Tot morgen!

Morgen is de grote dag in het Land van Ooit. Daar geven we het startsein voor het slotoffensief van de campagne voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer op 7 maart aanstaande.

Omdat we graag alle mensen die hebben bijgedragen aan de grote doorbraak van de SP op 22 november willen bedanken, hebben we een fantastisch programma gemaakt, met veel muziek, humor en een vleugje politiek.

Je bent van harte uitgenodigd, en familie, kennissen en vrienden, ze mogen allemaal meekomen. Het wordt aardig druk, maar er kunnen altijd nog mensen bij.

Het Land van Ooit ligt in Drunen, tussen Den Bosch en Waalwijk, afslag 41. Er is ook een busverbinding vanaf het station van Den Bosch. U wordt om 11.30 uur verwacht.

Update, zie voor een verslag de SP-site.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 24 februari 2007 :: 18.53 uur

67 Comments

67 reacties

 1. Veel plezier allemaal!

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 24 februari 2007 @ 19.21 uur

 2. Sorry, ik kan natuurlijk niet blijven daten he. .. Ik heb 7 maart al een afspraak met Jan.

  Reactie door Belinda — zaterdag 24 februari 2007 @ 21.28 uur

 3. Fijn weekend Bas Schoutsen!

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 februari 2007 @ 23.21 uur

 4. Neem een regenjas of paraplu mee…het gaat plensen!!

  Reactie door Ronald Hoogenboom — zaterdag 24 februari 2007 @ 23.37 uur

 5. positief denken
  Regen blijft weg !

  Reactie door Jan Muis — zondag 25 februari 2007 @ 0.33 uur

 6. @6 Ik kan er niet bij zijn, maar ik wens alle SP’ers een hele fijne en inspirerende dag toe!

  Reactie door ToN — zondag 25 februari 2007 @ 1.14 uur

 7. Heel succes op 7 Maart,laat van jullie horen.
  De SP is te minste een partij die echt luisterd naar wat er leeft bij het volk.Nederlanders verdienen de SP,misschien komt het ooit nog eens goed in deze graai cultuur.

  Een bezorgende Verpleger in de nachtdienst

  Reactie door Leo Tillmans — zondag 25 februari 2007 @ 1.49 uur

 8. Nog geen spatje regen hoor, het is een prachtige dag voor een dagje “Ooit”.

  Helaas ben ik grieperig, haiiiitssjiioeeeeei!
  Jammer want als kersvers lid had ik het graag willen beleven.

  Maar iedereen veel Splezier gewenst!

  Reactie door Elsemie — zondag 25 februari 2007 @ 11.12 uur

 9. Ook belangrijk.
  JASPER VAN DIJK, DIE STRAKS IN ´BUITEN HOF´
  van start gaat in dit NOS TV programma met
  ´MIJN IDEE´.
  Ga er even naar kijken en ervoor zitten met
  zo´n kopje koffie of thee en ´zondags´ koek/
  je?
  Fijne dag allemaal, ook in DRUNEN !

  Reactie door Madelief — zondag 25 februari 2007 @ 11.21 uur

 10. Off Topic van teletekst:

  ´ De Amerikaanse economie is sinds 2001 sterk gegroeid. Het aantal allerarmsten steeg in die tijd met een kwart. Alleen de topinkomens gingen erop vooruit.´

  Logisch als de belastingbetaler steeds meer subsidie voor de olie en wapenindustrie moet ophoesten..

  Reactie door Daan — zondag 25 februari 2007 @ 11.34 uur

 11. Het zijn meestal geweldige feest dagen die door de SP worden georganiseerd. En onder de rivieren is het hossen en feestvieren een cultuur. Maar SP, ook boven de rivieren wonen SP leden. En ook daar weten ze wel wat feestvieren is. Misschien een idee om bij toerbeurt ook in het Noorden een feest dag te organiseren?

  Reactie door Nuik — zondag 25 februari 2007 @ 12.45 uur

 12. Nou madelief, ook voor de thuisblijvers is er weer veel Splezier.
  Jasper van Dijk straalde in een “maidenspeech” en het idee van een 5-jarige praktijkgerichte, kleinschalige V+Mbo opleiding kan wat mij betreft niet snel genoeg vorm krijgen.

  Reactie door Elsemie — zondag 25 februari 2007 @ 12.53 uur

 13. Hier in het Noorden is het druilerig en het waait. Ik hoop maar dat het allemaal anders is in het Land van Ooit.
  We zullen het gauw genoeg weten als we straks de enthousiaste reacties lezen.
  Ik wens iedereen een behouden thuiskomst.

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 14.05 uur

 14. Trek een narrenpak aan Jan zal je goed staan. :)

  Reactie door links — zondag 25 februari 2007 @ 14.15 uur

 15. Helaas ben ik op het laatste moment verhinderd door ziekte van mijn zoon.
  balen als een stekker had er graag weer bij geweest, zeker na de gezellige dag in Burgers Zoo.

