Rondreis Bush

Protest

De rondreis van Bush door Latijns-Amerika maakt veel los. In Colombia, Brazalië en nu ook in Uruquay zijn mensen de straat op gegaan om zich uit te spreken tegen zijn beleid.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zondag 11 maart 2007 :: 22.55 uur

42 Comments

42 reacties

 1. Misschien kan god ons een teken geven……..
  …een burning bush maybe…..

  Reactie door Medemens — zondag 11 maart 2007 @ 22.59 uur

 2. Vroeger zette Amerika onwelgevallige presidenten in Latijns-Amerika gewoon met geweld af, zie b.v. Allende. Hoe komt het dat Chavez, Morales e.d. gewoon hun gang kunnen gaan? Is de macht van het Amerikaanse imperium in Latijns-Amerika aan het teruglopen, of is Amerika een veel geniepiger strategie aan het uitvoeren en tuinen wij er allemaal in? Of kan het ze gewoon niet zoveel meer schelen?

  Reactie door Gerrit Holl — zondag 11 maart 2007 @ 23.44 uur

 3. En Chávez maar boeh roepen…terwijl z’n eigen nationale industrie in rap tempo naar de haaien gaat door slecht ambtelijk bestuur.
  Dit getuigt van een tunnelvisie waar zelfs Mugabe nog wat van kan leren…
  Bush is het spoor al langer bijster.
  Zodra de heren macht hebben slaan meteen de stoppen door blijkbaar.
  Als Nero met een harp een lied aanheffen terwijl Rome afbrandt….

  Reactie door MijnZus — maandag 12 maart 2007 @ 0.28 uur

 4. De tour in Brazilie ging met name over de toepassing van ethanol als alternatieve brandstof.

  Alcohol diplomatie?

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 12 maart 2007 @ 0.31 uur

 5. @2
  Heb zelfs al de theorie gehoord dat Chavez en misschien ook Morales gesteund zouden worden door de VS om een reden te hebben om in te grijpen.
  Lijkt me vergezocht, maar je weet maar nooit….

  Reactie door Bert — maandag 12 maart 2007 @ 8.31 uur

 6. Hugo Chavez een man met spierballen, vriend van Castro en beide niet bang voor de VS.
  Chavez is de enige leider die Boesj te kakken zet en hem het liefst aan kop en kont Zuid Amerika uittrapt

  @ Mijn Zus

  Ik denk dat je toch eens beter je huiswerk moet maken, heel Venezuela bloeit op met de socialist Chavez, mensen krijgen weer medische hulp, kinderen kunnen weer naar school, de kapitalisten worden verdreven, en het land is rijk aan olie, en dat is nou net waar de westerse wereld niet aan kan komen en daarom Chavez voor alles en nog wat wil uitmaken.
  Zijn industrie gaat net naar de haaien, nee dat willen ze je doen geloven maar de werkelijkheid is dat Chavez zijn economische groei en de daaraan gekoppelde winsten besteed om zijn bevolking te dienen en niet zo als hier dat alleen de rijken mogen delen in de groei door de zakken flink te vullen.
  In Venezuela is geen graaicultuur zoals in het westen.

  Viva el presidente Chavez

  Reactie door Pool — maandag 12 maart 2007 @ 8.50 uur

 7. @ 2 Gerrit Hol

  De Latijns-Amerikaanse landen zijn veel machtiger en financieel sterker op dit moment dan Amerika.
  Geen wonder dat Boesj probeert zieltjes te winnen, wat hem niet lukt, om zo olie en andere grondstoffen te krijgen.
  Het vermoorden van Latijns- Amerikaanse leiders kan hij beter uit z’n hoofd zetten, die tijd is geweest, ondanks dat hij het graag zou willen, ik denk dat dan de hele wereld over hem zal vallen, en dan moet Amerika met de billen bloot ook wat betreft alle oorlogen die ze zijn begonnen op basis van leugens.

