Interview Volkskrant

Dit artikel staat vandaag in de Volkskrant.

De SP van Jan Marijnissen is de gedoodverfde winnaar van de provinciale-statenverkiezingen. ‘Ik denk dat we voor het eerst in het bestuur van enkele provincies komen’, zegt de partijleider opgetogen na een middagje campagnevoeren in Rotterdam. Meeregeren – het kwam er niet van na de parlementsverkiezingen in november, ondanks de torenhoge winst.

Met gemengde gevoelens kijkt Marijnissen, als oppositieleider in de Kamer, terug op de periode na de winst. Dat het CDA de SP niet zag zitten, verbaasde hem niets. Maar zijn teleurstelling, zo niet ergernis, geldt vooral de PvdA. Die liet weten met de SP te willen regeren, maar zette niet door. ‘De SP is weggelopen’, stelt de PvdA. ‘We zijn weggestuurd’, pareert Marijnissen. Het welles-nietes-spelletje duurt al vele weken. Vorige week nog leidde het tot een venijnige woordenwisseling met PvdA-fractieleider Tichelaar.

PvdA-leider Bos slaat u om de oren met het eindverslag van informateur Hoekstra uit december. Daarin staat dat u geen heil ziet in echte onderhandelingen. De PvdA wilde wel.

‘Het gaat vooral om wat er níet staat. Bos heeft Hoekstra drie keer gevraagd de
tekst te veranderen. Daarvóór had ik gezegd: ik ben bereid te onderhandelen, maar dan moet het CDA wel met ons in zee willen. Je kunt een paard naar de poel brengen, maar het niet dwingen te drinken. Slechts vier procent van de CDA-achterban steunde een kabinet met ons, Balkenende wilde geen linkse meerderheid tegenover zich.

‘De PvdA had mét ons het CDA de rug toe kunnen keren, maar deed dat niet. Ook als de vorming van een links kabinet was mislukt, was de positie van het CDA verzwakt. Daarvan had de PvdA in nieuwe onderhandelingen met die partij kunnen profiteren’.

Was het een tactische blunder om de tekst van Hoekstra te accepteren, waarna u als wegloper werd neergezet?

‘Ik wist niet dat de PvdA het zou uitleggen als weglopen. Dat heeft me het meest teleurgesteld. Misschien heeft ook een rol gespeeld dat ik niet stampvoetend de pers te woord heb gestaan. Maar ik geloof niet in een regeringsclub die me alleen gedoogt. En, Calimero-gedrag is ons wezensvreemd’.

Weglopen wordt uitgelegd als: geen regeringsverantwoordelijkheid durven dragen. Heeft u uw kiezers niet zwaar teleurgesteld?

‘Daar blijkt niks van, zie de peilingen. We blijven groeien. We kregen op onze website reacties in de trant van ‘liever principes dan het pluche’. Onze kiezers noemden Bos en Balkenende draaikonten’.

De ironie wil dat Marijnissen de PvdA-voorman geen draaikont vindt. Sterker nog, hij soms een hele reeks momenten op die moeten aantonen dat de PvdA geen bondgenootschap met de SP wilde. Een greep. In 2005 pleitte de SP voor een 25-punten-programma, op te stellen met PvdA en GroenLinks ‘om kiezers invloed te geven op een toekomstig regeerakoord’. De PvdA gaf niet thuis. Die partij wees vorig jaar een lijstverbinding met SP en GroenLinks af, terwijl zo’n afspraak om restzetels in de wacht te slepen in het verleden wel werd gemaakt.

Bos noemde als zijn favoriete coalitie: PvdA, VVD, GroenLinks. ‘Later zei hij dat het een grapje was. Tsja’. Het befaamde ‘kopje koffie’ van Bos, Marijnissen en Halsema (GroenLinks) noemt de SP’er een schertsvertoning. Tevergeefs had hij tijdens de campagne van vorig najaar aangedrongen op een ‘inhoudelijk debat’ tussen het drietal, ‘maar het was Bos die geen tijd had’. Toen de krachtsverhoudingen in de nieuwe Kamer drastisch gewijzigd waren, greep Bos die aan om een generaal pardon te eisen. ‘Zónder ons geraadpleegd te hebben’. Voorzover het CDA al iets van de SP moest hebben, zat de angst voor een linkse meerderheid er toen goed in bij de christen-democraten.

Na de Kamerverkiezingen zei u: ik zie op voorhand geen breekpunten. De weigering van CDA en PvdA om de aanloop naar de Irak-oorlog te onderzoeken, zou er toch wel één geweest zijn?

