Beloning topbestuurders hangt niet samen met prestaties

In de NRC-next van vandaag een artikel over de beloningen van ‘topbestuurders’. Hieronder enkele passages.

Topmannen krijgen hun hoge salarissen niet omdat ze bedrijven beter laten presteren, maar – zo lijkt het – omdat ze de macht hebben om die zich toe te eigenen. Dat zegt professor Pite Duffhues van de Universiteit van Tilburg naar aanleiding van eigen onderzoek. dat hij deze zomer in de VS publiceeert. “En topbestuurders zijn schaars.”

De gangbare theorie is dat aandeelhouders, die als ‘eigenaren’ belang hebben bij waardestijging van de onderneming, bestuurders prikkelen door hun beloning afhankelijk te maken van de prestaties van het bedrijf. Hoe beter de presaties, hoe hoger de lonen. En hoe slechter, hoe lager. Maar dat kwam niet uit het onderzoek dat Dufhues en Kabier uitvoerden. De twee economen vonden geen positief verband tussen prestatie en beloning. Eerder het omgekeerde.

Eén manier om dit tegen te gaan is de ondernemingsraad instemmingsrecht te geven over het beloningsbeleid van topbestuurders, in plaats van adviesrecht zoals de nieuwe regering wil. Een door de SP ingediende motie met die strekking in het debat van gisteren werd door de coalitie en de VVD verworpen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 02 maart 2007 :: 11.50 uur

64 Comments

64 reacties

 1. In de overheids- en semioverheidssector kan de SP klagen over de topsalarissen. Ze hebben dan zelfs een punt, want die salarissen worden door ons allen betaald. Wij mogen daar tegen in gaan als burgers.

  Als het gaat om bedrijven in de vrije sector, dan ligt dat anders. De overheid dient zich buiten de vrije markt te houden. Het is aan de aandeelhouders om hierover te beslissen. Als de aandeelhouders van, bvb Philips zo stom zijn om akkoord te gaan met een salaris van 10 miljoen euro met 5 miljoen euro bonus voor een CEO, dan is dat aan de aandeelhouders.

  Als aandeelhouder ben je namelijk een mede-eigenaar van een bedrijf. Eigendomsrechten zijn in Nederland absoluut en onvervreemdbaar. Zodra de overheid inbreuk maakt op de eigendomsrechten, dan gaan ze in tegen het UVRM art. 17 lid 1 en 2.

  Wel moeten CEO’s rekening houden met de moraal van de werknemers. Nadat werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar afspraken om de lonen te matigen, zouden CEO’s er goed aan hetzelfde voorbeeld te geven. Ik zie dat als een vorm van eerlijkheid.

  Daarentegen mag een CEO daar nooit toe gedwongen worden via regelgeving. Hierdoor maakt de overheid – ongrondwettelijk – een inbreuk op het absolute recht van de aandeelhouder.

  Reactie door Jimmy — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.36 uur

 2. Dat het debat over die asociale hoge topsalarissen door de VVD is afgewezen verbaast mij niet .De VVD Marc Rutte noemt de VVD een volkspartij voor iedereen maar dat bestrijd ik De VVD is er voor die supergrotebedrijven voor de managers en voor die andere zakkenvullers .De SP is een partij voor gewone hard werkende mensen die door hun werken het geld voor die zakkenvullers verdienen.Maar ik wil hier ook bij vertellen dat het CDA en de PvdA niet beter zijn .
  Dus stem op 7 maart NU ZEKER SP

  Reactie door Dirk Schuit — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.36 uur

 3. Ach…het is toch logisch,oke asociaal,dat de
  de regering niets wenst te doen aan de graaicultuur, die mensen,hopen als ze straks als minister o.d. worden weggestuurd zelf een functie in die cultuur te krijgen.

  Reactie door Jh. de Wit — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.37 uur

 4. Hans Wiegel was in de jaren ’70 voorman van de VVD. In de tijd studeerde ik Algemene Economie aan de niet zo linkse universiteit van Rotterdam. Wiegel had het altijd over “loon naar prestatie”. Dat werd aan de Economische Faculteit onmiddellijk vertaald met “loon naar macht”. Want economie gaat over de macht over schaarse goederen, en daarmee altijd over machtsverhoudingen.

  Het is mooi dat prof Duffhues te Tilburg in 2007 tot een inzicht is gekomen dat in 1975 al algemeen gangbaar was aan de universiteit van Rotterdam, zowel onder studenten als onder professoren. Aan de andere kant is het jammerlijk dat het zo lang heeft moeten duren voor de prof begrepen heeft hoe het werkt…

  Ernesto

  Reactie door Ernst Raedecker — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.44 uur

 5. Wat wel weer gaat lukken is een afspraak met de vakbonden in de SER over de max loonsverhogingen van Jan met de pet

  Reactie door De Hakker — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.48 uur

 6. Het probleem is dat de meeste Nederlanders willen dat topbestuurders niet zo absurd veel verdienen, maar dat diezelfde Nederlanders wel allemaal in een kapitalistisch land willen wonen. En het één is nu eenmaal het logisch gevolg van het ander.

  Reactie door WZNM — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.48 uur

 7. men moet er gewoon voor zorgen, dat die topambtenaren geen macht meer hebben of krijgen, want ze maken er zienderogen misbruik van. dat is nu wel bewezen. zij leven in een graaicultuur, terwijl andere mensen hun geld meerdere keren moeten omdraaien, voordat ze het uit kunnen geven. dat moet gewoon anders.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 2 maart 2007 @ 12.49 uur

 8. Ik sta versteld “Loon naar macht” jawel dus zelf verrijking ongeacht de prestatie. Nou dat wist ik al sinds ik ging werken. En jawel daar kunnen OR’en iets aan doen als het onder het instemmingsrecht valt (art.27). Eén nadeel, maar hoe dat beter te teckelen zou ik ook niet weten, de loonafhankelijkheid van “alle” OR leden.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.12 uur

 9. @1 Jimmy
  En wie hebben die centjes bij elkaar gesprokkeld?
  Wie zouden er een leuke bonus krijgen als de pot niet al verdeeld was?
  Juist!

