5000 jaar

Flash

In 90 seconden door 5000 jaar geschiedenis. Een aardige animatie over de geschiedenis van het Midden-Oosten.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 06 juli 2007 :: 12.33 uur

44 Comments

44 reacties

 1. Indrukwekkend filmpje. Natuurlijk ken je de geschiedenis maar om zo te zien dat die hele streek eigenlijk al 5000 jaar wordt ver- en herveroverd is wel confronterend.

  Reactie door Irma — vrijdag 6 juli 2007 @ 12.43 uur

 2. Over 5000 jaar is het nog zo de mens heeft er maar weinig van geleerd.

  Reactie door lapper — vrijdag 6 juli 2007 @ 13.45 uur

 3. Wat een kruisbestuivingen.
  Dus eigenlijk zijn ze daar allemaal familie.

  Reactie door Joop — vrijdag 6 juli 2007 @ 14.02 uur

 4. Goeden middag vrienden SP.

  Heb ik het nu goed gezien, het ging nogal snel, maar was bij het Europese kolonialisme, Nederland niet opgenomen?
  Dan is dat een grote misser, wat denk je van de VOC en de WIC met hun handelswaar in de vorm van slaven handel?
  Waar zijn die huizen op de Amsterdamse grachtengordel van betaald?

  Maar de verschillende tijdperken in het verleden is goed in beeld gebracht.

  Een bewonderende ….

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 6 juli 2007 @ 14.53 uur

 5. Altijd werd gepretendeerd dat het bij het
  Christendom ging om de ‘heilsgeschiedenis’,
  meer dan de histórische waard zou zijn.
  Er waren in mijn tijd de bekende diverse
  soorten van catechesaties, en aan het al
  lange tijd verschuiven van landen en zwervende bevolkingsgroepen werd geen, of hoe
  genaamd geen aandacht geschonken. Uitzondering was echter het verháál over de
  barmhartige Sameritaan die door een catecheet
  uitgelegd werd in het historisch besef van die dagen en niet alleen een ‘goede daad’ betrof maar juist ook de politieke situatie
  van die dagen goed beschreef.
  Zelf heb ik nooit de ‘heilsstory’op zich wil-
  len accepteren, vond e.e.a. daardoor juist uit z’n verband gelicht nog afgezien van het
  feit op welk tijdstip de diverse ‘overleve-
  ringen’ werden opgetékend en met name door
  wie, immers de diverse figuren, beschreven
  één en hetzelfde feit verschillend, en sommi-
  gen hadden Jezus zélf nooit gekend al werd ge
  suggereerd van wél. Ook de parabels die vaak
  als ‘waar gebeurd’ werden verteld, verteken-
  den dáárdoor de wérkelijkheid. De eigentijdse
  geschiedschrijving heeft ook mogelijk veel
  schade ondervonden van de diverse, eigenge-
  reide, vertalingen, die hier en daar zeker
  herroepen dienden te worden. Ook de manier
  van vertalen naar de diverse ‘culturen’ toe
  deden afbreuk aan waar- en werkelijkheid,
  maar had ten doel de óverbrenging zo natúúr-
  lijk mogelijk te maken.
  Wie hebben destijds de keuze gemaakt om aan
  de gekozen 66 boeken niets meer toe te voegen
  en wat werd van de oorspronkelijke verhalen
  weggelaten. Feit is dat, niet zónder reden,
  er ook al sinds de diverse publicaties ver-
  schil in uitleg bleef bestaan en er zelfs dus
  na 5000 jaar nog steeds sprake is van gods-
  dienstoorlogen, doordat men aan ‘culturen’
  voorbij ging!.
  Het filmpje is een prachtige weergave van wat
  de mensheid in grote lijn heeft gemist aan
  achtergrondinfo en had nooit losgekoppeld mo-
  gen worden, waardoor mensen op een verkeerde
  manier met het hoofd in de wolken ging lopen
  en de ‘heilsgeschiedenis’ op zích gewéld is
  aangedaan en niet voor ‘binding’ heeft ge-
  zorgd, integendeel! Voor menige ‘goed’ ‘gelo-
  vige’ een niet te verteren en te accepteren
  voldongen feit!
  I am in heaven, zingen we, maar ‘down to
  earth’ zou ons meer werkelijkheidszin hebben
  opgeleverd en dát hoorde ik reeds heel veel
  om mij heen, en niét alleen in eigen kring!
  Madelief.

