Natuur kind van de rekening

Natuurgebieden in Nederland worden bedreigd doordat wetten niet worden nageleefd en toezicht vaak ontbreekt. Zo wordt beschadigde natuur maar zelden gecompenseerd door gelijkwaardige natuur aan te leggen. Ook is er op lokaal niveau onvoldoende expertise en kennis over natuurbeschermingsbeleid. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer (AR) in het rapport Bescherming van natuurgebieden, dat donderdag is gepubliceerd. (De Pers)

Het natuurbeleid moet veel sterker centraal worden aangestuurd en er moet worden geïnvesteerd in handhaving. Die conclusie trekt SP-Kamerlid Hugo Polderman uit het zeer kritische rapport dat de Rekenkamer vanmiddag presenteerde over de natuurbescherming in Nederland. De uitvoering van het beleid draagt volgens de onderzoekers onvoldoende bij aan de bescherming van de natuur. De ruimtelijke samenhang en de kwaliteit van de beschermde natuurgebieden dreigen hierdoor te worden aangetast.

De uitvoering van het natuurbeschermingsbeleid draagt volgens het rapport onvoldoende bij aan de bescherming van de natuur. Het huidige beleid schiet tekort om de gestelde doelen te bereiken. Belangrijke uitgangspunten van het natuurbeschermingsbeleid worden onderuit gehaald: het zogenaamde ‘Nee tenzij’ regime werkt niet goed genoeg, het compensatiebeginsel werkt onvoldoende, de definities van zwaarwegend openbaar belang zijn ontoereikend en te vaag omschreven, en er is een te beperkte invulling van de plicht tot alternatieven onderzoek.

Polderman: “Dat de natuur het te vaak aflegt tegen de economische belangen – iets dat de SP en milieuorganisaties al langer stellen – wordt nu door het gerenommeerde adviescollege bevestigd.”

“Door steeds meer de verantwoordelijkheid voor de natuurbescherming bij lokale overheden op het bordje te leggen, hebben de vorige kabinetten er voor gezorgd dat we nog minder zicht en grip hebben op de ontwikkelingen,” stelt Polderman. “De SP is er van overtuigd dat er een cultuuromslag moet komen, waarbij er veel meer regie gevoerd wordt door de landelijke overheid, zowel bij de uitvoering als de handhaving.”

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

donderdag 21 juni 2007 :: 15.35 uur

65 Comments

65 reacties

 1. Ongeveer 10 jaar geleden heb ik een stuk bos gekocht.Dat heb ik gedaan uit ideeele motieven.Er loopt ook een pad doorheen voor te wandelen.Bijna iedere maand moet ik van allerlei afval opruimen tot zelfs condooms en spuiten toe!!Ook wordt er van allerlei huisvuil en afval gedumpt.Drie jaar geleden heb ik de gemeente waar het bos onder valt verzocht afvalbakjes of containers te plaatsen,aangezien er veel jeugd over de onverharde weg fietst.Door de betreffende ambtenaar werd ik afgepoeierd met enkele dure nietszeggende ambtelijke brieven,waarin stond dat de gemeenten hier al 3 jaar over aan het bakkeleien waren.Hierna heb ik de gedeputeerde,milieu van de Prov.Limburg te weten Mevr.Odile Wolfs(PvdA), verzocht aan het dumpen van afval in bossen iets te doen.Hierop kwam ook al weer een nietszeggend antwoord.Terwijl door de overheid via de milieu-koe miljoenen belastinggeld aan o.m.Afghanistan,E.U.subsidies,onrendabele spoorlijnen,graai-baantjes e.d.verknoeid worden,moet de boseigenaar,op straffe van aanrekenbaarheid van andermans gedumpt afval,zorgen dat het opgeruimd wordt en ook nog eens afvalheffing betalen.De hypocryte partij-politieke regering moet ophouden de bevolking voor de gek te houden.Hun gedrag bevorderd mede,kleine criminaliteit!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 21 juni 2007 @ 16.43 uur

 2. Ik woon in het groene hart.
  Als je ziet hoeveel hier van afgesloopt is de laatste jaren, allemaal lelijke bedrijventerreinen, te triest voor woorden.
  Vijf jaar geleden reed je van den Haag naar Gouda met links en rechts weilanden,
  nu overal lelijke overbodige bouwwerken.
  klap op de vuurpijl was Laurus, dat net voor hun bijna faillissement een ENORM vrachtwagenoverslagdepot bouwde tussen Zoetermeer en Gouda. Staat nu grotendeels leeg.
  Wat een vernietiging van kapitaal en natuur.
  Zolang iedere domme wethouder meent zijn gemeente in de vaart de volkeren te moeten opstuwen middels nieuwe huizenprojecten en bedrijventerreinen, wordt dit een steeds lelijker brinkman-land.

  Reactie door john — donderdag 21 juni 2007 @ 16.51 uur

 3. Goeden middag vrienden SP.

  Was het niet zo, dat er vele kabinetten terug een actie in het leven geroepen werd door VVD en PvdA waarin gesteld werd dat het nodig was dat er een terugtredende overheid moest komen?
  Helaas doelden zij niet op overbodige overheidsbemoeiingen, maar op ordinaire bezuinigingen.
  En wat is er van terecht gekomen?

  ZERO punt ZERO.

  Dit is een klein voorbeeld uit vele anderen.

  Reactie door Ouwe Dirk — donderdag 21 juni 2007 @ 17.38 uur

 4. @1 Maan Arkenbosch,

  Helemaal met je eens, maar hélaas is dit niet alléén de jeugd die hun afval dumpt langs de “groene” wegen.
  Je zal ze de kost moeten geven en dan bedoel ik de ouderen onder ons, wat er al niet uit de auto’s naar buiten wordt gegooid, (even de asbakken legen langs de kant van de weg, overbodige drinkflessen, blikjes, het kan allemaal de berm in) en wat er uit de fietstassen komt onderweg wat niet meer te gebruiken valt en leeg is tijdens een fietstochtje, exact hetzelfde.

  Deze instelling is hélaas niet alleen van tegenwoordig, maar al van heel lange tijd onder het motto van; och niemand ziet het, gooi maar neer die rotzooi, hoef ik het thuis niet op te ruimen.

  Ook al staan er wel afvalbakken, als de jeugd het voorbeeld niet krijgt van de ouderen en er wordt niet op gehamerd dat ze vuil niet op straat mogen gooien, dan houd je deze vervuiling.
  Goed voorbeeld doet volgen, zowel voor ouders als overheid.

  Ik ben voor afvalscheiding zoals het hier gebeurt bij ons, flessen worden opgehaald, oud papier, plastic verpakkingen, het gewone huisvuil, composthopen, grof tuinafval, ander grof afval, allemaal gescheiden.
  Zoals ook de chemische troep.

  Deze rotzooi hoort niet thuis in de natuur.

  Ik geef toe, het is een beetje meer werk om het allemaal uit elkaar te houden, maar als iederéén zich er eens voor in zou spannen, bereiken we ook wat meer.
  Hier is het zo, kom je niet toe met je vuilniszakken, 4 rollen per jaar van 13 stuks per rol, dan kun je een rol bijkopen, maar dat kost je dan wel 19 eurootjes.
  Naar mijn idee een beter systeen als de kliko´s waar je ongezien alles in kunt proppen.

  Op naar een schoner milieu zou ik zeggen.

