Inventarisatie SP: WMO leidt tot verschraling zorg

Gemeenten maken zich grote zorgen over de toereikendheid van de beschikbare WMO-budgetten en staren zich steeds vaker blind op de prijsstelling. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Deze signalen komen binnen bij de SP, dat onderzoek doet naar de effecten van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Tweede-Kamerlid Agnes Kant: “Bij de aanbestedingen door de gemeenten ontstaat een tunnelvisie op de prijsstelling, waardoor de kwaliteit van de zorg ernstig wordt bedreigd. In sommige gemeenten worden zelfs schoonmaakbedrijven ingezet. Er wordt volgens de melders ook massaal met indicatiestellingen gemarchandeerd.” Het lijkt er op dat duizenden thuishulpen A en B op korte termijn ontslagen zullen worden omdat zij plaats moeten ruimen voor de goedkopere alpha-hulpen.

In oktober 2006 is de SP een landelijk meldpunt gestart om de gevolgen van de WMO in de praktijk direct te kunnen volgen. Vier maanden later zijn er 240 meldingen binnen en zijn door SP-afdelingen 58 enquêtes gehouden hun eigen gemeenten. De eerste resultaten lijken erg op de conclusies van het Zweedse parlementair onderzoek naar een veel eerder ingevoerde WMO-achtige regeling. Die leidde tot verschraling van de zorg en veel rechtszaken.

Er komen bij de SP zeer sterke signalen en berichten binnen dat nogal wat gemeenten massaal kiezen voor goedkopere hulp en/of de indicaties daarop afstellen. Ook binnen de instellingen zelf vindt verschuiving plaats. Waar nu 6 op de 10 mensen professionele thuiszorg krijgen, gaat dit op sommige plaatsen naar 1 op de 10. Uit tientallen gemeenten komen hierover berichten.

De indicatiestellingen zijn in 2007 flink aangescherpt. Dat geldt voor de kwaliteit van zorg door het omschakelen naar alpha-hulp en het terugschroeven van het aantal uren zorg. Steeds meer thuiszorginstellingen (zoals Internos uit Zwijndrecht) maken hier melding van. Zorggebruikers melden problemen met de indicatiestelling. Deze is te traag, gaat per computer en er wordt een ‘beslisboom’ gebruikt waarmee men al snel uitkomt op de keuze voor een alphahulp.

Ondertussen bezuinigen thuiszorginstellingen op personeel, wordt de werkdruk opgeschroefd, er worden minder vaste contracten vergeven, verlof wordt moeilijker, er is minder geld voor scholing en loon.

Initiatiefnemer van het onderzoek Agnes Kant: “De professionaliteit van de thuiszorg dreigt razendsnel te worden uitgehold. Een rechtstreeks gevolg van de ingevoerde marktwerking. Als deze basiszorg wordt afgebroken, gaat dat ten koste van mensen die thuis willen blijven wonen, ze zullen sneller in een instelling terecht komen. Terwijl in het regeerakkoord meer kleinschaligheid en inbedding in de wijk wordt bepleit. De marktwerking moet uit de WMO en er moeten voldoende middelen komen om iedereen de zorg te kunnen geven die nodig is.”

Nieuwsbericht SP

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 22 februari 2007 :: 0.17 uur

36 Comments

36 reacties

 1. Ik vind de uitvoering via WMO rampzalig.
  Zijn het 7 of 9 gemeenten die de uitvoering enigzins op orde hebben?
  Is er ooit gekeken naar competentie’s ?
  Ja, de competentie om competentie’s te compenteren of zo!

  Reactie door Elsemie — donderdag 22 februari 2007 @ 0.45 uur

 2. Ik ben blij SP dat Agnes Kant dit goed in de gaten houdt. Het dreigt grenzeloos mis te gaan als er niet ingegrepen wordt.
  Ik heb medelijden met de mensen die thuis willen blijven en niet de deskundigheid krijgen die zij verdienen.
  Door die marktwerking is alles verloederd!
  Het wordt een waardeloze kwantitatieve maatschappij zo.
  Kunnen we die ordinaire, begerige, alles verpestende marktjongens met hun botte, afgestompte geldbreinen eindelijk verjagen?

  TERUG NAAR DE OVERHEID! WEG MET DE MARKTWERKERS!!

  Schaam je Balkenende. Je hebt ons land in de uitverkoop gezet en de zwakkeren moeten hierdoor lijden.
  Waar staat dat geschreven: Gij zult lijden? En boeten? En kromliggen?
  Voor jouw hypotheek? Jouw inkomen? Jouw gezwaaien met de scepter?

