Over de ABN-Amro en de EU

Er wordt geaasd op de ABN-Amro. Het grote geld wil de bank overnemen en liefst zo snel mogelijk opsplitsen. De Nederlandsche Bank maakt zich daar zorgen over, met name in verband met de belangen van de rekeninghouders.

DNB doet dus precies waarvoor ze ooit is opgericht. En wat gebeurt er? De Europese Commissie vindt het nodig de Bank op de vingers te tikken. ‘Pas op! Bemoei je nergens mee. Alle geïnteresseerden moeten gelijk behandeld worden’, zo zegt de Commissie.

Maar de ABN-Amro probeert voor continuïteit te zorgen, werkgelegenheid veilig te stellen, net als de belangen van de rekeninghouders. Er is hier net zo iets aan de hand als bij de overname-perikelen bij STORK. Want niet alle investeerders hebben edele motieven. Sterker, de meeste gaat het om (liefst snelle) winst. De goede directies van bedrijven proberen hun onderneming niet ten prooi te laten vallen aan de ‘sprinkhanen’, maar proberen vastigheid te organiseren. Zie hier het probleem in een notedop.

Ongewild schuiven we – mede onder invloed van ‘Brussel’ – steeds verder op in de richting van het Angelsaksische kapitalisme: alle ruimte voor de aandeelhouders en de snelle jongens met de grote geld. De mensen die juist belang hebben bij goed bestuur en zekerheid delven het onderspit.

Als de EU toekomst wil, dan zal het moeten inzien dat het er primair is voor de burgers en niet voor het internationale grootkapitaal. Het neoliberalisme moet aan de wilgen, net als de megalomanie, en in plaats daarvan moet de EU zich inzetten voor de belangen van gewone burgers. Het tweede doel moet zijn: het veiligstellen en verder ontwikkelen van onze beschaving .

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 20 april 2007 :: 0.31 uur

127 Comments

127 reacties

 1. Ik hoorde dat de New York stock exchange Euronext heeft overgenomen. Het groot kapitaal beweegt zich in de markt en laat gelijk een spoor van vernieling na.

  Reactie door Rob de Kuster — vrijdag 20 april 2007 @ 0.47 uur

 2. Hadden we nog maar de Postbank…
  Verkwanseld aan ING…
  Wie is daar ook al weer commissaris?
  En eh… wie heeft ook alweer het huidige kabinet geformeerd? Juist ja, Rabobank…

  Reactie door Hermie Kreeft — vrijdag 20 april 2007 @ 0.48 uur

 3. Ik heb altijd al gepleit om de EU de rug toe te keren, en gewoon de gulden weer terug, en alle door de kabinetten Bakellende genomen besluiten m.b.t. marktwerking, privatisering terug draaien, dan mischien blijven we Nederland kennen zoals Nederland hoort te zijn.

  Heeft iemand soms het kabinet langs de rails van de Betuwelijn zien staan met calculators ????, ze hebben anders nog ongeveer 40 dagen de tijd om al die miljarden verkwistende projecten te gaan bezichtigen.

  Staan 2 Duiters naast het spoor, zegt de ene tegen de ander,…. de trein komt zo,… vraagt die ander,… hoe weet je dat,… zegt die ene weer,… de rails ligt er al.

  Staan 2 Nederlanders naast de Betuwelijn, zegt de een tegen de ander,…… de trein komt zo,….. zegt de ander,… ik dacht het effe niet.

  Reactie door Pool — vrijdag 20 april 2007 @ 0.49 uur

 4. Is er een deltaplan voor de slachtoffers?

  Reactie door Elsemie — vrijdag 20 april 2007 @ 1.00 uur

 5. t is eigenlijk net een goed rijdende fiets opeisen voor een tientje en dan de trappers, zadel, achterwiel en verlichting verkopen omdat dat meer oplevert.

  maar je kunt er dan niet meer echt op rijden….

  Reactie door de linkse lonsdaler — vrijdag 20 april 2007 @ 1.01 uur

 6. foutje!de abn/amro probeerd werkgelegenheid veilig te stellen .de abn/amro pleurt bij iedere winst verhoging structureel 2000 mensen op de keien.

  Reactie door h.verbeek — vrijdag 20 april 2007 @ 1.31 uur

 7. @5 1.01 donderdag 20 mei, Linkse Lonsdaler:

  Ja, en dat tientje is dan ook nog eens GELEEND, en mocht er wat misgaan, dan zijn volkomen onschuldigen ook nog eens het slachtoffer van een eventueel voortijdig bankroet gaan van deze gewetenloze avonturiers, opgezadeld als ze dan zijn met een gigantische schuld die heel wat meer bedraagt dan dat metaforische tientje.

  Ik kan werkelijk woedend worden als, bijv. op de radio (vorige week), een of andere kapitalist dit schurkengedrag nog zit te verdedigen met woorden als “dat het bedrijven scherp houdt en dat zij (die sprinkhanen dus) aldus best goed werk doen voor de economie”. Je weet wel, de economie waarvan gewone hun best doende mensen totaal geen profijt hebben …

  De totale GEVOELLOOSHEID van zo’n STUK TUIG, volslagen VERWERPELIJK, je zou hem …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 20 april 2007 @ 1.34 uur

 8. Dat Europese Commmissie zich het recht heeft toegeeigend om de Nederlandsche Bank te moeten kapittelen zou veel meer dan nu gebeurt onderwerp van discussie moeten zijn.
  Het komt in feit neer op een verbod van de Europese Commissie aan een nationaal, boven de partijen staand controlerend orgaan als een nationale bank om op te komen voor de belangen van gewone burgers. De Europese Commissie beschouwwt nationale banken blijkbaar als niets meer dan uitvoerende organen die Europees beleid kritiekloos moeten opvolgen.

  De opstelling van de Europese Commissie is ook om andere redenen erg dubieus te noemen. Want waarom zou het systeem van de vrije markt gevrijwaard moeten zijn van kritiek op zijn tekortkomingen? Eigenlijk kun je niet anders concluderen dan dat het zo verdedigde concept van “vrije markt” helemaal niets van doen heeft met democratie en in het bijzonder met de vrijheid van opinie die in een democratische rechtsstaat gewaarborgd zou moeten zijn, maar alleen met een eenzijdig opgelegde structuur, waar de wortels van een dictatuur steeds meer zichtbaar beginnen te worden. Wat dat betreft past het door de Commissie uitgevaardigde verbod aan de Nederlandsche Bank om zelfs geen bedenkingen uit te brengen tegen de aanstaande overname van ABN AMRO precies in deze ontwikkeling.

  In de verdere verbreiding van het systeem van de vrije markt in domeinen waarover eerder nog publieke controle uitoefenbaar was nestelt zich steeds meer een dictatuur. Geen politieke controle meer, zelfs geen zeggenschap meer van een onafhankelijke instanties die over de kwaliteit van (toekomstige) publieke dienstverlening moeten waken. Nu echter ‘waakt’ de Europese Commissie over de regels van de vrije markt en wordt het De Nederlandsche Bank nog langer verboden om zelfs maar te wijzen op de risico’s die een overname van een bank kan hebben op de financiële positie van zijn vooral Nederlandse klanten.

  Maar van waar komt die ‘angst’ bij de EC? Zouden de leden van de EC werkelijk het idee hebben dat de bedenkingen van Nout Wellink van de Nederlandsche Bank een overname van delen van ABN-AMRO door Barclays en andere banken als Santander in de weg kunnen staan? Alsof grootaandeelhouders zich enig woord gelegen laten liggen aan de kritiek van de kant van publieke opinie, of van controlerende intanties die boven alle partijen staan zoals de NB.

  Merk op dat de rol van de Nederlandsche Bank in deze een zeer bescheiden rol is, die in schril contrast staat met die van een andere nationale bank die nog niets eens een heel jaar geleden bij een overname van een Italiaanse bank, Anton Veneta, ditmaal door ABN-AMRO, in het nieuws kwam. De nationale bank van Italië zou toen een actieve rol hebben gespeeld in het voorkomen dat ABN-AMRO de Anton Veneta bank zou overnemen. Toch een iets grotere vorm van interventie (die overigens niet helemaal onbestraft bleef) dan het leveren van zorgvuldig geformuleerde bedenkingen van de kant van de Nederlandsche Bank. Over de ene vorm, het actief dwarsbomen van overnames, daarover kun je het snel eens zijn dat dat niet samengaat met een ‘vrij’ spel voor alle gerechtigde deelnemers die bij een aanbesteding of een overname een bod willen uitbrengen zoals dat is overeengekomen in eerdere Europese Verdragen (los nog van de vraag in hoeverre de invloed van de vrije markt op het publieke domein te rechtvaardigen is). Maar het verbieden dat er überhaupt op enige wijze bedenkingen worden geuit door een onafhankelijke, niet partijgebonden instantie die er juist voor is opgericht om ervoor te waken dat het algemene, publieke belang dat zeker dat van de gewone burgers betreft niet wordt geschaad, dat is een forse stap te ver.

  De Europese Commissie moet zich juist verre houden van elke poging om instanties als nationale banken de mond te snoeren zodra ze zich roeren in kwesties die het publieke belang van burgers aangaat. Dat te doen betekent in feite het ontkennen van hun bestaansgrond. Maar misschien is de Europese Commissie al gedurende langere tijd in die fase belandt waarin elk publiek belang al op voorhand wordt opgeofferd voor het belang van een kleine groep van private aandeelhouders. Opgeofferd, weggegooid en voor je weet weggezogen in het zwarte gat van de vrije markt.

  Reactie door David Tompot — vrijdag 20 april 2007 @ 5.10 uur

 9. @5 linkse lonsdaler. Dat is een mooi vergelijk.

  “Maar de ABN-Amro probeert voor continuïteit te zorgen, werkgelegenheid veilig te stellen, net als de belangen van de rekeninghouders.”

  Is het nu nodig om met bovenstaande zin deze bank de hemel in te prijzen?

  Mijn persoonlijke ervaringen als kleine man met deze bank zijn niet bepaald positief te noemen. En ik twijfel er aan of de top een warm hart voor haar personeel heeft.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 20 april 2007 @ 6.41 uur

 10. 6 Gandalf,

  Ook goedemorgen.
  Ik denk dat het een tikfoutje van Jan is en dat hij DNB bedoeld.

  Reactie door Peter — vrijdag 20 april 2007 @ 7.38 uur

 11. ABN AMRO heeft er de afgelopen jaren duzenden mensen uitgewerkt, en is naarstig op overnamepad geweest. Wie aan dat spelletje meedoet, moet niet zeuren op een dag prooi te zijn.

  Reactie door Erik van Donk — vrijdag 20 april 2007 @ 7.48 uur

 12. @ 2 Hennie

  Het huidige kabinet is niet geformeerd maar geREformeerd!

  @ Item, Auteur

  Angelsaksische kapitalisme moet zijn protestante kapitalisme of nog specifieker: VOC kapitalisme!

  Erik Sc

  Reactie door erik — vrijdag 20 april 2007 @ 8.04 uur

 13. De SP heeft ook geen verstand hier. De ABN AMRO is een bank dat eigenlijk uit verschillende delen bestaan waar geen synergie tussen zitten. Ze hebben een grote tak in brazilie, noord ameria, NL en nu italie, maar het zijn losse delen met als enige gemeenschappelijke kenmerk, het ABN AMRO logo.