  Reactie door Anja (B) — donderdag 21 juni 2007 @ 17.44 uur

 5. De aanstuurders worden niet door kennis en liefde voor de natuur gehinderd. Zij koersen op financiële belangen en zijn zeer kortzichtig.
  Zo’n 10-15 jaar geleden was er maar een handjevol mensen in dit land die wist waar het EU-beleid op zou uitdraaien.
  Nu is men geschrokken en probeert koste wat kost de ontwikkelingen ongedaan te maken. Bij voorkeur worden er mensen bij de overheid aangenomen die qua natuur van toeten noch blazen weten of er totaal niet mee zitten wat ze verkwanselen als het hun maar een mooie carrière oplevert. Er zijn slechts weinigen die nog hebben kunnen standhoude in dit verstikkende milieu van de overheid. Er zijn heel wat ‘onaanstuurbaren’ die dus echt iets goeds wilden doen uit de organisaties verdwenen. Goed daarmee bedoel ik mensen met groene vingers en veel verstand van biodiversiteit zonder echter de realiteit van economie en sociale cohesie uit het oog te verliezen.
  Steeds duidelijker wordt dat de bovenlaag van de overheid bestaat uit non-valeurs die ja-knikken en die vervolgens vrij spel hebben om de goeien eruit te werken en de machtige lobbies te bedienen.
  Ik weet dat er een soort geheim agenten werkzaam zijn die op strategische posities die ‘gevaarlijke’ kenners van de natuur opsporen en uit de organisaties werken en weren.
  Er is steeds minder terugkoppeling met de WAARHEID waardoor de overheid hoe langer hoe meer ee zeepbel wordt.
  Toevallig ken ik een goede topambtenaar die al jaren terug het veld moest ruimen.
  Het was in de tijd dat Joustra daar de scepter zwaaide, dus nog lang voordat hij de UWV leidde vanuit zijn luxueuze kantoor en later dus nationaal autoriteit terrorismebestrijder werd. Zelfs De Geus kon hem niet weg krijgen. Waarom denk je dat De Geus hem niet kon wegkrijgen? Juist, dacht ik wel, geheim agent van een onzichtbare lobby die achter de schermen werkt.
  OK ik weet het niet zeker maar mijn intuïtie zegt me dat het best wel eens zo zou kunnen zijn.
  Wanneer Nederland blijft doormodderen met dit sort zand in de leidingen da komen we noit verder en stilstand is achteruitgang. Maar wie denkt er nu nog aan nederland? De toekomst van ons land, onze natuur, onze cultuur? Wie?

  Reactie door L'écologiste — donderdag 21 juni 2007 @ 18.18 uur

 6. De oude ANWB baas Nuyen is door de regering in het verleden aangezocht om als voorzitter van onderzoek voor de kilometerheffing (weg-geld)te fungeren.Regelmatig komt hij als echte lobbyist,op de TV pleiten voor een snelle invoering van de kilometer heffing,uiteraard voor het milieu.Voor ouderen,welke weinig rijden(hoe weet hij dat?)zou de kilometerheffing per saldo goedkoper worden als nu.Voor het bedrijfsleven fors duurder,doch zegt hij daar hoeven ouderen zich niet druk om te maken.Kennelijk is de oude baas beinvloed door de sateliet-kastjes industrie,wegens zijn connecties in de autowereld.Hij had kunnen weten,dat het bedrijfsleven de hoge kilometerheffing gewoon doorcalculeerd in de prijzen van alle producten,ook die welke ouderen kopen!De politiek heeft de oude ANWB baas kennelijk uitgezocht,om haar standpunt periodiek te onderstrepen.Nu hij een dom verhaal voor de buis vertelt,is gelijk bewezen dat deze man niet geschikt was om als voorzitter te fungeren.Knelpunten moeten gewoon opgelost worden en niet straks duurder in de file gaan staan!

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 21 juni 2007 @ 18.46 uur

 7. Ik heb nog goede herinneringen aan mijn vroege jeugdjaren in de jaren zestig. Er waren een aantal bomen vlak bij ons huis. Ik heb ze beklommen tot hoog in de top. Helaas het bosje moest plaats maken voor een sportveld. Nu worden tropische oerwouden op grote schaal gekapt en raken Orang Oetangs ontheemd. En dat alleen voor dat stomme geld.

  Reactie door reint — donderdag 21 juni 2007 @ 19.07 uur

 8. @ 6 Maan,

  Precies! Minkunkel (hij zal wel aardig slim, beter geslepen zijn). Het kan hem wat schelen als we straks voor meer geld in de file staan. Als de overheid maar flink geld opstrijkt en de mensen maar auto’s blijven kopen. Ik ben geen kenner van deze problematiek dus het is een slag in de lucht maar intuïtied geloof ik dat je gelijk hebt met die Nuyen. Volgens mij zijn er legio van dat soort figuren die de belangen behartigen van onzichtbare machtige lobbies waar Wouter Bos en JPB helemaal niet tegenop kunnen en waaarmee ze dus maar een pact hebben gesloten (misschien al wel jaren geleden, wie zal het zeggen.
  1 ding is zeker. Er zijn geen open debatten meer in de Tweede Kamer, noch in de media. Dit zijn kanalen die teveel geregisseerd en gecontroleerd worden. Goebbels had het prachtig gevonden.
  Aan WAARHEID vinding wordt allang niet meer ECHT gedaan.

  Reactie door L'écologiste — donderdag 21 juni 2007 @ 19.19 uur

 9. @1 Maan Arkenbosch

  Maan, het is vooral een kwestie van opvoeding en je weet dat dit nogal tekort schiet in onze bloosloze samenleving.
  Vergeet ook niet dat in talloze gemeenten (ook in de mijne) de grijze- en groene containers per lediging! betaald moeten worden.
  Was het vroeger zo dat je gewoon een vuilniszak op straat zette, nu staan er die 2 containers voor ieder huis en scheiden we alles nota bene netjes en krijgen daarvoor nog een flinke rekening! Ruim 4 euro per container-lediging!!
  Wie weet heeft e.e.a ermee te maken dat mensen steeds meer ‘buitenshuis’ gaan dumpen?

  Reactie door Gloria — donderdag 21 juni 2007 @ 19.46 uur

 10. 9#Gloria,
  Gloria ik zal je nog wat sterkers vertellen!
  Een halfjaar geleden heeft er iemand in mijn bos een hoop stenen en bouwafval gedumpt.Tegelijkertijd heeft hij met een grote dubbelassige aanhanger een stel bomen uit het bos met een kettingzaag afgezaagd,kennelijk voor zijn open haard of om te verkopen als brandhout.Brutaler kan het niet!!
  Bij telefonische aangifte deed de politie moeilijk en er kwam uiteraard niets van terecht.De houtprijzen zijn de laatste maanden door de wereldvraag met 30% gestegen.Ik hoop niet dat er nog meer illigaal gezaagd wordt.

  Reactie door Maan Arkenbosch — donderdag 21 juni 2007 @ 20.29 uur

 11. @10 Maan Arkenbosch

  Nou, dat hoop ik met jou! Het is toch te gek voor woorden!!
  Maan, misschien is het een idee om door het bos heen bordjes te plaatsen en daarop jouw ideeele motieven kenbaar te maken, zodat mensen weten dat zij daar mogen wandelen en niet mogen dumpen. Laat staan stelen!
  Tenslotte hoef jij met zo’n mooie aankoop niet het kind van de rekening te worden.
  Overigens wel tof zo’n bos, Maan.

  Reactie door Gloria — donderdag 21 juni 2007 @ 20.44 uur

 12. Het is een gotspe. Er is geen controle, de overheid doet maar wat vaardigt regels uit maar voert nergens de regie over, kijkt niet of ze nageleefd worden, dat doen ze wel in de krachtwijken, iedere centimeter wordt daar gecontroleerd tot in de wasmand. Salamon P Snuffel is er niets bij. Bestemmingsplannen worden niet nageleefd of even gedeeltelijk aangepast. Waar zag ik dat een groen parkje, was het niet in een wijk in Almere, weg moest omdat er tegen ieder bestemmingsplan en belofte in gewoon gebouwd gaat worden. En zo is het overal, een groene mond maar een zilveren zak, kijk maar wie wint.
  De farizeeres waren ook niet vies van wat zilverlingen.
  De overheid kijkt weg waar ze wil en kijkt achter de deur waar ze wil. De overheid functioneert naar volkomen willekeur. Hier verdwijnt zowat alles dat komt door het samenwerkingsverband met Eindhoven en omgeving. Wij mogen alles opvangen aan woningtekorten in de stad en de bouwnijverheid floreert. Er wordt veel natuur geschonken aan de bouwbedrijven en woningbouwcorporaties die tegenwoordig gewoon meebouwen voor de koopmarkt van m.i. publiek kapitaal. Bosgrond voor villabewoners is al decennialang afgestaan en de bevolking steeds meer ontnomen, hele percelen waar een paar mensen op wonen terwijl de rest op kluitjes gezet wordt. Tel uit je winst.
  Maar ja je moet wat voor de veelverdieners van de nabijgelegen Philipscampus.