  Dit staat geschreven christen Balkenende:
  ” U kunt niet voor 2 heren tegelijk werken. Want u krijgt een hekel aan de een en gaat van de ander houden of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten.” (Matteus 6:24)

  Reactie door Gloria — donderdag 22 februari 2007 @ 1.32 uur

 3. @2
  Sorry: gezwaaien moet natuurlijk gezwaai zijn.

  Reactie door Gloria — donderdag 22 februari 2007 @ 1.34 uur

 4. Leerlingenvervoer, aanbesteding, overeenkomst onder de kostprijs, dienstverlening is schandááááááálig!

  PGB’s, indicatiestelling, onderzoek, behandeling, herbeoordeling, bezwaar, beschikking, beroep, herziening, toekenning!

  Zorgmarkt, afspraak en dan het bandje weer afdraaien!

  Reactie door Elsemie — donderdag 22 februari 2007 @ 1.44 uur

 5. @2 1.32 Gloria:

  Inderdaad, ik zie in het verzorgingshuis waar ik werk bijv. dat verzorgenden, geperst als ze zijn in het keurslijf van de “alles nauwkeurig opschrijven wat je doet, met vermelding van duur etc.” – discipline dat niet altijd correct bij de client aan huis afgeleverde medicijnen niet (altijd) meer door hen alsnog worden meegenomen, omdat dat hun tijdplanning zou kunnen storen. (ver lopen, praatje maken, weer terug etc.)Vroeger zou dat nauwelijks een punt zijn geweest.
  Je moet dan weer dwingend en beslist naar de bezorger van een en ander zijn.
  Ik wil maar zeggen, die tijdsdruk ontneemt heel veel spontaniteit aan de contacten tussen verzorging en de, in dit geval, bejaarde mensen.
  Dat dit spanningverhogend zal werken, behoeft geen betoog …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 22 februari 2007 @ 1.44 uur

 6. En, weet je wat het toppunt van haast cynische treurigheid is?
  Daar waar deze vernieuwingen in de zorg werden ingevoerd, gingen ze bijna zonder uitzondering vergezeld van een rollenspel dat aan het massaal uitgenodigde personeel werd vertoond (want dat maakt immers iets heel intens duidelijk?). Dat speelde vooral beeldend voor hoe je correct NEE kunt zeggen tegen een doorsnee client. Want, even ter verduidelijking, de zorg is voortaan “vraaggericht”, dit in tegenstelling tot vroeger, toen was deze aanbodgericht. Ook al zal toen, omdat daaraan geen behoefte bestond, deze definitie niet of nauwelijks zijn gebruikt.

  En, in gewoon Nederlands: “vraaggericht” is altijd minder dan aanbodgericht.

  De enige echt bepalende factor hierbij is gewoon GELD, dat er voor gewone mensen kennelijk altijd te weinig is …

  Reactie door Harrieke — donderdag 22 februari 2007 @ 1.55 uur

 7. Gloria @2
  Het blijft herhalen en herhalen.
  Markt werking heeft niets opgeleverd en zal niets opleveren, behalve voor een select groepje.
  Sterker, het maakt meer kapot dan je lief is. Wij weten het.
  Balkenende heeft niet de intentie om het leven op aarde dragelijk te maken voor ons “gewone” mensen. Lijden zullen we, zonder klagen zodat er in het hiernamaals een plekje voor ons gereserveerd wordt. In zijn optiek ( en van zijn geloofsgenoten) is het aardse bestaan slechts een testcase zodat onze almachtige kan zien wat voor vlees hij in de kuip heeft.
  Almachtig is ook alwetend. Toch?
  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — donderdag 22 februari 2007 @ 6.40 uur

 8. Uitkeringsgerechtigden in voor baan als thuishulp
  Venray – NLW/Arkant, stichting Wel.kom en Thuiszorg Noord-Limburg willen dertig uitkeringsgerechtigden met een achterstand op de arbeidsmarkt binnen een jaar aan een vaste baan als thuishulp bij Thuiszorg Noord-Limburg helpen. De drie partijen gaan hiervoor een samenwerkingsverband aan.

  ‘De start van het project is voorspoedig. Na een vergelijkbare, kleinschalige proef in de gemeente Venray, zijn 21 kandidaten gestart met de functiegerichte opleiding voor thuishulp’, meldt Jan Hagens, directeur Huishoudelijke Verzorging van Thuiszorg Noord-Limburg. ‘Een geweldig mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap waarbij alle partijen gebaat zijn.’

  De werving en selectie van kandidaten begint bij de veertien Noord-Limburgse gemeenten in samenwerking met NLW/Arkant en Wel.kom. Daarbij wordt onder meer gelet op de motivatie van de kandidaten. Daarna volgt een intensief scholingstraject. NLW en Wel.kom verzorgen een zogeheten voorschakeltraject, waarbij de deelnemers essentiële werknemersvaardigheden worden bijgebracht.

