Nieuw ‘verdrag’ verzwakt positie lidstaten

De regeringsleiders hebben een compromis bereikt over een nieuw EU-verdrag dat geen grondwettelijke franje meer heeft. Tegelijkertijd verzwakt het akkoord wel de positie van lidstaten, aangezien vetorechten op een aantal terreinen worden opgegeven en nationale parlementen niet de gewenste rode kaart krijgen om voorstellen van de Europese Commissie terug te sturen. Per saldo is de SP daarom niet tevreden met het behaalde resultaat.

Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel was de symboliek uit het Grondwettelijk verdrag van ondergeschikt belang. “Veel belangrijker is de positie van lidstaten ten opzichte van de Europese Unie en de mate waarin ongewenste voorstellen kunnen worden tegengehouden. Het vetorecht is daarbij het sterkste wapen en dat wordt nu op gebieden van asiel, justitie, klimaat en energie zomaar opgegeven. De positie van nationale parlementen wordt met een oranje in plaats van een rode kaart onvoldoende versterkt.”

Ook de komst van een vaste voorzitter voor de Europese Raad is de SP een doorn in het oog. “Een vaste voorzitter zal zijn functie willen aankleden en macht naar zich toetrekken. Dat is volstrekt ongewenst,” aldus Van Bommel.

De SP meent dat de regering de betekenis van het bereikte resultaat zwaar overdrijft. Tegen het Europese volkslied en de blauwe vlag met twaalf sterren bestond als zodanig geen bezwaar en ze blijven dan ook gewoon bestaan. Ook het geschrapte Handvest van Grondrechten blijft gewoon bestaan en krijgt via een verwijzing juridische kracht. Het feit dat aanduidingen als ‘grondwet’ en ‘minister van Buitenlandse Zaken’ zijn vervallen, is een goede zaak, maar weegt niet op tegen de verslechteringen.

Het bereikte resultaat zal volgens Van Bommel leiden tot een ingrijpende verdragswijziging. “Omdat daarbij sprake is van een ernstige verzwakking van de positie van de lidstaten dient goedkeuring van dit verdrag in een referendum aan de bevolking te worden voorgelegd.”

Indien de geplande Inter Gouvernementele Conferentie in het najaar tot een verdrag komt, kan Nederland het beste in de eerste helft van 2008 een referendum organiseren. De SP zal daar gezamenlijk met andere partijen het initiatief toe nemen.

(Nieuwsbericht SP)

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 23 juni 2007 :: 17.10 uur

296 Comments

296 reacties

 1. hoi dit is wat ik via regering.nl vanmorgen ontving, we worden wederom gefopt!!!!
  De Europese lidstaten hebben een akkoord bereikt over een nieuw Europees verdrag. Volgens minister-president Balkenende is ‘recht gedaan aan de opvattingen die bij een groot deel van de bevolking leven over Europa’.

  De Europese regeringsleiders bereikten het akkoord over de inhoud van een nieuw verdrag op zaterdag 23 juni 2007 in Brussel.

  Het nieuwe verdrag is een wijzigingsverdrag, gericht op concrete verbeteringen. ‘We hebben nu een gewoon verdrag, zonder pretenties, maar met ambities’, aldus Balkenende.

  Na afloop van de Europese top sprak minister-president Balkenende van een ‘taai gevecht’. ‘Er stond veel op het spel. Voor Nederland en voor alle lidstaten. Maar we zijn er uiteindelijk met elkaar uitgekomen. Nederland en Europa kunnen verder’, aldus Balkenende.

  ‘Nederland kan verder, omdat er echt iets heel anders ligt dan twee jaar geleden. Er is recht gedaan aan de opvattingen die bij een groot deel van de bevolking leven over Europa.’

  ‘Europa kan verder, omdat het zich concentreert op die dingen die we echt samen moeten oplossen. We hebben spelregels afgesproken waardoor we als Unie van 27 landen slagvaardiger kunnen zijn.’

  Volgens Balkenende is ‘gezamenlijk succes geboekt met één winnaar: de inwoner van Europa’.

  Resultaten
  De minister-president noemde enkele punten die de lidstaten van de Europese Unie zijn overeengekomen:

  Er komt een sterkere rol voor nationale parlementen. Als er in meerdere landen problemen zijn met plannen van de EU, dan kunnen de parlementen voorkomen dat de plannen doorgaan. Ook krijgt een nationaal parlement langer de tijd om te beoordelen of een voorstel een zaak is van de EU of van het land zelf.
  De lidstaten hebben beter vastgelegd dat Europa zich aan haar eigen afspraken houdt als het gaat om uitbreiding.
  Lidstaten blijven verantwoordelijk voor de inrichting van de eigen publieke voorzieningen (bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het volkshuisvestingsbeleid).
  De grenzen tussen wat Europees en wat nationaal moet gebeuren, zijn beter afgebakend. Er komt bijvoorbeeld op het terrein van familierecht pas Europees beleid met meerderheidsbesluitvorming als alle lidstaten, inclusief parlementen, het daarmee eens zijn.
  Belangrijke zaken, zoals het tegengaan van klimaatverandering, komen in het verdrag. Daarmee wordt onderstreept dat de EU een voortrekkersrol speelt op dat punt.
  Zaken die niet echt nodig zijn, komen niet in het Verdrag. Zo zijn de Grondrechten niet integraal opgenomen, maar de rechten uit het Handvest zijn wel bindend gemaakt. Rechten van Nederlandse burgers zijn nu beschermd ten opzichte van de Europese Unie.
  Daarnaast noemde Balkenende een aantal goede punten uit het Grondwettelijk verdrag die overeind blijven:

  De Europese Unie wordt slagvaardiger. In het buitenlands beleid worden bijvoorbeeld diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en handel bij elkaar gebracht.
  Er komt intensievere samenwerking om grensoverschrijdende problemen op te lossen (zoals criminaliteit en terrorisme). Daarbij gaat de EU werken met meerderheidsbesluitvorming.
  Balkenende: ‘Met dit Verdrag zetten Nederland en Europa een belangrijke stap vooruit. Dat zal het kabinet met overtuiging uitdragen. Met dit resultaat is voluit recht gedaan aan zorgen van de Nederlandse bevolking die rond het referendum naar voren kwamen.’

  Reactie door DickV — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.29 uur

 2. Goeden middag vrienden SP.

  Ook hier ben ik somber over, ik heb vanmorgen Harry van Bommel gehoord op de radio, en hij heeft groot gelijk wanneer hij constateerd dat het inleveren van het vetorecht een groot verlies is, vooral voor een klein land.
  En wat eenmaal verdwenen is krijg je nooit meer terug, zie als voorbeeld het geld.
  En nu kan Balkenende wel beweren dat het een belangrijke stap vooruit is, in de toekomst zal het uitwijzen dat de bestuurbaarheid van de EU er alleen maar moeilijker op geworden is.

  Reactie door Ouwe Dirk — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.40 uur

 3. Ik heb die focus van Balkenende en Verhagen op de vlag en het volkslied altijd te triest voor woorden gevonden. Die vlag en volkslied zijn nl. juist níet technocratisch, geven mij wel een goed gevoel en iets van een bezielend verband met Europa. We hebben juist meer van dat soort culturele bezieling nodig binnen Europa. De meerderheid van de Nederlanders hebben totaal geen bezwaar tegen die vlag en volkslied: “Alle Menschen werden Bruder.”

  Het blijkt dat het CDA echt geen snars van zijn eigen volk begrijpt.

  De meeste mensen zijn tegen het zielloze, het technocratische. Dat politici het zien als een puur economisch project voor multinationals, dáár maken ze bezwaar tegen.

  Reactie door Ellen — zaterdag 23 juni 2007 @ 17.42 uur

 4. Toch moeten we weer een referendum houden, liever niet natuurlijk want de bevolking heeft de buik vol van de EU en er is al eerder NEE gezegd, dus weg met de EU leve de vrijheid.

  Reactie door Pool — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.16 uur

 5. balkenende is niet goed wijs!
  hoort opgesloten te worden.,

  ben het met Geert eens., nederland verkwanseld!

  Reactie door Gerrit — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.27 uur

 6. Balkie weet dondersgoed dat de focus op vlag en volkslied louter de dementerende CDA stemmer tevreden stelt en dat de rest van Nederland een hele andere focus op het oog heeft; die willen niet dat het vetorecht verkwanseld wordt, die willen geen neoliberaal europa en maken bezwaar tegen het feit dat de Europese Grondwet multinationals teveel beschermt (geen controle) ten koste van burgers; dalende lonen, stijgende prijzen, werkloosheid, en dat Europa geheel in dienst komt te staan van preventief oorlog voeren. Zo te merken veranderen deze zaken niet in dit achterdeurtjes verdrag.
  En juist deze minachtende houding van Balkenende en handlangertjes schiet menigeen in het verkeerde keelgat om het maar zacht uit te drukken.

  Als er geen referendum gehouden wordt, waarom zou ik dit achterdeurtjes verdrag dan uberhaupt erkennen?

  Reactie door Chaki — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.29 uur

 7. Ach, wie naar het nieuws op de BBC heeft gekeken zal gemerkt hebben dat Nederland noch Balkenende werden genoemd. Polen was “hot”. En Blair. Dus weten we hoe belangrijk de inbreng van Balkenende was.

  Zou Balkende wel weten dat de VOC zich geen bal aantrok van de buurlanden? Die dopten hun eigen boontjes en waren zeker niet het braafste jongetje van de klas, zoals Nederland al jaren is, met de hoogste bijdragen aan Europa!

  Reactie door willem scheelings — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.35 uur

 8. Wij eisen een referendum en dan wel zonder stemcomputers.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.36 uur

 9. Ruim 2 jaar geleden heeft het Nederlandse volk met bijna 66% NEE tegen de Europesegrondwet gestemd .Dat was tegen het zere been van Balkenende. Want die was fel voorstander van die grondwet. Nu beweert Balkenende en Bos dat ze naar het volk hebben geluisterd maar niets is minder waar .Zij bedonderen de NEE stemmers want het CDA is tegen een referendum omdat zij heel goed weten dat het volk nu weer tegen dat nieuwe verdrag met zeer grote meerderheid stemd .Wat is dat CDA voor een partij ? In ieder geval moeten zij er 2 termen uithalen de term CRISTELIJK en DEMOCRATISCH Want het CDA is absoluut geen democratische partij want het is een samenraapsel van de Katholieke Volkspartij,Antirevolutionaire Partij en de Christelijke Historische Unie met drieèn samen om nog een beetje macht over het volk te kunnen behouden.Zo,n partij moest eigenlijk verboden worden .De SP wordt door die lieden zoveel mogelijk buiten de bestuurlijke functisch gehouden de oude partijen zijn dus dom bezig en dat zal alleen de SP nog groter maken . Maar die concervative kliek denkt als wij ze negeren dan zullen de mensen op een gegeven moment de SP wel de rug toekeren.Dus SP houdt de rug recht en door nog harder te werken zullen wij de SP eindelijk nog een grotere overwinning in de toekomst behalen

  Reactie door Dirk Schuit — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.40 uur

 10. De link is NIET mijn website, maar verwijst naar een uitgebreide analyse van het ‘nieuwe verdrag’.

  De conclusie is dit:
  -de naam grondwet is gewijzigd in verdrag
  -de artikelen zijn hergeformuleerd (of men gebruikt verwijzingen naar oude verdragen)
  -symboliek (vlag en volkslied eruit)

  Maar voor de rest is het PRECIES HET ZELFDE als de ‘oude’ grondwet. Sterker nog, op bepaalde punten gaat het veel verder.

  Het maakt van het Europees Hof een pseudo Amerikaans Supreme Court, met macht om in theorie AL onze wetten te kunnen schrappen als ze niet stroken met de EU regels.

  Ik durf het woord verraad wel in de mond te nemen. Ik ben niet kwaad, ik ben woedend.

  Reactie door Marcel — zaterdag 23 juni 2007 @ 18.53 uur

 11. Dat de SP zo hamert op het belang van de Nederlandse nationale zelfstandigheid begrijp ik niet zo goed. Dat vind ik niet het belangrijkst. Ik heb tegen de grondwet gestemd omdat ik geen neoliberaal Europa wil, met alle macht aan de rijken, de corrupte C-partijen en het bedrijfsleven. Daartegen moet het verzet zich dan ook richten. Niet tegen een vlag of “volkslied” en ook niet of we nou een rode of een oranje kaart kunnen inzetten. Want die “we”, dat zijn niet wij…

  We willen het toch “menselijker en socialer”? Dan zitten we met de Hollandse VOC mentaliteit juist helemaal fout. En verder moeten we focussen op versterking van de democratie. Die is in Nederland ook flut, dus of we dat in NL- of EU-verband versterken is bijzaak; als we de nepdemocratie van geld en media maar kunnen overwinnen. Daar gaat het om.
  Proletariërs aller landen: verenigt u!

  Reactie door Hermie Kreeft — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.01 uur

 12. Sprookje
  De kleermaker bekeek de jurk die al jaren in de etalage hing. Niemand wou hem hebben. “te groot, ouderwetse snit, draagt niet lekker”. Zij werd al een beetje vaal, en als hij er op klopte pufte zij stofwolkjes.
  Bij het bekijken van de “Knip!” (laatste mode uit Parijs) kreeg hij een idee. Hij pakte zijn grootste schaar, en legde de jurk op de snijtafel. Die mouwen kunnen er af, dat draagt vast lekkerder. Knip, knip. Nu nog een flinke strook van de onderkant. Knip, knip, deed de schaar.
  Hij kreeg er plezier in, die corsage… knip! Weg er mee. En vijf knopen is ook te veel van het goede, knip, knip, knip.
  Met toegeknepen ogen bekeek hij het resultaat en knikte, weer helemaal up to date.
  De jurk ging weer in de etalage. Hij maakte een mooi prijskaarje. ‘jurk’ werd veranderd in ‘robe’ en en passant verdubbelde hij ook de prijs.
  Tevreden ging hij achter de toonbank zitten. Nu zouden ze hem wel willen hebben.

  Denk je?

  Reactie door @bacus — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.02 uur

 13. Zo’n 60 jaar geleden werd de voorman van de NSB, Anton Mussert, ter dood veroordeeld o.a. vanwege het onder vreemde heerschappij brengen van het land. Nu wachten er mooie baantjes op hen die naar mijn (leken)oordeel hetzelfde trachten te bewerkstelligen.
  Het zijn verwarrende tijden…

  Reactie door Cees — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.25 uur

 14. In een woord: WAARDELOOS!

  Wat ze nu willen ruikt puur naar een afgietsel van Amerika. Daar hebben ze ‘staten’ en je kunt niet van alle landen een grote staat maken.
  Ieder land in Europa heeft zijn of haar eigen identiteit en idealisme daar kun je niet zomaar een grote familie van maken.

  En dat verhaal van de vlag en het volkslied is alleen maar een voorwendsel om de rest ‘ongezien’ door onze strot te kunnen drukken. De gluiperds!

  Reactie door Brombeer — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.34 uur

 15. Harry van Bommel heeft het nog eens extra
  toegelicht voor de TV.
  Een debat met Alexander P. zou misschien nog
  verhelderend kunnen werken op de diverse on-
  derdelen waar Alex zich kennelijk niet zo on-
  gerust over toont, tot mijn verbazing.
  Hoé kan nu toch beider zienswijze zo ver uit-
  een lopen?

  Reactie door Madelief — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.39 uur

 16. Ik heb de laatste dagen het nieuws over het
  nieuwe “verdrag” enigszins trachten te volgen.
  Veel bla bla en weinig zeggen.

  Zelf vindt ik dat dit verdrag weer aan de
  Nederlandse bevolking moet worden voorge-
  legd.

  Een suggestie over het Europees Parlement.
  Nu krijgt een land zetels gerelateerd aan
  het aantal bewoners die het heeft.
  Waarom krijgt ieder land niet een gelijk
  aantal; zeg 8 tot 10 zetels; dit lijkt mij
  eerlijker.
  Een paar grote landen proberen nu
  (doen ze nu al) om hun standpunten door te
  drukken; zou niet mogen.

  Reactie door M. Wansink — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.40 uur

 17. Beste mensen,

  De afwijzing door de SP, van het bereikte accoord op basis van verlies van nationale souvereiniteit en vetorechten is te begrijpen, maar ik hoop dat er ook nog verder gekeken wordt.

  Ook naar de inhoud op basis waarvan wijzigingen gaan worden geformuleerd, en de buitenlands media(o.a.de BBC) geven aan dat de inhoud op essentiële punten van het verdrag van 2005, overeind is gebleven!.
  Verder blijkt dat de verdragen van

  Maastricht en Nice uitgangspunt zijn van nog te formuleren wijzigingen maar deze verdragen waren al neoliberaal.

  Het gebeel overziende lijkt het dat het te formuleren wijzigingsverdrag dat eind 2008 klaar moet zijn, nog slechter is dan het neoliberale verdrag uit 2005! Er zijn enkele cosmetische wijzigingen maar de essentie van 2005 blijft overeind!

  Als deze analyse en conclusie juist zijn dan lijkt mij opnieuw een referendum geboden, want anders jagen ze dit verdrag door de parlementen van Nederland en Frankrijk en hebben we het nakijken!

  Reactie door henry — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.42 uur

 18. Ik dacht altijd dat Balkenende Nederland een achterprovincie van de VS had gemaakt.
  IK begrijp nu dat we een achterprovincie van Polen geworden zijn.

  Balkenende, de broek van MP die je hebt aangetrokken is vele malen te groot.

  Reactie door John — zaterdag 23 juni 2007 @ 19.52 uur

 19. JPB Kopt letterlijk en figuurlijk(foto):

  “Het is geen zouteloos compromis, maar een beter verdrag zonder pretenties, maar met ambitie. Dit is exact wat de Nederlandse bevolking ons heeft opgedragen.”

  Het is om ziedend van te worden. In de 1ste plaats heeft Nederland de opdracht Nee gegeven en in de 2e plaats horen nauwkeurig en eerlijk voorgelicht te worden waarna een 2e referendum.
  Het zou een verdrag zijn omdat ipv van grond wet waardoor een 2e referendum van de baan zou zijn.
  Hoe zit dit dan?
  Bron Nrc: ‘De Grondrechten voor de burgers, die een belangrijk deel uitmaakten van de Grondwet, zijn uit de tekst gelicht. In het plan wordt volstaan met een verwijzing die dezelfde juridische status heeft.’

  Indien geen 2e referendum, een motie van wantrouwen!

  Reactie door Maria — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.00 uur

 20. Laat ik het zo stellen.
  Fijn dat Balkenende en Timmermans zo opgetogen zijn. Het blakende zelfvertrouwen straalt er vanaf. Kunnen ze dus absoluut niets tegen een nieuw (potlood) referendum hebben.

  Volgens mij ging het niet om een woordspelletje. Als er werkelijk een Europese unie en NIET een supranational Europese federatie geambieert wordt is die hele poppenkast in Brussel niet meer nodig.
  Een samenwerking tussen lidstaten behoeft geen eigen Europese president of commissie danwel parlement. Die bevoegheid is dan aan de individuele lidstaten.

  Reactie door Rob de Kuster — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.06 uur

 21. DEN BOSCH – Wouter Bos zal het nieuwe EU-verdrag ‘voluit verdedigen, niet alleen als vicepremier maar ook als PvdA-leider’. Hij zei dat zaterdag op een partijbijeenkomst in Den Bosch. Hij verklaarde blij te zijn met het resultaat dat in Brussel werd behaald.

  Bos hoeft niets te verdedigen! Gedverde gedver.
  De EU is geen zaak van eigen partij politiek!
  Er moet objectief voorgelicht worden waarna Bos een 2e referendum moet willen!

  Reactie door Maria — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.09 uur

 22. Het beestje heeft een andere naam gekregen, en de symbolen verdwijnen.
  Maar juist de onderwerpen waar we met zijn allen zo tegen waren, zijn wel geaccepteerd.
  Ik hoor Balkenende en Verhagen zeggen dat er zoveel is binnen gehaald.
  En dat er met dit verdrag, recht is gedaan aan het massale Nederlandse Nee.
  ALs de heren daar echt zo van overtuigd zijn, lijkt het me niets dan logisch dat de beide heren geen bezwaar zullen hebben tegen een referendum.
  Alleen door het houden van een referendum, zal blijken of het grootste deel van de Nederlandse bevolking ook echt vind dat er voldoende rekening is gehouden met de wensen.
  Het zal weer van de PvdA fractie afhangen of dit referendum er ook zal komen.
  Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat de PvdA nog al eens van gedachte blijkt te veranderen.
  Hopelijk laat de PvdA deze keer zien dat ze de kiezer serieus neemt.
  En stemt ze in met een referendum.
  I

  Reactie door kitje — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.18 uur

 23. Hermien: als we de nepdemocratie van geld en media maar kunnen overwinnen. Daar gaat het om.
  Proletariërs aller landen: verenigt u!

  Precies en let op: De media manipulatie zeg indoctrinatie is al begonnen. Het is nu al om ziedend van de worden dat kranten teksten publiceren alsof ze de stem van de bevolking weergegeven.

  Nederland haalt meeste wensen binnen
  Nederland tevreden

  De Nederlandse wens was Nee!
  Er had horen te staan: Balkenende tevreden…
  En ga zo door!

  Reactie door Maria — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.25 uur

 24. Zonet Nos-journaal gezien, opent tenenkrommend: een infantiele lach op het bevlogen gezicht van Balkenende, schutterig monkelend voor de camera, hij is gelukkig, zei Bram Schilham, ja, als een autistisch ventje dat net op de kermis een prijsje getrokken heeft aan een touwtje.
  Heeft dat figuur Balkenende niks beters te doen voor ons eigen land dan Europa lopen uitventen? ik schaam me dood erger me kapot!

  Reactie door Haq — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.27 uur

 25. Bos,Balkenende e.a. kunnen zeggen wat ze willen, belangrijke buitenlandse commentaren, ook van maatschappelijke bewegingen maken duidelijk dat dit wijzigingsverdrag ons dezelfde grondwet als 2005 voorlegd, maar door het wijzigingsverdrag te noemen, vermijdt men de de referenda-procedure, de hele poppenkast in Brussel is opgevoerd om mogeijke referenda te voorkomen.

  Reactie door henry — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.40 uur

 26. Beste mensen,

  Ik geef hier 2 citaten uit de buitenlandse media, die zeer duidelijk zijn:

  Actually this will be not one new treaty, but amended versions of two old treaties – a necessity for countries seeking to avoid a referendum.

  But both critics and supporters of the project agree that 95%, or even 99%, of the impact of the constitution has been preserved.

  Hetzelfde verdrag als 2005, dat in meerderheid is afgewezen nu onder een andere naam en dan zonder referendum!

  Wie draait wie een rad voor ogen!

  Reactie door henry — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.45 uur

 27. En de zogenaamde objectieve Nederlandse media doet weer vrolijk mee.
  De goed nieuws berichten zijn te horen en te zien op alle nederlandse zenders in het nieuws.
  Voor de andere kant van het verhaal zijn we aangewezen op de buitenlandse pers.
  Schandalig dat in het nieuws maar een kant van het verhaal wordt belicht.
  Waar blijven de commnetaren en de kritische geluiden?
  Of is de pers al bij voorbaat op de hand van dit kabinet?

  Reactie door kitje — zaterdag 23 juni 2007 @ 20.56 uur

 28. De Nederlandse media,zijn slippendragers van dit kabinet, met een paar uitzonderingen die het geluid van de oppositie laten horen,maar laten we wel wezen dit was ook al zo bij het verdrag van 2005, ook toen alleen maar hosanna en Balkenende, Bos e.a. konden toen ook verkondigen dat alles zo mooi was! De Nedelandse bevolking wist wel beter!

  Ze proberen ons ook nu weer dezelfde knollen voor citroenen te verkopen, het ergste vind ik dat ze blijk geven, de uitkomst van zo’n referendum als 2005 aan hun laars te lappen, en daarmee volledig voorbij gaan aan de zorgen en belangen van de Nederlandse bevolking die in het overweldigende nee te uitdrukking kwamen!

  Reactie door henry — zaterdag 23 juni 2007 @ 21.27 uur

 29. Elk nadeel “heb” z’n voordeel!

  De provincie nederland zal minder de kans krijgen om de reet van de US te likken.

  Reactie door Bas — zaterdag 23 juni 2007 @ 21.28 uur

 30. @28 henry

  krijg je als je denkt dat niemand intelligenmter is als jezelf.,

  wat een achterlijke instelling van jpb en co.,

  jpb zei dat dit het beste was voor de europese burger.,
  de kleine uit de stront getrokken wijsneus weet het weer beter hoor.,

  laat de burger zelf beslissen, en niet kleuterjuf jpb!

  Reactie door Gerrit — zaterdag 23 juni 2007 @ 21.58 uur

 31. laat zij maar spelen ,vroeg of laat zullen zij moeten emigreer..

  Reactie door gaf — zaterdag 23 juni 2007 @ 22.20 uur

 32. @11 Hermie Kreeft,

  Ben het helemaal met je eens. Ik begrijp die weerstand van de SP tegen verdergaande Europese integratie ook niet zo. Europa kan in potentie een belangrijke tegenkracht worden van de VS. Bijvoorbeeld in de kwestie Israel-Palestijnen, of met (economische) samenwerking met socialistisch Zuid-Amerika. Een anders-globalistische samenwerking. Dat wil de SP toch?

  Maar dan heeft de EU meer eenheid nodig, en dat wordt met een grondwet/nieuw verdrag beoogd. De SP zou moeten focussen op het neoliberale, technocratische en ondemocratische aspect van de EU. Richt je als SP op versterking van het Europees Parlement!

  Reactie door Ellen — zaterdag 23 juni 2007 @ 22.38 uur

 33. @30, mijns inziens is het geen toeval dat naar de verkiezingen in Frankrijk er zo snel een accoord is, gezien de vrij ruime rechtse meerderheid in Franse parlement mikt men op een ratificatie of goedkeuring door het nationale Franse parlement, ook in Nederland, men heeft een weg gevonden om hetzelfde verdrag als 2005, door het geen grondwet maar een wijzigingsverdrag op 2 bestaande verdragen te noemen, er door te krijgen, als we nog iets willen veranderen is een referendum noodzakelijk en natuurlijk acties!

  Reactie door henry — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.02 uur

 34. De Nederlandse media: verworden tot reclamemakers.
  Als het maar verkoopt én niet teveel tegen JPB is.

  Reactie door L'écologiste — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.24 uur

 35. @8 L’écologiste

  aha, u ziet het dus ook al aankomen!
  dat referendum zal er waarschijnlijk toch wel komen,er zijn teveel meerderheden [andere landen ook] die per sé een nieuw referendum willen.

  dus heeft men nog wat tijd nodig [tot prinsjesdag]
  kan er nog net even een nieuw stukje software [chip] in de stemcomputers gezet worden en opnieuw verzegeld.

  en zal de uitkomst conform de uitspraken van JPB op dit moment zijn.

  “Volgens minister-president Balkenende is ‘recht gedaan aan de opvattingen die bij een groot deel van de bevolking leven over Europa’.”

  en zal de uitslag als bij toverslag inneens ja zijn…

  Reactie door iew — zaterdag 23 juni 2007 @ 23.43 uur

 36. Via een cosmetische truc is Balkenende/CDA/PvdA er in geslaagd Nederland niet voor een half ei,maar voor een lege dop te verkopen aan de grote E.U. staten.Wat zogenaamd als winst binnengehaald werd zal met kleine stapjes weer afgegeven moeten worden.Deze grondwet zal tot onvrede leiden bij de werkende klasse,uitkeringstrekkers en ouderen.Alleen de top van de bedrijven/aandeelhouders/groot kapitaal,managers/academici en uiteraard rechtse politici zijn de overwinnaars.Er zal een nog diepere splijting plaatsvinden in de maatschappij.Ook de koopkracht van het geld zal verder afnemen.Wanneer de drukpers-economie ademnood krijgt zal de arbeidende klasse optrekken naar Brussel.De aaneenschakeling van mooie beoftes en leugens gelooft niemand meer,kortom de toekomstige regering heeft nagenoeg geen draagvlak meer.Er zullen einige winnaars en een massa verliezers zijn.Een zwarte dag voor Nederland.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 24 juni 2007 @ 0.00 uur

 37. Het werkelijk schandelijk hoe deze refering nu al weer een loopje met ons neemt. Denkt Balkenende dat we dit gaan toestaan? Schijnbaar is het weer tijd voor SP om aan te tonen dat we deze onzin die een belediging is voor het gezond verstand, kunnen tegenhouden. En dat gaan we ook doen!

  Reactie door Martijn Stekelenburg — zondag 24 juni 2007 @ 0.03 uur

 38. Maan Arkenbosch — zondag 24 juni 2007 @ 0.00

  Wat een post op het uur nul!
  Ik ga NU het licht UIT doen.
  Kisses and kapitalismes

  Reactie door Elsemie — zondag 24 juni 2007 @ 0.09 uur

 39. Ik word zo moedeloos en ben te oud om te emigreren.Naar Noorwegen b.v. Dat schijnt tegenwoordig het fijnste land ter wereld te zijn om te wonen.
  Ik wil nog mee maken dat de Republiek der Vrije Nederlanden wordt uitgeroepen.

  Referenda graag. meerdere! Er zijn te veel maatregelen die moeten worden gecorrigeerd.

  Reactie door anne hilverda — zondag 24 juni 2007 @ 0.35 uur

 40. Alle consequenties van de nieuwe afspraken kan ik nog niet overzien, maar het lijkt me wenselijk, er zakelijk en niet vooringenomen naar te kijken.
  Eén ding wil wel vast kwijt: een vetorecht is een weinig democratisch instrument, want de kleinste minderheid kan daarmee de wil van de overgrote meerderheid dwarsbomen. Voor een democratische besluitvorming is het dus een onding. Wie er aan vasthoudt kan zich bezondigen aan een houding die de SP over het algemeen verafschuwt: ikke, ikke, ikke en de rest … Inderdaad, ja. Wilders heeft daar geen problemen mee, maar wij als SP moeten meer waarde hechten aan de wens van de meerderheid.
  Het is ook onzin en bekrompen, om te doen alsof het alleen in ons eigen land goed geregeld is, en Europa als een soort boeman af te schilderen. Sommige dingen zijn bij ons inderdaad goed geregeld en die moeten we vasthouden, maar buiten onze grenzen wonen ook miljoenen mensen die een vreedzame en sociale samenleving willen. Daar moeten we mee samenwerken en een Europese parlementaire macht vormen. We hebben als socialisten meer vrienden buiten dan binnen onze grenzen.

  Reactie door Lau Kanen — zondag 24 juni 2007 @ 1.00 uur

 41. Ik ben niet tegen Europa,en velen met mij, ik ben tegen een neoliberaal Europa zoals in het wijzigingsverdrag komt te staan.

  Velen willen een sociaal en democratisch Europa, en niet een Europa dat dreigt eenzijdig de belangen van een hele kleine economische elite te dienen, daar zijn de mensen niet voor te porren.

  Via een referendum kunnen ze zich dan uitspreken of ze hun wensen en belangen hierin terugvinden, als je het aan mij vraagt, neen tegen dit verdrag!

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 7.29 uur

 42. Verder wil ik erop wijzen dat de SP kritiek over verlies van veto-rechten enzovoorts volgens buitenlandse media volledig klopt;

  Hier een lijstje met de resultaten:

  EU DEAL: MAIN ISSUES
  Double majority voting delayed until 2014
  Long-term EU president
  High Representative for foreign affairs
  Fewer national veto powers
  More powers for the European Parliament

  De deal levert hetzelfde resultaat op als het verdrag uit 2005 dat met grote meerderheid is verworpen, hoe men dit kan verkopen als zijnde dat aan de mening van het Nederlandse volk recht is gedaan, als je iets opnieuw verkoopt wat massaal is afgewezen, is mij een raadsel!

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 7.43 uur

 43. Zorg dat iedereen op de hoogte komt van dit uitstekende SP initiatief

  http://www.nujij.nl/nieuw-eu-verdrag-verzwakt-positie-lidstaten.407288.lynkx

  Eventueel daar registreren.

  Reactie door Karel — zondag 24 juni 2007 @ 8.24 uur

 44. There is a hole in their bra-ins, dear Henry,
  dear Henry, there is a hole in their bra-ins
  dear Henry, there is.
  See the bucket of bra-ins, dear Henry, dear
  Henry, see the bucket of bra-ins is empty,
  for now!
  It will cause repercussion, dear Henry, dear
  Henry, it will cause repercussion to even
  Jones Dow!!!
  How to change now procedures, dear Henry, dear Henry, how to change now procedures,
  as I ‘m quite serious now.
  Referring to voting, too voting, dear Henry,
  referring to voting, must be decided by now!
  Henry…………see you!
  Continuing story, anyway thanks, Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 24 juni 2007 @ 8.29 uur

 45. In Nederland kan groenlinks maar geen standpunt bepalen, de Duitse collega’s hebben meteen doorzien waarom het gaat:

  Grüne: Kein Grund zur Freude
  Fraktionsvorsitzende B’90/Die Grünen:
  Auf Kritik stieß die Einigung dagegen in der Opposition. Die Grünen kritisierten, die Europäische Union habe massiv an Ansehen verloren. “Die Substanz des Vertrages bleibt unterm Strich erhalten, aber einen Grund zur Freude gibt es nicht”, erklärten Fraktionschefin Renate Künast und ihr Stellvertreter Jürgen Trittin. Als positiv hoben sie hervor, dass die Grundrechtscharta erhalten bleibe (..)

  Echter wat gebeurt er met het grondrechten-handvest aldus de Duitse media: (..)Der Grundrechtskatalog werde zum Vertragsanhängsel degradiert (..).

  Grondrechten worden een aanhangsel en de het wijzigingsverdrag is hetzelfde als de grondwet 2005, onbegrijpelijk dat Groenlinks niet tot een oordeel kan komen!