  Reactie door Madelief — vrijdag 6 juli 2007 @ 16.37 uur

 6. Prima verwoord Madelief.

  Een bewonderende…

  Reactie door Ouwe Dirk — vrijdag 6 juli 2007 @ 16.47 uur

 7. Joop — vrijdag 6 juli 2007 @ 14.02:

  Goedemiddag,

  Ja, inderdaad: Joden en Arabieren zijn in feite broedervolken, afstammend van dezelfde voorvader, Abraham. (horen allebei tot de z.g. “Semitische” volkeren)

  Je kunt in nogal wat publicaties lezen dat inderdaad de oerbron van alle tussen deze volken betaande meningsverschil en haat terug te voeren is tot bijbelse tijden, zo’n dikke drieduizend jaar geleden: Ezau, die zijn recht van eerstgeborene voor een bord linzensoep verkocht en aldus de minst begunstigde WERD. (de bijbel geeft hier sober en symbolisch weer dat er in feite sprake was van de geboorte van tweespalt die in de nakomelingen zou worden bestendigd. Wij zijn hier nu getuige van…

  Uiteraard lag hier veel meer, ook door ons niet altijd begrepen, aan ten grondslag.

  Dit alles in overweging nemend maakt wel duidelijk hoe gecompliceerd het MiddenOostenconflict in feite is en dat het tot nadenken stemt dat dit (voor ongelovigen eigenlijk verbazingwekkend!) NAUWKEURIG op meerdere plaatsen in de bijbel is voorspeld…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 6 juli 2007 @ 17.04 uur

 8. Asterix en Obelix

  Als we de seconden tellen werd in dit animatiefilmpje de meeste tijd besteed aan Israel.
  Zoals iedereen weet bestaat Israel pas sinds 1948.
  Dat is 60 jaar op 5.000 (duizend) jaar!
  Ik kan mij dan ook niet ontrekken aan de mening dat dit filmpje tendentieus is.

  Eigenlijk een schande dat de SP dit filmpje plaatst.

  Inderdaad,
  Het lijkt wel Asterix en Obelix tegen de Romeinse horden.

  Misschien heeft de SP iets tegen volkeren, die ondanks ondertal, vechten voor levensbehoud.
  David tegen Goliath is misschien een synoniem.

  Maar jah,
  In Israel ligt geen olie en in de omliggende staten wel.

  Die vieze olie die wij als SP-ers niet willen?

  Reactie door Timbo — vrijdag 6 juli 2007 @ 20.29 uur

 9. timbo,eeuu begrijp ik het goed en met ondertal bedoel je dat terror staatje israel?
  wat deels uit gestolen land bestaat,wat eigenlijk er niet meer hoort te liggen.

  Reactie door ad — vrijdag 6 juli 2007 @ 20.50 uur

 10. ik kreeg ook de indruk dat het filmpje eigenlijk in stilte een pro-israel film is. kijk naar de tijdlijn het derde bolletje. lees nu juist een historisch onderzoek van prof israel finkelstein dat duidelijk maakt dat er nog geen enkel historisch bewijs is voor het israelische rijk

  Reactie door dirk — vrijdag 6 juli 2007 @ 22.05 uur

 11. de auteur van de animatie is wel israelish (dat geeft aan mijn computer). Dat Israel heeft overal agenten die propaganda uitvoeren om hun bezitting van Palestina “historisch”te rechtvarden. Mijn vraag is: hoe komt zo ‘n een stuk binnen de site van SP zonder moeite. Als Almahdinejad van Iran had ook zo een animatie gestuurd, was die ook gepubliceerd?

  Reactie door Nicolai — vrijdag 6 juli 2007 @ 22.20 uur

 12. Nicolai — vrijdag 6 juli 2007 @ 22.20:

  Ik ga er van uit (niet zonder reden!) dat de SP verstandige kamerleden en een intelligente leider heeft.(dat heeft hij -Marijnissen- overduidelijk vaak bewezen!!):
  Dus, als welke partij maar ook in dat haast hopeloze conflict een interessante visie heeft, waarom zou een verstandige partij als de SP die dan schuwen?
  Immers, interessante standpunten maken vruchtbare discussies mogelijk die zelfs misschien de kiem in zich dragen van mogelijke oplossingen.

  Het zal nu wel duidelijk zijn dat er dan geen sprake meer is van “vriendelijke” of “vijandige” standpunten…

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — vrijdag 6 juli 2007 @ 23.46 uur

 13. Alsof mensen ooit door wat voor een ideologie of gedachtengoed zullen veranderen… Echt niet! Er werd overal altijd geknokt, er wordt overal altijd geknokt en er zal overal altijd geknokt worden.