  Reactie door @bacus — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.15 uur

 10. Even terug naar het NRC-next artikel: Dhr. Pite Duffhues trapt een open deur in.

  Reactie door bas — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.17 uur

 11. @7 Maaike Jong-Doppen.

  Hier zijn niet topambtenaren bedoeld, die kunnen hun salaris, beloning, niet zelf vast stelen.

  Hier zijn wel top managers bedoeld van Zelfstandige bedrijven waar de overheid aandeelhouder is (vaak voor 100%) en deze managers wel zelf kunnen bepalen wat ze uit de ruif zullen graaien. En verder alle Bestuurders, dus directeuren, van alle ondernemingen die deze praktijk uitoefenen. Echter let op, er zijn er die dit juist niet doen en zich zelf van een “gewoon” salaris voorzien.
  Het gaat dus echt om die mensen die bij het besturen van een onderneming geen maat weten te houden als het hun eigen salaris betreft, bij onderhandelingen met de bonden weten ze overigens altijd prima te verwoorden hoe slecht het voor het bedrijf is als de looneis te hoog is, loonmatiging staat dan op hun lippen bestorven.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.18 uur

 12. Ze willen hun achterban wel tevreden houden en zelf straks ook 30 % erbij….

  Reactie door cynthia — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.35 uur

 13. WAO UITKERING HANGT NIET SAMEN MET PRESTRATIES MAAR IS AFHANKELIJK VAN HET BEEN WAARMEE DE MINISTER UIT BED STAPTE!

  Van de 5% stijging van mijn WAO uitkering houd ik netto zo’n magere 20 euro over. Is die stijging soms ook gekoppeld aan mijn prestaties?

  Erik Sc

  Reactie door erik — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.50 uur

 14. “U liegt en u draait.” Premier Balkenende was tijdens de verkiezingen niet de enige die een onvergetelijke oneliner produceerde. Zijn rivaal kon er ook wat van.
  Tijdens het eerste tv-debat viel toenmalig lijsttrekker Wouter Bos de premier aan met een Amerikaanse debattechniek.
  “Kunt u mij drie voorbeelden geven van bijdragen die u van de hoogste inkomens heeft gevraagd?” Balkenende mompelde iets over de hoogste belastingschaal. En toen bleef het stil. Bos werd coulant. “Kunt u mij dan twee voorbeelden geven?” Stilte. Bos streek over zijn hart. “”Noemt u mij dan één simpel voorbeeld.”

  Zijn eerste politieke opmerking in functie behelsde juist het thema ‘topinkomens’En het was een gepeperde uitspraak. Hij noemde de omstreden beloning van Jan Bennink “een belachelijk hoog bedrag”

  Wat denkt minister Bos hiertegen te kunnen doen? En worden dat ‘één, twéé of drie maatregelen?
  Zijn eerste zet: Hij laat onderzoeken of de Bennink-bonus in lijn is met de code-Tabaksblat voor behoorlijk bestuur.
  En dát is volgens het regeerakkoord meteen het enige wat Bos kan doen. Fiscale afroming waar de vakbonden voor pleiten, behoort niet tot de mogelijkheden( volgens regeerakkord)

  Het PvdA verkiezingsprogramma zet zich af tegen “een graaicultuur” in het bedrijfsleven. In concreto: “Beloningen in de vorm van aandelen zijn niet gewenst.”

  Het zal niet voor het eerst zijn dat een PvdA bewindsman verbale kritiek op topsalarissen niet omzet in beleid. Wie herinnert zich nog de ‘exhibitionistische zelfverrijking’? De man die dat riep is als commissaris tegenwoordig medeverantwoordelijk voor de miljoenenbeloningen bij Shell en ING.
  Einde citaat.

  En Bos beschouwt Kok als zijn geestelijk vader.
  Dus Jan ik zou zeggen stel Bos dezelfde 3 vragen en kijk wat hij erop te zeggen heeft.

  Het ging niet om het doel het was een middel tot verkiezingswinst, begrijp je.
  Ja Wouter ik begrijp het. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat je OOK hier eveneens als m.b.t. Irak onbetrouwbaar bent gebleken. Niet omdat het CDA dat zei maar omdat het CDA met medewerking van jouzelf dat inmiddels zelf bevestigd heeft en er handig gebruik van gemakt heeft.

  Reactie door Henny — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.55 uur

 15. @1 Jimmy

  Aandeelhouders hebben geen absolute macht, ze hebben namelijk ook de verantwoordelijkheid om het bedrijf gezond te houden, en dit doe je niet door het kaal te plukken. En omdat velen deze verantwoordelijkheid blijkbaar niet aankunnen, moeten de bedrijven tegen hun eigenaren beschermd worden.

  Een bedrijf is meer als alleen een geldmachine voor aandeelhouders.

  Reactie door patrick — vrijdag 2 maart 2007 @ 13.56 uur

 16. Kunnen we geen plukteam op deze graaiers loslaten, ‘t is gewoon de werkgeversmaffia die zich verrijkt, en ze hebben lak aan hun personeel, ach wat stelt en personeelslid in hun ogen voor,… toch ook geen donder, dus moeten we er met z’n allen voor zorgen dat het graaien nu eens afgelopen moet zijn, vooral het graaien met gemeensschapgeld deze graaiers moeten hun hele leven lang eenzame opsluiting hebben, veel mensen krijgen niet de de juiste medicijnen om dat de top zich moet verrijken.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 14.38 uur

 17. Het verbaasd mij dat het PvdA-F.N.V.koppel van Wouter Bos en Agnes Jongerius tegen uitbreiding van de ondernemingsraad bevoegdheden is.Deze Calvinistische-Groot Kapitaal regering heeft niet de pretentie,het graaierslegioen te stoppen.De surrogaat oplossing om het verschil in beloning met de minister-president en de ministers te verkleinen door dezen 30% meer salaris te geven,wijst niet alleen op een arrogante onbetrouwbaarheid,doch ook op minachting voor de werkende (midden) klasse.
  Kiezers laat je niet met minachting behandelen.Protesteer door op 7 Maart voor rechtvaardigheid te stemmen via een stem op de SP ! !