  Reactie door kitje — zondag 25 februari 2007 @ 14.42 uur

 16. 12 Vaak veel later in de ontwikkeling van een
  mens betreurt die ook niet wat meer, ook ge-
  wone, handvaardigheden te hebben opgepikt in
  de leeftijd van 12-20. Overwegend huishoude-
  lijke zaken hoeven dat niet te zijn, maar als
  je jongelui volstort met ook abstracte wijs-
  heden, ware het te wensen, dat ze een aantal
  simpele dingen niet alleen oppikken via, een
  uitloper van het vak scheikunde of biologie,
  maar deze te voorzien van een aantal lessen
  electrotechnische huishoudelijke zaken alsme-
  de aan biologie zeer uitgebreid een nevenge-
  schikt vak toe te voegen als ‘voedingsleer’,
  immers de mens heeft meer inhoud op peil te
  houden dan alleen een fotografisch geheugen.
  Het zou ook de eigen zelfstandigheid voor la-
  ter een veel betere selfsupporting opstap ge-
  ven én basis voor een mensenléven láng!
  Elsemie, wie weet hoe we ook onze veel belo-
  vende Ronald Plasterk ervan kunnen overtuigen
  dat het ook, de gehele opleiding van élke
  middelbare scholier ten goede komt om óók
  ‘de hánden gelijktijdig te trainen met her-
  sens’ , een andere vorm die ook in andere op-
  zichten een gecoördineerd gedrág juist daar-
  door traint. Afgezien is het ook uitstekend
  en stimulerend om, niet alleen voor jongelui,
  wérk uit hánden te zién komen, het is vaak
  één van de meest óntspannende inspanningen.
  Kijk hoe nu academicie,regelmatig overbelast,
  het ineens énig vinden om te ‘koken’ en/of te
  ‘timmeren’ en zich dat pas halverwege hun le-
  ven bewust worden!
  Vroeger vertaalde men dat ook binnen de di-
  verse religie’s alsvolgt:
  je had van de Lieve Heer, óf hersens, óf han-
  den gekrégen.
  De praktijk leerde echter, dat mensen met een
  flink intellect het spijtig vonden, achteraf
  tóch te weinig met de handen te kunnen produ
  ceren, en sublimeerden dat door sport, spel
  of muziek in vaak ook nog passieve zin:
  kijken maar zélf niét meedoen.
  Mensen echter die kans zagen hun hánden te la
  ten maken wat er uit hersens en aanleg mee te
  bereiken viel, en dus met beide goed overweg
  konden, werden veelal wat meewarig bekeken.
  Mogelijk dat die groep het heeft betreurd
  niet een hoog intellect te hebben, maar de
  hen aangereikte talenten waren ruimschoots
  voldoende om er mee te leven en obtimaal ge-
  bruik van te maken.
  Als men alleen kans zou zien om eindelijk een
  keer te begrijpen, dat beide groeperingen ab-
  soluut hun eigen waarden blijvend bezitten,
  zouden we al een heel eind op weg zijn en het
  dèdain selecteren van hoofd- en handenarbeid
  een halt toeroepen.
  Kamergeleerden genoeg in Nederland die een
  baby nog niet eens vlot een luier weten om te
  doen, of heel snel doortastend weten in te
  grijpen bij calamiteiten, vanwege de hen aan-
  geleerde zorgvuldigheid die bijna altijd een
  vorm van evt. snel of bedachtzaam denken in-
  houdt, maar nooit snel doén!
  Nederland bezit veel meer ‘praktisch’ talent
  dan er op dit moment uit gepeurd wordt!
  Een aanleg gerichte schoolopleiding zou dus
  het beste zijn en het meeste resultaat ople-
  veren.
  Mensen die uitgerust zijn met beide mogelijk-
  heden zijn de supergetalenteerden die dan nog
  moeten bewijzen dat zij niét ‘lui’ willen
  zijn en hun karáktervastheid bepaalt in be-
  ginsel én tenslotte hun dagelijkse vaardig-
  heden!
  Produktie van mensen wordt bepaald door de
  manier het wérk wordt uitgedééld!
  Een goede ‘baas’ is doorgaans zélf van onder-
  af ópgeklommen, tree voor tree op de ladder
  van wat hem als ideologie ten diepste bezielt
  en dáár heb IK enorm véél respect voor en kan
  me volledig ontroeren!
  Fijn vervolg van de zondag, waarop het ook
  mij helaas niet gegeven was, alsnog, af te
  reizen naar Drunen, heel erg jammer!

  P.S. Vanmorgen weer een uitstekend verhaal
  aangezien van dhr Jan Marijnissen bij H.Mens!
  Vanavond nog even in de herhaling, voor wie
  er niét aan toekwam.

  P.S. JASPER VAN DIJK, PRIMA VOORSTEL !
  “JOUW IDEE” zou menigeen zijn voortgezette
  opleiding prima doen afronden, nog voordat er
  naar weer een vervolgopleiding wordt uitge-
  zien, maar er ook een prima aanloop voor kun-
  nen zijn!
  Al in 1995, werd voorspeld dat er nu een ge-
  brek zou ontstaan aan vakmanschap binnen de
  middelbare beroepsopleidingen en we hebben
  het zien aankomen, dat er dus opnieuw hulp
  van ‘buiten’ daartoe is aangerukt, niet al-
  leen omdat die ‘goedkoper’ zou zijn.
  Zo de SP heeft zichzelf weer op de kaart ge-
  zet vandaag en ik zag de SP zelfs nog bij ‘n
  NOS-nieuws met spandoek op de (barri-)kade
  staan, mooi gezicht!

  Reactie door Madelief — zondag 25 februari 2007 @ 14.44 uur

 17. Offline!

  CDA en PvdA zakken verder weg
  25 februari 2007, 13:17
  DEN HAAG (ANP) – De twee grootste coalitiepartijen CDA en PvdA verliezen alsmaar aan steun onder de kiezers door de discussies over het boerkaverbod en de dubbele nationaliteit. Dat blijkt uit de jongste peiling van Maurice de Hond van zondag.

  Het CDA, dat op 22 november nog 42 zetels won, zou eindigen op 33 zetels als er nu verkiezingen plaatsvinden. De PvdA komt uit op 27 zetels, zes minder dan de fractie in de huidige Tweede Kamer bezet.

  Het CDA ziet aanhang weglopen naar de VVD en de Partij voor de Vrijheid (PVV). Bij de PvdA is het vooral de SP die profiteert. Ook de kleinere partijen zoals GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren staan op lichte winst. De ChristenUnie, de derde coalitiepartij, gaat er iets op vooruit.

  Provinciale Staten

  Maar mede doordat de PVV niet meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 7 maart, zal de uitslag daarvan er heel anders uitzien dan de peiling van zondag. Ook de verwachte lagere opkomst (25 tot 30 procent lager) zal verschil maken. Verder zullen partijen met een ouder electoraat, zoals het CDA, het relatief beter doen, aldus De Hond.

  De verwachting is dat de VVD, dankzij het vrijvallen van de PVV-stemmen, duidelijk beter zal scoren dan bij de Kamerverkiezingen. De grote vier komen verder met een score van 22 procent dichter bij elkaar dan ooit.