  Reactie door Hans Langbroek — zaterdag 7 juli 2007 @ 1.02 uur

 14. Grappig, de arabieren hebben Israel veroverd op de Perzen maar de joden hebben het gestolen van de arabieren.

  Reactie door Bart — zaterdag 7 juli 2007 @ 3.26 uur

 15. @6 Ouwe Dirk, dit thema, zit mij en velen al
  jaren dwars, gewoon omdat e.e.a. op die ma-
  nier publiekelijk in diverse ‘kringen’ veel te weinig aandacht krijgt. Voorshands is het
  - als je oppervlakkig bent aangelegd – toch
  ‘n stuk eenvoudiger je bij het ‘sprookje’ te
  houden dan ‘dieper te graven’. Jaren zijn er
  ook geweest, dat je ‘afvallig’ zou zijn ver-
  klaard bij het ‘tegensputteren’ en bleef dit
  punt dus gewoon een taboe/onbespreekbaar.
  Dit fantastische filmpje schetst op wel heel
  duidelijke manier, waar en hoe de ‘verschui-
  vingen’ plaatsvonden. Ook de verschuivingen
  van de realiteit toen naar verhalen en v.v.
  Wat en hoe wil men geloven wat Jozef te maken
  had met de mantel die naar ik me herinner in
  12 (?) stukken verscheurd (of juist gedééld)
  zou worden? Was dat een evangelist, politicus
  of helderziende, die dát de wereld in bracht?
  Op zich geeft een vertaling het al duidelijk
  aan: hoé geschiédenis verhálenderwijs gebracht kan worden…of moeten we zeggen:
  hoe de feiten van toen in verhaalónderwijs in
  de ‘school’ ondergebracht werden en een vaak
  éigen leven gingen leiden én líjden?
  In mijn tijd staken heel voorzichtig wat hui-
  dige ‘schriftgeleerden’ de (élitaire) kop en
  de (wijs-)vinger op bij de diverse vertaling-
  en en hóór ik het nog zeggen, door mensen wie
  inmiddels de verhóógde bloeddruk op het ge-
  laat te lezen was: “nee, gemeenteleden, dát
  stond er niet” (in de oorspronkelijke tekst),
  maar gebrek aan cultuurhistorisch besef had-
  den de vertalers tot soms navrant afwijkende
  tékstvertaling doen beslissen.
  Ergo, was dit filmpje me dus uit het hart ge-
  grepen en aanleiding om hier nogmaals gewag
  te maken en zeker voor jongere generaties die
  soms héél intensief en hard knokken om het
  enige belangrijke binnen dat ‘geloofsgoéd’ in
  de essentie ervan te kunnen vasthouden en die
  is vóór de hele wereld hetzelfde, als het dan
  ook écht goéd is!
  Overigens Ouwe Dirk, bedankt voor het compli-
  ment, het doet me goed, goéd begrepen te wor-
  den, dank je wel en fijn weekend gewenst!
  Met h á r t elijke groet, Madelief.

  Reactie door Madelief — zaterdag 7 juli 2007 @ 5.12 uur

 16. stelletje jodenhaters hier, geen enkel land in het midden oosten is histories te rechtvaardigen, het westen heeft alle grenzen getrokken

  Reactie door gbh — zaterdag 7 juli 2007 @ 10.34 uur

 17. een stuk geschiedenis.
  realiteit irak een verdeeld land,de amerikanen proberen een marionetten regering aan de macht te krijgen
  tegelijk woed er een strijd tussen de soenieten en de sjiieten,een burger oorlog.
  je kunt deze mensen niet overwinnen,maar wel onderdrukken,het is bij voorbaat een verloren strijd.
  het geheel gaat natuurlijk ook om de olie,
  het amerikaans europese belang.
  er is nog nooit geen strijd gestreden om een zandbak.
  amerika kan niet onbeperkt doorvechten,
  het kost sloten vol geld,na de vietnam oorlog,verkeerde amerika in geldnoot.
  ik bekijk deze oorlogsvoering door mijn gekleurde bril.
  het kan er alleen maar op uitdraaien ,dat de olie nog duurder wordt,de vraag is wat doet china,zit niet te wachten op dure olie,
  en is druk bezig met zijn leger te vergroten
  als die er zich ook mee gaan bemoeien,
  en die houden zich niet aan de conventie van geneve,dan wordt het een totale brandhaard,het brute geweld,dat dan losbarst,kan wel eens een einde maken aan
  de oorlogsvoering,helaas ik denk,dat geweld met geweld bestreden moet worden.
  het is maar een mening

  Reactie door hw.rademaker — zaterdag 7 juli 2007 @ 13.20 uur

 18. @ gbh

  Oh en ik maar denken dat Israël in strijd met het internationaal recht de vastgestelde* grenzen heeft verlegd (lees: gebieden heeft geannexeerd).