  Reactie door Henny — donderdag 21 juni 2007 @ 20.45 uur

 13. Het wachten is nu nog op privatisering van Staatsbosbeheer want het is natuurlijk kapitaalvernietiging dat al die bossen in Drenthe en op de Veluwe gratis toegankelijk zijn.

  Reactie door Haq — donderdag 21 juni 2007 @ 21.13 uur

 14. @ 13 Haq,

  Het zijn de meentgronden (commons) die ons ontnomen zijn.
  Maar ja de claimcultuur hè.
  Deze grond is van mij en daarom grens ik het af en zet ik er prikkeldraad omheen.
  Nergens ter wereld zoveel prikkeldraad als in spruitjesland Nederland.
  Hoe kan de blanke man grond bezitten? De indianen werd alles ontnomen door die vervloekte claimcultuur waarachter een moorddadig leger huist maar die zich presenteert als de bijbel predikende goede waarden en normen waarvan de hardliners gevonden kunnen worden in kringenvan de Ku Klux Klan en redneck-achtige types die geil zijn op olie. Domme Texas-boeren die de wereld en de natuur naar hun hand willen zetten. Die types die de bizons bijna hadden uitgemoord die honderden miljoenen dieren per jaar in concentratiekampen kunnen opsluiten zonder enige wroeging. Uit die hoek komt het harde financiële banking. Dat zijn de VOCCERS de vroegere slavenhandelaren.
  Zeg me hoe kun je land bezitten?
  De maatschappij is volkomen op de verkeerde basis gestoeld. Bezit is 1000 x belangrijker dan kennis, schoonheid, liefde etc. BEZIT.
  Maar waarom kunnen we toch niet delen?

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.05 uur

 15. @12 Henny
  Enkele jaren geleden toen mijn hond nog leefde, wandelde ik regelmatig een stuk door zo’n villawijk en er was nooit een teken van leven!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.31 uur

 16. @ 15 Elsemie,

  Dat komt omdat het zich afspeelt achter de muren in huis of elders waar de dames en heren zich wel kunnen laten gaan. Maar als je rijk bent moet je dat niet teveel publiekelijk laten zien. Geeft jaloezie en narigheid.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 0.48 uur

 17. “De wet schrijft voor dat de initiatiefnemer bij ingrepen in de natuur de verplichting heeft schade te compenseren.
  De ingrepen, ook die met een relatief klein maatschappelijk belang, vinden doorgaans uiteindelijk gewoon doorgang op de geplande locatie. Dat betekent dat natuur wordt aangetast waar dat had kunnen en moeten worden vermeden.”

  Alle initiatiefnemers die de wet niet naleven dienen te maken te krijgen met zeer zware sancties. Misschien dat dat voor een cultuuromslag kan gaan zorgen.

  En er heerst in Nederland veel te veel een mentaliteit waarbij groen als ‘teveel onderhoud’ gezien wordt door zowel burger als gemeente als overheid. Ja ook door burgers. Zeer oude bomen worden met de grond gelijk gemaakt voor projecten van zielloze projectontwikkelaars met instemming van propere Nederlanders die pluisjes, bladeren, of beestjes uit die bomen maar wat graag kwijt zijn. Die mensen zijn net zo schadelijk voor het milieu als graaierige gemeenten en overheden.

  Compenseren? Afzichtelijke bouwwerken die (te lang) leegstaan, platgooien en er natuur aanleggen. Verbieden dat unieke natuurgebieden aangetast gaan worden.

  Die cultuuromslag dient m.i. de kortzichtige graaicultuur, de ‘na mij de zondvloed’ cultuur van iedereen te elimineren.
  Soms denk ik wel eens dat alleen een woedende Noordzee hier uitkomst biedt. Mits haar verrassingsaanval zo kundig is dat ze ook de rotte appelen uit overheid en grootkapitaal weet weg te spoelen.

  Reactie door Chaki — vrijdag 22 juni 2007 @ 1.47 uur

 18. 30 jaar geleden gingen we meetpaaltjes voor een 4 baans snelweg te verplaatsen om te voorkomen dat een natuur gebied doorsneden zou worden…..we klommen in bomen…..de weg kwam er….we plakten stickertjes (recycling papier!) op producten in supermarkten, rode letters…. “KOOP NIETS IN WEGWERPVERPAKKING”, neem uw koektrommel mee en geef de verpakking terug!
  Welke cultuuromslag hebben we het over??

  Reactie door Tomatenklets — vrijdag 22 juni 2007 @ 2.04 uur

 19. @4 Anja(B) (enigszins terzijde )
  “Helemaal met je eens, maar hélaas is dit niet alléén de jeugd die hun afval dumpt langs de “groene” wegen.”

  Nee, misschien niet maar wel grotendeels. Ik wil die middelbare scholiertjes niet over een kam scheren maar mijn ervaring is dat het ze geen fuck (is niet mijn woordkeuze)uitmaakt of ze tot hun enkels in het afval lopen, op schoolpleinen en straten rondom. Dat creëert zo’n lekker gettoachtig sfeertje, zoals in de US. Vet cool.

  In mijn hoedanigheid als kantinebeheerder op een middelbare school merk ik dat de brugklassertjes tijdens het begin van hun eerste jaar, hun afval nog keurig in de daarvoor bestemde bakken gooien. Zo na de kerstvakantie begint de opstandigheid en tegen Pasen is het gedaan, dan ligt de vloer bezaaid met afval. Elk jaar het zelfde patroon.

  Ook woon ik nabij een locatie van een vmbo school, waarop nogal wat opstandige leerlingen zitten. De routes van de bushalte naar die school zijn met geen pen te beschrijven. Ze willen o zo graag respect, maar respect geven schijnt niet bij hen op te komen. Maar gelukkig is het straks vakantie en blijven de straten 2 maanden relatief schoon. Daarna begint de heisa opnieuw.

  Uit bovenstaande zou je kunnen opmaken dat ik een hekel aan jeugd heb maar niets is minder waar. Ik hou van ze. Desondanks.

  Goedemorgen overigens.

  Reactie door Gandalf — vrijdag 22 juni 2007 @ 6.41 uur

 20. 16. L’ecologiste

  En zo is het en op straat zie je alleen de inwoners rijden omdat de gemeente ervoor zorgdraagt dat er geen verkeer door mag komen, dan gaan de inwoners klagen en krijgen gelijk. Het verkeer moet over de meest vervuilende en vervuilde rijksweg die in Nederland al jaren bekend staat midden door het dorp heen. De luchtvervuiling alsmede het lawai is daar exorbitant. Veel vrachtverkeer ook, maar er moest maar eens een personenauto linksafslaan.

  Bovendien zie je ook niet of er achter die deuren toevallig mensen wonen die misbruik maken van de AOW, want let wel ze hebben hun geld echt niet alleen met werken verdiend hebben in het verleden veel aan belastingontduiking gedaan dus… maar worden volkomen vertrouwd. De wasmand die daar staat is per definitie uitgesloten van iedere controle.

  De kinderen die drugs gebruiken zitten ook op onzichtbare afstand van de straat. Indien ze elkaar de tent uitvechten of de muziek hard zetten dan hebben de buren er geen last van en niemand die het weet. De afstand en de bomen absorberen ieder geluid. Of daar fraude ook aanwezig is, of daar geen kindermisbruik plaatsvind, geen ontspoorde jeugd aanwezig is., geen vrouwen mishandeld worden. Wat denk je.
  Breek me de bek niet open.

