Innovatieve idee (3)

“Wonderfully hopeful and enlightening…. The stories of these social entrepreneurs will inspire and encourage many people who seek to build a better world.”

Met een dergelijke recensie van Nelson Mandela moet ‘How to change the world‘ zeker het lezen waard zijn. Het boek vertelt de verhalen van ‘sociale ondernemers’ die allen op creatieve, nieuwe en vastberaden wijze proberen hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Uit de beschrijving op ScienceGuide:

De benaming “sociaal ondernemer” is in recente jaren populairder geworden. Belangrijke universiteiten in Amerika bieden opleidingen in maatschappelijk ondernemerschap. Journalisten, filantropen en ontwikkelingsmedewerkers maken vaak gebruik van de term. Maar hierbij gaat de meeste aandacht uit naar hoe bedrijfskundige en management vaardigheden kunnen worden toegepast om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, bijvoorbeeld hoe non-profit organisaties activiteiten met winstoogmerk kunnen uitvoeren om zo inkomsten te genereren. En terwijl dit een belangwekkende trend betreft, beschouwt dit boek sociaal ondernemers op een andere wijze. Zij worden gezien als omvormende krachten: mensen met nieuwe ideeën om de grote problemen aan te pakken, die onophoudelijk hun visie najagen, mensen die niet weten wat “nee” betekent, die pas opgeven als hun ideeën zo breed mogelijk zijn verspreid.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

woensdag 11 juli 2007 :: 16.54 uur

13 Comments

13 reacties

 1. Waarom stapt de SP niet uit zijn politiek keurslijf en start een project voor sociaal ondernemen? Politiek is niet de meest vooruitstrevende en efficiente manier om veranderingen in de maatschappij te weeg te brengen.

  Reactie door bilogics — woensdag 11 juli 2007 @ 19.01 uur

 2. Dat laatste stukje van de tekst lijkt wel de symptomen van obsessie. Ik vind het laatste zinnetje al helemaal raadselachtig “die pas ophouden als hun ideeën zo breed mogelijk zijn verspreid”. Dan is het nieuwe er kennelijk af en mijn vraag is wat gaan ze dan ánders doen dan hun idealen?? Zijn zij dan al weer een stap verder en gaan ze dát weer propageren of zo?

  Reactie door W6969 — woensdag 11 juli 2007 @ 19.02 uur

 3. Een van de belangrijkste drempel voor innovatieve ideeen is het feit dat nieuwe vindingen of verbeteringen aan bestaande vindingen een buraucratische weg naar het octrooibureau moeten volgen.Welliswaar is er al een of een nieuw E.U.octrooibureau in de maak,doch de kosten voor octrooiverlening en de jaarlijkse instandhouding van een octrooi zijn veel te hoog.Voor starters zijn ze niet te betalen.

  Reactie door Maan Arkenbosch — woensdag 11 juli 2007 @ 19.13 uur

 4. “Human Kapital ” ? dat Ratten kabinet is bezig van den Nederlande een Roofstaat te maken !

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 19.50 uur

 5. dat is zeker ook Innovatie : mensen dwingen tot papierprikken ? tegen bijstanduitkering – zorgpremie en concurerend t.a.v. gemeentelijke vuilophaaldienst ?

  Reactie door Fred — woensdag 11 juli 2007 @ 21.04 uur

 6. oude wijn in een nieuw jasje?,
  jaren geleden werd in de de les bedrijfseconomie geleerd dat een onderneming op drie pijlers rust :
  het maken van winst,het voorzien in een behoefte en het vervullen van een maatschappelijk doel.
  Vooral de laatste is er bij ingeschoten bij het verstrekken van vestigingsvergunningen of beter gezegd de overheid tilt er niet zo zwaar meer aan.
  Zou wel moeten.

  Reactie door che — woensdag 11 juli 2007 @ 21.30 uur

 7. INNOVATIE DOOR CREATIEF DENKEN
  ‘Vliegende machines die zwaarder zijn dan lucht, dat kan gewoon niet.’ Lord Kelvin, voorzitter van de Royal Society, 1895

  Meten is weten. Kennis is macht. Fantasie bevrijdt.

  Voor maatschappelijke vernieuwing is het nodig om creatief te denken. Dat kun je leren. Websites over brainstorming vind je hier:

  http://www.google.nl/search?hl=nl&q … &meta=

  http://home.iae.nl/users/hkokhuis

  Je kunt nieuwe ideeën ontwikkelen door een bepaald probleem te bekijken vanuit een afwijkend perspectief. Je kunt bijvoorbeeld de maatschappij zien als een groep van twintig drenkelingen op een onbewoond eiland, zonder contact met de buitenwereld. Die situatie vraagt natuurlijk om een heel andere organisatie dan een land. Maar dat gedachtenexperiment kan wel nieuwe inzichten geven.

