‘Gun de planeet vijf minuten rust’

Deze week komt het vierde rapport van de ‘Intergovernmental Panel on Climate Change‘ uit. De inhoud en de resultaten worden nu al heftig besproken in de media. De Britse krant ‘The Independent’ komt tot de volgende conclusie:

A draft copy of the fourth report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) says that global temperature rises this century of between 2C and 4.5C are almost inevitable. Ominously, however, it also says that much higher increases of 6C “or more” cannot be ruled out.

The final version of the IPCC’s latest report is to be published on Friday but a draft copy, seen by The Independent, makes it clear that climate change could be far worse than previously thought because of potentially disastrous “positive” feedbacks which could accelerate rising temperatures. (Independent)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

maandag 29 januari 2007 :: 12.04 uur

121 Comments

121 reacties

 1. Gisteren een mail ontvangen om op 7 februari van 19.55 tot 20.00 alle lampen uit te doen om op die manier de aandacht te krijgen dat het echt anders moet!

  Ik kan alleen maar hopen dat het een beetje helpt om meer aandacht te krijgen voor dit grote probleem!

  Mijn lampen gaan uit!

  Reactie door Marleen Mes — maandag 29 januari 2007 @ 12.24 uur

 2. @1 Mijn bericht had het over 1 februari. Ik heb het al doorgestuurd naar iedereen in mijn adresboek, maar misschien is het handig om bevestiging te krijgen van iemand die het echt weet. Jammer dat de straatlantaarns en de lichten in de kassen waarscijnlijk niet uit gaan. Dan zou het weer eens echt helemaal donker kunnen zijn.

  Lydia

  Reactie door Lydia — maandag 29 januari 2007 @ 12.35 uur

 3. Foutje! Het moet niet 7 maar 1 Febr. zijn!!

  Reactie door Marleen Mes — maandag 29 januari 2007 @ 12.41 uur

 4. @2Sorry Lydia, jouw reactie was mij net voor!

  Het klopt echt wat je zegt, gewoon 1 febr.
  Wellicht kunnen we de gemeenten aanspreken om op die dag de helft van de lantarenpalen uit te doen. Of is dit te ver gezocht?

  Reactie door Marleen Mes — maandag 29 januari 2007 @ 13.04 uur

 5. stond al genoteerd,’k stuur het door.
  lichten uit, en dan gaan er lampjes branden hoop ik.

  Reactie door recycling cenerentola — maandag 29 januari 2007 @ 13.19 uur

 6. Voor dat we allemal achter deze hysterie aanlopen: de aarde heeft voor zover bekend vier ijstijden gekend.

  - wat kwam er naar een ijstijd?
  - wat was de oorzaak van het opwarmen van de aarde na deze vier ijstijden?
  - was er op dat moment enige menselijke industriele activiteit?
  - hoezo zou de mens dan nu wel verantwoordelijk zijn voor klimaat verandering?

  Dus voordat iedereen de Al Gore religie aanhangt wel even logisch nadenken.
  Global warming is een feit. Maar wat zeer omstreden is in hoeverre de mens hier ook maar iets invloed op heeft.
  Vijf minuten de lampen uitdoen is een groteske vertoning van onbenulligheid.
  De milieu mafia heeft in ieder geval aan mooie marketing boodschap om iedereen de stuipen op het lijf te jagen.

  Reactie door Pipo — maandag 29 januari 2007 @ 13.22 uur

 7. Allemaal goed bedoeld, maar ik vrees dat het effect niet verder komt dan met een Lievenheersbeetjes demonstratie tegen geweld. En ik vrees dat deze actie nog minder zal opvallen. Ik schat in dat jullie de enigen zullen zijn die het licht uit doen.

  Helaas :-(

  Maar er zal veel meer moeten gebeuren en snel en daar zit de kruks, onze economie zou bij de werkelijk nodige maatregelen wel eens kunnen instorten, als men begonnen was met goede maatregelen toen dit probleem ruim 20 jaar gelden zich al aftekende, gerelateerd aan het Ozon gat, dan hadden er minder draconische dingenhoeven te gebeuren, maar zelfs toen had goegemeente niet echt zin om ook maar iets in te leveren van de bereikte welvaart. En ik weet haast zeker dat het vandaag de dag nog niet echt verandert is. Pas als het water, letterlijk, aan de lippen staat dan zal doordringen dat het al decennia niet goed zat, echter te laat.

  Ik wil jullie de hoop niet ontnemen, maar ik doe niet meer mee, ook al vind ik jullie insteek sympathiek en in overeenstemming met mijn inzet tijdens de voorgaande 35 jaar van mijn leven.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 13.47 uur

 8. Jammer dat zelfs het IPCC-rapport zeer conservatief is in de berekeningen van zowel de komende temperatuurstijging als de zeespiegelstijging. Zullen we ons laten verrassen? Ik denk het wel.

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 14.01 uur

 9. @6
  Niet zo pessimistisch Roelf. Daar schiet je net zo min iets mee op als met misplaatst optimisme, maar bij het laatste heb je wel een beter gevoel. Bovendien: zo lang er leven is, is er hoop en: hoop verloren al verloren. Wie weet er nog meer van dit soort optimistische cliches te verzinnen. Dat lijkt me beter dan de moed nu al op te geven.
  Lydia

  Reactie door Lydia — maandag 29 januari 2007 @ 14.03 uur

 10. @6 Nee hoor Roel er doen heel veel mensen mee!
  Groeperingen van milieuverenigingen:
  L’Alliance pour la Planète, hebben de oproep geplaatst.

  Reactie door Marleen Mes — maandag 29 januari 2007 @ 14.24 uur

 11. Enne… mensen die dit ook niks vinden.. Reageer niet op de mensen die het wel een goed idee vinden, zonde van de energie!!

  Reactie door Marleen Mes — maandag 29 januari 2007 @ 14.30 uur

 12. @6 Pipo,

  Ik denk je helemaal gelijk hebt, de aarde is zolang deze draait aan klimaat veranderingen onderhevig geweest.
  Een natuurlijke gang van zaken.

  Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij mensen wel rekening moeten houden met ons energie gebruik, zeker ook de industriële sector, want met z’n allen versnellen we “waarschijnlijk” de natuurlijke gang van zaken.

  Maar om nu 5 minuten zonder licht te gaan zitten met z’n allen, néé dat zie ook ik niet zitten, werkt hooguit een toenemende criminaliteit in de hand.
  En dan?
  Zoals Roelf al zegt, de volgende actie een lieveheersbeetsjes actie?
  De natuur heeft z’n loop en ik persoonlijk ga er vanuit dat er om de zoveel jaar op aarde gewoon ook in Europa een ijstijd is en na verloop van tijd weer warmer, zodat de boel weer onderloopt.
  Dan komt de tijd weer van droogleggen en inpolderen, het is gewoon een natuurlijke cirkel.
  Een kwestie van standen van planeten sterren etc. en onze planeet alles in samenhang met elkaar.

  Reactie door bijdehandje — maandag 29 januari 2007 @ 14.31 uur

 13. @6 Hé clown, het gaat hier niet om hysterie. De vraag of de mens medeverantwoordelijk is voor de opwarming is al lang beantwoord met JA. Het rapport waar het om gaat in deze topic komt van de leidende autoriteit op dit gebied en is geschreven door meer dan 600 wetenschappers uit 148 landen. IJstijden zijn uiteraard meegenomen bij de berekeningen. Heb jij Gore’s film eigenlijk wel gezien?

  Reactie door Alcor — maandag 29 januari 2007 @ 14.34 uur

 14. Alcor…geef es antwoord op de vraag.
  En nee, de vraag of de mens hier verantwoordelijk voor is is zeker NIET met ja beantwoord. Er is nog zeer weinig bekend over dit fenomeen.

  Reactie door Pipo — maandag 29 januari 2007 @ 14.47 uur

 15. Feit is echter dat global warming al heel lang bestaat…ver voordat er enige industriele activiteit was…

  Reactie door Pipo — maandag 29 januari 2007 @ 14.49 uur

 16. @14 Pipo, en terecht die naam gekozen.

  Het is bij alle Meteorologen een vaststaand feit dat menselijk handelen in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de opwarming. Of er ook sprake is van een natuurlijke component, fluctuaties die regelmatig “zijn” opgetreden, dat is een onzekere factor. En als die factor er wel is dan is het enige ongewisse in hoeverre de menselijke component zich verhoud ten opzichte van de “natuurlijke” component.

  Maar de menselijke component is zeker, hoewel nog niet eenduidig gekwantificeerd en de deel oorzaken zijn allen bekend.

  Dat is wat gerenommeerde Meteorologen er van vinden.

  Een statisticus als Lomborg meent het beter te weten dan de echte deskundigen in deze en wat mij betreft heeft hij daar het recht toe, maar ik houdt liever rekening met wat alle echte deskundigen, na jaren van aarzelen nu vrij unaniem beweren.

  En een Pipo die is er alleen voor de Fun en helaas dit is al lang geen Fun meer.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 15.07 uur

 17. zie mijn minietje bij bush , masaru emoto bewijst m.i. dat intenties substantieel zijn, (kan hij wat aan dat steigerende water doen?), als onze intenties ergo regelmatig per dag iets neerzetten zal dat effect hebben. en burgerlijke ongehoorzaamheid . en roelf, wat jij zegt, nog veel meer; roer om, want het kan allang anders w.b. energie. mondial warming for the hearts of the politicians.

  Reactie door recycling cenerentola — maandag 29 januari 2007 @ 15.08 uur

 18. @9 en @10

  Ik geloof er echt niet meer in en ik heb juist door er wel in te geloven vele veren gelaten in de afgelopen 30 jaar.

  Maar ook toen waren er erg veel achterlijke figuren die naarstig naar niet relefante argunmenten grepen om vooral te verhinderen dat er wat gedaan zou worden. En jawel het waren vooral de figuren van rechtse signatuur evenals vandaag.

  @15 En Pipo je argumenten zijn te kortzichtig om serieus op in te gaan, overigens dat zou dan een meerdaags college opleveren.
  Steek jij je kop maar in het zand dat past wel bij een Pipo.

  Maar om jullie niet teleur te stellen zal ook ik op 1 Februari het licht 5 minuten uit doen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 15.14 uur

 19. Lichtjes uit, televisie aan!

  Reactie door e.krul — maandag 29 januari 2007 @ 15.23 uur

 20. Lichtjes uit, PC aan!

  Reactie door e.krul — maandag 29 januari 2007 @ 15.24 uur

 21. Lichtjes uit, autootje rijden!

  Reactie door e.krul — maandag 29 januari 2007 @ 15.25 uur

 22. Even voor alle duidelijkheid hier een kort overzicht, met dank aan VWKweb.nl En JA de mens bepaald nu het klimaat en zijn toekomst:

  Hoofdpunten van het 4e IPCC-onderzoeksrapport.

  Achtereenvolgens steeds de oorspronkelijke tekst in “The Independent” en de vertaling, dit om een betere inschatting van de tekst voor iedere lezer mogelijk te maken.

  * Global temperatures continue to rise with 11 of the 12 warmest years since 1850 occurring since 1995. Computer models suggest a further rise of about 3C by 2100, with a 6C rise a distant possibility.

  De gemiddelde temperatuur op de wereld is blijven stijgen; 11 van de 12 warmste jaren sinds 1850 zijn geregistreerd vanaf 1995.
  Computermodellen geven aan dat de temperatuur rond het jaar 2100 zo’n 3 graden gestegen zal zijn. Een stijging van 6 graden is echter niet onmogelijk.

  * It is virtually certain (there is more than a 99 per cent probability) that carbon dioxide levels and global warming is far above the range of natural variability over the past 650,000 years

  Het is vrijwel zeker (meer dan 99% waarschijnlijkheid), dat de concentratie CO2 en de opwarming op wereldschaal, ver boven het niveau is van de natuurlijke variabiliteit in de laatste 650.000 jaar.

  * It is virtually certain that human activity has played the dominant role in causing the increase of greenhouse gases over the past 250 years.

  Het is vrijwel zeker dat menselijke activiteiten een dominante rol hebben gespeeld in de verhoging van de broeikasgassen in de afgelopen 250 jaar.

  * Man-made emissions of atmospheric aerosol pollutants have tended to counteract global warming, which otherwise would have been significantly worse.

  De emissie van luchtverontreinigende producten door de mens, die äerosol vormen in de atmosfeer, hebben gedeeltelijk de opwarming teniet gedaan: het zou anders significant warmer zijn geworden.