  Reactie door Henny — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.32 uur

 21. 22 juni 2007; zon op 5:19 uur; zon onder 22:04 uur; langste dag
  Vorige week (tijdens de vakantie) een supernova waargenomen, hoog aan de hemel (circa 10° + zenith, richting zuid-oost) – een kleine ster, in twee seconden geleidelijk oplichtend tot het formaat van Venus of Jupiter, en dan … weg!

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.39 uur

 22. Gandalf goedemorgen, iedereen trouwens, ik
  weet van vroeger jaren, dat de rector van
  scholen als ‘straf’ het schoolterrein kan la-
  ten schoonmaken door de leerlingen, en uit
  peadagogisch oogpunt een uitstekende manier
  om leerlingen even ook fysiek góed in bewe-
  ging te brengen, en een stráf is het dus ze-
  ker niet altijd, integendeel, ze mogen naar
  ‘buiten’.
  Moeilijker is het dus dat, daar waar de school voor de leerling zélf, ook verzékerd
  terrein betekent, buiten de schoolgrens en
  dat zijn tegenwoordig meer en meer hekken als
  afrastering, de troep dus in de berm van er-
  langs gelegen voet- en fietspaden gemikt gaat
  worden en ook volwassen passanten dénken dat
  het daar wel sneller achter hun rug om opge-
  ruimd zal gaan worden.
  “Gemeenten”, zouden de school dus ontheffing
  moeten kunnen geven, als het gaat om opruimen
  en reinigen van elk gebied áángrenzend aan de
  schoolafrastering, kan ook een muurtje zijn,
  wil men de zaken echt laten opruimen door de
  jeugd zelf daarvoor verantwoordelijk.
  Het onder je trapper gerold krijgen van een
  blikje frisdrank is géén verzinsel maar al
  vaker voorgekomen met alle ellende vandien!.
  Er moet toch door wat handige strategie een
  oplossing voor dit landelijke probleem uit te
  denken zijn? Werden je al voorstellen aange-
  dragen of kan er een wedstrijd voor worden
  uitgeschreven, als dát dan de drijfveer moet
  betekenen om tot nuttige oplossingen te komen
  …..?
  Het is dus niet alleen de vmbo, bij vwo komt
  het net zo erg voor, maar het zou al helpen
  als niet de gemeente herhaald verzocht moet
  worden om afvalbakken te willen legen, maar
  vanuit de school zelf, daar óók medewerking
  aan wordt verleend, door op het eigen terrein
  meer zélf te controleren containers worden
  aangebracht, met een flinke echte straf voor
  het misbruiken ervan.
  De heisasa hoéft dus over twee maanden niet
  opnieuw te beginnen, als er extra ‘school-
  regels’ worden aangereikt én gehandhaafd.
  Sterkte, en datzelfde probleem geldt rond de
  bushalten en diegenen die daar vlak in de
  buurt wonen en spullen zien weggooien terwijl
  er een afvalbak bij de abri zelf aanwezig IS.
  Overigens worden in heel Nederland die afval-
  bakken binnen 1 meter van de openbare (park-)
  banken geplaatst, waarop je dus in wespentijd
  niet moet willen zitten en een flinke kans
  loopt gestoken te worden, in héél Nederland!
  Uitzondering zijn doorgaans de openbare pick-
  nik tafels en banken, dáár is er rekening mee
  gehouden.
  Als we het dan toch hebben als Kabinet over
  ‘fietsen’, dan stelen insekten ook deze zomer
  wel weer de rest van de ‘show’ als een steelse blik naar dit Kabinet al mogelijk zou
  zijn, was er lang véél béter over héél véél
  dingen goéd nágedacht en tragedies voorkomen!
  Fijne verlofweken gewenst, Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.40 uur

 23. Madelief, heb jij een AZERTY-toetsenbord?
  (een al lang sluimerende serieuze vraag).

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 9.42 uur

 24. @23 jk, Mag ik je vragen, jk, waartoe jij die
  info van/over mij nodig hebt? Tja, rijst de
  vraag, of je al van sluimeren houdt, want je
  zou dat al láng doen? Serieuze vraag aan jou:
  vraag je dat ook aan alle anderen of biedt je
  me indirect een dienst aan? Kom er dan maar
  mee voor de dag, hier en nu!
  Vanwege veler sluimeringen, laat ik iemand
  graag dát genot, maar geef zeker nooit meer
  zo maar ergens antwoord op en dat kun je vast
  wel begrijpen, toch? Vr.groet, Madelief..
  P.S. Een tijd lang niets van je gehoord, gaat
  het overigens goed met jou?

  Reactie door Madelief — vrijdag 22 juni 2007 @ 11.28 uur

 25. @24 Madelief

  Het gaat goed met mij – dank je!
  Die vraag kwelt me, omdat ik in jou stukjes steeds een overdaad aan geaccenteerde klinkers tegen kom, vooral de ‘e’, en dan met de aigu. In het begin dacht ik: bedoelt ze dat nou? … kan haast niet. Je hebt vast iets met de Franse taal. In Frankrijk gebruiken ze het AZERTY-systeem (de eerste zes toetsen op de tweede rij), vandaar. In de meeste andere landen zie je het QWERTY-toetsenbord.
  (Verder heb ik geen persoonlijke vragen – wel mijn waardering voor je goed gestileerde openhartige bijdragen).

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 12.01 uur

 26. Tarthang Tulku schrijft in het boek “Mandala gardens” dat de schoonheid van de natuur je hart rijker maakt: er is meer plaats voor vriendelijkheid, mededogen en liefde.

  Omdat er steeds minder natuur is, zou de verharding van de samenleving wel eens deels daar gevolg van kunnen zijn.

  Bezoek ook eens het landgoed Odiyan in de VS: http://www.odiyan.org/

  Reactie door Ineke van der Maat — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.14 uur

 27. @ 26 Ineke van der Maat,

  Zo’n 80% van de Eurpeanen wonen in een stedelijke omgeving. Veel jongeren weten niet eens meer dat de melk van koeien komt. Terwijl de meeste van onze voorouders altijd op het land hebben geleefd. Er heeft zich een revolutie voltrokken van platte plastieke barbaarsheid waarvan de gevolgen voor het natuurlijke, magische, mooie, warme, bezielde, spirituele, etc. niet te ovezien zijn. Maar de indianen hadden het al voorpeld. Om de woorden van opperhoofd Seattle uit de 19e eeuw over de blanke man nog maar eens te herhalen:
  ‘Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht, als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope bonte kralen.
  “Zijn honger zal de aarde kaal vreten, en slechts een woestijn achterlaten’.
  “Inderdaad, wat de blanke vooruitgang noemt is in feite vernietiging.

