De wijken

De probleemwijken zijn door het kabinet geselecteerd. De komende jaren wordt er extra geïnvesteerd om ze er weer bovenop te helpen. Onduidelijk is echter wat het kabinet precies gaat doen om deze wijken er weer boven op te helpen. Dat zal pas in de zomer blijken. Ik ben echter erg blij dat de noodzaak tot ingrijpen in het regeerakkoord is opgenomen, de SP pleit er al jaren voor en het geheel ziet er op het eerste oog veelbelovend uit.

Veel van deze wijken ben ik in de loop der jaren geweest, ze zijn er niet al te best aan toe. Er ontstaan grote problemen doordat de wijk in een vicieuze cirkel beland, de samenstelling wordt steeds eenzijdiger, voorzieningen worden slechter, de noodzakelijke vernieuwing blijft uit.

De landelijke SP krijgt zeer veel informatie van de lokale afdelingen die opereren als onze ogen, oren en handen. Door in de wijken te zijn, hebben we ook de alternatieven kunnen aandragen die nodig zijn om te voorkomen dat wijken afglijden tot ‘probleemwijk’. Ik kan je dan ook zeker de paragraaf ‘beter wonen‘ aanraden uit ons verkiezingsprogramma.

Toch ben ik erg nieuwsgierig of één van jullie in deze wijken woont en wat jullie ervaringen zijn.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 22 maart 2007 :: 17.24 uur

265 Comments

265 reacties

 1. Heb de toelichting van de wijk-minister gehoord en maak me zorgen. Niet omdat er aandacht geschonken wordt aan “probleemwijken”, maar de wijze waarop doelstellingen worden geformuleerd.
  Het is uiteraard geweldig, als in de betreffende wijken bijvoorbeeld extra aandacht geschonken wordt aan het terugdringen van de werkeloosheid. Alleen – hoe wordt dit ingevuld en – de praktijk – welke andere wijken worden dan verwaarloost.?
  Hetzelfde geldt voor alle andere “speerpunten”: Extra inzet van geld en activiteiten voor de betreffende wijk, maar in hoeverre zijn andere wijken daardoor versneld achteruitgegaan.
  De ervaring is al jaren, dat extra inzet in wijk A ten koste gaat van wijk B t/m …. .
  En dan wordt het dweilen met de open kraan.
  Doorbreek eindelijk ‘s het beeld dat extra inzet betaald kan worden uit elders onttrokken gelden.
  Kortom, Den Haag, begrijp ‘s dat extra inzet extra middelen vergt.

  Reactie door Leftfoot — donderdag 22 maart 2007 @ 17.34 uur

 2. De kabinet gaat meer geld in de zakken van de woningcorporaties en de gemeenten(de zakken van normloos en waardeloze burgermeester Opstelten van Rotterdam) steken, zonder enige controle over hoe die geld gaat besteed worden.

  Corruptie bij de woningcorporaties gaat gewoon door. Jaren geleden hadden ze aan ons een lift en grondige renovatie belooft maar het lift kwam nooit de grondige renovatie ook niet. Wel een laag verf aan de buitenkant.

  Veel van de PvdA en CDA, VVD en D66 achterban hebben handen in(banden met) in woningcorporatiewereld.

  Ik gelof er niks van alle die glossy beloftes.

  Arbeiders worden verdrongen van ene wijk naar andere en de vrijkomende grond wordt omgezet naar villawijken voor de rijken.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 17.45 uur

 3. Hoe onstaat een Probleemwijk : daar al eens onderzoek naar gedaan ? Het heeft te maken met “Verdringing ” .van de ene bevolkingsgroep door de ander t.g.v. culturele verschillen over RUST in huis !

  Kent u het verschijnsel “hangen voor de deur ” , voetballen om twee uut s’nachts ? ….heeft dus te maken met een zekere vorm van Empathie .

  Reactie door Fred — donderdag 22 maart 2007 @ 18.10 uur

 4. De probleemwijken zijn een voorbeeld van wat er gebeurt als de overheid elke voeling met het gewone volk kwijtraakt. De regelgeving van bovenaf maakt zinnige buurtgebonden initiatieven (zoals bijvoorbeeld het buurthuis, waar je gewoon een peuk kon roken, de jeugd uit de buurt door Sjef van de hoek in het gareel werd gehouden en de ouderen een potje bingo konden spelen) praktisch onmogelijk.

  De buurt als hoeksteen van de samenleving: dat is wat deze problematiek op kan lossen. De buurt moet weer “samengeweven” worden. Buurthuizen, eventueel gerund door werkzoekenden uit de buurt, waar de jeugd “redelijk vrij” wordt gelaten en niet betutteld, waar iemand voor ze klaarstaat voor een praatje en waar zelfs zaken als werkvoorziening in buurtprojecten kunnen worden gerealiseerd zouden in deze een sleutelrol kunnen spelen.

  Tevens zou de politie zich op een andere wijze moeten opstellen. In plaats van enkel op te treden tegen misstanden, moeten ze ook misstanden voorkomen door weer binding met de buurt te krijgen (Macht krijg je, gezag dwing je af).

  Reactie door J3roen — donderdag 22 maart 2007 @ 18.17 uur

 5. bij 2:

  We moeten naar mijn mening af van het “top down” onder de duim proberen te houden van bepaalde buurten en toe naar een systeem waarin iedereen in de buurt wordt betrokken bij de buurt en de “buurtcultuur” van binnenuit verandert.

  Reactie door J3roen — donderdag 22 maart 2007 @ 18.31 uur

 6. Oplossing : Meer sociale controle en bemiddeling want de Politie doet aan conflicten geen donder : dat iedereen maar naar believe leef veroorzaakt ellende : een wijk in Rotterdam : waar bewoners van een huur pand uit het raam “pissen en Poepen” : kan dat wel ?
  Je zal er maar tegenover wonen in een “eigen huis ” : die is natuurlijk niet verkoopbaar als je dit soort verschijnselen wenst te ontvluchte : miljoenen steken in zo’n buurt heeft geen enkele zin : Het is een kwestie van GEDRAG !

  Reactie door Fred — donderdag 22 maart 2007 @ 18.38 uur

 7. Er zijn heel veel glossy worden en weinig constructieve daden. Volgens mij de mensen die pretenderen om de zaken te willen aanpakken, zijn zelf medeverantwoordelijk voor totstandkoming van probleemwijken. En nu willenze plotseling de zaken aanpakken. Ik gelof niks van. Het geld gaat gewoon in de zakken van woningcorporaties en de gemeentes waaronder de college van burgemeester en wethouders van Rotterdam(door de wet gelegitimeerde zakkenvullers).

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 18.41 uur

 8. Iedereen roept maar wie doet wat aan? Verwaarlozing, en onverantwoorde gedrag beperkt zich niet alleen tot allochtonen, de overlast heeft vooral te maken met de cultuur van nalatigheid en ik boven de andere. Dit is zo diepgeworteld in dit land. Als de top nalatig is, mag je niet te veel verwachten van mensen aan de bodem.

  In het kader van het bevorderen van doorstroming hadden de woningcorporaties en de gemeente Rotterdam veel subsidies geïncasseerd. Een fractie daarvan werd besteed aan stimuleren van oudere bewoners om naar nieuw flatgebouwen te gaan verhuizen. Oorspronkelijk waren ze van plan om de vrijkomende woningen aan gezinnen met kinderen te gaan verhuren. Een kleine aantal werd wel aan gezinnen verhuurd maar de overgrote meerderheid waren in de vrije sector tegen hogere prijzen verhuurd of verkocht. Geen doorstroming dus. Maar wel heel veel volle zakken bij woningcorporaties en de gemeentes waaronder de college van burgemeester en wethouders van Rotterdam(door de wet gelegitimeerde zakkenvullers)

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 18.55 uur

 9. wij wonen in een relatief lief dorp wat niet op de lijst voorkomt, toch heeft de politie alhier een burgerwacht ingesteld in een probleemwijk.
  http://www.visie21.nl/
  gaf onderz. buro interview/nss opdracht voor een onderzoek; 44% van de jongeren wil emigreren, 94% tussen 13/19 jr. vindt dat er iets moet veranderen;criminaliteit omlaag,toestand milieu baart zorgen,asielbeleid duidelijker/eerlijker.
  macht en corruptie geven geen binding; integendeel, respekt en open communicatie wel.

  Reactie door gli'occhi miei, che vedeste — donderdag 22 maart 2007 @ 18.56 uur

 10. Hopelijk kan MijnZus nog even dat filmpje hier doorgeven?
  Dat ging over een hele problematische wijk in de stad Groningen. Heb ik laatst (in dat item) ook al om ‘geroepen’ om hiernaar te kijken, Jan!

  Reactie door Gloria — donderdag 22 maart 2007 @ 18.56 uur

 11. @2, Khosrow,

  Inderdaad; bergen geld verdwijnen naar overbetaalde stropdassen, exorbitant dure bedrijfsvoeringskosten door compleet nutteloze bureaucratische onzin en “spaarpotjes” van woningbouwcorporaties.

  Al dat geld komt niet daar terecht waar het echt nodig is! En men zou er prachtige dingen mee kunnen doen…

  Reactie door J3roen — donderdag 22 maart 2007 @ 18.57 uur

 12. De voornemens van deze regering juich ik toe.
  Echter de manier waarop het pompen van overheidsgeld in deze projecten niet.
  Zeker als je bedenkt dat de woningbouwcorpraties met een eigen vermogen van 20 miljard en enorme salarissen van bestuurders telkens buiten schot blijven als het gaat om investeren.
  Het geld is gegenereerd met belasting geld en dient terug te vloeien in de staatskas.
  In de stad waar ik woon zijn de diverse probleemwijken met de grond gelijk gemaakt en staan er nu koopwoningen in een duurdere prijsklasse,ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat door nalatigheid van gemeente en woningbouwverenigingen deze wijken moedswillig om zeep geholpen zijn ten gunste van grote projectontwikkelaars.

  Reactie door che — donderdag 22 maart 2007 @ 19.03 uur

 13. Vreemd dat Mezenbroek er bij Heerlen wel op staat maar de Passart niet. Ik vraag me af hoe ze aan die lijst gekomen zijn en wat de criteria zijn voor een wijk om op die lijst te komen.
  Wellicht hadden ze beter contact op kunnen nemen met de lokale SP, die weten vaak precies welke wijk problemen geeft.

  Reactie door Irma — donderdag 22 maart 2007 @ 19.04 uur

 14. Woningcorporatie Woonbron Maasoevers te Rotterdam is een van de meest dubieuze en corrupte woningcorporaties in dit land. En ze hebben mond vol over herstructurering, sociale beheer en leefbaarheid. Tevens hebben ze een glossy website, een vernieuwde kantoor, rond rijdende en weinig doende technische dienst en baliemedewerkers die ongevraagd de gegevens van de woningzoekende manipuleren, vervuilen en veranderen.

  De lokaal en landelijke overheid is gewoon slaap of druk bezig hun eigen zakken te vullen. Niemand weet of wilt weten wat de gewone burgers meemaken. Maar ze willen wel een glossy façade in stand houden dus ze gaan alleen iets aan de buitenkant doen.

  Gebouwen kan je wel veranderen maar sorry ik moet het toch even kwijt de onderliggende stinkende zakkenvullertj cultuur kan je niet zomaar veranderen.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 19.05 uur

 15. @ 10 Che.

  Juist. Zo is het ook “deze wijken moedswillig om zeep geholpen zijn ten gunste van grote projectontwikkelaars”.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 19.08 uur

 16. Zo gaat het ook in het onderwijs.

  Kinderen worden ingezet om aan elkaar les te geven en de gronden schoon te maken. Moeders worden ook als slaaf ingezet om vrijwillig opvang te bieden.

  Dit land draait om leugens. Zo houden we elkaar bezig. Werk aan de winkel voor nog meer zakkenvullers. De burgers blijven de dupe.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 19.14 uur

 17. Je kan in dat soort wijken het beste met ,24 uur dienst hulp / bemiddelings verlening geven gesteund door juridische ondersteuning .welke steun geven om bepaalde conflicten , zoals burenoverlast aan te pakken : vele culturen zijn hier gewoon neergestreken zonder aanpassing ; dit gedrag slaat over .

  Op je gemak een reparatiebderijf op straat beginnen …….enz. moet direct angepakt worden : ene hand gegegevn zorgt dat de andere hand gepikt wordt .

  Reactie door Fred — donderdag 22 maart 2007 @ 19.16 uur

 18. Kruiskade in Rotterdam , vroeger een gezellige uitgangsbuurt met veel winkeltjes : de oudere bewoners zijn weggetrokken naar de nieuwe woonpolders ; Nu op elk hoek een kamera , elk winkel afgezet het diefwerend materiaal en horde politiebusjes .

  Reactie door Fred — donderdag 22 maart 2007 @ 19.21 uur

 19. ik vind het schandalig dat er probleem wijken er zijn maar er wordt door de woningbouwvereniging zelf aan mee gewerkt wij hebben hier al tien jaar mee te maken dat er door 1 familie alleen maar gedreigd word en alles wat er verboden is en dan de uitspraak van de woning bouw vereniging je gaat maar verhuizen en dat voor 1 gezin daar moeten 30/40 gezinnen voor buigen.

  Reactie door meurs w — donderdag 22 maart 2007 @ 19.38 uur

 20. Wisten jullie dat tot kort geleden de betaalbare woonruimteverdeling in dit land ging volgens de “woonduur systeem”. Mensen met langste woonduur in hun huidige woning kwamen altijd boven de lijst te staan, en de nieuwkomers met korte of geen woonduur in dit land hadden geen kans op een deugdelijke woning te huren. Dat was door de wet getolereerde indirecte discriminatie op grond van afkomst.

  Nu spelen de woningcorporaties met de huur aftoppingsgrens i.v.m huursubsidie.

  Werkloosheid komt vaker voor onder Allochtonen, en diegenen die wel werken, verdien dusdanig weinig dat ze bijna altijd afhankelijk zijn van huursubsidie. Maar mensen met hoger inkom of mensen die snel aan extra bijbaan komen mogen wel een duurdere woning betrekken en na een paar manden bij daling van hun inkomen komen z toch in aanmerking voor huursubsidie en ze hoeven ook niet te verhuizen.

  In dit zogenaamde “klein, overzichtelijk en geciviliseerde land” land hebben we een van meeste corrupt overheid ter wereld. Niemand is veilig in dit land want de waakhond(de overheid) beheerst het leven van de meeste burgers in dit land van A tot Z.

  Hoezo democratie en rechtstaat? Rechtvaardigheid is zoek in dit land.

  Voor dat ik naar Nederland kwam heb ik nooit een getto(in de negatieve zin) gewoond. Maar hier in Nederland woon ik daar al jaren. Ik houd me wel aan de regels maar respect voor de onze overheid ben ik al lang kwijt.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 19.42 uur

 21. Nederland = een ons kent ons zakkenvullersland laat maar eerlijk wezen.

  Wie neemt nu verantwoordelijkheid. Niemand.

  Niemand wordt aangesproken behalve de gedupeerde burgers in de achtergestelde wijken.

  Ik fiets bewust door de achtergestelde wijken. Daar kom ik tegen heel veel warm en goede burgers. Dat heeft mijn ogen goed geopend. Voor mij de leugens van Haagse dames en heren heeft GEEN waarde meer. Alles uit Haagse Achrekamers is al bijvoorbat verdacht en besmet.

  Weg met integratie. Dit land is van meet af opgebouwd op desintegratie verbrokkeling, segregatie en arbeid van vrijwiilligers en slaven.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 19.56 uur

 22. Ik vind het schandalig dat sommige mensen brengen asociale gedrag automatisch i.v.m etniciteit of armoede. Want ook allochtonen zijn de dupe van asociale gedrag van anderen.

  Ik ken mensen die dik verdienen en toch heel veel overlast veroorzaken.

  Nederland is geen recht staat want bepaalde klachten worden door de politiek en de politie niet eens aangenomen. We allochtonen hebben dan helemaal niets te zeggen tenzij we bereid zijn om overal ja te knikken. Dan zijn we wel welkom.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 20.03 uur

 23. Zoveel regels en zoveel mottos toch zo weinig daadkracht.

  En nu met de incompetente PvdA en CDA aan de macht verwacht nog minder.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 20.06 uur

 24. Mensen kunnen ook zelf initiatieven nemen uiteraard met extra hulp. Dit doen ze in de Franse voorsteden die geteisterd werden door rellen.
  http://www.nrc.nl/next/article653146.ece/Geen_tijd_meer_om_te_wachten
  Hoe ontwikkelingshulp wordt ingezet in de Franse voorsteden
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Microkrediet

  Reactie door C Harms — donderdag 22 maart 2007 @ 20.36 uur

 25. Ik waarschuwde vóór de verkiezingen om niet op PvdA en VVD te stemmen want beide parijen willen het vermogen van de woningbouwcorporaties afromen. Dat is geld wat ons, huurders toekomt!
  Als je dat al zou willen dan moet je ook het vermogen van de huizenbezitters afromen. Daar heb ik niemand over gehoord.
  Dat de VVD wil afromen ligt voor de hand (namelijk om successierecht te halveren, is gunstig voor vermogenden), maar de PvdA?
  Het CDA en de VVD wilden de huurmarkt liberaliseren, maar dat is niet gelukt.
  Maar nu heeft de PvdA het op een akkoordje gegooid met het CDA.
  Het geld van de woningbouwcorporaties wordt nu gebruikt om de “probleemwijken”aan te pakken. De hypotheekrenteaftrek blijft gewoon bestaan en die rijke stinkerds hoeven geen cent mee te betalen aan het opknappen van buurten. De wereld op zijn kop.
  Dit is diefstal van de huurders. Let op het gaat hier over tietallen miljarden op korte termijn en op langere termijn om een veelvoud daarvan.
  Het geld van de woningbouwverenigingen dient gebruikt te worden om de waardevermeerdering van de huurwoningen aan de huurders te compenseren die hun huurhuis willen kopen. Zo wordt uiteindelijk iedereen verantwoordelijk en eigenaar van zijn woning voor een betaalbare prijs. Ik herhaal maar weer dat de waardevermeerdering per woning de laatste tien jaar minstens 100.000 euro was, dus 10.000 euro per jaar. Daarom kunnen starters nu niet meer tot de woningmarkt toetreden.
  Het is een totaal verziekte situatie en in plaats van nu dat geld te gebruiken om huurders te stimuleren hun huis te kopen en om in stenen te investeren voor nieuwe huizen gaan die excusez le mot die idioten (maar in werkelijkheid sluwe egoïsten) gewoon door met geld wegsmijten en oude wijken afbreken. De prijzen van de woningen moeten drastisch omlaag zodat we weer normaal over kunnen gaan tot de orde van de economische dag en dat is dat we moeten kunnen concurreren met andere landen. Dat kan nu niet want de dagelijkse vaste lasten zijn veel te hoog.
  Blijf met je poten van het geld van de huurders af. Vuile gieren zonder toekomstperspectief voor de gewone mensen. Ze hebben alleen voor zichzelf de zaakjes geregeld.
  En waar gaat dat geld naar toe?
  Weer naar de bouwondernemeningen die zich kunnen werpen op de infrastructuur met geld van de huurders. We worden WEER genaaid. Net als die organisaties die steen en been klagen over het geld wat er voor cultuur wordt uitgetrokken Alles gaat naar de NIEUWE GEBOUWEN. Hé en we hadden al een bouwschandaal van 25 miljard euros die nooit zijn terugbetaald door die verschrikkelijke eikels waarvan hun voorman Eelco Brinkman en beoogd premier een zo mogelijk nog grotere eikel dan De Hoop Keffer, ook al een beoogd premier. Wat een kleffe CDA-kliek. En de huidige premier Bakellende is de ergste van allemaal en maar inspelen op de hypotheekrenteaftrek. Daarom heeft hij zo weinig stemmen verloren vergeet dat alsjeblieft niet. Het is een groot complot van de banken en de politiek om ons al dat geld afhandig te maken. De banken het geld en de politici de mooie projecten met de lintknippartijtjes. PvdA heult gewoon mee.
  Heeft nou maar zo’n klein clubje in dit verziekte calvinistenlandje dat in de gaten?

  Reactie door L'écologiste — donderdag 22 maart 2007 @ 20.36 uur

 26. Ik vind Kruiskade nog steeds een van de mooiste plekken in Rotterdam. Daar is de echte maatschappij. Er wonnen en werken heel veel fijne mensen daar. Als we nalatigheid van de stadbestuurders en woningcorporaties ook in kaart brengen, zien we waar het probleem ligt. Grotendeels van de problemen in die wijken zijn ergens anders veroorzaakt. Vooral in de achterkamers van stadbestuurders en woningcorporatie.

  Die hebben jaren lang een eenzijdige bedrijf en woning verhuurbeleid gehanteerd en hebben niks aan de sociaal economische infrastructuur gedaan. U kunt alle gebouwen vervangen met nieuwbouw, maar zonder een gezonde sociaal en economische infrastructuur, wordt het toch niks.

  Nederland is corrupt aan de top. Met een corrupte top komen we geen centimeter verder.

  We kunnen blijven weg kijken, naar verkeerde kant kijken, met blinde oog dingen gaan roepen en schuld in de schoenen van anderen( vaak allochtonen en nieuwkomers) schuiven maar daarmee lossen we de kern van de probleem niet op.

  We zijn een land die te lang alle asociale gedrag heeft getolereerd. De steden hanteren gedoogbeleid met drug, geluidsoverlast, discriminatie,,,,,,,.

  En dan nu willen ze dingen gaan aanpakken. Waar waren alle die incompetente ambtenaren alle die jaren? Ze waren out to lunch, lange vakantie of druk bezig met vullen van eigen zakken. Ze vervangen elkaar en nemen elkaars taken over. Maroc Pastor. Zijn groenlinks voorganger en de huidig wethouder zijn allemaal dezelfde soort. Corrupt dat is.

  Reactie door khosrow — donderdag 22 maart 2007 @ 20.39 uur

 27. @ khosrow

  Zolang er asociaal afbraakbeleid word gevoerd, zal er nooit een gemengde buurt ontstaan.
  Zie het hier in onze stad gebeuren, hele wijken tegen die tegen de vlakte gaan.
  En de bewoners trekken van sloop naar sloop wijk.
  De grond wordt volgebouwd met duurdere koop en huur huizen, die dus voor de eerdere bewoners niet te betalen zijn.
  Zo wordt er met deze mensen gesleept van wijk naar wijk.
  De grote vraag is nu alleen nog maar, waar blijven deze mensen als straks alles opnieuw is volgebouwd met huizen die niet meer te betalen zijn.
  Nu op de tv de Rivierenwijk in onze stad, die op de het lijstje staat.
  Ook een hele wijk die binnenkort geheel gesaneert gaat worden.
  Ben het absuluut met je eens dat er van het nieuwe kabinet niets verwcht hoeft te worden.
  Het zal eerder meer van hetzelfde zijn.

  Reactie door kitje — donderdag 22 maart 2007 @ 20.41 uur

 28. Ongelofelijk dat er weer miljoenen in de wijken wordt gestopt. Er wordt verkeerd gemeten. Als je ziet de hoeveelheid afval dat uit deze wijken komt maak je mij niet wijs dat dit achterstand wijken zijn. Al dat afval hebben ze gekocht en niet gekregen. De verhouding met de hoeveelheid afval dat uit een modale wijk komt staat niet in verhouding tot wat er uit achterstandwijken komt. Al jaren worden er miljoenen in deze wijken gepompt zonder zichtbaar resultaat. De enige oplossing is dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en voor hun situatie. Zero tolerance en geen geld meer inpompen.

  Reactie door Delftenaar — donderdag 22 maart 2007 @ 20.45 uur

 29. Beste khorosrow ; ga mij niet vertellen dat de Nederlnders het gedaan hebben : ik ben namelijk 53 jaar en weet precies hoe het vroeger was en NU ; om maar even een voorbeeld

  Reactie door Fred — donderdag 22 maart 2007 @ 20.46 uur

 30. Probleemwijken en geweld op scholen.

  Het zijn problmen die met elkaar samenhangen.
  Een groot probleem voor de betreffende wijken, blijft de armoede en de daarmee samenhangende spanningen, die zich voortzetten op de scholen. Een groot deel van de schoolbevolking in de betrefende wijken neemt de spanningen, de zorgen en de angst en onzekerheid mee naar school.
  Bovendien ontbreekt het op de meeste scholen met name in het voortgezet onderwijs en de regionale opleidingscentra (de ROC’s) aan gevoelens van intimiteit en veiligheid.Het zijn langzamerhand ontzettend grote onderwijsfabrieken waar de noodzakelijke sociale controle en de onderlinge solidariteit ontbreken. Wil men iets doen aan de wijken, dan zal men de armoede moeten aanpakken. Wil men iets doen aan het geweld op scholen, dan zal men eindelijk eens moeten overgaan tot het vaststellen van de maximale schoolgrootte. Kleinere autonome scholen bieden meer gevoelens van intimiteit (het is onze school), solidariteit (het zijn onze vrienden) en van veiligheid.
  De normale schoolomvang in het primair onderwijs zou m.i.maximaal 8 leerlinggroepen en in het voortgezet onderwijs (vmbo,havo, vwo,mbo)maximaal 400 leerlingen moeten bedragen. Ik realiseer me, dat deze gegevens discutabel zijn. Maar het wordt hoog tijd dat eens wordt nagedacht over de schoolgrootte in relatie tot geweld op school.
  Een ander punt met name m.b.t. kwetsbare en achtergestelde wijken is de afstand tot de school. Hoe dichter de school bij de woonsituatie van de leerlingen is, hoe groter de betrokkenheid op de school is.

  Er is veel meer konkreets te zeggen over het oplossen van de problemen m.b.t. deze onderwerpen.

  Ik geloof nauwelijks in de aangekondigde maatregelen. Het slopen van woningen in kwetsbare buurten en wijken verdrijft de mensen naar andere buurten en wijken, simpelweg omdat de na de sloot te bouwen woningen, voor de maatschappelijk kwetsbaarste bewoners niet meer te betalen zijn. Zij zullen zich opnieuw concentreren in “goedkope”woonwijken. De problemen worden gewoon verschoven.

  Harm de Vos

  Reactie door harm de vos — donderdag 22 maart 2007 @ 21.13 uur

 31. @26khosrow
  Ik ben het met je eens, de situatie die je schetst vind je door heel nederland de mooiste plekjes aan het water,havens kades e.d worden door het creeren van achterstandwijken binnen no time omgetoverd tot watervilla,s ,apartementen e.d voor de nouveau riche die genoeg verdienen om dit te kunnen betalen.
  De oorspronkelijke bewoners vind je er niet meer terug evenals betaalbare huurwoningen.
  op plaats waar vroeger m,n roeiboot lag liggen nu jachten van een ton aan steigers van watervilla,s.
  Beneden een half miljoen euro heb je daar niets meer te zoeken alleen nog nostalgie.

  Reactie door che — donderdag 22 maart 2007 @ 21.43 uur

 32. @ 27 kitje,

  Deventer ken ik van vroeger toen ik er in de eerste helft van de jaren 70 in de stad woonde en huur betaalde aan één van de grootste huizenbezitters aldaar, een niet nader te noemen Italiaan met een ijszaak.
  Ik heb toen via een net carrière makende PvdA-er een tijdelijke gemeentehuurwoning toegewezen gekregen.
  Dat huis staat er allang niet meer: afgebroken, net als het huis waar ik daarvoor inwoonde, ook afgebroken.
  De betreffende Italiaan was als verhuurder trouwens best coelant, no problemos.
  Maar kun je voorstellen hoe rijk die man de afgelopen 10 jaar is geworden vanwege die wardevermeerderring. Destijds had hij al zo’n 40 huizen.
  Wat gebeurt er met dat geld vraag ik mij dan altijd af en wanneer alles zo duur wordt. Investeren in China?
  Ook wordt het zo aantrekkelijk om oude gunstig gelegen wijken af te breken en er nieuwe duurdere woningen te bouwen, immers de grond is veel meer waard geworden. Deze nieuwe huizen kunnen weer gekocht worden door mensen die hun overwaarde verzilveren.
  En zo verdwijnt uiteindelijk de overwaarde in de zakken van de bouwwereld. De overwaarde is kunstmatig gecreerd door de overheid die te weinig laat bouwen.
  Ik heb het al zo vaak gezegd maar vooruit nog maar weer eens. Landbouwgrond is 3-5 euro per m2 en bouwgrond 300-500 euro. De gemeente kan met 1 druk op de ruimtelijke ordeningskaart water in wijn wat zeg ik chapagne toveren. Kijk dat is nog eens lekker profiteren.
  Ik zou zeggen van landbouwgrond meteen bouwgrond maken voor niets en dan huizen bouwen. Geloof die ambtenaren niet en die politici nog minder.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 22 maart 2007 @ 21.52 uur

 33. Ik ben geboren (1968) en getogen in Vreewijk, Rotterdam, Zeisstraat 11c.

  Vreewijk was in mijn kindertijd een echte volkswijk, in de positieve zin. Er was saamhorigheid en sociale controle, er werd gestemd op Den Uyl en de VVD was fout. Was er een ruitje ingeschopt, wist de wijkagent je moeiteloos te vinden. In de jaren ’70 kwamen de eerste gastarbeidergezinnen naar Vreewijk. Dat leverde aanvankelijk weinig problemen op: de gezinnen werden opgenomen en met kop en kont geintegreerd. Op z’n Rotterdams, dus. Voor ons kinderen waren de (vooral) Surinaamse en Turkse gezinnen vooral spannend. Bovendien bleken de mensen erg gastvrij. Handig als moeder weer eens spruitjes op het menu had staan. “Ik ga bij Ahmed’s ouders eten” moet mijn moeder soms tot wanhoop hebben gedreven. Al met al heb ik in Vreewijk een redelijk zorgeloze kindertijd gehad.

  Nu waren de huizen in de Zeisstraat oud. Hoewel de bewoners zich einde jaren ’70 verenigden en renovatie en betere behuizing probeerden af te dwingen, werden de woningen rond 1982 gesloopt. Jarenlange verwaarlozing hadden hun tol geeist.

