WAO-plannen CDA en PvdA

SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt reageert op www.waoplein.nl op de WAO-plannen van dit kabinet. 21 Maart organiseert het Comité Stop de herkeuringen een actie in den Haag.

Het regeerakkoord is voor 100.000 WAO-ers een enorme opluchting en voor 100.000 WAO-ers en toekomstige arbeidsongeschikten een ramp.

Het regeerakkoord van CDA/PvdA/CU belooft dat de WAO-ers die voor 1 juli 1959 zijn geboren (dat was 1 juli 1954) niet volgens de onbillijke herkeuringseisen herbeoordeeld zullen worden. Het UWV roept deze mensen niet meer op (zie bericht van het UWV) Al geplande herbeoordelingen gaan niet door. WAO-ers van die leeftijd die al zijn herbeoordeeld, worden in de oude situatie hersteld. Of zij automatisch de vorige uitkering krijgen of dat er een nieuwe herbeoordeling komt volgens de oude keuringseisen is nog niet duidelijk. Door deze maatregel worden 100.000 mensen ontzien.

Voor ongeveer 100.000 WAO-ers is het regeerakkoord een ramp. Hun herkeuring heeft geleid of gaat nog leiden tot verlaging of geheel verlies van de uitkering. Het gaat om de mensen die na 1juli 1959 zijn geboren. Volgens de regels zijn ze gezond, maar volgens artsen en specialisten en werkgevers zijn zeer velen niet in staat om te werken in een normale arbeidssituatie. Na WW, volgt bijstand of geen enkele uitkering als er een verdienende partner is. Het is onbegrijpelijk dat het nieuwe kabinet deze onbarmhartige een uitzichtloze situatie laat voor bestaan.

Ook voor toekomstige arbeidsongeschikten is het regeerakkoord een ramp. Wie na twee jaar ziekte het werk niet heeft hervat, wordt gekeurd volgens de zelfde onbillijke eisen om vast te stellen of er recht is op een arbeidsongeschiktheid volgens de WIA. De WIA geldt vanaf 1 januari 2006. Nu al blijkt dat de helft van de aanvragen wordt afgewezen. Als twee jaar lang is geprobeerd om het werk te hervatten en de uitkomst is dat er dan voor de helft geen uitkering is dan is er geen sprake meer van een fatsoenlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Positief is dat voor alle WAO-ers die 80-100% arbeidsongeschikt zijn verklaard de uitkering van 70% naar 75% naar het laatste loon gaat. Of dit ook gaat gelden voor mensen die nu een vervolguitkering hebben is nog niet duidelijk. Het zal nog wel enige tijd duren voor de regering hiervoor de regels heeft opgesteld.

Wouter Bos heeft voor de verkiezingen gezegd dat hij voor hervorming van de WAO was maar tegen de “onbarmhartige” herkeuringen.

De SP blijft vechten voor het terugdraaien van de onredelijke keuringseisen in de WAO en de WIA. De onbillijke keuringseisen die nog steeds gelden, moeten worden afgeschaft en vervangen door de eisen van het Schattingsbesluit dat gold voor 1 oktober 2004. Er is niets tegen herkeuringen, maar dan wel tegen rechtvaardige eisen.

Op 21 maart 2007 organiseert het Comité Stop de herkeuringen een actie in den Haag. Hou die datum vrij. Kom ook. Nadere mededelingen volgen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 13 februari 2007 :: 11.59 uur

104 Comments

104 reacties

 1. *****De onbillijke keuringseisen die nog steeds gelden, moeten worden afgeschaft en vervangen door de eisen van het Schattingsbesluit dat gold voor 1 oktober 2004. Er is niets tegen herkeuringen, maar dan wel tegen rechtvaardige eisen.*****

  Helemaal mee eens!! De stappen die ze (CU, PvdA, CDA) genomen hebben zijn niet goed genoeg!

  En hoe die 70% tot 75% af loopt moeten we ook maar even afwachten. Ik geloof er niets van tot dat het alemaal bebuurt.

  Reactie door Paula — dinsdag 13 februari 2007 @ 12.17 uur

 2. Hoe ondervangt men de leeftijdsdiscriminatie?
  Het betreft hier gewoon willekeur!
  hoe komt men op 1 juli 1959?
  Het is gods wil als iemand ziek wordt en niet meer in staat is om aan het arbeidsproces deel te nemen en het is JP’s wil om god hiervoor, over de koppen van andere, te straffen!

  Reactie door Sinne — dinsdag 13 februari 2007 @ 12.24 uur

 3. @2

  best kans dat die jpb denkt dat hij groter dan god is.,

  nooit zo,n idioot meegemaakt!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 13 februari 2007 @ 12.37 uur

 4. Het zijn vaak de groep oudere WAO-ers die jaren geleden uit het bedrijfsleven of overheid zijn weggesaneerd en onterecht in de WAO zijn ondergebracht.
  Juist de jongeren WAO-ers hebben al strengere keuringeng gehad in de jaren 90 worden nu de dupe, terwijl vitale vijftigers/zestigers die indertijd moesten afvloeien in de WAO blijven zitten.

  Reactie door Janneman — dinsdag 13 februari 2007 @ 12.59 uur

 5. Ben benieuwd of die verhoging van 70 naar 75% iets opleverd,ben er bang voor dat ze die 5% verhoging van de huur of zorgtoeslag weer aftrekken.Dus uiteindelijk zal je er wel weer niks mee opschieten.

  Reactie door Peter — dinsdag 13 februari 2007 @ 13.46 uur

 6. de Geus heeft zich wel ingedekt tijdens zijn regeerperiode.
  Hij zit op rozen nu.
  Zou het verband hebben met elkaar.
  Oeso en de WAO strippen.

  Word wakker mensen.

  Reactie door sander — dinsdag 13 februari 2007 @ 14.05 uur

 7. Is het niet eens tijd om ons af te vragen hoe al die werkgevers toen hun mensen zo makkelijk afgekeurd kregen en wie daar nu het gelag voor moet betalen? Voor iedere WAO-er die ooit is afgekeurd en nu weer miraculeus genezen moet zo´n bedrijf er ook weer 1 aannemen. Eerlijk is eerlijk. De bedrijven en de overheid hebben de WAO jarenlang als afvoerputje gebruikt, dan moeten ze het putje ook zelf weer dempen.

  Zien ze gelijk hoe waarachtig die wonderbaarlijke genezingen echt zijn!

  Reactie door Irma — dinsdag 13 februari 2007 @ 14.15 uur

 8. @7 inderdaad Irma.,

  toen hadden ze er voordeel van ,en nu moet de laatste druppel bloed er nog even uitgekenepen worden.,

  en dat met een lijder die lult over RESPECT!

  Reactie door Gerrit — dinsdag 13 februari 2007 @ 14.33 uur

 9. Er was/is een heleboel mis met de WAO. Niet zozeer met de wet, zoals zij in 1967 ingevoerd is, maar vooral met de uitvoering. Voor veel mensen met een kleine handicap of een conflict met hun baas of collega’s was de de WAO een makkelijke uitgang. Met medewerking van het GAK en niet zelden tegen de zin van de werknemer zelf.
  Nu wordt het probleem aangepakt bij de keuringseisen, waar het probleem dus eigenlijk helemaal niet ligt.
  Bovendien zie je hier de filosofie terug dat je mensen meer bij de samenleving/arbeidsmarkt betrokken houdt door ze op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Deze benadering bestrijd ik in zijn algemeenheid en komt in dit geval vooral neer op mensen hun uitkering afpakken en vervolgens zeggen: “zoek het maar uit”.
  Sociale zekerheid was altijd bedoeld om mensen niet te laten afglijden, maar ze erbij te houden, zodat ze geschikt blijven voor de arbeidsmarkt. In de oude WAO was dit wellicht te ver doorgevoerd, maar volgens mij is dit nog altijd een goed uitgangspunt voor de sociale zekerheid. Je moet mensen bij tegenslag juist beschermen in plaats van ze aan hun eigen lot over te laten.

  Reactie door Jeroen van Gerven — dinsdag 13 februari 2007 @ 14.40 uur

 10. Zelf hoor ik tot die 80-100%, ben volgende maand 49 jaar. Ik ben opgelucht, maar voor vind het voor mensen die na 1juli 1959 zijn geboren, dienen met respect behandeld te worden. Je zal maar ziek worden waardoor je echt niet meer werken kunt. echt een anti-Christelijke besluit. Ik kan jullie vertellen dat het echt geen lol is om een W.A.O.-uitkering te ‘mogen’ ontvangen dat zwaar onder het minimum loon zit.
  Die “verhoging” gaat of je wilt of niet, gewoon terug naar de Minister van Financien.

  Reactie door Els — dinsdag 13 februari 2007 @ 14.48 uur

 11. @9 Jeroen van Gerven, dat was inderdaad zo. In de jaren 1980, was er een overschot aan leerkrachten. Docenten die tegen de 60 liepen zijn vrijwillig in de W.A.O. beland. Maar dat gebeurde ook in het bedrijfsleven, om zogenaamd plaats te maken voor jongeren.

  Reactie door Els — dinsdag 13 februari 2007 @ 14.56 uur

 12. Ik ben heel ongelukkig met een groot aantal plannen van dit kabinet. Samen werken en samen leven. Wat valt er nog te leven als men niet meer mag werken? Dat de minister van sociale zaken er een van CDA huize is is een complete ramp. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het CDA de beste portefeuilles aan zichzelf heeft gegeven, maar dat kan ik fout hebben. Dat ze Donner weer van stal willen halen daar heb ik helemaal geen woorden voor. De moed begint mij zo langzamerhand in de schoenen te zakken. Bijft Over: het opgestoken vingertje van het kabinet met de door mij gekozen naam “KABINET DER BETUTTELING”.
  Zij minacht de burger en denkt dat wij niet kunnen nadenken. Ik vrees voor een achteruitgang i.p.v. vooruitgang en de oppositie zal alle zeilen bij moeten zetten en ik hoop dat men dat doet. Van de belofte dat er minder ministers zouden komen is om te beginnen al niets over. Och, iedereen moet zoveel mogelijk op het pluche toch??
  Dan maakt men er gewoon wat ministerposten bij. Simpel zat. En wat gaat dit weer kosten? Ik houd er mee op want ik wordt hoe langer hoe bozer en verdrietiger.

  Reactie door Nettie — dinsdag 13 februari 2007 @ 15.22 uur

 13. Is er al wat bekend over de Wajong-eren? Die hebben namelijk niks aan een verhoging van 70% naar 75% van het “laatst verdiende loon” want die hebben geen laatst verdiend loon.

  Ook die brugbanen waar ik inmidddels niks meer over hoor (willen ze dat nog steeds?) maak ik me zorgen. Het idee van een brugbaan: de eerste periode (hoelang??) de werkgever compenseren in arbeidskosten voor de in dienst genomen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte. Hoe lang is dat dan? Een jaar? Dan zie ik het een werkelijkheid worden dat (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten een jaarcontract aangeboden krijgen en dan na dat jaar de WW (of de WWB) ingekiept worden. Lekker goedkope krachten…

  Reactie door rode rijder — dinsdag 13 februari 2007 @ 15.49 uur

 14. Door de strengere eisen herkeurd en voor 80-100 gekomen met terugwerkende kracht.
  Zal nu toch niet alles weer verliezen en weer uitkomen op 55/65

  Reactie door Ben — dinsdag 13 februari 2007 @ 15.52 uur

 15. Donner weer minister? nee he, het zal toch niet waar zijn, deze man is echt niet van deze tijd.

  rode rijder , wajongeren moeten toch buiten schot blijven hoop ik, deze mensen zijn vaak zwaar gehandicapt en 100% niet in staat om te werken dus kan ik me niet voorstellen dat dat teruggedraaid wordt.

  Reactie door carla — dinsdag 13 februari 2007 @ 16.05 uur

 16. .
  de verhoging van 70% naar 75% zal niet voor alle WAOers gunstig uitvallen!
  dit is waarschijnlijk wel het geval voor mensen met een hogere WAO uitkering die niet afhankelijk zijn van huursubsisie, zorgtoeslag,bijzondere bijstand , kwijtschelding OZB.
  Deze voorzieningen worden berekend op het verzamel inkomen.
  dus voor deze mensen zou het in de meest ongunstige geval ongunstig kunnen uitvallen.
  blijgemaakt worden met een dode Mus!

