‘Liever één inkomensafhankelijke regeling’

Marianne Langkamp

Zoals in een eerdere blog aangegeven hield Marianne Langkamp vandaag haar maidenspeech. Het ging over de wet ‘kindgebonden budget’. Hieronder vind je haar bijdrage.

Voorzitter,

Opgroeien in armoede is van invloed op de ontwikkeling van kinderen. Veel van deze kinderen krijgen niet iedere dag fruit, verse groente of warm eten, zitten niet op een sportclub of muziekles en gaan niet mee op schoolreisje omdat hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Op sommige scholen worden zelfs de kleren van arme kinderen gewassen en wordt regelmatig een lunch verzorgd omdat de kinderen geen brood meekrijgen naar school. In ons land groeien inmiddels bijna een half miljoen kinderen op in armoede (461.000 in 2004). Deze kinderen worden aan het begin van hun leven op een achterstand gesteld die ze de rest van hun leven waarschijnlijk niet meer inhalen.

Een verhoging van het inkomen van de ouders leidt direct tot een verbetering in de leefomstandigheden en de toekomstkansen van deze kinderen. Daarom is het goed dat in 2001 is besloten om ouders extra tegemoet te komen in de kosten van kinderen door middel van de kinderkorting. Echter, wat is het geval, een grote groep van juist die ouders die de kinderkorting het hardst nodig hebben, ontving jarenlang minder of helemaal geen kinderkorting, terwijl ze daar wel recht op hadden. Hoe verzin je het! Het gaat hierbij vooral om werkende alleenstaande ouders en eenverdieners met een laag inkomen. Omdat zij te weinig inkomstenbelasting betaalden konden zij de kinderkorting niet of slechts gedeeltelijk aftrekken. Hierdoor zijn ze de afgelopen jaren een bedrag oplopend tot zo’n 800 euro per jaar misgelopen. Dat komt neer op bijna 70 euro per maand, oftewel 7 pakken luiers. Volgens het NIBUD kost één kind minimaal 200 euro per maand (bron: Geldwijzer Kinderen, NIBUD, maart 2007).

Gelukkig heeft de Kamer hier keer op keer over aan de bel getrokken met als resultaat het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken. Dit wetsvoorstel repareert deze tekortkoming. Beter laat dan nooit.


De kinderkorting wordt omgezet in een kindgebonden budget. Vanaf 1 januari 2008 zal de Belastingdienst maandelijks per gezin een inkomensafhankelijk kindgebonden budget uitkeren in de vorm van een voorschot. Een goede zaak.

1. Goed dat nu eindelijk de ouders met een laag inkomen in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming in de kosten van kinderen.
2. Goed dat ze dit bedrag maandelijks krijgen uitbetaald.
3. En goed dat het inkomensafhankelijk is, zodat het geld daar terechtkomt waar het het hardst nodig is.

Voorzitter,

Sprekend over een eerlijker verdeling: wij hadden het liefst gezien dat alle regelingen inkomensafhankelijk zouden worden. De SP is voor inkomensafhankelijke kinderbijslag. Hier hebben we al jaren geleden een voorstel voor gedaan dat ik bij deze gelegenheid graag aan minister Rouvoet overhandig. Graag ontvang ik zijn reactie op dit voorstel.

Wat wij niet begrijpen is waarom naast de kinderbijslag is gekozen voor een apart instrument en waarom daar nu aan vast wordt gehouden. De kinderbijslag en het kindgebonden budget zijn beide regelingen om ouders tegemoet te komen in de kosten van kinderen. Waarom niet gekozen voor 1 nieuwe inkomensafhankelijke regeling? Het bestaan van 2 aparte regelingen naast elkaar maakt het er voor de ouders niet overzichtelijker op. Ook de Raad van State ziet geen overtuigende redenen voor een afzonderlijke wettelijke regeling voor het kindgebonden budget. Hoe staat de minister tegenover het idee van de SP om deze twee regelingen te integreren?

Er zitten nog een aantal minder goede kanten aan dit wetsvoorstel.

1. In dit voorstel wordt niets extra’s geregeld voor de gezinnen die al die tijd geen of slechts een deel van de kinderkorting ontvingen, terwijl ze er wel recht op hadden. Zij hebben die kinderkorting het hardst van allemaal nodig gehad. Zij zijn er de afgelopen jaren fors op achteruit zijn gegaan als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel, de hogere huren, de hogere energierekening, enz. Het gaat hier om ruim 100.000 gezinnen. Kan de minister aangeven hoeveel deze gezinnen in totaal zijn misgelopen? Wat de SP betreft zouden deze gezinnen gecompenseerd moeten worden. Is de minister hiertoe bereid, bijvoorbeeld door ze eenmalig een extraatje te geven, een ‘kinderbonus’?

2. Het verzilveringsprobleem, minder kinderkorting ontvangen dan waar je recht op hebt, wordt ‘voor een belangrijk deel’ opgelost, zo schrijft de minister in de nota naar aanleiding van het verslag. Betekent dit dat sommige gezinnen vanaf 2008 nog steeds niet dat krijgen waar ze recht op hebben? Graag een toelichting op dit punt.

3. Ouders die tot nu toe kinderkorting krijgen en gezinnen die een zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag ontvangen zullen het kindgebonden budget automatisch in de vorm van een voorschot ontvangen. Naar schatting 10 tot 15% van de gezinnen die nu in aanmerking komen voor de kinderkorting zullen het kindgebonden budget zelf moeten aanvragen. Hoe gaan we er voor zorgen dat ze dat ook tijdig doen zodat ze met ingang van januari 2008 het kindgebonden budget ontvangen?
4. Omdat er gewerkt wordt met voorschotten bestaat het risico dat er teveel wordt uitgekeerd waardoor gezinnen achteraf het teveel uitgekeerde moeten terugbetalen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit risico zo beperkt mogelijk blijft?

5. De Belastingdienst gaat de uitvoering verzorgen. De SP-fractie heeft, gezien de huidige problemen met de zorg- en huurtoeslag, grote twijfels of dat wel goed gaat. Waarop is de verwachting van het kabinet gebaseerd dat de invoering van het kindgebonden budget geen grote problemen zal opleveren? Wij zijn hier zeker niet gerust op. Hoe gaat de minister voorkomen dat het ook bij de uitbetaling van het kindgebonden budget een puinhoop wordt?

Voorzitter, dan een kleine vooruitblik op de nabije toekomst.

In 2008 wordt het kindgebonden budget per gezin uitgekeerd, in 2009 zal dat per kind gebeuren. Op zich juichen wij dit toe. Immers, hoe meer kinderen, hoe meer kosten. Begrijp ik het goed dat het bedrag dat per kind uitgekeerd wordt even groot is, ongeacht het aantal kinderen in dat gezin? Hoe verhoudt zich dit tot de berekeningen van de kosten van kinderen van het CBS? Volgens het CBS kosten drie kinderen ongeveer twee keer zoveel als 1 kind. Graag een reactie van de minister op dit punt.

Ik maak me zorgen om de gezinnen met één kind en een laag inkomen. Er is bijvoorbeeld een scenario denkbaar dat deze gezinnen er op achteruit gaan bij de omzetting van het kindgebonden budget per gezin naar het kindgebonden budget per kind. Zij ontvangen in 2008 954 euro per jaar, maar hoeveel is dat vanaf 2009? Mijn fractie zou het niet acceptabel vinden als dat minder zou kunnen zijn. De kosten die deze gezinnen maken blijven immers hetzelfde. Kan de minister garanderen dat niemand er op achteruit gaat bij de omzetting van het kindgebonden budget per gezin naar het kindgebonden budget per kind, dus ook niet de gezinnen met één kind?

Concluderend,

de SP-fractie vindt het goed dat eindelijk geregeld wordt dat het geld terechtkomt bij die gezinnen die het het hardst nodig hebben. Wij hadden echter liever één inkomensafhankelijke regeling gezien en wij vinden dat die gezinnen, die de kinderkorting tot nu toe zijn misgelopen, gecompenseerd moeten worden.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 21 juni 2007 :: 18.16 uur

96 Comments

96 reacties

 1. heel goed, door standpunten als deze werd ik in eerste instantie SP-lid!

  Reactie door Marijn — donderdag 21 juni 2007 @ 18.45 uur

 2. Goede maiden speech, zelf ben ik een kok in hart en nieren. Ik kook met veel liefde voor de oudere mensen, maar werk ook in de catering. Graag zou ik op scholen willen koken om de leerlingen die het thuis niet echt breed hebben toch gezonde voeding voor te schotelen.
  Verder moeten kinderen bewust worden van wat wel en wat niet goed is om te eten een kind moet gestimuleerd worden om de sporten.
  Laten we daaraan gaan werken. Misschien kunnen we daar een werkgroep voor in het leven roepen.
  groet,
  Michael

  Reactie door michael — donderdag 21 juni 2007 @ 18.46 uur

 3. Marianne.

  Netjes,beschaafd,duidelijk en niet overdreven.
  Fantastisch hoor, aanwinst voor vak SP.
  Enorme veel geluk.

  Reactie door Henk de Bruin — donderdag 21 juni 2007 @ 18.54 uur

 4. Het gaat maar door met de lafbekkenpolitiek!
  Ook de SP durft het niet aan om RUITERLIJK te gaan stellen dat de alleenstaande ouder GEWERKT heeft in al die jaren dat hij/zij het gezin heeft begeleid naar de maatschappij.
  Geweldig dat er een kindgebonden budget komt voor de minder draagkrachtigen. Maar een SCHANDE dat die ouder niet tijdens en NA dit WERK in evenredigheid behandeld wordt met de werkenden in de Thuiszorg! Zijn wij niet de gezinsverzorgers/sters op de allereerste plaats? Is het nodig om dit werk in het vangnet van de bijstand te donderen? Zodat deze werk/tropenjaren niet mee tellen? Verstoken te blijven van pensioen en op te laten zien naar die verdomde arme ‘oude dag’?
  Doe vooral niets aan de Assepoester-politiek SP! Help die ouders maar de deur uit en berg die kinderen maar op. Work First?
  Jazeker! Kinderen eerst!! Zij zijn WERK aan de winkel dus beloon die WERKERS dan ook.
  Denk eens NIEUW SP!

  Reactie door Gloria — donderdag 21 juni 2007 @ 18.57 uur

 5. HOI
  Fijn dat je de SP wilt vertegenwoordigen in de kamer Marianne. Ik heb je lezing helaas niet helemaal gelezen.

  NIVELLEER INKOMENS
  Ik vindt dat de inkomens sterk genivelleerd moeten worden, liefst maximaal twee maal modaal en een hoger minimumloon dan nu. Dit liefst in het kader van een democratische, transparante en humane communistische wereldregering. (Ik weet dat dit afwijkt van de ideeën van de SP.)