  Mijn ouders en ik waren inmiddels verhuisd naar een “gerenoveerde” woning elders in Vreewijk, een renovatie die, gezien de kwaliteit ervan, was uitgevoerd door de firma Biereco. De jaren ’80 waren aangebroken, en in Nederland waaide een andere wind. Reagan en Thatcher beweerden vrolijk dat er niet zoiets bestond als een maatschappij, en Lubbers wilde z’n karwei afmaken.

  In Vreewijk werden we geconfronteerd met meer en meer buitenlanders (zo werden ze toen nog genoemd) Dit leidde tot onderhuidse spanningen tussen de geboren en getogen Vreewijkers en de inmiddels gesettelde gastarbeiders enerzijds en de nieuwe gastarbeiders. De eerste zaden voor een crisis waren gezaaid.

  Protesten van bewoners bij opbouwwerkers, gemeenteraadslieden e.d. (volgens mij voornamelijk van PvdA-snit) haalden weinig uit. Het multiculturele ideaal was geboren, en wie tegen was, was conservatief, of anderszins verdacht. De professionele bestuurders wisten ten slotte wel wat goed was voor de wijk. Slechts een of ander clubje tomatenplukkers uit Oss publiceerde een rapport, waarin dergelijke signalen werden opgepikt.

  Deze situatie sudderde gestaag voort, tot in 2002 de bom barstte met de Fortuyn-revolte.

  Nu in 2007, zo’n 5 jaar later, is het te hopen dat dit kabinet echt werk maakt van dit land.

  Reactie door Erik van Donk — donderdag 22 maart 2007 @ 22.00 uur

 34. Kortom, SP/Jan Marijnissen, na alle reacties tot nu toe, gelezen te hebben;

  er zijn veel wijken, waar het goed gaat, maar de aandacht is hard nodig op die wijken, waar het niet goed gaat.

  -a-sociaal gedrag.
  -veel te dure huur/koopwoningen.
  -bestuurders die mensen negeren, in de kou laat staan.
  -voorzieningen, die er gewoonweg niet zijn.
  -regering/politiek die zich met “belangrijkere” zaken bezig houden.

  Wat mensen wensen en willen is; een bestaansinkomen, waarmee mensen wérkelijk rond komen en de kosten voor voeding, kleding, onderdak etc…betaald kunnen worden.

  Wat mensen wensen en willen is; een wijk, zónder a-sociaal gedrag van de enkeling en voorzieningen waar IEDEREEN een plek kan vinden.

  Wat mensen wensen en willen is; dat bestuurders, politici, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden eens wérkelijk beginnen te luisteren naar de noden van mensen in hun eigen wijk.

  IS DAT NOU ZÓ MOEILIJK???? OM VAN MENSEN TE HOUDEN….OM ZE TE GEVEN?????

  Reactie door franslj — donderdag 22 maart 2007 @ 22.01 uur

 35. @21-22-23 khosrow

  zo moet u het niet zien,u moet het zien zoals zij uitleggen…
  VOC mentaliteit! laten we blij zijn !!

  u noemt in ieder geval het beesie bij z’n naam.
  ik ben het met u eens!

  Reactie door iew — donderdag 22 maart 2007 @ 22.05 uur

 36. L’ecologiste

  Ja die niet met naam en toenaam te noemen
  Italiaan is niet alleen rijk geworden met zijn ijs!
  Denk niet dt jij Deventer nu nog zult herkennen.
  Er is zoveel gesloopt de afgelopen jaren.
  Ik woon hier nu zo’n 18 jaar in die tijd is er alleen maar gesloopt is er veel nieuwbouw uit de grond gestapmt.
  Natuurlijk wel nieuwbouw voor de Deventernaar met de beter gevulde beurs!

  Reactie door kitje — donderdag 22 maart 2007 @ 22.12 uur

 37. Hier hebben we ook van die wijken,1 keer per jaar gaat alles op de schop.de wooningbouw vereniging investeerd weer, knapt het op,maar dezelfde mensen komen terug en 1 2 3 het is weer een puinhoop.zelf heb ik daar ook gewoond maar dat heb ik moeten bekopen met 8 gebroken ribben en een ingeklapte long.gelukkig woon ik daar niet meer.wat ik wil zeggen:je kunt er net zo veel geld inpompen als je wilt,maar als de mensen geen andere mentaliteit opbrengen houd het op.

  Reactie door paul — donderdag 22 maart 2007 @ 22.51 uur

 38. AL worden al die wijken met goud behangen,de vloeren met plavuizen geplaveid het blijven probleem wijken.Het zijn de groepen met cultuur verschillen waar men zo nooit de problemen mee kan oplossen.
  Al woond elke groepering in een eigen stad het blijf problemen geven.
  OPLOSSING alle groepen terug naar eigen land
  Daar fatsoenlijke huizen en ook een menswaardige maatschappij opstarten dan onstaat geluk en tevredenheid.je poot een tulp toch ook niet in het moeras?

  Reactie door fred — donderdag 22 maart 2007 @ 22.53 uur

 39. Ook ik woon in zo’n aangewezen probleemwijk.
  Hier wonen inderdaad veel mensen met lage inkomens, mensen die werkloos zijn, mensen die arbeidsongeschikt zijn, mensen met een bijstandsuitkering, jonge starters enz.
  Daarnaast families die hier al 3 generaties wonen. Het is een echte volksbuurt. s’ Zomers zit iedereen met mooi weer buiten. Gaat bij elkaar zitten, koffie en bier, muziek staat aan, spelende kinderen. Natuurlijk gaat het wel eens mis.
  Ik weet ook wel met wie ik beter niet kan bemoeien, vroeg of laat heb je stront aan de knikker. Het imago van de wijk is slecht, maar dit komt m.i. ook door de stigmatisering. Wanneer je in zo’n wijk woont, wordt je automatisch als asociaal beschouwd. Op je postcode al. Dat deze wijk als probleemwijk wordt bestempeld komt mede doordat de houding van de politiek en politie en dergelijke niet adequaat is. Vorige week nog was er een razzia. Hieronder de brief van de gemeente welke onaangekondigd bijna huis aan huis binnenviel.

  Aan de bewoners en/of ondernemers op dit adres
  Onderwerp Controle Maart 2007
  Geachte heer, mevrouw,

  In het kader van het gemeentelijk veiligheids- en handhavingsbeleid voert een interventieteam controles uit
  in Alkmaar. De gemeente Alkmaar voert de regie bij deze controles. Zij worden nu uitgevoerd in Uw wijk.

  Interventieteams voeren gerichte controles uit in bepaalde gebieden of branches en zijn gericht op het
  detecteren van onrechtmatige situaties. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ontduiken van belastingen en
  sociale premies, uitkeringsfraude maar ook handhaving van milieuwetgeving. Voor de aanpak van deze
  onderwerpen werken de interventieteams nauw samen met de Politie.
  Een interventieteam bestaat uit medewerkers van de gemeente, sociale recherche, Rijksbelastingdienst,
  Arbeidsinspectie (Ai), Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank
  (SVB) en de Politie.
  U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met een interventieteam. Bijvoorbeeld door een huisbezoek (bewoners) of een controle ter plaatse of boekenonderzoek (bij ondernemers).
  Deze controles worden uitgevoerd op basis van de bevoegdheden van de deelnemende organisaties.
  Zo vragen medewerkers van de belastingdienst, gemeente, UWV, SVB en/of de Politie toegang tot uw woning. Als u geen toestemming geeft, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de betaling van de uitkering of toeslag wordt geblokkeerd en kan de uitkering na vervolgonderzoek worden beëindigd. In sommige gevallen kan door de Politie direct de toegang tot uw woning worden afgedwongen.
  U bent verplicht om informatie te verschaffen aan medewerkers van deze instanties. Op basis van die informatie beoordelen de uitkeringsinstanties of u (nog) recht heeft op een uitkering of toeslag en hoe hoog
  die moet zijn. In de regel betreft het gegevens over uw woon-, leef- en werksituatie, maar bij sommige
  uitkeringen zijn ook gegevens over inkomsten en vermogen van belang. De verkregen gegevens worden geverifieerd bij de controlerende diensten en indien nodig vindt een hercontrole plaats.
  De medewerkers die komen controleren zullen zich altijd legitimeren en het doel van de controle aan u meedelen.
  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Ik bedoel maar: in andere ‘meer gegoede wijken’ komt zo’n controle niet voor.
  Alleen al het feit dat je in deze wijk woont maakt al dat men je als een potentiële crimineel beschouwd. Wasmanden worden bekeken, tandenborstels geteld, enfin het gehele beschamende ritueel wordt afgewerkt.
  Zelfs werd er naar illegaal gekopieerde muziek en software gespeurt…
  Alsof dit in andere wijken niet voorkomt.

  Reactie door Sjaak — donderdag 22 maart 2007 @ 22.57 uur

 40. off topic:vanavond op tv; het meest magische vierkant is er, mmv. om. petra albeda.15 jr.
  860.anyway.

  Reactie door gli'occhi miei, che vedeste — donderdag 22 maart 2007 @ 23.00 uur

 41. Ik heb een tijd in Meezenbroek/Heerlen gewoont, maar ik ben er nog langer actief geweest als (mede)organisator van activiteiten voor kinderen.
  In deze tijd (1992-1998) hebben we met steun van de gemeente en buurtverenigingen een week kindervakantiewerk georganiseerd voor kansarme kinderen, zodat deze in de vakanties bezig gehouden werden.

  Wat mij opviel, was dat de gemeente zich steeds meer terugtrok en de initiatieven overliet aan locale instanties (Voor mensen, door mensen) Helaas klinkt het systeem sympathieker dan het werkelijk was.
  In de locale besturen kwamen steeds meer mensen die vooral het eigenbelang nastreefden, het minste wilde doen, en de meeste eer wilden opstrijken. Dit zorgde ervoor dat de welwillende gingen lopen, en de windbuilen bleven zitten.
  Uiteindelijk liep het allemaal muurvast.

  Om het duidelijker te maken wat ik bedoel wil ik het volgende voorbeeld geven. Toen wij de organisatie in handen hadden, legden we het accent op de vrijwilligers. We zorgden ervoor dat we wekten is een goede sfeer. Daardoor hadden we nooit een tekort aan mensen. Ze kwamen als het ware vanzelf. Toen wij het overdroegen aan het volgenden bestuur, werd daar een abrupt einde aan gemaakt. Het bestuur stelde zich ‘hoger’ dan de vrijwilligers en verzonnen regels voor iedereen en behalve voor zichzelf.
  Wij hielpen mee tijdens de uitvoering, terwijl het bestuur ‘telefonisch’ bereikbaar was.

  Dit zag ik overal. Blaaskaken, windbuilen en ruziemakers verzuurden de sfeer in de maatschappelijke organisaties en daarbij kregen de professionele mensen steeds minder uren van de gemeente om dit bij te sturen. Uiteindelijk liep dit allemaal vast.
  Egotripperij en huferigheid voerde de boventoon en liet het allemaal als een kaartenhuis inklaar vallen

  Reactie door alexander — donderdag 22 maart 2007 @ 23.06 uur

 42. @ 39 Sjaak

  Ik dacht dat de Gest#po al uit de tijd was, maar zo te zien bestaat hij nog in Alkmaar.

  @ 40 gli’occhi miei, che vedeste

  Hier is de link,…..

  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/3/22/220307_magisch_vierkant.html

  Hun gebruiken 870.

  Reactie door Pool — donderdag 22 maart 2007 @ 23.19 uur

 43. Er wordt nu net gedaan of het alleen een kwestie is van wijk opknappen en werkeloosheid oplossen, maar volgens mij verhinderen ook culturele aspecten de integratie en emancipatie van deze in meerderheid allochtone wijken. Daar hoor ik niet veel over.

  Reactie door Eric — donderdag 22 maart 2007 @ 23.30 uur

 44. @38
  Fred,

  Dus je woont in een moeras?

  Reactie door Erik van Donk — donderdag 22 maart 2007 @ 23.49 uur

 45. Zelf woon ik niet in een probleemwijk, maar het is weer waan van de dag beleid;, Ondiep Utrecht zit er opeens ook bij. Maar wat gebeurd er met de tientallen kleine steden en dit wijken waar ook forse problemen zijn.
  Nu is het grote steden beleid. Zelfs in dorpen ontstaam probleemwijken. Sociaal zwakkere worden altijd in de goed kopere huurflats geduwd en omdat veel gesloopt wordt onstaat er weer verschuivingen. In de ene wijk wordt het opgelost in de andere wijk ontstaan er nieuwe problemen.

  Reactie door Harry Sangers — vrijdag 23 maart 2007 @ 2.44 uur

 46. zeer geachten lezers hier een bericht van een bewoner van de kostverlorenflat in weespmij reactie is , we zijn al tweejaar aan het vechten , voor de sloop tegen te houden maar we waren aardig op dreef de woning bouw is bij de bewoners thuis geweest hoe we ales wouden hebben en dat ze gingen beginnenmet de woningen ,het wel een grondigen achterstand van een renevatie , de reden is dat er in 28 twintig jaar zeggen en schrijfen twee keer de buiten boel is geschildert en een keer het plafonnetjege wit op de gallerij en een proefvloer gelegen, die nu nog steeds woestijn zand blijf geven als je de balkonnen veegt en als je een drupppeltje olie er op lied vallen dan had je metteen een olieveld, dat is aan de flat gedaan en nu zitten we met groten gaten want ze zijn maar aan het hakken geweest om te kijken of er beton rot is maar misschien ben ik als vrouw zijnde een leek maar ik heb ver nomen als er ijzer in het beton zit dat er geen beton rot kan ontstaan en zo lang dat de flat staat is er nog geen een balkon naar beneden gegaan , maar we hebben allebewoners die er wonen netjes de huur betaald maar onder houd aan de flat dat kunt u lezen dat is bitter wijnig gedaan , waar al dat geld is gebleven , het is al bekend gemaakt in de kranten dat de woning coperaties en de aan nemers de groten zakken vullers zijn. en dat kan ik uw ook laten lezen ook en nog meer dingen want die coperatie van ons heb al een hekel aan mij want ik ben al voor het gerecht geweest, dat ik dacht dat ik de enigen bewoner was ,want het ging over de zurvers kosten die de vierkamerflat betaalden en de twee kamerflat dat daar alzo,n ver schil in zat en dat was over het schoonmaken van het trappenhuis- de buitenverlichting – en het watergeld . Waar om moesten wij meer betalen dan de twee kamer woning, ja het ging per oppervlakte van het huis per vier kanten meter , nou uw weet toch ook dat de schoonmaker niet in de huizen schoon maken maar alleen het trappen huis dat was de eerste de tweede was de buiten verlichting , we hebben allemaal de zelfde lampen, maar de twee kamer flat moest weer meer betalen en de derde punt was het water , we hebben geen eigen watermeter, hoe kunnen de vierkamerflat meer betalen dan de twee kamer flat , nou ze gingen er van er op uit dat op de vier kamerflat gezinnen wonen en in de twee kamer flat alleen staanden maar laten ze dat maar eens bewijzen dat die minder water gebruikten dan de vier kamer flat en dat conden ze niet, dus er werd gezecht als je op een flat woond met zoveel bewoners ,dan moet het berekend worden dat elkebewoner, even veel betaald , en dat verschil is al van af het begin dat de flat is komen te staan waar hebben ze aldat geld gelaten , het proces heb ik gewonnen , en ik kan het ook nog laten zien ook , maar we kregen maar van een jaar terug omdat het over een jaar was berekend , maar de wet luit toch dat je vijf jaar terug kan vorderen dat is ook bij de belastijng, of heb ik het ver keerd we weten donders goed dat ze geen huur ver laging kunnen geven maar wel huur ver hoging , en ze hebben het zo gedaan dat ze de twee kamerwoning niets meer moesten betalen dat dat de woningbouw en wij kregen dan geld terug , maar als ze tieel zijn dan doen ze het ook met die anderen vier jaar schenken aande twee kamer woningen, en ons het geld waar we recht voor hebben terug betalen , want ze hebben over dejaren heen alleen maar via onzen portenmonnee renten gevangen, waar hebben ze dat gelaten, daar wordt niets over gesproken er zijn zo veel directuers al op gestapt als het een gezonden coperatie is dan blijven ze wel maar stuk voor stuk zijn ze op gestapt want het werd te heet onder hunvoeten en nu hebben we weer een nieuwen directuer die uit friesland komt , en een auto van de baas , en dat ielater van huis vertrekt dat die niet in de file staat, ja dat wordt wel betaald van onze geld , maar nu komt de kloe de grondigen achterstalliggen renovatie is voor een half jaar stil gelegd en ze zouden weer starten in het voorjaar, maar dat ging niet door want ze zijn om detafelgaan zitten de gemeenten- dewoningcoperatie-en de aannemer van het winkelcentrum , heel aalss ben ik 12september niet op de vergadering geweest maar er te kennen zijn gezecht dat het waar schijn lijk sloop of renovatie zal worden, nou we heben verschillenden malen een uit nodiging gehad voor een bewoners avond maar als de dag erwas kregen we weer een brief dat het niet door ging wegens omstandigheden, nu is er wat uit gelekkt via de kabel 13 maart en veertien maart kregen de bewoners allemaal de brief in de bus voor een bewonersavond, nou de bewoners dachten dat we tehoren kregen dat de renovatie door ging maar niet dat het project al op schaal stond hoe het er uit kwam tezien , want we kregen tehoren dat de flat en het winkelcentrum plat ging en dat er een heel nieuw winkelcentrum zou komen en koopwoningen appartenmenten maar huur woningen in de klassen van de huur die we nu hebben dat komt er niet alleen maar duurderen en we kregen de mededeling , dat we als we een woning naar ons zin zouden vinden dat ze ons dar mee zullen helpen, om te kijken of we daar voor in aan merking komen , we worden gewoon gedwongen als bewoner zelf een huis te zoeken dan hoeven ze maar vijfenhalfduizend euro tebetalen, dan zijn ze met een koopje van ons af maar dat lukt niet want wij zijn het er niet mee eens wij willen niet gaan ver huizen wij worden gedwongen om te gaan verhuizen , want wij moeten ruimten maken voor een mooi winkelcentrum en mooien appartenmenten . Zo gaan ze nu met menzen om we zijn net een stuk vuil wat ze willen dumpen, en dan nog anderenhuizen slopen waar de bewoners ook niet op de hoogte zijn geweest en dat is de plataanlaan die moeten ook plat , menzen ik raad jullie aan ga niet uit je eigen weg , laat ze maar komen, want wij zoeken geen woning wij hebben er al een , en schrijf ook wat op de webzyd hoe meer teacties tes te sterker staan wij . En meneer marijnissen zou uw uw mening hier over willen zeggen hoe de gemeenten weesp en de woningcoperatiede woning bouw , want de flat is niet bouwvallig en er zit ook geen beton rot in en de kadaster is ook in goeden staat .Ik hop als bewoner dat ik bericht krijg en , dat er vel menzen hun reactie willen geven kom op , met z,n allen staan we veelsterker , en we moeten het winnen van hun. meneer Jan Marijnissen mij telefoonnummeris 0612196951 bij voor baat dank darum 23-3- 2007

  Reactie door j.cornet — vrijdag 23 maart 2007 @ 3.28 uur

 47. Wat is feitelijk de norm voor het benoemen
  van een ‘probleemwijk’? De aangemelde crimina
  liteit of de gemelde ‘onlusten’ en ‘angsten’
  bij de politie?

  Niet één burgemeester zal het een verdienste
  vinden als zijn gemeente bestuurskundig niet
  in de hand gehouden wordt.
  Wáár en wanneer en aan wie worden de ‘onregel
  matigheden’ gerapporteerd?

  Als een Commissaris v.d.K. een aantal gemeen-
  ten in zijn provincie heeft, dan zou je toch
  verwachten dat er regelmatig ‘overleg’ én
  evaluatie zou plaatsvinden?
  De SP die zo veel mogelijk zich aan de basis
  laat informeren zal intussen een aardig beeld
  hebben van wat er leeft ‘in het land’,…….
  maar WAT hebben de diverse Kabinetten de afge
  lopen 5 jaar eigenlijk ‘bijgestuurd’ als men
  nu ineens alle mogelijk plannen en voorstel-
  len het licht wil doen zien?

  Op welke nivo’s heeft men het er bestuurlijk
  bij laten zitten én ‘liggen op de plank’?
  Regering, provincie én gemeente?

  Het ‘uitkammen’ van een wijk kan ik me bij
  ernstige verdenking én in oorlogstijd nog goed voorstellen, maar riekt feitelijk naar
  intimidatie en pure vrijheidsberoving als het
  om ONverdachte burgers gaat.

  Welke ernstige reden rechtvaardigt de brief
  die Sjaak heeft ontvangen en ál diegenen met
  hem? Dat mensen van hun bed ‘gelicht’ kunnen
  worden voor een spoedverhoor kan ik me nog
  voorstellen, maar zonder aanwijsbare reden
  het hele huis binnnenste buiten keren?

  Zou dat dan de meest resultaten opleverende
  oplossing zijn? Gaat men ook de jachten, boten, auto’s, moestuinschuurtjes, buitenhuis
  jes en caravans na van deze mensen?

  Gericht werken betekent dat je ‘verdachte ge-
  vallen’ aan een totaalonderzoek onderwerpt,
  maar dit?
  Mensen hebben toch recht op een persoonlijk
  ‘huiszoekingsbevel’ en op wie wordt de schade
  van overhoop halen verhaald?

  Hoe worden bejaarden begeleid in dit soort
  akties? Mogen zich die misschien laten bij-
  staan door kinderen of buren als getuigen?
  Zónder nadere precisering lijkt de brief aan
  Sjaak zeer ONwettig over te komen!

  Het zal een heel werk worden om overal onder
  huizen in de kruipruimten en bóven de ver-
  laagde plafonds en achter de plinten van in-
  gebouwde keukens, etc etc. naar ‘bewijzen’te
  willen gaan zoeken…..in het wilde weg….!

  Ach ja, vergeet ik nog de mogelijkheden in
  de tuin of een loden kist die men onder zijn
  ‘steigertje’ zou kunnen hangen!

  Onder welke vlag wordt er dan eigenlijk geva-
  ren? Kápers op de kust! De scheepsjongens van
  Den Haag komen er aan…met wélke KRUISvlag
  nu weer…..en hóé hóóg in top?
  Deze vorm van amok uitlokken kan een hele
  burgerij doen gaan muiten!

  Ach vergat ik nog al die ruimten waar men ook
  overtollige eigen bezittingen kan ‘opslaan’
  in gebouwen of op rekeningen!
  Systematisch besturen? Adequaat optreden?

  De vlam zit feitelijk al in de pan door on-
  voldoende contrôle en ‘handhaving’ maar zo is
  er nog weinig meer nodig voor een stevige
  burgeroorlog, door het al jaar en dag negeren
  van de eerste levensvoorwaarden voor de bur-
  ger, waar het om basisvoorwaarden en voorzie-
  ningen gaat!

  Woningnood, huren, zorgkosten en prijzen om-
  laag, dan is er althans beter vaarwater en
  kan iedereen zijn hoofd boven water houden en
  laait de agressie niet verder op!

  Reactie door Madelief — vrijdag 23 maart 2007 @ 3.51 uur

 48. zeergeachteJanmarijnissen eris een fout op getredenmet de laan het moet de kastanjelaanwezen in plaatsvan plataanlaan zorrie mijn excussen .

  Reactie door j.cornet — vrijdag 23 maart 2007 @ 3.57 uur

 49. weer typisch p.v.d.a. ff een lijstje van de grote steden .om haar sociale??? gezicht te laten zien .grote steden voeren eerder een bibob beleid uit zodat de criminaliteit zich verplaatst naar de omliggende dorpen .waar de plaatselijke veldwachter met de handen in het haar zit .en criminelen in bepaalde wijken de dienst uit maken .woningcorporaties ,flikkeren, sociale probleemgevallen in afgeschreven hoogbouw (brengt het nog wat op voor ze gesloopt worden )en ziedaar de probleem wijk is geboren .het fenomeen probleemwijk zal in nederland voorlopig niet verdwijnen het is nl goeie handel voor .allerlei(private)maatschappelijke dienstverleners .kortom er word aan die mensen daar VET GELD VERDIEND.

  Reactie door h.verbeek — vrijdag 23 maart 2007 @ 4.00 uur

 50. @alexander
  dit systeem werd in de oudheid ook al toegepast door de romeinen,als alles in de soep gelopen was hoefden zij alleen nog wat meningen te collecteren en het gepeupel stondklaar om het af te maken.
  En wie er dan als grote overwinnaar uit de bus kwam laat zich raden

  Reactie door che — vrijdag 23 maart 2007 @ 6.08 uur

 51. @39 Sjaak,

  Ik wist wel dat ze met zijn allen gek aan het worden zijn maar dat het al zo erg is vindt ik ronduit schofterige staatsterreur

  Ik kan bijna niet geloven dat die brief van de gemeente echt is maar het zal wel want zulke waanzin bedenkt een normaal mens niet zelf alleen een krankzinnige is in staat een dergelijke brief te schrijven en alleen een gek werkt mee aan de organisatie en uitvoering van deze “controle’s” is bij jullie de oorlog nog niet afgelopen, of zijn de Duitsers weer teruggekomen.
  Ik weet niet wat er aan de hand is daar maar Sjaak als ik jou was zou ik me niet langer druk maken over razzia’s waar je over schrijft,je moet zo snel mogelijk maken dat je daar wegkomt laat alles achter wat je heb en ga rennen want bij jou daar zijn ze echt knettergek geworden vlucht nu het nog kan want het wordt gevaarlijk daar .

  Sjaak ik wens je echt heel veel sterkte ruim je huis netjes op maak geen herrie doe niet verdacht en ga nergens mee zitten sjoemelen want als de bel gaat ben je de sigaar.

  Ik bedoel niet sarcasties te zijn tegen jou Sjaak mijn sarcasme is bedoeld voor de gewetenloze imorele zieke geest die verantwoordelijk is voor deze razzía’s in jouw wijk.

  Sjaak soms is het beter om te gaan rennen voor je leven dus ga weg daar hoe dan ook en beloof jezelf dat je niemand in jouw woning toelaat ongeacht de sanctie’s als je daar toch besluit te blijven.

  Ik wens jullie daar in ieder geval heel veel sterkte toe en hoop dat ze geen hekken om jullie wijk heen gaan zetten.

  Met de meeste hoogachting Bertje

  Reactie door Bertje — vrijdag 23 maart 2007 @ 6.14 uur

 52. Goeden morgen vrienden SP.

  Khosrow, Sjaak en alle anderen, mijn waardering voor uw bijdragen, het is altijd interessaant van ingewijden de verhalen te lezen, dan de voorgebakken koeken te moeten consumeren uit Den Haag.
  Dit project lijkt wederom een poging om de bodemloze put te dempen.
  Hoeveel vrijwilligers zullen weer de kastanjes uit het vuur moeten halen? Waarna op de borst geklopt wordt om zich in het zonnetje te plaatsen, Hoeveel lintjes liggen er klaar? Om U mijn pessimisme te verklaren is door de lange geschiedenis van mislukte projecten een feit, ondanks bergen geld dat er in gestopt wordt.
  Hopeloos, dat niet want de mensen hebben een onverklaarbare neiging om er zich steeds weer boven uit te werken.
  Daarom neem ik mijn petje af voor alle hardwerkende vrijwilligers die zich daar voor inspannen.

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 23 maart 2007 @ 7.41 uur

 53. Een kind van mij woont alweer een paar jaar in de wijk Malburgen-Oost in Arnhem, sinds ze afstudeerde en nog geen betaalde baan had.
  Deze wijk staat op de betreffende lijst. Ze kwam er in een oude bovenwoning. Deze huurwoning van een woningbouwvereniging zag eruit alsof er een veldslag had plaatsgevonden tussen krakers en de ME. Volledig uitgewoond, kapot en verveloos, met -als “goed begin”- op het balkon een dode vogel en een lege drankfles! We hebben het samen z.g.a. mogelijk opgeknapt. Ik had m’n bedenkingen maar ze woont nergens zo rustig als daar. Nooit geen noemenswaardige problemen gehad. Slechts 1 keer ingebroken in haar (overigens lege) schuurtje.
  Ik kom er regelmatig op bezoek. Over een jaar worden deze woningen gesloopt en ze moet nu op zoek naar een andere (betaalbare) woning.

  Reactie door Kikie — vrijdag 23 maart 2007 @ 8.23 uur

 54. Goedemorgen Ouwe Dirk

  Het is zelfs zo dat wanneer iemand uit de wijk aan de balie van de Sociale Dienst een bijstandsuitkering aanvraagt, deze onmiddellijk wordt gesommeerd in een busje plaats te nemen en men daarna met betrokkene naar diens huisadres rijdt om de woon en leefsituatie te controleren. Dat bedoel ik met men wordt als potentiële crimineel beschouwd..

  Reactie door Sjaak — vrijdag 23 maart 2007 @ 8.39 uur

 55. Madelief,

  woon jij in het buitenland?

  Reactie door Karel — vrijdag 23 maart 2007 @ 8.48 uur

 56. Wat ik niet snap is dat in Dordrecht de wijken Wielwijk/Crabbehof vermeld staan, terwijl (Oud)-Krispijn er veel erger aan toe is. Maar goed, het zal wel een reden hebben.