  Reactie door Pool — maandag 12 maart 2007 @ 9.03 uur

 8. Gerrit.

  Dat hebben ze al een paar keer geprobeert.
  Eerst een coup en toen een moordaanslag.
  Of andersom.
  Hij heeft niet voor niks mensen opgeroepen om deel te nemen in zijn leger.

  Reactie door sander — maandag 12 maart 2007 @ 9.18 uur

 9. Zo , nu weer Latijns Amerika aanpakken ? jaja , die maisvelden vormen een direct gevaar voor de olieprijs !

  Reactie door Fred — maandag 12 maart 2007 @ 11.09 uur

 10. Ik denk dat er bewezen word dat het kapitalistische denkwerk niet werkt.
  Door jarenlange uitbuiting van de eigenaars van de grondstoffen is het volk het zat.

  Het word tijd dat er verzet komt tegen de bezetter,en niet waartegen ze vechten.

  De steun werkt alleen voor de bezetter,als een deel collobareert met de bezetter.
  In dit geval is het alle VS vriendjes,die irak en afghanistan bezetten.
  Als zij Iran aanvallen,kunnen zij zwaaien met hun handjes in Irak.
  Dag steun van de Mullahs.
  Afghanistan idemdito.

  Ik hoop dat het midden-oosten wat van zuid-amerika kan leren,om zichzelf weer te herenigen.

  Reactie door sander — maandag 12 maart 2007 @ 12.07 uur

 11. @Sander.Chaos als doelstelling

  Een eenheidsregering van Hamas en Fatah zal een eind maken aan de chaos in het Midden-Oosten. Een indringende studie over Hamas leert dat deze wensdroom van veel westerse diplomaten een vrome illusie is

  “Morgen zal onze natie op de troon van de wereld zitten. Dit is geen hersenspinsel, maar een feit. Morgen zullen wij de wereld leiden, als Allah het wil. […] Voordat Israël sterft, moet het vernederd en onteerd worden.” Deze woorden, op 3 februari 2006 door het hoofd van het politiek bureau van Hamas uitgesproken, geven de essentie aan van de dreiging die uitgaat van de Palestijnse terreurbeweging. Het citaat is afkomstig uit het portret dat Wim Kortenoeven, Midden-Oostenonderzoeker van het CIDI, in zijn jongste boek schetst van Hamas. Een hoogst actuele studie en minstens zo verontrustend als de documentaire van Al Gore over klimaatverandering.

  Hamas is een vleugel van de fundamentalistische Moslimbroederschap en evenals deze koepelorganisatie uit op wereldwijde islamisering. Die aspiratie houdt volgens Kortenoeven niet op bij Israël, niet bij Rotterdam en ook niet bij New York. Reden om de auteur op te zoeken in zijn werkkamer in Den Haag en om toelichting te vragen.
  Als Hamas wereldwijde islamisering nastreeft, dan zou het dus ook zijn pijlen op het christendom moeten richten.

  “Haifa, Tel Aviv en Tiberia symboliseren voor Hamas de bezetting.”

  “De leus is: ‘Eerst komt de zaterdag en dan de zondag.’ Dat staat in de Gazastrook als graffiti op gebouwen. Een andere vroeg-islamitische slogan is: ‘We zullen het varken (de joden, BvdV) doden en daarna de kruisen breken.’ In allerlei documenten komen we tegen: de laatste dag zal niet komen voordat de moslims de joden zullen doden. Maar wanneer is dat? Er staat niet dat de laatste dag dan aansluitend zal komen. Daar kan wel duizend jaar tussen zitten. In het handvest van Hamas staat dat de ‘volken van het boek’ (joden en christenen) kunnen leven onder islamitisch bestuur. Theoretisch zal Hamas dus ergens uitgaan van een chronologische tussenperiode waarin joden en christenen leven onder islamitische dominantie. Op zijn best hebben zij dan de status van dhimmi’s, vernederde tweederangsburgers.”
  Hamas zegt dat alle islamitische volken in conflict zouden moeten zijn met Israël. Hoe wordt er in de omringende islamitische wereld tegen Hamas aangekeken?