  ONTMOEDIG KINDEREN KRIJGEN VANWEGE MILIEU
  Verder ben ik tegen kinderbijslag omdat de wereldbevolkig snel moet afnemen om een milieuramp en oorlogen over schaarse energiebronnen te voorkomen. Het krijgen van kinderen zou daarom door de overheid moeten worden ontraden en ontmoedigd.

  INFORMEER OVER ZUINIGHEID
  En ik vind dat de overheid zeer uitgebreid voorlichting moet geven over praktische manieren om zuinig en toch prettig en gezond te leven.

  Want veel arme mensen krijgen schulden omdat ze niet weten hoe dat moet en doordat ze zich laten manipuleren door de reclame om teveel geld uit te geven. Zuinig leven moet ook een vak worden in het onderwijs.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — donderdag 21 juni 2007 @ 19.22 uur

 6. Goede speech Marianne,… prima verwoord, de ellende die heel veel kinderen dagelijks ondervinden.

  Maar was het niet die verrader van de PvdA die bal Bos die als eerste de armoede ging aanpakken,…… goh ik vergeet weer dat hij de zaak verraden heeft en dat alleen maar zei om stemmen te winnen.

  Maar goed,.. eens een verrader altijd een verrader, dat imago raakt hij niet snel kwijt hij moet dat z’n hele leven meedragen.

  Ik hoop dat hij ook zo eindig als Pastors, geen enkele baas wil hem hebben om zijn gelieg en racisme.

  Lijkt me leuk W. Bos in een Work First project met oranje jasje en kaboutermuts en een papierprikker, in het Anna Frankplantsoen in Eindhoven gebruikte condooms aan het oprapen, kunnen we mischien excursies daar heen maken onder het motto, Eerlijk duurt het langst…. Zie hier de teloorgang van de PvdA met in de hoofdrol de verrader W. Bos.

  Reactie door Pool — donderdag 21 juni 2007 @ 19.39 uur

 7. @Jaap Veldkamp (alias j) — donderdag 21 juni 2007 @ 19.22

  “communistische wereldregering”

  Dat KAN helemaal niet, blijkbaar niet goed op de hoogte van het communistische gedachtengoed he, communisme is op Marxistische leer geschoeid.

  Een werkelijk communistisch land heeft geen regering, dat is namelijk de essentie van communisme, er is geen overkoepelende regering/organisatie in de communistische doctrine.

  Er is dus ook nog nooit 1 communistisch land geweest ter wereld, hooguit zogenaamde socialistische landen (dat is een officieele tussenfase tot het bereiken van het communisme.

  En weet je nu wat de ironie van het verhaal is.

  Communisme streeft naar een regeringsloze staat (afstreven van de staat genaamd), echter de tussenfase van het communisme welke het socialisme is, heeft ons geleerd dat het staatsapperaat alleen maar toeneemd in omvang in de socialistische fase.

  Dus een ‘communistische wereldregering is een Contradictio in terminis en kan dus helemaal niet.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme#Marxisme_in_de_praktijk

  P.S. van wie is deze uitspraak :
  “Ik ben in geen geval een Marxist”

  Reactie door ronald — donderdag 21 juni 2007 @ 20.23 uur

 8. Wouter Bos laat hier een enorme kans liggen om het aantal ambtenaren te verkleinen, de belastingdienst te ontzien en werkelijk iets te doen aan armoedebestrijding en onnodig geld brengen naar de inkomensgroepen die het totaal niet nodig hebben.
  Vereenvoudiging hoor ik ze zeggen, minder bureaucratie minder regels. Wel het worden er steeds meer, alleen het bedrijfsleven profiteert wederom van minder regels en meer vrijheid dus meer geld over en minder controle op.
  Een inkomensafhankelijke kinderbijslag kan al deze bureaucratie en problemen in een klap opvangen. Minder ambtenaren nodig ook om mensen duidelijk te gaan maken dat ze gebruik moeten maken van hun rechten of minder geld voor dure reclamespotjes van postbus 51 die beter aan de kinderen en hun ouders besteed kunnen worden.
  Ik begrijp de zogenaamde logica van de overheid niet, dat ondoorzichtige gedoe en die afhankelijkheid moet maar eens afgelopen zijn, het werpt een grote sluier over de werkelijke inkomensplaatjes.
  Ook het nieuwe ziektenkostenstelsel kost de overheid handenvol geld. Het is geprivatiseerd maar de overheid levert de ambtenaren die moeten cq/willen opsporen en mogen de negatieve gevolgen oplossen en dat allemaal ter verlichting van de lasten van mensen van ver boven modaal die eerst particulier moesten gaan verzekeren omdat ze teveel verdienden en ten faveure van ordinaire verzekeringsmaatschappijen die derhalve hun eigen kastanjes niet uit het vuur behoeven te halen, dat wordt voor ze gedan maar wel miljaren onthouden aan patienten omdat er reclame gemakt dient te worden.
  Het hele systeem hier moet op de helling, het is ondoorzichtig waar het geld blijft en wie wat genereert en het kost handenvol geld aan ambtenaren, controlesystemen etc….
  Geen wonder dat inkomensplaatjes niet meer te maken zijn. Volgens mij is het juist bedoeld om alles steeds onduidelijker te maken in het geheel zodat gesjoemel en de werkelijke flow van geld niet meer zichtbaar zijn voor de burger.
  Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan zou ik zeggen. maar ja hoe ondoorzichtiger het systeem des temeer er gemanipuleerd kan worden.

  Ik hoorde op de BBC nog een leuk verhaal dat van de mensen die het meest verdienden tot 10 miljoen Engelse ponden per jaar en dat waren er heel wat, er maar 60 waren die inkomstenbelasting betaalden. Benieuwd wanneer er zo’n onderzoek komt in Nederland.

  Reactie door Henny — donderdag 21 juni 2007 @ 20.30 uur

 9. Inkomensafhankelijk, je reinste onzin.

  Gewoon een % belasting verlaging geven aan bepaalde groepen.

  = geen dom geld rondpompen (eerst belasting betalen en dan weer terug krijgen).
  = Gegarandeerd elke maand dat geld (komt met salaris mee he)
  = minder ambtenaren = mooie bezuineging.

  Waarom, oh waarom moet dat geld altijd eerst naar de staat die het vervolgens weer terug stort, dat is je reinste kapitaal vernieteging.

  Reactie door ronald — donderdag 21 juni 2007 @ 21.33 uur

 10. Petje af…Prima verwoord, to the point Ik ben trots op je Marianne (voor wat dat waard is dan, wie ben ik……)Ga zo door !!

  Reactie door Lambert — donderdag 21 juni 2007 @ 22.03 uur

 11. Euhm Ronald, als je het inkomensafhankelijk maakt, pomp je juist minder geld rond… en is in essentie wat jij zegt…

  Reactie door Bert — donderdag 21 juni 2007 @ 22.28 uur

 12. Inkomensafhankelijk wil zeggen dat alleen mensen die relatief veel belasting betalen hiervan profiteren.

  De zwakkeren wordt weer worst voorgehouden.

  Reactie door Pool — donderdag 21 juni 2007 @ 23.03 uur

 13. Klein voorbeeld….

  Iemand die een eigen huis heeft en wat spaarcenten heeft, kan de goederen die hij koopt bij een postorderbedrijf voor een groot deel aftrekken van de belasting.
  Mensen met een huurhuis en een beetje of geen spaargeld hebben, kunnen niets van de belasting aftrekken, terwijl dit de grootste groep is die soms/vaak noodgedwongen via een postorderbedrijf kleren, wasmachine o.i.d. moeten kopen.

  Hier in ons land is het zo…. Als je rijk bent met veel schulden wordt je alleen nog rijker, dus hoe meer schulden je heeft des te rijker wordt je.

  Krom hè.

  Reactie door Pool — donderdag 21 juni 2007 @ 23.13 uur

 14. Ook ik heb het nooit begrepen dat kinderbijslag inkomensafhankelijk is. Financiele ondersteuning alleen voor gezinnen die het nodig hebben.
  Veel van de problemen bij jongeren zijn terug te voeren tot armlastige gezinnen die gefronteerd worden met armoe, eenzaamheid en sociale uitsluiting.

  Reactie door algie lefeber — donderdag 21 juni 2007 @ 23.18 uur

 15. ronald — donderdag 21 juni 2007 @ 20.23:

  Waar heb je die onzin in ‘s hemelsnaam vandaan??!

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — donderdag 21 juni 2007 @ 23.50 uur

 16. Juist als je als alleenstaande werkt en je ontvangt een bijstandsaanvulling wordt je gekort op het belastingsvoordeel dat je krijgt, dit wordt door de sociale dienst gezien als inkomen……in feite levert je het werken niets op maar brengt je alleen maar extra kosten met zich mee als eigen bijdrage kinderopvang…. overblijf kosten voor je kind. vervoerskosten…e.d. Je bent duurder uit als je werkt op minimum nivo

  Daarnaast de tijd die je met je kind door kunt brengen is als alleenstaande ouder is minimaal.
  Omdat je verplicht bent te werken en elk werk moet doen…
  Dat kan betekenen dat jij je kinderen een paar uurtjes per dag maar kunt zien.
  je kiest als alleenstaande ouder niet om te werken en je kinderen niet te kunnen opvoeden. Je wilt allebei..werken en je kinderen opvoeden. Maar de werktijden zijn vaak zo dat geen tijd hebt voor je kind.

  Je moet…. geen keus…. en daarna krijg je als alleenstaande ouder ook de schuld …. het is een misstand…het gaat niet goed met kinderen van alleenstaande ouders. Die werk en zorg moeten combineren.
  Ligt allemaal aan hen….

  Als ik het geld persoonlijk zou krijgen dat nu via de belastingdienst aan de kinderopvang wordt uitgekeerd voor mijn kinderen, zou ik mijn kinderen een goede toekomst kunnen bieden zonder armoede.
  Ik heb er al eens over gedacht om gastouder te worden van mijn eigen kinderen… Alleen wettelijk gezien mag dat weer niet.
  Terwijl een ander wel voor mijn kinderen mag zorgen in een gezinsituatie en er wel voor betaald wordt met belastingsgeld.
  Hoe krom zijn wij in Nederland bezig?
  Met dit geld zijn ook de aleenstaande ouders te betalen die dan thuis, als ze willen voor hun kind(eren kunnen zorgen.
  De kosten zijn dan niets meer.