  Reactie door Chantal P — vrijdag 23 maart 2007 @ 9.06 uur

 57. Iemand omschreef het buurtgebeuren (bij elkaar zitten, muziek aan, et cetera) als zijnde iets goeds en prettigs. Maar in mijn ogen is dat juist een van de zaken die “volkswijken” zo asociaal maken. Want inderdaad, zodra de zon schijnt gaat de radio op maximaal volume en viert het roddelcircuit hoogtij. Iemand die in zo’n wijk woont en op zichzelf is, niet van harde muziek houdt en gewoon rust wil, kan dat mooi vergeten. Ik ben zo iemand. Ik kan niet slapen omdat de kinderen alle uren van de dag èn nacht buiten spelen, met alle decibellen van dien, de buren hun radio keihard aanzetten en vervolgens op straat gaan staan hangen, mensen tot diep in de nacht met hun biertje en steeds luider wordende stemmen op de stoep zitten. Ik kon als starter alleen maar deze woning krijgen dus ik had geen keus. Maar ik heb vrijwel dagelijks psychisch en lichamelijk last van het wonen in deze buurt. Want een volksbuurt mag de naam hebben gezellig te zijn, de mensen hebben totaal geen oog voor hun gedrag en houden geen enkele rekening met elkaar.

  Reactie door Chantal P — vrijdag 23 maart 2007 @ 9.18 uur

 58. Wat ik nog vergeet te melden (reactie 53)…Ze werd geweigerd toen ze een andere inboedelverzekering wou afsluiten! Waarschijnlijk omdat ze in een z.g. probleemwijk woont.

  Reactie door Kikie — vrijdag 23 maart 2007 @ 9.25 uur

 59. @39 Sjaak, ze zullen daar dan hun redenen voor hebben denk ik maar.

  In Rotterdam vallen ze dagelijks huizen binnen in die wijken en het is elke keer raak,wapens,bergen contant geld, illegale bewoning , ze gaan echt geen controle’s houden als er geen aanwijzingen zijn, dan mag het nl. niet eens.

  Reactie door Carla — vrijdag 23 maart 2007 @ 9.52 uur

 60. @57 Chantal P

  Ik heb het bedoelde buurtgebeuren (bij elkaar zitten, muziek aan, et cetera) NIET als zijnde idyllisch bedoeld.
  Ik heb slechts de sfeer gekenschets, deze kun je naar eigen goeddunken interpreteren.

  Wanneer jij zegt:
  ‘de buren hun radio keihard aanzetten en vervolgens op straat gaan staan hangen, mensen tot diep in de nacht met hun biertje en steeds luider wordende stemmen op de stoep zitten’ heb ik dit ongezegd natuurlijk óók bedoeld.
  Maar uiteindelijk denk ik; het is pak ‘m beet maar zo’n 10 keer per jaar, weet ik veel.
  In de binnensteden binnen het uitgaansgebied zal de overlast zeker vaker en nog intenser zijn en wat denk je als je in een gebied woont waar de kermis wordt gehouden?
  Hoewel er natuurlijk grenzen zijn, is overlast inherent aan het samenleven.

  Reactie door Sjaak — vrijdag 23 maart 2007 @ 10.08 uur

 61. Beste Sjaak,

  In mijn buurt is dit aan de orde van de dag; ook als het geen zomer is.

  Reactie door Chantal P — vrijdag 23 maart 2007 @ 10.40 uur

 62. @39
  De toon is gelijk gezet met een dergelijke controle. Kopje koffie controleur? Koekje erbij..Je zal maar controleur zijn na zo’n brief.

  Ik zou de gemeente een brief terugschrijven
  - dat ik niet gediend ben van de manier waarop de controles worden uitgevoerd.
  - de agressieve en dreigende toonzetting van de brief niet kan waarderen.
  - dat als ze je huis willen bezoeken ze netjes een afspraak kunnen maken.
  - de betreffende instanties niet zomaar de privacy mogen schenden, dat ik graag de reden vantevoren hoor.
  - en dat ik in de toekomst graag op een gepaste manier aangeschreven wordt.

  En dan kan er ook nog een klacht worden ingediend bij de nationale ombudsman.

  Vervolgens zou ik me even informeren wat de controlebevoegdheden van de instanties zijn zodat ik duidelijk kan aangeven wanneer ze te ver dreigen te gaan.

  Aan de andere kant moeten instanties nu eenmaal kunnen controleren of een uitkering of toeslag rechtmatig wordt verstrekt. Dat vind ik niet zo gek. Niemand vindt het leuk om gecontroleerd te worden maar het kan wel op een vriendelijke manier. Dat maakt het controlewerk ook wat makkelijker lijkt me zo.

  Reactie door apollo — vrijdag 23 maart 2007 @ 10.42 uur

 63. Bovendien vind ik niet dat samenleven en overlast hand in hand moeten gaan. Want mijn buren hebben òòk geen last van mij! Ik zet nooit mijn muziek hard, zit nooit op straat, noem maar op. Ik doe daar ook moeite voor, om mijn buren niet tot last te zijn. Waarom kunnen zij mij niet hetzelfde plezier doen? Daarbij ben ik hoogsensitief; herrie is al snel een kwelling. Nee, dat is niet het probleem van de buurt maar dat samenleven en overlast niet los van elkaar kunnen worden gezien, gaat er bij mij niet in. Kwestie van fatsoen.

  Reactie door Chantal P — vrijdag 23 maart 2007 @ 10.43 uur

 64. Omdat de sloop toch ingezet is in Nieuw Crooswijk (R’dam) zijn wij van het lijstje afgevallen…En dat terwijl de problemen nu nóg groter (gaan) worden door de massale leegstand en sloop.
  Alsof sloop van goede goedkope en bouw van dure woningen de problemen oplossen.

  Gisteravond in Nova, stuitend, in Den Helder dacht ik dat het was, zijn ze al bezig op de manier die men in NC wil en het helpt geen zier. Het probleem verplaatst zich.

  Wat ik overigens ook stuitend van het ‘lijstje’ vind is, naast dat NC er nu vanaf is, dat het Oude Noorden er wel op staat. En weet je wat nu het gekke is? Het deel van NC wat het slechtste was is inmiddels volledig uitverhuist. Waar naar toe? Oude Noorden.

  Hoe bedoel je ‘oplossen van problemen’?!

  Reactie door rode rijder — vrijdag 23 maart 2007 @ 10.45 uur

 65. @55 Karel, ik woon in een gemeente waar goed
  overleg is tussen de Overheid en burgers en
  waar de politie zo goed mogelijk het werk én
  de kláchten áánpakt. Bovendien, en dat zouden
  meerdere gemeenten moeten doen, wordt er ge-
  werkt aan ‘buurtpreventie’, dat gebeurt dus
  wat gemakkelijker in een wat kleinere gemeen-
  te. Evengoed is de ‘sociale contrôle’ net niet té groot, waardoor er een algehele onvrijheid zou ontstaan. Bemoeizucht met el-
  kaar hoeft nog niet ‘grens’overschrijdend te
  zijn en beperkt zich in het eraan te buiten
  gaan door ‘met zijn allen’ goed op de signa-
  len te letten van diegenen die de gemeenschap
  laten weten waar mogelijk excessen aan het
  ontstaan zijn, zodat van ‘hoger’ hand tijdig
  kan worden ingegrepen.

  Driftkoppen en á-sociaal gedrag komt, minder
  snel, maar feitelijk óveral voor, maar zijn
  de voordeuren vaak iets dikker en verdwijnt
  men met regelmatige tussenpozen ook naar het
  buitenhuis in het BUITENland, Karel. Minder
  opvallend en welke vormen van criminaliteit
  of onétisch gedrag daar plaatsvindt is ook
  niét plék gebonden.

  Ken je de uitdrukking niet? Van boven bont,
  van onderen stront! Vráág het neutraal, aan
  artsen, welzijnswerkers, religieuze huisbe-
  zoekers, de postbode en de melkboer die niets
  aan hun oren mankeren als ze ‘langs’ komen.
  Ik woon niét in het buitenland…..Karel en
  ik heb niét twee paspoorten, en ik wordt ook
  niet opgeroepen om in het buitenland, mijn
  evt. thuisland, de militaire dienst te komen
  vervullen, en derhalve ben ik dus ook niet
  voorzien van 5000 euro’s om die evt. militaire dienstplicht in mijn thuisland te
  gaan vervullen. Ik help dus méébetalen hiér,
  dat zij niet daarvoor terughoeven naar een
  land waarvan zij alleen de voordelen hoeven
  te accepteren.

  Trouwens zou je het in geval van oorlog op
  Nederlandse bodem niet merkwaardig vinden een
  direct goed in te zetten ploeg militairen te hebben, die in het buitenland op omstreden wijze werd opgeleid, en daarmee op hun
  Nederlandse paspoort hier goede vrijwilligers
  diensten kunnen verrichten?
  Het gekke is dan, dat de Nederlandse jongens
  geen ópkomstplicht meer hebben al 10 jaar
  lang en er dan langs de kant staan te kijken!

  Overigens is ook 10 jaar terug hardop gezegd,
  dat voor een selecte ploeg, de vaardigheden,
  op élk gebied binnen de militaire dienst ver-
  kregen, later een gemis zouden blijken te
  zijn. Die groep lijkt zichzelf aan te wijzen
  binnen verschillende disciplines in den lande
  en lijkt dus inmiddels al 10 jaar lang in aan
  merking te komen voor een stevige ‘kader’-
  cursus, al was het maar om omgangsvormen net
  zo in te prenten als de tafels van 1 tot 12!

  Overigens Karel, als je geacht wordt Europa
  je lánd te vinden, dan vraagt men alleen nog
  aan mensen die búiten Europa wonen of ze soms
  in het búitenland wonen en wordt elk huidig
  land binnen staatkundig Europa nog slechts een provincie! Provincies die evenwel hun
  zelfbestuur wel kunnen vergeten als men de
  ‘regels’ gaat toepassen die nu als geruchten
  de ronde passeren. Het is maar een kleine
  elite voorbehouden om aan alle kanten baat te
  hebben bij een verenigd Europa, vandaar dat
  de bevolking gesust wordt met woorden als
  ‘verdrag’ i.p.v. ‘grondwet’ en er evengoed
  met méér dan 2 maten gerékend gaat worden,
  net zo goed als dat de uitkeringen, subsidies
  en normen hier per gemeente binnen Nederland
  zelf al zó verschillend kunnen zijn!

  Wij zouden die verschillen overal binnen de
  vorm van een verenigd Europa kunnen opheffen?
  Woon jij in het buitenland Karel, of weet je
  je ook wel te vermaken met 2 of 3 paspoorten
  en verschillende IP-nummers of nummerborden?
  Laat ik niet vooronderstellen, dat je die
  opmerking er smálend als een one-liner uit
  gooide, dan weet ik al welk soort etische pas
  poorten jij nog meer op zak hebt….hoor!

  Reactie door Madelief — vrijdag 23 maart 2007 @ 11.00 uur

 66. @ 60 Sjaak,

  Probleem is dat de één ‘s morgens vroeg naar zijn werk moet en dan ‘s nachts slecht en te weinig geslapen heeft, wellicht ook nog half vergiftigd door de rook van de barbecues die zeker in Nederland bijna altijd verkeerd worden aangestoken dat wil zeggen met die gore chemische witte blokjes. Vervolgens blijft die hap in je woning hangen. (dat wil zeggen van mensen die hoger wonen; de mensen die lager wonen en die de tuintjes hebben waar ze dus barbejoeksen die hebben er geen last van en als die dus niet hoeven te werken omdat ze geen werk konden vinden dan geeft dat wel problemen. Sommigen kun je erop aanspreken maar sommige ook niet.
  Ik moet wel zeggen dat de politie hier redelijk goed werk doet.
  Maar Chantal heeft hier een punt. Maar goed een beetje overlast moet je tegen kunnen wanneer je “samen” woont.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 23 maart 2007 @ 11.02 uur

 67. Men kan toch ook flats/woningen bouwen op venix locaties of in al bestaande venixwijken, dan is de criminaliteit en overlst uit die oude probleemwijk weg, dan zijn ook die een onaangekondigde huiscontroles niet meer nodig want men behoort dan tot de gewone normale woonwijk.

  Ach en nu gaan alle mensen klagen die in zo’n venixwijk wonen dat ze hun huis niet gekocht hebben om er met medelanders te wonen, en dat hun woning in waarde daalt enz. enz. …… voor die evt. klagers zou ik zeggen dat men ook verhuizen kan.

  Reactie door Pool — vrijdag 23 maart 2007 @ 11.05 uur

 68. Sjaak,

  Met zo’n brief als jij in je brievenbus hebt gekregen, kan ik me goed voorstellen dat je het gevoel krijgt schuldig te worden bevonden tot je onschuld is bewezen middels een ‘huisbezoek’ door een of meer van de genoemde instanties.

  Ik heb zelf 25 jaar in jouw woonplaats gewoond, (niet dezelfde wijk, maar ik ken hem wel) en verbaasde me al jaren over het bij elkaar plaatsen van groepen mensen door de woningbouwverenigingen; allochtonen in dezelfde flats, gajes in dezelfde wijken, moeilijk in de maatschappij meekomende mensen allemaal netjes bij elkaar…. dan heeft verder niemand er last van, dachten ze.

  Ben benieuwd wat men in jouw wijk nog meer van plan is te doen, buiten razzia’s en wat woningen die zijn opgeknapt? Denk je dat dit een juiste manier is van het verbeteren van de wijk? Of zitten er nog hoopvollere projecten meer hulpbiedende projecten aan te komen? Ik hoop het wel.

  Sjaak, ik zou daar weggaan als het maar even zou kunnen, en ben het met apollo @ 62 eens over het terugschrijven van een brief met daarin een klacht over o.a. de dreigende toonzetting van de brief die je kreeg.

  Ik vraag me werkelijk af of dergelijke razzia’s deze wijken werkelijk helpen te verbeteren.

  Groet,

  Reactie door Chaki — vrijdag 23 maart 2007 @ 11.18 uur

 69. Beste Madelief,

  Het was gewoon een normale vraag omdat ik dacht dat je je in een andere tijdzone zou bevinden gezien het tijdstip van je reacties, maar misschien heb je nachtdienst dat zou kunnen natuurlijk.

  Reactie door Karel — vrijdag 23 maart 2007 @ 11.27 uur

 70. Ik woon in Den Haag Zuid-West en die wijk staat inderdaad in de lijst.
  Zuid-West wordt voornamelijk bewoond door oudere mensen met weinig meer dan AOW, bijstandsgezinnen/-moeders en veel immigranten of in Nederland geboren kinderen daarvan.

  Er is in deze wijk jarenlang niets gedaan om de boel veilig en leefbaar te houden [behalve dat in de trams die door de wijk gaan in de avonduren minimaal twee man beveiliging meegaan].
  En nu zeggen gemeenten en woningbouwverenigingen ineens: dit is Den Haag’s rotte appel. Dus wordt de wijk momenteel vrijwel helemaal gesloopt.

  Hiervoor in de plaats komen duurdere en grotere woningen, om – zoals de gemeente zegt – de wijk weer economisch aantrekkelijk te maken. Voor de huidige bewoners is dan uiteraard geen plek meer, die kunnen dat niet betalen en moeten maar zien wat de toekomst brengt.

  Het is de makkelijkste weg. Probleemwijk? Slopen maar. Hoef je de achterliggende problemen [armoede, werkloosheid] tenminste niet op te lossen.

  Reactie door RobertK — vrijdag 23 maart 2007 @ 11.58 uur

 71. Ik ben echt stomverbaasd dat Den Haag de lijst niet aanvoert (niet dat ik daar trots op zou zijn)
  Voor het gemak word in de lijst de wijk ‘Zuid-West’ genoemd, technisch gespreken betaat die namelijk helemaal niet, hooguit in de volksmond.
  Officieel gaat het waarschijnlijk om de wijken Morgenstond, Bouwlust, vrederust en Moerwijk in het stadsdeel Escamp. Gezamenlijk wonen hier zo’n kleine 70.000 inwoners(!), om dat onder de noemer ‘wijk’te scharen lijkt me een beetje bescheiden, is toch al gauw net zoveel als in een stad als Lelystad namelijk…

  Als Zuid-West slaat op alle wijken van Escamp dan heb je het over 117.00 inwoners.

  Wellicht komt het het gemeentebestuur van Den Haag goed uit om het ‘probleemlijstje’ niet aan te voeren (slecht voor het imago, zijn ze erg gevoelig voor aldaar) maar van een ministerie mag je toch meer zorgvuldigheid verwachten.

  Als deze truc ook uitgehaald is bij andere steden dan zijn het er wel een beetje meer dan veertig, dat lijkt me voor de hand liggen.

  Reactie door Miguel Sloendregt — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.10 uur

 72. @67
  Gaan we weer op die toer.
  Waar woon jij Pool.
  Want ik merk dat de mensen juist met de grootste mond over dit punt zelf vaak prima wonen.
  Je weet wel de salonsocialisten zitten veel bij de PVDA ik hoop niet dat ze ook bij de SP zitten.
  En het beleid is dan om een klein groep mensen met de rotzooi te laten zitten en zelf wonen in een mooi buiten wijkje.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.26 uur

 73. Zullen we het draadje weer oppakken? De oude wijken. Ja ik heb tot voor een paar jaar gewoond. Heb 3 x moeten verhuizen voor de stadsvernieuwing. Het patroon is altijd hetzelfde:
  - verwaarloos een wijk
  - zeg na 10 jaar toekijken dat het zo niet langer kan
  - bedenk een masterplan gebaseert op grootschalige sloop en nieuwbouw.
  - Maak de nieuwbouw zo duur dat alleen de bovenmodalen dit kunnen betalen.
  - De oorspronkelijke bewoners moeten zelf maar zien waar ze terecht komen.
  - waarmee de wijk opnieuw kan beginnen met de opbouw van een sociale struktuur.
  - Zowel de nieuwe als de oude bewoners gaan er in woonlasten enorm op achteruit.

  Reactie door @bacus — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.27 uur

 74. ja, zelfs sp-ers kunnen wereldvreemd zijn. laatst stond er in de tribune een verhaal over een mevrouw die bijstand aanvroeg en dat er gevraagd werd of ze kostbaarheden had die ze kon verkopen. maar dit gebeurt al jaren en jaren, in ieder geval in amsterdam. niets nieuws onder de zon. en wat betreft de toon die is ook al meer dan 20 jaar zo. heb hier regelmatig tegen geprotesteerd – ik ben nl. wel hun cliënt, dankzij mij (oa) hebben zij een baan. en ik denk dus dat er daarom weinig zal veranderen. degenen die over het geld gaan hebben er geen baat bij. ik heb de politie weleens gevraagd hoe zij wonen en dan lachen ze, allang niet meer in Amsterdam, maar ergens in de purmer.als je een woning kan kopen dan heb je nog enigszins de keus.
  ik heb maar 1 vraag: hoe krijgen we saamhorigheid (terug?)? ik denk niet dat het vroeger zoveelbeter was hoogstens minder. en er was meer controle, maar willen we dat?
  er is 1 regel en waarom kunnen we ons daar niet aan houden: wat gij niet wilt dat u geschiedt…..
  toch 2 vragen, groet

  Reactie door marga — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.29 uur

 75. @68 Chaki

  Oud Overdie is zoals je misschien weet een echte volkswijk grotendeels gebouwd voor en na de oorlog in de jaren 20 t/m 50 en bevindt zich dichtbij het stadscentrum.
  Het gebied is nu een herstructureringsgebied. De herstructurering van de wijk Oud Overdie omvat een uitgebreid sloop- en nieuwbouwprogramma. Het gaat om sloop en nieuwbouw van woningen. Daarnaast wordt een nieuwe stedenbouwkundig structuur ontwikkeld om de wijk beter in de omgeving te verankeren en de relatie met de rest van de stad te verbeteren. Naast woningdifferentiatie en revitalisatie van de wijk beoogd het plan nieuw elan aan het ‘Volksbuurtkarakter’ te geven.

  Ikzelf woon in een portiekwoning, begane grond, in een blok van 18 woningen, 3 hoog, zes breed. Ik heb goed contact met mijn naaste buren. Ik heb eigenlijk nog nooit zo prettig gewoond, we staan altijd voor elkaar klaar.

  Van de bovenbuurman -een hardwerkende jonge knul- die er op een gegeven moment kwam wonen heb ik heb aanvankelijk veel geluidsoverlast ondervonden. Keiharde muziek elke avond en het gehele weekend jongelui bij hem over de vloer en dan ging het tot diep in de nacht door. Je moet je voorstellen dat dit gebeurt met als scheiding slechts een plafond en een houten vloertje.
  Ik heb hem daar diverse keren op aangesproken. Aanvankelijk werden mijn bezwaren weggehoond. Op een keer trof ik hem, hij kwam s’ nachts thuiskomende uit de kroeg. Ik vroeg hem binnen om een biertje te drinken en roerde het onderwerp nogmaals aan.
  Hij was een en al begrip en zou er in het vervolg op gaan letten. Het ging de hele week goed, tot het weer weekend werd.
  De eerstvolgende vrijdagnacht was het weer raak. Het begon weer nadat hij uit de kroeg kwam om 4.00 uur s’ nachts. Weer hok vol met jongelui. M’n dochter huilend wakker, enfin, je kent het wel. Ik ben er naar woedend naar toe gestapt. Het gehele gezelschap was nauwelijks aanspreekbaar en lichtelijk agressief. Wat of ik nu eigenlijk wilde?! Rust zei ik: slapen!
  Ik zei dat het onmiddellijk afgelopen diende te zijn en dat ik me behoorlijk in de zeik genomen voelde na het gesprek met hem van nog geen week geleden en ben weer naar beneden gegaan. Na 5 minuten verstomde de muziek. De volgende dag ben ik weer naar hem toe gegaan en verzocht hem muziek op te zetten en daarna met mij mee te gaan naar beneden om te ervaren hoe sterk de muziek doorklinkt. Hij schrok ervan. Ik heb hem tevens aan zijn verstand gepeuterd dat ik het eenvoudigweg niet pik dat mijn woongenot keer op keer door hem wordt verstoort. Ook dat het niet mijn gewoonte is, maar als het blijkbaar nodig is om zijn taal te spreken, dat dan ook ík wel degelijk ik staat ben om zíjn woongenot te bederven.
  Hij was een en al excuses. Ik heb sindsdien gelukkig nooit geen wezenlijke overlast meer van hem ervaren. Goed, ik hoor hem wel eens, maar op acceptabele tijden.
  Nu groeten we elkaar, maken een praatje en staan indien nodig voor elkaar klaar.
  Tja…

  Reactie door Sjaak — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.41 uur

 76. @ 63. Reactie door Chantal P — vrijdag 23 maart 2007 @ 10.43

  Ben blij, dat ik niet de enige ben, die “last” kan hebben van “decibellen”.

  Ik dacht dat het tegenwoordig “normaal” is, dat er in de buurt knallende feestjes gegeven mogen worden tot 2, 3, 4 uur in de ochtend, waarbij er een feesttent in de achtertuin wordt geplaatst met een disc-jockey erbij en dan “loeiharde muziek” mag klinken.

  Degenen, die het organiseren, stoppen zelfs daags voor aanvang een briefje in ieders brievenbus met de melding van “mogelijke geluidsoverlast ivm een tuinfeestje” Toch wel netjes hé?

  Alleen, vraag ik me dan af;
  Hoe moet dat met ouderen in de buurt, die rond 10, 11 uur ‘s avonds naar bed plegen te gaan?
  Hoe moet dat met mensen, die ‘s ochtends vroeg eruit moeten om te werken?
  Hoe moet dat met kleine kinderen, die niet kunnen slapen van de herrie?
  Hoe moet dat met zieke mensen, die chronische pijnen hebben en waarbij “geluiden” de pijnen kunnen verhevigen?
  Hoe moet dat met mensen, die in die week bijvoorbeeld hun partner hebben begraven en in intens verdriet verkeren en op rust gesteld zijn?

  Ik sta ook niet te springen om, vooral in de zomermaanden, ieder week-end geconfronteerd te worden met buurtfeesten, harmoniefeesten, hoeve-feesten, geslaagden-feesten, communie-feesten tot diep in de nacht, schutterij-feesten, tuinfeesten….

  Als ik er iets van zeg, ben ik een ouwe zeur en ze gaan vervolgens hun gangetje.

  Hoe moet dat nou? Ik ben opgegroeid met de gedachte dat ik niemand tot last hoor te zijn en dat kán, door een basisafspraak te maken; gun ieder de rust en de stilte en als je iets wilt, doe het dan op een manier, dat niemand er (over)last van heeft. Kan best hoor…bijvoorbeeld de volumeknop wat lager. Kan al veel helpen voorkomen.

  Stilte is de basis van alles !

  Reactie door franslj — vrijdag 23 maart 2007 @ 12.55 uur

 77. Het probleem is dat men de oplossing ziet in goedkope woningen afbreken en duurdere woningen neerzetten.

  Dat is toch niet een probleem oplossen, dat is een probleem verplaatsen, want hiermee verplaats je de mensen met weinig inkomen, weer naar andere plaatsen, waar het weer van voren af aan problemen geeft.

  In dit land kelder je binnen afzienbare tijd met je miniuminkomen naar een diepbedroevend bestaan, het is echt een wonder als je niet verzeild raakt in betalingsachterstand.

  Allen als je geen kinderen hebt, geen waarde hecht aan materieele zaken en je alles ontzegd wat maar enigzins geld kost, kun je het langer uitzingen, tot je nog meer aan de zorgpremie, de huur en de vaste lasten kwijt raakt.

  Het is een eenzaam bestaan, dat wel, want als je je alles jarenlang moet ontzeggen en daarbij nog chronisch ziek bent, verlies je je contacten, zeker met hen die er een ander levensstandaard op na houden.

  Men zegt het niet, maar ziet je als een tweederangsburger, ook verlies je veel vrienden en kennissen, ook al omdat je niet aan dingen kan deelnemen die geld kosten en ook omdat je energie het gewoon niet toelaat.

  Veel mensen worden zo murw, dat het ze allemaal niet zo veel meer kan schelen en grijpen naar zaken die ze beter niet kunnen nuttigen of tot zich nemen.

  Is het niet altijd al zo geweest, de zwakkeren in de samenleving, worden uitgekost en de regering geeft daar nog eens een staaltje van mee.

  Ik heb het al zo vaak gezegd, dit land zorgt goed voor hen die mee kunnen in de ratrace, daar moeten ze het van hebben, de rest wordt vermorzeld door dit systeem en vindt zoek een uitweg op zijn eigen manier in het uitzichtloos bestaan.

  Hier in mijn woonplaats heb ik dure woningen zien verrijzen in wijken die voorheen tot de sociale woningbouw behoorden, vaak is dit een mooie woonomgeving, of er minima in terugkwamen…nee dat niet de huren waren daar namelijk te hoog voor geworden.

  Wat heeft men dan bereikt, dat de oorspronkelijke bewoners verplaatst zijn naar verschillende uithoeken, de sociale cohesie is verdwenen, mensen vereenzamen en geloven helemaal niet meer in de goede bedoelingen van het beleid en komen nog veel verder in de problemen.

  Men denkt niet verder na dan de eigenwijze neus lang is.

  Ik zou zeggen begin eens aan de basis en doe eindelijk iets aan de socialisering in die wijken.

  Als regering en als gemeente, zou je zelf moeten beginnen om nu eindelijk eens je sociale gezicht te laten zien.

  Maar nee daar is het regeren niet om begonnen, het gaat om macht en aanzien en het geschuif met geld en het ontwerpen van alweer een nieuw plan en dat alles zonder je bezig te houden met wat het beste zou zijn voor de wijken en de mensen in die wijken, want het gaat meer om prestige dan om de betrokkenheid met de burger.

  Ik ben dan ook bang dat het nooit wat wordt, het geschuif met mensen zal wrs nog erger worden.

  Reactie door e.krul — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.00 uur

 78. 38/fred, Een tulp in het moeras poten? Dat is precies wat wij hebben gedaan, de tulp uit Turkije gehaald en hier in het moeras geplant.

  Reactie door Herman — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.04 uur

 79. Crooswijk en het Noorden waren een heerlijke arbeiderswijk !
  Door de grootschalige sloop verdwijnt het karakteristiek van de wijken ;in de plaats komen standaard behuizingen volgens goedkoop PvdA model ; kwaliteit die na 30 jaar weer rijp zijn voor de sloop ;
  Overigens zijn er meerdere Fred’s op dit weblog bezig .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.12 uur

 80. KHOSROW, je bent weer echt ouderwets bezig,kijk man, zo ken ik je weer, jij spreekt uit een goede kennis van de wijken.
  o.a. de Kruiskade is inderdaad nog steeds gezellig.

  FRED , 53 jaar en dan nog discriminerend zeiken.
  Van een hondedrol ,hoe vies ook,voor je deur,een arme sodemieter die aan zijn overjarige automobiel staat te sleutelen,
  daar gaat de verf niet van de voordeur afbladeren,of je muur verzakken,of je plafond rotten,of je riool niet door verzakken.
  53 jaar en nog steeds ziende blind….klein
  adviesje uit Rotterdam centrum….loop eens
  langs Hans Anders.
  Niet ouwehoeren Fred want je bent echt niet op de hoogte.
  Verdiep je eens in de financiele situatie
  van de corporaties en …hoe zij aan het geld komen.
  Afsluitend Fred,de PvdA,mogelijk Uw partij
  heeft een mensenleeftijd onze stad
  “geregeerd”, kijk eens wat die partij aan de
  verpaupering van de wijken heeft gedaan NIETS
  sterker nog zij hebben die armoede laten ontstaan.
  Fred toch een enorme groet uit de stad
  met de meeste verpauperde wijken.

  Reactie door Henk de Bruin — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.12 uur

 81. Cultuur problemen kent meerdere kanten. Voor dat we aan de anderemans cultuur gaan kijken moeten we ook naar de heersende cultuur kijken. En wie zijn “Nederlanders”. Ik dacht dat waren we allemaal? Maar zo te zien toch niet. Ik ben een derde rang Nederlandse staats burger, dat heb ik al lang door. Maar nu moet ik iets in gewoon Nederlands uitleggen: 1- Waar ik geboren en opgegroeid ben, was geen getto. 2- cultuur is niet eeuwig vaste iets. Cultuur verschillen ontstaan altijd en overal. Die hoeven niet eens het probleem te zijn. Het probleem ontstaat door onduidelijke omgangsvormen en opstapeling van problemen en een overheid die gedurende lange periode geen duidelijke kaders heeft gesteled. Een overheid die alleen maar wegkijken heeft. Een overheid die slechte onderwijs biedt, een overheid die slechte werkgelegenheidsbeleid hanteert, een overheid die discriminatie heeft getolereerd en zelf gestimuleerd heeft.