  “Als vleugel van de Moslimbroederschap is Hamas een gevaar voor de regimes in de regio. Bij de laatste verkiezingen in Egypte haalde de Broederschap 77 van de 454 zetels in het parlement. Dat zouden er veel meer geweest zijn als de Broederschap niet formeel verboden was en de kieslijsten niet waren gemanipuleerd door Mubarak. Hetzelfde speelt in Jordanië. Er is altijd de dreiging van een machtsovername, want de Broederschap wil de seculiere regimes en koningshuizen verdrijven. De monarchie verhoudt zich niet met het kalifaat-concept van de oorspronkelijk islamitische staat.

  Wanneer je de Moslimbroederschap en al zijn afsplitsingen in ogenschouw neemt, zie je overal dat ze een daa’wa-fase kennen en een jihad fase. In de daa’wa-fase maakt men met onderwijs, predikaties, traktatenverspreiding, islamitische sociale zorg en media de bevolking bewust van haar islamitische identiteit. Zo probeert
  men een basis te leggen voor een latere fase: de gewapende jihad.

  Die daa’wa-fase
  is essentieel, anders heb je een jihad zonder inhoud. Vervolgens kunnen de zo opgevoede moslims worden gemobiliseerd om de strijd met ‘ongelovigen’ te voeren. Want dat is wat jihad eigenlijk betekent. Dat kunnen ook moslims zijn die zich niet houden aan de islam of die corrumperend werken door een bestuurssysteem in stand houden dat door de rechtsgeleerden niet wordt geaccepteerd, zoals Mubarak doet. De Moslimbroederschap in Egypte zit nog in de daa’wa-fase. Hamas en de Islamitische Jihad hebben zich afgesplitst van de Broederschap omdat ze de jihad-fase al in wilden gaan.”
  Is er geen oppositie in de Palestijnse gebieden tegen Hamas?

  “Seculiere oppositie is er in moslimlanden niet. Het probleem zit hem niet in de moslims maar in de islam. Je hebt geen gematigde islam, wel gematigde moslims. Maar in de Palestijnse gebieden is zoveel intimidatie dat oppositie voeren vreselijk gevaarlijk is. De beste illustratie daarvan is de positie van de christenen. In Bethlehem, dat sinds 1994 onder Palestijns bestuur staat, worden de christenen letterlijk weggepest.
  Fatah en Hamas willen de joden eruit hebben’
  Het hoort tot de ideologie van de Broederschap en dus ook van Hamas dat men de staatsgrenzen, die door de westerse staten Groot-Brittannië en Frankrijk getrokken zijn, niet erkent. Die moeten verdwijnen. Alle islamitische landen in de omgeving, Palestina, Syrië, Jordanië, Egypte en Saoedi-Arabië, vormen dan een kalifaat, van waaruit men de rest van de wereld kan gaan islamiseren, inclusief Europa en de VS. Ondertussen zitten wij met de rare constructie dat Europa een associatieverdrag heeft met Egypte. Laten we de autoritaire Mubarak maar steunen, is het uitgangspunt, want stel dat de Moslimbroederschap haar gang kan gaan. Je kunt beter een Mubarak of een Assad (in Syrië) hebben dan chaos.