  Reactie door a. — dinsdag 13 februari 2007 @ 16.39 uur

 17. VVD-CDA-PvdAAAAAAAAAAAAAsociaal.

  @ Carla, Doner wordt weer minister, dat mag ook in de ons kent ons land.

  Reactie door khosrow — dinsdag 13 februari 2007 @ 16.56 uur

 18. wat ik wel eens wil weten,,de zogenaamde uitkeringen van het kabinet?
  en dan van de periode 2000-2001/gulden tot nu 2007/euro,
  ik ben zeer benieuwd of die uitkeringen wel 1 op 1 zijn omgezet.

  Reactie door ad — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.03 uur

 19. Eigen verantwoordelijkheid, met deze kreet worden alle onterechte keuringen en beslissingen goedgepraat.
  Hoor de heren nooit praten over de ingrijpende gevolgen die deze beslissingen hebben in een mensenleven.
  Mensen staan onder grote druk vooral de financiele gevolgen zijn ingrijpend.
  Het is al een hele opgave om te accepteren dat je ziek bent.
  WAO’ers worden nu afgeschilderd als profiteurs die niet willen werken.
  Nu word er gedaan of deze groep mensen aanstellers zijn, doordat ze niet meer mee kunnen komen.
  Begrijpen de heren in Den Haag dan nog steeds niet, dat een handicap of ziekte geen keus is?

  Reactie door kitje — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.03 uur

 20. Off topic
  ASntword over eenmogelijke demonstratie qua gebrek aan openheid over Irak.
  Reken maar dat beleid B4 en consorten met het VS beleid verbonden willen blijven en er in blijven investeren.Verhagen op Buza en CU op defensie.

  Dank voor je mail. Het is natuurlijk mogelijk een demonstratie te organiseren, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat onze krachten momenteel te boven gaat. Wij zijn met een beperkt aantal mensen al tijden iedere minuut die we vrij kunnen maken in de weer en richten onze aandacht nu primair op het komende PvdA-congres (zaterdag in Zwolle). Daar zullen in elk geval enkele moties worden ingediend die de PvdA oproepen terug te komen op het laten vallen van de eis tot onderzoek. Het zou overigens mooi zijn als daar voor de deur gedemonstreerd wordt, dus mocht je kans zien daar (liefst met een aantal mensen) aanwezig te zijn, laat het me vooral weten.

  Bovenstaande betekent trouwens niet dat wij het organiseren van een grote demonstratie uit de weg gaan; we zouden daar zeker aan bijdragen. Het initiatief kan alleen niet van ons uitgaan.

  Met vriendelijke groeten,

  Martijn de Rooi
  Openheid over Irak

  Reactie door maria — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.12 uur

 21. Ondertussen gaat de VVD maar door om het “investerings klimaat” in het warme nest van de Nederlandse wet in te kapselen.
  Ondernemersrisico bestaat blijkbaar niet meer.
  Dient de overheid volgens de VVD nog een ander doel dan het liberaal kapitalisme te bevorderen?

  (Zat zojuist even naar de live videostream van de tweede kamer te kijken)

  Reactie door Rob de Kuster — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.17 uur

 22. Zeker weten dat deze mensen geen aanstellers zijn. Dit kan je niet vaststellen met volstrekt nieuwe normen
  Ik vraag me trouwens ook af of de toegezegde 5 procent ook met terug werkende kracht wordt terug betaald.
  Het motto van dit kabinet had moeten zijn Samen werken, Samen leven, Samen sterven, Amen !! Frank.nl

  Reactie door Frank — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.18 uur

 23. Ik denk eigenlijk dat de hek van de dam is sinds ze hun wetten erdoor gevoerd is.

  Waar is ons rechtssysteem gebleven.
  Betaal je dag in dag uit voor je premie’s en in 1 dag veranderen ze de wetten.
  Deze wet heeft alleen geleid tot korting op de persoon en terugval naar de bijstandswet.
  wat uiteindelijk tot verkoop van privebezit zal leiden.

  De ziektekostenverzekering.
  ten eerste zijn we minimaal het dubbele gaan betalen.
  Dan de jaarlijkse inflatie erboven op.
  Hoe valt dat te rijmen.
  Volgens mij staat in de wet dat niet zomaar dingen in je contract veranderd kunnen worden.
  Praten we eigenlijk niet van prijsafspraken.

  Maar ach wat wil je als dit beleid hetzelfde is als die van het CDA en PVDA 30 jaar lang.

  Reactie door sander — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.47 uur

 24. Ik zou graag wat zeggen over dit onderwerp.maar boosheid,frustaties,onvermogen en vooral moe,moe van wachten op de brief met de blauwe letters hebben mij verslagen gemaakt.al 880 dagen biberend wachten op de postbode.in de nieuwe regels ben ik 45+,maar ook hier heb ik geen vertrouwen in.in maart loopt mijn 5 jaarlijks termijn weer af.dus mijn herkeuring zal dan plaats vinden in de chaos die nu is ontstaan.wat de overheid in ieder geval wel klaargespeelt heeft,is dat ik een verbitterd mens ben geworden,en dat ik vaak denk te radicaliceren in een poging mijn woede te uiten.

  Reactie door paul — dinsdag 13 februari 2007 @ 17.55 uur

 25. Het regeerakkoord is puur verraad. Vraag maar aan Joop Wijn.

  Reactie door WZNM — dinsdag 13 februari 2007 @ 18.09 uur

 26. als deze aankomend regering mensen aan het werk willen hebben, dan zullen ze eerst de “veel te hoge werkdruk” naar beneden moeten halen. het is voor velen geen haalbare kaart. ze zullen dan toch weer de ziektewet ingaan. dit kabinet is hartstikke stekeblind. laten ze eerst maar eens onderzoeken, waarom er zoveel mensen in de wao zitten, en waarom deze mensen niet in staat zijn om te kunnen werken. daar is “deze aankomend regering” te beroerd voor. laten zijzelf maar eerst eens aan het werk gaan, voordat ze een hoop mensen “onnodig” keihard onderuit halen.

  Reactie door maayke jong-doppen — dinsdag 13 februari 2007 @ 18.32 uur

 27. @11 els
  ik gok er op dat die leraren die in 1980 tegen de 60 liepen nu wel uit de wao zullen zijn. De laatste tien á 15 jaar zijn deze praktijken trouwens al behoorlijk uitgebannen en geen mensen meer onterecht gekeurd, zeker niet na de voorlaatste aanscherping van de eisen.

  @24 paul
  volgen de uwv (www.uwv.nl) site worden mensen van de groep voor 1 juli 1959 niet opgeroepen voor welke keuring dan ook totdat er definitieve besluitvorming is. In jouw geval betekent dat dus dat je niet gekeurd wordt tenzij de oproep al gepland was; in dat geval bel je even op en maak je bezwaar, dan vervalt de oproep. Anders zal je moeten wachten tot er definitief door een nieuwe regering besluiten zijn genomen. Als de regeling overgenomen wordt zoals voor de in 2004 50+ groep geldt, wordt je helemaal nooit meer opgeroepen, (hoewel het uwv zich altijd het recht voorbehoudt iemand op te roepen, alleen voor hun plezier).

  Reactie door ipuntje — dinsdag 13 februari 2007 @ 18.52 uur

 28. Er is al een stuk van 20 bij 20 cm van de Tweede Kamer afgebrokkeld en naar beneden gekomen. Misschien sTort het hele gebouw wel in en is dit het prille begin van het einde.
  Dan zijn we eindelijk verlost van de PvdA “PEEPSHOW”

  Reactie door Henny — dinsdag 13 februari 2007 @ 18.55 uur

 29. Mensen laten we alsjeblieft iedereen op de hogte stellen van de aktie dag..buren vrienden,scholen…via mail via pamfletten

  ook aan gezonde mensne ,want in een split second kan je leven 180 graden gedraaid zijn
  door ziekte of ongeval.

  DOE MEE..aktief!

  en het is ook voor mij een trauma geweest die keuringen ik zie overal spoken,ben afgeslacht,en later is het hersteld ik ben namelijk hartpatiente (theoretisch )had ik al lang in mijn kist moeten leggen,maar
  ik heb nog steeds een engeltje op mijn schouder…wel ben ik sterk beperkt in alles

  Alles is mij ontnomen carriere,zwangerschapen,hobby,s etcetera…

  o,ja ik krijg geld via een verzekering die wij allen en onze ouders hebben betaald,die centen krijg ik via UWV…

  is het niet fantastisch (GRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

  Reactie door LO — dinsdag 13 februari 2007 @ 18.58 uur

 30. Kan me helemaal vinden in Sander en Paul.
  De ziektekostenverzekering die gewoonweg verdubbeld is, terwijl ik helemaal niet meer ben gaan verdienen. Integendeel, ik zit sinds 18 januari voor de 2e keer met een intense Burnout gecombineerd met nek,schouder klachten en elke dag intense hoofdpijn thuis te wachten op het geld van het UWV. Wanneer het komt? Ik weet het niet. Hoeveel het is? Weet ik ook niet. Maar ik moet straks wel onder andere 3 maal 130 euro (ook voor mijn oudste 18 jarige zoon die geen inkomen heeft) ophoesten, alleen al voor de ziektekostenverzekering!
  Wat Paul zegt over radicalisering kan ik mij goed voorstellen. Ik heb in 2004,2005 tijdens de eerste Burnout uiteindelijk zelfs valium in moeten nemen wanneer ik een telefoontje moest plegen naar het UWV! Om er vooral voor te zorgen dat ik geen hartaanval zou krijgen. Met een bloeddruk van 180 over 110 is dat zo gebeurd!
  Ik ben eigenlijk woest op dit kabinet, maar ik ben machteloos. Zo machteloos dat het pijn doet. Ik mij tot nu toe al vanaf mijn 14e lopen afbeulen in dit land. ik ben 30 jaar verder en ik heb niets meer. Ik sta met lege handen en ik zal vast niet de laatste zijn.
  En toch moet ik mijn twee jongens ervan overtuigd houden dat het leven an sich nog steeds de moeite waard is…

  Ik kan iedereen alleen maar veel sterkte toewensen.
  Wees wijs en hou vol!

  Reactie door angelo — dinsdag 13 februari 2007 @ 20.19 uur

 31. @24 paul

  En dat doe je goed! Verontschuldig je niet, want het is allemaal te begrijpen. Je draagt genoeg met je mee en ik kan mij voorstellen dat verbittering bij tijd en wijle toeslaat. Nu hoop ik voor jou dat je rust krijgt en niet meer achtervolgt wordt door onwijze regeringsbesluiten.

  Reactie door Gloria — dinsdag 13 februari 2007 @ 20.26 uur

 32. De ene helft wel en de andere niet,verdeel en heerst.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 13 februari 2007 @ 20.45 uur

 33. stop de wao keuringen.
  veel mensen worden gek.
  van dat gedoe je krijgt er zelfmoord nijging van.

  Reactie door johan — dinsdag 13 februari 2007 @ 21.24 uur

 34. 30 angelo.

  Jij ook sterkte.

  20 Maria.

  We zijn tot pulp geslagen en murw gemaakt.
  Een algemene actiedag tegen alle oneerlijke besluiten.
  Irak,afghanistan,wao,ziektekostenwet,verplichte ID,etc,etc.

  Helaas is de SP een utopie.

  Reactie door sander — dinsdag 13 februari 2007 @ 22.15 uur

 35. die belachelijke keuringen moeten anders.
  ik moest vandaag voor herkeuring maar ben door de arts afgebeld
  omdat ik ook onder die categorie val.
  als het doorgaat word m,n dossier gesloten .
  kan altijd vrijwillig herkeuring aanvraqen.
  werd wel bij verteld dat met mijn klachten,nietmaar afgekeurd word.
  kon hij zien door de telefoon?

  Reactie door Janny — dinsdag 13 februari 2007 @ 23.08 uur

 36. Ik verwacht dat het kabinet over deze kwestie binnen 1,5 jaar gaat vallen en dan zal mijn voorspelling:
  http://www.janmarijnissen.nl/2006/11/28/de-eerste-ronde/#comment-282236

  onder “20″ over de formatie en de gevolgen exact uit gaan komen.

  Je ziet nu al dat de VVD flink aan het groeien is. Het CDA heeft zich redelijk afzijdig gehouden, maar heeft wel alle ” voor de neo-cons”
  belangrijke Bilderberg departementen onder haar hoede.

  Hoog tijd om echt af te gaan rekenen met de stemcomputers, anders maken we nooit meer een echte kans.
  Zolang dit niet gebeurt, stop ik met me met politiek bezig te houden, op nationaal niveau.
  Voor zaken die ik op gemeentelijk niveau geregeld wil zien, zeik ik wel tegen m’n wethouders aan.

