
  Net als alle ambtenaren.
  Eigenlijk weet ik het niet!

  Reactie door Eerst nadenken — donderdag 25 januari 2007 @ 18.57 uur

 21. Vroeger had je de ambtenaar. Die had niet zo’ n bijster goed imago. een beetje stoffig namelijk. Toen kwam er een slimme daadkrachtige vent. Die zei dat er geprivatiseerd moest gaan worden. De ambtenaar werd manager. Je bent tenslotte wat je lijkt. Dat zag er een stuk beter uit. En met name de top was enthousiast. Maar wat heeft men nu werkelijk bereikt? Daar denken de geleerden nu weer over na. Wordt vervolgd??!

  Reactie door reint — donderdag 25 januari 2007 @ 19.17 uur

 22. Dat het aantal ambtenaren blijft toenemen, ondanks mooie verkiezingsbeloften tot meer efficieency heeft te maken met incompetentie van bestuurders welke zich willen omringen met “adviseurs” en hulpkrachten, waardoor zij minder problemen denken te krijgen,m.b.t. hun verantwoordelijkheden.
  Op de tweede plaats worden ambtenaren via bevriende (partij)netwerken/kaasstolpen aan baantjes geholpen.Wanneer er geen baantjes zijn worden zij gecrieerd.Waardoor er meer koddebeiers-opstakels opgegooid worden,tot ergernis van de bevolking en bedrijfsleven.Er is dus enigszins sprake van corruptie.

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 25 januari 2007 @ 19.23 uur

 23. Een B.V moet rekening houden met z’n klanten, anders gaat de B.V. naar verloop van tijd falliet.
  De overheid hoeft dat niet. Het belastinggeld komt toch wel binnen.

  Reactie door BF — donderdag 25 januari 2007 @ 20.10 uur

 24. Meer ambtenaren leidt tot meer problemen op allerlei gebied. Ik heb er even geen zin in om dat allemaal uitputtend (binnen de kaders van mijn visie hierop, althans) op te sommen. Voor wie er toe doet, zou dat waarschijnlijk trouwens ook ten overvloede zijn. Maar voor de redenering is dat ook niet eens nodig.

  Vast staat namelijk, dat het door de afgelopen kabinetten is onderkend, dat inkrimping van het ambtenarenapparaat het landsbelang dient. Waarom anders die doelstelling?

  Ze weten dus wél, hoe het moet en komen met goede plannen. Maar het zijn slechts woorden geweest, want ze doen/deden het tegenovergestelde. Meer in het bijzonder: Het tegenovergestelde van het dienen van het landsbelang, dus.
  Wederom komt in mij de woordspeling op, die ik enige tijd terug hier in de buurt al eens heb vermeld. Een krachtdadig kabinet zou handelen vanuit: Actions speak louder than words. Maar de laatste kabinetten schijnen te hebben gedacht: Auctions becloud urban birds.

  En dan rijst de vraag, waarom. Als niet het landsbelang daarmee werd gediend, wiens/wier belang dan wél?”

  Reactie door Wilbert — donderdag 25 januari 2007 @ 22.44 uur

 25. Hate to say we told you say he?

  Reactie door Gerbert — vrijdag 26 januari 2007 @ 0.04 uur

 26. say = so dus

  Reactie door Gerbert — vrijdag 26 januari 2007 @ 0.05 uur

 27. Ik krijg in de discussies over het te groot aantal ambtenaren vaak het idee, dat de overvloed van ambtenaren als oorzaak wordt gezien en niet als gevolg.
  Hoe komt het nou, dat er zoveel ambtenaren zijn?
  Een aantal redenen zie ik hier genoemd:
  a. Ze werken ineffectief (veel vergaderen)
  b. Ambtenaren trekken ambtenaren aan voor vergroting van de persoonlijke macht

  De mijns inziens belangrijkste redenen komen echter niet aan bod. En dat zijn:
  1. De overheid heeft geen lange termijn visie en als die er al is, verandert ie om de 4 of 8 jaar of nog korter.
  2. De politiek houdt zich in de regel weinig en steeds minder bezig met de uitvoerbaarheid van wetten. Ze kan zich nauwelijks een beeld vormen van de implicaties en wil daar nog minder mee worden geconfronteerd.

  ad.1. Wat te denken van de invoering van de mestwet, die amper draaide of alweer moest worden vervangen door het MINeralen Aangifte Systeem, wat niet werd goedgekeurd door de EU, waardoor aanvullend de Mest AfzetOvereenkomsten werden bedacht en volledig voorbereid maar niet of amper in werking zijn gesteld. Dus dan maar weer een vereenvoudigde MINAS ontworpen, vrijwel volledig naast het bestaande systeem…
  Tja, dat vreet ambtenaren.

  ad.2. Vaak verwacht men dat zodra iets is bedacht, het direct in werking kan treden. Men vergeet dat het systeem moet worden ontworpen, gerealiseerd, etc. Om toch snel aan de verwachtingen kunnen voldoen, zie je het ontstaan van meersporenbeleid in de ambtelijke organisatie. Dus: de politiek kan A, B of C beslissen. We werken alle drie mogeljkheden uit en starten ze op. Na uiteindelijke keuze laten we 2 sporen vallen. Ja mensen, dat kost geld!