  Ook al kan ik er vandaag niet bij het feest van de S.P. vind ik toch dat ik jullie het bovenstaande niet mach onthouden.

  Reactie door Els — zondag 25 februari 2007 @ 16.23 uur

 18. Ach ik reken me graag rijk dus heb ik even gekeken naar Peil.nl en gezien dat 10% van de CDA kiezers overloopt naar de VVD en evenveel naar Geert Wilders.
  En 15% van de PvdA stemmers naar de SP die nu weer een zetel zou winnen.
  Ik mag hopen voor de SP dat al haar aanhangers ook gaan stemmen evenals de overlopers van de PvdA.
  Van oudsher is het zo dat CDA stemmers vooral de ouderen meer moeite doen om te gaan stemmen met de Provinciale Staten verkiezingen.
  Dus met z’n allen weer of geen weer naar de stembus op 7 maart, een dag om nooit te vergeten hoop ik.

  Reactie door Henny — zondag 25 februari 2007 @ 17.10 uur

 19. @17 Els

  “Het CDA ziet aanhang weglopen naar de VVD en de Partij voor de Vrijheid (PVV).”

  Klinkt mooi maar voor de goede lezer zou het kunnen betekenen dat het beleid van de huidige coalitie niet rechts genoeg is voor die overlopers. Het zegt ook iets over de mentaliteit van een groot deel van de kiezers. Ikke ikke weet je wel. En ik ben bang dat de PVV er ook goed garen bij spint. Houdt in dat in de toekomst de polarisatie alleen maar toeneemt. Geeft wel duidelijkheid maar of we er blij mee moeten zijn?
  Dus gewoon SP stemmen!

  Reactie door Gandalf — zondag 25 februari 2007 @ 18.54 uur

 20. Ik ben vandaag naar de bijeenkomst van de SP geweest in Drunen Het Land van Ooit dat was een leuke dag .
  Toen Jan Marijnissen een toespraak ging houden hij had het erover dat het CDA en de PvdA voor de verkiezingen met Tichelaar voor de al over een nieuwe regering aan het bekonkelen waren .Dus ik krijg toch gelijk dat het hele spektakel van deze regering een toneelopvoering was Dus het volk is voor de zoveelste keer bedrogen .Jan had het er ook nog over gehad voor de verkiezingen aan Kawouter Bos of hij wou kiezen voor een linkse samenwerking toen zei hij dat zullen we wel zien na de verkiezingen . Hij vertelde ook dat nu in de opiniepeilingen de PVV, VVD en de SP op winst staan en dat de SP momenteel op de 2e plaats staat en volgens teletekst dat de VVD nu de grootste partij van Nederland is omdat de PVV bij de statenverkiezingen niet meedoet, De 2 regeringspartijen CDA en PvdA zouden samen 14 zetels verliezen ik hoop dat de uitslag 7 maart zo wordt dan krijgt deze regering het heel erg moeilijk en dat kan dan wel eens het einde van de politieke carière van Bos en Balkenende worden dus mensen stem nu zeker SP om die bedriegers weg te krijgen want de politiek in Nederland heeft nog nooit zo ver van het volk gestaan als nu

  Reactie door Dirk Schuit — zondag 25 februari 2007 @ 19.18 uur

 21. @19 Gandalf
  Zie ook mijn vorige bijdragen over
  het 2e kamer woord ontnemen Gerrie Verbeet, en media uitlatingen Vogelaar. Ik wist gewoon ,zonder ezpertise , dat niet zonder gevolgen zou gaan.
  We zien het wel.

  Reactie door maria — zondag 25 februari 2007 @ 19.20 uur

 22. @11 Nuik

  Het vorige feest was in Arnhem, is dat volgens jou ook onder de rivieren?? Niet zeuren om wat te zeuren te hebben, de SP doet het beste wat ze kunnen voor iedereen.

  Het feest was geweldig, beregezellig! De toespraak van Jan bijzonder inspirerende (allemaal luisteren straks!) Zoals altijd wanneer je veel, heel veel SP-ers bij elkaar zet is het een familie-achtig feest. Heerlijke muziek en veel lof en dank voor de vele, vele vrijwilligers. Graag geef ik dat door aan diegenen die er vandaag niet bij konden zijn! Luister zelf maar naar Jan´s toespraak.

  Reactie door Irma — zondag 25 februari 2007 @ 19.42 uur

 23. Op Nu.nl gelezen dat J.M. denkt dat de PvdA al jaren bezig was met het voorkoken van de huidige coalitie. Dat is een soort van complotdenken waarin maar weinig mensen geloven en ik ook niet. Je moet voorzichtig zijn met dat soort beschuldigingen die je moeilijk waar kunt maken. Het is genoeg om te constateren, dat de PvdA een bestuurderspartij is die altijd graag wil regeren en het niet zo nauw neemt met de eigen uitgangspunten. Daarvoor zijn de bewijzen wel voorhanden, gezien het gedraai van Wouter Bos en b.v. het slikken van een verbod op een Irak-enquête. De uitleg van Jan dat het CDA naast de PvdA geen SP duldde, omdat het dan een minderheidspositie in het kabinet zou krijgen tegenover twee (nou ja, anderhalve)linkse partijen is geloofwaardig genoeg.Dat is naar mijn mening de waarheid. Dat in de volgende ronde (ik denk nog niet op 7 maart maar wel bij de volgende parlementsverkiezingen)de SP groter wordt dan de PvdA lijkt me heel goed mogelijk. Maar groter dan het CDA ? Ik hoop het, maar twijfel eraan. Een linkse meerderheid zit er dan misschien wel in, dan kan Jan premier worden. Maar alleen als hij ophoudt met beschuldigingen te uiten die niet hard te maken zijn. Is helemaal niet nodig !

  Reactie door simbro — zondag 25 februari 2007 @ 20.02 uur

 24. @ 23 simbro
  het is toch niet anders te verklaren dat SP buiten de onderhandelingen is gehouden?
  Dit is toch het enige logische antwoord.
  Dat van die minderheidspositie kan wel waar zijn, maar dat is dan toevallig wel de keus van de kiezer.
  jan Peter heeft zich als een Keizer gedragen en daarmee zet hij de democratie op het spel!