  Reactie door kaatje — dinsdag 13 februari 2007 @ 23.27 uur

 37. @36 Kaatje
  Ik herinner mij die bijdrage van jou maar al te goed. Dit zou echt een doem-scenario zijn. In tegenstelling met de mensen die maar bljven hopen op de SP later?
  Ik hoop het wel, maar ik kan ook niet begrijpen dat er geen SP protest is naar het ware punt van het gesjoemel met de stemcomputers! Netzomin dat Jan ons bij NOVA liet weten dat we “hebben te leven met geen onderzoek naar de oorlog in Irak”.
  NEE, DAT GAAN WE NIET DOEN SP!!
  Die stemcomputers vertrouwen wij niet en dat onderzoek Irak MOET komen. We gaan ons hier niet conformeren aan de foefjes van het nieuwe kabinet. We gaan maar weer eens TEGEN zijn. Daar is heel veel VOOR!

  Dag Kaatje, succes met die wethouders daar!

  Reactie door Gloria — woensdag 14 februari 2007 @ 0.09 uur

 38. @36.kaatje
  De ambities en politieke strategie van het liberaal kapitalisme zijn bekend, Kaatje. Men kan ons niet langer misleiden.
  En daar ligt voor hen dan ook meteen het probleem. En dat hebben ze nog niet opgelost. Integendeel.
  Ik voorspel het u, het CDA, PVDA EN VVD gaan het nog zeer moeilijk krijgen.

  Blinde ambitie is geen substituut voor intelligentie.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 februari 2007 @ 0.54 uur

 39. Hoeveel kans hebben we dat balkenende de weg kwijt is ?

  Reactie door Gerrit — woensdag 14 februari 2007 @ 1.54 uur

 40. @37 Gerrit

  100%?

  Reactie door Sjaak — woensdag 14 februari 2007 @ 3.23 uur

 41. Goeden morgen vrienden SP.

  Wat een negatieve gedachte lees ik van Sander @34.
  De SP een Utopie?
  Waar haal je het vandaan?
  De SP is een realiteit, en een goede ook.
  Op deze site lees je toch de realiteit?
  Hier voel je dat aan, hier zijn de juiste reactie’s te lezen. Is dat Utopie?
  Ga actie voeren dan voel je de realiteit aan je donder.
  Sta niet aan de kant, laat zien wat er aan de hand is en knok tegen het onrecht!
  Als je dat aan den lijve hebt ondervonden is het dubbel zo noodzakelijk om je te laten horen. Maar doe dat niet met negativiteit!
  Hier is de gelegenheid om ze te laten weten hoe de steel in de vork zit.
  Stem SP, niks mis mee.

  Reactie door Ouwe Dirk — woensdag 14 februari 2007 @ 8.06 uur

 42. Ik behoor ook tot de groep 80-100%. Netto zal ik er niets van merken; ik heb nu namelijk een aanvulling. Zonder die aanvulling zou mijn WAO namelijk ruim onder bijstandsniveau zitten. Die 5% wordt dan verrekend met het “kopje” zodat ik nog altijd hetzelfde als de bijstand heb. Wel jammer, ik kon die paar euro extra goed gebruiken. Waarom is het eigenlijk niet mogelijk om een minimum-WAO in te stellen?

  Reactie door Chantal P — woensdag 14 februari 2007 @ 8.43 uur

 43. Aan de andere kant… Ik ben meer dan bereid om voorlopig op een houtje te blijven bijten als daarmee de herkeuringen menselijker worden. Ik mag over een jaar weer en ik word al helemaal nerveus als ik er aan denk! Vorig jaar ben ik ook herkeurd, dat was echt een periode van pure stress. Ik had het gevoel mijn verstand te verliezen, je voelt zo’n enorme druk als je er heen moet. Ik heb gelukkig mensen getroffen die wel zagen dat ik echt niet kan werken. Maar zal ik over een jaar weer zoveel “geluk” hebben? Ik krijg, zonder te overdrijven, al hoofdpijn als ik er aan denk.

  Reactie door Chantal P — woensdag 14 februari 2007 @ 8.52 uur

 44. Het werklozenbestand 40+ is nu 58% en het groeit en het groeit maar. Een reden temeer om de leeftijd te verlagen voor de huidige WAO’(st)ers en de potientiele. Deze groep is kansloos op de Arbeidsmarkt en de Brugbanen zijn een druppel op de gloeiende plaat.
  Actie….?…zaterdag voor het Congresgebouw in Zwolle. Een motie van die strekking wordt al ingediend.
  Samen (PvdA+SP)optrekken? Een groot rood leger!!!
  janne-@hetnet.nl

  Reactie door Jan — woensdag 14 februari 2007 @ 8.52 uur

 45. Dat ze Donner weer van stal willen halen daar heb ik helemaal geen woorden voor. De moed begint mij zo langzamerhand in de schoenen te zakken.
  Ja Nettie, dat doen ze natuurlijk wel slim, zo blijft de doofpot GESLOTEN. Donner, de bedenker van het WAO drama. Aboutaleb staatssecretaris, weet men nog: hij was het die AL DAT GELD over de balk gesmeten heeft in Amsterdam voor reïntegratie… Je kan er nog wel om lachen ook.

  Reactie door Henk — woensdag 14 februari 2007 @ 9.03 uur

 46. @13
  WA-jongeren hebben er 1,7 % bijgekregen, verder niets. Mensen die al vanaf voor hun 18-de gehandicapt zijn worden ingeschaald naar het minimum (jeugd) loon. Daardoor zijn deze mensen gedoemd tot armoede voor de rest van hun leven, zonder hoop op verbetering. Leven zonder hoop, is dat eigenlijk wel te leven?
  Ze krijgen nooit loonsverhoging, bouwen geen pensioen op, zullen ook op hun oude dag dus alleen AOW hebben en juist deze mensen hebben vaak veel extra kosten. Het Nederlandse sociale systeem (als je het nog zo durft te noemen) is te triest voor woorden!

  Maar ja, dan moeten die mensen hun eigen verantwoordelijkheid maar nemen…. zal wel worden gezegd.

  Reactie door Irma — woensdag 14 februari 2007 @ 9.58 uur

 47. Ik begrijp er ook helemaal geen ene donder van dat dit internationaal gezien zomaar voorbij gaat.
  De Raad van Europa, die over mensenrechten handelt, kijkt ook de andere kant uit, wanneer er zwaarder wegende economische motieven aanwezig zijn, zo blijkt wel.
  Een van de 4 belangrijke werkterreinen van deze Raad is het vaststellen van nieuwe bedreigingen voor de mensenrechten en de “menselijke waardigheid”.

  Nou, ik zou zeggen dat er wat dat betreft in Nederland genoeg te doen is.

  Reactie door angelo — woensdag 14 februari 2007 @ 10.19 uur

 48. 41 Ouwe Dirk.

  Beste ouwe dirk.
  misschien dat ik een beetje kort door de bocht ben.
  Ik bedoelde te zeggen dat met ALLEEN de SP is het een UTOPIE.

  Ik zal het verhaal beter uitleggen.
  wat is er nou bereikt de afgelopen tich jaren die elke keer onze huren/vaste lasten/koopkracht heeft verslechterd.
  De SP zal nooit in zijn eentje kunnen regeren.
  wie wil nou met de SP regeren.

  Wat is er tegengehouden de afgelopen jaren.
  Wat de regering er doorgedrukt heeft,terwijl het grootste deel daar niet mee eens was.
  Ik durf zelf te beweren dat wanneer de SP groter zou worden als het CDA en PVDA,dat onze nederlandse geheime diensten snode plannentjes voorbereiden om de SP te demoniseren.
  U kent Pim fortuin nog.

  Ja,het is een UTOPIE dat wij de normale man zoals U en ik het beter zal krijgen.
  Wat is beter.

  Geef mij maar liever mijn leven terug.
  Zelf kiezen waar ik wil wonen.
  Bijvoorveeld met een caravaan op de veluwe wonen.
  Wij mogen nu alleen centen verdienen en belasting betalen.
  Heel veel belasting.
  De cijfers die wij zien van het CBS vertelt ons dat het goed gaat.

  Als er uitgerekent word wat een normale persoon verdient die als,magazijnmederwerker,schoonmaker,stratenveger,kapper,etc,etc verdienen.
  Wat hou je over het eind van het jaar als alle belastingaanslagen,afrekeningen energie,etc zijn betaald.

  Als laatste.
  We hadden in 2000 een tekort van 178 miljard.
  Anno 2007 is dat iets met 228 miljard.
  Terwijl er 20% van ons tekort is verminderd met de onderwaardering van de gulden.
  toch dankzij het uitzuigen van de normale man hebben we 52 miljard schuld erbij gekregen.
  rara hoe kan dat.

  Reactie door sander — woensdag 14 februari 2007 @ 10.38 uur

 49. Goede morgen Ouwe Dirk.
  Al dagen zat ik weer te wachten op de door
  jou toegevoegde waarden, de SPijs met peper
  en zout, smaakmakender te maken.
  De ‘steel in de vork’ (ja, ja, ómgedraaid
  natuurlijk, snap ik ook wel), maar bracht me
  toch tot de gedachte, dat de steel(s) omhoog
  gebrachte vork, een héftruc van verschillende
  Kabinetten is geweest…en het wordt tijd
  dat het ‘volk’ danook goed gaat zién wát en
  hoé het pallet wordt geladen ten behoeve van
  de zwaksten onder ons én de minst draagkrach-
  tigen, die uiteindelijk nog op één hand, één
  duim overhouden om hun palet op te dragen. Zonder verve hun leven moeten inkleuren men-
  sen die aan een kleurloos bestaan werden over
  geleverd.
  Voor zulke ménsen moeten wij met zijn allen
  duimen, dat dit Kabinet wérkelijk wat gaan
  veranderen, en de diverse portefeuilles niet
  telkenkere laten beïnvloeden, door de óude
  ‘poppetjes’ die dan mogelijk van stoel ver-
  wisseld zijn, maar mogelijk toch hun ‘akten-
  tas’ op de oude locatie achterlieten!
  Een kamer op het noorden of nu één op het
  zuiden? Wát gaat die stoelendans dan nog echt
  beduiden? We hebben nu gezien wat het werd
  als iemand zijn mentor weet mee te slepen, of
  er niet los van komt, van student tot MP !
  Duimen Ouwe Dirk, duimen met zijn allen,…
  voor vélen helemaal niks,laat staan dat
  ‘carnavallen’!
  Maar goed de ene clowneske vertoning volgt de
  andere op; AF die maskers!

  Reactie door Madelief — woensdag 14 februari 2007 @ 10.59 uur

 50. ik wil graag een reactie doen op de systeem van UWV ik ben zelf 10 jaar bezige met UWV in 1997 was ik afgekeurd 80/100 % in september 2004 ben ik helemaal goed gekeurd. dat wil zegen dat ik moet van UWV werk zoeken en wat voor werk u zullen niet weten maar De Gues is geen mens hij weet niet wat een mens moeten doen om gezond te kunen blijven of willen blijven hij is geen dokter en ook geen God.ik ben kansloos voor werk en mijn financies gaat elkeer naar achter en ik kom altijd in schuld door dat ik geen optimaal gezongeid normemen heb,elke keer dat ik ziek word ga ik achteruit niemand die dat ziet maar ze willen dat iedereen naar het werk ga en blijf aan het werk.
  maar mijn vraag is hoe in hemels naam als iemand ziek is en deze persoon kan niet 40 uur per week werk toch is een verplicht op deze mensen dat wil graag weten.

  Reactie door uny — woensdag 14 februari 2007 @ 12.04 uur

 51. Ha Madelief alles goed met je, heb je al een poosje gemist.

  Reactie door e.krul — woensdag 14 februari 2007 @ 12.12 uur

 52. Donner op sociale zaken, hoe krijgen ze het voor elkaar.

  Ik had eigenlijk gedacht dat deze man na al die treurigheid, wel niet meer zou terugkeren.

  Reactie door e.krul — woensdag 14 februari 2007 @ 12.14 uur

 53. Welnu de hele Christenunie, is minister of staatssecretaris geworden, Huizinga is de laatste die de buit binnen heeft.
  Naar enige vakkundigheid wordt al lang niet meer gekeken. De buit is binnen!