  Reactie door L'écologiste — vrijdag 22 juni 2007 @ 14.45 uur

 28. @25 sWeet (and lovely) is het antwoord op je
  vraag jk, én het léggen van accenten, daar
  waar je me absoluut niét hoort praten en ik
  bang ben dat je me gemakkelijk verkeerd zou
  kunnen begrijpen (= niét: willen uitleggen).
  Echter ik vind het nogal een waagstuk met
  sommige schrijvers/sters in discussie te gaan
  en zal niet zelden volstaan met de strikt ei-
  gen mening, juist om domme interpretaties te
  voorkomen. Overigens v.w.b. het overige, ik
  héb wel wat met Frans, maar helaas heeft Frans het nog niet zo erg met mij(n beperkte
  kennis)….en ja, ooit haalde ik natuurlijk
  wel een diploma machineschrijven, als begin
  voor een administratie opleiding en dan héb
  je dus wat aan de accents d’aigu, grave, en
  circonflexe, de cedille (ç = ‘c -ná elkaar!).
  C’est le ton qui fait la musique, n’est-ce pas?
  Mijn openhartige bijdragen zijn me inderdaad
  uit het hárt gegeven, soms wat slordig als ik
  sneller denk dan dit raamwerk in juiste volg-orde bewerkstelligt, en foutjes maak ik ook
  en grammatikaal weet ik dat doorgaans achter-
  af wel te betreuren, daar waar ik het m’n hele afgelopen léven volstrekt beter in de
  hand had en uitgezocht werd om te collatio-
  neren. Inwendig zit ik me dus zeker zeer re-
  gelmatig te verbazen over het soort foutjes
  maar zie ze ook in hier aangeleverde teksten
  of topics. Vaak een kwestie van haast of ver-
  moeidheid, maar zeker niet door gebrek aan
  kennis. Als ik in die zin door anderen op ‘n
  goudschaaltje gelegd word, doe ik ook wel
  eens wat ‘aardigs’ terug, maar zie aan het
  soort fouten, dat het ook de meest intelli-
  gente langskomers overkomt. Allen zullen er
  altijd mee klaar zijn door te stellen geen
  Linguï(éérst “aanhalingsteken” en daarna ‘i’)stiek te hebben gestudeerd. Géén apart trema-
  teken op dit sWeet (and lovely) panel.
  Overigens onder al die F 1 t/m F 12 toetsen
  die ik nooit gebruikte tot op heden, bevat bij mij de tweede rij: `1 2 3 4 5 6, waarboven resp. ~ ! @ # $ % ^& * ( ) _ + |

  Reactie door Madelief — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.00 uur

 29. jk
  Die ene sterrenhemel op een verlaten eiland in de eëgeische zee, lang geleden, vergeet ik ook nooit meer. Liggend op het strand leek het alsof ik de sterretjes kon aanraken terwijl ik over de melk’weg flaneerde. Op de vorige pagina las ik nog een reactie van je over het ‘wonder’ van de chardonnay. Hoe beter is het om te drinken van, dan te bidden voor een wonder!

  Reactie door Elsemie — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.18 uur

 30. In amersfoort zit een dierenpark.
  Precies in een bos dat birkhoven heet.
  Deze zogenaamde dierenvrienden hadden een plan.
  Ze wilden uitbreiden en daarvoor moest enkele ha bomen omgezaagd worden.
  En weet je wat het einddoel was.
  Plastic dinonosaurusen waar je tegenaan kijkt.
  De SP in amersfoort heeft daar toen tegen geprotesteerd,samen met een lobbygroep behoud het birhovense bos.
  Ze werden afgepoeierd en zeiden dat het ging om oude bomen.
  Ondertussen de mond vol hebben over spaarlampjes.

  Of een ander voorbeeld.
  Ik weet de plaatst niet meer,maar een gezin woonde ook in een bos.
  Dat speelt vandaag de dag nog.
  Is er een bedrijf gekomen die geimprigneerde hout maakt.
  Door dat pleuren ze kankerverwekkende stoffen in de grond.
  Precies 100 a 200 meter van het gezin vandaan.
  Schijnt de burgemeester daar een aandeel in te hebben.
  Die mensen proberen hun gelijk te halen,door dat bedrijf te verplaatsen.
  En wie ligt er dwars.
  Het gemeentebestuur met de burgemeester.
  Het is alweer en tijdje geleden dat ik dat verhaal gelezen heb,maar die burgemeester heeft zijn macht gebruikt om dat gezin weg te pesten.
  Samen met de politie die je hoort te helpen.
  Zo zie je maar weer hoe machtig deze figuren zich wanen door een baantje te krijgen als volksvertegenwoordiger.
  Zij denken dat ze boven de wet staan.
  En nederland is gewoon ziek.
  Ziekelijk corrupt.

  Reactie door sander — vrijdag 22 juni 2007 @ 15.47 uur

 31. @28 Madelief

  … heeft me toch weer een prachtig stukje proza van je opgeleverd. Genieten, hoor! Ja, het is natuurlijk de derde rij, en jij maar zoeken – 100 maal excuses!

  @29 Elsemie
  «Hoe beter is het om te drinken van, dan te bidden voor een wonder!»

  In het eerste gaat wat mij betreft dan ook aanzienlijk meer tijd zitten … (vooral nadien).
  Van een Franse restauranthouder heb ik ooit geleerd dat je het beste de wijnen uit de streek kan drinken; dat deden we in Accolay – een werkelijk voortreffelijke “Chablis” al heet-ie dan Cotes d’Accolay – 200m verderop gemaakt.

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.44 uur

 32. @28 Madelief

  De F5-toets is handig om je scherm te verversen (sneller en makkelijker dan je muis pakken en op Refresh klikken); met Alt+F4 sluit je een scherm en met Alt+Tab loop je door je openstaande schermen.

  Reactie door jk — vrijdag 22 juni 2007 @ 16.57 uur

 33. @21 mezelf
  Niemand valt over “22 juni … langste dag”.
  dan doe ik het zelf maar.
  21 juni is even lang – zon 2 minuten eerder op, 2 minuten eerder onder. Er is dus een “verschuiving” tijdens de zonnewende.

  Wel een opmerkelijk “natuurverschijnsel”.

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 10.08 uur

 34. Bij Marx was naast Arbeid en Kapitaal de Natuur een economische factor waar zorgvuldig mee moest worden omgesprongen omdat de eerstgenoemde factoren aan de factor Natuur hun betaansrecht ontleenden.

  Reactie door Haq — zaterdag 23 juni 2007 @ 10.58 uur

 35. @34 Haq
  Daar hebben ze zich dan in de Sovjet Republieken niet veel aan gelegen laten liggen (o.a. Aral- Baikalmeer).