  Reactie door Elsemie — zondag 25 februari 2007 @ 20.30 uur

 25. @ simbro

  laten we dan landelijk weer met het potlood gaan stemmen,dan kunnen we werkelijk zien hoe het in elkaar steekt.

  deze reactie had ik in een ander onderwerp gezet,maar denk hier maar eens over na:

  dit kabinet heeft ons een loer gedraaid,door in feite op dezelfde ramkoers te blijven zitten als voorgaande beleid van Balkenende.
  het steekt alleen in een ander jasje.[elán]

  Dit is ook wat JPB uitsprak en wilde, direct na de verkiezingen daar aan tafel,daar werd namelijk al duidelijk dat JPB geenszins van plan was om de SP in de regeringsvorming/kabinets formatie toe te laten.
  sterker nog,eigenlijk duidelijk aangaf dat onderhandelen geen zin had met de SP.
  hij zei dat hij vast wilde houden aan het gevoerde beleid van afgelopen jaren.

  de verkennende gesprekken waren alleen maar bedoeld om niet van het “negeren van de verkiezingsuitslag” te worden beticht.

  ik hoop dat het verschrikkelijk word afgestraft bij de proviciale staten verkiezingen!

  maar… waarom moesten de stemcomputers dan NU WEER opnieuw gecontroleerd worden,voorafgaand aan de proviciale terwijl ze veilig waren bevonden voor de 2e kamer verkiezingen?!

  Ook de Koningin hield Balkenende tegen de wil van het volk in het zadel met een Balkenende 3.

  Een voorgebakken Bilderbergrecept?!
  Maar OF de stemcomputers gemanipuleerd zijn daar zullen we nooit achter komen,men kan ze namelijk achteraf op geen enkel mogenlijke manier controleren….

  Zo makkelijk is het nu eigenlijk geworden om de verkiezingen te manipuleren met deze manier van stemmen.
  terwijl 64% van de mensen aangaf GEEN B4 te willen,vlak voor de 2e kamer verkiezingen.

  er klopt in mijn ogen helemaal niets van!

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 20.40 uur

 26. @iew — zondag 25 februari 2007, 20.40

  Ik ben een groot voorstander van stemmen met potlood, en wel om de schijn van manipulatie te elimineren.

  Het begint me echter zo langzamerhand te vervelen, dat jij (en anderen) die schijn als gangbare praktijk brengen. Kom alsjeblieft een keer met bewijzen of kom anders terug op je schreden.

  Dat er met stemmachines gemanipuleerd kán worden, wil nog niet zeggen dat ermee gemanipuleerd zál worden.
  En áls er mee wordt gemanipuleerd, is het mij niet duidelijk, dat die manipulatie dan één kant op werkt.

  Verder dan dat we stemmachines in de gaten moeten houden ga ik dus vooralsnog niet met je mee.

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 20.58 uur

 27. @ 19 Gandalf gewoon S.P. stemmen want voor dat hele verhaal is een Venloos spreekwoord van toepassing:
  Emes in de tes zeike (iemand belazeren).

  Reactie door Els — zondag 25 februari 2007 @ 21.02 uur

 28. @ Wilbert

  “Verder dan dat we stemmachines in de gaten moeten houden ga ik dus vooralsnog niet met je mee.”

  nee! niks alleen maar in de gaten houden,ze moeten nacontroleerbaar gemaakt worden,in de zin van een stembewijs dat er uit komt waarmee men kan zien dat als men op een knopje drukt,dat er ook op die partij en/of persoon IS gestemd.

  zodat er nageteld kan worden!
  goedgelovigheid zijn ze in de kerk blij mee,de manier zoals het nu gaat is niet democraties en gevaarlijk.

  omdat men pistolen maakt wil nog niet zeggen dat er mee geschoten word zeker?!
  het gaat om de risico’s,en deze dienen bij verkiezingen zo klein mogenlijk te zijn,dat zijn ze nu absoluut niet.

  laatste vraag betreffende de stemcomputers: waarom een veiliger iets trager stemsysteem zoals met potlood,verruilen voor een onveilig systeem zoals met deze machines die verder menig ander land niet wil hebben “vanwege” die onveiligheid ?

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 21.31 uur

 29. @26
  Denk ook wel dat je dit natuurlijk wel kan roepen maar op een zeker moment moet er wel wat boven tafel komen.
  Maar het blijft nu wel erg lang bij vermoedens en zonder bewijzen.
  Dus inderdaad kom met wat tastbaars.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 21.33 uur

 30. @iew — zondag 25 februari 2007, 21.31

  Tja, dat je me selectief ging citeren – alleen mijn slotconclusie, namelijk – kon ik natuurlijk niet voorspellen. Aan mijn beginwoorden ga je voorbij.

  En verder heb ik nog geen bewijzen van je gekregen van misbruik van stemcomputers.

  Als je wil reageren op wat ik zeg, reageer dan alsjeblieft niet op de helft van wat ik zeg (of minder).

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 21.56 uur

 31. De Hakker

  ik zal het voor u even heel simpel stellen,het is namelijk al meerdere keren aangetoond dat ze onveilig zijn.

  men kan de verkiezingsuitslagen ook niet natellen.

  en geef nu eens antwoord op mijn vraag ipv weer met een eigen stelling te komen:
  wie heeft er belang bij dit systeem op deze manier?

