Manifestatie FNV doorgeschoten aandeelhoudersbelang

Dinsdag 15 mei organiseert FNV Bondgenoten een manifestatie met Unilever-werknemers voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van het concern. De werknemers willen hiermee de directie en aandeelhouders nogmaals wijzen op het werknemersbelang in de toekomstplannen van Unilever. (…) Ook de rol van de aandeelhouders bij ABN AMRO staat de laatste weken hoog op de agenda’s. Om die reden heeft de vakbond leden bij ABN AMRO opgeroepen naar de Unilever-manifestatie te komen om aandacht te vragen voor hun situatie. (FNV-Bondgenoten)

Net als de SP pleit de FNV ervoor om de macht van de aandeelhouders te beperken. De hedge- en private equity funds hebben te weinig oog voor de belangen van werknemers en zijn openlijk uit op korte-termijn winsten. Dat komt de continuïteit van het bedrijf niet ten goede komen. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW stelde de macht van de aandeelhouders al ter discussie. Op initiatief van de SP was er onlangs nog een hoorzitting van de Kamer over de praktijken van deze investeringsmaatschappijen die bedrijven opkopen om ze vervolgens snel uit te persen en dan weer te verkopen. De SP heeft duidelijke plannen hoe één en ander kan worden aangepakt.

Vorig jaar nog staakten enkele afdelingen van Unilever die tegen de nadelige gevolgen van de globalisering en de doorgeschoten aandeelhoudersmacht aanliepen. Ik ben er toen langs geweest, hieronder kun je de video daarvan nog eens bekijken. Ook Kevin Curran, bestuurslid van de internationale vakbeweging voor de voedingsindustrie IUF, benadrukte daar dat het hier gaat om een grotere strijd, die overal ter wereld gevoerd wordt voor werkgelegenheid en werkzekerheid. Deze zullen we met zijn allen moeten voeren, willen we dat welvaart gelijk wordt verdeeld over de werknemers, in plaats van enkel over de aandeelhouders of de private equity funds.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Sharon Gesthuizen zal namens de SP op de manifestatie spreken.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 12 mei 2007 :: 14.14 uur

31 Comments

31 reacties

 1. HEDGE- & PRIVATE EQUITY FUNDS

  Sinds de – ik gebruik ook nu het woord weer – ‘strubbelingen’ bij ABN AMRO zijn begonnen, heeft de media (maar ook de SP) de mond vol van hedge funds en private equity funds. Beiden zouden te weinig oog hebben voor de belangen van werknemers, de continuïteit van het bedrijf en slechts uit zijn op snelle winsten. Graaiers worden het dan ook wel eens genoemd.

  Als bedrijfseconoom b.d. wil ik hier toch een kleine nuance aanbrenegen.

  Hedge funds (to hedge = afschermen of afdekken) zijn niet toegankelijk voor alle private beleggers. Toekomstige kasstromen worden veiliggesteld d.m.v. afdekkingsinstrumenten zoals termijncontracten en opties waardoor prijsschommelingen geen invloed meer hebben op de afnemer. Denk bijvoorbeeld aan de energieprijs. Veel pensioenfondsen investeren in hedge funds en zijn wel degelijk in de continuïteit van het betreffende bedrijf geïntereseerd. Immers op lange termijn moeten de pensioenen veiliggesteld worden.

  Private equity funds zijn eigenlijk uit de markt genomen fondsen. De fondsen worden immers met private (privé) kapitaal gefinancierd. Júist om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen en daarmee de rendementen, kan een financieel directeur voorstellen meer vreemd geld op te nemen om als bedrijf zelf aandelen te kopen. Hierdoor komen de aandelen in handen van het bedrijf zelf en is men minder afhankelijk van de graaiers op de markt (leveraged buyout). Peter Paul de Vries van de VEB behartigt naar mijn idee de belangen van de private graaiers.

  De rechter zou niet de interesses van de aandeelhouders moeten behartigen, maar die van de werknemers. Het bedrijf dus!

  Funds zijn niet altijd smerig (geld ook niet). De individuele belegger(graaier)vaak wel.