  Reactie door anoniem — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.05 uur

 17. bijzonder goed!
  Door debatten die ik voor mijn opleiding moest volgen, en standpunten die ik van SP’ers hoorde. Werd ik SP lid.

  Reactie door Mark — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.23 uur

 18. Ze heeft in de verte iets van Chrissy Hynde.
  Op een aparte manier heel mooi.
  Oh, eh sorry, ik liet me even meeslepen.

  Reactie door Henk — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.47 uur

 19. anoniem — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.05:

  Tja, nogal wat carrierevrouwtjes moeten nu eenmaal ondernemertje kunnen spelen, dat doen de dametjes onder meer door het oprichten van, jawel…. kinderdagverblijven.
  En, ze werken zo ook nog eens de welhaast totale werkslavernij in de hand, alles ten faveure van ondernemend Nederland.

  In feite heeft het feminisme VERRAAD gepleegd tegen het wezen van de vrouw: de mannen zijn geen stap verder in de bevrijding van economische slavernij en de vrouwen zitten nu ook onder de plak…
  Dat krijg je als een stel verwende burgertrutten -wier toekomst hoe dan ook toch al verzekerd was- zich gaan bemoeien met het lot van VOORAL veelal lager opgeleide vrouwen, die worden nu allemaal de arbeids”markt” opgejaagd.

  “kinderdagverblijf”: Alleen de naam al, riekt een beetje naar voormalig Oost-Duitsland …(waar overigens ook wel goede dingen waren).

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 22 juni 2007 @ 1.00 uur

 20. @ 19 Harrieke
  Het is begonnen met vrouwen die zich vrijwillig inzetten voor opvoedingsondersteuning en dan heet het opvang maar dat mocht daarna niet meer. Daarna het enthousiasme omdat kinderen het leuk vinden om met kinderen te ‘verblijven’ en ouders die zich door elkaar gesteund wisten.
  Eerst was er de politiek die ‘lucht’ kreeg en daarna de commercie. Je zegt:
  “kinderdagverblijf”: Alleen de naam al, riekt een beetje naar voormalig Oost-Duitsland …(waar overigens ook wel goede dingen waren).

  Die goede dingen waren er hier ook tot de grote uitverkoop begon.

  Reactie door Elsemie — vrijdag 22 juni 2007 @ 1.30 uur

 21. Nou vooruit Harrieke, kom eens op met die goede dingen van de DDR. IK ken de DDR vrij goed, dus ik ben benieuwd wat ik destijds, volgens een buitenstaander, allemaal over het hoofd heb gezien.

  Reactie door Henk — vrijdag 22 juni 2007 @ 1.34 uur

 22. @Anoniem/@Harrie V.

  Goede reacties!
  Alles verziekt en kinderen in de kou door gefrustreerd feminisme.
  En de moeders? Idd Harrie! Tot op het zielsbot verraden door VROUWEN!
  En hele slappe mannen!
  En die verrotte politiek!

  Reactie door Gloria — vrijdag 22 juni 2007 @ 2.11 uur

 23. @13 Pool,
  Neen Pool, goedemorgen overigens, het ligt toch even anders. Belastingaftrek op consumptief krediet is een aantal jaren geleden geleidelijk afgeschaft. Het maakt niet uit of je een eigen ( van de bank!) of huurhuis hebt. Het is wel waar dat door die afschaffing de onvermogende het moesten bezuren, met dank aan Kok.

  Vanuit persoonlijk belang gezien, ben ik tegenstander van het integreren van kinderkorting in de kinderbijslag. Voor een pleegkind ontvang je een vergoeding, betaald door een pleegzorginstelling, dus geen kinderbijslag. Als dus de kinderkorting bij de kinderbijslag in zou komen, zou ik er op achteruit gaan. Liever niet dus.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 22 juni 2007 @ 5.54 uur

 24. Wat? Scholen die de kleren van de kinderen wassen?

  Met alle bemoeizucht en dreiging van jeugdzorg lijkt het me zaak eens na te gaan of de zorg voor de kinderen wel gewaarborgd is. Hoe moeilijk je het financieel ook hebt, zorgen dat de kleding van je kinderen schoon is is een kwestie van aanpakken en doen.

  Dat hele geklets over inkomensafhankelijk maakt me supermisselijk.

  Het is niet zo dat de mensen met de laagste inkomens ook werkelijk het minst te besteden hebben. Huursubsidie, 100 euro extraatje voor chronische ziekte, meer studiebeurs, schoolsubsidie, gratis sportclub, ga maar door.

  Wij zitten tussen minimaal en modaal in, hebben een groot gezin, en hebben per kind heel veel minder te besteden.
  Omdat we altijd net buiten de inkomensgebonden extraatjes vallen.

  Het wordt tijd dat het allemaal eens heel goed doorgelicht wordt.

  Reactie door molly — vrijdag 22 juni 2007 @ 8.01 uur

 25. Marianne, ga zo door!

  Reactie door web — vrijdag 22 juni 2007 @ 8.34 uur

 26. In 1999 heb ik gereageert op een manifest van de S.P. en er zelf eentje geschreven met de inkomensafhankelijke kinderbijslag als 1 van mijn ideeen. Het is prima dat de S.P. dit nooit heeft losgelaten. Ook heb ik gepleit voor inkomensafhankelijke boetesystemen op weg naar meer recht in deze maatschappij jegens minder vermogenden.

  Prima speech van de SP vrouw.

  Maar ik moet Ronald gelijk geven in die zin; dat het heilloos is om mensen meer geld te geven via 1 zoiets als de bijstand. Dit zal de inflatie omhoog jagen. Want dat betalen we met zijn allen weer dubbel terug in de vorm van belastingverhoging en gemeenten zullen het ook weer likkebaardend aangrijpen om hun lasten naar de burger op te schroeven. Bovendien worden er weer banen geschapen voor buro verslaafden.

  Wat je moet doen is dat de lasten omlaag moeten voor de lagere inkomensgroepen en dat de hogere inkomensgroepen flink moeten worden beperkt in hun aftrekposten, zoals de hypotheek of de leasebak. Economisch gezien is dit stukken gezonder. Geen inkomensverhoging, maar lastenverlaging dus.

  Reactie door ReneR — vrijdag 22 juni 2007 @ 8.56 uur

 27. @21 molly
  Het is een feit dat het systeem niet foutloos is, zeker vanwege het stappenstelsel in de belastingwet. Maar uw voorstelling kan helemaal niet kloppen. Vergelijk het eens eerlijk met een bijstandsgezin met evenveel kinderen als u heeft. Groot gezin, is dat 5 kinderen? Als het werkelijk zo heerlijk was in de bijstand, waarom doen mensen dan zoveel moeite er uit te komen?

  De voorstelling van extra’s voor zieken, toeslagen die je amper op krijgt, gratis sport, gratis studie, gratis alles, die klopt echt niet.

  Juist uw verhaal maakt het nog belangrijker dat de regeling inkomensafhankelijk gaat worden. De gratis schoolboeken gaan immers ook weer naar de rijkeluiskinderen. Willem-Alexander en Maxima krijgen ook 3 x kinderbijslag. Die merken de bijschrijving niet eens.

  Het systeem dat ze in Duitsland hebben is gewoon beter. Je krijgt (veel meer) kindergeld of je kiest ervoor het als belastingaftrek te krijgen (hou je dus maandelijks meer over en minder rompslomp). Alles wordt geregeld door het Arbeitsambt (1 instantie dus minder kans op fouten). Scholen en boeken etc. zijn gratis.

  Reactie door Irma — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.00 uur

 28. #24 molly

  Daar heb je gelijk in. Ook ik val in de groep tussen wal en schip. Maar wat er dus dus moet gebeuren dus; is dat de vergoedingen geleidelijk met afnemende kracht naar de topinkomens moeten worden uitgesmeert.

  Reactie door ReneR — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.01 uur

 29. Ik had eigenlijk al eerder een even stilstaan bij het plotseling overlijden van Bart Tromp verwacht. Die man is van grote betekenis geweest voor het politieke denken in Nederland van de laatste 30 jaar.
  Of zijn we alleen op de wereld?

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.14 uur

 30. Het was een maidenspeech om trots op te zijn, Marianne! Gefeliciteerd!

  Reactie door renske — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.42 uur

 31. @ 23 Gandalf

  Goedemorgen

  Ik wist niet dat belastingaftrek op consumptief krediet een aantal jaren geleden is afgeschaft, ik dacht nog steeds dat je bepaalde goederen die je via een postorderbedrijf gekocht had, aftrekbaar waren…. zo zie je maar weer wat geleerd.

  Het zou zeker slecht voor je uitpakken, als het integreren van de kinderkorting in de kinderbijslag een doorgang zou vinden.
  Maar mischien is er wel een constructie te bedenken zodat je er niet op achteruit hoeft te gaan.

  Reactie door Pool — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.28 uur

 32. Als ik kijk naar de jeugdzorg en wat kabinetten daar al jaren aan geld tekort voor over hebben en als ik zie wat ze doen aan de armoede onder kinderen, waardoor een eerlijke kans al vanaf de geboorte niet aanwezig is dit land, denk ik vaak aan het volgend gedicht van Paul van Vliet:

  Ik wil geen kind:
  Wanneer je zegt: ik wil geen kind
  Er is geen toekomst meer voor kinderen
  Dan zeg je eigenlijk: er is geen toekomst meer voor mij.
  Wanneer je zegt: ik wil geen kind
  Er zijn geen kansen meer voor kinderen
  Dan zeg je eigenlijk: mijn kansen zijn voorbij.

  Dan veeg je met een grote zwaai van tafel
  Wat nu en in het verleden ondanks alles is bereikt
  De grootste dingen die de mensen doen en deden
  De wonderen waar de wereld ondanks alles toch mee is verrijkt.

  Wanneer je zegt: ik wil geen kind
  Dit is geen wereld meer voor kinderen,
  Dan zeg je eigenlijk: dit is geen wereld meer voor mij.
  Wanneer je zegt: ik wil geen kind
  er is geen ruimte meer voor kinderen
  Dan zeg je eigenlijk: er is geen ruimte meer in mij

  Dan geef je alle kinderen een brevet van onvermogen
  Dan zeg je dat je niets meer van kinderen verwacht
  Dan kijk je naar het leven met de dood al in je ogen
  En je hebt daarmee je eigen toekomst omgebracht.
  Balkenende, Rouvoet en Bos, geloof in het kind, laat het in zich zelf geloven en zorg voor de ruimte die het kind nodig heeft

  Reactie door Ton Sijm — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.08 uur

 33. Allereerst feli met toch een spannend moment je was zichtbaar gespannen maar, je was duidelijk en toch alsof je het al jaren doet!
  Daar stond voor mij een SP 2e kamer lid!
  ga zo door!
  ps mocht je voor je plak boek de video willen hebben laat het me maar even weten.