  Dat willen ze opsplitsen omdat apart per regio het beter is. Dit heeft helemaal niets met de rekeninghouders hier in NL te maken

  Reactie door pierewiet — vrijdag 20 april 2007 @ 8.42 uur

 14. Als de Nederlandse burger zijn betalingen niet tijdig verricht komen er boetes over-
  heen en zo nodig een deurwaarder aan de deur,
  die er ook nog eens een flink portie bovenop
  legt!
  Maar nu zal blijken dat de Belastingdienst de
  Teruggave niet naar behoren zal verrichten.
  Wáár bewáren zij zo lang ons geld, een voor-
  deel dat even vanuit de broekzak in het vest-
  zakje wordt geparkeerd?
  Dat geld hoort op de bank van de belasting-
  betáler, die er zélf z’n rente van zou moeten
  kunnen ontvangen!
  Wég, de kleine voordeeltjes van Jan publiek!
  Even afgesnoept! Echter omgerekend naar een
  andere verhóuding, een massále meevaller,
  zij het dan even van ‘tijdelijke aard’!
  Dit Kabinet met een kersverse ‘verantwoorde-
  lijke’ zou je het niet willen aanrekenen,
  maar het systeem van niét vakkundig wérken
  wel de Kabinetten I t/m III kunnen verwijten!

  “De MENSEN die juist belang hebben bij goed
  bestuur én zékerheid delven (MASSAAL !) het
  onderspit”.

  Dit hierboven aangehaalde citaat slaat dus
  vandaag op nog veel meer Nederlanders!

  Linke soep wat de diverse Kabinetten ons in-
  tussen weten te serveren!
  Géén reden dus om evt. ‘linkse’ rode soep
  denken te kunnen VERSMADEN!

  De ‘economie trékt aan’ !
  We hebben het weer een heel achter ons lig-
  gend boekjaar gehóórd maar niet gezién!

  Zalm voelt zich opperbest als die stroom-
  opwaarts beweegt, het vólk dus typisch NIET!

  De omhooggeschroefde periodieken voor ambte-
  naren zijn niet in het geding?
  Dát zal de komende tijd, nog meer dan men
  dacht, perikelen geven!
  Dát potje door Bos wél veilig gesteld?

  Laat Den Haag eens beginnen met fatsoenlijk
  ABN te spréken en te handelen!

  Madelief stampt met honderdduizenden op dit
  moment gróót protest uit de grond en tónen
  massaal hun verbazing over zoveel wanbeleid!
  Mark my face in the country!

  Reactie door Madelief — vrijdag 20 april 2007 @ 8.51 uur

 15. Inderdaad opvallend dat Jan Marijnissen ineens zo positief over ABN-Amro is.

  De Europese Commissie is er niet in de eerste plaats voor het “international grootkapitaal” (waar overigens ook onze pensioenfondsen bij horen), maar wel degelijk voor de burgers. Hun idee is dat een vrije markt uiteindelijk tot de meest efficiente banken leidt en dus tot de beste voorwaarden voor de klanten. Of dat allemaal zo werkt, en of het opweegt tegen andere zaken, is een moeilijke vraag, naar ligt zeker niet zo simpel als wordt voorgesteld.

  Overigens horen we Marijnissen wel over ABN-Amro, maar niet over het feit dat de EU uitgezocht heeft (en aan de kaak stelt) dat we jarenlang te veel voor ons pilsje hebben betaald. Was die EU-aktie ook tegen de burgers en voor het grootkapitaal?

  Reactie door Willem — vrijdag 20 april 2007 @ 8.58 uur

 16. Maar waarom hoorde ik niets toen deze bank een Italiaanse bank overnam wat op een hoop weerstand stuitte in Italië.
  Toen had hier ook een protest moeten liggen of daar niet een hoop mensen van de dupe gingen worden in Italië.

  Reactie door De Hakker — vrijdag 20 april 2007 @ 9.01 uur

 17. De ABN AMRO is het grote geld dus daar heb ik bepaald geen medelijden mee als die door collega grootgeld wordt lastig gevallen. De salarissen van bankmedewerkers zijn bizar goed, kortom niets waar de SP zich over zou moeten verontrusten. Waar ze zich wel druk over moet maken is de Nederlandse neiging om oligipolies te creeren waarbij een 3 a viertal grote bedrijven de markt beheersen. Bv. de bankensector (ING, Rabo en de ABN0 of de biermarkt. Dan heb ik liever een markt met veel kleine bierbrouwerijen ipv grote superkampioenen.

  Reactie door Joris — vrijdag 20 april 2007 @ 9.30 uur

 18. sprinkhanen onschuldige beesten,je hebt hier te maken met bankrovers,gesteund door brussel.
  het enigste motief is geld,wat er met die bank gebeurd,zal hun een rotzorg zijn.
  ze hebben hun sporen al verdiend,geld wat dom is maakt recht wat krom is

  Reactie door hw rademaker — vrijdag 20 april 2007 @ 9.30 uur

 19. Ik ben de ABN AMRO bank liever kwijt dan rijk. Het is een dubieus operende bank. Wie herinnerd zich nog de aandelen uitgifte van World Online? Juist, ja. Ik ben blij als het gajus uit Nederland verdwijnt. Opgeruimt staat netjes.

  Reactie door bilogic — vrijdag 20 april 2007 @ 9.43 uur

 20. Ik denk dat links nederland geen idee heeft wat een hedge funds of aandeelhouders doen. En maar roepen snelle jongens met grote geld.

  Reactie door pierewiet — vrijdag 20 april 2007 @ 10.02 uur

 21. Goeden morgen vrienden SP.

  Met Gandalf ben ik het eens, daar klopt iets niet.
  Wat ik al bij het hoofdstuk van buitenlandse werknemers geschreven heb:
  De Maffia is allang doorgedrongen in de bovenwereld.
  En in de bankwereld is het al eeuwen zo, dat is voortdurend af te leiden uit overnemingen die niet door de beugel kunnen, en topfiguren die zich exorbitante geld bedragen toe-eigenen, dat door weer andere maffia figuren worden goedgekeurd, omdat die weten dat zij de volgende zijn die kunnen graaien.
  De wereld van de kapitalist is er een van list en bedrog.

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 20 april 2007 @ 10.12 uur

 22. @18 Heeft Pierewiet daar dan wel verstand van? Leg jij nou eens uit waarom bedrijven eerst zo nodig moeten fuseren onder druk van de aandeelhouders. Waarna de bedrijven weer opgesplitst moeten worden door hedgefunds. Wat schieten we daar dan mee op? Het is de waan van de dag. Ik lees daar alleen maar abstracte verhalen over, waarom het goed zou zijn. Concrete voorbeelden blijven uit.

  Reactie door reint — vrijdag 20 april 2007 @ 10.18 uur

 23. Door de C van het CDA zijn twee horizontale streepjes geplaatstmet als uitkomst…….€!

  Reactie door jan klompendrager — vrijdag 20 april 2007 @ 10.29 uur

 24. @18 Reint,

  Je moet het ook in context plaatsten, een fusie kan zin hebben op een bepaald moment, tijden veranderen, niets is staitisch. Dus later kan het meer zin hebben om op te splitsen.

  ABN AMRO wilde graag een voet tussen de deur in Zuid amerika, dus kochten ze daar een bank. Als dat niet werkt moet je daar toch niet onnodig mee voort blijven slepen.

  Er zijn zeker concrete voorbeelden waarbij hedge funds bedrijven opkochten die op de afgrond stonden, er nieuw leven in bliezen door er geld in te staken en dan weer verkopen, wat is daar mis mee?

  Reactie door pierewiet — vrijdag 20 april 2007 @ 10.33 uur

 25. Plunderen is een eigenschap van de mens : vroeger werden kastelen bezet , veroverd en uitgemooersd door roofridders ; omdat men er tegenwoordig niet graag doet aan kapitaal-vernietiging , zijn er wat minder oorlogen in West-Europa , maar daarvoor in de plaats worden nu organisaties geplunderd :een soort “GAME “; dat zit ook in de managementopleidingen .

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 10.41 uur

 26. @ pierewiet

  Een Hegdefund is een katalysator. Het ‘boost’ goed lopende bedrijven door het beschikbaar maken van vaal kapitaal en ‘knijpt’ ondernemingen af bij wie het wat slechter gaat, door kapitaal eruit trekken. Je hoeft geen VVD bal te zijn om dit te begrijpen

  Bij ondernemingen die hun gigantische groeicijfers niet waar kunnen maken, (door verschillende redenen), krijgen moeite om geld te krijgen, om de boel weet op de rails te zetten. Dit willen ze voorkomen en snijden ze in de kosten om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij de investeerder. Dat is de reden dat veel bedrijven knoeien in de boeken. Ze willen de wereld overtuigen dat hun toko het waard is om in te investeren. Krijgen investeerder lucht van de misstanden dan verdwijnt kapitaal naar de concurrent. Dat directeuren voor een gedeelte meedelen in de waarde van de aandelen heeft er natuurlijk ook mee te maken.

  Aangezien de meeste kosten personeelskosten zijn, vliegen er mensen uit.
  Maar veel ondernemingen realiseren zich niet dat de werknemers werken aan het primaire proces, wat steeds meer afkalft, en (bij banken) zich vertaalt naar een miserabele dienstverlening. (het RABO-kantoor in een locaal winkelcentrum is maar twee dagdelen open). Als je dit vergelijkt met het voorbeeld van de fiets. Eerst halen ze het een lamp vanaf, dan de bedrading, dan de achterreflector, dan het spatbord, dan de standaard, dan de bagagedrager. De fiets is dan nog steeds een fiets, maar de functionaliteit verdwijnt. Boodschappen kun je niet meer meenemen en moet voor het donker thuis zijn.
  Als men maar lang genoeg onderdelen blijft verkopen van de fiets, blijft er uiteindelijk maar een frame met trappers en wielen over, waar het primaire proces (vervoersmiddel) toch erg mager mee bedient wordt. Dit gaat net zo lang door totdat er een hol karkas overblijft waar niet veel meer mee gedaan kan worden en zichzelf overbodig maakt.

  Dus spaarders van de ABN-AMRO. Hef je rekeningen op bij deze ballenclub en ga naar een andere bank (niet dat die beter is) maar dit zal ABN-AMRO eens terug laten kijken naar hun core-business. En dat is handelen in geld van anderen.
  Maarja dan moeten we weer naar de bank, en daar hebben we geen zin in. Dus laten we ons maar weer eens bukken……

  Reactie door alexander — vrijdag 20 april 2007 @ 10.59 uur

 27. Laat de SP maar lekker op hun eiland zitten zeuren over Europa. Dankzij de EU worden de bierbrouwers aangepakt en blijft ons biertje betaalbaar. Ik proost op Neelie Kroes!

  Reactie door wd — vrijdag 20 april 2007 @ 11.17 uur

 28. Over geld, weet ik maar heel weinig.
  Omdat ik de euromunten niet op het eerste gezicht, van elkaar kan onderscheiden, vertrouw ik op de eerlijkheid van de winkelier en de kroegbaas.
  Die laat ik in mijn beurs kijken en zelf het kleingeld er uithalen.

  Lang geleden, stond het deftig als je een eigen bankrekening of een gironummer had.

  Maar er kwam een tijd, waarin ons, die in de maag werden gesplitst.
  Natuurlijk in het belang en voordeel van de banken.
  En voor de groei van BigBbrother, die toen nog de borst kreeg.