  (voetnoot redactie (gk): äerosol weerkaatst zonlicht, direct en indirect (dat laatste via optisch dichtere wolken) en dit geldt voor al het äerosol, behalve voor roetdeeltjes, die absorberen zonnestraling vrij goed. Roetdeeltjes ontstaan door onvolledige verbranding in dieselmotoren, open haarden en houtkachels, alsmede bij bosbranden en andere ongecontroleerde verbrandingen)

  * The net effect of human activities over the past 250 years has very likely exerted a warming influence on the climate.

  Het netto effect van de menselijke activiteiten over de laatste 250 jaar, heeft zeer waarschijnlijk een warmer worden van het klimaat tot gevolg (en al gehad).

  * It is likely that human activity is also responsible for other observed changes to the Earth’s climate system, such as ocean warming and the melting of the Arctic sea ice.

  Het is zeer waarschijnlijk dat het geheel van menselijke activiteiten verantwoordelijk is voor de geobserveerde veranderingen in het klimaatsysteem van de aarde en het versterkte smelten van het ijs op de arctische zee (het drijvende noordpoolijs dus).

  * Sea levels will continue to rise in the 21st Century because of the thermal expansion of the oceans and loss of land ice.

  Het zeeniveau zal doorgaan met stijgen in de 21e eeuw, vanwege het uitzetten van het water in de oceanen en door verlies aan ijs dat op land gelegen is.

  * The projected warming of the climate due to increases in carbon dioxide during the 21st Century is likely to cause the total melting of the Greenland ice sheet during the next 1,000 years, according to some computer forecasting models.

  Het voorziene warmer worden van het klimaat als gevolg van de verhoging van de concentratie CO2 in de 21e eeuw, zal waarschijnlijk het smelten van de totale ijskop van Groenland tot gevolg hebben in de komende duizend jaar. Dit gebeurt in sommige van de computerklimaatmodellen.

  * The warm Gulf Stream of the North Atlantic is likely to slow down during the 21st Century because of global warming and the melting of the freshwater locked up in the Greenland ice sheet. But no models predict the collapse of that warm current by 2100.

  Het is ook waarschijnlijk dat de warme golfstroom in de noordelijke atlantische oceaan, in snelheid zal teruglopen in de 21 eeuw : dit, als gevolg van het warmer worden van het wereldklimaat en het extra (zoet)water dat vrijkomt bij het smelten van de Groenlandse ijskap.
  Echter, uit geen van de modellen resulteert de verwachting dat de warme golfstroom volledig tot stilstand komt rond of voor het jaar 2100.

  Bron: Independent – IPCC

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 15.25 uur

 23. Lichtjes uit, bakkie zetten met de senseo!

  Reactie door e.krul — maandag 29 januari 2007 @ 15.25 uur

 24. als we lang genoeg door gaan, gaat het licht vanzelf uit.

  Reactie door e.krul — maandag 29 januari 2007 @ 15.26 uur

 25. @6 Pipo

  Oorzaak en gevolg in het verleden geven nog geen garanties voor oorzaak en gevolg in het heden. Je begaat hier een attributiefout. Denk maar aan aandelen, rendement in het verleden betekent niet automatisch rendenm,ent in het heden.

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 15.33 uur

 26. @ 14,15: Clown,
  Wat veroorzaakt ijstijden? Langzame schommelingen in de hoek van de noordzuid-as van de aarde t.o.v. de zon.

  Hieronder een stukje van de website van het KNMI:

  Het gezaghebbende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), opererend onder de vlag van het United Nations Environment Program (UNEP) en van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat een deel van de opwarming sinds de tweede helft van de twintigste eeuw door menselijk handelen is veroorzaakt. Sterker nog, waarschijnlijk komt het merendeel van de opwarming op rekening van de mens. Recent onderzoek van het KNMI geeft aan dat de opmerkelijk warme periode aan het eind van de twintigste eeuw in Nederland deels samenhangt met de wereldwijde opwarming. Ongeveer de helft van de opwarming sinds de jaren ’60 kan hiermee verklaard worden, de andere helft hangt samen met de grilligheid van het Nederlandse klimaat.

  Reactie door Alcor — maandag 29 januari 2007 @ 15.39 uur

 27. @25 Zo is het Alcor, de kans op invloed van declinatie is nagenoeg nul.

  Overigens is een verschuiving van de aardas ten opzichte van de ecliptica en daarmee de hoek ten opzichte van de Zon ook nog niet geconstateerd voor zover ik weet.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 15.51 uur

 28. Blijf vooral geloven in het dogmatische milieu doemdenken. Sluit je af voor iedere kritiek die er op de milieu agenda bestaat.
  Zie hier nogmaals de beperktheid, intolerantie en drammerigheid van links. De ‘echte deskundigen’, oh wie zijn dat dan? En voor wat betreft aanmatigende opmerkingen over Lomborg, niemand heeft zijn verhaal nog kunnen weerleggen. De wetenschap is nog hopeloos verdeeld over de oorzaken van klimaat verandering.
  En nogmaals geef nou eens antwoord op de vraag over wat er gebeurde na de ijstijden.

  Lastig he?

  Reactie door Pipo — maandag 29 januari 2007 @ 16.21 uur

 29. @28 Toch wel een erg domme Pipo.

  Niemand sluit zich af voor de kritiek, een ieder die neemt kennis van wat echte deskundigen zeggen en als ze mijn links hebben gevolgd ook nog van de opmerkingen van de niet erkend “deskundige” de statisticus Lomborg.

  Maar jij hoort bij de groep oogkleppers die gewoon onprettige boodschappen niet wil horen en vooral niet willen dat ze wellicht aan welvaart en luxe moeten gaan inleveren om te voorkomen wat de echte deskundigen, nee geen doemdenkers, te vertellen hebben.

  Jij rent achter Sneeuwwitje aan, omdat het een leuk en fijn verhaal is, of Assepoester om dezelfde reden.

  Niet diegenen die de waarschuwingen van de echte deskundigen niet in de wind slaan zijn een ramp, Pipo’s die niet willen horen, die wetenschappelijk bewijs ,links gewauwel noemt, die gewoon weigert om na te denken en dat openlijk demonstreert omdat nadenken wellicht om twee redenen pijn doet, ten eerste als je het nog nooit gedaan hebt dan kan dat pijn doen en als je dan nadenkt, dan is de boodschap ook nog onplezierig.

  Dat beste Pipo is jouw insteek, ook al probeer je te denken dat die anders is. Helaas Pipo in het verleden waren er te veel van jouw soort en daar zullen in de toekomst onze nakomelingen ons niet zo dankbaar voor zijn.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 16.35 uur

 30. @ Alcor (25) en Roef van Bergen (27):

  Astronomen hebben al lang vastgesteld dat de aarde een z.g.”tolbeweging” maakt. D.w.z.: de “punt” draait eenmaal in een bepaald aantal duizenden jaren a.h.w. een “rondje” ten gevolge van de schommmelbeweging van de aardas. Dit heeft inderdaad invloed op het voorkomen en weer verdwijnen van “interglacialen”.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 29 januari 2007 @ 16.52 uur

 31. @ Pipo
  “En nogmaals geef nou eens antwoord op de vraag over wat er gebeurde na de ijstijden”

  hhmm, volgens mij kwam Pipo Mammeloe tegen en ze werden gelukkig samen ondanks KlukKluk (dit is wetenschappelijk aan te tonen).

  Maar alle gekheid op een stokje, inderdaad komt na de ijstijd een interglaciale periode (en vice versa). Echter, we waren van onze laatste interglaciale periode van 12.000 jaar naar een ijstijd op weg.
  Menselijk ingrijpen heeft hier een stok voor gestoken. Lekker, blijft het nog even warm, zul je zeggen. De snelheid waarmee deze opwarming (ik spreek liever van verhitting, klinkt minder comfortabel en is meer in overeenstemming met de komende temperatuurstijging) zich nu voltrekt is een factor dertig sneller dan welke opwarming dan ook van de afgelopen vier miljoen jaar. Vandaar de – terechte – angst van 99,999999% van de klimaatwetenschappers (en de natuurkundigen en de geologen en de chemici en de enz) dat er een runaway-effect kan gaan ontstaan. Daar helpt geen schommelbeweging tegenop.

  Tsjongejonge over drammers gesproken Pipo, je kan er wat van, zelfs met je kop in het zand.

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 17.20 uur

 32. Zeg mensen, niet om het één of ander hoor- Pipo en al die andere negatievelingen voorop: Deze aktie is een SIGNAAL!!!

  Ze hadden er net zo goed voor kunnen kiezen om te verzoeken dat 6 miljard mensen naar buiten zouden gaan en 1 minuut met de ouderwetse knijpkatzaklamp zouden gaan seinen. Maar in plaats aarvan hebben ze ervoor gekozen mensen te verzoeken 5 minuten lang hun lichten uit te doen. Als zoveel mogelijk mensen dat doen, dan geeft dat een aardig en ludiek zichtbaar signaal in al die steden. Verrek- je zult het zelfs kunnen zien op de energieconsumptiegrafieken van de energieleveranciers. Een klein dipje in de lijn, meer niet, maar wel een signaaltje.

  Het is misschien zelfs waar wat jullie zeggen: Eén kuchje van de gemiddelde vulkaan proest al zo ongeveer meer troep de atmosfeer in dan wij mensen de afgelopen 200 jaar hebben gepresteerd, maar dat soort argumenten houdt hier absoluut geen steek- ze slaan de plank volkomen mis.
  Waar het om gaat is dat wij mensen onze planeet op een gigantische manier aan het mishandelen en misbruiken zijn. De consumptiemaatschappij Verbruikt allen maar en vernietigt alleen maar. De zeeën raken leeggevist, leven sterft echt massaal uit door toedoen van de mens. We maken een hoop chemische vervuiling die op veel plaatsen nog voor honderden generaties en járen de aarde verziekt. We putten bodemschatten uit met astronomische snelheid. Bossen verdwijnen in róttempo door de mensen. Dood-noodzakelijk drinkwater wordt opgebruikt, nodeloos verspild en op andere plaatsen nodeloos onbruikbaar gemaakt.

  Dus of wij nou wel of niet verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering en stijgende zeespiegel, dat doet er in dit geheel eigenlijk niet eens toe- We weten niet eens of dit alles gaat leiden tot De Grote Droogte of juist een nieuwe IJstijd.

  Maar wat er dus wel toe doet is dat zoveel mogelijk mensen zelf eens bewust worden van hun Verbruik van hun planeet. En ook doet het er helemaal toe dat die mensen aan hun politici duidelijk maken dat zij van hen verwachten dat daar nu eindelijk eens serieuze politieke acties op worden ondernomen. Nederland, Europa en de rest van de wereld moeten eindelijk eens serieus een halt toe roepen aan de woudkap (strafbaar stellen!) in Indonesië en het Amazonegebied. De wereld moet eindelijk eens zeer serieus werk maken van beperken van chemische uitstoot en vervuiling. De wereld moet eindelijk eens werk maken van duurzame en schone energie. Onze politici moeten eindelijk eens duidelijk maken dat zij het milieuvraagstuk echt serieus nemen.

  En dat alles met een SIGNAAL tje. Dus vijf minuten lampen uit, iedereen. Wie weet dat het helpt de boodschap over te brengen.

  En dan ga je zelf verder braaf voortaan op de fiets naar je werk in plaats van met de auto, en je doet voortaan alle lampen in hje huis uit behalve die twee in de kamer waarin jij zit, en je haalt alle stand-by knoppen eraf. En je sluit je toiletspoelbak aan op de regenton… enzovoort.

  Signaal- Negatievelingen- Signaal.

  Reactie door Haby — maandag 29 januari 2007 @ 17.51 uur

 33. @32 Haby, als ze het nu nog niet snappen na jouw duidelijke uitleg…

  Dank je wel!!!

  Reactie door Marleen Mes — maandag 29 januari 2007 @ 19.23 uur

 34. @30 Olav Meier

  @27 schreef ik dit:

  “Zo is het Alcor, de kans op invloed van declinatie is nagenoeg nul.”

  Kortom met die hoek waar jij het over hebt, declinatie dus, en die is er en de relatie tot het hier bedoelde verschijnsel is voor zover ik weet geen verband en wordt dit, eveneens voor zover ik weet, door geen enkele wetenschapper opgevoerd, zelfs niet door de zogenaamde sceptici, die komen niet verder dan er zijn altijd al warme en koude perioden geweest en daarin gaat Pipo mee.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 20.29 uur

 35. Beste mensen,

  Ook al zijn jullie het niet eens met de stelling van Pipo en er alles aangelegen liggen om deze stelling in het belachelijke te trekken, zitten jullie er naar mijn mening toch voor een groot deel naast.