‘Als we over breekpunten hadden gesproken, zouden we het de anderen wel erg gemakkelijk maken om ons weg te sturen. Maar het is inderdaad onverteerbaar dat de regering het parlement verbiedt haar te controleren. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd’.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 07 maart 2007 :: 12.10 uur

42 Comments

42 reacties

 1. Ik ben niet iemand die goed thuis is in de politiek, maar het lijkt mij wél, dat ‘wij’ de mensen die mogen stemmen op een partij het dan toch wel voor het zeggen heeft, wie in de 2de kamer mag regeren. Dat gekibbel over die wil niet met die samen werken lijkt mij dan ook een ‘Kindergarten-gedoe. Laat dan ook de SP zien wat ze kunnen en zo niet, weer met ze’n allen naar de stembus voor de grote verkiezingen en alles overdoen, net zolang tot de politieke partijen het nodige begrip kunnen tonen. Voor wat het je anders verkiezingen!!!!!!!!

  Reactie door elfie guhe — woensdag 7 maart 2007 @ 12.48 uur

 2. Misschien kunnen we beter stoppen met het welles-nietes-spelletje over wie wie heeft weggestuurd of wie is weggelopen. Uiteindelijk wordt niemand daar beter van. Beter investeren in contacten met de linkervleugel van de PvdA?

  Reactie door Gerrit Holl — woensdag 7 maart 2007 @ 13.02 uur

 3. Beste Gerrit, als een interviewer er naar vraagt, geeft Jan gewoon antwoord. Lijkt me niet meer dan logisch.

  De PvdA heeft trouwens geen linkervleugel meer. Anders hadden we die wel gehoord over het onderzoek naar de oorlog in Irak. Daarover hebben we niet 1 protest gehoord. En ze doen he-le-maal niets aan de marktwerking in de zorg, daar hoor je ook geen enkele PvdA’er over.

  Lees ook het artikel vandaag in de Volkskrant op pagina 9, waar je kunt lezen waarom steeds meer leden van de vakbeweging zich afgekeren van de PvdA. Deze PvdA is ook nog steeds voor de liberale Eurogrondwet, dat kun je zien aan het feit dat ze 1 van de opstellers ervan staatssecretaris voor Europese Zaken te maken.

  De SP kan en moet daarom niet anders dan uitgaan van eigen kracht. En ik heb er alle vertrouwen in dat dit mooie dingen gaat opleveren!

  Reactie door Sam — woensdag 7 maart 2007 @ 13.25 uur

 4. Na het artikel te hebben gelezen, valt me op, dat “het verleden” laten rusten over het voorbije punt van “onderhandelingen” nog steeds moeilijk is. Sommigen wakkeren dit vuur zelfs weer opnieuw aan.

  Wat heeft dit voor zin????????

  “Uitbuiten” betekent “uitgebuit wórden”. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van serieuze landspolitiek, waar het over sociaal en menselijk hoort te gaan? Normen en waarden?
  Samenleven én samenwerken?

  Reactie door franslj — woensdag 7 maart 2007 @ 13.30 uur

 5. He, op pagina 9 van diezelfde krant staat ook een artikel dat de (SP) tomaten De (PvdA) rozen verdreven hebben. ;)

  Reactie door alexl — woensdag 7 maart 2007 @ 13.36 uur

 6. Ja, Jan(hier een noot van Peter)

  Van de LETTER b moet je niet veel goeds verwachten in de politiek.
  Balkende & Bos
  Bush & Blair
  Allemaal Belachelijk en Benepen.

  Jan, sta er maar Boven
  Jij wordt nog wel eens Belangrijk.
  Het doel: een SP zonder Blaam.
  GA Door, Stem SP (zonder B)

  Reactie door P.Goud — woensdag 7 maart 2007 @ 13.48 uur

 7. Als je het verleden moet laten rusten dan kunnen politici straffeloos de meest kwalijke zaken uithalen.

  Als de Tweede Kamer haar plicht tot controle van de regering verzaakt, dan ondermijnt ze de democratie.

  Reactie door Drob — woensdag 7 maart 2007 @ 13.48 uur

 8. @ 6. Drob…Als je reactie op @4 slaat, dan even voor de duidelijkheid. Ik heb het over het feit van voorbije onderhandelingen en dat daar niets meer aan te doen is. Het is zo gelopen.

  Dit staat los van jouw, overigens juiste, bewering.

  Reactie door franslj — woensdag 7 maart 2007 @ 14.00 uur

 9. @ 8. Sorry…@6 moet @7 zijn.