  Het is toch wel jammer dat wij niet meer zonder bank en giro kunnen. En dat wij vooral als wij bij de gewone (onderbetaalde)arbeiders en de minimumlijders horen, ons geld, als vroeger, nu niet meer in een loonzakje mee naar huis kunnen nemen.

  Banken zijn bedacht, om feitelijke dieven en oplichters, met ons geld goede sier te kunnen maken. Zij scheppen zelfs uit niets geld, dat zij uitlenen aan regeringen, tuig als wapenhandelaars, vastgoedkapitalisten en anderen.
  Wat wij lenen, dat komt dikwijls gewoon uit het NIETS.

  Alle banken en onze geldschepping, die zouden in handen moeten zijn van de regering. Afpakken die handel en een grote Staatsbank met overal nederzettingen.

  Het zal niet meer lang duren, dan stort de helele reutemeteut, als een kaartenhuis in elkaar. En wie worden dan de grootste verliezers?

  Is het niet het beste om het geld en dus ook de banken, helemaal af te schaffen en de mensen van hoog tot laag, zonder overbodige wereldvervuilende luxe, en valse status, te geven wat zij behoeven?

  ONS GELD BERUST OP PUUR BEDROG EN IS EEN IDEAAL MIDDEL OM DISCRIMINATIE EN ARMOEDE IN STAND TE HOUDEN!!!

  Groeten van Haras.

  Reactie door Haras — vrijdag 20 april 2007 @ 11.21 uur

 29. ongelooflijk!
  beseffen jullie wel wat AANDEELHOUDERS zijn? dat zijn mensen die een aandeel hebben in een onderneming! Zij bezitten dus die onderneming en iets wat je bezit, daar mag je ook mee doen wat je wil (al zullen velen van jullie daar anders over denken).

  Waarom worden aandeelhouders toch gezien als ‘die snelle winstpakkers’ etc. Iedereen heeft het recht om aandelen te kopen, dus als je er iets aan wil doen dan koop je aandelen, ga je naar de aandeelhoudersvergadering en laat je je stem horen, ipv hier te zitten zeuren en klagen.

  Reactie door harm — vrijdag 20 april 2007 @ 11.23 uur

 30. Jawel Wd , dan wiorden de Polen helemaal gek : er zijn al grote problemen met hun zuipgedrag : kunnen wel wat meer problemen gebruiken in Nederland : Kan de Politie weer fors uitbreiden en daarmee de overheid verder in de kosten te brengen ( dus weer meer belasting ) ViVA EU ; leuker kunnen we het niet maken wel gemakkelijker :

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 11.31 uur

 31. Ik vrees dat we honderden jaren terug worden gezet.

  De beschaving keert met snelle schreden terug naar zijn achterkant.

  Nederland zal een vazalstaat worden.

  Bendes, criminaliteit, corruptie, wie geld heeft trekt weg, burgeroorlogen, slavenarbeid, armoede, plunderingen, wetteloosheid en chaos.

  De democratie zal geen democratie meer zijn, maar een politiestaat, met dictatuurachtige kenmerken, gecontroleerd door Europa.

  Reactie door e.krul — vrijdag 20 april 2007 @ 11.32 uur

 32. Neelie Kroes is een echte MKB-er , geboren in zo’n gezin van VERDIENEN ..

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 11.34 uur

 33. @29 en dat allemaal door de Polen nu toe te laten die er nu toch al zijn….

  De VVD durvde ooit zo’n (belachelijke) campagne te voeren dat we voor de EU grondwet moesten stemmen anders zou de stroom uitvallen en anders zou er oorlog komen etc…

  Nou links nederland kan er ook wat van om angsten in te zaaien!

  Reactie door pierewiet — vrijdag 20 april 2007 @ 11.41 uur

 34. Er zijn nog genoeg oorlogen in de EU ; vergist u zich niet !
  En misschien wel burgeroorlogen .

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 11.45 uur

 35. @32 en komt dat door de EU dan?

  Baskenland, IRA waren al lang brandhaarden….

  Reactie door pierewiet — vrijdag 20 april 2007 @ 11.49 uur

 36. @26 wd, ben je zo naïef ?
  De miljoenen aan boetes die de bierbrouwers moeten gaan betalen krijgt de consument echt niet terug. Sterker, jouw biertje gaat gewoon nog duurder worden omdat die boetes ergens van betaald moeten worden. Juist ja, door jou. Proost.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 20 april 2007 @ 11.51 uur

 37. @33 Gandalf
  Het is ook niet goed of het deugt niet. Moeten de “grootkapitalisten” dan niet worden aangepakt?
  Door vrije concurrentie kan de boete niet teveel worden doorberekend, want dan kopen we gewoon een ander merk. Zo werkt dat.

  Reactie door wd — vrijdag 20 april 2007 @ 12.13 uur

 38. Vrije concurrentie moet dat ?
  de waarde van een economisch goed wordt bepaalt door zijn schaarste : deze schaarste kan kunstmatig tot stand worden gebracht : dat zal altijd gebeuren ,omdat deze namelijk winst bepaalt en daarmee het voorbestaan van een organisatie met als grondslag winst te maken .

  Afspraken maken over wat schaars moet blijven ?

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 12.26 uur

 39. In het geval van de bierfabikanten : ook de overheid en EU zijn er bij gebaat ; het geeft namelijk meer belastinginkomen via BTW-heffingen en belastingheffing om overvloedige alcohol-gebruik tegen te gaan .

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 12.29 uur

 40. Ik snap sowieso niet waarom de meesten hier zich er druk om maken. Die kopen toch geen bier van de A-merken want dat ‘zijn allemaal grote bedrijven die de gewone man proberen uit te buiten’. Dus die hebben er nooit last van gehad en zullen er ook geen last van ondervinden…

  Reactie door harm — vrijdag 20 april 2007 @ 12.32 uur

 41. @38 fred

  zonder concurrentie kan een speler helemaal de schaarste bepalen, als we jouw theorie even voor waar aannemen…

  Reactie door harm — vrijdag 20 april 2007 @ 12.40 uur

 42. @38 Fred
  De crux is nu juist dat de EU dit soort kunstmatge schaarste helpt voorkomen. Dat bewijst dus dat die wel degelijk nuttig kan zijn.

  @40 harm
  Het gaat ook (en misschien wel met name) om biertjes die je buiten de deur drinkt.

  Reactie door wd — vrijdag 20 april 2007 @ 12.43 uur

 43. “met de grote geld”
  “onwtwikkelen ”

  ach, laat ook maar zitten …

  Reactie door jk — vrijdag 20 april 2007 @ 12.44 uur

 44. Steeds meer Nederlandse bedrijven komen in handen van nieuwe financiers met hoge winstdoelstellingen. Bankiers, advocaten en adviseurs zijn dol op hen.

  De crux in deze zit hem volgens mij in de term “aandeelhouder”. De term impliceert dat iemand die aandelen heeft, deze ook “houdt”. In de dagen van bijv. een VOC kocht men een aandeel in een retourschip. Bij terugkeer werd de lading verhandeld. De daaruit verkregen winst werd pro rata verdeeld over de aandeelhouders. Ging het schip verloren, was men de inleg kwijt. Dat was het risico.

  Hieruit volgt dat een investeerder geduld moet hebben alvorens zijn investering iets oplevert, en dat hij de (weloverwogen) gok neemt er iets aan te verdienen. Om deze gok weloverwogen te nemen, moest hij zich terdege informeren over de risico’s en mogelijke opbrengsten etc. Simpel gezegd, het systeem van aandeelhouderschap veronderstelt een hoge mate van betrokkenheid van de geldschieter met het bedrijf, de gemaakte of verhandelde producten etc. Investeren was daarmee duidelijk iets voor de middellange of lange termijn.

  Bij het moderne aandelerhouderschap rijst de vraag of die middellange of lange termijnvisie nog wel van in het geding is. De vraag stellen is hem beantwoorden, en het antwoord moet luiden: nee, dit is niet meer het geval.

  Moderne investerdeers (hedge funds, private equity funds, e.d.) investeren om een zo hoog mogelijk rendement voor hun clienten (vaak pensioenfondsen of andere institutionele beleggers) te bewerkstelligen. Hierbij is flexibiliteit het parool. Betrokkenheid bij een bedrijf of kennis van zijn producten is daarbij niet van belang, sterker nog, het is een sta-in-de-weg. Immers, betrokkenheid bij een onderneming vergt geduld.

  Zo kan het gebeuren dat een hedgefund (TCI – The Children’s Investment Fund) met een aandeel van slechts 1 % in een Nederlandse bank in een brief eist dat de onderneming wordt opgeknipt en verkocht. En daarna begint de ellende. Bijna alle bestuursaandacht van de raad van commissarissen, directeuren en managers richt zich op de ‘overval’ en is niet langer beschikbaar voor het leiden van de onderneming. De mensen op de vloer worden ongerust en de klanten vragen zich af of ze hun spaargeld niet beter bij een andere bank kunnen onderbrengen. Tegelijkertijd stijgt de koers van het aandeel, want andere parasieten hebben vernomen wat er speelt en ruiken winst. Hiermee doet TCI zijn eigen naam eer aan: het gedrag van het hedgefund kan de vergelijking met dat van een stel kettingzagende kleuters prima doorstaan.

  Rationeel beschouwd is het minstens raar te noemen dat wij de opbrengst van ons werk voor een groot deel afstaan aan anderen, die wij niet kennen en die daar bovendien niets voor hebben hoeven doen, behalve veel geleend geld rondpompen en incidenteel een brief op poten schrijven. Anderen bovendien, die meestal al veel geld hebben maar die het woord ‘genoeg’ niet kennen. De film “Wall Street” van Oliver Stone wordt zo ineens heel werkelijk (“greed is good, greed works”, aldus het door Michael Douglas gespeelde personage) De facto is er een systeem ontstaan van een op egoisme gebaseerd systeem van ueber-kapitalisme: geld maakt geld, door snel op de juiste tijd op de juiste plek met de juiste hoeveelheid brutaliteit te zijn, zie het voorbeeld van TCI. Een beter woord voor neokapitalisme zou misschien neobrutalisme kunnen zijn.

  Nu mag een econoom of een aanhanger van het neoliberalisme aanvoeren dat hedgefunds en andere flitsinvesteerders noodlijdende bedrijven uit de brand helpen. Maar dit beeld behoeft nuancering: het noodlijdende bedrijf wordt drastisch gesaneerd (lees: opgeknipt in stukken en verkocht) en volgepompt met schulden. In economisch voorspoedige tijden met lage rentestanden niet zo’n probleem, bij een recessie met stijgende rentelasten, worden deze schulden dat natuurlijk wel. Het moge duidelijk zijn dat zowel bij sanering, als bij een failissement het personeel dat zijn baan verliest de dupe is. Ook het argument dat een dergelijk systeem van flitskapitaal de nodige economische opbloei heeft veroorzaakt, kan worden weerlegd aan de hand van de crisis rond de Aziatische tijgers, eind jaren ’90. Hedgefunds trokken pijlsnel hun kapitaal uit de overspannen economieen van Korea, Maleisie en Taiwan, om daarna terug te keren als schuldsaneerders. Een tactiek die sterk doet denken aan die van de Cosa Nostra.