  Maar in het westen wordt het belang van chaos in de eschatologie van de islam zwaar onderschat. Chaos is voor hen, met name voor Iran, juist een doelstelling. Chaos is nodig om de boel op te ruimen en vervolgens iets nieuws op te bouwen. Maar chaos is ook in de eschatologie van betekenis: zonder chaos komt de sjiïetische Mahdi niet terug, de mysterieus verdwenen imam en vermeende opvolger van Mohammed. Dat gaat voor de mullahs in Teheran zo ver dat zij er geen moeite mee hebben hun eigen volk op te offeren. Dan komt ons concept van militaire afschrikking evident in het geding.”U schrijft dat Fatah een seculiere regering nastreeft. Hoe kan zij dan met Hamas tot een regering van nationale eenheid proberen te komen?
  Dat is een gelegenheidsoplossing. Men denkt: laten we tijdelijk een eenheidsregering proberen om de zaak zoals die er voorstaat, te consolideren. Want nu dreigt alles kapot te gaan. Maar er zijn ook overstijgende belangen. Zowel Fatah als Hamas wil de joden eruit hebben. En daar is ook Saoedi-Arabië het mee eens, al zal het dat niet officieel toegeven. Het akkoord tussen Fatah en Hamas is niet voor niets in Mekka tot stand gekomen. Overigens is het geen echt akkoord, het is niet meer dan een unilaterale wilsuiting van Mahmoud Abbas.”
  Gaat het niet om een herstel van relaties met het westen en daaraan gekoppelde financiële steun?

  “Het geld is een apart verhaal. Als je kijkt naar de bruto investeringen in de Palestijnse gebieden dan is er in 2006 meer uitgekeerd door de Wereldbank, de EU en individuele staten dan in 2005. En ook meer dan er was begroot. Het is alleen anders verdeeld. Je ziet dat de nood helemaal niet zo groot is als die zou moeten zijn na het dichtdraaien van de geldkraan. Daarnaast komt er veel binnen via eigen financieringen. Men krijgt het niet van de Europese Unie, maar haalt zelf koffers met bankbiljetten uit Saoedi-Arabië en andere staten. En als zij erin slagen anti-tankwapens vanuit Egypte via tunnels binnen te smokkelen, dan kan dat ook met geld.”
  Veel waarnemers zien de bezetting van de Westelijke Jordaanoever als probleem: als die opgeheven is, kan er rust komen.

  “Hamas zegt dat niet. Voor hen symboliseren Haifa, Tel Aviv en Tiberia de bezetting. De Moslimbroederschap is opgericht in 1928 en in de jaren dertig begon oprichter Hassan al-Banna al te ageren tegen het feit dat er joden woonden in Palestina. Dat was ruim voordat de staat Israël werd gesticht. Het gaat dus helemaal niet om een Palestijnse staat. Het westerse concept van natiestaten is totaal onaanvaardbaar voor de islam.”

  Reactie door paul — maandag 12 maart 2007 @ 21.09 uur

 12. De bedrieger bedrogen,

  Het regime Bush kan zijn huidige manier van werken alleen ontlenen aan onwettige acties waaraan, foute contacten binnen het internationale bedrijfsleven, de middelen voor verschaffen.
  Er is zich een nieuwe klassenmaatschappij aan het ontwikkelen maar dan op mondiaal niveau. Het Darwinistisch ingestelde bedrijfsleven van de “corporations”, vervreemd zich steeds verder van het ware gehalte van de democratie. Iedere geavanceerde handelseconomie ontpopt zich steeds meer tot een parasitaire machinerie.
  De Aarde wordt verder leeggeroofd en vervuild door een empatieloos en zelfzuchtig monster welke zich voedt met schijnbehoeftes vanuit consumenten met weinig verantwoordelijkheidsgevoel.
  Langs deze modus zou Zuid Amerika ook gekoloniseerd moeten worden.
  Echter, de tijd is voorbij dat je met spiegels en kralen, transistorradio’s en voedselhulp, de “onbeschaafde landen” nog kon lijmen voor het destructieve pact met de duivel.
  Dit continent gaat naar een hele nieuwe ronde van zelfbewustzijn waar de golflente van heer bush niet meer klinkt.

  Reactie door rob van der Zon — maandag 12 maart 2007 @ 23.08 uur

 13. Chavez en het socialisme en Bush en kapitalisme

  Het is natuurlij kinderdaad goed dat er nu in Venezuela een socialistische president is. En natuurlijk is het goed dat er nu meer gedaan wordt om de kloof tussen rijken en armen te dichten. Maar of ik die Chavez echt 100 procent vertouw weet ik niet. Hij heeft net het parlement laten sluiten voor 18 maanden en kan nu alles doen zonder dat iemand hem op de vingers tikt. En zal hij zijn macht weer terug geven aan het volk ? dat is ook een vraag. Kijk ik sta voor het socialisme, maar ik vindt dat iedereen recht heeft op een menig, dus ook liberalen of kapitalisten mogen hun menig zeggen. Ik hoop echt dat Chavez niet weer een dictator wordt die het socialisme misbruikt om alleen maar zelf macht te krijgen.