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 11.25 uur

 36. jk….was ik maar in de stemming om allerlei
  ‘commando’s’ met gemak uit te proberen, maar,
  om geen ‘uitval’ van ‘schrift’ te krijgen,
  kan ik beter wachten tot ik een ‘frisse buur-
  jongen” (-meisjes krijgen altijd dúbbele ta-
  ken)vrij van schoolwerk weet en thuisgekomen
  met een ‘dijk’ van een diploma. In mijn buurt
  werken ze stuk voor stuk zeer intensief en zeker als ze zien en/of horen wat het ople-
  vert om er net iets meer dan de normale ener
  gie in te willen steken, maar dat terzijde.
  @33 Wist jij dan niet waarvoor ze die super-
  lange dag nodig hadden? Ben je net je bed uit
  en nog geen krant gelezen? Nog niet ene zeer
  verheugde Angela M. ergens tegengekomen?Kijk!
  Die door jou geconstateerde ‘verschuiving’ is
  dus niet louter een symbolische gebleken…..
  maar wát dat voor ons landje gaat betekenen?
  Mét Herman Finkers: “Ik vraag het u af”……
  Het Kabinet, zou dus gisteren, als het idd de
  hand aan de knoppen zou houden, dus een enor-
  me financiële meevaller geïncasseerd moeten
  hebben op énergiegebied, en dat is maar goed
  ook, want ik vrees dat ze na de 100 dagen niet veel verder zijn gekomen,dan wat details
  ‘opLeuken’ en de rest vooruit te schuiven
  naar Prinsjesdag, in de hoop dat iedereen weer op gang is gekomen. Vandaar dus ook dat
  er nog veel financieel te verhapstukken zal
  zijn, indien Nederland toch ‘méé’ gaat in de
  EU, zoals dat wordt gesteld in het vanmorgen
  vroeg overeengekomen nieuwe EU-verdrag.
  Balkenende zou zich ‘blij’ (laten wij blij
  zijn???) getoond hebben, maar opnieuw zal ver
  moedelijk blijken dat de ‘spoeling’ dun gaat
  worden nu de varkentjes op deze manier zijn
  gewassen. Wie zullen we verstaan onder het
  slachtvee dat geofferd wordt om er de hoofde-
  lijke bijdrage van te betrekken, wetende dat
  er goed gevoed en gevoerd moet worden…..om
  überhaupt “óver het hoofd” (ja, ja) die per-
  soonlijke bijdrage mogelijk te maken?
  Opnieuw: kárren man, met dit Kabinet, dat nog
  niet een resultatenlijstje weet te presente-
  ren in het éne, danwel het ándere geval!
  I need a car man to avoid the trouble I ex-
  pect…….Energieprijzen drukken, doe je
  door een kaars voor je raam te zetten met én
  links én rechts een grote spiegel voor méér
  en levendiger effect en als troost erf ik van
  een docent, die er zelf aardig warmpjes bij-
  zit, ál zijn geitenharenwollensokken om de
  a.s. winter mee door te komen, immers ook hij
  werd minimaal gedrild in het uitrekenen uit
  zijn hoofd van gecompliceerde rekenopgaven.
  Zijn technische hulpmiddelen reikten hem niet
  het vermogen aan snel te combineren en te de-
  duceren. Zijn, inmiddels ook ex-)leerlingen
  moeten het bezuren al geschiedde de ‘over-
  dracht’ door een zoetgevooisde stem.
  Zonneklaar is dat deze ervaring niet te wenden of te keren valt, anders door er een
  privé-clubje ‘snelrekenaars’ ervoor op te zetten, en daar moet je dus géén ‘nullen’ voor uitzoeken, want dat (of ‘dié’?)werkt (/-en) niet. De v.o.-consultants zullen dus en
  masse van de zomer een ‘her’(-oriëntering)
  als verplichte ‘taak’ moeten zien en wat ex-
  tra huiswerk moeten doen, alvorens massaal in
  opstand te komen tegen de vermeende ‘onderbe-
  taling’, want dáár is dus zeker het laatste
  woord nog niet over gezegd.
  Maar als het aan déze regering ligt, want zij
  nemen een gezámenlijk standpunt in, hoeft er
  geen lieve vader/moeder/verzorger meer thuis
  te zijn om de pupil even extra te helpen met
  wat huiswerk of de vákken waar zij wat minder
  in uitmunten. De talen béter helpen uitspre-
  ken dan wáár de ‘school’ werk van maakt en
  tijd voor heeft, is ook volstrekt niet nodig,
  want ‘moeders’(léés:verzorgende) moet maar
  eens flink assertief worden en werken naar een eigen pensioen toe. Je (de) kinderen in
  het zadel helpen is strikt letterlijk te ne-
  men, je laat ze de fiets uit de schuur halen
  en ze mogen snel ver(t)rékken!
  jk, op het toppunt van de medicijnwérking lijk ik weer geheel opgeknapt te zijn, maar
  het tegendeel is waar. In mijn beleving moet
  een kind nooit tekort worden gedaan of mond-
  jesmaat worden áf ge(VOC)scheept!
  Op hoop van zegen is de uitdrukking die men
  niet ijdel moet gebruiken of denken toe te
  passen, want een lekkend schuitje moet op het
  droge gerepareerd worden en de bevolking en
  zeker DE KINDEREN moeten daarvoor niet extra
  hoeven dokken, in géld én energie!
  Ja, ik ben een voorzichtig mens, neem geen
  risico’s, en wandel graag door p.c.land aan
  iemands hánd (én meekijkend oog tevens).
  Överdaad schaadt niét, jk, als je INval en AF
  val kunt scheiden, dan wijst de wég zich van-
  zelf. En Français, moi, je ne regrette jamais
  une surplus, et quand on a besoin de cela, soit! Vraiment, souvent possible! Au révoir!
  Pour toi: La nuit est bleue et chaude…….
  Bon voyage!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.08 uur

 37. @ 35 JK: Da’s waar!

  Reactie door Haq — zaterdag 23 juni 2007 @ 13.32 uur

 38. @36 Madelief

  Ik ben er helemaal stil van, ik moet dit allemaal even verwerken …

  Reactie door jk — zaterdag 23 juni 2007 @ 14.54 uur

 39. @38 Méén je dát nú? Voel je never of nooit
  bezwaard, óverdaad slinkt tegenwoordig net
  zo snel als de waarde van de Euro. Maar graag
  zal ik je in je waarde van Europeaan laten!
  Je bent er stil van? Wáár schrijf je intussen
  verder en voorziet ons van technische hulp?
  Ik zal het tzt even oppikken en al weer moet
  ik nu snel ‘horizontaal’, want het weekend is
  nog niet om en pas dinsdag ontfermt de fysio
  zich over me! Blijf maar goed in de buurt van
  o.m. d’Olle Henk, Gandalf en Wattenstaafie is
  hier nog niet geweest, maar kan nog komen!
  Fijne avond aan een ieder gewenst!.
  ——————————————–
  d’olle Henk, bedankt voor je gedicht voor de
  overige schrijfsters.
  Ach aan veel van die geurtjes zitten ook voor
  mij veel jeugdherinneringen en wat heerlijk
  elke keer weer dat je ons die dingen zo leuk
  tevoorschijn tovert en elke keer een verras-
  sing inhouden. Ben ik niet meer goed bij de
  les Henk, dat ik toch duidelijk meende dat er
  een topic was over de abn/amro en het lijkt
  geheel verdwenen. Hoop ik maar dat ik binnen
  de ‘perken’ gebleven ben van het betamelijke.
  Alle vergaarde indrukken die ik (via) hier op
  doe blijven in dankbare herinnering! Harte-
  lijke groeten aan Dee, Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.08 uur

 40. Inderdaad de natuur is de kind van de rekening. Heb net een bevestiging van SOVON gekregen dat het mogelijk is dat er raven (redelijke zeldzame vogel in Nederland) in Enschede stad rond zouden kunnen fladderen, zijn meerdere meldingen van geweest.
  Die beesten zitten normaal gesproken liever in een rustige natuurlijke omgeving dan in een stad. (alhoewel Enschede een stad?!?!? Ik zet er mijn vraagtekens bij).
  Hoezeer ik de beesten ook mag (meerdere uitgaven van The Raven van Edgar Allan Poe in huis. Mijn eigen bedrijf heeft als logo een Raaf en heet De Raaf (plus nog een toevoeging maar vind het niet nodig hier reclame te gaan maken)). Mijn naam Remco (zo heet ik echt. Ik vind reageren onder een andere naam laf (heb wel even mijn achternaam weggelaten omdat het een vreselijke achtenaam is (kaliber Wilhelmina Kutje))) betekend in het oud Germaans Raaf.
  Maar de raaf hoort in een bos thuis, die hebben echt de ruimte nodig anders gaan ze erg vervelend worden (hyper intelligente beesten) voor hun omgeving. Zijn niet voor niets kapot geschoten door de mensen in de vorige eeuwen.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 21.23 uur

 41. Remco, je geeft ons hier al aardig te eten en
  te drinken. Houdt de toevoeging aan jouw fladderende vogel in, dat wij hier de zaak
  nog meer zwart-WIT moeten beschouwen en stel
  jij onze tastzin graag op de proef? Goed idee, laat ik me ooit eens graag in jouw be-
  drijf rondleiden mits de vogel natuurlijk niet gevlogen is! Heb ik de smaak al bijna te
  pakken denk je? Succes dit jaar met de oogst
  van jouw bedrijf en fijne dag gewenst.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 8.29 uur

 42. @41 Madelief

  Nee, nee de zaak vooral niet nog meer Zwart/wit gaan beschouwen!!! Hou ik niet van, eigen gedachte voorop.

  Ik maak me terecht zorgen over raven in een stad. Het zijn andere vogels dan bijvoorbeeld kauwtjes, roeken en kraaien.
  Als je op die vogels afstapt vliegen ze veelal weg. En raaf doet dat niet, die laat je weten wanneer je te dicht bij komt!

  Kun je je voorstellen wat er gebeurd met een kindje dat onschuldig in een zandbak zit te spelen en toevallig een raaf tegenkomt! Ik weet wie het af gaat leggen. (raven zijn grote en erg krachtige vogels die voor de duvel nog niet bang zijn!). Dan kun je zelf denk ik al raden wat er dan met die toch heel zeldzame vogel gaat gebeuren (ze zijn erg territoriaal en laten zich niet zomaar naar een andere plek overbrengen).