  Reactie door Rob van Breemen — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.54 uur

 34. 16 anoniem

  Je hebt verdomd gelijk!

  Reactie door e.krul — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.05 uur

 35. Geweldig! Door nalaten van dit besluit door vorige kabinetten, zit ik, nu de kinderen het huis uit zijn, in de schuldsanering.
  Kon alles maar met terugwerkende kracht!

  Reactie door W.Venema — vrijdag 22 juni 2007 @ 13.53 uur

 36. Ik ken genoeg mensen, die geen kinderbijslag nodig hebben. Heb het zelf eigenlijk ook nooit nodig gehad. Wat ik echter niet inzie is dat mensen die geen tijd hebben of er gin zin in hebben om zelf voor hun kinderen te zorgen omdat ze een dubbel inkomen willen hebben, gsteund moeten worden dmv geld voor kinderopvang op scholen. Dit geld kan beter gebruikt worden voor de kinderen, die het echt nodig hebben.

  Reactie door Kathaar — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.15 uur

 37. ik heb als alleenstaande werkende moeder ook mn kortingen elk jaar zien verminderen, toen ik nog een aanvullende uitkering ontving kreeg ik een redelijk bedrag per maand terug, nadat ik als alphahelpende naast mn baan bij de drukkerij ben gaan werken is die korting elk jaar minder geworden, tot zelfs dit jaar 350 euro aan de belasting betalen.
  Dus met een aanvullende uitkering was ik beter uit dan nu met mn alphahulp baan.. te zot voor woorden.. maar ze krijgen me niet klein,..never!!
  ik woon in een koopwoning, wat maandelijks voordeliger is dan een huurwoning, maar ozb – middendelfland belastingen worden niet meer kwijtgescholden, terwijl toen ik een aanv. uitkering had dit wel gebeurde..ik verdien eigenlijk minder dan bijstand maar heb geen behoefte meer om terug te keren naar mn hand ophouden voor dat beetje aanvulling.

  Ik hoop dat via deze nieuwe regeling ik er dus wel profijt van kan hebben.

  Reactie door mireille — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.40 uur

 38. nou idd. anoniem 16, ik zag een tijd terug op rtl4 een vrouw die aan het werk moest, ze vertelde dat de kinderopvang van haar kinderen zo’n 1100 euro kost per maand, ???!!!!
  veronderstellend dat zij zelf zo’, 1200 euro zal verdienen? zo krom.. kindjes laten verzorgen door een ander terwijl dat net zoveel kost als wat zij verdiend.

  Reactie door mireille — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.56 uur

 39. @ 16 anoniem

  Ook ik ben het helemaal met je eens, en vooral met het onderstaande wat jij schreef,….

  …Als ik het geld persoonlijk zou krijgen dat nu via de belastingdienst aan de kinderopvang wordt uitgekeerd voor mijn kinderen, zou ik mijn kinderen een goede toekomst kunnen bieden zonder armoede.
  Ik heb er al eens over gedacht om gastouder te worden van mijn eigen kinderen… Alleen wettelijk gezien mag dat weer niet.
  Terwijl een ander wel voor mijn kinderen mag zorgen in een gezinsituatie en er wel voor betaald wordt met belastingsgeld.
  Hoe krom zijn wij in Nederland bezig?..

  Onze Gloria is al een tijd met dit issue bezig, het is toch te gek voor woorden dat een ander wel mag verdienen aan jou kinderen en de ouder(s) zelf niet, terwijl er niets beters is dan de opvoeding door de ouder(s)

  Reactie door Pool — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.04 uur

 40. Elsemie — vrijdag 22 juni 2007 @ 1.30:

  Goedemiddag,

  Ik ben het met je eens en ik zou ook niet zo tegen feminisme fulmineren als ik er niet ROTSVAST van overtuigd zou zijn (wat ik ben!) dat de aanhangers daarvan in overgrote meerderheid NIET WEZENLIJK de fundamenten van de zeer oneerlijk maatschappelijke ordening die ons is opgelegd AFWIJZEN.

  Je krijgt de indruk dat vrouwen vooral machtsdrang en eerzuchtige ammbitie werd aangepraat en dat deze “superieur” zijn aan “gewoon” de vertrouwde vrouwenrol vervullen. (let wel, door een KLEINE groep vrouwen die, HOE TOEVALLIG, eigenlijk totaal geen benul hebben wat het betekent om een “gewone”, hardwerkende vrouw OF MAN!!! te zijn. Je zou ze %$^#@ …

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.01 uur

 41. Henk 21: In de DDR werden nutsbedrijven, huren en universele ziekenzorg tenminste collectief omgeslagen en waren geen bron van knipzorg voor de arbeider. Wie wat te makken had kon na bestelling tien jaar voor een Trabant sparen en op zich was daar ook niet zoveel mis mee, materialisme moet je verdienen.

  Reactie door Haq — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.08 uur

 42. Het GAAT NIET alleen om alleenstaande ouders. Dit speelt ook in gewone gezinnen.

  En dan durven dit kabinet om normen en waarden, gezin, en opvoeding te praten. Poeffffffffffffff.

  Allemaal lege woorden uit de mond van mensen met gouden lepel.

  Reactie door khosrow — vrijdag 22 juni 2007 @ 17.30 uur

 43. Wij krijgen geen kinderkorting meer en moeten die zelfs over 2006 terug betalen.
  We zitten in de bijstand en hebben dus geen recht meer op kinderen.
  Omdat we geen belasting betalen.
  Het is dus alleen maar voor de rijken.

  Reactie door Peter — vrijdag 22 juni 2007 @ 19.11 uur

 44. Wat dacht je van de pensioenopbouw van vrouwen, die vrijwel allemaal parttime werken??
  Maakt iemand zich daarom druk, welnee de pensioenwet is veranderd,zonder dat al die hardwerkende vrouwen het uberhaupt door hebben gehad.

  Reactie door Hanna — vrijdag 22 juni 2007 @ 19.25 uur

 45. Chapeau! Een mooi toespraakje wel!

  Reactie door Johan — vrijdag 22 juni 2007 @ 20.12 uur

 46. @37 je geeft het zelf al aan. Door te gaan werken was je slechter af. Thuis zitten wordt dus beloont!

  Reactie door robert rb — vrijdag 22 juni 2007 @ 21.28 uur

 47. eeuu wordt het in dit god vergeten k land niet eens tijd de kinderbijslag,van boven de zeg pak em beet 35.000 te stoppen,die kunnen hun eigen wel bedruipen.

  Reactie door ad — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.19 uur

 48. @47 ad

  Dat is een goeie ad! Ongeveer een jaar geleden begon ik hierover op het weblog.
  Keer op keer!
  WAAROM SP HEEFT IEMAND MET 35.000 EURO PER JAAR NOG KINDERBIJSLAG NODIG?

  Erger: waarom hebben de 3 van Den Haag nog kinderbijslag nodig?

  Ergst: waarom heeft iemand met een miljoen per jaar nog kinderbijslag nodig?

  Heikel punt SP?

  Reactie door Gloria — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.35 uur

 49. antwoord op ronald-

  omdat je wanneer je een verlaging aanvraagt voor de waterschapsbelasting of de gemeentelijke lasten, moet laten zien wat je terugkrijgt van de belasting.
  dat wordt bij je inkomen geteld, zodat je geen verlaging krijgt.
  ergo, wat je er aan de ene kant bijkrijgt mag je aan de andere kant inleveren.
  al dat zogenaamde extra geld compenseert niets, het is gewoon een wassen neus.

  Reactie door G. — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.31 uur

 50. Gloria — vrijdag 22 juni 2007 @ 22.35:

  Beste Gloria, goedenacht,

  Inderdaad!

  Maar je kunt beter vragen waarom in het ALGEMEEN beter gesitueerden moeten profiteren van regelingen die primair bedoeld zijn voor (een steeds groter wordende!!!) groep mensen die niet zonder kunnen.

  Zo’n 25 jaar geleden en vroeger ging het er eerlijker aan toe: CDAer Lubbers heeft de subsidie- en toelagen verstrekking zodanig verruimd dat deze wantoestanden nu “gewoon” zijn.
  De spoeling voor de minst bedeelden is -ook door jaren en jarenlange, keiharde bezuinigingspolitiek- zo wel heel erg waterig en dun geworden.
  Het tekent overigens wel de hebscharigheid van, vooral, de CDA- VVDaanhang.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.33 uur

 51. … was nog vergeten teb vermelden: ook de hebberigheid van D66 en -jawel!!- Groenlinksaanhang.

  Immers, ik herinner me Groenlinks vooral als degenen die -zelf comfortabel wonend en welvaart genietend- meteen met de bestraffende vinger geheven klaar stonden als gewone mensen in een volks- en tevens probleemwijk uit machteloze radeloosheid aanstootgevende allochtonen TERECHT daarom veroordeelden …
  Alsof het allochtoon-zijn iemand BIJ VOORBAAT vrijwaarde van TERECHTE kritiek.

  En, we weten inmiddels waar dartele Femke staat, in ieder geval niet meer aan de linker kant….zodat alsnog, zij het wat laat, de aap uit de mouw is gekomen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.49 uur

 52. wil ik de gelegenheid aangrijpen nog ens iets schandaligs aan te kaarten.
  ben je alleenstaande ouder, 100 procent afgekeurd, moet je niet alleen leven met vier man van een gehalveerd loon.
  wanneer je huishoudelijke hulp nodig hebt moeten je kinderen dat maar doen.
  maar die moeten naar school en leren meneer, ik wil graag dat zij een goede toekomst krijgen.
  niks mee te maken regels zijn regels.
  puberkind kan het na een tijdje niet meer aan, komt jeugdzorg kijken. drie maanden jeugdzorg over de vloer, want alleenstaande ouder+uitkering: daar gaat het bijna altijd mis.
  hebben de kinderen een playstation en een tv?
  u bent gehandicapt, hebben ze wel genoeg tijd voor ontspanning? moeten ze niet teveel in huis doen?
  kinderen gaan door het vuur voor mij en ik voor hen.
  jeugdzorg probeert de kinderen tegen mij op te zetten en dreigt met uithuisplaatsing; dat lukt niet want wij zijn open tegen elkaar.
  school wordt ingelicht en een paar bemoeizuchtige leraren gaan op een vervelende manier letten op mijn kinderen.
  ze worden lastiggevallen met insinuaties.
  het is een sneeuwbaleffect en niemand steekt een hand uit, er wordt alleen maar nagetrapt.
  dat is onze maatschappij.
  de maatschappij waarin kinderen belangrijk zijn.
  uw kinderen? want blijkbaar niet de mijne.