  Wat we over Bush kunnen zeggen is heel eenvoudig. Hij is een kapitalist, een republikein en een monster eerste klas. Maar dat hele Amerikaanse volk is niet goed bezig. Want als ze echt veranderingen willen waarom steunen ze dan steeds maar weer de republikeinen of democraten. Socialisme zal wel nooit werken in Amerika want, daar ( en helaas ook wel hier ) denkt men alleen maar aan geld en rijkdom. Veder haten de Amerikanen alles wat links zit, ook liberalisme zien die idioten als links, dus is er weinig hoop voor socialisten in de USA.

  Dus kunnen we blij zijn met onze Socialistische partij en hopen we dat onze SP ooit groter zal worden dan die PvdA ( die volgens Kok haar Socialistische veren al heeft af gedaan )

  Reactie door Jorein — maandag 12 maart 2007 @ 23.22 uur

 14. @11 rob van der Zon

  Mooi gezegd, Rob
  En ja, langzaam maar zeker zal de krachtige ‘onderstroom’ de ‘bovenstroom’ stuwen naar de toekomst waar het verleden uitgepuugd is door de mensenzee en op het strand ligt te verdorren als een vergeelde foto van een werkelijkheid die een leugen was.
  Wat zal de mensheid een zucht van verlichting slaken als het tijdperk van Bush, Blair en Balkenende achter ons ligt.

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 23.39 uur

 15. Correctie: uitgeSpuugd.

  Reactie door Gloria — maandag 12 maart 2007 @ 23.40 uur

 16. DE amerikaan bestaat niet!
  Er zijn ook zeer veel amerikanen die direct tot onze vrienden gerekend mogen worden maar zoals altijd klinken holle vaten het hardst.
  Gek genoeg kunnen mensen en systemen slechts bestaan bij de gratie van het feit dat mensen er de oren naar laten hangen.
  Wat je ziet is wat je krijgt.

  Reactie door rob van der Zon — dinsdag 13 maart 2007 @ 0.18 uur

 17. 11 paul.

  Ik ben het met je eens dat de haat diep zit bij hamas.

  Ik kan mij alleen maar indenken waarom ze niet de andere weg zijn ingeslagen.
  Ik heb het over Israel.
  In de wo2 is het vraagstuk ook besproken en toen werd besloten om alle joden naar Madagascar te laten verhuizen.
  Dat wilden de zionisten niet.
  Zij wilden beslist Israel waar het nu staat.
  Geld doet wonderen.

  Ik denk dat het probleem is dat voor WO2 het een open samenleving was waar de palastijnen konden staan en gaan waar ze wilden.
  Dat veranderden drastisch na 1948.
  Het is bezet gebied geworden.
  Een apartheid staat.

  Weet U ook wie Hamas in het zadel heeft geholpen.

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 8.06 uur

 18. Hoe Israël en Amerika indertijd Hamas in het zadel hebben geholpen, een interview met Robert Dreyfuss, auteur van het nieuwe boek “Devil’s Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam.”

  How Israel and the United States helped to bolster Hamas, Democracy Now, January 26th, 2006

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 9.16 uur

 19. @Sander Hoe,toen,wat,was.reageer nu eens inhoudenlijk,en kaats de bal niet steeds terug.je mag wat mij betreft amerika verketteren.maar uiteindenlijk is de koning dood,leve de nieuwe koning.