  Geachte Fred, ik heb niet geprobeerd om de schuld bij ene groep of andere te leggen zoals u het doet. Verleden(hoe het was) is al lang voorbij en zolang als mens betstaat, bestaat ook immigratie. Ik ben ook een Nederlander en ik kom en ga waar en wanneer ik wil. Niemand is boven of beter dan de andere. De grootste cultuur probleem in dit land is het constant verwijt naar de anderen. Laat maar eens aan onszelf goed in de spiegel kijken. Ik ben het wel met u eens dat we moeten aan de oorzaak van de probleem gaan kijken.

  Wanneer het ziel wegvalt desintegreert het lichaam ook. In een zielloos samenleving waar ‘iedereen voor zich’ is eerde een regel dan uitzondering mogen we geen integratie verwachten. Nederland heeft altijd slaven geïmporteerd zonder goed na te denken over de opvang en eventuele consequenties daarvan. Mensen zijn aan hun lot gelaten, instanties disfunctioneren, afspraken worden niet nageleefd, onderwijs ontbreekt, arbeidmogelijkheden ontbreekt, discriminatie is orde aan de dag, eenzijdige verhuurbeleid op het gebied van wonnen en ook bedrijfpanden.

  Laat maar eerlijk zijn we doen heel weinig goed. Dus laat maar stoppen met borstklopperij en verwijt.

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.18 uur

 82. Ja, ik woon in Maastricht noord-oost.
  Mijn huis wordt afgebroken samen met 109 andere woningen in mijn buurt. In heel noord-oost zijn ze al jaren aan de gang met slopen afgelopen september viel voor mijn buurt de “hamerslag” bij de gemeente!

  Waarom? Servatius kreeg hier in de buurt de huizen niet kwijt!
  Problemen beginnen met het niet onderhouden van huizen en straten. het is een begin van een strategie: laat we een buurt maar eens aanmodderen een aantal jaren dan vertrekken de bewoners wel vanzelf als ze een hogere huur kunnen betalen.
  Er zijn scholen in de buurt er is genoeg groen en speelruimte, bewoners houden hun straten zelf schoon, organiseren vanalles maar….. Er valt niets te verdienen.
  110 huizen slopen van minder draagkrachtingen om dan er 60% koopwoningen neer te zetten. Lekker voor de mensen die in het centrum van Maastricht werken.
  Remy Poppe is hier geweest en begreep er niets van! De huizen om die 110 woningen worden opgeknapt zodat die huren lekker omhoog kunnen.
  Wat gaat ernu gebeuren met deze mensen die moeten verhuizen? Gewoon in een andere wijk of straat en de problemen die er ECHT zijn worden gewoon verplaatst? Tel uit je winst:
  Over een aantal jaren zijn die buurten ook weer aan de buurt. En kan je geen huis meer betalen in Maastricht? JE HOEFT NIET IN MAASTRICHT TE BLIJVEN WONEN!!
  Gewoon alle problemen verschuiven en dan kunnen andere weer aan de slag!

  Het wordt tijd dat er genoeg geld komt om alle problemen op te lossen.
  Zo mijn emmer is leeg!

  Prettige dag allemaal!!
  Marleen

  Reactie door Marleen Mes — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.27 uur

 83. Er wonnen mensen met verschillende nationaliteiten en etniciteit in een kleine stad landje als Singapore. Daar functioneert alles bijna perfect. In een zogenaamde “geciviliseerde??????” land als Nederland functioneert bijna niks.

  Kijken sommige mensen naar nieuwsjournaal?

  1- Koffieshops zijn overal.
  2- Ziekenhuizen laten hun operatie middelen achter in de lichaam van mensen.
  3- Kinderen van allochtonen worden al van geboorte bestempeld, onderschat of afgeschreven met de label ‘taalachterstand’ en daarmee ook achtergesteld in hun leerproces.
  4- Beleid in dit land verdient het naam beleid niet eens.

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.34 uur

 84. Er is natuurlijk een direct verband tussen Probleemwijken en “Zwarte “scholen :
  Bekijk maar eens in deze wijken ; waar kleinen kinderen tot laat in de avond buiten lopen :dat heeft natuurlijk effect op leergedrag en uiteindelijk op schoolresulaten : Ken dus ouders en hun kinderen : vaak is het thuis een grore CHAOS , wat niet alleen opgefokftheid thuis leidt , maar ook grote buuroverlast veroorzaakt ; gevolg in zo’n wijk wegtrekken van de rustige mens .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.35 uur

 85. Wij hadden niet gekozen om in een getto te belanden. Mijn kinderen ook niet. Maar nu dat we hier wonnen, vinden we dat er is een rede voor alles in het leven. Ik heb nu geen zin om in koud en egoïstische vinex wijk te gaan wonen. Ik heb met goed en slechte buren van verschillende komaf inclusief autochtonen kennis gemaakt. Ik kan u wel vertellen dat er is geen verband tussen asociale gedrag en etniciteit. Maar wel verband tussen asociale gedrag, onderwijs(althans afwezigheid daarvan), sociaal en economische positie van mensen.

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.46 uur

 86. Alles heeft te maken met AANPAS capaciteiten van bepaalde culturen , vaak komen deze voort uit ervaring : iets eenvoudig als het gedrag in een bibliotheek : daar praat je et gedempt ; Hoeveel vertikken dat ? , Hoeveel lopen in bibliotheken luidt met het GSM ? : dit is verboden ; dus ieder heeft daar maling aan :wie zijn de “oppassers ‘jawel , uit dezelfde cultuur .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.55 uur

 87. Fred: M.i. is er ook zeker een verband in de probleem wijken tussen culturen en zwarte scholen.
  Daarnaast heb je ook de longdale jongeren.
  Het grote verband in in alles is m.i. een vernippert en uiteengerukt maatschappelijk stelsel dat de publieke overheidsdiensten op de vrije markt te gooit. De verantwoordelijkheid daarvoor aan de burger over te laat en bezuinigd op welzijnswerk..
  Off topic

  Kaatje en anderen:

  http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article409205.ece/Weer_censuur_door_bestuur_Universiteit_Utrecht

  Reactie door maria — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.57 uur

 88. Geachte Fred, mijn kinderen spelen niet op straat want die is te onveilig, thuis slapen ze op tijd ook. Maar in het verleden en af en toe nog steeds hebben we wel te maken met geluidsoverlast o.a. van aantal autochtone buren(drank, HOUSEs party,,,,,,,). Dat soort werkende arbeiders zijn er ook. of zijn ze in u optiek minder probleem dan spelende allochtone kinderen?

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 13.58 uur

 89. In mijn buurt heb ik ook piepkleine ergernissen van niet nederlands van afkomst hangjongeren.
  Ze zijn piepklien omdat ze maar soms op het pleintje net bij mij huis tot ver na 12 uur lawaai maken en daarvoor al voorbijgangers en buurtbewoners beledigen.
  Wij hebben wel een buurtregisseur die er werk van maakt als we klagen.
  Ondertussen weet je zelf niet waar die luitjes vandaan dan wel terecht kunnen.
  Dat is ook naar.

  Reactie door maria — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.03 uur

 90. @ 75 e.krul,

  Zo is het en wat de politici allemaal zeggen is eromheen praten of het anders voorstellen.
  En nog hoor ik niet waar ze het geld vandaan halen om één en ander te financieren. Ik zeg je sigaren uit eigen doos. De hypotheekrenteaftrekkers blijven weer buiten schot.
  Gerrit Komrij gaf ooit stemadvies. Ik zou zeggen volg hem niet helemaal maar probeer het met de SP.
  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2006/10/stemadvies-van-gerrit-komrij/catid/10

  Stemadvies

  Hoe heet de man (of vrouw) die quasi doet
  Alsof hij naar ons luistert maar intussen
  Met aangeleerde taal en lange lussen
  Tegen zijn eigen leegte zit te praten -

  Hoe heet de man (of vrouw) die vrede preekt
  En door niets zó aan zijn gerief kan komen
  Dan door het sturen, in zijn natte dromen,
  Van kinderen (niet de zijne) als soldaten?

  We noemen hem (of haar) politicus.
  Houd de politici onder de duim.
  Politici zijn gas. Geef ze de ruimte
  En ze vullen alle hoeken, alle gaten.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.16 uur

 91. Problemen beginnen met het niet onderhouden van huizen en straten.

  In mijn buurt staan er langdurig panden leeg van malafide project ontwikkelaars. Er wordt steeds wel aan de betreffende panden gewerkt, maar daar houdt het mee op.
  Onlangs werd onze straat, geheel overbodig, van nieuwe klinkers voorzien.
  Bij navraag aan de straatleggers, die er ook geen antwoord op hadden, zou het om structureel onderhoud gaan.
  We stonden erbij en we keken ernaar!

  Bureaucratie en niet afgestemd.

  Reactie door maria — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.22 uur

 92. @ Sjaak 74

  Ik weet het; het is soms hard werken, samen prettig naast en met elkaar te leven. En als je daarvoor je best doet, zoals jij en later ook je bovenbuurman, kom je een heel eind.
  En dit laat nog meer zien hoe afschuwelijk het is om dan zo’n brief in je bus te krijgen waarbij je, zoals je zelf al zei, wordt beschouwd als een potentiële crimineel. Daar schrok ik wel van. Hoeveel van dit soort brieven worden er rondgestuurd naar de ‘betere wijken’ om de grote belastingontduikers aan de tand te voelen?

  Je woont daar goed zeg je, dat begrijp ik nu.
  Op de koop toenemen dan dat mensen op een hoop worden gegooid en zich moeten onderwerpen aan verregaande controles? Ik vind dit niet ok. Ook wat je vertelde (@ 54) over na het aanvragen van een bijstandsuitkering een busje in moeten om even je leefsituatie te laten controleren; een vriend van me (fatsoenlijke knul, niets mis mee uit dezelfde woonplaats, maar andere wijk) kreeg dit ook te horen, en allergisch als hij is voor big brother toestanden is hij hem meteen gesmeerd.
  Ik krijg hier werkelijk WO II beelden bij. Brrrrrr.

  Ben het dan ook met e.krul @ 75 eens: ‘….begin eens aan de basis en doe eindelijk iets aan de socialisering in die wijken.’ Daar zie ik meer in dan in die razzia praktijken.

  Reactie door Chaki — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.23 uur

 93. Mooi verhaal Sjaak, (bij 70), dat probleem lijkt me uit de lucht/opgelost. Ik wens ook u een goed woon genot. Ik zou willen zeggen, aan de PvdA minister in dit geval, om problemen niet van afstand te willen benaderen, maar ze zelf te ondervinden. En op dit moment (lijkt me het) zit er nog teveel dingen tussen. Bescherming is goed, moet altijd, maar laat de isolatie-lagen maar even weg. Om even terug te komen op vorige onderwerp (over de ARBO/UWV artsen), is het goed om ook het kaf van het koren te scheiden, om die mensen die de zaken daadwerkelijk goed aan willen voelen, die ruim baan te geven, en misschien nog een klein beetje te begeleiden. Dan hoeft de minister dat ook niet alleen te doen, en het er een PvdA feestje te maken.

  Veel problemen zijn problemen als ze niet bekend zijn, maar (noodgedwongen) onder de huid worden gehouden. Het kan heel goed dat dat bewust gebeurd, om zodoende het gelijk te behalen, een slag om de arm te hebben, of een reden te hebben om zo te zijn, en dat uit te kunnen leggen. Het kan ook zijn dat het wordt vastgehouden, omdat in dat probleem de oplossing zit. Die wil men door (onkundige) hulpverleners niet zoek geraakt worden, zelfs niet door kwakzalvers.

  Het vergt inspanning, en inleving, respect, en veel van jezelf wanneer je voor deze mensen iets te betekenen wilt hebben. Beleving, eigenlijk met alle goede eigenschappen van de onderzoeker, goed doch streng, die zelf daadwerkelijk is geinteresseerd in de belevingswereld van deze mensen, niet altijd even zuiver wellicht, waar het misschien nog mogelijk is jouw eigen stempel achter te (kunnen en) mogen laten.

  Veel succes, voor de PvdA bewindsvrouw. We zullen achter u staan. En naast u. (Vrouwen gaan voor.) Wees streng doch rechtvaardig, met hart en ziel.

  Reactie door Bas Schoutsen — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.47 uur

 94. Zoals eerder voorgesteld : wijkcentra’s waar dag en nacht medewerkers aanwezig zijn , waar een burger zijn klacht kwijt kan en waar zo’n medewerker direct mede getuigen is van Burengerucht ; deze medewerkers behoren over de juridische middelen te hebben om , eventueel via de rechter een proces te beginnen tegen lui die menen onbeperkt te kunnen leven en daarmee vaak grote schade aanrichten om sociaal en psychologisch gebied ; Een mens heeft bijvoorbeeld recht op NACHTRust : nu is het zo dat af en toe een wijkagent gaat praten , maar deze heeft de jurisdische middelen , sancties niet om aso’s aan te pakken : zo is dat ook in openbare gelegenheden als scholen , bibilotheken waar deze aso’s onbeperkt hun gang kunnen gaan : gewoon lik op stuk beleid dus ! Wordt je gesnapt in bibliotheek met een GSM , gewoon maand ontzegging om een bibiotheekbezoek .

  Gevaar is nu dat gigantische hoeveelheden geld terecht komen in organisaties die er NIETS meedoen .

  Gesprekken gehad met stadswachten , wel deze mensen waren gemotiveerd , maar hun klachten (rapportgaes ) worden naar de prullenbak verwezen : gek dat deze mensen niet meer gemotiveerd zijn .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.59 uur

 95. @75 Sjaak,

  Prima aanpak, complimenten!
  Het hele leven bestaat uit geven en nemen, maar als er één tussen zit die alleen maar neemt, dan mag daar best wat van gezegd worden.
  Zoals jij dat hebt gedaan, een confrontatie met het verzoek hem naar zijn eigen overlast aan jou te laten luisteren, werkt vaak het beste.
  Helaas is niet ieder mens hier gevoelig voor maar meestal lukt dat toch wel.

  Reactie door bijdehandje — vrijdag 23 maart 2007 @ 14.59 uur

 96. Heb zo’n 20 jaar in Rotterdam-Zuid gewoond waarvan de laatste 3 jaar een nachtmerrie waren, inbraken, auto diefstal, steekpartijen, drugspanden….enz, enz… Heb 3 jaar geleden de strijd opgegeven en ben verhuist naar een randgemeente, heb nog nooit zo lekker gewoond en mijn kinderen kunnen zowaar veilig buitenspelen!!
  Hoe het op te lossen is….. al sla je me dood, heb talloze initiatieven gezien en ondersteund, maar puntje bij paaltje zijn het toch de bewoners die het moeten doen en daar ontbreekt het vaak aan de wil….ach ja.

  Reactie door Ach ja — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.00 uur

 97. Stel je voor een ouder met kinderen , die naar school moeten en in de nacht constant wakker worden van Burengerucht en daardoor slecht presteren op school .

  Een voorstel zo kunnen zijn kinderen die laat in de avond buitenlopen op te pakken en hun ouders een zware bekeuring te geven en des noods taakstaf geven .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.03 uur

 98. Het “pachtwijken” concept is een woord dat een zeer duistere agenda herbergt, nl. het is de start van een BIG BROTHER test om te kijken of ze onedre deze naam de bewoners kunnen onderwerpen aan allerlei degraderende DWANGMATIGE zaken.

  Het is de GESTAPO in een nieuw jasje, die bij je aanklopt en vriendelijk roept “AUFMACHEN!” en vervolgens heel je prive leven gaan doorsnuffelen onder het mom van “het is in je eigen belang”.

  De BIJSTAND is precies zon CONTROL BIG BROTHER instelling om je aan het SYSTEEM te ketenen voordat je te vrije ideen gaat krijgen. Je moet namelijk ten aller tijde slaaf blijven van het systeem want als EEN schaap over de dam zou lopen zouden anderen wel eens kunnen volgen naar de vrijheid en dan is het CRIMINELE spel genaamd OVERHEID afgelopen waar door middel van GELD de arbeid van de gewone man naar de ELITE wordt overgeheveld.

  De hele samenleving zoals wij die nu kennen is een GROTE CON-GAME.. met de overjeid als de MAFFIA baas.

  Reactie door caelestis — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.07 uur

 99. Principe , waar het om gaat is dat de grijze massa eens tot rust moet komen ,zoadat deze de volgende dag in staat is weer normaal te functioneren .
  Daarom dient het in een klas in schhol het ALTIJD stil te zijn , om de grijze massa bezig te doen zijn , met wat op school gedaan moet worden ; zo is dat ook in een bibliotheek :rustig kunnen lezen en niet ergeren aan luidruchtige lui ( hangjongeren)

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.08 uur

 100. Misschien wordt het ook in Nederland tijd om in compounds met bewaking te gaan leven en flatgebouwen concierges te geven…?

  Reactie door Immigrant — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.19 uur

 101. @ 97 Fred

  Mijn kinderen spelen nooit zonder onze toezicht op straat laat, laat staan te laat op straat. Maar wat u schrijft herken ik wel bij sommige allochtonen. Daar hebt u gelijk in.

  Uw voorstel vind ik heel concreet en heel goed. Maar ik heb een vraag voor u: geldt uw voorstel ook voor andere soorten van (geluids)overlast? Geldt dat ook voor de groep autochtonen die zich evenzo asociaal gedragen?

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.24 uur

 102. Niet uit te sluiten is dat de postcodes van deze zgn. probleemwijken door verzekeraars, banken, postorder bedrijven etc. op de “zwarte lijst” worden gezet. Uit de lijst zou verder blijken dat héél Amsterdam Noord een probleemwijk is! Wouter Bos woont ook in Noord, zal ie niet leuk vinden!

  Reactie door William — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.28 uur

 103. Kijk hoe gauw iets “discriminerende zeiken wordt ;”
  Uw , Henk de Bruin , hoe gaat u de problemen oplossen : oh er zijn geen problemen ?

  Zwarte wijken ontstaan JUIST door wegtrekkende Nederlanders , die het ZAT zijn om in zo’n wijk met veel herrie te wonen : en geeft ze eens ongelijk : Het wegtrekken van de rustiger mens heeft toch wel een oorzaak ?
  Denk de PvdA en CDA dit op telossen door hun zogenaamd verniewing ? en wie zijn daarmee gediend .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.30 uur

 104. Beste mensen(verantwoorde autochtoon en allochtonen )

  Ik deel jullie zorgen, want ik wordt ook geconfronteerd met dezelfde Asocialiteit. Daar heb ik ook last van. Maar het is gemakkelijk om de oorzaak alleen bij een groep neer te leggen. Er zijn meerdere oorzaken.

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.33 uur

 105. William, typering op basis van postcode gebeurt al lang. Zelfs op websites van Funda e.d. is socio-demografische informatie te vinden.

  Reactie door Immigrant — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.43 uur

 106. Aan deze topic kunnen we weer eens zien hoe het gesteld is met onze omgangsvormen. Ik geloof vast dat dit geen incidenten zijn en meer te maken heeft met de totale belevingscultuur, waarin we met z’n allen vertoeven.

  Zij, die de kans en mogelijkheid zien te vertrekken uit een wijk, die hun niet aan staat…die vertrekken en de achterblijvers?

  “….De probleemwijken zijn door het kabinet geselecteerd…” Zo..zo…kabinet, al GESELECTEERD??? Nu al? Nu nog de ‘veroorzakers, beleidsmakers, projectontwikkelaars’, SELECTEREN en dan vooral naar het ontstaan van de problemen,vanuit het verleden (vorige kabinettten) kijken, hoor.

  Vervolgens onderzoeken, ja..tot op de bodem, dan een rapport schrijven, vervolgens kijken of er geld voor is en ondertussen zijn we aan een ander kabinet toe en begint het weer vanvoren af aan. (gaat al 20 jaar zo)

  Reactie door franslj — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.50 uur

 107. Beste Khosrow , zoals hier bovenstaand is aangegeven : gewoon wegtrekken naar rustiger orde !
  Ik zelf ben ook Rotterdam “öntvlucht ” , en laten de andere die al gauw”‘de groene “de paarsen “en oranje “mesnen die de overlast veroorzaken maar lekker bij elkaar blijven zitten ; dan kan de ander rest genieten van rust en normale verhoudingen met de buren .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.52 uur

 108. khosrow,

  ik deel uw mening: er zijn meerdere oorzaken voor het ontstaan van probleemwijken. Ik deel ook de mening van de SP dat slopen niet de oplossing is. Maar de familie Flodder onderbrengen in Bloemendaal is dat ook niet echt als je de film gezien hebt. Daar worden ze gewoon niet geaccepteerd.

  Ik ben van mening dat woningbouwcorporaties veel meer moeten investeren in de kwaliteit van een hele wijk ipv alleen huizen verhuren. Door het bouwen van verschillende woningtypen kan de wijk enigszins gemelleerd blijven. Hierdoor kunnen de eenzijdige problemen voorkomen worden en blijft een zekere mate van sociale controle mogelijk.
  Maar het licht natuurlijk ook aan de ouders zelf. Als zij hun kinderen ‘s avonds laat over straat laten gaan, tja dan moet je niet raar opkijken als er problemen komen. Hetzelfde geldt voor henzelf als ze vaak half dronken zijn of aan drugs verslaafd. Dat zijn per definitie ingredienten die problemen veroorzaken.

  Reactie door Immigrant — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.52 uur

 109. reaktie aan Erik v Donk
  Erik,zelf woon ik niet in een probleemwijk maar bezit een eigendommetje.
  Ik woon dus niet in een moeras dat was maar een voorbeeld,wel op het water
  Maar als gewezen timmerman in het burgerwerk en veel werk verricht voor woningstichtingen heb ik vaak bij die mensen thuis gewerkt.
  Maar net als Edelweis in de Alpen hoort,en een papagaai in het oerwoud,zo is het ook met mensen.
  Je kan een Marokaan zijn paspoort afnemen hem voortaan Jansen noemen zijn wortels kan je niet afknippen dat bedoel ik ….Fred Trooster

  Reactie door fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 15.55 uur

 110. Ik heb ook last van onrustige mensen maar ik verdien niet genoeg om naar een rustige wijk te kunnen verhuizen. Bovendien misschien krijg ik binnen no time andere asociale buren.

  Waarom moeten de gewone burgers gedwongen worden om te verhuizen? waarom worden de normloosheid bij de wordtel niet aangepakt? waarom worden de oorzaken niet onderzocht en geëlimineerd? De rustige mensen die het kunnen betalen kunnen wel verhuizen maar de rustige mensen die de dure huren niet kunnen opbrengen blijven met de problemen zitten.

  Burgerlijke initiatieven zijn heel veel. Maar uiteindelijk moet er een stuk achter de deur zijn om de afspraken te implementeren. De woningcorporaties en de politie doen daar bijna niks aan.

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.00 uur

 111. Beste Khosrow , vaak is het mogelijk huursubsidie te verkrijgen !
  het is inderdaad en blijf een GOK , om in een buurt te leven , waar geen buren , naast je komen wonen , die jouw woonGENOT verzieken ; Daarom zou er een selectiver huurbeleid moetn zijn : Niet elelnde verdelen over de steden : daar komt de overheid wel heel gemakkelijk van af .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.06 uur

 112. Wooncorporaties VERHUREN alleen maar en Politie handhaafd de openbare orde met een beperkt aantal wetten en weinig middelen .

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.20 uur

 113. laten we blij zijn! en eerst eens 100 dagen gaan praten…

  met andere woorden: alle klachten,brieven,feiten,problemen,signalen en hulpvragen van de afgelopen jaren hebben wij van tafel geveegd want die waren niet serieus…

  u moet het niet zien zoals het is,u moet het zien zoals dit kabinet het uitlegd!
  de waarheid doet niet terzake,zij zijn de baas!
  en als men er te vaak tegen in gaat,dan is men aan het verextremiseren/verradicaliseren.

  de VOC dictatuur zet alle zeilen bij!
  met de rug naar het land en het gezicht gericht op Europa.

  en het VOC schip JP Balkenende 4,vaart gewoon verder op zijn eigen koers…

  de bevolking? burgers? u bedoeld die roeiende slaven? die moeten harder doorroeien anders komen ze om van de scheurbuik!

  eigen verantwoordelijkheid noemen we dat…

  Reactie door iew — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.21 uur

 114. We zijn er nog lang niet, want álles houdt
  verband met elkaar, incl. het verbreden van
  wegen, zowel lokaal als provinciaal.
  Geluidwerende oplossingen zijn nu veelal aan-
  gebracht en lossen hier en daar iets op, als
  het mee zit met de wind en heten dan te ‘vol-
  doen’, maar er nu twee nieuwe rijbanen bij
  realiseren, zonder ook de snelheid te doen
  aanpassen, betékent dus dat de norm voor
  geluidwerende oplossingen eveneens dienen te
  worden aangepast.

  In héél Nederland, daar, waar dat nog steeds
  van toepassing is, zou het hollen op de gale-
  rijen aan de zijde van de flat, waar men de
  voordeur heeft en doorgaans ook de slaapka-
  mers, zou men overal verplicht geluiddémpende
  kunststoftegels dienen aan te leggen en het
  naar beneden schreeuwen van ‘mededelingen’
  kunnen proberen te beperken, en het ‘groeten’
  binnen de voordeur te doen plaatsvinden,
  maar dat laatste hoort ook in de gewone woon-
  wijken, na 23.00 uur als vanzelfsprekend te
  zijn, een kwestie van goede manieren en trai-
  ning, net zo goed als het smijten met voor-
  deuren, waarvan je weet dat je buren die ook
  horen! Ook krantenjongens die zich graag een
  extra loopje besparen bij bezorging, nemen
  een sprong over het gesloten hekje bij de
  branduitgangen aan het einde van een galerij
  en dénderen dan de trap af, langs de kinder-
  kamers die daar vaak gesitueerd zijn, en
  die kleintjes schrikken zich het leplazerus!

  In veel flats wordt gevraagd ‘s avonds na
  half 8 niet meer te willen ‘boren’, maar men-
  sen doen het toch!
  De Wet op ‘burengerucht’ verbiedt onnodig
  extra lawaai, ‘s avonds na 22.00 uur, alsof
  dat ‘werkt’ voor kinderen die moeten slapen
  of jongelui die moeten studeren.

  Althans je nááste buren even zeggen, dat er
  helaas een klus gepleegd moet worden en er
  afspraken over maken, is al te veel gevraagd.
  Ook i.g.v. de állerkleinsten eerst even een
  aanzet tot boren geven, zodat verzorgenden
  maatregelen kunnen nemen, die kleintjes goed
  te begeleiden, of van de gelegenheid gebruik
  maken wat boodschapjes te gaan doen of op be-
  zoek, is al te véél moeite voor de hobby-
  lustigen. Je kunt dus in een flat al nooit je
  baby 10 minuten alleen laten slapen en even
  bij een buurtje binnenlopen…altijd risico!

  Afgezien van het lawaai, dan nog de overlast
  van mensen die al hun spullen uitkloppen bo-
  ven de balkon’s van de onderburen, waar ook
  vaak nog een wasje buiten te drogen hangt.
  Men zou het elkaar zo veel plezieriger kunnen
  maken door even wat beter na te denken.

  Wie weet is zelfs daar tomatensoep nog goed
  voor en die te schenken aan goedwillende bu-
  ren waarmee je eens even kunt bijpraten!

  Karel ik heb me nog nooit eerder kunnen voor-
  stellen dat jij geïnteresseerd zou zijn in de tijden van mijn reacties en wat zou je er-
  uit willen afleiden dan?
  Ook ‘s nachts, moet ik soms medicijnen slikken of in beweging zijn en slapeloosheid
  is een gevolg mede van die medicijnen. Tja
  en ook ik heb buren die wel eens de trap op of af stormen, maar dat noemen wij ‘gewone’
  contactgeluiden en iedereen waarschuwt elkaar
  bij mogelijke overlast van feestjes of ver-
  bouwing en zelfs ten tijde van het voetbal-
  feesten wist men zich gewoon binnen de perken
  te houden, en dat met zoveel zomerse hitte!

  Weggaan uit een buurt waar men totaal ‘lak’
  heeft aan de ander zou ook ik zeker doen,
  zelfs als dat minder luxe zou betekenen!
  In schrijnende gevallen zou er een bemidde-
  ling moeten kunnen plaatsvinden en natuurlijk
  moet het niet zo zijn, dat men op privé ter-
  rein, dat géén fabrieksterrein is, er een
  werkplaats van maakt, anders dan ten behoeve
  van onderhoud van de eigen woning!

  In wezen is het allemaal niet zo moeilijk,
  maar iedereen moet dat niet alleen voor zich-
  zelf opeisen, maar ook vóór de ánder doén.

  Reactie door Madelief — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.23 uur

 115. @107

  De oorzaak is het criminele asociale beleid van de Overheid en de Multi-nationals.

  Veel mensen vallen buiten de boot en komen dus in een neerwaardse spiraal door de verregaande openbare verkoop van BV Nederland en de globalisering.

  Reactie door caelestis — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.28 uur

 116. Het kabinet ging in overleg met de “vloer” zei men.
  Nou.. da’s duidelijk:

  http://www.chello.nl/Nieuws/Binnenland/Artikel/?chid=2a28f418a456bf294acdba1510965aca

  En begrijp hoe overleg met burgers, bedrijven, lagere overheden, etc. plaatsvind.
  Niet dus…

  Reactie door Leftfoot — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.29 uur

 117. @ 108 Leftfoot.

  Dat is een leuke.

  Overleg durf ik het niet noemen onderzoek ook niet.