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 8.33 uur

 46. There is a song in my heart as well for the
  overige inzenders/sters hierboven, waar ik
  veelal volkomen ámen op kan zeggen en dank ik
  hartelijk voor hun critische inhoudelijkheid
  waar ik dus niets aan hoef toe te voegen,
  maar het liedje voor Henry fladderde zo m’n
  screen op.
  Mensen, wat een GELDverspilling om een ádvies
  referendum in de wind geslagen te zien.
  Als deze werkwijze op democratische manier tot stand is gekomen, dan wordt straks de sa-
  menleving met hel en verdoemenis geconfron-
  teerd, en is het meest gebruikte woord ‘zie-
  dend’ nog keurig als je beseft dat dit het
  bloed van de kiezer zeker zal doen koken en
  het dit Kabinet, met deze werkwijze, graag
  - om de ellende van de burger eens te kunnen
  leren návoélen – een volledige ‘burnt out’
  te moeten ondergaan, letterlijk en figuurlijk
  ……………………………………..
  Ter somma en soma van de burger lijkt de prijs met de dag hoger te moeten worden en
  ben ik met velen furieus….en zal evengoed
  moeten trachten mijzelf als furie in de hand
  te moeten houden en het kóst me pijn en moeite! Maar liever dan teruggezet worden in
  de tijd van de VOC, zou voor mij recreëren
  aan dek van zo’n stoom(áfblazer)zeesleper er-
  gens geparkeerd aan de Nederlandse kust en
  nog géén honderd jaar oud, al een heilzame
  verbetering betekenen. Graag ga ik die kant
  een keertje uit om te voelen wat HOLLANDS
  GLORIE nu nog zou moeten betekenen voor een
  Nederland dat wélvarend genoemd zou moeten
  kunnen worden! Ma(delief)sluis t zich er wel
  een weggetje naar toe, langzaam maar zeker!
  Nu is het nog steeds: varen, varen over de
  blaren, varen, varen naar een ‘ópen zee’!
  Sterkte nu aan allen die zich op plaatsen ge-
  steld weten waar een flinke handelingsbevoegd
  heid aan verbonden is. Doe er iets mee!
  Doe iets voor volk en vaderland!

  Reactie door Madelief — zondag 24 juni 2007 @ 9.18 uur

 47. Madelief,

  Om duidelijk aan te geven wat er tot stand is gekomen, nu naast de Britse, Duitse, de Belgische media;

  Tegen het einde van het jaar zal de Europese Unie over een nieuw verdrag beschikken waarin de inhoud van de Europese grondwet grotendeels behouden blijft. Die conclusie heeft premier Guy Verhofstadt zaterdagochtend getrokken na afloop van de Europese top in Brussel.

  ‘Ons opzet was de inhoud van de grondwet redden, en dat is in grote mate gelukt’, zo verklaarde Verhofstadt.

  ‘Als je de grondwet vergelijkt met dit verdrag, dan zal er in de praktijk weinig verschil zijn’, oordeelde minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

  De consensus die de staatshoofden en regeringsleiders zaterdag bereikten, moet nu de volgende maanden in concrete verdragsartikelen worden gegoten door nationale experts. Die artikelen worden ingepast in het verdrag van Maastricht uit 1992 en het verdrag van Rome uit 1957, dat omgedoopt wordt tot ‘verdrag over de werking van de Unie’.

  Gehoopt wordt dat het verdrag in de loop van volgend jaar in alle lidstaten geratificeerd kan worden. Sarkozy, Blair en de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende hebben alvast argumenten op zak om een referendum te vermijden. Indien het ratificatieproces vlot verloopt, zou de Unie tegen de Europese verkiezingen van 2009 over nieuwe fundamenten moeten beschikken.

  Zie hier de truckendoos van de Europese regerleiders! Wijzigingsverdrag+verdrag Maastricht+Verdrag Rome=Grondwet 2005!

  Echter zonder referenda!

  Madeliefje worden bedrogen.

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 9.32 uur

 48. Het is en het blijft land- en volksverraad. Door regeerders, de Koningin en met hulp van diverse media.

  Het is al een oud gezegde. Maar wij worden verraden en verkocht. Of is het verraden en verkocht?

  En belazerd.

  Een haan heeft een linkerkant en een rechterkant. Van voren gezien zit die op een andere plek dan wanneer je aan de achterkant kijkt. En andersom.

  Het wordt nog moeilijker om te weten wat links of rechts is, als hij al gebraden is.

  Groeten van Haras. Fijne zondag.

  En voor JPB en co: een ONDAG.

  Reactie door Haras — zondag 24 juni 2007 @ 9.48 uur

 49. ‘t Is niet voorbij die mooie zomer,
  die nog maar net begonnen is voor mij,
  wens ik dus graag, de nieuwe Kamerleden,
  nog veel meer zetels voor SP er bij!

  Veel meer intussen ánders-denkenden ontdekken
  en willen de uitgangspunten van de SP onder-
  schrijven. Doe dat op zoveel mogelijk manie-
  ren die getalsmatig kunnen aansturen op een
  nog betere opstelling in de Kamer, daar waar
  de áchterban van de regeringscoalitie het
  standpunt van de eigen partij moeten steunen
  en het éigen verstand op de tweede plaats zet
  ten, het eigen verstand dat regelrecht met de
  kiezer in harmonie dient te zijn!
  De SP is op weg de tweede partij in onze sa-
  menleving te worden, en op ‘n gestagen stroom
  trekt zij de mens de tijden door naar een
  betere toekomst en gáát daar(in) voor!
  Moge vandaag aller neuzen, ogen en oren naar
  het oosten staan, daar waar de diverse heils-
  geschiedenissen en voorbeelden ooit hun oor-
  sprong vonden en opnieuw nieuw leven ingebla-
  zen moeten worden met aller kracht, tot de laatste ada(e)m toe! Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 24 juni 2007 @ 9.48 uur

 50. Wederom zijn we belogen en bedrogen!!!!!!!!

  Reactie door Kobus Kuch — zondag 24 juni 2007 @ 10.04 uur

 51. Inderdaad Kobus, men noemt de afgewezen Europese grondwet van 2005 nu “verdrag over de werking van de Unie”

  Men heeft de volgende truc uitgehaald:

  Europese Grondwet 2005= wijzigingsverdrag+ Verdrag Maastricht+Verdrag Rome.Alleen noem je het nu anders! En je organiseert geen referenda meer want die zijn zgn. niet meer nodig omdat dit geen “grondwet” meer zou zijn, de feiten leren anders!

  Om de democratie te redden rest ons nog maar 1 middel:Opnieuw een referendum over deze Europese Grondwet die nu verdrag over de werking van de Unie, gaat heten!

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 10.12 uur

 52. Ergerlijk. Nee = Nee. Waar slaat onze `democratie’ nog op? Schandalig als je nee-stem tegen EU wordt gebruikt om een nieuw dictaat uit te vaardigen dat ook de goedlachse neeschudders over de streep moet trekken, en dat natuurlijk bedoeld is om totaalweigeraars van dit lamlendige EU-concept (SP-ers)af te schilderen als radikalen.
  Die Balkenende gedraagt zich als een dociele gouverneur van een grootmacht, hoe is mogelijk dat dat schepsel ermee weg komt in de Kamer tijdens vraagstelling?

  Reactie door Haq — zondag 24 juni 2007 @ 10.33 uur

 53. Off-topic

  Dinsdag begint de participatie top en tot nu toe heb ik nog niets gehoord van Agnes Jongerius voorzitster van het FNV.

  Laat ze haar leden weer in de kou staan ??

  … Poten af van het ontslagrecht…

  Laat dat de boodschap zijn Agnes Jongerius en geen gevoetje vrij met die verrader en draaikontje Bos.

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 10.45 uur

 54. @47, Henry, bedankt! Bij plaatsing @48, stond
  je er nog niet! Kobus Kuch reviseert nog even
  ten overvloede, maar of er nu zou staan:
  MadeliefjeS worden bedrogen, danwel, wat je
  vermoedelijk bedoelde dus K.K.’s:
  “Wederom zijn wij belogen en bedrogen……”
  er dus wel degelijk alsnog een referendum
  moet komen om het volk een vorm van democra-
  tisch participeren te willen bewijzen met die
  daad, die dus AKTIE behoeft.
  Mag ik hopen dat binnen de boezem van de par-
  tij stevig nagedacht gaat worden, hoé ánders-
  zins onze democratie gestalte gegeven gaat
  worden, that’s the problem and question!
  Zoetsappig ver(be-)zuren is niet langer han-
  teerbaar in vele regionen.
  Je overzichtelijke vaststelling nogmaals hier
  met anderen ook geconstateerd zal iets in be-
  weging moeten zetten door diegenen die ‘the
  handling’ dienen uit te voeren!
  De Overheid heeft nu 100 dagen (2×3)’zeskamp’
  (drie coalitiepartijen, waarvan de duo in de
  2e Kamer huist) gespeeld, maar één ‘goeie’
  eerste is er niet uitgekomen, helaas!
  Kwaad maken over rekeningrijden kan ik me ook
  en uitstoot van kwalijke gassen ook, maar het
  autoracen in de schone duinen rond Zandvoort
  gaat rustig door met, jawel, onze MP in de
  éérste gelederen het voorbeeld geven, hoé om
  te gaan met ons milieu!
  Hij, die zonder benzine niet rijdt, stele de eerste fiets. Hé ja, jottum, laten we dan toch dáárvan een hot item van maken……
  heb je ooit!!!!???????
  Na het zomerreces komt er een nieuw beleven:
  kuieren en ver(s)luieren zit men de rit uit!
  Intussen worden de uitvoeringsinstanties gék
  van de telkens veranderende regelgeving en
  kost handen vol geld extra. Dossiers raken
  zoek of werden per abuis ‘deleted’!
  Hánd aan de ploeg en niét aan het wapen!
  Arnold Karskens eens een keer 10 ‘jongens en
  meisjes’ doen interviewen over hun ‘werk-
  ervaring en opgedragen te verrichten hande-
  lingen’ zal de Nederlander ongetwijfeld een
  breder inzicht verschaffen dan de geselec-
  teerde zgn ooggetuigenverslagen.
  “We doen er (in A. en U.) goéd werk”, maar
  kijk die ‘welzijnswerkers’ van de ópbouwmis-
  sies, het motief waaronder zij vertrokken,
  straks anders reageren, zoals ook onze ‘blauw
  helmen’ na de Libanon overkwam en na hen nog
  vele anderen, in ánder verband!
  Hoe gaat straks het ‘verdrag’ om met woorden
  als ‘opbouwmissies’, waartoe een veto niet
  meer mogelijk zal zijn, anders dan flink UIT
  gestoten te worden uit deze voorgenomen EU ?

  Reactie door Madelief — zondag 24 juni 2007 @ 11.00 uur

 55. Het is mij niet duidelijk of de SP een ander EU verdrag wil, maar wel in de EU blijven?Kunnen anderen op het log hier meer over zeggen?
  Laat de SP vooral ook haar visie en duidelijkheid hierover geven.
  Naar ik begrijp doet Noorwegen het prima zonder de EU.
  Met groet

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 11.07 uur

 56. Wat heeft Balkenende nu binnen gehaald een orenje kaart of een ORANJE JOKER?Er moet echt een referendum komen en het moet niet te lang uitgesteld worden,omdat de bevolking dan weer haar hoofd in haar schoot legt!! Daarom werd alles voor de vakantie afgewerkt,zodat tijdwinst optreedt (gewennings periode).Dat is n.l. de truc van het CDA/Balkenende.Eerst voorleggen aan de Raad van State (de grijze wijze heren!!)Daarna kunnen wij ons niet meer permiteren ons terug te trekken,omdat wij dan geisoleerd staan,enz.Het CDA/PvdA beleid is: al manipulerend via een salami tactiek de bocht omgaan.Straf het CDA/PvdA/C.U. bij de eerstvolgende verkiezingen af!! en reageer zo als wij geen referendum krijgen!!

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 24 juni 2007 @ 11.10 uur

 57. Off-topic

  Of het nu ontwikkelingsgeld of geld voor de slachtoffers is,… het verdwijnt toch altijd in de verkeerde zakken…

  ….Slachtoffers Probo Koala ontevreden
   
  Slachtoffers van het gifschip Probo Koala in Ivoorkust willen meer geld van de regering. Scheepseigenaar Trafigura heeft de regering 150 miljoen euro betaald. Het is een schadevergoeding voor de ramp die ontstond toen het gif vorige zomer in Abidjan werd gedumpt.
   
  Het geld is voor een deel bestemd voor de slachtoffers van de giframp. Mensen die ziek werden, krijgen in de meeste gevallen een bedrag van 300 euro.
   
  Daarnaast wil Ivoorkust het geld deels besteden aan andere zaken, zoals het verbeteren van ziekenhuizen. Daar zijn de slachtoffers boos over. Ze eisen een gesprek met president Gbagbo….

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 11.34 uur

 58. Natuurlijk moet er een referendum komen en dit zo snel mogelijk.
  Het is de taak van de oppositie om de burgers hierover wakker te houden.
  Zelf denk ik dat een motie van wantrouwen zou moeten worden ingediend als B4 onder een referendum uit gaat komen.
  Verder zouden er in ieder geval om de zoveel jaar EU verkiezings referenda moeten zijn waarin de bevolking van een lidstaat wordt gevraagd of zij nog wel in de EU willen blijven.
  Zelf zou ik er helemaal EU af willen en naar het Noorse model.

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 11.40 uur

 59. VRIJHEID

  Wanneer zijn de eerstvolgende verkiezingen?

  Zondagsgroet Erik SC

  Reactie door erik — zondag 24 juni 2007 @ 11.41 uur

 60. Dat uitgerekend Sarkozy een verandering heeft weten aan te brengen die er werkelijk toe doet stemt tot denken. Over de nadruk op een ‘vrije en concurrerende markt’ in het ‘oude’ verdrag heb ik niet alleen Balkenende, maar zeker ook de SP veel te weinig gehoord.
  Dat Nederland naar de onderhandelingen gaat met eisen als ‘de vlag moet weg’ en ‘het volkslied moet weg’ geeft in ieder geval aan dat de regering de uitslag van het referendum slechts gedeeltelijk serieus neemt. Schaamteloze symboolpolitiek van de kant van Balkenende en zijn kliek. We worden weer eens met een kluitje het riet in gestuurd, en ik geloof niet dat we de kans krijgen om er middels een referendum vanuit de regering onze mening over te geven.

  Reactie door Paul — zondag 24 juni 2007 @ 11.53 uur

 61. Er moet zo snel mogelijk een referdum (alsjeblieft geen preferendum!!!) komen (hoe vaak nog).

  Ik heb gister een hele korte reactie van Bos gehoord over het “verdrag” die zei dat dit voorstel prima aan de burger kon worden uitgelegd.
  En nu komt het (ik weet niet of het van Bos een freudiaanse verspreking was of dat ik freudiaans heb zitten luisteren) hij zei in een bijzin iets van dat dit mogelijk ook als referendum voorgelegd kon worden of in VERKIEZINGEN (hij noemde beidde opties)!!
  Hij zou in ieder geval het verdrag gaan verdedigen.

  Ziet Bos de bui hangen ofzo, als die praat over nieuwe VERKIEZINGEN??

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 11.54 uur

 62. @29 Bas & 40 Lau Kanen,

  Precies! De rest van de EU lijkt minder blind pro-Amerika en pro-marktwerking, linkser dus. Dat geeft kansen voor links Nederland, zou ik zeggen. Zelfs met een rechtse president is Frankrijk tegen verdergaande privatiseringen. Geweldig!

  Op deze, en misschien wel meer punten vind ik de Nederlandse politiek helemaal niet zo goed en zie ik voordelen aan Europese inbreng.

  Nederland heeft zélf gehamerd op een neoliberaal beleid binnen Europa. Misschien kunnen andere landen initiatief nemen om daar even mee op te houden. De eerste tekenen zijn er dus al, van Frankrijk. Hopelijk gaat Nederland dat steunen (en de Postwet terugdraaien).

  Alleen de SP is goed, verder lijken de Nederlandse politici gehersenspoeld in hun verslaving aan megalomane stelsel-vernieuwingen, en aan marktwerking. Andere EU-landen pakken het voorzichtiger en beter aan, heb ik het idee.

  Reactie door Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 12.03 uur

 63. @60 Paul, precies, Balkenende is een drol. Totaal onbekwaam om Nederland te leiden, dat blijkt maar weer eens, voor de zoveelste keer.

  Ongelovelijk dat iemand die zich premier mag noemen écht denkt dat de vlag en volkslied uit het verdrag moeten, en dat het daarmee goed is. Niemand wilde de vlag en volkslied eruit, hoe kómen ze op het idee? En dat het daarmee genoeg zou zijn…

  Sarkozy heeft zijn volk tenminste begrepen. Balkenende totaal niet. Die heeft echt geen flauw benul.

  Reactie door Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 12.15 uur

 64. @ 62 Ellen

  Vlag en Volkslied…… zijn dat geen oude VOC symbolen… dan heeft Bakellende wel een trantje moeten laten omdat eruit te krijgen.

  Beter was geweest om uit de EU te stappen met behoud van vlag en volkslied.

  Reactie door Pool — zondag 24 juni 2007 @ 12.49 uur

 65. van morgen even de tv aangezet allemaal voorstanders voor de eu strondwet oftewel verdrag de propaganda machine draait hellemaal dol.de regentenmaffia wil met alle geweld ons de strondwet verdrag door de strot duwen …mensen wij moeten een referendum eisen ,we laten ons niet naaien wij naaien de regenten kliek. nee is nee

  Reactie door kees — zondag 24 juni 2007 @ 12.52 uur

 66. Zit even naar Buitenhof te kijken. Krijg steeds meer het idee dat die hele EU een hobby project voor onderhandelaars is geworden.
  Het gaat er alleen om dat er een vedrag komt, heb weinig gehoord over hoe dit uitpakt voor de gewone burger.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 12.58 uur

 67. @61.Remco
  Als Europa als een supranationale federatie van start gaat is een Nederlands kabinet en parlement volledig overbodig. Dan worden we voortaan vanuit de superstaat Europa aan gestuurt. Dan hebben we geen nationale overheid meer nodig. Waarom dan nog Nederlandse verkiezingen? Wie wil men dan eigenlijk nog voor de gek houden?

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 13.02 uur

 68. Wie gaat er in de toekomst de belastingen innen?

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 13.04 uur

 69. timmermans begint nu al in buitenhof te waarschuwen voor de gevolgen van een eventueel tweede NEE.

  we schijnen het toch niet zo goed te begrijpen, ik stel voor dat we de heren politici eens uitleggen dat ZIJ het niet zo goed begrijpen…… m.a.w. welk deel van nee brgrijpt u niet?.

  Reactie door rutger — zondag 24 juni 2007 @ 13.04 uur

 70. De SP zou voor eigen belang het referendum hebben gebruikt?? Volgens Timmermans zou het dit keer nog maar te bezien zijn of het dit keer ook een succes voor de SP zou worden??

  Zijn die mensen nu helemaal van de BURGER los?

  De PvdA begin ik steeds irritante te vinden in hun opstelling tegenover de SP. Ze denken echt alle gelijk aan hun kant te hebben en proberen dit bijna op dictatoriale manier uit te venten. Brrrrrr.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 13.04 uur

 71. @ Rob de Kuster

  Tja, en dan te bedenken dat dit kabinet zichzelf 30% loonsverhoging heeft gegeven met het vooruitzicht dat het werk in vervolg door Europa gedaan gaat worden (tenminste ik denk dat ze die illusie hebben!).

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 13.07 uur

 72. Het is voor Amerika natuurlijk wel gemakkelijker om vanuit een federaal Europa de boel te beheersen, dan al die individuele lidstaatjes. Euronext en de New York stock exchange zijn al samen gegaan.

  De EU is onstaan uit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Kolen en Staal.
  Daar is de opa van president Bush stinkend rijk mee geworden; kolen en staal.
  Dat was ook de “arbeid macht frei” taak in Auschwitz tijdens WW2; kolen en staal.

  Europa krijgt bij mij een steeds smerige smaak.

  Reactie door Rob de Kuster — zondag 24 juni 2007 @ 13.14 uur

 73. @Rob de Kuster

  En toch zie ik ook voordelen in een Europeese samenwerking (zou goed als machtsblok tegen Amerika kunnen dienen, wat erg hard nodig is. Nu moet Rusland die taak nog op zich nemen), maar niet op de manier die ze nu voorstaan.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 13.17 uur

 74. @Rob de Kuster

  Heb toevallig gister weer de documentaire Fahrenheit 9/11 gezien. Die hele Bush familie is vreselijk eng inderdaad.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 13.19 uur

 75. @Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 12.15
  Ook @Haq en iew.

  «Sarkozy heeft zijn volk tenminste begrepen.»

  Sarkozy is half Hongaar, half Grieks-Cypriotisch en woont nu in Frankrijk – so, wat bedoel je met “zijn volk”?
  Sarkozy, een ambitieuze bestuurder, die precies aanvoelt waar de gevoeligheden van de Fransen liggen. Voorlopig maar hopen dat hij, anders dan zijn voorganger, van de kas af kan blijven, want die is al niet bepaald goed gevuld. (Oh, iew, gisteren in de NRC in de marge een vetje over Chirac dat hij weigert om ondervraagd te worden!)

  Balkenende doet maar wat – een zielige, emotie-arme, calvinistische clod-hopper. Maar laat ze maar wat rommelen en knutselen in de marge.
  (Haq, ik hoop maar dat dit nu door de christelijk-rechtse spybots genoteerd wordt …)

  Dat volkslied is wel lachen, ja. Ooit werd in Nederland het ene gedrocht voor het andere ingewisseld (“Wien Neêrlands bloed” van Tollens voor het “Wilhelmus” van Marnix van Sint Aldegonde – wat een gedrocht van een tekst – “ben ik van Duitschen bloedt” – de muziek is zo kwaad nog niet).

  Terzijde: ik lees net dat bijna alle Grieken airco in hun huis hebben. Klopt dat, Jan?

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 13.33 uur

 76. zo zie je toch maar weer, dat balkenende de burgers een rad voor ogen blijft draaien. hij probeert toch weer zijn eigen zin door te drijven, ook al is er massaal NEE gestemd tegen de europese grondwet. het heeft een andere naam gekregen, meer niet. balkenende was juist voor de nieuwe grondwet en probeerde de burgers daar met leugens mee te krijgen. dat is hem gelukkig niet gelukt en dan pakt hij de nederlandse burger op die manier. wat een leugenaar. dan druk ik het nog netjes uit. hopelijk komt er alsnog een referendum.

  Reactie door maayke jong-doppen — zondag 24 juni 2007 @ 13.48 uur

 77. @72 Rob de Kuster, je schrijft: “Het is voor Amerika natuurlijk wel gemakkelijker om vanuit een federaal Europa de boel te beheersen, dan al die individuele lidstaatjes. Euronext en de New York stock exchange zijn al samen gegaan.”

  Wat een onzin. Frankrijk en Duitsland, de dominante landen van de EU, moeten juist helemaal niet zoveel hebben van de VS. En terecht. Euronext is/was… Nederlands, dát is het verschil. Nederland is blind pro-Amerikaans, de EU, ondanks de machtige lobbies, (nog) niet.

  Reactie door Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 13.52 uur

 78. @Pool, Maria,

  Zonder de EU gaat Nederland pas écht rechtsaf richting de VS, vrees ik. Nee dank je, dan liever de EU.

  Noorwegen is een ander land met zeer veel natuurlijke rijkdommen, die Nederland niet heeft. Nederland (of in ieder geval haar politici) wil daarom altijd aansluiting bij een groter verband.

  Reactie door Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 14.01 uur

 79. @77 Ellen

  Is met de komst van Sarkozy Frankrijk niet aan het veranderen? Ik zou het echt niet weten, je ziet en hoort naar mijn smaak en mening veel te weinig over politieke thema’s die spelen in de Europese landen.

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 14.02 uur

 80. Als het referendum niet snel door de regering opgepakt word,dan moet de SP al dan niet samen met de PVV een referendum organiseren.Ik heb er als marktanalist en enqueteur genoeg kaas van gegeten.Jan als jij mij nodig hebt,dan help ik mee.Zulke organisatie,alleen al, kost behoorlijk wat tijd en die hebben wij niet te verliezen.
  De tijd voor sussende verhaaltjes van de E.U.Teletubbie-kliek is voorbij.

  Reactie door Maan Arkenbosch — zondag 24 juni 2007 @ 14.14 uur

 81. @Remco, soms druppelt er iets door, waardoor ik dit beeld heb gekregen. Belgie bijvoorbeeld is nog amper geprivatiseerd. Daarbij heb ik het verzet tegen de Irak-oorlog van Dld/Fr/Bel heel erg onthouden. Ook dat zegt iets over de politieke cultuur. Maar je hebt gelijk, een duidelijk beeld wordt niet geschetst door de media. EU-landen weten veel te weinig van elkaar. Sarkozy wilde ‘de markt’ uit het verdrag, en dat is dus gelukt. Opvallend dat een leider van de Franse VVD dat wil. De PvdA is rechtser! Economisch dan tenminste.

  @JK, Frankrijk is een melting pot, met allerlei culturen. Sarkozy zie ik gewoon als Frans. De man is volgens mij reteslim. Ik hoop ook dat hij te vertrouwen is.

  Reactie door Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 14.20 uur

 82. @79 Ellen

  Dat verzet van Duitsland en Frankrijk tegen de Irak oorlog heb ik ook nog goed voor ogen. Wat zou ik toen graag een Duits paspoort (woon tien minuten van de grens af, en ik persoonlijk mag die Duitsers wel. Stug maar wel eerlijk al zou je dat niet denken!) gehad hebben.

  En ik ben het met je commentaar @JK eens, afkomst heeft niets met nationaliteit te maken. Agnes Kant heeft ook (beroemde) Duitse voorouders toch?

  Reactie door Remco — zondag 24 juni 2007 @ 14.35 uur

 83. Over dat niewe verdrag heb ik ook zo m’n twijfels, maar meer bevoegdheden voor de EU zijn wel broodnodig in het kader van verplichtingen aan andere landen voor natuur-, milieu, klimaat- en energiebeleid, want anders blijven er vervuilende landen die geen moer doen (lekker goedkoop!) en die daarmee bedrijven en werkgelegenheid lokken. Boven-nationale verplichtingen zijn de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, daar niet elk land (permanent) een ‘groene’ kamermeerderheid heeft. By the way: ik zag zojuist op politiek24 dat er een toespraak van Jan was uitgezonden; helaas was ik te laat. Kan die misschien ook op de website geplaatst worden? Zou ik fantastisch vinden! Go Jan, en Go SP!

  Reactie door Johan — zondag 24 juni 2007 @ 14.43 uur

 84. Dit is het begin van het einde. We zijn al verkocht alleen hoopt men dat dit besef niet doordringt. De gezamenlijke EU-afgoden hebben de plannen gesmeed. Via dit Verdrag worden we erin geluisd en langzaamaan zal daar steeds meer in binnensluipen totdat de Het Verdrag soepeltjes is opgegaan in de Grondwet en zelfs dat zal een kleine ‘jongen’ zijn in vergelijking met wat zal gaan komen. De Grondwet zal steeds meer Grond opeisen, waardoor de afzonderlijke landen geen grond meer hebben om op te staan.
  Ziekelijke kuddegeest van de 27 EU-landen hebben dit monster bewerkt. Er is nog maar EEN UITWEG: NEE! Dus dat referendum MOET.

  Hierme kunnen ‘we’ de wereld nog redden. Want zodra het machtsblok US/EU staat raakt de wereld volkomen uit balans. De neoliberale dictatuur zal heersen all over the world en alles zal uit de weg geruimd worden wat niet VOOR is. Wie TEGEN is wordt opgerold als een jas waarvan de bloedsporen niet uit te wissen zijn. We staan aan de vooravond van Hitlers Traum die de ‘reality’ van Bush is.
  Europa, Europa… de grote hoer! Haar volkeren zullen jammeren en weeklagen maar het zal niet baten. Het Europese Aids-virus zal om zich heen grijpen en velen zullen hieraan bezwijken. De Nieuwe Wereldorde heeft haar zaken goed op orde! Er is nog maar EEN angst… EU Verdrag: N E E.

  Mensen, Nederland is GROTER dan we denken!
  OPEISEN dat referendum en AFBLAZEN die louche handel!
  Het is straks: NU OF NOOIT!
  Laten WIJ in ieder geval onze handen in onschuld wassen en ons niet laten verlokken tot overspel.
  De lakens die we dan uit kunnen delen zullen verschoond blijven van schandvlekken! Laten de schandknapen zelf maar opdraaien voor de verwekking van hun EU-MONSTER.
  Be smart Nederland!

  Reactie door Gloria — zondag 24 juni 2007 @ 15.08 uur

 85. Beste mensen,

  Let vooral ook op de inhoud van wat besloten is uitgangspunt blijft de oude grondwet van 2005, die afgewezen is, en die in zeer grote lijnen in het neoliberale verdrag van Maastricht terug te vinden is. Wat betekent Maastricht op sociaal terrein?

  Ik citeer een Engelse deskundige: (..)
  The Maastricht Treaty represented a victory for economic policies which were rather hostile to the growth both of employment and of collective services. Member states agreed to very tight control of inflation, of interest rates and of government borrowing (budget deficits not to exceed 3% of GDP and public debt not to exceed 60% of GDP). Luttwak (1997) interpreted these limits as an example of arbitrary central bankers’ diktat disguised as technical expertise.

  A loss of several million jobs was forecast from the deflationary effects. Several member states had to shrink their public sector to comply with this tight macro-economic stance, which threatened the level of employment.

  national governments are to some extent using Maastricht as an alibi for their own projects to establish more restrictive welfare regimes, to intensify market disciplines and to favour particular social strata. Only such motives can explain the tax reductions which, in many cases, accompany expenditure cuts and make the achievements of Maastrichtpublic finance targets more difficult’.

  Wat vast komt te liggen zijn dus de almacht van de ECB, het afbouwen van de collectieve sector, het Groei en Stabiliteitspact dat het voeren van een progressieve politiek onmogelijk maakt, groei van de structurele werkloosheid, belastingverlagingen en de afbouw van de sociale zekerheidssystemen, zeg maar ‘de race naar de bodem’ door beleidsconcurrentie via verlaging van de belastingen, sociale zekerheid en overheidsuitgaven.

  Maar deze dingen, een neoliberaal Europa, stonden ook exact in de afgewezen grondwet van 2005!

  Volgens mij hebben wij in Nederland dringend behoefte aan een referendum!

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 15.32 uur

 86. 78@Ellen

  Zijn er geen andere opties?
  De EU is groot, log , belastingslurpend bureaucratisch apparaat.
  Het is een eindeloos gedoe en vergader waar veel afgetreden en afdankte bewindslieden als het Verdrag 1 keer rond is, hun tijd mee verdoen.
  Er moeten toch alternatieven zijn.
  Iedereen kan zich nu wel inzetten voor een gezamenlijk ideaal en consensus met 27 lidstaten, maar ik zie een mega politieke fata morgana.
  Met een beetje keukentafel verstand zie je dat het te omvangrijk, te traag en eindeloos veel nergens toe leidende bureaucratie zal betekenen.
  Zie ook de reactie @20 Rob de Kuster die stelt dat het wel anders zou kunnen.

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 16.22 uur

 87. Nu men na ons nadrukkelijke ‘Nee’ deze autonomieoverdracht toch door onze strot douwt beschouw ik vanaf heden beslissingen door Brussel die Nederland betreffen als niet-legitiem want dictatoriaal. Initiatieven die zich richten op het herwinnen van onafhankelijkheid en autonomie van Nederland zullen op mijn steun kunnen rekenen.

  Reactie door Jantje — zondag 24 juni 2007 @ 16.29 uur

 88. Europa, Europa, Europa, en nog eens EUROPA.

  Maar ik mis het Europa gevoel, waarom omdat ik een Nederlander ben. Ben ick van Duitschen bloet. Dat staat in ons Volkslied.
  Goed dat sloeg wel op Willem maar ik heb nooit iemand daarover horen mopperen, daar van oorsprong de Nederlanders de Rijn kwamen afzakken en uit Duitsland kwamen en niet uit Siberië.
  God schiep de aarde maar de Nederlander heeft zijn eigen land gemaakt. Waarom moeten wij dat weggeven, wij hebben gevochten tegen de Romeinen, 80 jaar gevochten tegen de Spanjaarden, slaags geweest met de Fransen en zo’n 65 jaar geleden tegen de nakomelingen van onze stamvaders. Al die Nederlanders die gesneuveld zijn in de strijd tegen die indringers, gooien wij nu in de poel der vergetelheid.
  Waarom? Omdat het groot kapitaal met zijn dienaars vinden dat zij een superstaat moeten hebben om hun bezit te verdedigen.
  Wie is het groot kapitaal? Zet ze in de rij van hen die in het verleden ons landje probeerden in te pikken. Die figuren die voor een superstaat EU zijn, kunnen wat mij betrefd landveraders genoemd worden, zijn wij het zo snel vergeten, bekijkt dit prentje maar, dat hing aan het paleis van Juliaantje.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Vic.jpg

  Reactie door d'olle Henk — zondag 24 juni 2007 @ 16.57 uur

 89. Gloria, zelf als een referundum nu komt,In Frankrijk staat meestal een bord met de waarschuwing: “Un train peut en cacher un autre” (een trein kan een andere verbergen) …
  Walgelijk dat de machine door kan gaan,campeer aan het buitenhoof ,met witte vlag of oranje vlag,ik ga for de zwaart en rood…
  Zie je

  Reactie door gaf — zondag 24 juni 2007 @ 17.30 uur

 90. Allemaal fraaie mooie reactie’s hierboven.

  Maar wat beginnen we met zo’n premier als JBP, die vrolijk thuiskomt en ó zó blij is met de door hem binnengehaalde resultaten?

  Het lijkt wel een kleuter die 2 knikkers extra heeft gewonnen op het schoolplein.
  (maar dan wel met valsspelen)

  Nederland is volgens hem nog steeds het landje van melk en honing en het heeft zo´n geweldige, já zelfs grote invloed en inspraak, dat ze met hun gehéle eisenpakket, (bijna gehéél) ingewilligd is en zijn toen vrolijk en zelfvoldaan thuiskomen.
  Nou dat was me wel een verdiende nachtrust zeg, zovéél resultaat binnengehaald!

  Jammer hoor dat deze ‘pias’ het zelf niet door heeft en niet begrijpt wat de Nederlanders nu werkelijk willen.

  Zou je van hem toch, (en de rest) zeker na die 100 dagen ‘trekvakantie’ in eigen land op verkenningstocht iets meer mogen verwachten.