  Bij gebleken geschiktheid stromen de kandidaten na het voorschakeltraject in bij Thuiszorg Noord-Limburg. Daar volgen ze een vaktechnische opleiding waarin de vereiste theoretische kennis en praktische vaardigheden voor de functie thuishulp centraal staan. Daarna worden de kandidaten gedurende zes maanden gedetacheerd. Wie deze periode succesvol afrondt, krijgt een dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden als bij Thuiszorg Noord-Limburg.

  Reactie door Marianne — donderdag 22 februari 2007 @ 7.04 uur

 9. Bij ons gaan ze een verpleeg/verzorgingshuis bouwen met ‘klassen’.
  De basisbehoefte voor de meest behoeftigen en minst draagkrachtigen is derhalve gelegen in braak-en brandbeveiliging (behoefte dat is een moreel recht toch?) Voor de rest bouwen ze een zwembad, jacuzzi en sauna jawel de ‘kleinschaligheid’komt in het theuis zelf dus niets in de wijk. Leuk gevonden al staat het hele tehuis zoals altijd natuurlijk wel in een wijk.
  Welke uitleg geef je aan kleine groepen midden in de wijk met goede zorg voor eenieder.
  Het worden kleine groepen binnen het complex met voor ieder wat wils en ja vooral de klassen apart.
  Wat een klasse!!! Of niet dus.
  Achterstandswijken creeeren binnen een tehuis? zoiets.
  De pensioenen roepen op tot meer winst genereren. Jammer dan de mensen die dat niet danwel weinig hebben., zij kunnen hun badpak wel thuislaten.Dát is waarschijnlijk de creatieve oplossing van het CDA en VVD smaldeel.

  Reactie door Henny — donderdag 22 februari 2007 @ 8.33 uur

 10. Goeden morgen vrienden SP.

  Al veel keer is dit onderwerp opgedoken, en telkens weer heeft het dezelfde eigenschap.
  De marktwerking is geen zinnig werktuig in de zorg.
  Maar niet alleen niet in de zorg, bij het openbaar vervoer, in de ziekenhuizen, enzovoorts.
  Voor de brandweer ga je toch ook niet verzinnen om daar een marktwerking in te schakelen?
  O,o,o, wat heb ik nu gezegt, zodra men dit leest is er altijd wel iemand die zich geroepen voelt om dat te opperen.
  Hoe armzalig zijn deze gedachten, dat is de luiheid van die mensen om verder te denken.
  Dat kost immers moeite, en daar heeft men moeite mee.

  Waar ik GEEN moeite mee heb….
  Ik stem 7 maart op de SP.
  SP, niks mis mee.

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 22 februari 2007 @ 8.57 uur

 11. In Amsterdam leid de marktwerkking er toe dat 95 banen op de tocht staan, we hebben minder per uur gekregen, gelukkig nog niet zo veel minder dan andere instellingen in het land. Ook wordt bij ons gezegt dat ons ziekteverzuim te hoog zou zijn ongeveer 8%, ik vind dit eerlijk gezegt wel mee vallen, het was een tiental jaren geleden 12%. Ook zouden er meer oudere werknemers ziek zijn, doordat ze zich niet gauw ziekmelden en daardoor langer ziek blijven, volgens mij heeft het meer te maken met al de reorganisaties die ons werk vergallen en handen vol geld kosten door dure interems die de ballen verstand hebben van hoe het in de thuiszorg te werk gaat, en van achter hun buro onmogelijke planen maken.