  Het is gewoon ouderwets PvdA-CDA van bovenop bepaald zonder overleg en zonder aandacht voor vloer(burgeres en veld)

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.51 uur

 118. @ 105 franslj,

  Onderzoeken inderdaad naar de veroorzakers.
  Maar dat zal niet gebeuren.
  De projectontwikkelaars, de banken, debouwondernemers, woningbouwverenigingen, de politiek, de ambtenarij, en asociale bewoners, etc. hebben samen deze problemen veroorzaakt en gaan nu zogenaamd deze problemen oplossen (uiteraard niet de asocialen).
  Net als Arcadis, eerst hebben ze de beken rechtgetrokken en nu laten ze ze weer meanderen en telkens stroomt het geld in hun richting.
  Het geld halen ze uit de overwaarde van de huurwoningen en van de gestegen grondprijs nadat de “boel”is opgeknapt en dan vooral de strategisch (lees economisch) gunstig gelegen oude wijken. Daar valt geld te verdienen. Het hele land is verziekt door de woning- en gron “markt”. Den Uyl is er door gevallen. CDA en VVD willen niet dat er getornd wordt aan de grondbelangen.

  Er moet terugkoppeling komen. De mensen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten nu zelf het geld ophoesten dat nu gebruikt wordt om de wijken op te knappen. Dan zou ik deze lieden nog wel eens wille horen. Maar zij zitten er leker bij in de betere buurten waar ze lekker profiteren van hun hypotheekrenteaftrek en hun dikke overwaarde.
  Het land is zo scheef als wat.
  De krakers werden eind jaren 70 al met veel geweld eruit geslagen door oom agent en ME, de handlangers van het kapitaal, de speculanten. Het is net oorlog, niet om nationaliteit maar wel gewoon landpikkertje.
  Ik zou nwel eens willen weten waar die Vogelaar woont en hoeveel HPA zij geniet. Hoewel ze me niet meteen het type lijkt, maar schijn kan soms bedriegen. Ze wilde niet zoals Guusje Terhorst in Nijmegen heeft gedaan in enkele verschillende buurten gaan wonen.
  Het moet helaas persoonlijker worden omdat juist de politici het persoonlijker maken door zichzelf telkens buiten schot te laten. Dat is niet eerlijk. Die 30% salarisverhoging bijv. die ze zichzelf cadeau hebben gedaan, wat hebben ze daar mee gedaan? Investering in een huisje bij de folks on the hill?

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.55 uur

 119. Wijkproblemen moeten door de Deelgemeentes opgelost woren door inrichting van hulpcentra’s met sanctiebevoegdheid : Niet weer softieoplossingen ; die helpen niet

  Reactie door Fred — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.11 uur

 120. @ 72 De Hakker

  Juist dat bedoel ik nou, je heb gelijk wat je hier zegt,…… ik heb alleen maar een balletje willen opgooien om te zien hoeveel ik reacties ik wel niet zou krijgen met wat ik schreef.

  Kijk zoals het item al aangeeft wil men van die oude wijken prachtwijken maken en niet dat je complete volksverhuizingen zou krijgen, daarnaast was ik ook best wel nieuwsgierig wie er zou beginnen te piepen over hetgeen wat ik schreef.

  Jij bent eigenlijk de eerste die reageer en gelukkig niet op een discriminerende toon, bedankt Hakker ik had ook niet anders van je verwacht.

  Ik ben blij dat er hier gelukkig allemaal mensen met een sociaal hart zitten, en ik met mijn opmerking niet de pan ik gehakt wordt.

  Ik heb aan den lijve nooit al die ellende ondervonden in een wijk die velen hier wel hebben meegemaakt, ik weet wel dat het in sommigen wijken of buurten niet prettig is, ook als je er alleen maar doorheen zou lopen, niet omdat ik bang ben maar je voelt de spanningen, ik heb daarom diep respect voor diegenen die dit elke dag moet meemaken als bewoner.

  Ook nu blijkt weer dat het maden en wormen beleid van Bakellende gefaald heeft,… en dan had hij nog zo’n kreet, oja,…. fatsoen moet je doen,…… ik zou zeggen Bakellende geeft het voorbeeld.

  Reactie door Pool — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.22 uur

 121. @115
  Dat is te makkelijk ,de mensen maken er vaak zelf een zooitje van ze knallen alles op straat breken de tuinen en parken af slopen de speel toestellen en zijn te beroerd om zelf een harkje te pakken om een perkje schoon te maken.
  Er is gewoon een groep bewoners die overal schijt aan heeft.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.42 uur

 122. nieuwland in schiedam staat ook op de lijst

  nu woon ik er zelf niet maar heb er wel gewoond en is op dit moment echt geen probleem wijk meer 50% is gesloopt en vervangen door nieuwbouw en geloof ook een groot deel daarvan koop eengezinswoningen (die voor mensen zoals ik in de WAO(niet lang meer oproep ontvangen dus daar gaat de rest van het schamele inkomen dat ik heb)niet te betalen zijn.)

  blij dat ik geen pvda gestemd heb al heeft het niet mogen baten helaas..

  Reactie door michel — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.45 uur

 123. @ L’écologiste, u hebt grote gelijk zo is het ook:“ Het moet helaas persoonlijker worden omdat juist de politici het persoonlijker maken door zichzelf telkens buiten schot te laten. Dat is niet eerlijk. Die 30% salarisverhoging bijv. die ze zichzelf cadeau hebben gedaan, wat hebben ze daar mee gedaan? Investering in een huisje bij de folks on the hill?”
  Is het toch niet schandalig dat sommige mensen blijven keer op keer daarin trappen?
  Ik weet niet of ik lachen of juist huilen moet. Zo gaat het altijd. Ze spelen de gedupeerde burgers tegen elkaar, terwijl ze hun zakken blijven vullen over de rug van de burgers.

  Om een beetje te kunnen wonnen, gezinnen met minder inkomen, starters of studenten worden gedwongen om hoge hypotheken afsluiten en daarmee worden mensen in de onzichtbare schuldlastengevangenis gedwongen. Zo moeten mensen werken-leven alleen om dure lasten te kunnen betalen. Voordat ze zich realiseren is het tijd om weer te gaan verhuizen. Naar bejaardenthuis dat is.

  Reactie door khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.45 uur

 124. Als ik mijn huurhuis vergelijk met het kantoor van de woningbouwvereniging, wordt het wel duidelijk wie er voorrang heeft. Dacht altijd dat deze verenigingen er voor de mensen zijn, was ik even fout!

  Reactie door Els Dijkstra — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.48 uur

 125. zet hem op vel succes ik weet hoe het moet, hijmans weet het wel. grt aan hem, kees van gulik

  Reactie door c van gulik — vrijdag 23 maart 2007 @ 17.49 uur

 126. @119
  Wat bedoel op en discrimineerde toon dat begrijp ik niet.
  Geef eens aan waar ik discimineerde.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 23 maart 2007 @ 18.27 uur

 127. @10 Gloria
  Oranjebuurt Assen
  http://stream.nxs.nl/asx/flexdot/wiegaaterstemmen

  Reactie door MijnZus — vrijdag 23 maart 2007 @ 18.34 uur

 128. MijnZus, indrukwekkend filmpje, die laatste jongen vond ik aandoenlijk :Dan heb ik een probleem volgens mij, of nie?

  Misschien toch nog wat werk aan de winkel voor de SP?

  Reactie door Carla — vrijdag 23 maart 2007 @ 19.07 uur

 129. @ 123 Khosrow,

  Indeed dat is goed gezegd. Veel mensen leven wel in het “vrije westen maar zijn weliwaar in de onzichtbare schuldlastengevangenis gedwongen”
  “Zo moeten mensen werken-leven alleen om dure lasten te kunnen betalen. Voordat ze zich realiseren is het tijd om weer te gaan verhuizen. Naar bejaardenthuis dat is”.

  Exit met de groeten van Bakellende: we zien elkaar wel in de hemel of je kent hem waarschijnlijk wel “You get the pie in the sky when you die.

  Toedeloki zegt Balki:.)

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 23 maart 2007 @ 19.20 uur

 130. FRED @ 103
  Beste man,inderdaad ik heb mij vergaloppeerd,ik vind zeiken ook geen juist woord,laten we het op urineren of Oudewateren houden….maar het feit blijft dat je niet op de hoogte bent. VOORBEELD;
  Toen U nog niet geboren was,was een straat in Rotterdam/Crooswijk,m.n. de Woelwijkstraat,er woonde nog geen ene allochtoon,daar woonde hardwerkende en goedverdienende,hoofdzakelijk havenarbeiders,
  als die mensen met dat goede inkomen,die geheel voldeden aan de normen en waarden van de huidige vergeler van de democratie Balkenende, naar een betere woning wilde verhuizen met keukentje en douche dan lukte dat niet omdat zij uit de Woelwijkstraat kwamen(????)Bewoners uit Duindorp in Scheveningen van het zelfde laken een pak, konden ook niet wegkomen uit die wijk…. VOOROORDELEN van de mensen die voor hun medemens een betere woonsituatie kon regelen.
  En wat de Kruiskade betreft,loop er eens over heen en kijk eens op de naambordjes dan
  zal je opmerken dat er meer ECHTE Nederlandse ,dus autochtonen,wonen dan je denkt.
  Wederom met vriendelijke groet en prettig week-end.

  Reactie door HENK DE BRUIN — vrijdag 23 maart 2007 @ 19.23 uur

 131. @ 126 De Hakker

  Ik schreef @ 120..

  Jij bent eigenlijk de eerste die reageer en gelukkig NIET op een discriminerende toon, bedankt Hakker ik had ook niet anders van je verwacht

  Ik geef juist aan dat jij je “NIET” op discriminerende toon uitliet, en daar bedankte ik je voor, thats it.

  Ik zal een voorbeeld geven,… Je had ook tegen mij kunnen zeggen,…. Heee Pool, … wat maak je me nou, mij een beetje met het gajes opzadelen, hou die troep bij je,.. wil je.

  Zie je het verschil ??

  Reactie door Pool — vrijdag 23 maart 2007 @ 19.31 uur

 132. Ik woon in een probleemwijk, in Bos en Lommer (Landlust) in Amsterdam. Ik woon er al 8 jaar met grote tevredenheid. De buurt wordt steeds mooier: er wordt veel gerenoveerd, er komen meer restaurantjes en zelfs een theater (Podium Mozaiek), er is een groot park en er zijn prima winkels (bijvoorbeeld op het Bos en Lommerplein). Alleen een beetje grote woning met een tuin zit er niet in hier, daarom ga ik verhuizen naar Geuzenveld-Slotermeer, een andere probleemwijk! Ik zal Bos en Lommer missen, maar verheug me al op de Sloterplas!

  Reactie door marion — vrijdag 23 maart 2007 @ 19.32 uur

 133. Ik woon in Amsterdam Oost, dat ook op de lijst staat. In de Transvaalbuurt die de laatste tijd wel wat problemen kent. Die hebben met name te maken met overlast van hangjongeren en drugsgebruikers.
  Persoonlijk kan ik niet zeggen dat de wijk, en ook niet de buurt, onleefbaar zijn. Het is een redelijk gemengde grotestadswijk. Problemen concentreren zich vaak op bepaalde plekken en die verschuiven regelmatig.
  De samenstelling van de wijk/buurt is met een kleine meerderheid van buitenlandse afkomst wel scheef te noemen, zij het dat zich niet veel specifiek etnische problemen voordoen. Hoewel de hangjongeren wel bijna allemaal Turks/Marokkaans zijn.
  Wat moet gebeuren is dat jongeren een plek krijgen, wat meer toekomstperspectief en (dat ook) meer politietoezicht. Voor de samenstelling zou het goed zijn als (meer dan al gebeurd is) woningen gerenoveerd worden en het aanbod van koopwoningen vergroot wordt.

  Reactie door Jeroen van Gerven — vrijdag 23 maart 2007 @ 19.46 uur

 134. onze wijk staat ook op de kaart, sinds de vuurwerkramp woon ik in een goedkope woning, voor de vuurwerkramp was het een gemiddelde huurwoning, zoveel nieuwbouw.
  maar oze bieb moet wijken voor kunst en cultuur en ons clubhuid is een geraamte van wat het geweest is (ik ben er praktisch opgegroeid).
  Ik wil niet dat mijn kinderen de hele dag voor de tv of pc hangen, en wat is er te doen voor kinderen van 8 tot 16 jaar in het buurthuis, nou je kunt er onbeperkt internetten voor een paar euro per jaar.
  Wedden dat deppenbroek/mekkelholt geschrapt wordt van de lijst?
  Alles moet naar enschedees paradepaardje roombeek waar voor de ramp nog nooit een flat heeft gestaan.prestige is ook een prioriteit…….

  Reactie door ria — vrijdag 23 maart 2007 @ 20.28 uur

 135. 25. L écologiste.

  De woningbouwcorporaties zijn toch allang niet meer wat ze waren of laat me zeggen beantwoorden allang niet meer aan het doel.
  Gemeenten hebben gefaald in het grondbeleid waardoor grondspeculatie aan de orde van de dag was en projectontwikkelaars miljarden verdienden.

  De woningbouwcorporaties mogen zelfs koopwoningen bouwen, winsten maken en betalen exorbitante salarissen en bonussen aan de top en hebben al jaren geld opgepot. Het zijn gewoon ordinaire bedrijven geworden met winstoogmerk onder het ‘mom’van sociaal.

  Zij hebben jarenlang oude woningen verwaarloosd terwijl de huur daarop bijna geheel winst was omdat die huizen vaak al meer dan 30 jaar afbetaald zijn.
  Ze hebben teveel in kas mede omdat ze daardoor hebben kunnen potten. Ik mag toch hopen dat dit gedrag niet beloond wordt met extra geld, dat hebben ze namelijk genoeg. Achterstandshuizen ontstaan niet vanzelf die zijn gecreeerd door wanbeleid en desinvesteringen of gebrek aan investeringen.

  Verder denk ik dat hetvolgende van belang is.
  Politie is overal wegbezuinigd ook in gewone dorpen waardoor je zelfs daar al meer overlast ziet ontstan. In dichtbevolkte wijken in een stad is dat helemaal een ramp, in een havenstad is dat nog problematischer.
  Jarenlang hebben ze kansloze mensen bij elkaar gestopt, mensen door de maatschappij en de politiek uitgekotst, geen geld, geen werk of alleen AOW-tje of WAO.
  Ik denk dat alles te maken heeft met sociaal gedumpt zijn van mensen met weinig inkomen, weinig scholing en eventueel zonder werk en daarom vele problemen.
  Zolang de jet-set er geen last van had hebben ze het gewoon ontkend. Diezelfde jet-set die met advocaten klaarstaat als er iets in ‘hun’buurt komt zoals een asielzoekerscentrum, verslavingszorg of anderszins dus werd ook dat maar daar gedumpt waar de mensen toch al geen stem hadden. Huizen die niets ‘waard’zijn verliezen hun ‘waarde’ niet volgens hen maar ja als je een koophuis hebt?
  Met waarde hebben ze het dan over geld en eigenlijk over dat wat ze niet in HUN buurt willen hebben, niet over de ‘waarde’van leefruimte.
  Achterstandswijken, huizen ontstaan door politieke beslissingen en door wegkijken, door armoede en uitzichtsloosheid bij elkaar te stoppen, is het niet in heel de wijk dan in de helft van de wijk.
  Gemeenten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven allen hebben jarenlang onder één hoedje gespeeld en helaas de nieuwe vercommercialiseerde woningbouwcorperaties ook. Keuzevrijheid is vaak al helemaal niet erbij.
  Zolang het ‘stadsgezicht’het doel is, de úitstraling’naar buiten en niet de mensen in die stad is de strijd hopeloos. Wat je niet wil laten zien stop je daar waar het niet gezien wordt en zegt vervolgens dat je het niet gezien hebt, en voor de rest bouw je prestigieuze projecten. Niet de mensen staan centraal. Het visitekaartje is belangrijker dan dat wat het vertegenwoordigd.

  Ik wacht maar af waar het geld heen gaat en wat er uiteindelijk van terecht komt weet nog niets concreets.

  Reactie door Henny — vrijdag 23 maart 2007 @ 20.42 uur

 136. Ik ben het helemaal met Caelestis @ 115 eens de verloedering is de schuld van de multinationals en de politiek van hoofdzakelijk VVd,CDA en PvdA die na de oorlog met elkaar wisselend hebben geregeerd en maar bezuinigen op buurthuizen en vanalles en nog wat maar niet op hun eigen salaris en dat ze het schoothondje van Bush spelen door troepen te sturen naar Afganistan en nog meerdere landen dat is een bodemloze geldput Rusland heeft zich verkeken op Afganistan .En Amerika op Vietnam en probeert het nu in Afganistan Amerika leert het nooit!!Daar moeten wij niet aan mee doen vind ik .Ze kunnen dat geld beter besteden aan scholingen van achterstandswijken en zorgen voor banen voor die mensen Ik zie hier op de site dat de Nederlanders weg trekken en de allochtonen er voor terug komen maar dat is niet helemaal waar Ik woon in ‘s-Hertogenbosch en ik bezorg in bepaalde wijken ons partijblad DE TRIBUNE wijken die ook niet zo gunstig als zodanig bekend staan .Maar van wat ik er zie zijn dat hooguit zo,n 25% misschien iets meer Maar ik heb daar nooit problemen gehad De regering moet mensen opleiden die dat soort mensen gaat begeleiden en niet roepen net zoals de laatste jaren is gebeurd dat men Nederlands moet leren maar men moet dat gewoon verplichten want als je de taal van een land waar je woont niet machtig bent kun je nooit integreren

  Reactie door Dirk Schuit — vrijdag 23 maart 2007 @ 20.53 uur

 137. Nu wil ik helemaal niet meer naar Vinex wijken. Want daar wonen de echte asociale mensen die zich verrijkt hebben op de rug van anderen. Er is toch veel meer sfeer in de achtergestelde wijken. Ik vind het toch heerlijk om lang de oude starten te fietsen en met mensen praten met alle die spelende kinderen op straat. De geur van exotische keukens, het geluid van wereldmuziek. Zo slecht zijn die achtergestelde wijken ook niet. Eigenlijk zijn ze in vele opzichten prachtig. De pracht komt niet van koudesteen en arrogantie zoals in de villawijken/ maar het komt van de mensen die binnen die achtergestelde wijken wonen. Die zijn juist de kleur, de smaak en cultuur in dit land. Wie heeft nu de koude villawijken met egocentrische mensen nodig?

  Wie wilt in een villawijkgevangenissen gaan wonen met alle die aankijkende egocentrische ogen? In mijn buurt als ik iemand een compliment geef over zijn keuken krijg ik tenminste een glimlach en een vrijblijvend recept en ook een proefje. Maar in de Vinexwijken kunnen veel mensen niet eens keuken ondanks alle die dure apparaten die ze bezitten. Die mensen zijn zo ontevreden met hun eigen egoïstische leven dat zelfs ondanks dat ze in een vinex wijk wonen moeten ze drie keer per jaar op vakantie om van hen eigen bestaan, eigen zelf te ontsnappen. Hun leven draait allemaal om ‘ show and tell’.

  Reactie door Khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 20.57 uur

 138. @ 118. Reactie door L’écologiste — vrijdag 23 maart 2007 @ 16.55

  Precies, L’écologiste…dat is ook een deel van “plan van aanpak”. Een ander, misschien wel nog belangrijker deel, is het gedrag en omgansvormen handhaven.

  Spreek iemand maar eens aan op “overlastgevend gedrag”…maar houdt er dan wel rekening mee dat het anders kan aflopen, als wat je hoopt.

  Wekelijks in de kranten te lezen !

  Reactie door franslj — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.01 uur

 139. @131
  Ja, maar dat is denk de gedachte van een racist Pool en dat ben ik toch niet ondanks ik natuurlijk reuze gevleid bent snap ik niet waarom je daar zo blij om bent.
  Dit lijkt me toch vrij normaal.
  Als we steeds blij moeten zijn omdat iemand geen racist is,zou ik de hele dag blije mensen om me heen zien ik ben niet blij want voor mij is het van zelf sprekend dat men geen racist is.
  Wel verdrietig natuurlijk als iemand je wel racist noemt al ligt het er nog aan wie het zegt natuurlijk.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.05 uur

 140. @ 75 Sjaak

  Ja, dat heb ik al van vroegs af aan geleerd. In mijn Haagse straat was zoals wij dat noemden “een blinde muur”. Ik was misschien 8 jaar en wij speelden daar altijd omdat de stoep daar breed was. Daar begonnen de huizen van om de hoek zeg maar.
  Vaak balden we tegen die blinde muur, totdat een meneer naar buiten kwam en mij wenkte. Ik verliet mijn groepje en met lood in de schoenen liet ik mij mee naar binnen nemen, wat zou er gaan gebeuren?
  Hij vroeg of ik wilde luisteren en iedere bijna seconde hoorde ik boem, boem… van die ballen tegen die muur steeds maar weer iedere dag… achter die muur was de huiskamer. Wat vond ik het zielig voor die meneer en ik heb het uitgelegd aan mijn groepje. We hebben er echt rekening meegehouden.
  Dit ben ik nooit vergeten en een betere manier van iets laten begrijpen is er niet. Ik ben die meneer nog steeds dankbaar en gebruik het af en toe ook als er een kwestie is.

  Later in Den Haag hadden we toch ook wel gauw problemen met een feestje. De flat was 4-hoog en we gingen netjes alle buren af. Maar ja… met zo’n 40 mensen en muziek en praten en lachen en dansen…werd toch de politie gestuurd. Die paaiden we dan met drankje en chips en we beloofden alle goeds. De volgende dag even excuzez moi bij de buren. Alles weer oke!

  En nu in het hoge Noorden? Mooie woonwijk met alleen maar eengezinswoningen, veldjes, eendenvijver en speeltuintjes. Maar ja… waar zijn de kinderen? Allemaal door de weeks opgeborgen. En Medelanders… veel te weinig naar mijn zin!

  @ Khosrow

  Geweldige discussie met jou Khosrow. Altijd beleefd en beschaafd!

  @ 127 MijnZus

  Heel bedankt! Was dus Assen!!
  Ja, deze film bedoelde ik. Ik hoop dat iedereen even op jouw link klikt. Echt een supervoorbeeld van wijken waar aandacht besteed moet worden aan de mensen en de huizen!

  Reactie door Gloria — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.23 uur

 141. Khosrow ik denk dat het wat mij betreft niet opgaat dat ik niet in een villawijk zou willen wonen qua lokatie m.b.t. vrijheid rust natuur, veel bomen met een klein bescheiden huisje. Ik vind de oud-engelse cottages prachtig.
  Je zou het dus ook zo kunnen bekijken. De mensen in een villawijk hebben geen last van elkaar. Die huizen liggen zo ver uiteen dat ze elkaar amper horen zeker gezien er ook nog vaak bospercelen rondomheen staan.
  Waarschijnlijk zijn ze wat geluid betreft even sociaal of a’sociaal als de ander maar niemand heeft er last van. Ze horen geen gestommel en herrie van ruzies in huizen die qua gehorigheid niet te vergelijken zijn. Ze zitten niet hutje mutje op elkaar.
  Indien je hen in een doorsnee wijk zou zetten zou je er nog versteld van staan hoe a-sociaal ze bevonden zouden kunnen worden.
  Die mensen kopen dit gewoon(af)en gemeentes werken daaraan mee door hun grondbeleid. óók daar heb je allerlei mensen tussen zitten.
  Ik houd er niet echt van te generaliseren en wil dat ook hier niet doen. Wél is het zo dat het recht en de overheid ervoor zorgen dat deze mensen enkel omdat ze geld hebben meermaals bevoordeeld worden en méér rechten hebben omdat dat ze toebedeeld wordt. Dat is m.i. de overheid aan te rekenen zowel Den Haag maar vooral óók de lokale overheid.

  Reactie door Henny — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.23 uur

 142. Het probleem met hangjongeren is niets nieuws. Zelfs in de dorpen met homogene bevolkingsgroep zijn er hangjongeren. Hangjongeren problematiek heeft te maken met verveling, gebrek aan deugdelijke onderwijs en naschoolse sport en cultuur voorzieningen in de wijken.

  Ik was van plan om naar een nieuwbouwwijk in zoetermeer te verhuizen. Maar toen ik in die homogene wijk ging kijken was de hangjongeren problematiek even zo erg als in mijn eigen multiculturele buurt. De eerste bewoner van het pand was autochtone. Hij wonende daar slechts een aantal manden, maar hij wilde verhuizen vanwege een vechtpartij naar aanleiding van dunken en overlastgevende buren. Zijn dunken buurman zegt natuurlijk niks over het gedrag van de rest van goede autochtonen in dit land. Hoewel het om een mooie huis in een vinex wijk ging had ik besloten om toch niet verhuizen.

  Asociale gedrag komen we overal tegen maar hoe gaan we het aanpakken? Gaan we alleen met verwijzende vingers elkaar verwijten? Of Is het niet hoog tijd om in dit land gezamenlijk afspraken maken en met behulp van politie en woningcorporaties onze eigenwijken veiliger en meer leefbaar te maken?

  Het is toch schande voor woorden dat nette mensen autochtonen en allochtoon moeten gaan verhuizen vanwege gebrek aan voorzieningen in de wijk, gebrek aan politie, gebrek aan deugdelijke beheer en aanspreek door de woningcorporaties, gebrek aan onderhoud door de woningcorporaties, gebrek aan harde sancties voor overtreders uit welke afkomst dan ook.

  Reactie door Khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.26 uur

 143. @ Khosrow

  Ik mis de Medelanders hier, want ik ben in Den Haag multicultureel opgevoed.
  Wij hadden hier een asielzoekerscentrum (Nu uitwijs!) en daar gaf ik Nederlandse taallessen. Wat gezellig al die culturen en die heerlijke keukens die ze vaak in mijn keuken hebben klaargemaakt. Behalve BAKLAVA! Daar kwam ik pas later achter.
  Maar wat mij opviel is dat de meesten zelf zo graag naar de grote steden wilden. Dus er wordt wel rekening gehouden met hun keuze.
  Zo heb ik nogal eens iemand helpen meeverhuizen naar A’dam en Den Haag etc.
  Dus vandaar misschien dat er in de kleinere steden minder Medelanders wonen? Wat denk je?

  Reactie door Gloria — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.40 uur

 144. Niet zeiken…we nemen gewoon de verkeerde wijken…die lukken waarschijnlijk beter!

  Reactie door e.krul — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.41 uur

 145. Dat kom vast goed met zo`n hoofd als vogelaar, ik denk dat ze maar wat zit te vogelen!

  Reactie door e.krul — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.47 uur

 146. Boven mij woont een Turkse jongen met zijn vriendin. Ze zijn heel vriendelijk. Hij werkt in de nachtdienst en komt pas om 3 uur in het ochtend naar huis. Onbedoeld maakt hij toch veel herrie. Ze hebben een laminatenvloer op de vierde verdieping in een reeds gehorige gebouw. Ik heb het aantal keer bij hem aangekaart dat mijn kinderen moeten slapen. Het gaat nu wat beter. De avond voor de Cito-toets van kind was het geluid het ergste. Wat ik me afvraag is waarom kijken de woningcorporaties niet naar wie boven wie ze willen gaan huisvesten. Ze kunnen toch een klein woonprofiel opstellen en met de woonvoorkeuren en situatie van mensen rekening houden. Ze kunnen toch zorgen voor goede tocht en geluidsisolatie. Of is dat te veel gevraagd van die corporatiezakkenvullers?

  Reactie door Khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 21.51 uur

 147. @146
  Ik begrijp dat niet wat je bedoelt met woonprofielen wat bedoel je daarmee omdat je zo met nadruk stelt dat er een Turkse jongen boven je woont waarom moet je dit zeggen je praat toch over mensen we hebben het toch niet over dieren waar we praten over b.v.koeien,paarden en geiten.
  Dan zou je kun zeggen ik heb een paard boven me wonen.
  Dus ik begrijp niet door het noemen van een Turkse jongen dat je deze kwalificatie toepast.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 23 maart 2007 @ 22.18 uur

 148. Beste Gloria,

  Toen ik naar Nederland kwam werd ik door een goedwillende mens zoals u opgevangen. Het is hartwarmend om te weten dat soort mensen bestaan nog. Kleine steden en dorpen zijn wel rustig maar wel af en toe te rustig. Velen beseffen het niet maar soms chaos doet mens goed. Ik ben net zoals u multicultureel opgevoed. Vroeger deed ik mee aan egoïstische doen als of. Ik weet niet hoe, maar aantal jaren geleden werd ik wakker geschud van mijn diepe egoïstische of misschien naïeve slaap. Misschien kwam dat door de politieke sfeer in dit land of misschien door mijn opvoedingsverantwoordelijkheid. Mijn kinderen voelen zich verbonden aan de wijk, aan hun school en aan hun vriend en vriendinnen en dat vind ik prachtig. In mijn jeugd door asielverleden had ik die verbondenheid gemist dus ik hield mij bezig met mijn hebzucht en grote ego. Nu vind ik het moeilijk om van ene wijk naar andere te gaan verhuizen omdat ik ben bang dat ik sommige gezichten om me heen zal missen. Ik denk mensen zoeken herkenning en vermijden eenzaamheid. Sommigen vinden die herkenning in de steden waar ze tenminste herkenbare mensen en winkeltjes kunnen zien. Misschien heeft dat te maken met het gevoel van veiligheid en tegelijkertijd het behoud van enige anonimiteit.

  Veel Groet en prettige weekeinden.

  Reactie door Khosrow — vrijdag 23 maart 2007 @ 22.24 uur

 149. @139 Hakker

  Met respect, maar jouw redenatie naar Pool toe heeft wat mij betreft alleszins een diffuus karakter.
  No offence!

  Reactie door Sjaak — vrijdag 23 maart 2007 @ 22.24 uur

 150. @149
  Ja ,Sjaak
  Ik ben ieder geval blij dat jou opmerking niet discriminerend is.
  Want het had ook kunnen zijn jij tuig wat denk je wel niet.
  Dus ik ben heel blij dat je dat niet gedaan heb.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 23 maart 2007 @ 22.59 uur

 151. @147 De Hakker

  Dat is heel normaal. Als jij bovenburen hebt uit Den Haag en ze maken lawaai dan zou het mij niets verbazen als je tegen een vriend zegt: die Haagse lui hebben het weer bont gemaakt.