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.16 uur

 18. Iedereen met kennis van elementaire economie kan voorspellen dat iets wat economisch schaars is een grote waarde heeft .

  De vraag is beter : wat is de definitie van een topbestuurder : Is dat iemand die in een korte tijd de organisatie voorziet van grote winst ,of ……..?

  Ben van menig dat je een prof hoeft te zijn om tot een uitspraak te komen als bovenstaand .

  Reactie door Fred — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.20 uur

 19. @Patrick

  Ik schrijf vrije sector: de (semi-/)overheidssector dus expliciet niet.

  “Een bedrijf is meer als alleen een geldmachine voor aandeelhouders.”

  Een bedrijf is het eigendom van aandeelhouders en dat eigendomsrecht is wel absoluut. Lees het burgerlijk wetboek er maar op na. U kunt dat wel ontkennen, maar dat is ontkennen dat de lucht blauw is. De overheid moet met zijn tengels van prive-bezit afblijven. Ga maar na hoe verstrekkend de gevolgen zijn als die vrijheid wordt beperkt.

  “En omdat velen deze verantwoordelijkheid blijkbaar niet aankunnen, moeten de bedrijven tegen hun eigenaren beschermd worden.”

  Eerst keurt de RvC een salaris/ bonus goed, vervolgens wordt het aan aan de aandeelhouders voorgelegd. Als zij akkoord gaan met dat salaris/ bonus, dan is het echt einde verhaal. Wie betaalt, bepaalt.

  Ik geef ook aan dat graaien niet netjes is (understatememt), maar regelgeving is niet de juiste oplossing. Het middel (inbreuk door de overheid op eigendomsrechten) is namelijk veel erger dan de kwaal (verrijking van een kleine groep). Al schrijven 500 professors dikke rapporten over de kwaal.

  De SP is een nette partij en ik mag Marijnissen graag, maar op dit punt is de SP te dogmatisch. U moet nagaan wat wijsheid is. Als u dan nog vindt dat de overheid inbreuk mag maken op eigendomsrechten, dan heeft u mijn zegen.

  Reactie door Jimmy — vrijdag 2 maart 2007 @ 15.59 uur

 20. @19 Jimmy

  De Sp heeft al lang nagegaan wat wijsheid is, krijgt ze nu je zegen. please?
  ;-)
  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.17 uur

 21. Privatisering en marktwerking terugdraaien dat komt de burger en het land tengoede en niet een stelletje maffioso die abnormaal hun zakken moet vullen met geld wat eigenlijk van die burger is, ook het geld uit het bedrijfsleven, want wie heeft dit al die jaren opgehoest,…. en dan ook nog eens de gore moed hebben als directeur of grootgraai manangement dat de salarissen niet kunnen stijgen i.v.m. ……. vul hier alles wat je wilt maar in het klopt zowiezo.
  Dus trapt ze het land uit die graaiers, zulke boeven hebben wij niet nodig.

  Trouwens ik hoor niets van die club van…”Eerlijk zaken doen” over dit probleem, zou deze club dan toch een verlengstuk zijn van die graaiers,….. ons een worst voorhouden en zelf opeten. VVD mentaliteit, liberalenaasteliefde.

  De beste methode is een brede claimcultuur invoeren, want als de top zich mag verrijken waarom zouden de mensen op de werkvloer dat dan niet mogen, ze hanteren toch beide de zelfde argumenten alleen in tegenovergestelde zin.

  Economie bestaat niet, Economie is een fabel.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.33 uur

 22. Hoe geloofwaardig is een directeur wanneer hij in de nieuwjaartoespraak meldt dat de broekriem weer wat strakker moet de concurrentie moordend ivm lage lonen landen en de werknemerseisen rondom salarisverhoging absoluut niet kunnen.
  Aan het eind van het jaar is zijn bonus vele miljoenen en een week daarna weer het zelfde verhaal. Na mijn mening toch te maken met normen en waarden! boeventuig!

  Reactie door Boompje — vrijdag 2 maart 2007 @ 16.41 uur

 23. @Fred

  Topmanagers vormen geen schaars talent. Ze zijn volop te vinden. Het is een elite die zichzelf beloont en elkaar beschermt.

  Het is een schande dat ze zoveel geld graaien. Het geld is niet eens voor henzelf bestemd, ze kunnen het niet eens opmaken, het is voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de achterachterkleinkinderen (dat leidt je af uit de krankzinnige bedragen).

  Reactie door Drob — vrijdag 2 maart 2007 @ 17.38 uur

 24. @11. dan praten we over dezelfde ambtenaren. over die ambtenaren heb ik het ook, roelf.

  Reactie door maayke jong-doppen — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.34 uur

 25. ooo jimmie,,
  waarom mag ik niet meer sparen voor mijn ouwe dag,als wat DE REGERING bepaalt.DAT bepalen ze wel!!!
  waarom mag een auder niet meer schenken als een klein schijt bedrag aan zijn/haar kinderen,DAT bepalen ZE WEL.
  waarom mag ik aan de onderkant van de ladder niet MEER belasting VRIJ beleggen,voor me ouwe dag,
  zoals de AEGON/DEXSIA die duizenden,belazeren en bestelen door te zeggen wij beleggen zeg maar 100 euro voor u en in werkelijkheid beleggen ze maar een derde voor je,,jaha wandt de dikke(brekende) nek moet eerst zijn deel,dan nog een deel voor de manegers,dan nog even verzekeren,en blijft er zeg 35 euro over,om te beleggen,,
  jaha ook vrije sector,die de boel bedonderen en belazeren..
  geef mij alsjeblieft zo’n nek,en een eikeboom,daar horen zulke te hangen,en niet in een bungalow van 5 milj,door list en bedrog.
  de gewone man/vrouw hun hard verdiende centen stelen.g?d gelijk opsturen naar irak met opschrift amerikaan,daar weten ze er wel raad mee
  sorrie even stoom afblazen.