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 22.00 uur

 32. @31
  Tussen onveilig en werkelijk misbruik ervan zit natuurlijk wel verschil.
  Dat eerste is misschien aan te tonen dat tweede is tot nu toe omdat er geen bewijs is een veronderstelling.
  Pas op dat je wantrouwen niet omslaat in een persoonlijke tragedie als er geen bewijzen zijn dan moet je op een zeker moment dit achter je laten.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 22.27 uur

 33. @23 simbro
  Minister Vogelaar (PvdA) heeft vorige week bij NOVA verteld dat ze reeds in juni vorig jaar is benaderd voor een ministerspost. Dhr. Tichelaar (PvdA) heeft zelf toegegeven dat er flink overleg is geweest tussen cDA en PvdA de afgelopen jaren. Als beloning is hij nu fractievoorzitter en Verhagen minister van Buitenlandse Zaken. Daarbovenop de absolute weigering van Bos om zich aaneen te sluiten als links blok, hij had amper tijd voor koffie terwijl hij voor stiekum overleg met het cDA dus wel tijd had de afgelopen jaren, de absolute weigering om zijn poot stijf te houden over SP-deelname aan het kabinet. Er zijn aanwijzingen genoeg en ik schreef het vrijdag al in een ander onderwerp hier.

  De enige reden dat Bos dit cDA-afspraakje niet vóór de verkiezingen heeft duidelijk gemaakt is omdat hem dat veel stemmen zou hebben gekost (en terecht!). De meest zuivere vorm van kiezersbedrog dus. Ik hoop dat de PvdA er fors voor zal worden gestraft.

  Reactie door Irma — zondag 25 februari 2007 @ 22.33 uur

 34. @ wilbert en De Hakker

  Ik persoonlijk ben het met iew roerend eens. Stemmachines zijn computers en dus fraudegevoelig (zie Ierland en Amerika). Bewijzen dat er fraude is gepleegd kan alleen wanneer men toegang krijgt tot de software en dat wil niemand dus toestaan. Bij verkiezingen moet IEDERE VORM VAN TWIJFEL worden weggenomen en de uitslag moet altijd controleerbaar zijn. Dus, terug naar het potlood of een stemmachine met printout zodat de stemmen nageteld kunnen worden.

  Reactie door Irma — zondag 25 februari 2007 @ 22.36 uur

 35. @Wilbert

  kom op nou zeg,u ziet toch dat ik zeg dat het met dit systeem niet te controleren en te bewijzen is.

  ik kan dat dus ook niet,dat is nu precies het punt, wel is bewezen dat het zeer onveilig is,en zoals deze coalitie tot stand is gekomen maakt dit soort vermoedens alleen maar sterker.

  dan even over “het één kant op werken”
  onder welk kabinet zijn deze machines geintroduceert?

  aan u dan ook de vraag:waarom een veiliger iets trager stemsysteem zoals met potlood,verruilen voor een onveilig systeem zoals met deze machines die verder menig ander land niet wil hebben “vanwege” die onveiligheid ?

  wie heeft daar belang bij? of wat is daar het belang van?

  dat ik het als gangbare praktijk zou brengen [en anderen] dat maakt u er van.
  ik “denk” dat er gesjoemeld word,of ik ben er “bijna” van overtuigd omdat daar aardig wat tekenen naar zijn,dat is iets anders dan ik “weet het zeker”

  ik blijf me sterk maken om terug te keren naar stemmen met het potlood en/of een controleerbare manier van stemmen.
  hoe vervelend sommige mensen dat ook vinden.
  dat mag toch?

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 22.39 uur

 36. @ de hakker

  nogmaals dan: wie heeft er belang bij dit systeem?

  u bent een meester in het ontwijken van vragen.

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 22.41 uur

 37. @Wilbert

  Ben je nu al zover dat we de twijfels naast ons neer moeten leggen i.v.m. de stemcomputers? Het kan m.i niet vaak genoeg gezegd worden. Alleen al het feit dat ze zgn. gecontroleerd zijn op hele andere feiten dan de werkelijke: nl: MANIPULATIE!

  Kan Iew er wat aan doen dat er WEER niet geluisterd wordt door de heren regeerders?
  En moet Iew dan met harde bewijzen komen?
  Hoe kan hij??

  Wilbert, ik vind ook dat we gewoon met potlood en papier moeten stemmen om alle twijfels weg te nemen. Maar wie luistert er naar ons?

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 22.49 uur

 38. @36
  Als u stelt wie er belang bij dit systeem heeft
  dan stelt u dat er misbruik van wordt gemaakt.
  Ik heb daar geen bewijzen voor en nooit gezien dus het antwoordt op uw vraag is er een van vermoedens maar daar kan ik niks mee.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 22.52 uur

 39. PS

  OF: een bewijsbon! Er moeten computers komen met een bewijs en dat bewijs doen we op een prikker als bewijs van wat er gestemd is in geval van twijfel.
  HET MOET ANDERS!!

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 22.54 uur

 40. Ik denk niet dat in Nederland op dit moment ook maar iemand van plan is serieus te knoeien met stemmachines. Maar: om de mogelijkheid dat het zou kunnen gebeuren weg te nemen vind ik het ook beter gewoon met het rode potlood te stemmen. Het kleine beetje tijdverlies bij het tellen van de stemmen dat daardoor optreedt weegt niet op tegen de onzekerheid over de eerlijkheid van de verkiezingen, die altijd zal blijven bestaan bij gebruik van stemmachines. Er zijn situaties waarin het gebruik van computers niet per sé een verbetering is. Teveel wordt dat als automatisme aangenomen.
  Voor zover ik weet zitten er bij de stemcomputer evenveel mensen te registreren als bij de stembus. Het gaat dus alleen om het tellen van de stemmen. Het voorkomen van de schijn van een onbetrouwbare uitslag moet veel zwaarder wegen !

  Reactie door simbro — zondag 25 februari 2007 @ 22.55 uur

 41. Het is triest te moeten constateren dat feitelijk alle partijen de ouderen,welke een steeds grotere en kwetsbaarder groep worden,links laten liggen t.a.v.politieke vertegenwoordiging .Kennelijk worden zij niet serieus genomen en worden ook politiek afgeschreven.Toch komt er een steeds vitalere en deskundigere groep ouderen in aantocht.Het CDA zal haar grijze aanhang langzaam maar zeker verliezen.Daardoor zal deze partij decimeren.Het lijkt er op dat ouderen beter zelf een slagvaardige partij moeten/kunnen oprichten.Dat moet van onderaf gebeuren.Een strak en goed georganiseerde deskundige ouderenpartij kon het politieke landschap wel eens flink door elkaar gaan schudden.De voedingsbodem is er al,want het zijn de ouderen welke links en rechts gepakt worden door dit kabinet.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 25 februari 2007 @ 22.55 uur

 42. @38

  Oke Hakker, sluit maar lekker je ogen en slaap zacht.
  Nu lijk je wel een (C)DA-er met een lichtzinnige goedgelovigheid. Terwijl je ziet hoe we besodemieterd worden!
  Die 42 zetels van het (C)DA kloppen ook van geen kanten! Let maar op de peilingen.