  Hoe zou je op dat eiland omgaan met de grote maatschappelijke problemen die we nu hebben:

  1 milieuvervuiling
  2 armoede
  3 extreme inkomensverschillen
  4 woningnood
  5 conflicten
  6 diefstal en geweld
  7 ziekte
  8 enz…

  Een ander gedachtenexperiment is dat je de samenleving bekijkt vanuit het perspectief van een heel andere ‘persoon’ dan jijzelf. Bijvoorbeeld een minister, prostituee, boer, crimineel, junk, topmanager, topartiest, zeeman, pastoor, hoogbejaarde of kind. Of vanuit een dier, alien, of vanuit een figuur uit de geschiedenis, of uit een tv-serie of stripverhaal, enz…

  We kunnen ook proberen om de ideeën op verschillende terreinen die we hier verzinnen, met elkaar te verbinden. Dat kan weer nieuwe perspectieven opleveren.

  Dus nieuwe ideeën over wonen kunnen we bijvoorbeeld proberen te koppelen aan nieuwe ideeën over zorg, vervoer en ICT.

  Hier zie je een lezing over creatief denken. Klik bij de titel ‘Creative Problem-Solving’.

  http://videocast.nih.gov/PastEvents.asp?c=14&s=41

  Hier nog een paar filmpjes over creatief denken.

  http://video.yahoo.com/video/search?p=% … 33&y=9

  Rechts bovenaan op de volgende pagina kun je klikken op ‘Robert Tucker’. De lezing begint na 2 minuten en 22 seconden. De eerste paar minuten zijn reclame met weinig subtiele Amerikaanse muziek.

  http://www.leadingauthorities.com/3951/ … Tucker.htm

  Ik vind brainstorming een essentiële voorwaarde tot verbetering en vernieuwing. Dat wordt ook in de wereld van management en wetenschap erkend.

  Toch merk ik dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de kracht van brainstorming. Ik heb het daarbij niet over dit forum, maar veel mensen denken conservatief en fatalistisch over maatschappelijke problemen.

  Ik vind het daarom belangrijk dat er via de media veel voorlichting wordt gegeven over technieken voor brainstorming. Ook omdat brainstorming vaak essentieel is voor het kunnen oplossen van conflicten op alle niveaus.

  Ik vind dat ook de overheid vaak te conservatief redeneert. Als er een bepaald probleem is, wordt bijvoorbeeld dikwijls geconcludeerd dat er dan maar meer ambtenaren voor ingezet moeten worden. Of dat de verantwoordelijke instanties vaker met elkaar moeten vergaderen. En daarvoor kan dan vervolgens geen geld gevonden worden. En vervolgens blijft het probleem dus net zo erg.

  Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld om meer politieagenten in te zetten, meer verkeerscontroles, meer leraren, meer groenonderhoud, enz… Of om meer gevangenissen te bouwen. Of om oude huizen in probleemwijken te vervangen door dure nieuwbouw, alsof de mentaliteit van de bewoners daardoor zou verbeteren.

  Ik probeer vaak te zoeken naar oplossingen die juist heel goedkoop zijn. Dat lijkt op het eerste gezicht geen recht te doen aan de ernst van het probleem. Maar een heel goedkope oplossing kun je vaak wel massaal inzetten. En heeft daardoor vaak veel meer effect dan een dure oplossing, waarvoor niet genoeg geld is.

  Bij het zoeken naar goedkope oplossingen laat ik me onder andere inspireren door methoden die worden gebruikt bij ontwikkelingshulp. Ook zoek ik meestal naar multifunctionele oplossingen, en naar oplossingen die zichzelf versterken of waarbij je de negatieve krachten op een positieve manier ombuigt.

  Die principes gebruik ik bijvoorbeeld bij het zoeken van oplossingen op de volgende gebieden:

  1. Onderwijs via ICT. Bijvoorbeeld via films, games en soaps.

  2. Het beïnvloeden van de mentaliteit via ICT. Bijvoorbeeld stimuleren dat mensen meer bewuste keuzes maken en meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en voor het welzijn van hun medemensen.

  3. Het inzetten van burgers voor het oplossen van allerlei maaatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld via straatverenigingen, bewaking door criminele jongeren, burgerwachten, buurtvaderprojecten, vrijwilligerswerk stumuleren, ouderen inzetten bij opvoeding en kinderoppas, enz… Maar ook via uitgebreide praktische voorlicting op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van conflictbemiddeling, belangrijke levenskeuzes en preventie van conflicten, ziekte en ongelukken.