  Reactie door ad — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.42 uur

 26. @Jimmy

  ik kan gerust ontkennen dat de lucht blauw is ook al ziet de lucht er soms blauw uit,hij is inmiddels onzichtbaar grijs! [vervuiling]

  zo is het ook in de graaierscultuur…

  Reactie door iew — vrijdag 2 maart 2007 @ 18.42 uur

 27. @Jimmy

  “Lees het burgerlijk wetboek er maar op na.”

  Als iets in de wet staat wil nog niet zeggen dat het rechtvaardig of correct is. Blind regels volgen is dom en stompzinnig. Regels zijn ervoor om aan de kaak gesteld te worden.

  Reactie door patrick — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.26 uur

 28. Als de topman echt zo’n wonderdokter is, die elk bedrijf er weer bovenop helpt, zou je hem eigenlijk moeten betalen op basis van “no cure no pay”. Maar de echte topman laat zich natuurlijk gelijk vorstelijk betalen ook al heeft hij nog niets bereikt. Dat haalt het gemiddeld resultaat natuurlijk behoorlijk naar beneden. Dit zou het resultaat van de twee economen kunnen verklaren.

  Reactie door reint — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.32 uur

 29. @Patrick

  Ik zei absoluut en onvervreemdbaar recht op eigendom. Absoluut betekent volledig recht voor de aandeelhouders. Onvervreemdbaar betekent nooit meer af te nemen, onder geen beding.

  Deze wet staat naast ons BW ook in de universele verklaring van de rechten van de mens. UVRM art 17 lid 1&2.

  @Pool

  “Economie bestaat niet, Economie is een fabel.”

  Tsja… Bemoei je dan ook niet met deze niet-bestaande economische discussie.

  @Ad & Iew

  Het ontgaat mij totaal wat jullie bedoelen, dat bedoel ik niet kleinerend.

  Reactie door Jimmy — vrijdag 2 maart 2007 @ 19.41 uur

 30. Deze conclusies zijn ook op wetenschappelijk niveau niet nieuw. Ook in Economisch Statistische Berichten zijn de afgelopen maanden dergelijke artikelen verschenen.

  Reactie door Harry — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.11 uur

 31. vervolg 25 hijg hijg,en ook nog supsidie vangen op die 5 milj bungalow van het nekje,supsidie die bedoelt is voor de starters of ,,of voor de harde werker met net niet genoeg voor een slecht geisoleerde tussen woning,
  die supsidie jat het tuig ook nog even,,
  hijg hijg.
  WAAR blijft me chesna + valscherm?

  Reactie door ad — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.11 uur

 32. jimmie
  jij zegt/schrijft, dat is niet de oplossing dat de regering bv paal en perk zet bij die top inkomens,wandt daar hoort de regering zich niet mee te bemoeien,,
  maar waarom bemoeienze zich dan wel met de dingen die ik geschreven heb.schenken van een schijtbedragje,sparen ja ,,maar niet meer als bv schatting 8 duizend euro,huppa belasting heffen.toch?
  dacht dat dat erg veel leek op bemoeienis van wederom de machthebber + bea.
  voorbeeld,+- 1993 gingen veel mensen beleggen bij de DEXSIA/AEGON,5 jaar later de regering ooooo het klootjes volk gaat wat meer krijgen tenminste dat denkt het klootjes volk maar de DEXSIA?AEGON pakt ze ook nog,aan het eide van de looptijd,duivels lachje van de machthebber van toen (ook zalm dacht ik),dus alles na bv 96 wordt weer exstra belast,,lijkt mij toch een ingreep van de machthebbers?
  de afgelopen 5 jaar onder het schrikbewind balkenbrij plus zijn hesbolla,geen of nauwelijks loonsverhoging zelf wel graaien als een topinkomer met zwak nekje,wederom eenbemoeienis van het schrikbewind + zijn zwarte brigade.toch?
  en zo is het met de vergrijzings waanzin ook,
  5a6 jaar terrug de ooo en aas van de pensioenfondsen zitten tot de nek in het geld,bij aantreden van balkenbrij en zijn sluipschutters.zomaar een giganties tekort? weg alles weg.
  dus moet je je bij een verzekerings maatschappij extra verzekeren wederom de AEGON doet weer mee,4-5 jaar later,werkt allemaal niet zo goed die ouwedag voorzieningen,
  huppa balkeneinde 2 + zijn elvatta of jakoet?of jakoelt partij,
  we heffen het op andere dingen worden er bedacht/ingevoerd.
  en de enigste die er beter(de rente)van zijn geworden zijn de AEGON met hulp van de regering,dus weer een bemoeienis van de regering.tegen de gewone domme?burger.
  nubij het opnieuw ingetreden schrikbewind,gaan ze de ouderen die dus gespaart hebben via gewone bedrijven maar exstra belasten voor hun 65ste,
  wandt de premies zijn weggeschonken aan het bedrijfswezen/bvAEGON.
  he he,snap je het nog ;-)

  Reactie door ad — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.40 uur

 33. @Jimmy

  Je ziet iets heel belangrijks over het hoofd. De verdiensten van een bedrijf zijn opgebracht door de werknemers. Bedrijfswinst wordt onder andere gecreeerd door de inbreng van kapitaal en arbeid. Nu wordt fde factor kapitaal overmatig beloond, terwijl de inbrengers van arbeid (en intellect) vrijwel met lege handen blijven staan.