  Erik Sc

  Reactie door erik — zaterdag 12 mei 2007 @ 14.55 uur

 2. Helaas leven we in het tijdperk van het neoliberalisme, het geloof in de Almacht van de Markt, dat voorschrijft dat alles wat los en vast zit geprivatiseerd moet worden. Privatiseren is het overhevelen van rijkdommen uit het Publieke Domein – waar ze onder democratische controle staan – naar het Commerciële Domein, waar ze onder controle staat van Aandeelhouders (die alleen maar centjes willen verdienen).

  De toenemende macht van Aandeelhouders is de logische consequentie van het neoliberalisme, die een cultuur met zich meebrengt waarin uiteindelijk de enige waarde die er echt toe doet de Aandeelhouderswaarde is.
  Helaas zijn alle gevestigde politieke partijen, met uitzondering van de SP (en in veel mindere mate GroenLinks) tegenwoordig neoliberale partijen, die in principe het marktdenken met hart en ziel onderschrijven.

  Geen vrolijk vooruitzicht, want meer markt, is meer broeikasgas, is meer opwarming (Globel Warming.
  Het bestrijden van opwarming met marktgerichte middelen (de enige die zijn toegestaan in het neoliberalisme), komt neer op het aanpakken van een probleem met middelen die het probleem juist veroorzaken.

  Reactie door Martin Hiens — zaterdag 12 mei 2007 @ 16.10 uur

 3. Beste mensen,

  Wat is het probleem? Niets anders dan waar voor je geld. Je kunt je geld op een bank zetten voor de hoogste rente maar je kunt o.a. ook aandelen kopen in een bedrijf met de hoop dat, dat bedrijf goede resultaten boekt waardoor mijn aandelen in waarde stijgen. Maar als slimmen jongens het hele bedrijf opkopen met de bedoeling het in gesloopte vorm te verkopen dan zakken de aandelen en als aandeelhouder zie ik mijn geld verdwijnen. Dan moet ik niet zeuren want ik ben geen mede eignaar.
  Mijn vader had het in verleden over die verrekte couponknippers, dat begreep ik toendertijd niet.
  De vrijheid in een kapitalistisch systeem geeft deze mogelijkheid, daar moeten wij niet moeilijk over doen en wat het FNV betreft, die moeten niet zeuren, door partijen te steunen die zich ontdaan hebben van hun ideologische veren hebben zij steun verleend aan de minste weerstand.
  Daarmee bedoel ik het niet opkomen voor de werknemers van die bedrijven of beter gezegd het tollereren van dat soort praktijken. Achteraf heeft het geen zin, de onherstelbare schade die de werknemers ondervinden is niet meer te herstellen. Waar zijn de socialistische bonden van weleer gebleven, met figuren als Lodewijk de Waal, zijn belangen verkwanselt van werknemers, de strijd werd begraven in ruil voor leuke reisjes naar China om te zien hoe men daar omging met werk. Op dit moment zie ik weer van die krotekokers op reis gaan naar China, late zij eerst er voor zorgen dat het hier goed geregeld is.
  Goed, ik ben in het verleden daar ook weleens wezen kijken met het reisbureau Contact (een reisbureau gespecialiseerd in reizen naar socialistische landen), maar op eigen rekening.
  Als men anders wilt, dan is er maar één oplossing steunt het socialistische gedachtengoed, dat is iets heel anders dan links, want wat vandaag links is, kan morgen rechts zijn of andersom, kijkt naar de PvdA, zelfs de VVD krabt zich momenteel het vel achter de oren vandaan of onderwijs en het zorgstelsel zo goed behartigd is. En de PvdA zwijgt zich het graf in. Met het realiseren van een groot Europa wordt de kleine man/ vrouw terug geworpen op zijn bestaansminimum tot vreugde van de aandeelhouders die dan mede eigenaar zijn van de bedrijven, want dat is zo geregeld.

  Reactie door d'olle Henk — zaterdag 12 mei 2007 @ 16.12 uur

 4. Ik zou heus wel eens in de geldberg willen graaien. Maar daar krijg ik geen kans voor.

  Ik vind dat het geld van mijn pensioen, soms heel erg stinkt. Gelukkig kan ik het overal kwijtraken.

  Ik ken niemand, die er aan ruikt.

  Haras.