  Ik vind kraaiachtigen enorm interessante vogels (ben een beetje een vogelaar. Heb bij de padvinderij gezetten heb daar misschien een klap van de molen aan gekregen).

  Wou alleen zeggen dat de raaf niet zomaar naar een stad komt. Dan is er waarschijnlijk te weinig natuurlijke omgeving voor ze om te (over)leven.

  Toevallig dat ik een mailtje kreeg van de SOVON (doe daar regelmatig meldingen. Ik heb ook een nachtegaal gemeld midden in het centrum van Enschede. Ook al zo’n teken dat er te weinig ruimte is. Nachtegalen hebben namelijk ook niet van nature de neiging om midden in een bijna boomloze omgeving te gaan zitten) dat meer mensen denken raven te hebben gezien in Enschede. Er zijn vier meldingen geweest waarvan 1 vrijwel zeker (niet die van mij, had wel gekund! Had een camera bij me maar de batterijen waren leeg! @$#$%@#%)

  En helaas mijn “eigen bedrijf” gaat dit jaar niet veel oogsten. En rondleiden zal een kopje koffie komen drinken zijn in mijn huiskamer! ;-)

  Jij ook een prettige dag!

  Reactie door Remco — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.22 uur

 43. Remco, zette jij mij op het verkeerde been
  met De Raaf, maar ‘er nog iets vóór’….dus dook ik Google in.
  Mag je zelf ook doen en zien waar ik in E. op uit kwam, vandaar bovenstaande reaktie!
  In mijn tuin landde vanmorgen weer een vlaam-
  se gaai (was er 2 seizoenen niet). Gezellige
  bedrijvige gasten die nergens bang voor zijn,
  maar zo kennen wij ook onze zuiderburen,
  toch? Fijne avond!

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 16.05 uur

 44. Ja, da’s waar alles is makkelijk te vinden.

  Wou alleen mijn enorme liefde die ik koester voor raven even duidelijk maken (echt, ik heb heel veel met kraaiachtigen! Dus ook met de Vlaamse gaai, ook een pracht vogel).

  En om er dan één in het echt te zien (althans denk te hebben gezien moet ik officieel zeggen). Is natuurlijk een enorme gebeurtenis voor me.

  Reactie door Remco — dinsdag 26 juni 2007 @ 18.00 uur

 45. @44. Remco

  Als een meeuw een groot brok wil eten pakt hij het in zijn snavel en slingert het heen en weer. Als een kraai een groot stuk te pakken heeft zet hij z’n ene poot erop en eet het op z’n gemakje af! Slimme vogel!
  Zo eet hij ook zakjes patat leeg.
  Toen ik aan de Ruysdaelkade in Amsterdam woonde (1982/3) zag ik daar dagelijks vlaamse gaaien.
  Hier in M. rond het Abdijplein huizen tientallen kauwen. Een gezellig volkje: regelmatig lijkt het of ze aan het vergaderen zijn. Ze kwetteren heel wat af.

  Reactie door jk — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.05 uur

 46. @jk

  Inderdaad kraaien zijn al slim, raven nog veel inteligenter (vergelijkbaar met de intelligentie van een kind van 4 als je met de mens wilt vergelijken).

  In het wild gaat de raaf bijvoorbeeld nog wel eens een pact aan met wolven. De raaf speurt dan een gewond dier op, gaat de aandacht trekken van wolven om ze naar het gewonde dier te leiden. Wolf dood het dier en de raaf aaseter als het is hoeft alleen nog maar te wachten tot de wolven klaar zijn.

  Bekijk dit en dit filmpje maar eens voor de gein.

  Eerste filmpje is trouwens geen trucje wat ze het beest hebben aangeleerd. Dit was ook de eerste keer dat het met die “puzzel” te maken kreeg!

  Hier nog een favoriet filmpje van me. Ach hier heb je een hele lijst, ben blijkbaar niet de enige mens die van kraaiachtigen houdt!

  Reactie door Remco — dinsdag 26 juni 2007 @ 21.16 uur

 47. En dit filmpje is helemaal mooi.

  Reactie door Remco — dinsdag 26 juni 2007 @ 21.48 uur

 48. @46. Remco

  Prachtig!
  Meeuwen hebben daarentegen weer de slimheid om bv. met een oester omhoog te vliegen en die op de basalten glooiïngen te laten vallen om ze open te krijgen.
  Ik heb op een bouwplaats eens een kraai een kat zien achtervolgen die uiteindelijk bibberend over z’n hele lijf in een afvalcontainer dekking zocht.
  Kraaien opereren ook in slagorden. Ooit geprobeerd mijn schoorsteen schoon te maken en van stalen gaas te voorzien. Binnen een minuut cirkelden wel twaalf van die beesten om m’n hoofd.
  Weinig mensen weten dat de kraai tot de zangvogels behoort. Prachtige vogel!

  Reactie door jk — dinsdag 26 juni 2007 @ 21.55 uur

 49. @Remco en jk

  Vogels zijn mijn vrienden. Ik heb op een of andere manier contact met ze. Ze huizen iedere dag in mijn tuin en ze komen zelfs op de vensterbank zitten om mij fluitend te roepen. Sommigen tikken tegen het raam. Ja echt!
  Raven zijn er o.a ook volop. Ze stelen als de raven het brood weg voordat de andere vogels het in de gaten hebben. En ja, dat doen zij handig met dat pootje! Velen komen dagelijks baden in een van de waterschalen en/of maken een holletje in de aarde en fladderen daar wat.
  Wat een leven in mijn tuin! Enkele van mijn vlinderstruiken zijn in volle bloei, dus de vlinders vlinderen jubelend en strijken zich met genoegenen op de bloemen neer. En de bijtjes zoemen gezellig door alles heen. Om over de zalige geuren van de bloemen maar niet te spreken. De combinatie van de hortentiakleuren zijn ontroerend.
  I love nature!

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 3.29 uur

 50. @49 PS

  Nou ja! HortenSia natuurlijk.

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 3.32 uur

 51. @Gloria

  Ik denk dat je geen raven ziet. Er zijn op dit moment 90 broedparen geteld in Nederland. (Nederland is zo’n beetje het enige land waar ze bijna niet voorkomen in Europa, ra ra hoe komt dat. Misschien een gebrek aan natuurlijke bossen?)

  Kraaien zijn ook redelijk groot en lijken erg op raven, denk dat je die ziet (tenminste als je er VEEL ziet lijkt het me onwaarschijnlijk dat het raven zijn). Maar je kunt altijd even een mailtje sturen naar de SOVON
  , sturen ze een “officiele” vogelteller langs om het te bevestigen.
  Weet niet in welke provincie je woont? De meeste raven in Nederland komen op de veluwen voor. Daar zijn in de jaren 70 een paar broedpaartjes uitgezet.

  Hier een kaartje met het verspreidingsgebied.

  Reactie door Remco — woensdag 27 juni 2007 @ 13.25 uur

 52. @51 Remco

  Oh, dan zullen het wel kraaien zijn?
  Hoe kan ik het verschil zien? Ik vond ‘mijn’ vogels erg groot en heel slim. Iets te slim! Ze dringen nogal voor tov de andere vogels.
  De lijsters voeren ook behoorlijk de boventoon en hebben een merelnest leeggehaald. Verdorrie!! Wat voor zin heeft dat nou?
  Remco, ik houd het maar op kraaien, want ik herkende in de reactie van jk het stukje over de schoorsteen. Heb ik ook gaas op laten bevestigen. Ik vond het zo raar dat mijn ramen (jaren!) besloegen met koken terwijl de afzuigkap op de hoogste stand stond. Wat bleek? Er kwam een mega takkenbos uit die schoorsteen!
  Het hele cluppie heeft geprotesteerd.

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 16.06 uur

 53. @52 PS

  Overigens” ik woon in de provincie Groningen.