  Extreem gesteld is volgens jouw redenering de opbrengst van de slavenplantages in het verleden volkomen terecht het eigendom van de eigenaren van plantages en slaven. DDan hadden die slaven maar niet zo dom moeten zijn om zich als slaven te laten gebruiken.

  Mijns inziens hadden de slaven vanwege hun inbereng van arbeid recht op een aanzienlijk deel van de winst.

  De huidige beloning van werknemers is weliswaar niet zo slecht als die van de slaven eertijds, maar toch doen de lonen geen volledig recht aan de inbreng van de factor arbeid. Het zijn de werknemers die er voor zorgen dat er meer dan gebruikelijk winst wordt gemaakt, dan moeten die mee profiteren van extra opbrengsten. Nu graait het management waanzinnig veel bij elkaar terwijl hun bijdrage aan het bedrijf nagenoeg nihil is.

  Er moet een evenwichtiger verdeling komen tussen de verdeling van de opbrengsten tussen aandeelhouders, management en werknemers. Eigenlijk zou je het management gelijk aan alle andere werknemers moeten behandelen.

  Een paar jaar geleden was er bij een bedrijf dat berucht was om zijn falend management zogenaamd geen financiele ruimte voor de werknemers. Een paar weken later beloonde het falend management zichzelf met een bedrag dat gelijk was aan de geeiste loonsverhoging van twintigduizend werknemers.

  Graai, graai, graai.

  Reactie door Drob — vrijdag 2 maart 2007 @ 20.57 uur

 34. Jimmy

  Mensen het grote politiek onbenul is weer bezig, waar reageren jullie op, deze voorstander van de graaicultuur is er alleen maar op uit om jullie in de zeik te zetten en waar tegen aan te trappen, straks verdwijnt hij hier en komt terug met een andere alias.
  Wedden dat hij nu tegen mij gaat lopen zeiken, echt we hebben het wel gehad met dit soort zeikerds, geloof me kijk naar vorige items van dit politiek en economisch onbenul, zijn tactiek eerst probeert hij zijn mening op te leggen, lukt dat niet verdwijnt huj en komt onder een andere naam met andere argumenten terug maar hij is zo verblind van zijn gelijk dat hij moet scoren.
  Wij noemen dit een dwangneuroot, dus men is gewaarschuwd.

  Reactie door Pool — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.12 uur

 35. @. 33 Drob 20.57u, vrijdag 2 mrt

  Aplaus..Aplaus, Drob…knappe uiteenzetting en prima vergelijking.

  Daarbij zegt Jimmy @1; “Als aandeelhouder ben je namelijk een mede-eigenaar van een bedrijf.”…die er mede voor zorgen dat het bedrijf “gezond” blijft door efficiënt te werken en juist het “efficiënt werken” wordt door de werknemers uitgevoerd.

  Er zit dus een onlosmakelijk verband tussen management, aandeelhouders en werknemers.
  Een gezond bedrijf is een bedrijf met een “open mind” naar iedereen toe en dat “open communiceert” …óók met mensen op de werkvloer.

  Wat we tegenwoordig steeds meer zien, is, de onbegrensde hebzucht van de enkeling, die geen enkele binding met werknemers denkt nodig te hebben. Je ziet het echter ook steeds meer gebeuren dat dit soort gedrag van de enkeling, die slechts uit is op “geld”, uitgekotst wordt door de samenleving.

  Het is juist dit gedrag dat de SP sterker maakt en vroeg of laat wordt het evenwichtiger en socialer…volgens mij zitten we er momenteel heel dichtbij..de veranderingen zijn zich al aan ‘t voltrekken.

  Reactie door franslj — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.19 uur

 36. Ik denk dat enige nuance op z’n plaats is voor het verschil tussen topondernemers en topmanagers. In het eerste geval is hun salaris letterlijk eigen vermogen, en is in de meeste gevallen ook met eigen geld risico gelopen.
  In het tweede geval gaat het om mensen op de loonlijst net als de rest van de medewerkers, die géén risico lopen met hun eigen geld (sterker nog: soms zelfs een gouden handdruk krijgen).

  Reactie door Harry — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.31 uur

 37. Even een bedrijf: KPN.
  Wat hebben daar de grote jongens zitten spelen?
  Wikipedia:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_KPN_NV
  “Onder leiding van Wim Dik expandeerde KPN in hoog tempo. Zo werden er belangen gekocht in Oost-Europese landen (Pannon en Pantel in Hongarijë, UMC in Oekraïne), België (Base) en Duitsland (E-Plus). De grote uitgaven hiervoor samen met de mega-investeringen in de UMTS-licenties, gaven KPN een schuld van tientallen miljarden euro. Paul Smits kreeg als opvolger van Wim Dik te maken met het uiteenspatten van de internethype. Hierdoor daalde de aandelenkoers van KPN binnen een jaar van meer dan 70 euro naar minder dan 3 euro en KPN bevond zich begin 21e eeuw aan de rand van een faillissement. De opvolger van Paul Smits, Ad Scheepbouwer, slaagde er door ingrijpende bezuinigingen en een aanpassing van de strategie in KPN te laten overleven”.

  tientallen miljarden!!
  Dat zijn werkelijk gigantische bedragen. En hoe moet het worden goedgemaakt? Door af te wentelen op de gewone mensen: duizenden ontslagen en door de managers die de harde klus klaren dik geld te geven.

  Wim Dik de man van D66 en van tientallen miljarden verspeeld. Kijk dat zijn nog eens topmensen. En denk je dat hij nu werkloos is en straatarm? Voor hem wordt goed gezorgd.

  Volgende keer Cees van der Hoeven van AH.