  Zo kan je het ook over de Turkse buren en de Branbantse buren en de Syrische buren hebben etc.etc.
  Doe nu ineens maar niet zo ‘heilig’.

  Reactie door Gloria — vrijdag 23 maart 2007 @ 23.03 uur

 152. @146 Khosrow
  Ik heb ook zo’n fijne laminaatvloer boven me in een al gehorig huis (Ik hoor letterlijk waar de ruzies van de buren naast mij over gaan).
  Het stel wat er woonde kreeg en kind en dat moet leren lopen natuurlijk. En dat gebeurde met zo’n karretje met hard plastic wieltjes.
  Ik heb m’n bedrijf aan huis en werk daar pal onder. Het was als of ze de hele dag kasten en tafels aan het verslepen waren!
  Gelukkig zijn ze verhuisd nu, maar proberen die vloer door te verkopen aan de nieuwe bewoner…Bewaar me!
  Ik heb het woningbedrijf er op aangeschreven. Of isoleren, Of er uit met die vloer!

  Reactie door MijnZus — vrijdag 23 maart 2007 @ 23.04 uur

 153. @150 De Hakker.

  Is dit nu een ontkennende bevestiging, of een bevestigende ontkenning?
  Waarom bedien je jezelf mutatis mutandis naar mij toe van soortgelijke opmerkingen als door Pool aan jou gericht? Ik hou niet van spelletjes dus hou ik er mee op. Dit kan moeilijker worden dan het begrijpen van het magische vierkant.

  Reactie door Sjaak — zaterdag 24 maart 2007 @ 0.14 uur

 154. Fred (Flintstone)

  Geachte heer Flintstone, hoe maakt u het ik heb gelezen wat u zoal schrijft en ik begrijp daaruit dat u blijkbaar nog steeds in een grot woont en uw nonconformistiese Badrockfilosofiese prehistoriese visie t.a.v. van de in de moderne wereld en de voor de beschaafde mens geldende fatsoensnormen nog steeds niet heeft opgegeven.

  Ik bewonder uw doorzettingsvermogen en strijdlustige houding al sedert enige jaren ik hoop en wens dan ook vurig dat u uw strijd tot in den eeuwigheid voort zal zetten en uw idealen hoog zult houden en ik hoop dat duizend jaar oud zult worden in uw grot.

  Barney Rubble

  Reactie door Bertje — zaterdag 24 maart 2007 @ 6.56 uur

 155. 152. MijnZus
  Ik woon niet op een flat maar daar waar bekenden er wel wonen is het verboden een harde vloer te leggen, je moet er op z’n minst toestemming voor hebben. Dat is een eenvoudige regel die de woningbouwvereniging kan opleggen en m.i. zou moeten opleggen.
  Of je verder liever in een stad of dorp cq. platteland,natuur woont is geheel persoonlijk. Het een is dus niet bij voorbaat beter dan het ander.
  Verder is dat met rijtjeshuizen vaak hetzelfde. Ook heb ik een eigen huis gehad een tweekapper maar ook daar was het alsof de buurvrouw op naaldhakken op haar tegelvloer bij mij binnen liep. Zo zie je maar weer.

  Reactie door Henny — zaterdag 24 maart 2007 @ 8.41 uur

 156. Mevrouw Gloria, wilt u iets van een medelander vernemen.
  Balkenende Bos Rouvoet

  B B R = bruinenbonen met rijst is net als
  onze regering niet te pruimen.

  Vriendelijk goedendag

  Reactie door Allina — zaterdag 24 maart 2007 @ 9.25 uur

 157. In mijn wijk gaat alle aandacht naar het achterpad. Niet zo ver van een wijk die genomineerd is. En al veel geld had binnen gesleept. Het imago is zo slecht dat tot ik tot afgelopen Vrijdag eigenlijk nooit daar bij de AH boodschappen heb durven doen. Toen overal de boerenkool op was moest ik wel. Ook had ik alle mogelijke sloten voor mijn fiets meegenomen. Er stond een man waaraan een meisje vroeg, Mag ik een blikje halen? Ik ben niet van de beveiliging zei hij. En vrolijk liep ze door. Nee dat had ik al gezien, zijn eigen fiets stond mijn inziens aan een inferieur slot. Terwijl vergeleken bij mijn Suzuki fiets de zijne toch wel Een Lamborgini
  genoemd kan worden. Toen ik uit de supermarkt kwam, had de man, die dus niet van de beveiliging was, tot overmaat van ramp ook nog, als een echte intellectueel,een heel lekker geurende pijp op gestoken. En sprak hij mij aan op de oplossing die ik heb verzonnen voor mijn achter led lampje. En ik op zijn slot. En hij weer op de supermarkt die ik normaal bezoek. Ongeacht welk slot is daar zijn Ferrari fiets weg. Zo zie je maar weer.

  Dat achterpad heb ik al veel op gezien. Een buurman die in een andere genomineerde probleem wijk in een winkelcentrum een straat krant staat te verkopen. Dakloos is hij niet want ik ken hem van het achterpad.

  Een achterpad, daar wil men in investeren, het moet breder, de schuurtjes moeten verplaatst. Er moeten standaard schuttingen komen.

  Schande dat achterpad, de voorkant schamen mensen zich zelf nog voor. Daar worden de vuilnis zakken voor de ramen zo snel mogelijk vervangen door een gordijn.
  Aan de achterkant groeien alleen nog Brandnetels. Toch wil die woningbouw daar een
  mooie investering doen. Wat zou betekenen dat mijn Appelboom eraan gaat. Geld voor nieuwe plantjes heb ik ook niet, net zo als de rest hier. Dat zou nog meer Brandnetels betekenen.
  Is dat erg, nee! Brandnetels zijn zeer positief. Althans door de investeerders van marktplaats. Zie hun kleding lijn.

  Ik zit wel een beschermd monument wat ze dus niet kunnen afbreken. En een heel oude eik aan de voorkant. Op het voorplein. Waar de woningbouwvereniging geheel aan voorbij gaat.
  Waar ieder zo mooi samen had kunnen zitten onder de eik.

  Nee, we pakken de paadjes achter de woningen aan! Niemand heeft meer geld om plantjes te kopen. Of schuttingen. Pak ze Aan!

  Of huisdieren ze komen altijd bij mij aanlopen. Dan heb ik altijd minder Zyprexa nodig. Deze kat had nachts zo tegen mij zo geklaagd over hoe slecht het ging. Ze kreeg bij mij nooit eten. Op dat moment had zij/ hij nog maar 24 uur. Ik dacht ze moet eten en dan valt het op . Nee dus, de buurvrouw viel het niet op. Uit burgerlijke regels heb ik haar niet gelijk gebeld. Toen ik belde is de buurvrouw toch gelijk met stadsbus naar de dierenarts gesneld. Contact met mij houdend want ik was zoekend. En toen heeft zij toch het ergste meegemaakt.

  De brandnetel vrienden van marktplaats, die het mogelijk hebben gemaakt: Aangeboden een kattentronsponder krabpaal kattebak 5 euro

  Vergeten mijn koelkast is ook al stuk. Ik kan niet eens een blik kattevoer goed houden.

  En zo een beest doet mij zo goed

  Reactie door pjotter — zaterdag 24 maart 2007 @ 9.47 uur

 158. beste jan
  toen ik hoorde van de plannen van het kabinet voor de achterstandswijken moest ik denken aan een correlatie tussen de wijken en een eventueel hoog sp stemgehalte m.a.w. geef deze wijken een kruiwagen met geld waardoor ontevredenen minder snel richting sp zullen kijken. Helaas heb ik niet de mogelijkheid dit uit te zoeken. Misschien kunnen jullie dit doen.
  met kameraadschappelijke groet,
  sjon

  Reactie door sjon sonnemans — zaterdag 24 maart 2007 @ 10.54 uur

 159. @153
  Sjaak zo voelde ik mij ook na de opmerking van Pool.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 11.09 uur

 160. @151
  Is dat zo Gloria ik doe dat weinig mensen in hokjes plaatsen als ik las van iemand heb dan zeg ik van de mensen boven heb geen last of veel las.
  Of die man werkt in de ploegendienst.
  Waarom mensen steeds in hokjes plaatsen Gloria op afkomst,taal,kleur enz.
  Ik zou maar aan een loket zitten en zeggen nu is de Turk of weet ik veel aan de beurt
  Valt me tegen van jou.
  Waarom denk jij nog steeds zo.
  Waarom denk jij in de vorm van die Turk hierboven is een rustige man waarom moet dat met Turk aangeduid worden.
  Soms zitten dingen dieper bij mensen dan je zelf denkt Gloria dus de buitenkant is niet de binnenkant,
  Halleluja Gloria

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 11.22 uur

 161. Ik woon al 17 jaar in de wijk Kanaleneiland in Utrecht.
  Tien jaar geleden was ik van plan een ‘zwartboek’te gaan schrijven over de misstanden in de wijk.We zagen deze mooie wijk achteruitgaan dwz nederlanders trokken weg uit onvrede want wilde niet meer met de buurt geassioceerd worden, er werden veel inbraken in huizen en auto’s gepleegd, auto’s werden in de fik gezet en ‘s avonds was het doodeng om over straat te gaan want je moest vanaf de bushalte langs groepen hangjongeren om bij de flat te komen.Tevens renden er vele grote ratten met name ‘s nachts over straat.De rattenplaag werd door de gemeente aangepakt door middel van voorlichting, het schoonvegen van de straten en het verwijderen van vuil tussen de bosjes voor de flats.
  Tegenwoordig is er veel hulpverlening actief in de wijk van opbouwwerkers tot een heus pand waar de jeugd in kan vertieren.Dit laatste is zojuist nog geen maand geleden geopend.
  Er wordt veel nieuwbouw neergezet maar het is voornamelijk de tweede generatie nederturken en nedermarokkanen die hier gaan wonen. De kinderen gaan naar dezelfde school als hun ouders. Het enige opvallende is dat hun kinderen goed tweetalig worden opgevoed dus datik in tegenstelling tot 17 jaar geleden wel gesprekken kan voeren.
  De laatste drie jaar kwamen er steeds meer studenten op kanaleneiland wonen maar de gemeente vond dit vanwege het verloop een slechte zaak. Jammer want ik vond het prima om de samenstelling te zien veranderen immers hoog opgeleide nederlanders willen niet op kanaleneiland wonen en er zeker niet mee geassioceerd worden.Het is werkelijk bizar dat een gemeente nieuwbouwhuizen neerzet en verwacht die te verkopen aan de beter gesitueerde nederlanders. Een avondritje door de wijk en je hebt je al snel bedacht.
  Trouwens, visite moet ik altijd naar de tram of bushalte brengen of meefietsen tot aan de rand van de wijk: men durft niet langs de groepen jongeren. Een vriendin, ja van allochtone afkomst,en die in de volgende straat woont, heeft als ze ‘s avonds op bezoek is geweest naar huis loopt altijd een mes op zak.Terwijl ze weet dat de hangroepjongeren op de straathoeken haar vanwege haar uiterlijk met rust zullen laten.
  Van mijn buurman kreeg ik de tip om in mijn fietstas een arabische krant te doen omdat men mijn fiets dan met rust zal laten: ‘moslims stelen niet van elkaar’,zei hij.
  Ik was al vier fietsen wegens diefstal kwijtgeraakt in de wijk.
  En toch… ik hou van de wijk!
  De ligging is perfect: je bent snel in de binnenstad, het openbaar vervoer is goed geregeld,en er is een prima winkelcentrum.
  Ik heb aardige buren die me groeten en een praatje maken. Ik kan ten alletijde een beroep op hen doen en dat is in het verleden al eens gebleken!
  Vorige zomer ging ik op vakantie naar marokko en dat verspreidde zich als een ‘lopend vuurtje’door de buurt en er werden me snel nog wat woorden en gebruiken geleerd.
  En de hangroepjongeren? Ik loop met gestrekte rug dwars door de groep heen en groet ze ‘goedenavond’.
  En altijd krijg ik in perfect nederlands als antwoord’goedenavond mevrouw’.

  Reactie door rebel — zaterdag 24 maart 2007 @ 12.07 uur

 162. @160 De Hakker

  “Kijk ,typisch het gedrag van een Jezus vrouwtje
  men zoekt altijd dekking bij god.
  Dat doen veel mensen ook die oorlog voeren uit zijn naam het is een vorm van enorme lafheid.
  De vraag blijft wie is hier verzuurt weggelopen.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 februari 2007 @ 22.53″

  nee hoor hakker,u plaatst niemand in hokjes…
  rokers en gelovigen zijn zeker een uitzondering dan?!
  erg Jofel bezig weer…

  Reactie door iew — zaterdag 24 maart 2007 @ 13.31 uur

 163. Hakker, mag ik een gewetensvraagje stellen?
  We hadden Jofel,er kwam Sooner en toen kwam Hakker, bent u nou een en dezelfe persoon
  of heb ik het fout.
  Geen slecht woord over U of de beiden anderen heren hoor,ik mag echt van je postings genieten.
  Ben het natuurlijk niet altijd met u of de
  beiden andere heren eens maar dat hoeft niet,toch?
  Apropos,vergeet morgen niet naar die huilebalk van een MP te kijken, eerlijk gezegd ik zie al uit naar de commentaren
  a.s.maandag.
  Enorme groet en een fijn week-end.

  Reactie door Toon van Vliet — zaterdag 24 maart 2007 @ 13.41 uur

 164. Rebel,

  u heeft groot gelijk als u zegt dat hoogopgeleide Nederlanders niet op Kanaleneiland willen wonen of daarmee geassocieerd willen worden. Dit geldt echter ook voor hoogopgeleide buitenlanders. Persoonlijk vind ik dat niet echt een probleem, maar het is juist vervelend dat kansarmen er niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving zo’n zooitje van moeten maken, konden ze dat maar eens afleren…..

  Reactie door Immigrant — zaterdag 24 maart 2007 @ 14.46 uur

 165. Als wij een feestje hadden gaven we dat van tevoren even door aan de buren. En als je het kunt betalen nodig je ze gewoon uit. Zo kun je ook zaken oplossen en heb je het achteraf niet nodig om excuses te maken.

  Er klagen ook mensen dat er blaadjes van een boom in hun tuin vallen. Als je ze dan vraagt in een onbewaakt ogenblik of ze graag in die en die straat zouden willen wonen (Bosrijke villawijk) zeggen ze gretig ja. Niets dan bomen en blaadjes daar.
  De genieter van klassieke muziek stoort zich aan de bassen van de jeugdmuziek. De ander ergert zich aan het pianospel met open deuren.
  Laten we zeggen dat enige middenweg en tolerantie soms te vinden zou moeten zijn. En waar dat niet is is het moeilijk als je geen keuze hebt en dat laatste is volgens mij dan ook de essentie.
  Ik zou niet zo gemakkelijk passen in een achterstandswijk in een grote stad enkel omdat ik een persoon ben die behoefte heeft aan enige ruimte omdat ik anders denk ik ‘knettergek’zou worden. Ook in de stad in die wijken zullen er mensen wonen die die behoefte hebben maar geen enkele keuze.
  Het is dát verschil, het gedwongen zijn te…. Keuze is te koop zo ook vrijheid. Mensen aan de macht zijn mensen die in alle vrijheid beslissen waar ze willen wonen en niet gek dat ze het daar dan ook naar de zin hebben en weinig last.
  Maar voor het gros bestaat die keuze niet. Zelfs niet voor mensen die in hun oude huizen in hun wijk graag zo zouden willen blijven wonen. Ze worden afgebroken omdat een ander beslist dat dat het beste is voor hen en juist die afhankelijkheid en daarmee onrust en frustratie is funest voor mensen.
  En wie beslissen erover, de keuzevrijen, die nergens last van hebben.

  Reactie door Henny — zaterdag 24 maart 2007 @ 14.48 uur

 166. @160 De Hakker

  Je kleingeestige, nationalistische, bekrompen visietje wil iedereen onderduwen in de Nederlandse greep van niemandsland.
  Ik ben trots op de Turken, de Irakezen, de Syriers en de Iranezen etc. etc. die ons land komen opsieren.
  Ik verstop ze niet en hopelijk laten zij zich NIET wegstoppen in ‘de Nederlander’.

  Wees TROTS Medelanders op uw afkomst en verloochen het niet! Ga er voor staan en benoem uw land. Niets mis met de Irakeze buurman en de Turkse buurvrouw en de Haagse theetante en het Maastrichter Mannenkoor, de Leidse kaas en de Groningse koek, de Chineze thee en de Franse slag en Hongaarse goulash en de Joodse mop.

  Hakker, wordt wakker! Medelanders zijn niet alleen maar ‘instromers’ en ‘uitstromers’.
  Nederland is niet alleen van jou en de Nederlanders. Stap uit die klompen en dans mee in de cadans van de wereld en laat je hart spreken. Donder die bijl aan de kant en pluk een roos. Zet ‘m op je hoed en morgen komt alles weer goed.

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 maart 2007 @ 15.10 uur

 167. ” Nederland is niet enkel van de Nederlanders”

  En de Polen en Roemenen dan? Bovendien gaat het hier toch over Nederlanders neem ik aan van alle kleuren met een Nederlands paspoort?
  Niets is zwart-wit alles is grijs per onderwerp afwijkend, genuanceerd etc.etc..etc….

  Vergeven?

  Ik heb teruggezocht waar de ‘persoonlijke’aanval vandaan komt maar ik kan het niet vinden.

  Waarom moeten omdat we ergens vóór zijn andere zaken ontkend worden.
  Ik vind alle mensen die zich gedragen oke, voor de rest is het gedeelde interesse. Ik vind ook dat er iets gedaan moet worden met alle mensen die zich misdragen.
  Ik houd dus niet van iedere nederlander van welke huidskleur dan ook.
  Ik vind het wel raar als het om wergelegenheid gaat dat we de Polen buiten moeten houden en heel de wereld hier plots toegelaten moet worden (ik chargeer) en niemand meer iets mag vinden van criminaliteit en overlast en dit soms ook niet mag benoemen. Zolang je het woordje “DE” weglaat is er niets aan de hand want “DE” bestaat niet.
  Niet boven, niet in het midden en niet beneden. DE in combinatie met DIE is iets anders wijst naar iets specifieks. De buurman die…..is een specifiek persoon.

  Ik vind de laatste tijd de discussie wat te fel en ongenuanceerd en wat veel op de persoon gespeeld. Ligt dat nu aan mij of niet. Ik voel me daar in ieder geval niet prettig bij. Misschien ligt het aan mijn griepje maar toch kan het een ietsje pietsje minder?

  Reactie door Henny — zaterdag 24 maart 2007 @ 15.57 uur

 168. @ 166 Gloria
  Natuurlijk is de influx van buitenlanders een verrijking van onze samenleving (mooi woord trouwens ‘samen’ en ‘ leving’). Echter, het samenleven in achterstandswijken is van een andere orde: ghettovorming, verpaupering en criminaliteit.

  De door de SP genoemde voorstellen zijn goedbedoeld, maar missen 1 belangrijk punt, nl. het feit dat voorbijgegaan wordt aan decennialange verwaarlozing door rijks- en gemeenteoverheid waar het de mentaliteit en gedrag van mensen betrof. Er werd niet ingegrepen tegen criminaliteit, de politie kwam niet opdagen bij burenoverlast, kortom het door mij al vaker genoemde gedogen waarin we sinds de jaren 70 uitblinkers in zijn geweest. Diefstal van een fiets, autoradio, is toch al lang normaal gevonden? Het is ons allemaal uit de handen gelopen tot een niet meer te controleren geheel van asociaalheid, onbeschoftheid en criminaliteit. Goedbedoeld hoor, welzijns- en opbouwwerkers, maar niet voldoende om de woonomgeving leefbaar te maken. Een zekere mate van harde aanpak ten opzichte van wetteloosheid mag niet ontbreken, anders heeft het welzijns- en opbouwcircuit geen enkele zin. En nu, aan de slag daarmee, voordat we Franse banlieu-toestanden krijgen.

  Reactie door HARSAN — zaterdag 24 maart 2007 @ 16.18 uur

 169. @156 Allina
  Heb nu net bruine bonen met rijst gegeten, de echte Surinaamse. Met wat rode peper erbij, niet slecht hoor!

  Reactie door HARSAN — zaterdag 24 maart 2007 @ 16.20 uur

 170. Toen ik hier in Nederland kwam werd mij verteld dat kennis macht is. Daar zit zeker iets in, want in politiek Den Haag zitten weinig mensen met slechts een middelbare school opleiding. Maar kennis betekent ook bij machte zijn om een fatsoenlijke boterham te verdienen. Volgens mij ligt daar een groot deel van het probleem. Er is een vicieuze cirkel ontstaan waaruit kansarmen niet kunnen ontsnappen. Daarom zou het goed zijn als de overheden deze kansarmen een uitzicht zouden geven op een normaal leven in een normaal huis in een normale wijk. Weliswaar niet badende in luxe, maar in elk geval midden in de samenleving.

  Reactie door Immigrant — zaterdag 24 maart 2007 @ 17.11 uur

 171. @156 Allina

  Leuk gevonden, Allina!

  Met hartelijke groet.

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 maart 2007 @ 17.12 uur

 172. @167 HARSAN

  Ghetto-vorming was niet nodig. Teken van beleid met oogkleppen op.
  Algehele verspreiding en samenleven en medemenselijkheid en bovenal compassie zou Nederland allang een ander aanzien hebben gegeven.
  Ik schaam mij voor het jarenlange ‘christelijke’ beleid.
  Ik noem het wanbeleid!

  Dag Harsan, leuk om je hier weer even te ontmoeten. Groet!

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 maart 2007 @ 17.18 uur

 173. @162
  Daar hebben we Jan zeik weer over roken.
  Toch maar weer IEW als ik last heb van rokers dan benoem ik dat.
  Als ik vind dat geloven sprookjes zijn dan benoem ik dat.
  En stap eens van dat rokers complex af want je gaat er maar mee door.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 17.22 uur

 174. @166
  Laat ik nou denken dat jij in slaap was om dat je in eerdere reactie deze mensen buitenlanders noemde.
  ….
  Voor een tijd terug werden als er overvallen of wat andere criminelen gedragingen in de pers altijd de afkomst van deze genoemd.
  Voor mijn was dit ook onzin want het is niet belangrijk alleen misschien voor een paar mensen om de statistieken bij te houden.
  Uit jouw reactie blijkt dat jij daar weer naar toe wil.
  Dus bij elke gebeurtenis weer de afkomst er bij.
  Want als je over een xxxx buurvrouw praat Gloria mag je ook over een xxxx crimineel praten of over xxxx jongeren die iemand in elkaar geslagen hebben.
  Wil jij dat dan weer Gloria die stempel.
  Ik ben trots op elk mens Gloria en het interesseert me geen moer waar ze vandaan komen.
  Kom van je kerkbankje Gloria je denkt in hokjes je denkt in zwart wit.
  Ik krijg steeds meer het gevoel dat jij een racist bent en bij de Wilders groep hoort die denkt ook in de vorm als jij buitenlanders onderverdelen in afkomst en ziet niet de mens als totaal.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 17.46 uur

 175. @162
  En voor ik het nog vergeet IEW natuurlijk ben ik er wel voor om een roker in een hokje te plaatsen met afzuiging als hij rookt.
  Maar dat doen we natuurlijk altijd met voorwerpen als er giftige dampen vrij komen.
  Ja,als je dan toch over begint.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 17.51 uur

 176. @ 168 HARSAN

  Lekker BBR en dan met Fa Chong Trafasie of Char Siu,.. of Faja Lobi Kouseband en Losie Agoe Metie (Geroosterd Surinaams-Chinees varkensvlees).. heerlijk.

  Reactie door Pool — zaterdag 24 maart 2007 @ 18.07 uur

 177. Voor de duidelijkheid Ik heb niks tegen Turken of welke nationaliteit dan ook. In mijn eerdere reactie bedoel ik te zeggen dat mijn bovenuren juist heel sociaal en vriendelijk zijn. Maar soms woonsituatie en voorkeuren van mensen zijn gewoon anders. Ik denk het zal helpen als zowel verhuurders als huurders die voorkeuren of omstandigheden goed met elkaar doorpraten. Ik ga niet boven oudere mensen wonen omdat tenzij mijn vloer goed geïsoleerd is. Want ik wil niet dat mijn kinderen overlast geven aan de anderen.

  Reactie door khosrow — zaterdag 24 maart 2007 @ 18.50 uur

 178. Mijnheer Pool,
  waar haalt u die onzin vandaan???
  de combinasie is niet goed hoor.

  Reactie door allina — zaterdag 24 maart 2007 @ 19.19 uur

 179. @177
  Ik ook niet,maar vond het beetje vreemd dat je dat zo met nadruk noemde het kwam bij mij een beetje over alsof dat een bijzonderheid was een vriendelijk mens en om daar dan de afkomst van te melden.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 19.57 uur

 180. @ Hakker

  Hee Hakker hou ‘s een keer op met zaken uit verband te trekken! Leer eens zindelijk denken en discussiëren!
  Je schuift mensen zaken toe die zij helemaal niet, of niet helemaal zo hebben gezegd!
  Je dringt mensen in een hoek door ze meer in de schoenen te schuiven dan zij beweren.
  Is een heel bekende en kwalijke discussiemethode
  Lezen is één ding. Begrijpen komt wanneer je het in met de juiste bedoelingen in de juiste context weet te plaatsen. Of je moet dit niet willen.

  Reactie door Sjaak — zaterdag 24 maart 2007 @ 21.11 uur

 181. @174 De Hakker

  Nou, je opmerkingen schijnen goed in de smaak te vallen bij sommigen.
  Ik zal mezelf maar weer helpen… en Iew!

  De Hakker, je kunt wel denken dat je hier een jofele positie in kunt nemen en het spelletje spelen van de Hakker, maar sorry dan neem ik dit weblog niet meer serieus.
  Je draagt geen moer bij dan alleen maar je te zitten focussen op je ‘eigen’ mensen. Je kent mij heel goed om te weten dat je de grootste onzin verkoopt.
  Zie hoe je over Iew spreekt, het is zeer onvriendelijk ter vermaak van je eigen verveling. Voortdurend zit je te loeren en te wachten op een punt om je daarin vast te bijten en niet meer los te laten. Normaal zou iedereen over je heen vallen, maar de ‘oude’ garde telt de jofele jaren en dat telt hier! Maar dat geeft je geen vrijbrief om ongenuanceerd op mensen in te hakken.

  Iedereen die hier in Nederland is komen wonen en een paspoort heeft beschouw ik in ONS land als een medeburger. Daar moet je even voor groeien om dit te begrijpen. Ik houd erg van allerlei culturen en van Nederland. We hebben daardoor een kleurrijk land en daarvoor hoef je niet perse hier uit de ‘klei’ getrokken te zijn. Vandaar dat ik geen enkele moeite heb met onze Nederlanders bij afkomst te noemen. Er is nu eenmaal God zij dank verschil. En juist met die verschillen wil ik leven. Dat is mensen respecteren en ik vind het respectloos om iedereen naar ‘onze hand’ te zetten.
  Het wordt hier zo langzamerhand ook op dit weblog een dictatuur van wat wel en niet mag van de webloggers. Gelukkig is Jan Marijnissen de man naar mijn hart. In zijn vrijheid kan ik goed leven.
  Ik spreek graag -en zal dit ook blijven doen-over de Turkse Nederlander en de Spaanse Nederlander en Syrische Nederlander etc. etc. Juist uit respect naar hun wortels!
  Evenzo spreek ik -indien relevant- over mijn geloof en laat ik mij niet door jou in jouw denkhokje stoppen.

  En ja, in de positie van Hakker kom je racistisch over naar medelanders, gelovigen en rokers en mensen die volgens jou aan het werk getrapt moeten worden. Lekker gemakkelijk met je Hakker-alias!
  Ik ga moven hier en zoals gewoonlijk… voor jou het laatste woord!

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 maart 2007 @ 21.16 uur

 182. @180

  Sjaak bedankt.

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 maart 2007 @ 21.20 uur

 183. Hakker,
  je hebt vraag 163 van Toon nog niet beantwoord, doe niet zo lullig en geef nou eens een eerlijk antwoord.
  Maar desalnietemin doen waar je goed in bent,duidelijk ,terzake , en zonder schroom.
  je mening geven.
  Prima hoor.

  Reactie door Ger — zaterdag 24 maart 2007 @ 21.30 uur

 184. @165 Henny

  Buren altijd uitgenodigd. Maar niet de hele straat. Met veel mensen in huis (feest/muziek) kan er overlast bezorgd worden. Ook mijn zoon die even ons huis als oefenruimte moest gebruiken voor zijn band, heeft dit netjes aan de buren gevraagd.
  Hoe dan ook waardeer ik dit en achteraf nog even excuses en allemaal een roos gebracht.
  Hartelijkheid onderling kan nooit genoeg zijn naar mijn idee. Ik houd van mensen en steek dit niet onder stoelen of banken.
  Groet en beterschap!

  Reactie door Gloria — zaterdag 24 maart 2007 @ 21.50 uur

 185. @ 178 allina

  Wat is er niet goed aan…. Bruine Bonen Rijst en gemarineerd geroosterd vlees.
  is dat dan niet een goede combinatie.

  Leg mij eens uit wat dan wel lekker is, ik kom zelden in een surinaams restaurant af en toe in een rotti zaak en thats it.
  Ik weet van vrienden dat het surinaams eten veel op het chinees/indisch eten lijkt.