  Deze Pipo is helemaal niet zo dom als jullie doen voorkomen.
  De opwarming van de aarde (nogmaals) zie @12
  (ik weet dat jullie op dit moment liever over me heen fietsen en me negeren) maar de ijstijden etc. is een natuurlijke cyclus van moeder natuur, zoals eerder al aangegeven.

  Ook uit de bijdrage van Olav Meijer kan ik niet anders concluderen dat ik er niet ver naast zit, zoals ik in @12 al heb aangegeven.

  Maar nogmaals, dit neemt niet weg, dat de vervuiling van ons mensen op deze aardbol deze cyclus versnelt.
  Maar 5 minuten de lampjes uit? Misschien voor sommigen een leuk signaal en dat ze er een goed gevoel aan overhouden, maar die 5 minuten lossen niets op.

  We moeten structureel bewustzamer omgaan met de energie die ons door moeder aarde ter beschikking wordt gesteld en dat kan op vele andere manieren die meer opleveren dan 5 minuten zonder licht.

  Reactie door bijdehandje — maandag 29 januari 2007 @ 20.31 uur

 36. @ Bijdehandje
  Natuurlijke cyclus van de aarde alles goed en wel: jij wil dus beweren dat we van een interglaciaal naar een nog warmer interglaciaal gaan? Of denk je soms dat de afgelopen periode van 12000 jaar relatieve warmte een ijstijd was? even googlen op wikipedia en ijstijd misschien?

  En elk signaal is er in ieder geval één. Natuurlijk moeten wij bewuster maet energie omgaan, maar wellicht worden door dit signaal wel minder bewuste mensen ook eens wakker. Gewoon doen!

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 20.42 uur

 37. @35 Nou Bijdehandje je vertelt het aardig.

  Maar waar in je tekst op die plekken waar het op aan komt, verschil je nu met de mening van anderen die Pipo gekritiseerd hebben?

  Zelfs op het punt te verwachten effect van deze actie stem je met mij, hier neergepend, overeen.

  Het enige verschil is dat je kennelijk Pipo even over het bolletje wilt aaien.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — maandag 29 januari 2007 @ 20.50 uur

 38. foutje: 12000 jaar moet 20000 jaar zijn

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 21.00 uur

 39. @37 Roelf,

  Kwestie van lezen Roelf.
  En iemand over z’n bol aaien, néé dank je, geen behoefte aan.

  Ik heb héél duidelijk gesteld hoe ik erover denk in @12 en vind het niet nodig om iemand metéén in een hoek te drukken.
  Ook al wordt de naam van Pipo hier belachelijk gemaakt, er zit wel een kern van waarheid in.

  En als je dat niet in wilt zien, dan moet je dat even bij jezelf gaan zoeken ipv. metéén een ander belachelijk te maken.
  Zolang de aarde draait, is de aarde ook aan temperatuurwisselingen onderhevig geweest.
  Moeder natuur staat voor niets en het is niet altijd de ver van m’n bed show.
  Het is nu weer de tijd van pompen of verzuipen.
  Het énige verschil met vroeger is, we kunnen nu pompen en vroeger verzopen we.

  Reactie door bijdehandje — maandag 29 januari 2007 @ 22.09 uur

 40. Lieve Roelf en Robbie

  Dit ‘lieve’ is geen aai over beide bollen. Ik zie jullie gedrevenheid en dit bevat altijd een vorm van schoonheid. Vandaar!
  Maar “gun de planeet rust’? Vergis je niet. Deze planeet is niet voor niets uitgerust om mensen te huisvesten. De planeet behoeft geen rust en doet haar werk vanaf eeuwen der eeuwen in de komende eeuwen der eeuwen.
  Moeder Aarde wil geen rust, maar AANDACHT! Zoals eerder gezegd: we hebben haar schoot leeggeroofd omdat we de blik alleen naar beneden hebben gericht. Nu de blik omhoog en het zal ons verheffen. We hebben onze trouwe oer-energie-krachtige ZON en de power-stoere WIND en bovenal KENNIS nodig om op Aarde te leven en de energie te betrekken van ‘bovenaf’.
  Ook onze auto’s kunnen op ‘water’ rijden en hiertoe omgebouwd worden.
  Alle intelligentie moet hierop ingezet worden en vergeet niet: het ijs wil ook weleens smelten. Het is niet aangenaam om altijd maar in bevroren toestand te moeten leven…
  En WEER komt kennis erop aan. Het teveel hier kan geleid worden naar het tekort daar. De ‘droge’ landen die schreeuwen om water en verdienen vruchtbare grond.
  Ik zie geen problemen. Alleen maar dat we tot nadenken gedwongen worden om gebruik te maken van de gegevens die moeder Aarde aan ons tracht over te brengen.

  Reactie door Gloria — maandag 29 januari 2007 @ 22.24 uur

 41. @40

  De blik naar beneden kan ook geen kwaad, daar zit ook genoeg schone energie die gebruikt kan worden.
  En dan heb ik het niet over steenkolen en mijnen.
  Fijne avond verder.

  Reactie door bijdehandje — maandag 29 januari 2007 @ 22.36 uur

 42. Ook onze auto’s kunnen op ‘water’ rijden en hiertoe omgebouwd worden.

  Sterker nog, ze kunnen rijden op gecomprimeerde lucht:

  http://www.theaircar.com

  Goedkoop, schoon, maar de gevestigde orde wil er niet aan.
  Toch hoop ik dat je gelijk hebt, Gloria

  Reactie door robbierobson — maandag 29 januari 2007 @ 23.17 uur

 43. wie zei ook weer geen rabiaat gehak? voor/in de prehistorie was er al sonar(vleermuis) electriciteit(sidderaal-onweer)etc.etc. (wat de scientists later ontdekten- dus wat is er nog meer..geen open deuren,maar echt meer..)en dat tijd relatief is;quantum simpel metaforisch, wasserfall lauterbrunnen(die goethe inspireerde tot zijn gedicht ‘die seele des menschen’);water volgt de weg van de minste weerstand, en gaat desnoods met tig ltr. p/sec. -stenen slijpen des te langzamer uit(ondertussen is er zomer 6-06 wel 600.0000(???) kuub van de eiger afgevallen),wat bijdehandje zegt: structureel bewuster omgaan met ,wat kon toen de strucciomimus of de paleogaiagravidas voor verschil maken?; wij kunnen wat doen?! als we wat kunnen doen moeten we dat zeker niet laten (; anders doem) als dieren met een spraakcentrum; communicatie = mede delen!..dus het gaat niet om laissez faire, pura vida mild-en ja! het kan allang veel anders/beter; nu ff umtauschen van geld/olie naar sociaal-ecologisch-innoverend.
  overweeg me als dier in te laten schrijven bij de partij v.d. dieren(-ik kan miauwen,blaffen,hinniken,(franstalige) cavia’s nadoen:oui oui oui NON! en balken zo jullie zien,nix helpt;je ne parle pas la langue politique(-en zogen en zorgen)),want dan is er dierzorg?! we hoeden ook nog verscheidene dieren,
  science-knowledge van scire=know/see,
  sein-signum,teken,voor!teken, haby,marleen, sorry dat dit zo uitliep;signaal dat het toch leeft,lamp en stekkers eruit als stille staking 1-2-07;dat het licht daarop valt.
  ben moe, oi!
  en nachtblind.

  Reactie door recycling cenerentola — maandag 29 januari 2007 @ 23.20 uur

 44. @42 Robbierobson

  Wat tof die mini C.A.T.!!
  Dat is ‘t, Robert. En die gevestigde orde?
  Die moeten we om zeep zien te helpen.

  Reactie door Gloria — maandag 29 januari 2007 @ 23.27 uur

 45. @43 recycling cenerentole,

  Kun je even in gewoon Nederlands uitleggen wat je bedoeld en waar je op uit bent?

  Lijkt me voor de medelezers hier ook wat prettiger dan die codetaal van jou te moeten ontcijferen.

  Ik zal héél duidelijk zijn tegen je.
  Ik weet niet hoe je het bedoeld, of wat je bedoeld, want er is geen touw aan vast te knopen aan al die onzin (voor mij dan) en ik denk velen met mij hier anwezig, maar zet het svp. normaal neer.

  Kijk als je mijn naam gebruikt in een bijdrage van jou, wil ik wel even begrijpen waar het over gaat.
  Wees duidelijk naar een ieder en niet alléén voor een beperkt groepje ingewijden, daar zijn de chatboxen voor.

  Vast hartelijk dank voor je medewerking.
  Kij

  Reactie door bijdehandje — maandag 29 januari 2007 @ 23.45 uur

 46. Nogmaals Roelf, je hebt geen enkele verklaring voor de global warming die de aarde al vier keer heeft gekend. Je socialistisch verknipte geest kan slechts in schuld en boete denken, zoals met je vele andere stellingen. Een ideologie ingegeven door angst, dat is het.
  Maar wat echt nodig is is een serieuze analyse of het inderdaad zo is dat menselijk handelen verantwoordelijk is voor de global warming die we nu kennen. Dat is nog lang niet zeker en zeer omstreden. In feite weten we nog heel erg weinig over het klimaat. We zijn niet eens in staat om het weer van volgende week behoorlijk te voorspellen.
  Blijf objectief denken en loop niet zomaar achter de zoveelste marketing campagne van de zoveelste milieu organisatie aan.
  Man-made global warming is een geschenk uit de hemel voor de Greenpeace spindoctors. IPCC werkt met een politieke agenda, whats in the word (!)
  Maar de simpele vragen over global warming die we tot nu toe hebben gekend zijn niet verklaard. Waarom hebben we 4 keer global warming gehad zonder enige industriele activiteit? Wat is het bewijs dat er nu WEL enige invloed is? En niemand heeft daar tot nu toe een sluitend antwoord op gegeven.^

  Reactie door Pipo — dinsdag 30 januari 2007 @ 0.22 uur

 47. @43 recycling cenerentola

  Inderdaad, water volgt de weg van de minste weerstand. En hoelang zullen we het water moeten blijven volgen?
  Misschien tijd om er eens wat weerstand aan te geven. Zodat het water ‘ons’ volgt naar daar waar het nodig is.
  In feite neemt de mens de weg van de minste weerstand!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 1.03 uur

 48. @46 Pipo de Clown: Jij wilt geen antwoord op je vraag, je wilt alleen bevestiging van waar je al van overtuigd was.

  @40 Gloria: Auto’s kunnen helaas NIET op water rijden. Jij bedoelt waarschijnlijk waterSTOF en dat is iets heel anders dan water, geloof me. (strict genomen kun je waterstof uit water halen maar dit kost meer energie dan het oplevert). Er zijn nog een paar problemen met waterstof: Het is tien keer zo ontvlambaar als benzine en de explosie kracht is 20 keer zo groot. (Denk aan de space shuttle Challenger). Het geeft heel weinig energie per volume, dat wil zeggen dat je grote tanks nodig hebt. Bv om de zelfde energie voorraad naar een tankstation te brengen heb je dan 21 tankwagens nodig in plaats van één nu. Waterstof is ook nog eens ontzettend corrosief. En het is een broeikas gas zoals CFK. Het lekt ook nog eens gemakkelijk weg omdat de moleculen zo klein zijn. Er zitten geen voorraden waterstof in de grond die we kunnen gebruiken. Waterstof is geen energiebron maar een energie drager. Vrijwel alle waterstof die nu gebruikt wordt wordt gemaakt via koolvergassing of uit aardgas, beide zijn niet hernieuwbare energiebronnen.
  Het is inderdaad mogelijk om waterstof te winnen via zonne en wind energie, maar niet op de schaal dat je het huidige wereld wagen park erop kan laten rijden.

  @42 Robbie,

  Een air car kan nuttig zijn om plaatselijk in bv steden de luchtvervuiling te verminderen, maar het is geen oplossing voor het broeikas effect. Want: de compressor waarmee de ‘aircar’ wordt opgeladen, waarop werkt die? Op elektriciteit? En hoe wordt die elektriciteit opgewekt?

  Reactie door Alcor — dinsdag 30 januari 2007 @ 8.03 uur

 49. …En tussen al dit gewellesnietes door- Zijn alle Lichten er hier al uit…? Gaan we ons Signaaltje hier nog geven? Alle lichtjes op 7 februari 5 minuten uit?