  Reactie door Hanna — woensdag 14 februari 2007 @ 13.03 uur

 54. Heb die herkeurings ellende gehad wordt je dus ineens weer heacht voor 100% te kunnen werken ( Maar wel met beperking dus ben je toch ook weer niet voor 100% ok) moet je dit nog verzwijgen ook bij een eventuele sollicitatie van de begeleidende arbeids deskundige mag je niet zeggen dat je beperking hebt terwijl je met krukken loopt hoe dom i s men bij het uwv en de kabinetten Balkende 1, 2 enz. dit is toch niet te rijmen..iemand goedkeuren maar met beperking en die moet nog list en bedrog toepassen om aan het werk te komen straks is die persoon de pineut als hij of zij weer eens ziek thuis komt te zitten met zijn kwaal want het is niet gemeld bij de werkgever en die wordt dan dus ook weer gepakt.
  afschaffen die herkeuring het is niet te rijmen..

  Reactie door W.Westerhof — woensdag 14 februari 2007 @ 13.05 uur

 55. Hoi Krul, buiten ‘westen’ geweest of moge-
  lijk intussen weer ‘bij’(?)gekomen? Zou het
  hopen voor je, maar zat dan indirect eigen-
  lijk op de goede uitslag te wachten i.c….
  en dan bedoel ik natuurlijk niet ‘intensive
  care’!
  Ja immer wieder Donner Wetter! Hoe unsafe
  mensen zich daar mogelijk wel niet moeten
  voelen in die totale groep,,,,,kan dus nooit
  echt goed gaan.
  Valt het misschien wel helemaal niet te prui-
  men, dat sommige figuren door de mazen van
  het net weten te zwemmen…..maar moeten we
  het heel positief zien, nl….dat sommigen
  altijd de ‘danse macabre’ weten te ontvluch-
  ten, zich gedeeltelijk boven de Wet denken te
  kunnen stellen op een heel geraffineerde ma-
  nier, maar mogelijk het lot/Leiding toch be-
  paalt dat mensen dan alsnog maar deze keer
  eens ‘het vuur uit hun sloffen’ gaan hollen,
  en net even anders dan je dacht: zoiets als
  een zo lang mogelijk durende ‘taak’-straf en
  wie weet wat dát nog kan opleveren aan info!
  Het houdt mensen in het vizier, zodat ze niet
  op de loop kunnen gaan met ónwerkbaarheden…
  ………TOCH, Eleonore?
  Hartelijke groet en beterschap al vast!

  Reactie door Madelief — woensdag 14 februari 2007 @ 14.19 uur

 56. Ja Uny, heel veel mensen hebben dat exact
  zo meegemaakt in ook diezelfde jaren, op die
  zelfde manier.
  Ouderen, boven een bepaalde leeftijd, hoef-
  den dan niet meer te solliciteren, maar wer-
  den nog wel geacht elke ‘vrije’ dag of paar
  dagen ‘vakantieverlof’ te komen aanvragen en
  ook achteraf te rapporteren….en hoeveel
  administratieve rompslomp dat wel niet extra
  met zich mee brengt…nog elke keer.
  Genoeg mensen, die zich dus dienden in te
  schrijven voor een mogelijke baan, waarbij
  zij gezond verklaard werden tot een percen-
  tage tussen bijv. de 30 – 40 %.
  Deze mensen werd gevraagd voor welke functie
  zij zichzelf ooit mogelijk nog geschikt acht-
  ten, en vermoedelijk heeft een handjevol men-
  sen vanuit dat UWV hén een baantje aangeboden
  waarbij de ouderen dat evt. mochten weigeren
  en de jongeren niet! Gevolg is dat mensen ook
  massaal in de stress geschoten zijn en nu nog
  zieker dan tijdens die keuring van 2004.
  Zij worden niet meer opgeroepen voor weer op-
  nieuw een keuring, maar dienen zichte melden
  bij het UWV i.v.m. de contrôle op de Ziekte-
  Wet.
  Intussen blijken er nu dus regelmatig dos-
  siers ‘zoek’ te zijn, en mensen hun mond
  valt open van verbazing, om onmiddellijk te
  verstarren van afgrijzing!
  Ja, die PORTEFEUILLEHOUDER zal met oplossing
  van formaat moeten komen om dit met BZ op
  orde te krijgen en hersteloperaties te gaan
  uitvoeren, om het onrecht niet nog langer te
  doen voortduren!

  Reactie door Madelief — woensdag 14 februari 2007 @ 14.32 uur

 57. 45. Henk
  Ik leef met je mee, mij vergaat het hetzelfde. Het parlement is in onze parlementaire democratie monddood gemaakt. Het mocht Bos irriteren, let op het gaat wederom gebeuren. Je zou van zo’n ‘kort’ geheugen een ‘kort’lontje krijgen. De integriteit is ver te zoeken, punt uit ach ja de Schipholslachtoffers die kunnen niet meer protesteren die worden in de annalen bijgeschreven. Een minister die aftrad zonder de verantwoording te nemen zou ik niet wederom op de trap willen zien staan.
  Vertegenwoordigde het parlement de kiezers, ik geloof er niets van mij niet tenminste.

  Misschien moet ik de TV maar wegdoen want al die koppen weer op TV je wordt er niet echt vrolijk van.
  Van der Hoeven de schooljuf op Economische zaken en bles op Landbouw je houdt het toch niet voor mogelijk en dan straatvechter Verhagen op Buitenlandse Zaken.Emiel Eurlinhgs 33 jaar geen enkele levenswijsheid ach ja Limburg is goed vertegenwoordigd.
  Ik weet niet maar op de een of andere manier klopt er iets niet aan dit clubje. Maria heeft op onderwijs een puinhoop achtergelaten etc… Verburg vind ik op de een of andere manier wel matchen Boerin zoekt….. of zoiets.
  Ik weet niet zal de antidepressiva maar tevoorschijnhalen.

  Reactie door Henny — woensdag 14 februari 2007 @ 19.40 uur

 58. Is het nu geen tijd om naar de rechter te gaan, want dit is pure leeftijdsdiscriminatie!

  Kan hier geen werk van gemaakt worden?

  Reactie door ACCEPT — woensdag 14 februari 2007 @ 21.42 uur

 59. Vreemd dat nu besloten wordt een groot aandeel WAO-ers niet meer te herkeuren. Het zou veel logischer zijn geweest om door te gaan met herkeuring, maar dan wel de onrechtvaardige beoordelingscriteria om zetten naar rechtvaardige.
  En aub hamer vooral ook op de grote onrechtvaardigheid dat de potentiële inkomensderving als gevolg van de arbeidsongeschiktheid bepalend is voor de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat is echt onrechtvaardig!

  Reactie door Dirk — woensdag 14 februari 2007 @ 22.12 uur

 60. als je alles bij elkaar opteld kost dit alleen maar geld, mensen worden niet gehoort en zeker niet geholpen.
  er zijn massale ziekmeldingen en het uwv heeft de komende jaren volop werk.
  ben je straks een jaar of tien verder zit de sociale dienst propvol met gefrustreerde mensen die nooit meer een baan krijgen.
  o..o..oooo wat heeft balkenende het weer goed voor mekaar gekregen.

  tja wat wil je dan ook de leider van ons land lijkt op harry potter loopt als pinokkio en heeft het verstand van de 3 biggetjes …dit kan niet goed gaan, maar de dommen onder onze bevolking zorgen wel voor een balkenende 5.

  Reactie door hans — donderdag 15 februari 2007 @ 1.37 uur

 61. @ Hans
  Dat dit geld kost kan ik je verzekeren. Bij mij gaat het niet om een herkeuring maar om de keurig voor het WIA. Dit gebeurd op dezelfde belachelijke manier van keuren, als herkeuren. Ben 12 oktober “gekeurd” (schreef al in een ander discussiepunt, dat dit niets voorstelde, dus treed niet in herhaling)en volgens de “arts” kan ik 40 uur werken. Hij heeft niets opgevraagd bij de behandelende artsen en daar zijn er na die tijd alleen nog maar meer bij gekomen. Mijn ziek zijn heeft te maken met een ongeval, dus de laatste 2 jaar waren al niet om over te juichen. Maar nu kwam deze klap zo hard aan, dat ik echt helemaal ingestort ben. (en het gevecht voor letselschade) Nu dus psycholoog, psychiater en internist er bij. Terwijl ik al bij andere artsen en de pijnpoli onder behandeling ben. Reken maar eens uit wat dit geintje de gezondheidszorg kost. Mag die de Geus denken dat zijn potje mooi gespaard blijft, van de gezondheidszorg loopt het des te harder leeg. Maar gelukkig zijn er ook nog mensen met gevoel en een hart, zoals de medewerker van het CWI, die mij adviseerde mij ziek te melden. Ben per 5 februari weer ziek gemeld. Zal ik wel weer maanden op mijn geld moeten wachten, want veranderingen bij het UWV kunnen ze ook niet mee omgaan. Er is nu een jurist met de zaak bezig (kost ook weer veel geld)en laat mijn kop niet hangen. Hoop dat er wat rechtvaardigheid uit komt.
  Maar een ding is zeker, HIER MOET WAT AAN GEDAAN WORDEN.

  Reactie door Margreet — donderdag 15 februari 2007 @ 11.18 uur

 62. 41 ouwe dirk.

  dromen zijn bedrog.

  Reactie door sander — donderdag 15 februari 2007 @ 14.34 uur

 63. Sterkte Margreet, vermoedelijk duizenden met
  jou en onder ons, die met bijna identieke er-
  varingen moeten omgaan. Als al met al mensen
  dit soort zaken aan den lijve krijgen te ver-
  werken, gaat ze misschien nog eens een klein
  lichtje op.
  Deze hiaten moeten terecht kunnen komen in
  een vangnet dat te overzien valt. Ook in mijn
  kennissenkring, mensen die beginnen met een
  lichte, doch evengoed ernstige overspanning,
  dan een ongeneeslijke concentratiestoornis
  oplopen, vervolgens verder in de stress schie
  ten en een hartinfarct, of meerdere oplopen
  en dan als laatste tractatie een maagperfora-
  tie oplopen, door te hoog opgelopen spanning.
  Wát dát allemaal kost? Afgezien van de finan-
  ciële zorgen (die minstens zo belangrijk kun-
  nen zijn, om genezing te bevorderen en te be-
  spoedigen), het moeten ervaren dat het eigen
  lijf totaal in verval raakt, maar een niet
  gering aantal opgeleide vakexperts ‘brood’op
  de plank bezorgt, door vooral niet baanbre-
  kende veranderingen door te voeren:SCHANDE!
  Hoop voor jou dat mogelijkheden zich aanbie-
  den om althans een voorschot te bemachtigen
  of iemand die nu eens graag een ander wil
  plezieren met een handreiking die hoút sláát!
  Laat je deskundigenpanel er maar een oplos-
  sing voor bedenken, sterkte, Madelief!

  Reactie door Madelief — donderdag 15 februari 2007 @ 15.39 uur

 64. @61 Margreet,

  Ik ben er ook mee bezig en strijd met je mee !! Je bent niet alleen! Sterkte en GEEF NIET OP!

  Reactie door Lisette — donderdag 15 februari 2007 @ 23.11 uur

 65. wat een drama donner op sociale zaken een minister die ontslagen was nu weer terug hoe gek is de nederlandse politiek de pvda heeft wel snel opggeven want juist iemand met meer gevoel zou ik graag gezien hebben op dit departement maar de pvda trekt zich niets aan van het onrecht wat velen arbeidsongeschikt wordt aangedaan ik hoop dat er voor iedereen een normale keuring komt

  Reactie door theunissen — vrijdag 16 februari 2007 @ 15.38 uur

 66. in reactie op Sander;
  Je moet juist blijven dromen, jongen.
  Als je je dromen verwerpt, verwerp je je leven. Gun die kloothommels van dit kabinet dat toch niet….!

  Reactie door angelo — vrijdag 16 februari 2007 @ 17.54 uur

 67. De zuigkracht van de doofpot

  Kamerleden laten toe dat minister De Geus wegkomt met het verdonkeremanen van een kritisch rapport en het ontslag van een kritische keuringsarts. Volgens Louis van Overbeek kunnen zij de verleiding van de doofpot niet weerstaan.