  Met zijn instelling, laat zich ‘oeleblij’ naar huis sturen, och,och,och, Já Jan Peter heeft bereikt wat hij wilde, met gladde Hendrik Verhagen in zijn kielzog.

  Hoe bekrompen kun je zijn?

  Heeft hij nu nog steeds niet door dat met zijn mentataliteit Nederland een land van KAAS en KLOMPEN blijft?

  En dat wil inspraak bij de EU, blijven lachen beste mensen, JPB is ècht de bèste clown die Nederland ooit als “landsbestuurder” (heeft gehad.

  Néé we komen er wel met onze Jan peter.
  Is het niet vanaf de wal, dan zeker wel in de SLOOT.

  De EU-afspraken, zoals ze nu liggen, Néé en nog eens néé.
  Gewoon weer een referendum houden en net als de vorige keer, stem TEGEN.

  We zijn zo langzamerhand wel genoeg besodemieterd.

  Fijn weekend verder gewnest aan een ieder.

  Reactie door Anja (B) — zondag 24 juni 2007 @ 17.38 uur

 91. @d’olle Henk @88 EN ZO IS HET EN NIET ANDERS;
  100% mee eens!!!

  Reactie door een lezer — zondag 24 juni 2007 @ 17.43 uur

 92. In het Deense nieuws was van de week te lezen dat Merkel de Deense minister het advies gaf, geen referendum te houden in Denemarken. Gelukkig gan ze daar niet naar luistern, maar het geeft wel aan wat voor mensen dat verdrag er door willen drukken..

  Reactie door Redstar — zondag 24 juni 2007 @ 17.44 uur

 93. Het zou prachtig zijn als de SP niet alleen maar kritiek maar tegelijkertijd met een Masterplan hoe het Anders en Beter Kan.
  De SP heeft aan B4 gesteld oppositie te leveren waar nodig maar tegelijkterijd ook de alternatieven cq. haar antwoord op het ‘probleem’ aan te dragen.
  Ik mis een nieuwe ‘frisse’ invalshoek en gedachtengang in deze. Durf het te brengen!
  De Nederlandse bevolking is niet zo dom en slaafs als men denkt. Het ontbreekt m.i. aan een goed alternatief, een Masterplan.
  Als dit er niet is vrees ik dat de meerderheid in een 2e referendum wel Ja zal zeggen.

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 17.47 uur

 94. @88′d’olle Henk EN ZO IS HET EN NIET ANDERS!!! Mooi stukje wéér geschreven,complimentje waard!!!
  100% mee eens!!!!!

  Reactie door een lezer — zondag 24 juni 2007 @ 17.51 uur

 95. @89 Red Star: Goed nieuws!
  Vandaag begreep ik van Timmermans dat indien 2e referendum en Nee men weer opnieuw terug zou gaan naar een volgende EU top.
  Denk beter na!
  En NU hopelijk ook een alternatief, a masterplan, aan onze bevolking voorleggen.
  Dat zal de andere lidstaten en bevolking daarvan ook niet ontgaan.
  Nederland kan koploper zijn.

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 18.18 uur

 96. Iemand nog iets gehoord van de 1 miljoen stemmen tegen het idiote heen-en-weer reizende circus van het Europees Parlement ?

  Bestuurslagen en bedrijfsleven doen wat ze willen.

  De bevolking moet de puinhopen betalen en opruimen, voorzover dat nog mogelijk is.
  En wordt uitgelachen.

  Reactie door hendrik dieks — zondag 24 juni 2007 @ 18.25 uur

 97. Vorig jaar, toen voor het eerst ter sprake kwam dat het niet meer om een Europese “Grondwet” zou gaan, maar “slechts” om een nieuw Europees Verdrag, heb ik al meteen benadrukt, dat de term “Grondwet” eigenlijk niet zo ter zake doet, en dat het zou uitlopen op een poging om niet opnieuw een referendum te hoeven houden.
  Het is immers altijd al feitelijk om een gewoon (wijzigings)verdrag gegaan, al of niet opgesierd met de term “Grondwet”.(Het gaat in Nederland dus in principe alleen om de gebruikelijke verdragsprocedures).
  Maar in 2005 is toch bereikt, dat de politiek heeft besloten een referendum te houden, omdat het nieuwe verdrag vergaande consequenties zou hebben die toch wel de Nederlandse Grondwet zouden (kunnen) raken. Na de blamage van de afwijzing per referendum (in Frankrijk en Nederland, juni 2005) wilde het kabinet iets anders gaan bereiken waarmee een tweede referendum zou kunnen worden vermeden. Maar omdat de PvdA deel is gaan uitmaken van de nieuwe coalitie (met een nieuw referendum in het verkiezingsprogramma), moest een soort tussenoplossing worden gevonden (zoals ook op andere terreinen), en die werd: eerst advies vragen aan de Raad van State (RvS). Als deze nu zal zeggen: in dit geval is een nieuw referendum niet noodzakelijk, dan zal de PvdA -ondanks haar verkiezingsprogramma- zich daarvan waarschijnlijk bevrijd voelen. (Vgl. het niet doorgaan van het onderzoek naar het doen en laten van de Nederlandse regering inzake Irak).
  Wat de Raad van State ook adviseert, het BLIJFT de verantwoordelijkheid van de politiek zélf om te besluiten over het al dan niet houden van een nieuw referendum. Daarom ook -zo heb ik al geruime tijd betoogd- moeten we ons op het parlement richten om een meerderheid te verkrijgen voor het houden van een nieuw referendum.
  Overigens heeft het naturlijk pas zin dit referendum te houden nadat de nieuwe verdragstekst definitief is vastgesteld en ondertekend. Vervolgens moet eerst nog goede informatie aan de bevolking worden gegeven.

  Wat de inhoud van het nieuwe verdrag betreft: veel zal pas werkelijk duidelijk worden na de uitwerking in conferenties. Er zijn m.i. wel degelijk enkele verbeteringen (zoals bv. het schrappen van de “vrije, concurrerende markt” als grondslag, want dan zou dat uitgangspunt hard worden vastgelegd). Maar ook is het duidelijk dat het prijsgeven van bepaalde vetorechten (met name op de gebieden van asiel en justitie) bijzonder gevaarlijk is. Ook in het licht van het subsidiariteitsbeginsel -d.w.z.: de problemen regelen op het niveau, waarop dat -zo laag mogelijk- kan- is dit een zeer ongewenste ontwikkeling. En belangrijke Nederlandse strafrechtelijke verworvenheden (bv. wat betreft abortus, euthanasie en drugs) zullen worden bedreigd.

  Natuurlijk is ook de SP voorstandster van Europese samenwerking, maar dan op een zo democratisch mogelijke manier in de richting van een werkelijk sociaal Europa (dat niet in de eerste plaats de belangen dient van de grote cocnerns).

  Reactie door Olav Meijer — zondag 24 juni 2007 @ 18.43 uur

 98. Hendrik Dieks
  Inderdaad , niets meer over gehoord.

  Ook de SP dient hier opnieuw aandacht aan te besteden al is het relieve bijzaak als het gaat om het doorgaan van eenVerdrag of niet.

  Handtekening
  Al 430.000 Europeanen, onder wie heel veel Nederlanders, hebben inmiddels een handtekening gezet. De actie komt van een europarlementariër uit Zweden. Zij wil een miljoen handtekeningen, zodat het op de agenda móet worden gezet.

  Miljoenen
  De maandelijkse verhuizing van 732 parlementsleden kost 200 miljoen euro per jaar. Ze vergaderen daar dan een week. Veel EU-politici steunen de actie, zo verklaren ze tegenover RTL Nieuws.

  Indruk
  Maar of de Fransen daarvan onder de indruk zijn, is de vraag. Verwacht wordt dat ze zich met hand en tand verzetten tegen de opheffing van Straatsburg, desnoods met een veto. Frankrijk is vooral bang voor de gevolgen voor de werkgelegenheid.
  Lees verder:
  Link:
  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2006/06_juni/02/binnenland/0602_1700_mailactie_parlement.xml

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 18.44 uur

 99. Ik heb ook Buitenhof gezien en jawel hoor het kon niet missen

  Het droop weer van de contradictie en geen Haan ook van Ingen niet die ernaar kraaide.
  Overigens zei ik al meteen tegen mijn man; “Van Ingen luistert niet naar Docters van Leeuwens antwoord… snel ja en… dramt volgens mij omdat hij een specifiek voorbeeld in zijn hoofd heeft waar hij het mee oneens is” en jawel ik kreeg gelijk.
  Van Ingen wilde horen wat hij wilde horen en stelde vragen zonder naar het antwoord te luisteren (in algemene zin) omdat hij het antwoord wilde dat bij zijn specifieke geval Boonstra hoorde, zijn gewenste antwoord wel te verstaan, hij vond Boonstra wel zielig eigenlijk.
  Hij luisterde dan ook totaal niet met een open mind… Ja ja maar….
  Overigens leuk te zien wat een levenlang werken bij de overheid met je (lijf) doet.
  Ook leuk om te horen dat de heer Docters van Leeuwen veel informatie opdeed bij dineetjes in binnen- en buitenland. Dat was wel te zien. Dus ondanks alles kon Buitenhof enig cabaratesk vermogen niet ontzegd worden al was het per ongeluk.

  Cabaret was er ook m.b.t. de EU.
  Timmermans die mede de oude grondwet inelkaar geflanst had en te vuur en te zwaard verdedigd had sprak zichzelf, Flip de Kam en Barroso aardig tegen.
  Flip de Kam opperde dat het goed was dat het Nederlandse Volk NEE had gezegd omdat er verbeteringen ‘lijken’ te zijn aangebracht, het had iets opgeleverd (dankzij de sp denk ik dan maar maar dat moet nog blijken, het’lijken’ was immers niet van de lucht, verbanning naar voetnoten van dezelfde strekking is schering en inslag)
  Dat referendum en de uitslag alsmede de dientengevolge vermeende verbeteringen waren dus mede te danken dus aan de SP achterban en de SP zelf denk ik dan maar en ik verwachtte dan ook een compliment, maar nee dat was toen ineens weer negatief, dat verzet tegen er werden veel onwaarheden verteld volgens Timmermans, maar ja NU moet hij het weer verkopen als BETER en DAT gaat DUS niet samen he want eerst KON het NIET beter.
  Wat was het Nee nu Timmermans? in het licht van Flip de Kam positief of negatief.
  Was de stemming van de SP dus positief of negatief? Beiden kunnen niet waar zijn bij de heer Timmermans in zijn beaming van Flip de Kam want de SP en de bevolking gelijk geven kon natuurlijk echt niet ondanks……

  Zo ook m.b.t. de opmerking van Barroso die vond het democratisch genoeg als de nationale parlementen beslisten zij waren immers gekozen door de bevolking en behoefde derhalve niet meer te luisteren naar de bevolking in een referendum want dat liep automatisch gelijk op, dat was democratie en zo dacht Timmermans ook toen het hem beter uitkwam m.b.t. Nederland.
  Bij zijn voorbeeld Polen zei hij ineens het tegengestelde. Hij gebruikte in tegenstelling tot de regering daar nl. dat dat wat de bevolking wilde eigenlijk totaal tegengesteld is aan dat wat het gekozen parlement en de regering wil en in DIT GEVAL was DAT de legitimatie en gaat het niet meer over legitimatie van de regering omdat ze die gekregen heeft doordat ze gekozen is.
  Is het in Nederland dan ook denkbaar heer Barroso en heer Timmermans. We hebben hier immers ook nog een kabinet van een partij die fors verloren heeft en een die OOK verloren heeft dat de bevolking iets anders wil en u niet automatisch gelegitimeerd bent te doen wat U wil.
  Zo zie je “De leugen van gisteren is de waarheid van vandaag of andersom”
  cabaratesk zou ik zeggen en Suzanne die haar excuses aanbiedt aan Rouvoet. Ik dacht toch echt dat ze altijd praatte vanuit de composthoop van haar gemixte gezonken gevoelens?
  Zou Flip de Kam de volgende midden-rechtse collumnist zijn bij Buitenhof? Ik vraag het me af.
  Overigens moet ik zeggen dat zijn collumns is NRC onder economie, vanuit de economie menigmaal redelijke analyses laat zien m.b.t. regeringsprogramma’s maar dan wel puur economische.
  Ik ben blij dat Buitenhof even gaat rusten want m.i. zijn ze allang de weg kwijt.
  Als je je eigen cabaretgroep samenstelt om jezelf onderuit te halen dan wordt het tijd voor bezinning.
  Journalisten programmamakers moet hun huiswerk gaan doen en weer leren luisteren en de ongerijmdheden weer leren kerkennen en tegen of voor hun eigen mening weer objectief leren beluisteren. Kennis is macht en de heren journalisten in Nederland hebben geen kennis mer danwel praten ze naar de mond van en is bekwame kritische en objectieve journalistiek verder weg dan ooit, Ik mis controverse en tegenstelling in de programma’s daar waar vooral gelijkgezinden uitgenodigd worden om het onderwerp te bespreken. Dan maar liever Questiontime van de BBC dat geeft tenminste vuur5werk en levert wat visie n denkstof op.

  Reactie door Henny — zondag 24 juni 2007 @ 19.17 uur

 100. @Remco — zondag 24 juni 2007 @ 14.02

  Remco, probeer Foreign Affairs, tweemaandelijks periodiek; in de boekhandel nogal prijzig, maar ook in (sommige) bibliotheken beschikbaar.

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 19.22 uur

 101. Journalisten programmamakers MOETEN
  de ongerijmdheden weer leren HERKENNEN, hebben geen kennis MEER. VUUERWERK, EN

  Reactie door Henny — zondag 24 juni 2007 @ 19.24 uur

 102. VAKANTIEGELD

  De mensen hebben hun vakantiegeld al enige tijd binnen en denken niet aan Europa. Europa is voor hen een goedkope reisbestemming geworden. Als een kudde makke schapen laat men zich door Balkenende naar de Spaanse costa’s verleiden om zich daar vervolgens vol te gooien met goedkope sangria. Met Joling, Froger en Gordon op de MP3 speler bekommeren ze zich alleen nog maar om het ‘probleem’ hoe ze volgend jaar een nog langere vakantie nog goedkoper kunnen financieren. En Henk, hun Duitschen bloet is te vertroebeld om zich de tuchtroede van het grote kapitaal in hun Arsch te realiseren. De mensen gaan zich pas opwinden als je RTL 1 tot en met 7 uit de lucht haalt. Opium voor het volk wordt duur betaald! Helaas.

  Erik Sc

  Reactie door erik — zondag 24 juni 2007 @ 19.36 uur

 103. @93 Maria

  ik ben er van overtuigd dat de SP daar ook mee komt,maar zoals al die keren dat de SP met een goed alternatief is gekomen,veegt de VOC kapitein het met nietszeggende argumenten weer van tafel en vaart ongestoord door op eigen koers.

  waarom denkt u dat dit kabinet nu wel zal willen luisteren?!
  waar put u dat vertrouwen uit na 4 jaar?!
  en dat de meerderheid nu wel ja zal zeggen daar zorgen de niet na te controleren stemcomputers wel voor…

  hierdoor heeft men de macht in handen,en die geven ze echt niet zomaar meer weg.

  stel dat men een ander goed alternatief wel wil bekijken en voet aan de grond krijgt omdat bv de SP met een goed plan komt.

  dan kijkt men alvast naar de volgende 2e kamerverkiezingen en zal men bang zijn dat de SP nog groter word.
  goed werkende plannen van de SP of een andere partij dan de regeringspartijen,zijn absoluut niet gewenst bij deze regenten.

  waarom is de SP anders op zo’n smerige manier buiten de regering gehouden?!
  denkt u hier maar eens over na…

  prettig weekend allemaal!

  Reactie door iew — zondag 24 juni 2007 @ 19.48 uur

 104. @96 Inderdaad, ook niets meer over vernomen..

  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2006/06_juni/02/binnenland/0602_1700_mailactie_parlement.xml

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 19.48 uur

 105. Wat moeten wij met een dooie mus ?

  Een vlag en een volkslied, lekker belangrijk. Ik had liever gezien dat ze de functie van president hadden geschrapt.

  Reactie door Willem — zondag 24 juni 2007 @ 19.53 uur

 106. Zo’n verdrag is een overeenkomst dat we met zijn allen niet willen.
  Alleen van ons allen slapen er nog een hoop NU.
  Daardoor is het mogelijk dat er een verdrag komt wat we met z’n allen niei willen.
  Tenzij er NU groot alarm afgaat,
  krijgt 85% van de inwoners van de EU acuur de hik van de schrik. ;)

  Reactie door Alex — zondag 24 juni 2007 @ 20.35 uur

 107. Beste Iew,
  Ik begrijp echt wel waar je op doelt.
  Het is m.i. niet to the point of B4 een alternatief zal accepteren maar de vraag aan de SP om een veel beter alternatief aan de bevolking voor te leggen.
  Nieuwe wegen zichtbaar en kenbaar maken, dit moet mogelijk zijn ipv van slechts Nee en weer aanpassingen na te streven.
  Dat zal weer Nee zijn omdat men de weg zelf niet kan aangeven.
  Met groet!

  Reactie door Maria — zondag 24 juni 2007 @ 20.36 uur

 108. A propos en zijdelings off topic.
  Mijn hond heeft vlooien.
  Dus even twee spuitbusje gehaald.
  Een voor het hondebeest der vacht en nog eentje voor het tapijt waar ze op pleegt te liggen.
  De clou van het verhaal is dat die twee busjes 36.- euro gekost hebben.
  Zijnde oude HFL. 79.20
  Of zo’n verdrag er komt of niet.
  De klos zijn we al.
  Je zou er jeuk van krijgen.
  Zijn die busjes daar ook goed voor?

  Reactie door Alex — zondag 24 juni 2007 @ 20.43 uur

 109. @ 107 Alex

  Alex,

  Ik zou zeggen huisvest je dierbare hond enige tijd bij Jan Peter B. thuis.

  Vlooien plegen altijd over te springen naar het beestje waar het meeste te halen valt…

  Erik Sc

  Reactie door erik — zondag 24 juni 2007 @ 21.46 uur

 110. Ik wil nog even de buitenlandse media, in dit geval de Duitse citeren:

  Eerst over de sociale rechten die in het grondrechtenhandvest op getekend zijn, daarmee is het gebeurd aldus het commentaar:

  Grundrechtecharta raus
  Abgelegt ist auch die vielgepriesene Grundrechtecharta. In ihr stehen so schöne Dinge wie etwa das »Recht auf Bildung«, »Gleichheit von Frauen und Männern«, »Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen«, »Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit« sowie »Gesundheitsschutz«. Vor allem die Gewerkschaften erhofften sich davon eine Korrektur der neoliberalen Politik der EU. Doch die Bedeutung der Charta wurde über die Jahre Schritt für Schritt eingeschränkt.

  Verder de inhoud van het “nieuwe verdrag” wat bijzonder veel lijkt op de oude afgewezen grondwet 2005:

  An der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der EU wird sich aber nichts ändern. Es wird weitergehen mit der Öffnung der Märkte, mit Privatisierung, Abbau von Sozialstandards und Druck auf öffentliche Dienstleistungen. Hinter all den kosmetischen Veränderungen steht die Angst vor einem abermaligen Scheitern des nun zum »Reformvertrag« geschrumpften einstmaligen Verfassungsvertrags in Volksabstimmungen.

  Dezelfde neoliberale inhoud, afbraak en afbouw, privatisering, deregulering, uitverkoop van de collectieve diensten enzovoorts, het geheel wordt reformverdrag genoemd om aan referenda te ontsnappen!

  Wij hebben zeer dringend een referendum nodig!

  Reactie door henry — zondag 24 juni 2007 @ 22.02 uur

 111. 11@ Hermie
  Ben het volledig met je eens. Een Europa, dat socialistisch en democratisch is, dat zou het mooiste zijn. Maar hoe komen we daar ? Is er in het nieuwe verdrag nu een verandering t.a.v. marktwerking ?
  Waar ik me niet lekker bij voel is, dat steeds SP en PVV samen genoemd worden in hun afwijzing van dit nieuwe verdrag. De PVV is eng nationalistisch bezig, de SP moet daar afstand van nemen en blijven hameren op een socialistisch Europa of geen Europa. Met een verenigd Europa is niks mis, wel met een Europa dat steeds kapitalistischer wordt. Misschien moeten er eerst meer signalen vanuit andere Europese landen komen, dat men daar ook genoeg heeft van het neoliberale denken. Zoals in Latijns Amerika veel landen nu een linkse signatuur hebben, zo zou zich dat misschien ook in Europa kunnen ontwikkelen. Dan is een samenwerking juist positief.Het is wel een heel optimistische kijk, dat geef ik toe, maar als je ziet hoe hier in Nederland de SP is gegroeid, waarom zou dat elders in Europa ook niet kunnen gebeuren ?

  Reactie door simbro — zondag 24 juni 2007 @ 22.08 uur

 112. Hoi. http://www.ditkannietwaarzijn.eu/?p=344#more-344

  Reactie door rafstal — zondag 24 juni 2007 @ 22.17 uur

 113. @simbro — zondag 24 juni 2007 @ 22.08

  «Zoals in Latijns Amerika veel landen nu een linkse signatuur hebben, zo zou zich dat misschien ook in Europa kunnen ontwikkelen. »

  Welk land bedoel je precies? Dat van Castro, Chavez, Lulu, of misschien van Desi Bouterse?

  Verlatinisering van Europa – daar zitten we echt op te wachten …

  Reactie door jk — zondag 24 juni 2007 @ 23.12 uur

 114. henry — zondag 24 juni 2007 @ 8.33:

  Voor mij is het al een hele tijd duidelijk:
  Ik denk dat ze nadenken over het feit hoe zo mediageniek mogelijk te verkopen dat ze eigenlijk ook bij “Poenrechts” horen.

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — zondag 24 juni 2007 @ 23.38 uur

 115. Ellen — zondag 24 juni 2007 @ 14.01:

  Dat komt, weet ik haast zeker, omdat er geen Europees land is dat verhoudingsgewijs zoveel geld heeft zitten in Amerika als Nederland.
  En aangezien de rijken de dienst uitmaken, dwingen die dus al tientallen jaren de politiek om Amerika op te vrijen.
  En, zoals de laatste jaren blijkt: tegen ELKE prijs, daar mogen ook oorlogen voor gesteund worden.

  Ik weet dat het om gigantisch vele miljarden gaat, is er een deskundige (Maan Arkenbosch?) die dit eens haarfijn kan uitpluizen.

  Zo zie je maar weer, om ordinair geld en gewin wordt een land al tientallen jaren VERRADEN!!

  En het vooruitzicht dat die opgeblazen dollar OVEREIND moet worden gehouden (ook met VEEL Nederlands geld dus) vind ik helemaal niet prettig, vooral voor de minstbedeelden onder ons.

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — zondag 24 juni 2007 @ 23.55 uur

 116. Harrie V,

  Ik vind het belangrijk dat aangetoond wordt dat het dit weekend gesloten accoord niet recht doet aan het Nederlandse Nee uit 2005, dat er weer een “grondwet” is met dezelfde inhoud uit 2005, die “verdrag voor de werking van de Unie” gaat heten, en dat dit verdrag niet bedoeld is om een referendum op te organiseren, zo is in Brussel afgesproken, en JPB moet de cosmetische wijzigingen verkopen als zijnde grote winst en dan is er geen referendum meer nodig.

  We zouden moeten eisen dat er een referendum komt, en aan moeten geven dat er geen recht is gedaan aan het oordeel van de Nederlandse bevolking zoals uitgesproken in 2005!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 0.33 uur

 117. Is Europa een slechte zaak? Ik vind samenwerking in Europa heel goed, maar wel democratisch!! De veranderingen/aanpassingen zijn meer dan cosmetica. De concrete uitwerking van het verdrag maar eerst afwachten! Het bitter, zo schat ik, is niet zo bitter. In een eventueel referendum zullen meer mensen voor kiezen!

  Reactie door john — maandag 25 juni 2007 @ 1.22 uur

 118. Ik ben niet tegen Europa,en velen met mij, ik ben tegen een neoliberaal Europa zoals in het wijzigingsverdrag komt te staan.

  Reactie door Johan — maandag 25 juni 2007 @ 1.44 uur

 119. @117.john
  Er zit een wezenlijk verschil tussen een Unie en een Federatie. Willen we als land onze soevereiniteit inleveren? Want daar gaat het in dit verdrag om. Europa trekt steeds meer macht naar zich toe. Dan hebben we het dus niet over een samenwerkingsverband met individuele lidstaten, maar over 27 lidstaten die op gaan in een superstaat.
  Ook al zijn er resultaten behaalt met de onderhandelingen, waar gaat het in de kern om? Waarom vetorecht inleveren? Waarom een centrale aansturing vanuit Europa als het slechts gaat om een samenwerkingsverband?
  Waarom een EU president, commissie en parlement? Waarom een grondwettelijk verdrag, ook als dat niet meer zo mag heten?

  Zie het verschil.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juni 2007 @ 3.03 uur

 120. @119 Rob de Kuster
  Precies!
  Waarom en wie vertelt ons nu eigenlijk dat het niet Anders kan?
  Dat is de allereerste vraag.
  We reageren op 1 en hetzelfde gegeven, grondwet of verdrag. Zo blijft het bij het voorgeschotelde Brusselse ‘fata morgana’ of fatal error syndroom.
  Zo kom je in een tunnelvisie terecht.
  Eerst de Brusselse denktunnel uit om opnieuw
  te kunnen denken.
  Mijn vraag is dan ook of de SP nog iets anders voor ogen heeft dan het sleutelen aan hetzelfde EU Brussel gegeven.
  Fijne dag allemaal!

  Reactie door Maria — maandag 25 juni 2007 @ 6.31 uur

 121. Quote @Willem nr 105.

  Wat moeten wij met een dooie mus ?

  Een vlag en een volkslied, lekker belangrijk. Ik had liever gezien dat ze de functie van president hadden geschrapt.

  Reactie door Willem — zondag 24 juni 2007 @ 19.53

  Hij zal wel opdracht gehad hebben van de koningin om die vlag en het volkslied te redden.
  Hij had hem misschien beter om kunnen ruilen voor een Bilderberg vlag, en misschien ook nog een Bilderberg volkslied?
  Dan had ie tenminste nog eerlijk geweest ipv van nu, met z’n dubbele agenda.

  Reactie door William2 — maandag 25 juni 2007 @ 6.57 uur

 122. Het propaganda-apparaat loopt op volle toeren, er zijn echter ook een paar kranten, waaronder 2 groten, die kritisch berichten en niet alles voor zoete koek slikken.

  Het feit dat het formeel geen “grondwet” heet wil niet zeggen dat het geen grondwet is, en de inhoud niet gelijk is aan 2005, met deze truc probeert men via de Raad van State een referendum te omzeilen, het is te hopen dat de mensen dit niet pikken.

  In Denemarken en Ierland komt een referendum, de Britten eisen nu een referendum en velen zullen volgen!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 7.36 uur

 123. Europa past wel bij het motto “Samen werken samen leven”. Maar als Europa op sommige terreinen kan gaan voorschrijven hoe wij in Nederland moeten gaan leven, dan betekent dat een inperking van de vrijheid. Er moet altijd een mogelijkheid blijven om te zeggen: hier doen we niet aan mee. De Engelsen hebben dat al weer beter geregeld.

  Reactie door reint — maandag 25 juni 2007 @ 7.42 uur

 124. Belgische TV gisteravond intervieuw met Professor Europadeskundige (naam even kwijt die met de rode krulletjes)en de Gught.

  Nieuw verdrag is hetzelfde.
  Woorden van de Gught.

  WEGMOFFELVERDRAG,
  GROTE VERDWIJNTRUUK
  NIEMAND DIE HET ZIET DOOR MONSTERLIJKE TEKST, ACHTERDEUR BINNENGEMOFFELD VAN HET ZELFDE.
  VERDRAG MET ZELFDE STATUS.

  Reactie door Henny — maandag 25 juni 2007 @ 8.08 uur

 125. Je moet het van 2 kanten bekijken, het niet opgeven van veto-rechten of het versterken van het nationale parlement was bedoeld om richtlijnen en wetten die uit Brussel komen, en waar men het niet mee eens is, te kunnen beínvloeden of eventueel afwijzen, vooral op sociaal terrein, dit is weggegeven;

  Maar niet alleen is het nationale beïnvloedingsproces weggegeven, ook inhoudelijk kiest dit accoord voor de bekende neoliberale inhoud of lijn uit de verdragen van Maastricht en de afgewezen grondwet van 2005.

  Kort samengevat: We kunnen het niet meer beïnvloeden en we krijgen steeds meer neoliberale richtlijnen en wetten voor de kiezen, de ‘race naar bodem’ gaat gewoon door!

  Het wordt tijd dat de Nederlandse bevolking de kans krijgt zich hierover uit te spreken!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 8.16 uur

 126. ZE, DE BELGEN ZEGGEN HET DUS NIET VOOR DE EIGEN BUHNE ZOALS TIMMERSMANS ONS WIl DOEN GELOVEN.
  ER IS NIETS VERANDERD.
  HIJZELF IS DEGENE DIE ONS EEN RAD VOOR OGEN DRAAIT
  TIMMERMANS PROJECTEERT ZIJN EIGEN GEDRAG OP EEN ANDER.

  Reactie door Henny — maandag 25 juni 2007 @ 8.29 uur

 127. POETIN VS BALKENENDE

  Is er eigenlijk wel verschil tussen de twee?

  Erik Sc

  Reactie door erik — maandag 25 juni 2007 @ 8.31 uur

 128. De Bilderberg groep en de vorming van de EU

  http://www.driegeleding.org/essays/1999-11-005.html

  tsja wat kan ik nog meer zeggen…

  Reactie door iew — maandag 25 juni 2007 @ 8.48 uur

 129. AMSTERDAM – Het bedrijfsleven wil de komende drie jaar ruim 200 duizend werklozen aan een baan te helpen, in ruil voor versoepeling van het ontslagrecht. De overheid draait op voor de helft van de kosten en het ziekterisico. Bron: nu.nl

  vanochtend in het nieuws legde men het toch anders uit,namelijk:

  dat het bedrijfsleven dit alleen wil doen ALS er een versoepeling van het ontslagrecht komt.

  Reactie door iew — maandag 25 juni 2007 @ 9.02 uur

 130. ‘Huur omhoog, lagere energierekening’

  http://www.nu.nl/news/1127632/37/%27Huur_omhoog%2C_lagere_energierekening%27.html

  ik heb al een hoog rendement ketel in mijn huurwoning,en ook dubbel glas.
  maar mijn huur gaat toch NOG omhoog en mijn gasrekening OOK!

  en de VOC vaart volle kracht vooruit!

  Reactie door iew — maandag 25 juni 2007 @ 9.06 uur

 131. iew,

  Dat er grote economische belangengroepen zijn met hun EU-lobby-organisaties die proberen het EU-resultaat in hun richting te beïnvloeden is bekend, ze hebben succes geboekt.

  Echter dat doet niets af aan het feit, dat zo’n resultaat ook aan de bevolking voor- gelegd moet worden, en die bestaat niet alleen uit de bekende belangengroepen, en dat is de kern van de zaak!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 9.10 uur

 132. Laat de SP dan in haar programma zetten dat ze deze EU niet blieft en dat Nederland er dus uit moet stappen! Volgens mij is dit de minst slechte EU die we krijgen kunnen en waar alle 27 landen het over eens kunnen worden. We kunnen wel vanalles willen, maar als de andere leden van de club daar niet mee instemmen hebben we pech, en is het slikken of vertrekken.

  Wat de SP ook zou kunnen doen is met haar geestverante partijen uit alle 27 lidstaten bij elkaar gaan zitten en een schaduwverdrag opstellen, waarmee ze laat zien dat de SP ook afspraken kan maken, dat de SP niet alleen een alternatief heeft waar ze zelf achter staat (dat is gemakkelijk) maar een alternatief waarover 27 landen het eens kunnen zijn. Daarmee zou de SP bewijzen dat ze terecht “stem tegen” heeft veranderd in “stem voor”.

  Reactie door J.T. de Kogel — maandag 25 juni 2007 @ 9.15 uur

 133. Off topic? Hoewel met dit Kabinet?
  Opnieuw een zwarte dag in de geschiedenis zo-
  als véél gelóvigen die nog beschreven willen
  zien.
  Een zwarte dag m.b.t. heersende opvattingen
  over het ‘scheppen van hemel en aarde’.
  Ook de çreationisten’ en de ‘evolutionisten’
  zullen weer tegen elkaar opstaan, immers als
  het zulke dubieuze gevolgen zou kunnen hebben
  en de mens meent ‘op last van’ de ‘aarde te
  moeten bewérken’, WAAROM dan in onze bodem
  zoveel ‘natuurlijke’ CO-2-uitstoot?
  Was dat nou om deze bodemschát op tijd te
  ontdekken en een evolutionaire wending van
  betekenis te kunnen geven, of gaan we nu wel
  een visie creëren, die het antwoord op de
  vraag niet meer schuldig blijft, nl. dát álle
  oorzaken en gevolgen vastliggen in een niet
  meer om te keren gedragspatroon binnen dit
  heelal? Met het hoe en waarom van al die
  melkwegstelsels hebben we dan feitelijk niets
  meer te maken, maar slechts het bestáán ervan
  te accepteren dat zich telkenmale in een vi-
  cieuze cirkel weet te voltrekken. Machteloos
  moeten wij dan toch toezien dat de mensheid
  er totaal ondergeschikt aan is en zich in elke zin dient te onderwerpen aan de wetten
  der natuur, met echter één uitzondering!
  Op het verdedigen van de mens en ook het dier
  soort dat aan die mens voorafging is niets
  tegen, want er is veel vóór te zeggen ‘de
  menselijkheid’ de ménselijke maat te nemen,
  maar zonder hét schépsel der schepselen op
  zich onomkeerbaar gewéld aan te doen.
  Misschien moet de ‘wereld’ wel ‘bouwrijp’ ge-
  maakt worden door ÉÉN VOERTAAL, woord voor
  woord, begrip voor begrip, te CRE-EREN !
  Dat zal zich beter verdrágen met evt. zelfs
  meer dan 27 lidstaten vwb Europa.
  Grote mogendheden hebben een EENSLUIDENDE
  taal als communicatiemiddel in hun voordeel!
  Hoewel talen en dialecten aan absoluut cul-
  tuurbezit zijn en kunnen blijven moet het een
  heel grote urgentie krijgen in wat tong of
  taal men elkaar wil léren begrijpen en de ver
  standhouding daardoor toenemen op mondiaal
  terrein. Tien talen zouden ‘standaard’ moe-
  ten zijn wil men zich in Europees opzicht op
  dat nivo gehandhaafd blijven zien.
  Vijftig jaar terug werd op een groep van 300
  te vervoeren passagiers door de div. lucht-
  vaarmij-en als onontkoombare eis gesteld, dat
  4 talen ‘vloeiend’ gesproken dienden te wor-
  den: Ned.Fr.Dts en Eng.. Aanbeveling was het
  zeker als men ook Sp. en It. goed váárdig was
  maar zie hoe men in Brussel nog steeds weet
  te hákkelen, waardoor allerlei problematiek
  inhoudelijk maar zeer summier aan de orde is,
  of slecht begrepen wordt, en….langzaam….!