  Reactie door franslj — woensdag 7 maart 2007 @ 14.01 uur

 10. @5 EXACT DROB, dat is ons dus ook door de SP
  tot en met duidelijk gemaakt en alle partijen
  zouden dat moeten respecteren en navolgen.

  Niet alles heb ik kunnen volgen, maar heel ge
  makkelijk is via de NOS het momént terug te
  halen waarin JPB zélf aan het woord was en
  nadrukkelijk genoeg liet weten, dat hem de
  verhouding van én PvdA én SP naast het C.D.A.
  zgn niét werkbaar leek, bang om gedomineerd
  te worden.

  Hij praatte uitsluitend voor eigen parochie
  i.p.v. de doelstellingen van evt. beide
  coalitiepartners te OMarmen en op hánden te
  willen dragen, ten behoeve van vele goede
  doelen.

  Genânt is zijn negéren te noemen. Bovendien
  heeft zijn optreden niets te maken op DIE
  manier met de belangenbeHARTiging van de
  Nederlandse samenleving.

  Deze monopolistische opstelling van het CDA
  zal dus op déze manier volstrekt een DIALOOG
  met de OPPOSITIE in de wég staan, maar in-
  tussen blijkt hoe zeer het nodig is dat DUS
  de Tweede Kamer háár TAKEN met nog meer zeker
  heid en plichtsbesef dient UIT TE VOEREN,
  lEUK OF NIET LEUK!

  Voor mijn kleinkind zal ik een verklaring
  maken, dat zijn oma, NIETS WIST van de hulp
  die Bush van (iemand uit)Nederland heeft ge-
  kregen t.a.v. de oorlog in Irak!

  Nederland doet in de wereld wat het kán en
  voor zo’n klein land als het onze is dat een
  prestatie te noemen, maar áchterkamertjes/
  áchter’salon’- uitspraken die het volk on-
  kundig werden gehouden, maakt daardoor het
  VOLK niet medeplichtig!

  De verantwoording dáárvoor is voor álle nauw
  betrokkenen, die dondersgoed weten dat ze
  ‘fout’ zaten en nog steeds zitten!

  Als aan het ‘volk’ géén rekening en verant-
  woording afgelegd gaat worden, is de demo-
  cratie dood te noemen en de diktatuur ge-
  boren en inmiddels dik 25 maanden oud, en
  dan dient zoiets AANGEGEVEN te worden!

  In dat geval zullen wij massaal géén lévens-
  vatbaarheid weten te ontdekken en dient deze
  episode légaal ter aarde te worden bezorgd!

  Zou je toch van de CU verwachten dat die ‘t
  nog kunnen billijken om palliatieve sedatie
  toe te passen, maar als zélfs die medewer-
  king niét verwacht kan worden, rest hen zich
  zelf aan te moeten zétten tot ‘verscheiden’.

  JA DROB, uitstékend, vandaat het beest bij de
  naam noemen, mórgen zijn we of vier jaar ver-
  der of opnieuw vijf jaar áchteruit!
  Straffeloos…..het is toch niét te gelóven
  hoe men een credo in een leugen weet om te
  zetten? Madelief!

  Reactie door Madelief — woensdag 7 maart 2007 @ 14.16 uur

 11. ga vanavond stemmen doe mn sp speltje op
  weten ze ook hoe ik er over denk
  groetjes allemaal en hopen op een goede afloop.

  Reactie door roel — woensdag 7 maart 2007 @ 14.28 uur

 12. het volkje is vreselijk naief ! men denk dat er een regering is die hen beschermd en geeft wat het wenst : De Nederlandse democratie in redelijk ,maar wordt wel aangestuurd door het Geld-imperium :zij dreigen met “opstappen : en zo wordt elke regering de knecht van das kapital ;

  Verder doet het niets dan brullen naar dat slapende volkje ;zegt dat je wel moet solliciteren op een leeftijd ;dat het volk en de werkgevers aangeeft geen ZIN te hebben !