  Reactie door Haras — zaterdag 12 mei 2007 @ 17.21 uur

 5. Wij moeten naar het Westfaalse systeem toe.Werknemers moeten ook aandeelhouders worden via hun pensioenpremies.Dus de pensioenfondsen dienen hun zeggenschap-stem niet te verkwanselen aan de hedgefunds,maar af te geven aan de ondernemingsraad!!Voorts dient een gedeelte van de winst verplicht,besteed te worden aan milieu-research en ontwikkeling van energie-arme,zinnige, producten.Uitgemergelde bedrijven welke door de private equidity/durf-sprinkhanen terug op de markt gegooid worden hebben geen schijn van kans tegen de Aziatische-Chinesche concurrentie!!
  De hedgefunds bedreigen de werkgelegenheid,welvaart en het milieu.Hallo Wouter Bos waar ben je??

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 12 mei 2007 @ 19.55 uur

 6. We beseffen nog niet dat de macht niet enkel bij de aandeelhouders en op winst beluste bedrijven ligt.
  Er is ook de nog niet herkende macht van de consument.
  Rekeningetje opzeggen bij de ABN of massaal dagelijks 0.01 euro overmaken naar een andere rekening doet wonderen en laat de aandelenkoersen verdampen als sneeuw voor de zon

  btw. Bij dit nog niet volledig doorgedrongen feit speelt de overheid het klaar ‘wanbetalers’ per één juli te dreigen met een boete bij het niet tijdig betalen van de ‘geliberaliseerde’ zorgverzekeringsmarkt.
  Iedereen is vrij, behalve de vogelvrij verklaarden consumenten.
  Wordt wakker!

  Reactie door Alex — zaterdag 12 mei 2007 @ 20.07 uur

 7. Bos was er als de kippen bij om te verzekeren dat ons geld in goede handen is bij de ABN Amro.
  Snap je?

  Reactie door Alex — zaterdag 12 mei 2007 @ 20.16 uur

 8. Dit hele systeem kan omgekiept worden in het tegendeel, wanneer ‘consumenten’, ik spreek liever van gebruikers, zich bewust worden van hun schakel in de keten.

  Reactie door Alex — zaterdag 12 mei 2007 @ 20.22 uur

 9. Dit is wat mij betreft de enigst mogelijke revolutie die er rest.
  Bijkomend voordeeltje:
  Er zal weinig bloed bij vloeien.

  Reactie door Alex — zaterdag 12 mei 2007 @ 20.30 uur

 10. Het probleem van deze hedge funds en “vrijheid” van aandelen, is dat het de vrijheid en zekerheid van werknemers in damp laat opgaan. Waar de bazen met gouden handdrukken wegkomen als ze het hebben verkloot en hedge funds een bedrijf kapot kunnen maken, zijn de werknemers altijd het haasje als er weer een “bezuinigingsronde” gehouden moet worden om de winsten te kunnen blijven maximaliseren…

  Wat is het alternatief? Een Westfaals model, zoals Maan Arkenbosch voorsteld? Ik denk het niet. Het “Rijnland kapitalisme” (verzorgingsstaat) wat de SP voorstaat is al lang dood en komt niet meer terug, hoe graag we dat ook zouden willen. Hetzelfde geldt voor het “Westfaalse model” waarbij bedrijven gedwongen worden bepaalde zaken door te voeren. Wie dwingt ze immers daartoe? De overheid met een parlement waarin, buiten de SP, alleen maar partijen zitten die het belang van het bedrijfsleven dienen? Wat een lachertje. De vakbondsleiding die, zoals eerder gesteld, snoepreisjes maken naar modelfabrieken in China? Ik dacht het niet.

  Hier komt een wellicht voor velen heel stoffig woord om de hoek kijken, maar de enige weg vooruit is via de dynamiek van de klassenstrijd. En daar gaat het goed mee, want het niveau van het aantal stakingen is nu het hoogst in 20 jaar tijd! Dit is een logisch gevolg van het zoveelste kabinet dat geen breuk maakt met het neoliberale beleid, maar op oude voet verder gaat en de aanvallen van de grote bedrijven die maar kunnen doen en laten wat ze willen. Als we ons willen bevrijden van dit systeem, gaat dat alleen maar via protest ertegen!

  Het alternatief is niet door voor een of ander verzorgingsstaat model te pleiten dat door de geschiedenis bij het grof vuil is gezet, maar voor een breuk met het kapitalisme dat de overgrote meerderheid van de bevolking niets meer te bieden heeft. Laten we streven naar een einde aan de dictatuur van de hedgefunds en voor een democratische economie, dat in dienst staat van de belangen van de miljoenen, niet de miljonairs!