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 22.57 uur

 43. @41 Maan Arkenbosch

  Een goede partij is een partij die goed is voor de oudsten en de jongsten en alles wat ertussen zit. Zo’n partij is de SP!

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 23.01 uur

 44. @40
  Prima idee maar wordt dit probleem niet vanzelf opgelost door de vergrijzing?
  Men zal als partij toch wel die groep enigszins tot tevredenheid willen stemmen waar het grootste potentiaal van de kiezers ligt.
  Al moet ik zeggen dat dit met het inkomens beleid niet werkt omdat een kleine groep hoogverdieners er steeds beter op wordt.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 23.04 uur

 45. @41
  Ook jij gaat uit van suggestie en dat is fout.
  Je zegt je ziet hoe je besodemieterd wordt maar wat zie jij dan ik zie het niet?
  Jouw gevoel zeg dat maar wat wil je daar mee.
  Kom met bewijzen dat heeft niks te maken met slapen.
  Ten tweede onderschat jij de onderkruip mentaliteit van het Nederlandse volk.
  Maar misschien is dat weer mijn gevoel.
  Kortom je bent onschuldig zolang het niet bewezen is.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 februari 2007 @ 23.13 uur

 46. de hakker

  waarom moesten ze nu voor de provinciale dan “wéér” gecontroleerd worden?
  ze waren immers veilig verklaard voor de 2e kamer verkiezingen en verzegeld.

  maar nu moet de zegel er weer af en opnieuw gecontroleerd worden op veiligheid…

  is het een onafhankelijk orgaan dat deze machines controleert? nee dus…
  dat geeft al te denken.

  tenslotte nog wat info: http://ce.et.tudelft.nl/~knop/stemmachines/

  http://tweakers.net/nieuws/46046/Minister:-geen-extra-maatregelen-stemmachines-nodig.html

  http://www.kolesqueeste.nl/pivot/entry.php?id=1416

  en lees nu ook eens daadwerkelijk de info die ik hier bijgeef.

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 23.17 uur

 47. de hakker

  “Kortom je bent onschuldig zolang het niet bewezen is.”

  en als je dus zorgt dat het niet te bewijzen valt,kan je dus je gang gaan…

  en zo zitten die machines in elkaar.

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 23.22 uur

 48. @Irma — zondag 25 februari 2007, 22.36

  Je hebt mijn bijdragen kennelijk niet allemaal/helemaal gelezen.

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 23.24 uur

 49. @iew — zondag 25 februari 2007, 22.39

  U heeft een raar inzicht van logica, vind ik. Als dingen niet bewezen kunnen worden, zijn ze volgens u waar.

  Zulke redeneringen wil ik graag verre van mij houden.

  Nogmaals: Ik ben géén voorstander van stemmachines.

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 23.29 uur

 50. @45 De Hakker

  Met ‘besodemieterd worden’ doel ik op de manier waarop Jan besodemieterd is door het (C)DA en de PvdA. ‘Wij’ dus!
  Hiermee wordt een groot deel van het volk besodemieterd, want zo kan de marktwerking lekker door glibberen, krijgen we een paaiverdrag om ons daarmee alsnog de Europese Grondwet in te luizen en is het onderzoek naar ‘onze’ betrokkenheid in Irak in de doofpot gestopt.
  We worden geregeerd door MANIPULANTEN en die zouden niet in staat zijn de soft/hardware van computers te laten MANIPULEREN?
  Zolang ze het tegendeel NIET bewijzen krijgen ze van mij NIET het voordeel van de twijfel.

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 23.34 uur

 51. @Gloria — zondag 25 februari 2007, 22.49

  Ook jij mag wel eens beter lezen, want ik heb in deze discussie niet anders beweerd dan dat er met potlood gestemd zou moeten worden.

  Ik ga alleen mijn argumenten daarvoor en mijn tegenwerpingen niet herhalen, omdat ik het te druk heb met leuke plaatjes opzetten…

  Reactie door Wilbert — zondag 25 februari 2007 @ 23.36 uur

 52. @50 Wilbert

  Take me to the music..la,la,la,… dit klinkt mij als muziek in de oren!

  Maar Wilbert, los van de muzikale noot hebben de nieuwe regeerders toch teveel noten op hun zang?

  Music Wilbert, we kunnen wel roepen over het rode potlood en de verkeerde stemcomputers maar wie luistert er naar ons? Het gaat nu eenmaal zoals het politiek gaat: het volk doet er niet toe. En hoelang nemen we dat?

  Lalalalala…it’s a cold world…lalalalala

  Reactie door Gloria — zondag 25 februari 2007 @ 23.46 uur

 53. @Wilbert
  “Als dingen niet bewezen kunnen worden, zijn ze volgens u waar.”

  u moet mij dat soort dingen niet in de mond leggen,dat is wat u er van maakt.

  ik vertrouw het in ieder geval niet,dat is wat anders dan dat ik zou beweren DAT er gemanipuleerd IS.

  de mogenlijkheid is in ieder geval aanwezig en erg groot.

  ik heb vreselijk veel gelezen over,en mij verdiept in het fenomeen stemcomputers.

  u neemt maar even aan dat het zo’n vaart niet loopt.

  velen met mij denken er toch echt anders over,en ik raad u aan om u er eens echt in te verdiepen,wellicht gaat u er dan toch wel anders over denken.

  Reactie door iew — zondag 25 februari 2007 @ 23.57 uur

 54. @Gloria — zondag 25 februari 2007, 23.46

  Hmmm! Jij begrijpt dingen tenminste in één keer.