  Of zonder uitzondering hier er feitelijk te weinig van af wetend vrolijk verder met wellesnietesen?

  Want dat blijkt mij uit deze discussie nog het meest of je nou Pipo, Bush, Roelf, Al Gore, Bijdehandje, Hans Oerlemans, recycling cenerentola, Blair, of Haby heet- Als je gaat rondsnuffelen op Internet, in de Elsevier of in de verschillende kranten, dan blijkt gewoon dat alle kanten hun boodschap als De Waarheid of tenminste de Grootste Waarschijnlijkheid Verkondigen met soms zelfs dezelfde feiten als bewijs voor het één én het ánder…! Het ijs smelt op onze gletsjers en in Groenland- Oei- Dat is foute boel. Maar tegelijkertijd is er ijsgroei op de Zuidpool! Maar De Zuidpool is in een ver verleden ooit volledig ijsvrij geweest net als Groenland (waar maar 4% ijs van de wereldvoorraad ligt) dat nog veel korter geleden is geweest. En naast dat de Zeespiegel stijgt, daalt Nederland ook wat. En tegelijk met de opwarming van onze eigen Aarde zijn ook op Mars en Jupiter duidelijk sprake van meetbare opwarming in zeer recente tijden. He…? Hoe kan dat nou weer? …Is dat dan ook door onze menselijke invloed op het broeikas effekt daar…? Of zouden sommigen dan toch een klein beetje gelijk hebben en heeft onze Aardse opwarming misschien te maken met een kosmisch fenomeen? Een gaswolk waar we als zonnestelsel juist wel of niet doorheen vliegen- onze zon die misschien iets meer straalt dan anders of zo…?

  En intussen verkloten in de zin van uitputten en vergiftigen en uitputten wij de boel er vrolijk op los hier op Aarde. Zelfs zonder dreigende Broeikas of IJstijd. Dat blijft domweg staan voor zowel voor- als tegenstanders. Concentreer je daar dan misschien op en wees het daar over eens zoals jullie overduidelijk ook vaak zijn tijdens het elkaar afwijzen!

  Dus wat wordt het- Verder wellesnietesen in een voorlopig door het voorhanden zijn van te weinig feiten voor beide zijden on winbare discussie?

  Terug naar het Hier en Nu en de noodzaak om dingen te doen: Signaal mensen…! Lampjes uit- 5 minuutjes van 19.55-20.00 uur op 7 februari aanstaande! Signaal aan onze politici!!!

  Jullie ook?

  Reactie door Haby — dinsdag 30 januari 2007 @ 8.20 uur

 50. ik bedoel dat er vroeger al veel was, wat later ontdekt is hoe me er als mens ook gebruik van kon gaan maken.er zal nog wel veel meer nieuws zijn waar wij letterlijk krachten uit kunnen ontwikkelen,in dit geval tegen global warming,en de vervuiling- waarbij de slotzin van bijdehandje ‘We moeten structureel bewustzamer omgaan met de energie die ons door moeder aarde ter beschikking wordt gesteld en dat kan op vele andere manieren die meer opleveren dan 5 minuten zonder licht.’overall belangrijk was
  omdat we/de politiek hier en nu gewoon al veel meer kunnen doen.los van pipo discussie of ‘t er nu al was ooit of niet; nu zijn wij mensen er, i.p.v. onmondige dieren.dus..,en wat er verder staat- (signaal komt van sein = o.m. voorteken.) ach, zie het maar als geblaat, van een simplegoat.

  Reactie door recycling cenerentola — dinsdag 30 januari 2007 @ 10.17 uur

 51. hoe men als mens

  Reactie door recycling cenerentola — dinsdag 30 januari 2007 @ 10.18 uur

 52. @49 sorry Haby maar…

  Ik had bij @1 de fout gemaakt van 7 febr. maar het is echt 1 febr.
  Bron: L’Alliance pour la Planète!!

  Reactie door Marleen Mes — dinsdag 30 januari 2007 @ 10.47 uur

 53. @ 48 Alcor
  “Want: de compressor waarmee de ‘aircar’ wordt opgeladen, waarop werkt die? Op elektriciteit? En hoe wordt die elektriciteit opgewekt?”

  De compressor werkt inderdaad op electriciteit, een volle tank kost ong 3kwh ofwel 0,75 eurocent. Ikzelf kies voor groene energie, dus ga ervan uit dat windmolens, zonne-energie en biomassa-energie het werk doen.

  Het feit dat electriciteit nodig is neemt niet weg dat deze wijze van voortbewegen een beter alternatief vormt voor de oeroude benzine-plofmotor alswel voor de waterstof aangedreven motor.
  Waterstof (en biodiesel) moet vooral gezien worden als vervanging voor olie, zodat de oliemaatschappijen hun monopolie op dit gebied kunnen behouden.

  Reactie door robbierobson — dinsdag 30 januari 2007 @ 12.07 uur

 54. @ Pipo

  Er zijn minstens 5 ijstijden geweest. Daarnaast zijn in de afgelopen 2 miljoen jaar (na de laatste echte ‘ijstijd’) ong 17 perioden van opwarming en afkoeling geweest (zgn. glacialen en interglacialen). We zitten momenteel in het Holoceen, een interglaciaal. Uiteraard waren deze perioden van opwarming een gevolg van ‘natuurlijke variabiliteit’. De schommelbeweging van de aarde, de verhouding van broeikasgassen in de atmosfeer, de albedo van de aarde dragen onder andere hieraan bij. Toendertijd ging de temperatuurstijging vooraf aan de toename van Co2, nu is dat andersom. Ook is de hoeveelheid Co2 momenteel anderhalf x zo groot dan in de afgelopen 650.000 jaar en stijgt de temperatuur van de aarde momenteel 30x sneller dan gedurende de laatste sterke stijging van de temperatuur.
  ‘Natuurlijke’ factoren kunnen dit niet verklaren.
  Als je alle factoren (toename zonne-energie en zonnevlekken, schommelbeweging, vulkanen, menselijk handelen enz.) in de analyses van de opwarming betrekt, dan kom je tot de conclusie (net als bijna 100% van alle wetenschappers) dat het menselijk handelen de huidige opwarming het beste verklaard. Het valt zelfs te kwantificeren: Mesnelijk handelen draagt voor 70% bij aan de opwarming, toename zonne-aktiviteit 15-20% en de rest door toename van andere broeikasgassen zoals waterdamp (m.i. echter ook deels als gevolg van menselijk handelen)

  Reactie door robbierobson — dinsdag 30 januari 2007 @ 12.49 uur

 55. @46 Ach Pipo toch, goh.
  Omdat je zo sterk inzet op dat ijstijd gedoe dacht ik hij weet er wel wat van ik hoef toch niet alles uit te leggen?

  Volgens de cyclus die jij bedoelt en die vooral is toe te schrijven aan de schuine stand van de aardas ten opzichte van de zon, zouden we op dit moment richting nieuwe ijstijd gaan.

  En nu komt het, en natuurlijk met jou verknipte geest is zoiets een socialistische uitvinden, de aarde warmt op .
  En jawel nagenoeg alle mensen die in die wetenschap die dat vasteld, zijn overigens meerdere disciplines, zijn natuurlijk socialist.

  Over een verknipte geest gesproken.

  Verder vind je hier nog wat bijdragen van anderen die je inzicht nog verder zouden kunnen vergroten, maar wellicht, pas op, zijn het ook socialisten.

  Overigens hoe had jij zo gauw door dat ik dat zou zijn, en waarom zou ik niet denken dat jij dat ook bent?

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 12.50 uur

 56. @49 Haby.

  Goh er is dus niets aan de hand, je probeert zo’n beetje alles waar het hier om gaat te relativeren, dat is je eerste betoog.

  Dan besluit je met, er is verschrikkelijk veel aan de hand, we moeten zo snel mogelijk wat gaan doen. Jawel ook het signaal geven op 1 februari.

  Kijk dan heb ik niet het idee dat je met jou ergens komt, maar goed misschien moeten we maar aan het laatste vasthouden bij de inschatting van waar je heen wilt.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 12.54 uur

 57. Goeie actie mag elke week een keer!
  …of vaker, zie maar. Wat goed is voor het milieu is, is goed voor ons.

  Reactie door Ingeborg vv — dinsdag 30 januari 2007 @ 13.55 uur

 58. @53 Robbierobson

  “De compressor werkt inderdaad op electriciteit, een volle tank kost ong 3kwh ofwel 0,75 eurocent. Ikzelf kies voor groene energie, dus ga ervan uit dat windmolens, zonne-energie en biomassa-energie het werk doen.”

  Waar haal je dit vandaan?
  De link van de ontwerper geeft geen uitsluitsel over benodigde energie om de tank te laden, wel over de actieradius bij verschillende snelheden. Dus ook geen rendements indicatie.

  Te stellen dat het maar 3Kwh kost lijkt me wel erg zuinig. ( Anderhalf maal die moderne stofzuiger van 2Kw).

  En of het een werkelijk alternatief is?

  We zullen dan toch eerst eens moeten zorgen voor veel meer electriciteit van recyclebare oorsprong en dat is minder simpel als door velen voor gesteld.

  Halverwege het vorige jaar hebben we in Europa, Nederland ontsprong de dans ter nauwernood, een hele grote elektriciteitsstoring gehad.
  Oorzaak: De windmolens in Noord Duitsland, daar is men voortvarend te werk gegaan met wind energie, hadden het net plotseling instabiel gemaakt, oorzaak daar weer van al deze molens zijn gebaseerd op een asynchrone machine, en om een net sterk te houden en netjes op 50 Hrz, heb je dan sterke synchrone tegenhangers nodig en die komen voorlopig nog een hele tijd van de ouderwetse conventionele en jawel ook kern- centrales. Helaas zonder die dingen zal het nog een poos niet gaan.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.13 uur

 59. Beste Roelf- Waar het mij eens temeer om gaat is dat ik als laatste weet wat er aan de hand is in deze wereld, behalve dat wij mensen er grotelijks een zooitje van aan het maken zijn.

  Ik weet niet of we naar Broeikas gaan of naar IJstijd. Ik zie talloze argumenten aan weerszijden voor beide uitkomsten.

  Wat mij hier opvalt is dat er tot aktie wordt opgeroepen en dat dan hier de nodige mensen te beginnen met Pipo gaan bediscusseren welke richting het op gaat met de wereld of dat het misschien wel of niet meevalt. Terwijl voor mijn gevoel dus de hele discussie welke richting we op gaan volledig de plank van de aktie mis slaat! En die misplaatste discussie vertroebelt dus volgens mij de zin en het nut van de aktie. Dat vind ik heel erg jammer.

  Veel eerder zou ik hier ten voordele van de komende aktie willen zien dat Pipo, Roelf, en al die anderen zeggen dat ook al zou het Gebáár van die aktie volstrekt nihil zijn, de bóódschap in élk geval bij de politici dient over te komen. Dus met ons allen proberen met zo veel mogelijk huizen als één mens deze aktie ondersteunen en zó onze politici oproepen tot komen voorbij mooie praatjes maar nu ook eens wat dóén!

  Dát is mijn punt, Roelf.
  En als jij dan verder vindt dat de mensen verantwoordelijk zijn voor opwarming, dan vind ik dat in het kader van déze aktie net zo waar of twijfelachtig als zeggen dat we juist een IJstijd krijgen; voor mij dóét het er niet toe, want we hebben volgens mij nog domweg te kort gegevens verzameld. Dus jij kan net zo goed ook gelijk hebben als Pipo- Zolang jullier er beiden maar van uit gaan dat het de mens is die de boel aan het verkloten is.

  Dat zijn de enige punten die ik aan deze hele discussie wens bij te dragen. Ik wil zelf niet mee doen aan het welles nietes anders dan het er mee eens te zijn dat wij mensen er een teringbende van aan het maken zijn en dat wij zelf en onze politici per gisteren aan het werk moeten om daar wat aan te gaan veranderen. Anders maken wij zelf het misschien nog mee dat de wereld óns uitspuugt.

  Dag! En Lichten uit!

  Reactie door Haby — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.32 uur

 60. Euhm Roelf,

  Je bent bekend met het feit dat juist de opwarming van de aarde een nieuwe ijstijd kan inluiden?

  Pool smelt, Atlantische golfstroom die Europa warm houdt stopt, gevolg, ijstijd…

  Reactie door Brekel — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.33 uur

 61. @haby, heheh,dat geeft verlichting; heeelemaaaaal mee eens!
  liefs!