  4. Het verbeteren van de communicatie in organisaties via communicatietrainingen en via communicatie via ICT. Zoals via webforums en videoconferencing.

  5. Het vergroten van de democratie via referenda, talkradio en een meer transparante overheid.

  EXPERIMENTELE TOETSING
  Als je alleen maar zou brainstormen wordt je maf van de enorme hoeveelheid ideeën die je hebt opgeschreven. Dus je moet vervolgens die ideeën gaan zeven en indelen. En de beste ideeën moet je vervolgens testen via experimenten. En als je die experimenten goedkoop en kort maakt, kun je heel veel verschillende ideeën testen. En als de resultaten hoopgevend zijn, kun je meer onderzoek doen naar dat idee.

  Maar ook die wetenschappelijke benadering ontbreekt volgens mij te vaak. Ook bij politici. Ik vind dat er door politici te vaak wordt geredeneerd vanuit dogma’s, vanuit traditionele politieke doctrines, of te eenzijdig vanuit verkiezingsstrategie. En ik vind dat er daardoor vaak waardevolle inzichten over het hoofd worden gezien.

  http://brainstorming.startpagina.nl

  Mensen met afwijkende ideeën worden soms gezien als vervelende mafkezen. De onderliggende logica gromt daarbij rechtlijnig: ‘Anders = gek = bek houwe, opzoute.’

  Maar brainstormingstechnieken horen in feite tot de belangrijkste strategieën in management en wetenschap. De meest effectieve bekende remedies tegen haat zijn zelfkennis, goed naar elkaar luisteren en het verzinnen van creatieve oplossingen voor belangentegenstellingen. Dat is wetenschappelijk bewezen.

  Brainstorming is dringend noodzakelijk om te komen tot innovatie op het gebied van samen leven, politiek, economie en techniek. Brainstorming zou een verplicht vak moeten zijn in allerlei vormen van onderwijs.

  Verzin jij het ei van Columbus dat de wereld een ander gezicht geeft? Revolutionaire ideeën zijn simpel te genereren met een paar simpele denktruukjes. En het is veel makkelijker dan het lijkt. Je moet daarbij wel álles los laten wat je ooit geleerd hebt. Nou ja, even dan.

  Albert Einstein zei eens: ‘Als een idee aanvankelijk niet absurd is, is er geen hoop voor.’

  Weblinks

  1. http://www.beleidsimpuls.nl/index.php

  2. http://www.beleidsimpuls.nl/gym.php

  3. http://www.beleidsimpuls.nl/ezine.php

  4. http://www.d-sciencelab.be/newpic/glossary/index.html

  5. http://www.nieuweproductenbedenken.nl/d … sp?pid=717

  6. http://www.syntens.nl/SYNTENS/Innoveren … ijkverhaal

  7. http://www.gratis-mind-map-training.nl

  8. http://members.home.nl/de-laak/programm … mmeren.htm

  9. http://www.50000ideeen.be

  10. http://www.creativiteithoezo.net/training_rood.pdf

  11. http://www.cocd.org/kenniscentrum/cocdbox.htm

  12. http://users.pandora.be/dirk.van.aersch … rgeren.pdf

  13. http://www.brainstorming.pagina.nl

  14. Test je creativiteit: http://www.creax.com/csa/frame.asp?session=zero

  BRAINSTORMING EN ETHIEK
  Brainstorming bestaat globaal uit twee fasen. Eerst komt de fase van het genereren en opschrijven van talloze nieuwe ideeën, ofwel de fase van divergentie. En pas daarna komt de fase waarin daaruit de meest kansrijke en toepasbare ideeën worden geselecteerd. Dat is de selectiefase, ook wel genoemd de convergentiefase. Het is belangrijk om die twee fasen zoveel mogelijk te scheiden in tijd.

  Door brainstormingstechnieken kunnen we ons denkproces een beetje richten. Je zou dat een beetje kunnen vergelijken met de verschillende manieren waarop lichtstralen worden omgebogen door een bolle en een holle lens.

  Tijdens de selectiefase vind ik het heel belangrijk dat ook morele overwegingen heel zwaar wegen. Want anders kun je door brainstorming tot onethische plannen komen. Brainstorming kan ons wel verrijken, maar het moet ons niet stimuleren tot acties die onethisch zijn. Bijvoorbeeld doordat ze leiden tot onrecht of geweld.