  Reactie door G. — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.52 uur

 53. gloria zo is het maar net,de graiers hebben kinderbijslag,,ze hebben de grootste koek van de koopwoning toeslagen..
  het wordt echt tijd om maar eens die bungalows die supsidie hebben gehad,eens het deel supsidie er af te slopen.
  en wat doen ze met dat geld lekker skien in madonna di campiglio/it.(ps kijk goed in je pchoofdstraat spiegel even verder zit een wat,EEN WAT?een stuk goedkoper stukje,en af en toe zijn wij daar ook.te feest vieren om het zo maar te noemen.het wordt inthernationaler :-) de kriebels om het zo maar te zeggen nemen daar ook toe ;-)zeg maar een soort badder in mijn hof maar dan anders.
  of een leuk karretje voor jan peter(de zoon)er bij ,,kan i met de car naar de vlieghaven,om vliegtuigjes opteruimen ahum.
  of ze beginnen op 50 jarige leeftijd weer te moterren,eeuuu let wel een ducati en duurder.

  Reactie door ad — zaterdag 23 juni 2007 @ 4.24 uur

 54. Ik ben benieuwd wanneer de regering nu eens de kinderbijslag afschaft voor gezinnen met meer dan twee kinderen. Daar zeg ik uiteraard niet mee dat men maar twee kinderen mag krijgen. Laat dat duidelijk zijn.
  Ook ben ik voor een inkomen afhankelijke kinderbijslag.

  En dan krijgen wij nu een door de belastingdienst geregelde kinderbijslag uitkering???!!!! Kunt u het zich erger voorstellen (zie afgelopen week)???

  Reactie door Diny van Arkel — zaterdag 23 juni 2007 @ 8.31 uur

 55. @ 37 idd wordt thuiszitten dus beloond, hoewel ik altijd heb gewerkt! het was een aanvulling omdat ik niet genoeg verdiende.
  Dat doe ik nu dus eigenlijk nog niet (genoeg verdienen), als alphahelpende betaal je belasting achteraf, maar het wordt niet bij mn inkomen van de drukkerij geteld zodat ik niet de volledige kortingen krijg maar moet bijbetalen!

  Reactie door mireille — zaterdag 23 juni 2007 @ 8.33 uur

 56. @43 Peter

  De bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder is 1058 euro.
  > Daarbij dient de alleenstaande ouderkorting wel ingeleverd te worden.
  > Of de kinderkorting ook ingeleverd moet worden weet ik niet.[ik dacht van niet]
  > Het vrij te laten bedrag ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke
  > Personen (WSNP) is 95% van de voor de betreffende persoon geldende
  > bijstandsnorm. In het geval van een alleenstaande ouder dus 95% van
  > 1058euro.
  > Ik wil nog opmerken, dat de beslagvrije voet 90% van de bijstandsnorm
  > is.
  > Maar voor personen vallend onder de WSNP is dat 95%.

  ik weet uw persoonlijke situatie niet maar misschien heeft u hier iets aan.

  sterkte!

  Reactie door iew — zaterdag 23 juni 2007 @ 9.34 uur

 57. Beste Marianne,
  Dank je voor je mooie speech. Hij was hard nodig! Wat mij echter steeds meer aan het hart gaat is het feit dat er gedaan wordt of kinderen verzorgen en opvoeden, inclusief het huishouden eromheen, geen arbeid is en dus ook geen tijd en energie kost! Wanneer je van een laag inkomen leeft,dan kun je niets compenserenen en moet je noodgedwongen alles zelf doen. Werkster, oppas etc. het is niet mogelijk. Dus: te weinig tijd en geld voor de kinderen en al helemaal niet voor jezelf! Voor samen: zeer beperkte deelname aan, voor ontwikkeling, belangrijke activiteiten zoals sport, muzieklessen,verjaardagsfeestjes, uitjes etc.
  Wordt het geen tijd voor een ouderschaps-basisinkomen? Dat voorkomt uitgeputte (alleenstaande) ouders, verwaarloosde kinderen en een hoop maatschappelijke problemen op langere termijn.
  Het biedt: tevreden, gehechte en verzorgde kinderen met gezonde maatschappelijke potentie voor de toekomst!
  Waar wachten we nog op?
  Kinderen hebben de eerste jaren van hun leven een rustige omgeving en vaste verzorger nodig waardoor zij een gezonde hechting kunnen ontwikkelen en een stevige basis kunnen opbouwen.
  Een ouderschaps-basisinkomen zal het bijstandsgebruik terugdringen. Kan dat deel van het geld constructief gebruikt worden i.p.v. destructief zoals nu mensen oneigenlijk onder druk gezet worden en daarmee ook de van hen afhankelijke kinderen!

  Reactie door Anne Riek Coppelmans — zaterdag 23 juni 2007 @ 10.49 uur

 58. Reactie door G. — zaterdag 23 juni 2007 @ 0.52

  de maatschappij waarin kinderen belangrijk zijn.
  uw kinderen? want blijkbaar niet de mijne.

  Beste G,
  Heel herkenbaar je situatie, het is schandalig dat er geen indicatie voor huishoudelijke hulp wordt gegeven, een hulp die bovendien voldoende ervaring en kwaliteiten zou moeten hebben om jou gezin een positieve impuls te geven. Het CIZ is vooral een bezuinigingsorgaan en ik ken een paar mensen die via de rechter alsnog de nodige indicatie hebben gekregen. Helaas moet je tegenwoordig vor je rechten vechten en ik hoop dat je daar de energie nog voor hebt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie is het misschien ook mogelijk om een PGB (=persoonsgebonden budget) aan te vragen, dan krijg je budget om zelf je zorg in te kopen.
  De jeugdzorg zorgt vooral voor zichzelf en ook herken ik je ervaring dat leraren die meestal totaal geen pedagogische kwaliteiten hebben, ouders en kinderen tegen elkaar opzetten. Wat een ellende krijg je over de vloer op het moment dat je om hulp vraagt.
  Ik hoop dat je alsnog de indicatie krijgt en mogelijk zelf die persoon kiest die jou en je gezin gaat ondersteunen. Misschien is er een wethouder in je gemeente die spreekuur houdt en er is een klachtenlijn voor de wmo:
  http://www.wmomeldpunt.nl/
  Ik vind het niet normaal dat dit kan gebeuren en ik hoop dat je een manier en de mensen vindT om je situatie te verbeteren.
  Mogelijk is er een plaatselijke afdeling van de SP in de buurt waar je adviezen voor je persoonlijke situatie kunt krijgen.

  Reactie door Elsemie — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.44 uur

 59. Marianne, wanneer komt dat onderzoek naar de jeugdzorg, behalve het aanleggen van wachtlijsten en schrijven van protocollen is er bijna niemand meer, die in staat is het echte werk, de zorg, te geven, natuurlijk zijn er altijd een paar leuke casusjes waar ze mee kunnen pronken, maar waar blijven de klokkenluiders die willen bekennen dat behalve de bureaucratische overkill er totaal geen grip meer is op de doelgroep?
  Dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen en zich meer en meer gaan gedragen als een kinderpolitie? Veel succes Marianne!

  Reactie door Elsemie — zaterdag 23 juni 2007 @ 12.47 uur

 60. @18 Henk: Geeft niks Henk, ze ís knap!

  Reactie door Haq — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.30 uur

 61. @46 robert rb

  Hoe haalt men het in zijn/haar hoofd om het alleenstaande ouderschap THUISZITTEN te noemen!!
  Let wel robert: THUISWERKEN zul je bedoelen.
  Stop toch met die denigrerende taal voor HARDWERKENDE gezinsverzorgers/sters!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.11 uur

 62. @57 Anne Riek Coppelmans

  Precies!! Applaus voor je reactie, Anne!
  Dit is wat ik bedoel en waar ik al jaren voor ‘vecht’.
  En wat dacht je van al die WERKJAREN thuis?
  Zullen deze dan niet meetellen?
  Dit werk verdient ook CAO en hoort niet thuis in het vangnet van de bijstand waar het hele gezin in moet spartelen en verstrikt raakt in onnodige armoede! SCHANDE!
  De regering als BOEMAN: Een ouderwetse, primitieve, onderontwikkelde ‘man’ die geen respect heeft voor het WERK van de nieuwe toekomst. Want daar wordt aan gewerkt door de verzorgers THUIS!

  Nee, het is geen aanrechtwerk! Dat is het feministische ‘moeder de ganssprookje’. Zijzelf zijn afgedwaald van hun wortels en het zijn vrouwen die vrouwen bestrijden!
  Aanrechtsubsidie noemt feministische Femke het! Die vrouw moest zich diep schamen. Zij is van het ouderwetse feministische soort!
  Nog steeds is het niet doorgedrongen binnen de regeergelederen dat dit WERK de maatschappij cleant van heel veel kinderproblemen! Vandalisme, dwalende jeugd, in de steek gelaten jeugd!

  En nu? Calvinistische stijfkoppigheid! Regering Balkenende zal het niet toegeven. Over hun lijk! Wat hebben zij erop bedacht?
  Alle ontspoorde kinderen in gesloten inrichtingen. De OVERHEID zal het wel oplossen. Zij zijn meesters in het creeren van problemen en het oplossen ervan?
  Erbarmelijk! Dat neoliberalisme heeft communistische trekjes. Kinderen in de voor/tussen/naschoolse opvang en wie niet luisteren wil wordt door de burgemeester uit huis geordonneerd!
  Dat heb je met regeerchristenen die de hele week de mammon dienen en zondags in de kerk een afkoopworp doen in de geldschaal.
  Hypocriete Christusverlakkers!

  “Laat de kinderen tot Mij komen”, zei Hij, Die zich toen OOK stoorde aan dat wegwerksysteem van de volwassenen!
  Met Hem roep ik: LAAT DE KINDEREN TOT ONS KOMEN!”

  STOP regering, STOP christen Balkenende met dat Herodusbeleid! Geef weer LEVEN aan ouders en kinderen. Kinderen horen THUIS!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.53 uur

 63. Ik wil zelf kunnen kiezen of ik thuis blijf bij mijn kinderen of ga werken en dat mis ik in het gehele beleid tegenwoordig.
  Ik weet als alleenstaande moeder het beste hoe k met mijn kinderen om moet gaan.
  Dat bovenstaande zie ik als echte emancipatie…dat je als vrouw kunt kiezen wat je wilt in je leven.