  Reactie door fred — woensdag 7 maart 2007 @ 14.34 uur

 13. wat zitten ze eigeniljk te bakkeleien over of we wel of niet met het CDA willen samenwerken… das toch vrij duidelijk! als je na zoveel jaar eindelijk genoeg zetels hebt om in de coalitie te komen dan wil je dat toch ook.. ieder redelijk mens zou dan zeggen oke misschien niet helemaal zoals ik het wil hebben maaarr, 1. het is al een begin en 2. je kunt toch altijd proberen. ik hoop op een overwinning we zullen ze eens wat laten zien. wij willen en we gaan ervoor…

  Reactie door gwenny — woensdag 7 maart 2007 @ 14.51 uur

 14. kijk…een dergelijk interview hoef ik niet te lezen, ik ken de zenuwtrekken van Wouter
  Bos.cs.
  Jan hoeft voor mij ook geen verantwoording af te leggen en zeker niet in de Volkskrant.
  Jan..het is voor ons goed zo, je pakt ze nog wel een keer.
  Succes,sterkte en geluk.(ook voor iedereen waar je van houdt)

  Reactie door Toon van Vliet — woensdag 7 maart 2007 @ 14.51 uur

 15. Heer Marijnissen,

  Hier nog een, zij het wat late, felicitatie voor de verkiezings-overwinning van November, en een vroege voor die van vandaag; Van harte!!!

  Blijf alsjeblieft doorzagen over Irak! Ik vraag me al tijden af wat hier in hemelsnaam gebeurd is. Waarom worden de argumenten om deel te nemen aan deze oorlog voor de burger geheim gehouden, overal ter wereld? In mijn naam (en die van elke andere burger) worden mensen gedood. Dan wil ik ook graag weten waarom.

  Ging het echt om massa-vernietiging wapens? Als die angst er inderdaad was, neem dan die twijfel weg en leg die bewijzen eens op tafel.

  Misschien wordt er geen onderzoek gehouden omdat dan zal blijken dat die bewijzen er helemaal niet zijn. Misschien blijkt dan wel dat het vorige kabinet blind op het woord van Bush en Blair heeft geloofd. Misschien wordt er geen onderzoek gehouden omdat dat onmogelijk is, zonder de beerput open te trekken.

  Ik wil het echt weten. Het knaagt gewoon! Als dit kabinet zich niet wil laten controleren door de kamer (waar de kamer immers voor is(!)) mogen ze wat mij betreft nu al naar huis. Als uit het nog te houden onderzoek blijkt wat ik al vermoed, zullen ze ook naar huis moeten. Balkenende 4 is voor mij al bij voorbaat mislukt. En ik dacht dat Balkenende 1 voorlopig het record zou houden!

  Niet dat ik graag zou zien dat de SP een “one-issue” partij wordt, maar dit onderwerp vind ik rete-belangrijk! Uzelf gelukig ook.

  En wat de komende kamer-verkiezingen betreft; denk ‘s aan een mogelijke coalitie met de VVD, voordat de gesprekken met de PVDA wederom op niks uitlopen!

  Het hier voorlopig bij latende groet ik u hartelijk,

  Q, SP-lid, Zaandam

  Reactie door Q — woensdag 7 maart 2007 @ 16.09 uur

 16. Wat ook grappig is met die W.Bos.
  hij steunt een kabinet die het homohuwelijk afwijst.
  Men mag weigeren wegens hun geloof.
  Nu is W.Bos zelf een homo.
  Waarschijnlijk heeft hij nooit trouwplannen gehad.
  Hij verraad iedereen om zijn eigen hachje veilig te tellen.

  Reactie door sander — woensdag 7 maart 2007 @ 16.20 uur

 17. laat het gekibbek over aan wie zijn tijd daar aan wil besteden.
  het allerbelangrijkste is op dit moment je diensbaar maken voor de zwakkeren in de samenleving en doen wat er gedaan moet worden 1: stemmen (liefst SP)
  2: gewoon allemaal de handen uit de mouwen en laten zien waar de SP voor staat dat werkt door er werk van te maken het geouwehoer laat dat maar aan de zogenaamde politicie over die alleen voor eigen parochie willen spreken en vervolgens niets doen dan babbel babbel babbel babbel enz. enz. en verder haat en nijd onder de bevolking uitspreid doe daar niet aan mee!!!!

  Reactie door G. Grootkarzijn — woensdag 7 maart 2007 @ 16.29 uur

 18. Goed intrview vandaag in de Volkskrant.
  Ook prima getimed,op ver verkiezingsdag.
  Ik hoop dat nu de discussie over het mislukken van de informatie ook is afgerond.
  En dat we ons nu weer op andere dingen kunnen gaan focussen.
  Ook het artikel over de tomaat die de roos heeft verslagen, was erg interesant.
  De FNV leden voelen zich nu meer thuis bij de SP dan bij de PvdA.
  Goed nieuws dus, de mensen worden dus wel degelijk wakker, goed nieuws voor de SP en Nederland.
  Afwachten of dit zich ook vertaald naar veel stemmen vandaag.
  Tot nu toe zijn er alleen maar berichten van een lage opkomst, maar ik hb er vertrouwen in, aan de akties en de campagnes heeft het in ieder geval niet gelegen.