  Brainstormingstechnieken vormen een onopvallend wapen, maar zijn nog krachtiger dan we ons kunnen voorstellen. Laten we er heel voorzichtig mee omgaan.

  1. Staat jouw organisatie open voor vernieuwing? Doe de test. http://www.friskijkers.nl/test.php

  2. Nederlandse publicaties: http://www.beleidsimpuls.nl/publicaties.php

  3. http://www.beleidsimpuls.nl/friskijker.php

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — woensdag 11 juli 2007 @ 22.22 uur

 8. jaap, tnx, nieuwste boek william tiller maybe interesting?
  voorts hebben we weer a dream nodig! om te realiseren!

  Reactie door numi !! — donderdag 12 juli 2007 @ 0.09 uur

 9. Innovatie ? Ook voor de werkloze arbeiders boven de 50 jaar ?
  Ook voor de ex-AOW-er ?

  U bent verplicht te solliciteren totdat u een baan heeft en ons niet lastig valt met innen van een uitkering ? Uh ? Maar ik krijgt nooit een positief respons ? Gewoon solliciteren Joh : Dat is de innovatie van het Kabinet met de slogan “Samen leven , samen werken “

  Reactie door Fred — donderdag 12 juli 2007 @ 18.03 uur

 10. Fred, als je in Friesland woont of ergens ander ( je krijgt reiskostenvergoeding) kan ik je een adres geven of zelfs 2 waar ze zitten te springen om mensen en leeftijd maakt daar niet uit. Ik werk daar zelf nu ook full-time en in wisselende diensten. Het gaat wel via een uitzendbureau.mail me maar even. Het is productiewerk

  Reactie door cynthia — vrijdag 13 juli 2007 @ 11.48 uur

 11. Innovatie?
  Even grofweg beschouwd is de bedoeling van een samenleving om ieder die er deel van uitmaakt optimaal te laten functioneren in en profiteren van de vruchten van die samenleving. Op de lange duur, is dat het enige wat standhoudt. Alle ongelijkheden die spanning opleveren worden uiteindelijk geslecht. Appel en zwaartekracht.

  Dan worden mensen het hoofddoel en wordt het tijd om het kapitalisme in het museum te zetten. Dat is al eerder geroepen, niet innovatief. Het lijkt absurd. Dan is er dus hoop.

  Het zal niet meevallen. Probeer je iets goeds op te bouwen, dan lokt het kapitalisme met een boek of een cursus over fondswerving en financiele mogelijkheden. Wat kost dat? Wat levert dat op? Voor je het weet beleg je in de wapenindustrie.
  Liever een boek, dat mensen stimuleert om ook iets goeds op te gaan bouwen.
  Alleen zo breekt nerf na nerf het steeltje van the big apple…

  Reactie door Rob — vrijdag 13 juli 2007 @ 17.12 uur

 12. WEG MET DE WEGWERP-MAATSCHAPPIJ
  Ik noem hier een min of meer vernieuwend idee. Bestrijd de wegwerpmaatschappij en besteed het uitgespaarde geld aan goede doelen. Ik werk dat voorstel hieronder uit.

  BESPAAR OP PRODUCTIE EN MARKETING
  Er moeten alleen nog goederen worden geproduceerd die heel solide zijn en heel makkelijk kunnen worden gerepareerd met standaard onderdelen. En liefst volgens slechts een beperkt aantal producttypen, zodat er geen geld wordt verspild aan overbodige ontwikkeling van nieuwe producten.

  Verbied de verspilling van geld aan reclame en marketing.

  STIMULEER KRINGLOOPWINKELS
  In elke wijk moet een kringlooppwinkel komen, en de mensen moeten via mediavoorlichting, belastingvrijstelling en andere regelingen worden gestimuleerd om daar spullen te kopen en hun overtollige spullen te brengen.

  VOORKOM ELLENDE
  Besteed het zo bespaarde geld en menskracht aan effectieve vermindering en preventie van ziekte, ongelukken, levensproblemen, milieurampen, honger in de derde wereld, armoede, oorlogen en uitputting van delfstoffen.

  Reactie door Jaap Veldkamp (alias j) — zaterdag 14 juli 2007 @ 10.43 uur

 13. @3 Maan.

  Juist.

  In de jaren 50 had ik een chef die een stofzakloze stofzuiger had geconstrueerd. Alleen octrooi onbetaalbaar. Nu cocetteert Dyson met dit op zich al heel lang bekende cycloonsysteem (werd en wordt onderanderen gebruikt om een deel van de vliegas uit rookgassen van kolencentrales te krijgen).

  Roelf

  Reactie door Roelf van Bergen — zaterdag 14 juli 2007 @ 18.10 uur