  Atte Houtsma; raadslid SP te Purmerend en kaderlid abvakabo

  Reactie door Atte Houtsma — donderdag 22 februari 2007 @ 9.11 uur

 12. Goede morgen allemaal én Ouwe Dirk!
  Goed gezien, van alles wat de SP deugdelijk
  probeert aan te pakken en blijft daarin ge-
  staag doorgaan en trouw aan haar doelstel-
  lingen, bereid tot compromis, maar niét ten
  koste van álles, zoals basisprincipes.
  De Partij krijgt het nu niet alleen druk met
  de W.M.O., want er kondigt zich intussen een
  verdere w.m.a. (weer meer afbraak) aan.
  De ziekenhuizen schijnen toch zoveel winst
  te moeten maken, dat die dan maar ten koste
  moet gaan van de ‘betere’ medicijnen die be-
  doeld zijn om kanker mee te genezen.
  Contrôle op behandeling én MEDICIJNEN, DIE
  AAN HET INZICHT VAN ZIEKENHUISDIRECTIES MO-
  GEN WORDEN OVERGELATEN, aldus de NOS vandaag
  in het ochtend TVjournaal!
  PRIVATISERING is al erg genoeg op vele pun-
  ten gerealiseerd.
  De financiën van de burger worden door de
  Overheid, daar waar gemakkelijk te contro-
  leren valt, tot tienden achter de komma be-
  keken en evt. beboet!
  Onze gezondheid komt kennelijk op een veel
  later plan en is men zich op het Ministerie
  van Volksgezondheid, voorheen in handen van
  Hans Hoogervorst, kennelijk niet bewust wat
  dat ten diepste in dient te houden.
  Het WELZIJN van burgers zou het ministerie
  een persoonlijke uitdaging tot SPORT dienen
  te zijn om élke vorm van (VOLKS-)GEZONDHEID
  te WILLEN BEVORDEREN.
  Een zoveelste drama dat de samenleving nu ge
  presenteerd krijgt. Wie waren hóógst per-
  soonlijk voor een dergelijke gang van zaken
  in het Kabinet Balkenende III, hiervoor ver
  antwoordelijk in besluitvorming en uitwer-
  king?
  Ook ik wil niét vóórtijdig tot’heerlijkheid’
  bevorderd worden, máár het lijkt wel de
  ‘rang en status’ die de Overheid de minste
  emolumenten zal kosten: wrang en wreed!
  Verschráling van de ZORG?
  Zo langzamerhand gaat dit meer en meer lij-
  ken, op ‘hoofdelijk’ verantwoordelijk te
  stellen lieden, die het begrip ‘nalatigheid’
  onvoldoende kennen.
  Even nagaan wanneer H.M.de K. haar dienst-
  reizen en vrije dagen plant in het najaar
  en weer ‘kleur’ moet geven aan het spektakel
  zoals dat vandaag voor haar ogen voltrekt.
  Zouden er op onze 16 miljoen mensen niet er-
  gens 16 ‘goeie zakenmensen’ te vinden zijn,
  die de ambtenarij een lesje managen kan bij-
  brengen, meer ervaren, met meer visie en
  daardoor méér hándelingsbekwáámheid valt toe
  te dichten? In het vandaag te presenteren
  team zitten maar enkele kopstukken, helaas!
  De ‘vasten’ zijn toch ingegaan? Ik dácht ei-
  genlijk dat die al tien volle jaren duren!

  Reactie door Madelief — donderdag 22 februari 2007 @ 9.39 uur

 13. Beste mensen,

  Er is geld zat in dit land maar probleem is: het is zo ongelijk verdeeld. In het bijzonder rijke lui kunnen nog altijd volop gebruik maken van volledige hypotheekrenteaftrek want er is geen plafondbedrag (totaal nu al 14 miljard euro aan teruggaven!) terwijl we daarnaast te maken hebben met armoedebestrijding, voedselbanken, dure zorg en energie.

  Reactie door H. Jasper — donderdag 22 februari 2007 @ 9.44 uur

 14. Verschraling, ja dat klopt er zijn zorgaanbieders die overstappen op alpha hulpen waardoor mogelijk continuiteit verloren gaat.
  De zorgaanbieder stapt over op alpha hulpen omdat deze goedkoper zijn.
  de zorgaanbieder bemiddeld hierbij alleen maar tussen alpha helpende en zorgvrager.
  Het is dan ook niet meer zo dat de alphahelpende signalen oppakt en doorspeeld .
  dus ook de kwaliteit gaat verloren

  Reactie door jo — donderdag 22 februari 2007 @ 9.44 uur

 15. Volgens mij is er een hele makkelijke verklaring voor. De Gemeenten zijn afhankelijk van de WMO. De WMO is voor de wet een doel helaas onbereikbaar voor de doelgroep en voor de leveranciers. Diegene waar je kunt korten is de doelgroep want met de leveranciers is een prijsafspraak gemaakt.. En iedereen weet dat marktwerking leid tot verhoging van prijzen.
  Om blamages tegenover de gemeenteraad te voorkomen geeft men eerder toe aan de leveranciers en laat men de klanten (doelgroep) barsten.
  Voor diezelfde leveranciers geld dat men de binding wilde houden zo hij was en is ver onder de prijzen gaan zitten zo erg dat sommige leveranciers nu uit eigen belang de boer op moet met bijvoorbeeld de hulpmiddelen goedkoop particulier van de hand te doen.
  Uit eigen kennis weet ik dit zeker en neem maar aan dat de kwaliteitsnorm tot gevaarlijk kan worden bestempeld. Ik zeg zelfs levensgevaarlijk.