  Ergo, vermindering van ambtenaren kan nooit een oplossing zijn. Kijk vooruit, betrek uitvoerbaarheid in je beslissingen, verander niet om de haverklap van beleid en je zult zien dat dan pas het aantal ambtenaren kan verminderen en dat ook zal doen.

  Reactie door Dirk — vrijdag 26 januari 2007 @ 18.24 uur

 28. Mijn ervaring is juist (ik ben bijna 17 jaar ambtenaar bij justitie) dat er te veel managers zijn. Vroeger was er 1 leidinggevende per afdeling en dat werkte m.i. prima. Nu is er onder die leidinggevende nog een iets lager in rang staande leidinggevende.
  Vroeger was het makkelijk om bij tijdelijke, grote drukte een extra personeelslid aan te trekken. Nu komt er een uitzendkracht en deze mag weer vertrekken wanneer de drukte voorbij is.
  Kortom, ik merk dat er al veel veranderd is.

  Reactie door Annie — vrijdag 26 januari 2007 @ 22.21 uur

 29. @28,
  Annie, ben het helemaal met jou eens..Ik heb het als rijksambtenaar hier op dit log al vaker aangegeven. Het is zo makkelijk en tegenwoordig “populair” om maar te roepen dat het allemaal wel met minder ambtenaren kan!
  Er moet echter niet zo gegeneraliseerd worden, er zijn mijns inziens ook ambtenaren die misschien niet perse nodig zijn..Maar over welke ambtenaren hebben we het dan?? Daar zijn er namelijk een heleboel van en bij zoveel verschillende “Diensten” werkzaam en ook nog met functies die niet vergelijkbaar zijn!
  Ik kan zomaar een paar citaten uit een interview met de hoogste “bazin”, de Directeur Generaal van de Belastingdienst geven bij het NRC van 20 januari j.l. (leuk mens trouwens, nog niet zo lang geleden op werkbezoek bij de Belastingsdienst en zeer geinteresseerd in het “uitvoerende” werk dat ik deed).
  “Als het aan de baas van de Belastingdienst ligt, wordt er voor 2009 geen enkele nieuwe belastingmaatregel ingevoerd. Dan gebeuren er hier ongelukken”. En verder “Het IT-systeem bleek krakkemikkig, er was kritiek op het nieuwe bestuursmodel en reorganisaties en bezuinigingen moesten worden doorgevoerd terwijl de dienst taken erbij kreeg! Van nieuwe plannen krijg ik het benauwd, die kan de organisatie niet meer trekken zonder ongelukken. Eerst moeten we op orde komen, een nieuwe maatregel kan in 2009 worden ingevoerd. Er zijn in de periode 2003-2005 3.500 mensen uitgegaan, 10 procent van de werknemers is wegbezuinigd. Ik heb tegen minister Zalm gezegd: dit kan niet zonder gevolgen blijven voor de burger. Tegelijkertijd waren er twee grote projecten: de invoering van de zorgtoeslag en het overnemen van de premieheffing van het UWV. We kregen erg veel voor onze kiezen”. (einde citaat).
  Ik wil maar zeggen, het kan naar mijn idee best heus wel met wat “managersfuncties” minder, het kan ook best wat minder als je het over Haagse beleidsambtenaren hebt, dat wil ik nog wel geloven, maar daar waar je het hebt over UITVOERINGSAMBTENAREN bijvoorbeeld bij de Belastingdienst..Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik mezelf een slag in de rondte kan werken, maar het haalt te weinig uit en ik ontvang bijna dagelijks juist klachten van klanten, die snel geholpen zouden moeten worden..Dat gebeurt nu niet en waarom niet? GEBREK aan ambtenaren die het echte werk doen waar het feitelijk om draait..De telefoon opnemen, informatie geven, verzoeken c.q. bezwaren behandelen, klachten zo snel mogelijk behandelen, enz.
  Daar heb je alleen wel die “gewone” uitvoeringsambtenaren voor nodig en als die er steeds minder zijn, dan is de burger behoorlijk hypocriet door te denken dat deze ambtenaren “raamstaarders” zijn, in de watten gelegd worden en profiteren van riante arbeidsvoorwaarden (is allang grotendeels afgeschaft) en alleen maar de door de burger opgebrachte belastingcenten opsouperen..! Als je dat al zou vinden, stuur ze dan gewoon allemaal weg (levert echt weer een bezuiniging voor de schatkist op), maar mocht die toevallige bijstandsmoeder plotseling een probleem hebben met de zorgtoeslag of de voorlopige teruggaag IB ineens niet meer ontvangen…Zeggen we dan gewoon “jammer mevrouw, maar reken er wel op dat het misschien niet wordt opgelost want er zijn geen ambtenaren meer die het voor u (kunnen of willen) uitzoeken!!