  Momenteel staat er geen toepasselijke tekst op, geloof ik. “Fame” van Bowie. Maar het is altijd oppassen met Bowie…

  Mooi eerste zinnetje van je met dat “me”. Ik doe mijn best, maar aanvankelijk was het “it”, remember?

  Maar je bent werkelijk een schat, hoor. :)

  Reactie door Wilbert — maandag 26 februari 2007 @ 0.15 uur

 55. Deze regering is oude wijn in nieuwe zakken.
  Na 7 maart komen de klappen de SP krijgt
  dikke winst!

  tot 8 maart.

  Reactie door E. B lid:757941 — maandag 26 februari 2007 @ 0.26 uur

 56. @52 Wilbert

  Jan komt zo (nu) bij Harrie Mens in de herhaling. Bij RTL 7. Had ik vanmorgen niet gezien. Jij?

  ‘k Zou willen dat iemand dit ook gaat doen voor links! Een programma met allemaal NADENKENDE mensen. Dat mist er nog aan. Toch?

  Misschien kan Jan zendtijd kopen en een nieuwe Jan en Remy beginnen? Breng ik wel koffie rond als Assepoester. Alhoewel… ik zou ook wel goede vragen kunnen stellen. Zeg maar de Jan Mulder positie bevalt mij wel.

  Reactie door Gloria — maandag 26 februari 2007 @ 0.33 uur

 57. @ Wat de stemcomputers betreft, daar ben ik het toch met iew eens..Het gaat er namelijk niet om te bewijzen dat ermee gemanipuleerd wordt! Dat is inderdaad nooit echt aangetoond, maar je kan je dan ook afvragen wie daar belang bij heeft..Er is wel aangetoond dat het mogelijk is! In het belang van de democratie en het vertrouwen van de burger in eerlijke verkiezingen, is het van groot belang om elke schijn van oneerlijkheid/corruptie bij voorbaat uit te sluiten en juist daarom zou elke “schijn van maniulatie” bij voorbaat vermeden moeten worden! Als de stemcomputers bij de kiezer niet “vertrouwd” worden, dan deugen ze per definitie niet! Dan ondermijnen ze het vertrouwen van de burger in eerlijke verkiezingen en blijven ze op zijn minst “verdacht”! En dat kan toch nooit de bedoeling zijn?!

  Reactie door ToN — maandag 26 februari 2007 @ 1.37 uur

 58. @48 wilbert
  Ja ik heb die wel gelezen, allemaal.
  Sommige zaken zijn echter belangrijk genoeg om de schijn steeds maar weer te benadrukken zodat het probleem niet ondergesneeuwd raakt. Ik ben juist blij dat iew een vasthoudend typje is, juist die mensen krijgen zaken voor elkaar.
  Dat anderen moe worden van het ´gezeur´ omtrent die stemcomputers is alleen maar goed. Ze kunnen er makkelijk vanaf komen als we weer stemmen met een potlood.

  Ga zo door iew!!

  Reactie door Irma — maandag 26 februari 2007 @ 8.26 uur

 59. @ 58 Irma
  Wat dacht je van een ‘stembonnetje” wat door de stemcomputer geprint wordt en welke je, als er inderdaad SP op staat, ter bevestiging van je stem, ter plekke inlevert op het stembureau voor de democratische controle en eventuele hertellingen? Ik bewaar altijd bonnetjes!
  Hiermee sla je twee vliegen in een klap. snelheid én zorgvuldigheid.

  Reactie door Elsemie — maandag 26 februari 2007 @ 8.48 uur

 60. @59 Elsemie

  dat is iets waar ik dus al heel lang voor pleit.

  en reken maar dat ik ermee doorga Irma! wat dat betreft ben ik net een bull terrier!

  ook de actiegroep pleit hiervoor,maar vind tot dusverre geen gehoor bij Minister Nicolai,en dan vraag ik mij af waarom niet?

  Reactie door iew — maandag 26 februari 2007 @ 9.09 uur

 61. Ik ben het met IEw eens dat we te goed van vertrouwen zijn met de stemcomputers.
  Het volk word in slaap gesust over de nadelen van de stemcomputer.

  Elsemie geeft het al aan hoe er werkelijk eerlijke verkiezingen zouden zijn,als we allemaal het bonnentje krijgen waarop je gestemd heb.
  Dat is er niet,dus het valt niet te traceren.

  De SP kan wel juichen met wat zetelwinst,maar ze staan nog lang niet aan het roer.
  Mocht het zo zijn dat de SP de grootste word van de provinciale verkiezingen,dan neem ik terug wat ik gezegd heb over de wantrouwen van het niet kunnen zien waarop je gestemd heb.

  Ik geloof er ieder geval niets van dat de SP het deze keer wel wat te brokkelen heeft in de melk.

  Tot na 7 maart 2007.

  Reactie door sander — maandag 26 februari 2007 @ 9.09 uur

 62. 30 Simbro.

  Zeg mij eens het verschil tussen de regeerjaren van de CDA en de PVDA.
  Het enigste verschil is dat er een cristelijke tintje aan gekomen is.
  Het beleid is hetzelfde en word als een estafettestokje doorgegeven.

  Allebei zijn VS trouw tot aan het bot.
  Ons nederlandse VS in europa.

  Reactie door sander — maandag 26 februari 2007 @ 9.23 uur

 63. @61
  De SP kan wel juichen met wat zetelwinst,maar ze staan nog lang niet aan het roer.
  Mocht het zo zijn dat de SP de grootste word van de provinciale verkiezingen,dan neem ik terug wat ik gezegd heb over de wantrouwen van het niet kunnen zien waarop je gestemd heb.
  ………….
  Dat is wel een hele rare manier van benadering.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 februari 2007 @ 10.10 uur

 64. @62 Sander,
  Als je ergens uit hebt opgemaakt, dat ik achter de PvdA sta, dan heb je het mis ! Net zo min als achter het CDA. Ik stem al jarenlang SP als je het wilt weten. Het enige wat ik steeds beweer is, dat je geen verdachtmakingen moet uiten als je geen bewijzen hebt (dat de PvdA altijd al van plan is geweest met het CDA te regeren) En zeker niet als er wel bewijzen zijn voor iets anders (nl. dat de PvdA regeergeil is en daarom bereid is teveel van haar uitgangspunten weg te geven). Om het maar eens in de terminologie van dit christelijke kabinet te zeggen: de PvdA heeft haar eerstgeborenrecht verkwanseld voor een bordje linzensoep ! (Ik ben ook vroeger opgescheept met een christelijke opvoeding )

  Reactie door simbro — maandag 26 februari 2007 @ 11.23 uur

 65. @64 simbro
  Doe me een lol en kijk bij uitzending gemist de uitzending van Pauw & Witteman terug waar Tichelaar was. Hij zegt zelf dat hij en Verhagen 2 ratten zijn die het geregeld hebben.