  * door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

  Reactie door Gerbert — zaterdag 7 juli 2007 @ 13.30 uur

 19. @ Gerbert

  volgens mij ging dit over de geschiedenis van het midden oosten, zijn alleen lui die als een pavlov-reactie alles aangrijpen om weer over israel te beginnen, over de bezetting van tibet en de vele plekken op de wereld waar nog heel veel ergere dingen gebeuren hoor je ze niet

  en als reactie op jouw annexeren; israel heeft alleen vastgestelde grenzen met egypte en jordanie voor de rest is er sprake van een demarcatielijn en dat is geen vastgestelde grens, daarbij bij annexatie gaat een partij er van uit dat grondgebied blijvend van hun is, zullen vast wel joden zijn die een veel groter bijbels israel claimen maar de meeste hebben toch wel het besef dat de wereld dit niet zal accepteren, er is dus geen sprake van annexatie maar van een bezetting

  Reactie door gbh — zaterdag 7 juli 2007 @ 14.02 uur

 20. Tibet ligt dan ook niet in het Midden-Oosten, wellicht een verklaring. Het lijkt me bijzonder sterk dat een gemiddelde SP’er niet tegen de bezetting van Tibet is. Maar jij volgt de discussies en de deelnemers daaraan op de diverse fora althans dit weblog blijkbaar nauwgezet? Ik hoor graag de bron van je conclusie.

  Er zal ongetwijfeld door een aantal mensen ongenuanceerd over Israël en de Palestijnen worden gedacht, aan beide kanten – de andere kant is bijvoorbeeld het beleid van de VS, die in het gunstigste geval zich onthouden van stemming over elke resolutie waarbij de geringste mogelijkheid bestaat dat Israël tegen de haren in wordt gestreken. Dat is een feit waar je niet omheen kan. Opgeteld bij de geschiedenis van verdrijving en onderdrukking van een groot deel van de Palestijnse bevolking, vind ik het niet raar dat dit heftige reacties oproept. De Palestijnen zijn immers de zwakkere partij tegenover een van de sterkste legers, van een land dat praktisch onvoorwaardelijk gesteund wordt door het machtigste ter wereld.

  Over wat je over het verschil tussen annexatie en bezetting zegt: zou maar zo kunnen kloppen, ik denk alleen niet dat een Palestijn in een ‘bezet gebied’ zich beter voelt dan in een ‘geannexeerd gebied’. Praktisch gezien maakt het ook bijzonder weinig uit – kon je beter in Nederland of Frankrijk leven ten tijde van de nazi-bezetting dan in Oostenrijk na de Anschluss? Ook hierover verneem ik echter graag de onderbouwing.

  Reactie door Gerbert — zaterdag 7 juli 2007 @ 15.57 uur

 21. 16 gbh joden haters?
  nee de terror staat israel hater,
  maar ja je geeft precies het ahum israel/extreme christen probleem weer,val israel niet aan,dan val je de rest aan,
  nou dat is dan de rest hun probleem bv het cidi,
  israel weg,,verplaatsen naar hun vrindjes de usa en het probleem is opgelost.
  nu nog die extreme christenen nog in het oranje overalletje .goed martelen ,na hun eigen voorbeeld,alla guantanamo/polen en dan voorgoed opsluiten in de lege groninger gas gaten,en vol pompen met schadelijke uitstoot van fabrieken,voordeel ben je gelijk af van die moordt/oorlogs regering van hol,land,
  oja sorry