  Reactie door Henk — donderdag 22 februari 2007 @ 10.22 uur

 16. Ik wil het onderzoek niet in twijfel trekken, maar mijn ‘bronnen’ bij de ambtelijke organisatie van de gemeente Dordrecht vertellen dat het prima loopt met de WMO en dat het bij hun allemaal erg meevalt. Bovendien vergelijk je een systeem niet met de ideale situatie, maar met wat er was. Volgens mij was daar ook veel mis mee.

  Gaat het er niet om dat gemeenten eindelijk eens een beetje goed met hun verantwoordelijkheid omgaan? Ik kan mij voorstellen dat het in gemeenten met grote SP-fracties, misschien zelfs wethouders, beter gaat. Het is toch idioot dat je bij een aanbesteding alleen kijkt naar de prijs en schoonmakers voor verzorging inzet…

  Kortom: ik ben heel kritisch over de WMO, de prikkels die daar inzitten, en de bureaucratie die er mee samenhangt, maar het hier geconstateerde probleem is knap simpel: sommige gemeenten (en dat zijn er kennelijk best veel) doen dit slecht en moeten op hun donder krijgen. Dat vind ik heel wat anders dan de boel centraliseren en terughalen naar het Rijk. Ik vraag me namelijk af of het dan beter gaat.

  Ik vind het trouwens supergoed dat dit heel kritisch door Kant gevolgd wordt!

  Reactie door Robert — donderdag 22 februari 2007 @ 10.30 uur

 17. @15.

  Henk, dat is precies het probleem: gemeenten gaan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en kiezen de verkeerde/onbetrouwbare aanbieder. Er staat nergens in de WMO dat ze een goedkope slechte aanbieder moeten kiezen. Dat is gewoon slecht aanbesteden, slecht selecteren en daarna ook nog een slecht contractmanagement. Als een leverancier slecht werk levert dan kun je die aanpakken, ook als je een contract hebt. Dat heet heel eenvoudig ‘contractbreuk’ en dan kun je als gemeente harde stappen zetten.

  Ik ben geen fan van marktwerking in puur publieke voorzieningen, maar dat het altijd tot prijsverhoging leidt is onzin. Ik geloof niet dat ik voor mijn telefoon nu veel meer betaal dan vroeger. Dat is een heel ander voorbeeld dan de Thuiszorg, maar het gaat mij om die algemene uitspraak van je.

  Reactie door Robert — donderdag 22 februari 2007 @ 10.35 uur

 18. 17 Robert. Voorbeeld: Trapliften die tweedehands geplaats worden zonder eindcontrole.
  Ondeugdelijke rolstoelen.
  Aangepaste rolators zonder begeleiding afgegeven aan de klant.
  Er is nu een reclame op de tv voor rolstoelen twee voor een prijs. En ja diezelfde telefoon die we al jaren gebruiken wordt hergebruikt maar voor dezelfde prijs als wat hij toen koste.
  Zal niet in alle gemeente zo werken is een makkelijke afwimpeling van het bestaande fijt.
  Maar een ding is zeker de kwaliteit van de materialen zullen in alle gevallen bepalend zijn en dat is dus die verrotte marktwerking.

  Reactie door Henk — donderdag 22 februari 2007 @ 10.48 uur

 19. Competenties : een kreet uit het Hoger management : meer niet !
  Daar ieder “manager ” het nieuwe GELOOF aanhangt gaat er meer geld verloren door geleuter ( vergaderen ) dan WERKEN ; DOEN .

  Daarom gaat het ook zo bergafwaarts met de KWALITEIT : de “klant “moet steeds meer zeuren om iets gedaan te krijgen .

  Reactie door Fred — donderdag 22 februari 2007 @ 11.02 uur

 20. Het enige wat nog “vrij” is, is de markt.

  Reactie door Herman — donderdag 22 februari 2007 @ 11.17 uur

 21. 20 Herman

  Klopt de rest is of afhankelijk of tot slaaf gemaakt.

  Reactie door e.krul — donderdag 22 februari 2007 @ 11.34 uur

 22. ik vind het schandalig, zoals er nu met de thuiszorg wordt omgesprongen. het lijkt erop, alsof die ros het overbodig vindt, dat er nog thuiszorg bestaat. nou, zo overbodig is het niet. het is gewoon noodzakelijk. alles is de afgelopen jaren gewoon kapot bezuinigd. geen wonder, dat de thuiszorg dan nu zo duur is. dat hebben we aan die stomme ros te danken. het is goed, dat agnes kant nu in het geweer komt om de thuiszorg te redden.hopelijk luistert de nieuwe minister/staatssecretaris nu eens. dat heeft ros nooit gedaan.