  Reactie door paul — dinsdag 13 maart 2007 @ 9.26 uur

 20. @Sander.je geeft alleen andwoord op de eerste alinia.de hoop van westerse diplomaten.we zijn het allebij eens dat de regimes in het zadel worden gehouden door de vs&andere,dit is de verkettering.stel dat deze situatie verandert en het broederschap het voor het zeggen krijgt in het midden oosten.denk jij dat met het in zee drijven van de joodse bevolking de problemen zijn opgelost?

  Reactie door paul — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.01 uur

 21. Paul.

  Ik reageer op jouw reactie wat jij vind van de Hamas.
  Ik heb het over het tot stand koming van de Hamas.
  Als we standpunten erbij gaan halen wat hun leiders uitkramen,is het Joodse geloof niks beter met hun Talmud.

  Mij gaat het om de oplossing te zoeken tot een vreedzaam leven tussen die 2 groeperingen daar.
  Dit zijn geen oplossingen zoeken maar een verdeel en heers politiek sinds Israel zich daar heeft gevestigd.
  Laat de palatijnen maar weer vrijelijk bewegen en de Hamas verdwijnt weer als sneeuw voor de zon.

  Als je goed naar mijn eerste verhaal had gekeken,bedoelde ik dat de bezetter alleen maar stand kan houden met een collabarator.
  In dit geval was het de Fatah,die omgekocht werd met dollars.
  Mensen zijn die corruptie zat.

  Hamas zijn mijn vrienden niet en ik kan hun ideeen ook niet voor de rest.
  Ik kan me wel indenken wat hun vinden van de bezetting sinds 1948.
  Ik kan me ook wel indenken hoe dat zo gaat in een ghetto,waar checkpoints hun dagelijkse leven bepaalt.
  Mensen staren zich alleen maar blind op het feit dat ze vinden dat Israel het recht heeft.

  Het recht van het bezetten.

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.32 uur

 22. paul.

  voor de WO1 toen de turken daar zaten en nog niet de engelsen,hoe ging het er toen aan toe.
  Waren de joden en palastijnen daar aartsvijanden.

  Ik heb begrepen dat Israel is onstaan door de zaak dreyfus.
  Zionisten besloten in een vergadering in wenen geloof ik dat er een staat moest komen voor de joden.
  Ze hebben grote stukken land opgekocht toen de engelsen Israel terugroofden van de turken.

  Door een verhaaltje uit een boek wat is geschreven door mensenhanden is besloten dat israel van de Joden is.
  2000 jaar lang worden mensen gebrainwasht.
  Wat heb je ervoor terug gekregen.
  een apartheidstaat,waar ze elkaar kunnen schieten.

  Ik snap hun redenering van de echte joden die geloven dat alleen de messias hun zal leiden naar israel.
  israel kan ook op de noorpool liggen bij wijze van spreken.
  Het gaat om de vrede die er moet zijn om samen te kunnen leven.
  Die zionisten hebben het zichzelf toegekend.
  Vandaar ook die haat.

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 11.46 uur

 23. Het grootse olie leverer van the US of A…
  is Canada,verget dat niet.

  Reactie door Guess — dinsdag 13 maart 2007 @ 12.24 uur

 24. Het grootse olie leverer van the US of A…
  is Canada,vergeet dat niet.

  Reactie door Guess — dinsdag 13 maart 2007 @ 12.37 uur

 25. @Sander.Wat betreft het lot van de palestijnen ben ik het helemaal met je eens,leven in een openlucht gevangenis noem ik het.wat betreft Israel en de plek,denk dat dit niet meer terug te draaien is.maar dat was eigenlijk niet mijn boodschap,wat ik bedoelde was dat de moslims zich in een slachtoffer rol wentelen,maar dat ook bij hun een dubbele agenda bestaat.

  Reactie door paul — dinsdag 13 maart 2007 @ 17.23 uur

 26. Prachtig om te zien dat Bush zowat Zuid-Amerika wordt uitgetrapt! En dan denk ik… “Oeh, Ah, Chavez no se va!”…

  http://youtube.com/watch?v=ooRRtigvZoY

  Reactie door J3roen — dinsdag 13 maart 2007 @ 17.46 uur

 27. Paul.

  Ik snap het dat het niet terug gedraaid zou moeten.
  Ik zou wel voor meer openheid en vrijheid zijn.
  Dan trap je tegen de schenen van de echte machthebbers daar.
  Het is nooit anders geweest in deze maatschappij.
  Geld maakt mensen hebberig.