  NU SP NU ZEKER

  Reactie door kitje — woensdag 7 maart 2007 @ 16.30 uur

 19. @ 16 sander

  Dat er onder dit kabinet gemorreld wordt aan
  verschillende wetten, dat is wel gebleken.
  PvdA heeft veel moeten slikken tijdens de formatie met CDA en CU.
  Ook nu weer met de discussie over het homohuwlijk.
  Welke groep mensen is hierna aan de beurt?
  Komt er straks uit een uitzondering voor een ambtenaar die geen allochtonen wil trouwen.
  Zo wordt er overal wat toegevoegd of weggelaten in de bestaande wetten.
  Gelukkig worden de punten van de CDA en CU niet helemaal uitgevoerd, maar ik vind dat waakzaamheid geboden is.
  Er is voor deze wetten een keiharde strijd gevoerd, door grote groepen mensen.
  Dat mogen wij niet vergeten.

  Reactie door kitje — woensdag 7 maart 2007 @ 16.44 uur

 20. Kitje.

  Helemaal mee eens.
  Wie is er zometeen aan de beurt.
  Dat is algemeen al bekend.
  Die media zijn volop bezig.
  Deze democratie geld nu alleen voor het superras.
  De ene wil het cristelijke voorop stellen,waaraan anderen geen eigen mening mogen vormen in deze maatschappij.
  En het ongelovige gedeelde die gehersenspoeld word wil een blank ras hebben.

  Die media is de boosdoener.
  Zowel de radio als de TV en kranten.
  Vanochtend in de AD.
  Iets met Hamas en ongevederde kippen.
  werden ze zwart gemaakt met hun geloof.
  Je kan dan een reactie plaatsen en dan zie je ook van die onbenullige antwoorden.
  Ik heb het AD geschreven of ze geen betere Journalisten hebben om deze onzin hier neer te zetten.
  Ze hebben het weer weggehaald.

  Gewoon stemming makers.
  Een zielig wereldje waar alles draait om bezit.
  Tegenwoordig gaat het niet meer om de nut,maar het merk.
  Zie telefoon.

  Reactie door sander — woensdag 7 maart 2007 @ 17.30 uur

 21. KITJE, meer dan ooit heeft men met tweeverdie
  ners te maken en verwachten de stemburo’s
  unaniem een grote opkomst tussen 17-19 uur,
  elk jaar neemt dat ‘opkomstgedrag’ nu toe.
  Het moet dus nog beter worden! Groet,Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 7 maart 2007 @ 17.33 uur

 22. ‘.. het is inderdaad onverteerbaar dat de regering het parlement verbiedt haar te controleren. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd’.’

  Horen jullie dat?
  Jan Peter, Andre en Wouter?
  Horen jullie dat?
  Ik hoop dat ze het horen en dat ze er slecht van kunnen slapen of zo.
  Of dat Jan Peter zijn krentenbolletje niet goed smaakt als hij aan deze woorden van Jan denkt.
  :)

  Reactie door Koen — woensdag 7 maart 2007 @ 18.02 uur

 23. @ Madelief 21

  Ik hoop dat je gelijk krijgt Madelief,en dat inderdaad veel mensen vanavond nog gaan stemmen.
  Nadat het werk weer is gedaan.
  Het was volgens mij nog nooit zo belangrijk.
  Ik heb vanmiddag zelf gestemd, maar het liep niet echt storm, op het stembureau.
  Bij het 6 uur nieuws hadden ze het over 20% opkomst.
  Maar goed we wachten af en gaan uit van een overwinning.
  Nog een paar uurtjes geduld…
  NU SP

  Reactie door kitje — woensdag 7 maart 2007 @ 19.54 uur

 24. Hebben jullie deze al meegekregen??
  Kilometerheffing wordt ingevoerd, dit zou budgetneutraal gebeuren. Dus de motorrijtuigenbelasting wordt afgeschaft.
  Nu blijkt dat de provincies nu 1,4 miljard aan opcenten mislopen.
  Kortom men is nu al weer aan het overleggen hoe dit geld weer bij de burger weg te halen, en men overweegt provinciale belastingen per hoofd van de bevolking.

  Reactie door Hanna — woensdag 7 maart 2007 @ 20.00 uur

 25. Dat meen je niet

  Reactie door Q — woensdag 7 maart 2007 @ 20.04 uur

 26. @ 24 Hanna

  Ach ja Hanna ze geven met de ene hand,
  en pakken het met de andere weer af.
  Welkom bij Balkenende 4.