  Wordt gedwongen middaguren te werken, dat maakt dat ik mijn kinderen amper zie.
  En dan sta je met de muur tegen de rug.
  Want je baan opzeggen kan niet….., maar andere werktijden, amdere baan als je boven de veertig bent gaat ook niet zo makkelijk.

  En dan zeggen dat je als alleenstaande het niet goed doet met je kinderen…. dit wordt toch echt veroorzaakt door de druk dat je tenkoste van alles moet werken. niet ziek mag zijn.. Zelfs vrij krijgen kan soms moeilijkheden geven.
  In wat voor maatschappij leven wij? Werkgevers als profiteurs van de werknemers, die klem geduwd worden in het systeem wat nog verder wordt ontwikkeld, dat ze je straks zo kunnen ontslaan.
  Dus voor je baan moet je dan nog meer in allerlei bochten wringen om je baan te houden. Wat een dictatuur.

  Reactie door anoniem — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.06 uur

 64. Slecht verhaal doordat het inkomensafhankelijke weer een populistische rol speelt.

  Gebruik in vredesnaam ons belastingsysteem om het inkomen te herverdelen en stop dan alle andere inkomensafhankelijk maken van allerlei regelingem

  Dat is pas eerlijk.

  Gegroet

  Reactie door Paul Muller — zaterdag 23 juni 2007 @ 22.35 uur

 65. @63 anoniem

  Dat heb je goed gezegd:
  ECHTE emancipatie is te kunnen KIEZEN voor het ene WERK of het andere WERK.
  Tussen kinderen begeleiden en grootbrengen of iets buitendeurs. Het is BEIDEN van maatschappelijk belang.
  Ja, pas dan kunnen we spreken van volwassen emancipatiebeleid! Vrouwen die en/en willen doen kunnen daar evenzo voor kiezen.
  Het is volkomen ABSURD om de alleenstaande moeder te verplichten buitenshuis te gaan werken, terwijl THUIS haar werkplek is.
  Het wordt tijd dat de alleenstaande ouders in aanmerking gaan komen voor een LINTJE!
  Zij werken DUBBELHARD in hun eentje!
  Tropenjaren!!
  DAAR zou de regering GELD voor uit moeten trekken ipv al die opvang/tehuizen en gestichten.
  Anoniem, deze christendictatuur is ongezond. Het wordt hoog, hoog tijd dat de regering bij de tijd raakt en inziet dat kinderen het beste uit zijn met een veilig THUISNEST.
  Weg met dat gefrustreerde feminisme! The old timers hebben al te veel verziekt. Die versleten hondsdolle mina’s moeten opzouten. Door hun penisnijd zijn ze niet in staat gebleken EER te geven aan het belangrijkste werk op Aarde. Het zijn VROUWONVRIENDELIJKE vrouwen en hebben geen enkel RESPECT voor kinderen!
  Door die vrouwen hebben vele mannen zich laten kisten.
  Dag anoniem!

  Reactie door Gloria — zaterdag 23 juni 2007 @ 22.52 uur

 66. Paul Muller — zaterdag 23 juni 2007 @ 22.35:

  Goedenavond,

  Is een uitspraak “populistisch” omdat die TERECHT aangeeft dat door de al tientallen jaren voortschrijdende verrechtsing heel veel arme en minder bedeelde mensen, met name kinderen, grote financiele problemen hebben?
  Als je bedoelt dat constatering daarvan je NIET AANSTAAT, zeg dat dan gewoon i.p.v. te vervallen in het hier onjuiste gebruik van een CLICHE.

  En wat betreft je opmerking om het belastingensysteem te gebruiken voor herverdeling van inkomens: PRIMA, dat is wat linkse mensen ook altijd als beleid invoeren om zo al te grote verschillen in inkomen te verzachten.

  Maar…dan is er ook een sterke overheid nodig, die ook een VASTE greep heeft op o.a. energie- water, zorgverzekeringsbedrijven en woningbouwcorporaties, deze verzorgen n.l. primaire levensbehoeften.
  De regeringen van nu en de afgelopen jaren hebben echter veel van het, in feite, VOLKSEIGENDOM verkwanseld aan geldgrage grootgraaiers en dat zullen we weten ook….

  Het welhaast misdadige van het neoliberale kapitalisme is juist dat het zich o.a. nu ook SCHAAMTELOOS aan deze primaire behoeften vergrijpt, met al zichtbaar rampzalig resultaat voor de minst bedeelden.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.05 uur

 67. Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.05, aanvulling:

  … en dat zal natuurlijk ook betekenen dat al die belastingvoordeeltjes van de pakweg laatste 25 jaar, gegeven aan hen die dat helemaal niet nodig hadden, teruggedraaid moeten worden: Jij wilt verdomme immers de minst bedeelden ook nog hun subsidies (wat daarvan nog over is) afpakken.
  En, al dat subsidiegedoe is helemaal niet nodig als werkgevers eens INGEPEPERD wordt dat een RECHTVAARDIG loon een BEVREDIGEND bestaan moet opleveren. (de bijbel zegt bijv.: “de arbeider IS ZIJN LOON WAARD…”)

  Als dan vervolgens uitkeringen DAARAAN gekoppeld worden, is alles een stuk overzichtelijker en vele malen goedkoper.
  Het nadeel voor nogal wat lieden is wel dat allerlei min of meer schimmige BV-tjes en andere bedrijven die juist naar hartelust graaien in de subsidieruif (en wier graaigedrag dus ten koste gaat van de minder bedeelden) dan geen schijn van kans meer krijgen…
  Ik heb echter sterk de indruk dat er een complete, ook in de politiek verankerde, MAFIA is waarop deze kunnen rekenen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.23 uur

 68. Gloria, je zegt het prachtig maar de ontspoorde kinderen zijn juist door hun eigen ouders verwaarloost, als de maatschappij schade gaat ondervinden van deze kinderen en de ouders zich onttrekken van verantwoordelijkheid zit er niets anders op dan deze kinderen een heropvoeding te geven , heel goed dat burgemeesters zich hier ook eens tegenaan bemoeien.

  Dit kabinet doet teminste iets aan het probleem, kan ik van vorige kabinetten niet zeggen, die lieten het maar gebeuren.

  Reactie door Dorethea — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.35 uur

 69. Elsemie, dank voor het hart onder de riem dat je me geeft door je reaktie.
  Ik vertel het hier summier, omdat ik vind dat het eigenlijk van de gekke is dat zoiets gebeurt in Nederland.
  Had het namelijk niet voor mogelijk gehouden totdat het mij/ons echt gebeurde.
  Als het ons gebeurt, en ik ben er altijd voor mijn kinderen, ze drinken niet, gebruiken geen drugs en ik ook niet,
  dan gebeurt het vast nog heel veel meer anderen.
  Instanties vinden je een zeur wanneer je met dit verhaal aankomt en ze denken ‘waar rook is zal wel vuur zijn’
  Ik ben ervan overtuigd dat dit ons nooit gebeurt was wanneer ik nog getrouwd was geweest (met vermogend man).
  Het gaat mij erom mensen bewust te maken van het feit dat dit soort dingen gebeuren.
  Het is een soort van in de hoek schoppen van de armen waar je weinig over hoort maar waar je in mijn schoenen regelmatig mee te maken krijgt. Nogmaals dank voor je lieve reaktie.
  Doet toch goed.

  Reactie door G. — zondag 24 juni 2007 @ 1.25 uur

 70. overigens heb ik ook inderdaad een PGB aangevraagd, en ook toegewezen gekregen, alleen het geld voor het PGB is nooit gestort dus nu zijn ze dat al een paar maanden aan het uitzoeken :S

  Reactie door G. — zondag 24 juni 2007 @ 1.30 uur

 71. goede morgen,
  ik was eigenlijk benieuwd wat marianne vond van al deze reacties op haar speeche.
  je hebt nl gelijk het is niet meer van deze tijd die (niet) inkomensafhankelijke bijdrage in het grootbrengen van kinderen.Kinderbijslag geheten. kijken wat onze 2e vice premier hiervan vind.

  Reactie door Els Mannessen — zondag 24 juni 2007 @ 10.43 uur

 72. G, en Elsemie.

  Mensen moeten gaan werken, moeten vrijwilligerswerk doen,moeten mantelzorg leveren, moeten daarnaast( ook op oudere leeftijd) blijven studeren voor hun baan (Aboutaleb) ook al gaat dat moeizamer, moeten hun huishouden goed doen en zelf gezond koken en moeten daarnaast ook nog hun kinderen opvoeden op straffe van.
  Hoe deelbaar is een mens vraag ik me dan af.

  Wat G betreft het is een grote klerezooi want wat het kabinet vraagt is zo tegenstrijdig op alle gebied dat zoiets kan gebeuren cq. je kunt er eigenlijk op wachten. Meer dan eens is het een gevolg van beleid en ligt de oorzaak juist niet bij de ouders en/of de kinderen maar bij de overheid zelf.

  Ik heb een tijdje als alphahulp gewerkt en hoorde ze zeggen dat en dat moeten de kinderen doen. Dat waren in mijn geval vooral vaak oudere kinderen. Ik werkte alleen nog maar bij mensen die vanuit hun status hun hele leven voordien al huishoudelijke hulp hadden en dat nu legaal konden hebben waarvan de kinderen goede banen hadden chirurg, medisch wetenschapper en anderszins, man vrouw werkten beiden en hadden zelf vaak een huishoudelijke hulp.Op een uitzondering na zag je die kinderen nauwelijks en deden ze thuis al helemaal niets, kregen de ouders veel extra hulp en knapte ik toch zaken op die ik niet behoorde te doen omdat het anders gewoon niet gebeurde.
  Ik dacht te komen in gezinnen zoals jij beschrijft helaas. Het werden m.i. van de belasting aftrekbare goedkope werksters voor de upperclass (natuurlijk waren die wel ziek destemeer schrijnenend)
  Ik hoor de PvdA nog zeggen dat vele alphawerkers dit werk zonder sociale rechten graag willen doen omdat ze zelfstandig zouden willen zijn. Dat is een grote gotspe. Ze doen dit omdat ze niet toegelaten worden tot de andere vorm ook al hebben ze de capaciteiten.
  Nu de verzorgsters een soort veredelde alphawerkers worden blijft de splitsing bestaan in sociaal recht. Dit is het argument van de PvdA om kromme zaken recht te praten niet van de Alphawerkende om dit zo te houden.
  Vele mensen die het echt nodig hebben, juist die met opgroeiende schoolgaande kinderen krijgen de hulp niet en als het fout gaat krijgen ze het ook nog eens op het dak. Dit is de wereld van CDA en PvdA een sprookjeswereld met betoverende beelden die ten ondergaan aan de harde werkelijkheid.
  Er zijn nu eenmaal burgers en burgers.
  Ik heb vroeger met opgroeiende kinderen en ziekte ook aan de andere kant gezeten en ken het verhaal dus ook vanuit die kant, weet precies wat je bedoelt.
  Als er iemand in dit land nooit een eigen verantwoordelijkheid draagt is het de overheid wel.