  Reactie door Irma — maandag 26 februari 2007 @ 11.41 uur

 66. @65 Irma
  Die uitzending heb ik meteen al gezien. Tichelaar bedoelt dat hij en Verhagen tijdens de formatie zich als ratten gedroegen om dingen door te drukken. Dat zegt niets over de houding van de PvdA voorafgaand aan de verkiezingen, evenmin als het spioneren bij het CDA door rat Tichelaar. Als er bij de verkiezingen een linkse meerderheid mogelijk was geweest, was de PvdA wel met de SP in een regering gaan zitten. De PvdA wil als het even kan regeren, nu kon dat alleen met het CDA omdat die partij niet met PvdA èn SP in een kabinet wilde . PvdA had ook kunnen zeggen: “wij willen alleen met het CDA als de SP ook meedoet”. Dat hebben ze niet gedaan en dat bedoel ik met slappe knieën. Dat durfden ze niet omdat ze bang waren alsnog buiten de boot te vallen.

  Reactie door simbro — dinsdag 27 februari 2007 @ 11.27 uur

 67. @iew (en maria en andere geïnteresseerden)

  (Gaat over spel… ehh stemcomputers)

  Als het aan mij ligt, halen we even de ruis uit onze discussie, die er volgens mij – en mede door mijn toedoen – is ingeslopen. Die vertroebelt de discussie alleen maar en daar schiet niemand iets mee op. Excuses voor mijn bijdrage aan die “ellende”, die nou ook weer niet heel vreselijk groot is.

  Graag wil ik dus even opnieuw mijn standpunt geven, nadat ik het allemaal even op een rijtje heb gezet. Hopelijk ontstaat er geen nieuwe ruis. Om dat te bereiken helpt het om niet alleen zorgvuldig te lezen, maar ook zorgvuldig te formuleren. (Dit is overigens niet speciaal aan jullie gericht, maar bedoeld als opmerking in zijn algemeenheid.

  Daar gaat-ie dan.

  1] Ik blijf zondermeer tegen stemcomputers, zolang niet is aangetoond, dat ze fraudevrij zijn. (Compact zinnetje.)

  2] Omdat aan de voorwaarde bij 1. nog niet is voldaan, ben ik momenteel tégen het gebruik van stemcomputers en daarom kan ik er alleen maar blij mee zijn, dat iew tegen stemcomputers blijft ageren. Dat het me eerder “begon te vervelen” is achteraf niet helemaal correct geformuleerd. Niet iews inspanningen begonnen mij te vervelen, maar het feit dat er – bij mijn weten – geen schot in zit. (Daarover straks meer.) Bij elke bijdrage van iew daarover, werd ik daar aan herinnerd en er was dus eigenlijk sprake van een frustratie.

  3] Het “bewijs” (van dat er mee gefraudeerd kán, maar ook zál worden). Tja, dat is er nog niet. Dat er mee gefraudeerd kán worden, zou nog kunnen worden aangetoond door iemand er mee te laten frauderen. (In een proefomgeving, uiteraard.) Dat er mee gefraudeerd zál worden, kan niet van tevoren worden aangetoond, doch alleen achteraf en dan ben je te laat. Dat heeft iew ook al aangegeven, waarbij ik iets van wanhoop meende te bespeuren, die ik niet vreemd zou vinden. We lijken hiermee immers een onoplosbaar probleem te hebben. Let wel: lijken, want ik weet er misschien wel wat op.

  Mijn suggestie in de strijd tegen stemcomputers (hoewel ik me niet kan voorstellen dat een ander die niet ook al heeft bedacht):
  - Verander van strategie: Het moet verkoopbaar zijn, dat we risico’s op fraude bij verkiezingen zo veel mogelijk beperken. (Sterker nog: Dit zou de regering uit zichzelf al moeten willen. Als ze dat niet willen maken ze zichzelf net zo verdacht als geen enqûete willen over Irak of als iemand.)
  - Het risico op fraude wordt groter, als er met stemcomputers kan worden gefraudeerd. Bij deze strategie hoort dus zo’n proef met fraude aantonen.
  - Als is aangetoond, dat er met stemcomputers kan worden gefraudeerd, moet er met potlood worden gestemd. (Dit moet van tevoren wél duidelijk worden afgesproken, natuurlijk.)
  - Als niet aangetoond, dat er mee kan worden gefraudeerd, is er een probleem. Het kan namelijk theorethisch zo zijn, dat er wel degelijk mee kan worden gefraudeerd, maar dat dat alleen niet kan worden aangetoond. Maar er zijn wiskundige modellen voor dit soort situaties, die ook worden gebruikt bij het goedkeuren van een partij goederen. Daar wil ik hier NU maar even niet dieper op in gaan. Voor het moment is het voldoende om te weten, dat er een methode is om het risico in te dammen. Hierbij bestaat een kleine kans, dat stemcomputers ten onrechte worden goedgekeurd, maar gegeven het feit, dat fraude al niet kon worden aangetoond, wás dat risico al klein. En daar zou ik persoonlijk dan mee akkoord gaan, ook al omdat er dan medewerking is verleend om het op deze manier aan te pakken.

  Merk op, dat er bij deze aanpak van tevoren geen bewijs van fraderen hoeft te worden geleverd. Mooi toch?

  Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.

  Reactie door Wilbert — woensdag 28 februari 2007 @ 19.38 uur