  In een recente uitzending van Zembla getiteld ‘Wonderdokters van de WAO’, werd melding gemaakt van een protestactie van een groot aantal verzekeringsartsen van uitkeringsinstantie UWV. Deze actie zou vorig jaar hebben plaatsgevonden onder leiding van een zekere Peter Teunissen, een keuringsarts van het UWV die inmiddels is ontslagen. Het verzet van Teunissen en de zijnen (zo’n 240 verzekeringsartsen) richtte zich tegen het door de UWV-leiding voorgeschreven beleid inzake de eenmalige herkeuringen in de WAO, waarmee de artsen zich op professionele en ethische gronden niet konden verenigen. De artsen werden door het UWV-management gedwongen mensen arbeidsgeschikt te verklaren die onmogelijk konden werken. Zij stonden op het punt in staking te gaan.

  Bij de beantwoording van de op 30 januari gestelde mondelinge Kamervragen over de Zembla-uitzending verklaarde CDA-minister De Geus (Sociale Zaken) het ontslag van de kritische keuringsarts uit het feit dat deze zich niet aan werkinstructies zou hebben gehouden. Ook zouden er veel klachten van ‘cliënten’ over zijn functioneren zijn geweest. Gesuggereerd werd dat hij daarenboven een geldwolf was die zich na zijn ontslag opnieuw bij UWV heeft gemeld om als (beter betaalde) freelancer zijn diensten aan te bieden. Zijn ontslag zou in ieder geval niets te maken hebben met de door hem geuite kritiek van zijn beroepsgroep op de gang van zaken rond de herkeuringen. De minister ontkende dat het artsenprotest bij het UWV of de officiële UWV-artsenorganisatie UWVA bekend was. De vaste secondante van de minister, CDA-Kamerlid Gerda Verburg, bestempelde de Zembla-reportage voorts als “knip- en plakwerk en de nodige suggestie”.

  Toevallig heeft KN in de herfst van vorig jaar twee artikelen gewijd aan het gesjoemel met rapporten waarmee de feitelijke afschaffing van de Arbeidsongeschiktheidswet en de in het verlengde daarvan verordonneerde herkeuringen door het nu demissionaire kabinet Balkenende III gepaard gingen (KN van respectievelijk 15 september en 13 oktober 2006).

  Het eerste van deze twee artikelen ging over het toentertijd opgedoken rapport Probleemsituaties en dilemma’s in de verzekeringsgeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Dit rapport was na zijn totstandkoming door de minister bij het grote debat over de vertrouwenscrisis bij UWV in het najaar van 2005 verdonkeremaand. Hij verving het door een ander rapport waarmee de crisis gemakkelijker kon worden ontkend. In het achtergehouden rapport werden namelijk voor de minister nogal vervelende enquêteresultaten gepresenteerd. Daaruit bleek glashard dat ongeveer de helft van de verzekeringsartsen bij UWV van oordeel was dat de door het ministerie en het UWV-management voorgeschreven keuringsmethoden hun cliënten schade toebrachten en dat zij gedwongen werden de grenzen van hun geweten te overschrijden.

  Het relaas van de ontslagen keuringsarts in de Zembla-reportage sluit dus naadloos aan op de inhoud van het verdonkeremaande rapport. Dat de in de uitzending genoemde protestactie van UWV-artsen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is dan ook zeer aannemelijk. Evenals het feit dat een minister die een onwelgevallig rapport over een bepaald dossier laat verdwijnen er ook toe geneigd zal zijn een op datzelfde dossier kritische werknemer te laten ontslaan.

  Het is jammer dat het rapport in de Zembla-reportage niet ter sprake is gebracht ter ondersteuning van het relaas van de heer Teunissen. Hierdoor heeft de uitzending niet de scherpte gekregen die zij had kunnen hebben. Ernstiger is dat ook tijdens het vragenuurtje naar aanleiding van de uitzending geen enkel Kamerlid ernaar heeft verwezen en men zo de minister opnieuw de kans bood zich met een onwaarschijnlijk verhaal te onttrekken aan het afleggen van rekenschap. Zoals eerder na het verdonkeremanen van het onwelgevallige rapport over de crisis onder de UWV-keuringsartsen.

  In een land met toch al weinig kritische Kamerleden is in tijden van coalitiebesprekingen, waarbij bewindslieden van mogelijk toekomstige partners ontzien plegen te worden, de zuigkracht van de doofpot blijkbaar onweerstaanbaar.

  Louis van Overbeek

  Reactie door paul — vrijdag 16 februari 2007 @ 19.29 uur

 68. Zoals ik al eerder vermelde:
  De Raad van Europa zou hier genoeg te doen hebben.
  Ik krijg een heel onaangenaam gevoel tegenwoordig wanneer ik bepaalde politici als De Geus voor de camera zie verschijnen. Vooral tijdens die docu van Zembla! Ik heb het ook gezien, ja.

  Waarom krijg ik associaties met de Tweede Wereldoorlog en het leed wat Joodse mensen is aangedaan, terwijl de gegoede burger en de Nederlandse regering de andere kant uitkeken? Sowieso hebben veel mensen de neiging de andere kant uit de kijken (blij dat het mijn deur voorbij gaat, is mijn pakkie-an niet, daar moet een ander maar voor zorgen, ver van mijn bed show, het zijn toch allemaal maar klaplopers (las ik zelfs in een reactie op de site van de telegraaf(!),etc,etc..)
  De officiele defenitie van deze collectieve ontkenning in de psychologie:

  Ontkenning van de werkelijkheid:

  “Van ontkenning van de werkelijkheid is sprake als de realiteit zo beangstigend is dat we ze weigeren onder ogen te zien. In feite kúnnen we dat echter niet omdat ze te pijnlijk of te moeilijk te aanvaarden is.”

  Zouden er achter deze ontkenning van de heren politici dan toch nog menselijke trekjes zitten?
  Of is de wens de moeder van de gedachte?

  Berger en Berger, een echtpaar wat eens een sociologische verhandeling schreef gaf in dat werk een definitie van de huidige mens in de context van deze tijd:
  “Een voor een deel gek gemaakt wezen in een waanzinnige wereld…”

  Met dank aan het zittend kabinet.

  En toch wil ik er niet aan toegeven.
  No matter what.

  Reactie door angelo — vrijdag 16 februari 2007 @ 20.30 uur

 69. CDA,PVDA en CU hebben hun zieltjes weer binnen en daarom komen ze met een nieuw WAO plan dat houd het volk wel weer een beetje rustig en dan
  hebben ze toch hun best gedaan.Ze moesten die gasten en de Geus erbij een jaar verplicht dezelfde behandeling laten ondergaan die iedere
  WAOer heeft gehad na hun herkeuring. Dan piepen
  die sukkels wel anders!!!!!!

  Reactie door Glenn — vrijdag 16 februari 2007 @ 23.46 uur

 70. 66 angelo.
  Ik zie maar 1 partij die in mij ogen het eerlijkste is naar de normale man toe.
  De SP.
  Het probleem is wie wil met de SP regeren.
  Het cda niet.
  De PVDA niet.
  VVD niet.
  Eerst moet de PVDA weggevaagt worden eer de SP meer zeggenschap heeft.
  Dan heb je nog het CDA en VVD tegenover je die heel veel te zeggen hebben in dit land.
  Ik hou het bij de realiteit.
  Van dromen word je dromerig.

  De WAO is een ordinaire kaalpluk-kip geworden.
  Het enigste doel was het potje te verminderen waaruit de WAO betaald werd.
  Dat doel hebben ze bereikt.
  Rijk en arm was aan de beurt.

  Reactie door sander — zaterdag 17 februari 2007 @ 7.47 uur

 71. Sorry Sander,
  Maar wanneer de realiteit leidt tot verbittering pareer ik deze met dromen.
  De SP had ook een droom; een van de grootste partijen te worden en dat is ze geworden.
  alles, maar dan ook alles, begint met een gedachte, een droom, een ambitie, een ideaal. Ik heb nog steeds mijn dromen, maar dat wil niet zeggen dat ik daar niet construktief mee aan de gang wil gaan. De hele dag dromen is niet reeel. Maar het gaat erom dat je niet verzand in negativiteit. Dat lukt mij ook niet elke dag, hoor. Natuurlijk ben ik ook maar een gefrustreerd en depressief mens van tijd tot tijd. Maar ik wil er niet in blijven hangen, dus pleeg ik verzet. Door hen een rad voor ogen te draaien, door toch wel de dingen te doen die ik wil doen uiteindelijk. Dromen heeft alles te maken met je eigen identiteit en met je eigen ritme. Dat is iets wat ik niet wil verkwanselen. Niet voor dit kabinet, niet voor het UWV, niet voor niemand. Ik zal en moet mijn weg vinden in deze jungle. Ik zal vallen maar ook weer opstaan.
  Op dit moment mis ik de kracht daarvoor, ik ben totaal opgebrand en kan en wil niet meer meerennen met de Grote Ratrace. Wanneer de tijd daar is, zul je je weg vinden, geloof mij maar. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen.
  Ik blijf geloven (en dromen) over de veerkracht van de mens. Vooral de mens die in verdrukking leeft.

  Reactie door angelo — zaterdag 17 februari 2007 @ 12.59 uur

 72. ik hoop dat die godvergeten sukkels die er nu zitten snel opdonderen.ik heb de uitzending van p en w ook gezien.wat een verdomde draaikont.die ogen alleen al staan me niet aan.balkenende bos en rouvoet mogen van mij onmidelijk in een cia gevang gestopt worden vuile dieven

  Reactie door evert — zaterdag 17 februari 2007 @ 14.57 uur

 73. Welnu, de hoop op gerechtigheid is weer eens een keer bij de mensen uit de handen en betraande ogen geslagen!!! Reincarnatie is volgens velen geen optie; dus in dit leven zal het NOOIT tot een rechtvaardige Nederlandse samenleving terug evolueren. Mijn tip aan allen (met kinderen):parasiteer ten volle t.a.v. opleiding/vakbekwaamheid voor uw nazaten!!! Stimuleer ze dan tot emigratie. Dit land verdient deze schatten niet!!! Laat bij een toekomstig gewapend conflict de patjepeeers ‘t zelf uitzoeken; niet uw kind!!!

  Reactie door Paullus P. — zaterdag 17 februari 2007 @ 15.58 uur

 74. Inderdaad het is God wil als iemands zijn lichaam of geest zegt ik wil wel maar kan niet meer werken, wat is het probleem als je sociaal bent? er lopen werkenlozen zat rond die het over kunnen nemen. Volgens mij heeft Balkenende de verkeerde bijbel. En is het alleen de kaft waar de Tuc in zit, mar een iedergeval niet God woord. en nu opgedonderd maak plaats vrij voor Jan.

  Reactie door Herman — zaterdag 17 februari 2007 @ 18.18 uur

 75. DE GEUS-METHODE

  325.000 mensen dienden de WAO-herkeuring te ondergaan. Die herkeuring, die uit de koker van de Geus kwam als tovermiddel om het WAO-bestand drastisch te laten zakken.

  200.000 mensen hebben inmiddels die herkeuring ondergaan. De Geus hanteert als norm, dat 50% van die 200.000 weer gedeeltelijk dan wel volledig aan het werk dient te gaan. 100.000 mensen dus! De overheid zal ervoor zorgdragen [d.m.v. subsidies aan werkgevers e,d,], dat voldoende banen beschikbaar zullen komen.

  De Geus houdt maar niet op te vertellen hoe goed het allemaal gaat met die herkeurde mensen. “Ze komen niet alleen weer voor de arbeidsmarkt beschikbaar, maar grote aantallen zijn inmiddels ook daadwerkelijk aan de slag” zo komt er uit de mond van deze oud-vakbondsman.

  Zembla onderzocht de werkelijke feiten en kwam, zoals altijd wanneer het om een politiek feit gaat, tot schrikbarende bevindingen. Ik adviseer iedereen met een beetje solidariteitsgevoel in het lichaam nadrukkelijk de herhaling van de uitzending te bekijken. Vrijdag a.s. ergens overdag op Ned 2. dacht ik.
  In een paar korte bewoordingen wil ik toch alvast wat bevindingen noemen.

  50% van de herkeurden wordt inderdaad opnieuw arbeidsgeschikt verklaard [afschatten heet dat in UWV-termen]. Want die norm van de Geus is feitelijk een dictaat van de Geus aan het UWV.
  Verzekeringsartsen, belast met de herkeuringen, voerden deze, door de grote druk om productie te leveren [productie = een zo groot mogelijk aantal afgeschatte WAO-ers binnen een zo kort mogelijke tijd], vaak uit zonder feitelijk lichamelijk onderzoek, zonder medische gegevens bij behandelende artsen op te vragen resp. te raadplegen.
  Een bij het UWV in loondienst zijnde verzekeringsarts wist ruim 300 verzekeringsartsen te activeren om in opstand te komen tegen deze opgelegde onverantwoordelijke werkwijze. Deze “opstand” is nooit naar buiten gekomen. De arts, die het initiatief nam, is het werken onmogelijk gemaakt; hij werd uiteindelijk in 2006 ontslagen.