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 16.08 uur

 54. @52 Kijk je wel uit Gloria? Ik meen dat de
  meeste verzekeringen bij brand niet uitbeta-len na brandjes van schoorstenen en wat er in die buurt als schade geclaimed wordt,als je niet kunt bewijzen één maal per 2 of 3
  jaar de schoorsteen te hebben laten vegen.
  Bij een huurhuis is dat, dacht ik, een af-
  spraak die bij het huurcontract gemaakt is of
  wordt. Dek je dus in tegen calamiteiten. Ook
  ventilatoren op afvoerkanalen moeten, voor
  zekerheid, af en toe eens even gecontroleerd
  worden in het belang van de ventilatorwerking
  Ja, een algeheel onderhoudscontract voor cv
  en afvoerkanalen etc. staan nog steeds op m’n
  verlanglijstje. Dat scheelt dan zo mogelijk
  zelfs 2 x extra ‘voorrijden’ en het opnemen
  van ‘vrije dagen’ t.b.v. onderhoudszaken.
  En passant de meterstanden opnemen en de boel
  zou dan direct centraal geregeld zijn. Maar
  goed dat is dus niet werkverschaffend, maar
  werkbesparend en kostenbesparing voor de con-
  sument is hen dus niet écht gegund. De consu-
  ment blijft zoveel mogelijk aan het dokken en
  dat doe je door hem zoetsappig aan de praat te houden. Maar iedereen mag daar natuurlijk
  anders over denken!
  Fijne avond allemaal, Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 20.01 uur

 55. @Remco Kraaien

  Remco, zijn kraaien monogame vogels? Ik weet dat bv. eenden dat zeker zijn. Een aantal jaren op een woonboot gewoond hebbend zag ik elk jaar het zelfde paartje terugkomen. Postduiven zijn dat dan weer niet, turkse tortels wel weer, merels denk ik ook, enz.
  Ik zou zo op afstand ook geen vrouwtjeskraai van een mannetje kunnen onderscheiden.

  Reactie door jk — woensdag 27 juni 2007 @ 20.18 uur

 56. @Gloria

  Raven zijn nog een stukje groter dan kraaien (iets van 60 tot 70 cm van kop tot staart en een vleugel spanwijdte van ongeveer 1 meter 20). Ze hebben een iets krommere en grotere snavel dan een kraai en ze hebben keelveren (lijkt op een baard). Ze maken ook een lager geluid dan kraaien.

  En wat dat geprotesteerd betreft als je het nest materiaal weghaalt, snap je nu waarom ik liever zie dat raven in een bos verblijven en niet in een stad.

  De meeste kraaiachtigen zijn monogaam. Alleen het kauwtje (die kleinste soort van kraaiachtigen. Met grijze kopjes, grijze ogen en arrogante loop) en de roek (vind ik persoonlijk de lelijkste kraaiensoort in Nederland, hebben een lange rechte grijze snavel) , verbind zich wel voor het leven met de zelfde partner maar gaan vaak regelmatig vreemd.

  Maar kraaiachtigen zijn net mensen, er zijn er bijna geen twee te vinden met hetzelfde gedrag. Dus je zult vast ergens een kraai of raaf vinden die het niet zo nauw neemt met de monogamie.

  Ik dacht altijd dat postduiven monogaam waren, dacht dat ze daarom altijd terug kwamen naar de til. (vanwege de partner).

  Heel veel vogels zijn trouwens monogaam.

  Reactie door Remco — donderdag 28 juni 2007 @ 3.16 uur

 57. @56 Mezelf

  Het kauwtje is de kleinste kraaiachtige in Nederland.

  Reactie door Remco — donderdag 28 juni 2007 @ 3.18 uur

 58. @56 Remco

  Wat ik hier om me heen zie van postduiven (meer dan me lief is – een of andere nitwit voert ze, ook in de zomer) zijn ze bepaald niet monogaam. Als een duivinnetje geen zin heeft zitten ze zo bij de volgende. Wel lijkt het er soms op. Ze kunnen lange tijd achtereen heel ‘liefdevol’ in elkaars kopjes pikken, dat doen ze dan bij voorkeur ‘s avonds.
  Maar postduiven zijn in feite ‘allochtoon’; het zijn door de mens gedomesticeerde ‘rotsduiven’. Je ziet ze ook de zachte steen in oude gebouwen (waarvan we er hier heel wat hebben) volledig uithollen, waarschijnlijk een oerdrang om een nest te maken. Dat is waardoor postduiven zéér schadelijk zijn voor monumenten (de beide muren aan weerskanten van de Gistpoort hier zien er tamelijk verwoest uit en denk o.a. aan de Sint Jan in Den Bosch).

  Reactie door jk — donderdag 28 juni 2007 @ 13.15 uur

 59. @56 Remco

  Overigens is het kauwtje de aartsvijand van de postduiven: ze weten elk eitje te vinden.

  Reactie door jk — donderdag 28 juni 2007 @ 13.17 uur

 60. @54 Madelief

  Bedankt voor de goede raad!

  Reactie door Gloria — donderdag 28 juni 2007 @ 18.41 uur

 61. @56 Remco

  Ah, dan denk ik niet dat ik raven heb.
  Het zijn dus kraaien.
  En ja, vogels zijn net mensen. Ofwel: niets vogelijks is ons vreemd.
  Bedankt Remco voor je deskundige uitleg.

  Reactie door Gloria — donderdag 28 juni 2007 @ 18.43 uur

 62. Duiven zijn ook niet gezond voor “zacht” stenen monumenten vanwege de ontlasting (heel zuur).
  En kauwtjes eten alles wat ze maar op een makkelijke manier kunnen vinden, daarom zijn er zoveel in de stad te vinden.

  Reactie door Remco — donderdag 28 juni 2007 @ 19.03 uur

 63. @60. Remco

  Ik ken een professionele ongediertebestrijder hier in de buurt die met lede ogen aanziet dat zijn vrouw duiven voert. Hij verzucht: “Als je ziet wat ze aanrichten …!”
  Ze horen in de kalkrotsen, maar zitten in de steden, alle steden! Tot wanhoop van veel gemeentebesturen. In Parijs hadden ze een pil ontwikkeld tegen bevruchte duiveneieren. Zelfs dàt werd door het postduivenvoerende volk op straat niet getolereerd.
  Hier wordt soms in bejaardenhuizen gecollecteerd voor de aanschaf van duivenvoer in de supermarkten.

  Reactie door jk — donderdag 28 juni 2007 @ 20.03 uur

 64. Even voor onze Carla,

  Carla, zette gij uw brilleke is rap op uewe kop en lees nou het bovenstaande eens.
  Heb dan de moed om nog een keer te beginnen over chatcessies.

  Of je bent bevoor-óordeeld, of je kijkt met dubbele 3-D-bril.

  Het begint hier te lijken op vogeltjesbuurt.

  Eénzijdig gekwetter!

  Fijn weekend Carla, ik trek er 6 weken opuit met man en kinderen, dus doe vooral geen moeite om me hier verder zwart te maken of verder op mij te reageren.
  Ocharme, het is zouwn zund vá uwen tied.

  Ik wens jou (en alle anderen hier aanwezig op dit log) maar natúúrlijk spéciaal voor jou, nog een fijne vakantie toe, mocht dat er nog in zitten na dat éne weekje wat je achter de rug hebt.
  Want zeg nou zelf, (ik weet het voor sommigen zit er niet meer in als één week en voor anderen helemaal niets) één week is weinig en ik gun je zovéél meer.

  Dag Carla.

  Reactie door Anja (B) — zaterdag 30 juni 2007 @ 0.39 uur

 65. Aanvulinkje op @64 voor Carla,

  Ik weet dat je hier niet hebt gereageerd, maar ik weet wel dat je met argusogen alles even doorneemt of je de naam Anja tegen kan komen. Vandaar even de reactie Carla, om je de moeite van het reageren aan mijn adres te besparen.

  Reactie door Anja (B) — zaterdag 30 juni 2007 @ 0.41 uur