  Enzoverderenzovoort

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 2 maart 2007 @ 21.39 uur

 38. Off topic of niet?
  Afgezien van de correctie door de Chinesche goklust op de aandelenmarkten,zijn er behoorlijke onderhuidse spanningen met o.m. de $ en Yen.Deze munten lijken volatieler te worden,waarbij de V.S. en Japan,gelet op de enorme kapitaalstromen hier weinig positieve vat op hebben.Een vlucht in het goud zal de speculatie in deze munten nog versterken.China ontkomt niet aan een verdere revaluatie van zijn munt.Zolang dit uitgesteld wordt,wordt de valuta kwaal alleen maar erger.Dat betekend dat de beurstrend door de valuta perikelen en de grondstoffenmarkten versterkt omlaag gedrukt kan worden.Het is dus niet alleen maar een kwestie van winsten,marges,ebita,k.w.,inflatie e.d.Andere grootheden krijgen meer invloed op de beurskoersen.Voorlopig gaat de rit cresendo omlaag.De centrale banken moeten ophouden de economie gaande te houden via de drukpers.Dit gezwel wordt steeds groter en straks ook onbeheersbaar.Een krach van het kapitaal zou tot een totale ontreddering kunnen leiden.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 2 maart 2007 @ 23.42 uur

 39. Citaat: “Eén manier om dit tegen te gaan is de ondernemingsraad instemmingsrecht te geven … (etc)”. Bla bla bla.

  Ja, dat is één manier, maar dan eentje, die niet echt gaat werken. Ik denk, dat het een (deel)oplossing kan zijn, maar dat eerst het bijbehorende probleem in alle wezenlijkheid moet worden ganalyseerd.

  Hoe het werkt, is eigenlijk heel banaal. Een goede manager, die het voor “een prikkie” doet, wordt niet aangenomen. Er wordt gedacht: “Hij/zij vraagt weinig, dus zal het wel niks wezen”.

  Wat je dus zegt te kunnen, is eigenlijk niet zo belangrijk, zolang je er maar een hoop geld voor vraagt. Want dan wordt er gedacht: “Iemand die zó veel vraagt moet wel goed zijn”.

  Zo vindt toetsing op kwaliteit op managersniveau plaats.

  Lef wordt beloond. Vriendjespolitiek (als je “hoog” wil mikken, zou ik daarvoor de term “nepotisme” gebruiken, maar het is hetzelfde) helpt ook nogal wat. Hard werken, inzicht, intrinsieke kwaliteit e.d. heb je geen reet aan, als je doel is om rijk te worden. Dat is allemaal alleen maar nuttig, als je mens wil worden/blijven.

  Het werkelijke probleem zit hem volgens mij dus weer ergens in de hoek van egoïsme, neoliberalisme, mentaliteit en zo. Heel basaal, misschien, maar als je iets wil veranderen, moet je beginnen met het veranderen van de drijfveren van de mensen, die die verandering teweeg moeten brengen. En dat ga ik lekker eindeloos blijven herhalen, als ik daar zin in heb.

  Reactie door Wilbert — zaterdag 3 maart 2007 @ 0.53 uur

 40. Goeiemorgen beste vrienden SP-ers,

  Ik hoop niet dat jullie jaloers worden op mij, ik heb ook een héééééle VETTE bonus gehad.
  Een verhoging van mijn AWBZ en ZFW-bijdrage, wat resulteert in 50 EURIES MINDER.
  En niemand die mij uit kan leggen waarom dit is.

  Ik ben echt gelukkig met mijn bonus, kan er wel van janken!

  Reactie door bijdehandje — zaterdag 3 maart 2007 @ 8.39 uur

 41. 18. Indien werk schaars is zoals dit kabinet beweert en marktwerking het toverwoord waarom mogen mensen op de werkvloer dan géén hoge salarissen vragen danwel zelf hun verhoging ‘regelen’ naar hetzelfde principe nl. de marktwerking maar grijpt het kabinet dáár wel in via de vakbonden en de SER met een een-twee-procentsregeling of iets dergelijks.

  Indien je aan de onderkant als kabinet kunt ingrijpen kun je het aan de bovenkant toch ook. Het magische woord marktwerking wordt hier dus zeer selectief gebruikt om niet te zeggen misbruikt. De mensen wordt hiermee zand in de ogen gestrooid.

  Ik ben er overigens voor dat laatste te doen, ingrijpen aan de bovenkant.

  Reactie door Henny — zaterdag 3 maart 2007 @ 10.52 uur

 42. nieuwe bestuurder,neemt het stokje over,gaat als een kip zitten broeden,en een kip die zit te broeden mag je niet storen.
  dan komt hij tot de conclusie,dat er maar een duur advies bureau moet worden ingehuurd,zo heb ik het in de praktijk vaak meegemaakt als or lid van een groot bedrijf.
  de beloning plus emolumenten,staat in geen enkele verhouding tot de prestaties.
  ik noem het bedrijfs diefstal

  Reactie door hw rademaker — zaterdag 3 maart 2007 @ 11.41 uur

 43. SP ga door met die aanpak tgen topsalarissen. Zeker nu het dudielijekr wordt dat e rgeen smanehang is met prestatie. Maak het bekend landelijk, doe er alles aan. Dan komen er steeds meer reacties ook van BN-ers uit de bevolking. Dan kan de coalitie en de VVD er straks niet meer onderuit. Ik erger me nu al weer aan hen!
  ga door SP! Mijn steun heb je, ook op 7 mrt!

  Reactie door Ingeborg vv — zaterdag 3 maart 2007 @ 12.15 uur

 44. Bij de VVD, de PVDA, het CDA en de CU zijn sommige mensen meer waard dan anderen
  Dit is pure discriminatie! En is daarmee in strijd met de grondwet! Deze grondwet geldt dus alleen voor burgers? Blijkbaar wel! De elite dekt zich in…..

  Reactie door cynthia — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.08 uur

 45. hw Rademaker, het is diefstal! De SP moet hier bovenop gaan zitten!