  Reactie door ad — zaterdag 7 juli 2007 @ 17.52 uur

 22. Ieder volk heeft zijn goden en van ieder volk kun je geschriften of anderszins geschiedschrijving terugvinden die terugvoeren naar verhalen over dat wat goden en/of hun afgevaardigden in het verre verleden hebben gedaan, danwel waartoe zij in staat waren, welke wonderen zij verrichtten, wat zij verkondigd hebben en wat mensen beleefd hebben aan die Goden en/of door hen ervaren.
  Vele vertolkers in en op de wereld hebben keer op keer in de tijd daar hun eigen beleving en boodschap aan toegevoegd, evenals door de geschiedenis heen groepen zich weer afsplitsten omdat ze het niet helemaal eens meer waren, iets toevoegden danwel weglieten..
  Indien wij ze over de hele wereld hetzelfde zouden benaderen als dat waarmee we ‘onze’ oude geschriften benaderen, de predikers en vertolkers van dat geloof en de ervaringen van mensen met dat geloof door de eeuwen heen hetzelfde zouden uitleggen en dus enkel het feit dat de verhalen en verhalende geschriften, tekeningen e.a. bestaan, als feitelijke gebeurtenis zouden weergeven zouden uiteindelijk de goden van de Azteken, de maya’s de Egyptenaren de Afrikaanse goden en alle anderen de ware goden zijn.
  Het ene oudheidkundig geschrift accepteren als zijnde de feitelijke waarheid bevattende en het andere afdoen als geloof in.. is op zijn minst zeer aanmatigend.
  Het is m.i. daarom een cultuurpolitiek belang en gegeven.
  Geloven vochten niet tegen elkaar om het geloof. Het soort geloof werd een manier om je te onderscheiden en een alibi voor vele machtspolitieke oorlogen die nergens anders om gingen dan over macht, behouden dawel uitbreiden van en bescherming van je eigen bevolking cq. achterban.
  Waarom zouden de Azteken denken dat….. en wij weten i.p.v. denken dat…..beide gegevens komen immers vanuit opgetekende geschiedkundige gegevens door de gelovigen zelf.

  Verandert de waarheid ook bij iedere splitsing van geloven en wat is dan nog DE WAARHEID.

  Ik denk dat al die noodzaken tot een gemeenschappelijke godsdienst, danwel Goden heel veel meer te maken heeft met de behoefte aan een gezamenlijke identiteit, de behoefte iets verantwoordelijk te kunnen maken voor dat wat jezelf niet kunt bevatten en/of veranderen danwel dat wat je nodig hebt in het leven om je gezamenlijke habitat te beschermen en je voortbestaan te garanderen. Een zeer aards gegeven dus.
  Wie maakt uit vanuit de geschiedenis wie of wat de ware god is en welke de heidense is.
  Allen hebben immers geschriften danwel tekeningen danwel andere gegevens cq. ‘bewijzen?’ uit het verleden nagelaten.

  Zelden ligt aan een oorlog een godsdienst ten grondslag, niet zelden wordt de godsdienst wel gebruikt om oorlog te voeren maar heeft het alles te maken met bezit en macht of juist een tekort daaraan onderdrukking en uitbuiting van bevolkingsgroepen. Ook in Ierland had het alles te maken met machtsverhoudingen die vaak ontstaan vanuit een kerk die mensen vertegenwoordigt die ofwel economische macht hebben ofwel een kerk die mensen vertegenwoordigt die economisch achtergesteld worden.
  het waren niet de katholieken en de protestanten. Het waren de katholieken die…. en de protestanten die…….
  Aanvallen op anderen en gebiedsuitbreiding zijn puur machtspolitiek bepaald en niet anders.

  Reactie door Henny — zaterdag 7 juli 2007 @ 21.04 uur

 23. @16 gbh; Welja, makkelijk om met de term `jodenhaters’ te smijten als men kritiek heeft op Israël, wat een simplistisch Leon-de-Winter salonfaschisme.
  Het zal wel weer antisemitistisch klinken maar mij een onkoshere worst wezen gbh: Het `Wèsten’ heeft de grenzen voor Israël getrokken, al zou de US neocondictatenstaat met de door haar gedomineerde AIPAC lobby het liefst de grenzen tot de Eufraat& de Tigris in Irak oprekken, zoals die blauwe strepen op die witte vlag al schijnen te symboliseren.

  Reactie door Haq — zaterdag 7 juli 2007 @ 21.26 uur

 24. Wat een kneuzen-propagandafilmpje. Zet er ook eens een bevolkingsaantal neer.

  Reactie door Johan — zondag 8 juli 2007 @ 6.21 uur

 25. Ik vind dat je het bestaansrecht van de staat Israël en de activiteiten van de regering van Israël moet scheiden. Dat zijn wat mij betreft twee aparte topics.

  Reactie door Harry — zondag 8 juli 2007 @ 19.29 uur

 26. @ 4 Ouwe Dirk,

  Even kort door de bocht.
  Wanneer we 5000 jaar geschiedenis van Nederland bekijken ZONDER Holland dan waren we tamelijk duurzaam bezig geweest én arm gebleven.
  De Hollanders hebben enorme rooftochten gehouden en zijn daarom zeer rijk geworden.
  Nu zijn er een aantal zeer rijk maar we zijn niet erg duurzaam bezig geweest.

  Reactie door L'écologiste — zondag 8 juli 2007 @ 22.38 uur

 27. De noordgrens van het Romeinse rijk is onjuist
  weergegeven.Friesland maakte daar geen deel van uit.
  De bezette gebieden van Israel worden niet getoond.