  Reactie door sander — dinsdag 13 maart 2007 @ 19.30 uur

 28. Hugo Chávez en Evo Morales hebben groot gelijk, dat zij weigeren om nog langer de nationale bodemschatten, die aan de gehele bevolking ten goede zouden moeten komen, voor een appel en een ei aan Westerse bedrijven te verkopen. Je weet wel, net zoals nu in Irak alle olie aan Westerse oliemaatschappijen wordt verpatst door een corrupte, door de Amerikanen in het zadel geholpen, Irakese ‘regering’.

  Ik sluit me dan ook volledig aan bij de Latijns-Amerikaanse demonstranten en hun tegen Adolf Bu$h gerichte slogan: ‘rot op filho da puta’.

  Chávez weet het ook vaak mooi te zeggen . Ik heb buitengewoon veel plezier gehad van zijn befaamde ‘You’re a donkey Mr. Danger’ tirade tegen Adolf Bu$h. Ook zijn toespraak tot de Verenigde Naties waarin hij stelde dat: ‘he could still smell sulphur left behind by the devil, George Bush’ was een schot in de roos…

  Micha Jans

  Reactie door Micha Jans — dinsdag 13 maart 2007 @ 22.51 uur

 29. @28 Micha Jans

  Helemaal mee eens, Micha!
  Ik vind het helden!!

  Reactie door Gloria — dinsdag 13 maart 2007 @ 23.35 uur

 30. @11.paul

  Wahabbi Islamitisch fascisme oftewel de Moslim Broederschap. U legt het accent op Islam, ik leg deze op fascisme.
  Daar zit het wezenlijke verschil.
  Deze voormalige tak van Hitlers arab intelligence network werkt tegenwoordig in naam van de CIA.
  Uit deze organisatie is Hamas, Islamic Jihad en Al Qaida voort gekomen.
  Abdul Azzam was eens lid van deze organisatie en oprichter van de desbetreffende groepen.

  Men doet nu precies dat wat men al decennia lang doet in het midden oosten. Namelijk, haat zaaien.

  Het doel van de oorlog in Irak is door haat te zaaien by peroxy een oorlog tegen de Joden in Israel te voeren.
  Al dat politiek gependel leidt dus absoluut tot niets. En terwijl men niets doet escaleert de situatie.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 4.04 uur

 31. @Rob.Bedankt voor je uitleg.

  Reactie door paul — woensdag 14 maart 2007 @ 11.50 uur

 32. Om de relatie tussen het islamitisch fundamentalisme (bijv. Al-CIAda en het Moslim Broederschap met o.a. Sayyid Qutb) en de Amerikaanse neoconservatieven met hun onderlinge strijd (de zogenaamde ‘war on terror’) goed te begrijpen, zou je zeer beslist eens de moeite moeten nemen om naar de uitmuntende BBC documentaire The Power of Nightmares te kijken. Er wordt je dan beslist een heleboel duidelijk…

  Curtis has also stated: “A head of the leading networks who had better remain nameless said to me that there was no way they could show it. He said, ‘Who are you to say this?’ and then he added, ‘We would get slaughtered if we put this out.’ When I was in New York I took a DVD to the head of documentaries at HBO. I still haven’t heard from him.”