  Reactie door Pool — zaterdag 24 maart 2007 @ 21.59 uur

 186. @183
  Ik kijk altijd naar de tilel van het boek mijn interesseert het niet wie het schrijft wat moet ik er mee.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 22.40 uur

 187. @181
  Ben best met je eens het is heel lullig om voor racist of Wilders aanhanger uitgemaakt te worden.
  Ik weet wat je voel.
  Je bent nog steeds meesteres in het verdraaien.
  En weer het verhaal over rokers wat zit je toch dwars Gloria.
  Is dat nu het enige wat je aan kan dragen en een discussie over iemand met bedenkelijke motieven om niet aan het werk te gaan.
  Vertel me eens een racistische opmerking die ik hier gemaakt heb.
  In het dagelijkse leven zou ik je nog kunnen aanklagen wegens beledigingen want iemand om duistere reden racist te noemen waar je hier al een tijd mee bezig bent is strafbaar.
  Je bent alleen bezig je eigen steeds op een voetstuk aan het zetten als de onaantastbare de enige juiste.
  Pas op met je blindelingse volgzaamheid voor Jan ik kan hem ook heel eind volgen maar ook vaak niet ik heb soms een beetje de indruk dat je op zoek bent naar een tastbare god.

  Soms is het geschoven worden en terug schuiven Sjaak.
  Voor mij is het ook einde verhaal met dit onderwerp slaap lekker allemaal mensen.

  Reactie door De Hakker — zaterdag 24 maart 2007 @ 23.07 uur

 188. Ik schijn warempel in een probleemwijk te wonen. De Indische buurt in Amsterdam. Raar, hoor, want het valt reuze mee met hoe vaak er iemand bij mij om de hoek of in de buurt wordt neergestoken.

  Sterker nog, ik hoef nog geen 100 meter te lopen om aan de andere kant van het spoor op de Dappermarkt terecht te komen, die een prijs als beste markt heeft gewonnen. Tussen de Dappermarkt en de Transvaalbuurt heb je eigenlijk alleen een respectabele buurt, waarin weliswaar soms Theo van Gogh wordt vermoord, maar om dan gelijk van een probleemgebied te spreken, voert mij persoonlijk wat te ver.

  En dat je met extra gelden iets zou kunnen verbeteren, vind ik al helemaal dom gedacht. In de Indische, Oosterpark- of Transvaalbuurt gaan we gewoon lekker onze eigen problemen oplossen. The one and only way. Dat lukt of dat lukt niet. Maar we hebben er geen geld van de rest van Nederland voor nodig.

  Alleen de PvdA schijnt te denken van wel. En CDA en VVD interesseert het al helemaal niet. Zo observeer ik e.e.a. tenminste. Hun goed recht, nietwaar?

  Reactie door Wilbert — zaterdag 24 maart 2007 @ 23.34 uur

 189. Mensen doen aan klikjesvorming, hokjespolitiek, afwasrelaties enz. enz.

  Op zich maakt het niets uit zoals Gloria zegt,.. die Turkse man boven mij, of dat ze zou zeggen die man van Turkse komaf boven mij, of dat ze zegt mijn bovenbuur.

  Nou snap ik De Hakker wel die kiest zeer zeker voor de uitdrukking “mijn bovenbuur” omdat de afkomst van die man niets ter zake doet.
  Maar wij zijn al zo gewend hoe wij met onze nieuwe Nedelanders omgaan, dat wij graag willen weten de nationaliteit van die persoon, en dat is niet om hem in een hokje te plaatsen,… neee dat ligt in het feit hoe je met iemand omgaat.
  je praat, handelt anders tegen iemand uit Marokko dan tegen iemand uit Congo, en daar zit het verschil in, wij willen met alle mensen uit alle bevolkingsgroepen rekening houden vandaar dat wij ook willen weten uit welk land hij komt, verders niets.
  Het bevordert alleen maar het onderling contact.

  Wanneer het een voordeel is wanneer je b.v. Turk zou dan is het in de huizenmarkt.

  Koopwoningen, rijtjeshuis mijn buurman is Turk, zelfde huis en inrichting, toch krijgt hij bij verkoop meer voor zijn huis als ik, en dat zit hierin,…. zijn buurman is een Nederlander, …en mijn buurman is een………..

  Snap je nu hoe het in elkaar zit met mensen te benoemen terecht of onterecht, ik zou me als ik jou was me er niet zo druk om maken dit is gewoon een verschijnsel wat toebehoort bij een multiculturele samenleving en over een aantal jaren zullen we iedereen meneer of mevrouw noemen, ik ben daar heilig van overtuigt.

  Reactie door Pool — zondag 25 maart 2007 @ 1.45 uur

 190. @187 De Hakker
  Ik ben nog nooit weggeschoven. Dit laat ik ook niet gebeuren. Wel wordt mijn mening soms betwist. Dit is gezond…assertiviteit heeft bestaansrecht.

  Reactie door Sjaak — zondag 25 maart 2007 @ 2.06 uur

 191. Ik kom zelf uit wat men een ‘volkswijk’ noemt, met ruim 80% allochtone medelanders. Als me daar één ding duidelijk is geworden is het wel: samenleven begint met tolerantie, van twee kanten. En dat betekent soms iets achterwege laten dat voor anderen hinderlijk kan zijn, en soms iets ‘slikken’ van anderen dat je zelf hinderlijk vindt, omdat iederéén recht heeft om te leven.

  Waar ik me hier pas écht lam van schrok was de brief die Sjaak (item 39, meen ik) van onze bestuurders ontving. Om over dat busje nog niet te spreken. Want dat is dus een schandaal, waar wat mij betreft kamervragen bij op zijn plaats zijn. Over discriminatie gesproken zeg!!!

  Verder ben ik het hélemaal met Harm de Vos (#30) en Henny (#135) eens. Trouwens óók met Khosrow, ik prefereer een gezellige multiculturele wijk (om maar een veelgebruikt woord te bezigen) óók boven een autochtoon eigendomsbuurtje. Want bij mijn buren kun je nog eens lékker eten, óók al huren wij dan allemaal…

  Reactie door Maurice — zondag 25 maart 2007 @ 4.37 uur

 192. @172 Gloria
  Fijn om je weer in de discussie te zien.
  Je noemt een aantal zaken die als je verder kijkt toch wat ingewikkelder zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Het jarenlange ‘christelijke’ beleid wat jij aanhaalt staat daar bovendien los van, de ellende vindt z’n oorsprong in de jaren zeventig, begin jaren tachtig. Als de politiek toen de juiste beslissingen had genomen, hadden we nu minder moeilijkheden gehad. Maar ja, dat was de softe, naieve tijd van politieke correctheid met de nadruk op zelfregulering. En het beruchte gedogen.
  Als je in die jaren het woord spreiding in de mond had genomen zou je waarschijnlijk zijn uitgemaakt voor fascist, racist of slavendrijver. Naar mijn mening is gehttovorming ontstaan door het feit dat de nieuwe medelanders elkaar, om begrijpelijke redenen overigens, opzochten en bij elkaar gingen wonen.
  En samenleven, medemenselijkheid en compassie zijn hele essentiele zaken in een multiculturele samenleving, maar je kan niet van de overheid verwachten dat die dat regelt, dat moet de burger in de eerste plaats zelf doen. Wat dat betreft kan ik Donner volgen met z’n opmerking dat de overheid niet de barmhartige Samaritaan kan zijn. Wat de politiek wel heeft nagelaten toentertijd is de nieuwe landgenoten te wijzen op plichten naast de vanzelfsprekende rechten. Met plichten bedoel ik verplicht stellen van vaardigheid in de Nederlandse taal, volgen van onderwijs in het Nederlands (in plaats van bv. lessen in het Turks voor de gastarbeiders zoals in de jaren 70 gebruik was…) en het duidelijk maken dat in Nederland Nederlandse waarden en normen gelden. Dat had een hoop ellende gescheeld. Precies, oogkleppen zoals jij het noemt Gloria. In die context begrijp je wellicht dat het mij wat zwaar valt alle problemen nu Balkenende, Verdonk etc. aan te smeren.
  Groet, HARSAN

  Reactie door HARSAN — zondag 25 maart 2007 @ 6.27 uur

 193. Jammer dat mijn betoog tot nuancering en inhoud zo weinig reacties oplevert en het wederom gewoon doorgaat. Ieder mens heeft recht op zijn eigen mening en die kan op argumenten bestreden worden. Indien je merkt dat dat geen invloed heeft kun je niet anders doen dan stoppen daarop te reageren. Waar iedereen probeert te winnen verliezen allen. Je kunt de ander niet veranderen hoogstens jezelf. Een goede buurt begint met respect voor elkaar en ‘goede’communicatie ook als de ander anders denkt, ook als de ander het anders beleeft wat misschien ook nog terecht kan zijn als hij/zij zich zeer ongelukkig voelt in een bepaalde situatie en/of omgeving. Dat is altijd subjectief mar wel een gegeven dat serieus genomen dient te worden.
  Het is voor mij moeilijk argumenteren omdat ik nooit in een achterstandswijk noch tussen een “veelheid” van culturen geleefd heb. Maar als ik de problemen zie op TV dan is óók dat niet voor eenieder gemakkelijk. Laten we open staan voor de ander en vooral elkaar serieus blijven nemen ook in het beleven van. Dit alles kan zonder racisme.

  Reactie door Henny — zondag 25 maart 2007 @ 7.10 uur

 194. meneer Pool,
  BB met R. voor drie a vier mensen
  500 gr bruinebonen
  5o gram boter
  500 gr speklapjes
  1 ui
  2 teentjes knoflook
  2 tomaten
  water
  laurierblaadje
  zout en peper
  gehakte selderie
  350 gr rijst

  weektijd van de plattte bonen is 10 uur.

  u kunt deze spullen kopen in de Toko.

  Dus alle dingen die u opnoemde hebben niets met bb en r te maken.

  Ik kom niet meer terug op dit log hoor

  dag.

  Reactie door allina — zondag 25 maart 2007 @ 8.46 uur

 195. @194 allina

  Dank je wel, dat wordt smullen.

  Reactie door Pool — zondag 25 maart 2007 @ 9.28 uur

 196. Ik woon zelf in een zg probleemwijk in het oosten van het land.
  In mijn straat zijn verschillende huizen opgekocht door een man uit Hellendoorn. Ik denk dat hij erop rekent dat de gemeente deze huizen binnen afzienbare tijd op wil kopen om ze af te breken. Hij verhuurt deze huizen nu aan Irakese (ik neem aan) uitgeprocedeerde asielzoekers van christelijke komaf. De eigenaar onderhoudt de huizen minimaal, met als gevolg dat deze Irakezen al snel op zoek gaan naar een betere woning en er elke paar jaar weer nieuwe iraakse bewoners inkomen.
  Naast mij zat een Turken-pension (zo werd het genoemd, maar er zaten ook wel marokkanen in), maar sinds verscherpte controles (ik kreeg ook mensen aan de deur die informatie probeerden in te winnen over dit “pension”) woont er nu niemand meer.
  Verder wonen er in onze straat nog een hoop keurige en zelfs werkende nederlandse en turkse gezinnen, een paar nederlandse alcoholisten die weinig last veroorzaken en één zomers lawaaimakerig nederlands gezin (irritant als je kind examen moet doen en de muziek om 3 uur ‘s nachts nog loeihard staat).
  Ik hoop dat ik niemand gediscrimineerd heb:)

  Ikzelf vind dat er vertrouwenspersonen moeten komen in de wijk, die langs de deuren gaan. Deze vertrouwenspersonen moeten geheimhoudingsplicht krijgen, zoals een huisarts of een dominee/priester als ze vertrouwelijke informatie krijgen.
  Deze personen dienen niet kritisch te zijn en niet intimiderend, niet hun wil/ideeen opleggend (zoals veel hulpverlening doet), maar ze zijn waarnemend, signaleren problemen, luisteren naar mensen en nemen hen serieus. Als mensen hulp wensen kan hij/zij dat proberen te regelen. Hulp die door wijkbewoners onderling opgelost kan worden, kan aangevraagd worden (evt via de vertrouwenspersoon) d.m.v. een wijkkrantje. Bijv. eenzame oudere zou graag in contact komen met anderen, iemand zoekt hulp om de rotzooi in huis de baas te worden, hulp nodig bij huiswerk kind, enz. Bij lawaaioverlast e.d. zou ook de vertrouwenspersoon als tussenpersoon kunnen dienen.
  Ik denk nl. dat heel veel mensen in een wijk bereid zijn te helpen, als ze maar wisten wie hulp nodig had.
  Vroeger had je familie in je buurt wonen, en je buurt veranderde niet constant waardoor mensen elkaar beter kenden en beter problemen konden signaleren en te hulp konden schieten.
  De huidige maatschappij kent veel meer onzekerheden en is veel ingewikkelder dan vroeger en de persoonlijke hulp is minder.
  Tegen zware vormen van criminaliteit helpt dit soort hulp niet, maar het helpt misschien wel voorkomen dat mensen gevoelens van frustratie projecteren op allochtonen waardoor extreem rechts aan stemmen wint.
  Een vertrouwenspersoon helpt immers de frustratie-veroorzakers weg te nemen.

  Reactie door Karin — zondag 25 maart 2007 @ 11.48 uur

 197. “173 De Hakker

  ik heb geen complex,ik rook gewoon…
  daar waar niemand er last van heeft.

  prima dat u alle zaken benoemd waar U last van heeft,tenslotte gaat het daar bij U om,de zaken waar anderen last van hebben daarintegen dat zal u een worst zijn.

  zo was het toch…

  hak lekker verder,tegenover u gooi ik er in ieder geval het bijltje bij neer,over dweilen met de kraan open gesproken…

  Reactie door iew — zondag 25 maart 2007 @ 13.20 uur

 198. beste de Bruin , ik weet wat u bedoeld , maar waar het nu omgaat is dat er een soort wild Chicago is ontstaan in bepaalde wijken ; in vooral groet steden ;
  waarom mensen wegtrekken is het feit van puur Burenoverlast , zoals smijten met deuren , voetbalen om twee uuur s’nacht ; het keihard schreeuwen van een moedertje wat zich door meerderen mannetjes heeft laten bestijgen en achterblijft met kinderen van weggelopen mannetjes ……. nou dat ben het het na een jaartje spuugzat en vertrek je .
  Er zijn gewoon een aantal culturen , die nog moeten civiliseren .bedenk maar hoe lang het geleden is dat zij uit de oerwouden zijn gekomen : Ik heb het niet over kleur , maar wel over GEDRAG !

  Reactie door Fred — zondag 25 maart 2007 @ 13.25 uur

 199. @ 198 Fred

  Normaal reageer ik nooit op onzinnige uitspraken, maar voor deze keer maak ik een uitzondering.

  Het hebeen van overlast ven de buurt of buurt bewoners is zoals velen op dit item al aangaven, snel op te lossen.
  Maar waar ik mee zit dat is om het volgende wat jij schreef,……..

  …… Er zijn gewoon een aantal culturen , die nog moeten civiliseren .bedenk maar hoe lang het geleden is dat zij uit de oerwouden zijn gekomen : Ik heb het niet over kleur , maar wel over GEDRAG ! …….

  Ik neem aan dat jij jou gedrag in orde is tenminste in jouw eigen visie, maar hier ben je heel langzaam aan het generaliseren, (en ik bespeur) discrimineren.

  Jij kan je natuurlijk niet voorstellen als mensen niet de luxe kennen van stromend water, electriciteit, tv, computers, auto’s, enz. enz. dat dit voor hun een cultuurshock is als men dit ineens allemaal ziet, dus zou het jou sieren om deze mensen wegwijs te maken met onze gewoontes en gebruiken i.p.v. deze mensen te veroordelen tot lastig, en asociaal.

  Het lijkt mij wel heel leerzaam voor jou om eens de rest van je leven in het oerwoud door te moeten brengen zonder alle luxe die je hier heb, alleen maar met wat kleding.

  Dus geniet van de stilte en rust om je heen in je oerwoud.

  Reactie door Pool — zondag 25 maart 2007 @ 14.48 uur

 200. @ 198 Fred.Waarom doe je dat nou,je commentjes veranderen steeds van inhoud,ik vind het zo jammer voor je dat een grote vent
  als jij repeterend door de mand valt. Laat je familie of vrienden , met alle respect hoor,je stukjes nou eens rustig lezen.Er klopt echt iets niet in je betoog. En van je gezever over onze medemensen,dat zijn het toch echt hoor,krijg ik een vieze smaak van in de mond.Oke, nou ga jij schrijven” dan moet je je tanden eens poetsen of de mond spoelen” nou dan heb ik een enorme verrassing voor je ik heb een mondprothese m.a.w. een kunstgebit en dat wordt regelmatig gespoeld en ligt s’nacht in de kukident. Noem mij nou eens een wijk waar de
  mensen in massa vertrekken door overlast,
  nee joh beste Fred ze gaan weg omdat de wijken verpauperen, ik schreef dat eerder, maar dat ligt aan de ouderdom van die wijken en niet direct,een kleine uitzondering daargelaten,aan de bewoners.Wij hebben in Rotterdam het Opzoomeren (met twee O’s omdat het genoemd is naar de Opzoomerstraat)de bewoners van straten of pleinen krijgen van de gemeente het materiaal om de buitenruimte op te schonen,joh, beste man, er werken duizenden mensen aan mee, m.a.w. het ligt niet direct aan de mensen,maar dat heb ik al gezegd.
  Fred,sorry hoor,maar ik denk dat er een andere reden is dat je je afzet tegen die mensen, je hoort mij niets zeggen over discrimatie maar het riekt er wel naar.
  Wat heeft je uitlating,citaat” bedenk maar hoe lang geleden het is dat zij uit de oerwouden zijn gekomen”einde citaat nou voor zin.Niet doen beste man.Afsluitend, Rotterdam geeft een blad WoonnetRijnmond uit dat staat vol met
  te huur staande huizen,van H.van Holland tot
  Capele aan den IJssel dus keus genoeg en de huren zijn zeer acceptabel.
  Beste Fred ik wijs niet met een vingertje maar er zouden mensen op dit log kunnen zijn
  die je uitlatingen in de richting van Wilders c.s. verwijzen.
  Fred, met alle respect,ik hoor dat de kelkjes op tafel worden gezet,ik ga een paar
  Ierse pakken, ik wens jou net zo prettige avond als waarvan ik weer ga genieten.
  Fred zie je het voor je,tachtig jaar en nog lekker samen op de bank met de fijnste vrouw van de wereld.
  Vergeet vanavond niet Reporter te kijken.
  Ciao !

  Reactie door henk de bruin — zondag 25 maart 2007 @ 16.20 uur

 201. @199
  Toch maar even Pool misschien dat Fred wat overdrijft maar je mag dit niet zo maar weggooien met discrimineren.
  Want ik denk wat jij nu doet is de mensen die dit ervaren rechtstreeks de PVV in jagen.
  Waarom omdat je eigenlijk zegt als je het niet bevalt dan ga je maar het oerwoud in.
  Want het zijn hun problemen en die schuif je maar niet zo aan de kant.
  En natuurlijk zijn er plaatsen waar het beter gaat maar het is eenzijdig om te zeggen alle begrip moet een kant opgaan en als je dat niet doet dan discrimineer je.
  En natuurlijk leggen we dit probleem eigenlijk bij een zeer klein deel van de bevolking neer want in Wassenaar hebben er geen last van.
  Maar Pool ik wil je wel meenemen naar een Flat misschien dat je daar een tijdje wil gaan wonen ben toch bang dat je naar een tijdje het begrip verliest.
  Ik heb al eerder gevraagd hoe woon jij Pool ik zelf woon prima ik heb er totaal geen last van dus voor mij was het makkelijk om te zeggen schikken mensen en niet zeuren.
  Helaas laat ik nu laatst iemand hebben die aan zo situatie als Fred beschrijft bijna kapot ging of nog sterker hij was al geestelijk en lichaamlijk kapot.
  Ach en dan komt het antwoord van de woningbouw ja het zijn nu eenmaal andere mensen en dat antwoord komt dan van een hufter die zelf in een mooi alleenstaand huis woont in een prachtig wijkje.
  Waar denk je waar deze mensen die zulke antwoorden krijgen naar toe vluchten Pool.
  Ook jouw antwoord is te simpel ik zie zelfs geen enkel begrip voor de ervaring van Fred het enigste wat je zegt ga het oerwoud maar in.
  Je zegt het zou jou sieren om die mensen wegwijs te maken Pool maar niet iedereen is hier voor in staat.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 maart 2007 @ 16.29 uur

 202. @201 Hakker,Jofel,Sooner what ever.
  Het begrijpen van de verhalen van Fred heeft
  met IQ te maken en ik moet eerlijk zeggen die mis jij.
  Pool heeft toch gewoon gelijk, je kunt toch
  niet zo maar uit de losse pols mensen gaan verwijten,nou prima wij hebben in
  ons land duizenden Surinamers ( voorheen een Nederlandse leeggeroofde kolonie, nou die
  mensen woonde in een oerwoud maar die zijn toch niets minder dan Fred,Hakker,Jofel of Sooner of ondergetekendeJe woordgebruik en zinsopbouw is ook oerwouds.

  Reactie door Ger — zondag 25 maart 2007 @ 17.28 uur

 203. Ik zou, na enkele publicaties over torenhoge salarissen, wel eens willen weten wat het gemiddelde salaris is (+ ev. reis- en andere vergoedingen!!!) van directeuren van woningbouwcorporaties wier PRIMAIRE doelstelling zou moeten zijn: goede, betaalbare en prettig te bewonen huizen voor mensen met een niet al te hoog inkomen.

  Let wel, zij worden betaald met geld uit de (veel te hoge) huren, die juist die mensen moeten ophoesten!!

  En als het merendeel van de beslissers over sociale woningbouw (inclusief ondersteunend personeel) – en dat ook nog in een democratie die alleen voor de profijtelijken lijkt te “functioneren” – zelf niet in zulke wijken woont: wat kunnen mensen dan van (veel?) van zulke beleidsmakers verwachten.
  Die zullen in veel gevallen maar al te blij zijn dat ze de problemen van HUN stoep weg kunnen bannen … Voor arme mensen komt het immers niet zo nauw … TOCH….??

  En als die door ALLE ellende (en dit is maar een deel!) hun zelfbeheersing wel eens dreigen te verliezen, och dan trek je toch gewoon een blik ME open en laat de gecorrumpeerde (en/of DOMME?) pers gewoon gekleurde verhalen schrijven waaruit mag blijken dat we hier met “tuig” van doen hebben …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zondag 25 maart 2007 @ 17.52 uur

 204. Bovendien ben ik, met meerdere reageerders hier op dit weblog, van mening dat een substantieel deel van de tientallen miljarden die zijn opgepot, moet worden TERUGGEGEVEN aan de huurders.

  HET IS GEEN GEWOONTERECHT DAT HUREN ALSMAAR, JAAR IN JAAR UIT, EN AL TIENTALLEN JAREN LANG, MOETEN STIJGEN!! ZE MOETEN DRASTISCH OMLAAG, TE BETALEN UIT DIE MILJARDENPOTTEN.

  Wijkverbetering (na VAAK STELSELMATIGE verloedering) dient ELKE Nederlander aan te gaan: dus betalen uit de BELASTINGOPBRENGST, de huurders zijn allang drooggemolken en kunnen echt niet langer meer.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zondag 25 maart 2007 @ 18.23 uur

 205. @ 201 De Hakker

  Omdat je blijft aandringen…… we hebben 4 muren voor onzelf, een rieten dak en in de garage kunnen 3 auto’s naast elkaar staan,
  waarvan 1 plek bezet is voor m’n parade paardje een Rolls Royce Silver Shadow uit 1975.
  De tuin achter het huis is zo groot als een half voetbalveld, geen zwembad, wel een grote vaste BBQ.

  Nog even een financieel plaatje…. het huis is hypotheek vrij, en de helft van het inkomen van m’n vrouw gaat naar goede doelen.

  In jou ogen ben ik en salonsocialist, maar helaas ik moet je teleurstellen, ik ben en blijf mezelf en een SP-er.

  Maar het leven op een flat ken ik ook, ik ken ook het leven als arme student, dus ik weet heus wel waar ik het over heb.

  Reactie door Pool — zondag 25 maart 2007 @ 19.28 uur

 206. @ 201 De Hakker

  Ik vergeet nog iets om het plaatje compleet te maken,.. ik heb ook nog een huis (ik noem het mijn dacha) in Oekraine waar ik vaak verblijf om even tot mezelf te komen.

  Reactie door Pool — zondag 25 maart 2007 @ 19.34 uur

 207. @202
  Wie heeft het nu over Surinamers daar heb ik het helemaal niet over.
  Ik heb het over dat men in een zeer fijn straatje of flat gezinnen gaan zetten die de hele sfeer verpesten misschien dat jij familie Tok naast je wilt hebben of boven je.
  Fijn met je grote mond maar stond jij klaar toen deze mensen geen woning konden krijgen van kom naast me wonen dan.
  Dus wat doen we de container in met ze.
  Nee we schepen er mensen mee op die al zo niet kunnen verhuizen en waarom niet omdat ze het niet kunne betalen.
  We proppen een groep mensen samen met allemaal verschillende culturen en roepen van uit de stoel in ons mooie vrij staande Villa jongens wat maken jullie er een zooitje van dat moet toch makkelijk kunnen beetje begrip hier en een beetje begrip daar.
  Lukt het niet dat is geen wonder jullie discrimineren dat doen wij niet in onze mooie vrijstaand huisje in de vorm van koopwoningen.
  Wat gaan jullie verhuizen uit dat wijk dat is mooi ik verkoop mijn huis en ik ga daar ook wonen lijkt me zo leuk.
  En daar zet ik me tegen af die galbakken met hun stropdas om met hun glaasje in de hand bij de openhaard die toosten op de multiculturele samenleving.
  Maar zelf geen flikker er aan doen of wel geen werk verzetten en dan roepen wat raar dat de PVV zo stijgt,dat is niet raar dat doen mensen nu eenmaal die in de steek gelaten worden door het pleps.
  Of wel kort gezegd pakt de signalen op uit de samenleving maak ze bespreekbaar en wuift het niet allemaal weg.
  Laten we niet maar een klein gedeelte van Nederland opschepen met de veranderingen van de samenleving.
  En dan nog de toch al meest zorgelijke kant van de samenleving in de vorm werk enz.
  Want dat is laf Ger.
  Of zou ik ook maar van uit mijn huis heerlijk rustig wijk roepen dat gezeur van die lui hup
  maak er wat van en niet zeuren.
  En over een jaar of 4 gut wat is er nou aan de hand Wilders minister president.
  Hoe kan dat nou.
  @204
  Verloedering komt ook door de mensen zelf als ik kijk naar mooie wijkjes die echt op geknapt zijn wat voor een zooitje het weer is naar een jaar moet je dat niet afschuiven.
  Wie doet er in die wijken nog wat aan de voortuin wie raapt nog eens een keer rotzooi op.
  Verloedering doen we zelf ik kom ook uit een arbeidswijk en daar had vroeger ook niemand een cent teveel maar toch was het netjes.
  Als ik zie ondanks dat dit wijk al verschillende malen opgeknapt is dan krijg ik tranen in de ogen en vraag me af mensen hoe krijg je het voor elkaar.
  Of wel men durfde iemand nog aan te spreken.
  Dat zou nog wel kunnen maar dan moet je wel een kogelvrij vest dragen de verloedering zit in de mens niet in de huur.
  Dus Ger,of Gert of Gerittje misschien een beetje duidelijk.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 maart 2007 @ 20.03 uur

 208. Opmerkelijk vind ik de bemoeizucht van niet politici zoals Dhr Eelco Brinkman.
  De beste man zit niet in dit dit kabinet en ook niet in de oppositie.

  Reactie door che — zondag 25 maart 2007 @ 20.48 uur

 209. Het gelazer om,…. wie zal dat betalen,…. is begonnen het gaat volgens Brinkman tussen graaiende directeuren vs bewoners.

  http://www.nu.nl/news/1019777/30/‘Rekening_niet_eenzijdig_bij_woningcorporaties’.html

  Reactie door Pool — zondag 25 maart 2007 @ 21.29 uur

 210. Begrijp ik nu uit de woorden van Brinkman dat het geklaag over te hogen huren onzin is.
  Volgens mij is iedereen die het een beetje kon betalen al uit zo wijk vertrokken.

  Reactie door De Hakker — zondag 25 maart 2007 @ 22.01 uur

 211. Hakker, Als heel Wassenaar wordt ontruimd en ze laten er “tokkies” wonen is het binnen 1 jaar ook een achterstandsbuurt.

  Reactie door Carla — zondag 25 maart 2007 @ 22.27 uur

 212. Hakker, je hebt veel.heel veel,woorden nodig om niets te zeggen als ik zo je onzin lees, vraag ik mij af; geef Hakker,Sooner,Jofel wel
  eens een sou aan charicatieve instellingen.
  Wij hebben drie kinderen geadopteerd, zijn inmiddels het huis uit en hebben hun eigen gezinnetje,leuk,heel leuk en veel voldoening.
  Wij zouden tegen Hakker c.s. willen zeggen keep your fuckimg mouth shot.Om je een beetje bidwijs te maken,dat is Engels.
  Wij hebben zo juist met onze kinderen naar Reporter gekeken,jij ook?
  Hakker c.s. wij hier gaan jou postings overslaan,het geheel zet geen enkele zode aan de dijk.
  Pool, wij zijn het in elk geval met je eens.
  en wie is de Hakker c.s. nou eigenlijk?

  Reactie door Toon van Vliet — zondag 25 maart 2007 @ 22.57 uur

 213. ik wou nog een ervaring op deze site zetten mbt tot achterstandswijken en buitenlanders.
  2005 was voor mijn gezinnetje een rotjaar, in maart overleed mijn jeugdvriendin en schoonzus plotseling ze liet 3 jongens na in de leeftijd van mijn eigen zoontjes, deze kinderen vonden wat ze in hun eigen buurtje niet hadden, steun, in december verloor ik mijn schoonvader en op eerste kerstdag overleed mijn stiefvader aan kanker.
  dus ik was met oud en nieuw niet erg feestelijk gestemd , ik heb de kinderen wel vuurwerk laten afsteken maar wou zelf niet, uiteindelijk heb ik symbolisch drie vuurpijlen gekocht en het aan de kinderen gezegd wat mijn bedoeling was….
  rond een uur of drie was het meeste geknal afgelopen en ik naar buiten met mijn drie vuurpijlen, ik stak ze af en was in gedachten verzonken en voelde me erg alleen maar niet voor lang, want toen ik op keek stonden de meeste buren voor het raam te kijken sommige zwaaiden en sommigen staken de duim omhoog,ook de antiliaanse buurvrouw en haar zoon ook de irakese buren aan de overkant en het hele blok waar ikzelf woon.
  en dat is dan de achterstandswijk waar ik woon, ben bang dat ook het noabergevoel mee op de schop gaat, want dit is meer mijn defenitie van een prachtwijk, toch?