  Een ander kwalijk neveneffect van dit systeem is dat ondernemingen alles uit de kast halen, om de aandeelhouder, wie dat ook mag zijn, tevreden te houden. Hierdoor gaat een onderneming zich richten op de korte termijn. Productontwikkeling, research, zaken die een visie van jaren vergen komen zo op de tocht te staan. Tegelijktertijd wordt het personeel opgejaagd om zo veel mogelijk aandeelhouderswaarde te scheppen. Het middenkader in de onderneming sport het personeel aan trots te zijn op het bedrijf, en er naar te streven de beste te zijn in de specifieke expertise, terwijl uit naam van verhoging van de arbeidsproductiviteit het werk sterk wordt veridiotiseerd. De kinderlijk eenvoudige vraag hoe het midden management denkt het beste uit mensen te halen door hun werk uit te hollen, wordt vaak niet beantwoord, of afgedaan als geneuzel of erger.

  Is er een alternatief voor deze vorm van windhandel en roofkapitalisme? Het is opvallend om te zien hoe goed co-operatief opgezette bedrijven het in deze tijden doen. En daarin ligt misschien de weg voorwaarts.

  Reactie door Erik van Donk — vrijdag 20 april 2007 @ 12.50 uur

 45. @8 David Tompot.

  Zo is het, de Nederlandse Regering mag zich niet met de Nederlandse Bank bemoeien, de bank staat boven de partijen en behoort onafhankelijk te zijn.
  Alleen denk ik dat de Europese Bank recht van spreken zal hebben. De politiek behoort zich verre te houden van de taken van de nationale banken.

  Omdat dat kennelijk in Frankrijk iets anders ligt was de vrees dan ook dat de president van de Europese Centrale bank niet onafhankelijk zou kunnen opereren als dat een Fransman zou zijn. Daarom is er gestart met Duisenberg, zijn opvolger lijkt nu ook goed onafhankelijk te kunnen opereren.

  Zelfs in de USA durft de centrale regering het niet aan om de directeur van de Centrale Bank, voorheen Greenspan, te kapittelen, eerder gebeurt er soms het omgekeerde als de centrale bank dat gepast vind en daar is die bank dan ook voor.

  De Europese Commissie gaat naar mijn idee ver buiten haar boekje met deze interventie, het kapittelen van de Centrale Nationale Bank.

  Hier wordt andermaal gedemonstreerd dat Europa gewoon nog steeds niet een fatsoenlijke organisatie is. Voorlopig moet Europa eerst maar eens zorgen dat ze democratischer wordt, dat commissie leden niet ongebreideld te keer kunnen gaan, wellicht moeten we daarna maar eens bezien of dit zo verder kan gaan. Ik ben nog steeds tevreden met mijn NEE tijdens het referendum.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 20 april 2007 @ 12.57 uur

 46. @37 wd,
  Hellaas is het met prijs bepalen voor de consument zo, dat de marktleider gevolgd wordt door de kleineren. Heineken dus.

  Zeker moeten bedrijven aangepakt worden die prijsafspraken maken, maar dat moet weloverwogen gebeuren en de benadeelden moeten dan het voordeel krijgen. Dus de grootste zuipers krijgen het meeste terug.  Maar zoals dat nu gaat, met boetes, krijgen de bevoordeelden na de brouwers zelf, nog eens het voordeel van die hoge boetes.

  Een goede zaak zou zijn om die miljoenen aan boetes aan te wenden voor b.v. slachtoffers vanwege oorzaak drank of te gebruiken voor andere problemen gerelateerd aan drank.

  @40 Harm, het gaat om bier dat verkocht wordt in horecagelegenheden. Dat zijn altijd A merken. Trouwens hoe weet jij waar ik mijn bier koop?

  Reactie door Gandalf — vrijdag 20 april 2007 @ 13.12 uur

 47. @29 Harm, je zit zelf te zeuren en te klagen. Aandeelhouders, dat zijn de werknemers namelijk ook. Die leveren arbeid, zonder dat, geen aandeelhouder. Gesnopen?

  Reactie door Gandalf — vrijdag 20 april 2007 @ 13.22 uur

 48. Ik heb zo even getracht Marx aan de lijn te krijgen maar zijn antwoordmachine gaf steeds hetzelfde advies “Uw probleem is al jaren bekend, zoals voor Mammon (de god van het geld) gewaarschuwd is en beschreven staat in de Bijbel, zo heeft Karl Marx het in duidelijker taal beschreven in zijn boek “Das Kapitaal”.
  Maar er zij andere goede schrijvers na hem opgestaan, zoals Leszek Kolakowski die op schrift stelde “Geschiedenis van het Marxisme” in drie delen.
  Wie het marxisme veroordeeld, veroordeeld in weze het Christelijke geloof.
  Zo schrijft Lenin “Over het zogenaamde vraagstuk van de markten”. Kan bij ons in Rusland het kapitalisme zich ontwikkelen en volledig ontplooien, terwijl de massa van het volk arm is en steeds armer wordt.
  Dit zijn maar een paar kreten uit het moeras waar het Volk omkomt in armoede en machteloosheid.
  De kenmerken hier in de Nederlanden zijn reeds duidelijk zichtbaar zoals dat de PvdA gierend achteruit gaat. Mensen geloven er niet meer in. Verontrustender vind ik de leegloop bij de vakorganisaties en kerken.
  Er is geen zekerheid meer, geen verbondenheid alleen overlevingsdriften stuwen de mens voort. Maar ik sluit met een oud gezegde “De kruik gaat net zolang ter water tot hij barst” maar eerst moeten wij door een diep, een erg diep dal. De sterken zullen het wel winnen.
  http://www.thidee.nl/Mammon.htm

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 20 april 2007 @ 13.26 uur

 49. @43

  Werknemers zijn geen aandeelhouders, tenzij ze een financieel belang in de onderneming hebben. Ze zijn wel belanghebbende.

  Reactie door Gerrit (die andere) — vrijdag 20 april 2007 @ 13.30 uur

 50. Klaarblijkerlijk is de “run”naar winst de enigste motivatie om te ondernemen ; bekijk de centraalgeregelde economie ; deze is een ramp geworden : in deze economieen werd veel geld geconsumeerd door het leger en bureaucratie . men dacht met de landbouw en zware industrie het land te kunnen voeden ….
  De laastste baas van de SOV-Jets zag in dat het een hopeloze zaak was ; er schijn nodig te zijn dat er veel geld rouleert in een samenleving , zodat ieder er min of meer van “profiteert”

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 14.14 uur

 51. Wanneer wordt de EEG-verdeling toegepast in Polen :er liggen gigantische landgebieden te verrotten ; de zware industrie ligt op z’n gat , er is grote werkloosheid : mooi voor de Poolse regering dat zij hun overtollige arbeiders kunnen dumpen .

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 14.17 uur

 52. @27 wd

  dat had u gedacht,waarschijnlijk word een biertje nóg duurder “vanwege” de boetes.
  dus u gaat gewoon als consument ook nog eens die boete betalen…

  http://www.ad.nl/economie/article1291082.ece?service=print

  Reactie door iew — vrijdag 20 april 2007 @ 14.46 uur

 53. @44 Erik van Donk
  Een interessant verhaal, maar op sommige punten vind ik het te eenzijdig.

  Om te beginnen: ook in de VOC tijd waren er korte-termijn speculanten. De aandelen in de scheepslading waarover je het hebt werden ook tussentijds verhandeld, soms speculatief. Het kan zijn dat globalisering en ICT-technologie het karakter op sommige punten veranderen maar het idee is van alle tijden.

  Het is waar dat dit soort najagen van korte termijn winsten vaak negatief voor de bedrijven uitpakt. Maar dat is zeker niet altijd zo. Er zijn ook voorbeelden waarbij inefficiente bedrijven na opsplitsing (of na een andere vorm van sanering) weer opbloeien. Wanneer dat fatsoenlijk gebeurt hoeft dat niet altijd slecht te zijn. In het geval ABN-Amro wordt er ook gezegd dat de verschillende onderdelen weinig toevoegen en dat opsplitsen in kleinschaliger onderdelen een verbetering zou zijn. Of dat in dit specifieke geval waar is kan ik niet goed beoordelen, maar feit is wel dat fusies op lange termijn uiteindelijk weinig waarde blijken toe te voegen. Veelzeggend is ook dat de koers van Fortis 2% daalde nadat bekend werd dat ze (een deel van) ABN-Amro wilden overnemen.

  Je kunt klagen over egoistische aandeelhouders, maar een probleem is dat je ze nu eenmaal nodig hebt. Wanneer je als bedrijf iets wilt produceren moet je bijna altijd eerst een investering doen waarvoor je meestal geen onmiddellijk geld hebt. Een cooperatie, zoals jij noemt, kan een goede oplossing zijn maar vaak krijg je daarmee de benodigde investering niet voor elkaar. En de ervaring in communistische/socialistische landen leert dat het centraliseren van investeringsbeslissingen bepaald geen optimale oplossing is.

  Naar mijn idee is het bestaande systeem zo slecht nog niet, mits er maar voldoende toezicht en beperkingen zijn om uitwassen tegen te gaan. Of dat laatste inderdaad het geval is, is iets wat we voortdurend in de gaten moeten houden.

  Reactie door wd — vrijdag 20 april 2007 @ 15.07 uur

 54. @49 Om de dooiedood zijn werknemers wel aandeelhouder. Ze hebben namelijk een financieel belang, hun hele hebben en houden hangt daar juist van af. Hun belangen gaan veel verder dan die van een aandeelhouder, die is nooit alleen afhankelijk van de opbrengst van de aandelen een werknemer is wel volledig afhankelijk van de opbrengst van de arbeid en dus van het bedrijf waarvoor hij de winstgevende producten produceert.
  De werknemer zorgt er voor dat de aandeelhouder dividend kan beuren zonder één slag arbeid, zonder enig fysiek risico (wat veel werknemers wel lopen waarvoor ze via het VVD beleid van het vorige kabinet zwaar gestraft worden ook nog), het enige risico dat een aandeel houder loopt is faillissement van het bedrijf. Maar bij spreiding zal dat risico ook al niet erg groot zijn. Affiniteit met een onderneming is vandaag de dag de aandeelhouder vreemd, er is maar één affiniteit en dat is zo veel mogelijk rendement van de aandelen. Een werknemer heeft meestal wel affiniteit met zijn bedrijf, hoewel formeel geen eigenaar, is het zijn bedrijf, zulke bedrijven leveren vaak ook nog eens het meeste profijt op voor een aandeelhouder.

  Kortom als het financieel belang de maat is waarop zeggenschap in een onderneming gerealiseerd zou moeten worden, dan komt de meeste zeggenschap de grootste investeerder, de werknemer, toe.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 20 april 2007 @ 15.16 uur

 55. @44 Erik van Donk,

  Helder verhaal, volledig mee eens. Zou een soort BTW op aandelentransacties misschien kunnen helpen? Dan worden beurshandelaren min of meer gedwongen om een aandeel eerst een tijdje rustig winst te laten maken, voordat ze het weer verkopen. Of moet er misschien een regel komen die stelt dat je een aandeel minstens een jaar (ofzo) in je bezit moet houden?

  Reactie door Jan-Willem — vrijdag 20 april 2007 @ 15.21 uur

 56. het lijkt dat bedrijven steeds meer lijken op het kweken van vruchten , die als ze rijp worden direct opvreet en de aarde weggooit .
  Het zou eens eis moeten zijn om een deel van de winst te investren in kapitaal t.b.v. de arbeid .