  Reactie door cynthia — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.10 uur

 46. En gelukkig, dankzij de SP komen schandalen boven!

  Reactie door cynthia — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.10 uur

 47. Dit is al eeuwen bekend.

  Reactie door Els SP-lid — zaterdag 3 maart 2007 @ 14.19 uur

 48. Het moet iedereen inmiddels opgevallen zijn dat de dikke laag van managers , die in het verleden vrij dun was , ook een eigenshap erbij heeft gekregen ; dat dat zij tegenwoordig beloond worden met een standaard loon en een bonus : vooral deze laatste heeft te maken met winst maken : hoe maak je wist : door het veschil tussen opbrengst ( inkomne ) en kosten zo groot mogelijk te maken ; Nu afhankelijk van de grootte van dit verschil ; krijgt men een hoeveelheid in procenten uitgekeerd als bonus : doel is nu niet meer kwaliteit en stabiliteit van de organisatie verbetren/handhaven ; maar het gaat meer om het bovenstaande verschil groter te doen worden : hoe doe je dat :door de kosten te verkleinen ( natuurlijk niet de kosten van een amanager ) maar de kosten dat de uitvoerende laag : liever ook nog zo flexible mogelijk ( dus geen verantwoording voor deze laag en snel aannem en weer eruit gooien als het Verschil niet voldoende is )

  dat is waar momneteel elke organisatie mee opgezadeld is : Nu zelfs de ministers en staatssecretarissen die en wat bij krijgen , terwijl de onderlagen steeds meer verzuipen in de kosten en onzekerheid van hun bestaan .

  Reactie door Fred — zaterdag 3 maart 2007 @ 15.57 uur

 49. We kunnen over de beloning van topmanagers eindeloze discussies en beschouwingen houden, maar ieder redelijk en weldenkend mens moet tot de conclusie komen, dat die exorbitante beloningen in geen enkele verhouding staan tot de geleverde prestatie(s). Dat geldt evenzo voor topsporters, sommige omroepmedewerkers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het vervelende is echter, dat bij de “oude” politieke partijen figuren zijn, die, in weerwil van hun vroegere aversie ertegen, thans deze trend voluit steunen. Precies, ik bedoel met name Wim Kok, de man die ooit op de barricaden stond voor een evenwichtig inkomensbeleid en nu blijkbaar besmet is geraakt met dit almaar voortwoekerende virus. Daarom vertrouw ik mijn oude partij, de PvdA, niet meer en ben tot de conclusie gekomen, dat de echte solidariteitsgedachte alsmede de gemeenschapszin slechts nog bij de SP te vinden zijn.

  En zoals Dries van Agt ooit zei: “hoog tijd voor een ethisch reveil”.

  Reactie door Jannes — zaterdag 3 maart 2007 @ 16.31 uur

 50. Prestaties van Topbestuurders hangt nauw samen met de grootte van de WINST ; daar kijgen zij een deel van !
  In een andre Topic blijkt dat Topbestuurders van Zorgverzekeraars , onder aanvoering van Wiegel ( ! ) , Prestaties moeten leveren , d.w.z. de kosten verlagen en daarmee de WINST verhogen : daarvoor krijgen zij 0-100% van hun maximale Bonus toebedeelt door Raad van bestuur : die er natuurlijk naats de aandeelhouders er ook aan verdienen : Dit Mechanisme en de BUREAUCRATIE verzieken de zorg !

  Reactie door Fred — zaterdag 3 maart 2007 @ 17.13 uur

 51. Als er iemand met de hand in de zakken op de werkvloer staat dan zijn dat de managers wel en natuurlijk de huidige ministers.

  De loonkosten in de regering moeten immers in de hand gehouden worden al houden ze iets heel anders in de hand dan vorig jaar nl. 130% Voor de andere burgers houden ze vooral de hand op de knip, zij het dat ze geen knip voor de neus waard zijn.

  Ze verdienen niet wat ze krijgen en krijgen niet wat ze verdienen nl. de…….

  Collectief bedreven zonden worden tot deugd

  Reactie door Henny — zaterdag 3 maart 2007 @ 20.23 uur

 52. @34 Drob

  Waar waren die werknemers dan toen Numeco bijna failliet was? Je zegt zelf dat de inbreng van het topmanagement nihil is. Dus hebben die werknemers het zelf verprutst. En blijkbaar is de aanwezigheid van een meneer Bennink dusdanig ‘inspirerend’ dat de werknemers opeens weer winst maken…..

  Of is het in dit geval wel weer de schuld van het management………

  Reactie door Maurits — zondag 4 maart 2007 @ 2.08 uur

 53. @ 52 Maurits
  En waarom kan dit alleen ten koste van het geheel?
  Waarom heeft die Bennink 2 of 3 of 4 of weet ik veel HOEveel huizen en miljoenen nodig om iedere dag de stront van zijn kont te kunnen vegen?

  Reactie door Elsemie — zondag 4 maart 2007 @ 2.21 uur

 54. het is niet zielig het is ZIELLOOS!

  Reactie door Elsemie — zondag 4 maart 2007 @ 2.28 uur

 55. “De inbreng van het topmanagement is nihil dus hebben de werknemers het zelf verprutst!

  Man lees even wat je zegt!

  Reactie door Elsemie — zondag 4 maart 2007 @ 2.31 uur

 56. Als je gisteren de aflevering van Kassa hebt gezien, die over KPN ging, dan zie je duidelijk dat hij gelijk heeft.

  Kwaliteit en dergelijke doen bij ondernemingen niet ter zake, alléén winstgroei. En klanttevredenheid, of een goed product, doen gewoon niet mee in de afwegingen om een bonus toe te kennen.

  En we zagen het al in het debat over het regeerakkoord; ondernemingen krijgen alwéér voordelen, en wij moeten het als werknemers maar zien te rooien. En dat gaat volgens de premier dan om “vertrouwen” van de bedrijven in de politiek. Als ik me niet vergis, zijn ze het vertrouwen van de consument (én de kiezer) geheel vergeten, of ze vinden het gewoon niet belangrijk.