  Reactie door Jille Westerhof — maandag 9 juli 2007 @ 12.56 uur

 28. @L’écologiste

  Het is een wijd verspreid misverstand dat Holland rijk is geworden van de rooftochten, kolonialisme en slavenhandel. Ze hebben allemaal wel wat bijgedragen. Maar veruit het meest (80-90%) is verdiend met de handel op de Oostzee (in belangrijke mate graanhandel).

  Reactie door Drob — maandag 9 juli 2007 @ 14.53 uur

 29. Gerbert, gelukkig kan jij wel normaal en inhoudelijk reageren, ad en Hag komen niet verder dan simpel dogmatisch gelul waarbij ik mag hopen dat ad met zijn gas ww2 niet heeft meegemaakt

  ik zie geen enkele verklaring in het feit dat tibet niet in het midden oosten ligt, zou niet weten waarom een leven in het midden oosten meer waard zou moeten zijn dan een leven in afrika of in tibet, sterker de internationale aandacht gaat ook in het midden oosten alleen uit naar israel, de vele doden onder saddam en andere regiems hebben nauwelijks de pers gehaald

  ik volg dit blog regelmatig en volg niet elke discussie maar het buitenland beperkt zich bij meerderen tot amerika en israel, dat schijnen de 2 grote boemannen te zijn op deze wereld

  je hebt het over vn resoluties maar hoeveel resoluties zijn er tegen de annexatie van tibet? hoeveel resoluties zijn er geweest over de 12 miljoen doden in tibet? over het plat bombarderen van tjetjenie? over de 4 miljoen doden in congo, de genocide in darfur, over het uitmoorden van alle niet pathanen in noord-west afganistan? waar was de resolutie tegen sadat die in hama 40.000 man uitmoordde?

  dezelfde lui die hier lopen te foeteren op amerika en de olieindustrie lopen aan de leiband van de arabische oliebaronnen die wel vooraan staan om weer een resolutie tegen israel in te dienen en die elke resolutie tegen broeder naties zoals sudan torpederen onder dreiging van hun oliewapen en dit is de enige reden waarom israel wel met alles in het nieuws is en de rest niet

  jij hebt het over de verdrijving van de palestijnse bevolking, in ’48 zijn er ook 900.000 joden uit de arabische wereld verdreven, na de oorlog van ’48 werd dit gezien als een uitwisseling van bevolking, wat ook bijvoorbeeld is gebeurd tussen turkije en griekenland en india en pakistan, kan je het mee eens zijn of niet, is niet mijn wereld, en de arabische landen zijn daarop terug gekomen om politieke redenen

  de amerikanen zitten in een vreemde spagaat, aan de ene kant willen ze israel te vriend houden als een van de weinige constante landen in het midden oosten en aan de andere kant willen ze ook de oliebaronnen te vriend houden en misschien hebben de oliebaronnen en andere regiems in het midden oosten israel wel nodig als bliksemafleider voor hun eigen dictatoriaal beleid

  en bezet of geannexeerd maar voor de bevolking niets uit, beide zijn fout, maar voor de toekomst en als gesprekspartner maakt dit wel veel uit

  Reactie door gbh — maandag 9 juli 2007 @ 18.21 uur

 30. @ 28 drob,

  Interessant gezichtspunt. Dus het is vooral te danken aan de Hanze en niet aan de VOC? weet je toevallig waar ik cijfers kan vinden? Bij voorbaat dank.

  Zandig Nederland (vnl. Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant) was alleen maar bezig met de locale markt, plaatselijkekringlopen dus. De mensen aten niet veel anders dan pannenkoeken en hadden het zeer karig en moesten leven met wat het land opbracht. Wel duurzaam en geen bevolkingsexplosies tot in de 19e eeuw aan toe.

  Reactie door L'écologiste — maandag 9 juli 2007 @ 21.38 uur

 31. gbh — maandag 9 juli 2007 @ 18.21:

  Waarom zou je een geweer een waterpistool noemen ondanks het feit dat het een geweer IS?

  En waarom zou je Amerika -als ONDERDRUKKENDE en UITVRETENDE baas van de hele wereld niet als ZODANIG benoemen en datzelfde AMERIKA weglaten uit jouw rijtje boemannen?:
  Juist omdat Amerika heel veel COLLABORATEURS heeft,(lees: zij -in voornamelijk het Westen- die het eigenlijk BEST GOED zo vinden!) hoor je hier eigenlijk (media!!) nooit dat datzelfde amerika niet alleen de hand had/heeft in de meeste naoorlogse oorlogen en deze ook is begonnen, maar VOORAL niet dat Amerika MILJOENEN en NOG eens MILJOENEN doden op zijn geweten heeft!