  Reactie door Fred — vrijdag 20 april 2007 @ 15.48 uur

 57. ‘k Heb de ABN-Amro altijd al een kl#tebank gevonden, ze hebben van alles geprobeerd om mij toen als klant te krijgen, maar de zakenbank bleek de financiele bakermat in ons land van de maffia te zijn.
  Witwassen,… geen probleem wij helpen u als klant, malafide transacties, geen probleem de bank is er voor u enz. enz. Ik weet dat ABN Amro zelden melding maakt als men bijv. 60.000 euro kwam storten ik was er getuige van dat dit gebeurde.

  Reactie door Pool — vrijdag 20 april 2007 @ 15.53 uur

 58. @54

  Je verwart belang met eigendom. Omdat je arbeid in iets steekt is het nog niet je eigendom. Als je zo redeneert dan zijn de bouwvakkers die een huis gebouwd hebben eigenaar van dat huis, en niet diegene die het gekocht heeft en de bouwvakkers voor hun arbeid betaalt.
  Overigens staat het eenieder in Nederland vrij om een bedrijf te beginnen waar de meest zeggenschap bij de werknemer ligt.

  Reactie door Gerrit (die andere) — vrijdag 20 april 2007 @ 15.55 uur

 59. @54 Roelf, goed gezegd. De aanstichter @29 harm, is jammer genoeg reeds vertrokken.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 20 april 2007 @ 16.04 uur

 60. Je moet dit hele gebeuren in historisch perspectief zien.

  Ene Willem, begin negentiende eeuw door het Nederlandse volk uit pure megalomanie of misschien wel per vergissing of klakkeloos het idee van dat Franse monster overnemend, tot koning benoemd, fourneerde het beginkapitaal van de moeder van al die banken, de Nederlandse Handelmaatschappij (dat gebouw van K. de Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam, dat nu Gemeentearchief is).
  Dat geld was op verschillende manieren, voornamelijk door list en bedrog, bij elkaar geveegd, en werd, niet al te zachtzinnig, verder gespekt door de handel op Oost-Indië.

  Het begon in de 14e eeuw met een zekere Willem Snikkenrieme, bastaard van Heer van Duvenvoorde. Die jatte als kamerheer zoveel geld bij elkaar, dat keizer en koning in de verre omtrek hopeloos bij hem in het krijt konden komen te staan. Maar goed, hij heeft dan nog op zijn eigen kosten de ommuringen van Vianen en Geertruidenberg laten bouwen.
  Zelf kinderloos, liet hij zijn vermogen na aan zijn achternichtje, die trouwde met Engelbert van Nassau, waarmee de grondslag werd gelegd voor het vermogen van wat nu de familie Van Oranje te Den Haag is.

  Ik kan er geen traan om laten.

  (Misschien moet dit verhaal in een 48-punts letter in het nog op te richten Marijnissen’s Huis van Historie).

  Reactie door jk — vrijdag 20 april 2007 @ 16.24 uur

 61. @53 WD,

  Dat er handelaren tussentijds speculeerden klopt, maar dat speculeren bracht de bedrijfsvoering van de VOC niet in gevaar. Dat gebeurt nu wel, omdat hedge funds een hoger rendement eisen, want anders….. Dat is wat je ziet in het geval van ABN AMRO. Het is bespottelijk dat een aandeelhouder met een belang van slechts 1% (!) zoveel stampij kan maken.

  Een systeem van co-operatie (Bijv. Rabobank, meer er zijn meer voorbeelden) geniet bij mij de voorkeur.

  Reactie door Erik van Donk — vrijdag 20 april 2007 @ 17.22 uur

 62. De sterke groot-kapitaal lobby in Brussel,heeft zijn doel weer bereikt.Onze eigen Nederlandse Bank is al twee maal door de bureaucraten in Brussel aangevallen,als zou zij zich teveel met de belangen van de spaarders bij de bank bemoeien.

  Reactie door Maan Arkenbosch — vrijdag 20 april 2007 @ 18.04 uur

 63. @61 Erik van Donk
  De VOC heeft steeds voldoende winst kunnen maken, maar als je bijv naar de “South Sea Bubble” uit het Engeland van die tijd kijkt, zie je dat het ook toen mis kon gaan.

  Wat betreft die 1%: dat geeft (heb ik begrepen) alleen het recht een opsplitsing te agenderen. Dat het zoveel ophef gaf was omdat er sterke aanwijzingen zijn dat er veel meer aandeelhouders zijn (misschien meer dan 50% van de stemmen) die dit standpunt hebben.

  Eerlijk gezegd weet niet precies hoe een co-operatie nu in dit opzicht verschilt van een NV. Bij een NV kun je de aandelen gewoon op de beurs kopen, maar ook de Rabobank heeft eigenaren en als iemand maar genoeg biedt zouden die kunnen besluiten de zaak van de hand te doen. Of niet?

  Je kunt natuurlijk regels verzinnen om dit te voorkomen. Maar dat komt toch in essentie op hetzelfde neer als beschermingsconstructies bij een beurgenoteerd bedrijf. Daar zijn ook veel discussies over.

  Reactie door wd — vrijdag 20 april 2007 @ 18.36 uur

 64. Opa de filefokker rijdt met zijn voertuig op de financiële snelweg. De aandeelhouders vinden, dat het te langzaam gaat. Daarom moet hij het stuur uit handen geven aan de snelle jongens van een hedgefund. Opa wordt bijrijder. Ook mooi. Maar het kan nu wel gebeuren dat onderweg de motor wordt verkocht en dat het voertuig met inzittenden aan de kant van de weg wordt geparkeerd.

  Reactie door reint — vrijdag 20 april 2007 @ 19.14 uur

 65. Is het iemand al opgevallen dat de aandeelprijs van ABN sinds 2000 niet omhoog gegaan is? Of dat andere banken, die veel meer winst hebben gemaakt, meer mensen hebben kunnen aannemen?

  Reactie door Bas — vrijdag 20 april 2007 @ 19.17 uur

 66. @49 Gerrit.
  Ik definieer loonafhankelijkheid, terecht, als een financieel belang. Van een zelfs veel grotere importantie dan die van een aandeel houder.

  En dus zit jij fout, maar dat is niet vreemd in een land waar foute egocentrische asociale denkbeelden, zoals het gros van de VVD die koestert, ook kunnen.
  En waar het gewoonte geworden is om zaken versluierend te benoemen, zodat het minder opvalt dat men asociaal denkt en handelt.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — vrijdag 20 april 2007 @ 20.06 uur

 67. @60 JK.

  De Nederlandsche Handelmaatschappij is die niet samengegaan met de ABN begin jaren ’50.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 20 april 2007 @ 20.14 uur

 68. @Roelf van Bergen

  “Ik definieer loonafhankelijkheid, terecht, als een financieel belang. Van een zelfs veel grotere importantie dan die van een aandeel houder.”

  Prima, koop ik, maar dan kan die werknemer ook wel een jaartje wachten op zijn rendement (salaris) zoals hier voorgesteld wordt dat de aandeelhouders ook niet op korte termijn winst mogen maken.

  Als het bedrijf failliet gaat mogen de werknemers dan ook een deel van de schuld mee betalen uit eigen zak.

  Reactie door Ronald — vrijdag 20 april 2007 @ 20.16 uur

 69. @67 d’olle Henk

  Ja, Henk, daarom noem ik het de moeder van alle banken: NHM + Twentse Bank = ABN
  ABN + Amsterdam-Rooterdam Bank = ABN AMRO

  Reactie door jk — vrijdag 20 april 2007 @ 20.19 uur

 70. @66
  De werknemer werkt en daarvoor wordt hij betaald, daarmee is aan zijn financiele belang voldaan lijkt mij.
  Als werknemers hun eigen belang hoger achten dan dat van de aandeelhouder, staat het ze vrij een bedrijf op te richten waarbij de werknemers de baas zijn. Zijn ze ook meteen aandeelhouder.
  Wat is hier nu fout, asociaal of egocentrisch aan?

  Reactie door Gerrit (die andere) — vrijdag 20 april 2007 @ 20.23 uur

 71. Over aandeelhouders gesproken; Onze Jan is ook aandeelhouder; van zijn eigen schrift waar deze reacties op gekomen zijn. En dat kan niemand-meer van hem af nemen. Tenzij.. (je bent toch niet geïnspireerd hè, met voorkennis, want dan krijg je Neelie Kroes op bezoek. En ik ben even vergeten waarvoor.)

  En ik zeg u dit, aan alle aandeelhouders; zorg ervoor dat u daadwerkelijk iets heeft met datgene waar u zich mee verbindt, en bedenk, dat niet alle goede resultaten u ten deel zullen vallen, als u niet bereidt bent ze ten alle tijden bij te staan; Incasseer geen eer van een resultaat waar u geen recht op hebt, wees daar dus eerlijk in. Erg belangrijk dunkt me.. Anders zet ik nog een spiegel in de kast. Kritiek? Welke wilt u?

  Zorg dat uw aandeel geen negatief effect heeft op een bedrijf(je), Dat is het simpelweg niet waard. Uw nalatenschap is dat wel, als u begrijpt wat ik bedoel

  (Feilloos is ernstig overdreven, maarreh..) Jan, helemaal top wat mij betreft, en dat is niet alleen maar omdat je helemaal bovenaan staat. Hoe succesvol waren jullie ook al weer? Super.

  Reactie door Bas Schoutsen — vrijdag 20 april 2007 @ 20.35 uur

 72. Dus regeren de Banken het land en niet Balkenende IV!!!

  Reactie door Els — vrijdag 20 april 2007 @ 21.03 uur

 73. @70 Gerrit

  ‘De werknemer werkt en daarvoor wordt hij betaald, daarmee is aan zijn financiele belang voldaan lijkt mij.
  Als werknemers hun eigen belang hoger achten dan dat van de aandeelhouder, staat het ze vrij een bedrijf op te richten waarbij de werknemers de baas zijn. Zijn ze ook meteen aandeelhouder.Wat is hier nu fout, asociaal of egocentrisch aan?’

  Je vereenvoudiging heeft kenmerken van simplisme.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 20 april 2007 @ 21.28 uur

 74. @69 JK.

  Klopt, ik was de naam Twentsebank kwijt, ik heb daar in 1954 de aankoop van mijn motor laten financieren, ik kwam een paar kwartjes te kort. Mooie tochtjes gemaakt, Frankrijk, Italie, wat was het toen nog rustig op de weg.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 20 april 2007 @ 21.44 uur

 75. @73
  In de eenvoud herkent men de meester.

  Reactie door Gerrit (die andere) — vrijdag 20 april 2007 @ 21.59 uur

 76. Niemand hoeft zich ook maar enige illusie te maken omtrent de morele “principes” van het soort criminelen dat momenteel abn/amro naar de knoppen probeert te helpen.
  Maar ……………, er is ook een hele grote groep van onverschilligen (in dit land vooral te vinden bij volstrekt doelloze groeperingen als pvda en cda). Hoeveel erger moet dit land nog door beurs-maffiosi en vergelijkbare misdadigers worden geteisterd, voordat ook deze onverschilligen snappen dat we op deze manier als samenleving tenslotte allemaal naar de bliksem gaan ???!!!
  Ik snap van deze wereld niet zo heel veel meer.

  Reactie door Kees Funke — vrijdag 20 april 2007 @ 22.16 uur

 77. @74 d’olle Henk

  Henk, ik nam een shortcut – de Amsterdam-Rotterdam Bank was een samenvoeging van de Amsterdamse Bank en de Rotterdamse Bank.