  Reactie door Emil Jacobs — zaterdag 12 mei 2007 @ 20.32 uur

 11. ik durft niet eens te kijken,ik dacht dat de fnv tot de mond,onder handel houd was betroken
  misschien heb ik het fout(vout)

  Reactie door Guess/bozo — zaterdag 12 mei 2007 @ 21.15 uur

 12. is het een rook scherm?

  Reactie door Guess/bozo — zaterdag 12 mei 2007 @ 21.17 uur

 13. Elke beperking van de macht van aandelhouders zal een negatief gevolg hebben voor de werknemers omdat NL bedrijven dan minder interresant worden voor beleggers.

  Gevolg zal zijn dat die NL bedrijven het dan veel moeilijker krijgen op de wereldmarkt en dat gaat echt banen kosten.

  Reactie door Ronald — zaterdag 12 mei 2007 @ 21.36 uur

 14. @11
  Voor meer diepgang:
  Interressant artikel vandaag in de VK
  Het spel en de knikkers.
  ‘De macht van de klanten van ABN Amro.’

  Reactie door Alex — zaterdag 12 mei 2007 @ 21.45 uur

 15. De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met een voorstel van minister Hirsch Ballin (CDA) ingevolge een E.U.regel,zodat ondernemingen (groot-kapitaal)meer eigen aandelen dan de maximumgrens van 10 procent mogen inkopen. Door eigen aandelen in te kopen en vervolgens in te trekken, verdeelt een bedrijf het uit te keren dividend over minder aandelen,zodat aandeelhouders nog meer dividend krijgen.Het is een schandelijke zaak,dat het groot-kapitaal via de E.U.lakijen/CDA de aandeelhouders wil vetmesten/plezieren met niet alleen hierdoor verder opjagende aandelenkoersen,maar ook nog winsten aanwendt om dividendverhogingen toe te passen.Winsten dienen tenminste gedeeltelijk aangewend te worden voor research, energie-besparingen en milieu voorzieningen,waardoor werkgelegenheid/milieu bevorderd wordt.De E.U. en dit CDA/PvdA/Chr.U. kabinet staan vijandig tegenover positieve waarden (en onze kinderen) voor de toekomst.
  Op een teletubbie-achtige wijze loopt dit kabinet achter de incompetente E.U.leiding/rechts parlement aan.Inplaats via een 100 dagen propaganda-tocht om een zogenaamd draagvlak op te bouwen bij de bevolking,hadden de regeringspartijen beter de impact van deze domme wetgeving kunnen bestuderen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zaterdag 12 mei 2007 @ 21.50 uur

 16. De macht van de aandeelhouder heeft de werknemeres gedegraeerd tot loonslaven. In de tijd van de slavernij hadden de werkende mensen niets over hun werk- en levensomstandigheden te zeggen. Ze kregen een homp vreten toegeworpen omdat je anders niet werken. En als ze niet meer konden werken konden ze kreperen.

  Nu hebben de mensen niets meer over hun werkgelegenheid te zeggen. En als het de aandeelhouders beter uitkomt, wordt een bedrijf gedeeltelijk afgebroken en kunnen de werknemers kreperen, alleen wat langzamer dan in de tijd van de slavernij.

  Een bedrijf kan alleen goed functioneren als er betrokkenheid van de werknemers is. Maar die werknemers kunnen alleen betrokkenheid ontwikkelen als ze niet het gevoel hebben dat ze op ieder moment als oud vuil afgeadnkt kunnen worden. En betrokken heid ontwikkel je ook niet als je het gevoel hebt dat een kleine vriendjes-elite die weinig presteert, maar als belangrijkste kwaliteit een grote bek heeft, naar hartelust kan graaien in de opbrengsten die voornamelijk door de werknemrs gegenereerd zijn.

  Daarom is inspraak over beleid en bedrijfsvoering door de werknemers uireindelijk in belang van alle betrokkenen: aandeelhouders, management, werknemers en maatschappij.