  Reactie door Madelief — maandag 25 juni 2007 @ 9.19 uur

 134. Volgens mij us er geen verschil tussen grondwet en verdrag : beide vormen regels , waar de afzonderlijke lidstaten zich aan moeten houden : er zijn al veel EU-wetten en regels die de nationale wetten en regels te niet doen ( overheersen ) .

  Reactie door Fred — maandag 25 juni 2007 @ 9.25 uur

 135. erik — maandag 25 juni 2007 @ 8.31
  POETIN VS BALKENENDE

  ?

  Poetin is een leider die al verschillende keren de uitverkoop van zijn land stop heeft gezet en terug heeft gedraaid. Poetin begrijpt dat het neoliberale verhaal over de onzichtbare hand van de markt die alles regelt een leugen is. Poetin heeft zakenlui die zich zelf dachten te verrijken over de rug van de bevolking in de gevangenis gezet.

  De neoliberale Balkenende daar en tegen is een slaafje van de multinaltionals, een verrader van zijn eigen volk, een koelbloedig leugenaar en drager van een haarstukje.,

  Lees dan wat Balkenende te vertellen heeft over het tot stand komen van het EU-verdrag-grondwet onding: ‘Met dit resultaat is volop recht gedaan aan de opvattingen en gevoelens van de Nederlandse bevolking’ aldus Balkenende.
  De reclameplatforms die zich nog steeds nieuwsmedia durven te noemen blaten dit gewoon na en schrijven zelfs het tegen over gestelde van wat Jan Marijnissen ons meldt over de positie van de lidstaten en het veto recht. Nu.nl schrijft vandaag: ‘.. en krijgen nationale parlementen in de EU meer invloed op EU-wetgeving.’
  http://www.nu.nl/news/1125754/21/EU-top_eens_over_nieuw_verdrag.html
  En zo leidt het corporatisme van Beabilderbergertrix en haar rijke vrienden zichzelf naar een goed gevulde ruif de rest van de mensen naar de slachtbank.

  Reactie door Koen — maandag 25 juni 2007 @ 9.27 uur

 136. Ik schrik overigens van alle ronkende nationalistische retoriek hierboven. Die zou je toch eerder bij Wilders dan bij de SP verwachten.
  De soevereiniteit van de natiestaat is in deze globaliserende wereld (al willen we graag dat die anders globaliseert) een rechtse, negentiende-eeuwse illusie, een ontkenning van de gelijkheid van alle wereldburgers en die zorgt dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Een Belgische Limburger is precies hetzelfde als een Nederlandse Limburger, en het is een anachronisme dat daar een landsgrens tussen loopt.

  Reactie door J.T. de Kogel — maandag 25 juni 2007 @ 9.28 uur

 137. “Work First “is ook een leuk middel om de lonen te verlagen !
  Mensen sneller ontslaan , dus sneller in aanmerking doen komnen bij een “First Work “project leidt tot goedkoop personeel !

  Is er nog geen CAO voor deze groep van arbeiders : Neen !
  hebben zijn arbeidsrechten : NEEN .

  Kuunen ze wel beschermd worden via ARBEIDSRECHT ?
  wat gebeurd er met iemand , als deze via een “Work First “project een ongeluk oploopt : is deze daar tegen verzekerd ?

  Wodt een tijd dat de SP zich met deze vorm van arbeiders rondseling gaat bezighouden :
  Zijn er carriere mogeljklhden als papier-prikker ?

  Reactie door Fred — maandag 25 juni 2007 @ 9.31 uur

 138. Dit zei de staatsomroep (letterlijk) over de fantastische ‘overwinning’ van ‘onze’ sukkels in Den Haag:

  “Nederland en Groot-Brittannië boekten een overwinning. De EU krijgt geen minister van Buitenlandse Zaken. Die functie gaat vice-voorzitter van de Europese Commissie heten.” Daar zakt je broek toch van af?

  Reactie door Wim — maandag 25 juni 2007 @ 9.33 uur

 139. @ 131 J.T. de Kogel

  Jij schrijft….

  …Een Belgische Limburger is precies hetzelfde als een Nederlandse Limburger…

  Daar ben ik het niet met je eens, want Belgen waren vroeger Limburgers….

  B – Ben
  e – eerst
  l – limburger
  g – geweest

  of zie ik iets verkeerd…

  Reactie door Pool — maandag 25 juni 2007 @ 9.39 uur

 140. Ik vind dit verwijt onzin, het protest richt zich tegen het ondemocratisch karakter van wat er besloten is en ook tegen het neoliberaal karakter van het accoord, ik heb niets tegen andere Europeanen, maar ik wens niet tegen hen, middels beleidsconcurrentie op het verlagen van belastingen, lonen, publieke uitgaven enzovoorts of een ‘race naar de bodem’ te worden uitgespeeld!

  Als er in dat accoord gemeenschappelijke standaards voor minimumlonen, belastingen, sociale zekerheid enzovoorts waren afgesproken, inplaats van het neoliberale Maastricht te omhelzen, ontstond er geen situatie waarin de diverse landen tegen elkaar worden uitgespeeld!

  Het zijn de regeringsleiders die het nationalisme en de verdeeldheid in de EU met dit accoord verder aanwakkeren, niet de tegenstanders, en hen dit verwijten is erg onver!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 9.44 uur

 141. Bekijk deze 2 filmpjes maar eens. Dan kan men zien wat men nu eigenlijk wil met Europa.
  En daar is de doorsnee burger niet bij gebaat!

  http://themanfrank.punt.nl/index.php?gr=770275#374456

  Reactie door frank — maandag 25 juni 2007 @ 9.48 uur

 142. http://www.brusselsjournal.com/node/865

  Een interessant artikel waarin een voormalig Sovjet dissident waarschuwt voor een centrale Europese aansturing

  @129 J.T.Kogel
  De zorg ligt denk ik meer bij de in ijltempo snel gegroeide omvang tot 27 lidstaten en het moloch Brussel dat corruptie in de hand werkt.

  Reactie door Maria — maandag 25 juni 2007 @ 9.53 uur

 143. @ 132 Wim

  Jij ben nog een rijk mens, jij heb tenminste nog een broek.
  Als die plannetjes van ons kabinet doorgaan zullen velen van ons geen broek meer aan hun reet hebben.

  Reactie door Pool — maandag 25 juni 2007 @ 9.54 uur

 144. Als we eerst alle Europese landen verenigen en vervolgens een socialistische president en een socialistische meerderheid in het EP (met échte macht) kiezen, dan zijn we toch ook waar de SP wezen wil? Waarom zou dat niet kunnen?

  Reactie door J.T. de Kogel — maandag 25 juni 2007 @ 10.24 uur

 145. @131 henry

  ik dacht dat de meerderheid het daar allang over eens is… [ik ook]
  om daar nu weer 1000 bijdrages over te gaan discussieren is dan in mijn ogen totaal overbodig geworden.[zeg maar zinloos]

  er moet nu iets aan GEDAAN worden!
  of gaan we weer net zolang “praten” totdat het te laat is…?

  nog maar een keer dan:

  VOORDELEN BIJ UITTREDEN UIT EU:

  —Een onmiddellijk voordeel is een besparing van enkele miljarden euro’s belastinggeld aan contributie die niet meer betaald hoeft te worden

  —De vrije handel met de dan nog bestaande EU kunnen we handhaven of zelfs uitbreiden door lid te worden van de EVA, de Europese Vrijhandelsassociatie dan zijn we automatisch lid van de Europese Economische Ruimte en hebben we een vrijhandel met geheel Europa.

  —Nederland krijgt weer de bevoegdheid zelf over zaken te beslissen die nu onderhevig zijn aan stemming van de 97 % andere Europeanen.

  —Nederlandse bedrijven kunnen zelf bepalen hoe en welke handel ze drijven met landen die buiten de EU liggen. Dit kan zeer voordelig zijn voor export en economie.

  — Nederland kan zelf uitmaken of en aan welke “buitenlandse missies en oorlogen” ze meedoen. Onafhankelijk van een Europese Minister van Buitenlandse Zaken of hoe die ook genoemd gaat worden.

  — In Nederland mag zelf beslist worden wat op TV wordt uitgezonden. Mag nu niet.

  — Nederland hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over de corruptie en machtsmisbruik in de EU.

  — Maria van der Hoeven (en uiteraard alle Nederlanders) hoeven niet meer “ongelukkig te zijn met de regels voor kredietverstrekking zoals nu door de EU voorgeschreven”, en waardoor kleine leners de dupe zijn.

  — Nederland kan zijn eigen wetten maken en hoeft (desgewenst) al die regels uit Brussel niet te volgen. Dit is nu al ruim 2/3 van alle nieuwe regels.

  Conclusie: Er is veel meer te winnen dan te verliezen als Nederland weer vrij wordt.

  Reactie door iew — maandag 25 juni 2007 @ 10.25 uur

 146. Maria,

  Het artikel spreekt over de gelijkenis tussen ex-USSR en de EU, er is in zoverre overeenkomst dat binnen de EU sprake is van een Europese Commissie(EC) die soms lijkt op het Politburo van de ex-USSR.

  Daar staan in de EU echter wel nationale regeringen, parlementen, een Europees parlement enzovoorts tegenover, waar enigzins een parallel inzit met de ex-USSR is dat met verdere overdracht van veto-rechten, de centralistische macht verder verstrekt wordt,zeg maar de macht van de EC!

  Daarom nogmaals er moet een referendum komen!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 10.29 uur

 147. @131 henry

  een nieuw referendum is alleen nodig als het over een andere grondwet/verdrag zou gaan waar de INHOUD DAADWERKELIJK van is gewijzigd.

  dat is het nu dus NIET,en blijft het eerdere NEE van toepassing.

  Reactie door iew — maandag 25 juni 2007 @ 10.30 uur

 148. zo nu ga ik weer op pad “de wijk in” om daadwerkelijk mensen te helpen en bij te staan,die er niet meer uitkomen.

  een prettige dag allemaal!

  Reactie door iew — maandag 25 juni 2007 @ 10.33 uur

 149. iew,

  We zullen zien dat men er alles aandoet om aan te geven, dat het wel iets anders is, vandaar de kleine cosmetische wijzigingen en de procedure van hervormingsverdrag enzovoorts, ook de naam wordt veranderd in verdrag voor de werking van de Unie!

  Bij nader inzien heeft dit verdrag ook een grondslagkarakter of grondwettelijk karakter, is inhoudelijk niet anders dan dat van 2005, maar de gekozen procedure, een nieuw verdrag in elkaar zetten, en dit voor leggen aan de nationale parlementen om het rechtsgeldig te maken, maakt dat we een referendum moeten eisen, anders wordt het door de parlementen goedgekeurd en hebben we het nakijken!

  Jij en ik weten dat er inhoudelijk geen verschil is tussen de 2 verdragen, dat wordt hopelijk de rest van Nederland ook duidelijk, en dan kan het weer Nee worden!

  Gezien de nieuwe gekozen procedure, is een 2e referendum, helaas, noodzakelijk!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 10.49 uur

 150. @ 145 iew

  Wijze woorden iew….

  Er is veel meer te winnen dan te verliezen als Nederland weer vrij wordt….

  Weg met de EU,.. leve de onafhankelijkheid.

  Reactie door Pool — maandag 25 juni 2007 @ 11.08 uur

 151. @120.Maria
  Natuurlijk is er een alternatief. Een Europese Unie, een samenwerking tussen individuele lidstaten.
  Waar we nu naar toe gaan is een Europese Federatie die een Unie probeert te imiteren.
  Dat gaat natuurlijk niet, het roept alleen maar vragen op. Waarom een president, commissie en parlement namens Europa?
  Waar staat dat een samenwerking alle lidstaten ten alle tijden betreft.
  De Britten doen toch ook niet overal aan mee? Het alternatief is een echte Unie, ipv een slechte imitatie.

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juni 2007 @ 11.18 uur

 152. Beste mensen, toen ik @88 schreef dacht ik zo bij mijzelf, hoe zouden goede raadgevingen in het verleden eruit gezien hebben, want een goede raadgeving betreffende Europa is ten eersten vereist.
  Tussen een stapel oude boeken vond ik een boekje uit 1833 met gedichten uit o.a. 1807.
  Ik heb gekozen voor VRIENDENRAAD, een gedicht 200 jaar geleden geschreven.
  Oordeel zelf, de mens is er niet beter opgeworden.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Vriend.jpg

  Reactie door d'olle Henk — maandag 25 juni 2007 @ 11.30 uur

 153. @113 jk
  Ik begrijp dat jij blijer was met de fascistische dictaturen die daar enkele decennia geleden door de VS (CIA) in het zadel zijn gezet ? Denk bv. aan Chili en Argentinië. Ik prefereer de ontwikkeling die nu gaande is, nl afrekenen met de neoliberale economische trend zoals die toen in gang is gezet en economisch niets heeft opgeleverd. Kiezen voor een beleid dat meer doet voor de armen.Lees de VK van afgelopen zaterdag ! Dat die landen niet direct ideale democratieën zijn en hun leiders ook niet allemaal perfect is te begrijpen. Het gaat om de lijn die is ingezet.

  Reactie door simbro — maandag 25 juni 2007 @ 11.40 uur

 154. @ 113 jk

  Wat een rechts neo-liberale ongenuanceerde onzin propaganda.

  Wezenlijk is er niets mis met Cuba, Venezuela of hun leiders.

  Het welvaartsniveau in deze landen is voor 95 % te danken aan economische en sociale westerse onderdrukking en boycot. De reacties van Castro en Chavez op de neo-liberale infiltratie en ondergrondse indoctrinatie zijn niet altijd even mooi of goed, maar zijn in de huidige wereldse politieke verhoudingen haast onvermijdelijk.

  De toestand van Brazilië heeft weinig met Lulu te maken en daar geldt bijna een soort gelijke argumentatie als voor Cuba en Venezuela.

  Is er niet ergens in Franrijk een ballenbal waarin je je kunt uitleven.

  Reactie door ACE — maandag 25 juni 2007 @ 11.47 uur

 155. Beste mensen.

  Ik ben mijn personlijke raadgeving vergeten, maar die kennen jullie wel want die heb ik weleens op deze weblog gezet. Speciaal voor de nieuwe bezoekers, nogmaals mijn Grafrede.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Grafrede.doc

  Ik heb gekeken afgelopen nacht naar de rede
  van Jan te Amersfoort op http://www.Politiek24.nl , klasse zo spreek je de mensen aan.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 25 juni 2007 @ 11.52 uur

 156. @151 Rob de Kuster.
  Zo, een alternatief, kan het ook! Mijn vraag is ook of de SP naast haar kritiek zelf geen EU alternatieven voor ogen heeft.
  @ 154 Iew
  Mijn gedachten gingen ook naar een EER of iets dergelijks toe. Nu zie ik dat er ook de EVA is om zodoende ook aan te sluiten bij de EER.
  Fijn dat jullie met alternatieven komen!
  Maria

  Reactie door Maria — maandag 25 juni 2007 @ 12.18 uur

 157. Naar mijn mening wordt het tijd dat de SP ronduit gaat toegeven dat ze anti-EU is. Dat is beter dan het huidige gedraai van heel veel kritiek, maar wel vol willen blijven houden pro-EU te zijn. Ook dat is duidelijkheid en eerlijkheid.

  Reactie door Rob — maandag 25 juni 2007 @ 12.47 uur

 158. @157.Rob
  Ik ben niet tegen een EU, Rob. Wel ben ik tegen een Europese Federatie. Was het maar gewoon een Europeese Unie in woord en daad.

  Waarom een alternatief? Wat is er mis met een Europeese Unie? Een samenwerking met soevereine lidstaten. In vrijheid en gelijkheid met elkaar ipv bovenaf de boel proberen te domineren. Heeft iemand toevallig gezien hoe daar met Polen werd omgegaan tijdens de onderhandelingen?

  Reactie door Rob de Kuster — maandag 25 juni 2007 @ 13.14 uur

 159. Het is te polarisered om te stellen dat je tegen de EU bent. Je bent niet langer voor een Europees parliament die dit aanstuurt.
  Het is opbouwend om met een alternatief te komen omdat het moloch Brussel tot een vervlogen ideaal heeft kunnen verworden.
  Het is corrupt en vecht nu al onderling.
  Dit kan zou je eerder en evengoed aan de visie en besturing van de europarlementariers zelf i.p.v. aan de achterliggende politieke EU ideolgie kunnen wijten. Zij hebben de EU gefaald.

  Reactie door Maria — maandag 25 juni 2007 @ 13.26 uur

 160. BALKENENDE VS POETIN II

  Koen (@ 135),

  De gedachten over Balkenende delen we grotendeels. Echter, over Poetin denken we geheel verschillend. Het feit dat Poetin raakvlakken met de KGB heeft, is voor mij genoeg aanleiding om de man te wantrouwen.
  Een gewezen verdediger van het strenge Sovjet regime wordt niet plotsklaps een democraat.

  Hoe de man de oppositie in Rusland letterlijk dood maakt – studenten, journalisten en andersdenkenden – doet mij te veel aan Stalin denken.

  Ik verkies toch Hugo Chavez – of zelfs Fidel Castro – boven Vladimir Poetin.
  Gelijkheid, vrijheid en broederschap zijn simpelweg geen Russische eigenschappen.

  Ik vraag me trouwens af of er überhaupt een land ter wereld is waar die eigenschappen aangeboren worden.

  Groet, Erik Sc

  Reactie door erik — maandag 25 juni 2007 @ 13.36 uur

 161. d’olle Henk, je kent nog wel de wijs van Do-
  rus Manders…maar dan nu jijzelf?
  “Ik word de nachtwacht van het SP-plein,
  met 30 zetels wordt dat fijn…..”
  Weer een juweeltje van Vriend en Raad of toch
  Vriendenraad. Met loupe moet ik nog enkele
  woordjes beter ontcijferen, maar idd. er lijkt niet veel te zijn veranderd……..
  Hier regent het ook en kunnen jullie het daar
  goed droog houden of is het weer ‘huilen met
  de pet op’ van de bakken die méér stortten
  dan goed voor de tuin én het land is?
  Nogmaals dank je wel en fijne dag voor beiden
  toegewenst! Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 25 juni 2007 @ 13.58 uur

 162. @157 Rob

  ‘Naar mijn mening wordt het tijd dat de SP ronduit gaat toegeven dat ze anti-EU is. Dat is beter dan het huidige gedraai van heel veel kritiek, maar wel vol willen blijven houden pro-EU te zijn. Ook dat is duidelijkheid en eerlijkheid.’

  Mooie woorden! Raken de essentie!
  De SP is wel degelijk pro-EU; de SP is niet wereldvreemd. Ze staat de huidige gepresenteerde vorm van een ondemocratische en ondoorzichtige moloch alleen niet voor. De SP is ter jouwe informatie ook niet gekant tegen globalisering. Globalisering is voor de SP geen taboe maar dient wel anders te worden vormgegeven. Vandaar, Globalisering anders! Kwestie Europa van hetzelfde laken een pak.
  De SP ís niet tegen Europa! De SP signaleert slechts naast de voordelen ook de verslechteringen.
  Eerlijker kun je toch niet zijn! De Hallelujastemming omtrent de benefits worden door de voorstanders uitvergroot ten koste van hetgeen het voor de individuele burger gaat betekenen.
  Bij het benoemen van voordelen gaat men gemakshalve voorbij aan de nadelen die er voor individuele burgers in verschillende landen wel degelijk aan kleven.
  Het huidige voorliggende omfloerste concept welke nog diplomatiek dient te worden verwoord (lees verkopen) verschilt in essentie niet van hetgeen eerder door de Nederlanders en Fransen bij referendum is verworpen. Dit gegeven legitimeert de eerdere ‘weigerachtige’ houding van de SP ten aanzien van omhelzing van het dubieuze voorgestane pact.
  Dubieus noem ik het omdat het voorgestane kenmerken in zich draagt van een overduidelijke neoliberale signatuur.
  Geen wonder dus dat de SP zich hiertegen verweert.
  Een contract aangaan waarbij je niet de kleine lettertjes leest en de implicatie hiervan niet in je beschouwing en oordeel meeweegt is nooit verstandig gebleken.
  Wat ik bedoel is : éénmaal meegegaan dan is er geen weg meer terug! Getekend, dus akkoord!

  Reactie door Wattenstaafie — maandag 25 juni 2007 @ 14.04 uur

 163. Wattenstaafie,

  Heel mooi verwoordt, ik verwacht van de SP wel vuurwerk, kamervragen, extra-debat aanvraag, handtekeningenactie voor een referendum, de Europa-fractie die komt met een standpunt en een analyse enzovoorts,

  Ik vind het tot nu toe erg tam, en hoop op aktie!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 14.11 uur

 164. Ik heb nog informatie gevonden dat er naast Ierland en Denemarken, ook het een en ander op stapel staat in GB en Nederland:

  Het zaterdag in de vroege ochtend bereikte akkoord tussen de Europese staats- en regeringsleiders over een nieuw Europees verdrag valt in slechte aarde bij oppositiepartijen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

  ‘Grote delen van de Europese grondwet zijn herverpakt en daarmee terug’, reageerde dit weekend William Haig, woordvoerder buitenlandse zaken van de Britse Conservatieven. ‘De Britse regering heeft absoluut geen democratisch mandaat om deze majeure veranderingen te introduceren, zonder dat de Britse burger een finale beslissing kan nemen in een referendum’, aldus Haig.

  In Nederland liet Harry van Bommel van de Socialistische Partij (SP) een vergelijkbaar geluid horen. Volgens hem is het nieuwe verdrag een vermomde grondwet. ‘We zullen campagne gaan voeren voor een referendum en de burger aanbevelen om tegen te stemmen.’

  Aktie, Aktie, Aktie!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 14.20 uur

 165. @161 Madelief.

  Moi, Madelief, rechtsonder het beeldscherm zie je 100%, daarmee kun je het beeld vergroten of verkleinen. Als de text heel oud
  is het haast onmogelijk OCR toe te passen dus dan maar een prentje. Oude gedichten zijn mooi, ik heb nog twee dikke boeken met gedichten van J. van den Vondel 1605-1625 en 1644-1649.
  Ja, de zomer is zoek, maar na regen komt zonneschijn of wat anders, het blijft altijd een verrassing.

  Groetjes uit het Noorden.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 25 juni 2007 @ 14.23 uur

 166. 130 Ieuw.

  Het is te gek voor woorden.
  Mensen die huren betalen altijd al voor de CV ketel etc. via de huurpunten. Een oude ketel die vaak veel te laat door woningbouwcorperaties vervangen wordt heeft de huurder heel veel extra energie gekost en heeft hij voor de volle honderd procent betaald.Dus waarom moeten de huren dan omhoog als de ketel toch al vervangen moet worden. Hebben mensen die veel aan energie hebben moeten betalen vanwege die te oude ketel ooit van hun leven geld teruggekregen?
  Bovendien huur is cummulatief dus huurders gaan steeds meer betalen.
  De huiseigenaren mogen goedkoop extra geld aftrekken zeg maar een extra lening (hypothecair) van 6000 euro aftrekbaar. Dus wederom hoe hoger het salaris hoe groter het huis des temeer profiteren. Bovendien steigt de waarde van hun huis zonder dat de lasten blijvend stijgen.

  En dan die achterlijke werkgevers.
  Ach we wilden geen melkertbanen meer toch. Geen concierges meer op scholen allemaal banen in de publieke sector die erom zit te springen, maar dat mocht niet.

  Neeeeh…. nu willen de werkgevers de uitkeringen (forse subsidie) opstrijken (van publiek geld) en winsten maken voor een jaar en dan moet ook nog erbij het aanpassen van het ontslagrecht.Zijn ze helemaal besodemieterd.
  Die willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten op het moment dat de vacatures niet eens vervuld kunnen worden, ZEGGEN ZE en iedereen nodig is om ze te op te vullen.
  Dit is toch niet meer normaal.
  Zo zie je wat zakenkabinetten die contenue het bedrijfsleven feteren uitbuitende gulzige alleshebbers creeert.
  Ik word steeds misselijker. Weg met dit kabinet dat een liefje is zo niet getrouwd met het bedrijfsleven en geen hol geeft om mensen.Een dictatuur is er niets meer bij.

  136. JT de Kogel..

  Waarom heb jij het dan wel over Limburgers, lopen daar wel grenzen m.b t. bijv. brabanders.
  Beetje vreemde reactie.

  Het gaat niet over wat je met de wereld wil in Europa dat hebben we wel gezien m.b.t. de Palestijnen en Irak m,.b.t de vervuiling en Afrika. Dit is dus een zeer verkeerde uitleg van dat wat de mensen wel willen. Europa is er niet voor de wereld Europa maakt het grootste deel van de wereld aan zich ondergeschikt. Je verhaal rammelt aan alle kanten althans als het bedoelt is een visie te geven m.b.t. wel dan niet EU t.o.v. de wereldproblematiek.

  De Eu bemoeit zich met niets wat Nederland allang vooruitlopend op Europa als zowat enig land volkomen geprivatiseerd heeft. Leuker kunnen we het niet maken. Daar schieten we dus niets mee op.
  Maar de EU is wel van plan de gloeilampen te verbieden in 2009.
  In godsnaam moeten we nu allemaal nieuwe armaturen gaan kopen en wie betaalt dat?
  Wel weer een prima impuls voor de verkoopcijfers in de EU en het bedrijfsleven kan er goed aan verdienen.
  Ik weet niet waar ze mee bezig zijn maar die Cramer en consorten staan niet met beide benen MIDDEN IN de Nederlandse samenleving danwel op de grond. Het zijn wetenschappelijke plannenmakertjes.
  Het blijven wetenschappers zowel in Nederland als in de Europese unie. Vriendjes met het innoverende en feterende en te feteren bedrijfsleven.

  Reactie door Henny — maandag 25 juni 2007 @ 14.36 uur

 167. d’olle Henk

  Beste Henk,

  Binnen de zoekmogelijkheden die Google mij biedt, tref ik de heer H.Hiensch aan als een ware duizendpoot: Een kunstenaar, historicus, schrijver, vakbondsman, commercieel directeur, tennisspeler en kampioen sneldammen.

  Bitte, ga me niet vertellen dat een mens zo veelzijdig kan zijn. Het enige wat nog ontbreekt is … POLITICUS! d’olle Henk op de lijst van de SP. Een verkiesbare plaats a.u.b. partijbestuur!

  Groet, Erik Sc

  Reactie door erik — maandag 25 juni 2007 @ 14.49 uur

 168. Mijn ‘nee’ [zoals ik reeds eerder had ingevuld bij het referendum] staat wederom klaar voor het volgende referendum.

  Reactie door R van B — maandag 25 juni 2007 @ 14.54 uur

 169. Ach ja, het wordt allemaal wel een beetje voorspelbaar. Als je de situatie sec bekijkt zou er een referendum moeten komen. De Raad van State moet bepalen of het verdag grondwettelijke aspecten bevat en zo ja dan moet er een referendum komen, zo werd het althans op de radio verteld vanmorgen. Van wat ik nu begrepen heb is er inhoudelijk weinig veranderd dus zou de uitkomst moeten zijn dat er grondwettelijk aspecten in het nieuwe verdrag zitten.

  Maar niet in Nederland!!! JPB zit omhoog met het verdrag annex grondwet want hij is al een keer publiekelijk tot de orde geroepen omdat hij verwachtingen had geschept bij de rest van de lidstaten/regeringsleiders en deze niet had waargemaakt. Het is niet voor niets dat de afdeling buitenland voor het overgrote deel door het CDA is ingevuld. Dus kan hij mooi voor de rest van Europa een heel ander verhaal houden dan in Nederland zonder dat dat al te veel in de gaten loopt. Buitenland: er zijn wat kleine details waar de Nederlanders over vallen, hier en daar wat puntjes op de i en dan zijn de Nederlanders tevreden en druk ik het er wel doorheen. Binnenland: Er is veel gewijzigd aan het verdrag, het is helemaal geen grondwet meer, er is recht gedaan aan het Nee.

  Wat gaat er gebeuren? Heel simpel, eerst is er een hoop gesteggel en gedoe, vooral in de media. Dan op het laatst is het ineens toch een verdrag waardoor er geen referendum gehouden hoeft te worden. Bovendien opiniepeilingen wijzen het uit, zo’n referendum is helemaal niet nodig.

  Ik neem nog maar een banaantje….

  Reactie door apollo — maandag 25 juni 2007 @ 15.44 uur

 170. Apollo, dit Kabinet gaat bezuinigen….doet
  het wel met de 1e Kamer en/of de Raad van
  State, en desnoods zonder TWEEDE KAMER !
  Formeel zullen er diverse juristen er wel ‘n
  raglanmouw voor aanpassen, die iedereen past.
  Maar onderschat Jan de Wit en zijn kornuiten
  niet en Staatsrecht even bijspijkeren lijkt
  ook dit komende reces een ‘taak’ voor menig-
  een te worden! Nee Apollo, lekker reizen in
  de afgemeten ruimten door dit Kabinet wordt
  het dit najaar zeker niet!
  Lanceren in Nederlands Houston wordt geken-
  schetst door de ‘huistoon’ van deze coalitie
  voor zolang die nog zal voortbestaan, en dát
  hangt deze keer van U af, ik bedoel, de on-
  voorziene omstandigheden die U, ik en wij in
  petto hebben voor Prinsjesdag, want er valt
  nadrukkelijk e.e.a. tot in detail te…….
  b e s c h o u w e n. Tot dan!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — maandag 25 juni 2007 @ 16.20 uur

 171. @ 167 Eric Sc

  Ik zal je lijstje nog meer compleet maken,…

  …de heer H.Hiensch aan als een ware duizendpoot: Een kunstenaar, historicus, schrijver, vakbondsman, commercieel directeur, tennisspeler en kampioen sneldammen…

  Hier komt ‘t

  Basist, Jazzliefhebber, Musicus, Hawaiaanse muziekkenner, Kniller, Oud veteraan, Onstuimige hartebreker….. kortom een…

      LEVENSGENIETER

  Reactie door Pool — maandag 25 juni 2007 @ 16.47 uur

 172. De Polen hebben nog even geprotesteerd maar het grote Duitse rijk komt eraan.
  De Duitsers onder leiding van de gelovige partijen willen geen min. loon in hun land.
  Dit is te begrijpen met zo grote voorraad slaven uit het Oosten zou dat ook dwaas zijn.
  In Nederland gaan we het ontslag recht om zeep helpen voor extra ? arbeidsplaatsen dan gaan we zeiken dat we niemand kunnen vinden en hoppa ook dan gaan de deuren richting het Oosten verder open.
  Intussen heeft het FNV hun hulde uit gesproken over dit plan dus wat te duren Nederlanders die niet kunnen leven van een slaven loon kunnen zonder het ontslagrecht makkelijk eruit geflikkert worden en zie de werkgevers lachen in hun vuistje.
  En zie de poorten naar het Oosten kunnen nog verder open.

  Reactie door De Hakker — maandag 25 juni 2007 @ 17.19 uur

 173. @ Apollo (169):

  Citaat: “De Raad van State moet bepalen of het verdag grondwettelijke aspecten bevat en zo ja dan moet er een referendum komen, zo werd het althans op de radio verteld vanmorgen. Van wat ik nu begrepen heb is er inhoudelijk weinig veranderd dus zou de uitkomst moeten zijn dat er grondwettelijk aspecten in het nieuwe verdrag zitten.”

  Dit klopt in zoverre niet, dat de Raad van State hierover slechts ADVISEERT en NIET BESLIST. De politiek blijft zélf verantwoordelijk voor de beslissing al dan niet een nieuw referendum te houden, ONGEACHT wat de Raad van State zal adviseren. Dit is een heel belangrijk punt, want het betekent dat men zich niet kan verschuilen achter een eventueel negatief advies (“geen referendum nodig”) van de Raad van State. Daarom ook moeten we ons op het parlement richten om een meerderheid te verkrijgen voor het houden van een nieuw referendum.

  (Zie verder hierover in nr. 97).

  Reactie door Olav Meijer — maandag 25 juni 2007 @ 17.54 uur

 174. @ Madelief (170):

  Het springende punt is, of de Tweede Kamer zelf zal beslissen een referendum te houden.
  Deze Kamer kan nooit worden overgeslagen, zoals jij lijkt te suggereren, want een verdrag wordt pas geldend recht als het ratificatieproces is voltooid, waarvoor de medewerking van beide Kamers van de Staten-Generaal is vereist.

  Reactie door Olav Meijer — maandag 25 juni 2007 @ 17.59 uur

 175. Er is geen enkele twijfel dat dit een grondwet betreft met dezelfde inhoud als 2005, hier wat citaten vanuit Portugal die dit verdrag zo snel als mogelijk moeten klaarstomen:

  According to Portuguese ambassador Alvaro Mendonca, formal negotiations will be opened on 23 July with the aim to have them signed off by EU leaders on 18-19 October.

  The ambassador said that time will tell “to what extent” member states will respect the mandate they gave themselves, with several governments over the coming weeks likely to face flak – particularly in the UK and the Netherlands – for agreeing a document that is substantially very similar to the original constitution.

  He also noted that the results, which include opt-outs on judicial and police affairs as well as on the Charter of Fundamental Rights for the UK, will introduce a de facto “two-speed” Europe – an idea that MEPs “will have to get used to.”