  Reactie door kitje — woensdag 7 maart 2007 @ 20.06 uur

 27. @16 volgens mij is Wouter Bos toch geen homo?
  Niet dat het er iets toedoet, maar het zou in dat geval raar zijn als hij met een dergelijke partij zou willen meeregeren. Wel valt het op dat standpunten tegenwoordig niet meer gevormd worden op basis van ‘dit zijn mijn idealen’ maar op basis van ‘hiermee krijg ik meer macht’. Daardoor wordt naar de kiezers éérst het ene geformuleerd om vervolgens ná de verkiezingen tijdens de onderhandelingen het ándere te benadrukken. Het is onjuiste politiek welke het woord democratie geen recht aandoet.

  Reactie door Steven — woensdag 7 maart 2007 @ 20.09 uur

 28. Ondanks dat dit niet verrast moet ik wel ff slikken

  Reactie door Q — woensdag 7 maart 2007 @ 20.09 uur

 29. Als beide partijen zowel SP als PVDA echt de intensie hadden gehad om met elkaar te gaan samenwerken dan had dat natuurlijk best gekund. Uit dat gekissebis wellus / niettus spreekt niet echt de oprechte bereidheid om er iets van te maken. Als je in zo’n beginstadium al niet in staat bent om een fatsoenlijk gesprek met elkaar te voeren dan moet je toch eerst jezelf eens een spiegel voorhouden. Een grote kans is blijven liggen. Er was volop steun van de kiezers die wensten dat SP deelgenoot zou gaan worden van de actieve regering. Deze mogelijkheid hebben de kiezers de SP gegeven, die kans is niet benut en dat is erg jammer. Zowel SP als PVDA hadden dus veel meer moeten denken vanuit een gezamelijk en gemeenschappelijk belang. Als je gaat en wilt regeren weet je altijd dat je compromissen moet sluiten. Dan zet je samen de schouders eronder en maak je er het beste van. Nu spelen ze elkaar de zwarte Piet toe.

  Reactie door Gerrit — woensdag 7 maart 2007 @ 20.42 uur

 30. Met een meerpartijen stelsel hou je altijd dat er vooraf al plannetjes gemaakt zijn tussen bepaalde partijen.
  Zoals de Pvda er 4jaar geleden de duppe van was is het dit keer de SP.

  Ook al had de kiezer anders gewild, wat tijdens de campagne op straat ook duidelijk te merken was.
  De meeste mensen stelde toch de vraag waarom de SP niet in de regering zat en waarom de SP van de informatie gesprekken weg gelopen was.
  Na het regeringsdebat veranderde de stemming op straat en begrepen meer mensen de rede en hadden daar alleen lof over.

  Het enige wat ik op dit artikele en het artikel gisteren in de Metro kan zeggen is, “Jan waarom heb je het niet eerder duidelijk in de media gemaakt?”

  Oké de uitslagen beginnen nu binnen te komen en de SP komt zoals het er na uit ziet weer als winnaar uit.
  Dus Tja het had anders moeten en kunnen zijn wat de regering betreft, maar vanuit de 1ste kamer kan Tiny ook goed werk tegen dit spruitjeskabinet kan doen.

  Reactie door cybermuis — woensdag 7 maart 2007 @ 21.56 uur

 31. In het debat van 7/3 2007 op de tv ging het over een katholieke uitstraling van Marijnissen volgens Witteman .. Al jaren lang zijn kerk en staat van elkaar gescheiden .Er wordt oeverloos gezwetst over moslims en een dubbel paspoort .Zelfs een klasse journalist gaat er mee op z”n bek. Was weer een verhelderen tdt interview.Waneer komt er een teleac cursus voor journalisten over staats recht . Presentatie door de heer P. Witteman.

  Reactie door Ruud — donderdag 8 maart 2007 @ 0.36 uur

 32. @23 KITJE!! HOE voel je je NU? SPlendid?
  Kijk nog even het zich herhalende nieuws:
  Verrassing! Een NIEUWE OPPOSITIELEIDER in het
  land, en je raad noooooooit wie dat is, wél?