  Voor wie het interesseert: Een onkreukbare Brusselse gemeente-archivaris, J. Cuvelier, heeft de geschiedenis van het vermogen van de Oranje’s onderzocht en opgeschreven in
  “Les origines de la fortune de la maison d’Orange Nassau”. In onze bibliotheek (Middelburg) is dat boekje nog aanwezig.
  Het is geen verhaal om trots op te zijn …

  Reactie door jk — vrijdag 20 april 2007 @ 23.09 uur

 78. Geld, Kapitaal, Economie, Winst……Aandeeltjes….Bezit…Macht…

  Meerwaarde uit arbeid, wordt je afgejat waar je bijstaat!

  Geld is een fictie, een verzinsel om te kunnen jatten en macht uit te oefenen.
  Een bank is in essentie niet meer dan een jatclub, die geld van anderen gebruikt om eigen doelen te verwezelijken. Van dit soort constructies zijn diverse vormen te vinden, beginnend bij de feodale bedrijven in de 19e eeuw.

  Als je ervoor zorgt dat mensen afhankelijk van je zijn, in wélke vorm dan ook, zoals bij de bedrijfs-winkels in de 19e eeuw, heb je macht over deze mensen!

  Mijn utopie in deze is; Gewoon afschaffen.

  Reactie door Tomatenklets — vrijdag 20 april 2007 @ 23.14 uur

 79. @75 Gerrit (die andere)

  Moest ik nu niet onmiddelijk aan denken na het lezen van jou reacties.
  Maar goed dat terzijde. Laten we liever de discussie inhoudelijk houden, zonder gebruik van dooddoeners.

  Reactie door Wattenstaafie — vrijdag 20 april 2007 @ 23.16 uur

 80. D’olle Henk en Eric van donk:

  Ik las jullie reacties en – misschien vreemd – maar mijn eerste spontane reactie was (na jullie wijsheden even te hebben laten bezinken): met zulke mensen zou je ruzie kunnen maken (ik heb daar overigens helemaal geen zin in en behoefte aan!!!) maar je kunt altijd tot een vergelijk komen, oorlog, wat is dat ook weer ??!!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 21 april 2007 @ 1.04 uur

 81. @29 11.23 uur, Harm:

  Je bent kennelijk geen aanhanger van de primitieve variant van de reincarnatieleer (of kent deze gewoon niet): want, stel je eens voor dat je bijvoorbeeld als kanarie in het bezit komt van iemand met jouw bezittersmentaliteit …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 21 april 2007 @ 1.26 uur

 82. @81 Harrieke aanvulling:

  …dan is er ook weer wat minder kans dat je het nog schopt tot een “Harm met de harp” die met vreugdegezang in een paradijselijke omgeving aan een nog groter genot van medewoners kan bijdragen …
  Hoewel, dit is eigenlijk in strijd met genoemde leer, maar ik vindt het beeld overweldigend verleidelijk en een beetje ironie, zo laat op de avond …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 21 april 2007 @ 1.39 uur

 83. …Spelfoutjes, spelfoutjes, laat maar …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 21 april 2007 @ 1.46 uur

 84. We horen nu Marijnissen wel over ABN-Amro, maar niet over het feit dat de EU uitgezocht heeft (en aan de kaak stelt) dat we jarenlang te veel voor ons pilsje hebben betaald. Was die EU-aktie ook tegen de burgers en voor het grootkapitaal?

  Reactie door Johan — zaterdag 21 april 2007 @ 5.11 uur

 85. Ze hebben een prachtig slim systeem bedacht.
  Eerst worden alle bedrijven samengevoegd, daarna weer opgesplitst om snel geld te verdienen en straks voegen ze alles weer samen, dan zullen ze hun geld weer voornamelijk in IT en consultancy steken.
  Dat daarmee werknemers volledige speelballen zijn, boeit ze helemaal niets.
  Sinds wanneer bepaalt Brussel trouwens dit soort zaken, ik dacht dat we tegen die grondwet hadden gestemd.
  Ik zou zo zeggen:” f.ck Neelie, f.uck haar boetes, we betalen gewoon helemaal niets meer.
  Angst dat we dan geen geld meer vanuit Brussel zouden krijgen is volledig ongegrond, want we stoppen er toch al veel meer in dan eruit komt.
  Gewoon vandaag nog uit de EU stappen zou het beste zijn.

  Reactie door kaatje — zaterdag 21 april 2007 @ 8.13 uur

 86. @80. Harriieke.

  Oorlog bestaat zolang het mensdom bestaat, vaak het resultaat bij gebrek aan woorden.
  Dan pak je de knots uit de kast en slaat de ander de hersens in. Dan leef je nog lang en gelukkig, maar of je medemens daar ook mee gelukkig is de vraag. Daarom heeft de moderne mens hele industrien waar moderne knotsen gemaakt worden. De grote vraag is wie is uitendelijk gelukkiger. Hij die oorlog veroorzaakt, of hij die er goed aan weet te verdienen, ik denk dat de einde der tijden de oplossing weet, maar dan is niemand gelukkig meer.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 21 april 2007 @ 10.59 uur

 87. @84,

  Ik loop al een tijdje rond met het idee om eerst het probleem te veroorzaken, en dan als een redder in nood het probleem op te lossen. Heel vreemd. Ik denk dat het een goede vergelijking is met de (overigens prachtige) animatie van Pixar’s ‘The Incredibles’, mocht je die kennen, de ‘bad guy‘ in dit geval.

  Moet je om jezelf nuttig te maken, eerst en vooral per sé jezelf te laten gelden? Ik dacht het niet. Dat uitzoeken moet men niet zo hoog zoeken, en het hoeft ook zeker niet zoveel te kosten.

  (En ja ik ben Pixar fan. Dat mag ook wel vanaf mijn positie.)

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 21 april 2007 @ 14.36 uur

 88. Ik snap ook niet dat de netto inkomens van de euro parlementariers hoger zou moeten zijn dan de nationale beloningen. Is dat iets voor de VVD? Het lijkt mij logischer dat die beloningen juist iets lager zouden zijn (los van alle kosten die ze moeten maken).

  Maar ik kom ze nog wel tegen.

  Reactie door Bas Schoutsen — zaterdag 21 april 2007 @ 14.52 uur

 89. Gaat die boete van de bier boeren nou naar europa of in onze staatskas ? ik lees namenlijk berichten dat de eu het voor de burger zou opnemen en dat het biertjjjjeee goekkoper zal worden.maar het gaat toch om de boete die vloeit in de eu kas,dus toch het grootkapitaal.

  Reactie door rafstal — zaterdag 21 april 2007 @ 21.16 uur

 90. Onze beschaving was ontwikkeld helaas is de beschaving weg bij de regeringsleiders zelf, onderuitgehaald door regeringen als die in Nederland, proleten, die zich vereenzelvigen met kapitalisten omdat ze ook investeren, bedrijven bezitten etc… en zelf het grote geld ambieren. Ze laten zich vrijwillig gijzelen door het bedrijfsleven om vervolgens te zeggen dat ze niet anders kunnen. Maar daar trappen we toch niet in. China is ineens niet meer het rode gevaar maar het kapitalistische gevaar. Toch bouwen we er gewoon fabrieken, geven we ze nucleaire kennis in ruil voor handel etc…etc… Mensenrechten bestaan niet meer die hebben we omgebouwd tot mensenplichten.
  TPG post heeft zijn bestuurder vorig jaar 900.000 euro salaris en een miljoen bonus gegeven maar moeten de arbeidsvoorwaarden voor de bezorgers verminderen anders gaan ze over de kop zeggen ze. Aan me hoela….
  Er is geen 5% loonsverhoging voor die bestuurder dit jaar ( ach gut maakt dat nog wat uit dan) maar de bonussen worden wel fors verhoogd. Denken ze nu werkelijk dat wij met z’n allen een IQ hebben van 0,0…….en als ze dat denken gaan ze dan van zichzelf uit…Kleed ze maar eens uit, ontdoe ze van die pakken, stropdassen en veel te nette scheidingen,toon maar eens de naakte werkelijkheid en vraag me dan nog eens wat ze waard zijn in euro”s wel te verstaan.

  Reactie door Henny — zaterdag 21 april 2007 @ 21.35 uur

 91. 89.
  De VVD heeft hierover ook al vragen gesteld. Het schijnt dat de boetes naar de EU vloeien.
  Er is een goed argument om dit niet te laten gebeuren namelijk; de enige Belgische betrokkene heeft geklikt en is de boete daarom kwijtgescholden.

  Het geld zou dus terug moeten vloeien in de nederlandse staatskas.

  Ik hoop dat ze er wat zinsvols mee doen, dus ons bijvoorbeeld niet gaan verbieden te roken in onze stamkroeg; ……fat chance…

  Reactie door kaatje — zondag 22 april 2007 @ 2.03 uur

 92. 86 d’olle Henk, in die tijd werkte ik op één
  van de grachten en de NHM in de Vijzelstraat
  stond erom bekend dat het zo veel mogelijk
  ‘preciezen’ in dienst nam: de oer en oer dege
  lijke gereformeerde die het niet zou wagen
  fouten te maken of vergissingen te begaan.
  De winst bestond van oudsher door ‘handel’ in
  voormalig Nederlands-Indië, VOC dus!
  De Twentsebank had meer affiniteit met ‘tex-
  tiel’ en werd daar ‘rijk’ van.
  Vragen kunnen er dus niet zijn over hoé die
  banken aan hun basiswinst/kapitaal zijn ge-
  komen, maar de facade van de diverse banken
  leek ‘keurig’ en wie er nog pensioen door
  krijgt wil toch ook eigenlijk niet verder
  graven? Niet zo moeilijk te raden dus wié voor wélke bank kiest?

  Reactie door Madelief — zondag 22 april 2007 @ 8.28 uur

 93. @92. Madelief

  Waar het geld vandaan kwam heb ik in 60. verteld. Dat is niet alleen maar een anekdote. Een overzicht van ons koningshuis stopt altijd in 1566, maar wat daarvoor gebeurd is is minstens zo interessant. Alleen leer je niet op school: 1382 Willem Snikkenrieme (de achternaam van z’n moeder),alias Van Duvenvoorde, geboren.

  De VOC is in December 1795 per decreet opgeheven. De Nederlandse Handelmaatschappij is opgericht in 1824 door Koning Willem I.
  De samenvoeging van de Twentse Bank en NHM is geen toevallige: de Twentse textielindustrie is voornamelijk tot bloei gekomen door de omvangrijke bestellingen van de NHM.

  Reactie door jk — zondag 22 april 2007 @ 11.04 uur

 94. “Maar de ABN-Amro probeert voor continuïteit te zorgen, werkgelegenheid veilig te stellen, net als de belangen van de rekeninghouders.”

  Misschien dat de webmaster even een correctie aan kan brengen, voordat dit óók weer een eigen leven gaat leiden in de Krant van Slapend Nederland en haar fans? ;)

  Reactie door Johnito — zondag 22 april 2007 @ 13.01 uur

 95. @92

  Madelief, als ik aan banken denk, denk ik aan geld en dan krijg ik hoofdpijn, ga ik wel goed met mijn geld om, gelukkig heeft Dee ook een bankrekening zodoende wordt mijn
  hoofdpijn dan minder. Nu weet ik waarom die pijnstillers in Nederland vergeleken met België zo goedkoop zijn, wij denken gewoonweg te veel aan geld. Of wij zijn koopziek of wij krijgen te weinig.
  In het verleden had ik een rekening bij de ABN en bij de RABO bank(Boerenleenbank)of Ruimt Alle Boeren Op.
  Nu heb ik alleen een postbankrekening, de girodienst was mijn eerste werkgever in 1947 te Den Haag. Ik heb toen een mooi rekening nummer uitgezocht 15125 (die appelen vaart die appelen eet). Het lijkt mij een mooi nummer voor de verkoop aan een goede doelen instelling. Zoals redt het platte land in het Noorden. Weet je ik haat geld, geld maakt mij niet gelukkig en als ik dan toch ongelukkig moet zijn, dan liever met heel veel geld, dan kan ik andere mensen ook ongelukkig maken of gelukkig, wie weet. Gelukkig ben geen volgeling van Mammon. Groeten vanuit het Noordelijke Grunniger land.