  Reactie door Drob — zondag 13 mei 2007 @ 11.07 uur

 17. Zo, ik hoef even niéts te doen!
  @3 d’olle Henk, goeden avond, is het eigenlijk “logisch” dat ene Lodewijk de Waal
  aanwezig was bij een Bilderbergbijeenkomst?
  Hij heeft dat zelf voor ‘de buis’ bevestigd!
  Overigens was jouw uitleg helder en klaar, en
  ja over couponnetjes knippen hoorde ik heel
  vroeger wel meer anekdotes! Fijne avond!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 13 mei 2007 @ 19.30 uur

 18. @17 Madelief.

  Ik zag vandaag een artikeltje in de krant, dat zeg al genoeg. Naast blauw krijgen wij in de toekomst te maken met meer groen op straat en dat is niet om de fietsendieven op te pakken. Dit was het artikel, doet de een het niet (heeft een spec. prog. nodig) dan de ander. Tot wederhoren.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Bilderb.tif
  http://members.home.nl/h.hiensch/Bernh.doc

  Reactie door d'olle Henk — zondag 13 mei 2007 @ 23.37 uur

 19. Ik heb er bezwaar tegen dat er nu een sentiment ontstaat, waarbij “de aandeelhouders” ineens de kwaaie pier zijn! Er is echt een verschil tussen aandeelhouders (vaak al jarenlang en alleen uit op rendement op lange termijn) en die z.g. private equitie, danwel hedgefundsen, die alleen op korte-temijnwinsten uit zijn en het voortbestaan van een bedrijf niet belangrijk vinden!! Het ABP is daar een mooie tegenhanger van! Veel aandeelhouders in ABN-Amro zijn dat al jarenlang, kijken helemaal niet op het op korte termijn behalen van grote koerswinsten..Die investeren in zo’n bedrijf omdat ze ook op langere termijn vertrouwen hebben en dat hoeft niet op korte termijn (koers)winst op te leveren! Persoonlijk heb ik jarenlang tot volle tevredenheid belegd in ABN, alleen al omdat ze steevast redelijk goeie resultaten halen en de winst komt dan vanzelf in de vorm van een dividendrendement, die alleen al hoger is dan de marktrente op een gemiddelde spaarrekening..! Ik hoop dan ook echt niet dat “onze” ABN opgeknipt zal worden..Ik heb als (klein)aandeelhoudertje ook mogen stemmen en daarbij gekozen voor een fusie/overname met Barclays en wat mij betreft hoop ik echt dat Fortis NIET zal samengaan met ABN..Dat maakt Fortis onevenredig sterk op de nederlandse markt, maar het zal voor de nederlandse werknemers ongelooflijk veel banen kosten! Daar ben ik echt tegen en ik hoop echt dat er geen bod van dat consortium zal komen..Een fusie met Barclais is m.i. in alle opzichten de beste optie voor iedereen!

  Reactie door ToN — maandag 14 mei 2007 @ 0.51 uur

 20. Nee de hedgefunds en aandeelhouders geven alleen maar aan dat de top van een bedrijf het bedrijf verkwanselt, rijk(er)man groennink, ipv goed reageren en de top de laan uit te sturen, nee de toko verkopen, waar die man van de VEB nog wat geprobeert heeft…, whois next, de postbank? met zn antieke computers, echt de maatschappij/politiek staat verder van elkaar af dan ooit tevoren, in het milleu, in de politiek, mensen vinden totaal iets anders als de politiek ons wil laten geloven, jaa jan ook jouw politiek, waar is je duurzame energie agenda?, waar zijn de plannen?, nee, de politiek slaapt lekker verder, simpele mensen worden gediscimineerd, slimme belastingregeltjes toepassers worden ontzien, hoe ouder ik wordt, hoe meer ik zie, the road to noware
  vervuiling, ontbossing, de hele foute bio-brandstof hype, de politiek loopt nu jaren achter op de kennis die de man in de straat allang heeft, en dit ook beseft, CO2 emissierechten, een lachertje!!!, ons belastingstelsel subsidieerd de foute groep mensen, wake up! doe er wat aan

  getekend, een duurzaam energie experd

  Reactie door zZzaai — maandag 14 mei 2007 @ 6.20 uur

 21. 2 19 ToN

  Helemaal mee eens ToN.

  Op maandag 5 december 2005 schreef Marijnissen op z’n log onder de titel’ ‘Oh?’
  dat SP stemmers met een rendement van 2.5% , de beste beleggers bij SNS Fundcoach waren. Dit was gebleken uit een onderzoek onder 3.495 beleggers.Ze waren overigens wel het minst sociaal (ze overlegden niet met de vrouw thuis), waaruit maar weer eens bleek dat financiën (meestal) nog steeds traditioneel een ‘mannentaak’ is.