  Reactie door maayke jong-doppen — donderdag 22 februari 2007 @ 12.08 uur

 23. mensen u heeft het nog steeds niet door : in elke moderne organisatie is er een flinke laag tussen geschoven : tussen aandeelhouders , de raad van bestuur en directeuren EN een dikke uitdijende laag managers en daar na erg veel verder naar beneden de uitvoerende : de SLAVEN ; deze schijnene het meest te kosten en werken bijna niet : Top of view vanuit de management laag ; deze onderste laag is overigens wel de KURKEN waar de organisatie op drijft .

  Reactie door Fred — donderdag 22 februari 2007 @ 13.36 uur

 24. Fred wil jij zeggen dat de medewerkers van thuiszorg niet werken die met de uitvoerende taak zijn opgescheept.Ik denk dat je dat niet bedoeld.

  Reactie door Henk — donderdag 22 februari 2007 @ 15.23 uur

 25. beste Henk , ik heb niet over de KURKEN , d.w.z. de mederwerkers “in het veld “daar heb ik bewondering voor : maar niet voor bureaucrate en lui die ouderen eerst TESTEN of zij in aanmerking komen voor een ondersteuning .

  Er zijn teveel bureaucratische lagen , die de thuiszorg bijzonder duur maken .

  Reactie door Fred — donderdag 22 februari 2007 @ 15.59 uur

 26. 25: Zo is het ook en dat er dus een onderzoek komt is een must. Want als de bodem van het budget in zicht komt worden er bonussen gerefereerd aan die artsen die behandelingen van een protocol nastreven die de gemeente voorschrijft. Zoals (voorbeeld) Als iemand twee verlamde onderarmen heeft kan die toch gewoon traplopen. Ja dus is er geen lift nodig. Terwijl de situatie nijpend is laten de gemeente de boel nog steeds over aan het beroep wat je kan aantekenen met weer een arts die er voor betaald krijgt om nee te zeggen.
  Het laatste wat ik er over wil zeggen is dat ik mij aansluit bij bericht 2 Reactie Gloria.

  Reactie door Henk — donderdag 22 februari 2007 @ 18.22 uur

 27. De WMO wordt een gedrocht waarbij belastingbetalers en thuishulpen tegen elkaar opgezet worden.De gemeenten moeten met steeds verder (koopkracht)dalende budgetten uit het gemeente fonds uitkomen. Als uitkomst worden de lokale belastingen natuurlijk weer bovenproportioneel verhoogd,terwijl straks Wouter Bos op financieen meevallers op meevallers boekt.Deze vunzige strategie van het CDA/PvdA georkestreerd door de CDA bankier Herman Wijffels laat vooral ouderen en hun verzorgers op het maatschappelijk slachtveld achter. Dat ook nog louche glazenwassers bedrijfjes ingeschakeld worden doet het ergste vrezen.Jan,laat de ouderen en verzorgenden op de juiste manier protesteren op 7 Maart,door SP te stemmen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 22 februari 2007 @ 18.57 uur

 28. 20 En zelfs DAT KLOPT NIET.

  Als de markt vrij zou zijn zouden bij een tekort aan werknemers de lonen evenredig moeten stijgen DAT hoort ook bij de marktwerking. Maar helaas dáár gaat het ineens niet meer op? Nee want dan grijpt de overheid samen met de deelbelanghebbende vakbeweging in om de economie lees hun eigen bankrekening op peil te houden. Zijn dat geen onderlinge afspraken, is DAT GEEN kartelvorming?
  Iets klopt er hier heel erg niet.
  Aan de top KUNNEN ze niet ingrijpen. Onzin natuurlijk: Aan de top WILLEN ze niet ingrijpen. DIE loonkosten zijn nooit te hoog daar geldt de marktwerking wel althans daar komen ze altijd mee weg maar wat is het verschil met de rest, niets inderdaad helemaal niets.
  Mensen laat je niet voor de gek houden. Dat praatje over de marktwerking wordt misbruikt. Het is de mensen een rad voor de ogen draaien t.b.v. eigen volk eerst. Nou dan maar kijken tot welk volk je behoort de dominante upperclass of de afhankelijke CAO bepaalde rest of nog erger de uitkeringsgerechtigde.
  De marktwerking zet inderdaad iedereen tegen iedereen op en wat dat betreft heeft de overheid geen enkele moraal.
  Dat heb je al niet als je een De Jager laat aantreden zonder beletsel. Een veroordeelde van Oudenalle in de kamer Een Donner die de verantwoordelijkheid had voor de schipholbrand (en die niet genomen heeft) en de kamer meermaals onjuist geinformeerd heeft weer feiloos in een nieuw kabinet binnenloodst. Dit kabinet heeft geen recht van spreken, dit kabinet en deze heren Bos en Balkenende en helaas nu ook Rouvoet hebben als puntje bij paaltje komt dus geen moraal. En helaas is puntje nu bij paaltje gekomen. Wie wie is vechten jullie zelf maar uit.
  Er zaten twee ratten in m’n ouwe jas en die twee ratten die zaten er pas…..