  Reactie door d'olle Henk — zondag 22 april 2007 @ 13.10 uur

 96. Denkend aan de ABN voel ik me vooral “door de bank genomen” (al hebben ze mij ook wel een keer uit de stront geholpen).
  (Over Privacy gesproken – zie ook hiernaast – een medewerkster van die bank zei bij een demo een keer: “Geeft u mij dan even uw pincode …! ??”).

  Reactie door jk — zondag 22 april 2007 @ 13.50 uur

 97. Na al dat overname tumult,lijkt het m.i.versdtandig om een echte Nederlandse Staatsbank op te richtten,waarvan de miljardenwinsten teruggesluist worden naar de sociale fondsen.De aandeelhouders krijgen nooit genoeg binnen.Veel dividend is voortgekomen uit veel te hoge bank provisies en ingekrompen loonsverhogingen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 22 april 2007 @ 13.53 uur

 98. @95 d’olle Henk — zondag 22 april 2007:

  Goede middag,

  Misschien nog veelzeggender is dat in de bijna ten dode gedoemde, kunstmatig geconstrueerde taal Esperanto “RABO” ROVER betekent!! (waarschijnliujk etymologisch verwant met en afgeleid van “rabouw”.)

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zondag 22 april 2007 @ 14.40 uur

 99. Correctie: rabouw ==> rabauw

  Reactie door Harrieke — zondag 22 april 2007 @ 14.41 uur

 100. @97 Beste Maan. Ook voor Gerrit.
  Dat hadden we dus De Postgiro. Maar dat wat goed voor het volk is moest zo snel mogelijk in de uitverkoop van de Feodalen van de VVD, dus over gedaan aan de ING.

  De Feodalen van de VVD hebben maar één doel afbreken wat goed voor een volk is zodat individuele rijken, evenals in het verleden de adel, de bevolking kan onderdrukken en uitbuiten. De baten van alle instellingen moeten terug vloeien in de zakken van de bezittende enkelingen, zodat de werkende onderklasse geen bezit zal kunnen vormen en daarmee onafhankelijkheid verwerven.
  Dit is tevens nogmaals een antwoord aan: Gerrit. Ook al heb ik niet de illusie dat hij dit zal begrijpen.

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — zondag 22 april 2007 @ 15.33 uur

 101. @92. Madelief
  Ik schreef: “De VOC is in December 1795 per decreet opgeheven.”

  Om de gedachten te bepalen: niet omdat de aandeelhouders de schaapjes op het droge hadden, maar vanwege de al 40 jaar voortslepende deplorabele toestand waarin de VOC verkeerde.

  Nog een (on-)smakelijk detail over een telg van de Oranje’s: eentje heeft met wat ruitervolk serieus gedreigd de Diemerdijk door te steken om Amsterdam onder water te zetten, als het bestuur en de burgers van die stad niet onmiddellijk zich naar zijn nukken zouden voegen.
  Er kwam geloof ik iets tussen – een verschrikkelijke onweersbui, zodat hij onverrichterzake met z’n beetje naar huis moest.

  Reactie door jk — zondag 22 april 2007 @ 15.41 uur

 102. TPG moet natuurlijk zijn TNT, je kunt het niet meer bijhouden.

  Reactie door Henny — zondag 22 april 2007 @ 19.50 uur

 103. @101 Met bepaald ándere zaken heb ik me op
  den zondag, vandaag, bezig gehouden, maar jk
  er waren al diverse stadhouders in den lande
  meen ik, en zou Amsterdam er dan géén hebben
  gehad in die tijd!
  Ben ik ja dan nee mijn broeders hoeder heeft
  misschien die ‘telg’ toch nog gedacht, of zou
  het nog anders zitten?
  Toch grappig dat er in Amsterdam, haaks op de
  Rustenburgerstraat ook nog een Van Duvenvoor-
  destraat bestaat, met naar ik meen een goed
  lopend taxicafé op de hoek. Hoe dan ook die
  straatnaam heeft dan vandaag ook weer extra
  stráátwáárde gekregen, of juist minder?
  Fijne avond!

  Reactie door Madelief — zondag 22 april 2007 @ 19.58 uur

 104. @103. Madelief (even off-topic)

  Wat maak je me nou? Ik sta ooit voor een zaaltje internationale gasten vol trots te vertellen dat ik every street and alley van deze stad ken.
  Op welke hoogte zit die dan? Bij de Hobbema of bij de Amstel? Of tussenin?

  Die Van Duvenvoorde das was ‘em. Hij was overigens geboren in 1291 – ik zei 1382, een toets opgeschoven misschien. Dat komt de “j” zit in het midden en heeft een verhoogd balkje op de toets, zodat ook een blinde hem kan vinden – het zal de rode wijn zijn geweest (om 11.04 ‘sochtends – kan niet).

  Reactie door jk — zondag 22 april 2007 @ 22.27 uur

 105. Is er ook een kans dat de rekening houder straks zijn geld kwijt is? het zijn weer van die doolhof constructies waarin straks met opzet iedereen de weg kwijt is.en het geld.

  Reactie door rafstal — zondag 22 april 2007 @ 22.52 uur

 106. Het veiligstellen en verder ontwikkelen van onze beschaving? Dat zou een doel zijn van Europa?
  Haha, dream on baby.

  Reactie door Karel — maandag 23 april 2007 @ 4.34 uur

 107. Sinds wanneer is de SP zo’n fan van grote banken die bovendien in clusterbommen e.d. investeren? Wij waren toch tégen de macht van het grootkapitaal? Opsplitsing van een grote bank met afdelingen per land lijkt mij geheel in lijn met verzet tegen de macht van het grootkapitaal.

  Reactie door Gerrit Holl — maandag 23 april 2007 @ 9.45 uur

 108. @104, Ja even rechtzetten JK, ik zat al op de
  fiets in de polder toen ik me die vergissing
  realiseerde. Die straat van dat taxicafé was
  de Dusartstraat en ik ben er bijna haast zeker van dat er toch een van Duvenvoordestr.
  bestaat, mogelijk in Haarlem-C.? Sorry! Jij
  every alley kennend in Amsterdam?? Stáát je
  netjes…toch niét élke alley dan hé?
  Jammer, dat we vaak niets kunnen zien van die
  heel grote tuinen aan de achterzijde van de
  grachten, sommige zelfs naar authentiek
  Frans voorbeeld. Het hofje achter de Begijn-
  kerk dat er vroeger veel romantischer uitzag,
  zo’n 50 jaar terug en waar méér banken ston-
  den, en met het onderwerp gemeen hebben de
  bewoners van nu gemeen, dat zij nog wel ABN
  spréken, Amsterdam de stad van m’n dromen!

  Reactie door Madelief — maandag 23 april 2007 @ 10.19 uur

 109. @ 105 rafstal
  “Is er ook een kans dat de rekening houder straks zijn geld kwijt is?”
  Die kans is gelijk nul of nadert tot nul.

  @106. Karel
  “Het veiligstellen en verder ontwikkelen van onze beschaving? Dat zou een doel zijn van Europa?”
  Op: “Wat denkt u van de beschaving van Europa?” antwoordde Gandhi, in z’n onvervalste Punjab: “Wanneer beginnen ze …?”

  @108 Madelief
  “Jij every alley kennend in Amsterdam?? Stáát je netjes…”
  Bewijs van mijn verdorven jeugd, Madelief.
  Ik heb een tijdje op Ceintuurbaan 71 gewoond, een paar huizen van de Dusartstraat. Mijn bovenbuurman bracht daar in de eerste week na ontvangst z’n hele AOW. Ik heb ‘m een keer de trap op geholpen (100 kilo!) om twee uur ‘s nachts. Maar mijn mooiste tijd was in het Van Lennepkanaal, bij de Tollensstraat – dat was in de tijd van de rellen (Lieverdje &c.).

  Amsterdam moest niets hebben van die bemoeizuchtige Oranje’s, ‘k geloof dat het Willem III was.
  Nee, geen Duvenvoordestraat in Amsterdam.

  Reactie door jk — maandag 23 april 2007 @ 10.47 uur

 110. @95, Loop ik ze mis Henk? Die bank, die wij
  dan samen gemeen hebben doet ons dan samen in
  een luchtballon zweven boven de goudgele
  koolzaadvelden van het Grunningerland, want
  oh wat zal het weer schitterend zijn rond de
  Pekela’s of zijn ze al uitgebloeid vanwege
  het vroege voorjaar? (Moeten we natuurlijk
  aan de SP in die contreien vragen!).
  ‘k Ben trouwens benieuwd of ‘behoudend’ Neder
  land in grote getalen ‘onze bank’ alle eer
  wil gaan aandoen, dan zou er in Leeuwarden
  weer wérkgelégenheid bijkomen.
  De/onze bank is intussen van spáárbank heel
  aardig operationeel geworden, thanks Henk (!)
  en heeft heel elitair “ing” toegevoegd en
  dat geeft wel cachet aan het geheel!
  Nu we echter te maken hebben met de euro is
  het mij nog niet geheel duidelijk hoe de
  bank Barclays zich met zijn ‘pond’ gaat be-
  wegen tussen dollar en euro en welke de moge
  lijke risico’s daarvan zijn: voertaal Engels
  lijkt me één van de echte voordelen, maar het
  perspectief is mij, als leek, zeker nog lang
  niet duidelijk.
  Al die fusies in den lande met organisaties
  in andere partijen verplichten de Nederlandse
  Overheid, UITstekende diplomatieke betrek-
  kingen te onderhouden met de diverse naties,
  en of dát onder alle omstandigheden is vol te
  houden en blijvend te effectueren?
  Autonomie houdt nog een zekere eigen verant-
  woordelijkheid in, maar médezéggenschap ga-
  randeert voor een klein landje, als het onze,
  naar mijn smaak en gevoel géén écht partner-
  ship en zou tot benarde situaties kunnen lei-
  den. Misschien leerde de geschiedenis mij in-
  tussen niet zonder méér iedereen zomaar te
  vertrouwen. Het idee dat Engeland ‘onderuit’
  zou kunnen gaan,doet ons mogelijk ‘meeslepen’
  in hun nationale en internationale conflicten
  en of dat nu zo’n leuk perspectief is?
  Oh happy day, the sun is shining…..met een
  volmaakt optimistisch melody, zie ik dus nu
  in ‘cijfers’ nog niet voor me en op the foggy
  English weather laat staan inside-information
  zitten we hier vast ook niet te wachten.
  Ach en met die cigaret is het maar één letter
  verschil, barclay, smoke gets in your eyes…
  en stel dat je rekening nu ook nog in mist
  kan opgaan? Probeer mijn sceptische blik maar
  op ‘grenzeloos’ vertrouwen te krijgen en voor
  mij begrijpelijke argumenten!
  Dee-day, daar zie ik 1000 x meer perspectief
  in, eerlijk gezegd! Fijne dag daar in het
  door mij grenzeloos aanbeden hoge noorden!
  Groetjes en tot kijk weer!