  Reactie door recycling cenerentola — dinsdag 30 januari 2007 @ 14.49 uur

 62. @61 zo is het maar net Assepoester, een teken geven kan nooit kwaad, maar of het helpt?

  Reactie door bijdehandje — dinsdag 30 januari 2007 @ 15.18 uur

 63. @60 De Golfstroom stopt dus. volgens de Meteorologen, niet. Er zal op zijn hoogst een vertraging zijn.

  De vorige ijstijd in Europa, werd veroorzaakt door jawel het smelten van het landijs op het Noord Amerikaanse continent, grote hoeveelheden zoet ijskoud smeltwater liepen de Atlantische oceaan ter hoogte van nu de grote meren, op die plek komt de “warme” golfstroom langs, om een lang verhaal kort te maken, daardoor is de golfstroom gestopt en is het in Europa nogal erg koud geworden, zo erg koud zelfs dat de gletsjers zuidelijker kwamen als ze ooit bij vorige ijstijden waren geweest.

  Noot: Hoe dat stoppen van die golfstroom precies in zijn werk ging demonstreerde Al Gore met een leuke animatie in zijn film.

  Als het landijs op Groenland smelt zal het effect op de golfstroom of wel zelfs nihil zijn of heel klein is de conclusie van de onderzoekers, de golfstroom zal op zijn hoogst iets worden af geremd.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.09 uur

 64. @59 Haby.

  Mooi lang verhaal , maar ik heb het helemaal gelezen en als je meent wat je zegt met je eind conclusie schrap dan Pipo maar uit dat relaas.

  Pipo was duidelijk zat “Er is niets aan de hand” dus hoeven we ook niets te doen, links gaius, jullie willen mij om onzin geld uit de zak kloppen en mij misschien van enige leuke speeltjes ontdoen.

  Dus als jij meent dat er toch iets moet gebeuren, om welke reden dan ook, want je betoog maakt mij dat wel duidelijk, of ik moet het toch niet goed begrepen hebben, dat jij helemaal geen idee hebt wat er werkelijk aan de hand is, maar het “gevoel” hebt dat er iets niet deugt, niks mis mee. Maar koren op de molen van figuren als deze clown Pipo, die naast de ontkenning altijd daar aan vastknopen dat diegenen die er op wijzen dat er wel degelijk iets aan de hand is, en zelfs diegenen die dat met wetenschappelijke gegevens aan tonen, linkse raaskallers zijn.

  Dus scharen ze jou dan wel onder de zwakzinnigen die zo nodig ergens achter aan moeten lopen, en let op,

  ik heb die gedachten dus helemaal niet en ik ben het met zo’n denkwereld dan ook absoluut on eens,

  en dus niet serieus genomen behoeven te worden.

  Maar haby, ik zal het licht uit doen, hoewel ik dus denk dat het allemaal niets uit haalt en ik denk dat dus na 30 jaar ervaring in deze milieu zaak.

  Want haby, ik heb al dertig jaar argumenten gebruikt, zoals de hele milieubeweging, om dit te stoppen en dus geen vaag gevoel van dit moet fout zijn.

  Zelf de indianen kunnen formuleren wat er fout is, alleen dat gaat niet met zware wetenschap, maar wel met onweerlegbare feiten waar de wetenschap uiteindelijk vaak tegen moet zeggen jawel die “wilden” hadden al die eeuwen gelijk.

  Ik denk dat jouw insteek dus een beetje op die van de “Indianen” lijkt, maar dan zonder de argumentatie.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.24 uur

 65. Er is maar 1 oplossing de bevolking terugbrengen tot 2 miljard die de aarde aankan i.p.v. de 6 die er nu is.
  Zo niet doet de aarde dat zelf wel.

  Reactie door Klaas — dinsdag 30 januari 2007 @ 16.53 uur

 66. @ Roelf van bergen (34):

  Waar het mij om ging was, dat de “tolbeweging” van de aarde het verschijnsel van de wisselende ijstijden beïnvloedt. Ik heb niet beweerd dat die (mede) verantwoordelijk zou zijn voor de geconstateerde opwarming van de aarde.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 30 januari 2007 @ 17.17 uur

 67. @ Pipo (46):

  Het blijft een feit, dat verreweg de meeste sreieus te nemen deskundigen constateren, dat er sprake is van een versnelde en relatief sterke opwarming van de aardatmosfeer sinds ongeveer 1900 (toen het echt grootschalig verbranden van fossiele grondstoffen begon). En dat een relatie met de toename van CO2 in de atmosfeer -vooral door menselijk toedoen- onmiskenbaar is. En dat, als de trend zich voortzet, grote gevaren dreigen.(Smeltende gletschers en ijskap, toenemende regenval, e.d.).
  Ik vind het kortzichtig dit niet reëel onder ogen te (willen) zien. Of wil men zijn ongelijk pas erkennen als het al te laat is? Ingrijpende maatregelen zijn hoe dan ook geboden. Daar doen wisselende ijstijden in de geschiedenis van de aarde niets aan af.
  Ik vind het nogal goedkoop en simplistisch de IPCC af te doen als een politiek belangenclubje.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 30 januari 2007 @ 17.30 uur

 68. @66 Wat is je punt Olav?

  Ik beweer ook niet dat je dat beweert.
  Ik beweer daar dat in deze de invloed niet telt.

  Op een andere plek nuanceer ik dat door er op te wijzen dat de aarde door wat jij “tolbeweging” noemt onderweg is naar een ijstijd en dat toch de aarde opwarmt.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 17.40 uur

 69. @65 Klaas

  Gewoon Bush nog 4 jaar inzetten!

  Reactie door Gloria — dinsdag 30 januari 2007 @ 17.57 uur

 70. Roelf,
  Ik ben er nog eens ingedoken en ik heb me vergist, sorry. De maker van de motor stelt op zijn site:
  “MDI cars consume less than one euro every 100Km. (around 0.75 Euros)” -ik dacht dat het een volle tamkbetrof.
  Er vanuit gaande dat er 40 liter in de tank van een 1 op 15 auto past, is een volle tank 600km en dan ook 4.50 euro voor de lucht. Als een kwh een kwartje kost dan praten we hier over 18kwh, 6x meer dan ik stelde. Toch wel een aanzienlijke hoeveelheid, altijd nog beter dan de benzine-plofmotor.

  je hebt helemaal gelijk als je stelt dat er enorme haken en ogen aan het hele verhaal zitten, onze infrastructuur is nu eenmaal op fossiele brandstoffen ingericht. Maar we moeten toch ergens beginnen.
  Voorlopig blijf ik fietsen.

  Reactie door robbierobson — dinsdag 30 januari 2007 @ 18.23 uur

 71. @53 RobbieRobson:

  Als ik even aan het rekenen sla:

  Een gemiddelde auto heeft een vermogen van ong. 5 Kw (=ca.7 Pk in oude berekeningswijze)nodig om met een snelheid van ca. 50 km/uur te kunnen rijden.
  In de luchttank is dus een hoeveelheid energie gestopt van ca. 3 Kwh. Dat betekent, want er zijn verliezen door omzetting, wrijving etc., dat onze auto in het gunstigste geval een half uurtje met lage snelheid kan rijden, en dan nog alleen met een zeer zuinige, energiebewuste rijstijl.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 30 januari 2007 @ 18.27 uur

 72. @71 Harrieke

  Uhhmm, 3 kwh wordt 18 kwh. Volgens jouw berekening kan ik dan 200 km afleggen met een snelheid van 100km p/u. Niet optimaal, maar het is een start. Het grootste gedeelte van de afgelegde autokilometers in nederland is minder dan 50 km, dus dat moet voldoende zijn.
  Natuurlijk rijdt de benzine-auto (MDI heeft overigens ook hybride uitvoeringen voor lange afstand) verder op de tank. En kun je er sneller mee optrekken, meer de blitz mee maken omdat ze groter zijn e.d.
  Maar ga eens aan de uitlaat hangen, Harrieke!

  Reactie door robbierobson — dinsdag 30 januari 2007 @ 18.48 uur

 73. @72 RobbieRobson:

  De luchtweerstand die een auto (maar ook elk ander voertuig) ondervindt, neemt kwadratisch, misschien zelf meer, toe met de snelheidsvermeerdering.
  (dacht ik, het is al zo lang geleden, die schoolkennis.)

  Dus: als ik het goed heb onthouden is de luchtweerstand bij 100Km/uur minimaal 4 X zo groot. Ook de wrijvingsverliezen en de rolweerstand van de banden zijn dan hoger.
  Het benodigde vermogen voor de eerder door mij genoemde, gemiddelde auto zal dan ruim 20 Kw moeten zijn om ca. 100 Km/uur te kunnen rijden.
  Ergo: de actieradius zal dan bij een energie-inhoud van ca. 18 Kwh hooguit zo’n 90 km bedragen.

  Overigens, ik ben het met je eens dat dit voor vele toepassingen een bevredigende oplossing kan zijn en inderdaad: In feite is de aloude “plof”auto eigenlijk uit de tijd en door zijn fabricage, rijden en te zijner tijd weer recycleren zeer milieuonvriendelijk, zelfs al heb je (zoals ik) een der zuinigste die er momenteel zijn.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 30 januari 2007 @ 19.31 uur

 74. ja Harrieke, stom van me om de toename van de lucht- en bandenweerstand te vergeten.
  Met al zijn nadelen, ik blijf het een tof wagentje vinden.

  Reactie door robbierobson — dinsdag 30 januari 2007 @ 19.44 uur

 75. @74 RobbieRobson:

  Ja inderdaad, en weet je wat nou heel gezellig zou kunnen zijn?

  Pomp gecomprimeerde lucht in de tank met behulp van bijv. zonnecellen die op je dak zijn geplaatst. Je wordt dan meer natuurbewust want: geen zon, dan geen rijden.

  In feite hadden de aloude zeilschipbemanningen hetzelfde probleem, geen wind, dan geen beweging.
  Zij legden zich daar gewoon bij neer…

  Het zou misschien ook voor ons eens minder vanzelfsprekend moeten zijn dat de auto altijd maar weer klaar staat, als dan de zon weer eens lekker heeft geschenen, dan rijden maar!! Je gaat het dan meer waarderen.

  Overigens zijn er ook zonnecellen die (met een weliswaar geringere stroomproductie) genoegen nemen met het voorhanden zijnde daglicht en dat maakt jouw voorliefde voor deze techniek alleen maar vanzelfsprekender.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — dinsdag 30 januari 2007 @ 19.57 uur

 76. @73 Harrieke.

  De eerste 2 CV, had wel wat meer vermogen nodig dan de naam doet vermoeden (2 PK), als ik het nog goed weet, 18 PK as-vermogen, pakweg 3/4 maal die 18 is 13,5 KW.

  De auto had een heel slecht CV, luchtweerstand, en haalde een top van 95 Km/h.

  Het verbruik was gemiddeld 1 liter benzine op 16 Km. Ik ga de primaire energie even niet uitrekenen.

  Kortom Robbierobsen heeft hier best iets.
  Alleen die zonnepanelen op het dak lijkt me dus niets.
  Voor deze constructie, dus de luchtmotor, zou er wel erg veel ruimte nodig zijn en dus ook nog een aanmerkelijke gewichtstoename. Nee als zonnepanelen het al eens zouden worden dan is er maar een goede en logische weg, gewoon een elektromotor aandrijven.
  Immers als deze auto het zou moeten doen heb je allemaal onnodige verliezen bij de omzetting, eerst een elektromotor dan een compressor en daarna een luchtmotor.

  Maar goed allemaal leuk maar we dwaalden wel af van het onderwerp, hoewel een relatie ook niet te ontkennen is. ;-)

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — dinsdag 30 januari 2007 @ 21.00 uur

 77. Ach, wat maakt het allemaal nog uit. In 2012 is het toch allemaal gebeurd mensen. Geniet er nog even van.

  http://www.daanspeak.com/Maya01.html

  Reactie door 2012 — dinsdag 30 januari 2007 @ 21.19 uur

 78. Voor al diegenen die Pauw en Witteman vanavond hebben gemist, kijk vannacht eens naar de herhaling.

  We kunnen met z’n allen hier Pipo wel belachelijk maken, maar zelfs serieuse onderzoekers hebben bij de opwarming van de aarde dus wel dégelijk vraagtekens.

  Het is en blijft een natuurlijk proces wat zich om de tig jaren herhaald, maar de mens is er ook debet aan dit proces te versnellen, zoals ook al aangegeven door mij in @12en@35.