  Reactie door Henny — zondag 24 juni 2007 @ 11.18 uur

 73. Dorethea — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.35

  “Dit kabinet doet teminste iets aan het probleem, kan ik van vorige kabinetten niet zeggen, die lieten het maar gebeuren.”

  Wat jij doet is selectief shoppen en scoren.
  Je haalt de grootste probleemgevallen naar voren, die misschien wel door het wanbeleid van vorige kabinetten en de tirannieke betutteling van de bureaucratische ‘zorgorganen’ in de hoek van de samenleving zijn gezet en zich ook als zodanig zijn gaan gedragen. Als je enig inzicht in pedagogiek hebt dan weet je hoe schadelijk ‘negeren’is!

  Als de maatschappij schade gaat ondervinden van deze kinderen dan zou je ook zo ‘open minded’ moeten zijn om te kijken of deze kinderen niet beschadigd zijn door die maatschappij.

  In menselijk opzicht is dit een ontspoorde samenleving, hoe anders is het mogelijk dat burgemeesters zich moeten gaan bemoeien met de opvoeding van groepen jongeren.

  Reactie door Elsemie — zondag 24 juni 2007 @ 11.48 uur

 74. G.
  Jij ook heel erg bedankt voor je reactie, waarin ik veel van mijn situatie herkende, ondanks alle verschillen. Ik heb me gelukkig nog ‘zelf’ kunnen redden ondanks alle tegenwerking van de gevestigde orde. Gedeelde smart is halve smart en dat geeft weer energie om terug te knokken. Fijne dag nog!

  Reactie door Elsemie — zondag 24 juni 2007 @ 11.58 uur

 75. @72 Henny
  En ‘iedereen’ wil graag in die ‘sprookjeswereld’ leven en degene die niet aan het beeld van prins en prinses voldoet wordt buitengesloten en gekoeioneerd tot in het…!
  Bah, hoe wreed en hypocriet!

  Reactie door Elsemie — zondag 24 juni 2007 @ 12.10 uur

 76. Ze kunnen volgens mij beter kinderbijslag geven aan gezinnen vanaf het minimum inkomen tot modaal tot en met 3 kinderen
  Gezinnen met een hoger inkomen dan modaal moeten ze de kinderbijslag afschaffen vindt ik.
  Helaas zijn er ouders die de kinderbijslag gebruiken voor zichzelf en niet voor hun kind, misschien is kinderkortimg een beter althernatief? (en dat gebeurt al jaren)

  Reactie door Jaap — zondag 24 juni 2007 @ 15.54 uur

 77. @76 Jaap
  Goed lezen, Jaap!
  Een alleenstaande ouder heeft zelden voldoende inkomen om optimaal van de kinderkorting te profiteren, als je van een uitkering afhankelijk bent, zoals een WAO, aangevuld met een toeslag dan wordt de kinderkorting weer gekort op de uitkering. Je trekt altijd aan het kortste eind! Als je je kinderen in de steek laat en full-time aan de slag gaat voor meestal een minimumloon dan kom je in de armoedeval.
  Zo zitten 500.000 kinderen ‘gevangen’ in een uitzichtloos bestaan en worden bovendien door de hulpverlening verder gestigmatiseerd en in de hoek gezet.

  Reactie door Elsemie — zondag 24 juni 2007 @ 16.40 uur

 78. Precies Elsemie hoe je het went of keert het is de schuld van de ouder (die ouders die het beste voor hun kinderen doen en willen en zoeken etc)…… volgens de omstanders, die zich niet verdiept in wat er echt gaande is in deze maatschappij en zich heel gemakkelijk een beeld vormt met het eigen referentiekader dat niet verder reikt dan hun eigen voordeur.

  De alleenstaande ouders wordt aan alle kanten gestigmatiseerd.
  Ik vind dat wij hier zelf ook verandering in moeten brengen. Door het tegendeel te roepen.

  Wij zijn verantwoordelijke ouders, die het beste voor hun kinderen willen. Maar financieel aan alle kanten gepakt worden door het systeem. Waardoor wij niet kunnen bieden wat wij onze kinderen willen bieden.
  We moeten ons hoofd boven water houden financieel. En dat gaat ten koste van de zorg die wij aan onze kinderen kunnen en willen bieden…

  Reactie door anoniem — zondag 24 juni 2007 @ 21.55 uur

 79. Er is me hier veel duidelijk geworden.
  Mijn vraag is of er ook ergens hier een discussie is over en voor opvangmoeders en alphahelpenden.
  Mijn ww stopte, heb een deel WAO, en ik ben nu als alphahelpende bezig en als oppasmoeder. Ben 51 en vind (nog) niets anders. Betaal dus geen loonheffing. Maar ben ook niet verzekerd, geen pensioen etc. Maar ik moet wel mijn huur betalen (man werkt niet fulltime) dus doe ik dit werk. De oppasbureaus worden uit de grond gestampt. De thuiszorg neemt geen thuiszorgers aan, alleen alphahulp.
  Waarom kan de betaling van dit werk ook niet normaal geregeld worden? Zoveel mensen uit de bijstand en ww en vele doen nu dit werk. Volgend jaar ben je de pineut bij de belasting.

  Reactie door Els — zondag 24 juni 2007 @ 21.59 uur

 80. Tegenwoordig wordt je als opvang-moeder als zelfstandige gezien….gastouder.
  – Moet je je inschrijven bij de kamer van koophandel of onder een organisatie werken.
  1 Doordat je oppas=kinderen in je eigen huis opvangt….mag je niet de tarieven vragen, die voor de kinderopvangcentra van kracht zijn volgens de normering van de belasting- tarieven. Je moet minder vragen….omdat je thuis bent voor je eigen kinderen….
  2 Dus als thuis-werkende verdien je minder dan als je buiten je eigen huis een opvang realiseerd…..
  3 Maar je mag dus niet je eigen kinderen hierbij opvangen als kleine zelfstandige – gastouder. Want daarvoor krijg je van de belastingdienst namelijk niets….dat zijn je eigen kinderen… en door wordt door de regeling kinderopvang toeslag gezien, dat doe je “in je eigen tijd”

  Maar dan….
  4 Je eigen kinderen mag je oplaten vangen door andere opvang en dan krijgen / vangen deze opvangmoeder /kresj / nso/bso de volle pond.

  Ja hoe is Nederland voor thuiswerkende opvangouders?

  Reactie door anoniem — zondag 24 juni 2007 @ 22.24 uur

 81. Henny, ja het is inderdaad allemeel even anders wanneer je er in werkeljkheid bij betrokken bent dan wanneer je in Den Haag regeltjes maakt.
  Ik vraag me af wat de mnisters hebben gedaan die 100 dagen dat ze het land ingingen en of we daar iets van terug gaan zien maar ik betwijfel het.
  Overigens wil ik nog wel graag een paar dingen verduidelijken aan mijn verhaal: mijn kinderen helpen uit zichzelf al volop mee, doen de boodschappen, maken hun eigen kamer schoon, stofzuigen, doen de afwas en koken soms.
  Maar je kunt van kinderen niet alles verwachten en ik vind het erg dat ze dit moeten doen want ik zou het veel liever zelf doen.
  Met mijn kind was niets mis, het deed niets verkeerd, het werd alleen opstandig omdat het allemaal wat teveel werd.
  Volwassene hebben het er al moeiljk mee, dan is het logisch dat een kind ook mee wil doen met klasgenoten.
  Iemand van school heeft toen de kinderbescherming gebeld met een verhaal dat het niet goed met mijn kind zou gaan.
  Gelukkig, ook dankzij de mondigheid van de kinderen, is het met een sisser afgelopen.
  Maar dat had gemakkelijk anders kunnen zijn.

  Er is een referendum geweest over de europese grondwet. Eigenlijk zou er ook een referendum moeten komen over wat burgers nu eigenlijk willen dat er gebeurt.
  Ze krijgen er in Den Haag genoeg voor betaald om te doen wat het volk wil.
  Nederland zou massaal moeten staken.
  Ja, dat kost handenvol geld.
  Maar het is wel een statement.
  Wil de regering niet luisteren? dan naar huis sturen.
  In de tijd van Alva (de tiende penning) werd niet zoveel belasting geheven als nu en toen
  liet het volk het ook niet op zich zitten.
  Zijn wij banger of dommer dan hen, zoveel jaren geleden?
  Wij laten ons door elke nieuwe regering paaien, om er telkens achter te komen dat de portomonnee steeds leger raakt.
  Hoeveel minder kan het nog?

  Reactie door G. — zondag 24 juni 2007 @ 23.35 uur

 82. @79 Els
  Agnes Kant ‘doet’ hier de zorg, er zijn regelmatig topics over dit onderwerp op deze site van JM. Blijf er ‘bij’ zou ik zeggen, ook ik heb hier veel geleerd over achtergronden en effecten van wet- en regelgeving door bijdrage’s en links waarnaar wordt verwezen te lezen, het is dan ook makkelijker om in je eigen omgeving een discussie te starten en de ‘apathie’ en gelatenheid te doorbreken.

  G. – zondag 24 juni 2007 @ 23.35
  “Hoeveel minder kan het nog”?
  Vroeger werden de mensen ‘dom’ gehouden door de kerk en NU zit iedereen voor het zwarte kastje en gelooft klakkeloos wat de staatstelevisie voorschotelt. De God van het geld dicteert het recht van de sterkste!
  Er zijn alleen nog winners en losers.
  De enige weg vooruit is m.i. door solidair te blijven met elkaar en waar ook je stem te laten horen.

  Reactie door Elsemie — maandag 25 juni 2007 @ 11.40 uur

 83. klopt Elsemie, dat is de enige weg vooruit waarop je jezelf in de spiegel kunt blijven aankijken.

  Reactie door G. — maandag 25 juni 2007 @ 22.18 uur

 84. @ 27 Irma

  Je zegt: “Maar uw voorstelling kan helemaal niet kloppen. Vergelijk het eens eerlijk met een bijstandsgezin met evenveel kinderen als u heeft. Groot gezin, is dat 5 kinderen?”