  Ik ben wel eens verbaasd (maar snap dat wel, gezien het LEGIOEN van COLLABORATEURS!) dat er eigenlijk niet nog veel meer anti-amerikanisme is!
  Zeker ls je beseft hoeveel midaden dat land al heeft begaan…en dat het op slinkse wijze ook eigenlijk nog steeds bijv. Europa bezet houdt en de hele wereld zijn platvloerse cultuur opdringt.

  Harrie V.

  Reactie door Harrieke — maandag 9 juli 2007 @ 22.59 uur

 32. Harrieke, ik beweer ook nergens dat amerika braaf is en bush is de slechtste president ooit, alleen rusland, china, wij als westen en nog een zooi landen zijn minstens net zo rot, beetje makkelijk alle ellende van de wereld op amerika af te schuiven

  Reactie door gbh — dinsdag 10 juli 2007 @ 16.07 uur

 33. De wereld zijn we met zijn allen. Wij laten toe, dat we ons door een land de les laten lezen. Het zogenoemde machtigste land ter wereld is helemaal niet machtig. Oke, ze kunnen heel veel mensen uitroeien, maar dan blijft er voor hun niks over waaraan ze hun vaak inferieure spullen kunnen slijten. Pak de Yankees aan, maar begin met Balkenende.

  Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 10 juli 2007 @ 16.51 uur

 34. @ Ouwe Dirk (4):

  Het gaat hier om het Midden-Oosten, en daar heeft Nederland inderdaad geen koloniën gehad.

  “Era of independance”, als ware het de uiteindelijke vervulling: hierbij wordt Israël genoemd, maar niets gezegd over de Palestijnen! Onthullend! Ik vind dit filmpje dus gewoon verdacht.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 10 juli 2007 @ 20.16 uur

 35. @ gbh (19):

  Citaat: “er is dus geen sprake van annexatie maar van een bezetting.”

  o, juist ja, dan is er dus niets aan de hand! Het duurt toch nog slechts 40 jaar, niet?

  Maar ja, de bantoestanisering van de Westoever, waarbij geleidelijk steeds meer stukjes land worden ingepikt…Tja, dat is wat lastiger om NIET “annexatie” te noemen, he!

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 10 juli 2007 @ 20.21 uur

 36. geachte heer meijer, waar zeg ik dat er bij een bezetting niks aan de hand is?

  ik ben het verre van eens met de nederzettingenpolitiek van israel maar annexatie is het toevoegen van grondgebied van een ander land aan het eigen land, een kenmerk van annexatie is dat de bezettende macht dit grondgebied als zijn eigendoom ziet en dit voor de bezettende macht op geen enkele wijze ter discussie staat

  israel heeft ieder geval, al dan niet onder dwang, meerdere keren laten zien dat zij erkent dat er een keer een palestijnse staat moet komen en dat maakt het tot een bezetting en niet tot een annexatie

  er bestaat nu alleen een demarcatielijn en dat is geen internationaal erkende grens, beide partijen moeten doormiddel van onderhandelingen komen tot een definitieve vaststelling van de grens en andere afspraken

  en wat is er zo verdacht aan het filmpje? er wordt over zoveel volkeren niets gezegd

  Reactie door gbh — dinsdag 10 juli 2007 @ 23.11 uur

 37. @ gbh

  Waar je het vandaan haalt dat ik zou beweren dat Tibet niet belangrijk genoeg is, laat staan dat het leven van een Tibetaan minder waard is…wat ik bedoelde, en wat gezien de context toch vrij duidelijk is: deze topic gáát over het Midden-Oosten, de animatie weet je wel…

  In het algemeen ben ik het helemaal met je eens dat er geen rangorde bestaat in ernst van mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdagen etc. Maar ik bepaal niet wat er in het nieuws komt, noch doet een Nederlandse politieke partij dat – laat staan in de oppositie. Feit is dat Israël / Palestina meer in de belangstelling staat in alle media dan Tibet bijvoorbeeld. Waarom? Kweenie, dan moet je bij die media zijn. Aannemelijke verklaringen lijken me de westerse oorsprong van veel Israëlieten en het economische belang van het Midden-Oosten. Maar hoe dan ook: het zou toch een beetje vreemd zijn als je niet op het nieuws mag reageren omdat ander nieuws onvoldoende gebracht wordt.

  Je opmerking over aan de leiband lopen van Arabische oliebaronnen…tja. Ik voel me totaal niet tot deze figuren aangesproken, evenmin als door deze niet onderbouwde en belachelijke insinuatie. Ik concludeer dat het volgens jou niet mogelijk is dat je én iets kan vinden over een concrete actie van een natie én toch niets op kan hebben met een andere natie die toevallig in dat geval (deels) hetzelfde vindt.