  Binnen een maand of 3 krijgen we dezelfde grondwet als 2005, daarom zijn ze ook zo snel klaar en het handvest voor de grondrechten wordt dusdanig uitgekleed dat er grote verschillen tussen landen gaan ontstaan, die leidt tot een Europa van 2 snelheden!

  Landen zonder sociale rechten en landen met een beetje sociale rechten!Volgens mij is er een referendum nodig!

  Reactie door henry — maandag 25 juni 2007 @ 18.36 uur

 176. @ 167 Erik Sc

  Maar bovenal is hij gewoon mens.

  Reactie door Pool — maandag 25 juni 2007 @ 19.38 uur

 177. @167 Eric
  @171 Pool

  Bedankt voor de lofuitingen, maar ik heb in de familie meer leden die de naam Henk hebben
  en de bekwaamheden zijn eerlijk verdeeld.
  Maar ik voel weer een beetje opgevrolijkt hierdoor, want het is voormij vandaag een
  droevige dag, ik heb namelijk mijn troetel verkocht, een Triumpf Spitfire uit 1974.
  Baasje werd te oud om er onder te kruipen.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 25 juni 2007 @ 20.38 uur

 178. @174 Olav, houd ik jou toch voor een goed
  analyst en het door mij vooronderstelde
  (passeren/buitensluiten) niét benaderen van
  de Tweede Kamer, bedoeld ik louter IRONISCH,
  maar zo ken je me hier nog onvoldoende.
  Dat de TWEEDE Kamer ook zelf aktie kan on-
  dernemen staat voor mij buiten kijf en ik re-
  ken daar ook op. Zelfs als zou het resultaat
  ervan onbevredigend zijn, dient die poging
  toch in het openbaar te worden ondernomen.
  Een suggestie zoals door jou in mijn mond ge
  legd kun je dus gevoegelijk vergeten, niét
  aan de orde, maar….goed dat je je mogelijke
  twijfel even scherp naar voren bracht. Je
  begrijpt nu in elk geval hoe IK het wél be-
  doelde,…uitstekend! Je had al eerder gelijk, nl dat ik niet ‘stuk’ te krijgen ben
  en zolang IK me in de Kamer vertegenwoordigd
  weet, met een aktieve stembevoegdheid, DE
  2e Kamer, mijnentwege, dus óók niét! Right!

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 1.38 uur

 179. @177 d’olle Henk

  Ja wat treurig… een triumpf Spitfire!!
  Wauw Henk! Met linnen dak?
  Was altijd mijn lievelingsauto.
  Kom op Henk! Carpe diem!

  Reactie door Gloria — dinsdag 26 juni 2007 @ 2.12 uur

 180. @177 Ach, gecondoleerd Henk en moet ik dan
  nog horen dat je ‘m via Marktplaats hebt ver-
  kocht….en toch niet toevallig aan een fa0
  milielid van mij hier in het Westen, een ech-
  te hobbyist op dat gebied en ze desnoods in
  het buitenland gaat halen? Ja, ik kan me goed
  voorstellen hoe het voelt voor je….
  Verstandig hoor om een dergelijke beslissing
  te nemen en mooi dat de ratio sterker is dan,
  ….maar de emoties dus ook niét uitgevlakt
  kunnen worden..broem, broem. slaap ze!
  Sweet dreams may be the left overs? Hope so!
  Je hebt toch wel nog een paar bevallige fotos
  met Dee op de motorkap gemaakt, wel?
  Welterusten en/of goede morgen! Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 2.26 uur

 181. Kleine meerderheid voor referendum over EU-verdrag
  AMSTERDAM – Een kleine meerderheid van de Nederlanders vindt dat er een referendum moet worden gehouden over het nieuwe EU-verdrag. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dinsdag dat 51 procent een volksraadpleging wil. Dat is maar net iets meer dan de tegenstanders; 47 procent.

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 7.46 uur

 182. PvdA voor referendum EU-verdrag
  door Jaap Folkerts
  DEN HAAG – De PvdA is voorstander van een referendum over het nieuwe Europese verdrag. Met de opstelling van de coalitiepartij is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor een nieuw referendum, dat dus een stuk dichterbij is gekomen. SP, PVV, GroenLinks en D66 pleiten er al langer voor.

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 7.51 uur

 183. @171 Pool, hoe je dat grafisch voor elkaar
  krijgt, mij een raadsel, maar de betiteling
  van een LEVENSGENIETER is het compliment dat
  ik graag onderschrijf aan het adres van ons
  aller d ‘olle Henk.
  Regelmatig kom je terug op contact vanuit het
  verleden, een gemeenschappelijke woonplaats,
  maar nu voeg je ook toe ‘sneldammer’ en je
  weet dat dát alleen mensen kunnen die verrekt
  snel kunnen denken, nog sneller denken dan
  schakers die eerst beschouwend schuiven,
  snelheid indammend! Schaken is kwalitatief
  niét hoogwaardiger al doen de trage beslis-
  singen zeer ‘weloverwogen’ aan, een gróte
  vergissing dus. Sneldammers zien hun voordeel
  ook doorwerken in rappe besluitvaardigheid
  én vér vooruit de konsekwenties van hun voor-
  genomen akties overzien, komen derhalve daar-
  door niet voor verrassingen te staan of heb-
  ben die reeds ingecalculeerd. Veelzijdigheid
  is derhalve troef. Je lijkt Henk heel goed te
  kennen en zelfs al zou Henk maar één fout ma-
  ken, dan siert éénvoud hém bovenmate.
  Henk, altijd bezig ons zaken van verschillen-de zijde te laten bekijken. Rekening houden
  met zijn invalshoeken doen mensen individueel
  minder doordrammen en ziet hij toch kans zijn visie duidelijk te maken en over te
  brengen op een mensvriendelijke manier! Een
  houvast voor SP-ers en ánderen die door twij-
  fel de wég kwijt raken!
  Hoe zat dat nou vroeger bij jullie op
  school, was hij de ‘breker van onstuimige
  harten’ of was hij de ‘onstuimige breker van veel hárten’. Lastig hoor die Nederlandse
  taal die bijv. als begrip ‘onguur’ en ‘guur’
  speciaal doen verwerken, maar nergens kan ik
  het woord ‘stuimig’ ontdekken tégenover ‘on-
  stuimig’. Vraagje: leg jij ons hier dan eens
  uit met wat je beschouwt als te zijn: ONstuimig! Nooit te beroerd om nog wat te le-
  ren. Hoop IK het JOU niet te ‘heftig’ te ma-
  ken al ontpop je jezelf regelmatig als een
  schier ‘woesteling’ op linguïstisch gebied.
  Vooruit met de geit Pool, ik zit me hier onder de medicijnen tegen te veel pijn stier-
  lijk te vervelen en jouw reakties lijk je
  rustig door te kunnen rammen, zoals de hond
  zijn peiling, de kat soms in de hoogste boom
  klimt en jij zonder bokken als een leeuw de
  aapjes uit de mouw tovert en ezels aan hun
  Fláporen bij de les trekt, zonder het haasje
  te worden. Haan en hengst komen op je af, ter
  wijl je toch niét bij uitstek dierlijk gedrag
  vertoont. Hoé doe je dat toch Pool? Wát maakt
  jou slimmer dan die vos, alerter dan de adder
  die je soms tegenkomt, met een zwak voor dom-
  me schapen en het geduld van een lam…..hoe
  geniet jij het meest van het leven?
  Kom spreek je uit, je was toch al bezig en we
  leren je graag nog beter kennen, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 7.52 uur

 184. 181. henry

  En dan vertellen ze er ook maar meteen bij zodat ze nu mensen al gaan beinvloeden dat nu een meerderheid VOOR zou stemmen.

  Mensen hebben nog geen uitwerking gezien en wat we via andere media horen is er wenig veranderd en is het in wezen hetzelfde grondwettelijk verdrag via achterdeurtjes en voetnootjes inzichtbaar gemaakte afspraken, maar de voorstanders zoals de PvdA hebben op radio en TV hun reclamestunt alweer kunnen verwezenlijken. Tichelaar;
  “Ik ben VOOR een referendum, we hebben zoveel binnengehaald dat ik geheel niet meer bang ben voor een referendum”
  Wel te begrijpen de campagne en beinvloeding is begonnen nadat eerst Maurice de Hond met zijn opiniepijling kwam, die op zich al een beinvloeding is van het publiek.

  Dit heet klaarstomen voor het geval dat en het Nederlandse volk heeft maar een beetje halelua praat nodig en het gaat meteen om.

  De PvdA en het CDA kunnen danwel mensen manipuleren samen met de subjectieve omroep (die bouwen steeds zeer subjectief met bijwoorden danwel bijvoegelijke naamwoorden hun eigen mening in in het berichten in het journaal) de mensen zijn ook zo dom zich zo gemakkelijk te laten manipuleren.

  Nederland heeft de vlag gestreken zal ik maar zeggen nog voor de volle omvang door zal dringen en ze zich wederom na afloop beroofd zeggen te vinden.

  Reactie door Henny — dinsdag 26 juni 2007 @ 8.35 uur

 185. Via achterdeurtjes en voetnootjes ONZICHTBAAR gemaakte afspraken.

  Een Belgische Europadeskundige noemde het een wegmoffelverdrag w3aar via achterdeurtjesw alles weer binnenkomt wat ze er zogenaamd uit hebben gehaald.

  Reactie door Henny — dinsdag 26 juni 2007 @ 8.42 uur

 186. Done Deal.

  IK moet het JPB wel nageven; netjes voorbereid in Nederland en goed afgemaakt in Brussel.

  Het eerste staaltje leiderschap dat ik van JPB heb waargenomen, is indrukwekkend.

  Nederland moet meedoen aan de EU was zijn uitgangspunt. Dat daarvoor het referendum wijken was evident.

  Leuke procedure opgezet en uniek door een standaard handelingsprocedure in het coalitieakkoord op te nemen. Nooit eerder vertoond. De raad van state adviseert en de coalitie volgt zonder referendum.

  Moest nog wel even de conflictueze grondwetsartikelen worden opgeruimd immers anders kon de raad van state ook niet om een referendum heen. Luister Bea, ik wil het nu weten; als ik de grondwettelijke aspecten eruit krijg, krijg ik dan een bevredigend advies van de raad van state. En een regeerakkoord was geboren.

  Maar die grondwettelijke aspecten opruimen was wis niet zo gemakkelijk. Een blok met Groot Brittanië en Frankrijk zou in de huidige situatie hopeloos hebben gefaald.

  En zie, JPB heeft het voor elkaar. Knap staaltje staatsmanschap. De weg is vrij, raad van state heeft de handen vrij en adviseert te ratificeren zonder referendum, de coalitie gebonden aan een coaltiestem-advies. Done Deal.

  Eerlijk is eerlijk, als de neo-librale handelingsstatus van de EU ook nog was geschrapt, was zelf ik over stag gegaan.
  Want inzake de vetorechten wilde ik, in tegenstelling tot blijkbaar Harry van Bommel, best compromissen sluiten als de neo-liberale status was verdwenen.

  Dit alles was in afgelopen januari al bekend, alleen moest JPB nog even het boeltje aangepast krijgen en waarachtig …

  knap staatsmanschap,

  voor mij een dilemma ; moet ik blij zijn met de eerste tekenen van volwassenheid van onze premier of moet ik treuren over een neo-liberaal Europa ??

  Ach ja, No use crying about spilled milk, is even the cow’s opinion.

  Reactie door ACE — dinsdag 26 juni 2007 @ 10.42 uur

 187. Madelief,

  Ik denk aan je, én je pijn. Wil wel wat van je overnemen vandaag want ik heb een goede dag. Gisteren veel zaken geregeld samen met mijn lief. In mijn trots durfde ik haar nooit te vragen mij te helpem. Maar ja, hersenletsel verberg je niet zo makkelijk, Dingen waar ik een maand over zou doen hebben we samen in anderhalf uur geklaard. En achteraf maar denken: ‘Dat had ik toch ook alleen gekund!’ ‘Waarom komt het er dan verdomme niet uit!!!’

  Waarschijnlijk steek ik al mijn energie in de kinderen. Doe dat met liefde maar moet alleen mijn lief niet vergeten want die ‘draagt’ ons allen.

  Groetjes en houd je haaks, Erik Sc

  Reactie door erik — dinsdag 26 juni 2007 @ 10.55 uur

 188. @179 Gloria
  @180 Madelief

  Na een slaaploze nacht ben ik tot conclusie gekomen dat er belangrijker zaken bestaan dan een tuf-tuf, die in de provincie blijft en een goed thuis gekregen heeft.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Spit.jpg

  De zaak Europa is een test-case voor loyaliteit aan je vaderland, ik had het eenvoudig gesteld met het verleden door een vergelijken te maken met bezettingen door vreemde mogendheden.
  Let wel beste mensen, ik stel dat wij weer dreigen bezet te worden door vreemde mogendheden genaamd KAPITALISTEN.
  Als wij socialisten hier geen verweer tegen opbouwen dan gaat dat veel bloed kosten in de vorm van verpaupering. Ik blijf zeggen pro Europa gangers zijn landverraders. De jaren van Nationaal Socialistisch Verbond komen mij weer duidelijk voor ogen.
  Deze (pro-Europa) landverraders schromen zich niet om de socialezekerheid tot op het bot uit te kleden ter eigen eer en glori.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 26 juni 2007 @ 11.32 uur

 189. PvdA voor referendum EU-verdrag.

  http://www.nos.nl/nos/artikelen/2007/06/art000001C7B7B4C09AAC78.html

  tsja de uitslag is immers makkelijk te genereren via de stemcomputers…

  vandaag is er dit mini debatje:

  VAO stemmachines 15.30u
  http://www.tweedekamer.nl

  ik heb helaas [waarschijnlijk] geen tijd om het te volgen.

  Reactie door iew — dinsdag 26 juni 2007 @ 12.59 uur

 190. Henk

  Leuke shot Henk! Je doet me wel een beetje denken aan Tevje (Lex Goudsmit) in Anatevka.

  Moet machtig zijn om op een zonnige dag langs de duinen te touren met een picknick koffertje achterop. De verhalen zo lezende, denk ik dat jij het koffertje liever verruilde voor een langharige ‘amazone’

  Erik Sc

  Reactie door erik — dinsdag 26 juni 2007 @ 13.12 uur

 191. Henny,

  Ik in de Belgische media gevonden wat je bedoelde: Onze minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, sprak gisteren van een wegmoffelverdrag.
  De oplossing voor het diplomatieke imbroglio bestaat uiteindelijk uit een serie verdwijntrucs. Wat onwelvoeglijk klinkt in een of andere Europese hoofdstad, wordt uit de basistekst gelicht en in een apart protocol gepend. Zo kan iedereen zeggen dat hij zijn slag heeft thuisgehaald.
  Het essentiële van de grondwet is gered, meldt het Belgische kamp. Maar de strijd daarvoor was vaak eenzaam. Het elan is weg.

  IK denk dat er hard campagne gevoerd moet worden om te laten zien dat het “oude wijn in nieuwe zakken is” Op deze zakken staat dan limonade!

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 13.41 uur

 192. Met dit nieuwe verdrag wordt het tijd dat alle politieke partijen kleur gaan bekennen. Ook de SP zal zich duidelijk moeten uitspreken voor of tegen Europa… een beter Europees verdrag zit er werkelijk niet in dus het is dit verdrag en zodoende werken aan internationale oplossingen van globalisering, klimaat en terrorisme of het is geen goed werkende Europese Unie meer waarmee oplossingen op bovengenoemde terreinen achterwege zal blijven… dat laatste kan voor de SP toch geen doel zijn!!

  Reactie door Thijs — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.01 uur

 193. Inderdaad Thijs, een goed verdrag.
  Aan het linkse ‘nee’ is tegemoetgekomen:
  onze gezondheidszorg, sociale woningbouw, pensioen etc. zijn in dit verdrag veel beter beschermd tegen Europese bemoeinis. Het sociale Handvest krijgt nu ook rechtsgeldigheid. Zaken die we alleen Europees kunnen regelen doen we nu ook Europees: klimaat (paradepaartje van Van Bommel), asielbeleid en grensoverschreidende misdaad. Heel goed verdrag dus, er is geluisterd naar ons ‘nee’!

  Reactie door Bart — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.09 uur

 194. Thijs,

  Ik weet niet in welke illusies jij gelooft maar als er beleidsconcurrentie is, zoals in het Verdrag van Maastricht vastligt, en dit komt ook in het “nieuwe verdrag” dan probeert men zich ten koste van elkaar te verrijken en dat betekent, lagere lonen, belastingen, minder overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en andere diensten, minder milieu-regels en geld voor mileu-zaken enzovoorts;

  Dit zijn dus allerminst gemeenschappelijke oplossingen, erger nog de problemen worden alleen maar groter, de verschillen tussen Europese landen worden alleen maar groter zo heeft Duitsland door de lonen en andere sociale uitgaven te verlagen, een groeiend handelsoverschot, met de andere Europese landen en gaat dit ten koste van Italië en Frankrijk met groeiende tekorten, en landen in Oost-Europa die op hun beurt weer worden gedwongen hun lonen, belastingen, mileu-uitgaven enzovoorts te verlagen en meer werkloosheid te scheppen. Een neerwaartse spriraal.

  Dit verdrag lost niets op, het verscherpt de onderliggende problemen!

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.27 uur

 195. Erik Sc te D. Aardig dat je wat van me over
  wil nemen, maar door mijzelf in mijn nekvel
  te grijpen en zelf vast oefeningen ter hand
  te nemen, zoals ik dat i.c. regelmatig deed,
  vorder ik mm voor mm en dat is mijn portie
  an. Veel te blij dat jij je energie steekt in
  die kleintjes die veel meer jouw accu opladen
  dan je misschien wel beseft. Jouw ‘lief’ is
  meer dan goud waard, ze doet het briljant en
  ja jij bent dé nr één die haar dat vaak moet
  zéggen, ook al zal ze dat goedmoedig afwim-
  pelen met het e.e.a. ‘vanzelfsprekend’ te
  vinden, om jou niet te ‘bezwaren’. Echter de praktijk leert dat die ‘enkele woordjes’, dat
  ‘kleine gebaar’, die ‘blik’ en soms ook die
  ‘verrassing’ een vrouw méér beroeren, dan er
  - in betaalde buitendienst – een periodiek
  voor bij te krijgen van ‘de baas’.
  Fijn dat je je e.e.a. bewust bent en jullie
  beiden met dit gegeven zo ‘groots’ weten om te gaan en dat is geen ‘natuurlijke kunst’,
  deze omgangsvormen kunnen toevallig aanwezig
  zijn, maar doorgaans moeten ze ‘geleerd’ wor-
  den. Zo wordt wederzijds een geheel andere
  waarde aan het woord ‘dankbaarheid’ toegekend
  en zie je beter de prioriteiten in het leven
  van alle dag, en zullen de kleuters ook later
  floreren, al denk je soms op een ‘slechte’
  dag van niét. Volhouden, doorzetten en veel
  relaxen houd je helemaal ‘wakker’ !
  Ik kom jou dus nooit zo’n portie van mij
  brengen, eerder léér ik nu weer extra van jou
  ……………………… en “maak je geen
  zorgen voor de dag van morgen, want iedere
  dag heeft genoeg “……..zeiden heel vroeger
  Marcus en Lucas ook al, en zij kregen gelijk!
  Fijne dag verder Erik en een extra hug door-
  geven aan jouw lief en liefjes! Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.48 uur

 196. @188 Heb je nog wel een fotootje van het
  autootje Henk? Inlijsten!
  Je nachtrust opofferen aan (géén hoestbui! op
  vier wielen) een transportmiddel? IK begrijp
  het volkomen, maar jij zou dat jezelf niet
  moeten toestaan! Je ziet maar weer dat de
  emotie de ratio toch kan overtroeven, al
  denken we die in de hand te hebben!
  Sag beim Abschied…….kom Henk, hoofd om-
  hoog en het hart naar boven….je komt er
  wel, en gelukkig….sámen komen jullie er wel
  uit! Groetjes aan Dee en C. woef!Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.53 uur

 197. @194, Henry, gooi die reactie nog maar even
  in de herhaling zo af en toe en doe er nog
  maar een schepje bovenop, lijkt me best nut-
  tig en dat ook desnoods off topic elders in
  SP kringen. Met groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 15.56 uur

 198. Henry,
  daar moet er op Europees niveau gepleit worden voor een Sociaal Europa waarbij er geen concurrentie plaatsvindt tussen lidstaten, maar tussen ondernemingen… natuurlijk is de neerwaarste spiraal die je schetst zorgwekkend, maar deze kun je enkel vermijden door op Europees niveau een aantal zaken te regelen… ‘ford Nederland’ bestaat niet langer en is zeker ook geen oplossing tegen problemen, beter dus om te strijden voor een Sociaal Europa, dit verdrag is alvast een stap in de goede richting!

  Reactie door Thijs — dinsdag 26 juni 2007 @ 16.00 uur

 199. Thijs,

  Dit verdrag is neoliberaal, het sociale is ondergeschikt aan het financiële of de kapitaalbelangen, in de verdragen is niets geregeld over de representativiteit van vakbonden en het recht op staken,hoe kun je dit dan in godsnaam een verdrag noemen in de goede richting als je ook nog eens ziet dat het handvest met grondrechten volledig aan de zijlijn is geschoven!

  Ik stijd voor een Sociaal Europa maar dit kan niet met Maastricht,en het wijzigingsverdrag er zijn door maatschappelijke organisaties als vakbonden voorstellen gedaan voor een opwaarste harmonisatie in de EU, m.b.t lonen, sociale zekerheid, belastingen enzovoorts, hiervan is niets terug te vinden.

  Ik wil een referendum en een Sociaal Europa!

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 16.27 uur

 200. Nog even de reactie van Jan:

  SP-leider Jan Marijnissen, Geert Wilders van de PVV en Alexander Pechtold van D66 reageerden dinsdag opgetogen over de uitspraken van Tichelaar in De Telegraaf. Deze drie partijen zijn, net als GroenLinks, voorstander van een referendum over het EU-verdrag. ,,Ik had de PvdA al bij de voorstanders gerekend, en het is fijn dat dat nu ook is uitgesproken”, aldus Marijnissen.

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 16.32 uur

 201. @ 183 Madelief

  Hoe gaat het nu met de pijn, ik hoop dat je toch weer de (nacht)rust kan vinden zodat alles een beetje draagelijk wordt.

  Nu even een paar kleinigheden,……

  Inderdaad Henk en ik woonden niet ver van elkaar, jammergenoeg hebben we niet op dezelfde school gezeten want daar zat toch wel een paar jaartjes verschil tussen, maar we weten nog precies hoe alles was en daarnaast ken ik ook nog enkele familieleden van onze Henk.
  In onze straat waren enkele smeden, een ervan was ik familie van Henk, ik meende een oom van hem, bij een andere smid heb ik als kind (bij)gewerkt voor extra zakgeld.

  Madelief, ik moet nu even stoppen, ik ga koken voor de kids, maar ik zal vanavond hier beslist even op terugkomen.

  Eet smakelijk allen

  Reactie door Pool — dinsdag 26 juni 2007 @ 17.12 uur

 202. @194 henry
  Wat bedoel je met ‘beleidsconcurrentie’?
  Ik zou graag willen weten of in het verdrag nu nog staat dat er marktwerking wordt nagestreefd, anders gezegd waaruit blijkt nu nog het neoliberale gedachtengoed in het verdrag ? Ik vind dat de SP genuanceerd om moet gaan met dit verdrag en heel duidelijk moet aangeven op welke punten het nog niet goed is. Een te ongenuanceerd ‘nee’ van de SP in de campagne van het volgende referendum zal zich deze keer tegen de SP keren, ben ik bang. Het zou niet goed zijn er op te rekenen dat er net zo’n succes wordt behaald als bij het vorige referendum,de stemming in het land is nu toch anders.
  Bovendien komen we dan weer in het onaangename gezelschap van de PVV te verkeren.

  Reactie door simbro — dinsdag 26 juni 2007 @ 17.57 uur

 203. Als je je beroept op Maatricht, en de ECB en iflatie-bestrijding krijgen absolute voorrang te samen met het Groei- en Stabiliteitspact dan is er nog maar 1 remedie en dit is bezuinigen op lonen, uitkeringen, de publieke sector enzovoorts en dat is nu net wat we de neo-liberale kabinetten in Nederland de afgelopen jaren hebben zien doen, in combinatie met privatiseringen!

  Dit neoliberale beleid wordt ons opgedrongen door Europa (o.a. via diverse richtlijnen), een liberaal als Verhofstadt vind dit uitstekend en zegt dan ook dat deze neoliberale kern van de grondwet 2005 (in Nederland afgewezen) gered is in het nieuwe wijzigingsverdrag, vandaar “oude wijn in nieuwe zakken”!

  Reactie door henry — dinsdag 26 juni 2007 @ 18.21 uur

 204. 2 Henny (184 en 185) en ACE (186):

  Als een nieuw referendum zal worden gehouden -waarop de kans vrij groot lijkt, en waarvoor we zo nodig zullen moeten knokken- zal de SP weer haar verantwoordelijkheid nemen en goede en uitgebreide informatie aan de bevolking geven. Het is dus geenszins een gelopen race.
  Zoals ik al eerder heb betoogd: de Raad van State adviseert slechts over een referendum, de politiek -en eventueel zelfs alleen de Tweede Kamer- besluit daarover, ongeacht de inhoud van het advies. Niks “done deal”, dus.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 26 juni 2007 @ 18.22 uur

 205. @183 Madelief.

  Wat naar dat je in de lichaamlijke problemen zit, op deze afstand kan ik niets doen voor jouw ongemak. Alleen geestelijke bijstand is mogelijk. Zoals je weet in ver verleden tijden kon men de mooiste en gevoeligste gedichten schrijven. Is onze taal zo arm geworden of zijn de mensen zo geestelijk arm geworden. Ik ben in een van mijn oude boekjes gaan snuffelen, en iets gevonden, dat je zeker mooi zal vinden, beterschap gewenst door mij, Dee en de liefste Husky ter wereld.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Hoop-1.jpg

  http://members.home.nl/h.hiensch/Hoop-2.jpg

  http://members.home.nl/h.hiensch/hoop-3.jpg

  onderaan rechts van het beeldscherm kun je het beeld vergroten.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 26 juni 2007 @ 19.15 uur

 206. @ 204 Olav Meijer

  Against all odd’s.

  De Pvda heeft vandaag pontificaal verkondigt dat zij een referendum willen.

  De schets die ik heb gegeven over het regeerakkoord en de raad van staten, inclusief Bea, is te ongeloofwaardig voor woorden.

  JPB heeft gisteren verkondigt nog niet te weten of er een referendum gaat komen en daarmee impliciet aangegeven dat een referendum zeker wel tot de mogelijkheden behoort.

  Dan moet je concluderen dat jouw kansen om gelijk te krijgen statistisch geweldig groot zijn.

  Stel dat de raad van staten concludeert dat er geen ethische, politieke en juridische noodzaak is om een referendum te houden en dat het bovendien in verband met de complexiteit niet wenselijk is een referendum te houden.

  Het kabinet volgt dit advies op. En bij indiening van een motie voor een referendum stemt de hele coalitie, inclusief de Pvda, tegen een referendum; ……

  Ben je dan in maart 2008 voldoende vent om hier op het log te schrijven :

  Ik, Olav Meijer, ben een kinderlijk naief geweest en geef ruiterlijk toe dat ACE vanaf het begin gelijk heeft gehad.

  Of ga je tegen die tijd spijkers op laag water zoeken en zo draaien en keren, dat het welliswaar wel zo is gelopen maar dat ik toch geen gelijk had. Ben jij zo’n iemand ?
  Iemand die gewoonweg nooit gelijk geeft ??

  Reactie door ACE — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.04 uur

 207. @205 Dank je d’olle Henk, die ga ik vanavond
  op mijn gemak lezen, want ik kan me weer goed
  concentreren. Alles onder contrôle en vaktech
  nische hulp gekregen vanmiddag en ik kroop
  zelfs weer op de fiets, zij het dan met een
  heuse bodyguard (voor alle zekerheid). Bek-af
  van de eigen voorgenomen zelfwerkzaamheid waar mogelijk, maar het is alle éigen inspan-
  ningen waard (geweest), maar ik ben nog niet
  100 % trefzeker en ook dat zal wel weer gaan
  lukken na 2 weken en slápen zal ik dus van-
  avond voor het eerst zeker doen na 2 weken!.
  Henk, wat moet ik nu? Pool gaat vanavond nog
  leuke story’s van zijn jeugd vertellen, maar
  ‘stop’ hem éven, als je mocht denken, dat het
  jouw privacy al te zeer zou gaan raken….
  maar ik begrijp en waardeer zijn enthousiasme
  maar het moet natuurlijk dan ook wel mét jouw
  toestemming zijn, lijkt mij…..Natuurlijk
  lijken me anekdotes van vroeger leuk, maar
  jij bepaalt de grens hoor!…..
  Wat een uitvinding, die uitvergroting, had ik
  nog nooit mee gewerkt, waardoor ik bepaalde
  zaken nu nogmaals ook herlezen kan. Je bent
  een kanjer hoor, met al die extra handrei-
  kingen, ‘t fire heeft jou nog niet omge-spitt
  tot mijn plezier en jij mag dat wel een vorm
  van triomf voor jezelf vinden! Groetjes aan
  Dee en C. Fijne avond en bedankt voor de zorg
  aan mij besteed, Madelief.

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.25 uur

 208. Hoi Pool, je hebt het vast wel gelezen hier-
  boven, nl. dat ik het meen. Je gaat het niet
  te bont maken hoor, maar ben wel met je eens
  dat je het ijzer moet smeden als het heet is.
  Onze grote voorman hier is daar ook goed in!
  Echter hij houdt vast regelmatig wat reserve
  ijzers in het vuur en kan ik jou dus ook aan-
  raden. Maar goed, wie zou er nu niet voor wat
  leuke anekdotes willen smelten, toch?
  In afwachting van, ‘wordt vervolgd’, Madelief

  Reactie door Madelief — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.29 uur

 209. ik heb vandaag het debat over de stemcomputers toch nog kunnen volgen.

  ik snap niet dat de SP geen motie in heeft gediend, om totdat de machines controleerbaar zijn [papertrail] en de open source zijn gewaarborgd,we de komende referenda en verkiezingen in 2006 [EU] met potlood te stemmen.

  men gaat nu een tussenoplossing zoeken met de inmiddels afgekeurde stemcomputers.
  een soort van futuliteitje in de vorm van een richtlijntje…

  http://tweakers.net/nieuws/47164/Commissie-Hermans-kraakt-stemmachinebeleid.html

  http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief_Nr._31_-_22_juni_2007#Hoorzitting

  laten we maar lekker blijven discussieren,dan toverd straks de stemcomputer de zo gewenste uitslag van JPB zo tevoorschijn in het referendum dat de PvdA nu inneens zou steunen.

  slaap lekker allemaal!

  Reactie door iew — dinsdag 26 juni 2007 @ 20.40 uur

 210. @207 Madelief

  Maak je geen zorgen, onze partij genoot Pool
  woont in een plaats waar de roots van mijn
  familie tot vanaf 1700 liggen. Als Pool zich
  anders dan die plaatsgenoten gaat gedragen dan zorg ik ervoor dat hij Ausgebürgerd word.
  Je weet wel zoals Wolf Bierman, Das geht sein’sozialistischen Gang. Fijn dat het al wat beter met je gaat.

  Reactie door d'olle Henk — dinsdag 26 juni 2007 @ 21.39 uur

 211. @188 d’olle Henk

  Zeer bedankt voor de prachtige foto, Henk.
  Zo’n man hoort in die auto, denk ik dan!
  Beiden staan jullie er geweldig op.
  Hoe ging dat in Oost-Groningen waar men over het algemeen het ‘doe maar gewoon’ prefereert?
  Zij zullen het vast wel ‘apart’ hebben gevonden?
  Wat ik ervan vind? Hartstikke cool!

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 0.34 uur

 212. @209 Iew

  Met je eens!
  Jammer dat de SP nou niet eens doorpakt!!
  Op naar het EU-Verdrag!

  Lekker doorslapen!!

  Reactie door Gloria — woensdag 27 juni 2007 @ 0.38 uur

 213. @ 208 Madelief

  Fijn te horen dat het wat beter met je gaat, maar hier het vervolg.

  Eerst een correctie, een schrijffoutje…

  een ervan was ik familie van Henk…

  dit moet zijn …een ervan was familie van Henk,….

  Maar goed we gaan verder… we zijn beide geboren in een toch wat calvanistische omgeving, alleen met het verschil dat mijn ouders atheist waren en ik op latere leeftijd de vrijheid kreeg om of ook atheist te zijn of een geloof aan te hangen.
  Ik denk dat dit bij Henk thuis dit niet zo soepeltjes zo zijn gegaan, het blijft natuurlijk allemaal gissen.

  Een oom (in ieder geval familie van Henk) had in dezelfde straat een electrozaak en een electrotechnischburo dat gerund werd door beide zonen.
  Als ik zo de foto van Henk bekijk is er een duidelijke overeenkomst met zijn oom, deze was ook sociaal meelevend, altijd een luisterend oor voor iedereen, gelovig ???, maar wel erg begaan met het lot van de zwakkeren, men kon n.l. nog bij hem een wasmachine of koelkast rentevrij op de pof kopen en de aflossing was naar draagkracht.
  Ik denk dat bij alle Hienschjes deze instelling aanwezig is.

  Nu nog het meest intressante gedeelte voor jou… “het onstuimige hartebreken” .

  Henk was in z’n jongere jaren basist bij een Hawaiiaanse band die optraden met danseressen en dat was in Nieuw Gunea.
  Nu wil het toeval dat ik ook bassist was en ook in een Hawiiaanse band speelde en ook met danseressen maar dat was hier in Nederland.

  Gelet op de meisjes uit onze voormalige kolonie, waren deze nogal idolaat op alle wat maar een instrument bespeelde, je moet het vergelijken met wat tegenwoordig een groupie heet, dus die vallen als een baksteen voor je. ha hha ha .
  Als je daar aan toegaf kon het er wel eens onstuimig aan toe gaan.
  Ik denk dat Henk zo ook aan Dee is gekomen, hij heeft de mooiste danseres uitgezocht en toen gedacht … adios cruel world, thats my woman.