  Ik ben persoonlijk dan ook voor een rigide wetgeving op dat gebied, en dan liefst internationaal, want als je goed kijkt, zie je dat met name multinationals het idee hebben dat ze bóven de wet staan. (Vergelijk maar met de processen tegen MicroSoft, die betalen gewoon keer op keer een boete, die wij als consument uiteindelijk betalen. En ze gaan gewóón door met wat ze al deden.)

  Reactie door Maurice — zondag 4 maart 2007 @ 12.47 uur

 57. @Maurits

  Het licht begint misschien bij je te gloren, maar je beseft het blijkbaar nog niet.

  Management produceert niets. Goed management kan de normale gang van zaken tot stand brengen. Winstgevende vernieuwingen komen van het personeel en het management kan de goeie ideeen alleen maar oppikken of de nek omdraaien (wat meestal gebeurt).

  Management kan een bedrijf wel kapot maken, maar niet tot bloei brengen, dat laatste doet het personeel.

  Daarnaast zijn er ook vaak omstandigheden waardoor een bedrijf kapot kan gaan, waar zelfs goed manegement geen grip op kan krijgen.

  Numeco ken ik niet.

  Reactie door Drob — zondag 4 maart 2007 @ 13.54 uur

 58. “De bestuursvoorzitter van KPN, Ad Scheepbouwer, ontvangt een bonus van 1,4 miljoen euro over 2006. Dat is ongeveer 400.000 euro meer dan hij over het voorafgaande jaar kreeg.

  De totale beloning van Scheepbouwer bedraagt 2,7 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen een jaar eerder. Dat staat in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag van het telecomconcern.

  De bonus van Scheepbouwer hangt af van de prestaties van KPN. De raad van commissarissen, die de beloning van het bestuur bepaalt, kijkt onder meer naar de financiële resultaten en de tevredenheid van klanten.”(bron ANP 2 maart 2007)

  Een aardig maandsalaris toch dacht ik zo toen ik dit las. Bijna 225.000 euro per maand. Ja, u leest het goed, TWEEHONDERD EN VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO per maand. (zal wel bruto zijn vermoed ik)

  Arme alleenstaande 65 plussers met alleen een AOW-tje van 906 euro netto! per maand denk ik dan. Of alleenstaande bijstandsmoeder met een of meerdere kinderen.

  Sociaal maatschappelijk dus absoluut niet te verkopen. Al jaren roept de samenleving dat er iets aan moet worden gedaan. Ondertussen gebeurt er niets en zijn de bonussen dit jaar nog groter dan vorig jaar.

  De politiek reageert natuurlijk op de geluiden uit de samenleving en besteedt er af en toe aandacht aan. Leuk voor de samenleving want dan wek je als politiek in elk geval nog de suggestie dat er zogenaamd aan gewerkt wordt,…..al moge duidelijk zijn dat er tot nu toe anno 2007 nog steeds niks is gebeurd op dit terrein.

  Als ik het mis heb hoor ik het natuurlijk ook graag.

  Reactie door Gerrit — zondag 4 maart 2007 @ 16.42 uur

 59. Laat Bos nu eens uitleggen waarom hij er 30 procent op vooruit moet gaan. Met Bos ben je de klos, nietwaar meneer Verhagen?

  Reactie door Harry Scheltema — zondag 4 maart 2007 @ 16.59 uur

 60. @. 58 Reactie door Gerrit — zondag 4 maart 2007 @ 16.42

  …Leuk voor de samenleving want dan wek je als politiek in elk geval nog de suggestie dat er zogenaamd aan gewerkt wordt…

  Precies Gerrit….daar is de zittende regering goed in…suggesties wekken en doen alsof zij machteloos staan tegenover de bonusbedragen en salarissen, die je in je reactie opsomt.

  Ik zag gisteren de uitzending van Kassa, die over KPN onderdelen ging en die man die daar stond te kletsen, uit naam van Ad Scheepbouwer, wekte bij mij de suggestie, dat het een toneelspeler was, die, ingehuurd en goed betaald door KPN-Ad Scheepbouwer, alleen maar suggesties en beloften aanbood en die steeds maar blijven herhalen.

  En onze regering??? Tja…daar kunnen we op dit moment weinig aan doen…wat we wel kunnen doen, is jullie, die toch al weinig te verteren hebben, nog verder kaalplukken.

  Wordt tijd dat er een “andere” wind opsteekt in Nederland…

  Reactie door franslj — zondag 4 maart 2007 @ 20.29 uur

 61. @55

  Goed lezen en quoten is ook een vak.

  @57

  Precies hetzelfde geldt ook voor de politiek, die produceren ook niets. Sterker nog, ze breken alleen maar af.

  Het enige (en heel belangrijk) verschil is dat de politiek geld en macht met dwang neemt en bij private bedrijven gebeurt dit niet.

  Fundamenteel gezien ben ik het ook niet met je eens, maar dat zou off-topic zijn

  Reactie door Maurits — zondag 4 maart 2007 @ 21.42 uur

 62. “De twee economen vonden geen positief verband tussen prestatie en beloning. Eerder het omgekeerde.”…..erg triest dus dat daar dikke bonussen tegenover staan.

  Maar op welke manier moeten die managers dan wel een eerlijke bonus verdienen?
  Door nog slechter te presteren zou je bijna denken. Een nieuw cabarret is geboren:
  “De bonus is de waanzin aan de top” of is het “De top is de waanzin van de bonus” ??

  Reactie door Gerrit — zondag 4 maart 2007 @ 23.16 uur

 63. Wat ik wel treurig vind is het volledige gebrek aan commitment aan hun bedrijf. “Als je me niet genoeg betaalt ben ik zó weg” is het adagio van de manager.

  Reactie door Harry — dinsdag 6 maart 2007 @ 8.52 uur

 64. Bedoel je niet de opbrengst van het topmanagement en dan heb ik het niet over geld? De taak van een manager is snoeien geworden.

  Reactie door cynthia — zaterdag 10 maart 2007 @ 16.56 uur