  Een belegger is niet gelijk aan een snelle graaier. Als je tegen beleggers bent dan ben je ook tegen het systeem dat gebasseerd is op de ruilhandel. Dan kunnen we beter weer in een hol gaan wonen.

  Erik Sc

  Reactie door erik — maandag 14 mei 2007 @ 8.49 uur

 22. Jan , ik denk maar in Oss te komen wonen , want de “first work”- projecten in de grote steden is een grote ramp t.g.v. van gemakzuchtige gemeente-ambeteanren , die iemand in een reintegratie-bureau dumpt , en daarna aanbiedt aan RANDTSAD-uitzendbureau voor nader “Polief”passen ; asl dat niet lukt ben je nog inzetbaar als ……PAPIERprikker en ben dan een onderbetaald “gemeente ambtenaar “en concurent van gemeente vuil-ophaal / schoonmaak bedrijven.

  Reactie door Fred — maandag 14 mei 2007 @ 9.17 uur

 23. d’olle Henk goedemorgen en vandaag eens een
  extra groet aan de bedle(er)g(i)erigen, on-
  der ons állemaal!
  Zo weet ik bijv. dat men in diverse zieken-
  huizen een computer voor de ‘herstellenden’
  heeft staan in bijv. de wachtruimte voor be-
  zoekers en men gráág ‘bij’ blijft met de bui-
  tenwereld, door deze vorm van communicatie.
  Henk, jij bent nog in alle opzichten tot ver-
  plaatsingstechnieken in staat en dat mag wel
  uitzonderlijk genoemd worden, geluk is met je
  maar dat wij meer ‘groen’ op straat zouden
  moeten gaan zien? Een w ij d ver t a k te
  organisatie? Zo eentje van ‘kistjes’ i.p.v.
  ‘klompjes’? Dát zou zéker de doodklap bete-
  kenen voor allen die bewúst de oorlog hebben
  meegemaakt, want bij velen blijven de asso-
  ciaties op het netvlies door werken!
  Doelt de beoogde constructructie om het aan-
  zien van hofleverancier te verkrijgen of juist niét? Hoe dan ook, als je dat sfeertje
  proeft aan de Spaanse badplaatsen en die men
  sen uit een jeep ziet springen, ná eerst met
  gierende rémmen langs het trottoir te zijn
  gestopt is wel een áfknapper te noemen.
  Moet ik soms vragen ook óf die ‘groenen’ dan
  wel geúniforméérd zijn? Ik zie de bui dan al
  hangen! Het uitlopen van ‘groen’zie ik het
  liefst alleen in de natúúr en dát is dan weer wél in de bushbush! Nee dan gaan we dus
  toch maar liever tomatenplantjes zaaien!
  Wat betréft het láátste: já, zéker! mvg !
  Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 14 mei 2007 @ 9.42 uur

 24. @20 zZzaai, Who is next the po(óóó)stbank?
  De voormalige ‘spaarrekening’ door de Staat
  in het leven geroepen wordt toch zeker niet
  een wéggevertje? Blauw hoort in alle opzich-
  ten bij mij. Vergeet mij dan niet te vertel-
  len dat deze onrust gezaaid wordt in de me-
  dia. Ik raak er vert..ttt….wijfel..d van!
  Nog steeds wieg ik mee in dat ballonnetje
  dat dánst in de (tégen-) wind, of zou het de
  bedoeling zijn dat we weer met z’n allen
  moeten investeren op de manier van de boe-
  ren, eerst lenen, dán terugbetalen mét winst.
  Die winst mét rente komt dan niet ‘de boer’,
  burger of buitenlui ten goede, die mét die
  winst opnieuw kunnen investeren, maar wordt
  als douceurtje wég gegeven? Dá’s dan wel heel
  erg sóft te noemen! Reveillez! Mais oui!
  Bij twijfel, roep…….., nou ‘k dácht het
  niet…..Niet nog eens zo’n reclamestunt!
  De boerenklompjes zijn inmiddels nog meer ver
  vangen door slippertjes, enough is enough!

  Reactie door Madelief — maandag 14 mei 2007 @ 9.59 uur

 25. @23 Madelief.