  ‘k Moest trouwens nog even lachen vanmorgen,
  en daarvoor zorgde Wouter bij de NOS!
  Het deed me denken aan mijn zoon in vroeger
  jaren, als die thuis kwam met een slecht
  cijfer. Hij had er best wel hard voor ge-
  werkt en kreeg tot zijn teleurstelling maar
  een máger zesje, maar daaraan toevoegde, dat
  het toch eigenlijk nog helemaal niet zo gek
  was, want vele anderen hadden een vier of een
  vijf,…het had nog véél erger gekund,….
  dus zó beroerd meende hij het werkstuk dus
  niet gemaakt te hebben……..och die Wouter
  toch…..zo cum laude prestaties neergezet,
  maar ‘verbáál’ nog niet geheel zichzélf kan
  zijn en waar de doctrines binnen de diverse
  disciplines hem nu nog danig parten spelen.
  Het wordt voor hem nog een hele kunst zich
  niet stár te doen indoctrineren, waarbij het
  zich doen doceren in vroeger tijden gelijk
  stond met ‘zich minzaam weten te voegen’ en
  gold als ‘bewijs van goed (chr.) gedrag’!
  Kijk, Wouter zou wijs doen aan ‘goed luiste-
  ren’ en binnen de oppositie standpunten uit-
  voerig uitwisselen!.
  Elke partij heeft wat te léren van dehuidige
  ontwikkelingen, méér dan nu gedacht wordt!
  Fijne dag gewenst!

  Reactie door Madelief — donderdag 8 maart 2007 @ 9.47 uur

 33. @ 32 Gloria

  Helemaal geweldig Gloria
  echt zulke grote cijfers
  een bewijs dat de SP een blijvertje is!!

  Herkenbaar je verhaal over je zoon.
  Mijne zit nu midden in de puberteit.
  Dus snap wat je bedoelt.

  Ben een beetje laat met mijn reactie maar
  ik heb een fijne dag gehad.

  Reactie door kitje — donderdag 8 maart 2007 @ 21.07 uur

 34. @33 Kitje

  Ik ben ook weer bloody late maarre… dit verhaal hierboven is niet van mij!
  Ha,ha Kitje slaap maar lekker en morgen gezond weer op!!!

  Reactie door Gloria — vrijdag 9 maart 2007 @ 3.09 uur

 35. Gerrit, alleen de PVDA doet dat want ze weten dat ze fout zitten, maar het pluche zit zo lekker en die 30% loonsveroging is ook zo leuk. Ken je de SP eigenlijk wel? Jan marijnissen bijvoorbeeld is een integer mens en zwartpraten is niet zijn tactiek. Hij gaat voor de discussie. De PVDA met Wouter Bos als ex-lijsttrekker schreeuwde dat hij niet in het kabinet zou zitten zonder SP en we zien het..hij zit er vanwege het landsbelang zegt hij..tuurlijk! Trouwens de SP zou ook teveel hebben moeten inleveren omdat balkenende zijn zin door wil drijven en vasthoudt aan dezelfde koers. Is die koers menselijk, sociaal, rechtvaaridg en gelijkwaardig? Nee! En dus is de SP nu nog beter af in de oppositie. Balkenende wilde niet dat de PVDA en de SP in het kabinet zouden zitten want hij weet dat de SP niet koste wat kost mee wil regeren en de PVDA wel. De PVDA heeft bijna niets binnengehaald Gerrit en is dus een lijmpartij voor het christelijke clubje dat nu de scepter zwaait

  Reactie door cynthia — vrijdag 9 maart 2007 @ 9.04 uur

 36. @16
  Maar ik ben geen Bos fan integendeel maar hij is wel aan het werk.
  Dat kan jij niet zeggen met je oeverloze klaagzangen hier.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 9 maart 2007 @ 13.55 uur

 37. @ 32 en 33 Gloria en Madelief

  Sorry sorry Madelief ik heb mijn reactie op jou mooie herkenbare stukje aan Gloria gericht.
  Volgende keer zal ik beter kijken.
  Nogmaals bedankt voor je leuke reactie en je herkenbare verhaal.

  Gloria dank voor je reactie.

  Reactie door kitje — vrijdag 9 maart 2007 @ 19.58 uur

 38. Hakker.
  Mr icognito.
  Wat heb jij tegen mij.
  Omdat ik je gezemel over wilders zielig vind.
  Kom met een goed verhaal.
  Misschien stap ik ook wel over naar Wilders zijn ideeen.

  Reactie door sander — vrijdag 9 maart 2007 @ 21.06 uur

 39. Hakker,
  Bos aan het werk? Eerst 100 dagen het land in en zich voor het karretje van de lobbyisten laten spannen, het begrotingstekort verdoezelen, nietszeggende commentaren geven en vooral blijven lachen. Is dat werken?
  Oh, ja, hardwerkende mensen geld aftroggelen en arme sloebers verder uitknijpen.