  Reactie door Madelief — maandag 23 april 2007 @ 10.52 uur

 111. Ajax is zijn hoofd sponser kwijt.musea krijgt geen geld meer.en nog meer zaken die door abn/amro gesponserd werden.en de sukkel die de laatste zeven jaar een puinhoop heeft gemaakt van deze bank.krijgt nog een flink bedrag mee. o o wat zijn we blij met de markt en de munt.

  Reactie door rafstal — maandag 23 april 2007 @ 15.17 uur

 112. 109, de leestekens begéven het weer groten-
  deels door drukte op het Internet, ook tav
  Henny brengen, maar wat leuk jk, ik vond het
  er een enige buurt, elke keer als ik er goede
  bekenden van me opzocht.
  Je woonde ook om de hoek van de fam. Gumus,
  of was je er voordien? Sféértje hé, daar en
  snel bij Albina er je zalige warme hap in de
  wacht slepen, één blok terug richting markt!
  Lijkt me toch moeilijk aarden daar waar je nu
  woont, al is de doorsnee mens daar nog zo be/
  trouwbaar, en ´rond´ te noemen.
  Behoor jij ook tot die groep die nog steeds
  prat gaat op het verstoren van iemands
  ´feestje´? Foei, jk, en ik in die tijd keu-
  rig aan het werk en wat dééd jij? Hing je de
  student of de kunstenaar uit, ´krakend´ en
  wel? Nu dus je leven gebeterd of ´link´ je je
  aan nu voor jou s trálende vóórbeelden?

  Reactie door Madelief — maandag 23 april 2007 @ 16.25 uur

 113. Wouter Bos is er trots op dat de ABN Amro word overgenomen door Barclay’s, want dan word Barclay’s een van de 5 grootste banken van de wereld.
  Alleen niet meer Nederlands Woutertje, dus waar wil je trots op zijn su…
  Onze “kuch” betrokken socialist hoor je niet over de 26000 banen die op de tocht staan.
  Nee , Woutertje gaat de hypotheek voor die mensen ophoesten he, voor mensen die al 25 jaar bij die ABN hebben gewerkt, en net een enorme reorganisatie achter de rug hebben.
  Wouter Bos, de ingehuurde Angelsaksische shell kapitalist, de verrader van miljoenen huishoudens, wanneer zout die weer op naar Shell, of wil hij Wim Kok zijn karwei afmaken ?

  Reactie door Toergenjev — maandag 23 april 2007 @ 16.31 uur

 114. @110 Madelief.

  Dit staat bij ons voor de deur. Mooi hè

  Gr. uit het Noorden.

  http://members.home.nl/h.hiensch/Koolz.JPG

  Reactie door d'olle Henk — maandag 23 april 2007 @ 18.32 uur

 115. 114. Oh Henk, heus, écht, ik ben nooit jaloers op iemand, behalve dan op zijn pig-
  ment en ik zo al te gemakkelijk verbrand in de zon. Wat lief weer van jullie om me zo te
  verwénnen: ik vind het eens schitterende foto
  en weet hoe je er de hele dag, met alle denk-
  bare belichtingen, van kunt genieten.
  Heerlijk voor jullie, geniet ervan, en zeg
  zelf Ede is nostalgie voor je, maar jouw uit-
  zicht is toch onovertreffelijk!
  Ik kom net binnen, na wat moeizaam tuinieren
  door wortels in mijn perkjes die niét van
  ónze bomen afkomstig zijn en overal onderdoor
  blijven groeien, en waarbij loten omhoog ko-
  men in no-time. Tja, kon ik maar even met je
  ruilen, al was het maar een flink lange mid-
  dag! Binnenkort plannen we weer een dagje
  noorden vanwege familiebezoek en kunnen ons
  dus zeker op de tocht verheugen!
  Wat is er soms weinig nodig om je even hele-
  maal ‘gelukkig’ te kunnen voélen.
  Gek idee trouwens dat bij jou je evt. auto-
  brandstof vóór de deur groéit en jammer dat
  Google Earth af en toe niet even het gewij-
  zigde landschap aan kan geven!
  Maar door ‘de bank’ genomen kan ik er mee uit
  de voeten als de benen het af laten weten, of
  de gróte motor! Fijne avond en groetjes!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 23 april 2007 @ 21.24 uur

 116. Inmiddels is er ook een weblog dat het nieuws en de ontwikkelingen over de fusie / overname vanuit het oogpunt van de consument (rekeninghouder) volgt:
  http://rekeninghoudersabnamro.blieb.nl

  Suggesties voor onderwerpen en commentaar zijn daar welkom.

  Reactie door Jaap — dinsdag 24 april 2007 @ 10.01 uur

 117. Kijk op bovengenoemde site ook nog even naar het filmpje dat het BBC consumentenprogramma Whistleblower mmaakte over de klantvriendelijkheid van Barclays: The Secret Bank…

  Reactie door Jaap — dinsdag 24 april 2007 @ 17.52 uur

 118. Twee valsemunters tegen de man achter het loket bij de nieuwe Barclays Bank, met een pakje bankbiljetten van € 24 : “Kunt u dit wisselen?” – “Jazeker, wat wilt, vier van zes of twee van twaalf?”

  Reactie door jk — woensdag 25 april 2007 @ 13.35 uur

 119. Als werknemer van Abn amro wil ik de politiek en Jan in het bijzonder echt smeken om snel in te grijpen en zo te voorkomen dat duizenden collegas en klanten en ik op straat komen te staan. De aandeelhouders willen snel cashen en denken niet aan de lange termijn, de klant en de werknemers. Ook de top van abn wil de bank bijeen houden en de continuïteit waarborgen. Er moeten regels komen tegen deze haviken en ik hoop echt dat de sp minister Bos onder druk zet. Het liefst dinsdag al tijdens het vragenuur.

  Reactie door A — donderdag 26 april 2007 @ 22.08 uur

 120. beste Mensen,

  ik ben het totaal eens met marijnissen. Ik zou zelfs oproepen aan alle mensen die het eens zijn met Marijnissen, en een rekening hebben bij ABN-Amro deze zelfs op te zeggen, en hu gelden ergens anders onder te brengen. Ik vind deze amerikanisering in de financieele sector belachelijk. Overal vind amerikanisering plaats, en nu ook al hier in nederland.

  Ik zou alle mensen willen oproepen, die het met marijnissen en mij eens zijn , hun tegoeden bij ABN AMro weg te nemen en bij een andere bank onder te brengen. Dit zou de bank toch wel een grote klap moeten geven, en de rijke mensen die zich alleen maar verrijken, aan het denken zetten.

  Ik ben zelfs bereid een actie op te zetten, tegen heel dit gebeuren, echter zou ik dit graag wel met wat hulp willen doen, zoals bijvoorbeeld een oproeping, tot het opzeggen van rekeningen bij ABN AMRO, en zelfs handtekeningen acties. Zijn er mensen die me hiermee willen helpen en we samen eventueel iets kunnen doen, dan hoor ik het graag. je kan me bereiken op : rehan_nl@hotmail.com

  Reactie door rehan — vrijdag 27 april 2007 @ 19.31 uur

 121. JM schreef:”Maar de ABN-Amro probeert voor continuïteit te zorgen, werkgelegenheid veilig te stellen, net als de belangen van de rekeninghouders”.

  Pardon? Werkgelegenheid veilig stellen? Als medewerker van deze bank durf ik te stellen dat deze bank maar 1 doel heeft en dat is het tevreden stellen en houden van de aandeelhouders. Sinds het aantreden van onze ‘voorman’ is deze missie heilig. Kijk naar het resultaat. De koers van het aandeel stijgt pas bij het bekendmaken van een eventuele fusie of overname. Wie houdt wie nu voor de gek?

  Als onze voorman met gevulde zakken vertrekt weet ik het antwoord op deze vraag!

  Daar zou je wat aan moeten doen. Denk je dat ik een resultaatbonus krijg als ik mijn targets niet haal? Nee, die krijg ik dan niet. Nee, ik niet, maar non-resultaat boeken of je onderneming verkwanselen voor een paar ‘lullige’ rotcenten levert je miljoenen op.

  Na 6 jaar Groenink heb ik leren leven met de zwalkende koers en vage beloftes. Na Groenink de zondvloed, denk ik dan maar. De werkgelegenheid interesseert de beste man geen drol, hoor, sorry dat ik je heb moeten storen in je mooie dromen, Jan.

  Oh, en niet ALLE rekeninghouders zijn zo belangrijk voor deze bank. Ook wij segmenteren. Net als jullie.

  Reactie door Petra — donderdag 3 mei 2007 @ 0.07 uur

 122. @121. Petra

  JM kiest de zijde van Groenink – niet van Petra (NRC Handelsblad 2 mei 2007)

  Reactie door jk — donderdag 3 mei 2007 @ 13.26 uur

 123. @122. JK

  Misschien dat dat me zo tegenvalt. Ik had anders verwacht. Jaja, ik weet het, mijn verwachting en dus ook mijn teleurstelling:-)

  Reactie door Petra — donderdag 3 mei 2007 @ 15.40 uur

 124. @123. Petra

  SP, voor de zwakkere in de samenleving – dat is in dit geval Rijkman Groenink.
  Politiek is niet zomaar wat …

  Reactie door jk — donderdag 3 mei 2007 @ 18.50 uur

 125. Doe de deur dicht en houd ABN Amro lekker Nederlands! Fokker is weg, Stork werd bijna in stukken geknipt en wat nu? Een financiële dienstverlener is wat anders. Zowel consument, bedrijven als overheidsinstellingen zijn gebaat bij een bankenlandschap wat niet geheel begraasd wordt door buitenlandse banken.

  Een globale wereld is niet ideaal. De grenzen hoeven niet open en ook fysiek niet!

  Reactie door N Paais — vrijdag 4 mei 2007 @ 0.50 uur

 126. Maar de ABN-Amro probeert voor continuïteit te zorgen, werkgelegenheid veilig te stellen, net als de belangen van de rekeninghouders. Er is hier net zo iets aan de hand als bij de overname-perikelen bij STORK. Want niet alle investeerders hebben edele motieven. Sterker, de meeste gaat het om (liefst snelle) winst. De goede directies van bedrijven proberen hun onderneming niet ten prooi te laten vallen aan de ’sprinkhanen’, maar proberen vastigheid te organiseren. Zie hier het probleem in een notedop.
  Met andere woorden Petra, een bestuur heeft volgens mij niet zoveel meer te willen en dat is het probleem. Ook al zouden ze zuivere intenties hebben, de aandeelhouders hebben de macht en zolang dat zo is verandert er niets ten positieve. Jan is juist iemand die vindt dat de macht van aandeelhouders te ver doorgeschoten is. Zoals ik het begrijp ben je als bestuur gebonden aan de aandeelhouders

  Reactie door cynthia — dinsdag 8 mei 2007 @ 16.10 uur

 127. Maar als je als bestuur ook niet zuivere bedoelingen hebt…Als werknemer ben je dus altijd de lul en dat zou ook moeten veranderen en dat is denk ik wat jij ook bedoelt..ik heb je stuk nog een keer gelezen.

  Reactie door cynthia — donderdag 10 mei 2007 @ 12.56 uur