  Niet gekeken?
  Kijk de herhaling vannacht even het is de moeite waard.
  En niet alléén dit, (off topic) maar ook de stelling van Felix Rotteburg dat Jan Marijnissen een salonsocialist zou zijn.
  Welterusten en een goede nachtrust gewenst met z’n allen.

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 0.01 uur

 79. @76 Roelf van Bergen:

  Die 18 Pk is ongetwijfeld waar, echter:

  1) De 2CV woog, voor zover ik het weet nog geen 600 kg, mijn eigen kleine auto bijna 800. En 95 km/uur? Mijn ervaring van lang geleden, als je wel eens mocht meerijden: ong. 90 en dat met veel moeite! Volgens de berekening ondervind de eend zo dan wel een ong. 20% lagere luchtweerstand dan de luchtweerstand die zal optreden bij 100 Km/uur. (het kwadraat van 0,9 = ca. 0,81) En natuurlijk is ook de rolweerstand – hoewel minder meewegend – dan lager.
  2) Was die luchtweerstand daarvan nu zo slecht (met die lange, gebogen lijn)?
  3) Moderne auto’s hebben aanmerkelijk bredere banden (wegligging en veiligheid). Om dan eenzelfde snelheid te rijden vergt natuurlijk meer vermogen.

  Ik bedoelde zonnepanelen op het dak van je woning, om dan naar believen de auto vol te “tanken”. Zoals ik het formuleerde kon er inderdaad misverstand ontstaan.

  Reactie door Harrieke — woensdag 31 januari 2007 @ 0.26 uur

 80. @79 Aanvulling:

  Als ik er verder over nadenk lijkt het me dat het voertuiggewicht er niet zoveel toe doet, vooropgesteld dat de snelheid CONSTANT blijft, dus dat kan bij 1) geschrapt worden.

  Het voertuiggewicht is echter wel degelijk belangrijk bij gewoon rijden: immers er moet voortdurend versneld en vertraagd worden en een grotere massa versnellen vergt nu eenmaal meer energie.

  Bij de door mij geconstateerde snelheid ging het om de snelheid die de (primitieve!) snelheidsmeter van de eend aangaf, waarschijnlijk mag je daarvan nog eens minstens 5 Km aftrekken (tellers meten -gelukkig! – immers altijd te royaal), zodat er dan hoogstens 85 echte Km overblijven.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 31 januari 2007 @ 1.00 uur

 81. Kijk- weer bevestiging van de Vuige spelletjes die er worden gespeeld…

  http://www.livescience.com/environment/070130_ap_climate_congress.html

  Doofpot…!

  Reactie door Haby — woensdag 31 januari 2007 @ 9.41 uur

 82. Goed Roelf- Ik ben een onbeargumenteerde indiaan. Maar overweeg dan misschien wel dat het merendeel van de mensen dat eigenlijk zal zijn…
  Mijn soort komt domweg (let hier op het bewust gebruikte “dom”) niet veel verder dan dat de feiten dat de zeeën leeg worden gevist, de aarde wordt vervuild en het drinkwater door ons toedoen op raakt. Dat en nog een paar feiten. Maar of het nou uiteindelijk koud of warm wordt- dat gaast onze pet te boven.
  Wat ik wel begrijp is dat er aktie nodig is en dat niet alleen ik maar iedereen zijn of haar gewoonten moet gaan veranderen.

  Onbeargumenteerde indianen. Inderdaad. Meer begrijpen wij voorlopig niet- Wij moeten het misschien hebben van ons gevoel, een paar simpele feiten endaarmee komend een overtuiging.

  Mooi gezegd van jou, Roelf.

  Reactie door Haby — woensdag 31 januari 2007 @ 12.16 uur

 83. @80 Harrieke.
  Nee houdt dat gewicht er maar in. En 600 Kg is voor de 2CV juist.

  De Pk is een uitdrukking, niet voor de kracht van een paard die zijn in het geval van een goed trek paard als een Belg veel sterker, maar voor 75 Kg over 1 meter verplaatsen in 1 seconde. En een PK is dus 736 Watt, grofweg voor het snelle rekenen bij niet te grote vermogens 3/4 KiloWatt.

  Zonnepanelen op je dak zal vast iets helpen.

  Ik gebruik nu een zonnepaneel van 95 Watt piekvermogen, dus bij volle zon onder de meest ideale hoek. Dat ding heeft ongeveer de volgende maten 60cm x 100 cm. Maar de opbrengst keldert flink als de hoek niet goed is en de luchtbedekt, dus of je voldoende dakruimte hebt en hopelijk ook nog onder de juiste hoek om dit met een zonnepaneel te fixen, ik heb zo mijn twijfels. Maar zo’n ding scheelt natuurlijk altijd.

  Nu ben je wellicht nieuwschierig omtrent dat Zonnepaneel, ik voorzie mijn boot daarmee van elektriciteit, laad er dus een accu batterij mee op. En met het zuinige gebruik aan boord, en toch redelijk veel comfort, zit ik nooit zonder stroom ook al vaar ik vele dagen niet.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 13.20 uur

 84. De meest ideale plaats voor zonnepanelen is Pal zuid onder een hoek van plm. 38 graden geplaatst. (bij voorkeur op je dak)
  En sorry mensen, ik heb er 4.

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 14.01 uur

 85. @83 Roelf van Bergen:

  Dank Roelf voor de reactie.

  Natuurlijk hebben foto-voltaische zonnepanelen zo hun beperkingen, maar in jouw geval: zo’n 160 watt/m2, weliswaar in optimale omstandigheden, dat betekent dat met dergelijke panelen, dakbedekkend gemonteerd op veel woningen, per woning tussen 1 a 2 Kwh “geoogst” kan worden.

  Bovendien zijn – dacht ik – door nieuwe technologieen en fabricagemethoden de rendementen van de nieuwste zonnecellen aanmerkelijk hoger, je moet me maar corrigeren als ik mij vergis.

  Zo blijven er volgens mij dan bijna altijd wel minimaal enkele honderden watturen te betrekken.

  Als mijn aannames kloppen, dan is het eigenlijk verbazingwekkend dat deze technologie niet 1) door bijv. innovatiesubsidies (onderzoek en fabricage) en 2) installatiesubsidies (aan ons, de ev. afnemers) krachtig en voortvarend wordt bevorderd.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — woensdag 31 januari 2007 @ 14.17 uur

 86. @84 Nieuwsgierig, wat is het piekvermogen?

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 14.33 uur

 87. Bij Evert Wesker

  http://wesker.web-log.nl/wesker/2007/01/de_discussie_is.html

  vond ik de volgende samenvatting van hoofdpunten van het rapport.

  Ik denk dat daarmee vele vragen helder zijn beantwoord.
  Iets over het door mij hierboven aangeroerde effect van grote hoeveelheden methaan die uit de permafrost vrijkomen, nog snellere stijging van de temperatuur, is daarin niet vermeld.

  Roelf

  • De gemiddelde temperatuur op de wereld is blijven stijgen; 11 van de 12 warmste jaren sinds 1850 zijn geregistreerd vanaf 1995. Computermodellen geven aan dat de temperatuur rond het jaar 2100 zo’n 3°C gestegen zal zijn. Een stijging van 6°C is echter niet onmogelijk.

  • Het is vrijwel zeker, dat de concentratie CO2 en de opwarming op wereldschaal, ver boven het niveau is van de natuurlijke variabiliteit in de laatste 650.000 jaar. Daarbij is vrijwel zeker dat menselijke activiteiten een dominante rol hebben ge- speeld in de verhoging van de broeikasgassen in de afgelopen 250 jaar.

  • Emissies van luchtverontreinigende producten door de mens, die äerosolen vor- men in de atmosfeer (denk in combinatie aan SOx, NOx, koolwaterstoffen en ozon alsmede roet) hebben gedeeltelijk de opwarming teniet gedaan.

  • Het netto effect van de menselijke activiteiten over de laatste 250 jaar, heeft zeer waarschijnlijk een warmer worden van het klimaat tot gevolg (en al gehad). Daar- naast is het zeer waarschijnlijk dat het geheel van menselijke activiteiten verant- woordelijk is voor de geobserveerde veranderingen in het klimaatsysteem van de aarde en het versterkte smelten van het ijs op de Arctische Oceaan.

  • Het zeeniveau zal doorgaan met stijgen in de 21e eeuw, vanwege het uitzetten van het water in de oceanen en door verlies aan ijs dat op land gelegen is.

  • Het voorziene warmer worden van het klimaat als gevolg van de verhoging van de concentratie CO2 in de 21e eeuw, zal waarschijnlijk het smelten van de totale ijskap van Groenland tot gevolg hebben in de komende duizend jaar. Dit gebeurt in som- mige van de computerklimaatmodellen.

  • Het is waarschijnlijk dat de warme golfstroom in de noordelijke Atlantische Oceaan in snelheid zal teruglopen in de 21 eeuw, als gevolg van het warmer worden van het wereldklimaat en de extra zoet water productie door de Groenlandse ijskap. Uit geen van de modellen resulteert de verwachting dat de warme golfstroom volledig tot stilstand komt rond of voor het jaar 2100. Ook zal het klimaat rond de Noord Atlantische Oceaan daardoor niet afkoelen.

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 14.38 uur

 88. @69 Vraag wat moet ik met bush ik heb nik smet Bush en moet hem niet. Zo bevooroordeeld ben je weer. Echt ongelovelijk.

  Reactie door Klaas — woensdag 31 januari 2007 @ 14.59 uur

 89. @ Roelf van bergen (68):

  OK. Kennelijk heb ik je tekst anders geïnterpreteerd dan jij die hebt bedoeld. Dat risico blijft bestaan bij dit soort communicatie.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 31 januari 2007 @ 15.41 uur

 90. @ 2012 (77):

  Pfff! “Het einde der tijden”, “het laatste oordeel”, enz. enz. Hoe vaak hebben we die poppenkast niet al gehad? (Inclusief het vebranden van alle schepen achter zich, (zelf)moorden e.d.).

  @ Bijdehandje (78):

  De betrokken Alaska-onderzoeker zet géén vraagtekens bij het verschijnsel van de opwarming als zodanig (ontdooien van de permafrost!), en ook erkende hij de versnelde toename van de opwarming, mede ten gevolge van de CO2 in de atmosfeer!

  @ Haby (81)

  Zo’n “onbeargumenteerde indiaan” ben je dus ook weer niet, Haby. :) Indianen waarschuwden een domme westerling juist zijn huis niet zo neer te zetten in het dorpje in Alaska, zoals hij had gedaan. Wanwege het ontdooien van de permafrost…..

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 31 januari 2007 @ 15.58 uur

 91. @86 Roelf,

  Het lijkt mij volkomen overbodig (gezien jouw kennis van zaken) om iets uit te leggen over de Wp.
  Zoals je zelf aangeeft heb je 1 zonnepaneel dus weet je dat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden.

  Zonnepanelen hebben ook nut bij bewolkt weer, maar met een zomer zoals we nu hebben gehad, kun jezelf wel op je vingers natellen dat de Wp een stuk hoger ligt.
  Alles hangt dus samen met (weers)omstandigheden en dat de Wp verschilt.

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 17.07 uur

 92. @90 Olav Meijer,

  Dan vrees ik dat je toch wat selectief de beste man beluisterd hebt.
  Hij heeft wel dégelijk aangegeven, dat dit verschijnsel er is zolang de aarde al bestaat.
  Nogmaals, voor alle duidelijkheid, wij mensen zijn wel degelijk debet aan deze gang van zaken waardoor de natuurlijke cyclus van de aarde dus sneller verandert.

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 17.13 uur

 93. @78 @90
  Allereerst waren de beide mensen geen “onderzoeker” maar wetenschappelijk journalist.
  Ten tweede hadden ze geen vraagtekens bij de opwarming en eigenlijk zeiden ze wat hebben wij nog toe te voegen aan wat wetenschappers hebben ontdekt.
  Alleen wierpen zij een vraag op als gevolg van een constatering bij eigen waarneming.

  Grote hoeveelheden methaan, een nog sterker broeikasgas dan koolzuurgas, komen vrij uit de permafrostWellicht moeten we zelfs rekenen met een nog snellere opwarming dan nu al voorspeld? (vraagteken).

  Kortom Bijdehandje geen vraagtekens bij de opwarming door deze “wetenschappelijk” journalisten. Wel een extra zorg.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 17.16 uur

 94. @88 Klaas

  Nou, nou… even hand in eigen boezem steken!
  Ik zal het je uitleggen:
  Jij had het daarvoor over onze planeet met veel te veel mensen en beweerde dat de planeet daar zelf wel een einde aan zou maken.