  In werkelijkheid blijkt slechts 9% [norm was 50%!] van de afgeschatte WAO-ers gedeeltelijk dan wel geheel aan het werk te zijn gekomen. De andere 41% zit thuis en heeft de WAO-uitkering moeten inwisselen voor een bijstanduitkering.
  Alle herkeurde en afgeschatte WAO-ers [100.000 dus] wordt een reïntegratietraject gegeven. Het UWV betaalt daarvoor 5.000 euro per persoon. Er wordt aldus 500 miljoen euro gemeenschapsgeld [wat ik persoonlijk veel liever naar die WAO-ers zie gaan!] naar de als paddestoelen uit de grond schietende reïntegratiebedrijven gesluisd. Voor 82.000 ex-WAO-ers [die 82% die geen werk vindt, omdat werkgevers er niets voor voelen dergelijke “kwetsbare werkmieren” in dienst te nemen] leidt dat reïntegratietraject tot hoegenaamd niets. 410 miljoen euro wordt besteed aan iets, wat helemaal nergens toe leidt!!!!
  Die reïntegratiebedrijven [zoek er maar eens een paar op via google] hebben de fraaiste doelstellingen op papier staan [“we gaan uit van life-time-employability” zegt een fors uitgedeide directeur van een R-bedrijf uit het zuiden des lands]. In de praktijk komt hier nauwelijks iets van terecht. In de uitzending vertellen een aantal mensen wat de reintegratiecursussen werkelijk voorstellen.

  Valt er nu wat te concluderen uit al dit moois? Ja, dat lijkt mij wel. Ik waag een poging.
  Op de langere termijn zal de botte bezuiniging, die de herkeuring van WAO-ers natuurlijk gewoon is, ook werkelijk geld gaan opleveren. Zo’n 100.000 mensen worden uit de WAO gekieperd; 20.000 zullen [tijdelijk of niet, dat hangt van de conjunctuur af] gedeeltelijk dan wel volledig werk hebben. De norm die de Geus stelde zal nooit of te nimmer worden gehaald, omdat de werkgevers daar botweg niet aan meewerken. 80.000 ex-WAO-ers zullen hun WAO-uitkering noodgedwongen hebben moeten inwisselen voor een bijstanduitkering. Dat geld komt uit een ander potje, dus een daling van de WAO-kosten [ik weet het, de WAO heet tegenwoordig geloof ik WIA] is en blijft zichtbaar. Wel op een broekzak-vestzak manier, maar goed…… Een bijstanduitkering is door de bank genomen lager dan een volledige WAO-uitkering, dus echte winst voor onze politici zit er ook nog wel in. Maar die winst wordt dan wel in bloedgeld betaalt, als je je realiseert wat grote groepen mensen inmiddels is aangedaan. In de Zembla-uitzending is goed te zien wat het UWV haar [zoals men ze zelf graag noemt] cliënten aandoet resp. wat de politiek een deel van haar burgers aandoet.

  Op de korte termijn ligt dat te behalen voordeel iets anders. Want in 2 jaar tijd wordt er 500 miljoen euro doorheen gejast om de reïntegratiebedrijven te sponsoren. Ieder weldenkend mens, neen zelfs een idioot als de Geus, kan van tevoren inschatten, dat dit improductief geld is en dus geld weggooien. Want 80% van de klanten van die reintegratiebureau’s kon op voorhand al als onbemiddelbaar worden aangemerkt. Omdat daar dus gewoon geen werk voor is. Een werkgever haalt veel liever een trosje Polen of Roemenen of Schotten, omdat hij dan zeker weet dat er gebuffeld gaat worden. En sec dat feit kan je een werkgever, die in de 21e eeuw nu eenmaal alleen maar in productiviteitquota en winstmarges denkt, eigenlijk niet eens kwalijk nemen.
  Wie ik wel iets kwalijk neem [naast die vuige politici, die er voor ons zitten, voor ons allemaal, dus ook voor die 200.000, die door de gehaktmolen worden gedraaid], dat zijn de vakbonden. Want die hebben uiteindelijk [o.a. via hun participatie in de SER, maar ook door hun dubbele pet als belangenbehartiger [mag ik even overgeven?] van de werknemer in Nederland enerzijds en hun deelname in de diverse besturen van wat vroeger Sociale Fondsen werden genoemd anderzijds] heel stilletjes “ja” tegen de Geus gezegd.

  De SP gaat kamervragen stellen over de WAO-herkeuring. Wat mij betreft is dat slechts een begin. Het bedrog, de oneigenlijke druk die is uitgeoefend op nota bene artsen, het menselijk leed wat is veroorzaakt, de lege, miljoenenverslindende huls die reintegratiebedrijven blijken te zijn, het moet allemaal boven water komen.

  Reactie door paul — zaterdag 17 februari 2007 @ 19.11 uur

 76. “meer wao ers aan het werk” is de gekleurde kop die ik o.a. op nu.nl lees. pas als je verder leest kom je te ontdekking dat 1/3 van de her”keurde” ex-wao-ers na anderhalf jaar gedeeltelijk aan het werk is.

  2/3 zit dus thuis en dat zal wel zo blijven ook. En nergens lees of hoor ik reactie. kijk eens hoe goed het gewerkt heeft, de indoctrinatie van de media.

  @paul
  in ons geval zou de uitkering van mijn echtgenote (€ 900,– netto per maand) gewoon vervallen zijn omdat ik ook inkomen heb, daar zit een stevige besparing. gelukkig behoort zij tot de groep 45+, want ik zou echt niet weten hoe je zo’n inkomensderving moet opvangen.

  Wat betreft die keuringsartsen. Zover ik weet is een groot gebrek aan huisartsen. De heren kunnen zo elders aan het werk. Dat er desondanks zoveel bij het uwv zitten geeft alleen maar aan dat ze er nog een kick van krijgen ook. Wij waren ook bij zo’n dokter Mengele die in drie kwartier, na eerst uitgebreid verteld te hebben dat het alleen bezuiniging is en je toch geen schijn van kans maakt op de arbeidsmarkt zonder enig onderzoek zijn goedkeuring uitsprak over een lichamelijk wrak. Niemand houdt ze tegen elders te gaan werken. protest van de keuringsartsen? het zou wat; befehl ist befehl!; wir haben es nicht gewust!

  Reactie door ipuntje — zondag 18 februari 2007 @ 8.20 uur

 77. I wil graag eens reageren op de keuringen betreft de W.A.O Ik ben nu inmiddels 61 jaar heb in de jaren 70 Kanker gehad de ziekte van Hodgkin, ik ben drie maanden elke dag behalve zaterdag en zondag vanuit Eindhoven met de taxi naar de Daniél den hoedkliniek gereden voor bestralingen, daarna heb ik nog TWEE jaar lang elke week een chemokuur gehad.Ik moest elke maand toch op controle komen bij de keurings arts van toen nog de DETAM. net of je al niet genoeg in de ellende zat.Op het laatst toen ik met nog met de Chemo bezig was werdt er gezegd dat ik weer moets gaan werken.
  Ik ben ruim 2 1/2 jaar elke dag erg ziek en misselijk geweest toen ik zei ik kan echt niet werken werdt er gezegd als iemand zonder benen kan lopen kan jij ook werken.
  het resultaat was dat ik in de bijstand kam.
  Omdat ik zowat tien jaar thuis was geweest en je kanker had gehad nam geen ene werkgever je aan.Later heb ik een opleiding voor chiropodie gedaan en ben met lof geslaagd en heb een eigen praktijk opgericht.Dat werk heb ik 10 jaar gedaan en toen kreeg ik een Herseninfarct omdat ik klein zelfstandige was kon ik mij niet verzekeren voor een arbeidsongeschiktheid verzekering het gevolg is dat door al mijn ziekte’s en ellende nog eens extra nagetrapt wordt door de tolerante en democratische regering van mijn geboorteland Nederland.
  Ik moet mijn verdere lenven 23 pillen per dag slikken waarvan ik een soort dankzij Dhr. Hoogevorst zelf moet betalen.
  Ik denk dan wel eens moet je nog extra gestraft worden.
  Peter

  Reactie door Peter — maandag 19 februari 2007 @ 12.17 uur

 78. dit nog even bij de vorige reactie, van Peter ik heb ondanks mijn ellende nu 70% van het minimumloon.
  bedankt voor het lezen Peter

  Reactie door Peter — maandag 19 februari 2007 @ 12.21 uur

 79. van 100 naar 0 in 1 seconde,zo ongeveer voelt dat aan als je bij het uwv te horen krijgt dat je je wao-uitkering helemaal verliest (was 80-100%) wat rest is de ww.de regering heeft zijn sociale infrastructuur grondig verwaarloosd met als gevolg dat ik en velen met mij nu in een enorm gat zijn gevallen of tegen een boom zijn geknald.Mijn uitkering was al minimaal (bijstandsniveau) en wordt nu nog minder, 626 euro per 4 weken ww.Jammer dat u geen partner heeft!als u meer wilt gaat u maar een aanvulling aanvragen bij de sociale dienst Berichtje in volkskrant: finaciëringsoverschot valt mee: geen 0,1 maar0,5% = 2,5 miljard. Het is wel duidelijk hoe dat komt, daar zit dus ook een stukje uitkering van mij en van die vele anderen die flink uitgekepen worden bij.De ergernis over mooie autoreclames wordt ook steeds groter.leaseprijzen ter hoogte vanaf 1 maand bijstandsniveau , uiteraard aftrekbaar van de belasting voor de bedrijven, waar uitkeringsgerechtigden dus ook fijntjes aan meebetalen!!net als aan de hypotheekrente van de bestuurders van die auto’s. Wat voor land leven we in godsnaam in?

  Reactie door gijswijs — dinsdag 20 februari 2007 @ 0.18 uur

 80. Ik ben ook net gekeurd. Volgens de oude regels zou ik in de WAO gekomen zijn. Ik had me ook voor de oude regels in 2003 af kunnen laten keuren. Maar ik wilde werken. Achteraf gezien een beetje dom. Want in 2004 kreeg ik weer een hartaanval. De werkgever had het toen wel gezien. Ga jij maar lekker een baan buiten KPN zoeken. Wij hebben toch niks voor je. Kijk maar om je heen. Overal ontslaan we mensen. Nou ja een baan buiten KPN. Dat is dus ondanks mijn meer dan 100% inzet in de afgelopen 2 jaar niet gelukt. Ben ik nu met een kruiwagen in de WW terechtgekomen en mag ik me voorbereiden op de bijstand? Ik dacht het niet.

  Reactie door Bert — dinsdag 20 februari 2007 @ 17.40 uur

 81. @79 Gijwijs
  Ik weet toch 100% zeker dat je recht hebt op een “kopje’ of een toeslag die de ww- uitkering aanvult tot het sociale minimum.
  je moet meteen schriftelijk bezwaar aantekenen en geen “mondelinge” afwijzing accepteren.
  Het lijken daar wel gestapo’s soms, maar laat het verdorie niet gebeuren, dat “plezier” moet je ze niet gunnen en die papieren oorlog heb ik laatst ook nog gevoerd én gewonnen!
  Aanvragen voor toeslagen kun je downloaden of je gaat naar een plaatselijke WAO-winkel die je daarbij kunnen helpen.
  21 maart gaan we actie voeren, ik hoor bij de 45+ groep maar ben er helemaal niet blij mee omdat de onrechtvaardigheid gewoon doorgaat, dus diep ademhalen en actie zou ik zeggen.