  Een goede middag, wat die kistjes aangaat, zat je op het goede spoor. Zoals je weet ben ik altijd zwaar optegenen geweest van een beroepsleger, reden: de overheid kan hen inzetten naar hun believen. Bij natuurrampen is het een goede zaak, maar buiten landsgrenzen dienen andere regels te zijn, maar met een opkomend Groot Europia zal het zeker uit de hand lopen, het groot kapitaal ziet dat anders en miljoenen lijken zegt hen niets. Vanwege mijn militaire jaren, krijg ik “Landmacht”, een Blad van de Koninklijke Landmacht. Daarin in het Mei nummer 2007 een artikel “Groen op straat” 6 blzn, ik laat de eerste blz. zien. Het baart mij zorgen, daarom.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Groen.jpg
  Overigens lijkt het mij een goede zaak op deze weblog om iets meer te duiken in de Bilderberg zaak, als daar van alles geregeld werd/wordt, buiten onze tot in de hemel geprezen democratie, dan is something rotting. Gr. uit het Noorden.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 14 mei 2007 @ 12.39 uur

 26. He, is dat niet het vissersvest van Erik Meijer?

  Reactie door Hendrik — maandag 14 mei 2007 @ 14.23 uur

 27. Off topic
  Nuon heeft de nettowinst door “efficiency” maatregelen met liefst 55 procent tot 318 miljoen euro kunnen opvoeren. Nuon profiteerde het meest bij de productie van elektriciteit.
  Nuon beloofde een prijsverlaging voor gas van 7 tot 10 procent,doch daar is tot nu toe niets van terecht gekomen. Terwijl vooral ouderen met een klein pensioentje,door meer behoefte aan warmte, door deze oligarch,uitgemolken worden,lachen de gemeentelijke/provinciale aandeelhouders zich in hun vuistje.De woekerwinst-belasting van deze semi-overheids-aandeelhouders blijft maar als een komeet stijgen.Partij-politieke CDA/PvdA netwerkers,waar zijn jullie mee bezig???

  Reactie door Maan Arkenbosch — maandag 14 mei 2007 @ 18.23 uur

 28. Wie is de baas. http://signaal.web-log.nl/

  Reactie door rafstal — maandag 14 mei 2007 @ 21.24 uur

 29. In het geval van ABN-AMRO willen jullie het ongetwijfeld niet horen, maar heeft het hedgefunds juist helemaal geen macht.
  Groenink heeft zelf het bedrijf in de verkoop gezet met een mooie bonus van 10 miljoen in het vooruitzicht.
  Dat bedrijf was nog maar voor 12% nederlands, met maar 10% nederlandse werknemers.
  De verkoop van Lasalle zou een veelvoud aan ontslagenen kosten in Noord en latijns Amerika; but we don’t give a damn, do we?

  Daarnaast heeft ABN jaren gelobbyed in Europa om maar zo snel mogelijk alle financiele belemmeringen op te heffen.
  But we don’t want to hear it, do we?

  Aan ABN is al jaren niets Nederlands meer.
  let’s let the shit happen elsewhere; fijne socialistische gedachte.

  Dit bericht zal wel verwijderd worden, maar zo niet, denk er dan eens over na. Waar moeten we dan voor kiezen, dit is een vraag aan Jan, voor een vergaande vorm van protectionisme, gepaard met bureaucratie, red tape, van hier tot Tokyo, wat wil je dan?

  Reactie door kaatje — woensdag 16 mei 2007 @ 2.43 uur

 30. 29.

  Kortom: Ik wil graag een herinrichting zien vanuit de partij m.b.t de huidige situatie.

  Ik kom bij de intelligentia niet meer weg met het verouderde ” standaard” SP-verhaal.

  Reactie door kaatje — woensdag 16 mei 2007 @ 2.47 uur

 31. De bijdragen van Emil Jacobs en Alex onderschrijf ik volledig! Dit moet collectief gedachtengoed worden en ik vraag me af hoe de SP dit ziet want ik geloof ook niet dat het Rijnlandse model nu nog werkt. Ik hoop dat de SP na gaat denken over haar koers en de rol die ze daar in wil spelen en ik hoop dat ze koploper willen zijn

  Reactie door cynthia — dinsdag 12 juni 2007 @ 23.25 uur