  Reactie door Henny — donderdag 22 februari 2007 @ 20.54 uur

 29. @28 Henny

  Hier is puur sprake van vriendjespolitiek.
  Balkenende heeft al zijn vriendjes om zich heen verzameld.
  Vandaar die bekende koppen weer terug. Maakt hem niet uit of ze bloed aan hun handen hebben… ach zo’n elf mensen minder… niet over muggenziften.
  Zondag, ja zondag! Afkopingsdag!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 23 februari 2007 @ 0.06 uur

 30. Dit is nog maar het begin.
  Bepaalde taken worden nu opzettelijk geisoleerd zodat ze rijp worden voor “outsourcing”.
  Ik mag toch aannemen dat de SP dit grotere plaatje al lang in de gaten heeft.
  Bij UWV en Belastingdienst is men ook bezig om heel veel taken te synchroniseren een aantal taken vallen hier tussenuit; opzettelijk. Zoals de keuringen van personen, dit gaat volledig vercommercialiseerd worden. Need I say more!? Alles dat niet in 1 organisatie (belastingdienst en UWV) past wordt geoutsourced. Ik mag toch aannemen dat je als SP deze info hebt en er kamervragen over stelt.

  Reactie door kaatje — vrijdag 23 februari 2007 @ 1.56 uur

 31. 30. Kaatje
  Overgenomen van het bedrijfsleven. Des temeer winst behaald wordt des temeer mensen vliegen eruit.
  Zie ING waar de heer Kok commissaris is. Jawel de verdediger van den arbeider ooit lang geleden. Ze ontslaan danwel doen hun personeel over en huren vervolgens wat ze nodig hebben weer in.
  Ex-wao-ers aan het werk, bijstandsgerechtigden aan het werk? Zo het al waar is wat noem je werk. Drie vaste contracten van 3 tot 9 uur voor een jaartje her en der, een tijdelijk uitzendbantje?
  Winstdeling aan de top een papieren norm, geen dwingende 1%-lijn daar afgesproken tussen werkgevers en werknemers?
  Het is een tijd van volksverlakkerij en als het volk erachterkomt dat ze verjkocht zijn aan de hoogste bieder is ze niet meer bij machte het terug te draaien.
  We worden geregeerd door het aandeelhouders kapitaal.
  Nederlanders wordt wakker en laat je geen mooie praatjes aan…aaien.

  Reactie door Henny — vrijdag 23 februari 2007 @ 8.50 uur

 32. Beste. Ik werk ook in de thuiszorg. heb tot 31 Mei een half jaar contract…voor de tweede mal.
  Mijn bas zegt ik wil je heel graag houden. Je werkt goed, ziet veel handelt daarna, flexibel in je tijden, Bij zware gevallen kan ik jouw altijd inzetten, kort om heel te vreden. je zou denken alle rede om een of croct verlenging te doen of vast contract te geven.
  Niets is nu minder waar.
  Regio weert en Roermond gaan fors snijden in de wmo en in de indicaties.
  dwz. indicaties omlaag brengen, tijdelijke contracten beeindigen, uitzend krachten weg.
  Vast personeel zo ver er uit werken.
  Dit personeel onder brenegn bij de alpha dienst verleing. Geen vast uur loon, geen pensioen en andere rechten opbouw voor personeel.
  Hoe asociaal kunnen we zijn mijnheer balkenellende.
  Ik hoop dat u flink ziek wordt van uw oranje bittertje.
  U laat zieke en oude mensen stikken.

  Ik kan dus nu mijn biezen pakken, achter latend van de mensen die mij op handen dragen en vaak het nige bezoek zijn voor hun.
  Dat doet vreselijk pijn.
  Mensen wees wijs stem SP op 7 Maart.
  werknemer van de thuiszorg Midden Limburg.

  Reactie door Pieke — vrijdag 23 februari 2007 @ 10.24 uur

 33. De Overheid BV : mooi dat wordt outsourcing : dat wil zeggen : het lagere arbeidersvolk er flexible aannemen en eruit gooien : Wat mij erg opvalt is dat het management niet ge- ‘outsourced ‘
  wordt : mooi de onderlaag die bestaat uit werkers ga je zeer flexible gebruiken ( soort loonwerkers ) voor de managers ( de boeren ) .
  Dan heb je inderdaad het versoepele van het ontslagrecht meer nodig : Ander mooi feit is dat je de kosten van arbeid drukt : d.w.z. dat een arbeider geen oplopend loon kan verwachten , zoals gebruikelijk is bij vast personeel : de arbeider wordt op die manier gedwongen om voor minder te werken , want uitzendbureau’s wensen geen arbeiders met een hoge loon-eis .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 februari 2007 @ 11.48 uur