  Reactie door Elsemie — dinsdag 20 februari 2007 @ 19.35 uur

 82. Bijna anderhalve maand verder, onze bankrekening in de rode cijfers, en nog geen geld van het UWV. Ik heb alweer 5 of 6 telefoontjes gekregen van de week van het UWV, omdat er ‘onduidelijkheden’ zijn over mijn arbeidersverleden in 2006. Ik heb al mijn salarisstroken opgestuurd naar die lui, maar het lijkt erop dat er weer een soort ontmoedigingsbeleid opgestart wordt, zoals ik al veel vaker om mij heen constateer. Dit beleid is erop ge-ent uitbetaling zo lang mogelijk uit te stellen, zodat mensen toch ‘geprikkeld’ worden aan het werk te gaan, ook al kan dat eigenlijk niet.
  op Maandag 26 Februari begin ik uit puur geldgebrek en door wanhoop gedreven, bij een bedrijfje hier in de buurt. Ik hoop van ganser harte dat ik het volhoud en dat ik hierbij het UWV voorgoed mijn rug toekeer. Ik wil niet eens meer afhankelijk zijn van deze instantie en nog een keer meemaken wat ik en mijn gezin 2004/2005 te verduren kregen.
  Ik heb moeten LIEGEN om dit baantje te krijgen, want wanneer ik mijn geschiedenis op tafel had gelegd, was mijn moeite tevergeefs geweest. Nu is het ook nog eens zo dat ik enkel en alleen maar overdag bij instanties als het Riagg en de Fysiotherapeut (die althans gespecialiseerd is in spanningsgerelateerde problematiek in het bewegingsapparaat) terecht kan. Laat ik nu net een baan in dagdienst hebben aangenomen , zodat ik ook nog eens van professionele hulp verstoken blijf hierdoor.
  Waarom Riagg ed alleen overdag werken is ook een groot manco in de gezondheidszorg, want welke werknemer zal openbaar maken op zijn werk dat hij langs het Riagg moet vanwege psychische problemen en burnout?
  Juist.
  Hopelijk hou ik het vol. Het is zwaar lichamelijk werk, maar deze voormalige ijzervreter gaat niet meer op zijn rug liggen voor die incompetente sociaal-verarmde papzakken en dubbele onderkinnen in Den Haag.

  “als ik moet sterven, dan staande sterven als een boom…”

  Reactie door angelo — donderdag 22 februari 2007 @ 19.33 uur

 83. Help SP! Ik voel me in de steek gelaten. Door toe doen van een dronken automobilist ben ik gehandicapt en niet in staat om te werken.
  Ik kan niet eens alleen van huis weg.
  Tot nu toe ben ik steeds 80/100% afgekeurd.
  Ik weet dat de herkeuring strenger is geworden. Ik wil dat jullie hier iets aan doen! Ik doe ook iets! Ik stem SP

  Reactie door Edith — donderdag 22 februari 2007 @ 21.44 uur

 84. @15 Wajongeren worden niet buiten schot gehouden, ook zij worden herkeurt (ik zit momenteel in de procedure, keuringsarts heb ik december al gezien, maar nog steeds geen bericht van de arbeidsdeskundige…). Inmiddels heb ik wel via internet vernomen dat ook de wajongeren 5% opslag krijgen. 5% Van het mininum(jeugd)loon dan.

  @46 Tja…dan maar een met een wrongfull life zaak ouders leeg gaan plukken? Door een erfelijke aandoening moet ik aanspraak maken op de wajong, vandaar dat ik daar op kom. Ik denk niet te ver in de toekomst na, ik hoop dat ik AOW zal gaan krijgen, als die nog bestaat over 35 jaar…Dan heb ik in ieder geval iets. We zien wel!

  Reactie door rode rijder — vrijdag 23 februari 2007 @ 11.47 uur

 85. Vanmiddag in het Land van Ooit, tijdens jou toespraak Jan, riep een wat oudere man vanuit een rolstoel “JAN 21 MAART!”, niet 1 keer maar meerdere malen vroeg hij de aandacht voor deze datum. Even later werd de oudere man bijgestaan door een jongere, zichtbaar gehandicapte man en samen hielden zij een T-shirt omhoog met daarop de tekst “21 maart STOP de WAO herkeuringen!”.

  Een aantal mensen begon zich na een paar keer te storen aan deze ongevraagde interruptie van Jan’s toespraak, begrijpelijk ergens…als je niet de pijn kent van een slachtoffer van de nieuwe aangescherpte WAO regels.

  Wat heeft het kabinet van JP eigenlijk gedaan? Ze pasten de WAO herkeuringscriteria(regels) op een dusdanige manier aan dat op papier de cijfers weer kloppen. Statistisch gezien gaat het m.b.t. de WAO helemaal geweldig in Nederland, want het percentage WAO’ers daalt met sprongen! Diezelfde truc heeft het kabinet onder zijn leiding ook uitgehaald met de WW, zodat ook het percentage werkelozen drastisch begint te dalen en zo kunnen we nog legio voorbeelden aandragen waaruit blijkt dat JP’s cijfers er goed uitzien, statistisch gezien….

  Belerend? Nee, een WAO slachtoffer, die zich probeert te beheersen, die zich enorm verbaasd heeft over de willekeur van het nieuwe regeeraccoord, die zich óók door dit kabinet enorm genomen voelt, máár…ja een maar…ook een slachtoffer die zich heeft voorgenomen de komende 10 dagen(en de jaren daarna) met ziel en zaligheid actie te gaan voeren met in haar hand de vlag van de SP, die zich juist door het zittende kabinet JP4 enorm gesterkt voelt om door te gaan in het gedachtegoed van de SP, een partij van, voor en door mensen, die houden van bruggen bouwen en niet van kloven creëren.

  Reactie door Bea — zondag 25 februari 2007 @ 22.18 uur

 86. het is niet alleen de enorme frustratie dat je niet meer kunt werken, dat je je handje op moet houden, de onzekerheid omdat je je gezondheid kwijt bent als je, net als ik,80-100 procent wordt afgekeurd.
  het is niet alleen het verdriet dat je er nooit meer zo kunt zijn voor je kinderen zoals vroeger,
  het is niet alleen het besef wat langzaam tot je doordringt als je man en je vrienden je laten zitten (want jij kunt niet meer meedoen) dat je een paria geworden bent door je ziekte.
  nee, dan ook nog maar 70 procent aan uitkering ontvangen van HET MINIMUMLOON, in plaats van je laatst verdiende loon en daar met 3 personen van moeten leven.
  Na 20 jaar werken een huis gekocht, ziek geworden en geen recht op kwijtschelding omdat je huis wat overwaarde heeft.
  dat huis heb ik nodig omdat ik geen pensioenrechten meer heb.
  Dat huis heb ik gekocht met alles wat ik heb gespaard in die 20 jaar, waar ik me verschrikkeljk veel voor ontzegd heb.
  de rest bijgeleend bij de bank.
  helaas was mijn spaargeld door de euro
  gehalveerd.
  ik kan het huis verkopen en gaan huren, krijg ik misschien huursubsidie.
  maar dan moet ik weer mijn hand ophouden en ben ik nog meer last voor de maatschappij.
  we redden het net met veel gegoochel en elk dubbeltje veel keer omdraaien.
  dan komen de gemeentelijke belastingen op de mat. waterschap, rioolrecht, woz, noem maar op. een hap van zeg maar 1000 euro.
  en net deze maand krijg ik een brief: in plaats van de 10de elke maand gaan we voortaan uw uitkering overmaken op de 25ste.
  dat is dus bijna een maand extra overbruggen terwijl de rekeningen voor hypotheek, zorgverzekering, energie enz. toch echt de eerste de deur uitmoeten.
  Ik ben niet met opzet ziek geworden ik heb niets gedaan of gelaten waardoor ik een ziekte zou kunen bewerkstelligen en heb het gevoel dat ik aan alle kanten bestolen wordt.

  Reactie door G. — donderdag 1 maart 2007 @ 2.12 uur

 87. Hallo Jan,
  Gefeliciteerd met je betoog gisteren in de kamer! Petje af!Ik heb geboeid geluisterd.
  Ook ik heb de verhoging van de W.A.O mogen ontvangen …. nou… zo’n goed nieuws is het toch nou ook weer niet . Ik ga er 2 euro op vooruit…was dat wat was beoogt vraag ik me af.
  vriendelijke groeten,
  Myrna (57)

  Reactie door Myrna — vrijdag 2 maart 2007 @ 8.58 uur

 88. @Myrna
  De verhoging waar jij over spreekt staat los van de 5% verhoging waar in het regeerakkoord over gesproken wordt.
  Dus als het goed is krijg je er straks nog 5% bij per maand (van 70 naar 75%) als je 80/100% arbeidsongeschikt bent.
  mvg william

  Reactie door William — maandag 5 maart 2007 @ 10.11 uur

 89. er was toch ook belooft als ze een aantal waoers was behaald kregen we toch een verhoging heb er nog niets van gemerkt maar een herkeuring heb ik al gehad moest tot twee keer toe bij een arts komen want de eerste arts vondt dat ik ondanks mijn morfine gebruik 90 mg gewoon kon werken had de helft maar genoteerd van de medicijnen en ik had een flopie bij van een mri scan van mijn rug ,snapte ze toch niets van een gewone scan kon ze nog wel snappen maar een mri scan niet de tweede dokter bood dan ook zijn verontschuldiging aan dat ik eigenlijk voor jan lul was gekomen . ook op de papieren van het uwv stond een verontschuldiging op dus er zijn er toch die menselijk zijn . ik heb 30 jaar gewerkt waarvan zeker 10 jaar met pijn nog nooit in die dertig jaar een uitkering ontvangen altijd gewerkt en dan wordt je nu behandeld als een crimineel je bent al gestraft door dat je niets meer kunt en dan wordt je nog eens gestraft door de regering soms wens ik wel eens dat een van hun ziek wordt en net zo behandeld wordt als ze met ons om gaan kijken of ze dan wat menselijker worden voor iedereen die nog gekeurd moet worden veel sterkte toegewenst gr lia en berrie

  Reactie door berrie de rooij — donderdag 8 maart 2007 @ 11.04 uur

 90. Kom ook!!!!!!!!!!!! Misschien dat men niet voor niets in de WAO beland! Terug naar het aanrecht bij herkeuring. Emancipatie geldt kennelijk niet voor vrouwen met schade!

  Reactie door floor — zondag 11 maart 2007 @ 1.12 uur

 91. Heb die 5% ook nog niet gezien want dat is alleen voor de herkeurden. Gebeld met UWV. Die dame zei dat ik niet herkeurd wordt want met mijn ziekte is er alleen kans op achteruitgang niet op verbetering.
  Denk dat ik kan fluiten naar die 5%.

  Reactie door G. — dinsdag 13 maart 2007 @ 5.02 uur

 92. [...] (en later de Bijstand) te verwijzen. Voor 100.000 mensen gaan de onbillijke, asociale herkeuringen gewoon door. Actiecomité Stop de herkeuringen! organiseert 21 maart een landelijke protestdag om de [...]

  Pingback door Weblog SP afdeling Heerlen :: 21 maart: stop de herkeuringen! — woensdag 14 maart 2007 @ 0.33 uur

 93. Enigszins beschamend acht ik het dat een aantal reacties op deze site voornamelijk hun beklag uiten inzake de hoogte van hun uitkering! Laten we wel zijn , de WAO uitkering is een “inkomen garantie” verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid voor werknemers!

  De hoogte van de uitkering is derhalve gerelateerd aan het laatst verdiende loon. Een wellicht te verdedigende zaak. Het percentage wat dit bepaald, de hoogte van je uitkering, was al bekend voordat je arbeidsongeschikt werd.
  Ik ben ervan overtuigd dat geen van u allen voordat U in de WAO belande hier ook maar enige interesse / betrokkenheid bij had! “Shame on you”.
  Zou de “rechtse wijsheid” uit de jaren 70 – 80 dan toch waarheid bevatten:
  “Geef ‘n socialist 1 miljoen gulden en hij stemt VVD”!!
  De hoogte van uw huidige uitkering mag U zich derhalve zelf aanrekenen. Indien U eerder betrokken zou zijn geweest bij deze maatschappelijke zaken en niet uw eigenbelang voorop had gesteld, pas dan had U reden gehad tot klagen! Een rede tot klagen nu valt buiten redelijkheid.
  Mocht U uzelf tijdens uw dienstverband, dus voordat U in de WAO belande, niet hebben bijverzekerd op particuliere basis waardoor U gegarandeerd zou zijn 80% van het laatst verdiende loon maar hebben gekozen voor een 2e auto of overige op dat moment geldende prioriteiten, dan plukt U nu de wrange vruchten! Adresseer in dit geval uw beklag aan u zelf!

  De kernpunten inzake WAO, WAO herkeuring dienen zich volgens mij veel meer te richten op de volgende punten:
  a. Is er sprake van kostwinnaar of twee verdiener;
  b. Ontkoppelen van laatst verdiende loon en “restwaarde”;
  c. Gelijke behandeling bij gelijke handicap;
  d. Duur van de reeds genoten uitkering.