  Henk, tot nu toe hou ik het nog netjes…vind ik zelf.

  Hier in Nederland lag dat even anders, de chickies waren hier wat nuchterder, behalve als je in die tijd popmuziek maakte en je al eens een stukkie vynil op de markt had gebracht.

  Ik zal de onstuimmigheid nu laten rusten.

  Wat mij aangaat is dat ik na m’n studie een wereldreis aan het maken was maar deze abrupt moest onderbreken i.v.m. het overlijden van m’n vader.
  Ik ben toen weer thuis bij mijn moeder gaan wonen en heb het bedrijf van m’n vader voortgezet samen met m’n moeder.

  Op mijn moeders tachtigste verjaardag besloot zij het bedrijf te verkopen en also geschiede.
  Twee jaar later ben ik zelf met een automatiseringsbedrijf begonnen en met succes na tien jaar werd mij er een bod gedaan op de zaak wat ik niet kon weigeren omdat ik al met de gedachte rondliep om zelf te stoppen met werken en van het leven te gaan genieten.
  In goed overleg met m’n medwerkers heb ik de zaak van de hand gedaan, na een wisseling van eigenaar is de zaak nu in handen van m’n oude medewerkers en met nog groter succes als ik in die tijd al had, zo af en toe ga ik nog weleens op bezoek om een babbeltje te maken, en dan zien ze mij nog steeds als directeur ondanks dat ik geen hiërarchische structuur in bedrijfsvoering had.

  Na enkele korte relaties heb ik mijn huidige vriendin/vrouw ontmoet op een zwoele zomeravond langs de kust, we kwamen in gesprek en van het een kwam het ander, zij was veel jonger dan ik, maar dat was geen belemmering om blindelings verliefd op elkaar te worden.

  Ik zat nog in de automatiseringsbusiness en zij was pas arts, het was net als met onze leeftijden … een wereld van verschil, maar we zijn nog steeds verliefd op elkaar.

  We zijn nu ongeveer 24 jaar samen en hebben twee pracht zonen.

  Zij zit momenteel in Japan te werken voor het WHC en ik run de zaakjes hier thuis.

  Haar hobby’s zijn luieren in een lekkere stoel met een goed boek, en mijn hobby is nog altijd muziek, en hard rijden.

  Ik laat het hier maar bij en wens je een fijne nachtrust toe.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 1.05 uur

 214. @210 Ja Henk, je schreef al eerder dat je hoog en zo droog mogelijk, dáár heerlijk
  woont. Zou het dan een uitnodiging zijn van
  Pool om ‘back to your roots’ hier nog een
  poosje in de buurt te bivakkeren. Mogelijk
  dat je destijds heel bewust die keuze hebt
  gemaakt en dat je van je eigen locatie moge-
  lijk voor géén prijs wég zou willen, lijkt me
  overduidelijk! Maar goed, er is toch over na
  te denken of zijn jullie intussen helemaal
  ter plekke verwéven? Kijk, ik pak toch nog ‘n
  middeltje om de slaap weer te vatten, maar ‘t
  optimisme blijft! Er komt wel weer een tijd
  dat ik geheel ‘spoor’ en kijk er reikhalzend
  naar uit! Nah, also Kapitän, ‘s wird alles in
  Ordnung kommen, gell? Schlafe? Schlafe !!!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 3.45 uur

 215. @ 213 Madeloief

  Even een correctie.. te werken voor het WHC,.. dit moet zijn natuurlijk het WHO zijn.

  Goedemorgen trouwens

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 9.24 uur

 216. @214, Pool jouw reactie stond er nog niet
  toen ik Henk @210 had beantwoord.
  Volslagen verrassing dus, die er nu weer tus-
  sen geplaatst is en met de ‘nachtelijke’
  alsnog tussen te plaatsen reakties te maken
  heeft.
  Jouw ontboezemingen getuigen van veel te heb-
  ben meegemaakt en nog….met een grote inzet
  jouwerzijds ‘zaakjes’ vlot te doen verlopen,
  en naast de factor ‘doorzetten’ ook een grote
  mate van ‘geluk’…..heel inspirerend geweest
  voor velen, maar jouw onstuimigheid zal dus
  ook wel eens geresulteerd hebben in stuimige
  reacties van derden, wier hart je brak, stel
  ik me voor!
  Leer JIJ nu maar eens van mijn mams, haar
  verbazing dat ze nog flink de diverse figu-
  ren moest zien te weren, toen ze weduwe werd
  rond háár 65ste. Ze deed me ook zien, hoe an-
  dere vrouwen nog flink achter de mannen van
  anderen aanging, wél of géén relatie hebbend.
  Echter, of jij hier ook voluit over Henk’s
  relatie kan schrijven, is voor mij niet rele-
  vant, want dát gaat me gewoon te ver!
  Wat jij denkt….is tot daaraan toe, maar of
  Henk en Dee dezelfde ideeën daarover hadden?
  Ik moet nu weg, maar kom nog wel terug op dit
  zeer interessante verhaal, want dat ‘vallen
  als een baksteen’ voor je lijkt dan weinig
  te doen te hebben met ‘wat er ook tussen de
  oren’ zou zijn. Echter, je openhartigheid
  stel ik zeer op prijs en schetst ook een heel
  duidelijk tijdsbeeld hoe diverse relaties
  toen (en nog) ontstaan. Kwalitatief kom je
  dan uit op ook in die zin de ‘houdbaarheids-
  tijd’ en daar is nog heel wat over te zeggen.
  In ieder geval, buitengewoon veel waardering
  voor hoe je ‘thuis’ handelde, en nu gaat be-
  wijzen dat je het tijdperk van je te laten
  ‘inpakken door (ex)groupies’ geheel ontstegen
  bent en je misschien zelfs nog serieus aan
  Segovia probeert te spiegelen.
  Ja, dat automatiseringsbedrijfje zal je vast
  heel interessante contacten, ook nu nog indi
  rect, hebben opgeleverd, een wereld apart.
  Tja, een VRIJ blijvend reunietje is mogelijk
  waar een flink aantal mensen hier jou graag
  de initiatiefnemer toe zouden zien.
  Wat let je? Onschuldiger kan het niet, toch?
  Leuk om eens te zien wat de diverse mentali-
  teitsverschillen mensen oplevert aan levens-
  ervaringen en menigeen weer graag 50 jaar te-
  rug in de tijd zou willen stappen, en jij?
  Met hartelijke groetjes, tot een ‘wordt ver-
  volgd’….Madelief….Oh ja, zijn het dan nu
  ook die als bakvis en baksteen voor jou geval
  len vrouwtjes, die van de hand in de tand
  leefden en nu steen en been klagen over het
  niet hebben kunnen opbouwen van een fatsoen-
  lijk pensioentje? Ik zie ze veel hoor, overal
  kun je ze tegenkomen: mooi weer gespeeld van
  hun 15e tot 35ste en nu maar ‘schelden’….
  tja…daar heeft menigeen dus ook zijn gedach
  ten over, en vooral diegenen die er op eigen
  kracht bij elkaar 60 uur per week voor nodig
  hebben om baan en studie te moeten combineren
  Jij had dus alle geluk mee, besef dat wel!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 11.08 uur

 217. @ 216 Madelief

  Ik heb altijd gezegd dat ik ontzettend geluk had en wat ik vasthad in goud veranderde, helaas het zij zo en ik kon er niets aan veranderen.
  Ik heb altijd m’n best gedaan om mensen niet te kwetsen, en geprobeerd iedereen onbevooroordeeld te benaderen, tenzij mijn gevoel een teken geeft dat ik moet oppassen,
  nou je kent mijn grofheid en grote bek soms hier op de weblog, maar in principe heb ik een ook maar een klein hartje, maar wel een echt hart daar waar het gaat om anderen te helpen.

  Ik zou willen voorstellen om met een groep mensen naar m’n dacha in Oekraine te gaan en daar een kleine adempauze te nemen voor alle stress die men opgelopen heeft in de loop van der jaren maar de moeilijkheid is dat ik maar een tiental personen kan herbergen (er zijn maar 5 slaapkamers) tenzij we wat opklapbedden kunnen regelen, ach en wat betreft de financien komen we er wel uit.
  In ieder geval het verblijf is geheel voor mijn rekening, ik zal er eens serieus over nadenken of dit te realiseren is.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 12.32 uur

 218. Pool, dat klinkt goed. Wat zou ik graag meegaan (natuurlijk wel op eigen kosten) maar hélaas krijg je mij met geen stok het vliegtuig in.

  Dat zou dan een looie pijp verdoving moeten worden, maar ik neem aan dat je me zoiets niet wilt aandoen? ;)
  Blijf ik hier thuis maar waken.

  Reactie door Anja (B) — woensdag 27 juni 2007 @ 13.53 uur

 219. @217, Ontzettend aardig van je Pool, maar ik
  heb een erg stijve nek en ben niet graag af-
  hankelijk, en daar ben ik strikt eerlijk in.
  Het is eigenlijk heel grappig, dat als ik
  hier op 10 min. afstand naar m’n treintje
  loop, binnen 40 of 50 reisminuten voor je neus zou staan, en heb ik in het verleden goed gelezen, zou jouw woonplaats mogelijk
  aardig calvinistisch kunnen zijn, maar ik kan
  me in jouw woonplaats, (NU) vergissen.
  Voorlopig kan IK me even niet permitteren
  buiten ons land op vakantie te durven, dus
  een dagje in Centraal Nederland zou mogelijk
  voor menigeen perspectief openen.
  Leuker vind IK het dus, althans voor mij ‘n
  gemakkelijk te kiezen lokatie voor betrokke-
  nen te kiezen, waarbij de afstand voor nie-
  mand een probleem behoeft te vormen.Maar wat
  mij betreft mag het dus ook Rodeschool of Terneuzen zijn dan krijgen ook excentrisch
  wonende meelevende SP-ers de kans om zich evt
  bij zo’n groep te kunnen aansluiten en zeker
  voor diegenen die hun ‘gewicht in goud’
  waard zijn, en ik het graag gegund had, ook
  ‘n klein ‘klompje van zichzelf’ te verkopen,
  om ook eens in de Sociale Prijzen te vallen.
  Het idee is UITstekend, fonetisch kom ik dus
  niet verder dan, “jawas loebloe patsja vojja
  minia”, maar of dat voor een toelatingsexamen
  voldoende scoort? Om in stijl te blijven,
  kunnen we deze clandestiene participatie-tóp
  mogelijk ook realiseren in bijv. een kampeer
  boerderijlokatie en dan wil ik de kamer graag
  delen met Anja (B), of we nemen allebei ons
  eigen slaappie mee, om herhaling van de jaren
  vijftig/zestig te voorkomen….ha ha ha.
  Tenzij jij de dokter meeneemt of Hans v.Ger-
  ven ook uitnodigt, durf ik voorlopig nog niet
  ergens heen, zonder een ziekenhuis in de buurt te weten. Die léf moet ik me weer leren
  eigen maken! Als je echt serieus nadenkt, doe
  het dan ook met een variant binnen Nederland!
  Hoe zou mogelijk die lokatie in Ossenzijl ge-
  weest zijn, waar de gekwalificeerde SP-ers
  heen zijn geweest? Zullen we ook eens Beetsterzwaag bezetten, maar golven doe ik
  dan wel op dansmuziek en versier wel een an-
  tieke groupiebaljurk, immers in die tijd kwam
  ik daar niet aan toe, en wérkte me de klé….
  precies ja! Ben ik je nu op “‘t Goeie Spoor”
  of kom ik je op die manier tegen?
  Herkenningskreet dan, Dacha, jeedjem daamoi?
  Sorry, je ziet het al met zo weinig Russisch
  kom ik de grens niet eens over!
  Overigens geloof ik je op je woord en zal er
  nimmer misbruik van maken en heb zelf ook nog
  eerst wat aan ánderen uit te delen, die nu
  even voorgaan! Van het slag ‘kleine graaiers’
  houd ook ik allerminst en, mogelijk aardig
  calvinistisch, ook opgevoed met de uitdrukke-
  lijke richtlijn niét op andermans zak te wil-
  len teren, dus kadootjes hoe dan ook zijn nog
  immer voor mij GROTE tractaties, nu ik ze aan
  het einde van mijn rit (lijkt het soms) toch
  durf te accepteren, maar met moeite. NIETS is
  voor mij vanzelfsprekend vanuit een dubbel fi
  losofische instelling, dat je wel kunt zeggen
  ‘al het mijne is het uwe’, maar nooit kunt
  parasiteren door als uitgangspunt te nemen,
  dat ‘ál het úwe, (vast ook wel…)het mijne
  zou zijn’. Op eigen benen staan, is er in ge-
  hamerd, maar idd. wel anderen helpen daar waar het maar enigszins kan. In tijden van
  wat minder ‘magere jaren’ is het dan ook een
  verrukking geweest, ‘uit te delen van wat we
  hadden en/of konden missen’, desnoods met in-
  levering van eigen geneugten, als de nood el-
  ders héél hoog was. De huidige economie belet
  ons dat nu aan álle kanten, zelfs als het om
  eenvoudige dingen gaat! Zo staan er velen in
  het land dus nu óók voor, vandaar mijn plei-
  dooi iets binnenslands te organiseren, dat
  evt. zelfs gecombineerd zou kunnen worden met
  een gezamenlijk uit te zoeken culturele aktie. Was het eigenlijk wel handig van je om
  e.e.a. zo specifiek te etaleren, want een
  hardnekkige vliegenplaag kan je zomaar over-
  komen hoor….kijk wel een beetje uit!
  Je mag het voor mijn part benepen vinden, maar sommige mensen moeten nu verbeten sparen
  voor een nieuw HR CV kétel om toch nog op hun
  stekje te kunnen blijven wonen, wist je dat,
  én dat kán ook in jouw straat of binnen jouw
  kennissenkring….zié jij ook zo véél????
  Dag Pool, ga ik nou toch nog voor jou vallen
  omdat je me aanzet tot dagdromen? Graag wil ik dan wel meeschrijven aan jouw sprookje!
  Groetjes, Madelief….tijd voor thee voor de
  kidds Pool, dit…..even wégleggen!

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 14.40 uur

 220. Lezende het bericht van Anja en Madelief, dacht ik daar gaat mijn grote reis door Europia. In gedachten zag ik het al, wij gaan niet met een vliegtuig, veelst te gevaarlijk, maar ik zag ons met zijn allen in een oude hippy bus geschilderd in allerlei vrolijke kleuren, spandoeken met allemaal socialistische kreten o.a. blijf met je poten van Europa af. It’s a long way to the Dacha van Pool. Maar wij kunnen de gedachten warm houden.
  Laten wij alvast in training gaan op een ruime parkeerplaats waar toiletten zijn, wij nemen tenten mee en zingen dan :Lustig ist das zigeunerleben. Kortom wie een uitvoerbaar idee heeft mag het zeggen.
  Nu wat anders de SP hield zomers altijd een feestdag op de Paasheuvel, daar hoor ik niets meer van, laten wij daar een nieuw leven in blazen, snurken kunnen wij wel op een camping of zo iets. Een feest weekeind voor oud gedienden van de SP als beloning voor al het werk wat zij gedaan hebben voor de partij. Pool woont daarvan niet zover en kan polshoogte nemen.

  Reactie door d'olle Henk — woensdag 27 juni 2007 @ 15.27 uur

 221. @ 220

  Hier zijn nog een paar foto’s van het laatste Tomaat festival.
  http://members.home.nl/h.hiensch/Paa-1.jpg
  http://members.home.nl/h.hiensch/Paa-2.jpg
  http://members.home.nl/h.hiensch/Paa-3.jpg
  http://members.home.nl/h.hiensch/Paa-4.jpg
  http://members.home.nl/h.hiensch/Paa-5.jpg

  Het moet een echt feest worden voor jong en oud niet beesten maar feesten.

  Reactie door d'olle Henk — woensdag 27 juni 2007 @ 15.57 uur

 222. Kijk eens even aan, Henk komt direct met
  praktisch uitvoerbare voorstellen.
  Over de Paasheuvel heb ik al zoveel verhalen
  gehoord, maar ‘k was er geloof ik nooit.
  De foto’s doen gezellig aan en de feestdag
  van de SP kan dan mogelijk weer in ere wor-
  den hersteld daar, zou een prima oplossing
  lijken. ‘k Ga ‘m even besnuffelen, die heuvel
  dan, op Google Earth weet ik hoever het ook
  evt. met openbaar vervoer bereikbaar is/zou
  zijn. Ja natuurlijk Henk, féésten en niets
  anders dan dat en jullie nemen je gitaar mee,
  en wij zingen de blues….of zo….Oh give me
  a home, in which some SP-ers ‘woon’, and the
  dearests without tears come home…………
  where never is heard a stupid politic word…
  and nobody feels so alone…..okidoki Henk,
  maar nu? Sweet dreams until autumn?

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 16.55 uur

 223. @ 220 Henk H

  Ja Henk, die Paasheuvel

  ik vond nog wat over de heidense plekken in Gelderland.

  http://www.heidendom.nl/leeshoek.html

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 17.07 uur

 224. @ 220 Henk H

  Sorry Henk, ik zie dat jij het over de Paasheuvel had, en ik dacht direct aan de Paasberg vandaar mijn te snelle reactie.

  Ik kom hier nog wel op terug eerst even de kids verzorgen.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 17.12 uur

 225. …@Henk,

  Prima idee, ik ben er helemaal voor in, zolang ik maar niet in een vliegtuig hoef.
  Heeft trouwens niets te maken met het is gevaarlijk hoor Henk, het is een onberedeneerbare angst.
  Ik heb meerdere malen gevlogen en kwam er altijd doodziek van angst uit, het is geen gewóne vliegangst, maar meer een combinatie van.
  Weet je ik heb ook zoiets, als het de tijd van de piloot is wil dat nog niet zeggen dat het ook mijn tijd is.
  ………….

  …@Madelief,

  Ik wil met jou best een kamer of tentje delen, als je maar niet snurkt!
  ………

  …@Pool,

  Ik word toch zo ongeduldig hiervan, als we dan toch in eigen land iets organiseren, wil ik wel precies weten hoe of wat.
  Wie kookt er trouwens, jij of ik?
  Mijn tomatensoep proef je nergens zo goed als bij mij.

  Trouwens ik wil mijn achtertuin nog wel ter beschikking stellen voor een gezellig SP-uitje! Ruimte genoeg hier.

  Reactie door Anja (B) — woensdag 27 juni 2007 @ 17.31 uur

 226. @223 Pool.

  Als je met google zoekt naar “AJC Paasheuvel”
  dan kom je website van de SP tegen met het onderwerp “SP jongeren en AJC ouderen vinden elkaar op de Paasheuvel” dat was in Augustus 2001, datum site 14-9-2001.
  Zij die het niet weten de Paasheuvel vind je in Vierhouten.

  Reactie door d'olle Henk — woensdag 27 juni 2007 @ 17.42 uur

 227. @ ACE (206):

  Citaat: “Ben je dan in maart 2008 voldoende vent om hier op het log te schrijven :
  Ik, Olav Meijer, ben een kinderlijk naief geweest en geef ruiterlijk toe dat ACE vanaf het begin gelijk heeft gehad.”

  Zucht!
  Je lijkt het niet te kunnen begrijpen.
  Nergens doe ik een VOORSPELLING, dat er absoluut wél of absoluut géén nieuw referendum zal komen. Ik beschrijf alleen maar hoe het e.e.a. juridisch in elkaar zit. Bv. dat de Raad van State slechts een ADVIESrecht heeft, en de verantwoordelijkheid voor de beslissing bij de politiek zélf blijft liggen, hoe men dit ook wendt of keert. Men kan zich dus NOOIT achter de Raad van State verschuilen. Dat is wat ik stel. Daarmee ontken ik dus niet, dat een meerderheid van de Twedede Kamer ervoor zou KUNNEN kiezen geen nieuw referendum te organsieren.

  Mijn eigen standpunt is wel, dat ik het vanuit democtatisch oogpunt wel noodzakelijk vind dat een nieuw referendum wordt gehouden.

  Advies aan jou: je moet mijn stukken beter en minder bevoorordeeld lezen, ACE. Dan geeft je niet zulk commentaar.

  Ik, Olav Meijer, ben een kinderlijk naief geweest en geef ruiterlijk toe dat ACE vanaf het begin gelijk heeft gehad.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 27 juni 2007 @ 18.19 uur

 228. Sorry! Ben vergeten mijn typwerk te corrigeren.
  De laatste alinea in nr. 226 moet dus geschrapt worden! (Staat daar uiteraard per ongeluk).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 27 juni 2007 @ 18.21 uur

 229. Aanvulling op nr. 226:

  En omdat ik vind, dat een nieuw referendum vanuit democratisch oogpunt zou moeten worden gehouden, vind ik dat daarvoor geknokt moet worden. (Dat is wat ikz eg in nr. 204). Ik wens me niet bij voorbaat bij voldongen feiten neer te leggen, zoals jij blijkbaar wél doet, ACE.

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 27 juni 2007 @ 18.28 uur

 230. @ 225 Anja (B)

  Ik vind het een geweldig idee, in je achtertuin, maakt mij niet uit als het maar gezellig wordt, koken kunnen we ook samen, maar dan wel jou tomatensoep, haal ik wel een paar flessen wijn uit m’n kelder enz. enz. enz. kunnen we mischien toch een leuke dag van maken met z’n allen, we moeten onze gedachte er maar eens over laten gaan.
  Mischien is het slim om t.z.t een apart e-mail adres in het leven te roepen waar we op kunnen reageren m.b.t. het gebeuren, we moeten natuurlijk wel onze privacy op deze weblog behouden.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 18.43 uur

 231. @ 229 Olav Meijer

  Zeker moet er een referendum komen, we gaan ze het toch niet makkelijk maken die graaiers daat in Brussel en zeker JPB moet weer eens afgestraft worden, hij denkyt dat hij weer inmens populair is geworden maar in feite blijft hij dezelfde waggeleend als voorheen alleen zijn kuif is anders.
  En nu maar hopen dat er na ons tweede NEE we uit de EU geflikkert worden ha ha ha.
  Dat hele EU gebeuren is een groot geld verslindend apparaat, noem mij een drie voordelen……. noem mij eens twee …… noem mij een een…..

  Nederland uit de EU leve de vrijheid.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 18.49 uur

 232. @ 230 Olav Meijer en Pool

  Het vind het rot dat ik degene moet zijn die je dit moet vertellen : Jij gaat dood Olav, eens ga je dood, bij de één duurt het wat langer dan bij de ander maar je gaat dood.

  Het is wat met die voldongen feiten. Maar leg je er niet bij neer hoor, vechten tot het bittere einde. Wellicht staat er nog eens een nieuwe Servantes op die jouw leven humorvol vereeuwigd.

  Jij omschrijft steeds de formele staatskundige regeltjes en wetten, waar ik aangeef hoe het er in de praktijk aan toe gaat, hetgeen jij niet gelooft en belachelijk vindt.

  Alle argumenten zijn op dit moment in jouw voordeel en als het nou toch loopt zoals ik zeg, kun je het dan over je hart krijgen toe te geven dat het allemaal voorgekookte manipulatieve achterkamertjespolitiek is geweest.

  Tegen molenwieken vechten is leuk, maar er consistent tegen blijven vechten is vreemd.

  Pool maakt het nog leuker. Romanticus als hij is, zou hij de promotie- en marketingregels en wetten moeten kennen.
  No way, never , stemt het Nederlandse volk nog een keer TEGEN een nieuwe grondwet. De marketing en promotiemachine werkt al ruim een half jaar op volle toeren en de psyche van de mens kan dat niet weerstaan.

  Jammer dat we dat nooit zullen kunnen controleren.

  Slaap zacht vrienden in jullie make believe sprookjes land, de grote tovenaar komt gauw, droom maar lekker voort van elfjes en kabouters. Ik spreek jullie nog wel een keer aan de andere kant; in de wereld die realiteit heet.

  Reactie door ACE — woensdag 27 juni 2007 @ 20.37 uur

 233. @225 Nou graag Anja een kamertje met je de-
  len, want ik snurk niet, maar leuker voor jou
  is dat ik soms ‘praat in mijn slaap’, kijk en
  dan hóór je nog eens wat en dat gaat in een
  tentje net iets minder comfortabel.
  Overigens als jouw tuin groot genoeg is,
  zoeken we als gasten toch een warme nacht uit, want ik heb zeker 5 zomers zoveel mogelijk in tenten overnacht, en bij jou zal
  ik dan hooguit een klamboe nodig hebben, die
  ik gewoon over een parasol uitspreid. Kampe-
  ren heeft me veel geleerd en vooral improvi-
  seren. Tja, nou wordt het toch moeilijk kie-
  zen, want jouw tomatensoep is misschien wel
  heel verrukkelijk maar we laten jou dan zeker
  niet koken, dan gaan we gewoon met z’n allen
  ergens in de buurt een gezellig hapje eten of
  laten het komen. Het gastvrouw zijn en wat er
  zoal bijkomt is al méér dan genoeg!
  Privacy helemaal waarborgen kan dus alleen
  maar, Pool, als we het ontmoetingsterrein
  neutraal houden, en bij ‘gebleken geschikt
  zijn’ kunnen we altijd nadien nog eens hier
  of daar een individueel adres bezoeken, toch?
  Henk’s gedachten om jou wat te doen vinden
  in een straal van 60 km om jou heen, is mis-
  schien nog helemaal niet zo gek! Overigens
  moet er flink rekening gehouden worden met
  het feit, dat sommigen misschien in één dag
  de retourrit binnen Nederland moeten kunnen
  maken, dus evt. overnachtingen regelen op een
  voudige basis, zou voor diverse feestgangers
  een pré betekenen.
  Anja’s aanbod is natuurlijk ook ontzettend
  leuk, dus we moeten het maar eens aftasten
  met z’n allen, of ook deze story gaat tot de
  ‘sterke verhalen’ behoren.
  Krijg je nog een probleem Pool, doe je ook
  aan carpool, zonder hard te scheuren?

  Reactie door Madelief — woensdag 27 juni 2007 @ 20.41 uur

 234. @ 233 Madelief

  Ik kan carpoolen maar ik kan ook voor komen rijden voor mensen die om welke reden dan ook, niet met het openbaar vervoer kunnen.
  Als het een beetje op de route ligt zou ik toch wel 3 a 4 mensen kunnen meenemen.
  Ik woon in het zuid oostelijke gedeelte van de prov. Utrecht.

  Reactie door Pool — woensdag 27 juni 2007 @ 21.51 uur

 235. @ 188 d’olle Henk

  Alleen dit keer worden we bezet door een Fluwelen Dictatuur. Dat valt in eerste instantie niet zo op.

  Reactie door Ed Sorrento — donderdag 28 juni 2007 @ 0.44 uur

 236. @234, 21.51, Ja Pool, je had al zoiets laten
  doorschemeren, en sinds kort is er ook een
  directe ns-verbinding tussen jouw en mijn
  woonplaats. Ik woon per trein 5 minuten van
  Utr.CS vandaan. Mij van de straat pikken voor
  het Beatrixgebouw aangrenzend aan Utr.C.S.is
  dus nooit een probleem. Bussie komt zo hé?
  Uiteraard zal ik dan wel rood dragen, of bijv. korenblauw of zwart of zo, met natuur
  lijk een madeliefje of wat ervoor kan door’
  gaan. De grootste attractie van mijn woon-
  plaats is de volstrekte laagbouw ervan en zo
  de polders in te kunnen fietsen en evt. binnen 5 min. per trein, de gehele omgeving
  overzien vanuit Utr.Centrum. Kijk, we wachten
  wel even af, wat zoals de ideetjes zijn voor
  een gezellig reunietje! Ja, ik ga proberen
  weer te slapen! Goede morgen overigens daar
  aan de rand van die vale ouwe….mooi hoor!

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 5.10 uur

 237. ACE (@32):

  Wat jij beweert is speculatie en geen enkele zekerheid. Meer niet. Dus dat is niet “zoals het er in de praktijk aan toegaat.” Je beschrijft alleen een MOGELIJKHBEID. Ik zal echt niet van je vragen later te zeggen “dat Olav van het begin af aan gelijk heeft gehad” als wél een referendumz al worden gehouden. Wat een onzin!

  Jij leest en begrijpt gewoon niet goed wat ik schrijf, en daarom zal ik een aboluut allerlaatste poging doen.

  Wat heb ik immers zélf reeds geschreven in nr. 97 op 24 juni jl.?
  Citaat:
  “Maar omdat de PvdA deel is gaan uitmaken van de nieuwe coalitie (met een nieuw referendum in het verkiezingsprogramma), moest een soort tussenoplossing worden gevonden (zoals ook op andere terreinen), en die werd: eerst advies vragen aan de Raad van State (RvS). Als deze nu zal zeggen: in dit geval is een nieuw referendum niet noodzakelijk, dan zal de PvdA -ondanks haar verkiezingsprogramma- zich daarvan waarschijnlijk bevrijd voelen. (Vgl. het niet doorgaan van het onderzoek naar het doen en laten van de Nederlandse regering inzake Irak).”
  Met andere woorden: ik houd het wel degelijk zeker voor mogelijk dat de PvdA uiteindelijk tóch tegen het houden van een nieuw referendum zal stemmen. Nergens heb ik het tegendeel beweerd. En als wél een referendum wordt gehouden, kan de meerderheid uiteraard vóór het nieuwe verdrag stemmen. Nergens, maar dan ook nergens heb ik het tegendeel beweerd.
  Zo duidelijk?

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 28 juni 2007 @ 9.26 uur

 238. toch raar dat de verzekerings premies telkens maar weer stijgen:

  http://www.nu.nl/news/1132229/37/%27Verzekeraar_wantrouwt_niet-Westerse_klant%27.html

  of toch niet…?!
  dit zinnetje gaf mij een erg naar gevoel: “Vorig jaar dienden fraudeurs voor een miljard euro aan valse claims in. Dit verlies wordt via de premie doorberekend.”

  Reactie door iew — donderdag 28 juni 2007 @ 9.47 uur

 239. Ja dat is toch met alles zo in dit land alles is door berekend.
  valse claims,niet goed berekende projecten b.v betuwelijn etc,zo kun je er nog veel meer opnoemen.
  Nederland is een uitgerekend land we moeten en willen teveel of het voortouw nemen.
  Onze basis is weg ondernemers zijn niet ondernemend genoeg om te investeren en dan vooral in personeel b.v opleidingen.
  Dan kom je weer terug op het verrekenen ja zo heet dat, het bedrijf maakt een fout en wij de burgers lossen het wel op door b.v meer premie te betalen onder het mom van het is allemaal duurder geworden.
  Dan kom je van zelf bij het personeel terecht de persoon op de verkeerde plek theorie dat zie b.v ook bij onze vakbonden waar is de arbeider die door groeide naar vakbond voorzitter,dat bestaat niet meer en
  komt ook niet meer terug.
  Waarom?de vakbond heeft regels en richt lijnen die zover afwijken van hun basis dat
  je nu hbo moet hebben om zo’n functie te kunnen besteigen.Het zijn politieke partijen
  aan het worden.
  Maar o.k om even terug tekomen waar het om gaat door berekenen van fouten naar de burger.
  Als je een fout maakt als verzekeraar dan neem je die fout en betaal je die uit de buffer die je als bedrijf hebt
  op gebouwd.
  Dan maar wat minder winst over de winst dan denk ik altijd man wat lul je nou je maakt toch
  winst iets minder maar toch meer als vorig jaar.
  Ach en dan gaan we verder naar europa wel een vlag of niet een volks lied wel of niet.
  Hou toch op willen wij dan zo erg op dat land dat amerika heet lijken als europa.
  Onze voor ouders hebben voor deze rotzooi gezorgt wat er aan de ander kant van de ocean
  gebeurt heeft totaal geen achter grond of basis die ligt hier in europa laten wij nou
  gewoon onze kleuren en stijlen behouden.
  Onze kleinzieligheden enz al wordt het hier in nederland wel steeds erger we leven in een
  afschuif economie en doen aan merk politiek.
  Laten we lekker gaan privatiseren dan kun je
  concureren zieken huizen de post hou toch op
  het wordt er alleen maar duurder van.
  Kijk als je nou gewoon de ziekhuizen,stroom
  verzorger,open baar vervoer als staat gehouden had dan had je nu ook de kosten iets kunnen drukken.
  Je moet gewoon zorgen dat je basis goed is
  en weten waarom je ergens aanbegonnen bent
  en je verandwoordelijkheden nemen en kennen.
  Dit geld voor ons als burger en voor de vertegen woordigers van ons de politiek .

  groeten Serge

  Reactie door Serge — donderdag 28 juni 2007 @ 11.14 uur

 240. Olav en Pool, jullie standpunten zijn hier
  tot en met toegelicht, uitgeduid en goéd
  overgekomen. Na verschillende pogingen en de
  diverse manieren op dit log waarop ACE zich
  deed/doet leren kennen, is jullie bereidheid
  tot een evenwichtig gesprek te willen komen,
  duidelijk gebleken en wij medelezers hebben
  jullie commentaren danook met belangstelling
  gevolgd, maar als ACE bewust de invloed van
  de TWEEDE Kamer niet volledig wil incalcu-
  leren dan is dat zijn onderschatting en ont-
  zetting tevens. Hij vreest dus voor het laat-
  ste, kan er zijn druk op de ketel willen zet-
  ten, niet in kwijt. Als ACE geen gelijk
  krijgt, lijkt hij de ‘rede’ te willen ver-
  vangen door met een mattenklopper om zich
  heen te meppen, dat deed al eerder mensen
  kórte méppen met hem maken, om erger te voor-
  komen: zijn woordkeuze is dan verre van fraai te noemen, q.e.d.! Jullie zouden hem
  beter moeten kennen, maar geven hem nog ken-
  nelijk steeds het voordeel van jullie twijfel of buitengewone lankmoedigheid. Er
  zijn echter grénzen, wie we ook voor ons den-
  ken te hebben. Good day, gentlmen. Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 11.30 uur

 241. Och ja, Pool en Olav, ik zou me natuurlijk
  ernstig kunnen vergissen en dat voorbehoud
  maak ik dan dus ook. Er lijkt hier regelma-
  tig een ploegje sightsee-ers langs te hup-
  pelen bij gebrek aan na-schoolse of zelfs ook
  na-’slaap ze’ opvang te kunnen geniéten.
  Hier dan regelmatig zaken niet komen bedis-
  cussiëren maar ordinair schofferen is dan de
  hobby en vreugde van hun dag geworden.
  Een tuinbouwcursus, ‘kaf van het koren’ leren
  scheiden zou zo gek nog niet zijn, en mis-
  schien doen zij dat ook wel en denken dat
  hier hun ‘proefterrein’ is gelegen, maar ja
  dat is toch vaak écht bij de konijnen af, als
  je ziet hoe er dan op dit log men denkt te
  kunnen consumeren en te recreëren.
  Het feit dat de SP de samenleving ook digitaal met open armen ontvangt en haar huis
  ervoor open zet, wil nog niet zeggen, dat uit
  gerekend de SP daarvoor op de tocht moet ko-
  men te staan. See, I am crystal clear for all
  kind of customers, that can’t get a life and
  neglect other ones feelings as well. See you.
  Madelief.
  P.S. Feitelijk zijn de troeven in jullie hand
  maar dat wisten jullie natuurlijk al, deep
  down!