  Reactie door ToN — zaterdag 27 januari 2007 @ 1.47 uur

 30. Ik kan alleen maar dit zeggen. Als je een overheidsdienst wil bereiken kun je er beter maar een dag vrij voor nemen.
  Bellen kost je een heleboel tijd. Nadat je alles hebt ingetoetst en eeuwig hebt gewacht tot de stem die je vertelt dat er nog even iemand NIET op kan nemen weg is heb je nog geen antwoord op je vraag.
  Ze sturen je van het kastje naar de muur zoals ze zelf blijkbaar ook de hele dag doorbrengen. Al weten ze allang niet meer waar het kastje danwel de muur zich bevind.

  Reactie door Henny — zaterdag 27 januari 2007 @ 8.47 uur

 31. Wel een VB !; een Verbod van Boeven

  Reactie door Fred — zaterdag 27 januari 2007 @ 15.11 uur

 32. @Dirk — vrijdag 26 januari 2007, 18.24

  Jouw visie verschilt duidelijk van die van mij.

  Ik denk, dat je oorzaak en gevolg niet helemaal uit elkaar weet te houden. In je eerste alinea beantwoord je onder a. je eigen vraag (“hoe komt het dat er zoveel ambtenaren zijn?”) met dat ze ineffectief werken (veel vergaderen). Alsof “ja, winderig” een antwoord zou kunnen zijn op wat je lievelingskleur is. Je brengt het trouwens ook als een “reden”, die hier genoemd worden.

  Sorry, hoor, maar een dronken aardbei had wat mij betreft geen grotere onzin kunnen uitkramen, dus de rest van je verhaal heb ik maar niet meer tót mij genomen. Dat leek me namelijk niet zo zinvol.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 27 januari 2007 @ 21.31 uur

 33. +Wilbert — zaterdag 27 januari 2007, 21.31

  Mezelf corrigerende, bedoelde ik i.p.v. “genoemd worden” natuurlijk “genoemd zou worden zijn geweest” of zo.
  Maar dat lijkt me duidelijk :) .

  Reactie door Wilbert — zaterdag 27 januari 2007 @ 21.42 uur

 34. Dit is tekort door de bocht. Naar mijn mening moet er absoluut gekeken worden wat wel haalbaar is. Delen van de overheid van ICT, handhaving en facilitair kan allemaal netjes in een goede “BV” constructie of joint ventures worden verheven wat zeker de innovativiteit en productiviteit ten goede zal komen.

  Wanneer wij kijken naar de moderne inzet van ICT is het schrikken bij de overheid. De belastingdienst is een voorloper maar publieke dienstverleners als gemeenten en andere instellingen zijn een drama als het gaat om bijvoorbeeld elektronische dienstverlening. De reden ? men wil en kan er geen geld aan besteden en heeft een gebrek aan competentie, standaarden en overig.

  BV of niet de dienstverlening moet omhoog! en zoals het nu gaat, gaat het zeker te langzaam en te ondoordacht.

  Mijn insteek meer centraliseren, grote centrale backoffice met goede innovatieve ICT. Prachtige websites met integrale dienstverlening en de vvv als frontoffice waar ik mijn paspoort en overig kan halen. Scheelt heel wat management, dure prestigeuse gemeentehuizen en andere overinvesteringen. Gevoel met de burger? dat kan gewoon door overleg wel decentraal te houden.

  wees nou eerlijk als een ambternaar innovatief is en beter en sneller werkt wordt ie gestraft. Wanneer deze dienst en of persoon geld overhoud door “slimmer” te werken krijgt ie in de volgende budgetering minder! Net das goede prestatiebeloning.!
  zo veranderd er dus helemaal niks

  Nou wil niet aan broodroof doen Jan maar allemachtig er veranderd niks in die zin dat het beter, makkelijker en goedkoper wordt.
  Net gelezen dat de gemeentelijke heffingen weer met 30,– euro omhoog gaan.
  Steek ‘m in je zak.

  Reactie door tomatino — vrijdag 2 februari 2007 @ 13.45 uur