  Daarbij dient er een oplossing gevonden te worden voor alle “middenstanders / zelfstandigen” voor wie een dergelijke verzekering onbetaalbaar is!

  Reactie door Harry Smeets — woensdag 14 maart 2007 @ 2.05 uur

 94. Je kan demonstreren wat je wil succes heeft het niet zal zomaar de uitkomst zijn. In de kamer heeft de SP een steek laten vallen en die zal je niet meer op kunnen pakken. Het enige wat mogelijk zal zijn is met een plan komen die iedereen ondersteund en die heeft de SP niet na mijn mening. En inderdaad de totale situatie is een mesjogge idiote bedoeling waar ik ook geen oplossing meer voor kan verzinnen. Je kan niet zeggen plannen van tafel en met niet iets nieuws komen.

  Reactie door Henk — woensdag 14 maart 2007 @ 12.30 uur

 95. @Harry Smeets.
  In reactie op je bericht nr 93

  Je moet er mischien ook even bij stilstaan dat veel van deze wao’ers waaronder ikzelf ook,er in begin jaren 90 er 10% op achteruit zijn gegaan.
  Die 10% werd ons zo maar afgenomen, van 80% van laatstverdiendeloon naar 70% teruggezet.
  En niemand deed er wat tegen, ook Wim Kok niet destijds, iedereen leek het wel best te vinden, behalve de Wao’ers natuurlijk, maar die hadden niks te vertellen, de regel werd gewoon doorgedrukt.
  En daarom wil ik ook graag die 5% terug, want dat is nog maar de helft van wat ik toen ben kwijtgeraakt destijds.
  Wij werden destijds afgekeurd op 80% van ons laatst verdiende loon, en dan is het geen stijl om jaren later zomaar de uitkeringen met 10% te verlagen voor de al bestaande gevallen, stijlloos vind ik dat.
  Mvg,
  William.

  Reactie door william — donderdag 15 maart 2007 @ 15.31 uur

 96. dus wanneer je 2 mensen hebt met dezelfde ziekte.
  maar qua leeftijd verschil je een jaar . je bent dus zeg maar een half jaar te laat geboren, dat betekend dat je dit jaar ook al 47 jaar word, dat moet je met je ziekte tot je pensioen gaan werken, terwijl je weet dat het niet gaat, maar ben je een half jaar of een jaar ouder, dan mag je met diezelfde ziekte in de WAO blijven,

  MAG IK EEN SERIEUSE REACTIE WAAR DIT OVER GAAT.
  dit is toch leeftijd discriminatie

  Reactie door anna — dinsdag 20 maart 2007 @ 0.14 uur

 97. Tja wat is nog rechtvaardig in nederland? Eerst win je een wao zaak om dan vervolgens een maand later zonder keuring weer aan het werk te kunnen. Er schijnt dat hier niks aan gedaan kan worden. Zat in de ziektewet tot dec 2006 een rechtszaak geweest ook zij zeiden dat het ongegrond was dat ik in de ziektewet was en krijg nu geen geld.
  Wat is de voor een krom land dat er niks gedaan word en je moet werken terwijl je niet kunt????????????.
  Daarnaast komt nog dat ik een post traumatische ervaring heb van mijn jeugd en door het overleden van mijn zoon en man maar ja dat zal hen een zorg zijn zij hebben het immers goed en men moet niet zeuren. Dat is een dooddoender van de regering maar heeft die dat dan niet zo in de hand gewerkt? Mijn overleden man heeft dit al zien aankomen en hij zei je gaat een moeilijke tijd tegemoet.
  Dit was mijn verhaal en ik vind het jammer dat de SP niet in de meerderheid mag.
  Vriendeliijk groet alwine

  Reactie door Alwine — dinsdag 20 maart 2007 @ 15.51 uur

 98. UWV zou mensen van voor 1 juli 1959 verlopig niet herkeuren of oproepen.
  lulkoek zij gaan hier gewoon mee door.
  zelf ben ik van voor die datum,maar moest notabene 21 mrt weer bij de verzekeringsarts komen.
  het toeval wil dat ik op deze dag weer noodgedwongen op bed lag,wegens een ongeneeselijke ziekte.
  afgebeld naar het UWV waarbij ze me vertelde een nieuwe oproep zou krijgen.
  dit zou de tweede oproep zijn in 13 mnd.
  kan iemand mij vertellen of dat de regel van voor 1 juli 1959 nog steeds geld.
  ik heb namelijk het iedee dat het UWV mij nog snel even mijn zeer dunne uitkering nog even door mijn strot te duwen en te ontnemenen.
  dat zou wer een hoeratje zijn voor deze onduegtelijke organisatie.vandal@xs2me.net

  Reactie door van dal — donderdag 22 maart 2007 @ 19.32 uur

 99. Mijn vrouw (36 jr) is in haar jeugd jarenlang sexueel misbruikt door buurman. Dit heeft grote invloed op haar verdere leven (migraine, concentratiestoornis, zenuwaandoening in haar gezicht, etc), Sinds 4 jaar heeft ze haar WAO en is haar leven weer redelijk op orde. Maar toen: Twee weken geleden door verzekeringsarts volledig goedgekeurd omdat haar klachten niet meetbaar zijn. Door het negeren van haar klachten is ze sindsdien weer helemaal van slag, slikt weer pillen en staat haar gezicht weer scheef. Als dieptepunt vorige week op de trap bewusteloos geworden en van trap gevallen. Per ambulance overgebracht naar 1e hulp en daarna intensive care.
  Waarom wordt bij deze herkeuringen door de keuringsartsen geen rekening meer gehouden met psychische klachten van slachtoffers van sexueel en geestelijk misbruik? Zes jaar geleden werd ze op basis hiervan juist volledig afgekeurd!

  Reactie door Pieter — woensdag 28 maart 2007 @ 17.34 uur

 100. Nou, ik heb net het debat gezien op televisie in het zg vragen uurtje.
  Het lijkt er niet op dat minister Donner de al herkeurde 45+ mensen die geen beroep tegen hun beschikking hebben aangetekend hun uitkering gaat teruggeven.
  Ook over de verhoging met 5% voor de oude gevallen werd met geen woord gerept.
  Respect voor Paul Ulebelt, Jan de Wit, en Agnes Kant die alle drie probeerden de minister op andere gedachten te brengen.
  Deze gaf echter geen krimp, versprak zich nog, en noemde zichzelf per ongeluk minister van justitie.
  Mvg, William.

  Reactie door william — dinsdag 3 april 2007 @ 15.49 uur

 101. 05 april 2007

  Nr. 07/003

  Uitkering volledig arbeidsongeschikte WAO`er op 1 juli 2007 van 70 naar 75 procent

  De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikte WAO’ers gaan op 1 juli 2007 omhoog van 70 procent naar 75 procent. Deze verhoging geldt ook voor volledig arbeidsongeschikten in de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze en andere maatregelen die een uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord over de WAO betreffen.

  Het kabinet spreekt iedereen aan op wat ze nog wél kunnen, maar heeft ook oog voor beperkingen van mensen. Eerder werd de uitkering verhoogd van mensen in de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten), die valt onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – de opvolger van de WAO). Zij krijgen al 75 procent. Met de verhoging van de uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten in WAO, WAZ en Wajong voert het kabinet een afspraak uit het coalitieakkoord uit, vooruitlopend op de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving.

  Dat geldt ook voor de afspraak om mensen in WAO, WAZ en Wajong die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, niet meer opnieuw te beoordelen volgens de nieuwe, strengere normen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevraagd deze versoepeling meteen toe te passen. Het kabinet schrijft deze groep niet voorgoed af. De personen in deze leeftijdsgroep blijven herbeoordeeld worden, maar dan volgens de oude, soepeler regels.

  Van de 44.000 personen tussen de 45 en 50 jaar die sinds 2004 al herbeoordeeld zijn volgens de strengere normen, is bij circa 15.000 mensen de uitkering omlaag gegaan of stopgezet. Het UWV zal de hoogte van hun uitkering opnieuw bepalen volgens de oude normen. Dit kan leiden tot een hogere uitkering. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 22 februari 2007 (de dag dat dit kabinet is aangetreden). Voor de andere ongeveer 29.000 mensen, van wie de uitkering dus gelijk is gebleven of verhoogd, heeft het besluit geen gevolgen.

  Werkgevers die zelf de WAO-uitkeringen van hun ex-werknemers betalen (‘eigenrisicodragers’), kunnen de kosten van de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikte WAO’ers declareren bij het UWV. Zij konden de verhoging immers niet voorzien.

  De verhoging van de uitkeringen wordt berekend over de zogeheten grondslag. De uitkering van volledig arbeidsongeschikten in de WAZ en Wajong gaat omhoog naar 75 procent van het minimumloon, de uitkering van volledig arbeidsongeschikte WAO’ers naar 75 procent van het (gemaximeerde) vervolgdagloon of dagloon.

  RVD, 05.04.2007

  Groet,
  william.

  Reactie door william — donderdag 5 april 2007 @ 16.47 uur

 102. Citaat uit UWVPERSPECTIEF September 2006.
  “Minister De Geus van Sociale Zaken heeft beloofd dat de IVA-uitkering – MET TERUGWERKENDE KRACHT – van 70 naar 75% van het laatstverdiende loon zal worden opgetrokken als het aantal nieuwe IVA-uitkeringen onder de 250.000 per jaar blijft”.
  E.e.a. is meerdere malen toegezegd.
  Helaas blijkt nu dat er Niks met terugwerkende kracht wordt verrekend.
  Wel zonder enige vorm van proces 30% “loonsverhoging” in de tweede kamer en – o.a. – deze groep valt ALWEER buiten de boot.
  Het houtje waarop deze mensen zitten te bijten is bijna op hoor!!

  Reactie door Erwin — donderdag 14 juni 2007 @ 2.25 uur

 103. Ik wil toch even opmerken dat niet alle schuld bij de regering ligt,in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw hebben veel werkgevers groot en klein zeer veel mensen de ziektewet in gedaan om zo van het personeels overschot af tekomen en die mensen zijn in samenwerking tussen werkgevers,GAK en arbeidsnuro na 2 jaar in de WAO terecht gekomen zonder dat ze ziek waren simulanten dus,ook heeft de regering begin jaren in samenspraak met het GAK de AAW opgericht en alle toen in de socialewerkplaatsen werkenden in de AAW gedaan.
  Dat er nu mensen tussen wal en schip vallen is de schuld van de werkgevers en niet alleen van de opvolgende regeringen of denken jullie dat de regering uit herkeurde arbeids ongeschikten bestaat nee hoor het zijn allemaal gewezen of wordende groot verdieners ook bij de SP zitten dit soort mensen.
  Wisten jullie trouwens dat op de aaibaarheids factor top zoveel de mongooltjes gezakt zijn naar de derde plaats bovenaan staan de ” gevluchte” islamieten/mohamedanen dan de turkse/marokaanse alochtonen en dan dus de Mongooltjes/geestelijk gehandiecapten en weet je waarom omdat er zo lekker aan word verdiend door o/a hoge ambtenaren.

  Ik heb zelf een 80/100 Wajong uitkering en heb in de achter liggend 35jaar alle arbeids ongeschiktheids uitkeringen wel 1 of meerdere malen aansluitend gehad ben in die 53 jaar meer dan 50X gekeurd waarvan vele keren vrijwillig omdat ik vond dat ik voor mijn gezin moest zorgen en er dus brood op de plank moest komen ik en zit in de leeftijd van voor 1959 en word nu met die 70%naar75% regeling netto zo’n 45Euro gekort ondanks dat ik een gezin heb met en zoon die net naar de mavo gaat.
  We maken steeds weer de verkerde keus of we worden doormiddel van stem vervalsing opgezadelt met de verkeerde regering.

  Er moet stemplicht komen en de dienstplicht moet weer worden uitgevoerd.

  Reactie door Arend — maandag 20 augustus 2007 @ 11.17 uur

 104. Hoe zit het met de hoogte van de IVA uitkering, als je een verdienende partner hebt?
  Zak je terug tot bijstandsniveau en wordt je gedwongen om je lasten op te schorten?
  Of moeten je schoolgaande kinderen er een bijbaantje bij nemen om zo rond te blijven komen.Hoe kan het dat wanneer iemand door zijn lichamelijke toestand en desondanks wil blijven werken, zo tekort wordt gedaan? Hoe krijg je de armoede op peil?

  Reactie door Brigitte Booij — donderdag 11 oktober 2007 @ 19.20 uur