  Ik reageerde daarop met: “Bush nog eens 4 jaar inzetten”!
  M.a.w. hier en daar nog wat genocides en de mensheid verminderd drastisch.
  Laat Bush zijn gang gaan en dan blijft er alleen over wat gedwongen ‘democratisch’ mee mag doen. Enfin, je begrijpt dat er dan nog heel wat landen bommen kunnen verwachten…

  Ik hoopte dat je het begrijpen zou.
  Groet!

  Reactie door Gloria — woensdag 31 januari 2007 @ 19.03 uur

 95. @91.
  En nu ga ik twijfelen.

  Wp wordt niet hoger of lager al naar gelang de omstandigheden. Het WP is een vast gegeven het betekend Watt piek, kortom het maximaal leverbare onder de meest gunstige omstandigheid.
  En dat vermogen is vanuit het element bezien afhankelijk van de soort techniek die gebruikt is om de cel te produceren en het oppervlak van die cel.

  Maar elke leverancier geeft, ongeacht die gegevens, een piek vermogen op onder maximale licht inval bij een volkomen schone cel, die voldoende gekoeld wordt uitgedrukt in Watt Piek Wp.

  Bijvoorbeeld als je cellen van 4 maal 25 Wp hebt, of 4 maal 100Wp of wellicht nog meer, ook die zijn op de markt, dan maakt dat nogal wat uit in prijs, dus investering en in praktisch resultaat om bijvoorbeeld die compressor aan te drijven.

  Kortom mijn vraag was zeer relevant, maar met dit antwoord ben ik niet echt blij.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 19.57 uur

 96. @93 Roelf van Bergen,

  Uit je antwoord blijkt al dat je de uitzending niet hebt bekeken.

  Ten eerste heb ik niet geschreven dat de heer Zoethout een wetenschapper IS, maar dat zelfs serieuze wetenschappers vraagtekens hebben bij de opwarming van de aarde.

  Ten tweede: Je hebt het over beide mensen Roelf, hélaas de heer Tseard Zoethout was alléén bij Pauw en Witteman.

  Leuk googleloerd Roelf, daar kun je inderdaad terug vinden dat hij samen met nog iemand op expeditie is geweest.
  Dit staat echter los van de uitspraken die de heer Zoethout in Pauw en Witteman heeft gedaan.

  Fijne avond verder, hélaas ik moe en ga op tijd m’n bed in. Gááááp!

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 19.59 uur

 97. [...] Weblog Jan Marijnissen: ‘Gun de planeet 5 min. rust’ [...]

  Pingback door ROOD :: Verkiezingsblog — woensdag 31 januari 2007 @ 20.18 uur

 98. @91 Bijdehandje

  Ik zit nu op een andere PC dan gebruikelijk, maar ik zie mijn eerdere antwoord niet.

  Dus dan nog maar eens.

  Wat jammer nu het volgende antwoord:

  “Alles hangt dus samen met (weers)omstandigheden en dat de Wp verschilt”

  Want nu ga ik twijfelen of je wel echt 4 panelen hebt en niet snoeft.

  Het Wp is niet afhankelijk van weersomstandigheden of wat dan ook.

  Het Wp, betekend Piek vermogen in Watt’s.
  Dus dat is onder de meest ideale omstandigheden en verder afhankelijk van de soort materiaal gebruikt voor de cel en het oppervlak van die cel.

  Hoe groter het Wp hoe meer zo’n cel dus kan leveren ten opzichte van een cel met een lager Wp.

  Jammer en wellicht niet zo “bijdehand”?

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 20.53 uur

 99. @96 Tja wie er nu heeft geslapen?

  Aan de tafel zat Zoethout en aan de kant zijn kompaan die tot twee maal toe in de discussie werd betrokken.
  Heeft dus niets met Googelen te maken, maar gewoon met de uitzending volgen.
  Er zijn vast meer mensen die hebben gezien wat ik gezien heb, maar kennelijk heb jij de uitzending niet gezien of bent regelmatig in gedommeld.

  Het is niet zo bijdehand om wellicht je gram te halen ten aanzien van mijn andere repliek, waar ik suggereer dat het mogelijk is dat je jokt ten aanzien van de zonnepanelen. Maar helaas dat komt dan op als iemand niet weet wat Wp is en er dan ook nog een draai aan probeert te geven.

  Ten tweede de heer Zoethout heeft het wel degelijk, natuurlijk met zijn eigen woorden, geformuleerd zoals ik en ook Olav Meijer het hier hebben weergegeven.
  Maar sommige bijdehandjes hebben wel eens de nijging om de woorden van anderen een draai te geven die hen zelf wenselijk voorkomt en zo een “schijn” van bijdehand zijn proberen op te houden.

  Maar goed ik ga er nu maar eerst van uit dat ook gister avond het volgende aan de hand geweest zal zijn:

  Quote:
  “Fijne avond verder, hélaas ik moe en ga op tijd m’n bed in. Gááááp”

  Een nog klaar wakkere,

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 21.06 uur

 100. Nou Roelf nog even snel.

  Dit heeft trouwens niets met je andere repliek te maken, want dat zie ik nu pas staan. (was even ingedut) moet kunnen op mijn leeftijd.
  En nogmaals mijn alias staat niet voor bijdehand zijn of slim.
  Beter je huiswerk maken.

  Mijn zonnepanelen, aangekocht via Greenpeace in 1999, merk shell, afmeting van 1 zonnepaneel +/- 80 bij 120 cm.
  120 Wp per paneel.
  Dus niets geen snoeverij van mijn kant, wil je wel een fotootje sturen hoor.

  Nog meer weten?
  Moet je toch echt wachten tot morgen, duik er nu echt in, slaap lekker.

  Reactie door bijdehandje — woensdag 31 januari 2007 @ 21.20 uur

 101. @100

  Vreemd waarom kon je dat niet direct melden, en waarom moest er zo’n niet op Wp toepasselijk verhaal bij, dan was er ook geen misverstand geweest.

  Maar ik blijf nog een beetje wantrouwend, om even in jouw stijl te blijven:

  Toch niet ge Gooogeld?

  Want je reactie bij Zoethout suggereerde dan wel dat ik niet gekeken had, maar in een slecht moment zou ik zeggen jij hebt niet gekeken, maar meent uitspraken te kunnen doen alsof je wel gekeken hebt.
  Voorzichtig uitgedrukt, niet erg bijdehand.

  En wat nu huiswerk?
  Ik heb die bijnaam toch niet gekozen?
  Ik gebruik gewoon de naam die mijn ouders mij hebben gegeven.

  En of je dut kan mij al helemaal niets schelen en of je leeftijd je daar het recht toe geeft, mij maakt het niet uit.

  Alleen doet zich opeens het probleem voor of ik je serieus moet nemen. Je reacties hier geven, vooral de laatste, zo enige aanleiding tot twijfel en dan is dat zonde van mijn tijd.

  Ook als ik je bij de honden van Jan probeer een hart onder de riem te steken.

  Dus Bijdehandje probeer nu niet al te bijdehand te zijn.

  En bijdehandje als je meent met een jeugdige te maken te hebben, dat is een heel grote vergissing en ik beschouw zoiets in valse ijdelheid ook al niet als compliment.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — woensdag 31 januari 2007 @ 22.23 uur

 102. “En bijdehandje als je meent met een jeugdige te maken te hebben,”
  (gewoon maar aannemen dat dit zo is; een insinuatie)

  “dat is een heel grote vergissing”
  (conclusie getrokken uit de eigen insinnuatie)

  “en ik beschouw zoiets in valse ijdelheid ook al niet als compliment.”
  (en kop ‘m er in: een trap na)
  Roelf op zijn best…

  Waarom doe je dit? Wat zit je werkelijk dwars dat je zo bozig bent?

  Reactie door MijnZus — woensdag 31 januari 2007 @ 23.00 uur

 103. Goeiemorgen met z’n allen en in het bijzonder Roelf.

  Roelf@101

  Goed geslapen? Ik wel.

  Als ik Pauw en Witteman niet gezien zou hebben, waarom zou ik het hier dan metéén aankaarten op de avond van de uitzending voor diegenen die het gemist zouden hebben?
  Ik vrees dat dit een misverstand is hoe er geluisterd wordt.

  Dat je van mij niet meteen het antwoord kreeg wat je wilde horen ligt waarschijnlijk aan het feit dat je vraagstelling niet geheel duidelijk overkwam.

  Nieuwsgierig, wat is het piekvermogen?

  Je weet natuurlijk zelf ook wel dat dit bij donker weer een lagere opbrengst geeft als bij een zonnige heldere dag.

  En Roelf, ik zit niet de godganse dag op het log van Jan Marijnissen, laat staan dat ik elke keer alles naloop om te kijken of er nog een reactie op een stukje van mij is geplaatst, dat zie ik nu dus pas staan, hedenmorgen 1 februari 2007 onder de hondjes van Jan.

  Maar Roelf, alsnog dank voor je medeleven, je weet dus zelf zoals ik gelezen heb van je, hoe het is een “trouwe vriend” te moeten laten gaan.

  Nu nog even over mijn alias;
  Als er in mijn omgeving of elders een beroep op mij doet of ik zie dat er hulp nodig is, dan ben ik altijd bij de hand.
  Vandaar Bijdehandje.
  Ik ben dus net een billendoekje van de reclame, altijd bijdehand om te ruimen en te helpen.

  Hoop dat ik je zo voldoende tegemoet ben gekomen?
  Fijne dag verder en nogmaals dank voor je bemoedigende woorden bij de hondjes.

  bijdehandje.

  Reactie door bijdehandje — donderdag 1 februari 2007 @ 8.58 uur

 104. Vanavond misschien lachen, mensen: Sommige electriciteitsdeskundigen vrezen dat als we met ons allen 0m 19.55 het licht uitgooien, de stoppen bij de centrales doorslaan omdat er even teveel piek-aanbod zou zijn.

  Over signaal gesproken…!

  Nou ja- Voor diegenen die er dus niet aan mee wilen doen om allerlei redenen, is er hier dus weer en argument bij o niet mee te doen. En voor diegenen die twijfelen of het signaal wel nut heeft want te onzichtbaar: Meedoen!!! met z’n allen!!! Want met een beetje goede wil knallen we de stoppen eruit en hebben we pas echt een SIGNAAL afgegeven! :-) :-) :-)

  Reactie door Haby — donderdag 1 februari 2007 @ 12.40 uur

 105. @ Roelf van Bergen (99):

  Klopt.Die uitzending heb ik dus ook gezien. Beiden waren aanwezig; de andere man zat niet aan tafel.

  @ Bijdehandje (103):

  Door de dubbelzinnigheid van je alias moet je er niet verbaasd over zijn, dat die ook andere associaties oproept dan jij bedoelt. Misschien kan je een andere alias kiezen, b.v. “billendoekje”? :) :) :)

  En nou niet meer kissenbissen, hè! Zoals ik elders al schreef:
  “En zo, lieve weblogkinderen, kwam er toch weer een vredige sfeer. Want het eerste vogeljong was al weer geboren, de vogeltjes bleven ’s nachts al maar doorfluiten, de bloemetjes (waaronder madeliefjes) gingen hun kopjes al weer opsteken….Zoals ze in dat verre Engeland, aan de overkant van de zee, zeggen: spring is in the air…..”

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 1 februari 2007 @ 14.48 uur

 106. @104.

  Nou de stoppen er uit zal nog wel mee vallen, maar als in Europa massaal gehoor wordt gegeven aan deze oproep, wat ik dus betwijfel, dan komen zeker de toeren regelingen van de Elektriciteitscentrales in de problemen en dat kan uitklinken (uitschakelen) van stoomturbines tot gevolg hebben, op een te hoog toerental, ook juist wind turbines kunnen aan dit probleem mee werken.

  Als dat gebeurt dan kon het wel eens veel langer donker blijven dan de bedoelde 5 minuten, actie zeker geslaagd, maar binnen de kortste keren groot gemopper, misschien zelfs door dezelfde actie voerders, over bedervend vlees in de vriezer, vissen die sterven in tropische aquaria enzovoorts, maar dan pas is het echt een succes verhaal.