  Reactie door ria — zondag 25 maart 2007 @ 23.27 uur

 214. @212
  Het zou me eigenlijk een rot zorg zijn of jij dat doet Toon. of Ton of Toontje.
  Ik begrijp uit je woorden dat je met de adoptatie van je drie kinderen aan je verplichting heb voldaan.
  Dat is prima Toon,slaap lekker verder.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 maart 2007 @ 8.53 uur

 215. @212
  Dat met dat taal probleem dus het verwijt dat mensen een taal niet spreken daar zit ik ook mee Toon en dan zeg ik tegen die mensen om je een beetje bidwijs te maken dat is Hollands.
  Of is dit nu discrimineren.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 maart 2007 @ 9.24 uur

 216. @213
  Een droevig Kerstverhaal.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 maart 2007 @ 9.25 uur

 217. Die Hakker toch…
  Een tip aan Hakker/Jofel/Sooner, je schrijft veel maar je hele verhaal is een wanklank jij moet toch een enorm stressie figuur zijn,geeft niets hoor maar val er andere mensen niet mee lastig.
  Lees nou je inbreng op de verschillende JM logs nog eens rustig over, dan zal je merken dat je fabels niet consistent zijn en vooral niet leesbaar.Je hebt ook veel te veel
  woorden nodig om je standpunt over te brengen.Probeer eens kort en duidelijk te
  zijn.Ik verheug me alweer op je commentaar want dan blijft ook op deze zonnige dag nog wat te lachen want je hebt wel gevoel voor humor.
  En toch beste Hakker wens ik je een prettige,
  wat prettige dag, nee een prettig leven toe.

  Reactie door Ger — maandag 26 maart 2007 @ 9.56 uur

 218. Zo de nieuwe minister in uitgenodigd om eens in een probleemwijk vertoeven , met campagne ? Gekker kunnen ze het nei maken ; en natuurlijk was de Politie hyperactief in deze wijk : dus zal er binnenkort wel weer een leuk bedrag gestort worden op Rotterdam BV .

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 10.23 uur

 219. Ik weet niet of het opgevallen is , maar er zijn twee fred’s : Ik praat slecht over eigen ervaring ; Ik ben uit Rooterdam o[pgesodemietert en woon nu heerlijk rustig : dus voor mij is het geen probleem meer , groetjes aan Rotterdam .

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 10.27 uur

 220. Weet iemand wel , zonder direct naar de wooncorporaties te wijzen waarom er Probleemwijken en “zwarte wijken en scholen ”

  Dat mensen zo’n wijk verlaten leidt een zeker verdringingseffect !

  En nogmaals ik spreek slechts uit ervaring , met een zekere ONAANGEPAST heid , en meen dat dit inderdaad het gevolg is van een CULTUUR-verschil : De meeste Nederlanders zijn al eeuwen geknecht tot een wat rustiger gedrag t.a.v. zijn/haar directe omgeving . Discriminatie is een wereld van verschil ; niet iedereen is hetzelfde : ieder draagt zijn eigen “roots” met zich mee , de vraag is of met zich snel kan aanpassen aan een andere cultuur en daarbij behorend gedrag : Nu dit is niet het geval : daarom dat er Probleemwijken zijn , en natuurlijk heeft dat ook te maken met de sociale omstandigheden van mensen : De mooie voorbeelden zijn die in america , waar je deze problemen eerder had dan in Nederland .

  elke cultuur heeft zo zijn geschiedenis en sociale ontwikkeling door te maken , dit is nu ook sterk het geval in de áfdeling “geloven en relativeribg binnen een geloof .( hoofddoekjes , ………)

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 10.44 uur

 221. @ 218 dhr Fred,

  Inderdaad “Politie hyperactief in deze wijk” vanwege aanwezigheid van een minister maar de rest van het jaar zijn ze in tijd van nood bijna nergens te vinden. Vaak komen ze pas achteraf(te laat en te irrelevant).

  Kennelijk vinden ze het leven van normen en waardeloze ministers meer waard dan het leven en welzijn van de gewone burgers.

  Reactie door khosrow — maandag 26 maart 2007 @ 10.45 uur

 222. Waar Nederland sterk op voorop loop is DISCRIMINATIE naar huidskleur , geloof en leeftijd ; Niemand die zich echt verdiep in de Oorzaken en wel kijkt naar de GEVOLGEN .

  En een aantal die mij discriminatie äansmeren ” jammer !

  En als u het discriminatie noemt ; als ik de ERVARING heb , dat bepaalde culturen SCHIJT hebben aan dat ik rustig wens te leven is dat prima : Ik heb het zelf nogmaals opgelost , en vele met mij : GEWOON VERKASSEN !

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 10.49 uur

 223. Dat iemand in een Probleemwijk woont , en geen Problemen heeft is toch prima , dus is er geen probleem , maar een politiekspelletje aan de gang .

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 10.53 uur

 224. De PVV maakt juist gebruikt van GEVOELENS van mensen en Spint er garen mee .

  Ik zelf heb in mijn jeugd in een klein hofje gewoont , Toen had je wooninspecteurs die nagingen hoe een Huurhuis werden onderhouden ( 1959 ) , misschien een schone taak voor wooncorporaties ?

  Waar het in een wijk een puinhoop is zal de ellende en verloedering toenemen .En dan krijgt de de “mooie “voorbeelden zoals in Amerika .

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 11.00 uur

 225. Zelfs in de lerarenopleiding is DISRIMINATIE aanwezig : er waren een aantal Afrikaners in Opleiding : wat zegt de Opleidingdocent : jullie zien er allemaal hetzelfde eruit :

  Ander punt is dat Morokanen , Turken en andere culturen nu aangenomen worden in het onderwijs omdat zij GOEDKOOP zijn en geen vastcontract aangeboden krijgen , bovendien bestaan er een vorm van POSSITIEVE discriminatie omdat de schoolorganisatie extra subsidie verkrijgen .
  Maar gelukking is er ook volop DISCRIMINATIE tussen Nederlanders op grond van leeftijd en geloof ; Discriminatie is altijd aanwezig en zal aanwezig blijven ; de vraag is alleen hoe je er zelf mee omgaat .

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 11.09 uur

 226. Humor, ja dan kan ik wel mee leven.
  Stress totaal niet.
  Nee Ger, stress hebben die mensen in die wijken je weet wel waar iedereen zo goed met elkaar omgaat op enkel zeurpieten na dan.
  Nee Ger ik woon in een mooi rustig wijk de centjes zijn binnen de multiculturele samenleving is hier ver vandaan.
  Vaak ga ik daar wel eten dat is best wel lekker of ik ga naar zo parade best heel leuk.
  Maar daarna is het snel wegwezen naar mijn mooie wijkje.
  Dus dat prettige leven lukt wel Gerrit,Ger hopelijk toch niet die van de zalm.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 maart 2007 @ 11.15 uur

 227. Heeft iemand een omschrijving WAT een Probleemwijk is ?
  Is dat een wijk met de meeste Politie invallen ?
  Hoe meten ze dat ?
  Beste ,Kosrow , u bent gebonden door Uw kinderen en uw inkomen : Er zijn echter nog genoeg wijken in den Landen , waar u rustig kan genieten , zonder dat dit extra kosten tot gevolg behoeft te hebben ;Ik zou niet afwachten , dat een Rotterdam BV iets zal gaan doen aan de wijk , waar u woont ; Beste is zelf te verhuizen : Zelf woon ik momenteel in Den Haag en geniet van de rusten goede verstandhouding met Buren : Ik wens namelijk niet onderdeel te zijn van andersmans herrie en ellende ( vaak door zichzelf veroorzaakt door Rimboe-driften .

  Over discriminatie gespreoken : een Nederlander mag zich niet vestige in het Oerwoud van de West .
  Oh ja , mr de Bruin ik ben 1.72 m : een redelijke lengten niet ?

  Reactie door Fred — maandag 26 maart 2007 @ 14.21 uur

 228. In een land dat vol is met tegenstrijdige wetten(dode teksten) en niemand is om bepaalde basis fatsoensnormen te handhaven is er uiteindelijk NIEMAND NERGENS veilig of rustig. U kunt voor dezelfde geld in een rustige wijk gaan wonen, maar plotseling krijgt u een asociale buurman. U kunt nergens terecht met uw klachten.
  Supermarktachtig klachtenbakken(zie de lang bestaande niet functionerende antidiscriminatiewet bureaus die veel kosten en weinig doen) zijn er overal. Maar vervolgens wat met die klachten gebuurt is om te huilen. Er valt heel veel aan te merken bij de klachtenbakken zelf. Die zijn politie, justitie, woningcorporaties, en een woud van bureaucratisch en niets waarmakende instanties. Ik vind het schandalig. Eigenlijk ga ik vanuit dat Nederland is geen rechtstaat tot anders bewezen.

  Ze moeten gewoon stoppen met alle glossy info sites and folders en iets aan hun kwaliteitverbetering doen. Dienstverlening en het waarmaken van belofte producten bestaat al lang niet meer. Woningcorporaties, het lokaal en nationale ambtenaren zijn in dienst van zichzelf en niet ter dienst van de burgers. De politie beschermt de rechten en de eigendom van de zichzelf hoger geachte zakkenvullers. Ordehandhaving en bewaking in de achtergestelde buurten is al lang geen prioriteit van de politie. Misschien ook nooit geweest.

  Beste mensen we kunnen elkaar blijven verwijten en aanvallen, maar uiteindelijk is het een kwestie van een het weten/ aanleren/ bijbrengen van minimaal fatsoen en handhaving daarvan. Over klein en overzichtelijke land gesproken, waarom lukt dat wel in landen als Singapore, Zwitserland,,, en niet hier? Of zijn we alleen maar goed in borstklopperij, verwijt en het doorschuiven van verantwoordelijkheid?

  We willen allemaal in een rustige plek wonnen maar wat doen we zelf daar aan en mogen we onze noemen en waardeloze overheid en woningcorporaties en politie niet ter verantwoording roepen?

  Reactie door khosrow — maandag 26 maart 2007 @ 16.24 uur

 229. Mijn definitie van probleem wijk: een wijk met impliciet of expliciet geweld, illegaal handel in alles inclusief seks, wapens, drugs, omkopingpraktijken,,,,,
  Volgens mij het grootste probleem wijk in Nederland is in DenHaag(in en rondom regering achterkamers). Want die zijn onderdeel van het probleem dus ze kunnen nooit onderdeel van de oplossing zijn. Helaas mensen in de echte probleemwijk(regeringachterkamers) hebben een aantal systemen bedacht om hun eigen dubieuze bestaan te handhaven en te beschermen. De rest van de burgers worden als onsignificant gezien/bestempeld, voorturend bezig gehouden en tegen elkaar uitgespeeld, terwijl de Haagse regering, de woningcorporaties en de gemeentelijke zakkenvullers blijven maar eigen zakken vullen.

  Reactie door khosrow — maandag 26 maart 2007 @ 16.41 uur

 230. @207 20.03 uur, De Hakker:

  Ik kan het laatste deel van uw bijdrage slechts als borrelpraat beschouwen en zeker niet als een wezenlijke reactie op mijn @204.

  Borrelpraat is, net als LASTER, eigenlijk levensgevaarlijk, je geeft daarmee beleidsmakers/politici voortdurend motieven om de FOUTE MAATSCHAPPIJ, die we helaas hebben, niet te veranderen ten voordele van ONS, de “gewone” mensen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 26 maart 2007 @ 17.58 uur

 231. De Hakker:

  Om een en ander nog, voor zover nodig, nader toe te lichten:

  Natuurlijk zal in bepaalde gevallen een saneringsbeurt niet altijd meteen de zo gewenste verbetering geven.
  Maar, met uw redeneerwijze zou je ook misdadigers nooit meer vrij kunnen laten, want ze zouden wel eens in herhaling kunnen vervallen!! (en dat gebeurt natuurlijk wel eens).

  BELEID moet in zijn wezenlijke bedoelingen NOOIT worden bepaald door UITZONDERINGEN op het door dat beleid beoogde doel. Je moet daarmee natuurlijk wel rekening houden, maar dat is wat anders.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 26 maart 2007 @ 18.11 uur

 232. Experiment: ga in een “rijke” buurt rondlopen om te vragen hoe het in de wijk is en of er allochtonen wonen en doe dit als je Turks of Marokkaans van afkomst bent en het gevolg is:de ME wordt er bijgehaald en je moet je legitimeren, mensen doen niet open van angst en vooroordelen!
  Nederland is multicultureel en ook tolerant? Degenen die beslissen over het plaatsen van mensen zijn wel degenen die zelf mooi wonen en dus geen last hebben van overlast als gevolg van werkloosheid/cultuurverschillen en armoede!!! Bah! En diezelfde mensen zitten misschien wel vooraan in de kerk..

  Reactie door cynthia — maandag 26 maart 2007 @ 19.38 uur

 233. @
  Ja dat moet jij weten of je het borrelpraat vindt, het is mijn constatering en in de kroeg kom ik bijna niet.
  Ik zeg, wordt ook veroorzaakt door de mensen zelf of komt die rotzooi uit de lucht vallen.
  En blaast de wind alles weg en gooien de kabouters alles wat van glas werk is aan diggelen.
  En of het uitzondering is ja misschien dat ik net in de verkeerde wijken kom.
  Door een uitzondering ontstaat zoiets niet
  Het is natuurlijk onzin om alles bij de woningbouw te leggen.
  Ik begrijp je opmerking van laster niet waarom de mens er niet op zijn gedrag aanspreken.
  Ik praat niet over uitzonderingen was dat maar waar.
  Want dan zagen die buurten er een stuk mooier uit.
  Het gaat me te ver om deze mensen te vergelijken met misdadigers ik snap die vergelijking ook niet.
  Wat raar toch steeds als men hier mensen op hun eigen gedrag aanspreekt dat het direct in zo raar vaatje gestopt wordt.
  Ik zie straten in twee jaar totaal veranderen in een puinhoop maar niet door de woningbouw.
  Ik zeg ook niet dat je die buurten niet meer op moet knappen maar gooi er dan direct een stukje opvoeding bij hoe blijf mijn buurt mooi.
  Anders is het dweilen met de kraan open.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 maart 2007 @ 19.50 uur

 234. @232
  Die mensen zitten overal zelfs bij de SP maak je daar maar geen zorgen om.

  Reactie door De Hakker — maandag 26 maart 2007 @ 19.54 uur

 235. Vogelaar was zo onder de indruk.alleen deze zin al,daar uit blijkt toch wel dat deze politica wereld vreemd is.echt zo’n verwend pvda kreng.

  Reactie door paul — maandag 26 maart 2007 @ 20.01 uur

 236. De Hakker:

  “Borrelpraat” is een algemeen geaccepteerd begrip ter duiding van min of meer gerechtvaardigd ongenoegen, geventileerd door ongenuanceerde, stoere, drogredenachtige, “hoor mij eens even”-uitspraken, die zonder uitzondering pretenderen “de” oplossing te bieden voor vaak ingewikkelde problemen. Borrelpraat wijst ook vaak kritiekloos meteen even de “schuldigen” aan. (en natuurlijk, vandaar de naam, een paar stevige borrels willen dan heel goed “helpen”!!)

  Zo algemeen is dit begrip dat ik er, gewoon nadenkend, bovenstaande definitie aan kon geven zonder daarvoor een woordenboek nodig te hebben.
  En, als u goed had gelezen begreep u dat ik het woord “laster” in vergelijkende, niet in beschuldigende, zin gebruikte.

  Verder denk ik dat we het beiden eens zijn dat er, zoals u ook signaleerde, aardig wat mis is in menige Nederlandse woonwijk en dat daarvoor IN IEDER GEVAL oplossingen moeten komen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 26 maart 2007 @ 23.03 uur

 237. @236
  Daar zijn we het zeker over eens Harrieke.
  Maar nogmaals ik was niet beschonken toen ik door mijn eerst zo mooie jeugd wijkje liep al had ik daarna best wat borrels kunnen gebruiken.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 maart 2007 @ 0.26 uur

 238. @ 185 Pool
  De Surinaamse keuken is erg rijk vanwege z’n diversiteit aan bevolkingsgroepen. Probeer eens de Creoolse Pom, de in Nederland welbekende Hindustaanse Roti met kip en kouseband, de Chinese Chow Min met Fa Chong (dus niet met BBR!) of de Javaanse nasi/bami en bakabana….

  Reactie door HARSAN — dinsdag 27 maart 2007 @ 2.53 uur

 239. @ 238 HARSAN

  Ga ik zeker proberen, afgelopen zondag had ik BBmetR gegeten, volgens het recept van @ 194 allina en het was verrukelijk.
  Ik eet wel vaak Javaans of Dajaks (hoe heter hoe beter) eten en daar eet soms ook pisang goreng (bakabana) bij, een keer heb ik gritibana soep gegeten.
  Bedankt voor de tip, ‘k gaat zeker weer uitproberen, op naar de toko voor de inkopen.
  De kids mopperde vroeger nog wel eens omdat we vaak rijst aten, maar nu vinden ze het heerlijk.

  Reactie door Pool — dinsdag 27 maart 2007 @ 8.38 uur

 240. Ik heb een oplossing. Laten we wat doen aan alle andere wijken zoals daar zijn de villawijken, die wijken typeren als probleemwijken, vooral herverdelen van de toch al zo ”schaarse” ruimten, het gebrak daar aan een enkele winkelvoorziening, het gebrek an de culturele mix daar, het gebrek aan fietsenstallingen, voetbalveldjes, het gebrek an verslavingszorg aldaar etc….etc… dan worden de nu als probleemwijken afgeschilderde wijken vanzelf opgelost.
  We beginnen gewoon aan de ”verkeerde” kant.
  De definitie moet veranderen.

  Reactie door Henny — dinsdag 27 maart 2007 @ 10.33 uur

 241. @ 240 Henny,

  Prakktisch/ prachtig bedacht.

  Ben het met u eens.

  Reactie door khosrow — dinsdag 27 maart 2007 @ 12.19 uur

 242. Henny, zo is het! Maar de rijke heren en dames willen dit niet want de waarde van hun huis zal dan dalen en zij hebben recht op hun woongenot omdat zij hard werken…..!
  En naar wie wordt er wel geluisterd/ naar de mensen met geld!

  Reactie door cynthia — dinsdag 27 maart 2007 @ 12.29 uur

 243. En ella Vogelaar woont ook mooi net als de rest die op het pluche zit! De Sp had in de regering moeten zitten! Maar goed, de pvda laat nu haarfijn zien dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn..dat wil zeggen ze zitten daar voor zichzelf en hun salonsocialisten-achterban

  Reactie door cynthia — dinsdag 27 maart 2007 @ 12.31 uur

 244. off-topic (misschien dan)

  Gisteren was bij Terzake (Canvas, België) een item over cannabis en dergelijke, over legalisering dan. Bijzonder opvallende conclusie uit onderzoek in België: 90% van alle drugsdoden daar kunnen worden teruggevoerd naar alcohol en tabak….

  Reactie door Maurice — dinsdag 27 maart 2007 @ 15.07 uur

 245. @244
  Dat is een linke uitspraak hier Maurice.
  Succes ermee.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 maart 2007 @ 15.46 uur

 246. 242. Cynthia daarom stel ik het ook even anders. Gebrek aan dat is toch waar het in de politiek en het leven om gaat. Door het zo te stellen bekijk je het eens van de kant die altijd onbesproken blijft en nooit met ” gebrek aan” vereenzelvigd wordt. Altijd buiten schot blijft in de discussie al;s medeveroorzaker van de problemen. Waar ergens gebrek is is toch een probleem. Ik vond het wel een ludieke methode. Bij gebrek spitsen alle oren zich. Het ene gebrek is nl. de oorzaak van het andere gebrek.

  245. Ach ja de Hakker hier zijn mensen die roken en autorijden allen schuld aan alleen verwijt de een de ander iets te doen wat hij/zijzelf niet doen en proberen te verdoezelen dat beiden oorzaak zijn en dat niets zwart/wit is behalve dan de raamkozijnen van je huis.
  Laten we het er maar op houden dat van beiden in ieder geval de longen grijs schijnen te worden, komen we toch nog in het midden uit. Niet slecht dus.

  Reactie door Henny — dinsdag 27 maart 2007 @ 16.49 uur

 247. Zou het weer niet een politieke stunt zijn om probeleemwijken nu nader te bekijken . is het geen plitieke stunt om het onderwijs nader te bekijken ?
  Misschien hebben beide TOCH wel wat met elkaar te maken: kan je hier ook op promoveren ?

  Reactie door Fred — dinsdag 27 maart 2007 @ 17.14 uur

 248. Als je maar 400 miljoen euro hebt,hoef je toch geen honderd dagen door achterbuurten te toeren.een paar opbouw werkers,trapveldjes een schoon maak ploegje X 40 en je geld is op.wat een flauwekul en dat media circus erachteraan.bah,ik word er kotsmissenlijk van.

  Reactie door paul — dinsdag 27 maart 2007 @ 18.27 uur

 249. @ 247 Fred

  Juist. Dat is het ook een “een politieke stunt”.

  Waar waren alle die schijnchristelijken alle die jaren?

  Druk bezig met wegkijken en het vullen van eigen zakken en die van projectontwikkelaars en woninigcorporaties.

  Reactie door khosrow — dinsdag 27 maart 2007 @ 18.27 uur

 250. @248 Paul

  Inderdaad! Gemiddeld 2.5 miljoen per jaar per wijk…daar los je wat mee op?!

  Reactie door Sjaak — dinsdag 27 maart 2007 @ 19.10 uur

 251. @249
  Je kunt ook stellen waar was die ander 70% van de bevolking dan.
  Ik ben wel met je eens dat geen enkele gelovige uit eindelijk te vertrouwen is hoe mooi sommige het ook brengen.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 maart 2007 @ 19.20 uur

 252. @245 de Hakker @246 Henny

  Ik rook, én drink ook wel alcohol. Ik vind het alléén zo hyprociet van Den Haag (en anderen) dat ze de rokers nu gaan/willen aanpakken.
  Maar met name alcoholisme is een groot probleem, en ik ken er hier een heel stel die bij het winkelcentrum lopen te bedelen om geld (trouwens ook cannabisgebruikers). En dáár zit dan die link naar de wijken, want wédden dat je dat in Wassenaar (voorbeeld, ik ben er nog nóóit geweest) niet tegenkomt? Die mensen kunnen hun verslaving meestal wel betalen…
  En dan hebben ze het over allerlei flauwekul met betrekking tot roken, zoals voorbeeldfunctie, meeroken en dergelijke. Als je kijkt wat de gemiddelde vrachtwagen uitstoot als hij van Maastricht naar Amsterdam rijdt, dan kun je dat dus écht niet roken in een mensenleven…
  Gaat het echter over alcohol, dan hebben bij voorbeeld de meeste grotere onderwijsinstellingen élke maand minimaal twee borrels en één of meer recepties, waarna het personeel én de directie vrolijk de auto inspringt (BOB, wat is dat?). En dat krijgen leerlingen dus óók wel mee hoor…
  En dan kankert Den Haag over zuipketen, indrinken, happy hour, enzovoort.

  Reactie door Maurice — dinsdag 27 maart 2007 @ 21.01 uur

 253. @249.

  U zegt het namens uzelf. Maar dat heb ik niet gezegd. Er zijn ook gelovigen die wel te vertrouwen zijn.

  Reactie door khosrow — dinsdag 27 maart 2007 @ 21.21 uur

 254. @252
  Het is alle twee kloten .
  Maar misschien toch even het niet aanpakken van roken het is laatste wat ik zeg er over want ik heb daar geen zin meer in.
  Van asbest krijg je long kanker van roken ook dat is net zo zeker.
  Waarom geef men dan niet de rokers de zelfde behandeling die we doen bij het verwijderen van asbest dus afplakken en de rook naar een chemisch reinigings toestel zuigen.
  Of moeten de niet rokers in zo pak als de asbest verwijderraars gaan lopen.
  Het is allemaal ze warrig en toch zo makkelijk op te lossen ,niet roken op zeer veel plekken en zeer matig zuipen.
  Maar als je niet erg vind kom ik er niet meer op terug op deze dicussie.
  O ja, van mensen die lopen te bedelen krijg ik geen kanker om maar een nuance verschil aan te geven.
  En die vrachtauto ja ik zou zeggen spring op de fiets en ga je spulletjes door het helen land halen dus ook je wasmachine of laat je die niet brengen.
  Want jouw pakje melk komt niet aanwaaien elke dag.

  Reactie door De Hakker — dinsdag 27 maart 2007 @ 21.54 uur

 255. @254 De Hakker

  Móet nog ff

  “Het is allemaal zo warrig en toch zo makkelijk op te lossen, niet roken op zeer veel plekken en zeer matig zuipen.”

  Ben ik het helemáál mee eens.

  En dat pakje melk vind ik schitterend gevonden…

  Reactie door Maurice — woensdag 28 maart 2007 @ 2.14 uur

 256. Terug on topic.

  Er wordt in het kader van die wijken ook vaak een verband met de zogenaamde ‘hangjongeren’ gelegd, die voor ernstige problemen en gevoelens van onveiligheid zorgen. Daar heb ik nogal wat moeite mee, eigenlijk, met de oorzaken daarvan dan.

  Ik zit zelf al ruim 25 jaar in het jeugd- en jongerenwerk (vrijwilliger, géén beroepskracht), en heb in die jaren het één en ander zien veranderen in het beleid op dat gebied. Subsidies werden sterk teruggebracht, en door veranderingen in bestemmingsplannen zijn jeugdhuizen gesloopt. Daardoor waren er hier in 5 aanééngrenzende gemeenten / dorpskernen géén faciliteiten voor de jeugd (ze hadden volgens B&W géén bestaansrecht meer).

  Vervolgens begint de term ‘hangjongere’ te rommelen in het politieke firnament.
  Als ik dan dus de straat opga en spreek met de pubers hier, die daar ‘hangen’ krijg je toch érg vaak te horen dat er voor hun gewoon niks is, waar ze naar toe kunnen. Het is óf thuiszitten, óf op straat hangen (of misschien een zuipkeet beginnen).

  En laten we eerlijk zijn, als je niks te doen hebt, behalve élke avond kletsen, dan ga je andere afleiding zoeken. Persoonlijk denk ik dat ze daar méér aandacht aan moeten besteden, aan góed jeugd- en jongerenwerk, met gemotiveerde vrijwilligers. En dan liefst zónder allerlei stichtingen die dat ‘ondersteunen’, want ik heb recentelijk gemerkt dat die heláás ook nogal veel bezig zijn met managen…

  Reactie door Maurice — woensdag 28 maart 2007 @ 2.29 uur

 257. @ 253 khosrow

  Noem er eens 1 uit het kabinet……

  Reactie door Pool — woensdag 28 maart 2007 @ 7.49 uur

 258. @256 Maurice

  U hebt het goed gezien en leuk geformuleerd “En dan liefst zónder allerlei stichtingen die dat ‘ondersteunen’, want ik heb recentelijk gemerkt dat die heláás ook nogal veel bezig zijn met managen…

  Die managers managen gewoon niks.

  Reactie door khosrow — woensdag 28 maart 2007 @ 13.54 uur

 259. 258. Khosrow behalve hun eigen portemonnee en hun vrouw!!!!

  Reactie door Henny — woensdag 28 maart 2007 @ 21.38 uur

 260. God heeft een aantal fouten gemaakt !

  Reactie door Fred — donderdag 29 maart 2007 @ 9.58 uur

 261. Fred, niet God maar de mens omdat hij zijn vrije wil heeft ingezet op vergaren in plaats van beheren en respecteren! God heeft ons dus de keuze gegeven te kiezen voor het goede of het kwade..hij heeft er wel bijgezegd dat de mens zichzelf vernietigt..hij heeft dus ook nog advies gegeven over welke kant niet op te gaan! Ik denk wel eens, de mensheid intelligent? Ik schaam me kapot om mens te zijn af en toe en dan bedenk ik me dat er ook fantastische mensen zijn

  Reactie door cynthia — donderdag 29 maart 2007 @ 11.05 uur

 262. @261 Cynthia,

  Ik ben het volledig met u eens. Ik vind het schandalig dat sommigen leggen de schuld overal neer behalve bij waar het de schuld hoort:hebzuchtige en egoïstische mens zelf.

  Als ik uw woorden lees dan denk ik dat het komt toch goed met u ongeachte welke situatie dan ook. Het is nu al goed. Want mensen die goed en kwaad kunnen onderscheiden zijn al veel verder, voorop en vrij. Ik heb uw vader niet ontmoet, maar volgens mij mag hij op zichzelf en ook zijn dochter behoorlijk trots zijn.

  Reactie door khosrow — donderdag 29 maart 2007 @ 13.18 uur

 263. @ 259 Henny,

  Dat dacht ik ook tot dat ik ging in hun achterkamers kijken. Zelfs dat doen ze niet goed. Daarom blijven ze doen wat ze doen(meewerken aan uitbuiting om hun eigen zakken vol te houden). Wat een ons kent ons stank die managers zowel op het privé en zakelijke gebied.

  Reactie door khosrow — donderdag 29 maart 2007 @ 13.30 uur

 264. ik hoop dat deze God nu eens gaan ingrijpen ; het begint aardig te stippen op aarde , dat eigenlijk een Paradijs is !

  Reactie door Fred — donderdag 29 maart 2007 @ 18.12 uur

 265. jammer dat die Balkenelende niet doorheeft dat geen enkele mens , een zandkorreltje , kan bezitten !

  Reactie door Fred — donderdag 29 maart 2007 @ 18.14 uur