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 11.51 uur

 242. Goh, Madelief, jij hebt het wel ERG met jezelf getroffen he?

  Niet te geloven wat ik hierboven allemaal lees, is dit soms een wegpest-strategie.

  Ik ben op deze weblog terechtgekomen omdat er interessante meningen zijn, wel of niet mee eens dat doet er niet toe, eenelk kan hier een reactie geven.

  Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Madelief hier denk de regels te kunnen bepalen.

  De bijdrages van ACE zijn zeer waardevol en ik kan er nog wel een paar noemen, ervan uitgaande dat eenieder zn. mening gerespecteerd wordt gaat het mij zwaar irriteren dat de arrogantie van Madelief hier de boventooon voert.

  Ik denk dus niet dat ik hier verder ga reageren en dit weblog laat voor wat het is.

  Reactie door Dorethea — donderdag 28 juni 2007 @ 13.43 uur

 243. @242 Dorethe,

  Tabéé!

  Reactie door Anja (B) — donderdag 28 juni 2007 @ 14.03 uur

 244. Kijk Dorethea, je bent hier kennelijk nog
  maar pas en ik zal je besparen wat ACE anderen meent te kunnen toevoegen, dan had
  je deze bijdrage van 13.43 wel uit je hoofd
  gelaten.
  Had eerst maar eens een jaar of twee grondig
  meegelezen, dan zou je weten hoe je de diver-se onderwerpen moet beoordelen, en vooral hoe
  men de reakties formuleert.
  Buitendien, ik voer hier niet de boventoon en
  arrogant ben ik van huis uit zeker niet,
  maar jij matigt je – hier zojuist binnen-
  komend – een oordeel aan dat jou niet toe-
  komt. Wil je wegblijven kan dat natuurlijk en
  kan ik je hooguit vragen, of je soms maar be-
  perkt van dit aliasje gebruik kon maken! Je
  bent niet de eerste die hier af en toe zeer
  behulpzaam tegemoet wordt getreden op dat
  punt! Het woord wegpest-strategie is al hele-
  maal niet op mij van toepassing, maar wel kan
  het gebeuren, dat verschillende trouwe bezoe-
  kers regelmatig even helpen corrigeren en om
  een log zuiver te houden is dat soms heel
  hard nodig. Heb je commentaar, best, maar dan
  wel eerst álles lezen voordat je je bezínt op
  wat je denkt te kunnen inbrengen hier!
  Mij zul je hier niet de gasten van dit log
  zien wegsturen, gást zijnde. Dat heeft nl.
  wel degelijk te maken met een arrogante op-
  stelling, die niet de order van webhouder
  dezes is. Grappig, dat je dan over mijn ma-
  nier van reageren denkt te moeten vallen én
  blijf maar rustig hier. Je hoeft niet te rea-
  geren, maar kan allicht een poosje langer
  meelezen en de zaken beter in verband zien!
  Met belangstelling jouw wezenlijke interesse
  tegemoetziende, met vriendelijke groet,Made-
  lief.
  P.S. Vergeet niet, dat iemand zichzelf geheel
  prijsgeeft, als er naast technische verhan-
  delingen er uitlatingen gedaan worden die in
  het kader van hier los te laten meningen ge-
  woon ‘beneden peil’ zijn. Dag, dag, dag!

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 14.31 uur

 245. @ 237 Olav Meijer

  Jouw standpunt is er een van het kan vriezen en het kan dooien. Ik heb het al eerder gezegd; de heetste plekken in de hel zijn gereserveerd voor die mensen die ten tijde van crisis ambivalent blijven. Eenvoudigweg omdat het niet innemen van een standpunt laf is omdat je op die manier nooit verantwoordelijkheid hoeft te nemen.

  Als jij zegt dat de jackpot in de oudejaarsstaatsloterij 2007 valt op het eindcijfer 3 en hij valt ook daadwerkelijk op een 3, dan noem je dat speculatie.

  Als ik zeg dat de jackpot in de oudejaarsstaatsloterij 2007 valt op
  BC 011826 ondanks dat er op dit nummer al eerder in het jaar een keer een jackpot is gevallen en statistische berekeningen de kans hierop op 1 op een miljard becijferen en hij valt op BC 011826. Dan is er geen sprake van speculatie en ik zou graag willen dat je dat bekend, niet meer dan dat.

  Je hebt gelijk dat we deze discussie niet verder door moeten doorvoeren omdat alle argumenten inmiddels wel zijn gewisseld.

  Het was me een waarlijk genoegen.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 15.09 uur

 246. @ 240 241 Madelief

  Jouw wens dat iedereen zich naar jouw fatsoensrakkerij voegt, toont zo overduidelijk jouw anaalspierretentie dat het generend voor ons is.

  Geef eens een keer een inhoudelijke mening want dat is de kerndoelstelling van dit log of zoek professionele hulp.

  I’m not your shrink, Teach.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 15.29 uur

 247. @ 244 Madelief

  Je denkt echt dat je gelijk hebt hè.

  Laat ik je verlossen ; gelijk hebben bestaat niet, je kunt alleen gelijk krijgen en doet altijd een ander.

  Wie denk je wel dat je bent, een hartvochtige tiranniek leraresje die met een lineaal denkt haar mening te kunnen afdwingen. Die strategie is de oorzaak van alle recalcitrantie en daarmee alle ellende in wereld.

  Je bent bedankt Teach.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 15.38 uur

 248. DAT bedoel ik dus, Madelief, wie ben jij dan om mensen te corrigeren.

  Ik heb genoeg gelezen om mij een oordeel te kunnen toeeigenen, denk niet dat ik een groentje ben, je vergis je dame.

  En kom nu niet aan met aliasjes, dat heb ik ook vaker gehoord.

  Reactie door Dorethea — donderdag 28 juni 2007 @ 16.22 uur

 249. @ ACE:

  Zelf ben ik hier altijd heel duidelijk geweest over mijn mening, ook over het Europees Verdrag. En lees ook nog eens nr. 229.

  Verder met jou discussiëren heeft inderdaad geen enkele zin: je reageert als een vastgelopen grammofoonplaat, met kromme redeneringen, merk ik, zonder eerst argumenten goed tot je te laten doordringen. Niets aan te doen, kennelijk.

  @ Madelief:

  Ik raad je aan niet meer te reageren op reacties op jou, die beneden alle peil zijn.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 28 juni 2007 @ 16.42 uur

 250. @ 240 Madelief

  Inderdaad de woordkeus van onze ACE is soms verre van fatsoenlijk.
  Ooit heeft hij mij ook van alles en nog wat uitgescholden en beschuldigd, maar gelukkig heeft de webmaster die reactie van hem verwijderd en tegelijk het item gesloten omdat men bang was dat het zou escaleren.

  Ik zal niet zo gauw meer op hem reageren omdat hij ons van de SP maar sukkelaars vind, en ik het gevoel krijgt dat hij ons niet serieus neemt omdat hijnaltijd zijn gelijk wil hebben, plus dat hij altijd zijn dominantie wil botvieren op dit weblog.

  Ik kan hem nog niet helemaal in een politiek hokje plaatsen, ( welke partij hij aanhangt, ik dacht zelf PVV ) maar dat hij niet die socialistische idealen onderschrijft is wel duidelijk.

  Reactie door Pool — donderdag 28 juni 2007 @ 16.53 uur

 251. @246, @247 @248 (dat leest wat eenvoudiger)
  Dorothea, je vergist je schromelijk als je
  mocht denken dat de ene mens denkt maar van
  álles te mogen zeggen en/of schrijven en de
  betrokkene zich maar van alles zou moeten la-
  ten welgevallen.
  ——————————————–
  Mis ik nog de aanhef van ‘met alle respect..’
  en mensen, zoals bijv. ACE, die menen mij dus
  een “anaalspierretentie” te moeten aanpraten,
  mag ik zeker van een weerwoord voorzien.
  Het ooit in juridische kringen te hebben ver-
  keerd geeft niet het récht om met o.m. juri-
  dische termen te goochelen in combinatie met
  biologische vaktermen.
  Nochtans, kan ik hooguit beleefd, dringend en
  vriendelijk verzoeken, de meest in het oog
  springende kringspier enigszins onder con-
  trôle proberen te houden in zulke gevallen,
  als we nu toch over lijken te zijn gegaan op
  een dergelijke terminologie!
  Als dus ACE meent niet mijn ‘shrink’ te zijn,
  heeft ze daarin volkomen gelijk, een head-
  shrinker kan aan MIJ niét zijn boterham ver-
  dienen en zal in workshops altijd beginnen te
  zeggen dat zijn clientele doorgaans als eerste last hebben van ‘projectie’, die pro-
  jectie die je zónder lantaarn overal kan te-
  genkomen en derhalve dient te negeren.
  Tja, weet je wat, ga jij eens een paar woor-
  denboeken te lijf en kijk hoe je het woord
  harDvochtig dient te schrijven en wat het zou
  betekenen.
  “Alle ellende in de wereld oorzaak van recal-
  citrantie die ik met ‘n (mijn?) lineaaltje
  bewerkstelligen zou alszijnde een tiranniek
  leraresje?”. Wel, wel, wel… je bent ken-
  nelijk weer op zoek naar oppositie binnen dan
  nu dit topic, hier bij de SP.
  Laat je nou toch snel eens nazien ACE, en
  jij durft te praten over professionele hulp?
  Wie hier de ‘groentjes’ zijn, zo ‘links’ en
  ‘rechts’ zullen we even in het midden laten,
  maar de mond vol hebben, met veel bla bla bla
  getuigt in ieder geval niet van het zo met de
  lippen beleden ‘respect voor anderen’, waar-
  van je dan ook maar eens acte mag opmaken.
  Quotes van wat jij hier de diverse figuren
  denkt te kunnen toevoegen zijn af en toe, op
  zijn zachts uitgedrukt, onwelvoegelijk. Even-
  goed probeert men jou nog met geduld een fat-
  soenlijk antwoord te geven, en aan jou zou dan de bevoegdheid zijn de ‘inhoudelijke kwa
  lificatie’ te beoordelen. Hier ben jij, noch
  ik de ‘teach’, althans ik pretendeer dat ze-
  ker niet en laat die gedachte ook niet óp mij
  projecteren, laat dat heel duidelijk zijn….
  en insiders hier bij Jan Marijnissen weten
  wel beter……
  Jij lijkt er elke keer veel genoegen en beha-
  gen in te zien om te kijken ‘hoe vér’ je wel
  denkt te kunnen gaan, en dat mág hier ook heel vér, maar je zou bijv. kunnen besluiten
  het iets minder te overtrekken, en, als jij
  bijv. ook niet als ‘groentje’ betiteld wil
  worden, verf die bovenste kringspier, die zo
  in het oog valt, eens nadrukkelijk hartstoch-
  telijk knalrood, een eyecatcher voor de par-
  tij ! Bedenk wel, dat de ‘schoonheidsspecia-
  listen van de SP’ regelmatig hun verrassende
  aanbiedingen voor je in petto kunnen hebben.
  Dag ACE, mooi weer troef, dus maak er een ont
  spannen weekend van, groetjes Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 17.05 uur

 252. ACE,

  Niet jouw gedrag gaan projecteren op een ander, is nogal misplaatst.

  Verder sluit ik mij bij Olav Meijer aan wat betreft het reageren op jouw persoontje, het heeft inderdaad geen ènkel nut.
  Je bent zo overtuigd van je eigen gelijk, daar helpt geen lieve heer meer aan.

  En bespaar me verder je vieze, geile en andere smerige opmerkingen maar aan mijn adres, zoals je al eerder hebt gedaan, ook ik heb het met jou gehad.
  Genoeg is genoeg.

  DURF eens naar jezelf te kijken ACE en zie wat er schort, dan kun jij misschien nog nèt op tijd professionele hulp krijgen.
  Ik heb jouw smerige bewoordingen/aantijgingen aan mijn adres bewaard, dus kom nu niet met het praatje dat jij schone handjes hebt.
  Integendeel.
  Het allerbeste gewenst voor jou ACE, maar ga hier geen mensen onderhuidse infecties noemen en ze beledigen op een manier waar géén ènkele reden toe bestaat.

  Dat zit alléén in jouw hoofd.

  Jouw waarheid is nog NIET DE waarheid ACE.
  Misschien moeilijk voor je, maar kom op met een beetje goede wil van jou zelf uit, moet het toch lukken om weer een beetje je leven op de rails te krijgen.
  Jouw denkwijze kun je niet aan een ander toe schrijven, een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen geluk.

  Het ga je goed ACE!

  Reactie door Anja (B) — donderdag 28 juni 2007 @ 17.10 uur

 253. Olav, pas na plaatsing ontdekte ik jouw kers-
  verse bijdrage en zo langzamerhand begin ik
  werkelijk te geloven een hekel aan een derge-
  lijke vorm van ‘gezelschapsspelletjes’ te
  krijgen en zal je aanbeveling ter harte nemen
  Soms met veel moeite tracht ik toch de toon
  te bewaren die van mij als ‘gast’ verwacht
  wordt, en die discipline breng ik zeker op,
  maar het woord querilant komt op dit moment
  niet van mijn netvlies áf! Ik heb ook diverse
  raadgevingen wel onthouden: het blijft toch
  alles van hetzelfde! ACE toonde zich al eer-
  der verheugd bij het ondergaan en een kick
  krijgen van ‘geestelijke zelfkwelling’, maar
  enige assertiviteit wil ik toch wel aan de
  dag leggen, al is het tegen beter weten in!
  Fijne avond Olav, en ik (?) zal die ook zeker
  hebben en alle andere mij zo dierbare gasten
  hier! Groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 17.12 uur

 254. @ 249 O laf Meijer

  Goed advies van jou, zeg ;

  He who runs away today, can run away another day.

  Is er een clubje voor jullie soort, kun je daar lid van worden of zo ?

  wat is je motivatie voor dat advies ? ;

  Ik verwacht geen antwoord hoor, ik weet het antwoord natuurlijk allang ; moedwillige stigmatisering,

  niet echt een leuke karakteruiting, vind je wel.

  Ik raad je aan niet meer te reageren.

  Het gaat je goed.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 17.42 uur

 255. @ 250 Pool

  Opzichtig manipulatief want het is allemaal nog veel erger ;

  Ik ben in hart en nieren SP’er.

  Iets waar we in een romantisch kaarslicht dineetje onder het genot van een lekkere drievoudig gedistilleerde wiskey over kunnen praten ?

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 18.01 uur

 256. @ 251 Madelief

  Ontspannen weekend ?, vrijdag is gewoon een werkdag hoor. Jouw uitkering moet ook betaald worden toch.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 18.04 uur

 257. JE ZAL HET MAAR HEBBEN

  Anal retentive, OCPS, OCS zijn geen stoornissen om mee te schermen dan wel een ander toe te wensen.

  Ik zou het gezelliger en makkelijker vinden als we elkaar enge ziektes zouden toewensen! Dan kan er tenminste nooit een addertje onder het gras zitten.

  Erik Sc

  Reactie door erik — donderdag 28 juni 2007 @ 20.32 uur

 258. @257 Stop nu maar met het projecteren hier van mogelijk een klein stukje studie, dat je
  niet in verband weet te brengen.
  Maar Sigmund Freud zou zich beledigd voelen
  als jij meent het begrip ‘anal retentive’
  vrij naar mijn persoon te vertalen en nu ook
  nog meent dat aan Anja B uit te leggen als
  zijnde een nauwkeurig omschreven psychose.
  Lees Wikipedia wat beter of je boekwerken
  van Freud, maar doe Freud niet te kort om zo
  zijn uitleg te vergiftigen, dat past jou niet.
  Ja, leuk hé, ik ben morgen vrij van mijn ta-
  ken, want die van mij duren nooit 5 werkdagen
  maar altijd meer, en morgen ben ik vrij, op
  dokters voorschrift.
  Uitspraken, als zou ‘mijn uitkering ook be-
  taald moeten worden’ zouden jou feitelijk een
  klap in je gezicht moeten opleveren. Maar,
  ACE, omdat we inmiddels weten, dat je daar
  buitengewoon van zou genieten in je zelf ge-
  dane uitlatingen m.b.t. de waardering voor ‘n
  geestelijk masochisme, krijg je die dreun dus
  niét! Vermoedelijk is wérken voor jou de beste remedie voor jouw conditie en het leidt
  je wat af ook. Maar jouw denigrerende opmer-
  kingen doen mij even afzien van een te voeren
  gesprek en dat is het resultaat van jouw ma-
  nier van communiceren. Andere verzinsels kun
  je verder buiten beschouwing laten. Je mag
  zelf oordelen welke vorm van queruleren de
  jouwe is. Wil je daarvan af, ga je dan eens
  gewoon gedrágen en doe daar je moeiten voor.
  Tja, ik blijf optimist en zie mijn weekend
  met veel plezier tegemoet en aangezien ik nu
  niet weet of ik nog bijv. 5 maanden of 15 jr
  te verwachten heb, zou ik het prettig vinden
  als jij hier niet langer de diverse mensen
  zo infantiel benadert en van hun reakties af-
  blijft als jer er niet fatsoenlijk op weet te
  antwoorden…al vast bedankt! Madelief.

  Reactie door Madelief — donderdag 28 juni 2007 @ 20.54 uur

 259. @ 257 Erik Sc

  Ik heb hele andere dingen gezien m.b.t. Anal retentive, breek me de bek niet open, daar verbleekt Sigmund Freud nog bij gelet de reactie van Madelief @ 258.
  Ik wist zelfs nog niet dat er meerdere delen van te krijgen zijn.

  Reactie door Pool — donderdag 28 juni 2007 @ 21.56 uur

 260. @ 258 Madelief

  Het begrip is in de jaren 80 en 90 wetenschappelijk als fenomeen gepreciseerd. Het compulsieve is kenmerkend en heeft verband met de uitwassen van de moderne consumptiemaatschappij. De steeds grote wordende informatiestromen die mensen te verwerken krijgen hebben nadrukkelijk invloed.
  Het compulsieve bewust vermijden wordt momenteel als de beste remedie gezien.

  Ik ben nooit denigrerend hooguit provocerend om punten kracht bij te zetten. Als mijn commentaar als denigrerend ervaren wordt, komt dat door associaties only in their mind.

  Zo heb jij blijkbaar ook een associatie van schuldgevoel met het woord uitkering. Ik vind het niet meer als normaal dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en vind het vanzelfsprekend we voor anderen zorgdragen. No questions asked. Wat ik schrijf onder nr. 256 is mijn manier van zeggen dat het onze morele plicht is hard te werken, niet meer dan dat.

  Onze taken hebben we 7 dagen in de week en blijven bestaan tot de laatste dag van ons leven. Onthechting is voor velen fictief, carpe diem vertegenwoordigt verlichting in de realiteit. Let it go, geniet van de natuur, de simpele dingen in het leven zijn het mooist.

  Voor elke mens begint rond je twintigste de strijd tegen de aftakeling. We moeten dat met waardigheid dragen, er is geen andere mogelijkheid.

  Ik wens je een geweldig weekend toe en van alles in het leven het beste. Maar ik ben van mening dat niet ik jou maar dat jij mij infantiel benadert en behandelt. Laat dat gaan, mijn fatsoen is van generlei belang, het brengt je niets mij fatsoen te doceren, laat het gaan, dat is voor ons allebei het beste.

  Zondag wordt het prachtig weer.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 23.35 uur

 261. @ 259 Pool

  Je commentaar is erg flauw. Zie je zelf niet dat met elk woord dat je neerpent jouw tekortkoming voor een ieder schrijnend zichtbaar wordt. Blauwe pilletjes doen je evenwichtiger schrijven, it’s too obvious.

  Reactie door ACE — donderdag 28 juni 2007 @ 23.40 uur

 262. Beste Ace, je zegt een SP’er te zijn, goed dat neem ik aan dan, doodgewoon ik weet niet wie je bent, en die krijgen van mij het gelijk van de twijfel. Gezien mijn leeftijd heb ik de nodige mensenkennis op gedaan en ik denk dat jij de leeftijd van een kleinkind van mij hebt. Toen ik zo oud was als jij had ik een ook hele andere kijk op het leven dan nu, men zegt het verstand komt met de jaren.
  Het verstand zegt nu mij, let niet op de details maar op de grote lijn, die is bepalend voor het pad die wij als socialisten bewandelen. Denk je werkelijk dat ik mij bezig houd met allerlei futiliteien betreffende verschillen van diverse mensen, dat komt zo onvolwassen over, en dat is niet een SP,er waardig.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 29 juni 2007 @ 0.17 uur

 263. Ik kan me helaas niet onttrekken aan het idee dat sommige mensen die hier ACE aanvallen zichzelf schuldg maken aan dat wat ze zeggen te veroordelen en zich van zeer denigrerende persoonlijke aanvallen bedienen.

  Bovendien heeft dit item weer een bijhoorlijk persoonlijk chatgehalte gekregen.

  En voor wie het weten wil. De PvdA heeft zich in het Europadebat niet uitgesproken voor een referendum.
  De mededeling van Timmermans waarin hij vrije reclame kreeg voor het verdrag is het enige wat hij als doel voor ogen had.
  Hij dekte zich in door mocht er een referendum komen de mensen toch al warm gemaakt zouden zijn voor een VOOR-stem.

  Reactie door Henny — vrijdag 29 juni 2007 @ 10.18 uur

 264. @ 262 d’olle Henk

  Alhoewel ik weet dat je het niet zo bedoeld; neem ik de leeftijd van een kleinkind aan als een compliment.
  Ik zou zeker goed voor me zijn als ik nog wat jaartjes ervaring mag opdoen maar levenservaring heeft toch voornamelijk te maken met het aantal ervaringen dat je hebt opgedaan en de intensiteit daarvan. Jonge mensen kunnen veel hebben meegemaakt en dus over een ruime levenservaring beschikken.

  Mensenkennis is enerzijds een sociaal talent en anderzijds ook een kwestie van ervaring.

  Verstand daarentegen is een betrekkelijk fenomeen.Ik ben van mening dat er initieel geen verschil is in intelligentie tussen geestelijk gezonde mensen. Je ziet slechts zelden jonge mensen met verstand maar ze zijn er wel. Het verstand bereikt een piek op middelbare leefijd, het neemt daarna niet meer toe, wederom van gezondheid uitgaande, maar in de laatste jaren van je leven neemt het ontegenzeggelijk af.

  Maar nu over je reactie. Ook jij vindt blijkbaar dat ik hardvohtig schrijf. Het is loffelijk dat je het voor Madelief en andere opneemt.

  Toch is het een misvatting. Oneigenlijk fatsoen leidt tot taboe’s. Het niet bespreken van ongemakkelijke zaken doen die zaken op zichzelf geen goed. In tegendeel zelfs. Zachte heelmeester maken stinkende wonden en dat geldt ook voor zachte vrienden.
  De linkse kerk is zo ontstaan met alle gevolgen van dien.

  Het onbezoedeld en waarheidgetrouw weergeven van je ervaringen, is het meest verantwoordelijke dat je kunt doen. Let wel, fatsoen is een relatief begrip. Als voorbeeld noem ik boeren in gezelschap, dat ervaren wij als generend echter dat is in andere culturen juist het tegenovergestelde.

  Op het laatste punt verschillen wij volledig van mening; het leven wordt uitsluitend bepaald door details en juist de kleine dingen in het leven zijn van eminent belang.
  Daaraan ontlenen wij juist de waarde en betekenis van ons bestaan.

  Toegegeven : meningsverschillen hebben vind ik leuk.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 juni 2007 @ 10.56 uur

 265. @ 263 Henny

  Je hebt volkomen gelijk, we zijn ver afgedwaald alhoewel het referendum in eerste instantie wel de aanleiding was.

  Wat betreft Timmermans ben ik het met je eens. Door te stellen dat de Pvda een referendum wil, verlenen ze indirect legitimiteit aan de grondwet. Ze zeggen feitelijk; dit verdrag is dermate geweldig dat het elke toets van het volk zal doorstaan.

  Met diezelfde zinsnede : “dit verdrag is dermate geweldig dat het elke toets van het volk zal doorstaan” , zullen ze de overbodigheid van een referendum straks in 2008 verdedigen. Ze zullen zich dan ook nog beroepen op hun consistentie.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 juni 2007 @ 11.12 uur

 266. @ 255

  Ik ben niet een van je nichten die je zo maar kan uitnodigen.
  Voor mij blijf je nog steeds verwijfd overkomen.
  Neem een een blauw pilletje, mischien dat je geaardheid toch de goede richting opgaat.

  Reactie door Pool — vrijdag 29 juni 2007 @ 11.22 uur

 267. Anja en Madelief.

  Het gaat maar door, ben ik net terug van een weekje vakantie en jawel hoor, er is een volgend slachtoffer waar men de pijlen op richt, na Gloria en Cynthia is nu ACE aan de beurt.

  Hoeveel gaan jullie er nog afwerken zodat jullie “kampeerclubje” alleen overblijft?

  Anja, ik heb in het jaar dat ik hier meelees ACE nooit kunnen betrappen op smerige op geile praatjes, je verzint het weer Anja.

  Je loopt achter Madelief en nu ook Pool en Olav aan en het valt op dat alles wat zij zeggen jij daar gelijk achteraan met een reactie komt.

  Ik heb begrepen dat jullie met zn, vieren gaan kamperen, ik zou zeggen doe dat en ga lekker in die tent over iedereen zitten kletsen maar niet op dit weblog, het is nl. geen chatbox of nog erger, een datingsite.

  Reactie door Carla — vrijdag 29 juni 2007 @ 12.44 uur

 268. @264 Ace

  Wat je schrijft, daar kijk ik niet van op, die indruk had ik al.
  Maar de grote kunst is tussen de regels door lezen en die kunst is niet een ieder machtig. Ook ik lokte vaak meningsverschillen uit, daaruit kwamen vaak redeneringen uit die je anders niet hoort.
  Het grote verschil is, je kunt de gelaatstrekken erbij betrekken.
  Dat laatste is niet mogelijk op deze weblog vandaar dat het zo nu en dan uit handen loopt. Maar je kunt een grens stellen, hoever je kunt gaan en dat is heel moeilijk want niet iedereen is gelijk. Mijn stelregel is nog steeds “Ik ben voor geen één belediging vatbaar” daarmee blijf je gezond en houd je de dementie buiten de deur.
  Ook dat is moeilijk want je hebt figuren rondlopen dat zijn geboren treiteraars, bloedzuigers die overlopen van genot als zij slachtoffers uit hun tent kunnen lokken.
  Laten wij zeggen hebt respect voor elkaar, het leven is al kort genoeg.

  Reactie door d'olle Henk — vrijdag 29 juni 2007 @ 13.23 uur

 269. Ik wilde taktvol aangeven dat jouw probleem zo opzichtig uit je teksten blijkt.

  Ik kan alleen maar zeggen dat je reactie wederom erg flauw is.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 juni 2007 @ 13.24 uur

 270. @ 268

  Dit is een reactie op nr.266 Pool

  Reactie door ACE — vrijdag 29 juni 2007 @ 13.42 uur

 271. @ 267 d’olle Henk

  Ik ben het volledig met je eens. Communicatie is zowat het moeilijkste wat er is, het zou op elke universiteit veruit de belangrijkste leerstoel moeten zijn. Door miscommunicatie ontstaan legio en grote probemen in onze maatschappij. Ook tast het de efficiëntie van ons bedrijfsleven aan. De digitale communicatie wordt beschouwd als een vooruitgang maar men beseft niet hoeveel miscommunicatie dit medium veroorzaakt. Groot gelijk, er gaat niets boven persoonlijke communicatie.

  Ik zal mijn best doen maar ben ook maar een simpele ziel uit een arbeidersgezin.

  Reactie door ACE — vrijdag 29 juni 2007 @ 13.52 uur

 272. @ Henny (263):

  Mijn, zeker gezien ACE’s stijl van reageren, en na langdurig geduldig reageren mijnerzijds, nog zeer welvoegelijke volgende teksten (ik herhaal ze nog maar even, dan kan iedereen zien hoe “erg” ze wel waren):
  -”Verder met jou discussiëren heeft inderdaad geen enkele zin: je reageert als een vastgelopen grammofoonplaat, met kromme redeneringen, merk ik, zonder eerst argumenten goed tot je te laten doordringen. Niets aan te doen, kennelijk”; en:
  -(aan Madelief) “Ik raad je aan niet meer te reageren op reacties op jou, die beneden alle peil zijn”;

  brengen ACE tot razernij en wartaal (nr. 254). Dus: hij zelf brengt de discussie hier omlaag, duidelijk zat! Laten we maar hopen dat hieruit lering trekt.

  -

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 29 juni 2007 @ 14.10 uur

 273. @ 267 Carla

  ….. zucht ….

  Reactie door Pool — vrijdag 29 juni 2007 @ 14.19 uur

 274. @ 269

  Ik heb geen probleem,…. Jij bent het probleem.

  Reactie door Pool — vrijdag 29 juni 2007 @ 14.22 uur

 275. @267 Carla,

  Mocht je weer even de luchten?

  Reactie door Anja (B) — vrijdag 29 juni 2007 @ 15.00 uur

 276. @ 272 Olav Meijer

  Onder nr. 254 reageer ik met een behoorlijke dosis cynisme; ik vind je laatste alinea onder nr. 249 gewoonweg laf.

  Maar waaruit blijkt volgens jou die razernij dan ??

  Wat is je motivatie voor dat advies dan ?

  Reactie door ACE — vrijdag 29 juni 2007 @ 15.53 uur

 277. @ AAN ALLEN

  Hey, guys, cut the crap…

  please

  Erik Sc

  Reactie door erik — vrijdag 29 juni 2007 @ 17.22 uur

 278. 272. Olav Meijer.

  Ik had het over sommige mensen. Jij bleef op de inhoud gericht m.i. dus indien je zelf vindt dat dit niet op jou van toepassing is in deze dan vind ik dat prima.
  Toch moet ook ik zeggen dat ik de bijdragen van Madelief 240-241 NIET kan waarderen en weldegelijk een aanval op de persoon vind waarin ook nog meerdere sight-seeres of weet ik wat betrokken zijn.Ik moet zeggen ik houd niet van die bedekte aanval en niet van dit soort insinuaties en onmgenuanceerde verdachtmakingen van ongenoemde anderen.

  Ik zal maar dit zeggen wie de schoen past trekke hem aan. En of ik nu iedere dag zit te wachten op het wel en wee van de gezondheid van mensen, een keer prima maar als het een meer dan persoonlijke lange chat gaat worden ieder item volop terugkerend tussen verschillende mensen vind ook ik dat niet bepaald uitnodigend t.o.v anderen. Ik zou zeggen de ruimte die jezelf inneemt kan m.i. weleens ten koste gaan van anderen.

  En verder laat ik het voor wat het is en moet iedereen er maar van denken wat hij/zij wil.

  Reactie door Henny — zaterdag 30 juni 2007 @ 0.40 uur

 279. Ik zou zeggen slaap lekker en morgen gezond weer op.

  Reactie door Henny — zaterdag 30 juni 2007 @ 0.42 uur

 280. Bert Koenders PvdA begint ook al wereldvreemd te worden….

  Deze alien stelt 50 miljopen euro beschikbaar voor een speciaal fonds waarmee goede ideeën gerealiseerd kunnen worden om het leven van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren….

  Moet ik hieruit de conclusie trekken dat er voor onze zwakkeren niets meer te verbeteren valt, zijn er dan geen voedselbanken meer,… zijn er dan geen kledingbanken meer,…. hoe zit het dan met die 500.000 mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen…….

  O ja,… daar heeft het kabinet geen ideeën voor.

  PvdA,… het blijven collaborateurs.

  Reactie door Pool — zaterdag 30 juni 2007 @ 14.24 uur

 281. @278, Wordt het tijd Henny, dat ik mijn
  reakties kamerbreed breng hier, dan zijn die
  van mij zeker half zo lang ……en….als je
  het niet erg vindt, wees dan zo sportief om
  wat je tégen mij schijnt te hebben aan mij-
  zelf richt en niet verwerkt in een reaktie
  naar Olav.
  Ben ik toch heel complimenteus naar jou al
  een hele tijd met waardering voor wat je hier
  probeert duidelijk te maken, en dan is dát
  jouw manier van reageren?
  Ik ben super duidelijk geweest en heb man
  en paard genoemd, en dat noem jij insinueren?
  Nou dát had ik nu zeker niet van jou ver-
  wacht, waardoor het mogelijk zo is, dat jij
  zo af en toe ook maar de helft leest of wel
  zeer selectief, jammer dan!
  Morgen dan maar weer gezond wakker worden en
  er een fijne zondag van maken en dat na wat
  er van deze afgelopen weken wel niet allemaal
  ter tafel kwam, wat teleurstellend, maar niet
  onoverkomelijk hoor. Gewoon weer verder gaan
  met positief denken en objectief lezen!
  Je bent het vast met me eens dat ik er dus
  ook van mag denken wat ik wil als het je het
  over mij hebt, toch?
  Met vriendelijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 30 juni 2007 @ 16.30 uur

 282. Beste allemaal,

  Goedemiddag.

  Ik vind het zo vervelend dat mensen SCHRIJFSGEWIJS zo onverkwikkelijk met elkaar on moeten gaan: bedenk wel (ik denk dat we dat wel beseffen, maar het dringt niet altijd voldoende door), we kunnen elkaar hier letterlijk niet in de ogen kijken en missen ook andere vitale, nonverbale informatie.