  6 kinderen is ook een groot gezin.
  Ik vergelijk, inderdaad, en zie dat ze meer kunnen.

  Vandaar ook mijn opmerking dat het tijd wordt dat de zaken eens goed doorgerekend moeten worden.

  Ik beweer niet dat het prettig is in de bijstand, ik beweer dat het besteedbaar inkomen voor een aantal groepen tussen minimaal en modaal, onder het besteedbaar inkomen van een bijstandsgezin ligt.

  Er zijn inderdaad verschillen. Om een voorbeeld te noemen:
  Kinderen van ouders in de bijstand kunnen gratis een sport volgen, waarbij ook nog tot een bepaald bedrag de kleding wordt betaald. Dat scheelt per kind al snel 200 tot 375 euro.

  Wat Maxima in haar beurs krijgt kan me niets schelen, daar heb ik het niet over.

  Ik heb het niet over inkomens boven modaal.

  Ik pleit om er niet uit te gaan van het inkomen sec, maar van het voor het kind beschikbare inkomen. Dat kan niet, dus dan maar het besteedbare inkomen.

  Wil je trouwens echt zorgen dat de centen echt aan de kinderen worden besteedt, dan breng je deze zaken toch naar de kinderen toe in natura?
  Denk aan sport. Kan gewoon toegevoegd worden aan de schooluren.

  Reactie door Molly — maandag 25 juni 2007 @ 22.48 uur

 85. `molly, zo makkelijk krijg je geen sportvergoeding voor je kind…en dat is per gemeentelijke sociale dienst ook nog verschillend.
  Nog nooit gehoord dat in kan….

  Reactie door anoniem — maandag 25 juni 2007 @ 23.36 uur

 86. Vergoedingen die je hoopt te krijgen daar moet je echter heel veel energie in stoppen voordat er een beschikking uit rolt. Deze beslissing gaat vaak over heel wat schijven.
  En uiteindelijk als je een negatief antwoord krijgt moet je bezwaar gaan maken. (Duurt wel een half jaar)
  De mensen die in die commissie zitten, die jou dan gaan aanhoren waarom je vind dat je gelijk hebt. Krijgen voordat uurtje dat ze daar zitten heel wat centjes.
  Heel wat meer dan de centjes dan waar je zelf omgevraagd hebt……

  Ook de beslissing van de aanvraag is terdege ook nog wel erg afhankelijk wat je contactpersoon bij de socialedienst voor je doet.
  Of ze er zitten voor d’r eigen centen of doen daadwerkelijk goed hun werk doen. En schrijven een motiverend verhaal.

  Reactie door anoniem — maandag 25 juni 2007 @ 23.52 uur

 87. @84 Molly

  Je bedoelt dat er een sport gevolgd kan worden vanwege het participatiefonds. Het probleem is dat dit voorgeschoten moet worden en dat mensen in de bijstand NIETS voor te schieten hebben! Dat is het mankement van dit fonds. Wordt 1x per jaar vergoed.
  Maar dat is trouwens niet alleen voor bijstandmensen, ook jij kan daar gebruik van maken met een laag inkomen.
  En kleding? Nou echt niet!!!
  Stop alsjeblieft om hier te komen vertellen dat bijstandsmensen het beter hebben dan minimaal tot modaal! Want allerlei ontheffingen gelden voor ALLEN die een laag inkomen hebben.

  Reactie door Gloria — dinsdag 26 juni 2007 @ 3.38 uur

 88. @86 anoniem
  Zo heeft het volksgericht van de gemeentelijke sociale diensten bereikt dat het geld voor armoedebestrijding, in een grote gemeente al snel een bedrag van 1 miljoen, ‘uitgespaard’ wordt en terecht komt in projecten die de armoede gaan ‘bestrijden’ ! Dat levert weer extra baantjes en opdrachten op voor de ons kent ons zakkenvullers! Er moet een eenvoudige regeling komen voor gezinnen met kinderen die leven van een minimum t/m modaal! Zonder tussenkomst van wie dan ook. Gezinnen met problematische schulden krijgen begeleiding van de schuldhulpverlening dus daar hoeft geen extra maatregel op losgelaten worden, tenzij die hulpverlening daar zelf om vraagt.
  Het is dan ook niet nodig om onderscheid te maken tussen uitkeringsgerechtigden en gezinnen met een minimumloon.
  Beste anoniem, het loont soms ook de moeite om te onderhandelen met sportscholen of aanbieders van cursussen en workshops over de hoogte van de eigen bijdrage, voor velen is het geen probleem een aantal minder draagkrachtige deelnemers toe te laten.
  Ook verstandig om anonimiteit te hanteren, want iedere bijdrage in ‘natura’ kan gekort worden op de uitkering.

  Reactie door Elsemie — dinsdag 26 juni 2007 @ 11.32 uur

 89. @86 Anoniem

  Ja, ik weet er alles van.
  Hoevaak ik niet heb geprotesteerd tegen al moeizame formulieren en de talloze kopieen!
  Het enige tot nu toe wat ik ervaren heb is dat iedere vraag om bijstand wordt weggewerkt. Dat is het systeem!
  De enige mensen waaraan gewerkt wordt zijn mensen die bijna verdronken zijn in de schulden. Zij worden gebudgetteerd en de schulden worden betaald.
  Mensen die het goed willen doen, iedere cent omdraaien en geen schulden maken worden NIET geholpen als ze iets moeten vernieuwen. Antwoord: daar had je voor moeten sparen!

  En in beroep gaan? Als je daar op moet wachten is het schip allang gezonken.

  Ja, er wordt heel wat gejobt en verdiend om mensen te vertellen dat ze niet geholpen kunnen worden!
  Ik vertrouw gemeenten niet meer. Maar juist zij ontvangen de gelden van regeringswege om mensen bij te staan. En daar wordt mee gerommeld. Strenge controles zouden op de gemeenten moeten worden uitgevoerd. Daar ontbreekt het aan en corruptie viert hoogtij.

  Reactie door Gloria — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.41 uur

 90. Volgens mij is dit iets waar de kleine christelijke partijen al lang voor pleiten.

  Als onze maatschappij iets minder welvaart en iets meer welzijn gericht zou zijn, zal dat de balans tussen geld en geluk verbeteren volgens mij.

  Een meer kindgerichte maatschappij wordt volgens mij vanzelf gezonder.
  Dan denk ik aan het volgende:

  -een goede scholing (is dichtbij, op maat gesneden en persoonlijk) tot het 18e jaar verplicht en ‘gratis’

  -een verplichte maatschappelijke dienstplicht van een jaar (verbetert tegelijk de integratie van jong en oud, arm en rijk, blank en zwart, allochtoon en autochtoon)

  -veel aandacht voor sport (goed voor lichaam en geest)

  -één collectieve rustdag in de week (goed voor het gezin, de alleenstaande ouderen en de kinderen)

  -kindvriendelijk bouwen (ruimte voor speelplaatsen etc).

  Nou dit lijkt me wel iets, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

  Reactie door Niels — dinsdag 26 juni 2007 @ 19.12 uur

 91. Het is echt niet te filmen de manier waarop de Sozawe te Groningen met de mensen omgaan.
  Ze maken het de bijstandsmoeders,alleenstaande ouders niet mogelijk een normale toekomst op te kunnen bouwen. Zo blijven we in een cirkel waar we niet uitkomen. Geen omscholing,opleidingen maar gewoon willekeurige de arbeidsmarkt weer op. En dat is zeker niet voor lange duur, baantje zus baantje zo, even geen werk moet je weer een uitkering aanvragen, duurt weer 6weken, mensen komen in de financieele problemen, en je bent weer terug bij af! Ongelooflijk toch?
  Zelf wil ik graag een studie gaan volgen als onderwijs-assistente en het is keihard afgewezen omdat mijn contactpersoon van de Sozawe en geen toekomst inziet en ik wil het ook nog zelf bekostigen en heb ook een stageplaats, waar ik per augustus zo mee kan starten. Vertel mij wat te doen???
  Te gek voor woorden.

  Reactie door Tanja.S — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.01 uur

 92. @91 Tanja.S

  Idd te gek voor woorden! Wat nou die contactpersoon? Zij ziet er geen toekomst in?? Maar het gaat toch om jouw toekomst?
  Tanja, vraag een andere contactpersoon aan of maak een afspraak met het hoofd van de Sozawe! Schrijf of mail or whatever… blijf vechten voor jezelf!
  Ik wens je heel veel sterkte toe!
  Groet!

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 2.57 uur

 93. Tanja.S het is inderdaad van belang om een ander contact persoon aan te vragen.
  Gewoon doorgaan met wat jij wil en dan lukt het uiteindelijk wel.

  Reactie door anoniem — woensdag 27 juni 2007 @ 18.15 uur

 94. @ 91 Tanja S

  Laat die contactpersoon links liggen en doe je beklag bij de directeur of op z’n minst bij zijn of haar meerdere.
  Volgens mij wordt heel vaak eigen initiatief toegejuigt en ook ondersteund.
  Ik dacht zelfs dat het een landelijke regeling was.
  Laat je niet uit het veld slaan door zo’n çontactpersoon, in principe stelt hij of zij geen reet voor in het geheel.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 22.34 uur

 95. Ik ben een alleenstaande vader met twee pubers. Dus deze regeling is hard nodig gezien mijn modale inkomen, huur etc.

  Reactie door celara — donderdag 28 juni 2007 @ 20.57 uur

 96. @87 Gloria.

  Ik zeg niet dat minima het beter hebben, ik pleit ervoor om bij bepaalde groepen de zaken eens goed door te rekenen.
  Bv grote gezinnen met enkele gehandicapte kinderen, of mensen met een chronische ziekte.

  Als ik zeg dat er ook andere groepen dan de minima zijn die het erg moeilijk hebben buiten hun schuld, dan pak ik je niets af hoor.
  Integendeel.
  Wat meer onderling begrip zou de stem naar buiten en naar Den Haag best wel eens steviger kunnen maken.

  Wat betreft sport heb ik het over:
  http://www.jeugdsportfonds.nl
  Daarvoor worden kinderen opgegeven door o.a. de leerkrachten.

  @90 Niels.
  Ben ik het helemaal mee eens.

  Tevens zou ik pleiten voor gratis diagnostisch onderzoek (dyslexie, ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische problematiek, om maar eens wat te noemen) en het opstellen van (be)handelingsplannen voor scholen volgens het amerikaanse model: IEP, zodat alle betrokkenen ook echt een stem hebben.

  Reactie door Molly — vrijdag 29 juni 2007 @ 2.52 uur