  Reactie door Elsemie — vrijdag 9 maart 2007 @ 21.07 uur

 40. Dat het CDA geen menselijker en socialere koers vaart vind ik al jaren betreurenswaardig en een vreemde manier van leven naar een Christelijke overtuiging.
  Nu weet iedereen natuurlijk ook wel dat wanneer je altijd maar voor Sinterklaas speelt er ook niets verdiend wordt, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Laat de SP maar flink tegengas geven daar waar het dreigt mis te gaan in sociaal en menselijk opzicht. Nodig zal dat zijn want we zien dat o.a. alle voorzieningen worden uitgekleed en afgeroomd. Alles moest en moet worden geprivatiseerd zien we,…..wie mij de voordelen en verbeteringen hiervan kan laten zien mag het zeggen.

  Reactie door Gerrit — zaterdag 10 maart 2007 @ 10.11 uur

 41. 27 Steven.

  Die wouter Bos is toneelspeler 1ste klas.
  ik zag een tijdje geleden een artikel over hem hoe hij fotografen dacht te misleiden.
  deed hij net of hij een kind had en liep met een kinderwagen van zijn buurvrouw,om het te showen aan de pers die om het hoekje verstopt waren.
  geloof story of zoiets.
  Normaal interseert het mij niet,maar er werd vermeld dat hij homo was en geen vriendin had.
  Deze man is echt een toneelspeler 1ste klas en verdiend niet de eer die hij denkt te krijgen.

  Reactie door sander — zaterdag 10 maart 2007 @ 21.04 uur

 42. JP heeft zijn blauwe dildo ingeruild voor een rooie (lijkt iets minder prettig te zitten) en zit zich momenteel af te trekken over zijn ‘normen en waarden’. Ik refereer naar de ruggegraat van zijn partij en het uitdragen van zijn proefschrift gemaakt tijdens het vorige kabinet. Proef je nu de bittere nasmaak van het zoet-na-het-zuur en van deze normen noch waarden kan je nog lang niet eten. Om JP uit de droom te helpen: moraliteit is een leugen.
  Als voorbeeld van de nieuwe normen en waarden refereer ik naar een recent artikeltje met als titel ‘terrorist’ uit de Pers waarbij een achteloze treinreiziger zijn tas op het perron had laten staan om op straffe van de meute en de controlerende hand in elkaar te worden getrimd. Blijkbaar is hiermee naast zinloos geweld ook zinvol geweld mee geintroduceerd in de samenleving. Bedankt JP, we gaan er inderdaad NIET samen op vooruit, maar eerder samen AAN TENONDER! Ik stel voor dat iedereen bij wijze van ludieke aktie op een voorafgesproken dag zijn tasje in een openbare ruimte spontaan vergeet mee te nemen. Benieuwd welk alarmkleurcode dit in het leven roept. Ik stel voor rood-wit-blauw omdat er dan echt sprake is van een nationale terreurdreiging. Op de tegenpagina stond anders wel een interessant artikel in deze context waarbij wetenschappers er in waren geslaagd om duiven (eerder al met muizen) te besturen middels electroden in de kop. Als een te zwaar beladen witte duif uit de hemel neerdaalt zou ik in ieder geval maar gaan bukken gezien de dreiging die hier weer vanuit kan gaan. Als dit politiek bedrijven is dan liever JJ dan JP in de politiek dan kan er tenminste nog eens op cabareske wijze worden gelachen op het politieke toneel.
  Maar om in cartoontermen te blijven spreken (getuige mijn veelzijdige manier van voorstellen), de letters van de PVDA mogen tevens worden afgeschilderd op een windroos die alle richtingen uitslaat bij een zwoele winterstorm. Ik vermoed eerder dat het klimaat zich momenteel aanpast aan het politieke klimaat wat er heerst (ik krijg het er nog warmer van). Laat daar maar eens een onderzoek op los! (voor alle duidelijkheid: deze laatste opmerking was cynisch bedoeld voor er weer geld wordt verspild). Maar zelfs het milieu wordt momenteel extra uitgebuit door de politiek (met een economisch motief?) naast de al bestaande ‘belasting’ door de menselijke aktiviteit. Ik weet niet wat erger is…

  Hoewel ik voorstander ben om dan maar een echte ANTI-politieke partij (APP) in het leven te roepen zou ik nog teveel afbreuk doen aan het A-sociale karakter van de heersende politiek, maar AAP klinkt me teveel als een stichting in de oren *LOL*

  Reactie door Twister — zondag 11 maart 2007 @ 1.24 uur