  Dat beseffend leer je dan dat mogelijk juist DAARDOOR de pen soms vlijmscherp kan zijn en dan speelt onze menselijke onvolmaaktheid ons des te meer parten: je gedachten zijn dan immers ook minder spontaan -krijgen meer tijd!!- en kunnen zo nog meer door onlustgevoelens geredigeerd worden.

  Ik vind alle mensen die hier nu een beetje aan het kissebissen zijn de moeite van het lezen waard en alleen daarom al, dames en heren, graaf niet te diep en beperk de strijd tot hooguit een stevige en fikse, met argumenten onderbouwde DUSCUSSIE, daar mag af en toe, met inachtneming van het bovenstaande, dan best wel wat vuur in zitten.
  Net als in een “lijfelijk echte” discussie mag er dan ook best wel eens worden afgedwaald, dat is heel functioneel om even te “ontspannen”.

  Excuses voor mijn misschien als bemoeizucht ervaren interventie.

  Harrie V.

  Reactie door Harrie V. — zaterdag 30 juni 2007 @ 16.53 uur

 283. ===============THE END======================

  Erik Sc

  Reactie door erik — zaterdag 30 juni 2007 @ 17.56 uur

 284. 281. Madelief.

  De vraag geeft al aan dat je mijn stukje niet leest en maakt meteen mijn punt duidelijk.
  Ik heb namelijk helemaal niets tegen je evenals ik niets heb tegen ACE.

  Ik heb gezegd dat ik jouw bijdragen hier eveneens vond getuigen van spelen op de persoon terwijl je de ander daarop aanvalt.
  Je reageert evengoed op een ander over een ander en dicht diegene allerhande eigenschappen toe, die iedereen die dit weblog al jaren bezoekt allang schijnt te weten. Je schrijft niet over wat ACE dat op dat moment…. NEE,,, HIJ IS ZO….en iedereen weet dat hij zo is. Op dat moment betrek je er mij als bezoeker ook bij en heb ik dus het recht te reageren, nog steeds op inhoud wel te verstaan.
  Ik heb het ook hier over de inhoud van de tekst waarvan IK vind .Nergens heb ik jouw persoon iets toegedicht.
  Ergo. In het begin enkele jaren geleden heb jij mij persoonlijk zo onderuitgehaald, ik zat pas op dit weblog en ook daar haalde je destijds allerlei andere web-loggers bij terwijl zij mij op geen enkele manier zelf enig teken hadden gegeven. Het ging ook echt NERGENS over. Indien je mij persoonlijk gekend had en mijn levensgeschiedenis had je het wel uit je hoofd gelaten zo te rageren als je deed. Ik heb een zeer rationeel stuk teruggeschreven, helaas is er door niemand ooit naar gekeken. Dat ik er een week ziek van geweest ben is mijn pakkie aan.
  En toen ging het over gewoon iets fout lezen van een woord en het herstel juist de excuses daarvoor ook nog, met een grapje erbij dat ook nog eens een hele grote waarheid bevatte lokte destijds een tirade tegen mij als persoon uit waar de honden geen brood van lusten, het was niets dan persoonlijk een complete karaktermoord. Je kende me in geen velden of wegen.
  Ik werd door jou tot op de grond afgemaakt.
  Heb ik je daarna niet vergeven en gewoon verder met je op inhoud gediscussieerd.
  Heb ook ik al niet jaren op deze site meegedaan en ACE en anderen gelezen.
  Meestal ga ik niet in op persoonlijke aanvallen van mensen onderling omdat het mij niet kan bekoren en niets toevoegt aan de inhoud. En ook indien dan blijf ik spreken over de inhoud en wat IK ervan vind.
  Maar hoe het op dit weblog momenteel toegaat gaat het vaak niet meer over inhoud en is het zo dat waarop hoe gereageerd wordt afhankelijk is van de persoon die het schrijft. Behoren ze tot mijn vrienden danwel zitten ze in een andere groep.
  Daarop heb jij mij nog nooit kunnen betrappen. Met je sightseers wek je hier weldegelijk een insinuatie dat meerdere mensen hier niet te vertrouwen zijn en jouw mening delen en brengt dit weldegelijk in verband met het hoofdonderwerp ACE.
  Ik spreek hier geen enkel oordeel uit over ACE niet ten goede en niet ten kwade zoals ik ook geen enkel oordeel uitspreek over jou als persoon enkel over de inhoud van dat wat je daar schrijft, toevallig jij omdat Olav jou ook noemde.
  Geheel toevallig ben jij nu degene die ik aanhaal het zou evengoed een ander kunnen zijn.
  Dus NEE Madelief ik heb helemaal NIETS TEGEN JOU.
  En dat je dat zo verwoord geeft precies aan dat ik hierin niet helemaal ongelijk heb.
  Gloria bijvoorbeeld en nu doe ik het toch men vraagt er blijkbaar om heeft altijd op mij gereageerd zeer positief op mijn stukken, ik dacht op de inhoud daarvan want dat is wat ik schrijf en waarom het m.i. gaat.
  Maar een keer leg ik uit dat ze MIJ verkeerd interpreteert, n.b. mijn eigen stukje en puur op inhoud en dat ik het niet eens ben met haar vertaling van wat IK schrijf en ze ziet me niet meer staan, ze scheldt me de huid vol.
  Ze heeft dan wel de mond vol over sociaal zijn etc… Mag ik zeggen dat ik dat soms niet begrijp. Als we elkaar onderling al afmaken hoe zit dat dan m.b.t. solodariteit. Is solidariteit gelijk aan het elkaar volkomen naar de mond praten, het feteren van je vrienden en het uitsluiten van de ander omdat jij je gekrenkt voelt.
  Dat is het soort solidariteit dat ik niet kan waarderen omdat het m.i. niets met solidariteit te maken heeft, integendeel. Van kritiek kun je leren het leidt tot reflectie tenminste als je er open voor staat.
  Ben ik een slechter mens geworden, zijn mijn socialistische ideeen veranderd ben ik zo veranderd m.b.t. standpunten NEE DUS.En dat geldt ook voor anderen, ook voor jou.
  Blijkbaar mogen bepaalde mensen alles schrijven en anderen niets blijkbaar zitten we hier om elkaar te feteren en veren in de kont te steken i.p.v.kritisch op inhoud te reageren, blijkbaar is het belangrijker wie wat zegt dan wat er gezegd wordt en blijkbaar ben je meteen verdoemd als je het met de ander ergens eens niet over eens bent, dan deugt je persoon dus niet meer.
  Dus nogmaals ik heb NIETS tegen jou NOCH tegen ACE, ik kan enkel reageren op inhoud en dat kan ik ook doen zonder karaktermoord te plegen, dat is geen kracht dat is zwakte m.i.
  Ik heb geen verschillende moraal voor verschillende mensen.

  En Erik ik vind je een toffe vent, althans dat denk ik maar ik laat me nu de mond niet snoeren, ik investeer tenslotte ook in het lezen van, zit al jaren op dit weblog en wens niet ongevraagd meegezogen te worden in een opinie van een ander.
  Mijn mening geven ja, conflict zoeken NEE conflict vermijden ten koste van alles NEE.

  Reactie door Henny — zondag 1 juli 2007 @ 9.40 uur

 285. Correctie: en/of anderen jouw mening delen.

  Reactie door Henny — zondag 1 juli 2007 @ 12.01 uur

 286. Harrie V.

  Je hebt volkomen gelijk.

  Maar ik wil wel graag serieus genomen worden en op inhoud benaderd. De volgende zin geeft precies weer wat ik bedoel en spreekt op geen enkele wijze uit dat mensen serieus worden genomen. Eigenlijk mag ik op inhoud het niet met iemand oneens zijn omdat diegene op mij positief reageert blijkbaar niet omdat de inhoud daarom vraagt maar omdat IK het ben. Op deze manier krijgt discussie toch wel een heel naar kantje.

  Citaat Madelief.

  Ben ik toch heel complimenteus naar jou al
  een hele tijd met waardering voor wat je hier
  probeert duidelijk te maken, en dan is dát
  jouw manier van reageren?

  Is dit werkelijke waardering van inhoud denk ik dan of is dit bedoeld om mij een plezier te doen en daar dan ook iets voor terug te vragen. Ik noem dat precies het omgekeerde van respect, eigenlijk moet ik dankjewel zeggen en het vervolgens met je eens zijn anders ben ik je positieve reactie niet waard? Is dat de strekking van iemand serieus nemen op inhoud en werkelijke discussie op inhoud met respect voor de ander.
  Het klonk bij Gloria destijds als: Na alles wat ik VOOR je gedaan heb durf je het met me oneens te zijn en daarom praat ik niet meer met je, wat ze sindsdien ook niet meer doet.Hier dreigt hetzelfde een rol te spelen.
  Mijn computer doet raar dus ik stop maar.
  Zal me voortaan bij iedere reactie afvragen of die wel gestoeld is op de inhoud en niet bedoeld is om mij een plezier te doen.

  Reactie door Henny — zondag 1 juli 2007 @ 13.14 uur

 287. @ 284 Henny

  Even integenstelling tot jou en Madelief en Olav en vele anderen….

  Ik weet niet beter of, dat (bijna) iedereen hier zo objectief mogelijk wil reageren, maar …..

  Daar waar ACE verschijnt, is het item wat verdwijnt

  Dit is niet de eerste keer dat er door zijn toedoen een item gesloten zal worden, omdat hij eerst met je mee heult en dan het op een slinkse manier de mensen tegen elkaar opzet.
  Op deze manier verliest deze weblog wel zijn kracht en solidariteit.

  Ik vraag mij af met welk doel hij hier op deze weblog zit te zieken.

  Reactie door Pool — zondag 1 juli 2007 @ 13.33 uur

 288. Pool.

  Iedereen is subjectief. Reageren op inhoud is reageren op wat iemand schrijft en niet de persoon daarachter als persoon aanvallen en/of bij tegenreactie de mens darachter niet meer te moeten omdat je denkt dat diegene het over jou heeft i.p.v. dat wat je schrijft.
  De reacties op iemand die soms getuigen van geen ander kaliber te zijn dragen evengoed bij aan het sluiten van een item. Het is altijd en..en….
  Ik kan heel goed zeggen:

  Dat wat je hier schrijft vind ik ongepast of de manier waarop je hier mensen behandeld vnd ik. Ik houd het dan nog steeds bij mezelf en reageer nog steeds op de inhoud. Indien je dat een keer zegt is de discussie al snel gesloten.
  Ik vind het niet prettig als mensen hard over de weg scheuren wat jij heerlijk vindt.
  Ben jij daardoor een onacceptabel persoon voor mij, nee toch.
  Evengoed kan ik de passie die spreekt uit je stukjes m.b.t. dit onderwerp hierover prachtig vinden. want welke autogek wil nu geen coureur zijn in zijn dromen.

  Reactie door Henny — zondag 1 juli 2007 @ 16.41 uur

 289. Weblog

  Adam Curry(D.J. en SP-lid) stelde Jan Marijnissen enkele jaren geleden (2004?) voor een weblog te openen.

  Een weblog: Mogelijkheid om ideeën, plaatjes, video’s of muziek met derden via internet te delen.

  Adam en Jan zitten vast niet te wachten om van derden te vernemen hoe de ‘bezoekers’ dienen te discusiëren of te communiceren. De door Jan en de SP opgestelde SPELREGELS zijn op de weblogopeningspagina te lezen.
  Verder is het een gangbare regel dat bezoekers zich in het huis van een ander gedragen.

  Mij vergaat de eetlust van dit onderlinge gekissebis. Eet smakelijk en welterusten!

  Erik Sc

  P.S. Een dergelijk onderling gesodemieter in de fractie zou de partij geen goed doen. Zie, of beter zag, de LPF perikelen.

  Reactie door erik — zondag 1 juli 2007 @ 17.56 uur

 290. 289. Erik.

  Mij verging de eetlust dus ook en net als jij nu heb ik het gewaagd te reageren. Dat was niet omdat ik er zin in had te reageren maar ook even mijn buik vol had, ongeacht de persoon cq personen.

  Soms moet je nl. wel even aangeven dat je ergens last van hebt, dat is enkel wat ik probeerde te zeggen na al dat gesodemieter gelezen te hebben.
  Wat ik bedoelde te zeggen is dat meerdere partijen zich schuldig maken aan hetzelfde en het elkaar verwijten, niet meer en niet minder.

  Reactie door Henny — zondag 1 juli 2007 @ 19.37 uur

 291. @ 288 Henny

  Ergens heb je gelijk, maar mijn beledigingen naar ACE zijn niet ongegrond, ooit heeft hij mij en Anja(B) zo erg beledigd en beschuldigd, dat ik het nu eens tijd vond dat hij een koekje van eigen deeg kreeg.

  En over dat sluiten van sommige items, kwamen voort uit zijn opmerkingen en beledigingen, zelfs aan het adres van de SP en vele bezoekers van deze weblog.
  Hij speelt gewoon een spelletje met andere die hier een serieuze discussie willen opzetten.

  Maar goed, ik laat het hier maar bij.

  Vandaag 1 Juli de eerste dag van een nieuwe maand, met de vakanties voor de boeg lijkt het mij ook wel leuk om voor mezelf een nieuwe start te gaan maken, en te proberen niet op alle beledigende, beschuldigende, vedachte reacties meer te reageren,…. ik weet het, ik heb dit al eens eerder geschreven, maar als ik mezelf er soms niet aan herinner dan loopt het helemaal uit de hand met mij.

  Ik kan nog steeds niet tegen onrecht… maf hè.

  Reactie door Pool — zondag 1 juli 2007 @ 20.01 uur

 292. @Henny, wat doe je nou??
  Sleep je mij alsnog met de haren erbij, terwijl ik mij voor had genomen mij NIET meer in dergelijke zaken te laten betrekken. Het is echt onder mijn niveau en het verstoort steeds mijn eigen inhoudelijkheid!

  Maar nu? Moet ik dit laten gaan? Nee! Kan ik WEER uit gaan leggen:
  1} Henny, ik heb altijd op jouw inhoudelijkheid gereageerd, niet om jou een plezier te doen. Zo betrof dit ook Maan Arkenbosch.
  Helaas werd dit min of meer uit verband getrokken door jou omdat ik daarbij ook stelde dat ik graag let op mensen waar niet of nauwelijks op gereageerd wordt. Niet om hen een plezier te doen, maar juist op inhoudelijkheid! Bij sommigen moet je even 2 of 3x lezen en die moeite neem ik graag. Dit trok jij door naar jezelf en toen kwam daar een keiharde reactie terug van jou. Wat ik ECHT niet van jou gewend was is dat jij met de waarheid rommelt. Maar ik schrik toen en NU weer waar jij stelt dat ik jou de huid vol schold… wie kan ik hier nu nog vertrouwen?
  Het ENIGE wat ik jou liet weten was dat ik het jammer vond dat je zo kil en keihard op mij reageerde. Heb DAAR weer uitgelegd dat ik juist op jullie inhoudelijkheid heb gereageerd!! Toen ging je maar aan de praat met anderen hierover, en wel precies die mensen die mij zowat vervolgen hier! En het hield weer eens niet op.
  Ik keer mij dan af en denk toedeloe! Ik wil niet zeggen: schrijf ik af! Maar een dergelijke uitleg doet gewoon pijn. En dan moeten wonden even genezen.

  De clubjesgeest van hierboven is dus weer teruggekeerd. ACE heeft het weer gedaan en de vaste groep duikt daarop in. Wegwezen dacht ik!! ACE zal dat begrijpen, hoopte ik!
  Hij weet als geen ander dat het wachten op mij was om WEER modder over mij uit te gooien. NIET DUS, besloot ik!
  Carla heeft het goed gezegd. Eerst Gloria, toen Cynthia en nu Ace. Ik had geen idee dat jij ook zo lelijk behandeld werd toen je pas op het weblog was. Ik vind het allemaal van zeer laag niveau. Toch kwam ik daar soms ook in terecht, doordat ik het voor mensen hier opnam. Nou, dat heb ik kunnen weten!!! Wat DAAR allemaal voor paranoia over uit is gestrooid… dat heb je allemaal kunnen lezen dacht ik zo. Als mensen het dan voor mij opnamen werden die ook weer vervolgd.
  Een ding is zeker: ik doe niet meer mee aan dit gehakketak. Ik wist dat jij je in een wespennest ging begeven toen jij, en terecht! het voor Ace opnam. Ik had al met je te doen. En nu? Nu zit ik er weer middenin. Waarom? Omdat het gewoon door is gespeeld naar mij, terwijl dit NIETS met mij te maken had. En zo zie je maar weer…

  2) Henny,ik had allang op jou gereageerd. Dat was eergisteren (Want je herhaalt ook veel, dus kan ik niet blijven roepen ‘goed zo Henny en dat geldt natuurlijk ook voor mij als ik herhaal!)
  Dat was bij het item waar rafstal over de WAO begon, maar dat werd afgesloten. Daarna bij “Nationaal Historisch Museum”. Geloof het of niet, maar er ligt een mail bij de SP. Die avond werden allerlei ondersteunende berichten naar jou, Wattenstaafie en Haq van mij gewoon verwijderd. Wat is dat nou, dacht ik?? Ik weet niet wat er aan de andere kant van het weblog mis is gegaan. Dat wil ik graag weten en ik wacht op antwoord.

  Henny, Ace, Carla bewonderenswaardig dat jullie tegen de stroom in durven gaan. Ik doe dit ook, maar DEZE keer even niet dacht ik… want zolangzamerhand wordt het gedonder hier patroonsmatig. En ik dacht: los het maar zonder mij op.
  Maar zie: ik ben er weer in betrokken. En Henny, ook nu vind ik het niet zuiver zoals jij je ervan afmaakt. Ik doe niemand een plezier, maar waar ik enthousiast over raak laat ik weten.
  Ik wil voornamelijk trouw naar mijzelf blijven en ik reageer zoals ik dit wil!
  Dat ben ik nu eenmaal, iedereen in mijn omgeving kent mij zo. Dat is typisch Gloria! Ik zou nog veel enthousiaster willen zijn, maar dan komt daar weer kritiek op. Ik probeer mij waar kan aan te passen en verder basta!

  Laten we verder gaan met belangrijkere zaken. Ik ga nu proberen alsnog Wattenstaafie te antwoorden, want ik had de halve dag internetproblemen.

  Dag Henny!

  PS
  Ik hoop dat hierop geen vervolgen meer komen. Ik ben het met Erik Sc eens!
  Please:
  ======================THE
  END======================

  Reactie door Gloria — zondag 1 juli 2007 @ 21.54 uur

 293. Henny, jammer dat je e.e.a. in een sfeer
  trekt als of het omgekochte sympathie zou be-
  treffen als mensen elkaar na een schermutsel-
  ling proberen objectief en fatsoenlijk te be-naderen.
  Vermoedelijk ben je de aanleiding al weer ver
  geten die zich voordeed en die kwam hierop
  neer, dat jij bij een bepaald topic een dra-
  matisch verhaal beschreef, je eigen omstandig
  heden…, waarbij ik je inderdaad daarom en
  daardoor persoonlijk benaderde, en dat leek
  met niet meer dan logisch. Groot was toen
  mijn verbazing, dat jij daarna stelde, dat
  je e.e.a. had opgebracht om het ‘bedoelde
  topic wat ‘áán te zetten’. Gek moet je het
  niet vinden dan dat mensen zich, als meele-
  vend lezer en logbezoeker, zich zorgen maken
  en jouw toestand betreuren en later blijkt,
  dat jijzelf die uitspraken ongedaan maakte,
  doordat de opgesomde feiten, niét de werke-
  lijkheid waren, het was om het weblog en het
  topic mee ‘te dienen’. Kijk, dan begrijp je
  dat e.e.a. bij, ook mij, op verzet stuit.
  Immers, we zijn hartelijk begaan met het lot
  of de sores van de ánder, maar als dat dan
  niet wáár blijkt te zijn….? Je kondigde ook
  toen aan voortaan dan nog alleen maar “In
  discussie met tweede kamerleden te zullen
  gaan”en op het privé weblog, hiér weg te blij
  ven. Echter nadat je bekomen was van e.e.a.
  kwam je gewoon weer terug, en heeft iedereen
  ook verder ‘gewoon’ tegen je gedaan en gaat
  dus ook gewoon op jouw inbreng in. Zelf heb
  ik er de les van geleerd dat ik maar niet al-
  les geloof wat hier neergepend wordt, want
  dat de waarheid wel eens een andere IS, of
  zou kunnen zijn en bouw dus een aantal re-
  serves in! Je hebt hier nu mijn ‘opheldering’
  van toen, nu weer boven water en IK vraag me
  af, of het nu wel zo handig is dat je al je
  eigen overkomen perikelen op déze manier nú
  aan het etaleren bent. Je uitgangspunt van
  korte tijd terug was dit: “zo dicht mogelijk
  bij het onderwerp te blijven en neutraal” en
  dat was een goede raadgeving. Doen!
  Mórgen, binnen enkele minuten, begint er
  weer een nieuwe dag en nieuwe week, sterkte
  én veel plezier, waar je ook (over)schrijft!
  Welterusten, Madelief.

  Reactie door Madelief — zondag 1 juli 2007 @ 23.53 uur

 294. Beste mensen, en als ik zeg beste mensen dan geldt het voor een ieder die op deze weblog probeert iets zinvols te verwoorden. Het valt niet mee te laveren op de golven van emotie’s.
  Mijn overtuiging is dat wij het allemaal goed menen, alleen bij de één komt het beter uit de verf dan bij een ander. Woorden op een goudschaaltje te leggen is nooit een goed oordeel, want wie is de beoordelaar.
  Fraaie woorden en zinnen zijn vaak zo mysterieus dat de schrijver de grootste moeite heeft om het naar waarde te schatten. Daarom maakt s.v.p. geen problemen wat anderen op schrift stellen, vaak hebben zij de neiging zoals velen om de plank mis te slaan, zoals ik nu ver naast de plank aan het slaan ben.

  Reactie door d'olle Henk — maandag 2 juli 2007 @ 0.24 uur

 295. Jammer maar ik moet hierop reageren omdat dit ver bezijden de waarheid is en het zal voorlopig mijn laatste reactie zijn.

  Nooit en te nimmer ging het over een persoonlijk dramatisch verhaal mijnerzijds destijds. Het was een korte algemene reactie op een algemeen item waar ik reageerde op een algemene zeer korte en rationele reactie van Madelief op het item zelf en ik het woordje NIET niet had gelezen en dus precies verkeerdom reageerde op haar stukje. Een ander maakte mij erop attent en ik bood direct mijn excuses aan en zei dat ik het inderdaad verkeerd gelezen had PUNT, ik maakte daarbij het grapje dat mijn bril niet goed was of ik die pas had en moest wennen (vari-focus was ook nog waarheid maar geen excuus). Eigenlijk zei ik sorry dan zijn we het volledig met elkaar eens EN DAARNA werd ik op niet mis te verstane wijze persoonlijk aangevallen over persoonlijke verantwoordelijkheid (die had ik op mijn bril afgeschoven blijkbaar) en dat ik wel niet dit of dat was en in mijn leven nog nooit mijn eigen verantwoordelijkheid had genoemen en ook alle andere mensen op dit blog……….. daar waar niemand ooit iets gezegd of geschreven had en ik dit ook niet zou kunnen weerspreken. Ik dacht dat die mensen wel voor zichzelf zouden kunnen spreken.

  Ik vind het dan ook heel grof dit hier te veronderstellen. Ik behoud me maar het recht voor te veronderstellen dat Madelief hier echt in de war is met iets of iemand anders.

  Een misverstand oke. Maar hier kan ik niet mee leven, het had nl. helemaal niets maar dan ook niets met enig dramatisch persoonlijk verhaal te maken.
  Madelief dit had ik niet van je verwacht echt. Ik waardeer je bijdragen zeer maar dit is zo ver beneven de waarheid.

  Ik mag zeggen dat ik vind dat velen hier de een meer uitgsproken, de ander meer verkapt dezelfde fout, zo je dat zo mag noemen, maken MIJN INZIENS en helemaal niets anders. Ik houd er niet van als de een na de ander een hele club iemand gaat aanvallen op de persoon en dat hij altijd zo is etc… en daar iedereen in meetrekt.Ik heb gezegd dat IK dat niet prettig vind zoals ook altijd de achterdocht te wekken en uit te zoeken of de indruk te wekken alsof…., of dat iemand terugkeert met een alias.
  Gewoon reageren op een stuk met de naam die er dan onder staat dat is normaal en als je dat op inhoud doet kan er nooit never iets fout gaan,en doet het er niet eens toe of het een alias is of niet. Je brengt zo een heleboel achterdocht en vooroordelen in een discussie die nergens voor nodig zijn en anderen die er vers inkomen al bij voorbaat infecteert. IKKKK vind dat niet prettig en IIIKKKK mag dat zeggen.
  TJe kunt even sociaal en solidair zijn als je eigen ego het toelaat. Solidariteit gaat voor mij verder dan degene die tot mijn vriendenclubje behoren in of buiten het weblog. Solidariteit gaat uit van de individuele ander ongeacht.

  Zoals ik destijds juist NIET KON reageren hierop JUIST OMDAT ik dan persoonlijke zaken moest vrijgeven en ik dit NIET wilde en dat precies het PUNT is waarom geen enkel verweer mogelijk is voor mijzelf niet maar ook van anderen bij een persoonlijke aanval niet, is precies waarom het op de persoon spelen zo……. is vul zelf maar in.
  En Gloria ik heb gewoon geregistreerd wat jijzelf opgeschreven hebt en in eerste instantie uitgevoerd.Fijn dat je verder wil.

  Ik ben niet geneigd alles op een weegschaaltje te leggen anders had ik al veel eerder gereageerd, meestal lees ik en sla persoonlijke vetes over. Maar alles voortdurend onbesproken laten kan zeer averechts werken.
  Uiteindelijk is het zo dat niet de boodschap wordt opgepakt blijkbaar maar de boodschapper afgemaakt. En dat is nu juist wat ik meende te moeten voorkomen.
  Tot ziens, wanneer dat weet ik nog niet.
  En Madelief wat je hier doet dat vind ik erg maar ik heb het zelf aangehaald dus het risico was er. Ik neem aan en dat weet ik ook uit je stukken dat je heel veel goede eigenschappen hebt en waarschijnlijk meer bent dan ik kan bevroeden vanaf een weblog, en dat geldt ook voor anderen. Schluss nu, ik heb mijn buik vol van insinuaties die in de verste verte niet kloppen.

  d”olle Henk

  Soms schrijven mensen iets wat ze zo niet bedoelen of omdat ze iets verkeerd begrepen hebben.Ja maar dast is te herstellen en zo uit de weg te ruimen. Maar als excuses daarvoor indien daarop attent gemaakt (en dan was het inhoudelijk destijds niets persoonlijks in eerste instantie maar een mening over een onderwerp) dergelijk reacties uitlokt en men blijkbaar daarna ook nog te beroerd is een antwoord te willen lezen (zeer rationeel) dan is er geen sprake meer van een niet zo bedoelde….dat de uitwerking daarvan niet zo bedoeld was en de impact niet voorzien oke maar dat is juist waarom ik soms heel even genoeg heb van de achterdocht en verdachtmakingen als het lang duurt.

  Gloria ik rommel niet met de waarheid dat je dat hier zegt geeft precies aan wat ik bedoel. Ik heb geheel rationeel op jouw stukje gereageerd en aangehaald wat je schreef omdat het niet aansloot op wat ik werkelijk zei. Mijn stukje was rationeel niet hard maar door jou zo ervaren omdat je iets anders verwacht had nl. dat je mij blij had gemaakt en mij hielp. Dat is iets geheel anders.

  Ik weet je bent m.i. een zeer emotioneel gedreven persoon en reageert recht uit je hart en met de beste bedoelingen. Dat het soms anders uitvalt rationeel gezien dan jij verwacht kan niet anders in een discussie op onderwerp anders zou ik een misverstand laten bestaan. Dus om te veronderstellen dat ik hier de waarheid geweld aan zou doen…. Misschien zou je het nog kunnen teruglezen ik weet het niet maar het klopt niet. Voor de rest: Jij hebt toen letterlijk gezegd dat je dacht mij een plezier te zullen doen en dat bij correctie op inhoud blijkbaar je je persoonlijk aangevallen voelde en derhalve nooit meer op me zou reageren.Je was immers altijd zo aardig voor me. Dat lijkt me toch vrij duidelijk dacht ik. Maar Gloria even goede vrienden. Het zijn jouw woorden dus laat ik ze bij jou. Ik zou het wel fijn vinden indien je wanneer je iets roept m.b.t. de waarheid je dat zou kunnen verantwoorden.Ik kan lezen wat je schrijft maar niet zien wat je denkt bij dat schrijven.
  Integrteit staat bij mij hoog in het vaandel. Jouw waarheid is blijkbaar niet de mijne. Ik zal nooit van jou zeggen dat jij de waarheid verdraait. Ik kan wel zeggen dat ik denk dat je mij verkeerd begrepen hebt. Dat is nu precies het verschil.
  Tot ziens.

  Reactie door Henny — maandag 2 juli 2007 @ 10.04 uur

 296. @295
  Lieve Henny, dat over de waarheid betrof o.a. dit: “de huid vol schelden”. Ga terug naar die site en lees.
  Wat ik vraag van je is of je over zo’n zin na wilt denken en woorden genuanceerder wilt gebruiken in het vervolg. Ik heb je de huid niet vol gescholden en zet mij dan ook niet zo neer! IK laat mij niet indelen bij de gebruikelijke scheldpartijen hier, juist daar wens ik van verschoond te blijven. (Afgezien van het feit dat ik het kabinet grof, ja keihard aanpak en sommige reacties van die zijde!)

  Henny, ik leef niet in grove lijnen maar veelal op details. Je kan zeggen: stap over zo’n zin heen, maar het is bezijden de waarheid. Let wel: mijn waarheid. In feite gaf je mij een flinke dreun op de neus door mijn waarlijk goedwillende reactie zo te verpletteren en te verknippen, waardoor alles in heel ander licht kwam te staan. Alleen daar attendeerde ik jou op. Lees dit na!

  Zo ook met jouw woorden hierboven: “… en derhalve nooit meer op jou zou reageren”.
  Henny, ook dit is bezijden de waarheid. Ga terug en lees. Ik zei dat ik spijt had dat ik gereageerd had. Waarom? Omdat mijn intentie zo onderuit werd gehaald en opgepakt werd door de niet goedwillende lezer(s), waarop ik zomaar werd neergezet als een of ander emotioneel geval dat de ene keer dit vindt en de andere keer dat. Ik let dan heel erg op hoe zo’n ‘conflict’ verloopt en of het ‘koosjer’ blijft en dan is het schrikken als daar geen enkele schoonheid meer in te ontdekken valt. Mensen zijn vaak blij met bijval, ook al moet dat over de rug van een ander gaan.
  Nogmaals: was het nodig om mijn steun zo neer te slaan?

  Waarom steun? Omdat ik je waardeer in jouw openhartige reacties en dat niet onder stoelen of banken schuif. Ik GUN een ieder zijn/haar plek. Voor mij is het vechten geweest om plek te krijgen. Het GUNgehalte is laag en dat viel mij al heel gauw op.
  De strijd om het beter weten is groot. Mensen die mijn reacties ruimschoots waardeerden en hier blijk van gaven werden vermorzeld of lelijk onderuit gehaald. Wat is dit toch in de mens?

  Ik ben geen ‘pleaser’. Erger: ik stoor mij hier juist aan en heb dit hier al eerder kenbaar gemaakt. Wel laat ik merken dat ik iemand heel erg waardeer als het inhoudelijk ook bij mij past. Heerlijk toch om mensen op je golflengte te vinden? Dat is waarom ik graag positief op jou reageerde en op velen die dergelijke bijdragen doen. Vooral als zaken mij ontgaan zijn en ik juist van hen leer. Want ik ben heel leergierig en bedank daar graag voor.

  Henny, tot zover ons ‘verleden’. Maar zie nu!
  Samen zijn we gewoon weer even de klos geworden. Geeft niet! Jij komt op voor onrecht en ik kan het ook niet laten. Deze keer wilde ik mij er NIET mee bemoeien. En toch word ik erbij betrokken.
  Ace, is verdwenen! Dat is het enige dat mij stoort. Want om hem maakte jij je druk en nu zal jij weggaan?
  Ik hoop het niet! Want het is goed dat wij mensen ondersteunen die door een (vast) ploegje in de verdrukking komen. Ik zal dit ook blijven doen en daar geen strobreed aan toegeven.

  Waarom ik mij er niet mee bemoeide? Omdat ik de ‘aanval’ op Olav niet goed begreep. Ik had daar graag vragen over willen stellen, maar het ‘conflict’ was al gaande. En je weet wat er over mij heenkomt als ik het voor Ace opneem. Ook Ace vind ik een spitse reageerder en in feite heeft hij geen hulp nodig. Waarom ik dan de neiging krijg om er toch op in te springen? Als het ‘clubje’ weer een voor een tevoorschijn komt! Ik durf aan te nemen dat jou dit ook stoorde.

  Henny, blijf niet weg. Het bestaat niet alleen uit politiek hier. Wij zijn een goede balans en schromen niet om onze mening te plaatsen. Ook hier kan het sociale karakter niet ontbreken. Ja, ik reageer uit mijn hart. Maar aan dat hart is gewerkt. Ik reageer niet vaak emotioneel, al lijkt dit erop. Ik reageer rationeel vanuit mijn hart. Niets ontgaat mij en dat is niet altijd gemakkelijk. Het geluk is dat ik geneigd ben mensen altijd heel veel voordeel van de twijfel te geven. En waarom niet? Mensen verdienen dat.

  Henny, ik roep je graag terug. Maar wie ben ik? Nou ja, iemand die de SP een heel warm hart toedraagt en laten we eerlijk zijn: dit verbindt ons, dankzij Jan die ons de gelegenheid geeft e.e.a. uit te werken.
  Kom op Henny!
  In feite hadden we samen niets met het ‘conflict’ hierboven te maken. En laten wij samen dan verstandig zijn en eindigen met: VREDE.
  See you!

  Reactie door Gloria — maandag 2 juli 2007 @ 16.26 uur