 34. Graag zou ik van mevrouw Borst wiilen horen of dit het beoogde resultaat is van haar “ontwerp”?

  Reactie door Elsemie — zaterdag 24 februari 2007 @ 0.50 uur

 35. Het is maar waar je de prioriteiten legt, ik hoorde van iemand dat in het verpleeghuis een kapitale binnentuin moest komen met allerlei natuurlijke banken en dit terwijl er niet genoeg handen aan het bed zijn, wanneer moeten de clienten gebruik maken van deze plek, terwijl sommigen na 12.00 uur pas uit bed gehaald kunnen worden, personeel te weinig om mensen te brengen te halen in de gaten te houden, terwijl er allerlei dingen zijn die gescharpt worden omdat de tijd ontbreekt, mensen die intensieve verzorging nodig hebben, omdat zijn dement en lichamelijk gehandicapt zijn hebben meer baat bij meer handen aan het bed en dan wel handen die gekwalificeerd zijn.

  wanneer houden ze eindelijk eens op om de buitenkant met veel geld te bekleden en zorgen ze er niet voor dat de binnenkant van client en personeel er warm en gelukkig uit ziet.

  Steeds meer werkers in de zorg houden het voorgezien omdat het onderbetaald werk is en zeer uitputtend, komt nog bij dat er in minuten wordt gerekend, als ies berekend, maar overbelasting kost veel geld en ziekmeldingen lopen op.

  Wie wil er straks nog werken in de zorg?

  Er komt steeds meer niet gekwalificeerd personeel bij en mensen die er werken omdat ze brood op de plank moeten hebben.

  Ik heb echt medelijden met de huidige werkers in de zorg.

  In mijn tijd had je nog tijd voor je patienten, nu wordt alle tijd omgerekend in geld!

  Reactie door e.krul — zaterdag 24 februari 2007 @ 12.58 uur

 36. Bij ons merken we het nu ook.

  Alle adressen waar een stuk persoonlijkzorg bij in zat worden allemaal omgezet naar alleen nog maar huishoudelijkezorg, puur poets adressen dus.
  Bijna allen verzorgende B en C krijgen alleen nog maar poetsadressen!
  Het bizarre is ook nog dat aan de ene kant mensen aangenomen worden, deze nieuwe zogenaamde nieuwe collega’s krijgen alleen maar poetsadressen.

  Gisteren 17 04 07 was ik op kantoor en sprak ik een collega die te horen had gekregen dat ze nog maar 13 uur in de week zorgadressen had. Ze heeft een contract voor 12 tot 24 uur per week. De manager had haar net verteld dat ze voor de rest van de uren maar vakantie uren moest opnemen omdat er geen werk meer was voor de rest van haar uren.

  Dit is toch te belachelijk voor woorden, verder had ze te horen gekregen dat ze zich maar vast moest voorbereiden dat ze over niet al te lange tijd terug gezet gaat worden tot alfahulp. En of ze maar even wou uitzoeken wat dat zou betekenen, de manager maakte zelfs de opmerking dat ze per maand zelfs nog meer salaris over zou houden dan dat ze nu had.

  Het moet toch niet zotter worden. Ik krijg het gevoel dat de organisatie zich nu alvast gaat indekken. Door nu alvast nieuwe mensen aan te nemen, om over die zogenaamde “niet al te lange tijd” dat verzorgende B en C terug gezet gaan worden naar alfahulpen. En als ze dit niet willen, omdat dat dat een verslechtering van hun arbeid voorwaarden zou betekenen ontslagen zullen worden. De te korten aan personeel worden dan op deze manier ingedekt.

  Nee op deze manier is de hele WMO een ramp voor de complete thuiszorg. Alles wat door de jaren heen opgebouwd is wordt op deze manier totaal te niet gedaan. Het is net wat Agnes Kant zegt, het is een “verschraling van de zorg”

  Is dit nou het beleid van de regering, iedereen moet mee doen in de maatschappij, werken is het thema. Mensen die al jaren een vaste baan en daardoor een vast inkomen worden op straat gezet omdat ze er qua rechten op achter uitgaan en daar niet voor kiezen. Bedenk wel alfahulpen krijgen geen vakantiedagen, bouwen geen pensioen op, krijgen geen vakantiegeld, want dat vakantiegeld zit bij het bedrag in wat men dan netto uitbetaald krijgt. Krijgen geen ziektegeld bij ziekte enz. enz.

  Reactie door Els de Lange — woensdag 18 april 2007 @ 10.05 uur