  Reactie door Gerbert — woensdag 11 juli 2007 @ 0.44 uur

 38. Uit het filmpje blijkt dat Israel eigenlijk veel groter zou moeten zijn als we kijken naar de Israelische koninkrijk.
  palestina heeft nooit bestaan maar wel een israelisch koninkrijk.

  Reactie door Klaas — woensdag 11 juli 2007 @ 15.20 uur

 39. Gerbert,

  ik beweer nergens dat jij tibet niet belangrijk vind

  ik heb het in alles hoe ik tegen de dingen aan kijk en ik kan niet spreken voor anderen

  sudan wordt door de oliesjeiks beschermt in de vn, 300.000 doden en de wereld zwijgt, israel – palestina, bijna een factor 100 minder doden en het staat sinds de oliecrisis van ’73 bovenop de politieke agenda van de wereld

  Reactie door gbh — woensdag 11 juli 2007 @ 16.55 uur

 40. @ gbh (36):

  Citaat: “israel heeft ieder geval, al dan niet onder dwang, meerdere keren laten zien dat zij erkent dat er een keer een palestijnse staat moet komen.”

  Beste man/vrouw, dit is slechts voor de Bühne. Elke keer dat er een mogelijkheid leek te ontstaan voor reële onderhandelingen heeft Israël die gefrustreerd. Arafat heeft op ene bepaald moment zelfs genoegen genomen met slechts 22 % van het oorspronkelijke grondgebied!

  Op dit moment is de commissie buitenlandse zaken van de Tweede Kamer op bezoek in de Palestijnse gebieden. Ze constateert met eigen ogen dat Hebron door Israëlische kolonisten is geannexeerd en dat daar sprake is van een “apartheidssituatie”. Hoe wil je dit bv. rijmen met Israëls zg. bereidwilligheid een Palestijnse staat te laten ontstaan?
  (Overigens waren de vertegenwoordigers van PvdA en CDA zo stom om te zeggen, dat Israël er niet op moest worden aangesproken, omdat het verzet ertegen vanuit Israël zelf moest komen. Wat een schrandere volksvertegenwoordigers!).

  Reactie door Olav Meijer — woensdag 11 juli 2007 @ 20.37 uur

 41. @40 Welk oorspronkelijk gebied?
  Er is nooit een Palestijnse staat geweest. Dus er is geen oorsponkelijk gebied.
  Dit is totale onzin.
  Jij praat over het feit dat mensen weggejaagd zijn van hun land of in sommige gevallen uitgekocht.
  Dat er kritiek is over het feit over het verjagen en landje pik. Terecht! Maar wees wel zo eerlijk betrek ook de situatie en de context van toen erbij. De arabieren zijn ook niet volledig schoon te praten. Maar dat even terzijde.
  Maar nogmaals welke staat? Die staat heeft nooit bestaan. Dus welk grondgebied?
  Grondgebied behorende tot een land is iets anders dan individuele particuliere eigendommen van stukken grond.

  Reactie door Klaas — donderdag 12 juli 2007 @ 11.23 uur

 42. @ Klaas (40):

  Met “oorpronkelijk gebied” bedoel ik natuurlijk gewoon het grondgebied, waar de Palestijnen woonden en waarvandaan zij zijn verjaagd c.q. gevlucht. Heel simpel. Dat het gebied deel uitmaakte van een Brits protectoraat en formeel-juridisch geen “staat” was, doet daaraan in het geheel niets af.

  Reactie door Olav Meijer — donderdag 12 juli 2007 @ 19.12 uur

 43. @ 42:

  Zelfcorrectie: het is juister het gebied een vroeger mandaatgebied van de Volkenbond resp. VN te noemen.

  Reactie door Olav Meijer — vrijdag 13 juli 2007 @ 19.37 uur

 44. laten we het gebied maar teruggeven aan de egyptenaren, die hadden het het eerst.

  We zien een filmpje van 5000 jaar bloedig getrokken heersers-grenzen en we gaan over hún rechten discussieren?
  Als een volk een groep mensen is, gebonden door cultuur, taal of ideologie, dan is hun land de plaats waar zij wonen. Laat hen wonen.
  “My land’s only borders lie around my heart”

  Stop wapenhandel, haat en tweedracht. Laat religie niet langer gebruiken als excuus. Niemand wint bij geweld. Het merendeel van de bevolking van de vechtende naties is het geweld allang spuugzat.

  Reactie door Rob — zaterdag 14 juli 2007 @ 17.43 uur