  En als dat allemaal net niet gebeurt en de centrales op het randje in staat zijn de machines in de hand te houden, dan schakelen we allemaal tegelijk in en jawel dan worden al die machines over belast, de frequentie, toerental, zakt tot onder het minimale grens niveau en daar gaan dan alsnog al die machines uit bedrijf en het kan uren duren voordat het licht weer aan gaat, er kan zelfs schade bij de centrales en de windmolens ontstaan. Een langs die weg weer zeer geslaagde actie.

  Ik doe het licht uit, ik wil dat mee maken.
  Maar ik vrees nog steeds dat er haast niemand aan mee zal doen en ik teleurgesteld het licht om 8 uur gewoon weer aan kan doen.
  Overigens een teleurstelling waar ik na 30 jaar teleurstellingen op dit gebied al lang aan gewend ben.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 1 februari 2007 @ 15.14 uur

 107. Roelf het zal echt wel an mij liggen, maar man wat ben jij verbitterd aan het raken…!

  Goed- Ik ben vergeleken met jou relatief jong en mogelijk te grenzeloos optimistich of onverbeterlijk in mijn niet opgeven. Maar ik heb jou nou al de nodige keren horen melden dat jij na 30 jaar het eigenlijk zat bent, te vaak bent teleurgesteld en min of meer nog net niet opgeeft.

  Zonde man!!! Echt dood zonde! ik heb met je
  te doen! Er is in die tijd toch best wel wát bereikt? Er zíjn toch verbeteringen gekomen vergeleken met zoveel jaren geleden? Er wordt toch inmiddels meer gedaan met alternatieve energie, de kernenergie is vertraagd en er is toch inmiddels meer milieubewustzijn dan pakweg eind jaren ’60 van de vorige eeuw?

  Hou dus vol, Roelf? Aljeblieft?
  Als diehards als jij gaan opgeven, dan is dat toch eeuwig verlies…? Júíst diegenen die al zo lang bezig zijn als jij en niet van wijken weten en positief blijven, zijn voor mensen zoals ik juist grootse bronnen van inspiratie! Er valt nog zoveel te doen en het is inderdaad af en toe vechten tege de bierkaai- we staan nog maar aan het begin. En natuurlijk gaat het veel te langzaam- grote schepen hebben nou eenmaal een ongenadige massatraagheid om bij te sturen. Maar daarom moeten we wel met ons allen er aan trekken- De oudgedienden met de jonkies erbij!

  Kom op Roelf- Volhouden!

  Niet alleen voor jezelf, maar ook voor ons…?

  :-]

  Reactie door Haby — donderdag 1 februari 2007 @ 16.15 uur

 108. Já het is me allemaal WATT.

  Woordspeling mensen, heb ik net gehoord van mijn kleindochter Marianne, vond het zelf wel grappig.

  Reactie door bijdehandje — donderdag 1 februari 2007 @ 16.45 uur

 109. Beste webmaster, wat is de gein hiervan?
  Mag ik geen antwoord meer geven op de stukjes die aan mij gericht zijn?
  Vreemde zaakjes bij de SP, komt nogal selectief over.

  Wat ik had geschreven is volkomen onschuldig, stond geen onvertogen woord in.
  Het wordt steeds gekker hier.

  Ik wacht op een uitleg, het grootste geschreeuw en scheldpartijen komen hier doorheen, een nèt antwoord wordt verwijderd of niet geplaatst.
  Klopt niet helemaal is het niet????
  Grote vraagtekens?????????????????????????????????????????????

  Reactie door bijdehandje — donderdag 1 februari 2007 @ 16.52 uur

 110. @106 Roelf veel respect en dank voor het blijven protesteren en ageren terwijl de vruchten minimaal lijken. Het zal veranderen, dankzij ook jouw geploeg! Er zijn zoveel iniatiefjes op milieu gebied ontstaan die aanstekelijk doorwerken.Onlangs las ik over een groene bruiloft. Cadeaus en entourage: een lama voor wij hij nodig was, financiering van 3 derde wereld helpers, bijbetalen kosten milieu vervuiling voor overvliegen naar de bruiloft,2ehands bruidsjurk van Oxfam(was wel evenmoeilijk voor de bruid) etc.
  Hart verwarmend, had nog veel meer publicitiet mogen krijgen.
  Ik doe ook mijn lichten uit, zeker weten!
  Het is te gek voor woorden dat een dergelijke actie nodig is om het licht opnieuw uit te vinden.

  Reactie door maria — donderdag 1 februari 2007 @ 16.54 uur

 111. Ik moet hier Haby helemaal gelijk geven Roelf, ook op je 66ste heb je nog een heel leven voor je, maak er wat van en zie de positieve kanten.
  Er is zoveel te genieten nog, kom op man!
  Ik spreek uit ervaring, het is niet altijd rozegeur en maneschijn in het leven, maar tegenslagen accepteren, moet je leren.
  Geniet van kinderen en kleinkinderen zodat het leven waard is geleefd te worden.
  Sterkte!

  Reactie door bijdehandje — donderdag 1 februari 2007 @ 17.24 uur

 112. @ 16.52 Bijdehandje:

  Dit is mij deze week ook een aantal keren overkomen, zij het dat de reacties eerst wel kortstondig geplaatst waren, alvorens te verdwijnen.

  Ik heb diverse malen de W-E-Bmaster om opheldering gevraagd, maar die vragen verdwenen ook, net als een vraag aan jullie allemaal of er een mogelijke verklaring is,
  want je gaat je onbehaaglijk voelen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 1 februari 2007 @ 17.32 uur

 113. @112 Harrieke en anderen.

  Waar het door komt weet ik niet maar ook mij overkwam dat gisteren. Dus een verhaal geschreven met overeenkomstige strekking en zie nu staat er twee maal zoiets van mijn hand.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 1 februari 2007 @ 17.48 uur

 114. Zoiets overkomt mij ook al een tijdje ,ik heb hetzelfde zo’n 2 a 3 jaar geleden gehad. Het is wel mi. nu weer erg stringent qua plaatsing ,cq niet fijn.

  Reactie door maria — donderdag 1 februari 2007 @ 18.23 uur

 115. Kijk als iets nu grof of beledigend is kan ik het me voorstellen, maar in dit geval niet.

  Reactie door bijdehandje — donderdag 1 februari 2007 @ 19.41 uur

 116. @107 Haby.

  Nee hoor ik ben niet verbitterd (aan het raken). Ik ben gewoon heel erg teleurgesteld, zo erg zelfs dat ik er van overtuigd ben dat alles nu te laat is, en in weerwil van een andere schrijver, er is nauwelijks voortgang geboekt.

  Ik kan hier een heel relaas schrijven over mijn manier van aanpak binnen de elektriciteitwereld en daar wordt je echt niet vrolijk van en de resultante, een vernielde carrière en een stuk gelopen huwelijk. Een directie die mij op mijn 54, om mijn invloed op het personeel “kalt zu stellen”, naar huis stuurt met behoud van salaris (Van Halderen) .

  Maar echt vooruitgang in milieubewustzijn heb ik niet kunnen constateren. Veel jonge mensen moeten nu opeens drie maal per jaar met vakantie met vooral een verre bestemming, en als ik om me heen kijk is het bewust zijn ten aanzien van efficiënt omgaan met energie verder af genomen. Schiphol groeit de pan uit.

  Kortom ik heb niet al te veel hoop meer voor de huidige generatie of het tij nog op tijd kan worden gekeerd. Men heeft alles te lang op zijn beloop gelaten. Ik vrees zelfs dat ook ik de wrange vruchten zelfs zal moeten plukken van al dat onverantwoordelijke gedrag dat door sommigen hier zelfs nog steeds wordt gepropageerd.

  Dus ik ben niet blij, maar zeker ook niet verbitterd, de realiteit benoemen is nog niet verbitterd zijn, ik vermaak me wel “totdat de bom valt” om maar eens een parabel te gebruiken.

  Dus ik doe mee, uit overtuiging en ook om de jongeren die dit toch nog steeds oppakken een hart onder de riem te steken, voor hen is hoop erg belangrijk denk ik, maar voor mij is het op, vinito, doe vooral je ding jongeren en ik geef je mijn sympathie, maar ik heb de hoop laten varen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 1 februari 2007 @ 19.50 uur

 117. Actie mislukt, helaas maar had het verwacht.
  Wat overheden deden wat, je kunt ook zeggen gingen er mee aan de haal, maar zelfs niet alle alleen VROM, je natuurlijk. De Euromast in het licht. In deze straat alleen mijn huis donker.

  Nee milieubewustzijn en daar blijk van geven is veel minder dan in de jaren 70 – 80. :-(

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — donderdag 1 februari 2007 @ 20.32 uur

 118. Om 20.00 uur ging niet alleen het licht aan, maar ook http://www.freekiskoel.nl, een weblog in het teken van een klimaatneutraal Utrecht.

  Reactie door Freek Bersch — donderdag 1 februari 2007 @ 20.32 uur

 119. Roelf-
  Jij hebt het voor je kiezen gehad. Zoveel is duidelijk. Het doet me daarom zeer je te zien lijden, Roelf.

  Bij mij in de straat ging het een stuk beter dan schijnbaar bij jou. Er was bij ons toch nog meer dan driekwart de lichten uit!

  Ik heb al op jonge leeftijd geleerd om aan grote dromen slechts lage verwachtingen te koppelen. Ik had een goede Guru die op mijn 15e al goed tot mij wist door te dringen. Ik ben nu overigens 40.

  Kijk, ik weet ook niet of we nog tijd hebben. Rond de jaarwisseling heb ik ook een “denderend positief” stuk geschreven hier ergens op het Blog waarin ik aangaf dat het dus volgensmij ook 5 voor 12 of zelfs nog krapper is voor de wereld en dat ik mij de komende jaren echt vooral ga concentreren op redden wat er te reddeen valt of zo iets. Dus ik begrijp wel wat je sentimenten zijn, denk ik.
  Maar ik heb ook geleerd dat de manier waarop een weke plant keihard beton kan overwinnen, is door héél rustigjes en héél geduldig te blijven groeien. Echt tegen de verdrukking in en héél eigengerijd gewoon dóór blijven groeien, net zolang tot óf de randen van het beton zijn gevonden, óf tot die paar kleine spleetjes zijn gevonden en de plant er zijn weg door heen kan vinden, het beton onderweg vernielend.
  En zo is het dus volgens mij ook met milieubewustzijn in onze cultuur- Met ons allen moeten wij heel rustigjes blijven drukken en groeien en aandringen. Heel rustigjes, alleen daar heftig aandringen waar de mainstream cultuur ons de ruimte geeft. Want druk je op het verkeerde moment te hard, dan druk je jezelf kapot op de onwil en de apathie van de massa. Maar druk je op het juiste moment voldoende, dan zou he nog wel eens zo kunnen worden dat milieubewustzijn Trendy wordt en Hip en Hot. En dan hebben we in ieder geval weer íéts gewonnen. Toch?

  Zo zie ik het, Roelf.

  Weet je…, misschien zijn de Uit-gedroomden zoals jij ook wel goede voorbeelden voor de Nog-dromenden zoals ik om te blijven beseffen dat wij zo lang mogelijk moeten vasthouden aan onze dromen zonder op te geven. Júíst vol te houden om te voorkomen dat wij zoals jij worden.

  En intussen heb ik bewondering voor wat jij blijkbaar hebt geprobeerd en resperkteer ik je houding van nu. Want nog steeds discusseer je mee en doe je je lichten uit en nog steeds probeer je dus toch nog iets te doen. Daar waar anderen die moeite verder niet eens meer zouden nemen.

  Dag Roelf.

  Reactie door Haby — donderdag 1 februari 2007 @ 21.29 uur

 120. Jammer dat de actie is mislukt. Ik had de reacties van dit logje niet gelezen en was derhalve niet op de hoogte. Maar mijn lichten zijn zelden aan dus ze waren wel uit om die tijd. Ja, ik zit prima in het donker; om muziek te luisteren of tv te kijken heb ik geen licht nodig en om te plassen of te douchen ook niet. We zouden met elkaar best wat meer respect voor de aarde mogen hebben. Als iedereen om te beginnen nou eens over zou schakelen op spaarlampen en geen licht zou gebruiken waar er geen behoefte aan is, zou de energie-consumptie flink dalen…

  Reactie door Chantal P — vrijdag 2 februari 2007 @ 12.53 uur

 121. @119 Haby

  Bedankt voor de mooie woorden.

  Jawel ik ga, maar veel minder intensief, door. Bij een gemiddelde levensverwachting en bij voldoende over gebleven enrgie is dat “nog maar” 8 jaar, tegen de planten kan een mens niet op.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 2 februari 2007 @ 13.59 uur