  Micha Jans

  Reactie door Micha Jans — woensdag 14 maart 2007 @ 12.30 uur

 33. Om de symbiotische relatie tussen het islamitisch fundamentalisme (o.a. Al-CIAda, het Moslim Broederschap met Sayyid Qutb) en de Amerikaanse neoconservatieven, met hun onderlinge strijd (de zogenaamde ‘war on terror’), goed te begrijpen, zou men zeer beslist eens de moeite moeten nemen om naar de uitmuntende BBC documentaire The Power of Nightmares te kijken. Er wordt je dan beslist een heleboel duidelijk…

  Curtis has also stated: “A head of the leading networks who had better remain nameless said to me that there was no way they could show it. He said, ‘Who are you to say this?’ and then he added, ‘We would get slaughtered if we put this out.’ When I was in New York I took a DVD to the head of documentaries at HBO. I still haven’t heard from him.”

  Micha Jans

  Reactie door Micha Jans — woensdag 14 maart 2007 @ 13.04 uur

 34. @33.Micha Jans
  De materie is mij meer dan duidelijk, Micha.

  Reactie door Rob de Kuster — woensdag 14 maart 2007 @ 14.48 uur

 35. @28, Micha Jans,

  Dat ben ik geheel met je eens Micha! Mocht je deze nog niet gezien hebben:

  http://youtube.com/watch?v=Q25wlNR5KUo

  Reactie door J3roen — woensdag 14 maart 2007 @ 15.46 uur

 36. @35 – J3roen, 15.46,

  Bedankt voor de link. Goede video met wel veel gruwelijke beelden (het ware gezicht van oorlog). Ik vond de uitspraak ‘Bush pull out. Your Father Should Have’, die ook kort in beeld kwam, erg sterk. Ook wil ik zo een T-shirt als Maradona aanheeft… :-).

  Ik heb trouwens een link naar die ‘You’re a donkey Mr. Danger’ video weer teruggevonden. Hij blijft hilarisch…

  http://youtube.com/watch?v=KWAJVH8pTWI

  Micha Jans

  Reactie door Micha Jans — woensdag 14 maart 2007 @ 17.47 uur

 37. Geweldig, die eenheid in Zuid-Amerika tegen Bush. Was dat in de EU maar ook zo. Als ik moest kiezen tussen Bush of Chavez als mijn president, koos ik Chavez, hoewel hij wel te ver doorschiet. Volgens mij gaat hij richting een vorm van communisme (afschaffen van de macht van het parlement, vestiging van een 1-partijstaat, etc). Ik hoop van harte dat Morales hem niet volgt hierin.

  Reactie door Ellen — woensdag 14 maart 2007 @ 19.31 uur

 38. @36, Micha,

  Inderdaad, die video blijft geweldig. Evenals Chavez’ voordracht bij de VN, waar hij Bush “El Diablo” noemde.

  Zeer gaaf shirtje heeft Maradonna aan: ik wil er ook zo een! :)

  Reactie door J3roen — woensdag 14 maart 2007 @ 21.38 uur

 39. @37 Ellen

  Weer zo dubbel!
  Vergis je niet… het ware communisme is nog nooit geleefd. Als we daar geestelijk ooit aan toe zijn zal er iets van hemel doorgloren.
  Zolang mensen de macht willen hebben en deze misbruiken kunnen we ons maar beter bij democratie houden. Alhoewel we die met de stemcomputers voorgoed kunnen gaan vergeten.
  De dictatuur van het kapitalisme is in zicht.

  Reactie door Gloria — woensdag 14 maart 2007 @ 23.54 uur

 40. @36 micha jans

  bedankt micha voor de link:

  “you are a liar, mister danger.
  you are a coward, mister danger
  you are a donkey, mister danger
  you are a murderer, mister danger
  you are a genocist, mister danger”

  george w.bush that’s what you are!!!

  chavez, you are a hero!
  viva chavez.

  Reactie door Gloria — donderdag 15 maart 2007 @ 0.09 uur

 41. Een aardig artikel over Adolf Bu$h’ rondreis.

  Bush should get the gold medal for hypocrisy

  Micha Jans

  Reactie door Micha Jans — donderdag 15 maart 2007 @ 13.08 uur

 42. Viva Chavez!

  http://www.venezuelaenvideos.com/pt04v01.htm

  Reactie door J3roen — donderdag 15 maart 2007 @ 22.25 uur